Erfaringene fra OPS-finansiering i Norge modell for fremtidig jernbaneutbygging?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringene fra OPS-finansiering i Norge modell for fremtidig jernbaneutbygging?"

Transkript

1 Erfaringene fra OPS-finansiering i Norge modell for fremtidig jernbaneutbygging? Oslo, 7. mars 2012 Hans Jacob Bull-Berg Nordea Eksport og Prosjektfinansiering - Norge

2 Bakgrunn OPS i Norge Markedsutvikling Norske OPS-prosjekter 3 Europaveiprosjekter En rekke kommunale skoler, kulturhus, etc. Betydelig interesse fra kommune-norge Staten på vent, OPS ikke aktuelt under dagens regjering Vegdirektoratets evaluering etter 3 veiprosjekter konstaterer betydelige Erfaringer effektivitetsgevister mht. tid (effektiv gjennomføring) og kostnader (på budsjett for oppdragsgiver Vegdirektoratet) Krever politisk vilje og evne til å velge praktiske løsninger

3 E39 Klett Bårdshaug E18 Kristiansand Grimstad Nordeas rolle i 3 av Norges største OPS-finansieringer Rådgiver / Arrangør / Agent Strukturering Organisering og gjennomføring av due diligence prosesser Forhandling av prosjektdokumenter Utarbeidelse av låne- og sikkerhetsdokumentasjon Underwriting av deler av fremmedkapitalen 25+ års rentesikring Syndikering av lånefasiliteten Agentrolle (koordinatorfunksjon for 2 lånekonsortier)

4 Hvorfor kan OPS være relevant for jernbaneutbygginger? Enormt kapitalbehov for å fornye og utvide norsk infrastruktur Jernbane Høyhastighetsutredningen MrdNOK 926 Konseptvalgutredningen (KVU) om Intercitytriangelet MrdNOK 130 Norsk Transportplan ( ) Nye prosjekter kun ved +45% av nåværende NTPinvesteringsrammer Annen infrastruktur vei, havner og flyplasser Prosjekttilnærming nødvendig for å oppnå rasjonell gjennomføring Krever langsiktig og forutsigbar finansiering (Statens vegvesen og Jernbaneverket har beregnet besparelsene til 10-15% av prosjektkostnaden)(ntp ) Krever rette incentiver for at utbyggingen integrerer hensynet til senere drift og vedlikehold Gir bedret gjennomføringstid OPS kan leve ved siden av andre finansieringsløsninger som et supplement til fortsatt statlig/fylkeskommunal finansiering (over budsjett eller via foreslåtte fonds-løsninger) OPS kan f.eks. brukes på spesielle prosjekter som man ønsker å løfte frem OPS - en modell for fremtidig norsk jernbaneutbygging? Jernbaneforum

5 Hva innebærer Offentlig Privat Samarbeid (OPS)? Det offentlige Definerer et prosjekt for allmen-nytte (for eksempel en vei, en jernbane, en bro, en tunnel, et kulturhus, en skole, et sykehus, et fengsel, etc.) Gir en konsesjon / tilbyr avtale om planlegging, bygging og drift (gjerne byggetid + 25 år) av prosjektet, med «hjemfall» ved endt konsesjonstid / avtalens utløp Betaler for tjenesten gjennom en leie- og driftsavtale, m/incentiver for god drift Privat sektor Anbudsprosess overfor private aktører for planlegging, bygging, drift, eierskap og finansiering av prosjektet (gjerne 2-5 år + 25 år) Entreprenører får med seg i hver sine tilbydergrupper: Underleverandører av tekniske tjenester til planleggings- og byggefasen Driftsselskap(er) Finansinstitusjoner (multilaterale instit., banker, leasingforetak) Investorer (eget investorselskap, eller profesjonelle infrastrukturinvestorer) Effekter Konkurranse presser byggekostnader ned og fremmer effektive måter å løse byggeoppdraget på Gir entreprenør incentiver til å bygge for lang levetid og lave driftskostnader er samtidig investor Bankene holder sammen med offentlig oppdragsgiver entreprenør og senere investor «i ørene» gjennom byggefasen og den påfølgende driften OPS - en modell for fremtidig norsk jernbaneutbygging? Jernbaneforum

6 Offentlig Privat Samarbeid - aktørene Offentlig oppdragsgiver Kravspek. til prosjekt OPS-kontrakt Leiebetaling Investorer Egenkapital Dividende Prosjektselskap AS Lån Tilbakebetaling EPC-kontrakt Driftsavtale Entreprenør Driftsselskap OPS - en modell for fremtidig norsk jernbaneutbygging? Jernbaneforum

7 Hvordan kan en jernbane-ops se ut, rent konkret? Myndighetene gir et privat selskap konsesjon til å bygge og drive en jernbanelinje, evt. med rullende materiell, fra punkt A til B Konsesjonshaver bygger ut og drifter anlegget i f.eks. 25 år, hvoretter det er «hjemfall» for anlegget til staten (linjen til Jernbaneverket, det rullende materiell til NSB) Myndighetene definerer prosjektet/oppdraget og arrangerer en anbudskonkurranse for å velge et konsortium av selskaper som tilbyr seg å: Detaljplanlegge og bygge Eie og drifte Finansiere et prosjekt over dets livssyklus, et såkalt Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) prosjekt innenfor rammen av et Offentlig Privat Samarbeid (OPS) OPS - en modell for fremtidig norsk jernbaneutbygging? Jernbaneforum

8 Den kommersielle rammen for OPS-selskapet Konsesjonshaver (OPS-selskapet) inngår fastpriskontrakter for bygging og drift av anlegget Anleggets ferdigstillelse defineres på tide (bl.a. at spor, øvrige faste anlegg og rullende materiell fases inn iht. plan) og iht. fastsatte kvalitetskrav Entreprenøren garanterer ferdigstillelse på tid og budsjett overfor OPS-selskapet OPS-selskapet mottar over 25 år leiebetalinger (Service Fee Payments) fra myndighetene som skal dekke: Avkastningskravet på egenkapitalen Kapitalkostnadene på den langsiktige finansieringen Driftskostnadene men aksepterer fradrag i disse dersom leveransen ikke er i henhold til kontrakt OPS - en modell for fremtidig norsk jernbaneutbygging? Jernbaneforum

9 Inntekt avhengig av ytelse og tilgjengelighet Ytelse - Net Performance Payment (NPP) gir bonus, evt. fradrag i forhold til: Geometriske krav knyttet til spor og sporvekslere Score på en nærmere definert tilstandsindeks for linjen Kontaktledningenes posisjon Evne til å oppfylle kvalitetsmål knyttet til rep. av evt. linjefeil Forhåndsdefinert responstid ift. evt. ulykker Avvik i forhold til avtalte driftskvalitetskrav Tilgjengelighet Service Availability Defects (SAD) gir fradrag: Beregnet i forhold til redusert minimumshastighet Beregnes f.eks. hvert 30. minutt er begrenset til forsinkelser som er forårsaket av faktorer som konsesjonæren har innflytelse over OPS - en modell for fremtidig norsk jernbaneutbygging? Jernbaneforum

10 Inntekt avhengig av fravær av forsinkelser (II) Fravær av forsinkelser Service Delay Deductions (SDD) gir fradrag: Slår f.eks. inn ved forsinkelse i avganger på mer enn 5 minutter Vedlikeholdskompensasjon Theoretical Maintenance Compensation (TMC) for å kompensere for merkostnader ved høyere trafikk enn planlagt for OPS for jernbane er testet og utført i andre land Grensesnittet mot andre deler av systemet må defineres nøye og kan representere en utfordring Jo mer integrert i det eksisterende system, desto mer utfordende å gjennomføre OPS - en modell for fremtidig norsk jernbaneutbygging? Jernbaneforum

11 Finansmarkedene etter krisene 2008 og 2011 Regulatoriske mottiltak i form av Basel III-reglene og tiltak fra de nasjonale finanstilsynene har økt kapitalkravene til banker og finansinstitusjoner: Prisen på langsiktig utlånskapital er gått opp Pris-sensitiviteten til låntakers rating er økt Kommersielle banker kan ikke lenger gi års lån til OPS-selskaper Ny «pakking» av finansieringen er mulig: Kommersielle banker kan finansiere de første årene Multilaterale institusjoner som NIB og EIB kan finansiere noe lengre Forsikrings- og livselskaper kan finansiere 20 til 25 år OPS - en modell for fremtidig norsk jernbaneutbygging? Jernbaneforum

12 Finansielle løsninger for jernbane OPS Finansiering 5 år + 25 år nedbetaling (eksempel) Bankfinansiering av byggefasen på max. 5 år + etablering av driftserfaring 2 år, deretter reprisingsklausul og/eller «takeout» til obligasjons-markedet Langsiktig obligasjonsfinansiering 23 år forutsetter en høy «rating» av OPS-selskapet, dvs. lav risiko Problemstillinger Hvordan sikre overgangen fra bankfin. til oblig.fin? Hvem garanterer? OPS-selskapet? Staten? Eier(ne) av OPSselskapet? Andre? Ingen garanti: Myndighetene åpne for å ta fin.kost. risikoen i form av økte leiebetalinger dersom markedsprisen er økt? OPS - en modell for fremtidig norsk jernbaneutbygging? Jernbaneforum 2012

13 Finansielle løsninger for jernbane OPS Investorer i OPS I dag er dette entreprenørene og infrastrukturfond norske og internasjonale I fremtiden kan dette også inkludere livselskaper (jfr. mrdnok salget av Gasled) og evt. off. aktører Långivere til OPS I dag er dette kommersielle banker og multilat. fin. instit. I fremtiden kan dette også inkl. forsikrings- og livselskaper Krever reformer av rammebetingelsene for norske livselskaper (har en kapitalbase på ca. mrdnok 900) OPS - en modell for fremtidig norsk jernbaneutbygging? Jernbaneforum

14 Konklusjoner for jernbane OPS Ja, OPS-modellen er et velegnet supplement til offentlige løsninger av utfordringene som norsk jernbaneutbygging står overfor: Erfaringer viser at OPS gir reduserte investeringer, raskere prosjektgjennomføring samt levetidsorientering på investering & vedlikehold En kombinasjon av bank- og obligasjonsinstrumenter kan gi god løfte-evne for nye jernbaneprosjekter Prosjektstørrelser på mrdnok ikke utenkelig Reformer av rammebetingelsene for norske livselskaper nødvendig for at deres kapitalbase kan finne anvendelse i en OPS-modell og ikke bare utenlandske livselskapers OPS - en modell for fremtidig norsk jernbaneutbygging? Jernbaneforum

15 Nordea s OPS-kompetanse Eksport- og Prosjektfinansieringsgruppen i Nordea har omfattende erfaring og kompetanse på finansiering av Offentlig Privat Samarbeid prosjekter over hele Norden og i Polen og Baltikum EPF s OPS team Hans Jacob Bull-Berg, EPF Oslo Juha Sulkanen, EPF Helsinki Jan Olaf Letman, EPF København Lars Nybom, EPF Stockholm OPS - en modell for fremtidig norsk jernbaneutbygging? Jernbaneforum

16 Tusen takk! Nordea

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge 1 Transportsektoren... 1 1.1 Veg... 1 1.2 Jernbane... 4 2 Forsvarssektoren... 5 3 Sykehussektoren... 7 3.1 Sykehusbygg... 7 3.2 Parkeringshus... 7 4 Kriminalomsorg... 8 5 Kommunal sektor... 8 5.1 Skole...

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur Sissel Husøy Eivind Ottesen Innhold Hva er OPS? Forutsetninger for at OPS skal bli en effektiv gjennomføringsmodell

Detaljer

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo RAPPORT 2015/04 Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo Jernbaneverkets dokumentnummer: UTF-00-A-20121 Dokumentdetaljer

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt Rapport av Hallvard Bakke Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private aktører. Argumentasjonen

Detaljer

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Rapport 2008-079 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Econ-rapport nr. 2008-079, Prosjekt nr. 57280 ISSN: 0803-5113 ODN/KOK/mja, 23. september 2008 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Detaljer

Fergefri E39. Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring

Fergefri E39. Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring Fergefri E39 Miniseminar med Møreaksen AS Hafast AS Halsafjordsambandet AS Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring Sissel Husøy, shusoy@deloitte.no, tlf 930 25 144

Detaljer

Risikohåndtering i vindkraftprosjekter

Risikohåndtering i vindkraftprosjekter Risikohåndtering i vindkraftprosjekter NVE s Lindesnesseminar Smøla, 7. juni 2006 Hans Jacob Bull-Berg Nordea Eksport- and prosjektfinansiering Middelthunsgt. 17 Majorstuen, Oslo Tlf. 22 48 46 88 eller

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen 04 Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

Veipolitisk program per 05.09.12

Veipolitisk program per 05.09.12 Veipolitisk program per 05.09.12 Aksjon Bedre Vei ABV Veipolitisk program 050912 1.0.doc Side 1 av 18 Aksjon Bedre Vei (ABV) er en tverrpolitisk stiftelse som samler veiallianser, organisasjoner, bedrifter

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Slik kan Storebrand bidra med tilrettelagt finansiering

Slik kan Storebrand bidra med tilrettelagt finansiering Slik kan Storebrand bidra med tilrettelagt finansiering Hvordan kan vi løse finansiering i dag og hvordan kan finansieringsmulighetene utvikle seg fremover? Dato: 13012010 Sted: Molde Samspleiskonferansen

Detaljer

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

MULIGHETER OG BARRIERER FOR FINANSERING AV INFRASTRUKTUR I NORGE Utarbeidet for Finans Norge, NHO og KS

MULIGHETER OG BARRIERER FOR FINANSERING AV INFRASTRUKTUR I NORGE Utarbeidet for Finans Norge, NHO og KS MULIGHETER OG BARRIERER FOR FINANSERING AV INFRASTRUKTUR I NORGE Utarbeidet for Finans Norge, NHO og KS Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5ZX124438.10 ISBN 978-82-8232-228-7 ISSN 0803-5113

Detaljer

RAPPORT. Finansiering, effektivitet og styring. Alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur [2012/19]

RAPPORT. Finansiering, effektivitet og styring. Alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur [2012/19] RAPPORT [2012/19] Finansiering, effektivitet og styring Alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur Ingeborg Rasmussen, Tyra Ekhaugen, Tor Homleid og Steinar Strøm ! Dokumentdetaljer..

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

N O T A T. Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien

N O T A T. Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien N O T A T DATO: 04.11.2009 TIL: FRA: SAK: NHD Eksportfinans Tiltak rettet mot skips- og offshoreverft og mot leverandørindustrien Sammendrag og hovedkonklusjoner Låneordningen gjennom Eksportfinans ( 108-ordningen

Detaljer

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER

MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR BYGGELEDER I OPS - PROSJEKTER KURSDAGENE 2014 DIREKTØR FORRETNINGSUTVIKLING SVEIN KALDESTAD KRUSE SMITH EIENDOM FRA SØRLENDING TIL TUNG NASJONAL AKTØR Kruse Smith AS etablert

Detaljer

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS Verdivurdering for Vestre Viken HF 07.11.2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 1.1. Innledning... 5 1.2. Mandat... 5 1.3. Gjennomføring...

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 Inntektskapitler: 4300-4380, 5450, 5612, 5618-5619, 5623 og 5671 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledning

Detaljer

N O T A T. En helhetlig strategi for transport i Norge, i Europa utfordringer og løsninger

N O T A T. En helhetlig strategi for transport i Norge, i Europa utfordringer og løsninger N O T A T En helhetlig strategi for transport i Norge, i Europa utfordringer og løsninger A. Én samlet transportetat Det faktum at fire statlige transportetater (inkl. Avinor) nå har lagt frem et felles

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer