Financing Research Strategy. Vi bringer fremtidens teknologi nærmere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Financing Research Strategy. Vi bringer fremtidens teknologi nærmere"

Transkript

1 Financing Research Strategy Vi bringer fremtidens teknologi nærmere

2 - Making Research and Nofas er et rådgivende selskap med høy kompetanse innen et bredt spekter av teknologiske fagområder. Vårt mål er å bidra til økt verdiskapning i Norge ved å hjelpe våre klienter med å realisere og lykkes med deres forskning, utvikling og innovasjon. Vi er ledende innen vår bransje og våre klienters betrodde partner innen følgende områder: FINANSIERING av forskning, utvikling og innovasjon Nofas hjelper flere av Norges mest spennende bedrifter med finansiering til deres forsknings-, teknologi- og innovasjonsprosjekter. Vi er det ledende kompetansemiljøet innen fremskaffelse av gode finansieringsløsninger for teknologi- og innovasjonsintensive prosjekter. Vi jobber i dag med alt fra mindre foretak via kunnskapsbaserte vekstselskaper til store internasjonale konsern. Suksessfaktorer Vekst er ofte knyttet til forskning og utvikling av fremtidens teknologi og kompetanse, hvor langsiktig kapital og risikoavlastning er viktige faktorer for å lykkes. Vårt bidrag har så langt resultert i over 1,2 milliarder kroner i FoUtilskudd til våre klienter. FORSKNINGSSTRATEGI for FoU-intensive klienter For å lykkes med forskning generelt, og industriell forskning spesielt, er det avgjørende å ha godt metodeverk, solide planer, gode systemer og tilgang til ekspertnettverk for å sikre effektiv fremdrift mot vellykket forskning og utvikling. Gjennom vårt arbeid, våre medarbeideres kompetanse og vårt erfaringsgrunnlag er vi våre klienters betrodde partner for å ta idéer via forskningsprosesser til suksessfull realisering. Anerkjennelse Bedrifter som på en fornuftig og begeistrende måte synliggjør sin teknologi og kompetanse knyttet til forskning og utvikling, får større anerkjennelse hos sine kunder, samarbeidspartnere og i bransjen generelt. Våre styrker Forskningsfront Finansieringsløsninger Teknologisk kompetanse Kommunikasjon Forretningsteft Bred kjennskap til forskningsfront i norsk næringsliv og instituttsektor. Inngående kjennskap til finansieringsløsninger for forskning, utvikling og innovasjon. Dybdekompetanse i et bredt spekter av teknologiske fagområder. Ekspertise på å kommunisere teknologi, forskning og utvikling på en forståelig og begeistrende måte. Kommersiell teft og erfaring.

3 Innovation Happen Nofas ble etablert våren 2005 av forsknings- og innovasjonsidealister med solid gründerkompetanse og lang erfaring innen forretningsutvikling og forskningsstrategiske prosesser. Selskapet er i sterk vekst og øker kontinuerlig kapasiteten med flere kompetente medarbeidere og nye tjenester. Tverrfaglig miljø Økt forskning og utvikling i Norge Vi har utviklet oss til å bli et betydelig kompetansehus og har i dag klienter over hele Norge. Dette har vi klart ved å bygge selskapet med høyt kvalifiserte medarbeidere (PhD/MSc/ MBE/Cand.Jur.), som har en optimal kombinasjon av realfaglig kompetanse, forretningsteft og kommunikasjonsferdigheter. Vår drivkraft er å fremme forskning, utvikling og innovasjon i Norge. Våre medarbeidere er genuint opptatt av å sikre suksess for våre klienters FoU-satsning. Vi jobber i dag med prosjekter innen en rekke områder som informasjons- og kommunikasjonsteknologi, petroleums- og gassteknologi, energi, maskin, offshore, clean tech, nanoteknologi, marin, bioteknologi, fysikk og kjemi. Vår unike kombinasjon av teknologisk og kommersiell kompetanse gjør oss ledende i vår bransje. Vårt høye faglige nivå gjør at vi trygt kan lose våre klienter gjennom krevende finansieringsprosesser, og bistå med utforming av virkningsfulle forskningsstrategier for FoUbedrifter. Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på forskningsfronten i norsk næringsliv og instituttsektor, og på aktuelle finansieringsordninger rettet mot teknologiprosjekter og selskaper.

4 Finansieringsstøtte FINANSIERING av FoU-prosjekter Det finnes en rekke offentlige finansieringsog tilskuddsordninger som har til hensikt å stimulere til økt forskning, utvikling og innovasjon. Gjennom disse programmene har norske bedrifter en unik mulighet til å knytte til seg langsiktig kapital, styrke sin FoUsatsning og sikre et bedre fundament for å lykkes med sine FoU-prosjekter. Vi har utviklet en egen metode for å sikre at våre klienter får maksimal støtte til alle kvalifiserte prosjekter gjennom hele samarbeidet. Denne metoden er illustrert nedenfor. Ekstern finansiering Innen fremskaffelse av finansiering til FoUprosjekter kan vi blant annet bistå med søknader til følgende finansieringskilder: Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (IPN) Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) SkatteFUNN Regionale forskningsfond Forskningsmidler fra EU-systemet ENOVA Norsk Designråd Andre finansieringsordninger Nofas sin metode for å sikre maksimal finansieringsstøtte til FoU-prosjekter: Prosjektvurdering Gjennomgang av virksomheten og dypdykk i prosjektporteføljen i et langsiktig perspektiv. Prosjektstruktur Strukturering av aktuelle FoU-prosjekter i porteføljen. Strukturering av aktiviteter knyttet til hvert av FoU-prosjektene. Finansieringsløsning Vurdering av aktuelle finansieringskilder for virksomhetens prosjekter. Søknadsprosess Identifisere optimal posisjonering av prosjektet, prosjektbeskrivelse, søknadsskriving og kvalitetssikring. Byråkrati Innsendelse av søknad i programsystem, overvåking og håndtering av byråkratiske prosesser. Rapportering Håndtering av års-/sluttrapport, oppfølging av frister og bistand med formalia.

5 Innovasjon Suksesshonorar Finansieringsprogrammer Suksessbasert honorar Finansieringsstøtte for teknologi- og innovasjonsintensive prosjekter kan være svært krevende å få oversikt over, og innebærer ofte ressurskrevende søknadsprosesser. De enkelte finansieringsordningene er stadig under utvikling og er tilpasset en rekke forskjellige fagområder. Nofas har høy kompetanse og inngående kunnskap om de mulighetene som til enhver tid finnes innen virkemiddelapparatet. For å sikre en god samarbeidsplattform med fokus på verdiskapning, benytter vi en suksessbasert honorarmodell. Dette bidrar til betydelig risikoavlastning for våre klienter, samtidig som vi arbeider mot samme mål. SkatteFUNN NæringsPhD BIOTEK2021 NANO2021 PETROMAKS DEMO 2000 GASSMAKS RENERGI BIA Marint Verdiskapningsprog. HAVBRUK NATUROGNÆRING SMARTRANS MATPROG MAROFF VERDIKT CLIMIT... Vår arbeidsmetode frigjør våre klienters interne ressurser slik at deres kompetansekraft kan fokuseres på forsknings-, utviklingsog innovasjonsoppgavene. Regionale Forskningsfond Norsk Designråd NORAD Bygg Varme Industri Ny teknologi... Utviklingstilskudd nærskipsfart Trebasert innovasjonsprogram Miljøteknologiordningen Etablererstilskudd Maritim utvikling Bedriftsutvikling IFU/OFU... Andre Kapitalkilder En overordnet oversikt over noen aktuelle programmer i virkemiddelapparatet. CIP Eureka EU 7RP EEA/EØS Eurostars RfB-oSME...

6 Kompetanse Resultat for våre klienter Optimal støtte til FoU-prosjekter Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel fra en av våre klienter som hadde et betydelig kapitalbehov til sitt FoU-løp over en 3-års periode. Selskapet hadde 20,4 millioner kroner i egenfinansiering, men hadde behov for en betydelig styrket finansiering for å kunne gjennomføre FoU-prosjektet. Et ambisiøst forsknings- og utviklingsløp er normalt en reise over flere år. Man kan søke på flere finansieringsprogrammer over en lengre tidsperiode til ulike faser og prosjektaktiviteter. Det er gjennom denne kunnskapen vi hjelper våre klienter med å få maksimalt utbytte av et verdifullt virkemiddelapparat over tid. Ved å identifisere og søke på relevante finansierings- og tilskuddsordninger hjalp vi vår klient med langsiktig kapital fra flere ordninger innen virkemiddelapparatet. 45,0 Millioner kroner 4,6 Vår klient 2,0 reduserer Time To Market med 2 år 2,0 16,0 +25 Utløst kundefinansiering gjennomfører et grundigere forskningsløp mener vi har økt deres sannsynlighet for suksess 20,4 ville ikke klart dette uten vår bistand Egenkapital PetroMaks Kilde: Nofas klientcase 2011 SkatteFUNN IFU Total kapital eierne ønsker å bruke oss bredere i sin portefølje, både til finansiering og R&D2business strategy

7 Forskningsstrategi FORSKNINGSSTRATEGI For en innovativ bedrift er det essensielt å ha en langsiktig innovasjonsplan og en forskningsstrategi som er tett forankret med virksomhetens kommersielle strategi. Nofas er en betrodd partner for etablering av effektive forskningsprosesser og kommersialisering av suksessfulle forsknings- og innovasjonsresultater. Nøkkelen til suksess ligger ofte i effektive forsknings- og innovasjonsmetoder og gode forretningsplaner for FoU- og innovasjonsprosjekter. Analyse og effektiv kommunikasjon av prosjekters ambisjoner og potensial sikrer trygghet for, og begeistring hos, foretakets interessenter. Vi hjelper våre klienter med å etablere gode forretningsplaner og øke deres gjennomføringskraft. Samtidig sikrer vi forståelsen for det kommersielle landskapet omkring deres teknologiutvikling. Vårt tjenestespekter innen forskningsstrategi for FoU-intensive klienter: Forretningsplaner Etablere robuste forretningsplaner for FoU- og innovasjonsprosjekter. Innovasjonsplaner Etablere effektive styringsprosesser for FoU- og innovasjonsprosjekter. Partnerskap Identifisere verdifulle samarbeidspartnere for FoU og innovasjon. Analyse teknologi Analysere forsknings- og teknologifronten for våre klienter. Analyse marked Bearbeide informasjon fra markedsanalyser for nye teknologier. Forretningsutvikling Identifisere nye forretningsmuligheter basert på bred kjennskap til FoU-bedrifter.

8 Referanser «ELTEK is a global leading provider of power conversion technology for several applications, including telecom infrastructure and renewable energy production systems. Research and Development and leading innovation is the backbone of our commercial success and one of the reasons we can compete on a global arena from Norway. Nofas Management is our trusted partner in shaping our R&D and Innovation Strategy, alongside our partner in assuring external risk capital for our long term and strategic R&D-project.» Reidar Hagen, Chief Technology Officer, Eltek ASA «Reservoir Exploration Technology ASA (RXT) er et marin-geofysisk selskap, spesialisert på innhenting av multikomponent seismiske havbunnsdata. Vi valgte å inngå et samarbeid med Nofas Management i arbeidet med å fremskaffe offentlige tilskuddsmidler til våre FoU- prosjekter, et samarbeid som har vist seg å være meget lønnsomt. Vår erfaring gjennom samarbeidet er at Nofas Management er en meget kompetent og pliktoppfyllende samarbeidspartner som tar tak i og utnytter de mulighetene som ligger innenfor systemet for offentlig støtte. Vi kan trygt anbefale deres tjenester videre.» Erik Godøy Mechanical Development Manager WAVE POWER Nofas AS Schwenckegata 1 Tlf: Fax: Drammen

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hovedintensjon bak de offentlige midlene rettet mot næringsliv (herav entreprenører/gründere/etablerte

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Norges forskningsråd Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Bakgrunn...2 Begrunnelse... 2 Mål og intensjoner... 3 Hovedfokus... 4 Virkemidler og kjennetegn ved søkere og prosjekter... 5 Resultatformidling

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Policy Miljøteknologiordningen 2015

Policy Miljøteknologiordningen 2015 Policy Miljøteknologiordningen 2015 Overordnet gjelder INs finansieringsstrategi og policy for finansierings-virksomheten 2015. Miljøteknologiordningen bidrar til risikoavlastning for bedrifter som utvikler

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Forord 2 Om undersøkelsen 3 Sammendrag 5 Resultater 5 Norsk Industris vurderinger 13 Resultater G-20 18 Norsk Industris vurderinger G20-bedriftene

Detaljer

TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene?

TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene? Rapport TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene? Create Innovation AS www.create.no 2 FORORD Denne utredningen fra Create Innovation AS er et innspill i Innovasjonsdivisjonens

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Forord. June Kristiansen, 13.05.15

Forord. June Kristiansen, 13.05.15 Forord Denne masteroppgaven markerer min avslutning på masterstudiet i Entreprenørskap og Innovasjon ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet. Arbeidet med masteroppgaven har vært en spennende,

Detaljer

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter Innovasjon Norge Delrapport Drømmeløftet Gründere og oppstartsbedrifter Delrapport Drømmeløftet mai 2015: Gründere og oppstartsbedrifter Sammendrag Aldri har det vært lettere å være optimist på nyskapingens

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring Rapport til Innovasjon Norge Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring MENON-PUBLIKASJON 3/2014 Av Erik W. Jakobsen, Sveinung Fjose, Christian Mellbye, Kristina Wifstad og Magnus Utne Guldbrandsen

Detaljer

En optimal start på din karriere innen Management Consulting

En optimal start på din karriere innen Management Consulting En optimal start på din karriere innen Management Consulting Vi hjelper virksomheter med å ta riktige strategiske beslutninger og implementere løsninger som gir varige resultater Capgemini Consulting er

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2014 for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Side 1 av 35 Innhold INNLEDNING 3 1. INNOVASJON OG INNOVASJONSSTRUKTUR..

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03. Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer