Hattfjelldal Vekst AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal Vekst AS"

Transkript

1 Hattfjelldal Vekst AS Forretningsplan/Strategisk plan

2 Innholdsfortegnelse BAKGRUNN VISJON, FORRETNINGIDÉ OG MÅL Visjon Forretningsidé Mål BRANSJER OG MARKEDER Satsingsområder Kunder og målgrupper PRODUKTKONSEPT Tjenester og produkter Prising av våre tjenester Inkubasjonsprosessen FORRETNINGSSTRATEGI Markedsstrategi Tiltak for å tiltrekke eksterne aktører Tiltak for å videreutvikle lokalt næringsliv Inkubasjon Nettverk og samarbeidspartnere Egen arbeidsmetode ORGANISERING Eierstruktur Styresammensetning Organisasjonsmodell og bemanning Kompetansebehov ØKONOMI Driftsbudsjett Kapitalbehov og finansiering

3 BAKGRUNN Hattfjelldal kommune ønsker økt verdiskapning og nye arbeidsplasser i kommunen. De har funnet det formåls tjenlig å etablere et eget selskap for å ivareta forretningsutvikling basert på de naturlige forutsetninger kommunen besitter. Selskapet har en klar ambisjon, gjennom tett samarbeid med alle utviklingsaktører på Helgeland, også å tiltrekke seg andre aktører til kommunen for nyetablering eller samarbeid med eksisterende næringsliv. Selskapet skal jobbe med forretningsideer i kommunen som også har et regionalt og aller helst nasjonalt potensial. Forretningsideene kan være i forbindelse med etablering av nye bedrifter eller videreutvikling av eksisterende bedrifter i form av f.eks. ny teknologi, produkter eller marked. Planen rulleres årlig. 1 VISJON, FORRETNINGIDÉ OG MÅL 1.1 Visjon Visjon for selskapet er Hattfjelldal Vekst AS skal være en attraktiv og foretrukket medspiller for næringsutvikling på Helgeland innen naturbaserte næringer. Dette skal oppnås gjennom aktivt og systematisk bruk av de verktøy og virkemidler som selskapet til enhver tid har tilgjengelig. 1.2 Forretningsidé Forretningsideen til Hattfjelldal Vekst AS er å skape en positiv holdning til næringsutvikling der vi tør å satse. Selskapet skal bidra til økt verdiskapning i kommunen ved å proaktivt drive forretningsutvikling gjennom å: Videreutvikle lokale og regionale industribedrifter. Etablere nye vekstkraftige bedrifter og utvikle forretningsideer gjennom inkubasjon. Tiltrekke seg attraktive virksomheter og nøkkelaktører til regionen. 1.3 Mål Hattfjelldal Vekst AS skal bidra til å skape 10 % flere arbeidsplasser (ca. 35) i løpet av 5 år, enn de anslagsvis 350 antall arbeidsplasser det er i dag i Hattfjelldal kommune (ekskl. offentlige ansatte) 2 BRANSJER OG MARKEDER Vårt hovedfokus er etableringer og virksomheter innenfor verdikjeden til lokale naturbaserte virksomheter med utviklingsfokus og potensiale for vekst på Helgeland. 2.1 Satsingsområder Våre satsingsområder er basert på de naturbaserte områder der lokale næringsaktører har fortrinn (d.v.s. forutsetninger for å lykkes ), og ønske om videreutvikling. Hovedfokus er etableringer og virksomheter innenfor verdikjeden til følgende bransjer: 2

4 Landbruk. Hattfjelldal kommune har et godt utviklet landbruk med typiske høyfjellsgårder. I tillegg er det utviklet flere produsenter av såkalt småskala matproduksjon. Den mest kjente er Sæterstad Gård med sin rakfisk, flere ganger premiert og bejublet. I tillegg finnes det en rekke produsenter innen kjøtt, ost og andre produkter. Næringen representerer et betydelig potensiale vedrørende nye arbeidsplasser gjennom en ytterligere kommersialisering av disse småskala produsentene. Skogbruk. Skogen i Hattfjelldal vokser sakte i forhold til skog i lavere strøk, det vil si at vi får gran som er tett mellom årringene (under 2mm), vi får da skjære material av det vi kaller tettvoksnen gran. Dette er material som er sterkere til konstruksjonsvirke og bordkledning som har en holdbarhet som er 2-3 ganger lengre en vanlig virke. Det er og en del forekomster av furu med mye malm (kjærneved), som gir et produkt som er impregnert fra naturens side, og har lik holdbarhet med trykkimpregnert material. Dette utnyttes til en viss grad av bygdesaga. I dag er det ei bygdesag og to gårdssager, her er det mulig å øke produksjon betraktelig. Småskala kraft. Rundt Røssvatn er det mange bekker/elver som kan bygges ut med småkraftverk/minikraftverk. I forbindelse med at Krutåga sannsynlig vil bli utbygd i de nærmeste år, vil en få et nytt linjenett som kan bli mulig å koble seg på ved utbygging av småkraftverk. Hovedvannstrengen Vefsna/Susna er vernet mot kraftutbygging, men i verneforskriften er gitt mulighet for utnyttelse av sidevassdragene. Det meste av sidevassdragene er nå grundig kartlagt. Utfordringen er at det ikke er mulig å søke konsesjon på noen av bekker/elver som drener til Vefsna, før felles planprogram for Vefsna er ferdigbehandlet av myndighetene. Bergverk og mineraler. Det er kjente forekomster av skifer i Susendal, disse er kartlagt og en grundig rapport er laget av NGU. Det er pr i dag ingen kommersiell drift i noen av bruddene. Her er det mulighet å utnytte en omfattende naturresurs i etterkant av produkt- og markedsutvikling. Reiseliv/overnatting/opplevelser. Flere av gårdene har anlagt overnatting, noen med guiding, som egne produkt. Disse ligger fra 10 minutter fra sentrum til en halv times kjøring. Typisk størrelse er overnattingsplasser, noen større og noen mindre. Næringen representerer et potensiale hva angår arbeidsplasser, spesielt om de samarbeider på aktivitetstilbud. Blant annet er Hattfjelldal kjent som en kommune med 18 mil godkjente scooterløyper. Dette ligger godt til rette for vinterturisme spesielt i samarbeid med lokale aktører innen scooter og hundespann. Kommunen mangler et større overnatting og serveringstilbud. Utvikling av tjenestetilbudet har et stort potensiale. 3

5 Handverks produkter. Hattfjelldal har rike håndverkstradisjoner som kan videreutvikles kommersielt. Fylkesmannen i Nordland har vært initiativtaker og prosjektleder for «Fra tomme fjøs til næringsog kulturinstitusjoner». Prosjektet startet opp i 2009, og ble forlenget ut januar Arbeidet er kommet i gang, med fem prosjekt i Steigen/Hamarøy og like mange i Hattfjelldal. Målet er prosjektet skal utvikle kunnskap hos eiere av driftsbygningene, det offentlige og andre om hvordan vi kan utvikle ny næringsaktivitet i gamle bygninger. For kommunen gir dette grunnlag for videre oppfølging med tanke på nye arbeidsplasser. Hytteutvikling. Hattfjelldal er en kommune med store utmarksareal (ca 2,7 km2), med gode muligheter for friluftsaktiviteter hele året. I skisesongen er det oppkjørte skiløper flere plasser i kommunen og det er mange vann og områder med gode muligheter for jakt og fiske,. Hattfjelldal er en av få kommuner i Norge med oppkjørte skuterløyper (180 km) som er lovlig å bruke til rekreasjonskjøring. Dette er momenter som gjør Hattfjelldal til en særdeles attraktiv kommune å ha hytte i. Industri/videreforedling. Innen for treindustri er Arbor Hattfjelldal AS en av norges største industrivirksomheter i sin bransje. Arbor er kommunens hjørnestensbedrift. Børgefjell laft AS produserer hus og hytter av rundtømmer og stavlaft. I tillegg finnes flere sagbruk, bl.a. Susendal bygdesag og noen mindre gårdssager, jfr. pkt. om skogbruk. Entreprenørvirksomhet Det er flere maskinsentreprenører i kommunen innen graving, sprenging, knusing og transport. Hattfjelldal Maskin AS er den største aktøren og sysselsetter personer, avhengig av sesong. Det er flere enkeltmannsforetak innen bransjen. Innenfor bygg finnes det ingen større entreprenørvirksomhet. Det betyr at større oppdrag alltid havner hos entreprenører i andre kommuner. Transport Buss Hattfjelldal har bussforbindelse med Mosjøen (nærmeste by) og videre til Sandnessjøen og Mo i Rana og Brønnøysund. Leie buss til småoppdrag: Følgende eier og kjører: Tronds bussreiser , Ivar Ørjedal , Tor Bråten Bil

6 Tog Toget stopper på Trofors jernbanestasjon og går sørover til Trondheim/Oslo og nordover til Bodø, se informasjon og rutetider og bestilling av billetter Fly. Mosjøen har flyplass (ca 90 km fra Hattfjelldal) som betjenes av Widerøe. For informasjon, rutetider og bestilling av billetter Hemavan på svensk side (ca 75 km fra Hattfjelldal) har også flyplass. For informasjon, rutetider og bestilling av billetter Varetaxi Pluss transport har daglige turer fra Mosjøen til Hattfjelldal. For å komme i kontakt med dem - telefon Taxi i Hattfjelldal Rune Brennbakk telefonnr Handel og service. Kommunen har sin størrelse tatt i betraktning et relativt godt tilbud av varer og tjenester. Vareutvalget er relativt bra og de fleste kan få levert det meste av de varer og tjenester de trenger. Kommunen mangler spesialbutikker som apotek, sko, vinmonopol, klær mv. Innen service finnes bl.a. frisør, begravelsesbyrå, offentlig servicetilbud, elektro, høyhastighets bredbånd (HattNet), kafeer. En antar at det til tross for godt lokalt tilbud skjer en ikke ubetydelig handelslekkasje til Hemavan, Mosjøen og Mo i Rana. 2.2 Kunder og målgrupper Basert på selskapets forretningsidé er følgende kunde- og målgrupper definert: Lokale og regionale aktører med vekst og utviklingsambisjoner. Potensielle gründere med behov for assistanse i inkubasjonsprosessen. 5

7 3 PRODUKTKONSEPT Hattfjelldal Vekst AS skal tilby et kompetent forretningsutviklingsmiljø for ideer med vekstpotensial og regionalt og nasjonalt perspektiv, samt revitalisering av eksisterende bedrifter. 3.1 Tjenester og produkter Selskapets produktkonsept omfatter blant annet følgende: Forretningsutvikling Strategiutvikling Ressurspersoner med spisskompetanse Nettverk Prosjektutvikling, ledelse og styring Styrekompetanse Utleie av Daglig leder funksjon Mentor/coaching tjenester Lederkompetanse Idé og prosjektutvikling Fasiliteter/infrastruktur 3.2 Prising av våre tjenester Selskapet vil benytte differensiert prisstruktur basert på følgende prinsipper: Salg av betalbare oppdrag, kompetanse, management/ledelse og konsulenttimer. Reduserte priser til lokale bedrifter og inkubatorbedrifter, og i tillegg til gratis bistand i i initieringsfasen i prosjektene Markedspris til øvrige/andre bedrifter. Basert på ovenstående har vi følgende struktur på prisfastsettelse av produkter og tjenester: Tjenester og produkter Faser Lokale bedrifter Hattfjelldal Kommune Gründere Inkubator-bedrifter Prosjektinitiering Prosjektbeskrivelse /finansiering Prosjektfase (Forretningsplan, mulighetsstudie, markedsanalyse osv) Etableringsfase Oppdrag for Hattfjelldal kommune 20 timer gratis 50 timer gratis NOK 500 pr time NOK 500 pr time 0 Gratis (maks 20 t) 0 Gratis (maks 50 t) 0 NOK 500 pr time utbetales eller konverteres til eierskap 0 NOK 500 pr time utbetales eller konverteres til eierskap Bidra med andre fasiliteter etter behov 500 6

8 3.3 Inkubasjonsprosessen Idéfangst vil følge gjennom egne aktiviteter, nettverk etc. for deretter kvalifisering av aktiviteter og potensielle prosjekter inn i inkubasjonsprosessen. Virksomheten blir fulgt gjennom ulike tiltak så lenge det er behov. Prosessen følger i stor grad det mønster som er lagt til grunn i bl.a. følgende modell: Kilde/modell: SIVA For å oppnå størst mulig verdiskapning må vi jobbe med å tiltrekke oss nøkkelaktører som kan bidra til å løfte tilfanget av nye teknologier. Nøkkelaktører i dette tilfellet kan være nasjonale/internasjonale selskap som ser nytten i å etablere virksomhet basert på den kompetansen, infrastruktur og de naturgitte forutsetninger vi har i kommunen/regionen. Videre vil nøkkelaktører også kunne være personer med spesiell kompetanse og teknologi som kan dra nytte av den industrielle kulturen vi har i vår region og dermed øke hastigheten på et kommersialiseringsløp for sin teknologi. Dette vil igjen bidra til å videreutvikle etablerte lokale aktører som vil styrke seg i konkurransen, og til slutt vil dette igjen gi grobunn for å etablere nye virksomheter basert på tilførsel av ny teknologi til vår region. For å lykkes med dette må det jobbes med etablert næringer/industri sammen med teknologieiere og FoU aktører slik at vi i felleskap kan få til nyetableringer og verdiskapning i kommunen. Her vil vår rolle være å bidra proaktivt slik at de lokale bedriftene vil dra mest mulig nytte av dette nettverket. Uavhengig om vi snakker om pre-inkubasjon, inkubasjon eller post-inkubasjon må vi ha kompetanse til å bidra. 4 FORRETNINGSSTRATEGI Med bakgrunn i produktkonseptet er selskapets forretningsstrategi basert på følgende elementer: Markedsstrategi Nettverk og samarbeidspartnere Egen arbeidsmetode Eierskap/kontroll (i prosjekter/inkubatorbedrifter) 4.1 Markedsstrategi Tiltak for å tiltrekke eksterne aktører En betydelig del av Hattfjelldal Vekst sine ressurser må brukes på å synliggjøre og markedsføre våre lokale fortrinn ovenfor denne målgruppen. Dette gjennom bl.a: Promotering av næringslivet i Hattfjelldal Oppsøkende virksomhet til eksterne miljøer 7

9 Deltakelse og gjennomføre konferanser, workshops etc for å markedsføre Hattfjelldal som etableringskommune, samt invitere aktører til kommunen og være en god vert for å øke attraktiviteten og redusere tiden på beslutning om etablering Tiltak for å videreutvikle lokalt næringsliv Det er viktig at Hattfjelldal Vekst kommer i tett dialog med ledelsen innen de lokale bedriftene for å kunne bidra i initiering og gjennomføring av utviklingsprosjekter. Dette for bl.a. å: koble lokale, regionale aktører mot interessante teknologimiljøer etablere og gjennomføre prosjekterer være en utviklingsaktør gjennom selvstendige oppdrag for industri/næringsliv bidra med finansiering av utviklingsprosjekt (skattefunn, IFU, IN, NFK etc, etc ) koble mot andre industrielle aktører (både lokalt, nasjonalt og internasjonalt) Inkubasjon Inkubasjon er utfordrende. Vi kan utvikle lokale aktører gjennom å: etablere et regionalt idefangstnettverk bearbeide prosjekter, kvalitetssikre ideer og plassere i riktig innovasjonsmiljø for kommersialisering stimulere til teknologiutvikling tilby kompetanse og infrastruktur for potensielle nyetableringer koble nyetablerere med etablerte virksomheter aktivt bidra til, og utvikle rollen som, forretningsutvikler være pådriver for utvikling og nyskapning bidra til å øke FOU aktiviteten følge bedriftene i vekstfasen med kompetanse og styreposisjoner (postinkubasjon) 4.2 Nettverk og samarbeidspartnere Nettverk og samarbeidspartnere vil ubetinget ha stor betydning for Hattfjelldal Vekst. Det vil være sentralt og viktig å beholde og utvikle videre det nettverket som allerede eksisterer, som kan inndeles i følgende elementer: Offentlig nettverk. Tilgang/medlemskap i nødvendige offentlige nettverk. FoU-nettverk. IH skal tiltrekke seg nye teknologi- og FoU-nettverk. Investornettverk. HV skal bli en foretrukket samarbeidspartner for investorselskaper gjennom å kvalitetssikre investeringsprosjekter. Industrielle nettverket. Styrke nettverket mot regionale og nasjonale industribyggere. 4.3 Egen arbeidsmetode Hattfjelldal Vekst vil etterstrebe langsiktighet i sine engasjement gjennom: Inngå skriftlig avtale som sikrer langsiktig deltakelse i prosjekter. Vurdere å inngå eierskap i nyetablerte bedrifter med styreplass (aksjonæravtale og exit avtale ). Inngå langsiktige utviklingskontrakter der vi ikke kan ta eierskap. Videre vil Hattfjelldal Vekst aktivt bidra til å styrke de lokale bedriftenes utvikling gjennom å: Være en pådriver for at Hattfjelldal har tilgang på kompetent arbeidskraft. 8

10 Få til økt FoU-aktivitet gjennom: - gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler med FoU-aktører - Hattfjelldal Vekst skal være proaktiv i fht kobling med ulike FoU-miljø Bidra til økt fokus på verdiskapning i Hattfjelldal Bidra til økt innovasjonssatsning i Hattfjelldal Utvikle synergier gjennom samarbeid med bedrifter, næringsliv, organisasjoner etc. Forsterke drivere (marked, teknologi, kapital etc.) gjennom samhandling mellom ulike aktører 5 ORGANISERING Hattfjelldal Vekst AS er tenkt organisert ut fra følgende forutsetninger, sammensetninger og behov: Eiere Styresammensetning Organisasjonsmodell og bemanning Kompetansebehov 5.1 Eierstruktur Det nye selskapets eiere forutsettes å bestå av dagens eiere, samt nye eiere som ønsker å gå inn i et nytt utviklingsselskap i Hattfjelldal. Det anbefales at Hattfjelldal kommune tar en eierpost på 34 % og private aktører 66 %. Den private eierposten kan reduseres hvis for eksempel >SIVA ønsker å komme inn på eiersiden. Normalt går ikke SIVA inn med over 25 %. 5.2 Styresammensetning Styret bør ha en sammensetning som sikrer: Lik fordeling mellom kjønn I tillegg til lokal representasjon bør det være representasjon fra hele Helgeland slik at man sikrer selskapet et stort og bredt kompetansenettverk. 5.3 Organisasjonsmodell og bemanning Selskapet skal ha kontor med fast bemanning i Hattfjelldal. Det nye styret ansetter daglig leder. Bemanning: fast bemanning (x personer). Utover dette prosjektansatt eller innleid. 9

11 Hattfjelldal Vekst AS Organisasjonsstruktur Pr. xx.xx.13 Styre Oppdrag fra Hattfjelldal Kommune Navn Navn Navn Navn Navn Daglig leder Oppdrag fra Grûndere og Lokalt næringsliv Fast Bemanning Prosjekt Bemanning 5.4 Kompetansebehov Det er viktig at Hattfjelldal Vekst As har kompetente medarbeidere som kan utføre de tiltenkte arbeidsoppgaver selskapet er satt til å løse. I tillegg må det være mulig å kjøpe tjenester fra både styrerepresentanter og andre aktører etter behov. I den grad selskapet ikke klarer å ansette kompetente medarbeidere må dette tilføres eksternt. 6 ØKONOMI 1. Driftsinntekter Driftstilskudd Hattfjelldal kommune Her er det budsjettert med totalt årlig tilskudd fra Hattfjelldal kommune. Tilskudd fra øvrige eiere Det er ikke beregnet et årlig driftstilskudd fra øvrige eiere, men eierne betaler samme pris som andre når de tar ut tjenester. Salg av tjenester Dette er salg av tjenester til lokale aktører og andre industrivirksomheter på utviklingsprosjekter. Omsetningen innen dette området er økende gjennom perioden. Prosjektinntekter Dette er også inntekter for selskapet for utførte tjenester på utviklingsprosjekter der selskapet står som prosjekteier og prosjektleder. 2. Personalkostnader fast ansatte Det er budsjettert med at selskapet skal ha en fast ansatt i perioden. 3. Prosjektansatte og innleid kompetanse Det legges opp til innleie av kapasitet på prosjekter. Dette for å sikre at man bemanner prosjektene med riktig kompetanse i forhold til hva som kreves i det enkelte prosjekt. Det medfører også at disse kostnadene opphører når prosjektet avsluttes. 4. Andre driftskostnader Her er det tatt hensyn til at man etablerer kontor i Hattfjelldal 10

12 6.1 Driftsbudsjett I budsjettet er det forutsatt èn fast ansatt samt prosjektmedarbeidere i 100% i 2014 med økning til2 personer i Budsjettpost Lønn (fast) Prosjektmedarb Driftskostnad Reise SUM Kapitalbehov og finansiering Basert på følgende driftsnivå bør selskapet ha en aksjekapital på minimum 1 mill.kr. Budsjettpost Saksbehandling Hattfjelldal kommune Veiledning- Hattfjelldal kommune Prosjektinntekter Salg av tjenester SUM

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

HATTFJELLDAL VEKST AS

HATTFJELLDAL VEKST AS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HATTFJELLDAL VEKST AS 24.06.2015. 1 INNHOLD: 1. Innledning... 3 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 4 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-033 13/857 14/2361 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Utvalg

Detaljer

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING tuzla NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING 2012-2022 Programbeskrivelse Tittel oslo kristiansand 24.10.13 24.10.13 BAKGRUNN Næringslivet vi skal leve av etter oljen må skapes nå. Nordic Entrepreneurship Monitor

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Strategisk Næringsplan 2014-2018

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Strategisk Næringsplan 2014-2018 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Strategisk Næringsplan 2014-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Forretningsplan IndPro AS

Forretningsplan IndPro AS Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002-2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Innhold Bakgrunn Forretningsidé, visjon og mål

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Leksvik Industriell Vekst

Leksvik Industriell Vekst Leksvik Industriell Vekst 2015 Leksvik Industriell Vekst Konsern LIV Holding AS Aksjekapital kr 6 634 000 100 % 100 % LIV Eiendom AS Aksjekapital kr 8 534 000 LIV AS (Leksvik Industriell Vekst AS) Aksjekapital

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Erlend Bullvåg. Handelshøgskolen i Bodø

Erlend Bullvåg. Handelshøgskolen i Bodø Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Konjunkturvendepunkt 2 Svært viktig å stimulere ny vekst Vekst i produksjon Aggregert 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0-1 -1-2 -2-3 -3-4 -4-5 -5 3 Spesielt i Troms fordi for

Detaljer

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Rammeavtale med Levanger kommune Årsrapport 2013 - presentasjon til formannskapet 12. februar 2014 Anne Segtnan og Knut Baglo Rammeavtalen med levanger

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Næringsutvikling i Sauda

Næringsutvikling i Sauda Næringsutvikling i Sauda Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda. Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen

Detaljer

Hovedmål og delmål. Hovedmål: utvikle høgskolens rolle som aktør i forskningsbasert regional næringsutvikling

Hovedmål og delmål. Hovedmål: utvikle høgskolens rolle som aktør i forskningsbasert regional næringsutvikling Næringsrettet HøgskoleSatsing - nhs Interimstyre: Alf Holmelid, HiA Johan Pensgård, VA-f.kom. John Mjåvatn, AA-f.kom Per Kyrkjeeide, Innovasjon Norge Kristen Strat, Sydspissen og Agder IKT-senter Per Kristian

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Kommersialisering av teknologi som satsingsområde for Trondheimsregionen

Kommersialisering av teknologi som satsingsområde for Trondheimsregionen Kommersialisering av teknologi som satsingsområde for Trondheimsregionen Generelforsamling LORIF, Vanvikan, 19. mars 2014 Berit Rian, leder Næringsrådet og adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner

Detaljer

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge InnoMed - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Kort om InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Industriinkubator Sunndalsøra

Industriinkubator Sunndalsøra Industriinkubator Sunndalsøra Forretningsplan pr. juni 2010 Skaffe seg oversikt over potensielle støtteordninger for inkubatorprosjekter Skaffe seg oversikt over potensielle kontor- og industrilokaler,

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802813 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 EN VISJON OG MULIGHETSSTUDIE

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

Rekrutteringsprosjekt Landbruk

Rekrutteringsprosjekt Landbruk Rekrutteringsprosjekt Landbruk Ryfylke Næringshage Avd. Rennesøy 2012 1 Prosjektbeskrivelse Det skal etableres et kraft og kompetansesenter, en førstelinjetjeneste for ungdom og landbruk, i næringshageavdelingen

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på

Innovasjon Norges satsing på Innovasjon Norges satsing på marin ingrediensindustri Asbjørn Rasch Jr., dir. Innovasjon Norge Troms 17. november 2009, Gardermoen 1. Innovasjon Norge og status prosjekter 2. Aktivitet og tiltak i Troms

Detaljer

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Vest-Finnmark (VFR) Vest-Finnmark regionråd Består av 7 kommuner Regionrådet (ordførere og rådmenn) møtes fire ganger

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet.

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Per Niederbach, spesialrådgiver 12. mars 2008 Alle kunder gir næring - bare krevende kunder gir læring! IFU/OFU er en tilskuddsordning

Detaljer

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital Knoppskyting fra etablert næringsliv Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital NorInnova 2006 Knoppskyting fra etablert næringsliv skal bidra aktivt til 2-3 høyteknologiske bedriftsetableringer

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Mai 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 2 2.1 Interne styrker i landbruket... 2 2.2 Interne svakheter i landbruket...

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Saknr. 7789/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Turid Lie KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016

GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016 GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016 Vedtatt av styret 10.desember 2015, og kommunestyret 17.desember2015 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Navn Tittel/ posisjon Organisasjon Telefonnummer(-e) E-postadresse

Navn Tittel/ posisjon Organisasjon Telefonnummer(-e) E-postadresse Søknaden skal være på maksimalt 10 sider inkludert vedlegg. Bruk gjerne nedenstående mal for prosjektbeskrivelse. Dersom dere benytter eget oppsett, sørg for at alle relevante elementer er beskrevet. Prosjekttittel

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Strategisk Næringsplan 2014-2018

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Strategisk Næringsplan 2014-2018 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Strategisk Næringsplan 2014-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Strategier for regional utvikling

Strategier for regional utvikling Strategier for regional utvikling Meyergården 3. november 2008 Kjell-Arne Odden Hva er en region? Funksjonell region: et sentralsted med omland Geografisk avgresning: et område som enten følger kommunegrensene

Detaljer

Fra idè til marked - Vårt arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer. Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør 02.10.2014

Fra idè til marked - Vårt arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer. Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør 02.10.2014 Fra idè til marked - Vårt arbeid med kommersialisering av FoU baserte ideer Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør 02.10.2014 Fire temaer for dagen 1. Forskning og innovasjon - som svar på verdiskapingsutfordringen

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Hvor viktig er egenkapitalens opphav?

Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Agenda Mulighetene i nord Hva trenger vi mest Kapital kreativitet (gründer) Egenkapital, hva søker den? Egenkapital fra Utland Norge Nord-Norge Likhet og ulikhet Nord-Norge

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

God forvaltning av landbruket

God forvaltning av landbruket God forvaltning av landbruket Næringsråd Arve Knutsen (KrF) 2. Mars 2011 Litt om meg selv Godt gift har 4 voksne barn Senja- gutt Jobbet 34 år, hvor 10 år som daglig leder i et rørleggerfirma i Bodø (

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Søknadsskjema_generelt_foretak

Søknadsskjema_generelt_foretak Innovasjon Norge Akersgata 13 0104 Oslo Telefon : 22 00 25 00 Telefaks : 22 00 25 01 E-post: post@innovasjonnorge.no Innsendt dato: 03.07.2012 Referansenummer: YMQFYH Søknadsskjema_generelt_foretak Foretaksdata

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Energi Norge, Bodø 27.9.2012 Kristian A. Johansen Vilje til vekst? Ja Nordkraft har vokst kraftig siden midten av 90-årene Har ambisjoner

Detaljer