Hattfjelldal Vekst AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal Vekst AS"

Transkript

1 Hattfjelldal Vekst AS Forretningsplan/Strategisk plan

2 Innholdsfortegnelse BAKGRUNN VISJON, FORRETNINGIDÉ OG MÅL Visjon Forretningsidé Mål BRANSJER OG MARKEDER Satsingsområder Kunder og målgrupper PRODUKTKONSEPT Tjenester og produkter Prising av våre tjenester Inkubasjonsprosessen FORRETNINGSSTRATEGI Markedsstrategi Tiltak for å tiltrekke eksterne aktører Tiltak for å videreutvikle lokalt næringsliv Inkubasjon Nettverk og samarbeidspartnere Egen arbeidsmetode ORGANISERING Eierstruktur Styresammensetning Organisasjonsmodell og bemanning Kompetansebehov ØKONOMI Driftsbudsjett Kapitalbehov og finansiering

3 BAKGRUNN Hattfjelldal kommune ønsker økt verdiskapning og nye arbeidsplasser i kommunen. De har funnet det formåls tjenlig å etablere et eget selskap for å ivareta forretningsutvikling basert på de naturlige forutsetninger kommunen besitter. Selskapet har en klar ambisjon, gjennom tett samarbeid med alle utviklingsaktører på Helgeland, også å tiltrekke seg andre aktører til kommunen for nyetablering eller samarbeid med eksisterende næringsliv. Selskapet skal jobbe med forretningsideer i kommunen som også har et regionalt og aller helst nasjonalt potensial. Forretningsideene kan være i forbindelse med etablering av nye bedrifter eller videreutvikling av eksisterende bedrifter i form av f.eks. ny teknologi, produkter eller marked. Planen rulleres årlig. 1 VISJON, FORRETNINGIDÉ OG MÅL 1.1 Visjon Visjon for selskapet er Hattfjelldal Vekst AS skal være en attraktiv og foretrukket medspiller for næringsutvikling på Helgeland innen naturbaserte næringer. Dette skal oppnås gjennom aktivt og systematisk bruk av de verktøy og virkemidler som selskapet til enhver tid har tilgjengelig. 1.2 Forretningsidé Forretningsideen til Hattfjelldal Vekst AS er å skape en positiv holdning til næringsutvikling der vi tør å satse. Selskapet skal bidra til økt verdiskapning i kommunen ved å proaktivt drive forretningsutvikling gjennom å: Videreutvikle lokale og regionale industribedrifter. Etablere nye vekstkraftige bedrifter og utvikle forretningsideer gjennom inkubasjon. Tiltrekke seg attraktive virksomheter og nøkkelaktører til regionen. 1.3 Mål Hattfjelldal Vekst AS skal bidra til å skape 10 % flere arbeidsplasser (ca. 35) i løpet av 5 år, enn de anslagsvis 350 antall arbeidsplasser det er i dag i Hattfjelldal kommune (ekskl. offentlige ansatte) 2 BRANSJER OG MARKEDER Vårt hovedfokus er etableringer og virksomheter innenfor verdikjeden til lokale naturbaserte virksomheter med utviklingsfokus og potensiale for vekst på Helgeland. 2.1 Satsingsområder Våre satsingsområder er basert på de naturbaserte områder der lokale næringsaktører har fortrinn (d.v.s. forutsetninger for å lykkes ), og ønske om videreutvikling. Hovedfokus er etableringer og virksomheter innenfor verdikjeden til følgende bransjer: 2

4 Landbruk. Hattfjelldal kommune har et godt utviklet landbruk med typiske høyfjellsgårder. I tillegg er det utviklet flere produsenter av såkalt småskala matproduksjon. Den mest kjente er Sæterstad Gård med sin rakfisk, flere ganger premiert og bejublet. I tillegg finnes det en rekke produsenter innen kjøtt, ost og andre produkter. Næringen representerer et betydelig potensiale vedrørende nye arbeidsplasser gjennom en ytterligere kommersialisering av disse småskala produsentene. Skogbruk. Skogen i Hattfjelldal vokser sakte i forhold til skog i lavere strøk, det vil si at vi får gran som er tett mellom årringene (under 2mm), vi får da skjære material av det vi kaller tettvoksnen gran. Dette er material som er sterkere til konstruksjonsvirke og bordkledning som har en holdbarhet som er 2-3 ganger lengre en vanlig virke. Det er og en del forekomster av furu med mye malm (kjærneved), som gir et produkt som er impregnert fra naturens side, og har lik holdbarhet med trykkimpregnert material. Dette utnyttes til en viss grad av bygdesaga. I dag er det ei bygdesag og to gårdssager, her er det mulig å øke produksjon betraktelig. Småskala kraft. Rundt Røssvatn er det mange bekker/elver som kan bygges ut med småkraftverk/minikraftverk. I forbindelse med at Krutåga sannsynlig vil bli utbygd i de nærmeste år, vil en få et nytt linjenett som kan bli mulig å koble seg på ved utbygging av småkraftverk. Hovedvannstrengen Vefsna/Susna er vernet mot kraftutbygging, men i verneforskriften er gitt mulighet for utnyttelse av sidevassdragene. Det meste av sidevassdragene er nå grundig kartlagt. Utfordringen er at det ikke er mulig å søke konsesjon på noen av bekker/elver som drener til Vefsna, før felles planprogram for Vefsna er ferdigbehandlet av myndighetene. Bergverk og mineraler. Det er kjente forekomster av skifer i Susendal, disse er kartlagt og en grundig rapport er laget av NGU. Det er pr i dag ingen kommersiell drift i noen av bruddene. Her er det mulighet å utnytte en omfattende naturresurs i etterkant av produkt- og markedsutvikling. Reiseliv/overnatting/opplevelser. Flere av gårdene har anlagt overnatting, noen med guiding, som egne produkt. Disse ligger fra 10 minutter fra sentrum til en halv times kjøring. Typisk størrelse er overnattingsplasser, noen større og noen mindre. Næringen representerer et potensiale hva angår arbeidsplasser, spesielt om de samarbeider på aktivitetstilbud. Blant annet er Hattfjelldal kjent som en kommune med 18 mil godkjente scooterløyper. Dette ligger godt til rette for vinterturisme spesielt i samarbeid med lokale aktører innen scooter og hundespann. Kommunen mangler et større overnatting og serveringstilbud. Utvikling av tjenestetilbudet har et stort potensiale. 3

5 Handverks produkter. Hattfjelldal har rike håndverkstradisjoner som kan videreutvikles kommersielt. Fylkesmannen i Nordland har vært initiativtaker og prosjektleder for «Fra tomme fjøs til næringsog kulturinstitusjoner». Prosjektet startet opp i 2009, og ble forlenget ut januar Arbeidet er kommet i gang, med fem prosjekt i Steigen/Hamarøy og like mange i Hattfjelldal. Målet er prosjektet skal utvikle kunnskap hos eiere av driftsbygningene, det offentlige og andre om hvordan vi kan utvikle ny næringsaktivitet i gamle bygninger. For kommunen gir dette grunnlag for videre oppfølging med tanke på nye arbeidsplasser. Hytteutvikling. Hattfjelldal er en kommune med store utmarksareal (ca 2,7 km2), med gode muligheter for friluftsaktiviteter hele året. I skisesongen er det oppkjørte skiløper flere plasser i kommunen og det er mange vann og områder med gode muligheter for jakt og fiske,. Hattfjelldal er en av få kommuner i Norge med oppkjørte skuterløyper (180 km) som er lovlig å bruke til rekreasjonskjøring. Dette er momenter som gjør Hattfjelldal til en særdeles attraktiv kommune å ha hytte i. Industri/videreforedling. Innen for treindustri er Arbor Hattfjelldal AS en av norges største industrivirksomheter i sin bransje. Arbor er kommunens hjørnestensbedrift. Børgefjell laft AS produserer hus og hytter av rundtømmer og stavlaft. I tillegg finnes flere sagbruk, bl.a. Susendal bygdesag og noen mindre gårdssager, jfr. pkt. om skogbruk. Entreprenørvirksomhet Det er flere maskinsentreprenører i kommunen innen graving, sprenging, knusing og transport. Hattfjelldal Maskin AS er den største aktøren og sysselsetter personer, avhengig av sesong. Det er flere enkeltmannsforetak innen bransjen. Innenfor bygg finnes det ingen større entreprenørvirksomhet. Det betyr at større oppdrag alltid havner hos entreprenører i andre kommuner. Transport Buss Hattfjelldal har bussforbindelse med Mosjøen (nærmeste by) og videre til Sandnessjøen og Mo i Rana og Brønnøysund. Leie buss til småoppdrag: Følgende eier og kjører: Tronds bussreiser , Ivar Ørjedal , Tor Bråten Bil

6 Tog Toget stopper på Trofors jernbanestasjon og går sørover til Trondheim/Oslo og nordover til Bodø, se informasjon og rutetider og bestilling av billetter Fly. Mosjøen har flyplass (ca 90 km fra Hattfjelldal) som betjenes av Widerøe. For informasjon, rutetider og bestilling av billetter Hemavan på svensk side (ca 75 km fra Hattfjelldal) har også flyplass. For informasjon, rutetider og bestilling av billetter Varetaxi Pluss transport har daglige turer fra Mosjøen til Hattfjelldal. For å komme i kontakt med dem - telefon Taxi i Hattfjelldal Rune Brennbakk telefonnr Handel og service. Kommunen har sin størrelse tatt i betraktning et relativt godt tilbud av varer og tjenester. Vareutvalget er relativt bra og de fleste kan få levert det meste av de varer og tjenester de trenger. Kommunen mangler spesialbutikker som apotek, sko, vinmonopol, klær mv. Innen service finnes bl.a. frisør, begravelsesbyrå, offentlig servicetilbud, elektro, høyhastighets bredbånd (HattNet), kafeer. En antar at det til tross for godt lokalt tilbud skjer en ikke ubetydelig handelslekkasje til Hemavan, Mosjøen og Mo i Rana. 2.2 Kunder og målgrupper Basert på selskapets forretningsidé er følgende kunde- og målgrupper definert: Lokale og regionale aktører med vekst og utviklingsambisjoner. Potensielle gründere med behov for assistanse i inkubasjonsprosessen. 5

7 3 PRODUKTKONSEPT Hattfjelldal Vekst AS skal tilby et kompetent forretningsutviklingsmiljø for ideer med vekstpotensial og regionalt og nasjonalt perspektiv, samt revitalisering av eksisterende bedrifter. 3.1 Tjenester og produkter Selskapets produktkonsept omfatter blant annet følgende: Forretningsutvikling Strategiutvikling Ressurspersoner med spisskompetanse Nettverk Prosjektutvikling, ledelse og styring Styrekompetanse Utleie av Daglig leder funksjon Mentor/coaching tjenester Lederkompetanse Idé og prosjektutvikling Fasiliteter/infrastruktur 3.2 Prising av våre tjenester Selskapet vil benytte differensiert prisstruktur basert på følgende prinsipper: Salg av betalbare oppdrag, kompetanse, management/ledelse og konsulenttimer. Reduserte priser til lokale bedrifter og inkubatorbedrifter, og i tillegg til gratis bistand i i initieringsfasen i prosjektene Markedspris til øvrige/andre bedrifter. Basert på ovenstående har vi følgende struktur på prisfastsettelse av produkter og tjenester: Tjenester og produkter Faser Lokale bedrifter Hattfjelldal Kommune Gründere Inkubator-bedrifter Prosjektinitiering Prosjektbeskrivelse /finansiering Prosjektfase (Forretningsplan, mulighetsstudie, markedsanalyse osv) Etableringsfase Oppdrag for Hattfjelldal kommune 20 timer gratis 50 timer gratis NOK 500 pr time NOK 500 pr time 0 Gratis (maks 20 t) 0 Gratis (maks 50 t) 0 NOK 500 pr time utbetales eller konverteres til eierskap 0 NOK 500 pr time utbetales eller konverteres til eierskap Bidra med andre fasiliteter etter behov 500 6

8 3.3 Inkubasjonsprosessen Idéfangst vil følge gjennom egne aktiviteter, nettverk etc. for deretter kvalifisering av aktiviteter og potensielle prosjekter inn i inkubasjonsprosessen. Virksomheten blir fulgt gjennom ulike tiltak så lenge det er behov. Prosessen følger i stor grad det mønster som er lagt til grunn i bl.a. følgende modell: Kilde/modell: SIVA For å oppnå størst mulig verdiskapning må vi jobbe med å tiltrekke oss nøkkelaktører som kan bidra til å løfte tilfanget av nye teknologier. Nøkkelaktører i dette tilfellet kan være nasjonale/internasjonale selskap som ser nytten i å etablere virksomhet basert på den kompetansen, infrastruktur og de naturgitte forutsetninger vi har i kommunen/regionen. Videre vil nøkkelaktører også kunne være personer med spesiell kompetanse og teknologi som kan dra nytte av den industrielle kulturen vi har i vår region og dermed øke hastigheten på et kommersialiseringsløp for sin teknologi. Dette vil igjen bidra til å videreutvikle etablerte lokale aktører som vil styrke seg i konkurransen, og til slutt vil dette igjen gi grobunn for å etablere nye virksomheter basert på tilførsel av ny teknologi til vår region. For å lykkes med dette må det jobbes med etablert næringer/industri sammen med teknologieiere og FoU aktører slik at vi i felleskap kan få til nyetableringer og verdiskapning i kommunen. Her vil vår rolle være å bidra proaktivt slik at de lokale bedriftene vil dra mest mulig nytte av dette nettverket. Uavhengig om vi snakker om pre-inkubasjon, inkubasjon eller post-inkubasjon må vi ha kompetanse til å bidra. 4 FORRETNINGSSTRATEGI Med bakgrunn i produktkonseptet er selskapets forretningsstrategi basert på følgende elementer: Markedsstrategi Nettverk og samarbeidspartnere Egen arbeidsmetode Eierskap/kontroll (i prosjekter/inkubatorbedrifter) 4.1 Markedsstrategi Tiltak for å tiltrekke eksterne aktører En betydelig del av Hattfjelldal Vekst sine ressurser må brukes på å synliggjøre og markedsføre våre lokale fortrinn ovenfor denne målgruppen. Dette gjennom bl.a: Promotering av næringslivet i Hattfjelldal Oppsøkende virksomhet til eksterne miljøer 7

9 Deltakelse og gjennomføre konferanser, workshops etc for å markedsføre Hattfjelldal som etableringskommune, samt invitere aktører til kommunen og være en god vert for å øke attraktiviteten og redusere tiden på beslutning om etablering Tiltak for å videreutvikle lokalt næringsliv Det er viktig at Hattfjelldal Vekst kommer i tett dialog med ledelsen innen de lokale bedriftene for å kunne bidra i initiering og gjennomføring av utviklingsprosjekter. Dette for bl.a. å: koble lokale, regionale aktører mot interessante teknologimiljøer etablere og gjennomføre prosjekterer være en utviklingsaktør gjennom selvstendige oppdrag for industri/næringsliv bidra med finansiering av utviklingsprosjekt (skattefunn, IFU, IN, NFK etc, etc ) koble mot andre industrielle aktører (både lokalt, nasjonalt og internasjonalt) Inkubasjon Inkubasjon er utfordrende. Vi kan utvikle lokale aktører gjennom å: etablere et regionalt idefangstnettverk bearbeide prosjekter, kvalitetssikre ideer og plassere i riktig innovasjonsmiljø for kommersialisering stimulere til teknologiutvikling tilby kompetanse og infrastruktur for potensielle nyetableringer koble nyetablerere med etablerte virksomheter aktivt bidra til, og utvikle rollen som, forretningsutvikler være pådriver for utvikling og nyskapning bidra til å øke FOU aktiviteten følge bedriftene i vekstfasen med kompetanse og styreposisjoner (postinkubasjon) 4.2 Nettverk og samarbeidspartnere Nettverk og samarbeidspartnere vil ubetinget ha stor betydning for Hattfjelldal Vekst. Det vil være sentralt og viktig å beholde og utvikle videre det nettverket som allerede eksisterer, som kan inndeles i følgende elementer: Offentlig nettverk. Tilgang/medlemskap i nødvendige offentlige nettverk. FoU-nettverk. IH skal tiltrekke seg nye teknologi- og FoU-nettverk. Investornettverk. HV skal bli en foretrukket samarbeidspartner for investorselskaper gjennom å kvalitetssikre investeringsprosjekter. Industrielle nettverket. Styrke nettverket mot regionale og nasjonale industribyggere. 4.3 Egen arbeidsmetode Hattfjelldal Vekst vil etterstrebe langsiktighet i sine engasjement gjennom: Inngå skriftlig avtale som sikrer langsiktig deltakelse i prosjekter. Vurdere å inngå eierskap i nyetablerte bedrifter med styreplass (aksjonæravtale og exit avtale ). Inngå langsiktige utviklingskontrakter der vi ikke kan ta eierskap. Videre vil Hattfjelldal Vekst aktivt bidra til å styrke de lokale bedriftenes utvikling gjennom å: Være en pådriver for at Hattfjelldal har tilgang på kompetent arbeidskraft. 8

10 Få til økt FoU-aktivitet gjennom: - gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler med FoU-aktører - Hattfjelldal Vekst skal være proaktiv i fht kobling med ulike FoU-miljø Bidra til økt fokus på verdiskapning i Hattfjelldal Bidra til økt innovasjonssatsning i Hattfjelldal Utvikle synergier gjennom samarbeid med bedrifter, næringsliv, organisasjoner etc. Forsterke drivere (marked, teknologi, kapital etc.) gjennom samhandling mellom ulike aktører 5 ORGANISERING Hattfjelldal Vekst AS er tenkt organisert ut fra følgende forutsetninger, sammensetninger og behov: Eiere Styresammensetning Organisasjonsmodell og bemanning Kompetansebehov 5.1 Eierstruktur Det nye selskapets eiere forutsettes å bestå av dagens eiere, samt nye eiere som ønsker å gå inn i et nytt utviklingsselskap i Hattfjelldal. Det anbefales at Hattfjelldal kommune tar en eierpost på 34 % og private aktører 66 %. Den private eierposten kan reduseres hvis for eksempel >SIVA ønsker å komme inn på eiersiden. Normalt går ikke SIVA inn med over 25 %. 5.2 Styresammensetning Styret bør ha en sammensetning som sikrer: Lik fordeling mellom kjønn I tillegg til lokal representasjon bør det være representasjon fra hele Helgeland slik at man sikrer selskapet et stort og bredt kompetansenettverk. 5.3 Organisasjonsmodell og bemanning Selskapet skal ha kontor med fast bemanning i Hattfjelldal. Det nye styret ansetter daglig leder. Bemanning: fast bemanning (x personer). Utover dette prosjektansatt eller innleid. 9

11 Hattfjelldal Vekst AS Organisasjonsstruktur Pr. xx.xx.13 Styre Oppdrag fra Hattfjelldal Kommune Navn Navn Navn Navn Navn Daglig leder Oppdrag fra Grûndere og Lokalt næringsliv Fast Bemanning Prosjekt Bemanning 5.4 Kompetansebehov Det er viktig at Hattfjelldal Vekst As har kompetente medarbeidere som kan utføre de tiltenkte arbeidsoppgaver selskapet er satt til å løse. I tillegg må det være mulig å kjøpe tjenester fra både styrerepresentanter og andre aktører etter behov. I den grad selskapet ikke klarer å ansette kompetente medarbeidere må dette tilføres eksternt. 6 ØKONOMI 1. Driftsinntekter Driftstilskudd Hattfjelldal kommune Her er det budsjettert med totalt årlig tilskudd fra Hattfjelldal kommune. Tilskudd fra øvrige eiere Det er ikke beregnet et årlig driftstilskudd fra øvrige eiere, men eierne betaler samme pris som andre når de tar ut tjenester. Salg av tjenester Dette er salg av tjenester til lokale aktører og andre industrivirksomheter på utviklingsprosjekter. Omsetningen innen dette området er økende gjennom perioden. Prosjektinntekter Dette er også inntekter for selskapet for utførte tjenester på utviklingsprosjekter der selskapet står som prosjekteier og prosjektleder. 2. Personalkostnader fast ansatte Det er budsjettert med at selskapet skal ha en fast ansatt i perioden. 3. Prosjektansatte og innleid kompetanse Det legges opp til innleie av kapasitet på prosjekter. Dette for å sikre at man bemanner prosjektene med riktig kompetanse i forhold til hva som kreves i det enkelte prosjekt. Det medfører også at disse kostnadene opphører når prosjektet avsluttes. 4. Andre driftskostnader Her er det tatt hensyn til at man etablerer kontor i Hattfjelldal 10

12 6.1 Driftsbudsjett I budsjettet er det forutsatt èn fast ansatt samt prosjektmedarbeidere i 100% i 2014 med økning til2 personer i Budsjettpost Lønn (fast) Prosjektmedarb Driftskostnad Reise SUM Kapitalbehov og finansiering Basert på følgende driftsnivå bør selskapet ha en aksjekapital på minimum 1 mill.kr. Budsjettpost Saksbehandling Hattfjelldal kommune Veiledning- Hattfjelldal kommune Prosjektinntekter Salg av tjenester SUM

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

HATTFJELLDAL VEKST AS

HATTFJELLDAL VEKST AS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HATTFJELLDAL VEKST AS 24.06.2015. 1 INNHOLD: 1. Innledning... 3 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 4 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-033 13/857 14/2361 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Utvalg

Detaljer

Næringsutvikling i motgang og medgang

Næringsutvikling i motgang og medgang .... Næringsutvikling i motgang og medgang Dialogmøte, Naustdal, 27. april 2016 Grenland Norges sterkeste prosessindustrimiljø Omsetning: Ca. 25 mrd. NOK/år Eksportandel: Over 80 % Ca. 3.300 industriarbeidsplasser

Detaljer

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING tuzla NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING 2012-2022 Programbeskrivelse Tittel oslo kristiansand 24.10.13 24.10.13 BAKGRUNN Næringslivet vi skal leve av etter oljen må skapes nå. Nordic Entrepreneurship Monitor

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Strategisk Næringsplan 2014-2018

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Strategisk Næringsplan 2014-2018 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Strategisk Næringsplan 2014-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Forretningsplan IndPro AS

Forretningsplan IndPro AS Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002-2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Innhold Bakgrunn Forretningsidé, visjon og mål

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi)

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søknad Søknadsnr. 2016-0031 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0031 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Kort beskrivelse Gjennom utvikling av en helt

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Nettverket- Opplev Helgeland og rafting/elvepadling i Grane/Vefsna regionalpark Mosjøen

Nettverket- Opplev Helgeland og rafting/elvepadling i Grane/Vefsna regionalpark Mosjøen Nettverket- Opplev Helgeland og rafting/elvepadling i Grane/Vefsna regionalpark 7.9.17-Mosjøen Ellen Schjølberg Daglig leder Grane Næringsutvikling as, Grane Prosjektleder Opplev Helgeland Vært prosjektleder

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2016-2020 INNHOLD 1 VISJON... 4 2 FORRETNINGSIDE:... 4 3 HOVEDMÅL:... 4 4 FUTURUMS AKTIVITET... 4 5 FUTURUMS EIERE... 5 6 FUTURUMS OMDØMME... 5 7 FUTURUMS MÅLING... 5 8 FUTURUMS

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2011

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2011 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søker Nornir AS Gyldig til dato 31.10.2017 Arkivsak 2016-0031 Tilsagnsnr 2016-0031

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Næringsutvikling i Sauda

Næringsutvikling i Sauda Næringsutvikling i Sauda Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda. Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen

Detaljer

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 Landbruk 21 Skog 22 Midt i biomassen med blikket rettet framover ByREGIONS PROGRAMMET _ FASE1 Prosjektet har som mål å stimulere til samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Kapital Kompetanse Møteplasser

Kapital Kompetanse Møteplasser Kapital Kompetanse Møteplasser Pre-såkornkapital Pre-såkornkapital/ «matching ordningen» Hensikt Gjøre bedriftene investorklare, tilføre kapital og kompetanse Utvikle innovasjonsmiljøene Utvikle engleinvestormiljøene

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar,

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar, Saknr. 3888/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn TILSKUDD TIL DISTRIBUERT INKUBATOR- KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2012

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2012 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 PROTOMORE Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 Agenda 1. ProtoMore 2. Nytt Næringsliv Hoppid.no Inkubator 3. Etablert Næringsliv LeanForum Nordvest ikuben Innovasjonslab Etter- og videreutdanningstilbud

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Synleg og stolt! AS og Siva sitt næringshageprogram Bedriftsrådgiver Næringshagene er et utviklingsmiljø der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand

Detaljer

Oversikt over randsoneselskaper ved eierskap ved Nord universitet.

Oversikt over randsoneselskaper ved eierskap ved Nord universitet. Oversikt over randsoneselskaper ved eierskap ved Nord universitet. I vedlegget presenteres en samlet oversikt over de 8 selskapene som Nord universitet har eierskap i. For 3 av selskapene har universitetet

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer

Industriinkubator Sunndalsøra

Industriinkubator Sunndalsøra Industriinkubator Sunndalsøra Forretningsplan pr. juni 2010 Skaffe seg oversikt over potensielle støtteordninger for inkubatorprosjekter Skaffe seg oversikt over potensielle kontor- og industrilokaler,

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Leksvik Industriell Vekst

Leksvik Industriell Vekst Leksvik Industriell Vekst 2015 Leksvik Industriell Vekst Konsern LIV Holding AS Aksjekapital kr 6 634 000 100 % 100 % LIV Eiendom AS Aksjekapital kr 8 534 000 LIV AS (Leksvik Industriell Vekst AS) Aksjekapital

Detaljer

Næringsplan

Næringsplan Næringsplan 2015 2016 Hobøl kommune Politisk behandlet: Hovedutvalg for plan og utvikling 24.03.2015 Kommunestyret 13.04.2015 Formål Denne næringsplanen er et strategisk plandokument for hvordan Hobøl

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

REISELIVSMØTE HELGELAND

REISELIVSMØTE HELGELAND REISELIVSMØTE HELGELAND september 2017 TORBJØRN AAG MOB. 90520561 E-POST taa@kph.no Virksomhetsområder Kompetanse Nettverk Innovasjon Inkubator Kurs og studier Konferanser Trainee Klyngesamarbeid Synliggjøre

Detaljer

Forretningsplan for Invest in Agder

Forretningsplan for Invest in Agder Forretningsplan for Invest in Agder Det er en økende konkurranse mellom land, regioner og byer om å tiltrekke seg de beste folkene, kompetanse, bedrifter og investorer. Globaliseringen gjør at denne attraktivitetskonkurransen

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge

InnoMed. - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed. Helsedirektoratet og Innovasjon Norge InnoMed - Orientering om InnoMeds virksomhet og forprosjekter i regi av InnoMed Helsedirektoratet og Innovasjon Norge Kort om InnoMed Nasjonalt kompetansenettverk InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Møte med Innovasjon Norge, 11.09.14 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging,

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr : Saksbehandler: Martin Sæbu RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak Bakgrunn for saka: Rådmenn utarbeidet etter oppdrag fra Ordfører/rådmannsforum

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

Erlend Bullvåg. Handelshøgskolen i Bodø

Erlend Bullvåg. Handelshøgskolen i Bodø Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Konjunkturvendepunkt 2 Svært viktig å stimulere ny vekst Vekst i produksjon Aggregert 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0-1 -1-2 -2-3 -3-4 -4-5 -5 3 Spesielt i Troms fordi for

Detaljer

Innovasjonspolitikk i Trøndelag

Innovasjonspolitikk i Trøndelag Innovasjonspolitikk i Trøndelag Nettverkslunsj, 30.8.2017 Fokus: Hva er implikasjoner for innovasjonspolitikken fra funnene i prosjektet: Kunnskapsgrunnlag for framtidig verdiskaping i Trøndelag? Et prosjekt

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs

02/11/17, Tone Jakobsen. Idéverksted Bodø vgs 02/11/17, Tone Jakobsen Idéverksted Bodø vgs Kunnskapsparkens arbeidsområder Kompetanse - Kurs og studier Konferanser Trainee Nettverk - Klynger Synliggjøre regionen Samfunnsbygging Innovasjon - Mobilisering

Detaljer

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Hovedmål Etablering av ny næringsvirksomhet i Tjeldbergodden-regionen. Dagens Tjeldbergodden I 2012 har metanolanlegget på Tjeldbergodden vært i drift i 15 år. For

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Logistikkdagen 2011 Erlend Ystrøm Haartveit Quality hotell, Sarpsborg, 4. mai 2011 Innovasjon Norges formål: Fremme bedrifts og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan Omstilling 2016-2022 Sør-Varanger kommune Handlingsplan 2016-2017 Vedtatt av kommunestyret: 15. juni 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.2 Om handlingsplanen...

Detaljer

Eiermøte 10. februar 2014

Eiermøte 10. februar 2014 Eiermøte 10. februar 2014 Innhold Selskapets formål Viktige hendelser i 2013 Nøkkeltall 2013 Veien videre Forutsetninger for å lykkes Planlagte prosjekter Eier og Formål AS Aurskog-Høland Utbyggingsselskap

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Hvordan lykkes med næringsutvikling i vår arbeidsplassregion? Verktøy og rammebetingelser.

Hvordan lykkes med næringsutvikling i vår arbeidsplassregion? Verktøy og rammebetingelser. Hvordan lykkes med næringsutvikling i vår arbeidsplassregion? Verktøy og rammebetingelser. 27. november 2017 Widar Salbuvik Hvor er vi? Hva trenger vi? Oppsummering Hvor er vi? Hva trenger vi? Oppsummering

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET Thomas Breen Bioøkonomi er den nye økonomien hvor fornybare biologiske ressurser utnyttes med bioteknologi og andre teknologier for mat, helse, materialer, kjemikalier

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Velkommen til Aure. Fylkesmannens kommunebesøk i Aure kommune 14. jan 2014.

Velkommen til Aure. Fylkesmannens kommunebesøk i Aure kommune 14. jan 2014. Velkommen til Aure Fylkesmannens kommunebesøk i Aure kommune 14. jan 2014. VELKOMMEN TIL AURE 653 km2 3570 innbyggere pr 01.01 2013 Kystkommune med 477 km strandlinje Aure er kommunesenter Aure og Tustna

Detaljer