Hattfjelldal Vekst AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal Vekst AS"

Transkript

1 Hattfjelldal Vekst AS Forretningsplan/Strategisk plan

2 Innholdsfortegnelse BAKGRUNN VISJON, FORRETNINGIDÉ OG MÅL Visjon Forretningsidé Mål BRANSJER OG MARKEDER Satsingsområder Kunder og målgrupper PRODUKTKONSEPT Tjenester og produkter Prising av våre tjenester Inkubasjonsprosessen FORRETNINGSSTRATEGI Markedsstrategi Tiltak for å tiltrekke eksterne aktører Tiltak for å videreutvikle lokalt næringsliv Inkubasjon Nettverk og samarbeidspartnere Egen arbeidsmetode ORGANISERING Eierstruktur Styresammensetning Organisasjonsmodell og bemanning Kompetansebehov ØKONOMI Driftsbudsjett Kapitalbehov og finansiering

3 BAKGRUNN Hattfjelldal kommune ønsker økt verdiskapning og nye arbeidsplasser i kommunen. De har funnet det formåls tjenlig å etablere et eget selskap for å ivareta forretningsutvikling basert på de naturlige forutsetninger kommunen besitter. Selskapet har en klar ambisjon, gjennom tett samarbeid med alle utviklingsaktører på Helgeland, også å tiltrekke seg andre aktører til kommunen for nyetablering eller samarbeid med eksisterende næringsliv. Selskapet skal jobbe med forretningsideer i kommunen som også har et regionalt og aller helst nasjonalt potensial. Forretningsideene kan være i forbindelse med etablering av nye bedrifter eller videreutvikling av eksisterende bedrifter i form av f.eks. ny teknologi, produkter eller marked. Planen rulleres årlig. 1 VISJON, FORRETNINGIDÉ OG MÅL 1.1 Visjon Visjon for selskapet er Hattfjelldal Vekst AS skal være en attraktiv og foretrukket medspiller for næringsutvikling på Helgeland innen naturbaserte næringer. Dette skal oppnås gjennom aktivt og systematisk bruk av de verktøy og virkemidler som selskapet til enhver tid har tilgjengelig. 1.2 Forretningsidé Forretningsideen til Hattfjelldal Vekst AS er å skape en positiv holdning til næringsutvikling der vi tør å satse. Selskapet skal bidra til økt verdiskapning i kommunen ved å proaktivt drive forretningsutvikling gjennom å: Videreutvikle lokale og regionale industribedrifter. Etablere nye vekstkraftige bedrifter og utvikle forretningsideer gjennom inkubasjon. Tiltrekke seg attraktive virksomheter og nøkkelaktører til regionen. 1.3 Mål Hattfjelldal Vekst AS skal bidra til å skape 10 % flere arbeidsplasser (ca. 35) i løpet av 5 år, enn de anslagsvis 350 antall arbeidsplasser det er i dag i Hattfjelldal kommune (ekskl. offentlige ansatte) 2 BRANSJER OG MARKEDER Vårt hovedfokus er etableringer og virksomheter innenfor verdikjeden til lokale naturbaserte virksomheter med utviklingsfokus og potensiale for vekst på Helgeland. 2.1 Satsingsområder Våre satsingsområder er basert på de naturbaserte områder der lokale næringsaktører har fortrinn (d.v.s. forutsetninger for å lykkes ), og ønske om videreutvikling. Hovedfokus er etableringer og virksomheter innenfor verdikjeden til følgende bransjer: 2

4 Landbruk. Hattfjelldal kommune har et godt utviklet landbruk med typiske høyfjellsgårder. I tillegg er det utviklet flere produsenter av såkalt småskala matproduksjon. Den mest kjente er Sæterstad Gård med sin rakfisk, flere ganger premiert og bejublet. I tillegg finnes det en rekke produsenter innen kjøtt, ost og andre produkter. Næringen representerer et betydelig potensiale vedrørende nye arbeidsplasser gjennom en ytterligere kommersialisering av disse småskala produsentene. Skogbruk. Skogen i Hattfjelldal vokser sakte i forhold til skog i lavere strøk, det vil si at vi får gran som er tett mellom årringene (under 2mm), vi får da skjære material av det vi kaller tettvoksnen gran. Dette er material som er sterkere til konstruksjonsvirke og bordkledning som har en holdbarhet som er 2-3 ganger lengre en vanlig virke. Det er og en del forekomster av furu med mye malm (kjærneved), som gir et produkt som er impregnert fra naturens side, og har lik holdbarhet med trykkimpregnert material. Dette utnyttes til en viss grad av bygdesaga. I dag er det ei bygdesag og to gårdssager, her er det mulig å øke produksjon betraktelig. Småskala kraft. Rundt Røssvatn er det mange bekker/elver som kan bygges ut med småkraftverk/minikraftverk. I forbindelse med at Krutåga sannsynlig vil bli utbygd i de nærmeste år, vil en få et nytt linjenett som kan bli mulig å koble seg på ved utbygging av småkraftverk. Hovedvannstrengen Vefsna/Susna er vernet mot kraftutbygging, men i verneforskriften er gitt mulighet for utnyttelse av sidevassdragene. Det meste av sidevassdragene er nå grundig kartlagt. Utfordringen er at det ikke er mulig å søke konsesjon på noen av bekker/elver som drener til Vefsna, før felles planprogram for Vefsna er ferdigbehandlet av myndighetene. Bergverk og mineraler. Det er kjente forekomster av skifer i Susendal, disse er kartlagt og en grundig rapport er laget av NGU. Det er pr i dag ingen kommersiell drift i noen av bruddene. Her er det mulighet å utnytte en omfattende naturresurs i etterkant av produkt- og markedsutvikling. Reiseliv/overnatting/opplevelser. Flere av gårdene har anlagt overnatting, noen med guiding, som egne produkt. Disse ligger fra 10 minutter fra sentrum til en halv times kjøring. Typisk størrelse er overnattingsplasser, noen større og noen mindre. Næringen representerer et potensiale hva angår arbeidsplasser, spesielt om de samarbeider på aktivitetstilbud. Blant annet er Hattfjelldal kjent som en kommune med 18 mil godkjente scooterløyper. Dette ligger godt til rette for vinterturisme spesielt i samarbeid med lokale aktører innen scooter og hundespann. Kommunen mangler et større overnatting og serveringstilbud. Utvikling av tjenestetilbudet har et stort potensiale. 3

5 Handverks produkter. Hattfjelldal har rike håndverkstradisjoner som kan videreutvikles kommersielt. Fylkesmannen i Nordland har vært initiativtaker og prosjektleder for «Fra tomme fjøs til næringsog kulturinstitusjoner». Prosjektet startet opp i 2009, og ble forlenget ut januar Arbeidet er kommet i gang, med fem prosjekt i Steigen/Hamarøy og like mange i Hattfjelldal. Målet er prosjektet skal utvikle kunnskap hos eiere av driftsbygningene, det offentlige og andre om hvordan vi kan utvikle ny næringsaktivitet i gamle bygninger. For kommunen gir dette grunnlag for videre oppfølging med tanke på nye arbeidsplasser. Hytteutvikling. Hattfjelldal er en kommune med store utmarksareal (ca 2,7 km2), med gode muligheter for friluftsaktiviteter hele året. I skisesongen er det oppkjørte skiløper flere plasser i kommunen og det er mange vann og områder med gode muligheter for jakt og fiske,. Hattfjelldal er en av få kommuner i Norge med oppkjørte skuterløyper (180 km) som er lovlig å bruke til rekreasjonskjøring. Dette er momenter som gjør Hattfjelldal til en særdeles attraktiv kommune å ha hytte i. Industri/videreforedling. Innen for treindustri er Arbor Hattfjelldal AS en av norges største industrivirksomheter i sin bransje. Arbor er kommunens hjørnestensbedrift. Børgefjell laft AS produserer hus og hytter av rundtømmer og stavlaft. I tillegg finnes flere sagbruk, bl.a. Susendal bygdesag og noen mindre gårdssager, jfr. pkt. om skogbruk. Entreprenørvirksomhet Det er flere maskinsentreprenører i kommunen innen graving, sprenging, knusing og transport. Hattfjelldal Maskin AS er den største aktøren og sysselsetter personer, avhengig av sesong. Det er flere enkeltmannsforetak innen bransjen. Innenfor bygg finnes det ingen større entreprenørvirksomhet. Det betyr at større oppdrag alltid havner hos entreprenører i andre kommuner. Transport Buss Hattfjelldal har bussforbindelse med Mosjøen (nærmeste by) og videre til Sandnessjøen og Mo i Rana og Brønnøysund. Leie buss til småoppdrag: Følgende eier og kjører: Tronds bussreiser , Ivar Ørjedal , Tor Bråten Bil

6 Tog Toget stopper på Trofors jernbanestasjon og går sørover til Trondheim/Oslo og nordover til Bodø, se informasjon og rutetider og bestilling av billetter Fly. Mosjøen har flyplass (ca 90 km fra Hattfjelldal) som betjenes av Widerøe. For informasjon, rutetider og bestilling av billetter Hemavan på svensk side (ca 75 km fra Hattfjelldal) har også flyplass. For informasjon, rutetider og bestilling av billetter Varetaxi Pluss transport har daglige turer fra Mosjøen til Hattfjelldal. For å komme i kontakt med dem - telefon Taxi i Hattfjelldal Rune Brennbakk telefonnr Handel og service. Kommunen har sin størrelse tatt i betraktning et relativt godt tilbud av varer og tjenester. Vareutvalget er relativt bra og de fleste kan få levert det meste av de varer og tjenester de trenger. Kommunen mangler spesialbutikker som apotek, sko, vinmonopol, klær mv. Innen service finnes bl.a. frisør, begravelsesbyrå, offentlig servicetilbud, elektro, høyhastighets bredbånd (HattNet), kafeer. En antar at det til tross for godt lokalt tilbud skjer en ikke ubetydelig handelslekkasje til Hemavan, Mosjøen og Mo i Rana. 2.2 Kunder og målgrupper Basert på selskapets forretningsidé er følgende kunde- og målgrupper definert: Lokale og regionale aktører med vekst og utviklingsambisjoner. Potensielle gründere med behov for assistanse i inkubasjonsprosessen. 5

7 3 PRODUKTKONSEPT Hattfjelldal Vekst AS skal tilby et kompetent forretningsutviklingsmiljø for ideer med vekstpotensial og regionalt og nasjonalt perspektiv, samt revitalisering av eksisterende bedrifter. 3.1 Tjenester og produkter Selskapets produktkonsept omfatter blant annet følgende: Forretningsutvikling Strategiutvikling Ressurspersoner med spisskompetanse Nettverk Prosjektutvikling, ledelse og styring Styrekompetanse Utleie av Daglig leder funksjon Mentor/coaching tjenester Lederkompetanse Idé og prosjektutvikling Fasiliteter/infrastruktur 3.2 Prising av våre tjenester Selskapet vil benytte differensiert prisstruktur basert på følgende prinsipper: Salg av betalbare oppdrag, kompetanse, management/ledelse og konsulenttimer. Reduserte priser til lokale bedrifter og inkubatorbedrifter, og i tillegg til gratis bistand i i initieringsfasen i prosjektene Markedspris til øvrige/andre bedrifter. Basert på ovenstående har vi følgende struktur på prisfastsettelse av produkter og tjenester: Tjenester og produkter Faser Lokale bedrifter Hattfjelldal Kommune Gründere Inkubator-bedrifter Prosjektinitiering Prosjektbeskrivelse /finansiering Prosjektfase (Forretningsplan, mulighetsstudie, markedsanalyse osv) Etableringsfase Oppdrag for Hattfjelldal kommune 20 timer gratis 50 timer gratis NOK 500 pr time NOK 500 pr time 0 Gratis (maks 20 t) 0 Gratis (maks 50 t) 0 NOK 500 pr time utbetales eller konverteres til eierskap 0 NOK 500 pr time utbetales eller konverteres til eierskap Bidra med andre fasiliteter etter behov 500 6

8 3.3 Inkubasjonsprosessen Idéfangst vil følge gjennom egne aktiviteter, nettverk etc. for deretter kvalifisering av aktiviteter og potensielle prosjekter inn i inkubasjonsprosessen. Virksomheten blir fulgt gjennom ulike tiltak så lenge det er behov. Prosessen følger i stor grad det mønster som er lagt til grunn i bl.a. følgende modell: Kilde/modell: SIVA For å oppnå størst mulig verdiskapning må vi jobbe med å tiltrekke oss nøkkelaktører som kan bidra til å løfte tilfanget av nye teknologier. Nøkkelaktører i dette tilfellet kan være nasjonale/internasjonale selskap som ser nytten i å etablere virksomhet basert på den kompetansen, infrastruktur og de naturgitte forutsetninger vi har i kommunen/regionen. Videre vil nøkkelaktører også kunne være personer med spesiell kompetanse og teknologi som kan dra nytte av den industrielle kulturen vi har i vår region og dermed øke hastigheten på et kommersialiseringsløp for sin teknologi. Dette vil igjen bidra til å videreutvikle etablerte lokale aktører som vil styrke seg i konkurransen, og til slutt vil dette igjen gi grobunn for å etablere nye virksomheter basert på tilførsel av ny teknologi til vår region. For å lykkes med dette må det jobbes med etablert næringer/industri sammen med teknologieiere og FoU aktører slik at vi i felleskap kan få til nyetableringer og verdiskapning i kommunen. Her vil vår rolle være å bidra proaktivt slik at de lokale bedriftene vil dra mest mulig nytte av dette nettverket. Uavhengig om vi snakker om pre-inkubasjon, inkubasjon eller post-inkubasjon må vi ha kompetanse til å bidra. 4 FORRETNINGSSTRATEGI Med bakgrunn i produktkonseptet er selskapets forretningsstrategi basert på følgende elementer: Markedsstrategi Nettverk og samarbeidspartnere Egen arbeidsmetode Eierskap/kontroll (i prosjekter/inkubatorbedrifter) 4.1 Markedsstrategi Tiltak for å tiltrekke eksterne aktører En betydelig del av Hattfjelldal Vekst sine ressurser må brukes på å synliggjøre og markedsføre våre lokale fortrinn ovenfor denne målgruppen. Dette gjennom bl.a: Promotering av næringslivet i Hattfjelldal Oppsøkende virksomhet til eksterne miljøer 7

9 Deltakelse og gjennomføre konferanser, workshops etc for å markedsføre Hattfjelldal som etableringskommune, samt invitere aktører til kommunen og være en god vert for å øke attraktiviteten og redusere tiden på beslutning om etablering Tiltak for å videreutvikle lokalt næringsliv Det er viktig at Hattfjelldal Vekst kommer i tett dialog med ledelsen innen de lokale bedriftene for å kunne bidra i initiering og gjennomføring av utviklingsprosjekter. Dette for bl.a. å: koble lokale, regionale aktører mot interessante teknologimiljøer etablere og gjennomføre prosjekterer være en utviklingsaktør gjennom selvstendige oppdrag for industri/næringsliv bidra med finansiering av utviklingsprosjekt (skattefunn, IFU, IN, NFK etc, etc ) koble mot andre industrielle aktører (både lokalt, nasjonalt og internasjonalt) Inkubasjon Inkubasjon er utfordrende. Vi kan utvikle lokale aktører gjennom å: etablere et regionalt idefangstnettverk bearbeide prosjekter, kvalitetssikre ideer og plassere i riktig innovasjonsmiljø for kommersialisering stimulere til teknologiutvikling tilby kompetanse og infrastruktur for potensielle nyetableringer koble nyetablerere med etablerte virksomheter aktivt bidra til, og utvikle rollen som, forretningsutvikler være pådriver for utvikling og nyskapning bidra til å øke FOU aktiviteten følge bedriftene i vekstfasen med kompetanse og styreposisjoner (postinkubasjon) 4.2 Nettverk og samarbeidspartnere Nettverk og samarbeidspartnere vil ubetinget ha stor betydning for Hattfjelldal Vekst. Det vil være sentralt og viktig å beholde og utvikle videre det nettverket som allerede eksisterer, som kan inndeles i følgende elementer: Offentlig nettverk. Tilgang/medlemskap i nødvendige offentlige nettverk. FoU-nettverk. IH skal tiltrekke seg nye teknologi- og FoU-nettverk. Investornettverk. HV skal bli en foretrukket samarbeidspartner for investorselskaper gjennom å kvalitetssikre investeringsprosjekter. Industrielle nettverket. Styrke nettverket mot regionale og nasjonale industribyggere. 4.3 Egen arbeidsmetode Hattfjelldal Vekst vil etterstrebe langsiktighet i sine engasjement gjennom: Inngå skriftlig avtale som sikrer langsiktig deltakelse i prosjekter. Vurdere å inngå eierskap i nyetablerte bedrifter med styreplass (aksjonæravtale og exit avtale ). Inngå langsiktige utviklingskontrakter der vi ikke kan ta eierskap. Videre vil Hattfjelldal Vekst aktivt bidra til å styrke de lokale bedriftenes utvikling gjennom å: Være en pådriver for at Hattfjelldal har tilgang på kompetent arbeidskraft. 8

10 Få til økt FoU-aktivitet gjennom: - gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler med FoU-aktører - Hattfjelldal Vekst skal være proaktiv i fht kobling med ulike FoU-miljø Bidra til økt fokus på verdiskapning i Hattfjelldal Bidra til økt innovasjonssatsning i Hattfjelldal Utvikle synergier gjennom samarbeid med bedrifter, næringsliv, organisasjoner etc. Forsterke drivere (marked, teknologi, kapital etc.) gjennom samhandling mellom ulike aktører 5 ORGANISERING Hattfjelldal Vekst AS er tenkt organisert ut fra følgende forutsetninger, sammensetninger og behov: Eiere Styresammensetning Organisasjonsmodell og bemanning Kompetansebehov 5.1 Eierstruktur Det nye selskapets eiere forutsettes å bestå av dagens eiere, samt nye eiere som ønsker å gå inn i et nytt utviklingsselskap i Hattfjelldal. Det anbefales at Hattfjelldal kommune tar en eierpost på 34 % og private aktører 66 %. Den private eierposten kan reduseres hvis for eksempel >SIVA ønsker å komme inn på eiersiden. Normalt går ikke SIVA inn med over 25 %. 5.2 Styresammensetning Styret bør ha en sammensetning som sikrer: Lik fordeling mellom kjønn I tillegg til lokal representasjon bør det være representasjon fra hele Helgeland slik at man sikrer selskapet et stort og bredt kompetansenettverk. 5.3 Organisasjonsmodell og bemanning Selskapet skal ha kontor med fast bemanning i Hattfjelldal. Det nye styret ansetter daglig leder. Bemanning: fast bemanning (x personer). Utover dette prosjektansatt eller innleid. 9

11 Hattfjelldal Vekst AS Organisasjonsstruktur Pr. xx.xx.13 Styre Oppdrag fra Hattfjelldal Kommune Navn Navn Navn Navn Navn Daglig leder Oppdrag fra Grûndere og Lokalt næringsliv Fast Bemanning Prosjekt Bemanning 5.4 Kompetansebehov Det er viktig at Hattfjelldal Vekst As har kompetente medarbeidere som kan utføre de tiltenkte arbeidsoppgaver selskapet er satt til å løse. I tillegg må det være mulig å kjøpe tjenester fra både styrerepresentanter og andre aktører etter behov. I den grad selskapet ikke klarer å ansette kompetente medarbeidere må dette tilføres eksternt. 6 ØKONOMI 1. Driftsinntekter Driftstilskudd Hattfjelldal kommune Her er det budsjettert med totalt årlig tilskudd fra Hattfjelldal kommune. Tilskudd fra øvrige eiere Det er ikke beregnet et årlig driftstilskudd fra øvrige eiere, men eierne betaler samme pris som andre når de tar ut tjenester. Salg av tjenester Dette er salg av tjenester til lokale aktører og andre industrivirksomheter på utviklingsprosjekter. Omsetningen innen dette området er økende gjennom perioden. Prosjektinntekter Dette er også inntekter for selskapet for utførte tjenester på utviklingsprosjekter der selskapet står som prosjekteier og prosjektleder. 2. Personalkostnader fast ansatte Det er budsjettert med at selskapet skal ha en fast ansatt i perioden. 3. Prosjektansatte og innleid kompetanse Det legges opp til innleie av kapasitet på prosjekter. Dette for å sikre at man bemanner prosjektene med riktig kompetanse i forhold til hva som kreves i det enkelte prosjekt. Det medfører også at disse kostnadene opphører når prosjektet avsluttes. 4. Andre driftskostnader Her er det tatt hensyn til at man etablerer kontor i Hattfjelldal 10

12 6.1 Driftsbudsjett I budsjettet er det forutsatt èn fast ansatt samt prosjektmedarbeidere i 100% i 2014 med økning til2 personer i Budsjettpost Lønn (fast) Prosjektmedarb Driftskostnad Reise SUM Kapitalbehov og finansiering Basert på følgende driftsnivå bør selskapet ha en aksjekapital på minimum 1 mill.kr. Budsjettpost Saksbehandling Hattfjelldal kommune Veiledning- Hattfjelldal kommune Prosjektinntekter Salg av tjenester SUM

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING tuzla NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING 2012-2022 Programbeskrivelse Tittel oslo kristiansand 24.10.13 24.10.13 BAKGRUNN Næringslivet vi skal leve av etter oljen må skapes nå. Nordic Entrepreneurship Monitor

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA Prosjektplan CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA 30.04.2010 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt med prosjektet... 4 1.3 Grenseregional betydning... 4

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008 Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran Gran, 28. april 2008 Gran kommune v/ ordfører Inger Staxrud Lunner kommune v/ ordfører Anders Larmerud Jevnaker kommune v/ ordfører

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring NF-notat nr. 1009/2013 Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring Tommy Clausen Evgueni Vinogradov Ragnhild Holmen Waldahl 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak...

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 1 Innhold 1. Bakgrunn.3 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 6 3. Innovasjon... 7 3.1 Økt krav til helhetlig

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

SLUTTRAPPORT- forstudie

SLUTTRAPPORT- forstudie SLUTTRAPPORT- forstudie Prosjekt: Godt utviklingsmiljø i Ringeriksregionen Dato: 13.februar 2015 Prosjektleder: Klaus Røiri Prosjektansvarlig: Sonja Bordewick 1. SAMMENDRAG Bakgrunn og formål med forstudie

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon 2.2 14.10.11

PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon 2.2 14.10.11 PROSJEKTBESKRIVELSE Glomma Opplevelser 14.10.11 Side 2 av 15 Innhold INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 INNLEDNING 4 1.2 BAKGRUNN 5 1.2.1 MULIGHETSANALYSE FOR UTVIKLING AV OPPLEVELSERI SKIPTVET 5 1.2.2 REISELIV

Detaljer

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen F O R E L Ø P I G R A P P O R T Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen STIG S. MIRIAM S. HILDE KAREN GEZELIUS HAUGSBØ HELGESEN REFSGAARD Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 1 Formål, bakgrunn, metode

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer