Dalgård skole. - e n v a n l i g s k o l e l i t t u t e n o m d e t v a n l i g e. Læring i fellesskapet: - faglig utvikling, daglige gleder!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dalgård skole. - e n v a n l i g s k o l e l i t t u t e n o m d e t v a n l i g e. Læring i fellesskapet: - faglig utvikling, daglige gleder!"

Transkript

1

2 Dalgård skole - e n v a n l i g s k o l e l i t t u t e n o m d e t v a n l i g e Læring i fellesskapet: - faglig utvikling, daglige gleder! 1

3 INNHOLD TELEFONOVERSIKT... 3 OVERSIKTSKART DALGÅRD SKOLE... 4 DIVERSE INFO FOR SKOLEÅRET 2011/ AREALFORDELING HVEM, HVA, HVOR?... 6 ORGANISERING AV ANSATTE OG ELEVER... 7 ORGANISERING AV SKOLEDAGEN... 7 LEKSEHJELP... 8 ORGANISASJONSKART... 9 TILHØRIGHET ORDINÆRE TRINN...10 TILHØRIGHET SPESIALGRUPPER/SPESIALTJENESTEN...11 DIVERSE PRAKTISK INFORMASJON...12 LEIRSKOLE ELEVRÅD SKOLESKYSS MEDISINERING ALLERGI INNESKO OG SKO-OVERTREKK GJENGLEMTE KLÆR MELK/SJOKOLADEMELK TAP OG ØDELEGGELSE AV LÆREBØKER OG LÆREMIDLER ELEVPERMISJONER...14 INFORMASJON FRA SKOLER TIL BARNETS FORELDRE NÅR DISSE IKKE BOR SAMMEN 15 FORSIKRING 16 FORSIKRING AV PRIVAT PC FORSIKRINGSDEKNINGER OG RUTINER...17 SPESIALPEDAGOGISK ARBEID...19 DALGÅRD SKOLEFRITIDSORDNING...20 SKOLENS RÅD OG STYRER SOM SKAL FREMME MEDVIRKNING...21 REGLER FOR UTLÅN AV ROM TIL FORELDREKONTAKTER...22 ORDENSREGLER...23 ORDENSREGLER FOR DALGÅRD SKOLE TRIVSELSREGLER FORELDREKONTAKTER

4 TELEFONOVERSIKT Skolens ekspedisjon Telefaks Administrasjon/ledergruppe: Torunn Hergum -rektor Henry Iversen kontorleder Elin Gjønnes- avdelingsleder trinn/koordineringsansvar SFO Gerd Inger Olsen undervisningsinspektør 1. og 2. trinn, spes.ped rådgiver Morten K. Strand avdelingsleder trinn Torbjørn Langaas Lien avdelingsleder spesialgruppene Øvrige nyttige telefonnummer: Ergoterapeuter /37/38 Logopeder /34 Helsesport Musikk SFO- base 1. og 2. trinn SFO- base 3. og 4. trinn SFO-base, spesialgruppene Dalgård skoles kantine Per Jan Espeseth, daglig leder skolens kantine, ansvarlig skolemelk Dalgård helsestasjon Dalgård helsestasjon telefaks E-postadresse: Skolens hjemmeside: 3

5 OVERSIKTSKART DALGÅRD SKOLE 4

6 DIVERSE INFO FOR SKOLEÅRET 2011/2012 Oppholdstilbud og betalingssatser i SFO Fra har Dalgård skole disse sfo-tilbudene: Inntil 12 timer pr. uke Kr. 1514,- pr. mnd. Fra og med 12 timer pr. uke Kr. 2255,- pr. mnd. Kostpenger på kr. 150,- pr. mnd. kommer i tillegg. Trondheim kommunes moderasjonsordninger gjelder. Planleggingsdager i SFO august januar 2012 SFO er stengt disse dagene. Foreldrebetaling i SFO for spesialgruppene Elever i trinn betaler etter normale satser. Elever på ungdomstrinnet ( trinn) er fritatt både kontingent og kostpenger, ettersom tilbudet defineres som avlastning (og ikke sfo). Skoleklokka Ordinære trinn og spesialgruppene har ulik organisering av skoledagen. Dette innebærer at de også har friminutt/utetid på ulike tidspunkter. Skoleklokka ringer derfor kun inn om morgenen ved skolestart. Klokka ringer tre minutter før timen starter. 5

7 AREALFORDELING HVEM, HVA, HVOR? A-bygget: B-bygget: C-bygget: D-bygget: E-bygget: F-bygget: Ekspedisjon Kontorer administrasjon og ledelse Kontorer pedagogisk personale Personalkantine Samlingsrom SI-rom Sløyd- og formingssal Undervisningsareal gr. F Undervisningsareal 7. trinn (gamle bibliotek) Kontor logopeder (sokkel) Svømmehall og gymsaler Undervisningsareal spesialgrupper SFO spesialgrupper Undervisningsareal 5. og 7. trinn Bibliotek Musikkrom Skolekjøkken Ergoterapeuter (sokkel) Helsestasjon (sokkel) Undervisingsareal 6. trinn (D2) Undervisingsareal 1. og 2. trinn (D1) SFO 1. og 2. trinn (D1) Mediatek Undervisningsareal 3. og 4. trinn SFO 3. og 4. trinn Undervisningsareal 4. trinn 6

8 ORGANISERING AV ANSATTE OG ELEVER Team: Lærerne og andre ansatte med høgskoleutdanning ved Dalgård skole er organisert i team. Teamene har møter etter fastsatt plan. Hvert team har sin teamkoordinator. Teamkoordinatorene sammen med ledergruppa samt representant fra SFO utgjør plangruppa. Det er satt av møtetid til plangruppa etter en fastsatt plan. Teamene er satt sammen på følgende måte: Team 1: Team 2: Team 3: Team 4: Team 5: Ansatte 1. og 2. trinn Ansatte 3. og 4. trinn Ansatte 5, 6 og 7. trinn Ansatte spesialgruppene Ansatte eksternteam: Ergoterapeuter, logopeder, musikkterapeuter, helsesportspedagoger m.fl. - Teamorganiseringa legger til rette for samlinger mellom kolleger der de kan utveksle erfaringer og legge til rette for prosjekt- eller teamarbeid som innebærer aldersblanda aktiviteter. Eksempler på dette kan være skolens kulturuke. 4. trinn har et spesielt ansvar for å lage plan for aktiviteter de kan gjøre sammen med de skolestarterne på 1.trinn. Slike aktiviteter synliggjøres gjennom trinnenes/ gruppenes årsplaner. Arbeidslag: Lærerne på de forskjellige trinn/grupper er organisert i arbeidslag. Arbeidslagene har møter etter fastsatt plan. Avdelingslederne/undervisningsinspektør er bindeleddet mellom arbeidslagene og skolens administrasjon. Elevene på de forskjellige trinn er delt inn i klasser med hver sin kontaktlærer. Klassene møtes storparten av timene hver uke, men også andre gruppeinndelinger kan forekomme dersom innholdet i undervisningstilbudet legger opp til det. ORGANISERING AV SKOLEDAGEN Dagsrytme for trinn: Arbeidsøkt Pause Arbeidsøkt Pause inkl. mat Arbeidsøkt Pause Arbeidsøkt Ulikt timetall på de ulike årstrinn, samt bruk av gymsal, svømmehall og andre spesialrom kan påvirke dagsrytmen. 7

9 Dagsrytme for spesialgruppene: Arbeidsøkt Pause Arbeidsøkt inkl. mat Pause Arbeidsøkt Ulikt timetall på de ulike årstrinn, samt bruk av gymsal, svømmehall og andre spesialrom kan påvirke dagsrytmen. LEKSEHJELP På Dalgård skole vil tilbudet for høsten 2011 vil være 2 timer per uke for alle elever på trinn. Tilbudet vil være på tirsdag og torsdag fra , og vil foregå på et av trinnets klasseareal. Tilbudet om leksehjelp er gratis. Det kan være lurt at elevene har med noe frukt e. l. som de spiser i overgangen mellom skole og leksehjelp, da måltidet på SFO blir servert etter at leksehjelpen er ferdig. Dersom dere velger leksehjelp, er dette et valg som forplikter, og det er viktig at barnet er godt kjent med hva tilbudet innebærer og selv er motivert. Valget i høst vil gjelde fram til juleferien. Da får dere anledning til å velge på nytt for vårsemesteret

10 ORGANISASJONSKART Organisasjonskartet viser hvordan ansvars- og arbeidsoppgavene er fordelt i Dalgård skoles ledelse og administrasjon for skoleåret 2011/2012: Dalgård skole er både nærskole for skolekretsen og spesialskole og ressurssenter for Trondheim kommune: 9

11 TILHØRIGHET ORDINÆRE TRINN Pedagogisk personale 1. trinn, D1 Gunn Elin Burchard kontaktlærer 1A Grete Nesse kontaktlærer 1B Anita Enoksen kontaktlærer 1C Borghild Slåen 2. trinn, D1 Trude Fostervold kontaktlærer 2A Bodil Vassvik kontaktlærer 2B Marte Selbo kontaktlærer 2C Berit Braathen Borghild Slåen 3. trinn, E-bygget Siv Lervik kontaktlærer 3A Bente Lena Røv kontaktlærer 3B Jørgen G. Lund kontaktlærer 3C Sonja Svegaard 4. trinn, E-bygget/ F-paviljong Marit Nordvik - kontaktlærer 4A Anne G. Hansen kontaktlærer 4B Kjetil Berland kontaktlærer 4C Lena Hirsch Lisbeth Hovdal Berit Braathen 5. trinn, C-areal Camilla Solem kontaktlærer 5A Chris A. Wiig kontaktlærer 5B Jan Christian Sørli kontaktlærer 5C Eyvind Hybertsen Elisabeth Eriksen Lena Hirsch Berit Braathen 6. trinn, D2 Catharina L. Evensen kontaktlærer 6A Marit U. Rein kontaktlærer 6B Stian Tømmerdal kontaktlærer 6C Marit Lorentzen kontaktlærer 6D Else Bjørkum Tom-Erik Kroknes Jan Erik Wiedemann 7. trinn, C-areal Karin Hoston kontaktlærer 7A Tove Røisi kontaktlærer 7B Anne Lise Gullsøy kontaktlærer 7C Tom-Erik Kroknes Lena Hirsch Elisabeth Eriksen Eyvind Hybertsen Miljøpersonell Anne Kristin Nordal Elin Solberg Elin Johanne Sigurdsen Bente Brandt Hege Meland Ingrid Steinvik Anisa Salhi Trond Eggan Tove Lindsetmo Øystein Trøan Ingeborg Bakøy Annette Hermann Liv Botne 10

12 TILHØRIGHET SPESIALGRUPPER/SPESIALTJENESTEN Grupper Pedagogisk personale Miljøpersonell GRUPPE A Sissel Trøan Bodil Strand (Monica R.) Astrid Brustad Nina B. Granås Marit Østmo Siri Kristiansen Heidi Lynum GRUPPE B GRUPPE C GRUPPE D GRUPPE E GRUPPE F EKSTERNTEAM + FAGLÆRERE Eksternteam deltar i forhold til opplæring og utredning i forhold til logopedi, ergoterapi, musikk/drama, helsesport i: spesialgruppene, skolens øvrige byomfattetnde virksomhet. Fridgunn Valla Terese Løvland Ida Tørhaug Sunniva Strøm Per Nordberg Line Woldseth Ivar Hallsteinsen Ingri M. Byrkjeflot Vigdis Veie-Rosvoll Kirsti Kleppestø Eli Refseth Ivar Hallsteinsen Anne Helmersen Myhra Line Woldseth Helge Strøm Kari Setsaas Audun M. Kristoffersen (Lene S) Ingrid M. Byrkjeflot Appelkvist Siv Moen Anne Heidi S. Myhre Nilssen Grethe Aa. Rufsvoll Siri Riseth Randi Søraa Trine Vatn Brynhild Konradsen Siv Åldstedt Lillian Stene Liv Ingeborg Hallsteinsen Ivar Strøm Helge Valla Fridgunn Strøm Sunniva Monica Bjørnø Else Karin Farstaddal Anette Skjæret Catrine Schjerve Elisabeth Wold Aleksander Nordvik Linda S. Hafsmo - lærling Per Olav Knudsen Heidi Huus Torill Hatlen Ella Karine Nilsen Kari Finseraas Katrine Wigum Ole Christian Lillejord Geir Ugelstad 11

13 DIVERSE PRAKTISK INFORMASJON Leirskole Trondheim kommune har vedtatt at alle skoler skal ha et fullfinansiert leirskoletilbud til sine elever. Det betyr at skolen tilføres midler hvert år for å opprettholde et likeverdig leirskoletilbud til alle elever. Vi har et samarbeid med Drageid leirskole, og har valgt å sende 7. trinn dit hver høst. Elever i spesialgruppene benytter Fjellheimen leirskole i Engerdal. Alle vil få fortløpende informasjon om oppholdet når det nærmer seg avreise. For øvrig kan vi anbefale å gå inn på leirskolenes hjemmesider: og Elevråd Elevrådet består av en representant fra alle basisgrupper fra 2.-7 trinn, og en representant fra alle spesialgruppene. Elevrådet har sine møter på onsdager, enten for styret eller for hele elevrådet. Elevrådet har sin egen postkasse hvor alle saker fra basisgruppenes rådsmøter skal legges. Elevrådets kontaktlærer for skoleåret 2011/2012 er Lena Hirsch, og det er rektor Torunn Hergum som er ledelsens kontaktperson. Skoleskyss Elever har rett på skoleskyss ut fra følgende kriterier: - lang skolevei (mer enn 2 km for 1. trinn og mer enn 4 km for trinn) - farlig/vanskelig skolevei - sykdom og skade - funksjonshemming Vår skole har relativt mange elever som skysses med drosje med bakgrunn i siste strekpunkt. Møte-/hentepunkt for disse elevene er nedenfor Tannklinikken ved A- bygget og på nedsiden av E- bygget (se kartoversikt). Vi henstiller alle foresatte til i minst mulig grad å skysse elevene i private biler, da dette skaper farlige situasjoner for både små og store. Medisinering Flere barn går fast på medisiner. Det er de foresatte som har ansvaret for medisineringen av sine barn. Dersom legemidler må tas på skolen/sfo, skal det inngås en skriftlig avtale mellom foresatte og skolen. Husk at dere som foresatte har plikt til å holde skolen informert. Allergi Allergier er et betydelig problem i dagens samfunn. Det er derfor viktig at skolen får informasjon fra de foresatte hvis det er hensyn vi på skolen må ta - både i forhold til det enkelte barn og for hele skolen. Dersom det er barn som det kan bli aktuelt å akuttmedisinere, må de foresatte ta kontakt med skolens ledelse. Skolen skal ha nødvendig informasjon og avtaler skal formaliseres. 12

14 Innesko og sko-overtrekk Vi har en flott skole som gir oss gode muligheter til trivsel og hygge. For å ta vare på dette ønsker vi at alle elever har innesko på skolen. Disse må merkes godt, da mange har like sko. Det er spesielt viktig at elever som har garderobe og hovedtilhørighet i F- bygget (se kart) har innesko, da det vil være nødvendig å forflytte seg til SFO- basen i E- bygget for måltid, innelek med mer. Besøkende oppfordres til å bruke sko-overtrekk. Disse finnes i kurver på veggen ved inngangene. Gjenglemte klær Det er et økende problem at elever glemmer igjen klær, gymtøy, sko, sportsutstyr, klokker, nøkler m.m. som ikke blir hentet. Vi har ingen mulighet til å ta vare på alt dette. Vi ber derfor om at alle foresatte er flinke til å merke klær og følge opp når ting savnes. Skolen samler sammen alt slikt tøy og eiendeler en til to ganger i året og legger dem fram for avhenting. Dette blir varslet på elevenes ukeplaner. Alt uavhentet vil i etterkant bli levert frivillige hjelpeorganisasjoner, som sørger for at dette kommer hjelpetrengende til gode. Melk/sjokolademelk Skolen har i dag en egen abonnementsordning på melk og sjokolademelk, som administreres av skolens kantine. Tap og ødeleggelse av lærebøker og læremidler Som hovedregel må bøker/lærebøker/læremidler som er tapt eller ødelagt erstattes av hjemmet. Dersom det er spesielle hendelser forbundet med tapet ber vi de foresatte ta kontakt med skolen. Skolen vil sende ut et standard skriv til hjemmet når svinn er registrert. 13

15 ELEVPERMISJONER I løpet av et skoleår er det flere som søker om ekstra fri for et barn. Opplæringslovens 2-11 omhandler permisjon fra den pliktige opplæringa: Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte fra skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute. Kontaktlærer kan gi fri enkelttimer, inntil én dag. Skal det søkes fri mer enn en dag, sendes søknaden i eget brev. Søknaden stiles til rektor. For at skolen skal kunne gi svar i god tid før permisjonens start, bør søknaden komme til skolen ca 3 uker før permisjonen skal starte. Begge foreldrene bør skrive under søknaden. Der bare en av foreldrene skriver under søknaden, forutsetter skolen at det er enighet mellom foreldrene. Det skal sendes inn en permisjonssøknad pr. elev. Retningslinjer: Kommunen har delegert til den enkelte skole å avgjøre søknader om ekstra skolefri inntil 2 uker. Foreldrene skal sørge for at elevene får nødvendig undervisning i permisjonstida. Skolen skal være behjelpelig med forslag til alternative undervisningsopplegg, planer og anbefaling av lærebøker. En konsekvens av at foreldrene har dette ansvaret, er at det ikke kan forventes at eleven seinere skal kunne få ekstraundervisning av grunner som skriver seg fra fraværet. Er permisjonen innvilget, avkortes elevens rett til grunnskoleopplæring tilsvarende. Avgjørelsen kan påklages. Ved ønske om permisjon over lengre periode enn 2 uker, kan dette sees på som privat hjemmeundervisning. Eleven blir med dette skrevet ut av skolen, og foreldrene har det fulle ansvaret for opplæringa. 14

16 Informasjon når barnets foreldre ikke bor sammen 15

17 Forsikring 16

18 FORSIKRING AV PRIVAT PC FORSIKRINGSDEKNINGER OG RUTINER Mange bringer med seg sin private PC på skolen, både elever og lærere. Dette fører til spørsmål om forsikring og ansvar ved eventuell skade. Vi har derfor laget en kortfattet informasjon som kan brukes av internt i kommunen/skolen. Først en avklaring: Mange mottar tilskudd fra hjelpemiddelsentralen for kjøp av PC. Enkelte mener at når det er det offentlige har gitt tilskudd, så bør de også ha ansvar for å holde den forsikret. Slik er det ikke. Dette er en privat eid PC finansiert med tilskudd. Hovedregelen er at den som eier PC'en også må holde den forsikret. Kommunen sine forsikringer dekker kun utstyr eid av kommunen, og ikke det som er privat eid. Under den enkelte sin private innboforsikring er det en "borteforsikring". Det er en dekning for eiendeler som midlertidig tas ut av hjemmet. Privat PC som tas med på skolen/jobben vil dekkes under denne type dekning, men da med de begrensninger, egenandeler og de sikkerhetsforskrifter som til enhver tid gjelder. Vi gjør oppmerksom på at en innbo- og løsøreforsikring ikke er en "kaskoforsikring" av PC'en. Den dekker det samme som for innbo og løsøre i hjemmet, dvs. brann, vannskade, innbruddstyveri og andre dekninger som er beskrevet i det private forsikringsvilkåret. Enkelte har kanskje en privat PC-forsikring som gir bedre dekning. Her må foreldre/lærere informeres om at det er deres egen private forsikringen som gjelder, med dennes betingelser. Det er viktig å merke seg at PC-er anskaffet ved tilskudd fra Hjelpemiddelsentralen er å betrakte som den enkeltes private PC, og er den enkelte bruker/eier sitt ansvar å forsikre. For maskiner som i hovedsak befinner seg på skolen, er det videre viktig å merke seg at disse neppe vil komme inn under den såkalte "borteforsikringen", som gjelder ting som midlertidig befinner seg ute av hjemmet. Løsningen her blir for den enkelte eier å tegne en egen forsikring knyttet til maskinen. Etablering av rutiner for å unngå skade For å unngå at det skjer skader og tyveri bør skolen etablere helt klare retningslinjer når det gjelder sikring av PC, samt hvordan forhindre tyveri. Dette gjelder spesielt når de ikke er i bruk. PC'ene bør da enten være under oppsyn hvis rommet er åpent, klasserommet bør låses når ingen voksne er tilstede, eller PC'ene låses inn i skap. Uansett bør bærbare PC'er låses inne når de ikke er i bruk. Når det gjelder sikring og forebygging av tyveri er et godt tips å merke PC'en. Det finnes bl.a. egne merkepenner for dette. En PC som er merket er ikke så attraktiv, og i hvert fall ikke veldig omsettelig. NB! Simpelt tyveri i åpningstiden er ikke dekningsmessig under noen forsikringsdekning. Dersom det skjer en skade på kommunal bygning som også rammer privat utstyr, er det en subsidiær dekning under kommunen sin eiendomsforsikring. Denne 17

19 dekningen er subsidiær, dvs. den kommer til utbetaling etter den private forsikringen. Dekningen vil kunne dekke den private egenandelen under innboforsikringen. Innbruddstyveri når skolen er stengt vil bli vurdert på samme måte. Den private forsikringen skal først komme til utbetaling. Er eiendomsskaden over kommunens egenandel, kan kommunens forsikring også dekke den private egenandelen. Hva når det skjer uhell? Når det gjelder uhell, for eksempel noen er uheldig og kommer bort i en PC slik at den faller ned og skades, er dette i utgangspunktet ikke dekningsmessig. Hendelig uhell medfører ikke rettslig erstatningsansvar. Den som tar med PC på skolen/jobb må være klar over at dette er utstyr som er meget eksponert for skade. Den enkelte må derfor selv være ekstra oppmerksom på å forhindre at det skjer skader. Det er imidlertid mulig å få tegnet forsikring som også dekker denne type skade. Dette kan man bl.a. få ordnet via forhandler av PC, eller i de fleste forsikringsselskaper. Skade ved uaktsomhet Dersom en elev uaktsomt påfører skade på en PC, vil det være eleven eller foreldrene som er erstatningsansvarlig. Skadeerstatningslovens 1 gir regler for skade voldt av barn, samt foreldres ansvar. Her er utdrag fra loven med de aktuelle paragrafene: 1-1. (barns ansvar.) Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers (foreldres ansvar m.v.) 1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. 2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil kroner for hver enkelt skadevolding. Som det fremgår av loven kan både barna og foreldrene her ha et erstatningsansvar. Kommunens ansvar Kommunen kan kun bli rettslig erstatningsansvarlig ved skade på privat PC dersom kommunen eller noen i dens tjeneste har opptrådt uaktsomt. Håper dere finner denne informasjonen nyttig. Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med oss i Factor, tlf

20 SPESIALPEDAGOGISK ARBEID På hvert trinn er det en spesialpedagog som har hovedansvar for det spesialpedagogiske arbeidet på trinnet. Spesialpedagogisk rådgiver: Det spesialpedagogiske arbeidet ved nærskolen ledes av spesialpedagogisk rådgiver. Spesialpedagogisk rådgiver bistår rektor i arbeidet med spesialpedagogiske spørsmål, herunder å kvalitetssikre arbeidet med Individuelle opplæringsplaner og enkeltvedtak. Spesialpedagogisk rådgiver skal også være pådriver i arbeidet med tilpasset opplæring i en inkluderende skole. Spesialpedagogisk rådgiver er bindeledd mellom skolen, barne- og familietjenesten og hjelpeapparatet for øvrig. Å sikre en god overgang mellom barnehage og skole og mellom barne- og ungdomsskolen for elever med spesielle behov er en av oppgavene til spesialpedagogisk rådgiver. Gerd Inger Olsen er spesialpedagogisk rådgiver på Dalgård skole. Spesialtjenesten Spesialtjenesten består av spesialgruppene (elever som har tilbud på Dalgård skole 2-5 hele dager pr.uke) og eksternelevene som tar ut enkelttilbud på opptil en dag pr. uke (se for øvrig Dalgård skole sin hjemmeside for nærmere informasjon). Avdelingsleder Torbjørn Langaas Lien har ansvar for spesialtjenesten. Fast møtevirksomhet: Fagteam: Fagteam består av 2 representanter fra barne- og familietjenesten, helsesøster og spesialpedagogisk rådgiver. Vi har ca. 3 møter i semesteret, og hensikten med møtene er å kvalitetssikre det spesialpedagogiske arbeidet ved skolen. Barne- og familietjenesten skal bistå skolen med å tilrettelegge læringssituasjonen for barn med spesielle behov, jobbe forebyggende. Lærere eller foreldre kan melde saker de ønsker tatt opp på samarbeidsteam, og de kan delta på møtene etter behov. 19

21 DALGÅRD SKOLEFRITIDSORDNING SFO er et tilbud til skolens elever på trinn før og etter skoletid. Vi gir tilbud fra trinn i spesialgruppene. Rektor er administrativt og faglig hovedansvarlig for SFO. Skolen har ikke en egen SFO-leder, men avdelingsleder/undervisningsinspektør har det administrative og pedagogiske ansvaret for barn og voksne i sin respektive avdeling. I tillegg har baseansvarlig ansvar for den daglige drift på basen. Pedagogisk og adm. ansvarlig undervisning og SFO 1. og 2. trinn: undervisningsinspektør Gerd Inger Olsen Pedagogisk og adm. ansvarlig undervisning og SFO 3. og 4. trinn: avd.leder Elin Gjønnes. Elin har også overordnet koordinerende ansvar for Dalgård SFO Pedagogisk og administrativt ansvarlig undervisning og SFO spesialgruppene: avdelingsleder Torbjørn Langaas Lien. Skolesekretær Toril Podsada har ansvar for inn og utmeldinger samt plassendringer. Organisering Dalgård skolefritidsordning har nå 3 baser. Elevene på 1. og 2 trinn har base i D-bygget, og elevene på 3. og 4. trinn har base i E- bygget. Elevene i spesialgruppene har base i B- bygget. Hvordan få kontakt med oss? Avdeling for 1. og 2. trinn: Avdeling for 3. og 4. trinn: Avdeling for spes.gruppene: Baseansvarlig Inger-Lise Wiggen Baseansvarlig Inger-Lise Wiggen Baseansvarlig Anita Sørgaard Personale i SFO: Base for 1. og 2. trinn: Inger-Lise Wiggen, Anne Kristin Nordahl, Bente Brandt, Elin Solberg, Liv Botne, Randi Abrahamsen, Thea Alapnes, Elin Johanne Sigurdsen, Ingrid Steinvik, Berte Marie Thorseth, Marie Rosvold Base for 3. og 4. trinn: Inger-Lise Wiggen, Anisa Sahli, Annette Hermann, Ingeborg Bakøy, Hege Meland, Jannicke Røttereng, Øystein Trøan, Tove Lindsetmo, Trond Eggan, Sondre Kveen Base for spesialgruppene: Anita Sørgaard, Else Karin Farstaddal, Heidi Lynum, Ella Karine Nilsen, Kari Finseraas, Solveig Skogen, Geir Ugelstad, Ole Christian Lillejord, Torill Hatlen, Marit Østmo, Siri Kristiansen, Elisabeth Wold, Monica Fredriksen Bjørnø, Per Olav Knudsen, Anette Skjæret, Heidi Huus, Kathrine Wigum, Nina Botten Granås, Aleksander Nordvik, Hege Christoffersen, Veronika Horsberg, Grete Aune Hovd, Anita Larsen, Elin Olsbakk, Catrine Schjerve, Ingunn Hoff, Eli Mandal, Linda S. Hafsmo (lærl.) Ytterligere informasjon finnes på skolens hjemmeside. Der finnes også lenker til nødvendige skjema gjeldende SFO: 20

22 SKOLENS RÅD OG STYRER SOM SKAL FREMME MEDVIRKNING Foreldrerådet/FAU: Alle foreldre med barn på skolen er medlem av skolens foreldreråd. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at foreldrene og elever tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Det skal arbeides for et godt samarbeid mellom skole og hjem, legges til rette for trivsel og positiv utvikling blant elevene og skapes kontakt mellom skolen og lokalmiljøet. Foreldrerådet velger et styre (FAU) som er foreldrenes talerør overfor skolen. Valg av ny leder for FAU gjøres i september. Foreldrekontakter: Alle gruppene velger sine kontaktpersoner foreldrekontakter - blant foreldrene. Foreldrekontaktene skal samarbeide med trinnets/gruppas lærere - spesielt med kontaktlærer. Samtidlig skal foreldrekontaktene være bindeleddet mellom FAU og foreldrene med barn i samme trinn/gruppe. Brukerråd: I Trondheim kommune er det vedtatt at den enkelte skole skal ha stor grad av selvstendighet ut fra den oppfatning av at undervisningstilbudet blir best når alle partene i fellesskapet er med og gjør valg innefor de retningslinjene som gjelder for grunnskolen. Alle skoler skal ha et brukerråd med innflytelse på hvordan skolen skal drives. Brukerråd kan uttale seg og gi råd til rektor om alle saker som angår skolefelleskapet. Grupperåd: Alle elevene i en gruppe er medlem i grupperåd. Gruppa velger en leder - tillitselev, som er med i elevråd. Elevene er sammen med kontaktlærer ansvarlig for at grupperåd skal fungere. Grupperåd skal drøfte, planlegge og medvirke i tiltak både faglig og sosialt i trinnet/gruppa på skolen og i nærmiljøet. Elevråd: Elevrådet på Dalgård skole består av en representant fra alle basisgrupper fra trinn, og representanter fra gruppene. Elevrådet har sine møter på onsdager, enten for styret eller for hele elevrådet. Elevrådet har sin egen postkasse hvor alle saker fra basisgruppenes rådsmøter skal legges. Elevrådets hovedoppgave er å ivareta elevenes ønsker, interesser og synspunkter på ulike saker ovenfor skolens ledelse. Elevrådet skal aktivt være med og ta avgjørelser på skolen. To representanter fra elevrådet er med i skolens enhetstyre. Elevrådets kontaktlærer for skoleåret 2011/2012 er Lena Hirsch, og det er rektor Torunn Hergum som er ledelsens kontaktperson. Se også for mer informasjon. 21

23 REGLER FOR UTLÅN AV ROM TIL FORELDREKONTAKTER Foreldrekontakter kan låne rom på skolen for arrangement for sitt/sin respektive trinn/gruppe. Det er ikke anledning til å låne rom til private arrangement (bursdagsfeiringer e.l.). Utlån skal avtales gjennom trinnets/gruppas lærer, og skal alltid reserveres via ekspedisjonen. Den respektive avdelingsleder/inspektør skal informeres. Det oppnevnes en hovedansvarlig (som oftest foreldrekontakten) som har ansvar for at nøkler/nøkkelkort blir signert ut fra skolens ekspedisjon, samt levert tilbake umiddelbart etter bruk (påfølgende virkedag). Navn og telefonnummer på hovedansvarlig skal leveres skriftlig til ekspedisjonen. Låntaker skal kun bruke de avtalte rom. Rommene skal forlates ryddet og i ordnet stand. Alle ytterdører skal være låst etter kl (på skoledager) og skolen må forlates innen kl I helger, ferie og skolestengte dager skal ytterdører alltid være låst. Låntaker vil bli holdt økonomisk ansvarlig for skader som måtte oppstå. Dette gjelder også ved behov for renhold ut over det normale. All bruk av tobakk/rusmidler er forbudt på skolen område (gjelder også uteområde). Utesko skal ikke benyttes inne på skolen. Rommene lånes bare ut når det ikke er leid ut til faste leietakere eller til lag og organisasjoner. Låntaker har ansvar for å sette seg inn i vedlagt branninstruks. Utlån av skolens utstyr: Skolens utstyr (for eksempel kamera, videokanon, lavvo, musikkanlegg) lånes ikke ut. Følgende rom lånes ikke ut: Mediateket Svømmehallen Sløydsalen Musikkrom Bibliotek Personalrom Skolekjøkken og kunst- og håndverkssal lånes ut bare etter avtale med samlingsstyrer. Ved feil eller tekniske problemer etter ordinær arbeidstid kontaktes følgende: 1. Trondheim Byggservice Kontorleder /

24 ORDENSREGLER Dalgård skole følger forskriften Ordensreglement for grunnskolen i Trondheim. Denne kan finnes på I tillegg til denne forskriften har vi utdypet noen punkter, og laget spesifikke ordens- og trivselsregler for Dalgård skole. ORDENSREGLER FOR DALGÅRD SKOLE UNDERVINSNING OG SFO - REGLER FOR AREALENE/KORRIDORENE/TOALETTENE Elevene skal plassere utesko og henge yttertøy i garderobene. Godteri og brus er bare tillatt ved spesielle anledninger etter avtale med en voksen. Ordenselevene skal sørge for at arealet og garderobene ved dagens slutt er ryddig og i orden. Stolene skal være satt opp, og vinduene lukket. Det er ikke lov å bruke lue eller caps inne. Elevenes mobiltelefoner skal være slått av, og ikke synlig på skolens område. Ved brudd på denne regelen kan mobiltelefonen bli beslaglagt og levert ekspedisjonen. Telefonen må da hentes av elevens foresatte. Alle har ansvar for å ta vare på skolebøker og utstyr. Dette gjelder også medelevers klær og utstyr. Skolens elevnett og datautstyr skal brukes i henhold til gjeldende instruks. Alle elever skal gå til og fra samlingsrom og spesialrom. Ingen skal bruke toalettene som oppholdsrom. REGLER FOR UTEOMRÅDENE Tobakk og bruk av rusmidler på skolens område er forbudt. Det er ikke lov å gå utenfor skolens område uten tillatelse. Det er kun elever i 7. trinn som får sykle og bruke spark til skolen. Husk hjelm. Syklene skal plasseres på sykkelparkeringen og ikke brukes i skolegården. Snø og snøballkasting er helt forbudt utenom oppsatte blinker. Spark og kast ball der det er tillatt. Rollerblades og skateboard er ikke tillatt på skolens område. Sparksykkel er tillatt brukt til skolen for elever på 6. og 7. trinn. Sparkesykler skal settes igjen på sykkelparkeringen og ikke brukes i skolegården. Klatring på bygninger og tak er forbudt. Kontakt en voksen om evnt. hjelp til henting av baller/utstyr. Alle har et felles ansvar for å ta vare på skolens eiendeler/utstyr. 23

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO)

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Dette heftet skal gi et innblikk i det daglige livet på Dalgård SFO ordinære trinn. Vi håper det kan være til hjelp og gi litt informasjon om hva som skjer

Detaljer

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO)

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Dette heftet skal gi et innblikk i det daglige livet på Dalgård SFO ordinære trinn. Vi håper det kan være til hjelp og gi litt informasjon om hva som skjer

Detaljer

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning, B-gjengen

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning, B-gjengen Velkommen til Dalgård skolefritidsordning, B-gjengen Dette skal gi et innblikk i det daglige livet på Dalgård SFO spesialgruppene. Vi håper det kan være til hjelp og gi litt informasjon om hva som skjer

Detaljer

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO)

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Dette heftet skal gi et innblikk i det daglige livet på Dalgård SFO. Vi håper det kan gi litt informasjon om hva som skjer hos oss. Dalgård skole SFO er

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande Kjeldås skole Informasjonshefte 2017 2018 Visjon Sandeskolen «Alle skal skal ha minst én opplevelse av mestring hver dag» Fokusområder for skolene i Sande God oppvekst tidlig innsats Mål: Vi skal forebygge

Detaljer

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO)

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Dette heftet skal gi et innblikk i det daglige livet på Dalgård SFO. Vi håper det kan gi litt informasjon om hva som skjer hos oss. Dalgård skole SFO er

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

Permisjon fra pliktig opplæring. En veiledning for Farsundskolen

Permisjon fra pliktig opplæring. En veiledning for Farsundskolen Permisjon fra pliktig opplæring En veiledning for Farsundskolen Farsund kommune 2009 Ifølge Farsund kommunes delegasjonsreglement er det rektor som fatter enkeltvedtak om permisjon fra den pliktige opplæringen

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning, spesialgruppene.

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning, spesialgruppene. Velkommen til Dalgård skolefritidsordning, spesialgruppene. Dette skal gi et innblikk i det daglige livet på Dalgård SFO spesialgruppene. Vi håper det kan være til hjelp og gi litt informasjon om hva som

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole ÅRSPLAN 2012-2013 Dalgård skole 2. trinn Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder Generell del Personale i respektive klasser Kontaktlærer Klasse Kontaktinfo Gunn- Elin Burchard 2A Gunn-elin.burchard@trondheim.kommune.no

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten er velkommen

Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten er velkommen Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten 2017. er velkommen Vi gleder oss til å møte 30 nye barn som skal starte på Bispehaugen SFO fra 1. august 2017. Totalt er det pr. i dag 37 elever

Detaljer

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold.

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold. Orkanger barneskole 7300 Orkanger Ordensreglement ved Orkanger barneskole. I henhold til 3.5 i forskrift til opplæringsloven skal ordensreglene være grunnlag for vurdering i orden og oppførsel. Hovedmål:

Detaljer

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER:

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: Ekspedisjon 770 27800 Rektor 770 27802 Avd. leder 770 27807 Personalrom 770 27803 Arbeidsrom 770 27804 Arbeidsrom 770 27805 Arbeidsrom 770 27806

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Ordensregler og fravær

Ordensregler og fravær Ordensregler og fravær Ordensregler På Steinerskolen i Fredrikstad har foreldre, lærere og elever blitt enige om følgende ordensreglement. Sammen har vi et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø preget

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole. Vi vil alle være en Bestumvenn!

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole. Vi vil alle være en Bestumvenn! Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Vi vil alle være en Bestumvenn! 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2017/2018 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 17.08.2017. Vedtatt i SU 14.06.17. Til elever, foresatte

Detaljer

1. VEDTEKTER FORMÅL ANSVARLIG STYRINGSORGAN LEDELSE, STYRING OG ANSVAR BEMANNINGEN.. 4

1. VEDTEKTER FORMÅL ANSVARLIG STYRINGSORGAN LEDELSE, STYRING OG ANSVAR BEMANNINGEN.. 4 1. VEDTEKTER 3 1.1. FORMÅL.....3 1.2. ANSVARLIG STYRINGSORGAN....3 1.3. LEDELSE, STYRING OG ANSVAR.....3 2. BEMANNINGEN.. 4 3. OPPTAK AV BARN - PLASSTYPER.4 3.1. MORGENPLASS..4 3.2. DAGPLASS.. 4 3.3. HEL

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VI ØNSKER VELKOMMEN Vi vil med dette ønske alle barn og foreldre velkommen til Skatval SFO. Denne informasjonsavisa vil gi dere en del

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler ORDENSREGLER FOR TVILLINGSKOLENE OPPSAL og VETLAND Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen. Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015

Godkjent av: Kommunalsjef 01.03.2015 Pr. 01.03.2015 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.03.2015 Tidspunkt for

Detaljer

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

- Revidert høsten

- Revidert høsten - Revidert høsten 2017 - Forskriften er, etter delegert fullmakt, vedtatt av SU ved Sandved skole med hjemmel i opplæringsloven 2-9 jf. og forvaltningsloven 2-2-c. Et ordensreglement kan bidra til å få

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Permisjon fra pliktig opplæring

Permisjon fra pliktig opplæring Permisjon fra pliktig opplæring En veiledning for Verranskolen Verran kommune 2015 I følge Verran kommunes delegasjonsreglement er det rektor som fatter enkeltvedtak om permisjon fra den pliktige opplæringen

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen Øren skole Informasjonshefte 2014-2015 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

"Paradis skole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære"

Paradis skole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære PARADIS SKOLE Skolens regler for orden og adferd Revidert 26.juni 2011 Dette er et vedlegg til Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen. De ulike paragrafene i dette dokumentet viser

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 FORELDREKONTAKTER 2012/2013 Klasse Foreldrekontakt Foreldrekontakt 1.klasse 2.klasse Tonje Kristin Hagen Mob: 91 59 17 58 e-post: tonjehagen@live.no Vidar J. Larsen Mob:

Detaljer

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim INFORMASJON SKOLESTARTERE 2017 14/6-17 Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim Hentet fra Kvalitetsmelding for SFO Etter en lang skoledag skal SFO ivareta barnas behov for frilek,

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Konsekvensrekke GJELDENDE ORDENSREGLER FOR FROGNER SKOLE. Til elever og foreldre/foresatte!

Konsekvensrekke GJELDENDE ORDENSREGLER FOR FROGNER SKOLE. Til elever og foreldre/foresatte! Konsekvensrekke Alle kontaktlærere skal ha et system for dokumentasjon og oppfølging av elevenes orden og oppførsel. Hvert brudd på ordensreglementet skal dokumenteres. Ved brudd i friminuttene skal inspiserende

Detaljer

Reglement for orden og oppførsel

Reglement for orden og oppførsel Reglement for orden og oppførsel Isfjorden 16.12.15 1. Hjemmel Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement)

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Sak 10/12: Gjennomgang og godkjenning av møtereferat fra møtet 10.01.12.

Sak 10/12: Gjennomgang og godkjenning av møtereferat fra møtet 10.01.12. MØTEREFERAT Møtet gjelder: Brukerråd Dato og tid: Tirsdag 06.03.12 kl 18-20 Sted: Møterom 2 Deltakere: Kjersti Lillefloth; Tyvold Anneli, Anne Kristin Roeine Jonsen, Gerd Inger Olsen, Chris Arthur Wiig;

Detaljer

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA.

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. TRIVSELSREGLER Mai 2010 Viser til Opplæringsloven 2-9. og Kommunal Forskrift 24.05.07 VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

Referat fra møte i FAU 28. februar 2012

Referat fra møte i FAU 28. februar 2012 Referat fra møte i FAU 28. februar 2012 Tilstede: Tanja Skjervheim, Tone Pettersen, Randi Vaeng, Nina Jørgensen Nikolaisen, Halfdan Sætherskar, Ann-Mari Nergård og May Elin Hals Forfall: Venke Heide, John

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune HR og tjenesteutvikling Deres ref.: Vår ref.: 17/348-2/FA - A22, TI - &00/458 Dato: 18.12.2017 Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et

Detaljer

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning, ressurssenteret.

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning, ressurssenteret. Velkommen til Dalgård skolefritidsordning, ressurssenteret. Dette skal gi et innblikk i det daglige livet på Dalgård SFO ved ressurssenteret. Vi håper det kan være til hjelp og gi litt informasjon om hva

Detaljer

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO.

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO. VELKOMMEN TIL OSS! Velkommen til oss som foresatte på Tregården SFO. Vi gleder oss til å samarbeide med dere i året som kommer, og jobbe med å skape en god hverdag for elevene som har SFO plass. SFO er

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Ordensregler. Grunnleggende ordensregler

Ordensregler. Grunnleggende ordensregler Ordensregler Steinerskolen i Ås har valgt å ha fire grunnleggende ordensregler istedenfor en liste over forbud og påbud. Disse fire grunnreglene er utdypet nedenfor. Ordensreglene for Steinerskolen i Ås

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Referat fra møte i SAMARBEIDSUTVALGET Dato og tid Tirsdag 5.4.2011 Kl. 19:30 Lurahammaren ungdomsskole Sted: Til stede: Ikke til stede: Sendes til:

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Oppvekst og utdanning sist revidert 17.01.2011 Side 1 Hjemmel. Med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring av 17.juli 1998 nr.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

BØNSMOEN SKOLE SFO 2013-2014

BØNSMOEN SKOLE SFO 2013-2014 BØNSMOEN SKOLE SFO 2013-2014 Åpningstider: 07.00 17.00 Første dag for barna på SFO er torsdag 1. august. SFO har stengt 4 uker i juli og 5 planleggingsdager pr. år. Egne påmeldingsskjemaer for skoleferier/fridager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. LITT OM VÅR SFO:... 4 3. ÅPNINGSTID:... 4 3.1 PLANLEGGINGSDAGER:... 4 4. ORGANISERING:... 5 4.1 Personalet på Volsdalen SFO

Detaljer

Velkommen til Moen skole

Velkommen til Moen skole Velkommen til Moen skole Informasjon til foresatte 07.06.17 Agenda Moen skole generell info Organisering av skoledagen 1. trinn 2017/2018 TIEY (Tidlig innsats/early years) Kontakten mellom hjemmene og

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida! L I F E S T Y L E

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida!  L I F E S T Y L E SNART SKOLESTART! L I F E S T Y L E www.rjukanbs.no Føttene i verdensarven, hodet i framtida! Til høsten er det ditt barn sin tur til å starte ved Rjukan Barneskole. I dette hefte følger informasjon om

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Informasjonshefte om SFO for skoleåret

Informasjonshefte om SFO for skoleåret Informasjonshefte om SFO for skoleåret 2015 2016 1 2 NYTTIG INFORMASJON Adresse Bjørndalsskogen skole, Bjørndalsskogen nr. 37, 5170 BJØRNDALSTRÆ E-postadr: bjorndalsskogen.skole@bergen.kommune.no Direkte

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO MOBIL:

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO MOBIL: ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2016-2017 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER FOR TERTNES - SKOLEFRITIDSORDNING

LOKALE VEDTEKTER FOR TERTNES - SKOLEFRITIDSORDNING LOKALE VEDTEKTER FOR TERTNES - SKOLEFRITIDSORDNING Vedtatt 08.03.2011 av SU ved Tertnes skole. Gjeldene fra 08.03.2011. Bergen kommune sine håndbok og vedtekter kan finnes på nettsiden: https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/skole-ogutdanning/grunnskoleopplaring/skolefritidsordning/skolefritidsordning-sfo

Detaljer

Lurahammaren ungdomsskole

Lurahammaren ungdomsskole Lura bydelsutvalg 18.01.10 - Melding 5/10 referat møte i SAMARBEIDSUTVALGET Lurahammaren ungdomsskole Dato og tid Tirsdag 15.12.2009 Kl. 18;00 Sted: Personalrommet Lurahammaren ungdomsskole Representanter

Detaljer

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2015/2016 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette arbeidet

Detaljer

Skolefritidsordningen ved Fevang skole. Solsikken SFO

Skolefritidsordningen ved Fevang skole. Solsikken SFO Skolefritidsordningen ved Fevang skole Solsikken SFO Skoleåret 2016-2017 SIDE 2 Målsetting Skolefritidsordningen SFO er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud før og etter skoletid for barn i 1. 4. klasse,

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer