Dalgård skole. - e n v a n l i g s k o l e l i t t u t e n o m d e t v a n l i g e. Læring i fellesskapet: - faglig utvikling, daglige gleder!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dalgård skole. - e n v a n l i g s k o l e l i t t u t e n o m d e t v a n l i g e. Læring i fellesskapet: - faglig utvikling, daglige gleder!"

Transkript

1

2 Dalgård skole - e n v a n l i g s k o l e l i t t u t e n o m d e t v a n l i g e Læring i fellesskapet: - faglig utvikling, daglige gleder! 1

3 INNHOLD TELEFONOVERSIKT... 3 OVERSIKTSKART DALGÅRD SKOLE... 4 DIVERSE INFO FOR SKOLEÅRET 2011/ AREALFORDELING HVEM, HVA, HVOR?... 6 ORGANISERING AV ANSATTE OG ELEVER... 7 ORGANISERING AV SKOLEDAGEN... 7 LEKSEHJELP... 8 ORGANISASJONSKART... 9 TILHØRIGHET ORDINÆRE TRINN...10 TILHØRIGHET SPESIALGRUPPER/SPESIALTJENESTEN...11 DIVERSE PRAKTISK INFORMASJON...12 LEIRSKOLE ELEVRÅD SKOLESKYSS MEDISINERING ALLERGI INNESKO OG SKO-OVERTREKK GJENGLEMTE KLÆR MELK/SJOKOLADEMELK TAP OG ØDELEGGELSE AV LÆREBØKER OG LÆREMIDLER ELEVPERMISJONER...14 INFORMASJON FRA SKOLER TIL BARNETS FORELDRE NÅR DISSE IKKE BOR SAMMEN 15 FORSIKRING 16 FORSIKRING AV PRIVAT PC FORSIKRINGSDEKNINGER OG RUTINER...17 SPESIALPEDAGOGISK ARBEID...19 DALGÅRD SKOLEFRITIDSORDNING...20 SKOLENS RÅD OG STYRER SOM SKAL FREMME MEDVIRKNING...21 REGLER FOR UTLÅN AV ROM TIL FORELDREKONTAKTER...22 ORDENSREGLER...23 ORDENSREGLER FOR DALGÅRD SKOLE TRIVSELSREGLER FORELDREKONTAKTER

4 TELEFONOVERSIKT Skolens ekspedisjon Telefaks Administrasjon/ledergruppe: Torunn Hergum -rektor Henry Iversen kontorleder Elin Gjønnes- avdelingsleder trinn/koordineringsansvar SFO Gerd Inger Olsen undervisningsinspektør 1. og 2. trinn, spes.ped rådgiver Morten K. Strand avdelingsleder trinn Torbjørn Langaas Lien avdelingsleder spesialgruppene Øvrige nyttige telefonnummer: Ergoterapeuter /37/38 Logopeder /34 Helsesport Musikk SFO- base 1. og 2. trinn SFO- base 3. og 4. trinn SFO-base, spesialgruppene Dalgård skoles kantine Per Jan Espeseth, daglig leder skolens kantine, ansvarlig skolemelk Dalgård helsestasjon Dalgård helsestasjon telefaks E-postadresse: Skolens hjemmeside: 3

5 OVERSIKTSKART DALGÅRD SKOLE 4

6 DIVERSE INFO FOR SKOLEÅRET 2011/2012 Oppholdstilbud og betalingssatser i SFO Fra har Dalgård skole disse sfo-tilbudene: Inntil 12 timer pr. uke Kr. 1514,- pr. mnd. Fra og med 12 timer pr. uke Kr. 2255,- pr. mnd. Kostpenger på kr. 150,- pr. mnd. kommer i tillegg. Trondheim kommunes moderasjonsordninger gjelder. Planleggingsdager i SFO august januar 2012 SFO er stengt disse dagene. Foreldrebetaling i SFO for spesialgruppene Elever i trinn betaler etter normale satser. Elever på ungdomstrinnet ( trinn) er fritatt både kontingent og kostpenger, ettersom tilbudet defineres som avlastning (og ikke sfo). Skoleklokka Ordinære trinn og spesialgruppene har ulik organisering av skoledagen. Dette innebærer at de også har friminutt/utetid på ulike tidspunkter. Skoleklokka ringer derfor kun inn om morgenen ved skolestart. Klokka ringer tre minutter før timen starter. 5

7 AREALFORDELING HVEM, HVA, HVOR? A-bygget: B-bygget: C-bygget: D-bygget: E-bygget: F-bygget: Ekspedisjon Kontorer administrasjon og ledelse Kontorer pedagogisk personale Personalkantine Samlingsrom SI-rom Sløyd- og formingssal Undervisningsareal gr. F Undervisningsareal 7. trinn (gamle bibliotek) Kontor logopeder (sokkel) Svømmehall og gymsaler Undervisningsareal spesialgrupper SFO spesialgrupper Undervisningsareal 5. og 7. trinn Bibliotek Musikkrom Skolekjøkken Ergoterapeuter (sokkel) Helsestasjon (sokkel) Undervisingsareal 6. trinn (D2) Undervisingsareal 1. og 2. trinn (D1) SFO 1. og 2. trinn (D1) Mediatek Undervisningsareal 3. og 4. trinn SFO 3. og 4. trinn Undervisningsareal 4. trinn 6

8 ORGANISERING AV ANSATTE OG ELEVER Team: Lærerne og andre ansatte med høgskoleutdanning ved Dalgård skole er organisert i team. Teamene har møter etter fastsatt plan. Hvert team har sin teamkoordinator. Teamkoordinatorene sammen med ledergruppa samt representant fra SFO utgjør plangruppa. Det er satt av møtetid til plangruppa etter en fastsatt plan. Teamene er satt sammen på følgende måte: Team 1: Team 2: Team 3: Team 4: Team 5: Ansatte 1. og 2. trinn Ansatte 3. og 4. trinn Ansatte 5, 6 og 7. trinn Ansatte spesialgruppene Ansatte eksternteam: Ergoterapeuter, logopeder, musikkterapeuter, helsesportspedagoger m.fl. - Teamorganiseringa legger til rette for samlinger mellom kolleger der de kan utveksle erfaringer og legge til rette for prosjekt- eller teamarbeid som innebærer aldersblanda aktiviteter. Eksempler på dette kan være skolens kulturuke. 4. trinn har et spesielt ansvar for å lage plan for aktiviteter de kan gjøre sammen med de skolestarterne på 1.trinn. Slike aktiviteter synliggjøres gjennom trinnenes/ gruppenes årsplaner. Arbeidslag: Lærerne på de forskjellige trinn/grupper er organisert i arbeidslag. Arbeidslagene har møter etter fastsatt plan. Avdelingslederne/undervisningsinspektør er bindeleddet mellom arbeidslagene og skolens administrasjon. Elevene på de forskjellige trinn er delt inn i klasser med hver sin kontaktlærer. Klassene møtes storparten av timene hver uke, men også andre gruppeinndelinger kan forekomme dersom innholdet i undervisningstilbudet legger opp til det. ORGANISERING AV SKOLEDAGEN Dagsrytme for trinn: Arbeidsøkt Pause Arbeidsøkt Pause inkl. mat Arbeidsøkt Pause Arbeidsøkt Ulikt timetall på de ulike årstrinn, samt bruk av gymsal, svømmehall og andre spesialrom kan påvirke dagsrytmen. 7

9 Dagsrytme for spesialgruppene: Arbeidsøkt Pause Arbeidsøkt inkl. mat Pause Arbeidsøkt Ulikt timetall på de ulike årstrinn, samt bruk av gymsal, svømmehall og andre spesialrom kan påvirke dagsrytmen. LEKSEHJELP På Dalgård skole vil tilbudet for høsten 2011 vil være 2 timer per uke for alle elever på trinn. Tilbudet vil være på tirsdag og torsdag fra , og vil foregå på et av trinnets klasseareal. Tilbudet om leksehjelp er gratis. Det kan være lurt at elevene har med noe frukt e. l. som de spiser i overgangen mellom skole og leksehjelp, da måltidet på SFO blir servert etter at leksehjelpen er ferdig. Dersom dere velger leksehjelp, er dette et valg som forplikter, og det er viktig at barnet er godt kjent med hva tilbudet innebærer og selv er motivert. Valget i høst vil gjelde fram til juleferien. Da får dere anledning til å velge på nytt for vårsemesteret

10 ORGANISASJONSKART Organisasjonskartet viser hvordan ansvars- og arbeidsoppgavene er fordelt i Dalgård skoles ledelse og administrasjon for skoleåret 2011/2012: Dalgård skole er både nærskole for skolekretsen og spesialskole og ressurssenter for Trondheim kommune: 9

11 TILHØRIGHET ORDINÆRE TRINN Pedagogisk personale 1. trinn, D1 Gunn Elin Burchard kontaktlærer 1A Grete Nesse kontaktlærer 1B Anita Enoksen kontaktlærer 1C Borghild Slåen 2. trinn, D1 Trude Fostervold kontaktlærer 2A Bodil Vassvik kontaktlærer 2B Marte Selbo kontaktlærer 2C Berit Braathen Borghild Slåen 3. trinn, E-bygget Siv Lervik kontaktlærer 3A Bente Lena Røv kontaktlærer 3B Jørgen G. Lund kontaktlærer 3C Sonja Svegaard 4. trinn, E-bygget/ F-paviljong Marit Nordvik - kontaktlærer 4A Anne G. Hansen kontaktlærer 4B Kjetil Berland kontaktlærer 4C Lena Hirsch Lisbeth Hovdal Berit Braathen 5. trinn, C-areal Camilla Solem kontaktlærer 5A Chris A. Wiig kontaktlærer 5B Jan Christian Sørli kontaktlærer 5C Eyvind Hybertsen Elisabeth Eriksen Lena Hirsch Berit Braathen 6. trinn, D2 Catharina L. Evensen kontaktlærer 6A Marit U. Rein kontaktlærer 6B Stian Tømmerdal kontaktlærer 6C Marit Lorentzen kontaktlærer 6D Else Bjørkum Tom-Erik Kroknes Jan Erik Wiedemann 7. trinn, C-areal Karin Hoston kontaktlærer 7A Tove Røisi kontaktlærer 7B Anne Lise Gullsøy kontaktlærer 7C Tom-Erik Kroknes Lena Hirsch Elisabeth Eriksen Eyvind Hybertsen Miljøpersonell Anne Kristin Nordal Elin Solberg Elin Johanne Sigurdsen Bente Brandt Hege Meland Ingrid Steinvik Anisa Salhi Trond Eggan Tove Lindsetmo Øystein Trøan Ingeborg Bakøy Annette Hermann Liv Botne 10

12 TILHØRIGHET SPESIALGRUPPER/SPESIALTJENESTEN Grupper Pedagogisk personale Miljøpersonell GRUPPE A Sissel Trøan Bodil Strand (Monica R.) Astrid Brustad Nina B. Granås Marit Østmo Siri Kristiansen Heidi Lynum GRUPPE B GRUPPE C GRUPPE D GRUPPE E GRUPPE F EKSTERNTEAM + FAGLÆRERE Eksternteam deltar i forhold til opplæring og utredning i forhold til logopedi, ergoterapi, musikk/drama, helsesport i: spesialgruppene, skolens øvrige byomfattetnde virksomhet. Fridgunn Valla Terese Løvland Ida Tørhaug Sunniva Strøm Per Nordberg Line Woldseth Ivar Hallsteinsen Ingri M. Byrkjeflot Vigdis Veie-Rosvoll Kirsti Kleppestø Eli Refseth Ivar Hallsteinsen Anne Helmersen Myhra Line Woldseth Helge Strøm Kari Setsaas Audun M. Kristoffersen (Lene S) Ingrid M. Byrkjeflot Appelkvist Siv Moen Anne Heidi S. Myhre Nilssen Grethe Aa. Rufsvoll Siri Riseth Randi Søraa Trine Vatn Brynhild Konradsen Siv Åldstedt Lillian Stene Liv Ingeborg Hallsteinsen Ivar Strøm Helge Valla Fridgunn Strøm Sunniva Monica Bjørnø Else Karin Farstaddal Anette Skjæret Catrine Schjerve Elisabeth Wold Aleksander Nordvik Linda S. Hafsmo - lærling Per Olav Knudsen Heidi Huus Torill Hatlen Ella Karine Nilsen Kari Finseraas Katrine Wigum Ole Christian Lillejord Geir Ugelstad 11

13 DIVERSE PRAKTISK INFORMASJON Leirskole Trondheim kommune har vedtatt at alle skoler skal ha et fullfinansiert leirskoletilbud til sine elever. Det betyr at skolen tilføres midler hvert år for å opprettholde et likeverdig leirskoletilbud til alle elever. Vi har et samarbeid med Drageid leirskole, og har valgt å sende 7. trinn dit hver høst. Elever i spesialgruppene benytter Fjellheimen leirskole i Engerdal. Alle vil få fortløpende informasjon om oppholdet når det nærmer seg avreise. For øvrig kan vi anbefale å gå inn på leirskolenes hjemmesider: og Elevråd Elevrådet består av en representant fra alle basisgrupper fra 2.-7 trinn, og en representant fra alle spesialgruppene. Elevrådet har sine møter på onsdager, enten for styret eller for hele elevrådet. Elevrådet har sin egen postkasse hvor alle saker fra basisgruppenes rådsmøter skal legges. Elevrådets kontaktlærer for skoleåret 2011/2012 er Lena Hirsch, og det er rektor Torunn Hergum som er ledelsens kontaktperson. Skoleskyss Elever har rett på skoleskyss ut fra følgende kriterier: - lang skolevei (mer enn 2 km for 1. trinn og mer enn 4 km for trinn) - farlig/vanskelig skolevei - sykdom og skade - funksjonshemming Vår skole har relativt mange elever som skysses med drosje med bakgrunn i siste strekpunkt. Møte-/hentepunkt for disse elevene er nedenfor Tannklinikken ved A- bygget og på nedsiden av E- bygget (se kartoversikt). Vi henstiller alle foresatte til i minst mulig grad å skysse elevene i private biler, da dette skaper farlige situasjoner for både små og store. Medisinering Flere barn går fast på medisiner. Det er de foresatte som har ansvaret for medisineringen av sine barn. Dersom legemidler må tas på skolen/sfo, skal det inngås en skriftlig avtale mellom foresatte og skolen. Husk at dere som foresatte har plikt til å holde skolen informert. Allergi Allergier er et betydelig problem i dagens samfunn. Det er derfor viktig at skolen får informasjon fra de foresatte hvis det er hensyn vi på skolen må ta - både i forhold til det enkelte barn og for hele skolen. Dersom det er barn som det kan bli aktuelt å akuttmedisinere, må de foresatte ta kontakt med skolens ledelse. Skolen skal ha nødvendig informasjon og avtaler skal formaliseres. 12

14 Innesko og sko-overtrekk Vi har en flott skole som gir oss gode muligheter til trivsel og hygge. For å ta vare på dette ønsker vi at alle elever har innesko på skolen. Disse må merkes godt, da mange har like sko. Det er spesielt viktig at elever som har garderobe og hovedtilhørighet i F- bygget (se kart) har innesko, da det vil være nødvendig å forflytte seg til SFO- basen i E- bygget for måltid, innelek med mer. Besøkende oppfordres til å bruke sko-overtrekk. Disse finnes i kurver på veggen ved inngangene. Gjenglemte klær Det er et økende problem at elever glemmer igjen klær, gymtøy, sko, sportsutstyr, klokker, nøkler m.m. som ikke blir hentet. Vi har ingen mulighet til å ta vare på alt dette. Vi ber derfor om at alle foresatte er flinke til å merke klær og følge opp når ting savnes. Skolen samler sammen alt slikt tøy og eiendeler en til to ganger i året og legger dem fram for avhenting. Dette blir varslet på elevenes ukeplaner. Alt uavhentet vil i etterkant bli levert frivillige hjelpeorganisasjoner, som sørger for at dette kommer hjelpetrengende til gode. Melk/sjokolademelk Skolen har i dag en egen abonnementsordning på melk og sjokolademelk, som administreres av skolens kantine. Tap og ødeleggelse av lærebøker og læremidler Som hovedregel må bøker/lærebøker/læremidler som er tapt eller ødelagt erstattes av hjemmet. Dersom det er spesielle hendelser forbundet med tapet ber vi de foresatte ta kontakt med skolen. Skolen vil sende ut et standard skriv til hjemmet når svinn er registrert. 13

15 ELEVPERMISJONER I løpet av et skoleår er det flere som søker om ekstra fri for et barn. Opplæringslovens 2-11 omhandler permisjon fra den pliktige opplæringa: Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte fra skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute. Kontaktlærer kan gi fri enkelttimer, inntil én dag. Skal det søkes fri mer enn en dag, sendes søknaden i eget brev. Søknaden stiles til rektor. For at skolen skal kunne gi svar i god tid før permisjonens start, bør søknaden komme til skolen ca 3 uker før permisjonen skal starte. Begge foreldrene bør skrive under søknaden. Der bare en av foreldrene skriver under søknaden, forutsetter skolen at det er enighet mellom foreldrene. Det skal sendes inn en permisjonssøknad pr. elev. Retningslinjer: Kommunen har delegert til den enkelte skole å avgjøre søknader om ekstra skolefri inntil 2 uker. Foreldrene skal sørge for at elevene får nødvendig undervisning i permisjonstida. Skolen skal være behjelpelig med forslag til alternative undervisningsopplegg, planer og anbefaling av lærebøker. En konsekvens av at foreldrene har dette ansvaret, er at det ikke kan forventes at eleven seinere skal kunne få ekstraundervisning av grunner som skriver seg fra fraværet. Er permisjonen innvilget, avkortes elevens rett til grunnskoleopplæring tilsvarende. Avgjørelsen kan påklages. Ved ønske om permisjon over lengre periode enn 2 uker, kan dette sees på som privat hjemmeundervisning. Eleven blir med dette skrevet ut av skolen, og foreldrene har det fulle ansvaret for opplæringa. 14

16 Informasjon når barnets foreldre ikke bor sammen 15

17 Forsikring 16

18 FORSIKRING AV PRIVAT PC FORSIKRINGSDEKNINGER OG RUTINER Mange bringer med seg sin private PC på skolen, både elever og lærere. Dette fører til spørsmål om forsikring og ansvar ved eventuell skade. Vi har derfor laget en kortfattet informasjon som kan brukes av internt i kommunen/skolen. Først en avklaring: Mange mottar tilskudd fra hjelpemiddelsentralen for kjøp av PC. Enkelte mener at når det er det offentlige har gitt tilskudd, så bør de også ha ansvar for å holde den forsikret. Slik er det ikke. Dette er en privat eid PC finansiert med tilskudd. Hovedregelen er at den som eier PC'en også må holde den forsikret. Kommunen sine forsikringer dekker kun utstyr eid av kommunen, og ikke det som er privat eid. Under den enkelte sin private innboforsikring er det en "borteforsikring". Det er en dekning for eiendeler som midlertidig tas ut av hjemmet. Privat PC som tas med på skolen/jobben vil dekkes under denne type dekning, men da med de begrensninger, egenandeler og de sikkerhetsforskrifter som til enhver tid gjelder. Vi gjør oppmerksom på at en innbo- og løsøreforsikring ikke er en "kaskoforsikring" av PC'en. Den dekker det samme som for innbo og løsøre i hjemmet, dvs. brann, vannskade, innbruddstyveri og andre dekninger som er beskrevet i det private forsikringsvilkåret. Enkelte har kanskje en privat PC-forsikring som gir bedre dekning. Her må foreldre/lærere informeres om at det er deres egen private forsikringen som gjelder, med dennes betingelser. Det er viktig å merke seg at PC-er anskaffet ved tilskudd fra Hjelpemiddelsentralen er å betrakte som den enkeltes private PC, og er den enkelte bruker/eier sitt ansvar å forsikre. For maskiner som i hovedsak befinner seg på skolen, er det videre viktig å merke seg at disse neppe vil komme inn under den såkalte "borteforsikringen", som gjelder ting som midlertidig befinner seg ute av hjemmet. Løsningen her blir for den enkelte eier å tegne en egen forsikring knyttet til maskinen. Etablering av rutiner for å unngå skade For å unngå at det skjer skader og tyveri bør skolen etablere helt klare retningslinjer når det gjelder sikring av PC, samt hvordan forhindre tyveri. Dette gjelder spesielt når de ikke er i bruk. PC'ene bør da enten være under oppsyn hvis rommet er åpent, klasserommet bør låses når ingen voksne er tilstede, eller PC'ene låses inn i skap. Uansett bør bærbare PC'er låses inne når de ikke er i bruk. Når det gjelder sikring og forebygging av tyveri er et godt tips å merke PC'en. Det finnes bl.a. egne merkepenner for dette. En PC som er merket er ikke så attraktiv, og i hvert fall ikke veldig omsettelig. NB! Simpelt tyveri i åpningstiden er ikke dekningsmessig under noen forsikringsdekning. Dersom det skjer en skade på kommunal bygning som også rammer privat utstyr, er det en subsidiær dekning under kommunen sin eiendomsforsikring. Denne 17

19 dekningen er subsidiær, dvs. den kommer til utbetaling etter den private forsikringen. Dekningen vil kunne dekke den private egenandelen under innboforsikringen. Innbruddstyveri når skolen er stengt vil bli vurdert på samme måte. Den private forsikringen skal først komme til utbetaling. Er eiendomsskaden over kommunens egenandel, kan kommunens forsikring også dekke den private egenandelen. Hva når det skjer uhell? Når det gjelder uhell, for eksempel noen er uheldig og kommer bort i en PC slik at den faller ned og skades, er dette i utgangspunktet ikke dekningsmessig. Hendelig uhell medfører ikke rettslig erstatningsansvar. Den som tar med PC på skolen/jobb må være klar over at dette er utstyr som er meget eksponert for skade. Den enkelte må derfor selv være ekstra oppmerksom på å forhindre at det skjer skader. Det er imidlertid mulig å få tegnet forsikring som også dekker denne type skade. Dette kan man bl.a. få ordnet via forhandler av PC, eller i de fleste forsikringsselskaper. Skade ved uaktsomhet Dersom en elev uaktsomt påfører skade på en PC, vil det være eleven eller foreldrene som er erstatningsansvarlig. Skadeerstatningslovens 1 gir regler for skade voldt av barn, samt foreldres ansvar. Her er utdrag fra loven med de aktuelle paragrafene: 1-1. (barns ansvar.) Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers (foreldres ansvar m.v.) 1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. 2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil kroner for hver enkelt skadevolding. Som det fremgår av loven kan både barna og foreldrene her ha et erstatningsansvar. Kommunens ansvar Kommunen kan kun bli rettslig erstatningsansvarlig ved skade på privat PC dersom kommunen eller noen i dens tjeneste har opptrådt uaktsomt. Håper dere finner denne informasjonen nyttig. Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med oss i Factor, tlf

20 SPESIALPEDAGOGISK ARBEID På hvert trinn er det en spesialpedagog som har hovedansvar for det spesialpedagogiske arbeidet på trinnet. Spesialpedagogisk rådgiver: Det spesialpedagogiske arbeidet ved nærskolen ledes av spesialpedagogisk rådgiver. Spesialpedagogisk rådgiver bistår rektor i arbeidet med spesialpedagogiske spørsmål, herunder å kvalitetssikre arbeidet med Individuelle opplæringsplaner og enkeltvedtak. Spesialpedagogisk rådgiver skal også være pådriver i arbeidet med tilpasset opplæring i en inkluderende skole. Spesialpedagogisk rådgiver er bindeledd mellom skolen, barne- og familietjenesten og hjelpeapparatet for øvrig. Å sikre en god overgang mellom barnehage og skole og mellom barne- og ungdomsskolen for elever med spesielle behov er en av oppgavene til spesialpedagogisk rådgiver. Gerd Inger Olsen er spesialpedagogisk rådgiver på Dalgård skole. Spesialtjenesten Spesialtjenesten består av spesialgruppene (elever som har tilbud på Dalgård skole 2-5 hele dager pr.uke) og eksternelevene som tar ut enkelttilbud på opptil en dag pr. uke (se for øvrig Dalgård skole sin hjemmeside for nærmere informasjon). Avdelingsleder Torbjørn Langaas Lien har ansvar for spesialtjenesten. Fast møtevirksomhet: Fagteam: Fagteam består av 2 representanter fra barne- og familietjenesten, helsesøster og spesialpedagogisk rådgiver. Vi har ca. 3 møter i semesteret, og hensikten med møtene er å kvalitetssikre det spesialpedagogiske arbeidet ved skolen. Barne- og familietjenesten skal bistå skolen med å tilrettelegge læringssituasjonen for barn med spesielle behov, jobbe forebyggende. Lærere eller foreldre kan melde saker de ønsker tatt opp på samarbeidsteam, og de kan delta på møtene etter behov. 19

21 DALGÅRD SKOLEFRITIDSORDNING SFO er et tilbud til skolens elever på trinn før og etter skoletid. Vi gir tilbud fra trinn i spesialgruppene. Rektor er administrativt og faglig hovedansvarlig for SFO. Skolen har ikke en egen SFO-leder, men avdelingsleder/undervisningsinspektør har det administrative og pedagogiske ansvaret for barn og voksne i sin respektive avdeling. I tillegg har baseansvarlig ansvar for den daglige drift på basen. Pedagogisk og adm. ansvarlig undervisning og SFO 1. og 2. trinn: undervisningsinspektør Gerd Inger Olsen Pedagogisk og adm. ansvarlig undervisning og SFO 3. og 4. trinn: avd.leder Elin Gjønnes. Elin har også overordnet koordinerende ansvar for Dalgård SFO Pedagogisk og administrativt ansvarlig undervisning og SFO spesialgruppene: avdelingsleder Torbjørn Langaas Lien. Skolesekretær Toril Podsada har ansvar for inn og utmeldinger samt plassendringer. Organisering Dalgård skolefritidsordning har nå 3 baser. Elevene på 1. og 2 trinn har base i D-bygget, og elevene på 3. og 4. trinn har base i E- bygget. Elevene i spesialgruppene har base i B- bygget. Hvordan få kontakt med oss? Avdeling for 1. og 2. trinn: Avdeling for 3. og 4. trinn: Avdeling for spes.gruppene: Baseansvarlig Inger-Lise Wiggen Baseansvarlig Inger-Lise Wiggen Baseansvarlig Anita Sørgaard Personale i SFO: Base for 1. og 2. trinn: Inger-Lise Wiggen, Anne Kristin Nordahl, Bente Brandt, Elin Solberg, Liv Botne, Randi Abrahamsen, Thea Alapnes, Elin Johanne Sigurdsen, Ingrid Steinvik, Berte Marie Thorseth, Marie Rosvold Base for 3. og 4. trinn: Inger-Lise Wiggen, Anisa Sahli, Annette Hermann, Ingeborg Bakøy, Hege Meland, Jannicke Røttereng, Øystein Trøan, Tove Lindsetmo, Trond Eggan, Sondre Kveen Base for spesialgruppene: Anita Sørgaard, Else Karin Farstaddal, Heidi Lynum, Ella Karine Nilsen, Kari Finseraas, Solveig Skogen, Geir Ugelstad, Ole Christian Lillejord, Torill Hatlen, Marit Østmo, Siri Kristiansen, Elisabeth Wold, Monica Fredriksen Bjørnø, Per Olav Knudsen, Anette Skjæret, Heidi Huus, Kathrine Wigum, Nina Botten Granås, Aleksander Nordvik, Hege Christoffersen, Veronika Horsberg, Grete Aune Hovd, Anita Larsen, Elin Olsbakk, Catrine Schjerve, Ingunn Hoff, Eli Mandal, Linda S. Hafsmo (lærl.) Ytterligere informasjon finnes på skolens hjemmeside. Der finnes også lenker til nødvendige skjema gjeldende SFO: 20

22 SKOLENS RÅD OG STYRER SOM SKAL FREMME MEDVIRKNING Foreldrerådet/FAU: Alle foreldre med barn på skolen er medlem av skolens foreldreråd. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at foreldrene og elever tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Det skal arbeides for et godt samarbeid mellom skole og hjem, legges til rette for trivsel og positiv utvikling blant elevene og skapes kontakt mellom skolen og lokalmiljøet. Foreldrerådet velger et styre (FAU) som er foreldrenes talerør overfor skolen. Valg av ny leder for FAU gjøres i september. Foreldrekontakter: Alle gruppene velger sine kontaktpersoner foreldrekontakter - blant foreldrene. Foreldrekontaktene skal samarbeide med trinnets/gruppas lærere - spesielt med kontaktlærer. Samtidlig skal foreldrekontaktene være bindeleddet mellom FAU og foreldrene med barn i samme trinn/gruppe. Brukerråd: I Trondheim kommune er det vedtatt at den enkelte skole skal ha stor grad av selvstendighet ut fra den oppfatning av at undervisningstilbudet blir best når alle partene i fellesskapet er med og gjør valg innefor de retningslinjene som gjelder for grunnskolen. Alle skoler skal ha et brukerråd med innflytelse på hvordan skolen skal drives. Brukerråd kan uttale seg og gi råd til rektor om alle saker som angår skolefelleskapet. Grupperåd: Alle elevene i en gruppe er medlem i grupperåd. Gruppa velger en leder - tillitselev, som er med i elevråd. Elevene er sammen med kontaktlærer ansvarlig for at grupperåd skal fungere. Grupperåd skal drøfte, planlegge og medvirke i tiltak både faglig og sosialt i trinnet/gruppa på skolen og i nærmiljøet. Elevråd: Elevrådet på Dalgård skole består av en representant fra alle basisgrupper fra trinn, og representanter fra gruppene. Elevrådet har sine møter på onsdager, enten for styret eller for hele elevrådet. Elevrådet har sin egen postkasse hvor alle saker fra basisgruppenes rådsmøter skal legges. Elevrådets hovedoppgave er å ivareta elevenes ønsker, interesser og synspunkter på ulike saker ovenfor skolens ledelse. Elevrådet skal aktivt være med og ta avgjørelser på skolen. To representanter fra elevrådet er med i skolens enhetstyre. Elevrådets kontaktlærer for skoleåret 2011/2012 er Lena Hirsch, og det er rektor Torunn Hergum som er ledelsens kontaktperson. Se også for mer informasjon. 21

23 REGLER FOR UTLÅN AV ROM TIL FORELDREKONTAKTER Foreldrekontakter kan låne rom på skolen for arrangement for sitt/sin respektive trinn/gruppe. Det er ikke anledning til å låne rom til private arrangement (bursdagsfeiringer e.l.). Utlån skal avtales gjennom trinnets/gruppas lærer, og skal alltid reserveres via ekspedisjonen. Den respektive avdelingsleder/inspektør skal informeres. Det oppnevnes en hovedansvarlig (som oftest foreldrekontakten) som har ansvar for at nøkler/nøkkelkort blir signert ut fra skolens ekspedisjon, samt levert tilbake umiddelbart etter bruk (påfølgende virkedag). Navn og telefonnummer på hovedansvarlig skal leveres skriftlig til ekspedisjonen. Låntaker skal kun bruke de avtalte rom. Rommene skal forlates ryddet og i ordnet stand. Alle ytterdører skal være låst etter kl (på skoledager) og skolen må forlates innen kl I helger, ferie og skolestengte dager skal ytterdører alltid være låst. Låntaker vil bli holdt økonomisk ansvarlig for skader som måtte oppstå. Dette gjelder også ved behov for renhold ut over det normale. All bruk av tobakk/rusmidler er forbudt på skolen område (gjelder også uteområde). Utesko skal ikke benyttes inne på skolen. Rommene lånes bare ut når det ikke er leid ut til faste leietakere eller til lag og organisasjoner. Låntaker har ansvar for å sette seg inn i vedlagt branninstruks. Utlån av skolens utstyr: Skolens utstyr (for eksempel kamera, videokanon, lavvo, musikkanlegg) lånes ikke ut. Følgende rom lånes ikke ut: Mediateket Svømmehallen Sløydsalen Musikkrom Bibliotek Personalrom Skolekjøkken og kunst- og håndverkssal lånes ut bare etter avtale med samlingsstyrer. Ved feil eller tekniske problemer etter ordinær arbeidstid kontaktes følgende: 1. Trondheim Byggservice Kontorleder /

24 ORDENSREGLER Dalgård skole følger forskriften Ordensreglement for grunnskolen i Trondheim. Denne kan finnes på I tillegg til denne forskriften har vi utdypet noen punkter, og laget spesifikke ordens- og trivselsregler for Dalgård skole. ORDENSREGLER FOR DALGÅRD SKOLE UNDERVINSNING OG SFO - REGLER FOR AREALENE/KORRIDORENE/TOALETTENE Elevene skal plassere utesko og henge yttertøy i garderobene. Godteri og brus er bare tillatt ved spesielle anledninger etter avtale med en voksen. Ordenselevene skal sørge for at arealet og garderobene ved dagens slutt er ryddig og i orden. Stolene skal være satt opp, og vinduene lukket. Det er ikke lov å bruke lue eller caps inne. Elevenes mobiltelefoner skal være slått av, og ikke synlig på skolens område. Ved brudd på denne regelen kan mobiltelefonen bli beslaglagt og levert ekspedisjonen. Telefonen må da hentes av elevens foresatte. Alle har ansvar for å ta vare på skolebøker og utstyr. Dette gjelder også medelevers klær og utstyr. Skolens elevnett og datautstyr skal brukes i henhold til gjeldende instruks. Alle elever skal gå til og fra samlingsrom og spesialrom. Ingen skal bruke toalettene som oppholdsrom. REGLER FOR UTEOMRÅDENE Tobakk og bruk av rusmidler på skolens område er forbudt. Det er ikke lov å gå utenfor skolens område uten tillatelse. Det er kun elever i 7. trinn som får sykle og bruke spark til skolen. Husk hjelm. Syklene skal plasseres på sykkelparkeringen og ikke brukes i skolegården. Snø og snøballkasting er helt forbudt utenom oppsatte blinker. Spark og kast ball der det er tillatt. Rollerblades og skateboard er ikke tillatt på skolens område. Sparksykkel er tillatt brukt til skolen for elever på 6. og 7. trinn. Sparkesykler skal settes igjen på sykkelparkeringen og ikke brukes i skolegården. Klatring på bygninger og tak er forbudt. Kontakt en voksen om evnt. hjelp til henting av baller/utstyr. Alle har et felles ansvar for å ta vare på skolens eiendeler/utstyr. 23

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret.

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret. www.midtstuen.gs.oslo.no Arbeidsplanmetodikk Elevrådsarbeid Teamarbeid Faglig satsing Skolegårdsprosjekt Elevrådsnettverk Nobelprosjekt Prosjekt InnsIKT Antimobbeprogram Midtstuen skole ble åpnet 16. august

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2013/14

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2013/14 Informasjonshefte elever Skoleåret 2013/14 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2013/2014... 2 VÅRE HUSREGLER... 3 «DEN GODE TIMEN»... 4 GOD VURDERING OG TILBAKEMELDINGER...

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

Informasjon om skoleåret 2014-2015

Informasjon om skoleåret 2014-2015 Informasjon om skoleåret 2014-2015 Skolens visjon: Ønske om å lære mot til å ville Velkommen til skoleåret 2014-2015 Skolen er det stedet barn tilbringer store deler av barneåra sine. Det gode samarbeidsklimaet

Detaljer

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no ELEVHÅNDBOKA FOR KALNES VGS SKOLEÅRET: 2015/16 VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME www.kalnes.vgs.no INNHOLD Forord side 3 Skolens ledelse side 4 Kantina/ elevenespsykososiale miljø side 5 Elevtjenesten

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Steinkjer videregående skole

Steinkjer videregående skole Steinkjer videregående skole Informasjon 2015/2016 Steinkjer videregående skole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer Postadresse: Pb. 2112 Sørsileiret, 7708 Steinkjer Telefon: 74 11 45 00 E-post:

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Velkommen som elev ved skolen vår. Strinda videregående skole (SVS) består av utdanningsprogrammene; Elektrofag (EL), Helse og

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere

INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere MÆRE SKOLE 7710 SPARBU tlf : 74 13 50 20 e-mail: mare.skole@steinkjer.kommune.no INFORMASJONSHEFTE Opplysninger om skolen til hjelp for heimene og andre samarbeidspartnere 1 Innhold: Til foreldre/foresatte

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no Skoleåret 2009/2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Rektor har ordet...3 Skolens undervisningstilbud og klasser...4 Skolens IKT-løsning...5 Personalet...6 Undervisningspersonalet...8 Kontaktlærere og ansvarlige i

Detaljer