Car Protect.no AS. Vilkår for forlenget nybilgaranti.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Car Protect.no AS. Vilkår for forlenget nybilgaranti."

Transkript

1 Car Protect.no AS Vilkår for forlenget nybilgaranti. Gjeldende fra Car Protect.no AS Lillehagveien 30 NO-1365 Blommenholm Organisasjonsnummer: Telefon:

2 Car Protect.no AS Hurtig oversikt viktig informasjon: Grunnleggende: Lovgivningen foreskriver min. 2 års fabrikksgaranti ved salg. Dette er imidlertid ikke lengere nok for forbrukerne, og mange tilbyr derfor opp til 5 års garanti eller inntil f.eks km. Alle paralell importerte person og lette varebiler biler kommer med 2 års fabriksgaranti. Car Protect.no tilbyr derfor disse forhandlere å forlenge garantien inntil 5 år, eller km, avhengig av hva som inntrer først. Denne mulighet gjelder ikke biler som pararellimporteres fra USA, eller hvor tilsvarende biler ikke importeres til Norge av bilmerkets importør. Parallel importøren kan dermed sidestille seg med en normal merkeforhandler. For å unngå konflikt i forkant med kunden, lønner det seg derfor å selge nye biler med forlenget nybilgaranti. Biler som kan forsikres: Nye biler: Alle person / varebiler max 3,5 t (ikke taxi, utrykning, eller utleie bil) som er registrert som nye etter og som er mindre en 2 år eller 3 år gamle eller som har kjørt mindre en km kan kvalifisere seg til forlenget nybilgaranti såfremt de fortsatt har nybilgaranti som er gyldig/i kraft. Se akseptdirektiv for hvilke biler som kan få forlenget nybilgaranti. Garantien omfatter de fleste mekaniske, og de fleste elektriske komponenter. Ref. dekningsomfanget / unntakelser i garantivilkårene. Konstruksjonsendringer, prisreduksjon samt slitedeler i henhold til vilkårene er alltid unntatt garantien. Forutsetning for garantien: En garantierstatning forutsetter, at bilen har gjennomgått fabrikantens service, og vedlikeholdsreparasjoner hos garantigiver (forhandleren) eller hos en av fabrikantens godkjente verksteder. Grunnlaget for en garanti er at bilen gjennomgår en garantiutløpstest innen fabrikksgarantien utgår. Car Protect.no 2

3 Car Protect.no AS Garantisertifikat forlenget nybilgaranti Utfylles på internett. Forhandlernavn. Garantinummer Registreringsnummer - Startdato for garantien Sluttdato for garantien 24/ 36 mndr. Fabrikat Modell Første registreringsdato Chassisnummer 17 tegn Motor størrelse / effekt Km-stand ved leveransedato HK KW CCM Kjøpspris ref. kjøpekontrakt/faktura Kundens navn / adresse Grunnlaget for en garanti er at bilen gjennomgår en garantiutløpstest innen fabrikksgarantien utgår. Forhandlerens navn / stempel Navn: Gate: Postnr: Tlf: Sted: Kjøper og selger har felles gjennomgått garantiens vilkår og dekningsomfang.... Dato Selgers underskrift Kundens underskrift OBSERVER! For og oppnå maksimal dekning skal den anbefalte serviceplan for bilen følges. Enhver reparasjon som iverksettes uten administrators samtykke kan ikke forventes å bli dekket. Den må da betales av den som bestiller/aksepterer arbeidet. Skader skal alltid meldes til selgende forhandler. Car Protect.no 3

4 Car Protect.no AS Garantivilkår for forlenget nybilsgaranti Garantien på alle mekaniske og elektriske deler. 1: Garantien omfatter den i salgskontrakten anførte personbil/personvarebil/varebil (inntil 3,5 t. totalvekt), med alle mekaniske og elektriske deler, såfremt disse ikke er unntatt under pkt. 2 eller 3. Garantiens omfang: 2: Mister en garantert komponent innenfor garantiperioden plutselig sin funksjonevne, og derved fordrer reparasjon, har kjøperen krav på reparasjon av den garantipliktige skade i etterfølgende anførte omfang. Garantiens ikraftsettelse og varighet: 3. Garantien gjelder 24/ 36 mndr eller inntil km. stand km, avhengig av hva som først intreffer.garantitiden regnes fra 1. registreringsdato; i forlengelse av fabriksgarantien 2 år. Denne garantien begynner på dagen hvor fabriksgarantien utløper. Garantiens geografiske dekningsområde: 4. Garantien dekker i Europa, eksl. Russland. Eierskifte: 5. Eierskifte mellom privatpersoner berører ikke garantien. Garantien opphører ved salg til en bilforhandler eller tilsvarende. 2. Unntagelser: 1. Det ytes ikke erstatning for deler eller arbeidsomkostninger for: a) Slitedeler: Definisjon av slitedeler er bla bremseklosser, bremsebelegg, bremseskiver, bremsetromler, håndbremskabler og wirer, støtdempere (luftdemper dekkes), viskerblader, spyledyser, viskerarmer, utslitt clutchplate/disk (mekanisk havari dekkes). Denne eksempelvise liste er ikke komplett. b) Samtlige justeringsarbeider eller reset såfremt dette ikke skyldes utskifting av en dekket komponent. c) Filter og papir\korkpakninger av enhver art. d) Slanger og rørforbindelser av enhver art. e) Skift av remmer og tannremmer. Tannremsbrudd med følgeskader innenfor skiftintervall dekkes. f) Eksosmanifold, samtlige lyddempere og rør, metallnøkler, batterier, glødepærer, Xenonpærer, belysning (herunder lysdioder) lyslederteknikk og ledningsnett. El-varmeseter. g) Tetninger og justeringsarbeider av enhver art. Vind og raslelyder. Vanninntregning. h) Kalesjer, kalesjeruter, karrosserideler, speil, glass, lykter, bagasjefester, bagasjeromstrekk og seterammer. i) Håndfri løs telefon eller telefonrør, høytalere og innretninger. Radio og annen underholdningselektronikk. Original montert radio og original montert navigasjon er dekket. Pixelfeil på navigasjon og lignende skjermer dekkes ikke. j) Trekk, polstringer, instrumentbord, overflate innvendig, kromdeler samt hele interiøret. k) Pakninger samt tettingsarbeider av enhver art. (Simring på motor, gearkasse og bakaksel er dekket). l) Sikringer, plugger og glødeplugger. m) Komponenter som må byttes ut grunnet normal slitasje. 3: Det ytes ikke garanti som følge av: a) Skader som er eller ville kunne være dekket av en kaskoforsikring. b) Grov uaktsomhet eller forsett, tyveri, urettsmessig bruk, ran og tilbakeholdelse. c) Tredjemanns ansvar som fabrikant, leverandør, eller selger, han som følge av reparasjonsoppgaver pådrar seg ansvar for reklamasjonsrett eller garantiforpliktelse for. d) Deltagelse i veddeløp/konkuranse, veddeløpslignende arrangement eller trening dertil. e) Bilen utsettes for høyere aksel- eller tilhengertrykk en det fabrikanten har fastsatt. f) Som følge av bruk av uegnede smøremidler og serviceprodukter, samt oljemangel, eller overoppheting. g) Som følge av endringer av bilens originale konstruksjon, for eksempel tuning, eller skade som følge av innbygningsdeler eller tilbehør som ikke aksepteres av fabrikanten. h) Anvendelse av synlige reparasjonstrengende gjenstander, med mindre det ikke er sammenheng mellom skade og behov for reparasjon, eller med mindre gjenstanden er blitt nødvendig reparert etter avtale med leverandøren på tidspunktet for skadens oppståelse. i) Skader som oppstår i garantiperioden, som følge av manglende oppfyllelse av fabrikantens forskrevne vedlikeholds og serviceplan hos en av fabrikantens godkjente verksteder. j) Skader som oppstår som følge av at feilen ikke er innmeldt, og at bilen ikke er blitt innlevert til reparasjon. k) Som følge av fabrikantens driftanvisninger i bilens bruk ikke er oppfylt. l) Rust\korrosjon. Lakk. 3. Garantiens omfang og omkostningsfordeling med kjøper: 1. Garantiforpiktelsen omfatter avvergelse av skader i overenstemmelse med de av 1 omfattende komponenter. 3. Utlegg for tilkalling av mobilitetshjelp (for eksempel telefonutgifter), utgifter til nødtjeneste, overnattingsutgifter, veihjelp, jernbaneutgifter, leiebilsutgifter, blir erstattet med inntil nok 375 pr dag i innland, og med inntil nok 750 pr dag i utlandet, maksimum 3 dager. For biler med mobilitetsprogram benyttes dette i første rekke. 4. Erstatning av følgeskader, såfremt dette ikke er dekket jf Den samlede dekning i garantiperioden kan ikke overstige verdien av bilen ved salgstidspunktet. 6. Garantien utgjør ikke noen rett til opphevelse eller annullering av kjøpsavtalen, forholdsmessig reduksjon, prisavslag, eller skadeerstatning i kjøpskontraktens ytelser. 4. Forutsetninger for oppfyllelse av garantiskader. 1. Etter konstantering av en under garantitiden dekningsberettiget skade skal bileieren straks og ved første mulighet telefonisk melde skaden til den selgende forhandler. Forhandler skal meddele garantiadministrator om skaden og omfang innen reparasjon foretaes. Den som bestiller arbeidet betaler for reparasjonen. Ved mangel av garantitagers forpliktelse til å melde skaden, hvor skaden forverres, er selger fri for erstatningsforpliktelse. Det overlates til forhandlerens skjønn å vurdere om bilen skal repareres på forhandlerens verksted, eller om bileieren skal henvises til annet egnet verksted. Finner en dekningsberettiget skade sted i europeisk utland, skal bileieren kontakte selgende forhandler og avtale reparasjonsforløpet som igjen kontakter Car Protect no. Bileier må i slike tilfeller betale regningen, og etter hjemkomst fremvise den kvitterte regning. Regningen fremlegges straks etter hjemkomsten for den selgende forhandler, som etter utført kontroll godskriver de under garantien dekkede komponenter. Car Protect.no Vilkår ex

5 2. Kjøperen skal etter anmodning innen 3 mndr. etter reparasjon avlevere de erstattede komponenter til forhandleren med henblikk på inspeksjon av skaden. Reparatørens plikt til å tilbakelevere disse komponentene er kun gjeldene når kjøper skriftlig har forlangt å få disse utlevert. 1. Bileieren skal: a) I skadetilfelle forvise garantisertifikat og servicebok, som dokumentasjon på utført service. b) Unnlate på noen måte å foreta inngrep i kilometertelleren eller andre særlige komponenter. c) Meddele enhver defekt på eller utskifting av kilometertelleren med opplysninger om den aktuelle kilometerstand. 5. Foreldelse av krav: Samtlige krav vedrørende garantiforsikringen foreldes etter 6 mndr. 6. Henvisning til mangelkrav: Kjøperens rettigheter i henhold til lov om forbrukerkjøp og reklamasjonsrett forblir uendret. Forsikringsgiver: Armtrust Europe Ltd. Market Square, St. James Street England NG1 6 FG Nottingham FSA Reg.nr: Garantiadministrator: Car Protect.no As Lillehagveien 30 N-1365 Blommenholm Organisasjonsnummer: Car Protect.no Vilkor ex0509 5

6 Akseptvilkår: Biler som kan forsikres er person/varebiler, som fortsatt har gyldig fabrikksgaranti. Motorstørrelse må ikke overstige 3000 ccm/200 KW. Biler med Wankelmotor eller kun elektrisk drift kan ikke forsikres. Biler som pararellimporteres fra USA, eller hvor tilsvarende biler ikke importeres til Norge av bilmerkets importør kan ikke tegne garanti. BILER SOM KAN FORSIKRES: Alfa Romeo Mercedes- Benz Ikke AMG, Brabus Audi Ikke RS Mitsubishi Ikke Evo modeller BMW Chrysler/Jeep * Citroën Chevrolet Korea Daihatsu Fiat Ford Honda Hyundai Ikke M serie Mini Nissan Opel Ikke USA Peugeot Renault Saab Ikke US Ford Seat Ikke NSX Skoda Smart Isuzu Subaru Ikke Impreza WRX Kia Lexus Mazda Suzuki Toyota Volvo VW Finnes ikke den biltype / merke som ønskes forsikret i ovenfornevnte liste, bes De rette henvendelse til Car Protect.no for å avklare om bilen allikevel kan forsikres, og på hvilke vilkår. Biler merket med * se prisliste merket *. Car Protect.no 6

7 PRISLISTE EKSKLUSIV GARANTI ALLE MERKER I HENHOLD TIL AKSEPT VILKÅR: GJELDENDE FRA måneder: CC Normal 4x4 + biler mrkt.* CC 4.914, , CC 5.115, , CC 6.500, , CC 7.745, , CC 9.500, , CC , , CC , ,- 36 måneder: CC Normal 4x4 + biler mrkt.* CC 7.175, , CC 7.600, , CC 8.000, , CC 9.600, , CC , , CC , , CC , ,- * Biler merket* se akseptliste. Car Protect.no.AS 7

8 Garantisertifikat og retningslinjer ved skade. Fra Garantisertifikat: Utfyll garantsertifikatet som finnes på internett: Husk å installere program som forespørres. Ved å trykke print øverst i bildet blir det automatisk sendt kopi til Car Protect.no. I tillegg printes siden ut med garantisertifikat og kundens garantivilkår. Kunden undertegner og kopi arkiveres av forhandler. Har De behov for assistanse: Telefon: Torbjørn Lind, Per Bergstrøm Skaderetningslinjer: A: Grunnleggende: Skadebehandlingen skjer direkte mellom forhandleren og Car Protect.no. Reparasjonsfakturaen sendes for kontroll og betaling til: Car Protect.no, Lillehagveien Blommenholm Fakturering: Følgende bilag er nødvendige for skadebehandlingen: Originalfaktura Deler og verkstedsmatriel med utfylt betegnelse, i tilfeller hvor dette ikke fremgår av fakturaen Kopi av reparasjonsordren. Car Protect.no faktureres uten mva. Skader som repareres i utlandet: Kunden kontakter selgende forhandler som igjen kontakter Car Protect.no for garantidekning. Car Protect.no.AS 8

9 Kontakter: Car Protect.no AS Forsikringkontakt og innmeldinger Telefon : E mail: Salg, skader og reparasjonsfaktura Mobil: Fax: E mail: Fakturaadresse skade: Car Protect no AS Lillehagveien Blommenholm. Bankforbindelse: Nordea Bank Norge ASA Kontonr: Organisasjonsnummer: Gjenforsikring: Amtrust Europe Ltd. Market Square, St. James Street England NG1 6 FG Nottingham FSA Reg.nr: Car Protect er godkjent av Kredittilsynet i Norge. Car Protect.no.AS 9

Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2

Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2 Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2 Rett til endringer forbeholdes Importør: Harald A. Møller AS Utgave: April 2014 www.audi.no Art.nr: GAR 100 AUDI Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout

Detaljer

Opels internasjonale garantibetingelser

Opels internasjonale garantibetingelser reviderte Garantibetingelser Opels internasjonale garantibetingelser for Norge. Disse reviderte betingelser erstatter betingelsene i «OPEL SERVICE- OG GARANTIHEFTE, KTA-2671/7-NO-no», sidene 25-29, fra

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. februar 2013 Forsikring sammendrag Denne oversikten viser hva din forsikring kan omfatte, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid

Detaljer

RENAULTTRYGGHET 36 MÅNEDERS BRUKTBILGARANTI 36 MÅNEDERS BRUKTBILGARANTI. Vi i Renaultorganisasjonen jobber. Vi i i Renaultorganisasjonen

RENAULTTRYGGHET 36 MÅNEDERS BRUKTBILGARANTI 36 MÅNEDERS BRUKTBILGARANTI. Vi i Renaultorganisasjonen jobber. Vi i i Renaultorganisasjonen RENAULT TRYGGHET 36 MÅNEDERS BRUKTBILGARANTI DRIVE THE CHANGE RENAULTTRYGGHET 36 MÅNEDERS BRUKTBILGARANTI RENAULTTRYGGHET TRYGGHET Vi i Renaultorganisasjonen jobber målbevisst med å gi våre kunder et

Detaljer

volvia forsikringsvilkår Gjelder f.o.m. 1. mai 2011

volvia forsikringsvilkår Gjelder f.o.m. 1. mai 2011 volvia forsikringsvilkår Gjelder f.o.m. 1. mai 2011 sammendrag Denne oversikten viser hva din forsikring kan omfatte, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige

Detaljer

rapport Din bil ditt verkstedsvalg

rapport Din bil ditt verkstedsvalg rapport Din bil ditt verkstedsvalg RAPPORT Din bil ditt verkstedsvalg Prosjektgruppe Ingrid Gullaksen (prosjekteier) Hanne Aanstad Lund (prosjektleder) Rebekka Søvik Ruth Øijordsbakken Foto: Helge Skodvin

Detaljer

MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet

MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet 2012-2013 TESLA MOTORS, INC. Med enerett. All informasjon i dette dokumentet og all MODEL S -programvare er underlagt opphavsrett

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. juli 2015 Forsikring SAMMENDRAG DENNE OVERSIKTEN VISER HVA DIN FORSIKRING KAN OMFATTE, OG NOEN AV BEGRENSNINGENE SOM FINNES. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DET ALLTID ER

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Personbilforsikring, side 1 av 13

Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Personbilforsikring, side 1 av 13 Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Personbilforsikring, side 1 av 13 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

SEKSJON A QB 01.03.2007 VILKÅR LYSTBÅTFORSIKRING

SEKSJON A QB 01.03.2007 VILKÅR LYSTBÅTFORSIKRING QB 01.03.2007 VILKÅR LYSTBÅTFORSIKRING Forsikringstageren, som er nevnt i forsikringsbeviset og som har fremlagt skriftlig søknad til Norway Energy & Marine ( Selskapet ),og erklæring om forsikring av

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR MOTORVOGNFORSIKRING Gjelder fra januar 2015 for Personbil inklusiv vare- /stasjonsbil og bobil, motorsykkel, snøscooter, traktor/ arbeidsmaskin og tilhenger/campingvogn. I tillegg til disse vilkår gjelder

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4:

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4: Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO For Com4: Web Og: Kunde: Fornavn: Etternavn: Adresse: Postnummer: Sted: Avtalen Avtaletype: Pris: Type abonnement Vedlegg

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har i følge loven rett til denne informasjonen

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Snøscooter Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Bestillingsskjema for betalingsterminaler

Bestillingsskjema for betalingsterminaler Bestillingsskjema for betalingsterminaler OPPLYSNINGER OM BRUKERSTED (KUNDE) BAX-nummer (gjelder kun eksisterende kunder): Brukerstedets navn registrert i Brønnøysundreg.: Brukerstedets navn: Organisasjonsnummer:

Detaljer

Motor Øvrig Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Motor Øvrig, side 1 av 10

Motor Øvrig Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Motor Øvrig, side 1 av 10 Motor Øvrig Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Motor Øvrig, side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder for 3 1.2 Når

Detaljer

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring Trygghetsavtale Dersom du ønsker full trygghet Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring De viktigste fordelene ved Trygghetsavtale Dekker de fleste produktskader som oppstår ved uforutsette

Detaljer

Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår

Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår Trygghetsavtale Forsikringsbevis og vilkår Trygghetsavtale, side 1 av 6 Trygghetsavtale Forsikringsbevis Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter det eller de produkter (varer), som fremgår av ordrebekreftelse/faktura

Detaljer

Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Motorsykkelforsikring, side 1 av 10

Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Motorsykkelforsikring, side 1 av 10 Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Motorsykkelforsikring, side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra 01.11.2005 Telefon: 03215 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: skade@wli.no [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m. 31.12.2006 er forsikringsgiver

Detaljer