Angående likningen for inntekstsåret 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Angående likningen for inntekstsåret 2003"

Transkript

1 Donal Duck Andeby Andeby Likningskontor 1111 ANDEBY Fødselsnummer/referanse: [ditt fødselsnummer] Angående likningen for inntekstsåret 2003 Post Særfradrag for store sykdomsutgifter Under følger spesifisering av fradrag for særlige store sykdomsutgifter. Jeg viser til særfradraget som ble innvilget for inntektsårene 1999, 2000, 2001 og 2002, samt vedlagte legeerklæring. Bakgrunn I følge Skattelovens 6-83 har man på grunn av varig sykdom eller lyte krav på fradrag for særlig store sykdomsutgifter, gitt at diagnosen har en varighet på over to år, samt at beløpet overstiger en gitt grense. Etter forespørsler til likningskontoret vedrørende tolkning av 6-83 legges følgende punkter til grunn for fradraget og den argumentasjon som føres. 1) Utgifter som oppstår som en direkte konsekvens av min skade er fradragsberettiget. Eksempel: Medisinsk utstyr som de ikke dekkes av Folketrygden. 2) Utgifter som oppstår indirekte som følge av skaden, er fradragsberettiget. Eksempel: Økte utgifter til bilhold/transport. 3) Offentlig tilskudd som tilstås til ovennevnte utgifter, skal være trukket fra i det kravet som fremsettes. Eksempel: Grunnstønad til transport 4) Utgiftene skal sterkt sannsynliggjøres, og i tvilstilfeller dokumenteres. Det bes i tilknytning til punkt 4, om at det vises forståelse for at det kan være vanskelig å samle dokumentasjon for alle typer utgifter. Jeg vil dog tilstrebe å i størst mulig grad etterkomme Likningskontorets behov for / ønske om dokumentasjon.

2 SANNSYNLIGGJØRING AV EKSTRA STORE UTGIFTER SOM FØLGE AV VARIG SKADE Økte utgifter til legemidler/konsultasjoner På grunn av varig skade på sentralnervesystemet benytter jeg avføringsmidler. Etter søknad har jeg fått dekket dette på blå resept. Egenandelen for dette legemiddelet beløper seg til om lag 500,- i året. På grunn av skaden, pådrar jeg meg til stadighet infeksjoner i urinveiene, noe som i sin tur resulterer i legebesøk og bruk av antibiotika. Dette fører til ekstraordinære medisinske utgifter. Skaden påkrever jevnlig røntgenkontroll av bruddstedet, også her påløper en egenandel. På bakgrunn av overnevnte trekker jeg fra 1550,- for økte utgifter til legemidler/konsultasjoner som følge av varig skade. Økte utgifter til medisinsk utstyr/medikamenter som ikke refunderes av folketrygden I følge trygdekontoret kan det ikke tilstås støtte til pinsetter for bruk ved kateterisering. På grunn nedsatt håndfunksjon som følge av min skade, er jeg avhengig av å benytte dette. Utgiftene regnes til 15,- kr/dag (2,5 x 6), 365 dager/året, og beløper seg således til kr 5475,- på årsbasis. Økte utgifter til strøm Som følge av min skade på sentralnervesystemet er temperaturreguleringen i kroppen ute av funksjon. Dette resulterer i at jeg må ha 4-5 grader høyere temperatur i alle rom. Dette medfører en betydelig økt utgift til strøm. På grunn av inkontinens og rullestolbruk, har jeg også en betydelig høyere vaskerate enn gjennomsnittet. Dette utgjør også en betydelig økning av strømregningen. I følge kraftleverandøren Viken Energi resulterer 1 grad økning i temperatur til 4-5% økning i strømutgifter. Mine strømutgifter er såldes forhøyet med, forsiktig anslått, 20%, som følge av skaden. For 2003 utgjorde dette kr 1400,- Økte utgifter på grunn av økt klesslitasje På grunn av inkontinens og rullestolkjøring har jeg en høyere klesslitasje enn normalt. Estimert merutgift på grunn av dette beløper seg til 4000,- kr/år. Økte utgifter til bilhold Jeg har som følge av skade nedsatt funksjonsnivå som gir et ekstra stort behov for å benytte bil. Jeg har i tillegg behov for en stor bil for å få plass til rullestol. Dette medfører ekstra utgifter til renhold, bensin, forsikring og vedlikehold. Jeg må også benytte bilen i situasjoner der jeg ellers ville benyttet bena, bussen, sykkelen eller annet transportmiddel. Jeg fikk innvilget særfradrag for 70% av ordinære driftskostnader i 1999, 2000 og 2001, noe jeg mener er et adekvat estimat for merutgifter. Med ordinære

3 kostnader menes bensin, ansvarsforsikring, bompenger, service og årsavgift. Under følger oppsett for disse utgifter i Kvitteringer ettersendes om ønskelig. Årsavgift 2 360,- Bensin ,- Bomavgifter / ferger 606,- Service / reparasjoner ,- Parkering 1 200,- Forsikring (u/kasko) 2 851,- Sum ,- 70 % av total ,- I tillegg kommer en del utgifter som i sin helhet er merutgifter som følge av skade: Jeg må sette bort bilvask til andre. Dette gjelder både utvendig og innvendig. I tillegg har jeg ekstra store utgifter til innvendig vask/rens pga elektrisk rullestol som trekker med mye skitt inn i bilen. Jeg er pålagt av Folketrygde å betale kaskoforsikring ettersom bilen jeg benytter i sin helhet er Folketrygdens eiendom. Jeg er i tillegg nødt til å sette bort skifting av hjul pga min skade. Fra tabell over ,- Bilvask utvendig/innvendig 2 500,- Skifte av hjul 1 300,- Kaskoforsikring 4 650,- Sum ekstraordinære bilutgifter ,- Økte utgifter til mobiltelefon Jeg fikk for 2002, innvilget fradrag for ekstraordinært behov for mobiltelefon, på kr 2500,-. Det er en skjønnsmessig vurdering som ligger til grunn for dette beløpet. Jeg har ekstrautgifter til bruk av mobiltelefon som følge av skade. På grunn av utilgjengelige butikker og lokaler må jeg daglig ringe inn i butikker, bensinstasjoner og lignende for å bli ekspedert. Som følge av skade står jeg til stadighet i kontakt med trygdekontor og andre offentlige instanser. Dette må skje pr. mobil fordi dette skjer i snevert tidsrom på dagtid, og mitt nedsatte funksjonsnivå hindrer meg fra å bruke telefonkiosker. Mobiltelefon må også benyttes i stedet for telefonkiosk i andre sammenhenger. I de sammenhenger jeg må skaffe til veie telefonnummer må dette skje vha. opplysningen ettersom jeg ikke klarer å håndtere en telefonkatalog Jeg trekker derfor fra kr. 2500,- for økte utgifter til mobiltelefon.

4 Utgifter til brannsikring Jeg har som følge av min skade meget begrensede muligheter til å komme meg ut ved en eventuell brann. Jeg har derfor sett det nødvendig å installere brannvarsler koblet til Securitas sin sentral. Den årlige driftsavgiften for tilknytningen beløper seg til kr. 3324,- Merutgifter til ombygging Jeg har i 2003 hatt merutgifter til ombygging av leilighet, dette som følge av min skade. På grunn av min skade har jeg nedsatte temperaturregulering. Dette har gjort det nødvendig med god solskjerming i leiligheten vår. Ettersom mitt funksjonsnivå er lavt, er utvendige persienner med fjernstyring mest egnet. Folketrygden dekker fjernstyringen, men ikke persiennene. For meg er dette en merutgift som følge av skade. Kostnaden er kr For å kunne komme til ved vasken på badet med rullestol, måtte deler av badeinnredningen byttes ut. Dette beløp seg til kr 9100,-. Jeg fikk solgt den gamle innredningen for kr Merutgiften til ombygging beløper seg således kr 7500,-. Jeg har en elektrisk rullestol for utendørsbruk. For å få ladet denne, måtte jeg legge opp strøm i kjellerbod. Dette kostet kr 6000,-. Merutgifter til oppbevaring og forsikring av terrengrullestol For å kunne delta i friluftsliv på en tilfredsstillende måte, har jeg anskaffet meg en terrenggående rullestol. De årlige driftskostnaden for lagring og forsikring av denne, beløper seg til kr Merutgifter til ferie Jeg har alltid reist mye, og dette har snarere vært campingturer enn hotellferier. Ettersom jeg nå er avhengig av rullestol, er jeg som oftest nødt til å bo på relativt dyre hoteller, da det kun er de som har tilstrekkelig tilrettelagte rom. Et forsiktig anslag på merutgifter til ferie er kr 3000,- Merutgifter til innleid arbeidshjelp Før skaden gjorde jeg det meste av vedlikehold av huset selv. Nå må jeg derimot leie inn hjelp hvis noe skal ordnes. I 2003 måtte jeg leie inn hjelp til å få lagt flisers over kjøkkenbenken. Dette utgjorde en merkostnad på kr 3000,.- Fradrag av offentlige tilskudd som gis for å dekke overnevnte utgifter Jeg mottar grunnstønad for å dekke ekstrautgifter av overnente type. I 2003 var utbetalingen på kr ,- Dette trekkes fra. Jeg mottar hjelpestønad for å dekke hjelp til pleie. I overnevnte utgifter er det ingen poster som omhandler hjelp til pleie i hjemmet. Hjelpestønad trekkes derfor ikke fra.

5 Krav om særfradrag for inntektsåret 2003 På bakgrunn av overnevnte punkter, sannsynliggjøring og vedlagt legeerklæring fremsetter jeg følgende krav om særfradrag for inntekståret 2003: Økte utgifter til legemidler/konsultasjon 1 550,- Økte utgifter til medisinsk utstyr som ikke refunderes av 5 475,- folketrygden Økte utgifter til oppvarming o.l 1 400,- Økte utgifter på grunn av økt klesslitasje 4 000,- Økte utgifter til bilhold ,- Merutgifter ved ferie 3 000,- Merutgifter til ombygging ,- Merutgifter til innleid arbeidshjelp 3 000,- Merutgifter til oppbevaring/forsikring av rullestol 3 500,- Økte utgifter til mobiltelefon 2 500,- Økte utgifter til brannsikring 3 324,- Sum ,- Mottatt grunnstønad ,- Særfradrag post ,- Med vennlig hilsen Donald Duck

Spinalseksjonen Trondheim

Spinalseksjonen Trondheim Spinalseksjonen Trondheim RYGGMARGSSKADDES ØKONOMISKE RETTIGHETER 1 VÅRE OFFENTLIGE KONTORER HVOR SKAL VI HENVENDE OSS? (NOEN AV DE VIKTIGSTE KONTORENE FOR FUNKSJONSHEMMEDE.) STATLIGE KONTORER 1. TRYGDEKONTORET

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Økonomi. t Skatt 3 t Grunnstønad 5 t Forsikringer 6 t Hivfondet 8 t Økonomisk stønad 9 t Gjeldsordning 10 t Særskilte erstatningsordninger 11

Økonomi. t Skatt 3 t Grunnstønad 5 t Forsikringer 6 t Hivfondet 8 t Økonomisk stønad 9 t Gjeldsordning 10 t Særskilte erstatningsordninger 11 Økonomi Økonomi t Mange kronisk syke opplever at deres diagnose får betydning for økonomien. Dette kan være fordi de må kjøpe legemidler eller hjelpemidler som de ellers ikke ville ha vært i behov av,

Detaljer

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM 2011/2012 Rettighetsdokument [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM Innhold FORORD... V 1. FRIKORTORDNINGER... VI HVA ER FRIKORT?... VI 1.1. Egenandelstak

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil.

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil. Firmabil-nøkkelen 2012 Siviløkonom Jan Traaseth, direktør i Motor Gruppen Kjører du egen bil eller privatleier bil og mottar skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser, kan du glede deg over opptil

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer

Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger. Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg

Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger. Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger? Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg Bakgrunn Ryggforeningen ved Skoliosegruppa får stadig spørsmål om ytelser og rettigheter for oss med skoliose. Begrepet kronikersaken

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd)

Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd) Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd) I følge forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner 7 sjette ledd blir det

Detaljer

ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? Advokat Tor Erik Hjertøy

ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? Advokat Tor Erik Hjertøy ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? av Advokat Tor Erik Hjertøy 1. Du har søkt bistand fra advokat Som trafikkskadet har du sikkert mange spørsmål om hvilke

Detaljer

Bil og transport. Tema: Bil

Bil og transport. Tema: Bil Tekst: Hilde Jeanette Løberg Tema: Bil Bil og transport Ihra Lill Scharning (19) har bil men ikke lappen. Les om henne på side 24. Personer som har gangvansker Det gis ikke stønad til bil hvis du Det er

Detaljer

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK?

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET og HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? av advokat Tor Erik Hjertøy I. Du har søkt bistand fra advokat Som yrkesskadet, enten

Detaljer

VEILEDER BOSTØTTE HB 9.B.12 Juli 2010

VEILEDER BOSTØTTE HB 9.B.12 Juli 2010 VEILEDER BOSTØTTE HB 9.B.12 Juli 2010 Forord Denne veilederen gir utfyllende kommentarer til forskrift om bostøtte vedtatt 19.6.2009, som trådte i kraft 1.7.2009. Veilederen er kun tilgjengelig på Husbankens

Detaljer

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer

Veien videre. Veien videre. Verdt å vite Om rettigheter Informasjon til slagrammede, andre alvorlig syke og deres pårørende

Veien videre. Veien videre. Verdt å vite Om rettigheter Informasjon til slagrammede, andre alvorlig syke og deres pårørende Veien videre Verdt å vite Om rettigheter Informasjon til slagrammede, andre alvorlig syke og deres pårørende Veien videre Dokumentarfilmene som viser egentrening etter hjerneslag. Dokumenterer fysisk framgang

Detaljer

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING 1. Innledning og sammendrag... 2 2. Bakgrunn behovet for forenklinger... 3 3. Gjeldende rett... 3 3.1. Innledning... 3 3.2. Hvilke persongrupper omfattes

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE Adressen til Reuma-Sol er: C/Falguera no. 2 Telefon: 00 34 9668 14113 Urb. Foya Blanca Telefaks: 00 34 9658 87390 03580 Alfas del

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater 2009/29 Notater Berit Otnes Notater Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Foreløpig rapport Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Særavtale for reiser innenlands for statens regning 1 Virkeområde og omfang 1. Denne særavtale gjelder for reiser i Norge 1. 2. Særavtalen

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

MOBILSKATT. (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006

MOBILSKATT. (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006 (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006 OTTO R!SANGER Dronningensgt 22 0154 OSLO otto@risanger.no www.risanger.no tlf 22 33 39 27 mob 90 74 62 36 MOBILSKATT SKATT 2006 - MARGINALSKATT A) En personinntekt

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer