Barnehjemmet var som et fengsel Oppveksten ble ødelagt av mobbing,juling og redsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehjemmet var som et fengsel Oppveksten ble ødelagt av mobbing,juling og redsel"

Transkript

1 A-PostAbonnement Returadresse:P.b.124Teie,3106 Nøtterøy 12. januar 2012 UKE 2 Nr. 2Årg. 13 Kr. 20,- Innbruddstyver på øyene-tokt I nyttårshelgen ble det stjålet verdier for flere hundretusen kroner fra en bolig på Husøy.Stadig flere opplever innbrudd.det er en utvikling som bekymrer Erik Christoffersen ivestfold politidistrikt. SIDE 7 Vil ikke si mye omta-invest En rekke medlemmer i aksjespareklubben TA-Invest har nå sendt inn informasjon til politiet. Men hva som kommer fram av materialet,vil ikke politiet si stort om nå. SIDE 6 Fyllekjørte med bil og båt Det er verken godt gjort eller imponerende,men spesielt er det at en 25- åring i løpet av ei drøy uke bletattfor fyllekjøring med både bil og båt. SIDE 8 De står på for andre I flere tiår har pårørendegruppa ved Gipø gjort hverdagen til pasientene der langt triveligere. Møtnoen av ildsjelene. SIDE Jakten på de rette delene Å drive med veteranbiler,er en morsom, men tidkrevende, hobby. Les om den formidable innsatsen som Finn Bøe i Kjøpmannskjær til nå har lagt ned for å redde Nøtterøys andre brannbil. SIDE JANUARSALG 30 50% på alle salgsvarer I sentrumsbygget på Tjøme Åpningstider : tirs. fre (lør ) Følg oss på NÆRAVISEN FOR NØTTERØY OG TJØME Barnehjemmet var som et fengsel Oppveksten ble ødelagt av mobbing,juling og redsel I 1950 pakket en åtte-åring sin lille koffert og flyttet inn på et barnehjem i distriktet. Det ble PÅ NETTET: Bjørn Kåre Sevik har over 300 venner på Facebook. Men jeg kjenner ikke alle engang,sier FrP-politikeren. Kan Sevik ha «venner»? starten på et langt mareritt.tjøme-mannen forteller nå åpent om en tapt barndom. Side 16 Anklages for å være inhabil på grunn av en Facebook-venn Svært mange er etter hvert på Facebook. Også politikere, som Nøtterøys varaordfører Bjørn Kåre Sevik, er å finne der.men gjør Facebookvennene politikerne inhabile når de skal behandle aktuelle saker? Dette stilles det spørsmål ved nå. Side 2-3

2 2 NÆRAVISEN ØYENE Lager strand ved Kalveenga Vestre Bolæren og Jensesund blir stadig mer besøkt. Nå ønsker kommunen å utbedre det som tidligere var strand ved Kalveenga. Stranda som er der, var gjengrodd da kommunen overtok øya, men den ligger svært attraktivt til. Derfor ønsker Nøtterøy kommune å gjøre dette området i den stand det en gang var ved å fjerne røtter og kvist og ved å jevne ut massene. Derfor søkes det nå om dispensasjon, slik at det kan gjøres tiltak i strandsonen. Campingvogna er fjernet Tidligere ble det klaget på ei campingvogn som var plassert og tatt i bruk på en eiendom påveierland. Nå har Nøtterøy kommune fått beskjed om at både vogna og plattingen er fjernet, og de anser seg dermed ferdig med saken. Nøtterøy støtter Tønsberg Ishall Hvert år bidrar Nøtterøy kommune med kroner til driften avtønsberg ishall.tønsberg kommune betaler de resterende kronene for å støtte driften. Nå ber stiftelsen Tønsberg ishall om at den første utbetalingen blir gjort, altså at kroner blir satt inn på deres konto. Mener de ikke er skyld i overvannet I Dukenveien er det flere som har problemer med overvann som strømmer ned på eiendommene deres. Nå har en entreprenør og en ingeniør sett på saken, og vurdert om overvannet kommet fra huset som ligger over Dukenveien. Flere av naboene mente vann derfra hadde en stor del av skylden for problemene på deres nedenforliggende eiendommer.men det mener de sakkyndige ikke er tilfelle, og at det er god overvannshåndtering fra eiendommen. I konklusjonen blir det fremholdt at det ikke er behov for ytterligere tiltak, og at det er svært liten forskjell på avrenning før og etter at huset ble bygd. Behandles etter ny eller gammel lov? Den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft i sommer.med den er det visse justeringer,blant annet i forhold til tiltak i 100- metersbeltet. Derfor ble det tatt opp som prinsipielt spørsmål ved et møte i teknisk hovedutvalg om søknader som ble ansett som ikke komplette og sendt i retur etter at den nye loven trådte i kraft, skal behandles etter ny eller gammel lov. Spørsmålet er sendt til Fylkesmannen ivestfold, men det er ennå ikke kommet svar,og det er nok mange som venter spent. Hvor dypt stikker et Kan politikere behandle saker som angår venner de har på sosiale medier som Facebook? Spørsmålet er kommet opp i forbindelse med en langvarig strid i Nesbryggeveien, der Øivind Andresen og nabo Petter Magnussen er i krangel om flere byggesaker. Bjørn Kåre Sevik, som er leder for teknisk hovedutvalg, er nemlig venn med Øivind Andresen på Facebook. Facebookvennskapet mellom Sevik og Andresen er med på å trekke Seviks habilitet i tvil, mener advokat Ole Petter Breistøl, som representerer Petter Magnussen. Sevik synes å ha nære forbindelser til Øivind Andresen. Sevik har blant annet lagt seg inn på Andresens facebookside som venn, skriver Breistøl til kommunen, og ber rådmannen se på habilitetsspørsmålet før den videre behandlingen i utvalget. Mener det er et bevis Advokat Ole Petter Breistøl sier at det å være venner på Facebook ikke er et argument i seg selv, men mener at facebookvennskapet mellom Andresen og Sevik er et bevis på at de to har tette bånd. I seg selv er ikke det å være venner på Facebook grunn nok til inhabilitet, men i denne saken mener jeg at det er ganske illustrerende på båndene mellom dem, og har lagt det ved saken som et bevis. I tillegg har begge to få venner på Facebook, og når de da er venner,er det påfallende, sier Breistøl. I tillegg krever han på vegne av Petter Magnussen en gjennomgang av habilitetsspørsmålet fordi Magnussen mener at det er oppsiktsvekkende at Sevik «alltid går stikk i strid med rådmannens innstilling og Fylkesmannens avgjørelse». Er ikke ofte på Facebook Øivind Andresen er medlem av Nøtterøy Fremskrittsparti, og det er som advokat Breistøl sier, at hovedutvalgsleder Bjørn Kåre Sevik og Øivind Andresen er venner på Facebook. Akkurat det kan ikke Sevik se har noen betydning for saken. Jeg aner ikke engang hvor mange venner jeg har der, og da kunne jeg jo bare lagt ned siden min med én gang dersom det skal ha noe å si for habilitetsspørsmål senere, sier Sevik, som mener at dersom dette skal ha noe å si, så vil det etter hvert være mange som får problemer med habilitet. Det skal, som mange kanskje vet, lite til å bli venner på Facebook. Og som Sevik sier, så «kjenner jeg ikke halvparten av dem på lista mi, heller». Andresen er medlem av samme parti som meg.vi omgås ikke som venner,men vi er venner på Facebook, ja. Og det å være «venner» på Facebook tror jeg neppe skal ha noe å si for om jeg er skikket til å vurdere saken i Nesbrygga. Men jeg tar alle henvendelser alvorlig, og har derfor bedt kommuneadvokaten om å ta en titt på dette, sier Sevik, som føyer til at det var mange journalister som også ville være «venn» med han da han opprettet profilen. Så det er jo jammen godt at ikke vi to er venner der, ellers kunne vi vel ikke pratet nå, sier han til Øyene. På vennelista til Sevik ser vi for øvrig at han er venn med NYE EIERE: Boligene i Krukeveien ble solgt da kommunen ikke fikk inn ønsket målrguppe.her skal boligene pusses opp av de nye eierne. én journalist i Tønsbergs Blad. Og ikke bare partifeller heller, når det kommer til andre politikere. Blant annet er han venn med KrF-politiker Ragnar Skau-Nilsen. Også Trond Ramski, som stadig har hatt byggesaker oppe i utvalget, er på vennelista til Sevik. Har ikke noe å si Kommuneadvokat Tor Hafli vurderer saken dit hen at det å være venner utelukkende på sosiale medier ikke skal tillegges vekt. Men han sier samtidig at han vil se nærmere på om Sevik har andre forbindelser til Andresen før saken kommer opp igjen. Men å anse noen som uskikket i en sak fordi de er venner på Facebook, ser han på som å gå for langt. Foreløpig vurderer jeg det slik, at er man bare venner på Facebook, så har ikke det noe å si. Dessuten må det jo sies at politikere har behov for å være synlige på sosiale medier,og at de dermed også vil få mange venner der.skulle dette ha noe å si for vurderingsevnen senere, måtte nok mange gått nøye gjennom vennelistene sine, sier han, og det hadde ikke vært noen lett oppgave. Dessuten tror han ikke det vil bli slik.tilknytningen til saken blir ikke sterk nok bare fordi man er på hverandres kontaktliste på sosiale plattformer. Men enn så lenge er det lite å rette seg etter, for bruken av sosiale medier er såpass nytt at det er få eksempler og ingen retningslinjer å følge. Så jeg følger bare ryggmargsfølelsen. I hvert fall inntil vi får noen føringer,sier Hafli. THERESE ESKELUND Ikke så lett å få svar på hvor grensa går for politikere I Norsk Presseforbund synes de heller ikke det er så lett å svare på hvor grensa går for facebookvennskap. Vi har for så vidt nok med å håndtere oss selv,journalister og redaktørers bruk av sosiale medier, sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund på spørsmål om hvem politikere kan ha på sin venneliste og hva det gjør med habiliteten. Men han henviser til høyskolelektor Cecilie Staude ved institutt for markedsføring ved BI i Oslo, som nettopp har holdt foredrag om temaet sammen med politisk analytiker og blogger Svein Tore Marthinsen. Han kommer gjerne med noen betraktninger. Tidligere var det debatt om journalister kunne være venner med politikere på Facebook og om det skapte distanse nok. Den debatten er tilbakelagt for lengst. Å ha venner på Facebook, er å skaffe seg informasjon. Å være venner der, er noe helt annet enn å være venner i virkeligheten. Jeg trodde dette var en debatt vi var ferdige med for flere år siden, sier han. Vi forteller at det ikke er den eneste grunnen til at advokaten mener Sevik er inhabil, men at dette er et av argumentene. Isolert sett skal ikke det å Nå er de ikke sikre på om Det er reist spørsmål om boligene i Krukeveien på Hvasser,eller Putten, brukes i forhold til den klausulen kommunen har satt. være venner på Facebook ha noe å si for habilitetsspørsmålet. Det er helt klart status for en politiker å få så mange venner som mulig på sosiale medier. Mange politikere legger til alle som spør, men det er ulike måter å bruke profilene på. Jeg tror det vil bli bruken av disse kanalene som vil bli tatt opp som problemstillinger senere, ikke habilitetsspørsmål når det gjelder å være venner på Facebook. THERESE ESKELUND Da de kommunale boligene i Putten ble lagt ut for salg, het det seg nemlig at de skulle forbeholdes for beboere fra 55 år og oppover. Slik ble det garantert fra kommunens side at eldre ville ha et sted å bo på Hvasser dersom de for eksempel ønsket å selge huset og ta inn i en enklere leilighet. Det var det flere som tok til orde for da det kommunale botilbudet ble lagt ut for salg. Blant annet fryktet Hvasser pensjonistforening at de eldre skulle bli fratatt mu-

3 NÆRAVISEN ØYENE 3 facebookvennskap? Flere ledige leiligheter Nøtterøy kommune melder at de har ledige omsorgsog trygdeboliger både på Borgheim, Gipø, Ekeberg og i Hjemsengveien. Størrelsen varierer mellom 39 og 76 kvadratmeter og prisen ligger i leiet mellom og kroner i måneden. Boenhetene tilbys personer med spesielle behov i Nøtterøy kommune. Det kan søkes om bostøtte. Fristen for å søke er 20. januar. LEGG TIL SOM VENN: Med et tastetrykk kan du legge til venner på Facebook. Så er det opp til brukeren å godta «vennen». boligene er for de eldre ligheten til å bli gamle på Hvasser. Selskapet Thueveien 10 AS kjøpte boligene og pusset dem opp,men det er ikke slik i dag at alle husstandene har beboere på 55 år eller eldre. Det reageres det på i henvendelser til kommunen. Avtalen er i hvert fall ikke tinglyst, sier styremedlem Odd-Anders Wilhelmsen i Thueveien 10 AS, som må undersøke saken nærmere før han kan svare om aldersklausulen fra kommunen er fulgt. Når han kommer tilbake til saken, forteller han at de i sin tid undersøkte med megler om aldersklausulen var bindende, noe megleren mente den ikke var. Derfor bor det også yngre der nå, sier Wilhelmsen. THERESE ESKELUND FAKTA FACEBOOK I Store norske leksikon blir Facebook beskrevet slik: «Internett-tjeneste av typen sosial nettverkingstjeneste, på norsk gjerne omtalt som nettsamfunn ellersosialemedier.brukerne av Facebook kan registrere seg,og lage profiler med navn, bilde, interesser og annen informasjon.tjenesten gjør det mulig å kunne byggeopppersonlige nettverk, ved å legge til andre brukere som «venner».brukerne kan så dele bilder,filmsnutter eller musikk, spill og andre interaktive tjenester». FAKTA BOLIGENE I PUTTEN Leilighetene i Krukeveien var tidligere et kommunalt botilbud. Målgruppa var eldre, men til tross for flere utlysninger,fikk ikke kommunen eldre til å bosette seg her. Flere skyldte på blanding av brukergrupper som grunn til det. Til slutt ble huset solgt til selskapet Thueveien 10 AS. I kjøpekontrakten for nye beboere står det som vilkår at minst et medlem av husstanden skal være minimum 55 år. HABIL ELLER EI: Det blir stilt spørsmål om leder av teknisk hovedutvalg på Nøtterøy,Bjørn Kåre Sevik, er inhabil i saker som har med Nesbryggeveien 50 å gjøre, fordi han er venn med eieren på Facebook. (Arkivfoto) Forbered deg på anleggstrafikk Tjøme kommune skal legge nytt vann og avløpsanlegg fortjøme syd på strekningen Grepan, Skåeveien ogverdens Ende. Vann og avløpsanlegget skal være ferdig og driftsklart før sommeren Vi gleder oss til å kunne tilby flere fastboende eiendommer og nær 100 fritidseiendommer i området tilknytning til offentlig vann og avløp,og gi fritidsbebyggelsen mulighet til å oppgradere sin sanitærstandard innen sommeren 2013, opplyser kommunen. Området syd påtjøme vil i anleggsperioden til tider bli preget av anleggsmaskiner,brakkerigg, lager for kummer,rør og pukk, masseuttak og midlertidige massedepoter. Tidvis vil det også kunne fremkomme visse ulemper i form av anleggstrafikk, noe støy og støv fra anleggsmaskiner og lastebiler i arbeid. Korte perioder med stengte veier,midlertidige omkjøringsveier, åpne grøfter og avsperrede anleggsområder, vil det også bli. Slik er det alltid når nye ting skal bygges og ønsket fremskritt skal oppnås, understrekes det. I sommermåneden fra 15. juni til 15. august vil en forsøke, i størst mulig grad, å ta hensyn til at folk skal få en grei avvikling av ferietiden og ønsket om ro både for fastboende og ferierende. Anleggsstart blir det for øvrig denne måneden. DØRSTOKK- MILA Pilates Mensendieck Zumba / ZumbaMamma Styrke på ball Styrketrening for herrer Seniortreninger Kondisjonstrening i vann med egne herregrupper Frilutstrening for seniorer. (nyhet) Hos oss betaler du: KUN kursavgift for det du deltar på. Vi har ingen innmeldingsavgift eller abonnementsavgift. Tønsberg-Nøtterøy-Horten-Re

4 4 NÆRAVISEN ØYENE Hyrer advokat for å få felt tre I Bryggeveien 9 på Rosanes er en beboer så plaget av et tre, at han har hyret advokat for å få det fjernet.treet tilhører Nøtterøy kommune, og advokaten ber kommunen nå om å fjerne treet, som han mener står for nær vedkommendes hage. Advokaten viser til grannelova,og sier at selv om kommunen tidligere har argumentert med at det er naturmangfoldet og landskapsbildet på Rosanes som gjør at de vil at treet skal stå, så er det til så betydelig trøbbel og sjenanse at det beste er å få felle det. Problemer etter hogging av trær Det er andre som også ønsker trær fjernet, og som får det gjennom hos kommunen. Som Søndre Labakken Borettslag, som fikk fjernet trær i et område nær rekkehusbebyggelsen i Furumoveien. Det har skapt problemer. Selv om borettslaget nok hadde gode grunner til å fjerne trærne, har det gjort at vi nå er plaget av mye overvann siden trærne ikke hjelper til med å suge opp vann.vi ber derfor om at det plantes på nytt, skriver styrelederen i Midtre Labakken Borettslag i et brev til Nøtterøy kommune. Finner ikke kilden til kloakklukta Etter klager på kloakklukt i Fasanveien ivestskogen, har folk fra drifts- og anleggsseksjonen i kommunen vært på stedet for å lukte seg fram til problemet. Men de fant ingenting, og de ber derfor om å få beskjed dersom det oppdages lukt fra en konkret kum, slik at de kan komme og installere et tett lokk. Kloakklukt inne i huset, påpeker de, er ikke kommunens problem, men de anbefaler at det tilkalles en entreprenør eller rørlegger for å se til problemet. Carport blir til hobbyverksted Linda Lie påtjøme mistet boligen sin i en kraftig brann for en tid tilbake. I det siste har det som kjent vært mye byggeaktivitet på tomta, og underveis er planene blitt litt endret i forhold til en godkjent carport. Den ønsker Lie å bruke som hobbyverksted isteden, og dermed må den bygges inn. Det synes kommunen er helt greit, så lenge lokalene ikke blir brukt til næringsvirksomhet. Hva skal lokalene brukes til? Lokalene i Helgerødveien 299 påtjøme er registrert som forretningslokaler. Kommunen kjenner ikke til at det drives næring her, og understreker også at beboelse krever bruksendring. Nå ber de eieren om planer for framtidig bruk. Mange hus og hytter Her følger en oversikt over eiendommer som har skiftet eier den siste tiden. Først i Nøtterøy kommune: Andel av Skrøslingen 1 (Gnr 62, bnr 1) er solgt for kr fra Anne Southam- Lingjaerde til Pierre Arne Lingjaerde og Sven Christian Lingjaerde ( ) Andel av Dukenveien 40 A (Gnr 29, bnr 308) er overdradd fra Gustav Olav Bjørnsgård til Hanne-Lise Bjørnsgård ( ) Andel av Dukenveien 40 A (Gnr 29, bnr 308) er overdradd for kr fra Hanne- Lise Bjørnsgård til Svein Gustav Bjørnsgård og KariTutvedt Bjørnsgård ( ) Andel av Holmsbrekkene 96 (Gnr 101, bnr 56) er overdradd fra Ketil Rivå til Ingrid Rivå ( ) Skarphagaveien 25 F (Gnr 11, bnr 22, seksjon 6) er solgt for kr fra Margareta Maggie Malgorzata Lind til Anniken Knudsen ( ) Tors vei 17 (Gnr 129, bnr 63) er overdradd fra Bjarne Christensen til Bjørg-Aase Christensen ( ) Even Tollefsens vei 1 (Gnr 1, bnr 520, seksjon 2) er solgt for kr fra Glenn Christian Braaten til Audun Gundersen Koffeld ( ) Nesbryggveien 48 C (Gnr 28, bnr 423) er solgt for kr fra Jan Herman Kristensen til Berit Slotnes Brygard ogterje Brygard ( ) Semsveien 100 (Gnr 35, bnr 33) er overdradd fra Jan Eirik Sanda til Henrik Sanda ( ) Øvre Strandvei 31 F (Gnr 1, bnr 233, seksjon 4) er solgt for kr fra Smidsrødveien 27 as til Kari Blomhoff ( ) Øvre Strandvei 31 C (Gnr 1, bnr 233, seksjon 2) er solgt for kr fra Smidsrødveien 27 as til Turid Steck ( ) Løvveien 15 (Gnr 129, bnr 94) er solgt for kr fra Nina Irene Schøne til Jean Elisabeth Janic ( ) Holmenveien 5 (Gnr 1, bnr 257) er overdradd fra Øystein Andreas Woxen til Aase Bergliot Woxen ( ) Middelborgveien 6 (Gnr 55, bnr 16) er solgt for kr fra Birger Reinholdt Engø til Tone Krohg og Georg Fredrik Denneche ( ) Andel av Losveien 20 B (Gnr 70, bnr 74) er overdradd fra Bjørn Sellander Christensen til Grethe Marie Christensen ( ) Semsveien 33 (Gnr 118, bnr 23) er overdradd fra Wenke Nilsen til Leif Henry Enger Nilsen ( ) Hellaveien 33 (Gnr 124, bnr 15) er overdradd fra Hans Jacob Wernersen til Susanne Major Wernersen ( ) Nesveien 24 (Gnr 28, bnr 277) er solgt for kr fra Inger Christine Saaler til Gilda Kathrina Piranto og Lionel Enrico Piranto ( ) Balders vei 8 (Gnr 129, bnr 52) er overdradd for kr fra Liv Bech Pettersen til Andreas Bech Pettersen og Susanne Maria Bech Pettersen ( ) Overdragelsen omfatter også Gnr 129, bnr 53 Grindstuveien 16 (Gnr 1, bnr 470) er solgt for kr fra Ole Skjæggestad til Jo Garcia Gullvåg og Diana Carolina Garcia-Gullvåg ( ) Nilsåsveien 47 B (Gnr 18, bnr 197, seksjon 2) er solgt for kr fra Andreas Bech Pettersen og Susanne Maria Bech Pettersen til Martin Ryde og Jeanette Ryde ( ) Svaleveien 16 (Gnr 10, bnr 108) er solgt for kr fra Anne Mette Baglo Filling og Glenn Håkan Filling til Petter Nilssen og Stine Rui ( ) Salget omfatter også Gnr 10, bnr 148 Lindholmveien 8 (Gnr 28, bnr 331) er solgt for kr fra Bergljot Nygaard til Torbjørn Odd Eide ( ) Munkerekkveien 80 (Gnr 3, bnr 94) er overdradd for kr fra Bjarne Thodesen til Tor Thodesen og Mette MaritThodesen Sande ( ) Håvaldsrødveien 12 (Gnr 108, bnr 42) er solgt for kr fra Tom Wathne Dybesland til Dick Englund ( ) Dreggveien 8 (Gnr 30, bnr 104) er solgt for kr fra Marit Hammersmark og Solfrid Cristina Kvernsveen tilveronica Nergård og Mats Grorud ( ) Øvre Strandvei 31 E (Gnr 1, bnr 233, seksjon 3) er solgt for kr fra Smidsrødveien 27 as til Svein Larsgaard og Kari Larsgaard ( ) Bregneveien 28 (Gnr 128, bnr 151) er solgt for kr fra Kari Blomhoff til Magne Nicolaysen og Birgitte Bjelland Nicolaysen ( ) Andel av Ørsnesalleen 2 C (Gnr 2, bnr 168, seksjon 1) er overdradd fra Gunnar Faber til Brith Faber ( ) Jacob Falcks vei 13 A (Gnr 2, SOLGT: I dette moderne bygget nær Smidsrødveien påteie,men med adresse Øvre Strandvei 31 A-F,er det solgt flere enheter som nå er kommet inn i eiendomsoverdragelsene. bnr 49, seksjon 1) er solgt for kr fra Christoffer Hamer og Isabel DesireeVeglo til Bjørg-LinaVarkøy ( ) Kvernhusveien 4 (Gnr 1, bnr 511) er solgt for kr fra Are With Gogstad til Tord Corcoran Feen og Susann Pedersen ( ) Fjellveien 30 (Gnr 3, bnr 69) er solgt for kr fra Rune Jarle Hansen til Middelborg Invest as ( ) Torødveien 55 D (Gnr 59, bnr 23, seksjon 8) er solgt for kr fra Kari Augustyniak Andreassen til Gretha Haugerud ( ) Semsveien 33 (Gnr 118, bnr 23) er solgt for kr fra Leif Henry Enger Nilsen til Sondre Norheim Kåsamoen og Christian Thore Jenssen ( ) Gnr 34, bnr 32 er overdradd fra Jon Li til Alf Harald Li og Målfrid Li Fredriksen ( ) Andel av Gnr 34, bnr 32 er solgt for kr fra Målfrid Li Fredriksen til Alf Harald Li ( ) Andel av Gjøas vei 6 (Gnr 2, bnr 176) er overdradd fra Bjørn Øivind Etholm til Karin Bekjorden Etholm ( ) Ørsnesalleen 7 D (Gnr 2, bnr 322, seksjon 2) er solgt for kr fra Annette Lydia Jünemann til Ole Kristian Nymoen og Martine Brusletto Stenberg ( ) Tokenesveien 125 (Gnr 87, bnr 270) er overdradd for kr fra Signe Berit Markegård til Anne Lene Markegård Aronsen ( ) Andel av Bjerkøy 16 A (Gnr 31, bnr 12) er solgt for kr fra Nanna Kildal til Helge Kildal ( ) Salget omfatter også Bjerkøy 16 B (Gnr 31, bnr 49) Andel av Herstadveien 41 (Gnr 13, bnr 372) er overdradd fra Dagny Ocelio Wiulsrød til Reidar Wiulsrød ( ) Gnr 140, bnr 68 er overdradd fra Kjell Armann Jacobsen til Irene Regine Jacobsen ( ) Overdragelsen omfatter også Gnr 140, bnr 78 Gnr 140, bnr 78 er solgt for kr fra Irene Regine Jacobsen til Henning Ivan Solberg ( ) Gnr 140, bnr 68 er solgt for kr fra Irene Regine Jacobsen til Ellen Solberg og Per Solberg ( ) Andel av Syenittveien 12 (Gnr 22, bnr 81) er overdradd for kr fra Ellen Berg til Rune Himberg Hansen ( ) Buktaveien 10 (Gnr 39, bnr 96) er overdradd fra Einar Kåre Kristoffersen til May-Helen Mathiesen og Greger Severin Kristoffersen ( ) Andel av Buktaveien 10 (Gnr 39, bnr 96) er overdradd for kr fra May-Helen Mathiesen til Greger Severin Kristoffersen ( ) Nesbryggveien 45 (Gnr 28, bnr 34) er solgt for kr fra Terje Brygard og Berit Slotnes Brygard til Ivar Erling Hongseth og Helg Elisabeth Hongseth ( ) Herstadveien 41 (Gnr 13, bnr 372) er solgt for kr fra Reidar Wiulsrød til Robin Lillevik Skovly og Charlotte Lund ( ) Galeasveien 33 (Gnr 46, bnr 220) er solgt for kr fra Jorund Øya til Knut Bartho Hansen og Tone Mette Klufthaugen ( ) Storebuktveien 53 (Gnr 91, bnr 30) er overdradd fra Karsten Martinus Helgesen til Marianne Wolff Helgesen, Kristin Helgesen, Henrik Øystein Wolff Helgesen og Sverre Wolff Helgesen ( ) Overdragelsen omfatter også e.d. i Bærum kommune Nestvikveien 51 B (Gnr 65, bnr 48) er solgt for kr fra Ellen Gjersøe,Olivier Jerome

5 NÆRAVISEN ØYENE 5 på øyene med nye eiere Neveux,Veronique Alexie Neveux og Sebastien Edward Neveux til Lars Liverød og Hege Liverød ( ) Salget omfatter også Gnr 65, bnr 76 Andel av Knarbergveien 27 (Gnr 30, bnr 22) er overdradd fra Berit Rosenblad til Leif Due Rosenblad ( ) Knarbergveien 27 (Gnr 30, bnr 22) er overdradd fra Leif Due Rosenblad til Tom Birger Rosenblad ( ) Knarbergveien 27 (Gnr 30, bnr 22) er solgt for kr fra Tom Birger Rosenblad til Geir Thorvald Sørensen og Trine Charlotte Kjelsrud ( ) Tangenveien 42 (Gnr 141, bnr 23) er overdradd for kr fra Andreas Fleischer til Birgitte Fleischer Hjelle og Eivind Hjelle ( ) Torødveien 55 C (Gnr 59, bnr 23, seksjon 7) er solgt for kr fra Jan Roar Jensen til Nina Smajlovic ( ) Stalsbergveien 13 (Gnr 129, bnr 356) er solgt for kr fra Andreas Holmen til Henrik Natvig og Gretha Schibbye ( ) Andel av Øvre Smidsrødvei 3 (Gnr 3, bnr 87) er overdradd for kr fra Bjørg-Lina Varkøy til Atle Jørgensen ( ) Tom Wilhelmsens vei 12 A (Gnr 2, bnr 267) er solgt for kr fra Solveig Thoren til Hanne Birgit Leegaard ( ) Berganveien 32 (Gnr 28, bnr 200) er overdradd fra Gunnar Tormod Langås til Grete Langås Jensen, Hans Gustav Langås og Jan Gunnar Langaas ( ) Berganveien 32 (Gnr 28, bnr 200) er solgt for kr fra Grete Langås Jensen, Hans Gustav Langås og Jan Gunnar Langaas til Lars Gunnar Langaas ( ) Hansinegata 4 (Gnr 5, bnr 14) er solgt for kr fra Anne-Lise Telenius til Martine Hasle Jacobsen ( ) Andel av Øgårdsveien 26 (Gnr 1, bnr 166, seksjon 1) er solgt for kr fra Sondre Kittang til Anne Eliassen ( ) Gnr 130, bnr 53 er solgt for kr fra Tønsberg kommune til Sundveien Borettslag ( ) Solgt itjøme kommune: Kirkerønningen 35 (Gnr 54, bnr 117, seksjon 2) er solgt for kr fra Østjordet as til Berit Nordahl Davidsen og Tormod Alf Davidsen ( ) Jørestrandveien 35 (Gnr 31, bnr 55) er solgt for kr fra Joachim Mathisen til Anne Pedersen og Dag- Sigurd Klavenes ( ) Tjønnebergveien 8 (Gnr 36, bnr 115) er solgt for kr fra Per-Øyvind Lange og Helene Thane Lange til Odd-Anders Wilhelmsen ( ) Gjervågveien 4 (Gnr 6, bnr 107) er solgt for kr fra Ole Lunde til Geir Andre Jespersen og Elisabeth Gjertsen ( ) Gnr 9, bnr 95 er overdradd fra Ramaputtra as til Pro Fuel as ( ) Haugsrønningen 25 (Gnr 18, bnr 22, seksjon 14) er solgt for kr fra Inger Sjølund til Sissel Brekke ( ) Randines vei 23 (Gnr 8, bnr 229) er solgt for kr fra Thomas Larsen til Berit Haug Ek ( ) Haugsveien 78 (Gnr 19, bnr 96, seksjon 1) er solgt for kr fra Tanja Therese Kristiansen til Jon Lystrup ( ) Vestveien 517 A (Gnr 2, bnr 316, seksjon 4) er solgt for kr fravestfold Boligutvikling A/S til Ketil Treidene og Marit Edvardsen ( ) Holeveien 9 (Gnr 39, bnr 73) er solgt for kr fra Anne Pedersen og Dag-Sigurd Klavenes til Line Jønsson Levin og Kåre Levin ( ) Andel av Treideneveien 32 (Gnr 46, bnr 15) er solgt for kr fra Venja Elisabeth Hammer tilvenja Irene Hafell ( ) Andel av Treideneveien 18 (Gnr 46, bnr 30) er overdradd fra Liv Tyse til Per Gunnar Fjelldal og Einar Fjelldal ( ) Andel av Gnr 4, bnr 110 er solgt for kr fra Sturla Sjem til Alfred Ollendorff ( ) Andel av Motellveien 11 (Gnr 33, bnr 6, seksjon 2) er overdradd fra Øystein Eriksen til Svein Nielsen ( ) Andel av Motellveien 11 (Gnr 33, bnr 6, seksjon 1) er overdradd for kr fra Svein Nielsen til Øystein Eriksen ( ) Andel av Medøveien 48 (Gnr 22, bnr 31) er overdradd fra Ole Johnny Lund til Jan-Erik Lund og Vesla Victoria Kalve ( ) Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 11, Bnr 119 Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 22, bnr 116 Andel av Jørestrandveien 97 (Gnr 31, bnr 26) er overdradd fra Inger Brun til Herman Brun, Henrik Brun og Jørgen Brun ( ) Østveien 664 (Gnr 18, bnr 28) er overdradd fra Rigmor Christoffersen til Torild Brannstøl, Steinar Brannstøl, Tone Eide, Live Christoffersen og Anne Jahr ( ) Overdragelsen omfatter også Gnr 2, Bnr 151 Andel av Mågerøveien 44 (Gnr 11, bnr 3) er overdradd fra Jon August Koren Skard til Amund Skard og Else-Marie Mie Koren Skard ( ) Grepanveien Vest 29 (Gnr 43, bnr 128) er overdradd fra Reidun Kristensen til Yngvar Kristensen ( ) Drillene 6 (Gnr 52, bnr 47) er overdradd fra Arve Arntzen til Turid Westli Arntzen ( ) Helgerødveien 297 (Gnr 47, bnr 5) er solgt for kr fra Vibeke Slotfeldt til Linn Mjelde Kristiansen og Kim Wiuff ( ) Helgerødveien 115 (Gnr 52, bnr 33) er overdradd fra Olaug Lysgaard til Wilhelm Holst Skar ( ) Overdragelsen omfatter også Gnr 52, bnr 36 Helgerødveien 117 (Gnr 52, bnr 34) er overdradd fra Alfhild Karin Lysgaard til Anne Marie Lysgaard Bristøl, Lise Lotte Lysgaard og Svein Henning Lysgaard ( ) Grimestadstranda 38 (Gnr 17, bnr 53) er overdradd fra Elektrokjemisk Feriefond til Elkems Feriefond Stiftelse ( ) Gnr 17, bnr 71 er overdradd fra Elektrokjemisk Feriefond til Elkems Feriefond Stiftelse ( ) Gnr 17, bnr 186 er overdradd fra Elektrokjemisk Feriefond til Elkems Feriefond Stiftelse ( ) Gamleveien 20 (Gnr 9, bnr 275) er solgt for kr fra Nils-Olaf Telnes Wilhelmsen til Marte Fossum Bjørnsen ( ) Andel av Grevikveien 81 (Gnr 42, bnr 106) er overdradd for kr fra Hilde Rød-Larsen til Jens Nikolai Alfsen, Aksel Marconini Cappelen og Elisabeth Alfsen ( ) Helgerødveien 441 A (Gnr 45, bnr 10, seksjon 1) er solgt for kr fra Håkon Syslak til Lene Bjørg Kanden, Bjørg Kanden og Stanislaw Malesa ( ) Salget omfatter også Helgerødveien 441 B (Gnr 45, bnr 10, seksjon 2) Andel av Dalsveien 13 (Gnr 53, bnr 342) er solgt for kr fra William Grette Pedersen til Inger Lise Grette ( ) Salget omfatter også andel av Gnr 53, bnr 344 Fynveien 67 (Gnr 31, bnr 29) er overdradd for kr fra Stein Finne til Henrik André Nitter Finne ( ) Overdragelsen omfatter også Gnr 31, bnr 39 Overdragelsen omfatter også Gnr 32, bnr 35 Vestveien 603 D (Gnr 2, bnr 176, seksjon 4) er solgt for kr fra Svein Ørnulf Nøvik Ottersen til Anette Wilhelmsen ( ) Ormeletveien 115 (Gnr 53, bnr 80) er overdradd fra Svein Amlo til Steinar Amlo ( ) Andel av Ålebråta 23 (Gnr 4, bnr 24) er overdradd fra Per Enghaug til Jan Christen Enghaug, Per Arne Enghaug, Arvid Enghaug og Rigmor Enghaug ( ) Gnr 42, bnr 206 er solgt for kr fra John Andersen og Heidi Anette Ringstad til Axel Schmidt og Bianca Natalie Schmidt ( ) Holtekjærlia 10 B (Gnr 16, bnr 69, seksjon 8) er solgt for kr fra Solveig Hodt til Helle Rasmussen-Korsager AXEL HOPSTOCK HARRY BERGILL ELLEN WESTERLUND FAY ANNE LENE MARKEGÅRD ARONSEN IDA LOUISE LINE ( ) Andel av Flekkenveien 38 (Gnr 16, bnr 4) er overdradd fratrond Sørlie til Lise Schjelderup Sørlie, Hallvard Schjelderup Sørlie og Åsmund Schjelderup Sørlie ( ) Overdragelsen omfatter også Gnr 15, bnr 10 Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 15, Bnr 7 Ormeletveien 117 (Gnr 53, bnr 267) er overdradd fra Wenche Irene Hatlestad til Tom Petter Hatlestad og Irene Therese Hatlestad Josefsen ( ) Ormeletveien 117 (Gnr 53, bnr 267) er overdradd fra Tom Petter Hatlestad og Irene Therese Hatlestad Josefsen til Seahorse Eiendom as ( ) Gnr 29, bnr 117 er solgt for kr fra Knut Henning Jerner til Fredrik Leonthin ( ) Kilde: Statens kartverk Moderne utstyr God kapasitet Kjernåsveien 13A, 3142 Vestskogen Tlf Vi har blikk for det meste! Smidsrødveien 15 GRATIS PARKERING VED DØREN Tlf

6 6 NÆRAVISEN ØYENE Vi mener at for mange omkommer på veiene våre Vi er stadig vekk på farten, og det skjer ikke uten risiko for både liv og helse. Et år er over, og det er tid for å gjøre opp status. Tallene til Trygg Trafikk forteller at 171 personer omkom i veitrafikken i løpet av Det er 171 for mange. Vi har ikke råd til å miste noen. Likevel er det verdt å merke seg at tallene ser ut til å bevege seg i riktig retning. I 2010 omkom 208 mennesker på norske veier. Ifjor gikk 37 færre liv tapt. Går en tilbake til år 2000, døde 341 på norske veier. Siden den gang er altså tallet halvert. Mye verre blir tallene hvis vi går enda lenger tilbake i tid. I 1975 døde for eksempel 539 mennesker i trafikken, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Da var antall biler og det totale antall kjørte kilometer langt lavere enn i dag. Så det er skjedd mye på disse årene. Vi har fått tryggere biler,bedre veier og er blitt mer opptatt av trafikksikkerhet. For de aller fleste er bilbelte en selvfølge. Og det bør det også være. Akkurat som refleksvest bør være det for gående og syklende.vi støttertrygg Trafikks ønske om et påbud også når det gjelder refleks. Dessuten er det mange veier som bør gjøres langt bedre, og det mangler atskillige mil med gang- og sykkelveier her til lands. PARTIPOLITISK UAVHENGIG LOKALAVIS FOR NØTTERØY OG TJØME Ansvarlig redaktør: Tor Aslesen Etablert 1999 Utkommer hvertorsdag Eier:Østlands-Posten AS Utgiver:Lokalavisen Øyene AS Trykk: NR 1 TRYKK LARVIK AS Irritert? Sint? Skuffet? Forbanna? Fornøyd? Glad? Eller bare PR-kåt? Send et leserbrev til Skriv kort,så blir det lest. Kjørte hjem fra fuktig fest med hele 2,5 i promille 28-åringen fra Polen nektet i retten for å ha kjørt bilen sin i fylla, men han ble ikke trodd. I slutten av mai i fjor var mannen på besøk hos en venn i Åsgårdstrand. Der ble det drukket betydelige mengder sprit, og 28-åringen ble kraftig beruset. Han sovnet til slutt på sofaen, og husker ikke noe før han låste opp døra til bopelen hjemme på Nøtterøy. Tour de ski Svært mange par ski må man teste før Northug får velge det beste; og slikt et par ski det må ha god gli men samtidig ha et godt feste! Alle som har vært ute en vinterdag vet at det ikke er lett å preparere langrennsski slik at de både har god glid på flatene og i unnabakker, mens de samtidig utstyres med godt feste der terrenget går oppover. Så når verken Northug eller Bjørgen kom først i mål i denne maraton-øvelsen gjennom ni knallharde etapper, så er det merkelig nok (eller typisk norsk?) på dette plan de ansvarlige lederne for- En venn kjørte Utenfor huset her på øya sto mannens bil da politiet noe senere kom til stedet. I retten hevdet 28-åringen likevel at det ikke kunne være han som hadde kjørt den dit. Antakelig var det en venn som hadde vært sjåfør fra Åsgårdstrand, ble det hevdet. Men retten kjøpte ikke den forklaringen, ikke minst på grunn av gode vitneprov som blant annet fortalte om kun én person i bilen. En trafikant hadde også blitt oppmerksom på bilens ferd gjennom Tønsberg, lagt seg på hjul og holdt kontakt med politiet.vedkommende så at 28-åringens bil holdt høy fart, at den var flere ganger oppe på fortauet og dessuten snittet parkerte biler. Til slutt stoppet mannen ute på Nøtterøy, hvor han altså senere ble pågrepet av politiet på bopelen. Det skjedde ikke uten dramatikk. søker å finne forklaringen. Landslagssjef Løfnes uttaler sågar tilvg at vinnerne Cologna og Kowalczyk «har et helt lag sentrert rundt seg», mens våre to nevnte norske matadorer angivelig måtte dele all service med resten av landslaget Fra vår tv-observasjonspost i sofaen er dette vanskelig å skjønne, ettersom vi daglig så bilder av den store, norske service- og smøre-traileren, der for eksempel vår norske, mannlige superfavoritt hadde 40 par (!) ferskt preparerte ski å velge mellom foran hvert 28-åringen strittet imot da politiet ville ha han med. I politibilen både spyttet og sparket han, dessuten forsøkte han å slå til en av politibetjentene. Også da mannen skulle bli tatt blodprøve av, var han urolig og sparket til en av politibetjentene. Høy promille 28-åringen klarte imidlertid ikke å forhindre at prøve ble tatt, og den viste 2,12 i promille. Det antas at promillen løp. Hvorfor ikke heller være ærlig og oppriktig, og si rett ut at Tour de ski ikke er noen vanlig langrennskonkurranse (hvor det viktigste er å vinne et enkeltløp), men tvert imot må sammenlignes med en 10- kamp i friidrett (7-kamp for kvinner), hvor det er allsidigheten det kommer an på. Den som vil nå toppen der,må altså forberede seg på en helt annen måte enn det som er vanlig for definerte enkeltdisipliner. Og fremfor alt: En idrettskonkurranse bør ikke være en eksamen angående hvem som under kjøreturen kan ha vært så høy som 2,5. Den høye promillen ble et skjerpende moment da straffen skulle fastsettes. At mannen var voldelig mot to polititjenestemenn, ble også tatt i betraktning da straffen ble fastsatt til fengsel i femti dager og kroner i bot. Førerkortet mistet han for tre år, og når den perioden er over, må han ta lappen på nytt. TOR ASLESEN Fortsatt ikke i mål med etterforskning av TA-Invest Politiet holder kortene tett til brystet når det gjelder TA-Invest og etterforskningen av aksjespareklubben. Det som er sikkert, er at prosessen allerede har tatt lang tid, og at man ikke er helt i mål ennå. «Kongelig» fødsel og kalveskinnskåpe I 1922 kom jeg til verden under full salutt. Fra Fredriksten Festning ble det skutt, for kong HaakonVII var 50 år. Jeg husker det, som var det i går. I 1948 var vinteren hard. En god og varm pels mitt ønske var. Hos Haraldsen i Oslo fant jeg en av kalveskinn, myk og pen. Hvem bruker kalveskinnskåpe i dag? Er mink og gråverk kun til behag? Akkurat det bekreftes av politiadvokat Christian Stenberg, som jobber innenfor Finans og Miljø i Oslo politidistrikt. Saken er svært omfattende. Det er betydelige mengder informasjon som gjennomgås. I tillegg har bostyrene i saken hatt et stort arbeid. Saken nærmer seg imidlertid en avslutning, og det vil i Men kåpen min en historie har. Til en annen dame den tilsidehengt var. Jeg ble så lei meg, men Haraldsen sa: Jeg kan skaffe en annen, minst like bra. Det ble ikke lenge jeg måtte vente. Imens jeg beundret en liten jente som turnet i forretningens kåpestativer. Jeg beundret hennes akrobatiske iver. som eneste tilskuer sto jeg der. Akrobaten het Sonja, nå Norges dronning hun er. Karin Brannstøl forbindelse med at påtalespørsmålet vurderes, være aktuelt med nye avhør av flere, opplyser Stenberg. Han forteller at det er sendt ut cirka 400 forespørsler til involverte om å gi forklaring og sende inn dokumentasjon. Foreløpig er ikke politiet ferdige med å registrere innkomne svar.hvorfor enkelte velger å ikke svare, har politiet ingen formening om. Gjennom forespørslene som er sendt ut, ønsker politiet blant annet å få mer informasjon om hva som er blitt forespeilet av avkastning og hvilken informasjon investorene har fått fra TA-toppene underveis og før kollapsen. Hva folk har svart, vil imidlertid ikke Stenberg gå inn på. Han opplyser at de heller ikke har en Foto:Sølve Sundsbø/Det kongelige hoff. fullstendig oversikt over hvor mange millioner som har vært innom systemet. Tidligere informasjon i saken forteller likevel om betydelige beløp, og flere enkeltpersoner skal ha tapt millioner av kroner.mange av medlemmene er fra vårt nærområde. TOR ASLESEN har det beste utstyret og/eller det største hjelpe-apparatet, men derimot om hvem som under like forhold er den beste utøveren! Og det var heller ikke denne gangen noen fra Norge Og skal man være helt objektiv i sakens anledning, så må vi også innrømme at russeren Legkov ville fortrengt Northug fra «pallen» dersom han ikke hadde hatt total smørebom på 20 kilometer dagen før finalen men som fattig trøst var han altså suveren ener i «monsterbakken» Ladnus

7 NÆRAVISEN ØYENE 7 HYTTE PÅ ØYENE Sjekk strandsona Det er skrevet flere brev til Nøtterøy kommune der det bes om at tiltak i hundremetersbeltet påveierland blir tatt en nærmere titt på. Lista er såpass lang, at det beste nok hadde vært om politikerne hadde tatt seg en tur ut for å se, påpekes det i et av brevene. Blant annet hevdes det at det er gjort store forandringer i Albykilen, der takrørskog var et yndet tilholdssted for blant annet vadefugler. Nå menes det at store deler av området er ødelagt. Påfylling av sand nord på øya er også et tiltak politikerne bes om å ta en titt på, samt mudring ivestgårdskilen og flere andre forhold. Brevskriverne mener sjekken bør gjøres for at man skal være sikker på lovligheten av alle disse inngrepene. Ikke helt enige Miljøverndepartementet har nå uttalt seg til kommuneplanens arealdel for Nøtterøy.De fikk saken fordi både fylkeskommunen og Fylkesmannens miljøvernavdeling hadde innsigelser.kommunen mener at fritidsbebyggelse i strandsonen med et bebygd areal på under 90 kvadratmeter,kan utvides til 90 kvadratmeter.der tiltaket ikke kan sees fra sjøen eller er til sjenanse, mener de det bør tillates tilbygg som gjør at samlet bebyggelse blir inntil 100 kvadratmeter. Terrasse eller platting på inntil 25 kvadratmeter tillates også. Det reageres også på at eksisterende fritidseiendommer i LNF-områder,avsatt til landbruk-, natur- eller friluftsformål, er å anse som spredt bebyggelse. Vestfold fylkeskommune har tildels trukket innsigelsen, men det har ikke Fylkesmannens miljøvernavdeling. Dermed ber Direktoratet for naturforvaltning om et møte og en eventuell befaring for blant annet å se på hyttestørrelsene i kommunen. Urimelig avslag Stiftelsen Hudøy har søkt om å etablere en miljøstasjon på øya. Søknaden ble imidlertid avslått da politikerne vurderte saken i høst. Det ble begrunnet med at man bør vurdere å flytte stasjonen lengre fra sjøen og også få et bygg som er mer i tråd med omgivelsene. Stiftelsen Hudøy har nå klaget på den avgjørelsen. I sitt brev legger de vekt på at stiftelsen har en sparsommelig økonomi og derfor er nødt til å legge seg på en nøktern standard. Portåpninger er nødvendig for at bygget skal fungere som en miljøstasjon, men de stiller seg ellers åpne for innspill når det gjelder fargebruk for å sikre at bygningen vil fremstå som dempet og harmonisk. En dårlig start på året De siste ukene har det vært en betydelig økning i antall innbrudd i tønsbergområdet, inkludert på øyene. Året startet ikke godt for familien som bor i Husøyveien 6. De var på hytta da de 1. januar våknet til beskjeden om at alarmen hjemme var aktivert. Det ble pakking i vill fart, forteller far i huset, Frank Wallem. Innen familien nådde gårdsplassen, hadde både vektere og politi vært på åstedet for det som skulle vise seg å være et innbrudd. Gjerningspersonen, eller personene, kom seg unna med smykker og klokker for flere hundre tusen kroner. Tok seg inn i annen etasje De som slo til på Husøy hadde tatt seg inn via et vindu i annen etasje av boligen. Med livet som innsats, mener huseieren, som forklarer at vinduet ikke er lett tilgjengelig. De har tatt seg opp på et tak, og derifra klart å komme seg inn, noe som ikke kan ha vært lett. Jeg ville ikke trodd at det var mulig. Hele andreetasjen var gjennomsøkt. Det var ikke store skader, men noen har vært igjennom alt av skuffer og skap.tingene som mangler er lett omsettelige, og også lette å håndtere og transportere. Det er store summer det er snakk om, men det er også en enorm affeksjonsverdi. Tingene var uerstattelige. Det er snakk om alt av smykker fra tjue års ekteskap, forteller han. Ifølge huseieren mangler det også klær. Det er delte meninger om den planlagte hytta på Veierland,tegnet av Lund Hagem arkitekter. Det er klart at dette gjør at vi er engstelige. Det er ikke en hyggelig tanke at noen har romstert i hjemmet ens, legger han til. Flere innbrudd rundt jul Leder for avsnittet for narkotika- og vinningskriminalitet vedvestfold politidistrikt, Erik Christoffersen, bekrefter at økningen i antall innbrudd de siste ukene har vært merkbar. Vi vet ikke hva som er årsaken til det, men juletiden er jo en tid da mange hjem står tomme på kveldstid fordi folk ofte er i selskap eller på ferie. Det kan dreie seg om omreisende vinningskriminelle, men det kan vi ikke bekrefte. Vi vet heller ikke hvor mange det er som er på ferde. Det er ikke usannsynlig at det er en blanding av lokale og omreisende gjerningspersoner,sier han. Ifølge førstebetjenten er det så langt de vet i hovedsak innbrudd i boliger det dreier seg om. Men rapporter om innbrudd i hytter kommer gjerne litt senere, fordi hytteeierne ofte ikke oppdager hva som er skjedd før på senvinteren, når de besøker sommerstedene sine. If forsikring lover dusør Politiet har lite konkret å forholde seg til når det gjelder innbruddet på Husøy.De mottok meldingen om ei åpen ytterdør og at alarmen var utløst klokka 7.20 den 1. januar.innbruddet skal ha skjedd cirka På grunn av stor pågang kom ikke politiet til stedet før ved 12-tiden. I samarbeid med politiet etterlyser If forsikring nå tips i saken, og utlover dusør. I nabovarselet for hytta i Oslebakk, er det da også lagt ved tegninger av ei hytte i en litt annen utforming enn den vanlige hytta vi kanskje er vant til å se. Planen er å rive ei hovedhytte, to annekser, og en sjøbod og erstatte det med ei ny hytte. Og det er tegningene av den nye hytta noen av naboene reagerer på. Her er bygningen lagt over et søkk, og fasaden mot sjøen vil bli 24 meter lang. På det høyeste vil hytta bli 5 ½ meter høy over terrenget, og det er delte meninger om planene er tilfredsstillende eller ikke. Arkitektfirmaet, for øvrig det samme som har tegnet utkastet til det nye hotellet på Grepan, har svart på nabomerknadene slik: Vi mener at den eksisterende hytta ligger uheldig eksponert på en naken høyde, mens det nye prosjektet legger seg mellom eksisterende koller og bak større trær.vi mener at fasaden ikke vil oppleves for lang eller dominerende i landskapet. Det er ikke en tett og tung vegg, men innehar betydelig transperens og letthet, skriver de, og sier at man også enkelte steder vil kunne se gjennom hytta. Tiltakshaverens advokat mener også at prosjektet vil ha motsatt effekt av det naboen frykter, nemlig at det å samle bebyggelsen og trekke hovedhuset noe vekk fra sjøen, vil forskjønne området, og at det, til tross for lengre fasade mot sjøen, vil virke mindre ruvende, på grunn av farge- og I større saker er det ikke uvanlig at vi går ut og spør publikum om tips, forteller Petter Domaas i If forsikring. Men verken han eller huseieren vil gå nærmere inn på hvor store verdier gjerningsmannen har fått med seg, da de foreløpig ikke har full oversikt. Domaas vil heller ikke oppgi hvor stor dusør forsikringsselskapet er beredt til å utbetale. Dusøren vil avhenge av verdien på informasjonen vi mottar, så det er umulig for meg å oppgi et konkret beløp. Men det kan bli noen tusen kroner,legger han til. JOHANNE LITLESKARE-O SHEA Vil bygge hytta som «ei bru» over stien FAKTA REAGERER PÅ HYTTE I Oslebakk 13 på Veierland er det søkt om å bygge ei ny hytte for å erstatte en eksisterende. Den nye hytta er tegnet av Lund Hagem arkitekter. De benytter seg blant annet av arkitektoniske løsninger som innebærer mye glass,naturmaterialer og utradisjonelle terrengtilpasninger. Det betyr at det har plassert hytta over ei glove,slik at publikum skal kunne bruke stien under. Det er ikke alle like begeistret for. TRAVLE TIDER: Erik Christoffersen i Vestfold politidistrikt har nok å henge fingrene i.i den senere tiden har det vært en økning i antall innbrudd. (Foto: Johanne Litleskare-O Shea) materialvalg. Advokaten påpeker også at dialogen med naboer,kommunen og Fylkesmannen har vært god og grundig, og at det er lagt ned mye arbeid i saken. Blant annet har de justert høyden på bygningen for å tilfredsstille krav fra naboer og gjort andre endringer. THERESE ESKELUND TIL Å GÅ UNDER: Veierland er typisk preget av glover. Det er naturlig å tilpasse nyebygningeriforholdtildette, skriverlundhagemarkitekter.

8 8 NÆRAVISEN ØYENE ØKONOMI Sier nei til salg nå Tjøme kommune er ikke interessert i å selge et areal i Krukeveien på Hvasser som en nabo har lyst til å kjøpe. De begrunner det blant annet med at velforeningen har ytret ønske om nye lekearealer i forbindelse med salget av Hvasser skole. Arealet i Krukeveien kan være en aktuell erstatning som lekeplass, men det er ikke tatt noen avgjørelse i saken. Ledig lokale på Bellevue-senteret Lokalet som tidligere huset kafé i andre etasje på Bellevue-senteret påteie, er til leie. Men sushi-restauranten skal fortsatt drive sin restaurant i tredje etasje, understreker senterleder Nils E. Kamfjord. Konkursnedgang i 2011 Konkurstallene her til lands gikk ned i løpet av I 2010 ble det registrert konkurser og tvangsavviklinger i hele landet. Det tilsvarende tallet for 2011 var Nedgangen er riktig nok ikke stor,men tendensen for fjoråret som helhet var at vi opplevde færre konkurser og tvangsavviklinger i Norge. Desembertallene viser det samme: 355 konkurser og tvangsavviklinger i desember 2011, mens tallet var 387 for samme måned i Rektor skal gi gode råd Nøtterøy-mannen Sindre Vinje har tid til mer enn å være rektor påtjøme ungdomsskole. Nylig ble foretaket Ped- Media/SindreVinje Rådgivning registrert i Brønnøysundregisteret. Formålet er oppgitt til å være pedagogisk rådgivning, utvikling av læremidler og forfattervirksomhet. Ny daglig leder for ferjedriften Selskapet Jutøya AS sørger for at folk kommer seg trygt fram og tilbake tilveierland. Nylig har selskapet varslet Brønnøysundregisteret om at Nils Freddy Bakkeskau er ny daglig leder. Fra kjøtt til biler Damir Jakara har nylig kjøpt Nesbryggveien 4. Her skal han, som daglig leder av det nyregistrerte selskapet Nøtterøy Autoservice AS, drive med vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer,samt bilimport, kjøp og salg av biler. Selger utbyggingsområde I Ormeletveien påtjøme ligger det nå et boligtomteområde ute for salg. Prisen antydes til 2,9 millioner kroner for det 6,3 mål store arealet. Det trekkes fram at eiendommen har en meget fordelaktig beliggenhet sentralt vedtjøme sentrum og med få minutters gange til Røssesund. Arealet er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse, men en endelig regulering er kjøpers ansvar og risiko. Eiendommen er bebygd med to bygg som ikke er tillagt verdi. Det opplyses at det er kjøpers ansvar å søke om rivningstillatelse. Disse husene overtas uten rydding. GLEDET SEG: I august 2010 var det en optimistisk Mohsen Srour som hadde kjøpt rutebilstasjonen for å drive restaurant. I 2012 er det en skuffet Srour som gir opp prosjektet,trolig med et tap på rundt en halv million kroner.(arkivfoto: Hege Frostad Dahle) Gir seg i Holmestrand Jeg er ferdig med Holmestrand.Det er sikkert,sier restaurantmannen Mohsen Srour fra Nøtterøy. I august 2010 kjøpte han rutebilstasjonen på Fiskebrygga der borte for 2,7 millioner kroner. Fram til han åpnet «På Bryggekanten», i februar 2011, investerte han kroner i oppussing, nye møbler til 54 sitteplasser og nytt kjøkken. Strek i regninga En tykk strek i regninga var det at verken han eller andre drivere av utestedet fikk skjenkebevilling av Holmestrand-politikerne. Gjentatte forsøk gjennom 2011, med ulike ansvarlige for driften, ga hver eneste gang tommelen ned fra politikerne. Heller ikke Monalisa Maristad, som tidligere har drevet Brygga Café, fikk nødvendig støtte til alkoholskjenking. Jeg vet ikke per i dag hva jeg gjør videre, sier Mohsen Srour,som anslår at han taper en halv million kroner på sitt prosjekt «På Bryggekanten». Det blir summen dersom bygningen selges til prisantydningen på 3,2 millioner kroner,sier han. Må ha alkoholservering Mohsen Srour håper de nåværende driverne kan få den helt nødvendige bevillingen. De har «bedre vandel» enn meg, sier han med et lite smil. Han håper derfor det nå kan løse seg, slik at kundegrunnlaget blir bedre. Det er bare slik det er, at uten muligheter til alkoholservering, blir det heller ikke gode tall i regnskapet. Mange har skrytt av maten, servicen og stedet, men noen har også snudd i døra eller valgt å bestille et annet sted siden de ikke har fått øl eller vin her hos oss, sier han. Det er bygningen i Holmestrand som nå selges, og den selges med en langsiktig leiekontrakt på fem år,understreker han. Kontrakten har restaurant Villa Marco, og leiebeløpet er på kroner per år.nettopp denne kontrakten kan gjøre det lettere å finne en kjøper i markedet. Hva satser du på etter at salget er i boks? Det vet jeg ikke, men jeg er ferdig med Holmestrand. Det er sikkert, sier han. Srour bor på Nøtterøy,og er optimist. Det ordner seg alltid med noe, men jeg er lei meg for at det ikke gikk i Holmestrand. Jeg hadde stor tro på prosjektet, sier han og ønsker andre bedre lykke på bryggekanten. Har hatt interessenter Salgsannonsen har ligget ute i kort tid, siden rett før jul. Og det har vært noen interessenter på tråden, men ingen konkrete, og det er ikke kommet inn noen bud ennå, sier megler Petter S. Carlsen i Norsk Megling AS. Han mener prisantydningen på 3,2 millioner kroner speiler markedsverdien og at potensialet er stort, ikke minst med tanke på opprustingen av Holmestrand sentrum og havneområdet. PÅL NORDBY Dømt for fyllekjøring på veien og vannet I løpet av litt over ei uke knep politiet en beruset 25-åring både i bil og i båt. Den 28. juli ble han stoppet i bil på Kirkeveien på Nøtterøy rundt midnatt med promille, og den 7. august ble han jammen stoppet igjen. Denne gangen på tur gjennom Husøysundet i båt, med 1,61 i promille. I retten avga mannen en full TIL SALGS: Bygningen er til salgs for 3,2 millioner kroner,og det følger med en langsiktig leiekontrakt. (Foto: Pål Nordby) tilståelse, og det hjalp han da dommen skulle fastsettes. Den ble satt til 30 dagers betinget fengsel og en bot på kroner. At boten ble såpass lav, skyldes at 25-åringen står uten både jobb og inntekt som følge av at han mistet lappen for bil. Førerkortet ble nemlig inndratt for en periode på femten måneder. Han får også en sperrefrist for båtførerbevis fram til august. TOR ASLESEN

9 NÆRAVISEN ØYENE 9 JANUARSALG % -40% Sengetøy Gant - Lexington- Georg Jensen Badekåper Håndklær Sengesett Pynteputer Pledd Sengetepper VILLE DUNPRISER -25% -20% Alt fra Velda Puter og senger BODYPRINT Dundyner fra Moskusdyner fra 790,- 1498,- -10% Sovesofaer Følg oss på Facebook og få oppdateringer på nyheter og tilbud Ollebukta 2, Tønsberg - Tlf Åpningstider: Alle dager 10-18(15)

10 10 NÆRAVISEN ØYENE Serviceguiden 2012 ADVOKATER/JUR. BISTAND ADVOKAT Leif Kilde Evensen Storgt. 10 TØNSBERG Tlf: Fax: FAMILIE - ARV - BIL - FAST EIENDOM ERSTATNING - ALMINNELIG PRAKSIS ANLEGGSGARTNERE 3153 Tolvsrød Tlf: Faks: Mobil: Internett: e-post: AVFALL Tlf BLIKKENSLAGER Tlf Tlf.: En del av kretsløpet Leie container? Få fastpris-tilbud i dag! Tlf Mob Kjempetilbud på takrenner og deler Takrenne 4m kr.156,- Nedløp 3m kr.156,- Deler 50% Vi har levert kvalitetstakrenner fra til fornøyde kunder i over 20 år! BRØYTING/DRENERING Tor Nilsen. Graving. DRENERINGSARBEIDER Tlf SNØBRØYTING Torødveien TORØD Bli sett hele året, annonsér her. Ring BYGG OG RESTAURERING KJØKKENFORNYELSE ELLER NYTT KJØKKEN GRATIS benkeplater ved hel fornyelse. Ved kjøp av NYTT KJØKKEN gratis alle SKROG/KAROSSERI. Vi tegner og tar alle mål! Skorsteinsrehabilitering Peis- & ovnsmontering Gratis befaring: BYGGMESTERE epost: Mob: DYRLEGER NØTTERØY Dyreklinikk Åpent:9-19 (9-12) Tlf Skoleveien 11, Nøtterøy v/teie skole EL-INSTALLASJON Ta kontakt for uforpliktene hjemmebesøk/ prisoverslag Tlf BORGHEIM TJØME DYREKLINIKK Haugsveien 59 Tlf: Epost: elektriske installasjoner i hus, hytte og industri tlf Din lokale elektriker innen - Hus - Bygg - - Varmepumper - - Belysning - Tlf / EL-INSTALLASJON Bolig - Hytter Industri - Parabol Lys - Varme (9-13) Tlf Østveien 601, 3145 Tjøme Hus og hytte El-installasjoner Butikk m/showrom Salg av små elektriske artikler. Vartdal Elektriske A/S Tlf.: FOR NÆRINGSLIVET GLASSARBEID Din leverandør av GLASS,DØRER og VINDUER Håndverksenteret Smidsrødveien 45,Teie Smidsrødveien 109 NØTTERØY Alt i glass og speil Bilglass Vinterhage Innglassing Rekkverk Interiørglass Dører og vinduer. Tlf: HELSE Muskel- og leddplager? Online timebestilling Tlf NyKropp Nøtterøy medisinske senter Hudpleie - kroppspleie og massasje Tlf TILBYR Fjerning av tatovering Fjerning av pigmentflekker Hårfjerning Linjer og rynker Ring tlf eller send mail til Vestfold laserklinikk en del av TØNSBERG PSYKOTERAPI Profesjonell samtaleterapi Ann-Christin Berg Jungiansk analytiker NFAP,IAAP Tlf Se KJØLEPRODUKTER KJØLEPRODUKTER KJØLEROM - VINROM SERVICE - VARMEPUMPER Tlf MALERE Mølledammen 28, 3145 Tjøme Mob.: Bjørn s Malerservice Tlf tlf Ormelet,3145 Tjøme MALING LASERING TAPETSERING MURER - Jan Vidar Isaksen tlf Marius Isaksen MurerGutta AS Toknesv.26, 3143 Kjøpmannskjær Mob: Epost: Alt innen mur, flis og steinarbeider OPTIKK Fordi personlig service betyr noe REGNSKAPSTJENESTER Vi tilbyr hjelp til flere kunder: Bokføring Lønnskjøringer Årsoppgjør og ligningspapirer. RENHOLD REISELIV/TURISME Turbuss -Ta kontakt med oss på epost: /tlf Bli sett hele året,annonsér her. Ring Gi ditt firma et ansikt utad! Ta kontakt!.... Murservice AS Kirkebakken 6,Tjøme Mob: E-post: Tønsberg Optiske i Kammegaten Tlf: Tlf Renhold - det kan vi! Mob / RØRLEGGER Bademiljø Tønsberg RØRLEGGER KORT VENTETID Henriksen Rør AS Vi utfører alt innen rørleggertjenester. Besøk vår forretning i Tjøme sentrum Tlf: HORN & TVERVED as RØRLEGGERFIRMA Nesbryggvn. 9A 3133 Duken SKO/VESKER i kjelleren Smidsrødveien 43 Tønsberg Tlf.: Tlf ff RØRLEGGERMESTER Freddy Thorbjørnsen AS Tlf: Føynland med butikk Tlf Mob Mob Aut. rørleggermester Roar Henriksen Bli sett hele året, annonsér her. Ring INNRAMMING NØTTERØY RAMMEVERKSTED Smidsrødveien 13, Teie Torv - Tlf tirs-fre lør man stengt Ann Elisabeth Skogland tlf Hans Morten Smith-Meyer tlf

11 NÆRAVISEN ØYENE 11 Tre grunner til at du bør abonnere på 47% av Øyenes lesere er helt enig i at avisa er TROVERDIG OGSAKLIG. Det er best blant A-presseavisene. Nest beste avis oppnår 34%. 44% av Øyenes lesere er helt enig i at avisa er POSITIV OG UNDERHOLDENDE. Det er best blant A-presseavisene. Nest beste avis oppnår 29%. 40% av Øyenes lesere er helt enig i at avisa GIR EN FØLELSE AV TILHØRIGHET. Det er nest best blant A-presseavisene. Beste avis oppnår 42%. Bestill på eller ring abonnementsavdelingen tlf Tilbud! 4 mnd. kr 240,- 25% på ordinær pris (gjelderkun nyeabonnenter)

12 12 NÆRAVISEN ØYENE ØYENE RUNDT HJEM: Hver fjerde nøttlending er en tur innom Gipø på sine eldre dager,og ifølge pårørendegruppa er det tydelig at det i disse dager er vanskeligere å få plass. Før kom de syklende,nå kommer de i ambulanse,mener Vera Vestli. STEMNING: Medlemmene i pårørendegruppa skaper opplevelser og trivsel med arrangementene sine hver andre uke. Her er det gjort klart til juletrefest. GRUNNLEGGER: For førti år siden startet Helga Hiorth det som i dag er pårørendegruppa, da hun tok med seg elever fra Herstad skole for å synge på Gipø. Selv ga hun seg for få år siden. TRIVSELSKAPERE: Marit Ellefsen, Inger Gjersøe,Anne Lise Telenius,Vera Vestli og Kari Gundersen gleder seg o stede da bildet ble tatt.det var heller ikke Karin Thinn Syvertsen som har vært medlem i lengre tid.damene o Skaper livsglede og trivsel Det er nå mer enn førti år siden lærerinnen Helga Hiorth tok med seg Herstad-elever til Gipø for å underholde.det var starten på pårørendegruppa som er ved sykehjemmet i dag. Denne gjengen, med mer eller mindre unge damer,jobber for at de eldre skal trives på sykehjemmet. Skriv gjerne at vi er svært glade for den viktige innsatsen som pårørendegruppa gjør på Gipø. De bidrar til mening i hverdagen for mange, sier institusjonssjef Reidar Thoresen når han viser oss opp på en av avdelingene på Gipø, der to damer sitter klare for å ta en prat med oss. Mange gikk rundt treet Vi møter Ruth Wergeland Øderud og Anna Enger på avdeling fem. Det er femte juledag, og damene kan fortelle at de har hatt en stille, men fin jul. Det var deilig, tradisjonell mat: Ribbe, medisterkaker,surkål og julepølser. Det var godt, men jeg savner jo julematen hjemme litt. Det er ikke helt det samme, fastslår Anna. Fjerde juledag var det juletrefest i kantina, i regi av pårørendegruppa. Da Øyene var der,var det fullt hus. De som orket, var tilstede for å overvære underholdningen som Frelsesarmeen sto for.slik de gjør hvert år. De som hadde muligheten, gikk rundt juletreet, kan damene fortelle oss. Vil ikke gi seg Vi ankom lokalet litt tidlig og fikk tid til en liten prat med pårørendegruppa før festlighetene startet. Inger Gjersøe, Kari Gundersen, Vera Vestli og Anne Lise Telenius satt avslappet ved et pent dekket bord og så ut til å glede seg. Da vi innledet samtalen, viste det seg overraskende at ingen av damene har pårørende på Gipø nå. Nei, det er lenge siden, fortalte de. Vi kom fram til at de fire medlemmene har en fartstid i pårørendegruppa på cirka femten år i snitt. Mange av de som sitter i stolene rundt her, er yngre enn meg, smilte Inger og nikket mot rullestolene som hadde begynt å trille inn. Selv klarer hun seg med ei krykke. Har du planer om å gi deg, lurte vi. Nei, her gir vi oss ikke. Det er vi enige om. Helga Hiorth, som startet dette, det må vel være førti år siden, hun var med inntil for tre år siden, kunne Kari Gundersen fortelle oss. Og jeg pratet med henne forrige uke, hun savner det fremdeles, la hun til. Selv om disse damene ikke tenker på å gi seg, har de nylig rekruttert et par nye medlemmer, noe de er svært fornøyde med. De ønsket seg litt yngre blod, og etter noe leting, damene innrømmer nemlig at de er en smule kres-

13 NÆRAVISEN ØYENE 13 ver å skape trivsel på Gipø. De fleste medlemmene i pårørendegruppa har vært med i mellom ti og tretti år,men gruppa har nylig rekruttert litt friskt blod i Marit Ellefsen og Åse Christensen. Åse var ikke tilg jobbendegjørblirsattstorprispåblantbeboere, pårørende og ansatte ved sykehjemmet. (Foto: Johanne Litleskare-O Shea) blant de eldre ne, har de funnet to litt yngre damer; Åse Christensen og Marit Ellefsen. Arrangement annenhver uke Annenhver onsdag sørger pårørendegruppa for at de eldre har en hyggelig kveld. Da samler de alle som orker til underholdning, kaffe og kake i kantina. De som synes det er litt tungt å finne motivasjon, får gjerne litt hjelp av «gledessprederne»; to ungdommer som er ansatt for å hjelpe til og sørge for at de eldre rett og slett har det bra. Pårørendegruppa selv mener at de har et like stort utbytte av arbeidet de gjør som beboerne har. Det handler om å skape opplevelser og trivsel for de som bor her, men dette gir selvfølgelig også oss utrolig mye, var deres respons da vi forhørte oss. Når det er sagt, så er de alle inneforstått med at dette er en forpliktelse, ikke et symøte. Det er viktig at alle stiller opp og bidrar.ved hvert arrangement skal det bakes, det skal dekkes på og det skal ordnes underholdning. Musikk og underholdning er utrolig viktig. Før hadde vi også en del opplesning, men det ser ikke ut til å nytte mer, for mange hører ikke godt nok. Det er tydelig at det er vanskelig å få plass. Det sies jo det at tidligere kom pasientene syklende til sykehjemmet, mens de nå kommer i ambulanse, savera. Ja,det er vel ikke farlig å si det, noe lignende sier de jo på tv også, samtykket damene. JOHANNE LITLESKARE-O SHEA VERDSATT: Ruth Wergeland Øderud og Anna Enger setter stor pris på innsatsen og arbeidet som legges ned av pårørendegruppa.

14 14 NÆRAVISEN ØYENE Brannbilen fra 1936 skal Finn Bøe i Kjøpmannskjær er en ihuga bilfantast. Han er også eier av Nøtterøys andre brannbil, en Citroën C6 fra Den er langt fra ferdig restaurert, men likevel har det kostet atskillige timer med jobb for å komme dit han er nå. Her forteller han om hvordan bilen ble funnet,og hva han har oppdaget underveis: Bilen ble «funnet» på en parkeringsplass forlatt, og trolig over lang tid. Stedet var ved tidligere Hovdes Auto, senere kalt Ørsnes Maskin AS. Året var Eieren ble oppsporet, og bilen skiftet eier for 600 kroner. Det var lite luft i hjulene, og brannstigen, sirenen og andre småting manglet. Karosseriet var helt og fint, men med noe overflaterust.vi,det vil si min sporty kone og jeg, slepte vognen til Esso-stasjonen like ved. Stasjonen ble drevet av en tusenkunstner på bil, nemlig herr Albrektsen. Hjulene ble fylt med luft, og det var tvillinghjul bak. Slepevognen var «Adolf», vår trofaste 1934 Chevrolet 1,5-tonner. Min kone kjørte den, og jeg hang etter med «funnet». På denne måten kom vi oss vel hjem. I kommunens tjeneste Bilen har en lang historie. Den ble kjøpt ny av Nøtterøy kommune, og avløste kommunens første brannbil, ent- Ford. Det var ingen tvil om at den var kommunens stolthet. Hovedbildet viser kommuneingeniør Mortensen på Nøtterøy og bilselgeren, med ukjent navn, foran Norsk Citroën AS på Skøyen. Da var den ferdigbygd som brannbil, og bildet ble trolig tatt ved overleveringen til Nøtterøy kommune. Det er senere konstatert at brannbildelen var bygget på der hvor jeg fant bilen, nemlig hos Hovdes Auto AS. Bilen sto hjemme hos meg cirka 14 dager før den ble satt vekk på tørt lager. Motoren som satt i bilen da jeg kjøpte den, var en 6-sylindret Chevroletmotor som Nøtterøy kommune fikk tildelt som Marshall-hjelp etter andre verdenskrig. Motoren skiftet eier i løpet av de første fjorten dagene i mitt eie, og ble derfor skrudd ut av bilen.vi kunne ikke ha Chevrolet-motor i en fin Citroën. Så hvor finner man da en 6-sylindret Citroën-motor for lastebil? Dermed var jakten i gang. Et rykte fortalte at den originale motoren var gitt bort til et pukkverk på Støyten på Nøtterøy. Vi lette der,men uten resultat, og dessuten var pukkverket nedlagt. Det er én ting jeg har lært mens jeg har holdt på med gamle biler: Snakk med folk om det du holder på med, og om hva du eventuelt måtte ha behov for i hobbyen. Da kan ryktet spre seg, og du får hjelp til å finne deler. Land og strand rundt På en rekognosering (les: leting etter gamle biler) kom jeg opp til Botne på fjellet over Holmestrand. I en sving fanget et sagbruk interessen min. En dieselmotor av edel årgang drev sagbruket, og det var den lyden jeg hørte. Det var en motor med en liggende sylinder og et svinghjul på hver side. Den gikk hver dag, og gutta der fortalte at de slapp å betale for strømmen når den sto stille. Den gangen hadde man et fast forbruk, samt overforbruk som det måtte betales for. På utsiden av sagbruket festet blikket seg ved hjørnet på en låve i dalen nedenfor.det så ut som nesen på en gammel bil. Jeg kjørte ned, og jeg hadde virkelig gjort en god observasjon. Der sto en avdanket Citroën, maken til min. Med motor og girkasse. Ingen bodde på gården. Jeg må innrømme at fristelsen var så stor at junior Bøe og faderen reiste opp igjen samme kveld, med det som var nødvendig av verktøy. Vi fikk det hele inn i kofferten på PV-en vår som nærmest lå nedpå bak da vi kjørte hjem. Det endte også bra, og vi har aldri hørt om noen som savnet motoren Reparert og mekket på Under krigen var det sikkert nærmest umulig å finne reservedeler til biler.eierne hadde reparert som best de kunne. Derfor var et hull nede på blokken sveiset igjen etter at en veivstake var kommet ut. Det var laget nye sylinderfôringer av vanlig stålrør.disse var så nedslitt, at da stemplene var ute, krøllet stålet seg som bladmetall. Motoren var ubrukelig til annet enn delemotor. Så var det å starte fra begynnelsen igjen. Avertere og prate med folk. Jeg kom i kontakt med en kar i Kristiansund som mente at han hadde en riktig motor. Han skulle til Ekebergmarkedet, og vi møttes der.han hadde buss, og bak bussen hadde han en vanlig, liten henger.i en sving hadde hengeren veltet, og motoren trillet ut. Manifold og andre ting var knust, men den kom til Kjøpmannskjær.Dette var virkelig en fin motor. Det så faktisk ut som den nesten ikke hadde gått rundt. En sylinder var sprukket vertikalt, og STOLTE: Kommuneingeniør Mortensen på Nøtterøy og bilselgeren, med ukjent navn, foran Norsk Citroën AS det var nok grunn god nok til at motoren ble skrapet. Men for meg holdt den lenge. Jeg boret opp den ødelagte sylinderen, og tilpasset en ny støpejernssylinder. Motoren ble som ny. Så ble den stående på «vent» i 20 år til den ble startet på valentinsdagen den 14. februar For en nydelig lyd! Brannmester Nilsen Det fortelles at brannmester Nilsen på Nøtterøy skulle skru og «gjøre alt mye bedre».ved motorbyttet måtte han endre motorfester.disse måtte bygges tilbake, og det bød på utfordringer.etter å ha forhørt oss med folk fant vi motorfester på et skogsvrak i Skien. Gass- og surstofflasker ble medbrakt til Skien, og dermed var motorfestene sikret. For øvrig ryktes det også at brannmesteren alltid kjørte selv under utrykning. Det var bare det at han kjørte så langsomt at biler tutet for å komme forbi. Demonteringen av branndelen (bak styrehuset) begynte i august Hovdes Auto hadde gjort et fantastisk I DELER: På veien til å bli slik den en gang var, er det mye arbeid.dette er bare ett steg i prosessen. STILIG FRONT: Bilen er på vei til å bli et staselig eksemplar.

15 NÆRAVISEN ØYENE 15 få nytt liv på Nøtterøy Mye å fikse Vognen har kun støtdempere foran. De er mekaniske til å stramme etter behov. Fire sett bladfjær måtte skilles av fullstendig, for det var rustsprenging mellom bladene. Det var en stor og skitten jobb. Hjullageret på den ene siden bak var ødelagt av rust, og måtte fornyes. Tønsberg Maskinforretning hjalp til. Kardangen var ok. Rattet hadde avskallet celluloid, og måtte repareres. Jeg leverte det til et firma som var representert på Beaulieu-markedet i England, og hentet det senere på et annet marked i England. Resultatet av reparasjonen var skuffende. Resten av celluloiden var fjernet, og de hadde sprøytemalt rattet. Jeg hadde ikke forventet slikt arbeid. For øvrig besøkte Mette og jeg et meget interessant marked i Lyon i Frankrike, der vi fikk plukket vi opp mange Citroën-deler. Både eksospotte (spesiell), utvendige dørklinker,bremsewire, gass- og chokewire, radiator og dørlås med mer. «NBV 2» Denne vognen har kun hatt ett registreringsnummer. Det er NBV 2, som står for Nøtterø Brandvesen 2. Det vil historisk være fint å bruke det samme når bilen skal registreres igjen. Derfor har jeg anmodetvegdirektoratet om samme registreringsnummer, men de kom høflig tilbake og sa at reglene tilsier at et slikt nummer ikke kan nyttes i dag. Jeg kontaktet derfor NorskVeteranvogn Klubb hvor jeg har vært medlem i en årrekke, og et likelydende brev ble også sendt til LMK Landsrådet for Motorhistoriske Kjøretøyer.LMK er alle bilklubbenes ansikt mot myndighetene. I brevene ba jeg om support fra begge klubbene i et møte jeg ville prøve å få til medvegdirektoratet. LMK svarte at slike bagateller hadde de ikke tid til å bry seg med, og at det ville bli for dyrt for dem å stille på et planlagt møte... Tiden vil vise hvordan det går med skiltet. Et originalt vognkort av den røde typen har jeg uansett i skuffen. Dette kan bli spennende! FINN BØE på Skøyen. Bildet er hentet fra et innrammet foto fra overrekkelsen. (Alle foto: Finn Bøe) arbeid da de bygde den. Det tok meg faktisk en hel uke å avmontere branndelen. Det var tappet sammen, skrudd og kledd med galvaniserte plater.deretter ble resten avmontert fra rammen. Nok et rykte kunne fortelle at vognen hadde stått i vannkanten et sted påtjøme en hel vinter.der ble det bygget et svømmebasseng, og brannbilen sto der og pumpet ut for å holde bassenget tomt under byggingen. Derfor overflaterusten. Så kan arbeidet begynne Rammen ble sendt til sandblåsing og grunning. Jeg var svært fornøyd med det arbeidet. Et tykt epoxylag var lagt utenpå ets-primeren. Alle fire bremsetromlene måtte av for kontroll av bremsebåndene. Mekaniske bremser. Trolig er det bremsebåndene fra 1931 som er der fortsatt. De vil gjøre nytten i mange år fremover. Til og med dekkene var originale og fra samme årstall. De har litt sprekker, men mye mønster.de forblir på bilen. Dimensjonen er 17 x 50 Michelin. Reservehjulet mangler dekk, for det hadde en stygg skade på siden. Jeg har ikke vært i stand til å finne et nytt, så hvis noen skulle vite om et dekk av en slik dimensjon, så kjøper jeg gjerne. Noen forteller meg at 6,50 x 20 vil gjøre nytten. Gummifolkene som monterer,liker det ikke. DETTE ER SAKEN Nøtterøys andre brannbil var en Citröen C 6 fra Bilen ble kjøpt ny av Nøtterøy kommune,og avløste kommunens første brannbil, en T-Ford. Bilen ble «funnet» på en parkeringsplass i 1987av Finn Bøe fra Kjøpmannskjær. Han har satt seg fore å få den i opprinnelig stand. Bilen har kun hatt ett registreringsnummer.det er NBV 2 (Nøtterø Brandvesen 2). Det registreringsnummeret ønsker Bøe å fortsette å benytte, men Vegdirektoratet er ikke helt enig. TUNGE LØFT: Det er godt å ha redskap når en hel brannbil skal restaureres. HEISES PÅ PLASS: Alt tas fra hverandre før det skrus sammen igjen.

16 16 NÆRAVISEN ØYENE FRA SVUNNE TIDER Eva fra Tjøme vant talentkonkurranse Jeg hadde jo aldri drømt om at jeg skulle vinne denne konkurransen, og jeg hadde ikke en anelse om at prøvesynging i studioet hos Arne Bendiksen inngikk i førstepremien, fortalte en strålende fornøyd Eva Jeanette Kristiansen fratjøme etter at hun hadde vunnet vokalistklassen i søndagens talentkonkurranse i Sandehallen.Vinnerne av hver klasse fikk kroner i premie, mens vinneren blant vokalistene i tillegg får muligheten til å synge gratis i studio hos Arne Bendiksen. (Utdrag fra referat i Tønsbergs Blad 4. februar 1985) Poenglangrenn på Føynland Resultater fra Nøtterøys poenglangrenn på Føynland søndag 3. februar. 1980, jenter: 1) Marianne Rosenlund , jenter: 1) Agnete Porter jenter: 1) Kristina Gervin ) Beate Norskog ) Marte Klavenes ) Melinda Pettersen ) EvaTorgersen ) Helle Gullstrand , jenter 1) Kristina Fossås ) Ingvild Langsrud , gutter: 1) Håvard Kristiansen ) Sondre Sivertsen ) Kristian Øygard , gutter: 1) Jørn Roger Berglund ) Helge Knutsen , gutter: 1) Lars Gervin ) HenningThoresen ) Kristian Klavenes , gutter: 1) Lars Petter Kristiansen )Thomas Øygard , gutter: 1) Knut Morten Hylle jenter: 1) Kristin Akerholt 9.12 (Fra Tønsbergs Blad 9. februar 1985) Sjømannsforening markerer 100 år i mai 22. januar 1885 bletjøme Sjømannsforening stiftet, men 100-årsjubileet skal først feires fredag 24. mai. Dette ble opplyst på foreningens årsmøte torsdag, hvor fremmøtet forteller om en livsfrisk forening. Fullt hus i selskapslokalene påtjøme Hotell, og stemningen var fin både under årsmøtet, som ble raskt og effektivt avviklet ledet av formannen Astrup Ingvaldsen, og ved den etterfølgende middag erter,kjøtt og flesk. (Utdrag fra referat i Tønsbergs Blad 9. februar 1985) IKKE SOM HJEMME: Bildet er tatt på et barnehjem i Vestfold cirka Lite forandret seg i årene opp mot 1960-tallet. (Foto: Rune Sørlies fotosamling / retrofoto.no) Som å sitte i fengsel En mann som bor på Tjøme, vokste opp på barnehjem og i privat fosterhjem på tallet. En tapt barndom og en grusom tid,konkluderer han. Tjømemannen var bare åtte år da han i 1950 pakket en liten rød koffert for å flytte inn på barnehjem i Tønsberg. Kofferten inneholdt noen klær,ei bok om fugler og et par pene sko. Du kommer snart hjem igjen Mamma fortalte at jeg bare skulle være borte en kort stund. Det ble mange år, sier mannen, som vil være anonym. Hvorfor vil du være anonym? Siden mange i min nærmeste familie ikke vet at jeg har vokst opp på denne måten. Jeg vil ikke forstyrre vårt nåværende, gode hverdagsliv, forklarer han. Men tjømemannen har likevel ikke noe imot å fortelle litt om sine opplevelser fra den, for ham, så vonde tiden i livet. Husker du den første dagen på barnehjemmet? Ja visst gjør jeg det. Den dagen har brent seg inn i hukommelsen. Jeg ble fulgt fram til hjemmet av min mors søster,altså min tante. Ei dame på barnehjemmet tok meg i hånda og spurte hva jeg het. Jeg bukket dypt og hilste. Inne på kontoret satt jeg på en stol mens de voksne pratet. Så reiste tante seg og sa farvel til meg. Der satt jeg, livredd og alene. Så kom det ei annen dame inn på kontoret og fulgte meg til et rom. Her fikk jeg en sengeplass med et lite tilhørende nattmøbel. En rutinemessig hverdag Framsto dama på hjemmet som vennlig denne første dagen? Ja da, hun smilte og presenterte meg for de andre barna der. Men jeg var forferdelig redd, og ville bare hjem igjen. Den første natta sov jeg ikke ett sekund. Alt var vemmelig og ukjent. Hvordan var hverdagen på barnehjemmet? Det ble en rutinemessig hverdag. Opp tidlig om morgenen, vask, mat og bønn. Skole og lekser.så var det mat, vask og bønn igjen. Hva med lek? Jo, vi lekte litt, men det var begrenset. Jeg var jo aldri ute blant andre barn. Alt foregikk innenfor veggene. Oppfattet du at det var trygt å være på hjemmet etter en stund? Nei, jeg tilpasset meg aldri. Husmoren og et par av de andre damene var strenge og lite forståelsesfulle. Dessuten var de kravstore. Hadde de forklart meg en ting, og jeg ikke oppfattet poenget, ble det bråk. Bråk? Ja,straff,på et eller annet vis. Det kunne være at jeg måtte se på de andre spise vanlig mat og drikke melk, mens jeg fikk ei uskrelt, rå potet og vann. Som et fengsel Følte du barnehjemmet som et fengsel? Ja, ialler høyeste grad. Det var jo aldri spørsmål om hva jeg mente eller ville. Men verst var det at personalet aldri brydde seg om at det foregikk en intern mobbekultur blant barna. Det var helt forferdelig, og til tider helt uholdbart. Jeg var redd, både dag og natt, for noen av de andre barna. De gjorde meg til sengevæter, noe som ikke gjorde situasjonen særlig bedre. Opplevde du å få fysisk straff fra personalet? Ja, det var ikke uvanlig. Det ble mange ørefiker og real juling.vridning av ører og klyping i lår, rumpe og armer. Hva med seksuelle overgrep? Jeg husker at jeg ble vasket hvis jeg hadde tisset på meg om natta, og særlig ei dame gjorde dette langvarig og grundig. Dette skjedde lenge etter at jeg var blitt mer voksen nedentil. Men hun var aldri voldelig eller slem. Snarere tvert i mot. Men jeg vil ikke gå mer i detalj på det. Fulgte ikke med i tiden Hvor lenge var du på barnehjemmet? Til jeg var fjorten år,tror jeg. Tror? Ja,jeg gadd aldri å hefte meg særlig med tiden. Alt var bare samme greia. Derfor tror jeg at jeg var fjorten da jeg flyttet til et privat hjem med fremmede mennesker. De var religiøse. Hvor var det? Et hus på Nøtterøy,men jeg vil ikke opplyse hvor,for det bor kanskje etterkommere av fosterfamilien der fremdeles. Jeg har aldri giddet å oppsøke verken huset eller familien etter at jeg flyttet ut, sier mannen, og ser ut av vinduet. Det er tydelig at vi nå er inne på en enda sårere del av hans liv enn hva barnehjemmet var. Hvordan var det å flytte inn i et vanlig hjem? Vanlig, sier du. Å nei, det ble absolutt ikke noe bedre. Enda strengere, mer forlangende og helt nye regler. Mer bønn og ofte atskilt mat. Atskilt mat, hva mener du? Jo, du tror vel ikke at jeg fikk samme maten som familien rundt bordet. Nei, jeg fikk ofte enklere og billigere mat enn vertskapet og deres egne barn. Greie fosterbrødre Så det bodde flere barn i huset? Ja, to ungdommer. Jeg selv var jo heller ikke noe barn lenger, men tenåring. De to ungdommene var sønner i huset. De var to-tre år eldre enn meg, men ganske greie. De lærte meg å spille sjakk og lese Hardy-bøker.Men også andre ting som opptok oss unge gutter, som det å titte på nakne damer i blader som Cocktail ogverdensrevyen. Men fosterforeldrene dine var kanskje ikke like greie? Både ja og nei. Det hendte at de var veldig greie. Men mest var de strenge og til dels sure på meg og blide på sønnene sine. Jeg fikk som regel aldri reise inn til byen, slik de andre fikk. Det ble mest å sitte på rommet og gjøre lekser,lese eller skrive brev. Skrev brev til mamma Hvem skrev du brev til? Til mamma, som bodde bare et par kilometer unna oss. Likevel kom hun aldri på besøk. Men jeg følte at jeg var veldig glad i henne, selv om hun ble mer og mer fremmed for meg etter som årene gikk uten fysisk kontakt. Har du truffet henne igjen senere i livet? Ja da, vi fikk kontakt igjen rett før jeg reiste i militæret. Siden, etter at jeg giftet meg,ble det mer kontakt. Hun lever fremdeles, men snakker aldri om min barndom. Barndommen min er «usynlig» i våre samtaler.men gudene skal vite at den fremdeles er der, sier tjømemannen. Er du bitter? Ja, litt. Og jeg har vurdert å søke erstatning og oppreisning for det som skjedde i min barndom, slik mange andre barnehjemsbarn har gjort. Men du har ikke søkt? Jeg orker ikke, rett og slett. Dessuten vil et slikt søksmål sette fokus på barndommen min overfor barn og barnebarn. Nei, jeg tror de har best av og ikke måtte tenke på hva jeg har opplevd, avslutter tjømemannen. RUNE SØRLIE

17 17 N Æ R AV I S E N Ø Y E N E Blir du med? Fargerike Marokko mars Kina 28. mars 11. april (påska) Etiopia 30. mars 15. april (påska) Eksotiske Cuba 31. mars 15. april (påska) Ungarn for alle sansar april Iran mai Tibet juni Peru 22. juni 7. juli Sykkeltur gjennom tre land 27. august 6. september Meir informasjon/påmelding: Møre Folkehøgskule Tlf.: / Mob.: / Her kan du få kjøpt lokalavisa for Tjøme og Nøtterøy Fusdahl Matsenter Meny Teie Spar Tjøme Nøtterø Bakeri & Konditori, Le Ni Rimi Nøtterøy Rema 1000 Teie Joker Hvasser Narvesen Teie Kjellev Bilistsenter Rimi Tjøme Spar Foynland Nøtterøy Bilistsenter Kiwi Hjemseng Meny Skallestad Rema 1000 Semsv Joker Torød Kiwi Vestskogen Nøtterøy Frukt og tobakk Prix Borgheim Skjerve Kiosken Kiwi Minipris Kjøpmannskjær Time Ekspressen Rica Havna Hotel Flybåten Tønsberg Taxibåt Spar Kaldnes Statoil Tjøme Teiehøyden Bilistsenter

18 18 NÆRAVISEN ØYENE SPORT Fellesmøte i seilforeningen Tønsberg Seilforening melder at det blir arrangert et fellesmøte for arrangører og dommere i klubbhuset på Fjærholmen den 17. januar. Det er første gangen vi arrangerer fellesmøte og vi ser blant annet fram til å titte på terminlisten for kommende sesong. Turistforeningen med ny kalender Tønsberg og OmegnTuristforening har svært mye på programmet i løpet av et år.de har derfor laget en aktivitetskalender for 2012, der alle foreningens planlagte aktiviteter så langt er oppført. Detaljer om aktivitetene til foreningen finner du på deres hjemmesider og på Facebook. Kalenderen kan lastes ned fra hjemmesidene og skrives ut. Den kan være til god hjelp om en ønsker å delta på foreningens friluftsaktiviteter det kommende året. Endringer kan forekomme og du bør sjekke detaljer for arrangementet på våre hjemmesider eller på Facebook, understrekes det. Siden dette er et forsøk, vil kalenderen ikke bli trykket i år,men får foreningen mange gode tilbakemeldinger,vil de vurdere trykking for Seniortrimmere blir satt pris på Mange godt voksne holder seg i form på Active Familiesenter.Da det ble holdt julelunsj der,møtte dermed hele 70 seniorer opp.og hele fire seniorer gjorde seg fortjent til utmerkelsen «Årets seniortrimmer» i fjor.det var Bjarne Haugan, Wenche Byholt, Wenche Nordby og Jan Berg. Alle fire har deltatt lenge på seniortrimmen og er gode representanter for dette å ta vare på egen helse. Og alle er med på å skape et godt og sosialt miljø i gruppa, begrunnes det fra senteret. De fire seniorene ble overrakt blomster og diplom. Juleavslutningen ble avholdt i restauranten på Active Hotel. Først var det bildevisning fra de to utfluktene i 2011: Dagstur tilveierland og fleredagers tur til Wien. Etterpå sto en variert og deilig julebuffet klar for nytelse. Etter en velfortjent pause, er seniorene nå godt i gang igjen. De starter opp med trening allerede tirsdag den 3. januar. Fysisk trening for golferne Golf er ingen sport for latsabber.juniorene er nå i gang igjen med treningen etter nyttår. De ønsker alle spillere født i 2001 eller tidligere velkommen til fysisk trening som vil foregå med løpstrening første del og styrketrening og ballspill i annen halvdel.trener i vinter erthor Stavnar.På hjemmesidene til klubben finner du mer info. MED IVER: Karen Marie (Mia) Albrektsen tilbyr yogapilates,mens Petter Elvestad viser hvordan den samme øvelsen gjøres med redcordslynger.begge ivrer for et sunt og tilrettelagt treningstilbud. Her føler man gruppetilhørighet, og trener garantert på riktig måte, sier de.(foto:therese Eskelund) Fort i form På Skjærgårdsklinikken loves du treningsvirkning fra første dag. Og det uansett om du er ung eller gammel, har noen vondter,eller ei. Skjærgårdsklinikken i Tjøme sentrum tilbyr nemlig noe som passer for alle. Enten det er fysioterapi, trening med slynger,eller det siste skuddet på stammen; yogapilates. Fra første time Det er ingen tvil om at trening, helse og trivsel er i fokus hos de fire som holder til her: Fysioterapeut Kathrine Olsen og psykomotorisk fysioterapeut Hilde Viddal, fysioterapeut Petter Elvestad med slyngetrening og fysioterapeut og yogapilatesinstruktør Mia Albrektsen. Særlig de som har prøvd andre behandlinger mot vond rygg, skuldre, nakke eller lignende tidligere, har gode resultater av treningen vi tilbyr, men dette er for alle, sier Mia og Petter Elvestad, og lover altså at behandlingen skal virke fra første time. Det er fordi vi tilrettelegger for den enkelte. Her får du begynne på det stadiet du er, men du skal også bli sliten, loves det. Mange gode grunner Begge er svært engasjert i jobben sin. Mia, som er relativt nyutdannet, og har en etterutdanning i fysiopilates, bobler over av ideer og energi når det gjelder å hjelpe andre å komme i harmoni med egen kropp. Å bygge opp den indre muskulaturen, slik at kroppens reisverk er i orden, virker forebyggende mot skader senere, og det kan lindre skader som allerede er oppstått. Eller det kan være bare for å holde seg i form, sier hun. Det er altså mange gode grunner til å hive seg på et kurs, enten det er med Petters slynger eller Mias yogapilates. Dette er kjempegøy å drive med, og det er flott å kunne hjelpe noen til å få en bedre hverdag. Jeg brenner virkelig for dette, og har mange planer jeg ønsker å sette ut i livet, forteller Mia, og forsikrer oss om at yogapilatesen passer for alle, uansett aldersgruppe. Er du skeptisk, ta kontakt med meg, så tar vi en individuell samtale, og jeg kan også legge opp et individuelt program, sier hun. Lang erfaring Petter Elvestad har vært med på fagutviklingen av redcordslynger, og har arbeidet med dette siden Han reiser også rundt til bedrifter og trener ansatte der. Og begge instruktørene er fornøyde med at det finnes øvelser folk kan gjøre hjemme, som «hjemmelekse». Her skal alle få mestringsfølelse og kjenne at de har gjort noe godt for kroppen sin. THERESE ESKELUND 3 frisører Møllegaten 3, Tønsberg Tlf Borgheim frisør Sentrumsbygget, Kirkev. 213, Nøtterøy Tlf Grand Frisørsalong Sentrumsbygget, Tjøme Tlf Klippotek Petite Bellevuesenteret Teie Tlf Trix frisør Smidsrødveien 15, Teie Tlf DISTRIKTETS Frisørguide Le Monde frisør Håndverkssenteret Smidsrødv. 45, Nøtterøy Tlf

19 NÆRAVISEN ØYENE 19 Hovednummer: Telefaks: Abonnement: Tipstelefon helg/kveld: E-post: Leserbrev: Annonser: Abonnement: LØSNING PÅ FORRIGE UKES KYSSORD 5 ØYNØTTER 1. Hvor finner vi Kjynna? Lokale spørsmål med svar nederst på siden. VINN FLAX-LODD! Send kryssord løsningen til Øyene,postboks 124 Teie, 3106 Nøtterøy, og merk konvolutten med «kryssord». Send gjerne løsningen på egen lapp, hvis du ikke vil klippe i avisen. Hver uke trekker vi en vinner som får tilsendt tre Flax-lodd. FRIST:TIRSDAG. NAVN:... ADRESSE: Hva heter grunna utenfor Årøysund som minst 39 båtførere kjørte rett på i løpet av 2011? 3. Hegrastadir var navnet på skoleavisa til denne skolen? 4. Hva heter dirigenten til Tjøme Korforening? 5. Hvor på Tjøme hadde Jean Heiberg sitt atelier? Vinner av tre Flax-lodd forrige nummer. Maria Szacinski,Tønsberg ISDN easy transfer: Mappe «OYENE» Besøksadresse: Teiegården, 2. etg. (Ørsnesalléen 31) Teie torv,nøtterøy Postadresse: ØYENE Postboks 124 Teie 3106 Nøtterøy Priser: Annonser - modul: Annonseside 560 Kr Tekstside 635 Kr Side 5, 7 og Kr Førsteside 1075 Kr Sisteside 805 Kr 4 farger Gratis Abonnement: Helår 815 kr Halvår 450 kr Termin (4 mnd) 315 kr Løssalg 20 kr Bankgiro: Org.nr.: NO MVA Distribusjon: Posten og Vestfold Distribusjon Ansvarlig redaktør: Tor Aslesen Øyene arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som menersegrammet av urettmessig avisomtale,oppfordres til å ta kontakt med redaktøren. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo.Telefon: Telefaks: Svar: 1.Tjøme 2. Dynga 3. Herstad skole 4. Magne Synnevåg 5. På Humlesekken ved Grepan

20 20 NÆRAVISEN ØYENE DEN KULTURELLE SIDE Åpen dag i kirken I Teie kirke er det åpen dag for pensjonister hver tirsdag. Sesongen startet denne uka og førstkommende tirsdag står andakt og sang ved diakon Rune Lian fra Tjøme på programmet. Det videre programmet kommer snart. Presenterer saga Den 18. januar er det igjen duket for opplegget «Bok i uka» påtønsberg og Nøtterøy bibliotek. Lillian Wirak Skow presenterer da boka «Størst av alt», som er en familiesaga fravestfold. I tillegg kommer de vanlige bokanbefalingene, og det lokkes dessuten med enkel servering. Skow debuterte i Siden har hun gitt ut både diktsamlinger, romaner og barnebøker. Treet må ut Fortsatt er det en del som har julepynten framme, og det som er igjen av juletreet etter noen uker med dryssing. Men selv om det er litt vemodig, er jula over for de fleste av oss og treet har gjort sitt. Da er det greit å vite at det finnes mange steder å bli kvitt grana. På hjemmesidene til Nøtterøy kommune finner du en oversikt. Siste frist for levering er 29. januar. Mena-konsert utsolgt Det er ikke så lenge siden Nøtterøy Kulturhus presenterte sitt vårprogram, og det tok ikke lang tid før billettsalget skjøt fart på mange av forestillingene. Det gjelder for eksempel til konserten til Maria Mena den 7. mars som allerede er utsolgt. Det kan likevel være en mulighet for å sikre seg uavhentede billetter,opplyses det fra kulturhuset. Trenger frivillige Etter syv strake år med kjente artister og mye folk på Veierlandfestivalen, tok arrangørene en pause sist sommer.de lover imidlertid at de er i gang igjen i august i år.vennegjengen som står bak arrangementet oppfordrer alle som ønsker å bidra med frivillig arbeid, til å ta kontakt, kan vi lese på hjemmesidene deres. Kunst blant bøkene Tønsberg og Nøtterøy bibliotek byr på langt mer enn bøker. Blant annet får en rekke kunstnere bruke lokalene til utstilling i løpet av året. Nå er det Turid Seljestad som stiller ut malerier og keramikk i bibliotekets underetasje. Utstillingen hennes varer fram til 28. januar, og dermed kan du kombinere boklån med en kunstopplevelse. Nå er scenen påteigar åpnet Scenen på Teigar ungdomsskole har nå fått et navn. Det var klasse 10 D som stakk av med seieren i navnekonkurransen. Kultursjef Einar Schistad i Nøtterøy kommune og rektor Mona Wærland tok initiativet til denne konkurransen da den nye scenen på Teigar var klar. Med én million kroner i spillemidler,fikk ungdomsskolen et minikulturhus med uante muligheter og et lydanlegg som kan få veggene til å riste. Men et navn må jo scenen ha, og forslagene har strømmet inn. Mange mer kreative enn «Teigarscenen», som til slutt ble kåret som vinner,men som kultursjefen sa til klassen som vant: Det beskriver hva dette er,og hvor det er.og det er viktig for dem som ikke er lokale, også. Bordtennisdans Scenen er allerede tatt i bruk, men mer skal det bli i framtida. Noen av elevene har allerede stått på scenen, men lysten til å gjenta akkurat dét med avisa til stede, var ikke så stor. Derimot ble gaven fra kultursjefen mottatt med takk fra de 28 elevene og de to kontaktlærerne. Nå er det sikkert noen som tenker «å nei», mens andre blir glade, sa Einar Schistad til tenåringene, og presenterte premien: En billett hver til danseforestillingen «A dance tribute to ping pong» med Jo Strømgren. Han leverte også danseforestillingen «A dance tribute to the art of football» i fjor.en annerledes danseforestilling som slo godt an sist gang Strømgren var her. Nå ble altså tiendeklassingene lovet en billett hver til danseforestillingen som denne gang handler om ping pong. Det er på en lørdagskveld, men elevene lovet at de kommer til å bruke en times tid en fridag på en annerledes danseopplevelse. Og når det står i avisa, er det jo sant. Dessuten hørte vi et «Å ja!» da premien ble presentert for gjengen med sjenerte tenåringer. KANSKJE KOMMER KONGEN: Elevene i 10 D vant navnekonkurransen om hva den nye scenen på Teigar ungdomsskole skal hete, nemlig Teigarscenen.Nå vil de gjerne ha besøk av Jarle Bernhoft.(Foto:Therese Eskelund) Navneforslagene Som sagt var det en del forslag å velge blant for juryen med folk fra kulturhuset og administrasjonen ved skolen. «Teigar Spektrum», siktet jo høyt, det samme gjorde «Teigar Assembly». Eller bare «Scenen», noe Schistad forklarte at kanskje ble litt for lokalt,som forslagene «Aulaen» eller «Teigar i midten». Andre forslag var Kulturhjørnet, Kulturkroken,Teigar tablå,teigarrocka, for ikke å snakke om Teighall. Navnet «Teigarscenen» er kanskje ikke det mest spenstige,men det er viktig at navnet forteller hvor dette er.vi håper jo at flest mulig vil ta i bruk scenen, og at vi kan få til arrangementer som trekker ungdom, sa Schistad, som spurte ungdommene selv hvem de kan tenke seg å se på scenen. Jarle Bernhoft og Tshawe Forslagene var det ikke noe å si på da vi var innom, selv om Justin Bieber, Jarle Bernhoft eller Madcon hadde trekt mer enn full sal, som er rundt tre hundre publikummere, så var det mer lokale helter Schistad tenkte på da han spurte klassen. Noen fra Haugar Rock, var det ei som foreslo, og det var mer i riktig gate. Post 4 ble også nevnt med iver. Har dere forslag, så send dem til meg i hvert fall, sa Schistad, og det er det flere som kan gjøre. Kom med forslag, så scenen kommer til sin rett! THERESE ESKELUND FAKTA TEIGARSCENEN Teigar ungdomsskole er splitter ny,og da den ble bygd,fikk de også en scene med på kjøpet. Samtidig fikk skolen spillemidler til rådighet for å oppgradere scenen, slik at den nå er å anse som et minikulturhus med et proft lyd- og lysanlegg. Nå har den også fått et navn, Teigarscenen. Håpet er at så mange som mulig vil ta i bruk scenen, som er til leie. Det er plass til rundt tre hundre publikummere. En smakebit av hva som kommer: Lørdag 21. januar kl Plopp - Rockekonsert for barn! Fredag 10. februar kl Frøken Julie - Av August Strindberg Alf Prøysen Onsdag 15. februar kl Blåøyd jævel - Heidi Gjermundsen Broch Foredrag Onsdag 25. januar kl Erik Torstvedt - Kan vi lære noe av menn i korte bukser? Foredrag Mandag 13. februar kl Per Anders Nordengen - I fyr og flamme uten å bli utbrent Lørdag 25. februar kl Knøttedisko - for de minste 0-6 år Billetter: Hverdager Nøtterøy Kommune Servicesenter 1 time før forestilling (Kulturhuset)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

KRETSREKORDER VESTFOLD VETERAN Mulige feil sendes til: josmyrva@online.no

KRETSREKORDER VESTFOLD VETERAN Mulige feil sendes til: josmyrva@online.no KRETSREKORDER VESTFOLD VETERAN Mulige feil sendes til: josmyrva@online.no MENN LØP 100 m 35-39 Thor Moen Tønsberg Turn 1922 11,1 1957 Even Hytten Tønsberg FIK 1967 11,86 2007 Jan Birger Holhjem Larvik

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011 G 7-10 år 1Km Kolbein Eide Bukve Luster IL - Ski 13 05:36 Sander Elle - Ski 25 05:27 Arne Farrestveit Sogndal IL - Ski 2 04:21 Knut Jonas Ginvordal Sogndal IL - Ski 26 07:48 Marius Joranger - Ski 20 10:24

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Hybelliste 2015-2016

Hybelliste 2015-2016 Andersen, Glenn Paulsen, Tone Haug 2 Hybler Felles kjøkken og bad 48148041 Andreassen, Hans Petter Torggt. 11 3 Hybler 45630330 Arshad, Rabi Hesteskovn. 29 Bergvik, June Storhaugvn. 10 Berntsen, Randi

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kitty Reistad Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 12/57

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kitty Reistad Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 12/57 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kitty Reistad Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 12/57 SAKER AVGJORT AV ADMINISTRASJONEN ETTER DELEGERT MYNDIGHET HOVEDUTVALGET FOR NÆRING OG DRIFT Rådmannens forslag til vedtak: Saker

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord Partiliste: Arbeiderpartiet 1 Sigmund Steinnes 1 ** 14,75 29 4 47,75 40,25 89 17 146,25 194,00 3 Øistein Nilsen 2 ** 0,00 22 3 25,00 0,00 59 20 79,00 104,00 2 Stine Jakobsson Strømsø 3 ** 14,75 11 2 27,75

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3529336 U1 Ukjent løper,noteam,42:21

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3625365 U1 Ukjent løper,noteam,47:31

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste)

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) 2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) Nr. Navn Hcp Alle 5 Beste 5 Beste 11 Beste 18.10. 25.10. ### 8.11. 5.1. #### 6.12. #### #### ## 3.1. ### 17.1. 24.1. 31.1. 7.2. 14.2. 21.2. 28.2. 7.3. 14.3. 21.3. Ant6.

Detaljer

Styrer i Tverrbakken Borettslag.

Styrer i Tverrbakken Borettslag. Styrer i Tverrbakken Borettslag. 16.10.70: Konstituerende generalforsamling: Til stede på vegne av BBL Ungdommens Selvbyggerlag som stifter av borettslaget var Egil Berg. Til styret (byggestyret) ble valgt:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Knut Ole Myrberg Nøtterø 48 50 50 148 140,- 2. Hans Atle Rødal Styrvoll 49 50 48 147 94,- 3. Tone Ytterhaug Sæther Oslo Østre 48 48 50 146 0,- 4. Anneth Knutsen Slagen 48

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Maks oppnåelig 103 P DM - Junior Menn 1 Magnus Løvlien Bjørnstad Hamar IL, pistolgruppa (9 6 8 10 10 10 9 10 11 12)

Detaljer

Kaland Løpskarusell 2013 løp 1

Kaland Løpskarusell 2013 løp 1 Kaland Løpskarusell 203 løp 5.04.203 Jenter 0-9 år: 3 km Vilde Haugland Kalandseid 00 8:50 2 Jeanette Bolstad 047 20:52 02:02 3 Yvonne Bolstad 048 25:38 06:48 4 Stine Fløholm Kalandseid IL 056 27:00 08:0

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arild Båheim Oslo Øst re 1 L 142 66,-kr 2. Anne Grimstad Oslo Øst re 1 140 0,-kr Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Vidar Gjestemoen Geilo 2 138 99,-kr 2. Einar Nordengen Tyrist

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 7676/15 Regdato:02.01.2016 Arkivkode:A30 Saksnr: 16/16-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: KUL/K-SK/JW Journalenhet: Navn: Hilde Mykland Dok.beskr: MUSIKK-/KULTURSKOLE - OPPTAK GITAR AKUSTISK Lnr: 3/16

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA.

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. Status pr 2. april 2013. Hei; En fantastisk påske er (dessverre) over, med flott vær både ved sjøen og til fjells. For oss som valgte å være i Valle gjennom påsken kan meldes

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting Høststevne 2008 Stevne nr. 08017 02.11.2008 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Runar Aas Aron 111 2 Ludvig Chr. Laheld Aron 111 3 Jon Landvik Oscarsborg 110 4 Tormod

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ellipsen Borettslag Møtedato: 22. april 2014 Møtetidspunkt: 17.30 Møtested: OBOS lokaler, Hammersborg torg 1 Til stede: 53 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16/03.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2016 Ferdigattest gnr. 1942/60/11 Byggesak på gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 Trine Soini Johansen og Johan

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

10. februar 2012. SS - 4 og 7 - Kirkenær Arena SEK AVS. MP Vest NAVN TELEFON E-POST OPPGAVE ANT Merk.

10. februar 2012. SS - 4 og 7 - Kirkenær Arena SEK AVS. MP Vest NAVN TELEFON E-POST OPPGAVE ANT Merk. Frammøtetid TK-mannskap = kl. 05:00 Strekkeansvarlig: KNA Solør Motorsport SS-sjef.: Per Kristian Sollien, Tlf.: 909 51 717 10. februar 2012 Frammøtetid Marshals = 07:00 Revidert 09.02.2012 Se forkortelse-forklaring

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Sørlia IL 18-19 Desember 2015

Sørlia IL 18-19 Desember 2015 Sørlia IL 18-19 Desember 2015 Da er vi her igjen, med årets siste dugnadsliste. Vi har også i år fått med oss Trønder-Avisa som hovedsponsor. NTE, Amfi Steinkjer, Malmo Sport, Norsk Transformator og Gule

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 Lnr: 9583/11 Regdato:05.08.2011 Arkivkode:141 Saksnr: 11/800-16 Dok.type: /U Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN Offentlige myndigheter

Detaljer

SUNDE SKOLE. Skoleåret 2014/2015

SUNDE SKOLE. Skoleåret 2014/2015 SUNDE SKOLE Valg i klasse: 1A Marit Stensrød maritstensrod@gmail.com 99021890 Lene Hviding lene.hviding@em1.no 95976318 Naheed Akhtar Naheeda79@gmail.com 47145742 Bente Håland Sætre Bente_saetre@hotmail.com

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

44 Johannes Heien NTNUI 45 Bent Brattbakken NIHI 46 Axel Holene NTNUI 47 Jack Larsen NTNUI 48 Jonathan Hansen NIHI 49 Marius Vebner NTNUI 50

44 Johannes Heien NTNUI 45 Bent Brattbakken NIHI 46 Axel Holene NTNUI 47 Jack Larsen NTNUI 48 Jonathan Hansen NIHI 49 Marius Vebner NTNUI 50 Herrer 50 km 1 Morten Urdal Bakke NTNUI 2 Sigmund Rimstad NTNUI 3 Martin Hallberg NTNUI 4 Einar Raknes Brekke NTNUI 5 Tore Ødegård NTNUI 6 Vegard Ruttenborg NTNUI 7 Erik L Solberg NTNUI 8 Martin Moxnes

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.04.2016-28.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.04.2016-28.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 8312/16 Regdato:28.04.2016 Arkivkode:M79 Saksnr: 16/2117-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: DRBRANNV/TILSYN/THOKOL Navn: Nedre Eiker kommune Dok.beskr: Uttalelse til brannteknisk prosjektering Munkhaughjørnet

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer