flygelederen Sendt til NAV Avinor permitterte flygelederne på Røros under Widerøe-streiken.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "flygelederen Sendt til NAV Avinor permitterte flygelederne på Røros under Widerøe-streiken."

Transkript

1 TJENESTEFORM: Oppgrader! SIDE 12 NATCON: Søker erstatning SIDE 16 SLETTEFJELL: Anken forkastet SIDE 13 SMÅFLY: Tilsynet med guide SIDE 17 flygelederen 2 13 Sendt til NAV Avinor permitterte flygelederne på Røros under Widerøe-streiken. SIDE 8-10

2 TJENESTEFORM: Oppgrader! SIDE 12 NATCON: Søker erstatning SIDE 16 flygelederen SLETTEFJELL: Anken forkastet SIDE 13 SMÅFLY: Tilsynet med guide SIDE lederen Sendt til NAV Avinor permitterte flygelederne på Røros under Widerøe-streiken. SIDE 8-10 flygelederen Nummer 2 juni 2013 ÅrgaNg 41 Heri opptatt NFF-Nytt ansvarlig redaktør: andreas Lien røe redaktør: Tor Hogne Paulsen Layout: Frode antonsen Trykk: grøset innlegg, tips og henvendelser vedrørende distribusjon sendes til: Flygelederen v/andreas Lien røe Øvre Vikane Hetlevik e-post: NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION Norsk Flygelederforening Norwegian air Traffic Controllers association Pb. 141, 1330 Fornebu Telefon: Telefaks: e-post: e-post: NFFs styre robert gjønnes Olav aadal Kathrine Nerem Bendik Heggelund Tom-Snorre Skaret Sverre ivar elsbak Carl Henrik r. Haugen aslak Tollefsen anders Forseth FOTO: HANS OLAV ROALDSTVEIT leder 1. nestleder 2. nestleder sekretær kasserer 1. styremedlem 2. styremedlem 1. varamedlem 2. varamedlem Endring i fokus For tiden er Avinor opptatt av endring. Mye endring. Ny logo. Ny merkevare. Nytt Flysikring AS. Ny omstillingspolicy. Nytt ATM-system. Ny organisering av kontrollsentralene. Prosjekt tjenesteform. NATCON roadmap. SMART-prosjektet, FIS-sektor Røyken, MUAC-oppfølging Røyken. SNAP. Møre TMA. Remote towers. Nytt. Nytt. Nytt. Endring. Endring. Endring. Dette er aspekter vi har sett før, nærmere bestemt under Take-off 05. I løpet av en toårsperiode fikk Avinor ny logo og merkevare, vedtok å nedlegge kontrollsentraler og arbeidet for å skille ut Flysikringsdivisjonen som eget AS. Høres det kjent ut? Betegnende da som nå er hastigheten på prosessene og det som kan oppfattes som manglende grunnlag og vikarierende argumentasjon for enkelte endringer. Det har vært større involvering av tillitsvalgte i prosessene denne gangen, men det kan fortsatt synes som om det er et overdrevent fokus på til dels urealistiske innsparingspotensialer. Under tidligere konserndirektør Sverre Quale var man opptatt av drift, åpenhet og medvirkning fra tillitsvalgte. I dag kan det sumpen gary clark synes som om dette fokuset er endret i enkelte prosesser, og at personalfokus og forankring må vike for økonomiske insentiver og fokus på bunnlinjen. Kan det være noe av årsaken til at flere erfarne ledere den siste tiden har forlatt skuta og man vanskelig får fylt stillingene deres? For redaksjonens egen del, som ansatte ved Stavanger kontrollsentral, er det per dags dato ikke en eneste leder som ikke er konstituert før man når toppen av pyramiden, og står ansikt til ansikt med Dag Falk-Petersen i Bjørvika. Romerne opplevde kollaps blant annet som følge av et skakkjørt byråkrati, og en av dets tjenestemenn ytret noen kloke ord om omorganisering. En tankevekker for oss? «Vi arbeidet hardt, men hver gang det begynte å fungere, ble nye planer om omorganisering iverksatt. Jeg lærte senere i livet at vi er tilbøyelige til å møte hver ny situasjon gjennom omorganisering, og jeg lærte også hvilken vidunderlig metode dette er til å skape illusjon om fremgang, mens det i virkeligheten forårsaker kaos, ineffektivitet og demoralisering.» Gaius Petronius, som etter et langt liv som tjenestemann i keiser Neros administrasjon, døde i år 66 e.kr. Webmaster: jens Petter Kåven redaksjonen avsluttet 23. juni 2013 ISSN (Trykt utgave) ISSN X (Elektronisk utgave)

3 innhold Flygeledere på NAV Avinor permitterte ansatte på Røros. 12 ATC på Hammerfest? Til vurdering i tjenesteformprosjektet. 13 Ingen presedens? Anken i Slettefjell-saken forkastet. 14 Sol over Bali NFF på IFATCA Annual Meeting. 16 Leter etter nytt system NATCON skal erstattes. 17 VFR-guiden Tilsynet legger til rette for småflypiloter. 18 Hold på kaffen! Turbulens i Vær og vind-spalten. 20 Over til sporten Team Norway i ECC. 22 Best i vest? Stavanger kontroll viser seg frem. 25 Letter P-RNAV arbeidet? Faglig utvalg ser på saken De med lengst fartstid her ved enheten har omtrent 20 år i Avinor, og noen av oss har opplevd turbulente situasjoner i Avinor før, men å få beskjed en onsdag kveld om at du neste dag må møte opp på NAV for å melde deg arbeidsledig er ikke hyggelig. Jan Jacob Verdenius, tillitsvalgt for flygelederne på Røros

4 det store bildet Denne DC3-en heter Páll Sveinsson og er Islands eneste flygedyktige i sitt slag. Den vises blant annet frem på diverse flyshow, slik som her over Duxford i FOTO: ANDERS PRESTERUD 4 flygelederen 2 13

5 5

6 lederen har ordet Viktig forankring for beslutninger Dagens situasjon innen luftfarts-norge, og i Avinor spesielt, kan i de nærmeste årene resultere i starten på mange nye epoker. Å være det man i næringslivet kaller endringsvillig er viktig hvis man skal klare å utvikle både bedrift og ansatte. Det som likevel er enda viktigere, er at man ikke endrer bare for endringens skyld. Det er helt avgjørende at det ligger godt dokumentert materiale i bunn for de beslutningene som skal fattes, samt at dette er godt forankret gjennom gode og riktige prosesser. Forløpet er avgjørende. Samtidige og omfattende endringer og prosesser kan spise opp enhver organisasjon om organisasjonen ikke er tilstrekkelig robust og risikoforberedt. Robusthet og risiko må kontrolleres og tas på alvor. Det er med glede jeg registrerer at Avinors eier, Samferdselsdepartementet, tar til orde for akkurat dette. I eiermeldingen presiseres følgende hva gjelder Avinors virksomhet: «Departementet har ein ambisjon om at flygekontrolltenesta skal vere meir robust enn det som er kommersielt interessant, basert på mellom anna risiko- og sårbarheitsanalysar.» Dette understreker hvor viktig flysikringstjenesten er. Avinor har et samfunnsansvar og et samfunnsoppdrag. I dette oppdraget spiller flysikringstjenesten en helt vital rolle. Det som likevel er enda viktigere, er at man ikke endrer bare for endringens skyld. Det er helt avgjørende at det ligger godt dokumentert materiale i bunn for de beslutningene som skal fattes, samt at dette er godt forankret gjennom gode og riktige prosesser. I en organisasjon som Avinor, hvor det er et betydelig ressursunderskudd innenfor flere yrkesgrupper, er det viktig at endringer skjer gjennom god planlegging og prioritert aktivitet. En organisasjon som skal drive operativ drift og samtidig gjennomføre betydelige omstillinger på flere plan er helt avhengig av ressursmessig robusthet. Har man ikke dette på plass må man kompensere ved å prioritere nøye rekkefølgen på prosessene for å komme i mål med visjoner, planer og investeringer. Når det gjelder endringer, utvikling og evolusjon, må man sørge for den nødvendige forankringen. Dette er helt avgjørende for at man skal lykkes. Men forankring er ikke alene en suksessfaktor for en bedrift i utvikling. Skal bedriften klare å utvikle seg, må man prioritere endringene og gjøremålene i prosessene i tråd med organisasjonens robusthet. En klar og tydelig prioritering er helt avgjørende for gjennomførbarheten. Når man snakker om robusthet, mener man ikke bare økonomisk ryggrad til å bære og forvalte omstillingsprosesser man snakker om en enda viktigere faktor den ressursmessige situasjonen og den personalmessige belastningen ressurskapitalen i selskapet. Starter man prosesser med manko innenfor vitale parametere, reduserer man gjennomførbarheten og muligheten for å lykkes betydelig. Ikke bare vil dårlige vurderinger få negative driftsmessige konsekvenser de vil også kunne få fatale økonomiske konsekvenser. Mange av de endringsprosessene som er på trappene i årene som kommer har sitt opprinnelige utspring i krav og forventninger fra «sentraleuropeiske» myndigheter EU. Dette er i og for seg greit nok, men jeg forventer at norske myndigheter også er bevisste på å forvalte egne interesser på beste måte. Det er ikke slik at om «sentrale» myndigheter har ønsker innen visse områder, så skal nasjonale myndigheter «hoppe» og gjøre som man blir fortalt. Det er snakk om å forvalte egeninteressen på en god måte, samtidig som man planlegger og effektuerer nødvendige endringer slik at organisasjonen til enhver tid er både konkurransedyktig og godt skodd for fremtiden. Ved å gjennomføre endringene med bakgrunn i at man selv ønsker og ser nytten og verdien av disse, samt at man har god forankring og gode prosesser bak beslutningene, vil man komme i en god posisjon for videre suksessrik drift og utvikling. Vi har alle muligheter til selv å forme vår fremtid. Dette krever at vi tenker selv og tar egne beslutninger. 6 flygelederen 2 13

7 Tester ut askevarslingssystem Easyjet har fraktet et tonn vulkansk aske fra Eyafjellajökull til Airbus sitt testsenter i Oxford. Asken skal tørkes for å ha mest mulig de samme egenskapene som aske man kan støte på i marsjhøyde. To Airbus-maskiner skal brukes for å teste ut AVOID-teknologien (Airborne Volcanic Object Identifier and Detector) som har blitt utviklet av Easyjet sammen med Airbus og Nicarnica. Nicarnica er et firma som utelukkende arbeider med spørsmål rundt partikler som finnes i atmosfæren i forbindelse med vulkanutbrudd, og teknologien deres baserer seg på utstrakt bruk av ultrafiolette og infrarøde sensorsystemer. Testene skal gjennomføres ved at et fly flyr foran det andre med aske i lasterommet. Asken skal slippes ut i fot og dermed skape en kunstig askesky. Flyet som flyr bak skal aktivisere AVOID-systemet og se om sensorene oppdager asken og ber pilotene styre unna skyen. Formålet med sommerens tester er at vulkanutbrudd i fremtiden ikke skal ha de samme konsekvensene for flyselskaper som utbruddet på Eyafjellajökull fikk i Det er også de siste testene før en eventuell kommersialiseringsprossess for AVOID iverksettes. Take-off: Tusenvis av Airbus-ansatte og flyentusiaster møtte opp for å få med seg nyflyets første take-off. FOTO: T. LAURENT Jomfrutur med ekstra bredt skrog Fredag formiddag den 14. juni fløy Airbus A350 XWB-prototypen (XWB = extra wide body) sin jomfrutur over Toulouse. Turen forløp uten hendelser, og maskinen oppførte seg som forventet. Airbus Industries annonserte planene om A350 i begynnelsen av 2006 som et svar på Boeings utvikling av B787 Dreamliner, og sikter seg inn på det samme segmentet. Konstruksjon av prototypen ble påbegynt i 2009 og tre forskjellige varianter av maskinen er planlagt, med plass til 270 til 350 seter. For å få ned driftskostnadene på A350'en skal alle tre variantene utstyres med den samme Trent-motoren, spesielt utviklet for modellen. Motoren skal også være den mest miljøvennlige og drivstoffgjerrige i sin størrelse. I tillegg benyttes det «avanserte materialer» i store deler av flykroppen som i tillegg til vektreduksjon også skal være enklere å vedlikeholde. Disse materialene skal ifølge Airbus bedre drivstoffeffektiviteten med hele 25 prosent. robert gjønnes leder NFF Flygelederen beklager I forrige utgave av bladet snek det seg inn feil fotograf på «Det store bildet» på side 4 og 5. Fotografen heter Jan Olav Martinsen. Vi beklager, og vil nok en gang takke for et flott bilde!fra glansdagene på Fornebu. 7

8 Hva er det med Røros? Flygeledere på Røros ble permitterte fra sine stillinger på grunn av Widerøe-streik. Nå ser internrevisjonen i Avinor på saken. PERMITTERT I begynnelsen av mai gikk kabinforeningen i Widerøe ut i streik på grunn av fastlåste forhandlinger om pensjonsrettigheter for sine medlemmer. At en streik i et flyselskap som Widerøe får store konsekvenser for samfunnet, er åpenbart. Men få så nok for seg skjebnen til flygelederne på Røros, som via Avinors intranett fikk beskjed om at det bare var å melde seg hos NAV for å søke om dagpenger som arbeidsledige. Etter kun en og en halv dag var streiken avblåst, og det var igjen «business as usual» i tårnet på Røros. Var da dette et nødvendig grep fra Avinors side? Alternative arbeidsoppgaver. Det er vel ingen som venter at en streik i et flyselskap skal trekke spesielt langt ut i tid. Luftfartsbransjen er generelt for lite robust til å tåle slikt. Sjefflygeleder ved Røros tårn, Gudbrand Rognes, er overrasket over permitteringene: Jeg hadde ikke ventet at flyplassen ble stengt, gitt erfaringer fra lignende situasjoner tidligere, sier han til Flygelederen. I fall flyplassen skulle stenges på grunn av streik hos en kunde, hadde jeg en liste over arbeidsoppgaver som kunne utføres. Noen av de ansatte kunne blitt sysselsatt i noen dager andre over en lengre periode. Noen eksempler er regelverksarbeid, arbeid knyttet til autorisasjonsprøver og forberedelser til Periodisk faglig oppdatering (PFO) i tårnsimulator i Malmö, fortsetter Rognes. En slik løsning var ikke spesielt interessant for Avinor, som ikke engang tok seg bryet med å undersøke en slik løsning, men ganske enkelt forutsatte at det ikke var mulig midlertidig å sette flygeledere til annet arbeid. Eneste lufthavn. I tillegg er det interessant å merke seg at Røros var den eneste lufthavnen i Norge som ble rammet av denne typen permitteringer. Selv om man i tillegg til Widerøe-trafikk har en aktiv flyskole som betaler for en tjeneste, samt ser på lufthavnens viktige sivile beredskapsrolle for Røros-regionen, var det tydeligvis viktig for Avinor å få markert seg akkurat her. Sett i sammenheng med Divisjon Nasjonale, regionale og lokale lufthavner (NRL) sin overraskende bestilling av AFIS-tjenester fra 1. januar 2014, som en vinterdag i fjor helt ut av det blå tilfeldigvis ramlet inn via e- post til flygelederne i tårnet, må man ikke være spesielt paranoid for å kunne mistenke noen for å ha en agenda her. Fagforeningene reagerer. Leder i Norsk Flygelederforening, Robert Gjønnes, reagerer meget sterkt på hele prosessen: Avinor har som arbeidsgiver et ansvar for sine ansatte. Håndteringen av denne saken, og alt rundt den, er nok et bevis for at det eneste som er i fokus hos enkelte ledere i bedriften er økonomi, innsparing og bunnlinje. Personalpolitikk har etter NFFs oppfatning de senere år hatt en sterkt nedadgående prioritet i Avinor, og det finner vi svært beklagelig og enda mer uheldig, sier Gjønnes. Og det er ikke bare NFF som har reagert. Jostein Kleven, leder i NTL Luftfarten, har også sendt sine reaksjoner til Avinor. Han stiller seg undrende til om Avinor har tenkt seg godt nok om i denne saken og vurdert eventuelle politiske reaksjoner og svekkelsen av eget omdømme opp mot den økonomiske innsparingen man klarer å oppnå ved midlertidig å overføre sine ansatte til NAV. I tillegg har de lokale tillitsvalgte i de samme fagforeningene sammen sendt en bekymringsmelding til ulike beslutningstakere og politiske aktører, der de peker på at Røros lufthavn ble satt ut av stand til å yte viktig sivil beredskapstjeneste i Røros-regionens totalberedskap. Internrevisjonen på banen. Det ble relativt raskt klart for leder i NRL, Margrethe Snekkerbakken, at denne saken ble håndtert på en langt ifra optimal måte. Dette viste hun ved umiddelbart å la internrevisjonen i Avinor gjennomgå hele sakens hendelsesforløp for å evaluere vurderingene som ble gjort, og ikke minst forsøke å avdekke hva som egentlig har skjedd i denne saken. Fagforeningene er i alle fall spente på resultatet. Spesielt NFF har vært tydelig på at man nå synes det begynner å bli nok såkalte «Røros-saker» i Avinor, og er ikke fremmed for å se nærmere på hva som ligger bak en slik mulig agenda, selvsagt avhengig av hva internrevisjonen avdekker i sin rapport. Midlertidig rapport. Den 20. juni presenterte Margrethe Snekkerbakken et uktast til rapporten for de ansatte på Røros. Utkastet er dog foreløpig unndratt offentligheten, så spørsmålet består likevel: Hva er det egentlig med Røros? Tekst: BENDIK HEGGELUND 8 flygelederen 2 13

9 PermiTTerTe: Tre av de ansatte i kontrolltårnet på Røros ble i mai permitterte som følge av Widerøe-streiken. Widerøe er eneste selskap som tilbyr ruteflygninger til Røros. Til daglig er det også omfattende skoletrafikk ved flyplassen, noe som måtte innstilles. FOTO: AVINOR Avinor har som arbeidsgiver et ansvar for sine ansatte. Håndteringen av denne saken, og alt rundt den, er nok et bevis for at det eneste som er i fokus hos enkelte ledere i bedriften er økonomi, innsparing og bunnlinje. Robert Gjønnes, leder NFF Kunne ikke drive skoleflyging Et spørsmål NFF var opptatt av i Røros-saken, var hvorvidt flyskoleaktiviteten på flyplassen kunne opprettholdes når flygelederne ble sendt til NAV og tårnet stengt? Kunne flyskolen benytte seg av rullebanen, selv om det ikke ble utøvet flykontrolltjeneste, ved å fly VFR og sende blindt på radiofrekvensen, eller på andre måter opprettholde skoleaktiviteten sin? Flygelederen kontaktet derfor Rørosfly AS, ved skolesjef Tor W. Sandnes, for å undersøke hvilke konsekvenser permitteringene fikk for deres virksomhet. Svaret er rimelig logisk. Vi kunne ikke ha skoleflyging de dagene flyplassen var stengt, uttaler Sandnes via e- post. Det faktum at Rørosfly, som en uavhengig aktør på Røros lufthavn, på denne måten blir rammet av en streik i Widerøe, reiser en del interessante problemstillinger. På mange måter blir jo Rørosfly rammet som en uskyldig «fjerdepart» i saken. Kabinforeningen i Widerøe går til streik, Widerøe setter flyene på bakken, dermed permitteres flygeledere i Røros tårn, noe som igjen fører til at flyskolen må stanse aktiviteten sin. Er dette greit? Dette viser igjen mangelen på solide faglige vurderinger i NRLs hastverk i prosessen med å permittere flygeledere på Røros. Man hadde vel ikke engang hatt behov for å lete etter «alternative arbeidsoppgaver» for flygelederne. De kunne vel strengt tatt ha drevet med flykontroll? >> 9

10 avventer: Leder i NRL, Margrethe Snekkerbakken. FOTO: HANS FREDRIK ASBJØRNSEN Ingen kommentar Margrethe Snekkerbakken, leder i NRL, ønsker ikke å kommentere Flygelederens ubesvarte spørsmål i saken. På gjentatte oppfordringer har hun svart at hun ønsker å stille opp på møter med de ansatte på Røros først, for å presentere internrevisjonens rapport der, før hun vil svare på konkrete spørsmål om både nødvendigheten av permitteringene, personalhåndteringen, eller det faktum at det beviselig fantes alternative arbeidsoppgaver til de permitterte flygelederne. Jeg har forstått at de ansatte på Røros har mange spørsmål til saken. Jeg forstår også av saken i Flygelederen at det er flere forhold som trekkes inn i saken enn selve permitteringen. Jeg ønsker å ha dialog med de ansatte på Røros og høre deres spørsmål før jeg kommenterer eller drøfter siterte påstander her, skriver hun i en e-post til Flygelederen. På grensen til mobbing Lokal tillitsvalg for flygelederne på Røros, Jan Jacob Verdenius, mener at det å bli forbundet med arbeidsledighet eller NAV som flygeleder i Avinor gjør noe med selvfølelsen. Personlig kan jeg si at jeg først ble forbannet og deretter, etter å ha tenkt meg litt om, rett og slett lei meg, sier Verdenius. Han stiller seg også svært uforstående til nødvendigheten av å permittere flygeledere som uansett har myndighetspålagte tilleggsoppgaver ved enheten, noe alle flygelederne på Røros har. Er det slik at disse oppgavene er uvesentlige for ledelsen i Avinor, spør han? Livsviktig bjørnetjeneste? I tillegg reagerer Verdenius på at hovedargumentet for at kun Røros denne gangen ble rammet av permitteringer synes å være at Røros ikke har en avtale om beredskap utenfor åpningstiden. Her på Røros stiller vi frivillig opp utenfor åpningstiden likevel, noe som gjør at manglende beredskap ikke har fått noen konsekvenser for ambulansefly, redningshelikopter og liknende. Det føles derfor ekstra urettferdig at manglende formell beredskap i denne saken blir brukt som et argument for permittering, når Avinor egentlig burde være takknemlig for den frivillige innsatsen, sier han. Denne innsatsen har vært svært god å støtte seg på for lokalsamfunnet i tidligere situasjoner, der den i praksis har vært av avgjørende betydning for liv og helse i forbindelse med redningsaksjoner og ambulanseflyging, forklarer Verdenius. Alvorlig. Likevel mener Verdenius at det er den personalpolitiske håndteringen av hendelsen som er det mest alvorlige. TilliTsvalgT: Jan Jacob Verdenius er tillitsvalgt for flygelederne på Røros. Han forteller at det var NFF, ikke arbeidsgiver, som var den viktigste informasjonskilden. FOTO: PRIVAT Personlig har jeg alltid trodd at Avinor er en trygg arbeidsplass med god økonomi. Det har vært turbulente perioder med flytting av kontrollsentraler, «Take Off-05» med mer, der personalpolitikken har blitt utfordret. Men jeg har aldri vært redd for å bli arbeidsledig på grunn av økonomi eller manglende arbeidsoppgaver. Tvert imot, behovet for flere flygeledere blir fortsatt understreket. Kampanjen «Bli flygeleder» bekrefter bare dette, her er «garantert jobb» et av argumentene, kommenterer Verdenius. Som er en av dem som har blitt kontaktet av internrevisjonen. Han har til revisjonen sagt rett ut at han mener behandlingen av de ansatte på Røros har vært på grensen til mobbing eller trakassering. Først e-posten om AFIS i 2012 som på tross av flere henvendelser bare blir stående uten noen som helst videre oppfølging eller svar og nå permitteringen som eneste lufthavn i landet. Hva er det NRL/Avinor ønsker å oppnå med dette? De har i hvert fall klart å skape en god porsjon irritasjon, men kanskje enda verre, usikkerhet for egen arbeidsplass. Hvis dette er måten omstillinger i Avinor skal foregå på fremover så er det bare trist, sier han. Verdenius avslutter med å beskrive den felles opplevelsen flygelederne på Røros hadde i forbindelse med permitteringsvarselet på denne måten: De med lengst fartstid her ved enheten har omtrent 20 år i Avinor, og noen av oss har opplevd turbulente situasjoner i Avinor før, men å få beskjed en onsdag kveld om at du neste dag må møte opp på NAV for å melde deg arbeidsledig er ikke hyggelig. 10 flygelederen 2 13

11 Sikkerhet eller økonomi? NRLs «Prosjekt Tjenesteform» skal vurdere tjenesteform ved norske lufthavner. Kan man stole på at sikkerhetsmessige vurderinger veier tyngst? TJENESTEFORM Avinors divisjon Nasjonale, regionale og lokale lufthavner (NRL) er nå ferdig med behovs- og konseptfasen i Prosjekt Tjenesteform, og har levert sin første rapport til prosjektstyret i NRL. Prosjektleder i denne fasen av prosjektet er Gunnar Olsen Skårn, som etter initielle analyser av ulike variabler har konkludert med hvilke av lufthavnene i NRLs portefølje det bør vurderes endret tjenesteform på. Interessante konklusjoner. Selv om enkelte i utgangspunktet var bekymret for en «AFIS-ifisering» av norske lufthavner, kan det se ut som om prosjektet foreløpig har klart å styre klar av økonomisk motivert argumentasjon, og arbeidet med rent konseptuelle variabler. Prosjektet har dermed anbefalt å iverksette en designfase for oppgradering av tjenesteform (AFIS til ATC) ved Hammerfest, Brønnøysund og Florø, mens man anbefaler det motsatte (ATC til AFIS) ved Banak og Røros. Kun anbefalinger om designfase. Selv om dette kan høres dramatisk ut for de ansatte på de berørte lufthavnene, er Skårn tydelig i rapporten på at dens konklusjon ikke er en beslutning óm endret tjenesteform. Rapporten gir kun anbefalinger om hvilke lufthavner det kan være aktuelt å starte opp en designfase ved. Eventuelle vedtak fattes uansett ikke før man er ferdig med design- og implementeringsfasen av prosjektet, sier han til Flygelederen. Endrer ikke NFFs holdning. NFFs 2. nestleder, og leder av Faglig utvalg, Kathrine Nerem er ikke overrasket over at NRL har kommet til konklusjonen om oppgradering av de travleste AFISflyplassene i Norge. Hun mener likevel på prinsipielt grunnlag at det bør være flykontrolltjeneste ved enda flere lufthavner i Norge: NFF er av den generelle oppfatning at alle flyplasser med publiserte IFR- innflygninger, IFR-avganger og IFR holde-prosedyrer skal ha kontrollert tjeneste. Dette er også gjeldende for flyplasser med VFRtrafikk som gjør det nødvendig med kontrollert tjeneste for å oppnå et riktig sikkerhetsnivå, skriver hun i NFFs høringssvar. Økonomisk gevinst i praksis? Det interessante blir derfor veien videre for dette prosjektet. En ting er å vurdere endret tjenesteform i konseptuell teori. Det er noe helt annet å faktisk argumentere for i praksis å endre sikkerhetsnivået ved lufthavner der det i dag er etablert tårnkontrolltjeneste (ATC). Dermed er man tilbake ved dilemmaet sikkerhet eller økonomi? Når man ser på faktorer som omstillingskostnader, trafikale variasjoner over tid, konkurransevridning med tanke på nyetablering, tilgang på kvalifisert personale og liknende, kan det lett hevdes at økonomien i prosjektet ser lite hensiktsmessig ut, spesielt med tanke på hvilke kostnader man må legge i en slik reduksjon av sikkerhetsnivået ved de nåværende kontrollerte flyplassene. Begge de to lufthavnene som dette anbefales på (Banak og Røros) er av en slik størrelse at det er vanskelig å se hvor de store økonomiske innsparingene kan hentes. Udiskutabel sikkerhetsøkning. Men økonomien i dette kan sikkert lærde bedriftsøkonomer diskutere herfra og til verdens ende. Det viktigste med hele rapporten fra behovs- og konseptfasen er likevel at Avinor nå endelig ser behovet for en viktig oppgradering av sikkerhetsnivået ved de travleste AFIS-flyplassene, ved for første gang seriøst å vurdere en endring av tjenesteform fra AFIS til ATC på Hammerfest, Brønnøysund og Florø. At en slik endring vil være en reell økning av sikkerhetsnivå det trenger man ikke å diskutere lenge for å innse! Tekst: BENDIK HEGGELUND anbefaler oppgraderinger: Widerøe har i dag mye trafikk til Hammerfest. Dersom tjenesteformprosjektets anbefalinger vedtas vil man i fremtiden kunne få kontrollert tjeneste ved denne lufthavnen. FOTO: HANS-PETTER NERGÅRD 11

12 Høyesterett forkastet Avinors Slettefjell-anke Mange i luftfartsmiljøet ble forundret da Borgarting lagmannsrett i slutten av desember 2012 dømte i favør av saksøker i Slettefjell-saken. Avinor anket dommen, men denne ble forkastet av Høyesterett. Hva nå? SLETTEFJELL-ULYKKEN Avinor ble i lagmannsretten idømt både saksomkostninger og erstatning til de etterlatte etter den tragiske ulykken på Slettefjell 4. mai 2003, etter å først ha blitt frifunnet i Oslo tingrett for det samme saksforholdet. Da Avinor anket saken til høyesterett tidligere i år var svært mange i det operative miljøet, både på pilot- og flysikringssiden, sikker på at Avinor hadde en sterk sak. Overraskelsen ble derfor stor da Høyesterett 8. april valgte ikke å behandle saken, og spørsmålet om hvilke konsekvenser dommen får gjør seg gjeldende hos mange både i lufta og på bakken. ÅRSMØTE: Ikke lenger formann SIDE 17 AVGIFTER: O Learys strupetak SIDE 24 flygelederen SPILLTEST: Flygeleding på ipad SIDE 28 BAKSIDEN: Brev fra Sumpen SIDE Flygelederen nummer Straffet for å gjøre jobben? Avinor anker historisk Slettefjell-dom til Høyesterett. SIDE 8-12 Presedens. Spørsmålet om hvilken presedens dommen setter i forbindelse med utøvelse av flygelederyrket og hvordan ansvarsfordelingen er mellom flygeleder og pilot, er nå mer relevant enn noen gang. Vårt yrke er i meget høy grad regelbasert, og det som for svært mange yrkesutøvere har stått «skrevet i stein» viser seg kanskje ikke å være korrekt anvendelse av regelverket. Hvor sterk er nettopp en dom fra lagmannsretten når regeltolkning skal sees i lys av den? Det er verdt å merke seg at en rekke offentligrettslige forvaltningssaker som er blitt avgjort i lagmannsretten, har satt presedens for senere saker. Saksbehandlere i forvaltningen tolker også regelverket de til daglig bruker i lys av disse dommene. Utenfor offentligrettslige forvaltningsspørsmål danner sjelden en lagmannsrettsdom presedens, men det er allikevel interessant å dvele ved spørsmålet om dommen vil påvirke arbeidsdagen til Kari og Ola Flygeleder. Argument i senere sak. NFFs jurist, Ole- Petter Giving, sier i et intervju med Flygelederen at enhver endelig rettsavgjørelse kan påberopes som argument i en lignende sak. Dette skjer med jevne mellomrom, også utenfor offentlig forvaltningsrett. I Slettefjell-saken er rettsavgjørelsen endelig, ettersom Høyesterett avviste anken. Ifølge norsk rettspraksis kan endelige avgjørelser i lagmannsretten tillegges betydelig vekt, men ikke nødvendigvis være en bindende faktor for retten, sier Giving. Han forteller at det ikke bare er i rettslokalet en presedens tillegges vekt, men også under forhandlinger mellom parter før selve rettsforhandlingene starter. En av partene kan peke på en tidligere avgjørelse i lagmannsretten og argumentere for at motparten har en svakere sak, og dermed overbevise vedkommende om å oppgi søksmålet. Det er også viktig å ha i mente at alle saker er forskjellige, og derfor vil også tidligere endelige rettsavgjørelser variere i tyngde. Tviler på satt presedens. Avinors flysikringsdirektør, Anders Kirsebom, tror ikke at lagmannsrettens dom nødvendigvis får noen konsekvenser i form av presedens. Høyesteretts begrunnelse for å avvise Avinors anke var at saksforholdet ikke ble vurdert å være av prinsipiell karakter eller ha betydning utover enkeltsaken, sier han og fortsetter: Med bakgrunn i Høyesteretts avgjørelse, har Avinor bedt om Luftfartstilsynets uttalelse. De har konkludert med det samme som Høyesterett; at dommen er konkret og ikke har overslagseffekt. Tilsynet har for øvrig uttalt at de ikke kan se at dommen på noen måte har endret rettstilstanden innen luftfarten slik at luftfartslovgivningen må endres. Konsekvenser. Også en lagmannsrettsdom har konsekvenser, men om de begrenser seg til å gjelde kun de sanksjonene Avinor ble idømt, er ikke fullt så lett å se ved første øyekast. Et viktig spørsmål som dukker opp er: Hvordan skal man som flygeleder handle neste gang en lignende situasjon oppstår? I forrige utgave av Flygelederen påpekte leder av NFFs faglige utvalg, Kathrine Nerem, at en konsekvens av dommen i Lagmannsretten kunne bli et krav om en enorm oppbemanning av kontrollsentralene, siden det kan komme til å stilles høyere krav til tjenesten Avinor skal yte i ukontrollert luftrom enn det som har vært vanlig så langt. I motsetning til Nerem tror ikke de etterlattes advokat, Sigmund Sandal, at dommen kom- 12 flygelederen 2 13

flygelederen Kontrollsentralene består SIDE 6

flygelederen Kontrollsentralene består SIDE 6 KEBNEKAISE: Rapporten klar SIDE 8 RØROS: Beklager permittering SIDE 18 AVINOR: Skiller ut flysikring SIDE 20 SPANIA: Svekker arbeidsvilkår SIDE 26 flygelederen 3 13 Kontrollsentralene består SIDE 6 KEBNEKAISE:

Detaljer

NR. 1 MARS 2005 ÅRGANG 33. Lykkelig i Sverige SIDE 6. Skjønn forening SIDE 8-9. Tromsø i fokus MIDTEN. Forventer regularitet.

NR. 1 MARS 2005 ÅRGANG 33. Lykkelig i Sverige SIDE 6. Skjønn forening SIDE 8-9. Tromsø i fokus MIDTEN. Forventer regularitet. NR. 1 MARS 2005 ÅRGANG 33 Lykkelig i Sverige SIDE 6 Skjønn forening SIDE 8-9 Tromsø i fokus MIDTEN Forventer regularitet SIDE 4 og 5 SIDE 6 SIDE 8-9 MIDTEN NR. 1 MARS 2005 ÅRGANG 33 Å spare seg til fant

Detaljer

flygelederen Sikkert nok? SIDE 6-8

flygelederen Sikkert nok? SIDE 6-8 VÆR OG VIND: Uværsskyer SIDE 9 COOPANS: Irland i førersetet SIDE 12 MØRE APP: Ny enhet SIDE 16 SAFETY: Ny gjennomgangshøyde SIDE 18 flygelederen 1 14 Sikkert nok? SIDE 6-8 VÆR OG VIND: Uværsskyer SIDE

Detaljer

FLYGE 2 LEDEREN. SKAL GRANSKE FLYGELEDERDØD NFFs STATISTIKK SKREMMER 16-21. flygeleder.no SATSER DIGITALT SKAL SPARE 368 MILLIONER STRAFFER VARSLERE

FLYGE 2 LEDEREN. SKAL GRANSKE FLYGELEDERDØD NFFs STATISTIKK SKREMMER 16-21. flygeleder.no SATSER DIGITALT SKAL SPARE 368 MILLIONER STRAFFER VARSLERE FLYGE 2 LEDEREN flygeleder.no 2014 6 12 22 SATSER DIGITALT SKAL SPARE 368 MILLIONER STRAFFER VARSLERE SKAL GRANSKE FLYGELEDERDØD NFFs STATISTIKK SKREMMER 16-21 LEDER Et spørsmål om død I ntet mer, intet

Detaljer

Kjemper mot hevet aldersgrense

Kjemper mot hevet aldersgrense NR. 2 JULI 2005 ÅRGANG 33 Down Under SIDE 10-13 Tar sats på svensk SIDE 6-7 «Den forblåste ø» MIDTEN Kjemper mot hevet aldersgrense SIDE 8 Investering i egne ansatte for 10 år siden Flygelederne i Norge

Detaljer

flygelederen Gir grønn GEVINST og økt kapasitet LOKALISERING: FLYSIKRING: NORSK TEKNOLOGI:

flygelederen Gir grønn GEVINST og økt kapasitet LOKALISERING: FLYSIKRING: NORSK TEKNOLOGI: flygelederen NYTT TRAFIKKSYSTEM Gir grønn GEVINST og økt kapasitet SIDE 8-12 1 08 LOKALISERING: FLYSIKRING: NORSK TEKNOLOGI: Ny vurdering av Røyken SIDE 14-15 Lederkabalen løst SIDE 20-25 Tok hjem prestisjepris

Detaljer

FLYGE 3 LEDEREN TI ÅR MER PÅ JOBB 14-21. flygelederen.no TIDENES STØRSTE VANT RETTEN TIL DOMENE DE FIRE STORE

FLYGE 3 LEDEREN TI ÅR MER PÅ JOBB 14-21. flygelederen.no TIDENES STØRSTE VANT RETTEN TIL DOMENE DE FIRE STORE FLYGE 3 LEDEREN flygelederen.no 2014 12 26 40 TIDENES STØRSTE VANT RETTEN TIL DOMENE DE FIRE STORE TI ÅR MER PÅ JOBB 14-21 LEDER Det norske eksempelet R ett før dette magasin gikk til trykkeriet var Flygelederen

Detaljer

NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35. Tar tapet selv SIDE 20-21. Vi ser Sola MIDTEN. Nordisk bekymring SIDE 12-13. Stikker nesen frem SIDE 6-9

NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35. Tar tapet selv SIDE 20-21. Vi ser Sola MIDTEN. Nordisk bekymring SIDE 12-13. Stikker nesen frem SIDE 6-9 NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35 Tar tapet selv SIDE 20-21 Vi ser Sola MIDTEN Nordisk bekymring SIDE 12-13 Stikker nesen frem SIDE 6-9 NR. 3 OKTOBER 2007 ÅRGANG 35 Stikker nesen frem SIDE 6-9 Tar tapet selv

Detaljer

94 PROSENT AV JENTENE STRØK. Når ikke opp. på opptaksprøvene SIDE 10 SVERIGE: ISLAND: USA: Tapte tårn SIDE 16 Etter asken SIDE 20 36 nye SIDE 14

94 PROSENT AV JENTENE STRØK. Når ikke opp. på opptaksprøvene SIDE 10 SVERIGE: ISLAND: USA: Tapte tårn SIDE 16 Etter asken SIDE 20 36 nye SIDE 14 2 10 flygelederen 94 PROSENT AV JENTENE STRØK Når ikke opp på opptaksprøvene SIDE 10 SVERIGE: ISLAND: USA: Tapte tårn SIDE 16 Etter asken SIDE 20 36 nye SIDE 14 flygelederen 2 10 lederen 94 PROSENT AV

Detaljer

flygelederen Suser til statene SPARER MILLIONER PÅ SKOLEBYTTE

flygelederen Suser til statene SPARER MILLIONER PÅ SKOLEBYTTE flygelederen 3 09 SPARER MILLIONER PÅ SKOLEBYTTE Suser til statene SIDE 8-13 SAMFERDSEL: UTDANNING: SIKKERHETSKULTUR: Grønn komiteleder SIDE 6-7 Møtte fremtidens flygeledere SIDE 14 Stadig bedring SIDE

Detaljer

UTBYTTE. gir tårn-trøbbel VIL SNU STATENS AVINOR-POLITIKK

UTBYTTE. gir tårn-trøbbel VIL SNU STATENS AVINOR-POLITIKK 2 08 flygelederen VIL SNU STATENS AVINOR-POLITIKK UTBYTTE gir tårn-trøbbel SIDE 6-8 OSLO ASAP: REKRUTTERING: BODØ AIR SHOW: Holder løftene SIDE 10-11 Trenger flere elever SIDE 14-15 Akrobatikk i verdensklasse

Detaljer

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24 NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION IFATCA regionalt møte i Porto side 24 FLYGELEDEREN Nr. 4 Desember 2003 Rolf Skrede: AVINOR ett år side 3 I cockpit fra Flesland til

Detaljer

OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS. TLF:

OFFSET-TRYKK TRONDHEIM AS. TLF: Returadresse: FLYGELEDEREN Torpbakken 31, 7563 Malvik Famous Norwegian Flight International har kjørt en føljetong i sin humorspalte med forslag til nye fjes på Norwegians Boeing 737. Simen Staff, Trondheim

Detaljer

Flygelederen. Vil jobbe utenlands. Sølv igjen SIDE 7-9. Felles luftrom SIDE 10-11. Hilsen Kirkenes SIDE 16-18. På Hong Kongs tak MIDTEN SIDE 4-6

Flygelederen. Vil jobbe utenlands. Sølv igjen SIDE 7-9. Felles luftrom SIDE 10-11. Hilsen Kirkenes SIDE 16-18. På Hong Kongs tak MIDTEN SIDE 4-6 NR. 2 JULI 2004 ÅRGANG 32 Sølv igjen SIDE 7-9 Felles luftrom SIDE 10-11 Hilsen Kirkenes SIDE 16-18 På Hong Kongs tak MIDTEN Vil jobbe utenlands SIDE 4-6 SIDE 7-9 SIDE 10-11 SIDE 16-18 MIDTEN Omstilling

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Jurister på topp i frivillighet

Jurister på topp i frivillighet JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 4 2010 44. ÅRGANG Arne Fliflet har vært folkets ombudsmann i 20 år Kjersti Berg Sand studerer barnebortføring Jus-Norge splittet om datalagringsdirektivet

Detaljer

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1 NR 2-2009 Side 1 Forside fra Grand Place, Brussel Stadthuis. Fotograf: Knut Otto Pedersen. INNHOLD LEDER 3 Av Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune, leder fagrådet KS Innkjøpsforum. HVORDAN SIKRE

Detaljer

Vi stiller veikrav før stortingsvalget

Vi stiller veikrav før stortingsvalget magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 5-8. årgang 2009 Vi stiller veikrav før stortingsvalget s. 6-8 Gir håp for nakkeslengskadde s. 4 5 Heftig sommer for ungdommen s. 9 Bjurstrøm

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 2 / 1 5 Årets arkiv 2015: Høgskolen i Oslo og Akershus AIIM-konferansen 2015. Digital Transformation: Embrace the Chaos Arkivaren inn i omorganiseringsprosessen

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer