Arrangementshåndbok for kamper i Mizunoligaen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arrangementshåndbok for kamper i Mizunoligaen 2014-2015"

Transkript

1 Arrangementshåndbok for kamper i Mizunoligaen Innledning Dette er et hefte som vi håper kan være til nytte for alle klubbene i Mizunoligaen når det gjelder det å arrangere en kamp. Mange av våre klubber er dyktige arrangører, men vi håper likevel at også de kan finne noe av interesse her. For nye klubber i Mizunoligaen håper vi at denne håndboka kan gi nyttige tips om hvordan en kan få i stand et bedre arrangement. Mizunoligaen er på mange måter utstillingsvinduet for innendørs volleyball i Norge. Det er her vi ønsker media skal være til stede og formidle det som skjer, og det er her vi vil ha publikum. Både media og publikum kan skape ytterligere interesse rundt idretten vår. Derfor er det viktig at vi lager gode arrangement. Og det er viktig at vi sørger for å fortelle omverdenen at det skal spilles en kamp i Mizunoligaen. Vi får i hvert fall ikke publikum om de ikke vet at kampen skal spilles. Klarer vi det å lage en kamp med en god ramme vil både media og publikum ønske å komme tilbake. Mindre gode arrangement gjør at publikum nok velger en annen måte å bruke fritiden sin på. NVBF/RW august 2001 (Justert september 2013/CS) 1

2 Et godt arrangement krever innsats For arrangørene av en volleyballkamp gjelder følgende: Det trengs ikke bare nok folk, men det trengs nok folk som har tid! Den viktigste grunnsatsen når det gjelder et arrangement er kanskje: Du inviterer ikke venner og kjente uten at du er forberedt på å ta godt vare på dem! Det å lage et godt idrettsarrangement krever en stor innsats. Det trengs mennesker med nok tid, godt humør og stayer -evner. Og bak i hodet hos arrangørene bør det alltid ligge en tanke om at en skal være en god vert. Men det stilles også helt konkrete krav. Kamper på forskjellig nivå har forskjellige krav. Det er mange flere krav som skal tilfredsstilles når du skal arrangere en landskamp i forhold til en seriekamp. Det er høyere krav til en kamp i Mizunoligaen enn til en kamp lenger ned i systemet. Minimumskravene til et arrangement er regulert gjennom to dokumenter, Spilleregler for volleyball og Reglementet. FIVB, det internasjonale volleyballforbundet, har pålagt alle land å følge de offisielle spilleregler for toppnivået i hvert land. I tillegg vedtar Norges Volleyballforbund et eget reglement som styrer toppseriene, her kommer andre krav i tillegg til spillereglene om arrangementene. Målet er å lage gode arrangement som trekker til seg publikum og skaper en fin ramme rundt kampene. For utøverne, som bruker mye tid på å forberede seg på å spille godt, er det mye hyggeligere og mer inspirerende når det er mye publikum til stede. 2

3 Innhold Innledning... 1 Et godt arrangement krever innsats... 2 Spillereglene SPILLEOMRÅDET Dimensjoner Spilleflaten Banens linjer Soner og områder Temperatur Belysning NETT OG STOLPER Netthøyden Struktur Sidebånd Antenner Stolpene BALLER Spesifikasjoner Like baller Treballsystemet LAGENE Lagets plassering SPILLER VED NETTET Inntrenging under nettet Nettberøring Spillers feil ved nettet LIBEROSPILLEREN(E) Valg av libero UKORREKT OPPTREDEN OG SANKSJONER FOR DET Ukorrekt opptreden som fører til sanksjon DOMMERSTABEN OG PROSEDYRER Prosedyrer FØRSTEDOMMEREN Plassering ANDREDOMMEREN Plikter SEKRETÆREN

4 25.1 Plassering LINJEDOMMERE Plassering Arrangementskrav for Mizunoligaen Generelle krav Banen og friområdet Belysning Garderober Program Baller Nettet Dommerstol Lagbenker Resultattavler Kampmateriell Høytaleranlegg Funksjonærer Pressen Kampprosedyre Arenatelefon Resultatrapportering Statistikkføring Før sesongstart Før den enkelte kampen Publisering av kampen og kontakt med media Lokalavisen Radio/TV lokalt/distrikt Publikum Funksjonærene Gjester Lage program Invitere gjester Mat og drikke Møte og hente gjestende lag og dommere Kamputstyr og materiell Sjekke kamptidspunkt med vaktmester/halleier Henge opp skilt/merking Rigge bane og sette ut stoler og bord

5 Pynte Arrangørstaben Kampfunksjonærer: Andre funksjonærer: Sekretær Linjedommere Ballhentere Ballhenternes arbeid Personer til å betjene resultattavlene Gulvtørkere Speaker Arenaansvarlig Presseansvarlig Personer som er ansvarlige for billetter Personer til kiosksalg Personer til rigging av bane Personer til lydanlegg/musikk Vakter Personer til å motta spesielle gjester En person til å formidle resultatet etter kampen Helsepersonell En person til å ta imot regningen for og utbetalingen av dommerhonorar/reiseutgifter En person til å føre spillerstatistikk Etter kampen

6 Spillereglene Vi gjengir her et utdrag av spillereglene, de som direkte omhandler selve arrangementet. (Henvisningene og hva FIVB sier om internasjonale mesterskap i sine fotnoter er tatt bort). KAPITTEL 1 Anlegg og utstyr 1 SPILLEOMRÅDET Spilleområdet omfatter spillebanen og frisonen. Det skal være rektangulært og symmetrisk. At spilleområdet skal være rektangulært betyr at det består av rette, ubrutte sider som står vinkelrett på hverandre, og at hjørnene ikke skal være avrundet (Det tillates benyttet innebandyvant, som har en liten avrunding). At det skal være symmetrisk betyr at det skal være like brede friområder på begge sider av spillebanen og like dypt fra baklinjene til enden av friområdene i begge ender av spilleområdet. ( Ubrutte har i denne sammenheng ikke noe med reklamevant o.l. å gjøre, men betyr at ingen gjenstander/objekter skal plasseres innenfor det rektangulære området bortsett fra stangoppsett osv.). 1.1 Dimensjoner Banen er et rektangel som måler 18 x 9 m, omgitt av en frisone som er minimum 3 m bred på alle kanter. Det fri spillerommet er rommet over spilleområdet som er fri for enhver hindring. Det fri spillerommet skal være minimum 7 m høyt fra spilleflaten. Merk at for Mizunoligaen skal det være en dybde på servesonen på 5-8 meter (men altså likt for begge servesonene). 1.2 Spilleflaten Spilleflaten skal være plan, horisontal og ens over det hele. Den må ikke innebære noen fare for skade hos spillerne. Det er forbudt å spille på ujevnt eller glatt dekke I innendørsanlegg skal overflaten på spillebanen være av en lys farge. 1.3 Banens linjer Linjer Alle linjer er 5 cm brede. De skal være lyse og ha en annen farge enn gulvet og alle andre linjer Grenselinjer To sidelinjer og to baklinjer avgrenser banen. Både sidelinjene og baklinjene er inkludert i banens mål. 6

7 1.3.3 Midtlinje Aksen gjennom midtlinjen deler banen i to banehalvdeler som hver måler 9 m x 9 m. Hele linjens brede tilhører begge banehalvdeler. Midtlinjen går fra sidelinje til sidelinje under nettet Angrepslinje På hver banehalvdel trekkes en angrepslinje 3 m fra aksen gjennom midtlinjen. 1.4 Soner og områder Frontsonen På hver banehalvdel er frontsonen avgrenset av aksen gjennom midtlinjen og angrepslinjen (angrepslinjens bredde er inkludert). Frontsonen anses å fortsette utenfor sidelinjene til enden av frisonen Servesonen Servesonen er et 9 m bredt område bak baklinjen (baklinjen ikke medregnet). Den er begrenset i side av to korte linjer, hver på 15 cm lengde, trukket 20 cm bak baklinjen som en fortsettelse av sidelinjene. Begge de korte linjene er inkludert i sonens bredde. I dybde strekker servefeltet seg til enden av frisonen Spillerbyttesonen Spillerbyttesonen er begrenset av den tenkte fortsettelsen av begge angrepslinjene opp til sekretærbordet Oppvarmingsområde 3 x 3 meter område plassert i hjørnene av hallen på samme side som spillerbenkene og utenfor friområdet Sanksjonsområde Sanksjonsområdene, i størrelse ca. 1 x 1 m, er plassert i kontrollområdet, utenfor forlengelsen av hver baklinje. De er utstyrt med to stoler hver og kan avgrenses med 5 cm brede røde linjer. 1.5 Temperatur Minimumstemperaturen skal ikke være under 10 C (50 F). 1.6 Belysning (Se punkt 4.3 på s.11) 7

8 2 NETT OG STOLPER 2.1 Netthøyden Nettet er plassert loddrett over midtlinjen. Toppen av nettet har en høyde på 2.43 m for menn og 2.24 m for kvinner Høyden måles fra midten av banen. Netthøyden (målt over de to sidelinjene) skal være nøyaktig den samme og skal ikke overskride den offisielle høyden med mer enn 2 cm. 2.2 Struktur Nettet er 1 m bredt og 9.50 m langt og laget av svart snøre i masker på 10 cm kvadrater. På toppen er det et 7 cm bredt horisontalt bånd, laget av dobbelt lerret og sydd i hele nettets lengde. Ved hver ende av båndet er det et hull som en trekker en snor gjennom. Denne snoren fester båndet til stolpene for å holde nettet stramt på toppen. Inne i båndet skal det være en bøyelig kabel som brukes til å feste nettet i stolpene og som holder nettet stramt øverst. Nederst på nettet (uten et horisontalt bånd) er en snor tredd gjennom maskene, denne snoren festes i stolpene og holder nederste del av nettet stramt. 2.3 Sidebånd To hvite bånd er festet loddrett på nettet og plassert rett over hver sidelinje. De er 5 cm brede og 1 m lange, og anses som en del av nettet. 2.4 Antenner En antenne er ei bøyelig stang, 1.80 m lang og 10 mm i diameter. Den er laget av fiberglass eller liknende materiale. To antenner festes på nettet, på ytterkanten av hvert sidebånd og på hver sin side av nettet. Den øverste, 80 cm lange, delen av hver antenne fortsetter over nettet og er merket med 10 cm høye felt i forskjellige farger, fortrinnsvis rødt og hvitt. Antennene anses som en del av nettet og markerer sidegrensene for passeringsområdet. 2.5 Stolpene Stolpene som nettet er festet i skal plasseres i en avstand av m utenfor sidelinjene. De er 2.55 m høye og helst justerbare Stolpene er avrundet og glatte, festet i gulvet uten vaier. Det skal ikke være konstruksjoner som innebærer fare eller hinder for spillerne. 8

9 3 BALLER 3.1 Spesifikasjoner Ballen skal være kuleformet, og består av en ytre del laget av mykt skinn, naturskinn eller syntetisk skinn, og en innvendig blære laget av gummi eller liknende materiale. Når det nyttes syntetisk skinn, skal dette først være forhåndsgodkjent av FIVB. Ballens farge skal være ensfarget og lys, eller en kombinasjon av farger godkjent av FIVB. Dens omkrets er cm og vekta er g. Innvendig trykk skal være 0.30 til kg/cm2 (294.3 til mba eller hpa). 3.2 Like baller Alle ballene som brukes i en kamp må ha samme spesifikasjoner når det gjelder omkrets, vekt, trykk, merke etc. Verdensomfattende og kontinentale FIVB-konkurranser, så vel som nasjonale serier og mesterskap, skal spilles med baller godkjent av FIVB, dersom ikke FIVB har gitt tillatelse til noe annet. 3.3 Treballsystemet (Se reglementet) 4 LAGENE Et lag kan bestå av maksimalt 12 spillere 4.2 Lagets plassering Spillerne som ikke er i spill skal enten sitte på sin lagbenk eller være i oppvarmingsområdet. Treneren og andre lagmedlemmer sitter på benken, men kan forlate den midlertidig. Lagbenkene er plassert ved siden av sekretærbordet, utenfor frisonen Bare lagets medlemmer tillates å sitte på benken under kampen og å delta i oppvarmingen Spillere som ikke er i spill kan varme opp uten baller på følgende måte: under spill: i oppvarmingsområdene; i time-outer og tekniske time-outer: i frisonen bak sin egen banehalvdel I pausen mellom settene kan spillerne varme opp med ball i frisonen. 9

10 11 SPILLER VED NETTET 11.2 Inntrenging under nettet Det er tillatt å trenge inn i motstandernes spillerom under nettet, forutsatt at motstanderne ikke blir hindret i sitt spill Det er tillatt å berøre motstanders banehalvdel med en fot (føttene), forutsatt at en del av foten (føttene) enten berører eller befinner seg direkte over midtlinjen (se regel 1.1.3) Det er tillatt å berøre motstanders banehalvdel med en hvilken som helst del av kroppen over føttene så lenge dette ikke hindrer motstanderens mulighet for å spille ballen. (se regel ) 11.3 Nettberøring Det er ikke feil å berøre nettet, såfremt dette ikke påvirker spillet Spilleren kan berøre stolpene, kablene og en hvilken som helst gjenstand utenfor antennene, inkludert nettet Spillers feil ved nettet spilleren påvirker motstanderens spill ved (bl.a.): - å berøre øvre nettbånd eller antennene i forbindelse med en aksjon for å spille ballen - skaper seg en urettferdig fordel overfor motstanderen - hindrer motstanderen i å spille ballen på lovlig måte Interference - påvirkning - er en aksjon nær nettet som gir spilleren en fordel i forhold til motstanderen eller hindrer motstanderen i dennes spill på ballen. 19 LIBEROSPILLEREN(E) 19.1 Valg av libero Hvert lag har rett til, fra listen på 12 spillere, å utpeke inntil to (2) spesialisert forsvarsspiller, libero Liberoen(e) skal skrives inn i kampskjemaet før kampstart på de linjene avsatt til dette Bytte av libero: Liberoen som er på banen kan bare byttes ut mot spilleren liberoen byttet med, ELLER med den andre liberoen dersom laget har to liberoer. Dette betyr at det er tillatt å bytte den ene liberoen med den andre etter en ballveksling, når som helst i kampen. 10

11 21 UKORREKT OPPTREDEN OG SANKSJONER FOR DET 21.2 Ukorrekt opptreden som fører til sanksjon Ukorrekt opptreden av et medlem av laget overfor funksjonærer, motstandere, medspillere eller tilskuere blir klassifisert i tre kategorier i samsvar med graden av forseelsen Simpel opptreden (rude conduct): å opptre i strid med god oppførsel eller moralske prinsipper, eller uttrykke forakt Fornærmende opptreden (offensive conduct): ærekrenkende eller fornærmende ord eller fakter Aggresjon (aggression): fysisk angrep eller aggressiv og truende oppførsel. 22 DOMMERSTABEN OG PROSEDYRER 22.2 Prosedyrer Dommerne Ved et feil angrepsslag av en bakspiller eller libero skal begge dommerne indikere dette i henhold til og FØRSTEDOMMEREN 23.1 Plassering Førstedommeren utfører sine plikter sittende eller stående på en dommerstol som er plassert ved den ene enden av nettet. Hans/hennes øyne skal være ca. 50 cm over nettets overkant. 24 ANDREDOMMEREN 24.3 Plikter Under kampen avgjør, blåser og signaliserer andredommeren for: inntrenging på motstandernes banehalvdel og i spillerommet under nettet, oppstillingsfeil hos det mottakende laget, berøring av nettets nedre del, eller med antennen på sin side av banen, fullført blokk av en bakspiller eller blokkforsøk av liberoen, eller en angrepsfeil av bakspiller eller Libero, ballens berøring med en gjenstand utenfor banen, ballens berøring av gulvet når førstedommeren ikke er i posisjon for å kunne se berøringen ballen når den passerer nettet fullstendig eller delvis utenfor passeringsområdet til motstandernes banehalvdel eller berører antennen på sin 11

12 banehalvdel 25 SEKRETÆREN 25.1 Plassering Sekretæren utfører sine oppgaver sittende ved sekretærbordet på motsatt side av banen av førstedommeren og vendt mot denne. 27 LINJEDOMMERE 27.1 Plassering Dersom det nyttes bare to linjedommere, skal de stå i hjørnene på banen, nærmest høyre hånd til hver av dommerne, diagonalt i en avstand av 1m fra hjørnet. Hver linjedommer kontrollere både baklinjen og sidelinjen på sin side. 12

13 Arrangementskrav for Mizunoligaen Generelle krav Arrangøren plikter å gjennomføre kamparrangementet på en tilfredsstillende måte og i overensstemmelse med reglement, spilleregler og NVBF sin arrangementshåndbok. NVBF fastsetter minimumskrav vedrørende anlegg, arrangement og gjennomføringen av arrangement. Spilleflate, baneoppmerking og alt utstyr i forbindelse med volleyballkampene skal være korrekt og i god stand. Hjemmelaget stille med innbytterskilter nummeret 1-20 til begge lag. I kamper med TV-sending er det tilleggskrav. Se mer om dette i informasjonsbulletin fra NVBF. 1.2 Banen og friområdet Spilleområdet skal være med 5-8 meter friområde bak baklinjene og 3-5 meter friområde utenfor sidelinjene. Friområdet skal være like stort utenfor begge sidelinjene og det skal være like stort bak begge baklinjene (symmetrisk). Selve banen skal ha en annen farge enn friområdet. Utenfor sidelinjen, i forlengelse av angrepslinjen, skal det markeres en prikket linje. Den består av fem 15 cm lange og 5 cm brede linjer, trukket med 20 cm mellomrom, til en total lengde på 1.75 meter. Spilleområdet skal markeres ved at det plasseres en fysisk avgrensning utenfor, men helt inntil friområdet. Avgrensingen skal være i form av reklameskilt eller vant. Hensikten med avgrensingen er å markere hvilket område som tilhører spilleområdet og hvilket område publikum og presse kan oppholde seg i. Minimumskrav: Ved enden av banen, bak hver baklinje, skal det være minimum fysisk avgrensing på 5 meter. På den siden av banen hvor spillerbenkene og sekretærbordet er, skal det være minimum 2,5 meter fysisk avgrensing i hver ende av banens friområde. På den andre siden av banen av der spillerbenkene er, skal det minst være to fysiske avgrensninger, en for hver banehalvdel og hver på minimum 5 meter. Maksimumsgrenser: Rundt hele banen, unntatt på den siden hvor spillerbenkene er, kan det være kontinuerlig fysisk avgrensing. På den siden hvor spillerbenkene er kan det være fysisk avgrensing til 6 meter fra forlengelsen av nettet. Ballhenterne skal arbeide innenfor avsperringen. Innbyttespillere, publikum, presse osv. skal befinne seg utenfor. Reklameskiltene eller vantene skal ha en høyde på cm. Den fysiske avgrensingen må ikke representere fare for spillerne ved at den har særlig skarpe kanter etc. 13

14 Avgrensingen skal settes opp i overensstemmelse med krav om mål og symmetri for friområdet, og være rektangulær. Et oppvarmingsområde for hver banehalvdel skal markeres (med tape). Det er på 3 x 3 meter og plassert i hjørnene av hallen på samme side som spillerbenkene og utenfor friområdet. 1.3 Belysning Belysningen skal være av en slik styrke at den måler min. 500 lux 1 meter over spilleflaten. 1.4 Garderober De to lagene skal ha hver sin garderobe. Garderobene skal være merket med klubbens navn. Dommere og linjedommere skal ha egen garderobe. 1.5 Program Arrangøren skal sørge for eget kampprogram for hver kamp. Det skal inneholde ajourført tabell og korrekt spillerliste for begge lagene i vedkommende kamp. Arrangøren skal sørge for at dette programmet er tilgjengelig for alle representanter fra media og for publikum 1.6 Baller Det benyttes 3-ball system, og arrangøren skal sørge for 3 baller av samme merke/type, med samme farge og med samme trykk. Arrangøren skal stille minimum 6 tilfredsstillende baller av samme merke som matchballene til disposisjon for det gjestende laget under oppvarming. Det skal spilles med ball av et merke og type som er godkjent av NVBF. Dette er sesongen : Mikasa MVA Nettet Det skal benyttes et nett som er 1 m. bredt og 9,50 m langt og laget av svart snøre i masker på 10 cm kvadrater. På toppen er det et 7 cm bredt horisontalt bånd, laget av dobbelt lerret og sydd i hele nettets lengde. Inne i båndet skal det være en bøyelig kabel som brukes til å feste nettet i stolpene og som holder nettet stramt øverst. Nederst på nettet (uten et horisontalt bånd) er en snor tredd gjennom maskene, denne snoren festes i stolpene og holder nederste del av nettet stramt. 1.8 Dommerstol Det skal være en dommerstol som tilfredsstiller kravene om at en dommer skal kunne stå og dømme. Den må være regulerbar i høyden, siden dommeren skal ha ansiktet ca. 50 cm over nettkanten. Dommerstolen må ikke være til fare for spillere eller dommeren. 14

15 1.9 Lagbenker Det skal være minimum 9 stoler med ryggstø til hvert lag. Spillerne skal plasseres bagene på anvist plass og bagene skal ikke være i veien for funksjonærer eller spillere Resultattavler Det skal være minimum 2 poengtavler, hvorav den ene bør være en elektronisk tavle. Tavlene plasseres slik at de er godt synlige for spillere på banen, dommerne, lagbenken, publikum og pressekorpset Kampmateriell Arrangøren sørger for at internasjonalt kampskjema, oppstillingsslipper, ballpumpe med nippel, skriveredskap og stav for måling av netthøyden er til stede. Det skal være en fløyte på sekretærbordet til bruk for sekretæren Høytaleranlegg Speaker skal benytte høytaleranlegg under kampen Funksjonærer Arrangøren har ansvar for å stille følgende kampfunksjonærer: 1) 1 sekretær 2) 2 linjedommere 3) 1-2 personer til å betjene resultattavlene. Én av disse skal sitte ved siden av sekretæren og betjene den elektroniske resultattavlen og den manuelle på sekretærbordet. Denne personen skal kontrollere at stillingen på tavlene stemmer med skjemaet til sekretæren. 4) Speaker 5) Normalt 6 ballhentere. 4 eller 5 ballhentere kan benyttes der hvor forholdene er slik at kampen kan gjennomføres på en god måte med dette antallet. 6) 1 arenaansvarlig 7) 1 til å betjene pressen (informasjon og servering) 6) og 7) kan være én og samme person. 8) Min. 2 gulvtørker 9) 1 person til Online resultatservice. I tillegg må arrangøren sørge for tilstrekkelig antall personer til å betjene andre funksjoner som billettsalg, billettvakt, kiosksalg osv. Sekretær skal være klar til å ta fatt på sin oppgave senest 30 minutter før kampstart. Linjedommerne skal melde seg for førstedommer eller andredommer, klare til sine oppgaver, senest 20 minutter før kampstart. Ballhentere skal være klare til sine oppgaver senest 15 minutter før kampstart Funksjonærenes antrekk Sekretæren bør være iført hvit overdel. Linjedommerne skal være iført hvite overdeler og blå benklær. 15

16 Ballhenterne skal være iført like overdeler og like benklær. De skal ikke bære hodeplagg Pressen Det skal settes opp tilstrekkelig antall bord og stoler til pressen. Disse skal plasseres slik at alle har godt utsyn til banen og til en av resultattavlene. Det skal være plass for fotografene til å arbeide både på siden av banen og bak banen. Program legges ut til pressen. Pressen skal ha lett servering Kampprosedyre Følgende prosedyre følges fram til kampstart: - 60 min Garderober tilgjengelig - 45 min Oppvarming kan starte - 30 min Korrekt nettoppsett i orden/sekretær på plass Spillerliste levert til sekretær/lisenser kontrolleres Dommer kontrollerer netthøyde - 15 min Lagkapteinene til trekning Oppvarming på nett (i spillerdrakter) - 10 min Lagoppstilling for 1. sett leveres sekretæren Førsteoppstillingen i nummerrekkefølge leveres speaker - 5 min Lag og dommere stiller på linje på banen Speaker ønsker bortelaget velkommen, presenterer kapteinen og hjemmelagets kaptein. Dommerne presenteres. Lagenes spillere hilser på hverandre og går til benken. - 3 min Første- og andredommer til sekretærbordet og kontrollerer at alt er klart. Netthøyden kontrolleres. De inntar deretter sine plasser. - 2 min Førstesekseren sitter på benken i spillerdrakter. De resterende spillere befinner seg i oppvarmingsområdet. Spillerne løper inn på banen ettersom speaker leser opp deres navn, bortelaget først. - 1 min Andredommer kontrollerer lagoppstillingene og gir ballen til servende lag. - 0 min Førstedommer blåser i gang kampen. Mellom 2. og 3. sett kan det være en pause på 10 minutter. Det gjestende laget og dommerne skal før kampen motta beskjed om det blir en slik pause eller ikke Arenatelefon Hvert lag skal før seriestart oppgi et telefonnummer til hallen. Siden dette er en telefon reisende lag skal kunne ringe til om det oppstår forsinkelser underveis, må det være en telefon som er bemannet før kampstart. Det kan gjerne være en mobiltelefon som tilhører klubben/laget. 16

17 1.17 Resultatrapportering Arrangøren skal ringe kampresultatet til NTB og ANB, og legge dem inn elektronisk på nettet snarest mulig og senest 30 minutter etter kampslutt. Informasjon til media utover dette blir det gitt melding om ved seriestart. Kampskjemaet sendes til Norges Volleyballforbund straks etter kampen og forsendelsen skal være poststemplet senest første hverdag etter kampen. Tilskuertallet skal skrives inn i rapportskjemaet for kampen og er det antall tilskuere som har vært til stede under kampen Statistikkføring Arrangøren skal føre spillerstatistikk under kampen (Mizunoligaen online/poengliga.no). Passordet vil bli formidlet til klubbene før seriestart. Klubbene forplikter å ha godkjent internett forbindelse i hallen enten via kabler, trådløsnettverk eller bruken av telefon. 17

18 Før sesongstart En klubb som skal delta i Mizunoligaen må starte forberedende arbeid lenge før seriestart, kanskje allerede kort tid etter vårens serieavslutning eller enda tidligere. Her er noen av de oppgavene klubben må arbeide med i god tid før serien starter: Det må opprettes en komité som er overordnet funksjonærene til den enkelte kampen. Denne komiteen må sette opp en struktur for arbeidet med kampene/reisene/økonomi osv. for sesongen. Noen av oppgavene de skal arbeide med, finner du videre i denne oversikten. Sette opp en funksjonærstab, en fast gruppe mennesker som skal løse de forskjellige oppgavene under kampene. En person som har utført samme oppgave flere ganger, skaffer seg erfaring som vil gjøre han/henne stadig bedre til å løse oppgaven. Husk å finne reserver til disse funksjonæroppgavene, noen ganger vil enkelte være forhindret fra å møte. Etablere kontakt med lokale media. Klubben må ha en person som har til oppgave å ha kontakt med media. Denne personen bør tidlig finne ut hvilken person i en redaksjon som skal ha ansvaret for volleyball. Snakk med media på forhånd, spør hvordan de helst vil at samarbeidet skal foregå. Det beste er å møte denne kontakten ansikt til ansikt for å bli litt kjent. Utarbeide ett sett rutiner for forberedelse til kamp og gjennomføring av kamparrangementet. (Eksempler på områder det må lages gode rutiner for: at hallen åpnes til rett tid/vaktmesterkontakt, lage program med korrekte spillerlister, rapportering av kampresultat, innsending av kampskjema, hvem som skal ansvar for utstyr til kampen osv.). Trykke opp plakater/billetter og annet materiell. Arbeide mot sponsorer. Dette arbeidet bør starte allerede på slutten av foregående sesong, slik at sponsorene får anledning til å se hva det er de blir spurt om å være med på. Med nye sponsorer må det lages skilter til hallen/banen. Det er selvsagt at arbeidet med å lage et økonomisk grunnlag må starte lenge før serien starter. Følge med i forslagene til terminlister fra forbundet. Det er et mål å ikke endre kampoppsettet etter at serien har startet. Klubben må sjekke og dobbeltsjekke datoer og klokkeslett og være sikre på at det ikke er kollisjoner i hallen. Bestille halltid. Sørge for korrekte drakter til spillerne. Her skal alle eliteserieklubbene ha minst to draktsett av forskjellig farge, slik at vi unngår at to lag stiller på banen med nesten like drakter. Kontroller at tallene på draktene blir av rett størrelse. Drakter/uniformer til funksjonærene. Kontroller at det er tilstrekkelig med baller til kampene. Vimpler/gaver. Kontrollere nett og annet kamputstyr. Ta kontakt med nærmeste sykehus/legevakt for å avtale hvordan laget skal opptre om det skulle bli nødvendig med akutt hjelp i forbindelse med en kamp. Oppnevne en person som klubbens offisielle internettkontakt (med ansvar for klubbens hjemmesider/klubben Online). 18

19 Før den enkelte kampen Publisering av kampen og kontakt med media Det er flere kategorier som skal vite når kampen skal spilles: Lokalavisen Radio/TV lokalt/distrikt Publikum Funksjonærene Gjester Lokalavisen Klubbens pressekontakt bør ta kontakt foran hver kamp med sin kontakt i avisen(e). Om dette skjer ved hjelp av eller telefon er noe som kan avtales med disse på forhånd (se oppgaver før sesongstart). Det er alltid greit for journalisten å bli minnet på kamptidspunkt og hvem som er motstander. Men det aller beste er at en har et journalistisk poeng når en tar denne kontakten. Hva er så et journalistisk poeng? Det er noe som journalisten kan bruke som utgangspunkt, både i en forhåndsomtale av kampen og i reportasjen fra kampen. Det skal være noe som skiller denne kampen fra andre kamper. Noen eksempler: Duell mellom landets to beste oppleggere Kamp mot et lag som har vunnet alle sine kamper til nå klarer vårt lag å få hull på byllen? Kamp mot laget en tapte for i NM-finalen forrige sesong Klarer vårt lag å stanse xx? Det er altså et mål å fenge interessen hos journalisten. Vær kreative. Ikke press veldig mye om det er vanskelig å finne et poeng, det er bedre å kjøre litt på når det virkelig er en spennende innfallsvinkel. Men ikke forsøk å bløffe, det blir lett gjennomskuet. Vær ærlig! Husk at du sikkert skal ha med denne journalisten å gjøre en annen gang også. Radio/TV lokalt/distrikt Mye av det som er sagt i avsnittet foran gjelder også her. Dersom dere har et stort poeng ved en kamp og dere lager et litt spesielt arrangement, er det også fint om dere ringer de nasjonale TV-stasjonene. Publikum Her er det viktig å gjøre en god jobb. Tidligere kjøpte idrettsklubber annonser på sportssidene for å annonsere for et arrangement. Nå har de fleste avisene egen spalte med oversikt over hva som skjer. Ofte er dette en annen avdeling i avisen enn sporten, ta rede på dette og sørg for at den ansvarlige for dette stoffet i avisen hele tiden er klar over datoer og klokkeslett. 19

20 Når det gjelder publikum må nok klubber i storbyene arbeide på annen måte enn de som holder til på mindre steder. På mindre steder går det an å gå litt mer direkte på innbyggerne. En klubb deler ut programmet sitt med oversikt over alle kampene til samtlige husstander i sitt nærområde. En nordnorsk klubbe legger ut flygeblader på 700 bilder før hver kamp, dette utføres av rekruttene i klubben. En annen klubb hadde stand i sentrum der de gjorde forhåndsreklame for kampen. Plakater er en måte å spre informasjon om kampen på. Her må det understrekes at det er meget viktig å fjerne plakaten når kampen er over. Dersom det blir hengende gamle plakater oppe, vil folk etter hvert slutte å se på plakatene når de en gang har oppdaget at de er utdaterte. Skolene bør være en målgruppe. En må be om tillatelse til å henge opp plakaten her, og sørge for å ta den ned raskt etter kampen. Til en del kamper er det flere klubber som inviterer skoleelever gratis. Dette både for at lagene skal spille for publikum, men kan også fungere som rekrutteringstiltak. Internett er det nye kommunikasjonsverktøyet. Klubben må selvsagt fortelle om den neste kampen på sin nettside, når, hvor og hvem som er motstander. Men her kan en benytte sjansen til å presentere noen poeng (journalistiske) om kampen, slik at folk synes de må gå. Det er sikkert mange måter å formidle kampsted og tidspunkt på. Hver klubb må vurdere sitt miljø og forsøke å finne metoder som fungerer. KlubbenOnline vil kunne være et viktig verktøy. Funksjonærene Klubben må legge inn rutiner for hvordan de skal innkalle funksjonærene. Terminlisten er selvsagt et redskap her. Det bør nok utarbeides en vaktliste for alle kampene, slik at den ansvarlige til enhver tid vet hvilke funksjonærer som skal stille til hvilke kamper. Oversikt over navn og telefonnummer til alle funksjonærene bør foreligge før hver kamp. Her kan KlubbenOnline bli et nyttig redskap. Der går det nemlig an å sende ut tekstmeldinger til mobiltelefonene til folk bare ved å skrive meldingen på datamaskinen og sende det ut med et tastetrykk. Da kan dette brukes som påminning på en enkel og lettvinn måte. Klubbens hjemmesider kan i det hele tatt være en ypperlig måte å holde alle klubbens medlemmer orientert om hva som skal skje til enhver tid. Gjester Under betegnelsen gjester har vi alle dem vi ønsker å gjøre noe ekstra for. Det kan være klubbens æresmedlemmer, forbundets æresmedlemmer eller sponsorer. De kan selvsagt få årskort som gir dem gratis adgang til alle kampene, vedlagt en terminliste. 20

MINIBASKET. Retningslinjer og spilleregler for barn. Vedtatt av Norges Basketballforbund Gyldig fra 1. august 2010

MINIBASKET. Retningslinjer og spilleregler for barn. Vedtatt av Norges Basketballforbund Gyldig fra 1. august 2010 MINIBASKET Retningslinjer og spilleregler for barn 2010 Vedtatt av Norges Basketballforbund Gyldig fra 1. august 2010 Norges Basketballforbund NORWEGIAN BASKETBALL ASSOCIATION Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

EASY BASKET Retningslinjer og spilleregler for barn 2013

EASY BASKET Retningslinjer og spilleregler for barn 2013 EASY BASKET Retningslinjer og spilleregler for barn 2013 Vedtatt av Norges Basketballforbund Gyldig fra 1. august 2013 Norges Basketballforbund 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Introduksjon... 5 Hva

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION MANUAL FOR ELITESERIEN HERRER

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION MANUAL FOR ELITESERIEN HERRER NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION MANUAL FOR ELITESERIEN HERRER INNLEDNING Det er utarbeidet en manual for eliteserien. Den er laget av NBTF for å gi bedre forutsetninger ved

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Forord. Vennlig hilsen. NLM Ung Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM Ung 2

Forord. Vennlig hilsen. NLM Ung Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM Ung 2 Innhold Forord... Side 2 1. Innledning... Side 3 Allidrett... Side 4 Logo... Side 5 Til deg som er leder... Side 6 2. Hvordan komme i gang... Side 9 Forberedelser... Side 10 Hall/gymsal (m/forslag til

Detaljer

ABC. Dette heftet er utarbeidet av følgende personer: Birthe Marit Bøhn, Guro Stenersen, Hanne Medlien, Ranveig Herheim og Frøydis Barstad.

ABC. Dette heftet er utarbeidet av følgende personer: Birthe Marit Bøhn, Guro Stenersen, Hanne Medlien, Ranveig Herheim og Frøydis Barstad. ABC for revy ABC ABC for revy Heftet du nå holder i hånden er et av resultatene av kulturprosjektet På Scenekanten, og kan forhåpentligvis gi deg noen gode tips når du skal lage et innslag til høstfesten,

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Regler for agilitystevner

Regler for agilitystevner Regler for agilitystevner www.nkk.no arrangert av Norsk Kennel Klub og NKKs medlemsklubber» Bronsemerkeprøve» Norgesmesterskap» Hinderutforming Gyldig fra 01.01.2012 Versjon 2 Innhold 1. Bronsemerkeprøve

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund LOVHEFTE Ajourført etter Forbundstinget 2003 Norges Bowlingforbund LOV, REGLER, BESTEMMELSER OG STATUTTER FOR NORGES BOWLINGFORBUND Stiftet 3. oktober 1962 INNHOLD KAPITTEL 1. Lov... 3 2. Konkurransebestemmelser...

Detaljer

Håndbok Kvinneligaen

Håndbok Kvinneligaen Håndbok Kvinneligaen (Versjon 19.06.2015) 1 Innledning Kvinneligaen er nå i gang med sin syvende sesong under navnet Kvinneligaen. Navnet ble etablert i forbindelse med at jente- og kvinnesatsning ble

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder Generell klubbinformasjon Historie Klubben er opprinnelig stiftet 21. November 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Innledning. Lykke til med arbeidet!

Innledning. Lykke til med arbeidet! Innledning Hvordan vinner vi kampen om oppmerksomheten? Dette er et stort spørsmål i en støyende mediehverdag, hvor stadig flere kjemper om din og min oppmerksomhet. Samtidig finnes det godt verktøy, som

Detaljer

Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter Beitostølen Helsesportsenter Øystein Vegge Martin Sæbu 2002 INNLEDNING 2 FYSISK AKTIVITET FOR ALLE 2 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE 3 BALL-AKTIVITETER 7 FANGELEKER 13 GRUPPE-AKTIVITETER UTEN BALL

Detaljer

FOLLO FK... 55 FREDRIKSTAD FK... 56 IL HØDD... 57 HØNEFOSS BK... 58 FK JERV... 59 KRISTIANSUND BK... 60 LEVANGER FK... 61 NEST SOTRA FOTBALL...

FOLLO FK... 55 FREDRIKSTAD FK... 56 IL HØDD... 57 HØNEFOSS BK... 58 FK JERV... 59 KRISTIANSUND BK... 60 LEVANGER FK... 61 NEST SOTRA FOTBALL... 1 Innholdsfortegnelse KONTAKTPERSONER... 5 Arenaorganisering... 5 Definisjoner:... 6 Rettighetsbelagt område:... 6 Teknisk område... 6 Teknisk sone... 6 Mixed sone... 6 Superflash-intervju... 7 Hyperflash-intervju...

Detaljer

Lånekassens språkprofil

Lånekassens språkprofil Lånekassens språkprofil Side 1 av 73 Innhold 1 Lånekassens språkprofil... 4 1.1 Slik kan språket hjelpe oss å løse oppgavene våre... 4 1.1.1 Vi skal bli oppfattet som den mest moderne offentlige etaten

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer