Arrangementshåndbok for kamper i Mizunoligaen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arrangementshåndbok for kamper i Mizunoligaen 2014-2015"

Transkript

1 Arrangementshåndbok for kamper i Mizunoligaen Innledning Dette er et hefte som vi håper kan være til nytte for alle klubbene i Mizunoligaen når det gjelder det å arrangere en kamp. Mange av våre klubber er dyktige arrangører, men vi håper likevel at også de kan finne noe av interesse her. For nye klubber i Mizunoligaen håper vi at denne håndboka kan gi nyttige tips om hvordan en kan få i stand et bedre arrangement. Mizunoligaen er på mange måter utstillingsvinduet for innendørs volleyball i Norge. Det er her vi ønsker media skal være til stede og formidle det som skjer, og det er her vi vil ha publikum. Både media og publikum kan skape ytterligere interesse rundt idretten vår. Derfor er det viktig at vi lager gode arrangement. Og det er viktig at vi sørger for å fortelle omverdenen at det skal spilles en kamp i Mizunoligaen. Vi får i hvert fall ikke publikum om de ikke vet at kampen skal spilles. Klarer vi det å lage en kamp med en god ramme vil både media og publikum ønske å komme tilbake. Mindre gode arrangement gjør at publikum nok velger en annen måte å bruke fritiden sin på. NVBF/RW august 2001 (Justert september 2013/CS) 1

2 Et godt arrangement krever innsats For arrangørene av en volleyballkamp gjelder følgende: Det trengs ikke bare nok folk, men det trengs nok folk som har tid! Den viktigste grunnsatsen når det gjelder et arrangement er kanskje: Du inviterer ikke venner og kjente uten at du er forberedt på å ta godt vare på dem! Det å lage et godt idrettsarrangement krever en stor innsats. Det trengs mennesker med nok tid, godt humør og stayer -evner. Og bak i hodet hos arrangørene bør det alltid ligge en tanke om at en skal være en god vert. Men det stilles også helt konkrete krav. Kamper på forskjellig nivå har forskjellige krav. Det er mange flere krav som skal tilfredsstilles når du skal arrangere en landskamp i forhold til en seriekamp. Det er høyere krav til en kamp i Mizunoligaen enn til en kamp lenger ned i systemet. Minimumskravene til et arrangement er regulert gjennom to dokumenter, Spilleregler for volleyball og Reglementet. FIVB, det internasjonale volleyballforbundet, har pålagt alle land å følge de offisielle spilleregler for toppnivået i hvert land. I tillegg vedtar Norges Volleyballforbund et eget reglement som styrer toppseriene, her kommer andre krav i tillegg til spillereglene om arrangementene. Målet er å lage gode arrangement som trekker til seg publikum og skaper en fin ramme rundt kampene. For utøverne, som bruker mye tid på å forberede seg på å spille godt, er det mye hyggeligere og mer inspirerende når det er mye publikum til stede. 2

3 Innhold Innledning... 1 Et godt arrangement krever innsats... 2 Spillereglene SPILLEOMRÅDET Dimensjoner Spilleflaten Banens linjer Soner og områder Temperatur Belysning NETT OG STOLPER Netthøyden Struktur Sidebånd Antenner Stolpene BALLER Spesifikasjoner Like baller Treballsystemet LAGENE Lagets plassering SPILLER VED NETTET Inntrenging under nettet Nettberøring Spillers feil ved nettet LIBEROSPILLEREN(E) Valg av libero UKORREKT OPPTREDEN OG SANKSJONER FOR DET Ukorrekt opptreden som fører til sanksjon DOMMERSTABEN OG PROSEDYRER Prosedyrer FØRSTEDOMMEREN Plassering ANDREDOMMEREN Plikter SEKRETÆREN

4 25.1 Plassering LINJEDOMMERE Plassering Arrangementskrav for Mizunoligaen Generelle krav Banen og friområdet Belysning Garderober Program Baller Nettet Dommerstol Lagbenker Resultattavler Kampmateriell Høytaleranlegg Funksjonærer Pressen Kampprosedyre Arenatelefon Resultatrapportering Statistikkføring Før sesongstart Før den enkelte kampen Publisering av kampen og kontakt med media Lokalavisen Radio/TV lokalt/distrikt Publikum Funksjonærene Gjester Lage program Invitere gjester Mat og drikke Møte og hente gjestende lag og dommere Kamputstyr og materiell Sjekke kamptidspunkt med vaktmester/halleier Henge opp skilt/merking Rigge bane og sette ut stoler og bord

5 Pynte Arrangørstaben Kampfunksjonærer: Andre funksjonærer: Sekretær Linjedommere Ballhentere Ballhenternes arbeid Personer til å betjene resultattavlene Gulvtørkere Speaker Arenaansvarlig Presseansvarlig Personer som er ansvarlige for billetter Personer til kiosksalg Personer til rigging av bane Personer til lydanlegg/musikk Vakter Personer til å motta spesielle gjester En person til å formidle resultatet etter kampen Helsepersonell En person til å ta imot regningen for og utbetalingen av dommerhonorar/reiseutgifter En person til å føre spillerstatistikk Etter kampen

6 Spillereglene Vi gjengir her et utdrag av spillereglene, de som direkte omhandler selve arrangementet. (Henvisningene og hva FIVB sier om internasjonale mesterskap i sine fotnoter er tatt bort). KAPITTEL 1 Anlegg og utstyr 1 SPILLEOMRÅDET Spilleområdet omfatter spillebanen og frisonen. Det skal være rektangulært og symmetrisk. At spilleområdet skal være rektangulært betyr at det består av rette, ubrutte sider som står vinkelrett på hverandre, og at hjørnene ikke skal være avrundet (Det tillates benyttet innebandyvant, som har en liten avrunding). At det skal være symmetrisk betyr at det skal være like brede friområder på begge sider av spillebanen og like dypt fra baklinjene til enden av friområdene i begge ender av spilleområdet. ( Ubrutte har i denne sammenheng ikke noe med reklamevant o.l. å gjøre, men betyr at ingen gjenstander/objekter skal plasseres innenfor det rektangulære området bortsett fra stangoppsett osv.). 1.1 Dimensjoner Banen er et rektangel som måler 18 x 9 m, omgitt av en frisone som er minimum 3 m bred på alle kanter. Det fri spillerommet er rommet over spilleområdet som er fri for enhver hindring. Det fri spillerommet skal være minimum 7 m høyt fra spilleflaten. Merk at for Mizunoligaen skal det være en dybde på servesonen på 5-8 meter (men altså likt for begge servesonene). 1.2 Spilleflaten Spilleflaten skal være plan, horisontal og ens over det hele. Den må ikke innebære noen fare for skade hos spillerne. Det er forbudt å spille på ujevnt eller glatt dekke I innendørsanlegg skal overflaten på spillebanen være av en lys farge. 1.3 Banens linjer Linjer Alle linjer er 5 cm brede. De skal være lyse og ha en annen farge enn gulvet og alle andre linjer Grenselinjer To sidelinjer og to baklinjer avgrenser banen. Både sidelinjene og baklinjene er inkludert i banens mål. 6

7 1.3.3 Midtlinje Aksen gjennom midtlinjen deler banen i to banehalvdeler som hver måler 9 m x 9 m. Hele linjens brede tilhører begge banehalvdeler. Midtlinjen går fra sidelinje til sidelinje under nettet Angrepslinje På hver banehalvdel trekkes en angrepslinje 3 m fra aksen gjennom midtlinjen. 1.4 Soner og områder Frontsonen På hver banehalvdel er frontsonen avgrenset av aksen gjennom midtlinjen og angrepslinjen (angrepslinjens bredde er inkludert). Frontsonen anses å fortsette utenfor sidelinjene til enden av frisonen Servesonen Servesonen er et 9 m bredt område bak baklinjen (baklinjen ikke medregnet). Den er begrenset i side av to korte linjer, hver på 15 cm lengde, trukket 20 cm bak baklinjen som en fortsettelse av sidelinjene. Begge de korte linjene er inkludert i sonens bredde. I dybde strekker servefeltet seg til enden av frisonen Spillerbyttesonen Spillerbyttesonen er begrenset av den tenkte fortsettelsen av begge angrepslinjene opp til sekretærbordet Oppvarmingsområde 3 x 3 meter område plassert i hjørnene av hallen på samme side som spillerbenkene og utenfor friområdet Sanksjonsområde Sanksjonsområdene, i størrelse ca. 1 x 1 m, er plassert i kontrollområdet, utenfor forlengelsen av hver baklinje. De er utstyrt med to stoler hver og kan avgrenses med 5 cm brede røde linjer. 1.5 Temperatur Minimumstemperaturen skal ikke være under 10 C (50 F). 1.6 Belysning (Se punkt 4.3 på s.11) 7

8 2 NETT OG STOLPER 2.1 Netthøyden Nettet er plassert loddrett over midtlinjen. Toppen av nettet har en høyde på 2.43 m for menn og 2.24 m for kvinner Høyden måles fra midten av banen. Netthøyden (målt over de to sidelinjene) skal være nøyaktig den samme og skal ikke overskride den offisielle høyden med mer enn 2 cm. 2.2 Struktur Nettet er 1 m bredt og 9.50 m langt og laget av svart snøre i masker på 10 cm kvadrater. På toppen er det et 7 cm bredt horisontalt bånd, laget av dobbelt lerret og sydd i hele nettets lengde. Ved hver ende av båndet er det et hull som en trekker en snor gjennom. Denne snoren fester båndet til stolpene for å holde nettet stramt på toppen. Inne i båndet skal det være en bøyelig kabel som brukes til å feste nettet i stolpene og som holder nettet stramt øverst. Nederst på nettet (uten et horisontalt bånd) er en snor tredd gjennom maskene, denne snoren festes i stolpene og holder nederste del av nettet stramt. 2.3 Sidebånd To hvite bånd er festet loddrett på nettet og plassert rett over hver sidelinje. De er 5 cm brede og 1 m lange, og anses som en del av nettet. 2.4 Antenner En antenne er ei bøyelig stang, 1.80 m lang og 10 mm i diameter. Den er laget av fiberglass eller liknende materiale. To antenner festes på nettet, på ytterkanten av hvert sidebånd og på hver sin side av nettet. Den øverste, 80 cm lange, delen av hver antenne fortsetter over nettet og er merket med 10 cm høye felt i forskjellige farger, fortrinnsvis rødt og hvitt. Antennene anses som en del av nettet og markerer sidegrensene for passeringsområdet. 2.5 Stolpene Stolpene som nettet er festet i skal plasseres i en avstand av m utenfor sidelinjene. De er 2.55 m høye og helst justerbare Stolpene er avrundet og glatte, festet i gulvet uten vaier. Det skal ikke være konstruksjoner som innebærer fare eller hinder for spillerne. 8

9 3 BALLER 3.1 Spesifikasjoner Ballen skal være kuleformet, og består av en ytre del laget av mykt skinn, naturskinn eller syntetisk skinn, og en innvendig blære laget av gummi eller liknende materiale. Når det nyttes syntetisk skinn, skal dette først være forhåndsgodkjent av FIVB. Ballens farge skal være ensfarget og lys, eller en kombinasjon av farger godkjent av FIVB. Dens omkrets er cm og vekta er g. Innvendig trykk skal være 0.30 til kg/cm2 (294.3 til mba eller hpa). 3.2 Like baller Alle ballene som brukes i en kamp må ha samme spesifikasjoner når det gjelder omkrets, vekt, trykk, merke etc. Verdensomfattende og kontinentale FIVB-konkurranser, så vel som nasjonale serier og mesterskap, skal spilles med baller godkjent av FIVB, dersom ikke FIVB har gitt tillatelse til noe annet. 3.3 Treballsystemet (Se reglementet) 4 LAGENE Et lag kan bestå av maksimalt 12 spillere 4.2 Lagets plassering Spillerne som ikke er i spill skal enten sitte på sin lagbenk eller være i oppvarmingsområdet. Treneren og andre lagmedlemmer sitter på benken, men kan forlate den midlertidig. Lagbenkene er plassert ved siden av sekretærbordet, utenfor frisonen Bare lagets medlemmer tillates å sitte på benken under kampen og å delta i oppvarmingen Spillere som ikke er i spill kan varme opp uten baller på følgende måte: under spill: i oppvarmingsområdene; i time-outer og tekniske time-outer: i frisonen bak sin egen banehalvdel I pausen mellom settene kan spillerne varme opp med ball i frisonen. 9

10 11 SPILLER VED NETTET 11.2 Inntrenging under nettet Det er tillatt å trenge inn i motstandernes spillerom under nettet, forutsatt at motstanderne ikke blir hindret i sitt spill Det er tillatt å berøre motstanders banehalvdel med en fot (føttene), forutsatt at en del av foten (føttene) enten berører eller befinner seg direkte over midtlinjen (se regel 1.1.3) Det er tillatt å berøre motstanders banehalvdel med en hvilken som helst del av kroppen over føttene så lenge dette ikke hindrer motstanderens mulighet for å spille ballen. (se regel ) 11.3 Nettberøring Det er ikke feil å berøre nettet, såfremt dette ikke påvirker spillet Spilleren kan berøre stolpene, kablene og en hvilken som helst gjenstand utenfor antennene, inkludert nettet Spillers feil ved nettet spilleren påvirker motstanderens spill ved (bl.a.): - å berøre øvre nettbånd eller antennene i forbindelse med en aksjon for å spille ballen - skaper seg en urettferdig fordel overfor motstanderen - hindrer motstanderen i å spille ballen på lovlig måte Interference - påvirkning - er en aksjon nær nettet som gir spilleren en fordel i forhold til motstanderen eller hindrer motstanderen i dennes spill på ballen. 19 LIBEROSPILLEREN(E) 19.1 Valg av libero Hvert lag har rett til, fra listen på 12 spillere, å utpeke inntil to (2) spesialisert forsvarsspiller, libero Liberoen(e) skal skrives inn i kampskjemaet før kampstart på de linjene avsatt til dette Bytte av libero: Liberoen som er på banen kan bare byttes ut mot spilleren liberoen byttet med, ELLER med den andre liberoen dersom laget har to liberoer. Dette betyr at det er tillatt å bytte den ene liberoen med den andre etter en ballveksling, når som helst i kampen. 10

11 21 UKORREKT OPPTREDEN OG SANKSJONER FOR DET 21.2 Ukorrekt opptreden som fører til sanksjon Ukorrekt opptreden av et medlem av laget overfor funksjonærer, motstandere, medspillere eller tilskuere blir klassifisert i tre kategorier i samsvar med graden av forseelsen Simpel opptreden (rude conduct): å opptre i strid med god oppførsel eller moralske prinsipper, eller uttrykke forakt Fornærmende opptreden (offensive conduct): ærekrenkende eller fornærmende ord eller fakter Aggresjon (aggression): fysisk angrep eller aggressiv og truende oppførsel. 22 DOMMERSTABEN OG PROSEDYRER 22.2 Prosedyrer Dommerne Ved et feil angrepsslag av en bakspiller eller libero skal begge dommerne indikere dette i henhold til og FØRSTEDOMMEREN 23.1 Plassering Førstedommeren utfører sine plikter sittende eller stående på en dommerstol som er plassert ved den ene enden av nettet. Hans/hennes øyne skal være ca. 50 cm over nettets overkant. 24 ANDREDOMMEREN 24.3 Plikter Under kampen avgjør, blåser og signaliserer andredommeren for: inntrenging på motstandernes banehalvdel og i spillerommet under nettet, oppstillingsfeil hos det mottakende laget, berøring av nettets nedre del, eller med antennen på sin side av banen, fullført blokk av en bakspiller eller blokkforsøk av liberoen, eller en angrepsfeil av bakspiller eller Libero, ballens berøring med en gjenstand utenfor banen, ballens berøring av gulvet når førstedommeren ikke er i posisjon for å kunne se berøringen ballen når den passerer nettet fullstendig eller delvis utenfor passeringsområdet til motstandernes banehalvdel eller berører antennen på sin 11

12 banehalvdel 25 SEKRETÆREN 25.1 Plassering Sekretæren utfører sine oppgaver sittende ved sekretærbordet på motsatt side av banen av førstedommeren og vendt mot denne. 27 LINJEDOMMERE 27.1 Plassering Dersom det nyttes bare to linjedommere, skal de stå i hjørnene på banen, nærmest høyre hånd til hver av dommerne, diagonalt i en avstand av 1m fra hjørnet. Hver linjedommer kontrollere både baklinjen og sidelinjen på sin side. 12

13 Arrangementskrav for Mizunoligaen Generelle krav Arrangøren plikter å gjennomføre kamparrangementet på en tilfredsstillende måte og i overensstemmelse med reglement, spilleregler og NVBF sin arrangementshåndbok. NVBF fastsetter minimumskrav vedrørende anlegg, arrangement og gjennomføringen av arrangement. Spilleflate, baneoppmerking og alt utstyr i forbindelse med volleyballkampene skal være korrekt og i god stand. Hjemmelaget stille med innbytterskilter nummeret 1-20 til begge lag. I kamper med TV-sending er det tilleggskrav. Se mer om dette i informasjonsbulletin fra NVBF. 1.2 Banen og friområdet Spilleområdet skal være med 5-8 meter friområde bak baklinjene og 3-5 meter friområde utenfor sidelinjene. Friområdet skal være like stort utenfor begge sidelinjene og det skal være like stort bak begge baklinjene (symmetrisk). Selve banen skal ha en annen farge enn friområdet. Utenfor sidelinjen, i forlengelse av angrepslinjen, skal det markeres en prikket linje. Den består av fem 15 cm lange og 5 cm brede linjer, trukket med 20 cm mellomrom, til en total lengde på 1.75 meter. Spilleområdet skal markeres ved at det plasseres en fysisk avgrensning utenfor, men helt inntil friområdet. Avgrensingen skal være i form av reklameskilt eller vant. Hensikten med avgrensingen er å markere hvilket område som tilhører spilleområdet og hvilket område publikum og presse kan oppholde seg i. Minimumskrav: Ved enden av banen, bak hver baklinje, skal det være minimum fysisk avgrensing på 5 meter. På den siden av banen hvor spillerbenkene og sekretærbordet er, skal det være minimum 2,5 meter fysisk avgrensing i hver ende av banens friområde. På den andre siden av banen av der spillerbenkene er, skal det minst være to fysiske avgrensninger, en for hver banehalvdel og hver på minimum 5 meter. Maksimumsgrenser: Rundt hele banen, unntatt på den siden hvor spillerbenkene er, kan det være kontinuerlig fysisk avgrensing. På den siden hvor spillerbenkene er kan det være fysisk avgrensing til 6 meter fra forlengelsen av nettet. Ballhenterne skal arbeide innenfor avsperringen. Innbyttespillere, publikum, presse osv. skal befinne seg utenfor. Reklameskiltene eller vantene skal ha en høyde på cm. Den fysiske avgrensingen må ikke representere fare for spillerne ved at den har særlig skarpe kanter etc. 13

14 Avgrensingen skal settes opp i overensstemmelse med krav om mål og symmetri for friområdet, og være rektangulær. Et oppvarmingsområde for hver banehalvdel skal markeres (med tape). Det er på 3 x 3 meter og plassert i hjørnene av hallen på samme side som spillerbenkene og utenfor friområdet. 1.3 Belysning Belysningen skal være av en slik styrke at den måler min. 500 lux 1 meter over spilleflaten. 1.4 Garderober De to lagene skal ha hver sin garderobe. Garderobene skal være merket med klubbens navn. Dommere og linjedommere skal ha egen garderobe. 1.5 Program Arrangøren skal sørge for eget kampprogram for hver kamp. Det skal inneholde ajourført tabell og korrekt spillerliste for begge lagene i vedkommende kamp. Arrangøren skal sørge for at dette programmet er tilgjengelig for alle representanter fra media og for publikum 1.6 Baller Det benyttes 3-ball system, og arrangøren skal sørge for 3 baller av samme merke/type, med samme farge og med samme trykk. Arrangøren skal stille minimum 6 tilfredsstillende baller av samme merke som matchballene til disposisjon for det gjestende laget under oppvarming. Det skal spilles med ball av et merke og type som er godkjent av NVBF. Dette er sesongen : Mikasa MVA Nettet Det skal benyttes et nett som er 1 m. bredt og 9,50 m langt og laget av svart snøre i masker på 10 cm kvadrater. På toppen er det et 7 cm bredt horisontalt bånd, laget av dobbelt lerret og sydd i hele nettets lengde. Inne i båndet skal det være en bøyelig kabel som brukes til å feste nettet i stolpene og som holder nettet stramt øverst. Nederst på nettet (uten et horisontalt bånd) er en snor tredd gjennom maskene, denne snoren festes i stolpene og holder nederste del av nettet stramt. 1.8 Dommerstol Det skal være en dommerstol som tilfredsstiller kravene om at en dommer skal kunne stå og dømme. Den må være regulerbar i høyden, siden dommeren skal ha ansiktet ca. 50 cm over nettkanten. Dommerstolen må ikke være til fare for spillere eller dommeren. 14

15 1.9 Lagbenker Det skal være minimum 9 stoler med ryggstø til hvert lag. Spillerne skal plasseres bagene på anvist plass og bagene skal ikke være i veien for funksjonærer eller spillere Resultattavler Det skal være minimum 2 poengtavler, hvorav den ene bør være en elektronisk tavle. Tavlene plasseres slik at de er godt synlige for spillere på banen, dommerne, lagbenken, publikum og pressekorpset Kampmateriell Arrangøren sørger for at internasjonalt kampskjema, oppstillingsslipper, ballpumpe med nippel, skriveredskap og stav for måling av netthøyden er til stede. Det skal være en fløyte på sekretærbordet til bruk for sekretæren Høytaleranlegg Speaker skal benytte høytaleranlegg under kampen Funksjonærer Arrangøren har ansvar for å stille følgende kampfunksjonærer: 1) 1 sekretær 2) 2 linjedommere 3) 1-2 personer til å betjene resultattavlene. Én av disse skal sitte ved siden av sekretæren og betjene den elektroniske resultattavlen og den manuelle på sekretærbordet. Denne personen skal kontrollere at stillingen på tavlene stemmer med skjemaet til sekretæren. 4) Speaker 5) Normalt 6 ballhentere. 4 eller 5 ballhentere kan benyttes der hvor forholdene er slik at kampen kan gjennomføres på en god måte med dette antallet. 6) 1 arenaansvarlig 7) 1 til å betjene pressen (informasjon og servering) 6) og 7) kan være én og samme person. 8) Min. 2 gulvtørker 9) 1 person til Online resultatservice. I tillegg må arrangøren sørge for tilstrekkelig antall personer til å betjene andre funksjoner som billettsalg, billettvakt, kiosksalg osv. Sekretær skal være klar til å ta fatt på sin oppgave senest 30 minutter før kampstart. Linjedommerne skal melde seg for førstedommer eller andredommer, klare til sine oppgaver, senest 20 minutter før kampstart. Ballhentere skal være klare til sine oppgaver senest 15 minutter før kampstart Funksjonærenes antrekk Sekretæren bør være iført hvit overdel. Linjedommerne skal være iført hvite overdeler og blå benklær. 15

16 Ballhenterne skal være iført like overdeler og like benklær. De skal ikke bære hodeplagg Pressen Det skal settes opp tilstrekkelig antall bord og stoler til pressen. Disse skal plasseres slik at alle har godt utsyn til banen og til en av resultattavlene. Det skal være plass for fotografene til å arbeide både på siden av banen og bak banen. Program legges ut til pressen. Pressen skal ha lett servering Kampprosedyre Følgende prosedyre følges fram til kampstart: - 60 min Garderober tilgjengelig - 45 min Oppvarming kan starte - 30 min Korrekt nettoppsett i orden/sekretær på plass Spillerliste levert til sekretær/lisenser kontrolleres Dommer kontrollerer netthøyde - 15 min Lagkapteinene til trekning Oppvarming på nett (i spillerdrakter) - 10 min Lagoppstilling for 1. sett leveres sekretæren Førsteoppstillingen i nummerrekkefølge leveres speaker - 5 min Lag og dommere stiller på linje på banen Speaker ønsker bortelaget velkommen, presenterer kapteinen og hjemmelagets kaptein. Dommerne presenteres. Lagenes spillere hilser på hverandre og går til benken. - 3 min Første- og andredommer til sekretærbordet og kontrollerer at alt er klart. Netthøyden kontrolleres. De inntar deretter sine plasser. - 2 min Førstesekseren sitter på benken i spillerdrakter. De resterende spillere befinner seg i oppvarmingsområdet. Spillerne løper inn på banen ettersom speaker leser opp deres navn, bortelaget først. - 1 min Andredommer kontrollerer lagoppstillingene og gir ballen til servende lag. - 0 min Førstedommer blåser i gang kampen. Mellom 2. og 3. sett kan det være en pause på 10 minutter. Det gjestende laget og dommerne skal før kampen motta beskjed om det blir en slik pause eller ikke Arenatelefon Hvert lag skal før seriestart oppgi et telefonnummer til hallen. Siden dette er en telefon reisende lag skal kunne ringe til om det oppstår forsinkelser underveis, må det være en telefon som er bemannet før kampstart. Det kan gjerne være en mobiltelefon som tilhører klubben/laget. 16

17 1.17 Resultatrapportering Arrangøren skal ringe kampresultatet til NTB og ANB, og legge dem inn elektronisk på nettet snarest mulig og senest 30 minutter etter kampslutt. Informasjon til media utover dette blir det gitt melding om ved seriestart. Kampskjemaet sendes til Norges Volleyballforbund straks etter kampen og forsendelsen skal være poststemplet senest første hverdag etter kampen. Tilskuertallet skal skrives inn i rapportskjemaet for kampen og er det antall tilskuere som har vært til stede under kampen Statistikkføring Arrangøren skal føre spillerstatistikk under kampen (Mizunoligaen online/poengliga.no). Passordet vil bli formidlet til klubbene før seriestart. Klubbene forplikter å ha godkjent internett forbindelse i hallen enten via kabler, trådløsnettverk eller bruken av telefon. 17

18 Før sesongstart En klubb som skal delta i Mizunoligaen må starte forberedende arbeid lenge før seriestart, kanskje allerede kort tid etter vårens serieavslutning eller enda tidligere. Her er noen av de oppgavene klubben må arbeide med i god tid før serien starter: Det må opprettes en komité som er overordnet funksjonærene til den enkelte kampen. Denne komiteen må sette opp en struktur for arbeidet med kampene/reisene/økonomi osv. for sesongen. Noen av oppgavene de skal arbeide med, finner du videre i denne oversikten. Sette opp en funksjonærstab, en fast gruppe mennesker som skal løse de forskjellige oppgavene under kampene. En person som har utført samme oppgave flere ganger, skaffer seg erfaring som vil gjøre han/henne stadig bedre til å løse oppgaven. Husk å finne reserver til disse funksjonæroppgavene, noen ganger vil enkelte være forhindret fra å møte. Etablere kontakt med lokale media. Klubben må ha en person som har til oppgave å ha kontakt med media. Denne personen bør tidlig finne ut hvilken person i en redaksjon som skal ha ansvaret for volleyball. Snakk med media på forhånd, spør hvordan de helst vil at samarbeidet skal foregå. Det beste er å møte denne kontakten ansikt til ansikt for å bli litt kjent. Utarbeide ett sett rutiner for forberedelse til kamp og gjennomføring av kamparrangementet. (Eksempler på områder det må lages gode rutiner for: at hallen åpnes til rett tid/vaktmesterkontakt, lage program med korrekte spillerlister, rapportering av kampresultat, innsending av kampskjema, hvem som skal ansvar for utstyr til kampen osv.). Trykke opp plakater/billetter og annet materiell. Arbeide mot sponsorer. Dette arbeidet bør starte allerede på slutten av foregående sesong, slik at sponsorene får anledning til å se hva det er de blir spurt om å være med på. Med nye sponsorer må det lages skilter til hallen/banen. Det er selvsagt at arbeidet med å lage et økonomisk grunnlag må starte lenge før serien starter. Følge med i forslagene til terminlister fra forbundet. Det er et mål å ikke endre kampoppsettet etter at serien har startet. Klubben må sjekke og dobbeltsjekke datoer og klokkeslett og være sikre på at det ikke er kollisjoner i hallen. Bestille halltid. Sørge for korrekte drakter til spillerne. Her skal alle eliteserieklubbene ha minst to draktsett av forskjellig farge, slik at vi unngår at to lag stiller på banen med nesten like drakter. Kontroller at tallene på draktene blir av rett størrelse. Drakter/uniformer til funksjonærene. Kontroller at det er tilstrekkelig med baller til kampene. Vimpler/gaver. Kontrollere nett og annet kamputstyr. Ta kontakt med nærmeste sykehus/legevakt for å avtale hvordan laget skal opptre om det skulle bli nødvendig med akutt hjelp i forbindelse med en kamp. Oppnevne en person som klubbens offisielle internettkontakt (med ansvar for klubbens hjemmesider/klubben Online). 18

19 Før den enkelte kampen Publisering av kampen og kontakt med media Det er flere kategorier som skal vite når kampen skal spilles: Lokalavisen Radio/TV lokalt/distrikt Publikum Funksjonærene Gjester Lokalavisen Klubbens pressekontakt bør ta kontakt foran hver kamp med sin kontakt i avisen(e). Om dette skjer ved hjelp av eller telefon er noe som kan avtales med disse på forhånd (se oppgaver før sesongstart). Det er alltid greit for journalisten å bli minnet på kamptidspunkt og hvem som er motstander. Men det aller beste er at en har et journalistisk poeng når en tar denne kontakten. Hva er så et journalistisk poeng? Det er noe som journalisten kan bruke som utgangspunkt, både i en forhåndsomtale av kampen og i reportasjen fra kampen. Det skal være noe som skiller denne kampen fra andre kamper. Noen eksempler: Duell mellom landets to beste oppleggere Kamp mot et lag som har vunnet alle sine kamper til nå klarer vårt lag å få hull på byllen? Kamp mot laget en tapte for i NM-finalen forrige sesong Klarer vårt lag å stanse xx? Det er altså et mål å fenge interessen hos journalisten. Vær kreative. Ikke press veldig mye om det er vanskelig å finne et poeng, det er bedre å kjøre litt på når det virkelig er en spennende innfallsvinkel. Men ikke forsøk å bløffe, det blir lett gjennomskuet. Vær ærlig! Husk at du sikkert skal ha med denne journalisten å gjøre en annen gang også. Radio/TV lokalt/distrikt Mye av det som er sagt i avsnittet foran gjelder også her. Dersom dere har et stort poeng ved en kamp og dere lager et litt spesielt arrangement, er det også fint om dere ringer de nasjonale TV-stasjonene. Publikum Her er det viktig å gjøre en god jobb. Tidligere kjøpte idrettsklubber annonser på sportssidene for å annonsere for et arrangement. Nå har de fleste avisene egen spalte med oversikt over hva som skjer. Ofte er dette en annen avdeling i avisen enn sporten, ta rede på dette og sørg for at den ansvarlige for dette stoffet i avisen hele tiden er klar over datoer og klokkeslett. 19

20 Når det gjelder publikum må nok klubber i storbyene arbeide på annen måte enn de som holder til på mindre steder. På mindre steder går det an å gå litt mer direkte på innbyggerne. En klubb deler ut programmet sitt med oversikt over alle kampene til samtlige husstander i sitt nærområde. En nordnorsk klubbe legger ut flygeblader på 700 bilder før hver kamp, dette utføres av rekruttene i klubben. En annen klubb hadde stand i sentrum der de gjorde forhåndsreklame for kampen. Plakater er en måte å spre informasjon om kampen på. Her må det understrekes at det er meget viktig å fjerne plakaten når kampen er over. Dersom det blir hengende gamle plakater oppe, vil folk etter hvert slutte å se på plakatene når de en gang har oppdaget at de er utdaterte. Skolene bør være en målgruppe. En må be om tillatelse til å henge opp plakaten her, og sørge for å ta den ned raskt etter kampen. Til en del kamper er det flere klubber som inviterer skoleelever gratis. Dette både for at lagene skal spille for publikum, men kan også fungere som rekrutteringstiltak. Internett er det nye kommunikasjonsverktøyet. Klubben må selvsagt fortelle om den neste kampen på sin nettside, når, hvor og hvem som er motstander. Men her kan en benytte sjansen til å presentere noen poeng (journalistiske) om kampen, slik at folk synes de må gå. Det er sikkert mange måter å formidle kampsted og tidspunkt på. Hver klubb må vurdere sitt miljø og forsøke å finne metoder som fungerer. KlubbenOnline vil kunne være et viktig verktøy. Funksjonærene Klubben må legge inn rutiner for hvordan de skal innkalle funksjonærene. Terminlisten er selvsagt et redskap her. Det bør nok utarbeides en vaktliste for alle kampene, slik at den ansvarlige til enhver tid vet hvilke funksjonærer som skal stille til hvilke kamper. Oversikt over navn og telefonnummer til alle funksjonærene bør foreligge før hver kamp. Her kan KlubbenOnline bli et nyttig redskap. Der går det nemlig an å sende ut tekstmeldinger til mobiltelefonene til folk bare ved å skrive meldingen på datamaskinen og sende det ut med et tastetrykk. Da kan dette brukes som påminning på en enkel og lettvinn måte. Klubbens hjemmesider kan i det hele tatt være en ypperlig måte å holde alle klubbens medlemmer orientert om hva som skal skje til enhver tid. Gjester Under betegnelsen gjester har vi alle dem vi ønsker å gjøre noe ekstra for. Det kan være klubbens æresmedlemmer, forbundets æresmedlemmer eller sponsorer. De kan selvsagt få årskort som gir dem gratis adgang til alle kampene, vedlagt en terminliste. 20

DEL 1 - SPILLET KAPITTEL 1. Anlegg og utstyr

DEL 1 - SPILLET KAPITTEL 1. Anlegg og utstyr DEL 1 - SPILLET KAPITTEL 1 Anlegg og utstyr 1 SPILLEOMRÅDET Spilleområdet omfatter spillebanen og frisonen. Det skal være rektangulært og symmetrisk. (fig. 1 & 2, 1.1) 1.1 Dimensjoner Banen er et rektangel

Detaljer

Spilleregler for volleyball. Norsk utgave av FIVB Official Volleyball Rules 2009 for perioden 2009-2012 NVBF, september 2009

Spilleregler for volleyball. Norsk utgave av FIVB Official Volleyball Rules 2009 for perioden 2009-2012 NVBF, september 2009 Spilleregler for volleyball Norsk utgave av FIVB Official Volleyball Rules 2009 for perioden 2009-2012 NVBF, september 2009 Spilleregler for volleyball Norges Volleyballforbund ISBN 82-91355-25-8 Norsk

Detaljer

Hjelp! Jeg er volleyballdommer. av Tomm Hansen, Kolbotn IL August 2012

Hjelp! Jeg er volleyballdommer. av Tomm Hansen, Kolbotn IL August 2012 Hjelp! Jeg er volleyballdommer av Tomm Hansen, Kolbotn IL August 2012 Generelt Målet er å være kampfasilitator og ikke dommerpoliti Flere regler endret siste årene for å få færre avblåsninger Du blåser

Detaljer

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart.

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart. HORDALAND BEDRIFTSIDRETTSKRETS Kniksens Plass 3 (Brann Stadion) Postboks 6143, 5892 BERGEN Tlf. sentralb. 55 59 58 00, Tlf. direkte 55 59 58 52 Mail: janove.oijordsbakken@bedriftsidrett.no TIL LAGENE I

Detaljer

Spilleregler for utøvere

Spilleregler for utøvere Spilleregler for utøvere Kort innføring i de viktigste reglene i badminton Dette dokumentet er laget for å gi en innføring i spillereglene i badminton. Det er skrevet slik at utøvere i alle aldre skal

Detaljer

DEL 1 - SPILLET KAPITTEL ÉN. Anlegg og utstyr

DEL 1 - SPILLET KAPITTEL ÉN. Anlegg og utstyr DEL 1 - SPILLET KAPITTEL ÉN Anlegg og utstyr 1 SPILLEOMRÅDET (Fig. 1a, 1b og 2) Spilleområdet omfatter spillebanen og frisonen. Det skal være rektangulært og symmetrisk. 1.1 Mål Banen er et rektangel som

Detaljer

Haslum IL Håndball. INSTRUKS FOR SEKRETARIAT NADDERUD ARENA Generell informasjon:

Haslum IL Håndball. INSTRUKS FOR SEKRETARIAT NADDERUD ARENA Generell informasjon: INSTRUKS FOR SEKRETARIAT NADDERUD ARENA Generell informasjon: Fra sesongen 2015-2016 spiller alle sine offisielle hjemmekamper i Nadderud Arena. Arenaen har to fulle spilleflater. Kampene går parallelt

Detaljer

AVSNITT 2 - DEL 1 - SPILLET KAPITTEL 1. Anlegg og utstyr

AVSNITT 2 - DEL 1 - SPILLET KAPITTEL 1. Anlegg og utstyr AVSNITT 2 - DEL 1 - SPILLET KAPITTEL 1 Anlegg og utstyr 1 SPILLEOMRÅDET Spilleområdet omfatter spillebanen og frisonen. Det skal være rektangulært og symmetrisk. (Fig. 1a & 1b, 1.1) 1.1 Dimensjoner Banen

Detaljer

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 1 av 8 NVBF 01.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for Mesterskap for videregående skoler... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 Runder...

Detaljer

(informasjon til gymnastikklærere)

(informasjon til gymnastikklærere) (informasjon til gymnastikklærere) Badminton er det rette valget for den som vil prøve en enkel, morsom idrett som hele tiden byr på nye utfordringer. Badminton er ikke bare en hurtig, krevende konkurranseidrett,

Detaljer

Administrativ regulering for Norgesmesterskapet i volleyball SESONGEN 2015-2016

Administrativ regulering for Norgesmesterskapet i volleyball SESONGEN 2015-2016 Administrativ regulering for Norgesmesterskapet i volleyball SESONGEN 2015-2016 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse... 1 1 MESTERSKAPSSTRUKTUR... 4 1.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER OG KLASSER... 4 1.2 SPILLESYSTEM...

Detaljer

Reglement for NM Regionlag 2016

Reglement for NM Regionlag 2016 Reglement for NM Regionlag 2016 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1.0 Struktur... 3 1.1 Norgesmesterskap (NM) Regionlag... 3 1.2 Klasser... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Antall lag i regionlagsfinalen... 3 1.5

Detaljer

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 NFFs Lov og Reglement 2013 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i Oslo fotballkrets. Regel 1

Detaljer

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 Spillereglene følger Norges Fotballforbunds regler for spill på små baner 2011 i kapitlet som heter «Spilleregler for femmerfotball for ungdom og voksne», men med særtilpasninger.

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012 Navn: FASIT Utv.gruppe: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er som regel nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk på hvert spørsmål. Dersom

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009 Navn: FASITEN Divisjon: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er noen ganger nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk. 1. En reservespiller

Detaljer

Av: Tone Kluge Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Opplegg: Torbjørn Johnsen Copyright: NHFs fagservice Grafisk prod.

Av: Tone Kluge Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Opplegg: Torbjørn Johnsen Copyright: NHFs fagservice Grafisk prod. Du har valgt HÅNDBALL som din idrett. Et godt valg! Du kan se fram til massevis av små og store trivelige opplevelser. I håndball skal vi ha det trivelig i et miljø som har plass til alle og hvor alle

Detaljer

SPILLEREGLER BADMINTON

SPILLEREGLER BADMINTON SPILLEREGLER FOR BADMINTON FASTSATT AV THE INTERNATIONAL BADMINTON FEDERATION I 1939. SIST REVIDERT MAI 2001 MED IKRAFTTREDELSE 1. AUGUST SAMME ÅR. 1 Kamp:... Den grunnleggende konkurranse i badminton

Detaljer

Spilleregler på Julestjerna 2015

Spilleregler på Julestjerna 2015 Spilleregler på Julestjerna 2015 Spillereglene for Julestjerna har sitt utgangspunkt i NFF sine regler. Likevel har vi enkelte tilpasninger til turneringa, og oppfordrer laglederne til å sette seg inn

Detaljer

Oppdatert august 2015. Sekretariatkurs. Layout: Josefine C. S tokke Haugom

Oppdatert august 2015. Sekretariatkurs. Layout: Josefine C. S tokke Haugom Oppdatert august 2015 Sekretariatkurs Layout: Josefine C. S tokke Haugom Disposisjon for teoridelen Generelt Viktige dommertegn Sekretæren Tidtakeren Skuddklokkeoperatøren Nye regler 2014 Generelt Møt

Detaljer

Oslo og Akershus Bandyregion

Oslo og Akershus Bandyregion Håndbok Minirunde arrangører. Deres klubb skal arrangere Minirunde, i den forbindelse har UU satt sammen er det en del retningslinjer man skal følge, samt tips og råd for en god gjennomføring. Minirunden

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Navn: Divisjon: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er noen ganger nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk. 1. En forsvarsspiller går

Detaljer

Vertskap ved arrangement i Glassverket Idrettshall

Vertskap ved arrangement i Glassverket Idrettshall Vertskap ved arrangement i Glassverket Idrettshall Vår jobb er å sørge for at gjestende spillere, lagledelse, supportere og andre gjester, dommere og egne spillere, lagledelse og supportere får en fin

Detaljer

Velkommen til Minicupfestival 2016

Velkommen til Minicupfestival 2016 Velkommen til Minicupfestival 2016 Ski og Ballklubben Skiold ønsker alle små og store hjertelig velkommen til den tradisjonelle Minicupfestivalen i Drammenshallen. Cupen blir i år arrangert for 36. gang.

Detaljer

Innholdsfortegnelse reglement NM senior

Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior... 1 Reglement for Norgesmesterskap for senior... 3 1.0 Mesterskapsstruktur... 3 1.1 Klasser... 3 1.2 Spillesystem... 3 1.3

Detaljer

EN INNFØRING I INTERNASJONALT KAMPSKJEMA

EN INNFØRING I INTERNASJONALT KAMPSKJEMA EN INNFØRING I INTERNASJONALT KAMPSKJEMA KAMPSKJEMAET EN OVERSIKT Skjemaet er bygd opp på samme måte som de skjemaene som brukes i andre- og tredjedivisjon, men det er satt av plass til å fylle inn litt

Detaljer

Hver kamp en fest. Innledning

Hver kamp en fest. Innledning Håndbok 1 Innledning Hver kamp en fest Da vi startet prosjektet med å skape Basketligaen var det én viktig erkjennelse som dannet utgangspunktet for hele vår tenkning: «Vi må sørge for at publikum og våre

Detaljer

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen.

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen. TURNERINGSREGLER De vanlige spilleregler med følgende unntak: 1. SPILLEBANEN. 1.1. Banen er identisk med Askøy forum håndballbane. 1.2. Oppmerkingen følger de vanlige håndballinjer. En innbyttersone merkes

Detaljer

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT

ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT ENDRING AV PARAGRAF 7 REGIONENS KAMPREGLEMENT a) Kampenes varighet for de enkelte klasser er følgende: Kampart Spilletid Senior 4x10 min effektiv tid Junior 4x10 min effektiv tid Gutter/Piker 4x8 min effektiv

Detaljer

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Vi har i år gleden av å ønske velkommen til MX Sport Cup i Søndre Land for 27. gang 112 lag skal over to dager spille 224 kamper Vi håper

Detaljer

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16.

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Gutteklassene spilles lørdag 7. mars og jenteklassene

Detaljer

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 FOTO: Bjørn Hove Håndbok for arrangører i serien 2009/2010 NHF Region Midt-Norge Post: Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Besøk: Klostergt. 90 E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 NHF Region

Detaljer

2011/12. Spilleregler FUTSAL Barn

2011/12. Spilleregler FUTSAL Barn 2011/12 Spilleregler FUTSAL Barn 1. Spillebanen og ballen 2. Laglister 3. Lag som ikke møter/kommer for sent 4. Oppvarming 5. Antall spillere 6. Spillernes utstyr 7. Spilletid 8. Frispark 9. Straffespark

Detaljer

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL.

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10.1 Alminnelig bestemmelse: Der hvor intet annet er bestemt, gjelder det vanlige reglement for fotball. Dispensasjon av etterfølgende regler kan

Detaljer

Goalball regler Gjeldende fra 1.jaunar 2003 REGLER FOR GOALBALL

Goalball regler Gjeldende fra 1.jaunar 2003 REGLER FOR GOALBALL REGLER FOR GOALBALL Goalball er et lagspill og et ballspill for synshemmede. I goalball spiller to lag mot hverandre, hvert med 3 spillere som alle har blindfold (= bind for øynene). Spillerne befinner

Detaljer

Brukerveiledning for KAMPER ONLINE. Et program utviklet for. Registrering, lagring og distribuering. av kamp- og mesterskapsdata

Brukerveiledning for KAMPER ONLINE. Et program utviklet for. Registrering, lagring og distribuering. av kamp- og mesterskapsdata Brukerveiledning for KAMPER ONLINE Et program utviklet for Registrering, lagring og distribuering av kamp- og mesterskapsdata Innledning Dette programmet har til hensikt å: - Registrere, lagre og publisere

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

REGELNYTT OG RETININGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007

REGELNYTT OG RETININGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007 REGELNYTT OG RETININGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007 Hensikt: Retningslinjene er ment å underbygge og forklare regelendringer og retningslinjer før en ny sesong. Alle regelendringer og fortolkninger

Detaljer

Turneringsbestemmelsene. 3. divisjon menn

Turneringsbestemmelsene. 3. divisjon menn Turneringsbestemmelsene i NFF 3. divisjon menn Turneringsbestemmelsene NFF 3. divisjon menn NFF 3. divisjon består av 10 avd. a 14 lag (i S-N) og 2 avd. av 12 lag (i N-N): Avd. 1 adm. av OFK (lag fra ØFK

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT FOTBALL 2016

TURNERINGSREGLEMENT FOTBALL 2016 TURNERINGSREGLEMENT FOTBALL 2016 Kamparena Sørlandshallen, bane 1, 2, 3 og 4 (alternativt A, B, C og D) Underlag Kunstgress. Kampoppsett Hvis antall påmeldte lag i en klasse er flere enn 6 lag vil det

Detaljer

Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT!

Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT! Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT! Gratulerer! Gratulerer! Dere har fått muligheten til å være en del av et fantastisk arrangement som på en unik og nyskapende måte er tilrettelagt barn

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION MANUAL FOR ELITESERIEN HERRER

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION MANUAL FOR ELITESERIEN HERRER NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION MANUAL FOR ELITESERIEN HERRER INNLEDNING Det er utarbeidet en manual for eliteserien. Den er laget av NBTF for å gi bedre forutsetninger ved

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

B KAMPSKJEMA. OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Kampskjema. Gyldig fra August Bilde 8 Kampskjemaet KAMPSKJEMA

B KAMPSKJEMA. OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Kampskjema. Gyldig fra August Bilde 8 Kampskjemaet KAMPSKJEMA 64 Gyldig fra B KAMPSKJEMA Lag A: 1. + 2. periode 3. + 4. periode Ekstraperioder Timeout: Lisens Spiller Spillernes navn Nr Foul inn KAMPSKJEMA Kampart: Dato: Sted: Lag A: Lag B: Klokken: 1. dommer: 2.

Detaljer

Innholdsfortegnelse reglement NM senior

Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior Innholdsfortegnelse reglement NM senior... 1 Reglement for Norgesmesterskap for senior... 3 1.0 Mesterskapsstruktur... 3 1.1 Klasser... 3 1.2 Spillesystem... 3 1.3

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

SPILLEREGLER BARNEFOTBALL

SPILLEREGLER BARNEFOTBALL SPILLEREGLER BARNEFOTBALL SPILLEREGEL 1 SPILLEBANEN Spillebanen bør være min. 15 x 30 m maks. 20 x 40 m. Anbefalt er 20 x 30 m. Lengden skal være større enn bredden. Målenes størrelse bør være 3 x 2 m

Detaljer

Håndbok. (versjon 25.06.2015)

Håndbok. (versjon 25.06.2015) Håndbok (versjon 25.06.2015) 1 Innledning Hver kamp en fest Da vi startet prosjektet med å skape Basketligaen var det én viktig erkjennelse som dannet utgangspunktet for hele vår tenkning: «Vi må sørge

Detaljer

Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015

Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 1 Mesterskapsstruktur 1.1 Klasser NM avvikles med klasser for menn og klasser for kvinner, med følgende aldersinndeling:

Detaljer

7.utespiller versjon 2016 versjon (merket gult er endringene) 2:5 2:5

7.utespiller versjon 2016 versjon (merket gult er endringene) 2:5 2:5 7.utespiller 2010 versjon 2016 versjon (merket gult er endringene) 2:5 2:5 For frikast som tas (eller tas på nytt) etter regel 2.4, gjelder For frikast som (eller tas på nytt) etter regel 2.4 gjelder spesielle

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Håndbok for arrangører

Håndbok for arrangører Håndbok for arrangører Norges Håndballforbund Region Øst NHF Region Øst ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt kampene og vil derfor oppfordre alle arrangører til noen faste rutiner både før,

Detaljer

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013

Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 Turneringsreglement Elverumsturneringen 2013 2 Innhold: Punkt Side Innledning 3 Kampreglement 4 Konkurranse- og sanksjonsreglement 7 Reglement for spilleberettigelse 10 Turneringsjury 11 Innledning Reglementet

Detaljer

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge

Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Kampreglement - NBBF Region Midt-Norge Oppdatert pr 01.08.2014 erstatter versjon datert 02.04.2014. Inkluderer Tingvedtak 2014 og «Offisielle spilleregler for basketball» gjeldende fra 01.08.2014 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

NM Puljespill i EKEBERG IDRETTSHALL OG HØYENHALLEN 2-3/4

NM Puljespill i EKEBERG IDRETTSHALL OG HØYENHALLEN 2-3/4 NM Puljespill i EKEBERG IDRETTSHALL OG HØYENHALLEN 2-3/4 Tunet Innebandyklubb ønsker alle lag velkommen til Ekeberg idrettshall lørdag 2. april for puljespill og til Høyenhallen søndag 3. april for semifinaler

Detaljer

Reglement for Lavere Divisjoner

Reglement for Lavere Divisjoner Reglement for Lavere Divisjoner 1 av 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 0.0 Generelt 4 1.0 Struktur for lavere divisjoner 4 1.1 Klasser 4 1.2 Spillesystem for lavere divisjoner 4 1.3 Organisering

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND FORORD Dette reglementet er til bruk under turneringer som arrangeres av Norsk scrabbleforbund. Reglene er stort sett basert på regelverkene til World English-Language

Detaljer

Appendix E Anbefalte Håndsignaler og Utrop. 1. Neste server 2. Bryt. 3. Poeng. Version

Appendix E Anbefalte Håndsignaler og Utrop. 1. Neste server 2. Bryt. 3. Poeng. Version Appendix E Anbefalte Håndsignaler og Utrop 1. Neste server 2. Bryt 3. Poeng Pass på at håndsignalene er tydelig adskilt når de vises. Vis f.eks ikke poeng med en arm, samtidig med at du viser neste server

Detaljer

Urædd Håndball. uhg.no. Arrangement

Urædd Håndball. uhg.no. Arrangement uhg.no Arrangement Alle lag i håndballen arrangerer sine egne kamper Foreldrekontaktene sørger for at det bemannes med 3 personer til hver kamp. Ved alle kamper skal det tas inngangspenger. Kr. 30 for

Detaljer

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre.

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre. Pasning og mottak Momenter: 2 spillere, 1 ball 4 kjegler til å markere hvor man skal stå (varier avstand etter ferdighet). Den ene spiller pasning, mens den andre demper, før det spilles tilbake igjen.

Detaljer

A-B-C...light. Trener/Oppmann. Minihåndball Region Øst J/G 6-9. for. Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva

A-B-C...light. Trener/Oppmann. Minihåndball Region Øst J/G 6-9. for. Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva A-B-C...light for Trener/Oppmann Minihåndball Region Øst J/G 6-9 Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva som er rett og galt i forbindelse med avvikling av Minihåndball - kamper.

Detaljer

VOLLEYBALL VEILEDNING I UTFYLLELSE AV VOLLEYBALL KAMPSKJEMA. (ALDERSKLASSER)

VOLLEYBALL VEILEDNING I UTFYLLELSE AV VOLLEYBALL KAMPSKJEMA. (ALDERSKLASSER) VOLLEYBALL VEILEDNING I UTFYLLELSE AV VOLLEYBALL KAMPSKJEMA. (ALDERSKLASSER) Korrekt utfyllelse av kampskjemaet er nødvendig for en tilfredsstillende avvikling av kampene. Kampskjemaet utfylles med gjennomslag

Detaljer

Rekrutteringsdommerkurs

Rekrutteringsdommerkurs Rekrutteringsdommerkurs -Det er spennende å være fotballdommer! - Det gir mange fine opplevelser. Inndeling av kurset I MODUL 1 1.1 Mål og målgruppe innledning til kurset 1.2 Regel 5 Dommeren praktiske

Detaljer

NYE REGLER FOR 2016. Spørsmål rundt de nye reglene kan sendes til einar.bolstad@amerikanskfotball.com

NYE REGLER FOR 2016. Spørsmål rundt de nye reglene kan sendes til einar.bolstad@amerikanskfotball.com NYE REGLER FOR 2016 Årets regelendringer er nå fastsatte av IFAF. De fleste er regelendringer adoptert fra NCAA sin regelbok fra 2015, men noen er IFAF-spesifikke regelendringer. Som alltid henviser vi

Detaljer

TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT

TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT 1. En utespiller bytter plass med keeper midt under kampen, uten å underrette dommeren. Like etter reddes et skudd av den spiller som nå har keeperdrakten på seg.

Detaljer

Futsal KM. Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal.

Futsal KM. Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal. Futsal KM 2013 Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal. Søknadsfrist for lokale arrangører er 27.05.13 Tildeling av Futsal KM Sunnmøre Fotballkrets

Detaljer

NM BULLETIN 4 21.12.2015

NM BULLETIN 4 21.12.2015 NORGES VOLLEYBALLFORBUND NM BULLETIN 4 21.12.2015 Vedlagt følger viktig informasjon om NM-finalene 2015-2016 Norges Volleyballforbund Adresse: Norges Volleyballforbund 0840 OSLO Telefon: 9487 9173 Faks:

Detaljer

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppstartsmøte for Minihåndball Plan for kvelden Barnehåndballens verdier Hvordan Minihåndball

Detaljer

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Ansvarsfordeling side 1 Regionen skal: Fordele arrangement etter søknader fra klubbene Sørge for halltid Fakturere deltagende lag Sørge

Detaljer

REGLEMENT LAVERE DIVISJONER

REGLEMENT LAVERE DIVISJONER REGLEMENT LAVERE DIVISJONER 0 1.0 STRUKTUR FOR LAVERE DIVISJONER... 3 KLASSER... 3 DELTAKELSE I LAVERE DIVISJONER... 3 KONTINGENTER OG SATSER... 3 2.0 ORGANISERING AV LAVERE DIVISJONER... 3 ORGANISERING...

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein.

Jury Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Vidar Ulstein. Turneringsreglement - Sør Cup 2014 Sør Cup spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Klassene J10, J11, J12, G7, G8, G9, G10, G11 og G12 spilles

Detaljer

REGELBRUDD/ STRAFF Om en innbytter kommer inn på spillebanen før spilleren som skal erstattes helt har forlatt banen, skal:

REGELBRUDD/ STRAFF Om en innbytter kommer inn på spillebanen før spilleren som skal erstattes helt har forlatt banen, skal: REGULERING AV SPILLET 1.1 SPILLERE En kamp spilles mellom to lag med ikke flere enn fem spillere. En av disse må være målvakt. Ved kampens start må et lag ha minst tre spillere for at kampen startes. Har

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 15 år

SoneUtviklingsMiljø 15 år SoneUtviklingsMiljø 15 år Økt 2 - Skudd fra posisjoner/valgøvelser Tema: - Skudd fra posisjoner/valgøvelser Felles fokusområder i skuddtrening: - Balanse og kroppskontroll i alle aksjoner. - Troverdig

Detaljer

Reglement for bedriftsfotball

Reglement for bedriftsfotball Reglement for bedriftsfotball Pkt. 1 1.1 Spillernes utstyr Det skal være forskjell på lagenes drakter. Målmannens drakt skal skille seg tydelig ut fra de andre. Draktene skal være nummererte og like for

Detaljer

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Kontaktpersoner sesongen 2014-15 Ansvarlig Kjelsåshallen Anders Holand Pettersen 928 84 842 Hall ansvarlig i styret Åge Alman-Kaas

Detaljer

HJEMMEKAMPER OVERSIKT OVER ANSVAR OG OPPGAVER

HJEMMEKAMPER OVERSIKT OVER ANSVAR OG OPPGAVER HJEMMEKAMPER OVERSIKT OVER ANSVAR OG OPPGAVER Vedlegg Ansvar rigge hallen: Ansvar rydde hallen: Ansvar nøkler: Kioskkasse: Sekretariat: Dommerpenger: Kiosksalg: Utstyr i hallen: 1. Riggplan for Eikhallen

Detaljer

Administrativ regulering for NM i volleyball SESONGEN

Administrativ regulering for NM i volleyball SESONGEN Administrativ regulering for NM i volleyball SESONGEN 2016-2017 Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1 MESTERSKAPSSTRUKTUR... 3 1.2 SPILLESYSTEM... 3 2 SPILLEBERETTIGELSE

Detaljer

Mini- og småbasket cup. BRMN 19. november 2010

Mini- og småbasket cup. BRMN 19. november 2010 Mini- og småbasket cup BRMN 19. november 2010 Ansvarsfordeling Arrangørklubb skal: Sende ut invitasjon Sette opp og sende ut kampoppsettet Arrangere cupen Sette opp dommere til kampene Sørge for sekretariat

Detaljer

Vertskap ved arrangement i Glassverket Idrettshall

Vertskap ved arrangement i Glassverket Idrettshall Vertskap ved arrangement i Glassverket Idrettshall Vår jobb er å sørge for at gjestende spillere, lagledelse, supportere og andre gjester, dommere og egne spillere, lagledelse og supportere får en fin

Detaljer

OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Dommere, sekretariat, kommissær: Oppgaver og myndighet

OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Dommere, sekretariat, kommissær: Oppgaver og myndighet 54 Dommere, sekretariat, kommissær: Oppgaver og myndighet Gyldig fra 47.4 Hvis et av lagene innleverer en protest, skal førstedommeren (kommissæren hvis denne er tilstede) innen en time etter spilletidens

Detaljer

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 A: Kampreglement A1: Aldersklasser Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 13 år: Klasse C: Lillegutter født 2001 Klasse D: Lillejenter født 2001 7er fotball 12 år: Klasse E: Lillegutter født 2002

Detaljer

Velkommen til julecupen 2011

Velkommen til julecupen 2011 Velkommen til julecupen 2011 Også i år er det en stor glede for oss å kunne ønske deltakere og tilskuere velkommen til den tradisjonelle julecupen i regi av Rælingen Håndballklubb. Arrangementet er det

Detaljer

SONECUP 2010: Trond var ansvarlig for å innkalle til koordineringsmøte for sonecupene i år (2010). Følgende klubber er med:

SONECUP 2010: Trond var ansvarlig for å innkalle til koordineringsmøte for sonecupene i år (2010). Følgende klubber er med: SONECUP 2010: Trond var ansvarlig for å innkalle til koordineringsmøte for sonecupene i år (2010). Følgende klubber er med: Trygg/Lade Trond Freidig Klubber 2000 2001 2002 Årganger 1. Kontaktpersoner Følgende

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

Elektronisk kamprapport. Opplæring Oddsen ligaen 1. div. Kvinner

Elektronisk kamprapport. Opplæring Oddsen ligaen 1. div. Kvinner Elektronisk kamprapport Opplæring Oddsen ligaen 1. div. Kvinner Velkommen Hvem er vi? Johan Sjøberg Prosjektansvarlig Elektroniske Kamprapporter Bjørn Knudsen - Produktansvarlig FIKS Hovedmål denne dagen:

Detaljer

Spilleregler - RINKBANDY BEDRIFT, Oslo Bedriftsidrettskrets SESONGEN 2016 / 2017 (Oppdatert 26/9-2015)

Spilleregler - RINKBANDY BEDRIFT, Oslo Bedriftsidrettskrets SESONGEN 2016 / 2017 (Oppdatert 26/9-2015) Spilleregler - RINKBANDY BEDRIFT, Oslo Bedriftsidrettskrets SESONGEN 2016 / 2017 (Oppdatert 26/9-2015) Rinkbandy er en variant av bandy, som er spesielt tilpasset bedriftsidrett. Spillet foregår på ishockeybane,

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Fjord Line cup barn 2016

Fjord Line cup barn 2016 Turneringsreglement Fjord Line cup barn 2016 5 er og 7 er fotballturnering for barn i alderen 7-12 år. 7-10 årsklasser spiller med 5 spillere 11-12 årsklasser spiller med 7 spillere Revisjon 1.0 07.12.2015

Detaljer

Mal for klubber med lag i forbundsseriene.

Mal for klubber med lag i forbundsseriene. Mal for klubber med lag i forbundsseriene. Alle klubber skal ha en NBF-Innebandy godkjent arrangementsansvarlig og hun/han skal stå oppført i innebandykalenderen. Alle klubber bør gjennomføre en brannøvelse

Detaljer

Hinnas Miniputturnering

Hinnas Miniputturnering Instrukser for Sekretariat 1.1 Minimum 2 personer deltar i sekretariatet Sekretariats 1.2 gjeng deltar da en halv dag hver Sekretariats 1.3 Mail sendes ut med instruks og møtetid til alle som skal delta

Detaljer

Klisterhåndbok for alle lag tilknyttet Ålgård Håndballklubb som benytter klister under trening og i kamp Utarbeidet JUNI 2016

Klisterhåndbok for alle lag tilknyttet Ålgård Håndballklubb som benytter klister under trening og i kamp Utarbeidet JUNI 2016 Klisterhåndbok for alle lag tilknyttet Ålgård Håndballklubb som benytter klister under trening og i kamp Utarbeidet JUNI 2016 Styret i Ålgård Håndballklubb Generell informasjon om klisterbruk utarbeidet

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

Arrangementsmal. NHF Region Øst

Arrangementsmal. NHF Region Øst Arrangementsmal NHF Region Øst Innledning NHF Region Øst ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt kampene og vil derfor oppfordre alle arrangører om noen faste rutiner både før, under og etter

Detaljer

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder:

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder: BRUKSANVISNING Bucket Blast Spill- og aktivitetssett Inneholder: 24 erteposer 4 x 6 farger 6 bøtter i ass. farger 6 belter for bøttene 6 øyebind i ass farger 4 kjegler Innendørs spill (I) Utendørs spill

Detaljer

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Pasningsspill Ballkontroll 1 Smålag-spill mot 2 el.4 mål. Diverse øvelser/spill. 1) Spillerne i den innerste 4-kanten rygger inn mot

Detaljer

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER

NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER KAP 16 BETONGBANE 16.1 Generelt: Betongbaner er patentert og nøyaktige banetegninger kan innhentes hos WMF. Utslaget består av en sirkel på 30 cm i diameter, samt et sentrum på maks. 8 cm i diameter. Sentrum

Detaljer

INNHOLD FORORD VALG AV SIDE OG SERV BALL SOM BERØRER EN LINJE BALL SOM BERØRER FAST TILBEHØR REKKEFØLGE FOR SERVEN REKKEFØLGE FOR MOTTAK I DOUBLE

INNHOLD FORORD VALG AV SIDE OG SERV BALL SOM BERØRER EN LINJE BALL SOM BERØRER FAST TILBEHØR REKKEFØLGE FOR SERVEN REKKEFØLGE FOR MOTTAK I DOUBLE Regel 1 Regel 2 Regel 3 Regel 4 Regel 5 Regel 6 Regel 7 Regel 8 Regel 9 Regel 10 Regel 11 Regel 12 Regel 13 Regel 14 Regel 15 Regel 16 Regel 17 Regel 18 Regle 19 Regel 20 Regel 21 Regel 22 Regel 23 Regel

Detaljer