Åpning av Nordby kjøpesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpning av Nordby kjøpesenter"

Transkript

1 Nr årgang Åpning av Nordby kjøpesenter Side 6-7 Tema: Mobilitet fra Alta til Horten Side 6-7 Tenk før du kjøper Side 6-7 Peabnytt 1

2 Adm. direktør har ordet Målsetningene for 2009 innen rekkevidde Første halvår av 2009 er snart tilbakelagt. Det har vært noen utfordrende måneder for hele byggebransjen og for oss i Peab. Markedet er vanskelig og vi opplever et sterkt prispress og hard konkurranse om hver jobb. I denne situasjonen er det hyggelig at målsetningene for 2009 er innen rekkevidde. Mange prosjekter har kommet inn de siste månedene, og regionene har nok å gjøre i inneværende år. Vi har den senere tid skrevet under kontrakter om rehabilitering av Oslo Bussterminal på Vaterland, vi er i gang med å bygge ny arena for TUIL i Tromsdalen, vi bygger Nord-Norges første ishall i Tromsø og vi skal fundamentere klaffebro til Kråkerøyforbindelsen. I tillegg har vi fått to jobber knyttet til Solheim Bussterminal i Lørenskog, samt lagerhall på Disenå og Bioenergianlegg på Skedsmo. Dette er alle fine prosjekter som bidrar til å fylle opp ordreinngangen for 2009 og som sørger for at vi kan opprettholde sysselsettingen. Etter at vi foretok en organisasjonstilpasning i januar har vi i prinsippet klart å holde våre medarbeidere i arbeid, noe som er positivt i dagens markedssituasjon. Det aller viktigste for oss alle er nå å opprettholde trykket på kundeog markedsarbeid slik at vi sikrer oss prosjekter som går inn i Det ser ut til å bli et utfordrende år, og vi må jobbe hardt utover høsten for å få i land kontrakter. Handslaget Vi har nettopp gjennomført årets store medarbeiderundersøkelse Handslaget. Hele 93 prosent av Peabs medarbeidere i Norge har svart på undersøkelsen. Dette er et veldig høyt tall som vitner om engasjement og interesse for jobben. Resultatene blir presentert i regionene etter ferien. Etter sommeren setter vi også i gang med Verdi og etikksamling for alle medarbeidere i Peab Norge. Dette blir en spennende og viktig utvikling som jeg tror vi alle vil ha glede og nytte av å delta på og det gir et godt grunnlag for videre forbedringsarbeid. HMS-fokus Det er helt avgjørende at vi prioriterer HMS for at vi skal lykkes som selskap. Vi har de siste årene jobbet systematisk for å bli bedre, og nå ser vi tydelige tegn på at vi er på rett vei. Til tross for at vi kun har hatt to skader med fravær så langt i år, kan vi ikke si oss helt fornøyde med utviklingen. Vi må opprettholde fokuset på dette området. Takk for god innsats Det siste halvåret er det lagt ned et betydelig arbeid i hele vår virksomhet, og innsatsen har vært upåklagelig. Det er bra å se at arbeidet gir resultater og til tross for konjunkturene er jeg optimistisk. Nå er det snart ferietid, og jeg vil benytte anledningen til å takke for innsatsen i første halvår. Bruk ferien til å slappe av og samle krefter til en viktig høst. God sommer! 2 Peabnytt

3 INNHOLD 2/09 01 Adm. direktør har ordet Side Markedsituasjon Side Kjøpesenteråpning Side Prosjektbefaring Side Bolig entreprenør Side Aktuelle prosjekter Side Anlegg Side Peab i mediene Side hms Side it Side Personal Side Jusspalten Side Peab og studenter Side Salgsrapport Side Aktuelle prosjekter Side Barnehageåpning Side Aktuelle prosjekter Side Aktuelt Side Personal Side ANSVARLIG UTGIVER: Line Fredriksen I REDAKSJONEN: Line Fredriksen Linda Rasmussen Hilde Marie Braaten Henrik Faller Eirik Koren DESIGN: Lene Hannevig DEADLINE FOR STOFF TIL NESTE NR: 1. september 2009 Redaksjonen PEAB NORGE AS Sørkedalsveien 148, 0754 Oslo Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo Peabnytt 3

4 MARKEDSITUASJON Tærer på reservene Selv om Byggenæringens Landsforening (BNL) kan skimte positive tendenser i markedet så tærer den internasjonale lavkonjunkturen kraftig på byggebedriftenes reserver og bunnen i markedet er ennå ikke nådd. Det viser resultatene fra BNLs siste markedsbarometer for mai Siden august 2008 har BNL, i samarbeid med Prognosesenteret, gjennomført månedlige undersøkelser blant et utvalg av de største medlemsbedriftene i BNL, for å kartlegge den økonomiske utviklingen i bedriften måned for måned. Peab har deltatt i de månedlige undersøkelsene. BNL har også spurt om bedriftenes forventinger i en egen forventingsindikator for å se på utviklingen i egen bedrift og generelt i markedet for den kommende måneden. Bedriftene vi har spurt omsetter for 50 milliarder kroner i året til sammen. Bedriftene oppgir at markedsutsiktene er de noe mer positivt innstilt til fremtiden nå enn de var i januar De melder om et noe større salg, men vi må huske at dette er sammenliknet med et svært lavt nivå, fra nesten stillstand, sier næringspolitisk direktør i BNL, Audun Lågøyr. Forventningsindikatoren bekrefter tendensene fra SSB og markedet: Byggenæringen er mindre pessimistisk enn tidligere, fallet i aktivitetsnivået vil ikke fortsette like hardt som det har gjort fram til nå. Det vil flate ut og vil nå bunnen neste år. BNL har sammenliknet ordrereservene i første kvartal i år med samme kvartal i fjor. Resultatet er nedslående. Den internasjonale lavkonjunkturen har Lave forventninger til 2010 Regionsdirektørene i Peab tror at situasjonen i markedet i 2010 blir tøffere enn i 2009 og forventer at få boligprosjekter blir satt i gang i år. Her deler de sine tanker om hvordan de vurderer situasjonen i tiden framover. Seks regionsdirektører i Peab ble stilt de samme tre spørsmålene for å gi en statusrapport på markedssituasjonen i dag og framtidsutsiktene. 1. Hvordan vurderer du markedssituasjonen i din region? 2. Hva gjør din region for å få nye prosjekter? 3. Hva tror du om 2010? Administrerende direktør i Bjørn Bygg, Arild Østgård: 1. Vi forventer at få eller ingen boligprosjekter blir igangsatt i 2009, og at boligmarkedet ikke er i gang igjen før I Tromsø er flere av konkurrentene tomme for oppdrag. Det er mye å regne på, men markedet er knalltøft med svært pressede priser. 2. I samtlige distrikter jobbes det godt med tillitsentrepriser, vi bruker store ressurser på tilbudsregning og er på konstant jakt etter muligheter. Full fokus på kalkylearbeidet er det viktigste bidrag for å skaffe jobber vil bli enda tøffere enn 2009, boligmarkedet vil fortsatt være svakt og i vår regions største byer Tromsø og Alta er det få offentlige oppdrag. Nye arbeidsplasser som følge av Goliat i Hammerfest vil kunne bidra positivt. Forsvaret og indre Troms vil være viktig i 2010 også og vi jobber med et par store tillitsentrepriser som vil kunne starte opp i Direktør for Peab Bygg Østlandet, Jon Andersen: 1. Markedet i vår region har hatt en betydelig nedgang det siste året, som medfører stor konkurranse og pressede priser på de prosjektene som er i markedet for tiden. Flere kunder sliter med å sette i gang prosjektene sine enten på grunn av svikt i sine markeder eller manglende finansiering. 2. Distriktene driver et utstrakt kundearbeid, med oppsøkende virksomhet og oppfølging av ulike databaser. Vi er godt orientert om aktiviteten i markedet og har nær kontakt med kundene og bruker store ressurser på anbudsregning særlig til offentlige kunder. 3. Slik jeg vurderer situasjonen for øyeblikket blir 2010 minst like vanskelig som nå. Mye av kampen om 2010 vil stå det neste halve året, da vi skal vi sikre de vesentligste kontraktene for gjennomføring neste år. Regionsdirektør Næring og Rehab, Rune Hangeland: 1. Markedssituasjonen er meget krevende i Oslo-området med mange tilbydere og et steintøft prisnivå. Det er en del prosjekter å regne på og stor aktivitet innenfor små og mellomstore offentlige prosjekter 4 Peabnytt

5 MARKEDSITUASJON tæret kraftig på bedriftenes reserver, med hele 28 prosent nedgang i år sammenliknet med i fjor. Dette er et tydelig bevis på at finanskrisen er over oss, sier Lågøyr. Påvirker politikerne Det er regionale forskjeller i Norge. Enkelte steder i landet går salget bedre og andre steder er markedet langt mer stille og varsellampene blinker. Det er en generell bekymring for at situasjonen skal forverre seg. Men graden varierer rundt om i landet. Vi vet at det er større byggeaktivitet og flere igangsatte prosjekter i Oslo og Østlandsområdet, og at det er spådd veldig lav aktivitet i nord framover, forteller Audun Lågøyr. Lågøyr tror situasjonen for Peab er som for de andre store entreprenørene i landet: Anleggssektoren går i pluss og det er et stort fall i byggsektoren som vil vare langt ut i Vi i BNL har vært tydelige overfor Stortinget med å få fokus på å få i gang aktiviteter også i byggesektoren. Det er vesentlige forskjeller på bygg og anlegg nå. Bevilgningene til anleggssektoren gikk opp med 6,7 milliarder fra i fjor til i år, men vi ser at det er et stort fall for bygg. Vi frykter et fall i totalmarkedet for bygg på 18 milliarder kroner neste år, sier Audun Lågøyr. BNL er fornøyde med tiltakspakken som kom i januar, men jobber aktivt for å nå fram hos politikerne. Det er svært viktig for oss å kommunisere ovenfor det politiske miljøet at det er ledig kapasitet i byggenæringen framover som kan ta tak i etterslepet på kommunale bygninger. Vi jobber JOBBER AKTIVT: Audun Lågøyr og BNL følger markedssituasjonen tett. steinhardt for at politikerne skal sette fokus på å få i gang flere offentlige anbudsprosesser på offentlige bygg, sier Audun Lågøyr. og i privat sektor, særlig innenfor lager- og logistikkbygg. 2. Regionen har siden i fjor høst hatt meget stor aktivitet på anbudsregning. På leverandørsiden har vi utvidet spekteret av underentreprenører og leverandører. Vi har kontakt med svenske leverandører som kan gi oss konkurransedyktige tilbud blir et krevende år for regionen og hovedutfordringen vår er å skaffe volum som kan gi akseptable resultater. Jeg tror 2010 blir tøffere enn En del prosjektmuligheter gjør oss likevel rimelig optimistiske i forhold til å etablere nødvendig ordrereserve for Regionsdirektør Anlegg, Thorbjørn Eng: 1. Tiltakspakkene har hatt effekt og anleggssituasjonen er stabil og god. Vi har fått inn prosjekter for ca. 75 millioner kroner den senere tiden, noe vi er veldig fornøyde med. Statens Vegvesen presenterte nylig prosjekter fram til 2019 med mange muligheter. 2. Vi jobber i et marked hvor nesten alt er konkurranseutsatt. Vi har ingen forhandlede prosjekter og må ha gode relasjoner til leverandører og underentreprenører for å få bra pris. Lavest pris er som regel det som gjelder i vårt marked og alle steiner må snus for å være konkurransedyktige. 3. Vi ser ingen endringer i anleggsmarkedet for Men det blir trolig sterkere konkurranse med flere aktører på anleggssektoren som følge av at det er flest prosjekter og muligheter innen Anlegg. Direktør Bolig Utvikling, Bengt Qvillberg: 1. Starten på året har vært over våre forventninger. På Signatur Bekkestua selger vi leiligheter til over kr/m2 og vi relanserer Zerom. I to prosjekter leier vi ut flere ferdigstilte usolgte boliger til markedspris og selger dem når markedet er tilbake. Vi er selektive i valg av hvilke tomter vi nå skal kjøpe. 2. Vi har fokus på å realisere prosjekter som allerede er kjøpt. For å klare mer enn 60 prosent forhåndssalg i dagens marked er det viktig at vi går ut med konkurransedyktig pris. 3. Hvis vi legger til grunn de positive tegnene vi ser i markedet akkurat nå så er vi optimistiske. Det som eventuelt kan ødelegge for oss er stadige konkurser, arbeidsledighet og negativ presse. Da blir kundene redde for å investere i ny bolig. Regionsdirektør Bolig Entreprenør, Geir Skoglund: 1. Akkurat nå er boligmarkedet vanskelig. Det er svært få eksterne jobber ute i markedet. Det positive er at vårt interne selskap sitter på tomter som vi selv kan utvikle. Vi deltar ikke i store anbudskonkurranser, men jobber med noen viktige kunder og interne prosjekter. 2. Jeg er veldig fornøyd med det samarbeidet som er skapt mellom Bolig Entreprenør og Bolig Utvikling. Vi blir mer konkurransedyktige og dermed kan vi selge til en god pris i markedet. 3. Vi har tro på at vi skal opprettholde det nivået vi nå har i Vi har noen spennende prosjekter på gang som mest sannsynlig vil bli realisert i Vi må jobbe hardt, men vi har tro på fremtiden. Peabnytt 5

6 kjøpesenteråpning NORSK-SVENSK ÅPNING: Det var stort presseoppbud og mange kjøpelystne som troppet opp på kjøpesenteråpning på Nordby like over grensen. Her klipper Olav Thon snoren sammen med en representant fra Strømstad kommune. Stor åpningsfest på Nordby kjøpesenter Nye Nordby kjøpesenter, som også omtales som «Norges største kjøpesenter i Sverige», ble nylig åpnet. Det er Peab AB som har bygget den nye delen og Peab var sterkt representert under åpningen. Mens den norske handelsstanden er bekymret for handelslekkasjen til vårt naboland, satser norske Olav Thon offensivt i Sverige. Med 110 butikker fordelt på kvadratmeter regner senterledelsen med at nærmere 90 prosent av kundene som skal lokkes til senteret vil være nordmenn. Nordmenn handler i Sverige for nesten ni milliarder kroner årlig. Senterledelsen spanderte frokost i forkant av åpningen, og pågangen av nysgjerrige kunder var stor. Deretter stilte Olav Thon opp til pressebriefing sammen med de svenske deleierne. GRATULASJON: Adm dir Stein Eriksen i Peab Norge gratulerer Olav Thon med åpningen av et nytt flott kjøpesenter. Der to store senterbygninger før lå i gangavstand fra hverandre på en 6 Peabnytt

7 kjøpesenteråpning Fakta om Nordbysenteret: Byggherre er Olav Thon Gruppen AS (55%) og svenske Orvelin Group AB (45%). Kontraktssummen er på ca 350 millioner svenske kroner. Byggetid: Mars mai Arbeidet er utført i konsortium (samarbeid) mellon Peab Region Karlstad og Region Trollhättan. HJERTELIG MØTE: Det var god stemning da byggherre og entreprenør Peab markerte åpningen. Her representert ved Olav Thon, Mats Paulsson, Tore Hallersbo og Stein Eriksen. enorm parkeringsplass midt ute på et jorde, finnes nå et gigantisk sammenbygget kjøpesenter med 110 butikker (45 er helt nye). Byggetiden har vært på 15 hektiske måneder. I etterkant av åpningen ble Olav Thon overrakt «Handslaget» av VD Mats Paulsson ettersom dette er det tredje store kjøpesenteret som Peab har oppført for Thon Gruppen. Mats takket også prosjektorganisasjonen for deres store engasjement. Olav Thon var meget godt fornøyd med samarbeidet med Peab og syns det var spennende å kunne bidra til å videreutvikle regionen og stimulere til handel og næringsvekst. Deretter inviterte Olav Thon med Peab og andre involverte på lunsj. Det har vært en glede å samarbeide med Peab om å bygge kjøpesenter, sa Olav Thon. -Se så bra det er blitt. Og det er jo ekstra hyggelig at kundene strømmer til. Nå har vi en vei å gå også i Norge, sa han med klar adresse til Stein Eriksen og Peab Norge. Det er klart vi er interessert i et videre samarbeid med Olav Thon Gruppen, uttalte Stein Eriksen. -Vi har i dag et rehabiliteringsoppdrag for Olav Thon Gruppen i Hausmanns gate i Oslo sentrum, men det ligger muligheter for nye oppdrag i løypa, sa Stein Eriksen. HANDSLAGET: Mats Paulsson overleverte Handslaget til Olav Thon som et bevis på godt og omfattende samarbeid. Dette er det tredje store shoppingsenteret som Peab, Region Karlstad oppfører for Olav Thon Gruppen. Region Karlstad med Arbeidsjef Bengt Carlsson i spissen har tidligere oppført to shoppingsentre i Töcksfors og Charlottenberg for Olav Thon Gruppen, samt leiligheter i Töcksfors. Utbyggelsen i Nordby sammenbinder to sentre og bidrar med 43 butiker og fem restauranter fordelt på kvadratmeter. Totalt butikkareal etter utbyggelsen er på kvadratmeter. De eksisterende butikkene har vært i drift under hele byggeperioden, så Peab har måttet planlegge ekstra nøye for å forstyrre driften så lite som mulig. Det er også oppført en parkeringsgarasje over den nye delen med plass for ca 450 bilar samt ett P-dekk i to plan med plass for ca 800 biler. Det er i tillegg forberedt for at man skal kunne bygge på et bygg med plass for flere butikker om behovet finns i framtiden. På plass på innvielsen fra Peab var blant annet: Mats Paulsson VD, Gösta Sjöström Informasjonssjef, Tore Hallersbo Divisionsjef i Division Väst, Nils Staffansson Regionsjef i Karlstad, Patrik Lindström Regionsjef i Trollhättan, Bengt Carlsson Arbeidssjef (Karlstad), Torgny Hübert prosjektleder (Trollhättan) og Stein Eriksen fra Peab Norge. Peabnytt 7

8 prosjektbefaring SATTE PRIS PÅ BESØK: Bolig Entreprenør syns det var bra at styreformann og vise VD Jan Johansson besøkte Bekkestua. F.v. Hans Petter Semlitsch, Are Mjeltad, Geir Skoglund, Jan Johansson og Peter Westerberg. Befaring med Konsernledelsen i Peab AB Peab Norge hadde nylig befaring på to prosjekter med representanter fra Konsernledelsen i Peab AB. Jan Johansson, styreformann i Peab Norge og vise VD i Peab AB hadde med seg controller Sven-Johan Nilsson og personalsjef Mats Johansson til Oslo for å få et innblikk i to ulike prosjekter i Norge. De startet en tidlig junimorgen på sykehotellet på Radiumhospitalet og reiste deretter til Signatur Bekkestua. Først hadde prosjektleder Anton Salvesen en gjennomgang av prosjektet på Radiumhospitalet hvor han bl.a. kunne fortelle at de ligger et par uker foran planen og at bygget overleveres i desember. - Vi har stadig befaringer med byggherren og avsjekker at de er fornøyde med kvaliteten. Vi har hatt 180 dager uten skader og fraværsdager, og det blir noe aktivitet også gjennom sommeren, fortalte Anton Salvesen. Deretter bar det ut på befaring. De svenske gjestene var fornøyde med det de så. - Her er det ordning og reda og prosjektet har god planlegging og gjennomføring, mente Jan Johansson. Neste stopp var Bekkestua. Prosjektleder Are Mjelstad fortalte om prosjektet og la blant annet vekt på hvor viktig samarbeidet mellom Bolig Utvikling og Bolig Entreprenør er. - Vi har en bra produksjon med 28 egne håndverkere og totalt 54 medarbeidere på prosjektet. Vi trapper opp med tømrere nå, og vi vektlegger tydelig ansvar i organisasjonen. Vi er oppdatt av å være medskapende. Det er krevende å håndtere både tidsplan og bemanning, men vi har god fremdrift. Råbygget skal være oppe til sommeren og vi skal være ferdige våren 2010, fortalte Are. Jan Johansson berømmet prosjektet for å ha tydelig oppmerkede gangsoner og syns det var interessant å se et boligprosjekt med god kvalitet sentralt i Bærum. 8 Peabnytt

9 prosjektbefaring BEFARING: Det var god stemning under befaringen på sykehotellet. F.v. Jan Johansson, Rune Hangeland, Anton Salvesen, Flemming Braathen og Stein Eriksen. FORKLARER: Prosjektleder Anton Salvesen forteller styreformann Jan Johansson om prosjektet. Rune Hangeland og Flemming Braathen følger med. BEKKESTUA: Befaring på Bekkestua. F.v. Geir Skoglund, Sven-Johan Nilsson, Are Mjelstad, Stein Eriksen og Jan Johannson. Peabnytt 9

10 Bolig entreprenør Daglig trim på Bekkestua «Nei, så tjukk du er blitt», ljomer det utover byggeplassen. Bekkestua har gått til anskaffelse av et bra lydanlegg, noe som gjør at morgentrimmerne kommer i god stemning. Alle står side om side, de tøyer, bøyer, smiler og slenger en kommentar til sidemannen. Godt humør under morgentrimmen på Bekkestua. Hver eneste morgen presis klokken starter musikken på Signatur Bekkestua. Arbeidsdagen er i gang med sju minutters morgentrim. Musikken er morsom og fengende, Peabmedarbeiderne kommer i godt humør og får varmet opp til dagens arbeid. Produksjonsleder Peter Westerberg er initiativtaker til morgentrimmen, som startet opp i fjor høst. Den er godt mottatt, og mange deltar hver eneste dag. Morgentrim er kun positivt, smiler Peter. Den markerer at arbeidsdagen begynner, og alle må møte presis. Det er viktig. Både arbeidsledelse og timelønnede er på plass i tide, og vi får en naturlig disiplin. Samtidig er kommunikasjonsveien kort og små saker blir ofte løst umiddelbart under trimmen. Å være på en byggeplass kan sammenliknes med å spille en fotballkamp som varer i full tid. Dommeren blåser i fløyta, så starter matchen. Det er viktig å følge spillereglene, hvis ikke blir det gult, og etter hvert rødt kort. Morgentrim er ikke pålagt å være med på fra ledelsen, men det er likevel viktig for de som vil bli med i lagspillet, sier Peter. Samværet på morgentrimmen bidrar til at medarbeiderne bryr seg mer om hverandre og lærer kollegene bedre å kjenne. Det blir enklere å snakke med sidemannen. Her stiller alle på lik linje, forteller Peter, som merker at musikken gjør at folk lettere åpner seg. Det blir naturlig å fortelle hvordan man har det, om det finnes bekymringer eller det er ting man lurer på. Peter hadde god erfaring med morgentrim fra Marienlyst Park, og ønsket å videreføre rutinen på Bekkestua. Noen var litt skeptiske i begynnelsen, men de aller fleste er nå positivt innstilt til det daglige innslaget. I tillegg til det sosiale aspektet er tøye- og bøyeøvelser bra for kroppen. Ben og armer blir satt i gang på en behagelig måte, og bevegeligheten bedres. Peter oppfordrer alle bygge- og anleggsplasser til å innføre morgentrim. BØY OG TØY: Mange ser nytte av bøy og tøy på morgenkvisten. Det trengs en pådriver, noen må dra lasset. Likevel er det absolutt overkommelig. Det er fullt mulig å dele på oppgavene og jeg garanterer at stemningen på prosjektet blir bedre med en gang, sier Peter Westerberg, som avslutningsvis stiller spørsmålet «Blir du med eller blir du ikke med? Du har kun ett valg. Bli med og få en positiv opplevelse. 10 Peabnytt

11 Bolig entreprenør Sognsveien 66 reiser seg En telekabel som lå tvers over byggetomta i Sognsveien 66 ved Ullevål stadion forsinket prosjektet med seks uker. Men byggingen er godt i gang og leilighetene vil være innflytningsklare etter planen i mai FEM ETASJER: I løpet av sommeren skal de prefabrikkerte etasjene heises på plass. Sognsveien 66 blir fem etasjer høy og skal romme Kiwi-butikk og 58 leiligheter. I RUTE: Prosjektleder Geir Egil Nordang melder om at byggeprosjektet er i rute og vil være innflytningsklart etter planen i mai Det er vanligvis slik at når man kjøper en tomt, i dette tilfellet Peab Bolig AS, så er kablene som ligger på tomta tinglyste og vi blir opplyst om kablene som ligger der når tomten kjøpes. I denne saken har ikke det vært tilfellet. Vi som entreprenør bestiller alltid en kabelpåvisning på tomta før vi begynner å grave for å påvise eventuelle kabler som ikke er oppgitt. Her fant vi at det lå en telekabel midt gjennom prosjektet, forteller prosjektleder i Bolig Entreprenør Geir Egil Nordang. Dermed måtte Telenor til pers og legge ny kabel for å sikre telefonkontakt for beboerne som bor i nærheten av byggetomta. Vi mistet seks uker som vi ikke klarer å ta igjen, men vi hadde heldigvis beregnet greit med tid i utgangspunktet og skal klare å holde tidsskjemaet, sier Geir Egil. I begynnelsen av mars kom Peab i gang med grunnarbeidene på tomta og i midten av mars startet betongarbeidene. Sju anleggsarbeidere jobber for tiden med å støpe vegger og fundamenter i underetasjen på boligkomplekset og gjøre klar til at de prefabrikerte betongelementene endelig kan gjøre entré. Fra 2. juni og i 56 dager framover skal Spenncon løfte på plass ferdige betongelementer og i august skal de fem etasjene i Sognsveien 66 stå klare for tømrerne. Utfordringen vår framover er at monteringen av de prefabrikkerte elementene går som det skal. I uke 33 skal åtte tømrere gå i gang med snekkerarbeidene her. Til høstferien skal vi i henhold til prosjektplanen ha tett tak, sier Nordang. Intim byggeplass Det er en trang byggetomt å jobbe på. En lørdag i mai jobbet anleggsarbeiderne med betongarbeid samtidig som det var tippekamp på Ullevaal stadion. Å skulle komme seg inn og ut av byggetomta med betongbiler var en utfordring. Det ble trangt og det var biler og mye fotballsupportere rundt prosjektet. Nå som monteringen til Spenncon starter skal vi inn med en mobilkran i tillegg til tårnkrana, noe som gjør framkommeligheten for naboer og omgivelsene vanskeligere, forteller Geir Egil Nordang. For å få brukstillatelse på boligene når de står ferdige i mai 2010 må utearealet med plener, planting av trær og parkeringsplasser med mere være helt ferdig. Det betyr at brakkeriggen til prosjektkontoret må fjernes fra tomta og at de som er igjen på prosjektet må leie seg inn i midlertidige kontorer de siste tre månedene. Fakta om Sognsveien 66: Lagt ut for salg april 2008 Første spadetak ble tatt i januar 2009 I mai 2009 er 43 av 58 leiligheter solgt Innflytningsklare i mai leiligheter som er fra 43 m2 til 73 m2 i størrelse Matkjeden Kiwi åpner butikk i første etasje i mai 2010 Peabnytt 11

12 AKTUELLE PROSJEKTER Nord-Norges første ishall På Grønnåsen i Tromsø kommer trolig Norges alle første ishall nord for Trondheim. Går alt etter planen vil ishallen i Tromsø være klar til bruk før ishallen i Narvik står klar. Ishallen vil garantert være med på å heve ishockeynivået her i Tromsø, sier anleggsleder Mads S. Nylund i Bjørn Bygg. Det er litt kniving mellom byene Tromsø og Narvik i forhold til hvem som får den første og fineste ishallen, men slik det ser ut nå vil vi få opp Tromsøs hall først. Hvilken hall som blir den fineste og mest innholdsrike vil jeg ikke uttale meg om, men hallen i Grønnåsen blir sikkert veldig populær, sier Mads, som er fornøyd med å få være med på et nybrottsprosjekt. Arbeidene med ishallen er i full gang. Det sprenges og graves på tomten ved siden av tennishallen. Planen er at hallen skal stå klar til bruk vinteren Hallen er først og fremst beregnet på ishockey. Tilskuerkapasiteten blir på HELT NYE BRAKKER: Morten Nilsen og Harry Nilsen er veldig fornøyde med den nye brakkeriggen som er kommet direkte fra fabrikken i Sverige. ca. 500, noe som gjør hallen lite egnet for store konserter eller andre arrangementer. Det er meningen at hallen skal være i bruk i perioden september-mai hvert år. Byggets totale grunnflate er ca 2900m 2. Av dette utgjør ishallen ca. 2300m 2. De resterende 600m 2 er i et tilstøtende servicebygg fordelt på kafe, garderober og tekniske rom. Servicebygget har også en mesaninetasje på ca. 230m 2 som rommer ventilasjonsrom og sosiale rom. Tromsø kommune er byggherre og Borealis Arkitekter har tegnet bygget. Kontraktsssummen er på ca 40 MNOK. Marginene er små, og alle steiner må snus for at bygget skal kunne oppføres mest mulig kostnadseffektivt. Det har vært en lang prosess før vi kunne starte oppføring av ishallen. OL-søknaden var nok med på å realisere prosjektet, men pengene har sittet langt inne. Nå er det viktig for oss å gjøre en god jobb og levere et bygg som Tromsøs befolkning får store nytte av, sier Mads, som også er veldig fornøyd med den nye brakkeriggen. Se på disse brakkene, er de ikke flotte, sier han og peker på de helt nye oransje Peab-brakkene som er kommet direkte fra fabrikk i Sverige. Det er topp at forholdene legges til rette for at vi skal kunne fungere optimalt og gjøre en god jobb HER BLIR DET ISHALL: Arbeidet er godt i gang med Nord-Norges første ishall. Anleggsleder Mads S. Nylund er fornøyd med fremdriften så langt. Brakkene er rigget for ca. 20 medarbeidere, og produksjonen er nå på et toppnivå fram mot sommeren. 12 Peabnytt

13 aktuelle prosjekter Bygger nytt felleskjøkken og vaskeri På oppdrag fra Horten Kommune skal Raaen Entreprenør bygge nytt felleskjøkken og vaskeri på Langgrunn utenfor Horten. Totalt areal er på ca m2 fordelt på et produksjonsplan og en mesanin. I tillegg skal det bygges nytt teknisk bygg på ca m2. Totalentreprisetilbudet fra Raaen Entreprenør er på kroner inkludert mva og beregnet byggetid er på ti måneder. Bygget deles i to seksjoner med et storkjøkken som skal forsyne kommunens institusjoner med mat og et komplett vaskeri som skal motta skittentøy og distribuere rent tøy til Horten kommunes institusjoner. Bygget blir kvadratisk i formen med en stor hovedetasje og en tilbaketrukket mesanin med garderober, tekniske rom og kantine. Bygget skal reises med elementvegger, teglforblending og stål. Det er et stort ønske å kunne bruke mye glass for å gi bygget et eget preg og som i tillegg sørger for økt trivsel i produksjonsdelen av bygget. Det nye felleskjøkkenet og vaskeriet bærer preg av at det skal tilfredsstille de strenge føringene i forhold til renhold og vedlikehold. Forretningsbygg straks ferdig Senter Bygg er snart ferdige med et forretningsbygg på Noresund. Arbeidet har pågått siden oktober 2008 og den 11. juni i år åpnet matvarekjeden Kiwi forretning i 1. etasje av bygget. Forretningsbygget er på 2500 kvadratmeter og kontraktssummen er på 34,55 millioner kroner inklusiv mva. Vi er i rute, men fremdriften har vært tøff på slutten. Vi har den siste tiden holdt på med innredningsarbeider og å lage parkeringsplasser og grøntareal utenfor, sier prosjektleder i Senter Bygg, Leif Morten Lauritzen. Plan to på forretningsbygget ferdigstilles noe senere på ettersommeren. Fremdriften blir først fastsatt når alle endringene på planløsningen er avklart. I denne delen av bygget skal det inn blant annet bank, solstudio, næringspark og kafé. Det har vært mange utfordringer underveis, men de største har vært det ekstreme snøværet i vinter. Vi har også slitt med en limtrekonstruksjon i bygget som har vært veldig arbeidskrevende, spesielt innfestingen i knutepunktene i limtrekonstruksjonen, sier Lauritzen. Bygget opp igjen etter brann I juni i fjor brant Ekengården i Åmot sentrum ned. I september i år kan NAV endelig flytte inn i nye lokaler på den gamle branntomta. Senter-Bygg er godt i gang med de innvendige arbeidene. Innvendig i Ekengården er vi nå godt i gang med maling, gulvlegging og flislegging før NAV og næringsvirksomhet overtar sine lokaler 1. september i år. Utvendig jobber vi med kledning av fasader og gesimser, svalganger og terrasser. Stillasene rives nærmere sommeren, og da starter vi opp med utomhusarbeidene, forteller arbeidsleder i Senter-Bygg, Ivan Holm. De innvendige arbeidene med leilighetene har ikke kommet så langt enda, men disse skal ikke overleveres før 1. november Prisen på prosjektet er på 45 millioner kroner inklusiv mva. NAV flytter inn i første og andre etasje på bygget. I første etasje får NAV ca 300m² å boltre seg på og rundt 620m² i andre etasje. I første etasje gjøres det også plass til næringslokaler og kafeteria. I Ekengården bygges det 10 leiligheter i andre og tredje etasje. I kjelleren på 525 kvadratmeter skal arkivet til NAV-kontoret på plass i tillegg til kontorer, toaletter, dusj, tekniske rom og boder og lager. Peabnytt 13

14 Anlegg Riksvei 306 under utvikling FLOTT BRO: Prosjektleder Trond Jarle Elvestad skuer utover Viestad jernbanebro ved Skoppum. «Arbeidet med miljøtunnelen er nybrottsarbeid og spesielt spennende, sier Trond Jarle Elvestad, som syns Riksvei 306 er et interessant og lærerikt prosjekt å få være med på.» Peab Anlegg bygger i alt ni betongkonstruktsjoner på Riksvei 306 i Skoppum ved Horten. Arbeidet har kommet langt, og mange av jobbene avsluttes før sommeren. Hele området skal stå ferdig i desember Peab har ansvaret for to kulverter i forbindelse med gang- og sykkelvei, tre overgangsbroer og en hovedbro. Hovedbroen står ferdig i juni. I tillegg bygger vi en jernbanebro og en miljøtunnel, forteller prosjektleder Trond Jarle Elvestad. STORT OMRÅDE: Peab bygger over et område på 4,5 km. Trond Jarle Elvestad ser utover landskapet som snart får ny vei og nye broer. Byggingen pågår over et spredt område på 4,5 kilometer og Peab Anlegg har hatt et snitt på 15 produksjonsarbeidere og tre funksjonærer. 14 Peabnytt

15 anlegg Petter Hannevold har ansvaret for Lørge Miljø tunnel, og Bjørn Olav Johansen har ansvar for alle broene. Arbeidet med miljøtunnelen er nybrottsarbeid og spesielt spennende, sier Trond Jarle Elvestad, som syns Riksvei 306 er et interessant og lærerikt prosjekt å få være med på. Støping av miljøtunnelen har vært en utfordring. Støpen har foregått med en støpevogn leid inn fra Doka. Denne flyttes ved hjelp av skinnegang og jekker, forteller Elvestad. Tunnelen er støpt i 10,8 m seksjoner og den totale lengden er på ca 240m. Støpens syklus er en seksjon i uka, noe som innebærer ca 130m3 støp hver uke. Vi lå litt etter i begynnelsen på grunn av diverse oppstartsproblemer, og en uvanlig hard Vestfold-vinter. Men etter hvert har dette gått meget bra. Synd tunnelen ikke er lengre, smiler Elvestad. Distriktssjef Ivar Roland er veldig STØP EN GANG I UKEN: Petter Hanevold er ansvarlig for Lørge miljøtunnel. Arbeidet går nå fort fremover etter en lang vinter. tilfreds med prosjektet på Riksvei 306. Vi har en veldig positiv og fin gjeng på dette prosjektet. Det er alltid hyggelig og interessant å besøke dem. De gjør en god jobb, sier Ivar Roland. Det er Statens Vegvesen Region Sør som er oppdragsgiver, og Isachsen er hovedentreprenør. Peabs andel utgjør ca 60 millioner kroner. LYS I TUNNELEN: Snart er Lørge miljøtunnel klar til å tas i bruk. Peabnytt 15

16 Ryddig tomt Per i dag er to tredeler av arbeidet med vann og avløp, kummer og ledninger som skal legges om ferdig. Første etappe med spunt langs Bærumsveien er satt og 30 prosent av betongarbeianlegg BYGGER BETONG: 21 betongarbeidere er i full sving med betongkonstruksjonene på Kolsåsbanen. Kolsåsbanen på skinner Arbeidet med nye Bjørnsletta stasjon og den nye T-banelinja langs Kolsåsbanen begynner å ta form. Prosjektet skal ferdigstilles i mai Nå er 22 prosent av byggeprosjektet utført og i følge prosjektadministrasjonen går alt på skinner. Prosjektet er minst like krevende som vi trodde før vi begynte. Utfordringene stemmer med forventningene og de har vi behersket godt, forteller distriktssjef Ulf Myhra. Vi hadde blant annet en kum i Bærumsveien som lå sånn til at det var en utfordring å skulle bygge den om på grunn av trafikken, men dette har vi løst. Fjell og grunnforholdene har ikke vært som prosjektert og trærne til naboene må vi ta ekstra godt vare på slik at de ikke tar skade av byggevirksomheten, sier prosjektleder Per Tore Ask. I forrige nummer av Peab-Nytt var de ansatte i prosjektet spente på den første delfristen med å legge om kjøremønsteret langs Bærumsveien. 4. april åpnet det nye kjøremønsteret. Nå er vi godt i gang med byggearbeidet med kulverten der hvor Bærumsveien til vanlig ligger. Trafikkavviklingen går bra og 20. august legges veien tilbake i sitt vante mønster igjen, forteller produksjonsleder Karin Dalberg. 16 Peabnytt

17 anlegg I 3D: Stikningsleder Simen Andersen jobber med konstruksjonene i 3D format i Autocad. LAGT OM: Bærumsveien er lagt om og arbeidene med en betongkulvert er godt i gang. I august legges veien tilbake i sitt vante mønster igjen. SKAL STØPE: Her gjøres alt klart til å støpe undergangen som skal gå under den nye Kolsåsbanen. SYNLIG: Peab profilerer seg i frisk oransje ut mot Bræumsveien. dene, det vil si rundt 1300 kubikk med betong, er på plass. I januar 2010 skal betongarbeidene være ferdig. Det er stort fokus på HMS og hittil har det ikke vært fraværsskader på anlegget. Vi holder fokuset med å holde tomta ryddig gjennom jevnlige vernerunder og oppfølgingsmøter med befaring hvor vi går gjennom ryddigheten og sikkerheten ute på arbeidsplassen. På en rotete arbeidstomt kommer ikke anleggskjøretøy fram og logistikken stopper helt opp, sier Ask. Konstruksjoner i 3D Arbeidstegningene for den nye parsellen langs Kolsåsbanen er i 3D. Stikningsleder Simen Andersen håndterer 3D-tegningene i Autocad. I dette prosjektet er det første gang vi bruker 3D tegninger for å hente ut stikningsdata. Det gjør det lettere å visualisere anlegget, tolke arbeidstegningene og hente ut mer presis informasjon på en bedre måte. Det er enklere å produsere riktig, sier Simen Andersen. Ute på anlegget jobber 21 arbeidskarer med betongarbeider. Kranfører Åke Olsson er eldstemann og har jobbet i Peab de siste 13 årene. I juni går han av med pensjon, 62 år gammel. Da går jeg fra kran og byggeplassen for Kolsåsbanen til min nye campingvogn som jeg har planer om å utforske Europa med, forteller Åke Olsson. Kolsåsbanen er det siste byggeprosjektet til kranfører Åke Olsson. I juni blir han pensjonist. Peabnytt 17

18 PEAB i MEDIene Peab i mediene Peab Industri har vunnet asfaltkontrakter i Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene for ca. 27 mill. Arbeidene kommer som følge av tiltakspakkene fra regjeringen. I en børskommentar i Dagens Næringsliv kommer det frem at Peab har steget 40 prosent på børsen i Sverige i 2009, og at det er mange lyspunkter i bransjen. Ordreinngangen har holdt seg stabil i Aftenposten skrev i april om den nye broen på Etterstad i Oslo. Byggelederen lover en spektakulær samhandling mellom broen, beplanting og tilhørende fasiliteter. Adresseavisen skrev i mars at de fire store entreprenørselskapene skal legge asfalt for 270 mill. kr i Midt- Norge i år. Peab har fått 10 prosent av oppdraget. Byggeindustrien har kåret årets næringsbygg. Nye Ahus var en av finalistene sammen med Operaen i Oslo og utbyggingen av St.Olavs Hospital i Trondheim. St.Olavs hospital stakk til slutt av med seieren. Byggestart for boligprosjektet Vardentoppen på Nesodden er flyttet til høsten Det fortalte Akershus Amtstidende i mars. Byggingen av sykehotellet ved Radiumhospitalet i Oslo går etter planen forteller Byggeindustrien. Bjørn Bygg har skrevet kontrakt med Tromsdalen ungdoms- og idrettslag om bygging av ny arena på tre etasjer. Peab tapte en sak i tingretten og lagmannsretten etter arbeider i Rolfsbukta og på Lysaker og må betale 1,5 millioner til underleverandører skriver Budstikka. Teknisk Ukeblad forteller at Peab har gitt den klart laveste prisen på entreprisen på Kråkerøybrua i Fredrikstad, og ligger an til å vinne anbudsrunden. 18 Peabnytt

19 PEAB i mediene Budstikka forteller at leilighetsprosjektet Signatur Bekkestua fylles opp av kjøpere, og at de fleste kommer fra nærområdet i Bærum. Byggeindustrien forteller at Peabs norske anleggsdivisjon har fått i oppdrag å bygge en lagerhall for bildekk i Odalen i Oslo til en verdi på 17,3 millioner. Jobben med å rydde opp etter vannverkssaken er langt fra slutt forteller styrelederen som er hentet inn for å rydde opp. Foreløpig har arbeider kostet 31 millioner skriver Romerikes blad. Peab leverte nylig tall for første kvartal på linje med fjoråret. Vekst i anleggsenheten veier opp for en nedgang for byggevirksomheten. Peabs anleggsavdeling har fått i oppdrag å bygge nytt bioenergianlegg på Skogsvoll i Skedsmo. Arbeidene skal være ferdig i oktober 2009 skriver Byggeindustrien. Aftenposten skriver om at Peab er blitt r envasket i kommunerevisjonens gjennomgang av prosjekter for Omsorgsbygg. Alunskiferen er ferdig temmet Peabs arbeider i kjelleren på Karls Johansgate 14 i Oslo nærmer seg slutten. Prosjektet ble nylig avsluttet etter over 12 måneders arbeid. Det store utfordringen i prosjektet, alunskiferen, er nå temmet og behandlet etter alle kunstens regler. Arbeidet i Karl Johans gate 14 startet i mai 2008 og den gang var målbudsjettert på rundt fem millioner kroner. Peab har jobbet etter «selvkost med påslag» og har jobbet og prosjektert underveis. Prosjektet har vokst i omfang. Det ble mer jobb enn byggherre og vi hadde forutsett og prosjektet har til slutt endt på rundt 14 millioner kroner eks. mva. Vi har pakket alunskiferen inn, nå er den stabilisert og prosessen er fullført, sier prosjektleder i Peab, Anton Salvesen. Det eneste som gjenstår er nedvasking og maling av lokalet. Vi skal også sette opp noen få vegger for å dele av til toaletter. Resten av innredningsarbeidene venter byggherre med til ny leietaker av lokalet er på plass, sier arbeidsleder Bjørn Botilsrud. Peabnytt 19

20 HMS MÅ BYTTES: Denne stroppen må byttes, sier Jon Andersen til Bjørnar Gran, som noterer. På riktig HMS-vei Som et ledd i systematisk og fokusert HMS-arbeid, er det i vår gjennomført Ledelsens HMS-befaring på bygge- og anleggsplasser i Peab Norge. Peabs regionsdirektører har besøkt de aller fleste prosjektene i egen region. Felles agenda på bygge- og anleggsprosjektene har vært oppmøte på prosjektkontoret med innledende samtaler. Deretter har det vært befaring på prosjektene, som blir etterfulgt av en felles gjennomgang. Samtlige regionsdirektører har positive erfaringer fra HMS-gjennomgangene, og dette er rutiner som jevnlig vil bli gjennomført. Ved neste anledning er ambisjonen at samtlige prosjekter skal bli besøkt. HMS-gjennomgangene har medført større bevissthet rundt registrering av uønskede hendelser, sier personal- og organisasjonsdirektør Rune Holm. Peab har det første halvåret hatt en gledelig utvikling i H-verdien, som nå er på et tilfredsstillende nivå. Jeg tror helt klart at ledelsens HMS-gjennomgang har bidratt til den positive utviklingen, sier Rune Holm, som er tilfreds med at HMS får en større plass i prosjektenes bevissthet og at HMSarbeidet blir prioritert. Forbedringspotensial Det er imidlertid forbedringspotensial på en del prosjekter. Det er for mange fall fra høyere nivå som forårsaker farlige situasjoner eller skader. Bruk av trappestiger har mye av skylden for fallene. De er ofte vinglete og lite solide. Det er besluttet at Peab kun skal benytte godkjente trappestiger med sidestøtte, men det syndes fortsatt blant både egne medarbeidere, underentreprenører og andre leverandører. Samtlige regionsdirektører strammet opp bruken av trappestiger på befaringene. Ellers er det mye å hente på generell orden og ryddighet, riktig utstyr i HMScontainere og orden på stoffkartotek. Noen prosjekter kan også bli bedre på risikovurdering og sikker jobb-analyse. Men hovedinntrykket var at bygge- og anleggsplassene har fokus både på HMS og ytre miljø. Prosjekter som har stort forbedringspotensial blir fulgt spesielt opp. 20 Peabnytt

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang.

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang. Nr. 4 2009 13. årgang Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu Side 5 Sollistrand første boligutviklingsprosjekt i Horten Side 8 Bjørn Bygg i gang med ledelsesbygget på Setermoen Side 10 Peabnytt

Detaljer

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Peabnytt Nr. 4 2010 14. årgang Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6 Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Skipassrabatt for Peab-medarbeidere Side 35 Leder Hendelsesrikt år Det

Detaljer

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15.

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15. Nr. 1 2010 13. årgang Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side 9 Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side 15 Statoil P-hus Side 6 Peabnytt 1 Adm. direktør har

Detaljer

Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab bygger ny E6 i Trøndelag Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys

Detaljer

Peabnytt. HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere. Tema: Peab sponser Vålerenga Ishockey

Peabnytt. HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere. Tema: Peab sponser Vålerenga Ishockey Peabnytt Nr. 3 2011 15. årgang Peab sponser Vålerenga Ishockey Møt Erik Løfsnes, adm dir IT Fornebu Reportasje HMS-aksjonen Tema: HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere.

Detaljer

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre Peabnytt Nr. 4 2011 15. årgang Tema Virksomhetsutvikling Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort Reportasje Peab vokser videre Portrettet: Kim Torgersen bygger kropp og bygg Redaksjonen Omdømmebygging

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet RONGAREN InformasjonSblad fra nr. 38 - juli 2011 16. årgang Tror på framtiden Side 4 Helstøpt Jærbetong-kunde Side 10-11 Rev kulturskatt Side 16-17 Snor seg fram i distriktet Side 26-27 Får fylkeskommunen

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

info Topp fasiliteter for Asker fotball 8 Sikker i Barcode 3 Stavdal med i stallen 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO, NR. 2 2011

info Topp fasiliteter for Asker fotball 8 Sikker i Barcode 3 Stavdal med i stallen 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO, NR. 2 2011 info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO, NR. 2 2011 Topp fasiliteter for Asker fotball 8 Sikker i Barcode 3 Stavdal med i stallen 12 Anlegg: Barcode Forsidebildet: Asker fotball i ny garderobe på Føyka Stadion. Foto:

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008 Relasjon Skanska og den finansielle krisen I det jeg skriver denne lederen er finanskrisen på full fart inn i vår del av verden, og også de europeiske bankene er nå

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Innledning Innledning Medeierskap Aksjeprogrammet for ansatte i Skanska ble lansert i 2008 og heter SEOP Skanska Employee Ownership Programme. Her til lands

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Innledning 2 Innledning Stå han av Mens jeg sitter her og skriver denne lederen til årets siste utgave av Relasjon, herjer vinterstormene over landet vårt.

Detaljer

Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte:

Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte: Mindre asfalt i år s 6-7 NR.1-2010 Refleks 1 - Februar 2010 Til Mestas ansatte: Personlig HMS-bok Hjelmmerke HMS-kalender HMS-bilag Rask fjellrensk s 10-11 Graver ut motorvei s 8-9 Refleks Internavis for

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter Grunnundersøkelser ved Sørengautstikkeren i Oslo, vinteren 2010. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Sørengautstikkeren En tøff og kald arbeidsplass s.

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #03 Magasinet for Skanska-ansatte Det viktigste av alt I denne lederen vil jeg fokusere på det som er viktigst for deg og for meg som jobber i Skanska; nemlig at vi kan gå trygt og uskadet

Detaljer

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring Refleks 3 - Juni 2007 - Nå må vi løfte blikket og tro på framtiden, sier Mestas første kvinnelige distriktssjef, Jorunn Nyheim i Tromsø Ny havn på Sjursøya s 4-5 NR.3-2007 MPS - lønnsomhetskultur s 12-17

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm Refleks 6 - Juni 2006 1 - Folk må få det de trenger av sikkert materiell og utstyr, sier distriktssjef i Sarpsborg Svein E. Pedersen. Asfaltproblemer i nord s 9 NR.6-2006 Nattarbeid med asfalt s 8-9 Tunge

Detaljer

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 NYTT NO. 105 NOV 2013 Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 PUKKVERK NO. 105 NOV 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Marked 6 Drift Kran 7 Drift Anlegg 8 Personal 9 Finans

Detaljer

Refleks. Skadetallene skal ned NR.4-2007. Side 10-15. SIDE 8 Mesta velger pensjonskasse

Refleks. Skadetallene skal ned NR.4-2007. Side 10-15. SIDE 8 Mesta velger pensjonskasse Refleks 4 - Oktober 2007 1 - Vi har fått mye ig jen for MPS-arbeidet. Særlig arbeidet med god og nøyaktig planlegging, sier prosjektleder, Morten Labori. Sikrer veifarende s 4-5 NR.4-2007 Testplass sparer

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer