Åpning av Nordby kjøpesenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpning av Nordby kjøpesenter"

Transkript

1 Nr årgang Åpning av Nordby kjøpesenter Side 6-7 Tema: Mobilitet fra Alta til Horten Side 6-7 Tenk før du kjøper Side 6-7 Peabnytt 1

2 Adm. direktør har ordet Målsetningene for 2009 innen rekkevidde Første halvår av 2009 er snart tilbakelagt. Det har vært noen utfordrende måneder for hele byggebransjen og for oss i Peab. Markedet er vanskelig og vi opplever et sterkt prispress og hard konkurranse om hver jobb. I denne situasjonen er det hyggelig at målsetningene for 2009 er innen rekkevidde. Mange prosjekter har kommet inn de siste månedene, og regionene har nok å gjøre i inneværende år. Vi har den senere tid skrevet under kontrakter om rehabilitering av Oslo Bussterminal på Vaterland, vi er i gang med å bygge ny arena for TUIL i Tromsdalen, vi bygger Nord-Norges første ishall i Tromsø og vi skal fundamentere klaffebro til Kråkerøyforbindelsen. I tillegg har vi fått to jobber knyttet til Solheim Bussterminal i Lørenskog, samt lagerhall på Disenå og Bioenergianlegg på Skedsmo. Dette er alle fine prosjekter som bidrar til å fylle opp ordreinngangen for 2009 og som sørger for at vi kan opprettholde sysselsettingen. Etter at vi foretok en organisasjonstilpasning i januar har vi i prinsippet klart å holde våre medarbeidere i arbeid, noe som er positivt i dagens markedssituasjon. Det aller viktigste for oss alle er nå å opprettholde trykket på kundeog markedsarbeid slik at vi sikrer oss prosjekter som går inn i Det ser ut til å bli et utfordrende år, og vi må jobbe hardt utover høsten for å få i land kontrakter. Handslaget Vi har nettopp gjennomført årets store medarbeiderundersøkelse Handslaget. Hele 93 prosent av Peabs medarbeidere i Norge har svart på undersøkelsen. Dette er et veldig høyt tall som vitner om engasjement og interesse for jobben. Resultatene blir presentert i regionene etter ferien. Etter sommeren setter vi også i gang med Verdi og etikksamling for alle medarbeidere i Peab Norge. Dette blir en spennende og viktig utvikling som jeg tror vi alle vil ha glede og nytte av å delta på og det gir et godt grunnlag for videre forbedringsarbeid. HMS-fokus Det er helt avgjørende at vi prioriterer HMS for at vi skal lykkes som selskap. Vi har de siste årene jobbet systematisk for å bli bedre, og nå ser vi tydelige tegn på at vi er på rett vei. Til tross for at vi kun har hatt to skader med fravær så langt i år, kan vi ikke si oss helt fornøyde med utviklingen. Vi må opprettholde fokuset på dette området. Takk for god innsats Det siste halvåret er det lagt ned et betydelig arbeid i hele vår virksomhet, og innsatsen har vært upåklagelig. Det er bra å se at arbeidet gir resultater og til tross for konjunkturene er jeg optimistisk. Nå er det snart ferietid, og jeg vil benytte anledningen til å takke for innsatsen i første halvår. Bruk ferien til å slappe av og samle krefter til en viktig høst. God sommer! 2 Peabnytt

3 INNHOLD 2/09 01 Adm. direktør har ordet Side Markedsituasjon Side Kjøpesenteråpning Side Prosjektbefaring Side Bolig entreprenør Side Aktuelle prosjekter Side Anlegg Side Peab i mediene Side hms Side it Side Personal Side Jusspalten Side Peab og studenter Side Salgsrapport Side Aktuelle prosjekter Side Barnehageåpning Side Aktuelle prosjekter Side Aktuelt Side Personal Side ANSVARLIG UTGIVER: Line Fredriksen I REDAKSJONEN: Line Fredriksen Linda Rasmussen Hilde Marie Braaten Henrik Faller Eirik Koren DESIGN: Lene Hannevig DEADLINE FOR STOFF TIL NESTE NR: 1. september 2009 Redaksjonen PEAB NORGE AS Sørkedalsveien 148, 0754 Oslo Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo Peabnytt 3

4 MARKEDSITUASJON Tærer på reservene Selv om Byggenæringens Landsforening (BNL) kan skimte positive tendenser i markedet så tærer den internasjonale lavkonjunkturen kraftig på byggebedriftenes reserver og bunnen i markedet er ennå ikke nådd. Det viser resultatene fra BNLs siste markedsbarometer for mai Siden august 2008 har BNL, i samarbeid med Prognosesenteret, gjennomført månedlige undersøkelser blant et utvalg av de største medlemsbedriftene i BNL, for å kartlegge den økonomiske utviklingen i bedriften måned for måned. Peab har deltatt i de månedlige undersøkelsene. BNL har også spurt om bedriftenes forventinger i en egen forventingsindikator for å se på utviklingen i egen bedrift og generelt i markedet for den kommende måneden. Bedriftene vi har spurt omsetter for 50 milliarder kroner i året til sammen. Bedriftene oppgir at markedsutsiktene er de noe mer positivt innstilt til fremtiden nå enn de var i januar De melder om et noe større salg, men vi må huske at dette er sammenliknet med et svært lavt nivå, fra nesten stillstand, sier næringspolitisk direktør i BNL, Audun Lågøyr. Forventningsindikatoren bekrefter tendensene fra SSB og markedet: Byggenæringen er mindre pessimistisk enn tidligere, fallet i aktivitetsnivået vil ikke fortsette like hardt som det har gjort fram til nå. Det vil flate ut og vil nå bunnen neste år. BNL har sammenliknet ordrereservene i første kvartal i år med samme kvartal i fjor. Resultatet er nedslående. Den internasjonale lavkonjunkturen har Lave forventninger til 2010 Regionsdirektørene i Peab tror at situasjonen i markedet i 2010 blir tøffere enn i 2009 og forventer at få boligprosjekter blir satt i gang i år. Her deler de sine tanker om hvordan de vurderer situasjonen i tiden framover. Seks regionsdirektører i Peab ble stilt de samme tre spørsmålene for å gi en statusrapport på markedssituasjonen i dag og framtidsutsiktene. 1. Hvordan vurderer du markedssituasjonen i din region? 2. Hva gjør din region for å få nye prosjekter? 3. Hva tror du om 2010? Administrerende direktør i Bjørn Bygg, Arild Østgård: 1. Vi forventer at få eller ingen boligprosjekter blir igangsatt i 2009, og at boligmarkedet ikke er i gang igjen før I Tromsø er flere av konkurrentene tomme for oppdrag. Det er mye å regne på, men markedet er knalltøft med svært pressede priser. 2. I samtlige distrikter jobbes det godt med tillitsentrepriser, vi bruker store ressurser på tilbudsregning og er på konstant jakt etter muligheter. Full fokus på kalkylearbeidet er det viktigste bidrag for å skaffe jobber vil bli enda tøffere enn 2009, boligmarkedet vil fortsatt være svakt og i vår regions største byer Tromsø og Alta er det få offentlige oppdrag. Nye arbeidsplasser som følge av Goliat i Hammerfest vil kunne bidra positivt. Forsvaret og indre Troms vil være viktig i 2010 også og vi jobber med et par store tillitsentrepriser som vil kunne starte opp i Direktør for Peab Bygg Østlandet, Jon Andersen: 1. Markedet i vår region har hatt en betydelig nedgang det siste året, som medfører stor konkurranse og pressede priser på de prosjektene som er i markedet for tiden. Flere kunder sliter med å sette i gang prosjektene sine enten på grunn av svikt i sine markeder eller manglende finansiering. 2. Distriktene driver et utstrakt kundearbeid, med oppsøkende virksomhet og oppfølging av ulike databaser. Vi er godt orientert om aktiviteten i markedet og har nær kontakt med kundene og bruker store ressurser på anbudsregning særlig til offentlige kunder. 3. Slik jeg vurderer situasjonen for øyeblikket blir 2010 minst like vanskelig som nå. Mye av kampen om 2010 vil stå det neste halve året, da vi skal vi sikre de vesentligste kontraktene for gjennomføring neste år. Regionsdirektør Næring og Rehab, Rune Hangeland: 1. Markedssituasjonen er meget krevende i Oslo-området med mange tilbydere og et steintøft prisnivå. Det er en del prosjekter å regne på og stor aktivitet innenfor små og mellomstore offentlige prosjekter 4 Peabnytt

5 MARKEDSITUASJON tæret kraftig på bedriftenes reserver, med hele 28 prosent nedgang i år sammenliknet med i fjor. Dette er et tydelig bevis på at finanskrisen er over oss, sier Lågøyr. Påvirker politikerne Det er regionale forskjeller i Norge. Enkelte steder i landet går salget bedre og andre steder er markedet langt mer stille og varsellampene blinker. Det er en generell bekymring for at situasjonen skal forverre seg. Men graden varierer rundt om i landet. Vi vet at det er større byggeaktivitet og flere igangsatte prosjekter i Oslo og Østlandsområdet, og at det er spådd veldig lav aktivitet i nord framover, forteller Audun Lågøyr. Lågøyr tror situasjonen for Peab er som for de andre store entreprenørene i landet: Anleggssektoren går i pluss og det er et stort fall i byggsektoren som vil vare langt ut i Vi i BNL har vært tydelige overfor Stortinget med å få fokus på å få i gang aktiviteter også i byggesektoren. Det er vesentlige forskjeller på bygg og anlegg nå. Bevilgningene til anleggssektoren gikk opp med 6,7 milliarder fra i fjor til i år, men vi ser at det er et stort fall for bygg. Vi frykter et fall i totalmarkedet for bygg på 18 milliarder kroner neste år, sier Audun Lågøyr. BNL er fornøyde med tiltakspakken som kom i januar, men jobber aktivt for å nå fram hos politikerne. Det er svært viktig for oss å kommunisere ovenfor det politiske miljøet at det er ledig kapasitet i byggenæringen framover som kan ta tak i etterslepet på kommunale bygninger. Vi jobber JOBBER AKTIVT: Audun Lågøyr og BNL følger markedssituasjonen tett. steinhardt for at politikerne skal sette fokus på å få i gang flere offentlige anbudsprosesser på offentlige bygg, sier Audun Lågøyr. og i privat sektor, særlig innenfor lager- og logistikkbygg. 2. Regionen har siden i fjor høst hatt meget stor aktivitet på anbudsregning. På leverandørsiden har vi utvidet spekteret av underentreprenører og leverandører. Vi har kontakt med svenske leverandører som kan gi oss konkurransedyktige tilbud blir et krevende år for regionen og hovedutfordringen vår er å skaffe volum som kan gi akseptable resultater. Jeg tror 2010 blir tøffere enn En del prosjektmuligheter gjør oss likevel rimelig optimistiske i forhold til å etablere nødvendig ordrereserve for Regionsdirektør Anlegg, Thorbjørn Eng: 1. Tiltakspakkene har hatt effekt og anleggssituasjonen er stabil og god. Vi har fått inn prosjekter for ca. 75 millioner kroner den senere tiden, noe vi er veldig fornøyde med. Statens Vegvesen presenterte nylig prosjekter fram til 2019 med mange muligheter. 2. Vi jobber i et marked hvor nesten alt er konkurranseutsatt. Vi har ingen forhandlede prosjekter og må ha gode relasjoner til leverandører og underentreprenører for å få bra pris. Lavest pris er som regel det som gjelder i vårt marked og alle steiner må snus for å være konkurransedyktige. 3. Vi ser ingen endringer i anleggsmarkedet for Men det blir trolig sterkere konkurranse med flere aktører på anleggssektoren som følge av at det er flest prosjekter og muligheter innen Anlegg. Direktør Bolig Utvikling, Bengt Qvillberg: 1. Starten på året har vært over våre forventninger. På Signatur Bekkestua selger vi leiligheter til over kr/m2 og vi relanserer Zerom. I to prosjekter leier vi ut flere ferdigstilte usolgte boliger til markedspris og selger dem når markedet er tilbake. Vi er selektive i valg av hvilke tomter vi nå skal kjøpe. 2. Vi har fokus på å realisere prosjekter som allerede er kjøpt. For å klare mer enn 60 prosent forhåndssalg i dagens marked er det viktig at vi går ut med konkurransedyktig pris. 3. Hvis vi legger til grunn de positive tegnene vi ser i markedet akkurat nå så er vi optimistiske. Det som eventuelt kan ødelegge for oss er stadige konkurser, arbeidsledighet og negativ presse. Da blir kundene redde for å investere i ny bolig. Regionsdirektør Bolig Entreprenør, Geir Skoglund: 1. Akkurat nå er boligmarkedet vanskelig. Det er svært få eksterne jobber ute i markedet. Det positive er at vårt interne selskap sitter på tomter som vi selv kan utvikle. Vi deltar ikke i store anbudskonkurranser, men jobber med noen viktige kunder og interne prosjekter. 2. Jeg er veldig fornøyd med det samarbeidet som er skapt mellom Bolig Entreprenør og Bolig Utvikling. Vi blir mer konkurransedyktige og dermed kan vi selge til en god pris i markedet. 3. Vi har tro på at vi skal opprettholde det nivået vi nå har i Vi har noen spennende prosjekter på gang som mest sannsynlig vil bli realisert i Vi må jobbe hardt, men vi har tro på fremtiden. Peabnytt 5

6 kjøpesenteråpning NORSK-SVENSK ÅPNING: Det var stort presseoppbud og mange kjøpelystne som troppet opp på kjøpesenteråpning på Nordby like over grensen. Her klipper Olav Thon snoren sammen med en representant fra Strømstad kommune. Stor åpningsfest på Nordby kjøpesenter Nye Nordby kjøpesenter, som også omtales som «Norges største kjøpesenter i Sverige», ble nylig åpnet. Det er Peab AB som har bygget den nye delen og Peab var sterkt representert under åpningen. Mens den norske handelsstanden er bekymret for handelslekkasjen til vårt naboland, satser norske Olav Thon offensivt i Sverige. Med 110 butikker fordelt på kvadratmeter regner senterledelsen med at nærmere 90 prosent av kundene som skal lokkes til senteret vil være nordmenn. Nordmenn handler i Sverige for nesten ni milliarder kroner årlig. Senterledelsen spanderte frokost i forkant av åpningen, og pågangen av nysgjerrige kunder var stor. Deretter stilte Olav Thon opp til pressebriefing sammen med de svenske deleierne. GRATULASJON: Adm dir Stein Eriksen i Peab Norge gratulerer Olav Thon med åpningen av et nytt flott kjøpesenter. Der to store senterbygninger før lå i gangavstand fra hverandre på en 6 Peabnytt

7 kjøpesenteråpning Fakta om Nordbysenteret: Byggherre er Olav Thon Gruppen AS (55%) og svenske Orvelin Group AB (45%). Kontraktssummen er på ca 350 millioner svenske kroner. Byggetid: Mars mai Arbeidet er utført i konsortium (samarbeid) mellon Peab Region Karlstad og Region Trollhättan. HJERTELIG MØTE: Det var god stemning da byggherre og entreprenør Peab markerte åpningen. Her representert ved Olav Thon, Mats Paulsson, Tore Hallersbo og Stein Eriksen. enorm parkeringsplass midt ute på et jorde, finnes nå et gigantisk sammenbygget kjøpesenter med 110 butikker (45 er helt nye). Byggetiden har vært på 15 hektiske måneder. I etterkant av åpningen ble Olav Thon overrakt «Handslaget» av VD Mats Paulsson ettersom dette er det tredje store kjøpesenteret som Peab har oppført for Thon Gruppen. Mats takket også prosjektorganisasjonen for deres store engasjement. Olav Thon var meget godt fornøyd med samarbeidet med Peab og syns det var spennende å kunne bidra til å videreutvikle regionen og stimulere til handel og næringsvekst. Deretter inviterte Olav Thon med Peab og andre involverte på lunsj. Det har vært en glede å samarbeide med Peab om å bygge kjøpesenter, sa Olav Thon. -Se så bra det er blitt. Og det er jo ekstra hyggelig at kundene strømmer til. Nå har vi en vei å gå også i Norge, sa han med klar adresse til Stein Eriksen og Peab Norge. Det er klart vi er interessert i et videre samarbeid med Olav Thon Gruppen, uttalte Stein Eriksen. -Vi har i dag et rehabiliteringsoppdrag for Olav Thon Gruppen i Hausmanns gate i Oslo sentrum, men det ligger muligheter for nye oppdrag i løypa, sa Stein Eriksen. HANDSLAGET: Mats Paulsson overleverte Handslaget til Olav Thon som et bevis på godt og omfattende samarbeid. Dette er det tredje store shoppingsenteret som Peab, Region Karlstad oppfører for Olav Thon Gruppen. Region Karlstad med Arbeidsjef Bengt Carlsson i spissen har tidligere oppført to shoppingsentre i Töcksfors og Charlottenberg for Olav Thon Gruppen, samt leiligheter i Töcksfors. Utbyggelsen i Nordby sammenbinder to sentre og bidrar med 43 butiker og fem restauranter fordelt på kvadratmeter. Totalt butikkareal etter utbyggelsen er på kvadratmeter. De eksisterende butikkene har vært i drift under hele byggeperioden, så Peab har måttet planlegge ekstra nøye for å forstyrre driften så lite som mulig. Det er også oppført en parkeringsgarasje over den nye delen med plass for ca 450 bilar samt ett P-dekk i to plan med plass for ca 800 biler. Det er i tillegg forberedt for at man skal kunne bygge på et bygg med plass for flere butikker om behovet finns i framtiden. På plass på innvielsen fra Peab var blant annet: Mats Paulsson VD, Gösta Sjöström Informasjonssjef, Tore Hallersbo Divisionsjef i Division Väst, Nils Staffansson Regionsjef i Karlstad, Patrik Lindström Regionsjef i Trollhättan, Bengt Carlsson Arbeidssjef (Karlstad), Torgny Hübert prosjektleder (Trollhättan) og Stein Eriksen fra Peab Norge. Peabnytt 7

8 prosjektbefaring SATTE PRIS PÅ BESØK: Bolig Entreprenør syns det var bra at styreformann og vise VD Jan Johansson besøkte Bekkestua. F.v. Hans Petter Semlitsch, Are Mjeltad, Geir Skoglund, Jan Johansson og Peter Westerberg. Befaring med Konsernledelsen i Peab AB Peab Norge hadde nylig befaring på to prosjekter med representanter fra Konsernledelsen i Peab AB. Jan Johansson, styreformann i Peab Norge og vise VD i Peab AB hadde med seg controller Sven-Johan Nilsson og personalsjef Mats Johansson til Oslo for å få et innblikk i to ulike prosjekter i Norge. De startet en tidlig junimorgen på sykehotellet på Radiumhospitalet og reiste deretter til Signatur Bekkestua. Først hadde prosjektleder Anton Salvesen en gjennomgang av prosjektet på Radiumhospitalet hvor han bl.a. kunne fortelle at de ligger et par uker foran planen og at bygget overleveres i desember. - Vi har stadig befaringer med byggherren og avsjekker at de er fornøyde med kvaliteten. Vi har hatt 180 dager uten skader og fraværsdager, og det blir noe aktivitet også gjennom sommeren, fortalte Anton Salvesen. Deretter bar det ut på befaring. De svenske gjestene var fornøyde med det de så. - Her er det ordning og reda og prosjektet har god planlegging og gjennomføring, mente Jan Johansson. Neste stopp var Bekkestua. Prosjektleder Are Mjelstad fortalte om prosjektet og la blant annet vekt på hvor viktig samarbeidet mellom Bolig Utvikling og Bolig Entreprenør er. - Vi har en bra produksjon med 28 egne håndverkere og totalt 54 medarbeidere på prosjektet. Vi trapper opp med tømrere nå, og vi vektlegger tydelig ansvar i organisasjonen. Vi er oppdatt av å være medskapende. Det er krevende å håndtere både tidsplan og bemanning, men vi har god fremdrift. Råbygget skal være oppe til sommeren og vi skal være ferdige våren 2010, fortalte Are. Jan Johansson berømmet prosjektet for å ha tydelig oppmerkede gangsoner og syns det var interessant å se et boligprosjekt med god kvalitet sentralt i Bærum. 8 Peabnytt

9 prosjektbefaring BEFARING: Det var god stemning under befaringen på sykehotellet. F.v. Jan Johansson, Rune Hangeland, Anton Salvesen, Flemming Braathen og Stein Eriksen. FORKLARER: Prosjektleder Anton Salvesen forteller styreformann Jan Johansson om prosjektet. Rune Hangeland og Flemming Braathen følger med. BEKKESTUA: Befaring på Bekkestua. F.v. Geir Skoglund, Sven-Johan Nilsson, Are Mjelstad, Stein Eriksen og Jan Johannson. Peabnytt 9

10 Bolig entreprenør Daglig trim på Bekkestua «Nei, så tjukk du er blitt», ljomer det utover byggeplassen. Bekkestua har gått til anskaffelse av et bra lydanlegg, noe som gjør at morgentrimmerne kommer i god stemning. Alle står side om side, de tøyer, bøyer, smiler og slenger en kommentar til sidemannen. Godt humør under morgentrimmen på Bekkestua. Hver eneste morgen presis klokken starter musikken på Signatur Bekkestua. Arbeidsdagen er i gang med sju minutters morgentrim. Musikken er morsom og fengende, Peabmedarbeiderne kommer i godt humør og får varmet opp til dagens arbeid. Produksjonsleder Peter Westerberg er initiativtaker til morgentrimmen, som startet opp i fjor høst. Den er godt mottatt, og mange deltar hver eneste dag. Morgentrim er kun positivt, smiler Peter. Den markerer at arbeidsdagen begynner, og alle må møte presis. Det er viktig. Både arbeidsledelse og timelønnede er på plass i tide, og vi får en naturlig disiplin. Samtidig er kommunikasjonsveien kort og små saker blir ofte løst umiddelbart under trimmen. Å være på en byggeplass kan sammenliknes med å spille en fotballkamp som varer i full tid. Dommeren blåser i fløyta, så starter matchen. Det er viktig å følge spillereglene, hvis ikke blir det gult, og etter hvert rødt kort. Morgentrim er ikke pålagt å være med på fra ledelsen, men det er likevel viktig for de som vil bli med i lagspillet, sier Peter. Samværet på morgentrimmen bidrar til at medarbeiderne bryr seg mer om hverandre og lærer kollegene bedre å kjenne. Det blir enklere å snakke med sidemannen. Her stiller alle på lik linje, forteller Peter, som merker at musikken gjør at folk lettere åpner seg. Det blir naturlig å fortelle hvordan man har det, om det finnes bekymringer eller det er ting man lurer på. Peter hadde god erfaring med morgentrim fra Marienlyst Park, og ønsket å videreføre rutinen på Bekkestua. Noen var litt skeptiske i begynnelsen, men de aller fleste er nå positivt innstilt til det daglige innslaget. I tillegg til det sosiale aspektet er tøye- og bøyeøvelser bra for kroppen. Ben og armer blir satt i gang på en behagelig måte, og bevegeligheten bedres. Peter oppfordrer alle bygge- og anleggsplasser til å innføre morgentrim. BØY OG TØY: Mange ser nytte av bøy og tøy på morgenkvisten. Det trengs en pådriver, noen må dra lasset. Likevel er det absolutt overkommelig. Det er fullt mulig å dele på oppgavene og jeg garanterer at stemningen på prosjektet blir bedre med en gang, sier Peter Westerberg, som avslutningsvis stiller spørsmålet «Blir du med eller blir du ikke med? Du har kun ett valg. Bli med og få en positiv opplevelse. 10 Peabnytt

11 Bolig entreprenør Sognsveien 66 reiser seg En telekabel som lå tvers over byggetomta i Sognsveien 66 ved Ullevål stadion forsinket prosjektet med seks uker. Men byggingen er godt i gang og leilighetene vil være innflytningsklare etter planen i mai FEM ETASJER: I løpet av sommeren skal de prefabrikkerte etasjene heises på plass. Sognsveien 66 blir fem etasjer høy og skal romme Kiwi-butikk og 58 leiligheter. I RUTE: Prosjektleder Geir Egil Nordang melder om at byggeprosjektet er i rute og vil være innflytningsklart etter planen i mai Det er vanligvis slik at når man kjøper en tomt, i dette tilfellet Peab Bolig AS, så er kablene som ligger på tomta tinglyste og vi blir opplyst om kablene som ligger der når tomten kjøpes. I denne saken har ikke det vært tilfellet. Vi som entreprenør bestiller alltid en kabelpåvisning på tomta før vi begynner å grave for å påvise eventuelle kabler som ikke er oppgitt. Her fant vi at det lå en telekabel midt gjennom prosjektet, forteller prosjektleder i Bolig Entreprenør Geir Egil Nordang. Dermed måtte Telenor til pers og legge ny kabel for å sikre telefonkontakt for beboerne som bor i nærheten av byggetomta. Vi mistet seks uker som vi ikke klarer å ta igjen, men vi hadde heldigvis beregnet greit med tid i utgangspunktet og skal klare å holde tidsskjemaet, sier Geir Egil. I begynnelsen av mars kom Peab i gang med grunnarbeidene på tomta og i midten av mars startet betongarbeidene. Sju anleggsarbeidere jobber for tiden med å støpe vegger og fundamenter i underetasjen på boligkomplekset og gjøre klar til at de prefabrikerte betongelementene endelig kan gjøre entré. Fra 2. juni og i 56 dager framover skal Spenncon løfte på plass ferdige betongelementer og i august skal de fem etasjene i Sognsveien 66 stå klare for tømrerne. Utfordringen vår framover er at monteringen av de prefabrikkerte elementene går som det skal. I uke 33 skal åtte tømrere gå i gang med snekkerarbeidene her. Til høstferien skal vi i henhold til prosjektplanen ha tett tak, sier Nordang. Intim byggeplass Det er en trang byggetomt å jobbe på. En lørdag i mai jobbet anleggsarbeiderne med betongarbeid samtidig som det var tippekamp på Ullevaal stadion. Å skulle komme seg inn og ut av byggetomta med betongbiler var en utfordring. Det ble trangt og det var biler og mye fotballsupportere rundt prosjektet. Nå som monteringen til Spenncon starter skal vi inn med en mobilkran i tillegg til tårnkrana, noe som gjør framkommeligheten for naboer og omgivelsene vanskeligere, forteller Geir Egil Nordang. For å få brukstillatelse på boligene når de står ferdige i mai 2010 må utearealet med plener, planting av trær og parkeringsplasser med mere være helt ferdig. Det betyr at brakkeriggen til prosjektkontoret må fjernes fra tomta og at de som er igjen på prosjektet må leie seg inn i midlertidige kontorer de siste tre månedene. Fakta om Sognsveien 66: Lagt ut for salg april 2008 Første spadetak ble tatt i januar 2009 I mai 2009 er 43 av 58 leiligheter solgt Innflytningsklare i mai leiligheter som er fra 43 m2 til 73 m2 i størrelse Matkjeden Kiwi åpner butikk i første etasje i mai 2010 Peabnytt 11

12 AKTUELLE PROSJEKTER Nord-Norges første ishall På Grønnåsen i Tromsø kommer trolig Norges alle første ishall nord for Trondheim. Går alt etter planen vil ishallen i Tromsø være klar til bruk før ishallen i Narvik står klar. Ishallen vil garantert være med på å heve ishockeynivået her i Tromsø, sier anleggsleder Mads S. Nylund i Bjørn Bygg. Det er litt kniving mellom byene Tromsø og Narvik i forhold til hvem som får den første og fineste ishallen, men slik det ser ut nå vil vi få opp Tromsøs hall først. Hvilken hall som blir den fineste og mest innholdsrike vil jeg ikke uttale meg om, men hallen i Grønnåsen blir sikkert veldig populær, sier Mads, som er fornøyd med å få være med på et nybrottsprosjekt. Arbeidene med ishallen er i full gang. Det sprenges og graves på tomten ved siden av tennishallen. Planen er at hallen skal stå klar til bruk vinteren Hallen er først og fremst beregnet på ishockey. Tilskuerkapasiteten blir på HELT NYE BRAKKER: Morten Nilsen og Harry Nilsen er veldig fornøyde med den nye brakkeriggen som er kommet direkte fra fabrikken i Sverige. ca. 500, noe som gjør hallen lite egnet for store konserter eller andre arrangementer. Det er meningen at hallen skal være i bruk i perioden september-mai hvert år. Byggets totale grunnflate er ca 2900m 2. Av dette utgjør ishallen ca. 2300m 2. De resterende 600m 2 er i et tilstøtende servicebygg fordelt på kafe, garderober og tekniske rom. Servicebygget har også en mesaninetasje på ca. 230m 2 som rommer ventilasjonsrom og sosiale rom. Tromsø kommune er byggherre og Borealis Arkitekter har tegnet bygget. Kontraktsssummen er på ca 40 MNOK. Marginene er små, og alle steiner må snus for at bygget skal kunne oppføres mest mulig kostnadseffektivt. Det har vært en lang prosess før vi kunne starte oppføring av ishallen. OL-søknaden var nok med på å realisere prosjektet, men pengene har sittet langt inne. Nå er det viktig for oss å gjøre en god jobb og levere et bygg som Tromsøs befolkning får store nytte av, sier Mads, som også er veldig fornøyd med den nye brakkeriggen. Se på disse brakkene, er de ikke flotte, sier han og peker på de helt nye oransje Peab-brakkene som er kommet direkte fra fabrikk i Sverige. Det er topp at forholdene legges til rette for at vi skal kunne fungere optimalt og gjøre en god jobb HER BLIR DET ISHALL: Arbeidet er godt i gang med Nord-Norges første ishall. Anleggsleder Mads S. Nylund er fornøyd med fremdriften så langt. Brakkene er rigget for ca. 20 medarbeidere, og produksjonen er nå på et toppnivå fram mot sommeren. 12 Peabnytt

13 aktuelle prosjekter Bygger nytt felleskjøkken og vaskeri På oppdrag fra Horten Kommune skal Raaen Entreprenør bygge nytt felleskjøkken og vaskeri på Langgrunn utenfor Horten. Totalt areal er på ca m2 fordelt på et produksjonsplan og en mesanin. I tillegg skal det bygges nytt teknisk bygg på ca m2. Totalentreprisetilbudet fra Raaen Entreprenør er på kroner inkludert mva og beregnet byggetid er på ti måneder. Bygget deles i to seksjoner med et storkjøkken som skal forsyne kommunens institusjoner med mat og et komplett vaskeri som skal motta skittentøy og distribuere rent tøy til Horten kommunes institusjoner. Bygget blir kvadratisk i formen med en stor hovedetasje og en tilbaketrukket mesanin med garderober, tekniske rom og kantine. Bygget skal reises med elementvegger, teglforblending og stål. Det er et stort ønske å kunne bruke mye glass for å gi bygget et eget preg og som i tillegg sørger for økt trivsel i produksjonsdelen av bygget. Det nye felleskjøkkenet og vaskeriet bærer preg av at det skal tilfredsstille de strenge føringene i forhold til renhold og vedlikehold. Forretningsbygg straks ferdig Senter Bygg er snart ferdige med et forretningsbygg på Noresund. Arbeidet har pågått siden oktober 2008 og den 11. juni i år åpnet matvarekjeden Kiwi forretning i 1. etasje av bygget. Forretningsbygget er på 2500 kvadratmeter og kontraktssummen er på 34,55 millioner kroner inklusiv mva. Vi er i rute, men fremdriften har vært tøff på slutten. Vi har den siste tiden holdt på med innredningsarbeider og å lage parkeringsplasser og grøntareal utenfor, sier prosjektleder i Senter Bygg, Leif Morten Lauritzen. Plan to på forretningsbygget ferdigstilles noe senere på ettersommeren. Fremdriften blir først fastsatt når alle endringene på planløsningen er avklart. I denne delen av bygget skal det inn blant annet bank, solstudio, næringspark og kafé. Det har vært mange utfordringer underveis, men de største har vært det ekstreme snøværet i vinter. Vi har også slitt med en limtrekonstruksjon i bygget som har vært veldig arbeidskrevende, spesielt innfestingen i knutepunktene i limtrekonstruksjonen, sier Lauritzen. Bygget opp igjen etter brann I juni i fjor brant Ekengården i Åmot sentrum ned. I september i år kan NAV endelig flytte inn i nye lokaler på den gamle branntomta. Senter-Bygg er godt i gang med de innvendige arbeidene. Innvendig i Ekengården er vi nå godt i gang med maling, gulvlegging og flislegging før NAV og næringsvirksomhet overtar sine lokaler 1. september i år. Utvendig jobber vi med kledning av fasader og gesimser, svalganger og terrasser. Stillasene rives nærmere sommeren, og da starter vi opp med utomhusarbeidene, forteller arbeidsleder i Senter-Bygg, Ivan Holm. De innvendige arbeidene med leilighetene har ikke kommet så langt enda, men disse skal ikke overleveres før 1. november Prisen på prosjektet er på 45 millioner kroner inklusiv mva. NAV flytter inn i første og andre etasje på bygget. I første etasje får NAV ca 300m² å boltre seg på og rundt 620m² i andre etasje. I første etasje gjøres det også plass til næringslokaler og kafeteria. I Ekengården bygges det 10 leiligheter i andre og tredje etasje. I kjelleren på 525 kvadratmeter skal arkivet til NAV-kontoret på plass i tillegg til kontorer, toaletter, dusj, tekniske rom og boder og lager. Peabnytt 13

14 Anlegg Riksvei 306 under utvikling FLOTT BRO: Prosjektleder Trond Jarle Elvestad skuer utover Viestad jernbanebro ved Skoppum. «Arbeidet med miljøtunnelen er nybrottsarbeid og spesielt spennende, sier Trond Jarle Elvestad, som syns Riksvei 306 er et interessant og lærerikt prosjekt å få være med på.» Peab Anlegg bygger i alt ni betongkonstruktsjoner på Riksvei 306 i Skoppum ved Horten. Arbeidet har kommet langt, og mange av jobbene avsluttes før sommeren. Hele området skal stå ferdig i desember Peab har ansvaret for to kulverter i forbindelse med gang- og sykkelvei, tre overgangsbroer og en hovedbro. Hovedbroen står ferdig i juni. I tillegg bygger vi en jernbanebro og en miljøtunnel, forteller prosjektleder Trond Jarle Elvestad. STORT OMRÅDE: Peab bygger over et område på 4,5 km. Trond Jarle Elvestad ser utover landskapet som snart får ny vei og nye broer. Byggingen pågår over et spredt område på 4,5 kilometer og Peab Anlegg har hatt et snitt på 15 produksjonsarbeidere og tre funksjonærer. 14 Peabnytt

15 anlegg Petter Hannevold har ansvaret for Lørge Miljø tunnel, og Bjørn Olav Johansen har ansvar for alle broene. Arbeidet med miljøtunnelen er nybrottsarbeid og spesielt spennende, sier Trond Jarle Elvestad, som syns Riksvei 306 er et interessant og lærerikt prosjekt å få være med på. Støping av miljøtunnelen har vært en utfordring. Støpen har foregått med en støpevogn leid inn fra Doka. Denne flyttes ved hjelp av skinnegang og jekker, forteller Elvestad. Tunnelen er støpt i 10,8 m seksjoner og den totale lengden er på ca 240m. Støpens syklus er en seksjon i uka, noe som innebærer ca 130m3 støp hver uke. Vi lå litt etter i begynnelsen på grunn av diverse oppstartsproblemer, og en uvanlig hard Vestfold-vinter. Men etter hvert har dette gått meget bra. Synd tunnelen ikke er lengre, smiler Elvestad. Distriktssjef Ivar Roland er veldig STØP EN GANG I UKEN: Petter Hanevold er ansvarlig for Lørge miljøtunnel. Arbeidet går nå fort fremover etter en lang vinter. tilfreds med prosjektet på Riksvei 306. Vi har en veldig positiv og fin gjeng på dette prosjektet. Det er alltid hyggelig og interessant å besøke dem. De gjør en god jobb, sier Ivar Roland. Det er Statens Vegvesen Region Sør som er oppdragsgiver, og Isachsen er hovedentreprenør. Peabs andel utgjør ca 60 millioner kroner. LYS I TUNNELEN: Snart er Lørge miljøtunnel klar til å tas i bruk. Peabnytt 15

16 Ryddig tomt Per i dag er to tredeler av arbeidet med vann og avløp, kummer og ledninger som skal legges om ferdig. Første etappe med spunt langs Bærumsveien er satt og 30 prosent av betongarbeianlegg BYGGER BETONG: 21 betongarbeidere er i full sving med betongkonstruksjonene på Kolsåsbanen. Kolsåsbanen på skinner Arbeidet med nye Bjørnsletta stasjon og den nye T-banelinja langs Kolsåsbanen begynner å ta form. Prosjektet skal ferdigstilles i mai Nå er 22 prosent av byggeprosjektet utført og i følge prosjektadministrasjonen går alt på skinner. Prosjektet er minst like krevende som vi trodde før vi begynte. Utfordringene stemmer med forventningene og de har vi behersket godt, forteller distriktssjef Ulf Myhra. Vi hadde blant annet en kum i Bærumsveien som lå sånn til at det var en utfordring å skulle bygge den om på grunn av trafikken, men dette har vi løst. Fjell og grunnforholdene har ikke vært som prosjektert og trærne til naboene må vi ta ekstra godt vare på slik at de ikke tar skade av byggevirksomheten, sier prosjektleder Per Tore Ask. I forrige nummer av Peab-Nytt var de ansatte i prosjektet spente på den første delfristen med å legge om kjøremønsteret langs Bærumsveien. 4. april åpnet det nye kjøremønsteret. Nå er vi godt i gang med byggearbeidet med kulverten der hvor Bærumsveien til vanlig ligger. Trafikkavviklingen går bra og 20. august legges veien tilbake i sitt vante mønster igjen, forteller produksjonsleder Karin Dalberg. 16 Peabnytt

17 anlegg I 3D: Stikningsleder Simen Andersen jobber med konstruksjonene i 3D format i Autocad. LAGT OM: Bærumsveien er lagt om og arbeidene med en betongkulvert er godt i gang. I august legges veien tilbake i sitt vante mønster igjen. SKAL STØPE: Her gjøres alt klart til å støpe undergangen som skal gå under den nye Kolsåsbanen. SYNLIG: Peab profilerer seg i frisk oransje ut mot Bræumsveien. dene, det vil si rundt 1300 kubikk med betong, er på plass. I januar 2010 skal betongarbeidene være ferdig. Det er stort fokus på HMS og hittil har det ikke vært fraværsskader på anlegget. Vi holder fokuset med å holde tomta ryddig gjennom jevnlige vernerunder og oppfølgingsmøter med befaring hvor vi går gjennom ryddigheten og sikkerheten ute på arbeidsplassen. På en rotete arbeidstomt kommer ikke anleggskjøretøy fram og logistikken stopper helt opp, sier Ask. Konstruksjoner i 3D Arbeidstegningene for den nye parsellen langs Kolsåsbanen er i 3D. Stikningsleder Simen Andersen håndterer 3D-tegningene i Autocad. I dette prosjektet er det første gang vi bruker 3D tegninger for å hente ut stikningsdata. Det gjør det lettere å visualisere anlegget, tolke arbeidstegningene og hente ut mer presis informasjon på en bedre måte. Det er enklere å produsere riktig, sier Simen Andersen. Ute på anlegget jobber 21 arbeidskarer med betongarbeider. Kranfører Åke Olsson er eldstemann og har jobbet i Peab de siste 13 årene. I juni går han av med pensjon, 62 år gammel. Da går jeg fra kran og byggeplassen for Kolsåsbanen til min nye campingvogn som jeg har planer om å utforske Europa med, forteller Åke Olsson. Kolsåsbanen er det siste byggeprosjektet til kranfører Åke Olsson. I juni blir han pensjonist. Peabnytt 17

18 PEAB i MEDIene Peab i mediene Peab Industri har vunnet asfaltkontrakter i Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene for ca. 27 mill. Arbeidene kommer som følge av tiltakspakkene fra regjeringen. I en børskommentar i Dagens Næringsliv kommer det frem at Peab har steget 40 prosent på børsen i Sverige i 2009, og at det er mange lyspunkter i bransjen. Ordreinngangen har holdt seg stabil i Aftenposten skrev i april om den nye broen på Etterstad i Oslo. Byggelederen lover en spektakulær samhandling mellom broen, beplanting og tilhørende fasiliteter. Adresseavisen skrev i mars at de fire store entreprenørselskapene skal legge asfalt for 270 mill. kr i Midt- Norge i år. Peab har fått 10 prosent av oppdraget. Byggeindustrien har kåret årets næringsbygg. Nye Ahus var en av finalistene sammen med Operaen i Oslo og utbyggingen av St.Olavs Hospital i Trondheim. St.Olavs hospital stakk til slutt av med seieren. Byggestart for boligprosjektet Vardentoppen på Nesodden er flyttet til høsten Det fortalte Akershus Amtstidende i mars. Byggingen av sykehotellet ved Radiumhospitalet i Oslo går etter planen forteller Byggeindustrien. Bjørn Bygg har skrevet kontrakt med Tromsdalen ungdoms- og idrettslag om bygging av ny arena på tre etasjer. Peab tapte en sak i tingretten og lagmannsretten etter arbeider i Rolfsbukta og på Lysaker og må betale 1,5 millioner til underleverandører skriver Budstikka. Teknisk Ukeblad forteller at Peab har gitt den klart laveste prisen på entreprisen på Kråkerøybrua i Fredrikstad, og ligger an til å vinne anbudsrunden. 18 Peabnytt

19 PEAB i mediene Budstikka forteller at leilighetsprosjektet Signatur Bekkestua fylles opp av kjøpere, og at de fleste kommer fra nærområdet i Bærum. Byggeindustrien forteller at Peabs norske anleggsdivisjon har fått i oppdrag å bygge en lagerhall for bildekk i Odalen i Oslo til en verdi på 17,3 millioner. Jobben med å rydde opp etter vannverkssaken er langt fra slutt forteller styrelederen som er hentet inn for å rydde opp. Foreløpig har arbeider kostet 31 millioner skriver Romerikes blad. Peab leverte nylig tall for første kvartal på linje med fjoråret. Vekst i anleggsenheten veier opp for en nedgang for byggevirksomheten. Peabs anleggsavdeling har fått i oppdrag å bygge nytt bioenergianlegg på Skogsvoll i Skedsmo. Arbeidene skal være ferdig i oktober 2009 skriver Byggeindustrien. Aftenposten skriver om at Peab er blitt r envasket i kommunerevisjonens gjennomgang av prosjekter for Omsorgsbygg. Alunskiferen er ferdig temmet Peabs arbeider i kjelleren på Karls Johansgate 14 i Oslo nærmer seg slutten. Prosjektet ble nylig avsluttet etter over 12 måneders arbeid. Det store utfordringen i prosjektet, alunskiferen, er nå temmet og behandlet etter alle kunstens regler. Arbeidet i Karl Johans gate 14 startet i mai 2008 og den gang var målbudsjettert på rundt fem millioner kroner. Peab har jobbet etter «selvkost med påslag» og har jobbet og prosjektert underveis. Prosjektet har vokst i omfang. Det ble mer jobb enn byggherre og vi hadde forutsett og prosjektet har til slutt endt på rundt 14 millioner kroner eks. mva. Vi har pakket alunskiferen inn, nå er den stabilisert og prosessen er fullført, sier prosjektleder i Peab, Anton Salvesen. Det eneste som gjenstår er nedvasking og maling av lokalet. Vi skal også sette opp noen få vegger for å dele av til toaletter. Resten av innredningsarbeidene venter byggherre med til ny leietaker av lokalet er på plass, sier arbeidsleder Bjørn Botilsrud. Peabnytt 19

20 HMS MÅ BYTTES: Denne stroppen må byttes, sier Jon Andersen til Bjørnar Gran, som noterer. På riktig HMS-vei Som et ledd i systematisk og fokusert HMS-arbeid, er det i vår gjennomført Ledelsens HMS-befaring på bygge- og anleggsplasser i Peab Norge. Peabs regionsdirektører har besøkt de aller fleste prosjektene i egen region. Felles agenda på bygge- og anleggsprosjektene har vært oppmøte på prosjektkontoret med innledende samtaler. Deretter har det vært befaring på prosjektene, som blir etterfulgt av en felles gjennomgang. Samtlige regionsdirektører har positive erfaringer fra HMS-gjennomgangene, og dette er rutiner som jevnlig vil bli gjennomført. Ved neste anledning er ambisjonen at samtlige prosjekter skal bli besøkt. HMS-gjennomgangene har medført større bevissthet rundt registrering av uønskede hendelser, sier personal- og organisasjonsdirektør Rune Holm. Peab har det første halvåret hatt en gledelig utvikling i H-verdien, som nå er på et tilfredsstillende nivå. Jeg tror helt klart at ledelsens HMS-gjennomgang har bidratt til den positive utviklingen, sier Rune Holm, som er tilfreds med at HMS får en større plass i prosjektenes bevissthet og at HMSarbeidet blir prioritert. Forbedringspotensial Det er imidlertid forbedringspotensial på en del prosjekter. Det er for mange fall fra høyere nivå som forårsaker farlige situasjoner eller skader. Bruk av trappestiger har mye av skylden for fallene. De er ofte vinglete og lite solide. Det er besluttet at Peab kun skal benytte godkjente trappestiger med sidestøtte, men det syndes fortsatt blant både egne medarbeidere, underentreprenører og andre leverandører. Samtlige regionsdirektører strammet opp bruken av trappestiger på befaringene. Ellers er det mye å hente på generell orden og ryddighet, riktig utstyr i HMScontainere og orden på stoffkartotek. Noen prosjekter kan også bli bedre på risikovurdering og sikker jobb-analyse. Men hovedinntrykket var at bygge- og anleggsplassene har fokus både på HMS og ytre miljø. Prosjekter som har stort forbedringspotensial blir fulgt spesielt opp. 20 Peabnytt

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG Jan Are Isaksen Bjørn Bygg AS Prosjektleder A SAMSPILLKONTRAKTER Bjørn Bygg er eid av Peab 13 000 medarbeidere Sverige, Finland og Norge Notert på Stockholm børs Ca 43 mrd SEK i omsetning 2014 VICTORIA

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

GARASJEHJELPEREN 6 enkle steg på veien mot ny garasje BEHOV BUDSJETT TEGNINGER SØKNAD BYGGING TIDSPLAN

GARASJEHJELPEREN 6 enkle steg på veien mot ny garasje BEHOV BUDSJETT TEGNINGER SØKNAD BYGGING TIDSPLAN GARASJEHJELPEREN 6 enkle steg på veien mot ny garasje BEHOV BUDSJETT TEGNINGER SØKNAD BYGGING TIDSPLAN Kjære garasjebygger! Hva skal du oppbevare i garasjen? Hvor mye skal garasjen koste? Garasjer.no er

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS Vil du konkurrere i høyden må du ta i bruk det beste verktøyet Jo raskere stillaset blir montert, dess før kommer folkene dine i jobb Anbud betyr pressede marginer.

Detaljer

Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge?

Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge? Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge? Drammen 3. November 2010 Hvem er jeg og hva er IMMA? Jan Tore Endresen Siviløkonom og forretningsutvikler Skapte Oslo Bysykkel i 2002,

Detaljer

Informasjon om prosjektet. Klimabeskyttet bygging praktiske erfaringer. Nardo skole og barnehage

Informasjon om prosjektet. Klimabeskyttet bygging praktiske erfaringer. Nardo skole og barnehage Klimabeskyttet bygging praktiske erfaringer. 1 Nardo skole og barnehage Informasjon om prosjektet 2 Byggherre: Trondheim Eiendom Kontraktsum ca. 110mill Byggetid: April 2007-August 2008 Bruttoareal ca

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ NR. 01 2017 Leder LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ Eiliv Christensen, Daglig leder / Partner Aktiviteten i leiemarkedet tok seg betydelig opp i slutten av 2016. Den har fortsatt gjennom 1. kvartal 2017. Flere

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

TEKNA. Sviktende grunnforhold Kostnads- og fremdriftsansvar. 4.Juni 2014, Oslo

TEKNA. Sviktende grunnforhold Kostnads- og fremdriftsansvar. 4.Juni 2014, Oslo TEKNA Sviktende grunnforhold Kostnads- og fremdriftsansvar 4.Juni 2014, Oslo HR PROSJEKT AS Praktisk håndtering av situasjonen når grunnforholdene svikter v/dag Sveinung Liven OM OSS HR Prosjekt AS ble

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN UTG. 0412 WWW.BYGGMESTEREN.AS

BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN UTG. 0412 WWW.BYGGMESTEREN.AS BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN UTG. 0412 WWW.BYGGMESTEREN.AS Plass til tittel her REPORTASJE Daniel Vangen er én av rundt 25 tømrere i Sandmo & Svenkerud AS som har valgt å bo og arbeide

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

AF Gruppen 4. kvartal Kilden, Kristiansand

AF Gruppen 4. kvartal Kilden, Kristiansand AF Gruppen 4. kvartal 2010 15. februar 2011 Kilden, Kristiansand Høydepunkter Rekordresultat og god vekst i 2010 Resultat før skatt 4. kvartal: MNOK 118 (107) 2010: MNOK 372 (366) Høy avkastning på investert

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Kort Guide. 1. Registrere fravær

Kort Guide. 1. Registrere fravær Virke Oppfølging 1. Registrere fravær Kort Guide 2. Endre på registrert fravær 3. Følge opp fravær 4. Sykefraværsrapporter 5. Ferie 6. Medarbeidersamtaler (For Standard Pluss) 7. Administrative tiltak

Detaljer

- Hva skal til for å kunne bo (lengre) hjemme?

- Hva skal til for å kunne bo (lengre) hjemme? Hverdagsmestring - Hva skal til for å kunne bo (lengre) hjemme? 3. oktober 2014 Av: Sven O. Nylænder Sven O. Nylænder, Adm. dir i KOBBL Utdanning bl.a. fra Norges Handelshøyskole, Siv. øk. Har arbeidet

Detaljer

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter Beliggenhet Oasen Storsenter - Austbøveien 16, 5542 Karmsund Oasen Storsenter ligger

Detaljer

Møte 1. Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor. Tid: oktober

Møte 1. Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor. Tid: oktober Møte 1 Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor Tid: oktober - Da var det på tide å tenke på hovedprosjektet vårt for alvor. Vi fikk kontakt med Tor Graven via Tor Jørgensen, som

Detaljer

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 nøkkeltall antall hoteller 18 11 01 land NORGE SVERIGE Litauen Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 Omsetning

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Veidekke - verdiskapning og verdidrivere Veidekke med 76 år uten tap på bunnlinja Gjennom 30 år næringens

Detaljer

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet!

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! DET NÆRMER SEG BYGGESTART I RISØR Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! Kompromissløs utsikt

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS)

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) D 11 Rigg og drift D11.01 - Rigg og drift for totalentreprisen Totalentreprenøren medtar komplett rigg og drift for alle arbeider i prosjektet i henhold til

Detaljer

Værste Brygge - Fredrikstad

Værste Brygge - Fredrikstad Værste Brygge - Fredrikstad BAKGRUNN Nytt prosjekt i Fredrikstad med moderne næringsseksjoner på 155m² og 350m². Værste brygge ligger sentralt til på Kråkerøysiden av Fredrikstad Sentrum. Bygget ble påbegynt

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg 2008 ÅRSRAPPORT -fra idè til ferdig bygg Lårdal 1946 - Seltor har solide røtter og bena godt plantet på jorden fortsatt. Seltor Entreprenør 2008 Seltor Entreprenør AS består av virksomhetene Seltor AS

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

Kort presentasjon av meg selv

Kort presentasjon av meg selv Kort presentasjon av meg selv - Sveiser i Alta på VG skole, vanskelige tider derfor fortsatte jeg videre skolegang, vil si noe mere om lærlinger senere - Fagskole i Hammerfest - Ingeniør høgskole i Grimstad,

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer?

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer? OK Handelsutvikling i Norge - Hva skjer? Er det sentrumsbaserte kjøpesentra som skal redde sentrumshandelen? Eller er løsningen overbygde gater? Storkaia Brygge, Kristiansund Sentrum Løkkemyra

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

På vei til egen bolig

På vei til egen bolig På vei til egen bolig Småhusprosjektet i Balsfjord Kommune 2009 Innhold Innledning...3 Studietur...4 Situasjonen i Balsfjord Kommune...7 Finansieringsmuligheter for boliger for vanskeligstilte...7 Vurderinger

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012 30.10.20 15. E-commerce launch//communication and Marketing

Inter IKEA Systems B.V. 2012 30.10.20 15. E-commerce launch//communication and Marketing 30.10.20 15 1 E-commerce launch//communication and Marketing Visjon og forretningsidé Vår visjon er er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene Vår forretningsidé er å tilby et stort utvalg form-

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Klarer du å bestige Mount Everest på 60 dager?

Klarer du å bestige Mount Everest på 60 dager? DEtte bilaget er en annonse fra dytt.no Helse & Teambuilding Høstens Store Aktivitetskonkurranse! Klarer du å bestige Mount Everest på 60 dager? Start: 15. september Målgang: 15. november 2011 Dytt.no

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-14/12425-2 50517/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett-au /

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

La mæ få klar det sjøl!

La mæ få klar det sjøl! Arbeidsmiljøenheten La mæ få klar det sjøl! Når pedagogikk og ergonomi går hånd i hånd la mæ få klar det sjøl ERGONOMI OG PEDAGOGIKK Innhold Selvhjulpne barn gir færre belastninger for de voksne 3 Styr

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Haugerudåsen. Arkitekt. Prosjektledelse for byggherren

Haugerudåsen. Arkitekt. Prosjektledelse for byggherren 176-180 BP11 ABJ 16.08.13 19:56 Side 176 De 57 boligene på i Oslo ligger helt inn til tregrensen i Østmarka. Hele området ligger i enden av en blindvei, nesten uten trafikk. Både skole og barnehage ligger

Detaljer

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring https://www.moss-avis.no/nyheter/vestby/son-gjestehavn/havnevert-roger-finstad-og-son-helt-tiltopps-i-karing/s/5-67-382480 Av KJERSTI HALVORSEN Publisert: 14. februar 2017, kl. 21:05 Havnevert Roger Finstad

Detaljer

Telenor epost. http://online.no/ Sunday 28th of September 2014 08:38:54 AM. Document generated by http://siteoid.com/ Enda litt bedre fra Sony

Telenor epost. http://online.no/ Sunday 28th of September 2014 08:38:54 AM. Document generated by http://siteoid.com/ Enda litt bedre fra Sony MENY MINE SIDER SØK TILBUD FORBRUKER TRENDER APPER SERVICE SIKKERHET Telenor epost Brukernavn (det som er før @online.no) Passord Enda litt bedre fra Sony LOGG INN Glemt passord Herlige høstfilmer for

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no Stiftet 1996 Midt i den vanskelige tiden får du en ekstra belastning: RYDDE OG TA HÅND OM DØDSBOET Dette bevet kan hjelpe deg i jobben med dødsboet i tiden som kommer. Brevet gir deg en rekke tips for

Detaljer

Vedlegg 3 Deluttalelse Mulighetsstudie

Vedlegg 3 Deluttalelse Mulighetsstudie Vedlegg 3 Deluttalelse Mulighetsstudie Høringsuttalelse til RAPPORT AV 26. MARS 2012 NESØYA SKOLE OG IDRETTSHALL SKOLEDRIFT I ANLEGGSPERIODEN Ressursgruppen, herunder FAU (heretter omtalt som Ressursgruppen)

Detaljer

Entreprisejuridisk seminar på Finse 18.april «Det gode prosjekt»

Entreprisejuridisk seminar på Finse 18.april «Det gode prosjekt» Entreprisejuridisk seminar på Finse 18.april 2013 «Det gode prosjekt» Utførelse og produksjonsfasen «Suksesskriterier for entreprenøren» Per Christian Stoltz og Stoltz Entreprenør AS. Thomas Re. Johnsen

Detaljer

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets BRØDRENE RØSAND AS: Entreprenørselskapet Brødrene Røsand As har med årene blitt en betydelig aktør i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets mange prosjekter. Og i

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt. Håkon Borgen Konserndirektør Statnett

Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt. Håkon Borgen Konserndirektør Statnett Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt Håkon Borgen Konserndirektør Statnett «Vi bygger landet» Forsyningssikkerhet Øst-Finnmark Forsyningssikkerhet Lofoten Økt trafokapasitet Nord-Norge Ofoten- Hammerfest

Detaljer

Generell presentasjon. Innvendig sjakt med trappehus på et av våre prosjekter i Øvre Årdal

Generell presentasjon. Innvendig sjakt med trappehus på et av våre prosjekter i Øvre Årdal Generell presentasjon. Innvendig sjakt med trappehus på et av våre prosjekter i Øvre Årdal Etterinstallering av heis Vårt firma har i snart 20 år vært delaktig av innpå 200 heiser i eksisterende og nye

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer