seniorpolitikk.no Ny jobb etter fylte 50 år? Årets seniorinitiativ 2013 til Skedsmo kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "seniorpolitikk.no Ny jobb etter fylte 50 år? Årets seniorinitiativ 2013 til Skedsmo kommune"

Transkript

1 nr. 5 - desember 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ivar Romundstad. (Foto Tora Herud) Ny jobb etter fylte 50 år? personer over 50 år var registrert ledige i august i år. Det er 878 flere enn på samme tid i fjor, men økningen i ledigheten er likevel lavest i denne aldersgruppen, ifølge Nav. 61 prosent av arbeidssøkerne over 50 år fra Navs registre i perioden juli 2010 til august 2012 gikk over i arbeid, helt eller delvis. Dette er noe høyere enn når alle aldersgrupper sees under ett, da er det 58 fordi han er valgt opplæringsansvarlig i Fagforbundet i Akershus. Men for to år siden søkte han stillingen som fagleder for kultur i Hurum komme. Han mente seg godt kvalifisert, men ble ikke innkalt til intervju og kontaktet Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Der fikk han medhold i at han var blitt diskriminert for sin alder. prosent som går over i arbeid. Ivar Romundstad (nå 58), er ikke arbeidsledig. Han søkte bare på en ny jobb han hadde lyst på. Romundstad har permisjon fra en stilling i Asker kommune Side 5-11 Foto Scanpix Les mer på seniorpolitikk.no Årets seniorinitiativ 2013 til Skedsmo kommune Ole Jacob Flæten, Anne Hellandsjø og Iren Bekkevold Berg sammen med prisoverrekker Kari Østerud.

2 2 Smilerynker: Attraktiv, jeg? Var dette alt? tenkte jeg en januardag i Plutselig satt jeg (54) hjemme ved kjøkkenbordet uten jobb. Jobben min hadde forsvunnet i en anbudsrunde, og jeg hadde rukket å søke mange ledige stillinger før vi satte kroken på kontordøra lille julaften. Jeg leste stillingsannonser på nett og i aviser. I en avis lå det et annonseinnstikk med tittelen «Livets høst». Mellom annonser for tekniske hjelpemidler, ferie og fritid og artikler om eldres lyter og plager, var det en tekst som skilte seg ut «Seniorer er attraktive», sto det. Den var skrevet av daværende direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP). Attraktiv? Det var ikke akkurat slik jeg følte meg, og av mangel på noe annet å fordrive tiden med, skrev jeg ned hva jeg mente om dette avisbilaget. Da tilfeldighetene førte meg til et jobbintervju i nettopp SSP fire måneder senere, tok jeg skriveriene mine med meg. Og ja, her er jeg! Mye god helse i å være i arbeid Det er en sammenheng mellom arbeid og god helse, men dette trenger vi mer dokumentasjon på og er noe vi skal gå i gang med å undersøke nærmere. Arbeid betyr å ha tilhørighet, ha et sosialt treffsted og er viktig for å være i balanse, sier Astrid Nøklebye Heiberg. 1 Hva er forskjellen på eldres og yngres produktivitet? Mener du antall eposter per time, er nok de unge mer produktive. Unge er gode på noe, eldre på noe annet. Eldre har mye å fare med fordi de har annen kompetanse og erfaring. Vi kan utfylle hverandre og det tror jeg arbeidsgiv ere i økende grad vil kunne se verdien av. Mangfold er et gode, både når det gjelder alder, kjønn og etnisitet. 2 Hva skjer med mennesker som av ulike årsaker (nedbemanning, aldersgrenser o.l.) må forlate arbeidet sitt tidligere enn de selv ønsker? Det er en trist hendelse når noen må slutte mot sin vilje. Det er et tap og noe 5spørsmål om arbeid og helse man må arbeide seg gjennom og finne seg andre veier i. 3 OECD mener i sin siste rapport om Norge at den lave mobiliteten blant eldre i norsk arbeidsliv gjør det vanskeligere her enn i andre land å bytte jobb. Hva tror du er årsaken? Jeg lurer litt på hva OECD mener med det, for dersom vi ser på tettstedene er det ikke lav mobilitet. Mobilitet henger veldig tett sammen med arbeidsmuligheter. Det Tora Herud På IA handler om å realisere drømmer. Vi må bli flinkere til å se talentet i den enkelte enn å lete etter talenter. Robert Eriksson (39), arbeids- og sosialminister, Frp, på nasjonal IA-konferanse. Senioren attraktiv arbeids Senter for seniorpolitikk offentliggjorde nylig Norsk seniorpolitisk barometer Her er det heldigvis mye hyggelig lesning, vi ser blant annet en positiv utvikling i ledernes syn på eldre arbeidstakere. En økende andel av lederne mener det er en fordel for virksomheten at folk jobber helt frem til normal pensjoneringsalder. I 2003 syntes 7 av 10 ledere at det var en fordel at folk jobbet helt frem til normal pensjoneringsalder. I dag sier 9 av 10 ledere det samme! Da er det bra at samme undersøkelse viser at seniorene også vil jobbe lenger. På 10 år har ønsket avgangsalder økt med 4,1 år fra 61,0 år i 2003 til 65,1 år i Så langt ser alt vel og bra ut, ledere og medarbeidere er skjønt enige om at det er fint å jobbe lenge. Titter man litt grundigere etter i barometeret må imidlertid dette bildet nyanseres noe. Fortsatt er det slik at 4 av 10 ledere oppfatter at eldre arbeidstakere er lite attraktive å ansette, og ifølge de samme lederne er

3 3 4 Mange i pleie- og omsorgsyrkene slutter tidlig, ofte før første mulighet til å gå av med pensjon. Hva tror du er årsaken? Og hva kan gjøres? Foto Gorm Kallestad, Scanpix Det tunge arbeidet i dag er i pleieryrkene, det er ikke så mange tunge jobber igjen i industrien. Derfor burde det vært en større grad av fleksibilitet i yrker med tunge løft. Jeg er ingen tilhenger av aldersgrenser, for det er å putte folk i bås. Men jeg er tilhenger av muligheter og individuelle tilpasninger. Å løfte riktig er en viktig del av utdanningen, bruke teknisk utstyr og å vente til en blir to som kan jobbe sammen. Mye handler om ledelse, struktur, opplæring og kompetanse. 5 Hva er resepten for et langt og lykkelig arbeidsliv? Astrid Nøklebye Heiberg (77) Stilling: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og psykiater er ikke så lett å bytte jobb om du bor på et lite sted. Den gangen jeg kunne ansette folk, var jeg på jakt etter kvinner på 53 år, satt litt på spissen selvfølgelig. I den alderen har kvinner ofte ikke ansvar verken for egne foreldre eller egne barn og de er heller ikke gravide. Turtallet hjemmet er rett og slett lavere. Og omsider kunne de endelig jobbe for full kraft og de brydde seg heller ikke om de måtte jobbe overtid av og til. Men jeg vet ikke om det er så viktig å bytte jobb? Jeg tror det er viktigere å bytte til andre arbeidsoppgaver av og til. Men vil du søke ny jobb, så tror jeg det er lurt å søke mens du ennå er i jobb. Få har vist sånn misnøye med å måtte slutte som psykiater, som Astrid Nøklebye Heiberg, da hun fylte 70. Og få har vist sånn glede over å bli tilbudt ny jobb sju år senere, som henne. Jeg begynte å le da Bent Høie ringte og tilbød meg jobb som statssekretær. Plutselig åpnet alle dører seg. Det var utrolig artig å komme i ny jobb. Det var fantastisk. Jeg spurte om han visste hvor gammel jeg var, og da svarte han «Ja, nettopp». Så måtte jeg høre med mannen min om det var greit. Han har overtatt huset nå. Man bruker ikke sine egne resepter, men jeg snakket med Åshild Ulstrup i går. Hun har skrevet bok om 100-åringene og de oppgir som grunn til at de er blitt så gamle, at de har: n Vært aktive n Vært måteholdene med mat og drikke n Tatt et eggeglass konjakk om kvelden n Og ikke har sovet middag Selv har jeg aldri holdt på mer enn fire år av gangen med de samme arbeidsoppgavene, selv om jeg hadde nøkkel til Vindern psykiatriske klinikk i 44 år. Hva er mobilitet og hva er det ikke? Folkehelsefremtiden ligger i det å være aktive. Frivillighetssektoren trenger selvfølgelig folk, men barnebarna har ikke så mye tid til oss, så vi kan like gjerne jobbe. Samfunnet har ikke godt av at det står så mange utenfor. Tekst Tora Herud taker eller et nødvendig «onde»? man å betrakte som eldre i arbeidslivet når man passerer 56,9 år. Du må også regne med at de fleste ledere vil nøle med å innkalle deg til jobbintervju omtrent ved samme alder, og hele 6 av 10 ledere sier at ingen av dem de har ansatt de siste 12 månedene har vært over 50 år. Jeg sitter derfor igjen med et inntrykk av at norske ledere er rimelig godt fornøyd med de seniorene de allerede har i virksomheten, men de vil ikke ansette nye. Dette til tross for at de samme lederne sier at seniorenes arbeidsprestasjoner er like gode som hos yngre arbeidstakere. Jeg lurer derfor på om dette handler om vi kanskje noe motvillig har akseptert at seniorene er en viktig del av arbeidskraftressursene i landet, men at dersom man kunne velge helt fritt er det fortsatt slik at de yngste blir fortrukket? Denne frykten for å rekruttere seniorer inn medfører dessverre at mange arbeidsplasser går glipp av viktig og relevant kompetanse og erfaring. Man kan nemlig trygt legge til grunn det faktum at seniorene er like produktive, har like gode læreevner og er minst like kreative som yngre kolleger. Tegning Siri Dokken Kari Østerud Direktørbloggen

4 4 Laura Traavik. Stereotypier, en fare Det er feil å vurdere mennesker på bakgrunn av stereotypier, sier førsteamanuensis ved BI, Laura E.M. Traavik. Hennes erfaring er at forskjellsbehandlingen i ansettelsesprosesser kan starte allerede i årsalderen. Tekst og foto Tora Herud I rapporten «Eldre arbeidssøkere og ansettelse: Hva vet vi?» gir hun en oversikt over eksisterende forskning på aldersdiskriminering i organisasjoner når det gjelder særlig eldre arbeidstakere og ansettelsesprosesser. «Ageism» eller alderisme Ageism betegner de stereotypiene som benyttes ved diskriminering av eldre mennesker, skriver Traavik i rapporten. Som eksempel bruker hun en reklamefilm der en eldre medarbeider i et firma snakker langsomt på telefon, og budskapet er at dersom du bytter firma får du en ung og rask kundebehandler i stedet. Det er mye som kobles opp mot stereotypier, som er et forenklet mentalt bilde, ofte negativt, av en gruppe mennesker, men som kan brukes mot enkeltindivider. Det er feil å vurdere mennesker på en slik bakgrunn, sier hun. Ifølge en metaanalyse av 100 studier i hennes rapport beskrives de vanligste stereotypiene som: «dårligere ytelse, sterkere motstand mot endringer, lavere evne til ny læring, mer kostbar for organisasjonen (forventer høyere lønn og er nærmere pensjonsalder) og kortere tid igjen i arbeidslivet». Men dette reflekterer altså ikke virkeligheten. «Utenfor» eller «innenfor» Men hva er det som påvirker at diskriminering skjer ved ansettelser? Det kan handle om forskjellig tilnærming til forskjellige grupper. Er du innenfor «min gruppe», eller er du utenfor? Er du min venn eller fiende? Er du inne i varmen eller ute i kulden? Vi foretrekker personer fra egne grupper. I sosialidentitetsteori kalles det inn-gruppe-effekt. Men en ansettelse er en beslutning, og det er feil å bruke stereotypier og favorisere egen gruppe. Det skjer mindre diskriminering dersom vi kun ser på informasjon i denne prosessen, det som er jobbrelatert, sier Laura Traavik. Hun er forundret over at det i Norge er så vanlig å ha med opplysninger om alder og familieforhold på CVen. Norge og andre land OECD-rapporten som kom tidligere i år, viser at Norge er ganske god på å håndtere aldersdiskriminering, blant annet fordi det er forbudt. Men det finnes ikke så mange studier som sier noe mer. Selv om Norge er gode på dette, betyr det ikke at det er godt nok. Vi må forske mer. Rapporten beskriver en undersøkelse som fant tegn på aldersdiskriminering i ansettelsesprosesser i Tyskland og Norge, og der forekomsten var høyest i Tyskland. Forklaringen på forskjellene var at Norge har mer erfaring med å jobbe med seniormedarbeidere og normer som støtter eldre arbeidstakere. Traavik mener det er et godt utgangspunkt. Unge og eldre ved ansettelser Eldre kommer dårligere ut enn unge ved ansettelser. Hva kan vi gjøre for å endre på dette? Det skjer, og det kommer fortsatt til å skje dersom vi ikke gjør noe med stereotypiene og stopper det. Vi må jobbe mer med holdninger og lære opp dem som ansetter. De må se på individ og ikke på gruppetilhørighet. Bli mer saklige og rasjonelle. Ta bedre beslutninger. Bruke den kompetansen de har til å ansette kompetente folk, sier Laura Traavik. Samtidig mener hun det er viktig å ha lønns- og pensjonssystemer som ikke forfordeler de eldste, slik at disse blir dyrere å ansette enn yngre. Det er opp til den enkelte virksomhet å ha et system som ikke diskriminerer, å ha en mangfoldspolicy, en strategi og et mål, sier hun.

5 5 Nav ser nærmere på mobilitet Det er uklart om den lave mobi liteten i Norge skyldes at folk ikke trenger eller ønsker å bytte jobb, eller om det er fordi de ikke finner en ny jobb. OECD skriver i rapporten «Ageing and Employment Policies: Norway 2013, Working Better with Age» at mobiliteten blant eldre arbeidstakere i Norge er lav. Med bakgrunn i rapporten vil Nav gjøre en analyse på mobilitet, ifølge Ole Christian Lien, seksjonssjef for Kunnskapsstaben i Nav. Jeg har ikke noe grunnlag for å kunne svare på hva den lave mobiliteten skyldes, og vi kommer mest til å se på såkalte innelåsningsmekanismer, sier han. Det vil si om ulike pensjonsordninger virker begrensende for dem som ønsker å bytte jobb. Er det særaldersgrensene? Mobiliteten synker raskt med alderen, men det er noen krusninger mot slutten av folks yrkeskarriere, sier Lien og peker på en rett strek som skrår nedover et ark. Nederst får den plutselig noen buler og humper. Disse er han nysgjerrig på. Det kan være folk som slutter tidlig på grunn av særaldersgrenser, men som Det er mange som opplever at det er vanskelig å få ny jobb etter fylte 50 år, sier Per Erik Solem, forsker i Nova. Solem analyserer Norsk senior politisk barometer for 11. året på rad. Vi har ikke direkte spørsmål der om hvor lett eller vanskelig det er for arbeidstakere over 50 år å få ny jobb, sier han. Vanskeligst i privat sektor Men det ser ut som det er en motvilje blant ledere, mest i privat sektor, til å ansette folk som er år eller eldre. Det kan være på grunn av oppfatningene de har om eldre arbeidstakere. Negative oppfatninger om aldring er nedfelt i kulturen, og handlingene overfor eldre er ofte mer skaffer seg ny jobb og fortsetter i arbeid et annet sted. Men det kan også være endringer som skyldes fusjoner og fisjoner, virksomheter endrer seg ulikt, sier han. Vil flere kunne ta ut mer? Ole Christian Lien er enig med seniorøkonom Hilde Olsen i OECD om at med økt globali sering må folk i Norge trolig skifte jobb oftere enn før. Manglende mulighet for mobilitet kan føre til at noen slutter tidligere i jobb enn de ellers ville ha gjort. Var muligheten større ville Ny jobb 50+, hvor lett er det? Alder: sikkert flere prøve. Men det er litt vanskelig å finne ut om det er arbeidsgivere som ikke ønsker å ansette eldre arbeidstakere, eller om det er arbeids takerne som vegrer seg mot å flytte på seg, sier han. Fordelen med å kunne være mer mo bile, er at flere vil kunne utnytte potensialet sitt. Kanskje eldre passer i andre typer basert på følelser enn på kunnskap, sier Solem. På direkte spørsmål svarer de fleste ledere, ifølge Solem, at de vurderer 50-åringers arbeidsprestasjoner som like bra som yngres. De eldre er likevel mindre populære å ansette. Han mener at en grunn kan være at mange ledere tror det blir et større gap mellom produktivitet og avlønning med alderen. Samtidig vil flere ledere beholde de eldre de allerede har i arbeid. Lederen kjenner disse personene og de bedømmes derfor mer utfra en positiv kjennskap til dem. Når det gjelder å ansette nye eldre vil negative stereotypier om aldring kunne få større gjennomslag, sier Per Erik Solem. Hva har skjedd med arbeidssøkerne 6 måneder etter at de registrerte seg hos NAV? Begynner i ny jobb Får jobb, men er arbeidssøkere igjen etter 6 mnd. Nedsatt arbeidsevne pga. av dårlig helse. Alvorlig syke får uførepensjon. Noen eldre arbeidssøkere velger å gå over til å ta imot alderspensjon. Tar ny utdanning, etablerer egen virksomhet, eller arbeidsinnvandrere som har vært arbeidssøkere men reiser fra Norge. Tall i prosent KILDE: NAV stillinger enn det de yngre gjør. Folk over 50 år som mister jobben i Norge, kommer ifølge OECD lett tilbake i ny jobb. Men de som blir arbeidsledige i Norge er friskere, enn dem som blir ledige i andre land, sier Ole Christian Lien Mulighetene for ny jobb n 61 prosent av arbeidssøkerne over 50 år fra Navs registre i perioden juli 2010 til august 2012 gikk over i arbeid. Dette er noe høyere enn når alle aldersgrupper sees under ett, da er det 58 prosent som går over i arbeid. n Det er imidlertid store forskjeller mellom aldersgruppen 50 til 59 år og de som er over 60 år. n Arbeidssøkere i aldersgruppen 50 til 59 år ligger på samme nivå som aldersgruppen 40 til 49 år med 63 prosent som går over i arbeid. n For gruppen over 60 år er det imidlertid bare 56 prosent som går over i arbeid. Men Nav kan ikke si noe om årsaken, om det er et ønske om å gå av frivillig eller ønske om å gå over på alderspensjon. Det er liten forskjell på kvinner og menn i denne gruppen. (Kilde: Nav)

6 6 Arbeidssøkere møter hindringer LDO ga Ivar Romundstad medhold i at han var blitt utsatt for aldersdiskriminering. Hurum kommune hadde handlet i strid med arbeidsmiljølovens 13-1, som forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn av alder. Tekst og foto Tora Herud Ivar Romundstad kontaktet Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fordi han syntes det var rart at han ikke hørte noe fra Hurum kommune etter å ha søkt en stilling som fagleder for kultur for to år siden. Han hadde vært inne på intervjuer for en tilsvarende stilling i en annen kommune og følt seg godt behandlet, selv om han ikke fikk jobben. Romundstad har utdanning både fra kulturområdet og innen ledelse. I 20 år hadde han hatt ulike stillinger innen kulturfeltet og blant annet vært kultursjef i en kommune. Aldersdiskriminering krenker Ombudet mener at Romunstad var like godt eller bedre kvalifisert til stillingen enn flere av de fem som ble innkalt til intervju. Saken er et klassisk eksempel der vi klarer å bevise at det er en årsak til diskrimineringen. For å skape større bevissthet om slik aldersdiskriminering, jobber vi med tillitsvalgte i fagforeningene. Vi tilbyr kurs og driver systematisk opplæring, sa likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i et intervju seniorpolitikk.no gjorde med henne i april i år. I programmet Eldreboomen på NRK2 4. november uttalte Ørstavik seg om aldersdiskriminering på nytt. Aldersdiskriminering i arbeidslivet er mye vanligere enn vi tror. Konsekvensene for den enkelte er ofte svært dramatiske. Det oppleves som krenkende og dessverre også ofte skamfullt, skriver ombudet i et nyhetsbrev LDO sendte ut samme dag. Siden 2007 har ombudet hatt 700 henvendelser om aldersdiskriminering. Rundt 125 av disse var klagesaker. Jobbmulighetene reduseres ved 50 år «Alderen er et hinder for å få ny jobb alle rede ved 50 år. Det mener hver fjerde spurte i Du&jobbets undersøkelse», skriver Hans Lundgren, journalist i duochjobbet.se i Sverige. Nettmagasinet har spurt verneombud og arbeidsmiljøansvarlige om alder kan være et hinder for å søke ny jobb. 23 prosent svarer at man begynner å bli for gammel for ny jobb ved 50 år. 30 prosent mener at alderen er et hinder ved 55 år og 20 prosent ved 60 år. Til det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene 2012, laget Du&jobbet temamagasinet «Ålder&arbete». Der sier forsker Clary Krekula at en telefonselger godt kan være for lite entusiastisk ved 38-årsalder, mens en annen på samme alder kan være for ung til å gjøre karriere i akademia. Krekula står bak rapporten «Åldersdiskriminering i svensk arbeidsliv».

7 7 Uansett alder, tenker vi jobb De fleste av oss oppsøker aldri NAV. NAV er noe som plutselig dukker opp når jobben vår er truet eller kanskje allerede borte. Seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien svarer på spørsmål om hva vi som er over 50 år egentlig kan forvente oss. Ivar Romundstad fikk lyst til å søke ny jobb. Norge må øke mobiliteten Folk i Norge står lenge i arbeid, lenge i samme jobb og har høy sysselsetting, men mobiliteten blant eldre arbeidstakere er lav. Det vil OECD se nærmere på, sa Hilde Olsen, seniorøkonom i OECD på et seminar i regi av SSP i høst. På en måte er det positivt og viser at vi har gode arbeidsplasser. Men en del mennesker må likevel av ulike grunner skifte jobb eller de har lyst til å skifte jobb. Lav mobilitet gjør dette litt vanskeligere i Norge enn i andre land. Og mobilitet blir viktigere og viktigere fordi fleksibilitet og omstillingsevne er nødvendig i arbeidsmarkedet. Utdanning blant eldre blir et viktig tema når man skal jobbe lengre, sa hun. Hilde Olsen mener en årsak til lav mobilitet kan være at folk risikerer å miste enkelte pensjonsrettigheter dersom de bytter jobb. Hun nevner også aldersdiskriminering som et hinder, og aldersgrenser som fører til at folk må slutte før de ønsker det. Tekst og foto Tora Herud Begynn med å logge deg inn på nav.no og registrér deg som arbeidssøker. På nav.no kan du også finne tips for jobbsøknader, skriving av CV og søke om dagpenger. Ja, men hvis jeg trenger å snakke med noen, da? Gå til et NAV-kontor. Der blir du møtt av en veileder, som sammen med deg gjør en rask kartlegging av deg. Deretter gjøres det en behovsvurdering. Du får spørsmål om du har regi strert CVen din hos NAV og om denne er oppdatert. Dere snakker om temaer som hvor lenge du har vært ledig, om nettverket ditt osv. Kanskje trenger du bistand som kurs eller et tiltak. Der vil du møte folk i samme situasjon og møte Jan Erik Grundtjernlien. veiledere som kan være en god sparringspartner for hvordan du skal komme deg i jobb.. Hvor utbredt er det med aldersdiskriminering? Det fins elementer av aldersdiskriminering der ute, men det viktigste er at mange trenger veiledning fordi det er lenge siden sist de søkte jobb sist. SYSLAB er et godt eksempel på en tiltaksarrangør som også er gode når det gjelder eldrearbeidssøkere. Hvor krevende er det å være arbeidssøker? Å gå på kurs eller på et tiltak gir en struktur på hverdagen. Du må møte opp, det er noen som venter å se deg og du får noen å snakke med. Men det er mange sider ved det å være arbeidssøker, og det kan være krevende over tid og blant annet få konsekvenser for den psykiske helsen. Jobbklubb er også et godt tilbud, og det er viktig at gruppesammensetningen er rimelig godt sammensatt. Dette kan noen ganger være en utfordring å få til. 14 fylker har karriereveiledningssentre? Dersom du har et slikt i nærheten, så ta kontakt med dem. Du kan få veiledning enten du ønsker deg tilbake til en jobb som ligner den du har hatt før, eller du ønsker å skifte karriere. Er det jobb eller økonomisk bistand som er viktigst i møte med NAV? Uansett alder, tenker vi i NAV jobb først. Du blir møtt med det budskapet, om at jobb er det viktigste. Vi jobber etter en standard for arbeidsrettet oppfølging, der CVen ligger øverst. Selv om vi starter med temaer som jobb og muligheter vil vi også kunne avdekke utfordringer, behov for tilrettelegging for dem som ikke kan jobbe 100 prosent.

8 8 Hva kan du? Hva vil du? Er du høyt kvalifisert og har vært uten jobb i mer enn seks måneder, da har vi et godt tilbud sier Per Erik Rasmussen, daglig leder i SYSLAB, som blant annet jobber på oppdrag for NAV. Av Tora Herud Når noen er uten jobb i en lengre periode, er det lett å legge om vanene. Dersom du for eksempel har fått en sluttpakke, kan det være fristende å pusse opp hytta. Du mister kontakten med nettverket ditt. Noen står opp senere om morgenen og blir gode besteforeldre. Men har du søkt ny jobb i over et halvt år uten hell, trenger du nye impulser, sier Rasmussen SYSLAB startet opp sin virksomhet i Bergen i 1992, i Asker i 2003 og flyttet deretter til Oslo, og er et tiltak for arbeidssøkere med høyere utdanning. Alle deltakerne hos oss kommer hit via NAV. Vi får en liste med mennesker som først inviteres til et informasjonsmøte. Deretter intervjuer og kartlegger vi disse personene, og ser om vi finner en gruppe som passer hos oss. Vi vil at de skal være motivert for å bruke våre tilbud, sier han. Én gruppe nå består av kvinner og menn i alderen 20 til 65 år med ulik bakgrunn, men som har det felles at de har høy utdanning og søker ny jobb. Innvandrere med gode kunnskaper i norsk inngår i denne gruppen. Motivasjon er noe av det viktigste Per Eirk Rasmussen, det jobbes med. daglig leder i SYSLAB En annen gruppe er organisert som et tilbud til innvandrere med høyere utdanning, der norskopplæring er en del, saksbehandling og styresett er to andre, i tillegg til jobbsøking. 12 uker med teori etterfølges av praksis i bedrift. Jobbmulighetene Per Erik Rasmussen mener mulighetene for ny jobb i de store byene er gode. Det er stor etterspørsel etter ingeniører. I bank og finans er det vanskelig, men ingen steder er det helt umulig å få jobb. Noen kommer hit og sier «jeg er senior og da er det umulig å få jobb», men det er en fordom. Du kan gjøre noe med hvordan du ser på deg selv. Jeg er selv arbeidsgiver og ser en stor fordel med ha ansatte som ikke har små barn og som er arbeidsvillige. Det er egenskaper og kvalifikasjoner hos personen, uavhengig av alder, som betyr noe, sier han. SYSLAB har nettopp rykte på seg for å være gode til hjelpe nettopp den eldste gruppen arbeidssøkere. Jobber sammen i team Innenfor de ulike gruppene hos SYSLAB organiseres arbeidssøkerne i team og med en leder, som på en arbeidsplass. Målet om å få jobb er det samme for alle sammen, og alle jobber for hverandre. Noen må lære seg å jobbe igjen og gjøre et skikkelig dagsverk. Det er viktig med bevissthet rundt egen Har du søkt ny jobb i over et halvt år uten hell, trenger du nye impulser. kompetanse og hvordan budskapet om denne skal selges. Hvor vil du hen og hva er mulig? Noen ganger må kanskje målene reformuleres. To tre-deler av alle ledige jobber lyses ikke ut. Den enkelte må derfor opparbeide seg mot til å bruke eget nettverk som familie, venner og klubber. De må gjøre folk oppmerksomme på at her er det en som ønsker noe annet. Det er dessuten viktig å holde nettverket ved like, i tilfelle noe skjer igjen senere, sier Per Erik Rasmussen. Jeg vil SYSLAB tar imot mennesker med høyere utdanning, lang erfaring og et genuint ønske om å få ny jobb, sier Ole Jakob Sparre (62), tillitsvalgt for deltakerne hos SYSLAB. Tekst og foto Tora Herud Sparre har utdanning innen juss og markedsføring og arbeidet mange år i Tyskland. Tilbake i Norge arbeidet han med skifer og naturstein, der blant andre Lillehammer-OL og flyplassene på Gardermoen og Heathrow var viktige prosjekter. Ved siden av jobben har jeg alltid holdt på med fotball, og jeg har vært trener helt fram til nå. Jeg er instruktør i Oslo fotballkrets og på trenerkurset for C-lisens, der de begynner når de blir

9 9 Ole Jakob Sparre. gjerne tilbake i jobb fotballtrenere, sier den tidligere Lynspilleren. Fra NAV til SYSLAB Det lokale NAV-kontoret intervjuer deg, og innstiller deg deretter til SYSLAB. Her er det først et intervju, deretter et informasjonsmøte og et nytt møte. De første tre ukene gjennomgås sentrale temaer for å søke jobb, som å skrive CV og søknader, ringe kontaktpersoner i bedrifter som har annonsert stillinger, og registrere CVen hos firmaer som driver med rekruttering og bemanning, sier Sparre. Bruker sosiale medier Han har registrert seg i det profesjonelle nettverket LinkedIn og bruker det aktivt. LinkedIn fungerer for meg, og jeg skriver personlige meldinger. 90 prosent av dem jeg henvender meg til, svarer positivt på henvendelser. Jeg er med i flere grupper der. Siden mai har jeg 566 forbindelser på LinkedIn, ikke minst takket være et stort nettverk i utgangspunktet. Jeg bruker Twitter og Facebook også, men ikke i jobbrelaterte sammenhenger, sier han. Sparre pleier i tillegg det sosiale nettverket han har gjennom fotballen og andre interesser. Økonomi SYSLAB er organisert ved fem team med åtte deltakere i hver. Hvert team er organisert med leder og nestleder som på en vanlig arbeidsplass. Vi kan benytte tilbudet her i SYSLAB i inntil 26 uker. NAV har dette som et eget tiltak, og deltakerne får sin støtte gjennom NAV-systemet, med de tilskuddsordningene hver enkelt er berettiget til. Beløpet varierer fra person til person, sier han. Men Sparre synes arbeidssøkere bruker for mye tid på å etterlyse penger som ikke kommer i tide, endringer av utbetalinger og på å ringe og finne den ansvarlige. Arbeidssøkere er i en spesiell livssituasjon og bør kunne for skånes for slikt, mener han. Det tar mye tid, er krevende og frustrerende. Jobber med CVen og nettverket Jobben i SYSLAB er å søke jobb. Det handler om å ringe og spørre og sende eposter. Den CVen jeg hadde for et år siden er ganske forskjellig fra den jeg har nå. Jeg har en fast CV, men tilpasser søknaden til jobbene jeg søker. Ofte tar jeg med CVen og oppsøker de virksomhetene jeg søker jobb i, gjerne tidlig på dagen. I tillegg legger jeg inn CVen elektronisk, dersom det er et krav om det. Jeg har ikke opplevd noe negativt på grunn av alder, men noen av oss opplever det veldig spesielt når det legges større vekt på en master enn på 35 års erfaring. Jeg er optimist og har tro på at jeg får meg en ny jobb, sier Ole Jakob Sparre.

10 10 Veiledning for ny karriere 14 av 19 fylker har opprettet karrieresentre som gir gratis veiledning til de som har spørsmål om jobb eller utdanning. Karrieresenter Østfold i Sarpsborg er et av dem. Tekst og foto Tora Herud Karrieresentrene drives veldig forskjellig, og vi er nok et av de sentrene som gir mest individuell veiledning. Vi er ikke saksbehandlere og skriver ingen rapporter. Vi møter mennesker, sier leder Anne-Lene Andresen. Sammen med seg i Karrieresenter Østfold har hun fire karriereveiledere og en sekretær. Karrieresentrene i Norge drives på forskjellige måter. I Østfold betaler Østfold fylkeskommune 3 1/2 stilling og hele driftsbudsjettet, fylkesleddet i Nav Østfold betaler 2 stillinger og Sarpsborg kommune stiller med lokaler. Plasseringen i Sarpsborg er bestemt ut fra at byen ligger midt i fylket. Etableringen av Karrieresenter Østfold er et resultat av økt satsning på et helhetlig system for yrkes- og utdanningsveiledning i Østfold fylke. Etableringen er også en del av en større satsning for å styrke og samordne yrkes- og utdanningsveiledningen. Senterets kunder I perioden 2009 til 2012 har senteret hatt ca kunder, som i gjennomsnitt har hatt 1,6 samtaler med karriereveiled erne. Vi kan ikke gi dem raske løsninger, men sammen kan vi se på nye muligheter. Ønsker du å rydde i tankene dine vedrørende jobb- eller utdanningsvalg bidrar vi gjerne som en støttespiller og samtalepartner. Vi kan også være en støtte og på-

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det.

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det. Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk NAV Arbeidslivssenter i Østfold Rådgiver, Mili Dzabic Rådgiver, Gro Momrak Rådgiver, Aud I.Måleng IA, 21.11.2014 Side

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid!

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Introduksjonssenteret i Drammen Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Arbeidsmarkedet De som tilbyr jobb (arbeidsgiverne) + De som har jobb (arbeidstakerne) + De som søker jobb (arbeidssøkerne)

Detaljer

Om å finne tonen. Per Egil Hegge

Om å finne tonen. Per Egil Hegge Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

KLP Fagseminar for meglere

KLP Fagseminar for meglere KLP Fagseminar for meglere 15. oktober 15 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk 14, yrkesaktive Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon? 9 8 7 4 3 44 4 35 34 45 45 38 37

Detaljer

«Er det noe annet enn pensjonssysystemet som kan få folk til å jobbe lenger?»

«Er det noe annet enn pensjonssysystemet som kan få folk til å jobbe lenger?» «Er det noe annet enn pensjonssysystemet som kan få folk til å jobbe lenger?» Nordisk Sosialforsikringsmøte 9. juni 2016 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk SSP er Et nasjonalt kompetansesenter som

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken Innvandrer på arbeidsmarkedet Tor Noraas Scandic Dyreparken 23.09.2015 Dagens emner Tall og trender fra arbeidsmarkedet Lovregulering av arbeidslivet Partene i arbeidslivet Kulturforskjeller Jobbsøking

Detaljer

Karrieresenter Østfold. 7.November, Predrag Grozdanic

Karrieresenter Østfold. 7.November, Predrag Grozdanic Karrieresenter Østfold 7.November, Predrag Grozdanic Fakta Oppstart 2009, fast etablert 2012 Organisert som et partnerskap med eget styre 5,6 årsverk Vår visjon: «Vi lar mennesker finne muligheter» Verdier:

Detaljer

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Anders Fremming Anderssen, Vox Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Disposisjon Hvem er det som mottar veiledning ved karrieresentrene? Hvordan oppleves veiledningen? Hvilket utbytte kan veiledningen

Detaljer

Steinar A. Hopland i Polyteknisk Forening 2013

Steinar A. Hopland i Polyteknisk Forening 2013 Steinar A. Hopland i Polyteknisk Forening 2013 1 1. Hvorfor skal vi ha et særskilt blikk på de eldste i arbeidslivet? 2. Hvordan praktiseres seniorpolitikk i bedriftene? 3. Hva kan vi gjøre på en bedre

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju.

Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju. Alder ikke avgjørende for ikke å bli kalt inn til intervju. En professor ble ikke innkalt til intervju til en stilling han hevdes vel kvalifisert for. Den klagende part mistenker at han ikke ble objektivt

Detaljer

Sammendrag av sak og uttalelse

Sammendrag av sak og uttalelse Vår ref.: Dato: 12/2419 24.09.2013 Sammendrag av sak og uttalelse Saksnummer: 12/2419 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 4 Dato for uttalelse: 29.08.2013 MannsForum klaget inn Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse.

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Klager mente seg forbigått til en stilling på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Det var tolv søkere

Detaljer

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden?

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? FAFO Pensjonsforum 06.11.09 Anne-Cathrine Grambo Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 06.11.2009 Side 1 Hvordan vil

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

Din karriere fra studier til jobb Hva kan jeg bli? Innlegg til studentrekrutterere 13.10.2015 Ved karriereveileder Camilla Krogstie Agenda Blir det lett å få jobb hvis jeg velger UiO? Hva kan jeg bli med

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

Fra arbeidsevneperspektiv - til ressursperspektiv. Forsker Anne Inga Hilsen AGP konferansen 2011

Fra arbeidsevneperspektiv - til ressursperspektiv. Forsker Anne Inga Hilsen AGP konferansen 2011 Fra arbeidsevneperspektiv - til ressursperspektiv Forsker Anne Inga Hilsen AGP konferansen 2011 Sats på en senior - seniorer som attraktiv arbeidskraft Skifte av perspektiv: Fra et arbeidsevneperspektiv

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

NOTAT - FOR OPPFØLGING

NOTAT - FOR OPPFØLGING NOTAT - FOR OPPFØLGING Til: Fra: Arshad Khan Vår ref. Dato: 09/2329-27/SF-//AKH 15.03.2011 Ikke forbigått på grunn av alder ved ansettelse av konsulent på universitet Saken gjelder en 60 år gammel mann

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

50+ i arbeidslivet: Status og utviklingstrender

50+ i arbeidslivet: Status og utviklingstrender Roger Moen Senter for seniorpolitikk 50+ i arbeidslivet: Status og utviklingstrender IA-konferansen i Tromsø 31. mai 2016 Quiz Hvor lenge tror dere folk har lyst til å jobbe? Hvem står bak Senter for seniorpolitikk?

Detaljer

Uttalelse i klagesak - påstand om diskriminering på grunn av graviditet ved ansettelse

Uttalelse i klagesak - påstand om diskriminering på grunn av graviditet ved ansettelse Vår ref.: Dato: 11/2288-19 01.08.2012 Uttalelse i klagesak - påstand om diskriminering på grunn av graviditet ved ansettelse Sakens bakgrunn Barneverntjenesten i en kommune lyste høsten 2011 ut en fast

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sammendrag En mann som kommer fra Sudan hevder at Nav diskriminerte ham på grunn av nasjonal opprinnelse i forbindelse med utbetaling av sykepenger.

Detaljer

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 13.5.2014

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 13.5.2014 God seniorpolitikk Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 13.5.2014 Hva er god seniorpolitikk? God seniorpolitikk på virksomhetsnivå er en personalpolitikk som anerkjenner og utvikler seniorressursene på

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Ingeniører stadig mer ettertraktet

Ingeniører stadig mer ettertraktet Adressen til denne artikkelen er: http://forbruker.no/jobbogstudier/jobb/article1623459.ece Annonse Ingeniører stadig mer ettertraktet Mens Sheraz Akhtar har gått arbeidsledig, har suget etter ingeniører

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorforsker Tove Midtsundstad Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Detaljer

Strategiplan 2016 2019

Strategiplan 2016 2019 Strategiplan 2016 2019 Senter for seniorpolitikk, Akersgt. 32, 0180 Oslo Arbeidslivets nasjonale kompetansesenter seniorpolitikk.no org.nr. 955 895 916 Tlf sentralbord: 23 15 65 50 - ssp@seniorpolitikk.no

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

13/1011 11.10.2013. En kvinne mente seg diskriminert da hun ikke ble tilsatt som frivillig aktivitetsleder ved Blå Kors sommerleir.

13/1011 11.10.2013. En kvinne mente seg diskriminert da hun ikke ble tilsatt som frivillig aktivitetsleder ved Blå Kors sommerleir. Vår ref.: Dato: 13/1011 11.10.2013 Sammendrag En kvinne mente seg diskriminert da hun ikke ble tilsatt som frivillig aktivitetsleder ved Blå Kors sommerleir. Blå Kors antok at kvinnen ville ta med seg

Detaljer

Effekter av pensjonsreformen på pensjonsuttak og sysselsetting Jobbskifter blant seniorer

Effekter av pensjonsreformen på pensjonsuttak og sysselsetting Jobbskifter blant seniorer Effekter av pensjonsreformen på pensjonsuttak og sysselsetting Jobbskifter blant seniorer Pensjonsforum 28. februar 2014 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Dette notatet har to deler, den første delen omhandler hvordan pensjon og andre betingelser påvirker når man går av med pensjon.

Detaljer

Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen

Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen . og en av grunnene er.. Arbeidsmarkedet Uannonserte arbeidsmarkedet

Detaljer

CMS hva er det og hvorfor er det relevant?

CMS hva er det og hvorfor er det relevant? CMS hva er det og hvorfor er det relevant? Rådgiverkonferansen 2013 Oppland Tonje F. Gravås Seniorrådgiver Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox CMS? Hvorfor drive med karriereveiledning? Hva skal

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Kurs for tillitsvalgte i. seniorpolitikk. Utarbeidet i samarbeid med Senter for seniorpolitikk. Modul 5 -kurs for lokallagsnivå

Kurs for tillitsvalgte i. seniorpolitikk. Utarbeidet i samarbeid med Senter for seniorpolitikk. Modul 5 -kurs for lokallagsnivå Kurs for tillitsvalgte i seniorpolitikk Utarbeidet i samarbeid med Senter for seniorpolitikk Modul 5 -kurs for lokallagsnivå Et inkluderende arbeidsliv skal bidra til: å forebygge langtidsfravær og utstøting

Detaljer

Hva begrenser eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet?

Hva begrenser eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet? Hva begrenser eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet? www.seniorpolitikk.no Det enkle svaret? Hva påvirker - det ikke fullt så enkle svaret Forskning kort oppsummert: Arbeidsplassens betydning

Detaljer

Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO

Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO Diskriminering på grunn av graviditet/foreldrepermisjon Iselin Huuse, rådgiver i LDO Du har funnet drømmejobben og har blitt innkalt til intervju. Intervjuet går veldig bra, du føler dette er det rette

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar.

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar. Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Tillitsvalgtes svar. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING... 4 3. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR...

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Tilpasninger til ny aldersgrenser. Pensjonsforum 16. oktober 2016 Anne Inga Hilsen og Jon M. Hippe Fafo

Tilpasninger til ny aldersgrenser. Pensjonsforum 16. oktober 2016 Anne Inga Hilsen og Jon M. Hippe Fafo Tilpasninger til ny aldersgrenser Pensjonsforum 16. oktober 2016 Anne Inga Hilsen og Jon M. Hippe Fafo Problemstillinger virksomheters erfaringer og tilpasninger med de øvre aldersgrensene Hva har de,

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Stille Sporsmal Ved Jobbintervju

Stille Sporsmal Ved Jobbintervju Stille Sporsmal Ved Jobbintervju Free Download STILLE SPORSMAL VED JOBBINTERVJU [BOOK] Read Online Stille Sporsmal Ved Jobbintervju - [PDF]. 21 NYTTIGE SPøRSMåL å STILLE NåR DU ER På JOBBINTERVJU... Tue,

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. Ombudet har kommet med uttalelse i saken i dag. Uttalelsen er lagt ved dette brevet. A

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no Agenda - innhold 1. Om Senter for seniorpolitikk 2. Hvorfor seniorpolitikk? 3. Hvordan praktiseres seniorpolitikk i arbeidslivet? 2 Agenda - innhold 1. Om Senter

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

DISKRIMINERING av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon. Ny omfangsundersøkelse, frokostmøte 11. mars

DISKRIMINERING av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon. Ny omfangsundersøkelse, frokostmøte 11. mars DISKRIMINERING av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon Ny omfangsundersøkelse, frokostmøte 11. mars Tema for dagen Omfangsundersøkelsen Vernet mot graviditetsdiskriminering Aktuelle problemstillinger

Detaljer

UTTALELSE I SAK OM ALDERSDISKRIMINERING VED ANSETTELSE

UTTALELSE I SAK OM ALDERSDISKRIMINERING VED ANSETTELSE UTTALELSE I SAK OM ALDERSDISKRIMINERING VED ANSETTELSE Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra Skolenes Landsforbund på vegne av deres medlem A av 24. september 2007. Skolenes

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED ANSETTELSE I DELTIDSSTILLINGER

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED ANSETTELSE I DELTIDSSTILLINGER Kristiansand kommune Helse- og sosialdirektøren Serviceboks 417 4604 KRISTIANSAND S Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Innhold 1. Hva er kompetanse? 2. Kort om brands 3. Employer branding, hvorfor og hvordan 4. Målgrupper

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Hvordan veilede for at eleven skal velge rett?

Hvordan veilede for at eleven skal velge rett? Hvordan veilede for at eleven skal velge rett? Rønnaug Tveit, daglig leder Hvor er vi og hva gjør vi? Individuell karriereveiledning Drop in: CV/søknad/kjappe spørsmål Jobbsøkerkurs Intervjutreningskurs

Detaljer