stikkordet Nr Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "stikkordet Nr. 1 2011 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund"

Transkript

1 stikkordet Nr Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1

2 Stikkordet nr Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline neste nummer: 19.mai Forside: Pål Christian Eggen (Ulven) og Ingrid Bergstrøm (Geita) i Trøndelag Teaters «Rock n Roll Wolf» Foto: GT Nergaard 20...Ny senterledelse NSFs sekretariat: Daglig leder: Kirsti Camerer Konsulenter: Inger Karin Zettergren, Ida Willassen 8...Nye kretser Adresse: Welhavensgate 1, 0166 Oslo Telefon: Faks: Resepsjonstid: mand.- fred. 09:00-15:00 E - post: Web: twitter.com/skuespillerforb facebook.com/norsk Skuespillerforbund 2 NSFs styre: Agnete G. Haaland (styreleder) Olav Kyrresgt. 3, 0273 Oslo Tlf: Hauk Heyerdahl (nestleder) Meltzersgt. 3, 0257 Oslo Tlf: Yngve Seterås Sydnesgt. 9, 5010 Bergen Tlf: Toni Usman Østerliveien 1A, 1185 Oslo Tlf: Hilde Olausson Ladeveien 6, 0275 Oslo Tlf: Marika Enstad Maridalsveien 64 D, 0458 Oslo Tlf: Øyvind Brandtzæg Nygata 11, 7014 Trondheim Tlf: Ny leder-kandidater 16...Ny Skuespilllerkatalog 18...Ny følgesvenn? Takk for meg! 3 Hvem blir ny forbundsleder? 4 Nye kretser styrker forbundet. 8 Hvor hører du hjemme? 9 Forbundets arbeid med nye medier 10 Internasjonalt rettighetsarbeid 12 Tips til selvangivelsen 14 SA aktuell selskapsform for skuespillere? 15 Ny og bedre Skuespillerkatalogen.no 16 Sosialt nettverk 18 Nye fjes i Norsk Skuespilllersenter 20 Bokomtaler...22 Leserinnlegg: Teatermuseet skal leve! 25 Historisk hjørne: Hestehviskeren 27 Hvem er redd for Virginia Woolf? 31 Rose og kaktus 32

3 FORBUNDSLEDEREN Takk for meg og tvi, tvi videre! Etter over 11 år som leder av Norsk Skuespillerforbund takker jeg for meg på årets generalforsamling. Millioner takk til styret, tillitsvalgte og administrasjonen for et strålende samarbeid. Men først og fremt takk til medlemmene. Et forbund er så sterkt som medlemmene gjør det. Fordi vi har stått samlet har vi fått til mye. Men vi står foran noen tøffe tak fremover. Den største utfordringen er knyttet til digitale medier. Nye bruksområder gir nye inntektskilder. Det er derfor mer viktig enn noensinne at vi har avtaler som sikrer rettighetene våre og at dere ikke undergraver disse ved å skrive dem fra dere! Forbundets grunntanke er at vi må være solidariske med hverandre. Hvis ikke står vi alle ribbet tilbake. Som president i FIA har jeg fått et helt annet perspektiv på det norske samfunnet og på det arbeidet vi gjør i NSF. FIA jobber for å samle, styrke og hjelpe forbund for skuespillere, dansere og en rekke andre utøvende kunstnere over hele verden, og i januar var jeg i Zambia for å lede et seminar for alle de afrikanske skuespillerforbundene. Der kunne jeg bare slå fast at vi som bor i Norge lett glemmer hvor privilegerte vi er. Vi har både ytingsfrihet og en åndsverkslov som beskytter kunstnerne, for ikke å snakke om alle de andre rettighetene vi i Norden har oppnådd som våre afrikanske kolleger bare kan drømme om! Men dette har vi oppnådd gjennom generasjoners kamp og villighet til å stå sammen for å oppnå bedre vilkår. En stor takk til alle dem som har gjort veien lettere for oss. Vi skylder dem å ta vare på den arv de har kjempet frem. For enhver rettighet kan mistes igjen! Da jeg ble født hadde min skuespillermamma 7 dagers uke og 6 ukers svangerskapspermisjon! Det jeg er gladest for å ha vært med på å arbeide frem, er den rødgrønne regjeringens løfte om å bruke 1% av BNP på kultur innen Jeg er også stolt over at forbundet nå eier våre egne lokaler i Oslo og en praktfull leilighet i Berlin. Skuespillersenteret er inne på statsbudsjettet og er blitt en formidabel suksess som det blir spennende å følgevidere. Høsten var preget av debatten om vår tariffavtale som sikrer et minimumsantall faste og midlertidige skuespillerårsverk ved institusjonsteatrene. Jeg oppfordrer dere alle til å stå samlet og jobbe videre for å styrke skuespillernes muligheter til å leve av sitt yrke. Det politiske arbeidet blir avgjørende for scenekunsten fremover. Det er godt vi har en regjering som ser verdien av kunstnerisk arbeid. Det er ingen selvfølgelighet, og derfor må forbundet sloss videre for å tydeliggjøre verdien av at staten bruker innbyggernes skattekroner for å sikre et mangfoldig tilbud innenfor scenekunst, film og TV. For som vi skrev i Kulturbrevet i 2001: Å være seg selv er ikke nok! Agnete G. Haaland forbundsleder 3

4 FORBUNDSNYTT Hvem blir ny forbundsleder? For første gang på 12 år skal det velges ny forbundsleder i NSF, og flere har meld sin interesse. Stikkordet har bedt kandidatene presentere seg selv. -Det har vært gledelig å se at det er så mange oppegående og kvalifiserte kandidater til forbundslederstillingen, sier Sigmund Sæverud i valgkomiteen. Sammen med Kari Ann Grønsund og komiteens leder Randolf Walderhoug har han fått i oppgave å innstille én kandidat til generalforsamlingen 29. mai, der endelig valg tas. Valgkomiteens innstilling kan du lese i sakspapirene til generalforsamling. Her er kandidatene: Kandidat A: Knut Alfsen Adresse: 0851 Oslo Alder: 54 Foto: Vebjørn Storeide Utdanning: Riksteatrets treårige elevskole i dukketeater ( ) Mastergrad i teatervitenskap Universitetet i Oslo (2005) Erfaring: Dukkespiller / skuespiller Riksteatret (fast kontrakt ), frilanser ( ) Daglig leder / dukkespiler Levende Dukker ( d.d) Daglig leder Nordland Dukketeaterverksted (nå Figurteatret i Nordland) ) Kulturhusleder Nøtterøy Kulturhus / informasjonsmedarbeider Nøtterøy kommune ( ) Prosjektleder Teaterbyen Ålesund ( ) Regierfaring fra bl.a. «Tryllefløyten» med Opera Mobile (1984, 85 og 89), «Peer Gynt» Nordland Duketeaterverksted (1993), «Himmel og hav» Nøtterøy kommunes 1000-års forestilling (2000), «Taremareby» Teatret Vårt (2009) Dramatikererfaring med stykkene: «Humla» (1985), «Bak Trappen» (1986), «Alle gode ting er tre» (1994), «Sko» (2003) Organisasjonserfaring som leder av UNIMA-Norge Forening for figurteater ( ), medlem av eksekutivkomiteen i UNIMA internasjonal ( d.d.), medlem av faglig råd Norsk Scenekunstbruk ( ), medlem av stipendkomiteen NSF ( ), medlem av faglig råd Markedet for scenekunst ( ) Politisk erfaring som representant i oppvekst og kulturkomiteen i Bydel Ullevål St. Hanshaugen Prioriterte arbeidsoppgaver: Bedre frilansernes faglige rettigheter gjennom: å etablere Skuespilleralliansen å få på plass avtaler med nye oppdragsgivere for skuespillere å arbeide politisk for økte tilskuddet til fri scenekunst, herunder gjeninnføring driftsstøtten å forenkle søknads- og rapporteringsrutinene for fri scenekunst Bidra til videre profesjonalisering av skuespillere gjennom å legge vekt på yrkesetikk og teoretisk kompetanseheving Sikre skuespilleres opphavsrettigheter gjennom å inngå avtaler med nye aktører i mediebransjen Veilede og bistå medlemmer i alle faglige spørsmål Videreutvikle forbundets utadrettede virksomhet gjennom internett og «Stikkordet» Kandidat B: Hauk Heyerdahl Adresse: 0257 Oslo Alder: 40 Foto: Gisle Bjørneby 4

5 FORBUNDSNYTT Utdanning: Statens Teaterhøyskole Lee Strasberg London/New York 1995/96 Erfaring: Skuespiller ved: Nationaltheatret, Det Norske teater, Oslo Nye, Teater Ibsen, Brageteatret. Div frigrupper som:!bang, Motherboard, Passage Nord, Team Tellus. TV serier i NRK, langfilm, kortfilm, dubbing, lydbøker, radioteater Nestleder i Norsk Skuespillerforbund siden 2009, styremedlem Dramatikkens hus, styremedlem Skuespillersentret, Fond for Lyd og Bilde, Spelfondet. Prioriterte arbeidsoppgaver som forbundsleder: Jeg vil være en aktiv og lyttende forbundsleder. En leder som fortsetter arbeidet med å sikre skuespillerens lønns- og arbeidsvilkår på alle de feltene skuespilleren har sitt virke. Dialog og kontakt med medlemsmassen er en viktig del av forbundsledervervet og jeg vil gjøre mitt ytterste for å holde forbundet sterkt og samlet. Et viktig middel i kampen for skuespillerens rettigheter er å synliggjøre dem gjennom riktige medier og forum. Jeg ønsker flere grupper inn under basisordningen, og vil fortsette kampen for økt produksjonsstøtte til fri scenekunst. Vi trenger flere prøvelokaler og en egen scene som er åpen for scenekunstneres ulike utrykk. De gode avtalene vi har innenfor Tv og Film må sikres - og utvikles. Og, vi må ligge i forkant i møte med nye medier. Antall skuespillerårsverk på institusjonene synker, det er en uheldig utvikling. Det er viktig å stoppe denne utviklingen, teatrene skal være befolket av kunstnere! Det må utvikles avtaler som gjenspeiler hvert enkelt teaters behov. Jeg mener at teatrene er overmodne for en reform og at tiden er kommet for å se annerledes på stillingsstrukturen. Kandidat C: Anne E. Kokkinn Adresse: 0561 Oslo Alder: 37 Foto: Joth Shakerly Utdanning: Webber Douglas Academy of Dramatic Art, London Ex. Phil, Universitet i Oslo Romerike Folkehøgskole, Skuespillerlinjen 1992/93. Eksamen Artium, Oslo Handelsgymnasium, Bedriftsøkonomi og Språklinje Erfaring: Skuespiller, frilans. Har pr. i dag erfaring med over 45 teaterproduksjoner, 3 regioppdrag og diverse film-, radio- og tv-opptredener. Var med på å starte og ledet Teatergruppen Avslørte Bondepiker. Har sittet i Kunstnerisk Råd ved Teater Ibsen og vært vara i styret i Norsk Skuespillerforbund siden mai Har i tillegg vært tillitsvalgt i forbindelse med flere produksjoner. Debuterte som regissør med forestillingen «Papirfly» i Unions gamle lokaler på Klosterøya i Skien (Teater Ibsen). Prioriterte arbeidsoppgaver: Norsk Skuespillerforbunds hovedoppgave er å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter. Bedre levekår for skuespillere vil alltid være et hovedmål. Jeg mener ikke at faste ensembler skal elimineres, men muligens reduseres. I Oslo, spesielt, mener jeg man skal gå inn for en fremtidsrettet dialog med alle berørte parter, dog med forsikring om at kunstneriske årsverk ikke går tapt. Det siste jeg ønsker er teaterhus uten sjel; det vil si teaterbygg uten skuespillere. Frilansere og de som arbeider i det frie feltet, møter en annen type utfordring. Her blir det viktig å i større grad profesjonalisere yrket vårt. Stikkord er: Basisfinansiering, grep for å sikre de frie kunstnerne og økonomisk oppfølging. Få ønsker å være tilknyttet NAV, men det kan være en nødvendighet. Skuespiller- og Dansealliansen er noe jeg brenner for. Vi må i større grad søke sammen med vår samarbeidspartner NoDa (Norske Dansekunstnere) i denne kampen. Her har våre to forbund felles interesser og sikkert et stort potensial for samarbeid og kompetanseoverføring. Digitale medier: Jeg mener vi må ta hardere i. Det krever avtaler og samarbeid med produsentforeninger og andre stødige forbundsfeller. Det som for alltid vil samle oss skuespillere, er faget vårt: Kunsten, 5

6 FORBUNDSNYTT Kandidat D: Stig Krogstad Adresse: 0367 Oslo Alder: 38 Utdanning: kjærligheten til teatret, til produksjonen, til teksten, til mediet vi til enhver tid forholder oss til, og sist, men ikke minst; de menneskene vi omgir oss med i yrket vårt. Som aktører lever vi best sammen med andre. Og sammen står vi sterkere. Fordi vi står sammen, har vi et forbund. Herning Høyskole-Dramapedagogikk 1992/93, Romerike FHS- Musikkteater 1991/92 Langhaugen Skole HE-Musikklinje (Sangundervisning Ian Adam , div kurs ved The Actors Center London, Actors Equity New York, Norsk Skuespillersenter m.m d.d.) Erfaring: Foto: Terje Svindseth Debuterte i Bergen Prosjektteaters «Kiss me, Kate» i 1990, og har siden jobbet som skuespiller og sanger i inn- og utland med alt fra klassisk teater via musikaler til utprøving av ny dramatikk, tv, radio, film og reklame, såvel som et bredt virke som stemmeskuespiller, produsent, oversetter og stemme-instruktør. Innvalgt i styret til daværende frilanskrets Østlandet i 2002, leder i kretsen Vara-representant hovedstyret , Stipendkomiteen Fond for Lyd og Bilde Styreverv i flere frivillige organisasjoner, sitter i kunstnerisk råd for Generator (dramatikk-laboratoriet), tillitsvalgt ved et mangfold av produksjoner d.d. Legdommer ved Oslo Tingrett 1997 d.d. Prioriterte arbeidsoppgaver: Bevare eksisterende arbeidsavtaler, og å fremforhandle avtaler innen de nye arenaene og mediene, herunder ivaretagelse av opphavsrett og tap av vederlag som følge av fildeling. Bevare antallet kunstneriske årsverk ved teatrene, hvor det må finnes nye og kunstnerisk vitaliserende løsninger for levende og bevegelige skuespillerensembler. Fortsette økningen av produksjons- og visningsmuligheter i det frie feltet hele NSFs handlingsplans punkt 1.7 under Delmål 1, Frilansere og frie grupper, vil stå sentralt fremover. Likeledes økte midler til og kunstfaglig kompetanseheving i DKS, etter- og videreutdanning, og ikke minst videreutvikling av Norsk Skuespillersenter sistnevnte gjerne i enda større samarbeid med kretsene. En særlig innsats for å få i gang en Skuespiller- og danseallianse i gang vil jeg fremheve spesielt. Nye vederlagsavtaler ettersom kabelvederlagene fra Norwaco kommer til å forsvinne, vil NSF måtte finne nye driftsmidler. Dette vil være et svært viktig felt i de kommende årene. Markere og gjøre oppmerksom på skuespillernes og teatrenes plass og vilkår i kulturbildet, tilstedeværelse i media, kontakter med offentlige organer, forvaltningsorganisasjoner, kunstnerorganisasjoner, m.m. Det er essensielt å gjøre vår yrkesgruppe synlig og ikke minst hørt innenfor alle disse områdene, blant annet for å få oppfylt punktene om bedring av skuespillernes arbeidsvilkår og arbeidsmiljø i delmål 1 i handlingsplanen. Være en effektiv serviceorganisasjon for forbundets medlemmer. Faglig oppdatering av forbundsledelsen og administrasjonen, kompetanseheving for de tillitsvalgte i kretsene være et klart mål. Besøk og tiltak i kretsene fra sentralt hold er viktig, men en økt tilhørighet til og benyttelse av egen krets vil være et svært positivt steg i riktig retning for de enkelte medlemmer NSF står overfor store utfordringer innen arbeids- og avtalefelt, vederlagsforhandlinger, opinionsskapende og påvirkende kommunikasjon, og som tilstedeværende og effektiv organisasjon for medlemmene. Mine år innen forskjellige posisjoner i Norsk Skuespillerforbund har gitt meg en innsikt i vår arbeidshverdag og våre utfordringer jeg er meget takknemlig for. Det har vært et privilegium å få representere mine kolleger, og jeg takker for den tilliten jeg allerede er vist av dere. Jeg ser med spenning frem til nominasjonsprosessen, og stiller meg ydmykt til rådighet for Norsk Skuespillerforbunds medlemmer. 6

7 FORBUNDSNYTT Kandidat F: Hilde Olausson Bosted: 0275 Oslo Alder: 54 Utdanning: Jeg har grunnskole, videregående, så et folkehøyskoleår på teaterlinjen i Küngälv i Sverige, videre 3 årig elevskole på Det Norske Teatret, samt et videreutdanningskurs på NTNU i egeninnsikt og selvutvikling. Erfaring: Foto:Lasse Berre Jeg har arbeidet som skuespiller i en fast stilling på Det Norske Teatret siden 1981, men jeg har hatt permisjoner og vært andre steder. Nationalteatret, Oslo Nye Teater, Riksteatret, Den Nationale Scene, Trøndelag Teater, Fjernsynsteatret, Radioteatret, eget prosjekt, enkelte spillefilmer, radio og tv reklame, deltatt i ulike utespel, i tillegg skriver jeg også dramatikk. Det siste året har jeg drevet et eget firma hvor jeg underviser for næringslivet og andre i presentasjonsteknikk. Jeg har i to perioder, på til sammen 8 år vært tillitsvalgt på Det Norske Teatret og vært vara i teatrets styre. Jeg sitter i styret til NSF og har gjort det i 5 år, jeg er også vara i styret til Norsk Skuespillersenter. Prioriterte arbeidsoppgaver: Sikre de kunstneriske, faglige og økonomiske rettigheter for skuespillerne. Ser det som en viktig oppgave å holde NSF samlet. Vil arbeide for en tariffavtale som gjenspeiler skuespillerens arbeidsdager. Det er mange nye arbeidsområder for skuespillere i dag og det krever stadig oppfølging av avtalen vår, slik at den sikrer skuespillerens arbeidsvilkår, kunstnerisk, økonomisk og sikkerhetsmessig. Være med på å øke de statlige bevilgninger til, film, scenekunst og tv-drama. Skuespillerforbundet skal synes i mediebildet og være på banen når viktige spørsmål om kulturlivet generelt og skuespillers posisjon i kulturlivet spesielt diskuteres. Yte service til alle våre 1120 medlemmer. Lytte til innspill og tanker omkring medlemmenes eventuelle konflikter, behov, nye ideer. Sørge for at det er et godt arbeidsklima i sekretariatet, slik at vi blir i best mulig stand til å arbeide for skuespillernes ve og vel. Samme dag som Stikkordet gikk i trykken fikk vi oversendt valgkomiteens innstilling til nytt styre. Valgkomiteen går inn for Hauk Heyerdahl som ny leder og Knut Alfsen som nestleder. Andre innstillinger kan du lese i sakspapirene som sendes medlemmer sammen med dette bladet. Generalforsamling i Norsk Skuespillerforbund avholdes søndag 29. mai Frist for innlevering av forslag til dagsorden og æresmedlemmer var 11. mars. Sakspapirer og årsmelding følger med denne utsendelsen av Stikkordet. Alle kretsene må ha møte i mai for å drøfte generalforsamlingssaker og velge representanter. Spørsmål om generalforsamlingen kan rettes til sekretariatet: 7

8 FORBUNDSNYTT Kretser i hele landet Etableringen av flere nye frilanskretser styrker demokratiet i Norsk Skuespillerforbund. av Hauk heyerdahl Som medlem i forbundet hører du til en lokal krets. Forbundet er organisert slik fordi det skal være enkelt for hvert enkelt medlem å være i kontakt med og å forme forbundet. Med stadig flere medlemmer så styret behovet for å opprette nye frilanskretser. Det er gledelig å slå fast at interessen var stor blant medlemmene, og at NSF på kort tid har fått fire nye kretser. På høy tid 24. februar 2011 ble frilanskrets Sør stiftet på Aladdin kino i Kristiansand. Syv skuespillere var til stede og undertegnede hadde tatt turen til hjembyen for å være med på å stifte den nye kretsen. Jan Fjeldal ble valgt som kretsleder, mens Geir Thomassen og Laura Christina Vallenes ble valgt som styremedlemmer. Kristiansand har alltid hatt et rikt amatørteatermiljø. På åttitallet myldret det av grupper i Sørlandsbyen, og mange skuespillere begynte sin karriere her. Etter at Agder teater ble etablert, gjennomgikk miljøet en profesjonalisering. I dag har rundt 15 aktive medlemmer av NSF sin base i Kristiansand. I tillegg har vi også medlemmer andre steder i regionen. Det var derfor på høy tid at Sørlandet fikk sin egen krets. Regionale forskjeller Nyetablerte Teater Innlandet har foreløpig ingen egen krets, og stiftelsesmøtet for frilanskrets Innlandet ble derfor Krets Innlandet så dagens lys Dagen bvle feiret med behørige mengder kake. holdt hjemme hos Gro-Ann Uthaug på Kraby utenfor Gjøvik. Fem medlemmer var til stede. Gro Ann er valgt til kretsleder, mens John Nyutstumo og Sarah Jaggi sitter i kretsstyret. Det er stor forskjell på å være frilanser i Oslo og det å være det i mindre byer. I Innlandet er det for eksempel mange som veksler mellom frigrupper og pedagogisk virksomhet ved de kommunale kulturskolene, mens det i Agder er det etablert flere frigrupper som jobber innenfor Den kulturelle skolesekken. Øker samholdet I tillegg til de nye krets Innlandet og Sørlandet, ble det i 2010 og i 2009 etablert egne kretser for Haugalandet og Østfold. Etableringen av de nye kretsene er en forbedring av demokratiet i NSF. Styret trenger tilbakemeldinger fra alle kretsene, slik at vi aktivt kan jobbe for alle våre medlemmer. Lokale kretser åpner også for at skuespillerne kan stå samlet og knytte kontakter seg imellom. Mange gode ideer oppstår når skuespillere kommer sammen! Vi oppfordrer alle kretsene til å holde kontakt, via e-post og møter. Send inn forslag til saker forbundet skal arbeide med og bruk forbundet for alt det er verdt. Norsk Skuespillersenter kan også på initiativ fra kretsene igangsette kurs lokalt. 8

9 FORBUNDSNYTT Hvor hører du hjemme? Er du usikker på hvilken krets du tilhører? Under følger en avklaring: av sekretariatet Dersom et medlem i NSF har kontrakt ved et teater med egen krets - det være seg stykkontrakt eller lengre engasjement - tilhører vedkommende teaterkretsen så lenge kontrakten varer. Medlemmet skal i denne perioden stemme innen teaterkretsen, ikke frilanskretsen. (Medlemmer på engasjement ved et teater har derfor ikke fått tilbud om å avgi stemme i frilanskrets Oslo og omegn). Midlertidige kontrakter Av praktiske årsaker har det fungert slik at enkelte medlemmer har sittet i styret for en frilanskrets og samtidig jobbet ved et teater og tilhørt kretsen der deler av perioden. Det kan jo ikke være slik at styret i frilanskretsene blir oppløst i det et av styremedlem blir engasjert ved et teater. Men medlemsmassen i kretsene endres stadig, og sekretariatet ber derfor om at ledere for frilanskretsene alltid tar kontakt for å få oversendt oppdaterte medlemslister når informasjon skal sendes ut. I enkelte tilfeller kan det også hende at vi ikke har mottatt kopi av de siste kontrakter fra teatrene det er derfor en stor fordel for oss å være i nær dialog med tillitsvalgte i frilanskretsene. kortere engasjement er aktive i teaterkretsene. Det er ikke noe i veien for at skuespillleren samtidig innehar verv i en frilanskrets. På generalforsamling kan en skuespiller i denne situasjonen imidlertid bare representere kretsen ved teatret der hun/han jobber. Oversikt over kretser og tillitsvalgte ligger på våre nettsider: forbundet Viktig påvirkningskraft Styret hadde spørsmålet om kretstilhørighet opp til behandling i forrige møte, og fastholder at det er viktig at også skuespillere på stykkontrakt og Forbundets åtte frilanskretser er inndelt etter områder. 9

10 FORBUNDSNYTT Nye medier - nye avtaler For forbundet er det en hovedoppgave å sikre skuespillere rettigheter i nye medier å sørge for at nye inntekter kommer inn når andre forsvinner. Her er noen av sakene vi jobber med: Kirsti Camerer, daglig leder Som alle vet skjer det en rask og dramatisk utvikling på mediesiden. Kinoer digitaliseres, nettet brukes som aldri før, TV blir sendt over satellitt i stedet for kabel, og forbrukeren kan velge å laste ned det meste i sin egen stue. Hvilke konsekvenser har dette for skuespilleres rettigheter og inntekter? For forbundet er det en hovedoppgave å sikre skuespillere rettigheter i nye medier og å sørge for at nye inntekter kommer inn når andre forsvinner. Her må en være stadig på hugget og helst ligge frampå og ikke være bakpå, slik en har sett eksempler på i musikkverdenen. Nye, enkle, rimelige og effektive betalingstjenester må etableres for å gi folk et alternativ til piratkopiering. Nye betalingsordninger må forhandles i nye medier. Eksisterende avtaler må moderniseres for å sikre vederlag for ny bruk. Nedenfor er noen av de sakene forbundet arbeider med på dette området. Piratkopiering Forbundsleder har vært sentral i arbeidet med å forsøke å hindre/stoppe piratkopiering både nasjonalt og internasjonalt. Som president i FIA (Fédération Internationale des Acteurs) har hun ledet en stor internasjonal kampanje mot piratkopiering. Temaet er også stadig på FIAs agenda, og det blir knyttet allianser både med musikere, produsenter og andre rettighetshavere for å prøve å finne effektive tiltak å stanse denne virksomheten. Her i Norge har forbundsleder vært med i en gruppe av organisasjoner for rettighetshavere som sammen har gjort et lignende «Produsenten har ingen plikt til å følge avtalene dersom du opptrer som selvstendig næringsdrivende.» arbeid på nasjonalt plan gjennom aksjonen «Dele, ikke stjele». Dette arbeidet har også vært støttet økonomisk av NSF. Nye rettigheter i nye medier NSF var et av de første forbundene som fikk bestemmelser om utnyttelse i nye medier inn i sine tariffavtaler med NRK, TV- og filmprodusentene. Det betyr at skuespillere får royalty ved digital videreutnyttelse i form av on-demand bruk og ny type bruk i kanaler som NRK Super, i DAB-radio, osv. I tillegg arbeider vi gjennom NOR- WACO, for å sikre nye rettigheter på nye plattformer og bruksområder. NORWACO er en organisasjon som krever inn penger på vegne av kunstnerorganisasjonene og produsentene bl.a. for videresending av TV-program i kabel, privatkopiering, o.s.v. Der sitter forbundsleder i styret. Daglig leder sitter i et forhandlingsutvalg som «NSF var et av de første forbundene som fikk bestemmelser om utnyttelse i nye medier inn i sine tariffavtaler» forhandler med NRK om vederlag til kunstnere for bruk av NRKs og bibliotekenes digitale arkiv. Hun sitter også i sektoren som forhandler med skoler og universiteter om digital utnyttelse av film etc. til undervisningsformål. Nye visningsmåter NSF har tatt initiativ overfor Bransjerådet for film for å nedsette en gruppe som skal se hvordan en kan sikre utøvere og skapende kunstneres rettigheter i en digitalisert filmverden, slik at det opprettes nye betalingstjenester på nett som forhindrer den piratkopiering som musikerne er blitt gjenstand for. Den norske åndsverksloven skal revideres, og NSF er aktive for å sikre at den nye loven både kan gi lovhjemmel for å forhindre piratkopiering, og sikre opphavsmenn og utøvere mulighet til å inngå såkalte avtalelisenser på nye områder. NSF vurderer også å komme med forslag til motparten i teaterforhandlinger om å avtaleregulere hvordan in- 10

11 FORBUNDSNYTT Enklere før: Kringkastingsselskapet A/S i Foto:NRK. stitusjonsteatrene kan sende opptak av forestillinger digitalt mot en økning i skuespillernes lønn (MFO har inngått lignende avtale). Dette vil bli et tema i neste hovedoppgjør med teatrene. Internasjonalt press Det er et stort press på både opphavsmenn og utøvere når det gjelder å si fra seg sine rettigheter. Daglig leder får hver dag inn og gjennomgår flere avtaler fra medlemmer. Dersom det blir oppdaget avtaler der produsenten ikke tilskriver skuespilleren rettigheter i tråd med våre avtaler, blir det tatt kontakt med produsentene. Internasjonal finansiering av film og TV fører ofte til at produsentene i Norge og Norden blir tvunget til å frasi seg rettigheter når det gjelder mye medier, for eksempel såkalte klikketjenester. NSF har deltatt på en nordisk konferanse for å se hvordan en kan forebygge en slik tendens. Hva skuespillere må gjøre Skuespillerne må være flinke til å passe på ikke å fraskrive seg sine rettigheter. Den største sikring om dette er at dere sørger for at avtalene dere undertegner følger tariffavtalene. Her er det viktig å være lønnsmottaker. Produsenten har ingen plikt til å følge avtalene dersom du opptrer som selvstendig næringsdrivende. Dersom skuespillerne ikke står sammen om å ivareta de rettighetene man har, står man i fare for å miste dem. 11

12 KRONIKK Internasjonalt løft for utøvende kunstnere I skuespillerorganisasjonen FIA drives det lobbyarbeid på høyt, internasjonalt nivå. Målet er å sikre en ny traktat som gir vern for utøvende kunstnere i audiovisuelle produksjoner. Av Agnete G. Haaland Økende debatt om piratkopiering og opphavsrett har satt fart i arbeidet med å sikre utøvende kunstneres rettigheter. For FIA har det å få på plass en internasjonal traktat som beskytter utøvende kunstnere i audiovisuelle produksjoner vært en prioritert oppgave i mange år.. Bakgrunnen er behovet for å sikre skuepillere over hele verden mulighet til å leve av sitt arbeid. Dersom filmen blir en stor suksess skal ikke skuespillerne være de eneste som ikke tjener på dette! FIA FIA har over 100 medlemsorganisasjoner fra 80 land over hele verden og representerer derfor verdens skuespillere og dansere. Sekretariatet ligger i Brüssel, og jeg er president for FIA fram til kongressen i FIA jobber og lobber aktivt for å få en bindende traktat som beskytter utøvende kunstneres prestasjoner i audiovisuelle produksjoner over hele verden. For juss er politikk og dette handler om politikk som vi ønsker skal nedfelles i en konvensjon som alle medlemsstatene er forpliktet til å implementere i sin egen lovgivning. World Intellectual property organization. Organisasjonen ligger under FN og jobber for å styrke opphavsretten over hele verden. 184 land er medlem av WIPO. Deriblant Norge. WIPO er først og fremst en konsensusorganisasjon dvs. at alle landene må være enige i traktat tekstene før traktatene blir godkjent. WIPO-sjokket Mitt først møte med WIPOs general direktør Francis Gurry var en liten sjokkopplevelse. WIPO-kontoret viste seg å være et gigantisk område i Geneve hvor det jobber nærmere 3000 mennesker. I tillegg kryr det av delegater fra alle medlemslandene og alt som blir sagt i plenumssalen blir simultanoversatt til 7-8 ulike språk for delegater fra hele verden. Så det er i hvert fall noen som tjener penger på å diskutere opphavsrett! Det er selvsagt opp til medlemsstatene, altså regjeringene, å komme frem til konvensjoner som kan ratifiseres og så inkorporeres i nasjonal lovgivning. Men før teksten ligger på bordet forhandles det voldsomt mellom alle delegatene og interessegruppene. Hovedkonflikten for vårt felt ligger mellom de amerikanske filmprodusentene. Det er vel ingen overraskelse for noen at de ikke vil ha en traktat som sikrer utøvende kunstnere rettigheter. USAs rolle USA har ingen åndsverkslovgivning. I USA sikres skuespillernes rettigheter i kontraktene og ikke i loven. Det betyr i klartekst: Som skuespiller er du totalt avhengig av sterke forbund for å sikre deg rettighetene til din egen prestasjon og dermed din egen potensielle fremtidige inntekt. I år 2000 ble det avholdt en diplomatisk konferanse Geneve. Etter flere års arbeid, var representanter fra medlemslandene samlet for å komme frem til en konvensjon som beskytter våre audiovisuelle prestasjoner. I tre uker ble det forhandlet intenst om 20 punkter. Medlemslandene ble enige om 19 punkter, med klarte ikke å enes om hva traktaten skulle si om rettighetsoverføring. De europeiske medlemslandene ville ikke akseptere et krav om at Audiovisuelle produksjoner er alle verk som har både lyd og bilde. Det kan være en filmet teaterforestilling, en TV- serie, en digital billedbok med fortellerstemme, en film, en opplæringsvideo, etc. 12

stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2010 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2009 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 I flere år ble Skuespillersenteret drevet på frivillig basis av ildsjeler og Norsk Skuespillerforbund. I 2001 ble det en egen stiftelse, med målsetting

Detaljer

stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 2-2010 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk 15 Kor e alle heltar hen? Stikkordet kommer

Detaljer

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund STIKKORDET NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund s18 s6 s18 FORBUNDSLEDEREN Ord betaler ingen gjeld TEKST. HAUK HERDAHL FOTO. Anders Grønneberg, DAGBLADET Norsk Skuespillerforbund ønsker å legge

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2008 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk 10...Dramainnspilling i nord Stikkordet kommer

Detaljer

stikkordet Nr. 3 2007 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 3 2007 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 3 2007 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 3-2007 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen 8...sponser utøvernes lønninger Trykk: Thure Trykk Stikkordet

Detaljer

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014 2 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...9 5. FORVALTNINGSORGANISASJONER...12

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING lørdag 5. april 2014 for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og Sted: Welhavens gt. 1. Oslo Tid: Registrering fra kl. 11:30. Møtets start

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2013 Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...8 5. UTDANNING...10

Detaljer

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter?

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter? av Anders Odden 1 2 Artist, skribent og festivalgründer Anders Odden har på oppdrag fra MIC Norsk musikkinformasjon utarbeidet oppslagsverket Artisthjelpen. I denne finner du intet mindre enn alt du trenger

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e-post: kunstnerokonomi@kud.dep.no Oslo, 15.august 2014 Deres ref: 14/2284 Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eva Rose STYRELEDERS ORD Kjære medlemmer av GramArt Det skjedde

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

BibliotekarenNr 6 - Juni - 2014

BibliotekarenNr 6 - Juni - 2014 BibliotekarenNr 6 - Juni - 2014 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet De blogger om formidling av barne- og ungdomsbøker Den nye nasjonalbibliotekaren heter Aslak Sira Myhre Tariffoppgjørene i stat og kommune

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter!

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter! FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2013 UNG- SPESIAL Gi oss muligheter! Veien til kunnskapsprøven Delta på vårt komplette tilbud til deg som skal bli autorisert finansiell rådgiver. Programmet

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer