stikkordet Nr Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "stikkordet Nr. 1 2011 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund"

Transkript

1 stikkordet Nr Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1

2 Stikkordet nr Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline neste nummer: 19.mai Forside: Pål Christian Eggen (Ulven) og Ingrid Bergstrøm (Geita) i Trøndelag Teaters «Rock n Roll Wolf» Foto: GT Nergaard 20...Ny senterledelse NSFs sekretariat: Daglig leder: Kirsti Camerer Konsulenter: Inger Karin Zettergren, Ida Willassen 8...Nye kretser Adresse: Welhavensgate 1, 0166 Oslo Telefon: Faks: Resepsjonstid: mand.- fred. 09:00-15:00 E - post: Web: twitter.com/skuespillerforb facebook.com/norsk Skuespillerforbund 2 NSFs styre: Agnete G. Haaland (styreleder) Olav Kyrresgt. 3, 0273 Oslo Tlf: Hauk Heyerdahl (nestleder) Meltzersgt. 3, 0257 Oslo Tlf: Yngve Seterås Sydnesgt. 9, 5010 Bergen Tlf: Toni Usman Østerliveien 1A, 1185 Oslo Tlf: Hilde Olausson Ladeveien 6, 0275 Oslo Tlf: Marika Enstad Maridalsveien 64 D, 0458 Oslo Tlf: Øyvind Brandtzæg Nygata 11, 7014 Trondheim Tlf: Ny leder-kandidater 16...Ny Skuespilllerkatalog 18...Ny følgesvenn? Takk for meg! 3 Hvem blir ny forbundsleder? 4 Nye kretser styrker forbundet. 8 Hvor hører du hjemme? 9 Forbundets arbeid med nye medier 10 Internasjonalt rettighetsarbeid 12 Tips til selvangivelsen 14 SA aktuell selskapsform for skuespillere? 15 Ny og bedre Skuespillerkatalogen.no 16 Sosialt nettverk 18 Nye fjes i Norsk Skuespilllersenter 20 Bokomtaler...22 Leserinnlegg: Teatermuseet skal leve! 25 Historisk hjørne: Hestehviskeren 27 Hvem er redd for Virginia Woolf? 31 Rose og kaktus 32

3 FORBUNDSLEDEREN Takk for meg og tvi, tvi videre! Etter over 11 år som leder av Norsk Skuespillerforbund takker jeg for meg på årets generalforsamling. Millioner takk til styret, tillitsvalgte og administrasjonen for et strålende samarbeid. Men først og fremt takk til medlemmene. Et forbund er så sterkt som medlemmene gjør det. Fordi vi har stått samlet har vi fått til mye. Men vi står foran noen tøffe tak fremover. Den største utfordringen er knyttet til digitale medier. Nye bruksområder gir nye inntektskilder. Det er derfor mer viktig enn noensinne at vi har avtaler som sikrer rettighetene våre og at dere ikke undergraver disse ved å skrive dem fra dere! Forbundets grunntanke er at vi må være solidariske med hverandre. Hvis ikke står vi alle ribbet tilbake. Som president i FIA har jeg fått et helt annet perspektiv på det norske samfunnet og på det arbeidet vi gjør i NSF. FIA jobber for å samle, styrke og hjelpe forbund for skuespillere, dansere og en rekke andre utøvende kunstnere over hele verden, og i januar var jeg i Zambia for å lede et seminar for alle de afrikanske skuespillerforbundene. Der kunne jeg bare slå fast at vi som bor i Norge lett glemmer hvor privilegerte vi er. Vi har både ytingsfrihet og en åndsverkslov som beskytter kunstnerne, for ikke å snakke om alle de andre rettighetene vi i Norden har oppnådd som våre afrikanske kolleger bare kan drømme om! Men dette har vi oppnådd gjennom generasjoners kamp og villighet til å stå sammen for å oppnå bedre vilkår. En stor takk til alle dem som har gjort veien lettere for oss. Vi skylder dem å ta vare på den arv de har kjempet frem. For enhver rettighet kan mistes igjen! Da jeg ble født hadde min skuespillermamma 7 dagers uke og 6 ukers svangerskapspermisjon! Det jeg er gladest for å ha vært med på å arbeide frem, er den rødgrønne regjeringens løfte om å bruke 1% av BNP på kultur innen Jeg er også stolt over at forbundet nå eier våre egne lokaler i Oslo og en praktfull leilighet i Berlin. Skuespillersenteret er inne på statsbudsjettet og er blitt en formidabel suksess som det blir spennende å følgevidere. Høsten var preget av debatten om vår tariffavtale som sikrer et minimumsantall faste og midlertidige skuespillerårsverk ved institusjonsteatrene. Jeg oppfordrer dere alle til å stå samlet og jobbe videre for å styrke skuespillernes muligheter til å leve av sitt yrke. Det politiske arbeidet blir avgjørende for scenekunsten fremover. Det er godt vi har en regjering som ser verdien av kunstnerisk arbeid. Det er ingen selvfølgelighet, og derfor må forbundet sloss videre for å tydeliggjøre verdien av at staten bruker innbyggernes skattekroner for å sikre et mangfoldig tilbud innenfor scenekunst, film og TV. For som vi skrev i Kulturbrevet i 2001: Å være seg selv er ikke nok! Agnete G. Haaland forbundsleder 3

4 FORBUNDSNYTT Hvem blir ny forbundsleder? For første gang på 12 år skal det velges ny forbundsleder i NSF, og flere har meld sin interesse. Stikkordet har bedt kandidatene presentere seg selv. -Det har vært gledelig å se at det er så mange oppegående og kvalifiserte kandidater til forbundslederstillingen, sier Sigmund Sæverud i valgkomiteen. Sammen med Kari Ann Grønsund og komiteens leder Randolf Walderhoug har han fått i oppgave å innstille én kandidat til generalforsamlingen 29. mai, der endelig valg tas. Valgkomiteens innstilling kan du lese i sakspapirene til generalforsamling. Her er kandidatene: Kandidat A: Knut Alfsen Adresse: 0851 Oslo Alder: 54 Foto: Vebjørn Storeide Utdanning: Riksteatrets treårige elevskole i dukketeater ( ) Mastergrad i teatervitenskap Universitetet i Oslo (2005) Erfaring: Dukkespiller / skuespiller Riksteatret (fast kontrakt ), frilanser ( ) Daglig leder / dukkespiler Levende Dukker ( d.d) Daglig leder Nordland Dukketeaterverksted (nå Figurteatret i Nordland) ) Kulturhusleder Nøtterøy Kulturhus / informasjonsmedarbeider Nøtterøy kommune ( ) Prosjektleder Teaterbyen Ålesund ( ) Regierfaring fra bl.a. «Tryllefløyten» med Opera Mobile (1984, 85 og 89), «Peer Gynt» Nordland Duketeaterverksted (1993), «Himmel og hav» Nøtterøy kommunes 1000-års forestilling (2000), «Taremareby» Teatret Vårt (2009) Dramatikererfaring med stykkene: «Humla» (1985), «Bak Trappen» (1986), «Alle gode ting er tre» (1994), «Sko» (2003) Organisasjonserfaring som leder av UNIMA-Norge Forening for figurteater ( ), medlem av eksekutivkomiteen i UNIMA internasjonal ( d.d.), medlem av faglig råd Norsk Scenekunstbruk ( ), medlem av stipendkomiteen NSF ( ), medlem av faglig råd Markedet for scenekunst ( ) Politisk erfaring som representant i oppvekst og kulturkomiteen i Bydel Ullevål St. Hanshaugen Prioriterte arbeidsoppgaver: Bedre frilansernes faglige rettigheter gjennom: å etablere Skuespilleralliansen å få på plass avtaler med nye oppdragsgivere for skuespillere å arbeide politisk for økte tilskuddet til fri scenekunst, herunder gjeninnføring driftsstøtten å forenkle søknads- og rapporteringsrutinene for fri scenekunst Bidra til videre profesjonalisering av skuespillere gjennom å legge vekt på yrkesetikk og teoretisk kompetanseheving Sikre skuespilleres opphavsrettigheter gjennom å inngå avtaler med nye aktører i mediebransjen Veilede og bistå medlemmer i alle faglige spørsmål Videreutvikle forbundets utadrettede virksomhet gjennom internett og «Stikkordet» Kandidat B: Hauk Heyerdahl Adresse: 0257 Oslo Alder: 40 Foto: Gisle Bjørneby 4

5 FORBUNDSNYTT Utdanning: Statens Teaterhøyskole Lee Strasberg London/New York 1995/96 Erfaring: Skuespiller ved: Nationaltheatret, Det Norske teater, Oslo Nye, Teater Ibsen, Brageteatret. Div frigrupper som:!bang, Motherboard, Passage Nord, Team Tellus. TV serier i NRK, langfilm, kortfilm, dubbing, lydbøker, radioteater Nestleder i Norsk Skuespillerforbund siden 2009, styremedlem Dramatikkens hus, styremedlem Skuespillersentret, Fond for Lyd og Bilde, Spelfondet. Prioriterte arbeidsoppgaver som forbundsleder: Jeg vil være en aktiv og lyttende forbundsleder. En leder som fortsetter arbeidet med å sikre skuespillerens lønns- og arbeidsvilkår på alle de feltene skuespilleren har sitt virke. Dialog og kontakt med medlemsmassen er en viktig del av forbundsledervervet og jeg vil gjøre mitt ytterste for å holde forbundet sterkt og samlet. Et viktig middel i kampen for skuespillerens rettigheter er å synliggjøre dem gjennom riktige medier og forum. Jeg ønsker flere grupper inn under basisordningen, og vil fortsette kampen for økt produksjonsstøtte til fri scenekunst. Vi trenger flere prøvelokaler og en egen scene som er åpen for scenekunstneres ulike utrykk. De gode avtalene vi har innenfor Tv og Film må sikres - og utvikles. Og, vi må ligge i forkant i møte med nye medier. Antall skuespillerårsverk på institusjonene synker, det er en uheldig utvikling. Det er viktig å stoppe denne utviklingen, teatrene skal være befolket av kunstnere! Det må utvikles avtaler som gjenspeiler hvert enkelt teaters behov. Jeg mener at teatrene er overmodne for en reform og at tiden er kommet for å se annerledes på stillingsstrukturen. Kandidat C: Anne E. Kokkinn Adresse: 0561 Oslo Alder: 37 Foto: Joth Shakerly Utdanning: Webber Douglas Academy of Dramatic Art, London Ex. Phil, Universitet i Oslo Romerike Folkehøgskole, Skuespillerlinjen 1992/93. Eksamen Artium, Oslo Handelsgymnasium, Bedriftsøkonomi og Språklinje Erfaring: Skuespiller, frilans. Har pr. i dag erfaring med over 45 teaterproduksjoner, 3 regioppdrag og diverse film-, radio- og tv-opptredener. Var med på å starte og ledet Teatergruppen Avslørte Bondepiker. Har sittet i Kunstnerisk Råd ved Teater Ibsen og vært vara i styret i Norsk Skuespillerforbund siden mai Har i tillegg vært tillitsvalgt i forbindelse med flere produksjoner. Debuterte som regissør med forestillingen «Papirfly» i Unions gamle lokaler på Klosterøya i Skien (Teater Ibsen). Prioriterte arbeidsoppgaver: Norsk Skuespillerforbunds hovedoppgave er å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter. Bedre levekår for skuespillere vil alltid være et hovedmål. Jeg mener ikke at faste ensembler skal elimineres, men muligens reduseres. I Oslo, spesielt, mener jeg man skal gå inn for en fremtidsrettet dialog med alle berørte parter, dog med forsikring om at kunstneriske årsverk ikke går tapt. Det siste jeg ønsker er teaterhus uten sjel; det vil si teaterbygg uten skuespillere. Frilansere og de som arbeider i det frie feltet, møter en annen type utfordring. Her blir det viktig å i større grad profesjonalisere yrket vårt. Stikkord er: Basisfinansiering, grep for å sikre de frie kunstnerne og økonomisk oppfølging. Få ønsker å være tilknyttet NAV, men det kan være en nødvendighet. Skuespiller- og Dansealliansen er noe jeg brenner for. Vi må i større grad søke sammen med vår samarbeidspartner NoDa (Norske Dansekunstnere) i denne kampen. Her har våre to forbund felles interesser og sikkert et stort potensial for samarbeid og kompetanseoverføring. Digitale medier: Jeg mener vi må ta hardere i. Det krever avtaler og samarbeid med produsentforeninger og andre stødige forbundsfeller. Det som for alltid vil samle oss skuespillere, er faget vårt: Kunsten, 5

6 FORBUNDSNYTT Kandidat D: Stig Krogstad Adresse: 0367 Oslo Alder: 38 Utdanning: kjærligheten til teatret, til produksjonen, til teksten, til mediet vi til enhver tid forholder oss til, og sist, men ikke minst; de menneskene vi omgir oss med i yrket vårt. Som aktører lever vi best sammen med andre. Og sammen står vi sterkere. Fordi vi står sammen, har vi et forbund. Herning Høyskole-Dramapedagogikk 1992/93, Romerike FHS- Musikkteater 1991/92 Langhaugen Skole HE-Musikklinje (Sangundervisning Ian Adam , div kurs ved The Actors Center London, Actors Equity New York, Norsk Skuespillersenter m.m d.d.) Erfaring: Foto: Terje Svindseth Debuterte i Bergen Prosjektteaters «Kiss me, Kate» i 1990, og har siden jobbet som skuespiller og sanger i inn- og utland med alt fra klassisk teater via musikaler til utprøving av ny dramatikk, tv, radio, film og reklame, såvel som et bredt virke som stemmeskuespiller, produsent, oversetter og stemme-instruktør. Innvalgt i styret til daværende frilanskrets Østlandet i 2002, leder i kretsen Vara-representant hovedstyret , Stipendkomiteen Fond for Lyd og Bilde Styreverv i flere frivillige organisasjoner, sitter i kunstnerisk råd for Generator (dramatikk-laboratoriet), tillitsvalgt ved et mangfold av produksjoner d.d. Legdommer ved Oslo Tingrett 1997 d.d. Prioriterte arbeidsoppgaver: Bevare eksisterende arbeidsavtaler, og å fremforhandle avtaler innen de nye arenaene og mediene, herunder ivaretagelse av opphavsrett og tap av vederlag som følge av fildeling. Bevare antallet kunstneriske årsverk ved teatrene, hvor det må finnes nye og kunstnerisk vitaliserende løsninger for levende og bevegelige skuespillerensembler. Fortsette økningen av produksjons- og visningsmuligheter i det frie feltet hele NSFs handlingsplans punkt 1.7 under Delmål 1, Frilansere og frie grupper, vil stå sentralt fremover. Likeledes økte midler til og kunstfaglig kompetanseheving i DKS, etter- og videreutdanning, og ikke minst videreutvikling av Norsk Skuespillersenter sistnevnte gjerne i enda større samarbeid med kretsene. En særlig innsats for å få i gang en Skuespiller- og danseallianse i gang vil jeg fremheve spesielt. Nye vederlagsavtaler ettersom kabelvederlagene fra Norwaco kommer til å forsvinne, vil NSF måtte finne nye driftsmidler. Dette vil være et svært viktig felt i de kommende årene. Markere og gjøre oppmerksom på skuespillernes og teatrenes plass og vilkår i kulturbildet, tilstedeværelse i media, kontakter med offentlige organer, forvaltningsorganisasjoner, kunstnerorganisasjoner, m.m. Det er essensielt å gjøre vår yrkesgruppe synlig og ikke minst hørt innenfor alle disse områdene, blant annet for å få oppfylt punktene om bedring av skuespillernes arbeidsvilkår og arbeidsmiljø i delmål 1 i handlingsplanen. Være en effektiv serviceorganisasjon for forbundets medlemmer. Faglig oppdatering av forbundsledelsen og administrasjonen, kompetanseheving for de tillitsvalgte i kretsene være et klart mål. Besøk og tiltak i kretsene fra sentralt hold er viktig, men en økt tilhørighet til og benyttelse av egen krets vil være et svært positivt steg i riktig retning for de enkelte medlemmer NSF står overfor store utfordringer innen arbeids- og avtalefelt, vederlagsforhandlinger, opinionsskapende og påvirkende kommunikasjon, og som tilstedeværende og effektiv organisasjon for medlemmene. Mine år innen forskjellige posisjoner i Norsk Skuespillerforbund har gitt meg en innsikt i vår arbeidshverdag og våre utfordringer jeg er meget takknemlig for. Det har vært et privilegium å få representere mine kolleger, og jeg takker for den tilliten jeg allerede er vist av dere. Jeg ser med spenning frem til nominasjonsprosessen, og stiller meg ydmykt til rådighet for Norsk Skuespillerforbunds medlemmer. 6

7 FORBUNDSNYTT Kandidat F: Hilde Olausson Bosted: 0275 Oslo Alder: 54 Utdanning: Jeg har grunnskole, videregående, så et folkehøyskoleår på teaterlinjen i Küngälv i Sverige, videre 3 årig elevskole på Det Norske Teatret, samt et videreutdanningskurs på NTNU i egeninnsikt og selvutvikling. Erfaring: Foto:Lasse Berre Jeg har arbeidet som skuespiller i en fast stilling på Det Norske Teatret siden 1981, men jeg har hatt permisjoner og vært andre steder. Nationalteatret, Oslo Nye Teater, Riksteatret, Den Nationale Scene, Trøndelag Teater, Fjernsynsteatret, Radioteatret, eget prosjekt, enkelte spillefilmer, radio og tv reklame, deltatt i ulike utespel, i tillegg skriver jeg også dramatikk. Det siste året har jeg drevet et eget firma hvor jeg underviser for næringslivet og andre i presentasjonsteknikk. Jeg har i to perioder, på til sammen 8 år vært tillitsvalgt på Det Norske Teatret og vært vara i teatrets styre. Jeg sitter i styret til NSF og har gjort det i 5 år, jeg er også vara i styret til Norsk Skuespillersenter. Prioriterte arbeidsoppgaver: Sikre de kunstneriske, faglige og økonomiske rettigheter for skuespillerne. Ser det som en viktig oppgave å holde NSF samlet. Vil arbeide for en tariffavtale som gjenspeiler skuespillerens arbeidsdager. Det er mange nye arbeidsområder for skuespillere i dag og det krever stadig oppfølging av avtalen vår, slik at den sikrer skuespillerens arbeidsvilkår, kunstnerisk, økonomisk og sikkerhetsmessig. Være med på å øke de statlige bevilgninger til, film, scenekunst og tv-drama. Skuespillerforbundet skal synes i mediebildet og være på banen når viktige spørsmål om kulturlivet generelt og skuespillers posisjon i kulturlivet spesielt diskuteres. Yte service til alle våre 1120 medlemmer. Lytte til innspill og tanker omkring medlemmenes eventuelle konflikter, behov, nye ideer. Sørge for at det er et godt arbeidsklima i sekretariatet, slik at vi blir i best mulig stand til å arbeide for skuespillernes ve og vel. Samme dag som Stikkordet gikk i trykken fikk vi oversendt valgkomiteens innstilling til nytt styre. Valgkomiteen går inn for Hauk Heyerdahl som ny leder og Knut Alfsen som nestleder. Andre innstillinger kan du lese i sakspapirene som sendes medlemmer sammen med dette bladet. Generalforsamling i Norsk Skuespillerforbund avholdes søndag 29. mai Frist for innlevering av forslag til dagsorden og æresmedlemmer var 11. mars. Sakspapirer og årsmelding følger med denne utsendelsen av Stikkordet. Alle kretsene må ha møte i mai for å drøfte generalforsamlingssaker og velge representanter. Spørsmål om generalforsamlingen kan rettes til sekretariatet: 7

8 FORBUNDSNYTT Kretser i hele landet Etableringen av flere nye frilanskretser styrker demokratiet i Norsk Skuespillerforbund. av Hauk heyerdahl Som medlem i forbundet hører du til en lokal krets. Forbundet er organisert slik fordi det skal være enkelt for hvert enkelt medlem å være i kontakt med og å forme forbundet. Med stadig flere medlemmer så styret behovet for å opprette nye frilanskretser. Det er gledelig å slå fast at interessen var stor blant medlemmene, og at NSF på kort tid har fått fire nye kretser. På høy tid 24. februar 2011 ble frilanskrets Sør stiftet på Aladdin kino i Kristiansand. Syv skuespillere var til stede og undertegnede hadde tatt turen til hjembyen for å være med på å stifte den nye kretsen. Jan Fjeldal ble valgt som kretsleder, mens Geir Thomassen og Laura Christina Vallenes ble valgt som styremedlemmer. Kristiansand har alltid hatt et rikt amatørteatermiljø. På åttitallet myldret det av grupper i Sørlandsbyen, og mange skuespillere begynte sin karriere her. Etter at Agder teater ble etablert, gjennomgikk miljøet en profesjonalisering. I dag har rundt 15 aktive medlemmer av NSF sin base i Kristiansand. I tillegg har vi også medlemmer andre steder i regionen. Det var derfor på høy tid at Sørlandet fikk sin egen krets. Regionale forskjeller Nyetablerte Teater Innlandet har foreløpig ingen egen krets, og stiftelsesmøtet for frilanskrets Innlandet ble derfor Krets Innlandet så dagens lys Dagen bvle feiret med behørige mengder kake. holdt hjemme hos Gro-Ann Uthaug på Kraby utenfor Gjøvik. Fem medlemmer var til stede. Gro Ann er valgt til kretsleder, mens John Nyutstumo og Sarah Jaggi sitter i kretsstyret. Det er stor forskjell på å være frilanser i Oslo og det å være det i mindre byer. I Innlandet er det for eksempel mange som veksler mellom frigrupper og pedagogisk virksomhet ved de kommunale kulturskolene, mens det i Agder er det etablert flere frigrupper som jobber innenfor Den kulturelle skolesekken. Øker samholdet I tillegg til de nye krets Innlandet og Sørlandet, ble det i 2010 og i 2009 etablert egne kretser for Haugalandet og Østfold. Etableringen av de nye kretsene er en forbedring av demokratiet i NSF. Styret trenger tilbakemeldinger fra alle kretsene, slik at vi aktivt kan jobbe for alle våre medlemmer. Lokale kretser åpner også for at skuespillerne kan stå samlet og knytte kontakter seg imellom. Mange gode ideer oppstår når skuespillere kommer sammen! Vi oppfordrer alle kretsene til å holde kontakt, via e-post og møter. Send inn forslag til saker forbundet skal arbeide med og bruk forbundet for alt det er verdt. Norsk Skuespillersenter kan også på initiativ fra kretsene igangsette kurs lokalt. 8

9 FORBUNDSNYTT Hvor hører du hjemme? Er du usikker på hvilken krets du tilhører? Under følger en avklaring: av sekretariatet Dersom et medlem i NSF har kontrakt ved et teater med egen krets - det være seg stykkontrakt eller lengre engasjement - tilhører vedkommende teaterkretsen så lenge kontrakten varer. Medlemmet skal i denne perioden stemme innen teaterkretsen, ikke frilanskretsen. (Medlemmer på engasjement ved et teater har derfor ikke fått tilbud om å avgi stemme i frilanskrets Oslo og omegn). Midlertidige kontrakter Av praktiske årsaker har det fungert slik at enkelte medlemmer har sittet i styret for en frilanskrets og samtidig jobbet ved et teater og tilhørt kretsen der deler av perioden. Det kan jo ikke være slik at styret i frilanskretsene blir oppløst i det et av styremedlem blir engasjert ved et teater. Men medlemsmassen i kretsene endres stadig, og sekretariatet ber derfor om at ledere for frilanskretsene alltid tar kontakt for å få oversendt oppdaterte medlemslister når informasjon skal sendes ut. I enkelte tilfeller kan det også hende at vi ikke har mottatt kopi av de siste kontrakter fra teatrene det er derfor en stor fordel for oss å være i nær dialog med tillitsvalgte i frilanskretsene. kortere engasjement er aktive i teaterkretsene. Det er ikke noe i veien for at skuespillleren samtidig innehar verv i en frilanskrets. På generalforsamling kan en skuespiller i denne situasjonen imidlertid bare representere kretsen ved teatret der hun/han jobber. Oversikt over kretser og tillitsvalgte ligger på våre nettsider: forbundet Viktig påvirkningskraft Styret hadde spørsmålet om kretstilhørighet opp til behandling i forrige møte, og fastholder at det er viktig at også skuespillere på stykkontrakt og Forbundets åtte frilanskretser er inndelt etter områder. 9

10 FORBUNDSNYTT Nye medier - nye avtaler For forbundet er det en hovedoppgave å sikre skuespillere rettigheter i nye medier å sørge for at nye inntekter kommer inn når andre forsvinner. Her er noen av sakene vi jobber med: Kirsti Camerer, daglig leder Som alle vet skjer det en rask og dramatisk utvikling på mediesiden. Kinoer digitaliseres, nettet brukes som aldri før, TV blir sendt over satellitt i stedet for kabel, og forbrukeren kan velge å laste ned det meste i sin egen stue. Hvilke konsekvenser har dette for skuespilleres rettigheter og inntekter? For forbundet er det en hovedoppgave å sikre skuespillere rettigheter i nye medier og å sørge for at nye inntekter kommer inn når andre forsvinner. Her må en være stadig på hugget og helst ligge frampå og ikke være bakpå, slik en har sett eksempler på i musikkverdenen. Nye, enkle, rimelige og effektive betalingstjenester må etableres for å gi folk et alternativ til piratkopiering. Nye betalingsordninger må forhandles i nye medier. Eksisterende avtaler må moderniseres for å sikre vederlag for ny bruk. Nedenfor er noen av de sakene forbundet arbeider med på dette området. Piratkopiering Forbundsleder har vært sentral i arbeidet med å forsøke å hindre/stoppe piratkopiering både nasjonalt og internasjonalt. Som president i FIA (Fédération Internationale des Acteurs) har hun ledet en stor internasjonal kampanje mot piratkopiering. Temaet er også stadig på FIAs agenda, og det blir knyttet allianser både med musikere, produsenter og andre rettighetshavere for å prøve å finne effektive tiltak å stanse denne virksomheten. Her i Norge har forbundsleder vært med i en gruppe av organisasjoner for rettighetshavere som sammen har gjort et lignende «Produsenten har ingen plikt til å følge avtalene dersom du opptrer som selvstendig næringsdrivende.» arbeid på nasjonalt plan gjennom aksjonen «Dele, ikke stjele». Dette arbeidet har også vært støttet økonomisk av NSF. Nye rettigheter i nye medier NSF var et av de første forbundene som fikk bestemmelser om utnyttelse i nye medier inn i sine tariffavtaler med NRK, TV- og filmprodusentene. Det betyr at skuespillere får royalty ved digital videreutnyttelse i form av on-demand bruk og ny type bruk i kanaler som NRK Super, i DAB-radio, osv. I tillegg arbeider vi gjennom NOR- WACO, for å sikre nye rettigheter på nye plattformer og bruksområder. NORWACO er en organisasjon som krever inn penger på vegne av kunstnerorganisasjonene og produsentene bl.a. for videresending av TV-program i kabel, privatkopiering, o.s.v. Der sitter forbundsleder i styret. Daglig leder sitter i et forhandlingsutvalg som «NSF var et av de første forbundene som fikk bestemmelser om utnyttelse i nye medier inn i sine tariffavtaler» forhandler med NRK om vederlag til kunstnere for bruk av NRKs og bibliotekenes digitale arkiv. Hun sitter også i sektoren som forhandler med skoler og universiteter om digital utnyttelse av film etc. til undervisningsformål. Nye visningsmåter NSF har tatt initiativ overfor Bransjerådet for film for å nedsette en gruppe som skal se hvordan en kan sikre utøvere og skapende kunstneres rettigheter i en digitalisert filmverden, slik at det opprettes nye betalingstjenester på nett som forhindrer den piratkopiering som musikerne er blitt gjenstand for. Den norske åndsverksloven skal revideres, og NSF er aktive for å sikre at den nye loven både kan gi lovhjemmel for å forhindre piratkopiering, og sikre opphavsmenn og utøvere mulighet til å inngå såkalte avtalelisenser på nye områder. NSF vurderer også å komme med forslag til motparten i teaterforhandlinger om å avtaleregulere hvordan in- 10

11 FORBUNDSNYTT Enklere før: Kringkastingsselskapet A/S i Foto:NRK. stitusjonsteatrene kan sende opptak av forestillinger digitalt mot en økning i skuespillernes lønn (MFO har inngått lignende avtale). Dette vil bli et tema i neste hovedoppgjør med teatrene. Internasjonalt press Det er et stort press på både opphavsmenn og utøvere når det gjelder å si fra seg sine rettigheter. Daglig leder får hver dag inn og gjennomgår flere avtaler fra medlemmer. Dersom det blir oppdaget avtaler der produsenten ikke tilskriver skuespilleren rettigheter i tråd med våre avtaler, blir det tatt kontakt med produsentene. Internasjonal finansiering av film og TV fører ofte til at produsentene i Norge og Norden blir tvunget til å frasi seg rettigheter når det gjelder mye medier, for eksempel såkalte klikketjenester. NSF har deltatt på en nordisk konferanse for å se hvordan en kan forebygge en slik tendens. Hva skuespillere må gjøre Skuespillerne må være flinke til å passe på ikke å fraskrive seg sine rettigheter. Den største sikring om dette er at dere sørger for at avtalene dere undertegner følger tariffavtalene. Her er det viktig å være lønnsmottaker. Produsenten har ingen plikt til å følge avtalene dersom du opptrer som selvstendig næringsdrivende. Dersom skuespillerne ikke står sammen om å ivareta de rettighetene man har, står man i fare for å miste dem. 11

12 KRONIKK Internasjonalt løft for utøvende kunstnere I skuespillerorganisasjonen FIA drives det lobbyarbeid på høyt, internasjonalt nivå. Målet er å sikre en ny traktat som gir vern for utøvende kunstnere i audiovisuelle produksjoner. Av Agnete G. Haaland Økende debatt om piratkopiering og opphavsrett har satt fart i arbeidet med å sikre utøvende kunstneres rettigheter. For FIA har det å få på plass en internasjonal traktat som beskytter utøvende kunstnere i audiovisuelle produksjoner vært en prioritert oppgave i mange år.. Bakgrunnen er behovet for å sikre skuepillere over hele verden mulighet til å leve av sitt arbeid. Dersom filmen blir en stor suksess skal ikke skuespillerne være de eneste som ikke tjener på dette! FIA FIA har over 100 medlemsorganisasjoner fra 80 land over hele verden og representerer derfor verdens skuespillere og dansere. Sekretariatet ligger i Brüssel, og jeg er president for FIA fram til kongressen i FIA jobber og lobber aktivt for å få en bindende traktat som beskytter utøvende kunstneres prestasjoner i audiovisuelle produksjoner over hele verden. For juss er politikk og dette handler om politikk som vi ønsker skal nedfelles i en konvensjon som alle medlemsstatene er forpliktet til å implementere i sin egen lovgivning. World Intellectual property organization. Organisasjonen ligger under FN og jobber for å styrke opphavsretten over hele verden. 184 land er medlem av WIPO. Deriblant Norge. WIPO er først og fremst en konsensusorganisasjon dvs. at alle landene må være enige i traktat tekstene før traktatene blir godkjent. WIPO-sjokket Mitt først møte med WIPOs general direktør Francis Gurry var en liten sjokkopplevelse. WIPO-kontoret viste seg å være et gigantisk område i Geneve hvor det jobber nærmere 3000 mennesker. I tillegg kryr det av delegater fra alle medlemslandene og alt som blir sagt i plenumssalen blir simultanoversatt til 7-8 ulike språk for delegater fra hele verden. Så det er i hvert fall noen som tjener penger på å diskutere opphavsrett! Det er selvsagt opp til medlemsstatene, altså regjeringene, å komme frem til konvensjoner som kan ratifiseres og så inkorporeres i nasjonal lovgivning. Men før teksten ligger på bordet forhandles det voldsomt mellom alle delegatene og interessegruppene. Hovedkonflikten for vårt felt ligger mellom de amerikanske filmprodusentene. Det er vel ingen overraskelse for noen at de ikke vil ha en traktat som sikrer utøvende kunstnere rettigheter. USAs rolle USA har ingen åndsverkslovgivning. I USA sikres skuespillernes rettigheter i kontraktene og ikke i loven. Det betyr i klartekst: Som skuespiller er du totalt avhengig av sterke forbund for å sikre deg rettighetene til din egen prestasjon og dermed din egen potensielle fremtidige inntekt. I år 2000 ble det avholdt en diplomatisk konferanse Geneve. Etter flere års arbeid, var representanter fra medlemslandene samlet for å komme frem til en konvensjon som beskytter våre audiovisuelle prestasjoner. I tre uker ble det forhandlet intenst om 20 punkter. Medlemslandene ble enige om 19 punkter, med klarte ikke å enes om hva traktaten skulle si om rettighetsoverføring. De europeiske medlemslandene ville ikke akseptere et krav om at Audiovisuelle produksjoner er alle verk som har både lyd og bilde. Det kan være en filmet teaterforestilling, en TV- serie, en digital billedbok med fortellerstemme, en film, en opplæringsvideo, etc. 12

13 KRONIKK WIPO: World Intellectual Property Organization. Jobber for å styrke opphavsretten over hele verden. Organisasjonen ligger under FN og har hovedkontor i Geneve. 184 land er medlem av WIPO. eriblant Norge. WIPO er en konsensusorganisasjon dvs. at alle landene må være enige i traktat tekstene før traktatene blir godkjent. skuespillernes rettigheter skulle overføres til produsentene, for det ville ha gjort denne konvensjonen til en traktat som beskytter produsentene - og ikke de utøvende kunstnere. Siden WIPO er en konsensusorganisasjon, klarte ikke landene å bli enige om traktatteksten.tragedien er selvsagt at man heller ikke klarte å bli enige om å lage en traktat basert på de 19 punktene som medlemslandene faktisk var enige om. Nye allianser I løpet av de siste par årene har WIPO-debatten fått ny giv. Digital formidling og visning utgjør en stadig større potensiell inntektskilde. Skuespillernes mulighet for jobb er avhengig av produsentenes mulighet til å tjene penger. Økende debatt om opphavsrett og forbrukernes krav om «gratis» tilgang på audiovisuelle produksjoner gjennom alle de digitale plattformene, gjør at inntektsgrunnlaget trues. Men all piratkopieringen underminerer produsentenes forretningsmodeller. Resultatet er at også filmprodusentene ser fordelen av å få en traktat opp å stå, og den amerikanske produsentforeningen har hatt en rekke møter med FIA og de amerikanske skuespillerforbundene. De har blitt enige om et nytt forslag til traktat-tekst med hensyn til rettighetsoverføring, og FIA har besluttet å støtte forslaget fra USA. Solidaritetsprosjekt Med støtte fra NORCODE og NSF ble det i januar arrangert et møte for alle FIAs afrikanske medlemsland. I hele Afrika er piratkopiering en kjempeutfordring. I land som ikke har noen form for statsfinansiering av filmproduksjon, gjør tyveri av åndsverk at det nesten ikke er mulig å fortsette å produsere film. Ifølge Unesco er verdens andre største filmproduserende land Nigeria. «Nollywood» produserte opptil 60 filmer på en måned for bare fire år siden. Mesteparten distribueres via DVDsalg. Men når folk ikke kjøper, men stjeler - da blir det lite lønnsomt for de involverte å fortsette å produsere! Dermed er det nå en stor utfordring å opprettholde produksjonen. Så «FIAs WIPO-arbeid» er først og fremst et solidaritetsprosjekt. I Norden vil vi ikke åpne for «work for hire» d.v.s. at alle rettighetene overføres til produsenten så snart jobben er gjort. Men for resten av verdens utøvende kunstnere er det viktig å få på plass en bindende konvensjon under WIPO. Opphavsrett: Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket. Denne oppstår automatisk i dét verket blir skapt. Rettighetshaver har eneretten til å fremstille eksemplarer av verket og til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Det ligger derfor en stor økonomisk verdi i et åndsverk. Nå eller aldri En traktat vil være en viktig seier for alle land som ikke har en lov som beskytter utøvende kunstneres rettigheter. Men for de nordiske landene er det viktig at en eventuell traktat ikke svekker vår nordiske opphavsrettslovgivning. For vi har en åndsverkslov som gir også utøvende kunstnere innenfor den audiovisuelle sektoren et vern. Og den må vi fortsette å styrke! Dersom vi får en traktat som åpner for at vår egen åndsverkslovgivning kan svekkes, er vi avhengig av at Nordens regjeringer velger å opprettholde den nordiske modellen. I øyeblikket ser det ut som om det kan bli en ny diplomatisk konferanse i Geneve våren Blir det ikke nå, så blir det aldri. Åndsverk: et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk menneskeskapt verk. Omfatter etter norsk lov verk av enhver art og uttrykksmåte, såfremt det har verkshøyde/ er preget av et visst minimum av skapende innsats fra opphavsmannens side, 13

14 ØKONOMI Tips til selvangivelsen Regnskaps- og skatterådgiver Marit Aagaard deler sine tips til selvangivelsen: av Marit Aagard Generelle tips som gjelder for alle står i aviser og på nettet, jeg nevner her noen ting som er spesielle for skuespillere. Selvstendig næringsdrivende? Det er viktig å sjekke om du har fått selvangivelse for selvstendig næringsdrivende. I sistnevnte fall må du selv sørge for at du legger ved nødvendig informasjon, eventuelt næringsskjema. I år er reglene slik at næringsskjemaet ikke behøver å fylles ut for de som har hatt en inntekt under kr som selvstendig næringsdrivende. Har du tjent mindre enn dette som selstendig næringsdrivende, fyll ut et forenklet skjema som kan lastes ned på Altinn. Be om utsettelse i tide! Leveringsfrist for selvstendig næringsdrivende er 31. mai. Om 17.maihelgen har passert, og du enda ikke har begynt å se på kvitteringer og bilag, kan det hende at du bør vurdere å søke om utsettelse. Det gjør du på Sjekk kode 401 På baksiden av selvangivelsen for næringsdrivende står det hvor mye som er innberettet på kode 401. Det er viktig å sjekke hva dette beløpet faktisk gjelder, og om det er innberettet på riktig kode. Alle som benytter seg av tjenestene til selvstendig næringsdrivende skal sende inn lønns- og trekkoppgave og angi hvor mye de har utbetalt. Dette skal da forhåpentligvis stemme med det du har fakturert ut, men det er på langt nær alle som sender inn disse lønns- og trekkoppgavene. Kvitteringer må forklares Det ser ut til at mange helt ukritisk legger ved alle kvitteringer som kan oppdrives uten å notere på hva det gjelder. Det er viktig å huske at Ligningsmyndighetene kan komme på For enkelte kan utfylling av selvangivelsen kan være en frustrerende affære... Fra «Pseudonymet», Trøndelag Teater. Foto: GT Nergaard kontroll flere år etter at et regnskap er avsluttet! Da kan det være veldig viktig at mye er notert på bilagene, rett og slett så man selv husker hva som ble gjort! Skriv så mye som mulig på alle kvitteringer. Hva det gjelder, og - ved representasjon - hvem som var med. Ved reise må det noteres på billetten hva slags ærend du har hatt. Månedskort kan normalt ikke trekkes fra. Fradrag for kostnader til klær Det har kommet mange spørsmål fra skuespillere om fradrag for kostnader til klær. Følgende står å lese i Lignings- ABC en: «Det gis ikke fradrag for kostnader til det som kan anses som daglig antrekk, selv om klærne benyttes under opptreden. Det gis fradrag for kostnader til antrekk som er lite egnet til å benyttes privat og som hovedsakelig benyttes i yrket. (...) Skuespillere har ifølge arbeidskontrakt som oftest krav på å få dekket kostnadene til spesielt tøy og antrekk. Hvis det kreves fradrag, kan kontrakt kreves fremlagt.» Fradrag for hjemmekontor Husk at hjemmekontor kun gir et sjablongfradrag på kr per år. Mange ønsker å ta høyere leie for hjemmekontor. Det er da viktig å huske på at hvis du trekker fra mye på grunn av «utleie» i egen bolig, så kan dette bli et problem hvis boligen senere skal selges. Den delen som er brukt til næring skal da beskattes som næring. Fradrag for kontingent For 2010 er det kr 3660 som er maksimalt fradrag for fagforeningskontingent. 14

15 ØKONOMI SA aktuell selskapsform? Samvirkeforetak kan være et godt alternativ til stiftelser for skuespillere som ønsker å samarbeide under felles foretak. camilla S. tokvam, advokat Samvirkeforetak (SA) er en organisasjonsform hvor den enkelte ikke er personlig ansvarlig for foretakets økonomiske forpliktelser, samtidig som den gir stor fleksibilitet ved utdeling av utbytte. Det er ikke krav om egenkapital. Lite kjent organisasjonsform Stortinget vedtok 31. mai 2007 lov om samvirkeforetak (samvirkelova). Foretaksformen er ikke tidligere lovregulert. Loven trådte i kraft 1. januar Bakgrunnen for loven var at man så et samfunnsmessig behov for organisasjonsformer som fremmer brukerdeltagelse i økonomisk virksomhet så vel som i samfunnslivet for øvrig. Utvalget som utredet saken, mente at en av hovedgrunnene for liten utbredelse av samvirkeformen var at den var lite kjent, synlig og vanskelig å finne ut av. Hovedtrekk Samvirkeforetak bygger blant annet på prinsipper om frivillig og åpent medlemskap, demokratisk medlemskontroll, selvstyre og uavhengighet. Hovedtrekk: Ingen krav til egenkapital Avkastningen kan fordeles etter arbeidsinnsats i henhold til fordelingsnøkkel i vedtektene Medlemmene er ikke personlig ansvarlig for økonomiske forpliktelser i samvirket Medlemmene eier og kontrollerer virksomheten demokratisk Bokføringsplikt, men ikke regnskapsplikt før omsetning overstiger 2 millioner NOK Revisjonsplikt ved omsetning over 5 millioner NOK Bedre enn stiftelse Et samvirkeforetak er en sammenslutning av to eller flere personer med hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser. Det stilles krav til medlemmenes økonomiske deltagelse i virksomheten. Overskudd fordeles etter den enkeltes samhandling med foretaket, for eksempel antall arbeidede timer. Tidligere opprettet mange skuespillere stiftelser da de gikk sammen i for eksempel teatergrupper. Etter endringer av reglene for stiftelser er ikke denne formen lenger like hensiktsmessig. Samvirke er derimot godt egnet. Samvirkeforetak gir skuespillerne og andre mulighet til å samarbeide under et felles foretak. I mange tilfeller vil arbeidsinnsatsen fra den enkelte skuespiller variere både for de ulike prosjekt/oppsetninger som samvirke har, og skuespillerne imellom. I et samvirkeforetak kan man bestemme at arbeidsinnsatsen er grunnlag for uttaket til medlemmene. Advokat Camilla Sivesind Tokvam i Bing Hodneland advokatselskap DA Ikke personlig ansvarlig I noen prosjekter kan skuespillerne eksponeres for økonomisk risiko, typisk ved større oppsetninger, eller det kan være at man har behov for å leie lokaler, utstyr, ta opp lån eller å på ta seg andre økonomiske forpliktelser. Hvis man er organisert som samvirkeforetak vil ikke den enkelte ha personlig ansvar, dette i motsetning til ansvarlig selskap. For å etablere et samvirkeforetak må det utarbeides vedtekter, stiftelsesdokument og eventuell åpningsbalanse. Stiftelsesmøte må avholdes, og registrering i Foretaksregisteret må utføres. I vedtektene bestemmer man blant annet betingelser for å bli medlem, og hvorvidt man skal ha en medlemsavgift. Reglene for etablering av samvirkeforetak har flere likeheter med reglene for aksjeselskaper (AS). 15

16 Skuespillerkatalogen.no møter våren i ny drakt, og med flere nye funksjoner. Skuespillere kan nå oppdatere profilen sin selv - blant annet med flere bilder, filmpresentasjoner og stemmeprøver. Ny og bedre Skuespillerkatalogen.no av ida willassen Skuespillerkatalogen.no, Norsk Skuespillerforbunds castingtjeneste, har nå over 1000 profesjonelle skuespillere i databasen. I nettversjonen kan abonnenter søke opp skuespillere etter kriterier som alder, høyde, hårfarge, bosted, m.m. Vi ønsker at katalogen skal være et mest mulig anvendelig arbeidsverktøy for våre medlemmer og for alle som jobber med å ansette skuespillere. I vår lanserer vi derfor en ny nettkatalog. Dette er en stor investering for oss, men vi håper og tror at du vil bli fornøyd med resultatet! Oppføring i katalogen Alle medlemmer av Norsk Skuespillerforbund får gratis oppføring i Skuespillerkatalogen. Om du allerede er forbundsmedlem, men ikke har benyttet deg av katalogen, kan du etter 12. april aktivere oppføring fra nettsiden Lagre passordet på et trygt sted slik at ingen uvedkommende kan komme inn på kontoen din! Oppdater siden selv Casterne har ett råd til alle skuespillere: Sørg for at det ligger oppdatert informasjon og nye, gode bilder på siden din. Oppdatering er enkelt, og gjøres direkte på nett. Du er selv ansvarlig for alle endringer. Logg deg inn i dag Katalogen åpnes for medlemmene den Personlig passord I begynnelsen av april vil alle medlemmer få tilsendt en e-post med informasjon om den nye katalogen. Ved hjelp av informasjonen du får tilsendt, kan du logge deg på din side i den nye katalogen. Du kan deretter velge å lage deg et personlig passord. Den nye katalogen gir nye muligheter til både skuespillere og abonnenter. 16

17 Lage film? Instruktør og fotograf Stephen Hutton lager filmpresentasjoner av skuespillere hos oss i uken etter påske. Følg med på nettsidene om du ønsker å delta! 12. april. Vi anbefaler at du så snart som mulig går inn på siden for å oppdatere din presentasjon. Cv-teksten fra gammel katalog ligger midlertidig lagret under din personlige presentasjon. Flytt informasjon du vil beholde over i din cv, og endre presentasjonsteksten. Når du har gjort dette, kan du begynne å bruke de nye mulighetene i katalogen: Last opp filmklipp og lydfiler I den nye katalogen kan du ikke bare legge inn din CV. Du kan også laste opp flere bilder. filmklipp, stemmeprøver og dokumenter til din profilside. Du kan laste opp maksimalt ti bilder, ti filmklipp og ti stemmeprøver. Vi anbefaler at lyd- og filmklipp har en maksimal avspillingstid på 3 minutter. Vær oppmerksom på at du selv må sørge for å ha rettigheter til materialet du laster opp. Lenk til andre nettsteder Du kan legge inn flere direktelenker fra din cv til andre nettsteder som Facebook, MySpace, IMDB, YouTube eller din egen hjemmeside. I motsetning til tidligere vil det nå være mulig å kopiere lenkeadressen til din profilside i Skuespillerkatalogen, slik at du kan dele denne også med andre enn katalogens abonnenter. Søk etter oppdragsgivere Alle katalogens abonnenter har også en egen presentasjonsside med kontaktopplysninger. I katalogens bransjeregister finner du en oversikt over teatre, produsenter, castere, m.m. Sjekk nye jobbtilbud Alle oppdragsgivere som følger Norsk Skuespillerforbunds avtaler kan fritt publisere stillingsannonser og meldinger om auditions i katalogen. Utlysninger fra oppdragsgivere vil du etter hvert finne under «nye jobbtilbud». Denne siden er kun åpen for Skuespillerkatalogens brukere. Din besøksstatistikk Vil du vite hvor mange som har sett på eller lastet ned din CV? Under «dine sider» finner du statistikk som gir deg informasjon om dette. Du kan se hvor mange som har besøkt din side, og når. Hjelp Trenger du hjelp med å lage en filmpresentasjon, spille inn en stemmeprøver eller ta nye bilder? Vi kan henvise deg til våre samarbeidspartnere. Se under «hjelp» i den nye katalogen, eller kontakt redaksjonen på Ny Skuespillerkatalog på nett Vi utvider katalogen til å omfatte stemmeprøver, filmsnutter og flere bilder. Til å hjelpe oss med dette har vi hyret inn firmaet Millerspath som har laget artistkatalogen.com for det svenske Teaterförbundet/ TROMB. Utvidede skuespillerprofiler: Inntil 9 ekstra bilder inntil 10 showreels inntil 10 stemmeprøver utvidet cv og presseklipp lenker til YouTube, Facebook, etc bransjeregister og forum Enklere innlogging v.h.a. personlig e-postadresse og eget passord For abonnenter: Egen presentasjonsside for firma Muligheter for gratis publisering av stillingsannonser og oppdrag Muligheter for å spare skuespillernes cv-er i egne mapper Redusert pris for ekstra lisenser Den nye katalogen åpnes for medlemmer av NSF 12. april, og for abonnenter 2. mai. Om du er medlem eller abonnent og ikke har mottatt info fra oss, ta kontakt: 17

18 Sosialt nettverk Som skuespiller kan du ha stor fordel av å ta kontroll over hvordan du framstår på nettet. av ida willassen For 15 år siden hadde de færreste en egen e-postadresse. Nå er det nærmest forventet at alle skal sludre i vei på egen blogg, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter eller Flickr... Det er så en blir rent sliten av tanken. Men fortvil ikke, vi har bedt om råd. Facebook størst Det finnes et mylder av sosiale medier, og enhver må selv vurdere hvor en har utbytte av å være tilstede. Målingstjenester viser at Google, Facebook og Twitter ligger stabilt på topp i Norge. LinkedIn, «Facebooks seriøse fetter», har også gått kraftig fram på kort tid. Skal jeg anbefale noe til skuespillere, blir det åpenbart Facebook, som er mest brukt og lett tilgjengelig, sier Espen Grimmert, daglig leder i Klokere.no. Han har arbeidet med søk og internett i 15 år og gir gjerne råd og hjelp innen sosiale medier. Uansett hvilket medium du velger, er det lurt å ha en klar tanke bak hvorfor du er eller ytrer deg der, og hvordan du framstår. Er du til stede som privatperson eller yrkesmenneske? Profil eller side? På Facebook kan du velge å opprette en vanlig personprofil, eller en egen side. Med en personprofil vil du måtte godta venneforespørsler, mens en side kan få tilhengere uten å måtte godkjenne disse. Uansett hvilket medium du velger, er det lurt å ha en klar tanke bak hvorfor du er eller ytrer deg der Som skuespiller vil du sannsynligvis har størst nytte av en personprofil, men dersom du har potensial for å få flere venner enn grensen på 5000, eller dersom du ønsker å skille mellom deg som privatperson og ditt offentlige jeg, kan du vurdere å opprette en side, sier Grimmert. Enkelte kjente personer opplever at andre oppretter profiler på deres vegne. Det er ikke lov, og kan rapporteres. Fansider og grupper av typen «Vi som liker...» er lov, men det kan jo hende at du forestrekker å administrere slike sider selv? Vær relevant Om du skal bruke siden din til å promotere deg selv som skuespiller, ha et godt profilbilde, legg ut fine bilder og filmer. Legg ut morsom og relevant info, ha gjerne en personlig tvist på det du skriver. Oppgi en oppdatert e-postadresse eller lenke til egen hjemmeside. Men husk at når du skriver noe åpent på nett, er det som å rope det ut på torget, eller sende det til alle på e-postlisten din. Det er viktig alltid å ha i bakhodet hvem du henvender deg til. Egenreklame Tenk gjennom konsekvensene før du publiserer noe. Det finnes nok av skrekkeksempler på lite gjennomtenkte meldinger. Som hovedregel kan det være et godt tips å være lojal i sin framtreden, mener Grimmert: Skuespillere kan jo også hjelpe fram forestillinger de er med i. Facebookfunksjonen «arrangementer» er svært relevant for kulturbransjen i så måte. Men risikerer du ikke at folk blir lei og blokkerer deg hvis du legger ut oppdateringer og egenreklame for ofte? Vennelister Et godt tips når det gjelder Facebook er å opprette vennelister. Du kan opprette lister som «jobb», «familie» og «venner». Hver gang du legger ut en ny statusoppdatering, kan du velge hvem den skal vises for, sier Grimmert: Det kanskje ikke alle som er like interessert i å se feriebildene dine, og du ønsker kanskje heller ikke å vise dem til alle. Ved å opprette lister gjør du det lettere for deg selv å nå de du ønsker. 18

19 Noen andre kanaler på nett: Egen nettside eller blogg Du kan uten tvil ha fordel av selv å ta kontroll over hvordan du presenteres på nett. Det finnes mange nettsideleverandører som gjør det svært enkelt for deg å sette opp din egen nettside. 123hjemmeside er ett eksempel. Vil du gjøre det enkelt, kan du opprette en egen blogg (web logg) på for eksempel blogger.com, blogg.no, blogspot eller Wordpress. YouTube Her kan du finne filmer du ønsker å lenke til på eget nettsted, eller legge ut egne filmklipp, som showreels o.l. Publisering må være avklart med rettighetshavere (fotograf, komponiset etc.) Korte filmer har ofte størst suksess. Beskriv filmene godt. Twitter Meldingstjeneste der du kan publisere tekstmeldinger eller lenker på maks 140 tegn, mye brukt av journalister, politikere, kjendiser og interesseorganisasjoner. Hvem som helst kan følge hvem som helst (avsender må ikke godta «følgere»). For å ha utbytte av Twitter, bør du finne de som er interessante innefor ditt felt. Det er ikke nødvendig å twitre hver dag. Si heller noe når du har noe interessant å melde. Wikipedia Nettleksikon som redigeres av brukere. Gjør deg viktig, registrer korrekt og relevant informasjon om deg selv et godt tips er å lenke fra egen tekst til andre artikler i leksikonet. Du kan redigere alle artikler, men Wikipedia har et hierarki av redaktører, og noen vil se gjennom det du har lagt inn. Slideshare Som YouTube, men for presentasjon av PowerPoint og Pdfer. Open Directory Project Nettets største redigerte oppslagsverk (ikke søkemotor). Her kan du registrere din egen nettside. Det er enkelt å sende inn et nettsted, men ikke alle nettadresser aksepteres. Du må ha et unikt og relevant nettsted, og du må forsikre deg om at du registrerer det i den ene kategorien hvor det hører hjemme. Dette vil resultere i at vurderingen tar kortere tid. En norskspråklig side om en skuespiller bør for eksempel registreres under Top:World:Norsk Kunst og kultur: Scenekunst og opptreden: Skuespiller Tips for å vises på nett: Gode lenketekster: Tenk over hvilke ord folk bruker når de søker etter det du tilbyr på din nettside. Ønsker du å promotere deg selv som skuespiller, bruk ditt eget navn og «skuespiller» i lenker på nettsiden din, og lenker til nettsiden din. Nøkkelord: Ha en unik tittel på hver nettside. Denne bør være mellom 40 og 60 tegn, og ha de viktigste søkeordene først (f.eks. navnet ditt). Allierte: Jo flere som lenker til din side, jo høyere opp vil du komme på trefflisten til for eksempel Google. Dette gjelder særlig dersom stedene som lenker til deg har en relevans i forhold til det du skriver om. Tilstedeværelse: Du kan lage egen profil på bl.a. Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Flickr, Slideshare der du selv velger hva som publiseres. Synlighet: Sies det noe om deg som du liker, lenk til dette fra flest mulig sider. Da «løfter» du disse sakene, slik at de kommer høyere opp på trefflistene til Google. Generelt nettvett: Husk at nettet er et offentlig rom tenk før du publiserer Ikke snakk stygt om noen Vær aktiv og åpen Vær tydelig på hvilken rolle du har, og hvilken holdning du har til for eksempel det å bli venn på nett Gi anerkjennelse Lytt! Bruk for eksempel Tweet- Beep, Google Alert og Kvasir-søk til å finne ut hva andre sier om deg eller emner du er opptatt av. 19

20 Øystein Ulsberg Brager og Johanne Kallhovd har tatt styringen på Norsk Skuespillersenter Foto: Haakon Strøm Nye koster setter alle kluter til Norsk Skuespillersenter holder stand som aldri før. Kurstilbudet blir stadig større, påmeldinger strømmer inn og i november er det duket for 10-årsjubileum. Midt i alt dette styres skuta av nye fjes: Johanne Kallhovd og Øystein Ulsberg Brager. Johanne Kallhovd (27 ) Tittel: Daglig leder Utdannelse: Bachelor i kultur- og idéstudier ved UiO, påbegynt master i kulturstudier ved HiT. NSS viktigste oppgave: Det er viktig at det finnes et sted der skuespillere kan utvikle seg utenfor en produksjonssammenheng; et sted å øve seg for å øve seg. Øystein Ulsberg Brager (27) Tittel: Kunstnerisk konsulent Utdannelse: Bachelor i regi ved Rose Bruford College i London NSS viktigste oppgave: Å gi norske skuespillere en konstant mulighet til å fortsette å lære og å utvikle seg. Av Haakon Strøm Det er nok en hustrig fredag i mars da jeg åpner døren til Norsk Skuespillersenter og umiddelbart hører lavmelt prat og latter fra kontoret til høyre. Stress og høy puls, som ellers preger dette lille administrasjonskontoret, har tydeligvis en stakket stund veket plass for litt fredagshygge. Daglig leder Silje Vigerust Vinjar har gått ut i mammapermisjon, og jeg tas 20

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport. 1. Introduksjon. 2. Kjønnsfordeling respondenter

Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport. 1. Introduksjon. 2. Kjønnsfordeling respondenter Medlemsundersøkelse 2011, Utdrag rapport Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport 1. Introduksjon Rapport fra NSF medlemsundersøkelse 2011. Undersøkelsen ble sendt til alle medlemmer med e-post, og vi

Detaljer

(Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013, 27.05.2014 og 03.06.

(Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013, 27.05.2014 og 03.06. Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013, 27.05.2014 og 03.06.2015) 1 Formål mv. 1.1 Formål Norske Scenografer

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Sikkerhet på nettet. Men internett har også fallgruber: Hackers Identitetstyveri Bedragerier Mobbing Tyveri av datamaskinen Datamaskinhavari Virus osv

Sikkerhet på nettet. Men internett har også fallgruber: Hackers Identitetstyveri Bedragerier Mobbing Tyveri av datamaskinen Datamaskinhavari Virus osv Sikkerhet på nettet Hva finner vi på nettet? Internett har mange gode tilbud. Nedenfor finner du noen av de områder du kan søke informasjon om: Kunst Musikk Historie Vitenskap Filmer Helse/Medisin Spill

Detaljer

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 NOTAT Til: Landsstyret i NJ Fra: Jahn-Arne Olsen og Tone Stidahl Dato: 20.10.2009 Saksnummer: 09-611 Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 Dette notatet bygger på en utredning om fordeling

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN DETTE ER NOPA NOPA ER EN FORENING FOR PROFESJONELLE KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE. DETTE ER EN KORT OVERSIKT OVER HVA VI STÅR FOR OG HVA VI HAR GJENNOMFØRT

Detaljer

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest.

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest. Å STARTE ET LOKALLAG Voksne for Barn har et landsomfattende siktemål og ønsker etablering av flere lokallag. Medlemmer som ønsker å være aktive kan i samarbeid med hovedkontoret vurdere om de skal starte

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo 1) Registrering av studentforeninger Studentforeninger ved Universitetet i Oslo (UiO) skal være registrert i henhold

Detaljer

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 9. juni 2015) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier:

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Sosiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på brukerskapt innhold, gjør det mulig

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

SAKSNR 13/13027-8 Årsberetning 2014 for UNIMA Norge ÅRSBERETNING 2014. for UNIMA Norge - forening for figurteater

SAKSNR 13/13027-8 Årsberetning 2014 for UNIMA Norge ÅRSBERETNING 2014. for UNIMA Norge - forening for figurteater ÅRSBERETNING 2014 for UNIMA Norge - forening for figurteater STYRETS ÅRSBERETNING I 2014 har styret fortsatt arbeidet med å profesjonalisere UNIMA Norge. I 2014 opprettet vi en 30% redaktørstilling for

Detaljer

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 01.06.2011 Dok. nr.: 11-008-1 1 VKMs strategi for bruk av sosiale 2011-2013 Bakgrunn Hovedkomiteen vedtok i forbindelse

Detaljer

Forvaltning av opphavsrettigheter i Norge

Forvaltning av opphavsrettigheter i Norge Forvaltning av opphavsrettigheter i Norge Åndsverkloven beskytter opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom åndsverkloven lov om opphavsrett

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Meldal kommune i sosiale medier. Olav Dombu eforum 18.10.2011

Meldal kommune i sosiale medier. Olav Dombu eforum 18.10.2011 Meldal kommune i sosiale medier Olav Dombu eforum 18.10.2011 Sosiale medier er fellesbetegnelse på alle nettsteder der brukerne selv skaper innholdet. Sosiale medier handler ikke om å ha egen Facebook-side,

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

Innledning og hovedsynspunkter

Innledning og hovedsynspunkter Kulturdepartementet Akersgata 59 0180 Oslo Sendt til: postmottak@kud.dep.no Innspill til ny åndsverklov Innledning og hovedsynspunkter HBO Nordic AB ( HBO Nordic ) viser til kunngjøring på Kulturdepartementets

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. 1 Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Om QuestBack-undersøkelsen Utvalg: 542 respondenter Svar: 151 Målgruppe: Alle som har vært brukere av Dramatikkens hus

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer.

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Lokalt valgkomitéarbeid Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Valgkomitéarbeid viktig for fremtiden Valgkomitéarbeid består blant annet av å velge ut hvem som skal

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

NOTAT. Under finnes en utredning skrevet av Trond Idås i 2012, om bruken av vederlagsmidler.

NOTAT. Under finnes en utredning skrevet av Trond Idås i 2012, om bruken av vederlagsmidler. NOTAT Til: Arbeidsutvalget Fra: Gunhild Mohn Dato: 25.04.2014 Saksnummer: 14-274 Retningslinjer for bruk av vederlagsmidler NJ bruker i dag vederlagsmidler hovedsakelig på IJ, NJs reisestipend, journalistfaglige

Detaljer

Hva er en dramatiker?

Hva er en dramatiker? Hva er en dramatiker? Av Gunnar Germundson Forbundsleder Norske Dramatikeres Forbund Enhver forfatter av en scenetekst må sies å være en dramatiker, uansett type tekst, enn så lenge teksten er skrevet

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Vedtekter for produsentforeningen NORA

Vedtekter for produsentforeningen NORA NORA Stiftelsesdokumenter Vedtekter for produsentforeningen NORA Vedtatt på NORAs konstituerende generalforsamling torsdag 28. januar 2016 1. Navn og formål 1.1. Produsentforeningen med navn NORA er etablert

Detaljer

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER Ammehjelpen PB 19, 2832 Biri Telefon 99269726 E- post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no Innhold Velkommen som ammehjelper!... 3 Ammehjelpens vedtekter (link)... 3

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Langtidsplan 2010 2015 Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Innhold 1. Hensikt side 3 2. Organisasjon side 4 3. Sikkerhet side 6 4. Rekruttering side 7 5. Konkurranse side 8 6. Økonomi side 9 7. Kommunikasjon

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

Lov og rett på Internett for slektsforskere

Lov og rett på Internett for slektsforskere Lov og rett på Internett for slektsforskere Tone Eli Moseid DIS-Nedre Romerike medlemsmøte Skedsmokorset 21. September 2010 1 Lov og rett på internett Hva er opphavsrett? Hva er et åndsverk? Opphavsmannens

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009 Ting 2: Blogging De fleste blogger man finner på internett publiseres med et bloggverktøy. Det finnes en rekke slike tjenester fra ulike tilbydere. De fleste er gratis, og reklamefinasiert, mens noen koster

Detaljer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Innledning Styrevervregisteret er opprettet av KS som et elektronisk register der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere informasjon om

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Vann, avløp og nye rettsregler 2009 Andelslag og ny samvirkelov

Vann, avløp og nye rettsregler 2009 Andelslag og ny samvirkelov Vann, avløp og nye rettsregler 2009 Andelslag og ny samvirkelov 25. november 2009 Advokat Vibeke Resch-Knudsen Forslag til ny eierskapslov 1, 1. ledd: Nye vass- og avløpsanlegg skal vere fullt ut eigd

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, videregående skole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

INNFØRING I ÅNDSVERKLOVEN

INNFØRING I ÅNDSVERKLOVEN 1 INNFØRING I ÅNDSVERKLOVEN ved Eva Sevaldson Denne artikkelen er en innføring i de mest grunnleggende begrepene i åndsverkloven. Den gir en kortfattet redegjørelse for de viktigste prinsippene og hvordan

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/ Frist for innsending 1. november 2014. Dette skjemaet består

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, grunnskole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Kenneth M Lydersen og økonomiansvarlig Hege Tanding

Detaljer

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015 VEDTEKTER ENERGI NORGE Oppdatert 20. mai 2015 Vedtatt på 2. november 2000. Endret 29. mai 2001, 25. mai 2004, 30. mai 2007, 26. mai 2009, 26.mai 2010, 24. mai 201, 21. mai 2014 og 20 mai 2015 Vedtekter

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag (Og om bevissthet i arbeidet med å utnytte det som er bra, og ta avstand fra skit n ) Arve Thorshaug, pedagog og studieleder Grunnskolelærerutdanningen

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/pub/nordtrondelag/main/?aid=10629&cid=5848 1. Tittel på produksjon

Detaljer

ipad Uke 46 2015-11-09

ipad Uke 46 2015-11-09 ipad PC Uke 46 2015-11-09 MGFteam Yammer Chromecast forening og grupper Forening: MGFteam.org Gruppe(r): MGFteam.org Nettsted: MGFteam.no Sosial samhandling kunnskapsutveksling og effektivt samarbeid Strømme

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

Mediebedriftenes Landsforening

Mediebedriftenes Landsforening Medielønn Mediebedriftenes Landsforening i samarbeid med NJ NORSK JOURNALISTLAG Veiledning for utfylling av lønnsstatistikk for redaksjonelle medarbeidere 03.01.2014 bruk-1a.doc MEDIELØNN Veiledning for

Detaljer

Demokratiske muligheter blant doktorgradskandidater og andre midlertidig vitenskapelig tilsatte i Norge i dag

Demokratiske muligheter blant doktorgradskandidater og andre midlertidig vitenskapelig tilsatte i Norge i dag Demokratiske muligheter blant doktorgradskandidater og andre midlertidig vitenskapelig tilsatte i Norge i dag Innledning Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) er en paraplyorganisasjon for organisasjoner

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer