Datamodellering - tips og oppgaver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Datamodellering - tips og oppgaver"

Transkript

1 Datamodellering - tips og oppgaver Tips for arbeid med datamodellering Les igjennom teksten flere ganger, gjerne noen ganger raskt og noen ganger langsomt. Spør deg selv: HVA (Hva er dette? Hva dreier dette seg om osv.) Svar på spørsmålet HVA vil i mange tilfeller være aktuelle entiteter (tabeller). En entitet beskriver personer, ting, gjenstander, dokumenter, papirer, avdelinger, organisasjoner, hendelser eller handlinger i virkelighetens verden. ). Husk at en entitet tilsvarer en tabell i et databasesystem. Det må altså være mulig å sette opp en tabell med informasjon i linjer nedover - det må være flere av hver person, avdeling, gjenstand osv. Hvis det bare forekommer én person, organisasjon osv, så vil vi normalt ikke opprette en entitet for denne. Eksempel: HVA er dette? Entitet: Ta for deg to og to av entitetene og spør deg selv om det er et forhold mellom disse (tingene, tabellene). Hvis det er det, så kan du tegne en relasjon mellom dem. Eksempel: Er det et forhold mellom ELEV og KLASSE? ELEV - relasjon (sammenheng) - KLASSE: Relasjoner er vanligvis enten 1-til-mange eller mange-til-mange. Fokuser på den ene av de to entitetene og se på relasjonen til den andre. Hvis du ser mange av den andre entiteten, så kan du tegne symbolet for mange mot denne andre entiteten. Hvis du ser kun én av den andre entiteten, så tegn symbolet for én på den andre siden. Skift fokus til den andre entiteten og gjenta dette. Gjør det samme for alle relasjoner.< /p> Eksempel: En elev går i én (og bare en) klasse. I en klasse går det mange elever. Hvis en relasjon er av typen mange-til-mange, så skal den entitetiseres. Relasjonen fjernes, det tegnes en ny entitet der hvor relasjonen var. De to nye relasjonene blir så en-til-mange fra de opprinnelige entitetene til denne nye entiteten. Eksempel: En elev tar mange fag. I et fag deltar det mange elever:

2 og denne relasjonen entitetiseres slik: Alle entiteter skal ha en identifikator (primærnøkkel). Tenk først igjennom om det finnes noen naturlig identifikator. Dette kan være f.eks. Fødselsnr, Kundenr, Elevnr, Medlemsnr (ved personer), Registreringsnr (ved biler, båter osv), Foretaksnr, Postnr, ISBN-nr osv. Det må være et entydig nummer eller kode som hefter ved gjenstanden eller personen. Hvis ikke det finnes en slik naturlig identifikator opprettes en ny identifikator. Da kan man gjerne bruke entitetsnavnet + ID. Husk å tegne en vannrett linje under primærnøkkelen. Eksempel: Elevene på skolen har et elevnummer i skolens arkiv: Plasser fremmednøkler. Hvert sted det er en relasjon skal det være en fremmednøkkel på mangesiden. Som fremmednøkkel brukes det samme attributtet (feltet) som er primærnøkkel på ensiden av relasjonen. Vær sikker på at du har riktig relasjon før du plasserer fremmednøkler. Husk å tegne en stjerne foran fremmednøkkelen! Eksempel: Klassekode er primærnøkkel på énsiden av relasjonen her. Derfor er dette feltet "flyttet" over i ELEV. Stjernen foran feltet viser at det er en fremmednøkkel. For hver entitet: Tenk igjennom hvilke egenskaper entiteten (tingen, gjenstanden, personen osv) har i virkelighetens verden, og hvilke egenskaper vi har behov for å samle informasjon om. Hver slik egenskap blir et attributt (et felt) i entiteten. Eksempel: Entiteten her er INSTRUMENT. Hvis vi er interessert i å ta vare på informasjon om hvilken type instrumentet er, hva det har kostet og når det er kjøpt, så kan man lage følgende datamodell: Kontroller modellen din Tenk igjennom hver entitet: Hva finnes i virkelighetens verden som tilsvarer denne entiteten?

3 Tenk igjennom hver relasjon: Er dette det virkelige forholdet mellom disse to tingene? Tenk igjennom primærnøklene: Finnes det en naturlig primærnøkkel for denne entitetene? Hvis ikke, er det opprettet en ny som kan brukes? Kontroller fremmednøkler: Er det alltid fremmednøkler på mangesiden av hver relasjon? Se nøye på relasjonen din: Fremmednøkkelen skal være på kråkefotsiden av relasjonen, primærnøkkelen skal være på énsiden av relasjonen. Kontroller attributter (felt). Har vi med de attributtene (feltene) i hver tabell som skal til for å beskrive denne entiteten (tingen, personen, hendelsen, dokumentet, papiret osv). Oppgaver i datamodellering Lag entitetsmodeller for hver av situasjonene nedenfor. Modellene skal ha entiteter, relasjoner, attributter med primær- og fremmednøkler. Oppgavene er av varierende og stort sett (men ikke alltid) stigende vanskelighetsgrad. 1) Fotoarkiv Til et skoleprosjekt som du deltar i skal dere ta en del bilder med skolens digitale fotokamera. Alle elevene som deltar i prosjektet skal ta noen bilder hver, og disse bildene skal arkiveres med nummerering og en kort beskrivelse av hvert bilde. Du skal utarbeide en datamodell som gjør det mulig å ta vare på denne informasjonen og informasjon om hvem som har tatt hvilket bilde. 2) Hundeklubb Tenk deg at du er medlem av en hundeklubb. Felles for alle medlemmene her er at de eier en eller flere hunder. Hver hund har selvsagt bare én eier. Medlemmene er arkivert med et medlemsnr, sitt navn, fødselsår, og telefonnr. Hundene har et registreringsnummer i klubben, det er det samme nummeret som brukes som øremerking. Alle hunder som skal registreres må være øremerket. I tillegg til merkenummeret registreres hundens fødselsår, kjønn og navn. Tegn datamodell! 3) Skytebane Brotjern Skyteklubb vil ha et datasystem for å registrere og systematisere skytternes resultater. Nye, elektroniske blinker gjør det nå mulig å automatisk registrere skytternes treff i en database. I skyteklubbens arkiv skal det være informasjon om skytternes navn, alder og klasse. Nå medlemme er ute på banen og skyter, så er skytingen delt inn i skuddserier. En skuddserie foregår på en bestemt dato og klokkeslett og på en bestemt blink. Blinkene er nummerert. Hvert skudd registreres med hvilken skuddserie den tilhører og hva treffet er (fra 0 til 12, 0=bom, 1 til 10 for de ulike treffene, 12=innertier). Lag datamodell! 4) Dyrepark Du skal lage en modell for en dyrepark som heter Gondwana. Dyreparken er delt inn i områder; et slikt område kalles for en habitat. Habitatene har navn som Sumpen, Lagunen, Regnskogen, Akvariet, Hagen, Furulunden osv. I hver habitat bor det en rekke dyr av ulike arter. Dyrene har navn, fødselsdato, vekt og kjønn og hvert dyr tilhører en art. Artene har norske og latinske navn, de har en forventet levealder og de har spesielle krav til fòr. En bestemt art lever bare i én bestemt habitat. Habitatene har et areal (som oppgis i kvadratmeter) og de er enten ute-arealer, inne-arealer eller en kombinasjon av begge deler. 5) Innsamlingsaksjon NRKs årlige innsamlingsaksjon foregår slik at den er delt inn i lokale avdelinger som omfatter et par nærliggende boligstrøk. Du skal lage et it-basert system for registrering av innsamlingen i ett slikt boligstrøk. (Ikke bry deg om hva som skjer i andre områder!) Området ditt er delt opp i såkalte roder. Dette er mindre områder som består av et par-tre veier med boliger i. Den lokale organiseringen av innsamlingen foregår slik at det er en rekke bøssebærere, for det meste ungdommer av ulik alder. Av hensyn til den statistikken som

4 skal føres skal bøssebærernes alder og navn registreres sammen med et registreringsnummer. Hver bøssebærer får tildelt en eller flere roder. Alle roder er så små at de dekkes fint av en enkelt bøssebærer. Her vil han eller hun da gå fra dør til dør mellom to klokkeslett som begge registreres. Hvor mye som samles inn i hver rode skal selvsagt registreres. Senere skal det være mulig å finne ut hvor mye som er samlet inn totalt i hele ditt område, hvor mye som er samlet inn i gjennomsnitt pr bøssebærer, hvor mye som er samlet inn i gjennomsnitt pr time og hvor mye som er samlet inn i gjennomsnitt for hver aldersgruppe bøssebærerne tilhører. Lag datamodell. 6) Hobbyfiskere Naboen din er sammen med 4-5 av hans kolleger en lidenskapelig hobbyfisker. Nå ønsker han et IT-basert system for å holde rede på fangsten de har fått i løpet av en sesong. Han vil ha med navn, kjønn og alder på alle fiskerne. Selvsagt må det også tas med informasjon om hva slags fisk som er fisket, hva fisken veide og dato. Hver fisk som fiskes skal registreres. Aktuelle fiskesorter kan være: Berggylt, Mort, Uer, Makrell, Sei. 7) Romtimeplaner Her ser du hvordan en romtimeplan for et par rom på en videregående skole kan se ut: ROM 121 Ukedag 1. time 2. time 3. time 4. time 5. time 6. time 7. time 8. time Mandag 2INA1 2INA1 2INA2 3INA1 3INA1 Tirsdag 3INA1 2INA2 2INA2 ROM 126 Ukedag 1. time 2. time 3. time 4. time 5. time 6. time 7. time 8. time Torsdag 2INA1 3INA1 Fredag 2INA2 2INA2 3INA1 3INA1 Om fagene skal det her bare tas med fagkode, fagnavn og antall uketimer. Om rommene skal det tas med romnr, etasje og antall elevplasser. Finn ut hvilken sammenheng (relasjon) det er mellom ROM og FAG og sørg for at modellen din tar vare på den informasjon som ligger i romtimeplanene slik de ser ut ovenfor! 8) Innredning Tenk deg at du får i oppdrag av en interiørarkitekt å lage et system for å holde orden på innredning av leiligheter i et leilighetskompleks. Leilighetene er nummerert med bokstav som angir oppgang og et nummer for leiligheten (for eksempel B8). Ulike leiligheter har ulikt areal (i kvadaratmeter) og ulik standard (vanlig eller luksus). Alle leiligheter består av flere rom. Om de forskjellige rommene skal du kunne holde rede på arealet (kvadratmeter), antall vinduer og antall dører, antall strømpunkter og belysningspunkter og type rom (oppholdsrom, soverom, kjøkken, våtrom osv). Du skal også holde oversikt over møbler og annet inventar. Her må det går frem hvilket rom hvert enkelt møbel tilhører, møbelets type (sittemøbel, bord, hylle, skap osv), modell og farge, innkjøpspris samt høyde, bredde og dybde. 9) " Samsen" aktivitetshus Ved "Samsen" aktivitetshus for ungdom er det en rekke band som øver og holder sine konserter. Nå har dette blitt så mange at man vil innføre et IT-basert system for å holde orden på alle bandene og alle bandmedlemmene. For å kunne øve i Samsens lokale må alle bandmedlemmer være registrert og betale en (lav) kontingent. Tilbudet gjelder kun ungdommer mellom 13 og 20 år. Medlemmenes navn og adresse må registreres, og det må være mulig å sende ut post til dem. Alle band skal registreres, med bandets navn, øvingsrom og øvingstid. En del ungdommer spiller i flere band, og noen spiller også ulike instrumenter i de ulike bandene. For enkelhets skyld forutsetter vi at et bandmedlem kun spiller ett instrument i ett bestemt

5 band. Lag datamodell! 10) Dykking En dykkerklubb ønsker å ha ordentlig oversikt over de dykk deres medlemmer har foretatt. Det hender at en dykker vil ha dokumentert når og hvor han har dykket osv. Derfor må det registreres alt mulig om dykket som dato, dykkested, dybde (oppgis i meter), sikt (god, dårlig eller begrenset), luftforbruk (oppgis i bar mellom 0 og 200 bar), kommentarer (litt om dykket: om det var vrak, korallrev, fisk og lignende der nede). Dykkere leverer en rapport med alle disse opplysningene etter hvert dykk. Årlig lages det i dykkerklubben en statistikk som sendes ut til alle medlemmer. Her skal det også gå frem hvor mange dykk den enkelte dykker har utført siden han ble medlem og gjennomsnittlig antall dykk per år i denne perioden. 11) Kjøkkenhager Tenk deg at du får følgende oppdrag av velforeningen der du bor, eller en velforening i nærheten: Beboerne har alle en kjøkkenhage hver. Beboerne utveksler ofte ulike grønnsaker når det er noen man har for mye av selv, og kanskje en av naboene har for lite av samme grønnsak! Nå ønsker man et datasystem for å skaffe oversikt over alle kjøkkenhagene og alle grønnsakene. Hver kjøkkenhage har en eier. Eieren har alltid gitt kjøkkenhagen et navn (Åker'n, Varmestua, Jæren osv). Det er også nyttig å lagre informasjon om når kjøkkenhagene ble startet, hvor store de er (areal i kvadratmeter) og kvaliteten på jorda. Noen kjøkkenhager er i form av et drivhus. I hver kjøkkenhage er det ulike grønnsaker. Vi må ha oversikt over hvilke grønnsaker det er, hvor mange av hver (sånn cirka), når de er sådd og når de skal høstes. 12) Meteorologiske målinger Rundt omkring i Agder er det en hel del meteorologiske målestasjoner. Målingene herfra sendes inn til Meteorologisk institutt i Oslo og er med på å danne grunnlaget for værmeldingene. Det er derfor viktig å få i stand et effektivt datasystem for overføring av måleresultatene så raskt og pålitelig som mulig. Målestasjonene har et stasjonsnummer, de har en beliggenhet som angis i lengdegrad og breddegrad og de har en høyde over havet. Kristiansand (Kjevik) har lengdegrad 8 grader øst (8º) og breddegrad 58 grader 9 minutter nord (58º9'). Målingene omfatter lufttrykk målt i millibar, nedbør siste døgn i millimeter, høyeste, laveste og gjennomsnittlige temperatur siste døgn, vindstyrke i meter pr sekund, vindretning og luftfuktighet i prosent. Målingene rapporteres elektronisk én gang per døgn. 13) Nybyggerstrøk Det er nettopp bygget ut et nytt nybyggerstrøk i Lomskoll-området. Området er delt inn i boligområder som har hvert sitt navn (fiol, solsikke, tusenfryd osv). I hvert boligområde er det en lekepark, en butikk og en bussholdeplass. Det er en velforening også i hvert område, med sin formann. Hvert område omfatter flere veier. Hver vei måles opp til en viss lengde. Enkelte strekninger er enveiskjørte, de fleste har 30-km grense, andre har 40. I hver vei er det en rekke boliger, hver med sin adresse. Boligene er på hver sin tomt, som har et bestemt areal. I noen boliger er det flere enheter (leiligheter eller rekkehus). Boenhetene har ulike antall rom, de har en huseier osv. 14) Tidsskriftarkiv a) Tenk deg at du har en fjern slektning som abonnerer på ulike tidsskrifter, bl.a. Scientific American, Newsweek, Empire og ComputerWorld. Han ønsker et system for å holde orden på tidsskriftene. Et tidsskrift har i tillegg til navnet, årgang, nummer og utgivelsesdato, det har en ansvarlig redaktør og en redaksjonsadresse. I hvert nummer av tidsskriftet befinner det seg en rekke artikler. Hver artikkel har en tittel, et sideomfang, en forfatter og et emne. b) Utvid modellen slik at du kan få med noe informasjon om den enkelte forfatter, f.eks. forfatterens nasjonalitet, fødselsår og bakgrunn. c) Utvid modellen slik at en artikkel kan ha flere forfattere.

6 d) Utvid modellen slik at en artikkel kan ha flere emner. 15) Planetsystemet a) Som du kanskje vet så er Tellus (Jorden) én av 9 kjente planeter som kretser rundt sola. Planetene har navn som Merkur, Venus, Tellus, Mars osv. De fleste av planetene har også måner. Tellus har én måne, Luna (Månen), Mars har to, Phobos og Deimos osv. Du skal lage en datamodell som skal brukes av en amatørastronom, din grandonkel og venn A. St. Ronom. Han vil ha oversikt over planetenes og månenes navn, masse og volum. Han vil også ha med planetenes omløpstid rundt sola og månenes omløpstid rundt sine respektive planeter. Både for planeter og måner vil han også ha kontroll på når han sist observerte disse i sitt teleskop. b) Utvid modellen slik at A. St. Ronom kan ha full oversikt over alle gangene han har observert en planet eller en måne. Han vil også ha mulighet for å registrere hvordan observasjonsforholdene var ved observasjonene (sikt osv), sted og klokkeslett. 16) Grønnsakboder Hvis du går en tur på torget vil du se en rekke grønnsakselgere som står ved hver sin bod. Tenk deg at du skal lage en datamodell som beskriver denne situasjonen. Grønnsakselgerne vil vi vite navnet på (men ikke noe mer), og boden de står ved har et nummer. For enkelhets skyld regner vi med at hver bod eies og drives av bare én selger. Her selges det grønnsaker og frukt av ulik art. Alt som selges har en pris som oppgis i kr pr kg, men prisen kan være forskjellig hos de ulike selgerne. Systemet må gi en oversikt over selgerne og en prisliste for hele torget som viser hva som selges av hvem og hva prisene er. 17) Birøktere Naboen din vil begynne med bier og birøkting, og hun har bedt deg om hjelp til å utarbeide et datasystem til hjelp i arbeidet. Det er først og fremst honningen og honningsalget hun vil ha et system for. Hun vil ha litt ulike raser av bier, og disse vil produsere ulik honning til ulike årstider (lynghonning om høsten, blomsterhonning om forsommeren osv). De ulike typene honning har ulik kilopris. Hun regner med å få en del kunder, både dagligvareforretninger og privatpersoner. Salget skal i alle fall foregå slik at hun selv vil kjøre rundt og levere honningen mot kontant betaling. Dermed må hun bare ha navn, telefon og leveringsadresse til kundene. Hun vil registrere i systemet dato og antall for hver leveranse. Tegn datamodell! 18) Forsikringsselskap Et forsikringsselskap har en rekke kunder. Forsikringsselskapet tar vare på følgende opplysninger om de forskjellige kundene: Kundenr, navn, adresse og enten privat telefonnummer eller telefon til arbeidsstedet. En polise er et dokument hvor det er en avtale mellom forsikringsselskapet og en kunde. Hver kunde kan ha én eller flere poliser. For hver polise lagrer man opplysninger som polisenr, en nærmere spesifisering av polisen samt premie (hva forsikringen koster). En polise vil kunne gjelde mange forsikrede gjenstander. Disse må da være listet opp med nummer, beskrivelse og verdi. 19) Frimerkeklubb Songdalen frimerkeklubb vil gjerne systematisere sitt arkiv og har spurt deg om hjelp. Klubben har 48 medlemmer i alderen fra 7 til 94 år. Klubben har behov for å sende ut post med innkallinger, referater og tilbud til medlemmene. Medlemmene har noe ulike interesser, og tilbudene må kunne tilpasses disse forskjellige interessene. Hvert medlem har (selvsagt!) en hel del frimerker. Frimerkene kan beskrives ved land, farge, om de er stemplet eller postfriske ("ubrukte"). Noen er på konvolutter i form av førstedagsstempler. Frimerkene har også en pålydende verdi, som riktignok står i de ulike lands valuta. Men frimerkene har også en samlerverdi, som kan hentes fra ulike kataloger. Det er ikke uvanlig at medlemmer av klubben har mange frimerker av samme sort, såkalte dubletter. Det er nødvendig å vite hvor mange slike eksemplarer hvert medlem har. 20) FN-delegasjoner

7 I FN er 191 stater representert (pr ). Hver stat har sin egen ambassadør; mange stater har flere delegater som arbeider i FN-hovedkvarteret i New York. Et system som skal behandle data om dette systemet må inneholde informasjon om statenes navn, antall innbyggere, offisielt språk, offisiell religion, areal og hovedstad. Delegatene har personopplysninger som navn, kontornummer, internt telefonnummer og foretrukket språk. (Privatopplysninger om delegatene lagres ikke.) Alle delegatene har tilgang til en, og i noen tilfeller, flere sekretærer. Om sekretærene er det nødvendig å vite private data som adresse og privat telefon, i tillegg til kontornummer og internt telefonnummer. I mange tilfeller vil også en sekretær arbeide for flere ulike delegater, dette gjelder særlig for fattige land som ikke har råd til en stor FN-delegasjon. 21) Internettspill Ellinor, en god venn av deg er ivrig tilhenger av spill over internett. Hun ønsker et system som gir oversikt over hvem hun har spilt hvilket spill med og når. For enkelhets skyld antar vi her at alle spill bare har to deltakere, Ellinor og en annen person. Ellinor vil svært gjerne holde orden på alle sine motspillere med deres navn, alias, alder og kjønn. Hun vil også ha med opplysninger om de ulike typene spill, spillets navn, når hun første begynte med spillet og en karakter som forteller hvor godt hun liker akkurat det spillet. Endelig skal jo systemet holde orden på hvilket spill Ellinor har spilt med hvem og når. 22) Treningsgruppe a) Sammen med 4-5 venner har du startet en treningsgruppe for terrengløp. Noen av dere har trent en del fra tidligere, men det er også noen nybegynnere. Nå har dere funnet ut at dere vil systematisere treningen og at dere vil holde orden på de personlige rekordene. For å kunne sammenlikne disse, må man jo vite når den enkelte deltaker har begynt å trene. Dere løper i 4 forskjellige løyper, på henholdsvis 5km, 8km, 11km og 19km. For hver av disse løypene har hver løper sin rekord, som er satt på en bestemt dato. I systemet ditt vil du også ha med en kort beskrivelse av løypa. Treningen skjer jo med ulik intensitet, og det er ikke alltid man forsøker å sette rekord. Men én gang per måned løper dere én av løypene på tid, som en slags konkurranse. Dermed får dere testet dere selv i alle løypene tre ganger i løpet av et år. b) Utvid modellen slik at det blir mulig å registrere alle tidene dere har løpt på i testløpene, ikke bare rekorden. I tillegg til dato skal også værforholdene og eventuelle skader eller sykdom registreres. 23) Togbilletter På jernbanestasjonen skal man ha et system for billettsalg. I denne omgang skal du bare lage et forenklet system, hvor vi avgrenser virkeligheten kraftig. Du skal ta utgangspunkt i togavganger, og disse går alle fra Kristiansand jernbanestasjon (NSB). En togavgang beskrives ved et avgangsnummer, et tognummer, en dato og en avgangstid. For å kunne kjøpe billett på NSB-stasjonen må man være registrert som kunde med navn, adresse og telefonnummer. NSB har behov for å kunne sende ut informasjon til alle kundene sine pr post. Det må selvsagt være mulig for en togkunde å kjøpe billetter til ulike togavganger. Billetten må angi vognnummer, sitteplassnummer, om sitteplassen er for røykere eller ikke-røykere og prisen som skal betales. 24) Bilverksted Tenk deg at du har to fettere og en kusine som vil starte et bilverksted spesielt beregnet for ungdom med litt "slitte" biler. Slev om bilene vil være slitte, ønsker de et helt moderne it-system for å ta seg av biler, kunder osv. Her er det nødvendig å vite en del om bilene: Registreringsnr, fabrikat og modell, årsmodell og eier. Her kan du forutsette at kundene også er eiere av de bilene de kommer med for å få reparert. Verkstedet må kunne kommunisere med kundend både pr post og pr . Og ikke minst: Verkstedet må ha full oversikt over alle reparasjoner, hvor lang tid disse har tatt og hvilke deler som har blitt brukt til reparasjonen. 25) Flyselskap a) Et flyselskap eier en rekke fly som er forskjellig flytype. Man samler følgende opplysninger om hvert fly: Flyidentifikasjon, navn og årsmodell. Om hver flytype samler man opplysninger om flytypeidentifikasjon, besetningsantall, antall passasjerseter,

8 bæreevne, tankstørrelse og krav til lengde på rullebane. Flytypeidentifikasjonen er på formen LN-FLK, dvs to bokstaver, strek og tre bokstaver b) Flyselskapet har konsesjon på å fly til en rekke av de større byene i Europa (såkalte destinasjoner). I den forbindelse er det av betydning å samle følgende opplysninger om de ulike destinasjonene: By, flyplass og rullebanelengde. Utvid datamodellen som du tegnet under pkt a) slik at disse forholdene tas med. 26) Hentevaskeri En gruppe elever har fått ideen å opprette en ny tjeneste i Kristiansand-området: en vaskerikjede som henter og bringer tøy for vask. Vaskerikjeden skal bestå av en rekke vaskerier fordelt rundt i området slik at sjåførene kan bringe tøyet til det nærmeste vaskeriet som har ledige maskiner for øyeblikket. Hvert vaskeri har en rekke automatiske vaskemaskiner, og systemet vårt skal automatisk holde rede på hvilke maskiner som til enhver tid er i bruk og hvilke som er ledige. Det kan også finnes ulike typer maskiner for ulikt tøy, noen er for farget tøy, noen for hvitvask og noen er for grovt, ekstra skittent tøy. Det er også egne maskiner for sko. De ulike maskinene har ulik kapasitet, målt i kg. Vår vaskerikjede skal også holde oversikt over kundene, vi tar bare oppdrag fra faste, registrerte kunder. Det er nødvendig å kjenne kundenes navn, adresse og telefonnummer. Når kundene ringer oss for å få vasket sitt tøy skal systemet holde orden på ved hvilket vaskeri tøyet blir vasket, hvilken sjåfør som har betjent vasken, når den ble hentet og når den ble levert tilbake (klokkeslett). 27) Parkeringshus Firmaet Park&Ring ASA eier et parkeringshus med flere etasjer. De forskjellige parkeringsplassene er leid ut til firmaer og privatpersoner, som alle eier en eller flere biler. Enten det er firma eller privatperson som er leietaker, så behandles de på samme måte. Når det gjelder bilene er opplysninger som bilnummer, årsmodell og type viktig informasjon. Om leietakerne lagrer man opplysninger som navn og adresse. Parkeringsplassene i parkeringshuset har forskjellige nummer, befinner seg i forskjellige etasjer og har forskjellig bredde og lengde. Noen av parkeringsplassene har også motorvarmer. En parkeringsplass kan bare leies ut til en leietaker, men en person eller et firma kan selvsagt leie flere parkeringsplasser. 28) Utgravinger a) Høgskolen i Agder skal opprette en ny avdeling - en avdeling for arkeologi. Denne forskningsavdelingen skal drive med utgravinger i Agder-fylkene og andre steder i Norge og i Norden. Arkeologene blir nødt til å tilbringe kortere eller lengre tid ved de ulike utgravingene, så hver arkeolog må belage seg på reising til ulike steder og mange dagers fravær fra hjemmet i løpet av et år. HiA har bedt deg om å lage et IT-basert system for å holde orden på informasjonene rundt dette arbeidet. Ved utgravingene gjøres det ulike funn. Et funn kan være en del av en kopp, et møbel, et plagg eller en bygning. I visse tilfeller finner man også knokler etter mennesker og dyr. Arkeologiavdelingen må ha feilfri oversikt over hvor og når de ulike funnene er gjort, hva slags funn det er, anslått alder og hvem (hvilken arkeolog) som har gjort funnet. Utgravingene kjennetegnes ved at de har et areal, en lokalisering (hvor de ligger) og de graderes etter hvor interessant eller viktig utgravingen antas å være. Arkeologene har alltid med seg mobiltelefon slik at arkeologiavdelingen kan nå de når som helst. HiA må også lett kunne finne ut hvilken periode og hvor lenge den enkelte arkeolog har arbeidet ved en utgraving. b) Arkeologiavdelingen har senere funnet ut at de også vil ha følgende informasjon med i systemet: Ved hver utgraving er det én arkeolog som er den ansvarlige for utgravingen. HiA ber deg å forsøke å få dette også med i datamodellen, hvis ikke du klarer det, vil de la en av de ansatte i IT-avdelingen se på problemet. 29) Kino

9 I forbindelse med at Søgne kommune vil bygge et nytt kinobygg - beregnet på å vise flere filmer samtidig - er man interessert i å holde orden på hvilke filmer som vises i hvilken sal og når. For hver enkelt film ønsker man å registrere opplysninger om: Nasjonalitet, årgang, filmens navn, genre (thriller, action, drama, komedie, skrekk, barn, dokumentar) samt navn på regissør. Salene i kinobygget har forskjellig antall seter og de er gitt navn etter personene i Ibsens skuespill (Hedvig, Peer osv). En bestemt film som vises i en bestemt sal et bestemt tidspunkt kalles en "forestilling". Til hver forestilling er man interessert i å registrere hvordan tilskuerne fordeler seg i de forskjellige salene. 30) Helikopterservice Helikoptre skal til service og vedlikehold etter et visst antall driftstimer. Da blir viktige deler undersøkt, og dersom det bli oppdaget feil, blir delen skiftet ut. Maskinen blir testkjørt og gjennomgår service. Servicen går ut på at enkelte pakninger, filtre, olje etc skiftes, og enkelte mekaniske deler renses. I en logg noterer man seg resultatet av alle slike undersøkelser. For hver enkelt maskin noterer man seg dato for vedlikeholdet, antall driftstimer helikopteret har fløyet, hvilke deler som er skiftet ut, og hvorfor. Man noterer også hvor mye servicetid som er gått med, og prisen på de deler som er brukt. Helikoptre har et kjennetegn på formen LN- HEL, dvs to bokstaver, strek og tre bokstaver. De to første bokstavene er kjennetegn for hvilket land maskinen er registrert i, i dette tilfellet Norge. Forøvrig vet vi om helikoptre en brutto vekt, antall passasjerer, besetningstall, lastekapasitet, antall rotorer og rekkevidde (hvor langt det kan fly i km). 31) Idrettslag Idrettslaget»Rundt i ring» sender årlig ut en giro om medlemsavgift til sine medlemmer. Til dette bruker de foreningsarkivet hvor det også er lagret opplysninger om hvilke idrettsgrener hver enkelt deltar eller har deltatt i. En av idrettsgrenene er»støttemedlem», for de som ikke lenger er aktive. Hver idrettsgren har en kort beskrivelse som forteller noe om hva som er nødvendig av anlegg og utstyr. Det må også være informasjon om hvor idrettsgrenen normalt utøves. Det er bare noen få grener man kan utøve i idrettslagets eget anlegg. Bortsett fra enkelte støttemedlemmer har hvert medlem registrert personlige rekorder i sine forskjellige disipliner. I hver disiplin (idrettsgren) er det også en kretsrekord, norgesrekord og verdensrekord. Informasjon om disse rekordene skal med i systemet, hvem som har satt de, hvor og når, selv om de er satt i andre sammenhenger. Medlemmenes personlige rekorder skal lagres på samme måte. 32) Nærradio En nærradiostasjon har en del ansatte som selv driver stasjonen og deler de ulike arbeidsoppgavene seg i mellom. De ansatte knytter seg til forskjellige prosjekter (radioprogrammer) og i slike prosjekter utfører de ulike arbeidsoppgaver (kalt roller). Slike roller kan være f.eks. lydansvarlig, skript, journalist, redaktør osv. Andersen kan for eksempel være lydansvarlig i prosjekt»ung i dag» den 30/3, 2/4 og 5/4, Bendiksen kan være skript i»peer Gynt» fra 15/4 til 24/4 osv. Et prosjekt behøver altså ikke å foregå sammenhengende, det kan bety arbeid på separate dager over en periode. En ansatt vil alltid ha en og samme rolle i et bestemt prosjekt en hel arbeidsdag. Hvert prosjekt har en dato for avslutning av prosjektet - det er den dagen programmet skal sendes (deadline). Alle prosjekter har en budsjettramme (maksimalt beløp som kan brukes) og en varighet i minutter. Hvert prosjekt legger dessuten beslag på en rekke ressurser, dette kan være opptaksutstyr, studioer, rekvisita osv. Det er nødvendig å planlegge bruken av disse ressursene over tid og foreta reservasjoner til bestemte produksjoner og prosjekter. 33) Sandtak Et sandtak leverer flere produkter: sams masse, grov sand, fin sand, hagesingel nr 1, hagesingel nr 2 og kulestein. Sandtaket har en del faste kunder. Noen av dem henter selv (har egne biler) mens andre kunder benytter leiesjåfører som de selv betaler. Sandtaket registrerer hvilket produkt det gjelder, hvem som henter produktet samt dato, klokkeslett og vekt i tillegg til kundens navn og leveringssted. Regning sendes til de faste kundene en gang i måneden. Sandtaket kan også hjelpe til med å skaffe transport og har en liste med navn på sjåfører med bil. I tilfelle

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise Innhold Del 3, Å reise Billetter 1 Rutetabeller 6 Flybilletter 10 Ferie og fritid 11 Valuta 14 Kart og målestokk 16 Billetter

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 6.desember 2010 Varighet: 0900-1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LC238D Datamodellering og databaser HING2009HA

Detaljer

Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1

Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1 Normalisering Tine Lodberg Frost Normalisering 14.10.2014 Dagens forelesning Pensum Berget, G. (2010). Relasjonsdatabaser og datamodellering (3. utg.). Oslo: Høgskolen

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

42 elever sykler til skolen hver dag, mens 30 tar bussen. 26 går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt.

42 elever sykler til skolen hver dag, mens 30 tar bussen. 26 går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt. elever sykler til skolen hver dag, mens 0 tar bussen. går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt. 7 Hm, er det så mange satellitter over år?! Statistikk MÅL I dette kapitlet

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

Datamodellering 101 En tenkt høgskoledatabase

Datamodellering 101 En tenkt høgskoledatabase Datamodellering 101 En tenkt høgskoledatabase Spesifikasjoner for databasen vi skal modellere: Oversikt over studenter med: Fullt navn Klasse Studium Avdeling Brukernavn Fødselsdag Adresse Telefonnummer

Detaljer

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Obligatorisk oppgave nr. 3 i INF1300 høsten 2009

Obligatorisk oppgave nr. 3 i INF1300 høsten 2009 Obligatorisk oppgave nr. 3 i INF1300 høsten 2009 Oppgaven er beregnet på å løses og leveres som et samarbeid mellom to studenter, men det er lov for dem som vil seg selv så vondt, å levere en individuell

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa Årvoll IL Skigruppa Version: 21.01.2015 Page 2 of 6 Revisjonsliste Første versjon 12.01.2015 Andre versjon 21.01.2015 Innhold 1 INTRODUKSJON... 3 2 TERMINLISTE... 3 3 PÅMELDING... 3 4 FORBEREDELSE TIL

Detaljer

Trenerveiledning del 1. Mattelek

Trenerveiledning del 1. Mattelek Trenerveiledning del 1 Mattelek 1 TRENING MED MATTELEK Mattelek er et adaptivt treningsprogram for å trene viktige matematiske ferdigheter som antallsoppfatning, den indre mentale tallinja og mønsterforståelse.

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Til alle nye(og gamle) medlemmer i Halden Skiklubb som ønsker å starte i et orienteringsløp.

Til alle nye(og gamle) medlemmer i Halden Skiklubb som ønsker å starte i et orienteringsløp. Til alle nye(og gamle) medlemmer i Halden Skiklubb som ønsker å starte i et orienteringsløp. Når skal du begynne å løpe o-løp (=konkurranser)? Når du føler deg klar for det, er det akkurat på tide å begynne

Detaljer

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS EIDSBERG KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

Drosjesentralen. I-120: Obligatorisk oppgave 2, 2000

Drosjesentralen. I-120: Obligatorisk oppgave 2, 2000 Drosjesentralen I-120: Obligatorisk oppgave 2, 2000 Frist Mandag 20. November 2000 kl.10:00, i skuff merket I120 på UA. Krav Se seksjon 4 for kravene til innlevering. Merk krav om generisk løsning for

Detaljer

Kassasystem. This is Why. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se

Kassasystem. This is Why. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se Kassasystem This is Why Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se START din korteste vei til mer effektiv business! Markedsledende løsninger som tilfredsstiller de høyeste kravene! START

Detaljer

NATRE Ekspress BRUKERMANUAL

NATRE Ekspress BRUKERMANUAL NATRE Ekspress BRUKERMANUAL Versjon 15.08.2014 INNHOLD Brukermanual... 1 Innhold... 2 Innledning... 3 Logge på EKSPRESS... 4 Hovedbildet i NATRE EKSPRESS... 5 Lag nytt tilbud... 6 Legg til produkt... 7

Detaljer

M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n

M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n MÅL Skape en mer naturlig kommunikasjon via bevissthet og naturlige tegn, samt lære noen enkel tegn Kunne påkalle den døves oppmerksomhet MÅLGRUPPE Alle som

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria. Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.no Du søker automatisk i ressurser fra vårt bibliotek. Velg «Alle bibliotek»

Detaljer

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014 Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014 Oslo, mars 2014 Telenorlekene 2014 - Oppsummering Telenorlekene 2014 gjennomføres på Hafjell i perioden 3.-6. april Telenorlekene arrangeres av Lillehammer

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Algebra Videregående 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det anbefales at

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Del 1: ER-modellering og databaseteori

Del 1: ER-modellering og databaseteori Del 1: ER-modellering og databaseteori (a) ER-modellering Oppgavens del 1a er delt i tre deler. I første del skal det lages et ER-diagram for databasen til firmaet Sjokoladeland. Deretter skal det lages

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Stigespill. Input. Output. Oppgave: Stigespill Oppgavenr.: 1. Norsk Informatikk Olympiade 2. runde 2014/2015

Stigespill. Input. Output. Oppgave: Stigespill Oppgavenr.: 1. Norsk Informatikk Olympiade 2. runde 2014/2015 Stigespill Oppgavenr.: 1 Stigespill Martin og Lise har begynt å spille Stigespillet. Spillbrettet består av 100 ruter nummerert fra 1 til 100. Hver spiller har en brikke hver som begynner på rute 1. Spillerne

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Prosjekt for 8.trinn med vekt på kunst og håndverk og matematikk

Prosjekt for 8.trinn med vekt på kunst og håndverk og matematikk Prosjekt for 8.trinn med vekt på kunst og håndverk og matematikk Før ste fi rma adr esse Adresselinj e 2 Adresselinj e 3 Adresselinj e 4 Prosjekt Drømmeleilighet Periodeplan 4 8 trinn, 12/13 Emne Et prosjekt

Detaljer

Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening

Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening Åsgard Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikkog turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

TANNLEGEREISER TIL VILNIUS

TANNLEGEREISER TIL VILNIUS TANNLEGEREISER TIL VILNIUS KONTAKT OSS: Telefonnummer: 40218171 E-post: post@tannlegereiser.no Nettside: www.tannlegereiser.no Pakkepris: Kr. 1.390,- per person Pris per voksen når to deler leilighet.

Detaljer

1. Datamodellering. 1.1. Kommentarer til læreboka

1. Datamodellering. 1.1. Kommentarer til læreboka Tore Mallaug 20.10.2009 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for fagene LN323D Databaser 1. Datamodellering Resymé: Denne leksjonen viser et par eksempler på ER-modellering

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Velkommen til Norwegian

Velkommen til Norwegian Velkommen til Norwegian Informasjon om bedriftsavtale mellom Norsk Bridgeforbund og Norwegian Air Shuttle Norsk Bridgeforbund har en flyavtale med Norwegian. Denne avtalen gir din bedrift mulighet til

Detaljer

1. Relasjonsmodellen. 1.1. Kommentarer til læreboka

1. Relasjonsmodellen. 1.1. Kommentarer til læreboka Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Relasjonsmodellen Tore Mallaug 2.9.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Databaser 1. Relasjonsmodellen Resymé: Denne leksjonen gir en kort

Detaljer

JKA Cup 2013. 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år

JKA Cup 2013. 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år JKA Cup 2013 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år Alle deltakere må ha pass og betalt JKA årsmerke for 2013. Årsmerke kan fåes kjøpt på stevnet, husk passet. Påmelding skjer

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon:

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumservice AS Postboks 5220 Majorstuen 0303 Oslo VEDRØRENDE VISUM TIL INDIA Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumsøknader for Temareiser

Detaljer

sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden

sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden Lurt å tenke over Har du lyst ut i verden? Lyst til å oppleve noe nytt? Lyst til å bli kjent med en annen kultur? Kanskje også praktisere eller lære

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013 Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal Oslo skikrets - november 2013 Hovedlandsrennet 2014 - Oppsummering Hovedlandsrennet i alpint 2014 foregår på to steder: Fartsfinale

Detaljer

Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole

Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole Første møte med Gjerdrum Barneskole Torsdag 17.11.2011 3 lærere/sfo-ansatte deltok på møtet for å få opplæring hvordan man kan gjennomføre

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Algebra Vi på vindusrekka

Algebra Vi på vindusrekka Algebra Vi på vindusrekka Utsagn... 2 Åpne utsagn... 3 Den ukjente... 4 Likhetstegnet... 5 Likninger... 6 Løs likninger... 7 Matematiske uttrykk... 8 Formel... 9 Tilordning... 10 Funksjon... 11 Koordinatsystem...

Detaljer

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter

Dette må du vite om pasientreiser. for fysioterapeuter Dette må du vite om pasientreiser for fysioterapeuter Hovedregelen er at pasienter har rett til å få dekket billigste reisemåte med rutegående transportmiddel ved reise til og fra offentlig godkjent behandling.

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Oslo Skikrets Hovedlandsrennet 2009 på Bjorli. Oslo, 9. mars 2009

Oslo Skikrets Hovedlandsrennet 2009 på Bjorli. Oslo, 9. mars 2009 Oslo Skikrets Hovedlandsrennet 2009 på Bjorli Oslo, 9. mars 2009 Hovedlandsrennet 2009 Arrangementet avholdes i perioden 16.-22. mars 2009 på Bjorli. Storslalom, slalom, utfor (3 treningsdager + 1 renndag)

Detaljer

Kafèhåndboka. Prosedyrebeskrivelse for kafèdriften i Sørreisa IL fotball

Kafèhåndboka. Prosedyrebeskrivelse for kafèdriften i Sørreisa IL fotball 2009 Kafèhåndboka Prosedyrebeskrivelse for kafèdriften i Sørreisa IL fotball Her skal du finne svar på alt som omhandler kafèdriften, hvordan vi gjør ting i Sørreisa IL og hvilke oppgaver og ansvar du

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Bolig, arbeid og nettverk.

Bolig, arbeid og nettverk. Bolig, arbeid og nettverk. Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov. Navn:... Personen selv bør i størst mulig grad delta under utfyllingen av skjemaet. Der det er tilsatt miljøarbeidere

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I O S L O

U N I V E R S I T E T E T I O S L O U N I V E R S I T E T E T I O S L O Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i : IN 113 Dataorientert systemutvikling og databaser Eksamensdag : Mandag 12. desember 1994 Tid for eksamen : 09.00-15.00

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012 Oslo, 16. januar 2012 Hovedlandsrennet 2012 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2012 foregår i perioden 22 til 30

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby Kristian r. a. Østby Samoa. En vakker og tilsynelatende rolig øy i Stillehavet. Men i virkeligheten yrer det av liv: øya er et populært feriemål, og hver uke blir turister fløyet inn fra hele verden. De

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1 2016 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2016 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

INNBYDELSE TIL V ULF-AN BOX OPEN2013. Internasjonal Bokseturnering

INNBYDELSE TIL V ULF-AN BOX OPEN2013. Internasjonal Bokseturnering INNBYDELSE TIL V ULF-AN BOX OPEN2013 Internasjonal Bokseturnering TRONDHEIM NORGE 4. 5. Mai 2013 Sted: Charlottenlundhallen Tunveien 18.B. 7058 Jakobsli Trondheim Norge Lørdag 4. mai Innveiing: Kl. 08.00-10.00.

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Introduksjon til. i Restaurant

Introduksjon til. i Restaurant Introduksjon til i Restaurant Litt om Oppsett I restaurantbransjen har man mange av de samme utfordringene som i bar-bransjen. Les derfor introduksjonen for PCKasse i bar før du går løs på dette dokumentet.

Detaljer

Mail Fra NBF 25.11.2014

Mail Fra NBF 25.11.2014 Mail Fra NBF 25.11.2014 Hei, I og med at jeg ser nærmere på reisemulighetene i forbindelse med EM Innendørs i Koper i Slovenia kommende år, har Presidenten sendt meg framlegget fra Sandefjord: «Sandefjord

Detaljer

Fasit til øvingshefte

Fasit til øvingshefte Fasit til øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Statistikk Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Statistikk 1 Statistikk Seksjon 1 Oppgave 1.1 Finn

Detaljer

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole SkoleArena Brukerveiledning elever i videregående skole Innholdsfortegnelse: FUNKSJONALITET... 2 Innlogging... 2 Dagens beskjed og kalender... 2 MENYKNAPPER... 3 Utboks... 3 Endre passord og e-postadresse...

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011

Reisepolicy for KLP. Med endringer mars 2011 Reisepolicy for KLP Med endringer mars 2011 1.0 Mål og prinsipper 1.1 Formål. KLPs reisepolicy skal sikre at tjenestereiser blir gjennomført på en kostnadseffektiv, sikker og ellers fornuftig måte. Reiser

Detaljer

Introduksjon til....i Klesbutikk

Introduksjon til....i Klesbutikk Introduksjon til...i Klesbutikk M erk at dette dokumentet er laget for deg som akkurat har startet å bruke PCKasse i en butikk der en kan handle klær og liknende. Bruker du PCKasse i en annen type butikk

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Ingen investeringskostnader Ingen risiko Ingen bindinger eller forpliktelser Løpende oversikt over status Enkel håndtering av nye poster

Ingen investeringskostnader Ingen risiko Ingen bindinger eller forpliktelser Løpende oversikt over status Enkel håndtering av nye poster Innledning GEOREG er et nytt system for registrering i konkurranser. Systemet baserer seg på at deltakerne har en smarttelefon med en app som muliggjør enkel registrering i en database. Systemet er spesielt

Detaljer

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål?

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Her har vi laget en mulighet til å finne et så fullstendig som mulig, næringslivsregister

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim 17 19 januar 2002 Berit Skog ISS NTNU Ann Iren Jamtøy Sentio as INNHOLD INNLEDNING...3 1. UNGDOM OG SMS...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Hvorfor har de unge mobiltelefon?...5

Detaljer

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlands 2015 - Oppsummering Statoil Hovedlandsfinale i alpint 2015 arrangeres to steder: - Fartsfinale (utfor og super

Detaljer

Rednings- og bergingsforsikring PS602

Rednings- og bergingsforsikring PS602 Rednings- og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk Side 1 av 20 Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk Bokmål Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering Torsdag 27. november 2014 Tid: 09:00 14:00

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommersamling på Toftemo, Dovre! SOMMERSAMLINGEN 2016

Detaljer

for minoritetsspråklige elever Oppgaver

for minoritetsspråklige elever Oppgaver Astrid Brennhagen for minoritetsspråklige elever Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085 Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no Internett:

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer