STANDARDER FOR GOD FORRETNINGSSKIKK EN GUIDE TIL VÅR ETISKE KULTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STANDARDER FOR GOD FORRETNINGSSKIKK EN GUIDE TIL VÅR ETISKE KULTUR"

Transkript

1 STANDARDER FOR GOD FORRETNINGSSKIKK EN GUIDE TIL VÅR ETISKE KULTUR 1

2 2

3 Et brev fra Lachlan Murdoch og James Murdoch Kjære kollegaer: Hos 21st Century Fox er vi drevet av et ønske om å bringe publikum over hele verden en unik og overbevisende historiefortelling og den absolutt beste innen sport og nyheter. Vi gjør dette fordi vi mener at målgruppene våre fortjener flere og bedre valg. I tillegg til god historiefortelling, er vårt publikum også på jakt etter merker de kan stole på fra selskaper de har tro på. Dette krever at vi må være prinsippfaste, transparente, respektfulle og rettferdige. Ikke bare overfor hverandre, men overfor våre samarbeidspartnere og våre kunder også. Vennligst ta deg tid til å gjennomgå standardene for god forretningsskikk som skisserer hva vi kan forvente av oss selv og våre kolleger. Det er opp til hver enkelt av oss å ta de riktige beslutningene og handle med integritet til enhver tid, slik at vi kan holde vårt løfte til våre kunder og samfunnet som helhet. Tusen takk for din oppmerksomhet i forhold til dette viktige ansvaret. Lachlan Murdoch Arbeidende styreformann 21st Century Fox James Murdoch Administrerende direktør 21st Century Fox 3

4 Innhold Innledning Hvorfor har vi standardene for god forretningsskikk? 1 Hvordan bygger og opprettholder vi tillit? 2 Hvem må følge disse standardene? 4 Hva er vårt ansvar som 21CF-kolleger? 5-6 Hvordan søker jeg veiledning eller rapporterer problemstillinger? 7 Kan jeg fremlegge en anonym rapport? 7 Hva skjer når et mulig brudd på standardene rapporteres? 8 Bør jeg bekymre meg for represalier? 8 Hva er konsekvensene av brudd på standardene? 11 Kan standardene unngås? 11 4 Tillit på arbeidsplassen Vår forpliktelse overfor kollegaene Like muligheter 15 Ikke-diskriminering 15 Trakasseringsfri 15 Helse og sikkerhet 16 Tilpasninger for personer med funksjonshemming 16 Rusmiddelfri arbeidsplass 16 Personvern 16 Krisehåndtering 16 Nettsikkerhet 16 Tillit til våre kollger Vår forpliktelse til våre aksjonærer Integritet og åpenhet i atferd 19 n Bestikkelser og penger under bordet 19 n Egenhandel 19 n Ærlige erklæringer til selskapet 19 n Villede andre til å tro at vi representerer selskapet 19 Interessekonflikter n Gaver, underholdning og representasjon 21 n Forhold til andre selskaper eller organisasjoner 22 n Konkurrere med selskapet 23 Urettmessig fordeler 24 Beskyttelse av selskapets omdømme og eiendeler 27 Beskyttelse av selskapets informasjon Tillit på det frie markedet Vår forpliktelse overfor allmennheten Sannferdig og fullstendig finansiell informasjon 31 Opprettholde troverdigheten 32 n Forespørsler fra media og analytikere 32 n Falsk reklame 32 n Beskyttelse av andre personers konfidensiell informasjon 32 n Innhente konkurranseinformasjon 32 Ansvarsområder til toppledere 33 Innsidehandel Engasjement i rettferdig konkurranse 37 Lovens integritet Vårt ansvar overfor det globale samfunnet God samfunnsånd 38 n Selskapets sosiale ansvar 38 Bekjempe korrupsjon og bestikkelser 40 n Bekjempe korrupsjon og bestikkelser av offentlige tjenestemenn n Finansielle transaksjoner å være på vakt overfor 43 Internasjonal handel og antiboikottlover 45 Involvering i politiske aktiviteter og lobbyvirksomhet 46 Avslutning 48

5 Hvorfor har vi standardene for god forretningsskikk? Mennesker verden over kommer til oss for informasjon og underholdning. De gir oss sin verdifulle tid hovedsakelig fordi de har tillit til oss. De stoler på vårt engasjement for kjerneverdiene i hele vår virksomhet: fri forskning, talefrihet og ytringsfrihet. For å bidra med å opprettholde den tilliten, må vi utføre forretningsvirksomhet med integritet. 21st Century Fox s standarder for god forretningsskikk ( SFF eller standarder ) som beskrives i de generelle prinsippene som ligger til grunn for kulturen av tillit som er kjernen for 21st Century Fox ( 21CF ) og deres majoritetseide forretningsenheter ( 21CF-selskaper eller forretningsenheter eller, generelt og samlet selskapet ). Selv om det er umulig å utforme regler til å styre hver eneste mulige situasjon, søker disse standardene å hjelpe oss i å fortsette å avverge utilbørlig atferd og tilsynekomsten av utilbørlig atferd. Hvis du er usikker hva hvordan du skal opptre i en spesifikk situasjon, kontakt en leder i personalavdelingen eller en advokat i den juridiske avdelingen for informasjon om hva du bør gjøre. 1

6 Hvordan bygger og opprettholder vi tillit? Tillit bygges gjennom forpliktelse. Selskapet er forpliktet overfor våre medarbeidere og våre aksjonærer. Vi erkjenner også våre forpliktelser til frie markeder og til det globale samfunnet, særlig allmennheten som bruker vårt innhold. Disse forpliktelsene danner grunnlaget for disse standardene. TILLIT PÅ ARBEIDSPLASSEN VÅR FORPLIKTELSE TIL KOLLEGAENE VÅRE Vi behandler hverandre rettferdig og med respekt, skapet er miljø med høy grad av tillitt der menneskene kan gjøre sitt beste arbeid. TILLIT TIL KOLLEGAENE VÅRE VÅR FORPLIKTELSE TIL VÅRE AKSJONÆRER Alle ansatte hos 21CF-selskaper opptrer i selskapets beste interesse, og vi opptrer ikke på en måte som kan skade selskapets omdømme. TILLIT TIL VÅR FORRETNINGSETIKK VÅR FORPLIKTELSE TIL DET FRIE MARKEDET Vi sørger for streng nøyaktighet og sannferdighet i våre finansielle dokumenter og i vår omgang med forretningspartnere, konkurrenter og leverandører. TILLITT TIL LOVEN VÅRT ANSVAR OVERFOR DET GLOBALE SAMFUNNET Vi overholder all gjeldende lovgivning i landene vi driver virksomhet, og vi utøver god samfunnsånd. 2

7 Forpliktet overfor våre ansatte og våre aksjonærer 3

8 Hvem må følge disse standardene? Alle direktører, konsulenter og ansatte i 21CF-selskaper må opptre i henhold til prinsippene i disse standardene. Vi forventer også at alle som arbeider på våre vegne, inkludert konsulenter, agenter, leverandører og forretningspartnereetterlever våre etiske standarder. Vi vil aldri be en tredjepart om å opptre på en måte som kan utgjøre et brudd på disse standardene. Det er ansvaret til hver enkelt ansatt å lese og forstå SFF 4

9 Hva er vårt ansvar som kollegaer hos 21CF? n Les og forstå 21st Century Fox s SFF. Hver enkelt ansatt har ansvar for å lese og forstå SFF. SFF kan fra tid til annen bli oppdatert for å gjenspeile lovendringer. Se nettversjonen av SFF på 21st Century Fox sitt nettsted jevnlig for oppdateringer. Ved eventuelle motsetninger mellom nettversjonen og den trykte versjonen, skal nettversjonen av SFF være gjeldende. n Les og forstå SFF til din spesifikke forretningsenhet, hvis den har en. Enkelte forretningsenheter har sine egne standarder. I tillegg til standardene for 21CF, må du lese og forstå standardene til din egen forretningsenhet, og stille eventuelle spørsmål du har relatert til standardene. Hvis et sett av standarder er mer restriktivt enn et annet i henhold til et bestemt tema, vil de strengeste standardene styre din atferd. Det er derfor nødvendig å gjøre seg kjent med begge. n Lær innholdet i retningslinjene som gjelder for din jobb. I tillegg til SFF har både 21st Century Fox og din forretningsenhet andre retningslinjer som gjelder for ulike aspekter ved jobben din. Noen eksempler er 21CF retningslinjer som omhandler innsidehandel, bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser, elektronisk kommunikasjon og dokumentstyring, blant andre, samt retningslinjer som gjelder spesifikt for din bestemte forretningsenhet. Påse at du lærer og forstår bestemmelsene i disse andre retningslinjene og overhold dem. Alle slike retningslinjer er tilgjengelige hos personalavdelingen din eller på intranettsidene til din forretningsenhet. n Hvis du har spørsmål angående noe i standardene eller retningslinjene, er det din forpliktelse som ansatt umiddelbart å kontakte en leder i personalavdelingen eller en advokat i juridisk avdeling. Det å være et selskap med verdensomspennende virksomhet fører med seg mange utfordringer og muligheter. Som et mulig eksempel, kan det være en konflikt mellom gjeldende lovgivning i to eller flere av landene der vi driver virksomhet, eller mellom standardene eller selskapets retningslinjer og lokale lover. I disse situasjonene er det meget viktig å si fra om alle problemstillingene du kan finne, slik at vi kan løse problemet på rett måte. Les og forstå retningslinjene som er gjeldende for din jobb og din forretningsenhet 5

10 Vi har en forpliktelse overfor selskapet, våre aksjonærer og våre kollegaer til å påse at vår virksomhet utføres i henhold til de høyeste etiske standarder n Si ifra umiddelbart om eventuelle faktiske eller potensielle brudd på retningslinjene til rette personer i selskapet. Mennesker er ofte motvillige til å avdekke feil eller potensielle feil til andre på grunn av lojalitet, frykt eller andre årsaker. Det er forståelig at ingen ønsker å være en tyster. Vi har derimot en forpliktelse overfor selskapet, våre aksjonærer og våre kollegaer til å påse at vår virksomhet utføres i henhold til de høyeste etiske standarder. Hvis en problemstilling ikke blir håndtert, eller håndtert for sent, kan problemet blir større, inkludert for personen som har gjort noe galt. n Samarbeid med samsvarsundersøkelser. Enkelte rapporter om mulige brudd vil føre til utredning av selskapet. Det er vår plikt å samarbeide i full utstrekning i alle selskapets samsvarsundersøkelser, og alltid fortelle den hele og fulle sannheten til de som undersøker problemet. 6

11 Hvordan søker jeg veiledning eller rapporterer problemstillinger? Du kan henvende deg til en leder i personalavdelingen eller en advokat i juridisk avdeling, enten i din egen forretningsenhet eller hos 21st Century Fox. (I disse standardene betyr henvisninger til personalavdelingen eller den juridiske avdelingen enten forretningsenhetens egne avdelinger eller 21CF s avdelinger, som formålstjenlig for en bestemt situasjon.) Som en tilleggsressurs har hver forretningsenhet også en Chief Compliance Officer, som fører tilsyn med overholdelse for sin respektive virksomhet. I tillegg finnes Group Chief Compliance Officer som fører tilsyn med sin respektive gruppe for overholdelse. Kan jeg fremlegge en anonym rapport? Ved å kontakte varslingslinjen kan du være anonym, men husk at det kan være mer vanskelig å undersøke anonyme klager. Hvis du velger å dele din identitet, vil vi holde identiteten din konfidensiell i den grad det er mulig. Du kan også bruke varslingslinjen som gir deg mulighet til å rapportere problemstillinger via et dedikert innenlandsk/internasjonalt gratisnummer som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året, eller via et sikkert nettsted. Oversettelsestjenester er tilgjengelige via varslingslinjen. Telefonnummeret til varslingslinjen er Varslingslinjens nettsted er tilgjengelig på Det kan også være visse omstendigheter der en kollega eller noen med et samsvarsanliggende tror at de ikke kan formidle anliggendet via vanlige kanaler. I slike situasjoner kan personen kommunisere direkte med Lead Director i 21st Century Fox s styre ved å sende et brev til Lead Director, 21st Century Fox, 1211 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, USA. 1 Innringere utenfor USA må først logge på AT&T-nettverket før de ringer gratisnummeret. For tilgang til ditt lands AT&T internasjonale tilgangskode, besøk 7

12 Hva skjer når et mulig brudd på standardene rapporteres? Selskapet vil samle og vurdere faktaene og anbefale nødvendige korrigerende tiltak. Selskapet vil også gi tilbakemelding, hvis relevant og mulig, til personen som meldte fra om anliggendet. Hvis du blir oppmerksom på et mulig brudd på disse retningslinjene, husk at du ikke må undersøke saken på egenhånd. Ved å gjennomføre din egen undersøkelse, kan du ubevisst komme til å kompromittere beviser eller konfidensialitet, eller bryte lover om ansettelse, personvern eller andre lover, og muligens gjøre ting verre. Du må alltid rapportere anliggendet til rette personer i din forretningsenhet eller i 21CF. Bør jeg bekymre meg for represalier? 21st Century Fox forbyr represalier fullstendig. Hvis du fremlegger en ærlig klage i god tro, selv om du tar feil angående det du klager om, vil du ikke bli utsatt for represalier av selskapet. Dersom enkeltpersoner forsøker å komme med represalier mot deg, vil de bli utsatt for disiplinærtiltak, og du vil være beskyttet. Rapporter alltid anliggendet til rette personer i selskapet 8

13 21st Century Fox forbyr represalier fullstendig 9

14 Si ifra om alle problemstillinger du finner, slik at vi kan løse problemet på rett måte 10

15 Vilka blir följderna av en Hva er konsekvensene av brudd på standardene? Konsekvensene av brudd på en retningslinje vil variere meget etter omstendighetene og kan omfatte verbal irettesettelse, skriftlig irettesettelse, forflytning, degradering, suspendering med eller uten lønn og/ eller oppsigelse, som ansett for passende. Selskapet vil avgjøre, utelukkende etter eget forgodtbefinnende, hva de passende konsekvensene vil være for et slikt brudd. Kan standardene unngås? Det kan være omstendigheter der et unntak av en spesifikk bestemmelse i disse standardene kan være nødvendig eller passende. Et unntak for en ansatt kan bare gis med godkjennelse fra 21CF Groups juridiske direktør. Unntak for styremedlemmer og ledere kan bare gis med godkjennelse fra 21CF s styre. Følgelig, hvis det oppstår en situasjon hvor det kreves et unntak, informer 21CF s Groups juridiske direktør slik at anliggendet kan bli håndtert og løst. Konsekvensene av brudd på en retningslinje vil variere meget etter omstendighetene 11

16 Tillit på arbeidsplassen Vår forpliktelse overfor kollegaene våre Vi er forpliktet til å skape et arbeidsmiljø med høy grad av tillitt for kollegaene våre, et arbeidsmiljø der de ansatte yter sitt beste. Ulovlig trakassering og diskriminering samt trusler mot helse og sikkerhet undergraver det tillitsfulle arbeidsmiljøet og gjør det vanskeligere for de ansatte å utmerke seg. Det er derfor vår policy å sørge for et trygt arbeidsmiljø, uten ulovlig trakassering, trusler og diskriminering. Alle retningslinjene som gjelder arbeidsplassen vår går utover de fysiske lokalene til 21CFselskapene og omfatter alle som gjør forretninger for selskapet eller representerer selskapet, uansett hvor de befinner seg, så vel som deltakelse på arrangementer som sponses av selskapet. 12

17 Forpliktelse til et arbeidsmiljø med høy grad av tillit 13

18 Det er vår policy å undersøke raskt og grundig 14

19 Like muligheter: Vi opprettholder en sterk rettesnor om like muligheter for alle våre ansatte og søkere på stilling, og vi engasjerer oss for å overholde alle våre forpliktelser under gjeldende lovgivning. Ikke-diskriminering: Vi tar alle stillingsrelatert avgjørelser (ansettelser, forfremmelse, lønn osv.) uten ulovlig hensyn til en persons rase, farge, religion, alder, nasjonalitet, seksuell legning, graviditet, funksjonshemming, militær- eller veteranstatus, sivilstatus eller andre karakteristikker det er forbudt å vurdere i henhold til gjeldende lovgivning i landene, statene og byene hvor vi driver forretningsvirksomhet. Trakasseringsfri: Vi engasjerer oss for å sikre at arbeidsplassen er fri for mobbing og ulovlig trakassering, enten trakasseringen er av seksuell art eller er basert på en persons kjønn, rase, religion eller andre karakteristika som er beskyttet under gjeldende lovgivning. Det er vår policy å undersøke raskt og grundig alle klager fra kollegaer hos 21CF om diskriminering eller trakassering, og å iverksette avhjelpende tiltak, dersom selskapet avgjør at det har skjedd et brudd på selskapets retningslinjer mot slik atferd. Hva er trakassering? Trakassering kan ha mange ulike former. Trakassering kan inkludere, men er ikke begrenset til, støtende vitser, bakvaskelse, skjellsord eller kallenavn, fysiske angrep eller trusler, truing, latterliggjøring eller mobbing, fornærmelser eller ydmykelser, støtende objekter eller bilder og forstyrrelser i jobbutførelse. Seksuell trakassering kan inkludere uvelkomne seksuelle tilnærmelser, forespørsler om seksuelle tjenester og annen verbal eller fysisk atferd av seksuell art når (1) aksept til slik atferd er gjort eksplisitt eller implisitt til en betingelse eller et vilkår for en persons ansettelse, (2) aksept til eller avvisning av slik atferd av en person blir brukt som grunnlaget for ansettelsesavgjørelser som angår en slik person, eller (3) slik atferd har den hensikten eller effekten å urimelig påvirke en persons arbeidsutførelse eller skape et truende, fiendtlig eller ubehagelig arbeidsmiljø. Som ansatte: Vi forstår at dersom vi er vitne til eller opplever trakassering eller diskriminering, er vi forpliktet til å rapportere slik atferd til en leder i personalavdelingen eller en advokat i juridisk avdeling. 15

20 Helse og sikkerhet: Vi overholder alle gjeldende lover om helse, sikkerhet, miljø og arbeidsrett, og vi engasjerer oss for å opprettholde et trygt og sunt arbeidsmiljø. Tilpasninger for personer med funksjonshemming: Vi gjør rimelige tilpasninger for kvalifiserte personer med funksjonshemming i henhold til gjeldende lovgivning. Rusmiddelfri arbeidsplass: Vi sørger for å holde arbeidsplassen fri for alkoholmisbruk og bruk av ulovlige narkotiske midler. Personvern: Vi respekterer retten til personvern for våre ansatte i hvordan selskapet behandler personlige data, i overensstemmelse med retningslinjene om elektronisk kommunikasjon som gjelder for din forretningsenhet. Krisehåndtering: Vi jobber med å utarbeide passende planer for krisehåndtering, og deltar i alle øvelser og planlegging for nødsituasjoner som forretningsenhetene våre kan innføre. Nettsikkerhet: Vi følger de etablerte prosedyrene for hvert av selskapets nettsteder for tilgang og sikkerhet. Vi bestreber oss på å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø 16

21 Vi har en forpliktelse til å rapportere trakassering og diskriminering 17

22 Forpliktet til de beste forretningsinteressene for selskapet 18

23 Tillit til våre kollegaer Vår forpliktelse overfor våre aksjonærer En interessekonflikt oppstår når personlige interesser eller delt lojalitet påvirker vår evne til å ta gode, objektive forretningsavgjørelser på vegne av selskapet. Vi er forpliktet overfor et personale som er klart og tydelig motivert av selskapets beste forretningsinteresser. Integritet og åpenhet i atferd n n n n Vi hverken gir eller tar imot bestikkelser eller penger under bordet. For mer informasjon, se avsnittet Bekjempelse av korrupsjon og bestikkelse på side 40. Vi avstår til enhver tid egenhandel, så som å styre forretningsvirksomhet dithen hvor vi eller våre familiemedlemmer vil oppnå urettmessige fordeler. Vi er sannferdige i alle uttalelser til selskapet. Vi utfører ikke virksomhet utenfor selskapet på en måte som kan villede andre til å tro at vi representerer selskapet. 19

24 Passende, rimelige gaver og representasjon Unngå interessekonflikter: Gaver, underholdning og representasjon Forretningsgaver og underholdning er ofte nødvendig og tilbørlig, bidrar til å etablere gode forhold til våre forretningspartnere. Vi kan imidlertid aldri tillate at gaver og representasjon setter oss i en situasjon hvor det kan stilles spørsmålstegn ved vår objektive bedømmelse eller overholdelse av loven. n Vi hverken gir eller tar imot gaver eller representasjon med mindre det er helt formålstjenlig i sammenheng med et rimelig forretningsforhold. n Vi ber aldri om gaver eller representasjon. n En ansatt skal avslå eller returnere alle gaver, selv små gaver, som ser ut til å bli gitt med forventning om belønning eller påvirkning. Vi må spesielt være oppmerksomme på den kulturelle betydningen spesielle gaver har i de ulike landene der vi driver virksomhet. 20

25 Gaver skal alltid være av rimelig verdi, ettersom det er mer sannsynlig at gaver av betydelig verdi blir betraktet som forsøk på å skape en utilbørlig forpliktelse. Gaver i form av kontanter eller kontantekvivalenter vil vanligvis utsettes for større granskning. Din forretningsenhet kan ha retningslinjer som begrenser eller forbyr gaver i form av kontanter eller kontantekvivalenter. Du må derfor gjøre deg kjent med alle retningslinjer for gaver og representasjon som kan være gjeldende for deg. med en privat (ikke-offentlig) part, må vi vurderer følgende: (1) om gaven overensstemmer med akseptert, legitim forretningspraksis, eller alternativt, kun er av nominell verdi; og (2) om offentliggjøring av gaven kan sette deg eller selskapet i forlegenhet. Din forretningsenhet kan ha ytterligere retningslinjer om gaver og representasjon, inkludert grenser for pengeverdi. Sørg for å konsulter alle slike ekstra retningslinjer som kan være gjeldende. Gaver til offentlige tjenestemenn: Det bør utvises særlig forsiktighet i forhold til gaver eller representasjon til eller fra offentlige ansatte, enten utenlandske eller innenlandske, valgte eller utnevnte. (se definisjonen av offentlige tjenestemenn på side 41 i disse standardene.) Husk alltid at gaver og representasjon som aksepteres mellom private parter kan være helt forbudt når den andre part er en offentlig tjenestemann. Selv små gaver til slike personer kan skape store problemer. Hvis den involverte offentlige tjenestemannen ikke er ansatt i USA, må du hevende deg til juridisk avdeling før gaver eller representasjon blir gitt. Hvis den offentlige tjenestemannen er ansatt i USA, må du rådføre deg med Government Relations Office hos 21st Century Fox. (For mer informasjon, se avsnittet Bekjempelse av korrupsjon og bestikkelse av offentlige tjenestemenn på side 41. For informasjon om politiske bidrag, se avsnittet Involvere seg i politiske aktiviteter og lobbyvirksomhet på side 46.) 21

26 Unngå interessekonflikter: Forbindelser med andre selskaper eller organisasjoner, konkurranse med selskapet Vi tillater ikke at forbindelser med andre selskaper eller organisasjoner innvirker på arbeidet vårt, eller på vår evne til å utvise vår beste dømmekraft på vegne av 21CFselskaper. Vi unngår også tilsynekomsten av interessekonflikter i alle våre aktiviteter. Hvis du har tvil eller bekymringer angående en forbindelse du har, rådfør deg med juridisk avdeling. Vi unngår interessekonflikter i alle våre aktiviteter. 22

27 Arbeide for konkurrenter: En ansatt kan ikke fungere som styremedlem, konsulent, agent eller ansatt i noen virksomhet som er i konkurranse med et 21CF-selskap. Arbeide for forretningspartnere: En ansatt kan ikke fungere som styremedlem, konsulent, agent eller ansatt i noen virksomhet som er i konkurranse med selskapet, uten skriftlig samtykke fra 21CF Groups juridiske direktør. Ha en andre jobb: Det er ikke nødvendigvis forbudt å ha en ekstra jobb, men den må ikke påvirke eller stride mot dine vanlige arbeidsoppgaver, eller ha negativ innvirkning på din arbeidseffektivitet. Før du tar en ekstrajobb ved siden av dine arbeidsoppgaver hos 21CF, må du konsultere retningslinjene for din forretningsenhet, hvis det finnes. Hvis din forretningsenhet ikke har retningslinjer for ekstrajobber utenfor selskapet, må du innhente godkjennelse fra din overordnede. Styreverv: Vi oppfordrer alle ansatte til å dyrke aktivt engasjement i sine lokalsamfunn. For å unngå mulige konflikter eller juridiske anliggender, må verv som styremedlem i andre selskaper eller organisasjoner, inkludert ideelle organisasjoner, forhåndsgodkjennes av juridisk direktør i din forretningsenhet. Eierinteresser: Vi må informere om, og kan bli forbudt å beholde alle eierinteresser i en virksomhet som gjør eller søker å gjøre forretninger med, eller som konkurrerer med, et 21CF-selskap. Formidling av denne informasjonen skal gjøres til juridisk direktør i din forretningsenhet. Unntak: Det er ikke nødvendig å informere om interesser i form av offentlig verdipapirhandel dersom interessen ikke overstiger 1% av foretakets utestående aksjer. 23

28 Avstå fra utilbørlige fordeler Husk at du i tillegg til å avstå fra urettmessige fordeler fra din stilling eller tilgang, også må sørge for at familiemedlemmer ikke mottar urettmessige fordeler. Ansatte er ansvarlige for å påse at deres nærmeste ikke får urettmessige fordeler fra den ansattes stilling eller tilgang. Avledning av selskapets muligheter: En medarbeider skal ikke avlede en mulighet eller potensiell mulighet for selskapet for egen fordel, eller til fordel for et familiemedlem eller et medlem av husstanden. Finansinstitusjoner: Deltakelse i forhandlinger mellom selskapet og finansinstitusjoner krever at det utvises spesiell forsiktighet fra de ansatte. Ansatte som på noen som helst måte er involvert i forholdet mellom selskapet og en finansinstitusjon må sørge for ikke å urettmessig oppnå fordeler fra forholdet på grunn av sin stilling i selskapet. Hvis du er i tvil om en spesiell fordel som tilbys, bør du enten la være å akseptere fordelen eller ta opp problemstillingen med juridisk avdeling. Hvis du er i tvil, ta opp anliggendet med juridisk avdeling 24

29 Du må også sørge for at familiemedlemmer og andre medlemmer av husstanden ikke mottar urettmessige fordeler 25

30 Vi beskytter selskapets omdømme og verdier 26

31 Beskyttelse av selskapets omdømme og eiendeler Unngå skade på omdømme: Selskapets omdømme er en av våre viktigste verdier. Vi er derfor alltid påpasselige med ikke å gjøre noe som kan skade omdømmet vårt, eller som på annen måte kan bringe selskapet i vanry. Personlig vinning: Vi bruker ikke på urettmessig måte selskapets eiendeler, informasjon eller posisjon for personlig vinning. Beskyttelse av selskapets verdier: Vi beskytter selskapets verdier fra tyveri, skjødesløshet, sløsing og misbruk og vi respekterer eiendomsretten til andre. Elektronisk kommunikasjon: Vi overholder retningslinjene for elektronisk kommunikasjon som gjelder for vår forretningsenhet i henhold til riktig bruk av selskapets systemer og de ansattes korrekte atferd for aktivitet på internett. Immaterielle eiendeler: Hvis en ansatt ser eller mistenker at selskapets immaterielle eiendeler er krenket av en uautorisert part, skal den ansatte umiddelbart rapportere saken til juridisk avdeling. Immaterielle eiendeler er en av selskapets verdier på lik linje med andre, og fordi selskapet vårt hovedsakelig bygger på innhold, er det en av våre viktigste verdier. Immaterielle eiendeler kan omfatte opphavsretter, varemerker, patenter og forretningshemmeligheter. Beskyttelse av våre immaterielle eiendeler er en absolutt nødvendighet, og vi må sørge for aldri å krenke opphavsrettene til andre. Vi hverken oppfordrer til, medvirker i, bifaller eller på annen måte tolererer piratkopiering av immaterielle eiendeler. 27

32 Beskyttelse av selskapets informasjon Eksempler på konfidensiell informasjon kan omfatte informasjon om store forretningstransaksjoner, konfidensiell forbruker- og medarbeiderinformasjon, salgs- og inntjeningstall, anskaffelser eller fusjoner, strategiske forretningsplaner, viktige kontrakter, innledning av en viktig rettstvist, salg av et tilknyttet selskap eller nye prosjekter som planlegges av et 21CF-selskap. Konfidensialitet: Vi holder selskapets informasjon strengt konfidensiell, og utviser forsiktighet for ikke å avsløre informasjonen selv til familie og venner, og deler slik informasjon kun med andre ansatte som har en legitim grunn til å informeres, med mindre annet er angitt av ledelsen. Ettersom utilsiktet offentliggjøring kan gjøre like stor skade for selskapet som bevisst offentliggjøring, tar vi alle forholdsregler for ikke å diskutere konfidensielle anliggende på offentlige steder for hvordan vi oppbevarer konfidensielle dokumenter og for å sikre elektronisk informasjon og systemer mot uautorisert tilgang, tap og misbruk. Forpliktelsen om å opprettholde konfidensialiteten for selskapets informasjon fortsetter selv etter at en ansatt har forlatt selskapet, uavhengig av om den ansatte har signert en taushetspliktavtale. n Vi har alle et ansvar for sikkerheten til selskapets IT-systemer og konfidensiell informasjon. Følg alltid 21st Century Fox s retningslinjer for beskyttelse av sluttbrukerinformasjon, og rapporter om eventuelt misbruk umiddelbart til IT-avdelingen din. 28

33 Oppbevaring av dokumenter: Sørg for å lese og overholde instruksjonene i ethvert rettstvist- eller dokumentvarsel om tilbakeholdingsordre som et medlem av juridisk avdeling sirkulerer angående et potensielt søksmål, en juridisk konflikt eller en etterforskning. Hvis ingen meddelelse gjelder, påse at korrekte og grundige prosedyrer for bevaring og destruering av dokumenter er implementert, i henhold til 21st Century Fox s retningslinjer for dokumentstyring og ledsagende program for oppbevaring av dokumenter som gjelder for din forretningsenhet. Enkelte forretningsenheter har egne supplerende retningslinjer. Hvis du har spørsmål om hvilke retningslinjer som gjelder for din forretningsenhet, eller om oppbevaring av dokumenter generelt, henvend deg til din overordnede. Diskusjon om juridiske forhold: Det å prate om selskapets juridiske forhold til andre, selv til familiemedlemmer eller kollegaer, kan sette advokatklient privilegiet i fare, og muligens resultere i tap av selskapets rett til å holde kommunikasjon med sine advokater konfidensiell fra sine motparter. Dette er et meget alvorlig brudd, og bør omgås under alle omstendigheter. Derfor, hvis en av selskapets advokater, enten ansatt av selskapet eller fra et utenforstående advokatfirma, diskuterer noen av selskapets juridiske forhold med deg, kan du ikke prate med noen om anliggendet som ble diskutert uten forhåndsgodkjennelse fra advokatene som behandler saken. Hvis du har informasjon som kan være relevant for en av selskapets juridiske saker, skal du generelt sett ikke diskutere denne informasjonen med andre, selv om du ikke anser informasjonen for å være konfidensiell. I tillegg til problemer med privilegier, kan det å gjengi informasjon til andre lett skape forvirring og gjøre ikke-involverte personer til vitner. Hold selskapets juridiske forhold konfidensielle 29

34 Vår troverdighet er kjernen til vår suksess 30

35 Tillit på det frie markedet Vår forpliktelse overfor allmennheten Markedet for ideer er stedet der 21st Century Fox og deres forretningsenheter utvikles. Det gjelder også for vår deltakelse i forretningsverdenen generelt, hvor vi beskytter omdømmet vårt for ærlighet, åpenhet og rettferdig konkurranse. Vår troverdighet er kjernen til vår suksess. Sannferdig og fullstendig informasjon i finansielle dokumenter n Vi forvalter nøyaktige og komplette finansielle dokumenter, og leverer fullstendige, rettferdige, nøyaktige, betimelige og forståelige informasjon i rapporter og dokumenter som vi sender til offentlige organer eller på annen måte offentliggjør. n Vi tar alle ansvar for å rapportere tydelig, nøyaktig og komplett informasjon i alle selskapets dokumenter som vi utformer. n Vi informerer umiddelbart en leder i personalavdelingen eller en advokat i juridisk avdeling om eventuell mistenkt svindel eller finansiell uregelmessighet. Uregelmessighet i regnskapseller finansprosedyrer kan være et tegn på at noe mer alvorlig er galt. Se en liste over eksempler på side 43, i avsnittet Bekjempe korrupsjon og bestikkelser. 31

36 Opprettholde troverdigheten Henvis alle forespørsler fra media og analytikere til rette personer Forespørsler fra media og analytikere: Vi henviser alle medie- og analytikerforespørsler til de rette personene i selskapet for svar. Med mindre du har uttrykkelig autorisasjon fra din forretningsenhet til å svare på slike forespørsler, henvis alle medieforespørsler til enten Corporate Affairs and Communications hos 21st Century Fox, eller til personen i din forretningsenhet som er utpekt til å besvare forespørsler fra media. Alle henvendelser fra finansanalytikere skal henvises til Investor Relationsteamet hos 21st Century Fox. n Vi fremlegger ikke bevisst falske eller villedende påstander om vår virksomhet eller om andre selskaper. n Vi beskytter den konfidensielle informasjonen vi får av våre forretningspartnere og andre vi gjør forretninger med. n Vi innhenter konkurranseinformasjon på lovlig vis. Vi innhenter ikke informasjon om konkurrenter via tyveri, utpressing, telefonavlytting, eiendomskrenkelse eller andre ulovlige metoder. 32

37 Ansvarsområder til toppledere CEO og selskapets finansledere definert som finansdirektør og økonomidirektør eller controller eller personer som utfører tilsvarende funksjoner har stort ansvar under loven. De må påse at informasjonen som rapporteres i vår offentlige kommunikasjon og våre rapporter som leveres til SEC er fullstendige, rettferdige, nøyaktige, betimelige og forståelige. For ytterligere informasjon, se etiske retningslinjer for CEO og finansledere, som finnes på nettstedet til 21st Century Fox, og er innlemmet ved referanse i disse standardene. Våre offentlige kommunikasjoner ograpporter er fullstendige, rettferdige, nøyaktige, betimelige og forståelige. 33

38 Unngå innsidehandel Hva er innsideinformasjon? Innsideinformasjon er materiell, ikke-offentlig informasjon. Informasjonen er materiell dersom den kan påvirke en fornuftig person til å kjøpe eller selge aksjer. Informasjon skal anses for å være ikke-offentlig frem til en rimelig tid (vanligvis to hele virkedager) etter at den er offentliggjort via pressemeldinger, nyhetsartikler, årsrapporter eller lignende. Vi involverer oss ikke i innsidehandel, definert som å kjøpe eller selge verdipapirer når vi er i besittelse av materiell, ikke-offentlig informasjon relatert til selskapet som eier verdipapirene som kjøpes og selges. Dette forbudet gjelder for verdipapirhandel, ikke bare for 21st Century Fox, men for alle selskaper. n Vi kjenner til og overholder 21st Century Fox s retningslinjer om innsidehandel og konfidensialitet. n Enkelte ledere og andre ansatte er ansett av loven, eller utpekt av selskapet, som insidere i løpet av bestemte tidsperioder, og er dermed underlagt ytterligere restriksjoner, som angitt i retningslinjene om innsidehandel.. Alle andre ansatte som kommer i besittelse av innsideinformasjon om 21CF eller andre selskaper må også avstå fra å handle med selskapets verdipapirer frem til informasjonen er offentliggjort. Hvis en ansatt er i tvil om hvorvidt spesifikk informasjon er ikke-offentlig eller materiell, skal han eller hun avstå fra å handle eller formidle informasjonen, og den ansatte skal rådføre seg med juridisk avdeling. Dersom en ansatt ikke er sikker på om det er tillatt å handle med aksjer, skal den ansatte henvende seg til juridisk avdeling før han eller hun gjør en handel. 34

39 Aksjetipsing: Vi involverer oss ikke i aksjetipsing, definert som å avsløre materiell, ikke-offentlig informasjon om et selskap til en annen person som deretter handler i verdipapirer til det selskapet mens vedkommende er i besittelse av den informasjonen. Innsidehandel av familiemedlemmer eller medlemmer av husstanden: Disse restriksjonene for innsidehandel gjelder for våre familiemedlemmer og andre som bor i husstanden. Det forventes at de ansatte tar ansvar for overholdelse blant personene som bor hos dem, eller de har et nært forhold til. Restriksjoner for handel med 21CFs verdipapirer og derivater av verdipapirer. Ansatte, sammen med medlemmer av nærmeste familie og husstand, har ikke lov til å involvere seg i kortsiktige eller spekulative transaksjoner i 21st Century Foxaksjer. Slike transaksjoner kan lett stilles i et dårlig lys, særlig i ettertid. n Ingen shortsalg. Ansatte kan ikke involvere seg i salg av selskapets verdipapirer som ikke eies av selgeren, eller hvis de eies av selgeren, ikke levert til kjøperen innen 20 dager etter salget. n Ingen investeringer i derivater av selskapets verdipapirer, inkludert opsjoner, garantier, aksjebasert kompensasjon eller lignende rettigheter. Denne restriksjonen gjelder ikke eide eller utøvede aksjeopsjoner, begrensende aksjeenheter eller andre deriverte verdipapirer under 21CFs aksjekompensasjonsplaner. n Ingen kjøp på margin. Det er forbudt for ansatte å kjøpe selskapets verdipapirer på margin. Dette betyr med penger som er lånt fra et meglerfirma, bank eller annen institusjon (bortsett fra i forbindelse med kontantløse transaksjoner med aksjeopsjoner under selskapets aksjekompensasjonsplaner). Mer informasjon om disse restriksjonene finner du i 21st Century Fox s retningslinjer og innsidehandel og konfidensialitet. Hvis du har spørsmål, rådfør deg med juridisk avdeling før du handler med 21CF-verdipapirer. Forbud om innsidehandel gjelder for aksjer til alle selskaper 35

40 Forpliktelse til rettferdig konkurranse i det frie markedet 36

41 Engasjement i rettferdig konkurranse 21st Century Fox engasjerer seg i rettferdig konkurranse i det frie markedet, og adlyder alle gjeldende antitrustog konkurranselover i de landene vi har virksomhet. Disse lovene forbyr generelt noen forståelse eller avtale, skriftlig eller muntlig, implisitt eller eksplisitt, mellom konkurrenter til å engasjere seg i atferd som begrenser konkurransen. Nedenfor er noen retningslinjer for kommunikasjon med konkurrenter. n Foreta alltid uavhengige forretningsavgjørelser. n Søk alltid juridisk råd før du inngår fellesforetak, M&A-avtaler eller andre samarbeid med konkurrenter. n Vær alltid klar over de høye risikoene som er forbundet med handelsforeningsmøter og andre funksjoner konkurrentene deltar i. n Forbered en skriftlig dagsorden før hvert møte og hold deg til den. n Hvis et upassende emne tas opp, motsett deg det, sørg for at innsigelsen er notert i møtereferatet, forlat møtet og ring din juridiske avdeling. n Søk alltid juridisk råd om enhver kontakt med en konkurrent som sår et spørsmål eller tvil hos deg. n Ikke delta i en diskusjon, avtale eller forståelse med konkurrentene om: n priser, tilbud, rabatter, betalingsvilkår eller resultat; n å dele kundegrupper, leverandører, territorier, markeder eller produkter; n å boikotte eller utelukke konkurrenter, kunder, leverandører eller teknologier; n kostnadsstrukturer, marginer eller resultatnivåer; eller n å anmode eller hyre ansatte fra en annens firma. n Ikke diskuter eller fleip med konkurrentene om disse emnene. n Ikke del kommersiell sensitiv informasjon utenfor virksomheten din, da spesielt konkurrentene. n Ikke foreta offentlige uttalelser med sikte på å informere konkurrenter om fremtidige planer eller som inviterer dem til å koordinere. Antitrust- og konkurranselover kan være svært kompliserte, variere fra en jurisdiksjon til en annen og ofte innebære strenge straffer, inkludert fengselsstraffer for de involverte. De gjelder potensielt for et bredt spekter av forretningsutøvelser (for eksempel eksklusive lisensiering, pakkepriser og prisrabatter) under visse omstendigheter. Hvis du har ansvar for markedsføring, salg eller kjøp, har kontakt med konkurrenter, eller er involvert i fusjoner, salg eller kjøp av virksomhet, bør du være kjent med antitrust- og konkurranselovene som gjelder for ditt arbeid, og rette alle potensielle problemer til en egnet representant i juridisk avdeling. 37

42 Lovens integritet Vårt ansvar overfor det globale samfunnet Et av de viktigste fundamentene i god forretningsvirksomhet og frie markeder er rettsikkerheten. Samsvar med loven er avgjørende for omdømmet til 21st Century Fox og deres forretningsenheter, samt for vår evne til å drive virksomhet verden over. God samfunnsånd n Vi tar vårt felles sosiale ansvar alvorlig. Spesielt i sammenheng med vårt virksomhetsområde, som er nyheter, informasjon og underholdning, engasjerer vi oss alltid og overalt for å fremme våre kjerneverdier om fri forskning, talefrihet og ytringsfrihet. n Som et selskap er vi til enhver tid ærlige og nøyaktige i forbindelse med offentlige organer eller ansatte. Hvis du blir kontaktet av en offentlig instans eller et offentlig organ, henvis dem direkte til juridisk avdeling og informer din overordnede. n Vi overholder all gjeldende handels- og arbeidslovning samt annen lovgivning i landene hvor vi driver virksomhet. n Vi overholder miljølovgivningen i landende hvor vi driver virksomhet, og vi prøver under alle omstendigheter å etterleve gjeldende praksiser for reduksjon av sløsing og forurensning. n Vi er forpliktet til å drive vår virksomhet med integritet og på en etisk måte uten bruk av varer eller tjenester som genereres av slaveri, tvangsarbeid eller menneskehandel 38

43 Vi engasjerer oss alltid å fremme våre kjerneverdier om fri forskning, talefrihet og ytringsfrihet for alle. 39

44 Bekjempe korrupsjon og bestikkelser n Vi kjenner og overholder 21st Century Fox s retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser. n Vi hverken tilbyr, gir, ber om eller aksepterer bestikkelser eller penger under border, hverken i form a kontanter eller noe annet av verdi. Bestikkelser og penger under bordet. En bestikkelse er noe av verdi som blir gitt i et forsøk på å påvirke forretningshandlinger eller - avgjørelser eller for å oppnå urettmessige fordeler. Penger under border er retur av en del av en som allerede er betalt eller skal betales, som en belønning for fordelaktige forretningsordninger. Konsulenter og tredjeparter: Vi krever at konsulenter, agenter og andre tredjeparter som opptrer på vegne av 21CF-selskaper etterlever de grunnleggende prinsippene i våre retningslinjer om bekjempelse av korrupsjon. I den grad det er mulig setter vi inn juridisk tekst i kontraktene deres som binder dem til å unngå bestikkelser og korrupsjon. n Vi sørger for å registrere og dokumentere alle betalinger til tredjeparter på rett måte. 40

45 Bekjempe korrupsjon og bestikkelser av offentlige tjenestemenn n Vi overholder all gjeldende lovgivning i alle land vi driver virksomhet, inkludert lover som regulerer atferd relatert til offentlige tjenestemenn, utenlandske eller innenlandske, valgte eller utpekte, så som lovgivingen om lobbyvirksomhet, gaver, bidrag og bestikkelser. Foreign Corrupt Practices Act (amerikansk korrupsjonslovgivning) The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) er en amerikansk lov som forbyr bestikkelse av utenlandske (ikke-amerikanske) I henhold til The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), kan en offentlig tjenestemann være: (i) enhver offentlig tjenestemann eller ansatt i staten eller et departement, organ eller statlig virksomhet, eller i en offentlig internasjonal organisasjon, så som FN eller Verdensbanken; (ii) enhver person som opptrer i embets medfør for eller på vegne av en myndighet eller departement, organ eller institusjon, eller for eller på vegne av en offentlig internasjonal organisasjon; (iii) enhver representant for et politisk parti eller kandidat til et politisk verv; (iv) ansatte i selskaper som er statseide eller statskontrollerte; (v) statstjenestemenn, myndighetspersoner og rettsembetsmenn, og medlemmer av militæret, den kongelige familie og lovgivende organer. Vær oppmerksom på at hva som utgjør en offentlig tjenestemann kan variere meget fra land til land. I enkelte land kan offisielle tjenestemenn omfatte journalister som arbeider for statseide medier, leger som arbeider for en offentlig helsetjeneste eller flygere som arbeider for et nasjonalt flyselskap. Rådfør med juridisk avdeling for ytterligere veiledning dersom du er tvil om en person er en offentlig tjenestemann. offentlige tjenestemenn, enten valgt eller utpekt, selv om bestikkelsen finner sted utenfor USA. 21st Century Fox er et amerikansk selskap, og FCPA kan derfor gjelde for alle selskapets ansatte overalt i verden, uavhengig av deres nasjonalitet eller hvor de er bosatt eller gjør forretninger. n Mange land har innført eller innfører nå tilsvarende lover som FCPA, som forbyr bestikkelser av offentlige tjenestemenn i land utenfor deres eget, og som hevder jurisdiksjonen om å straffe korrupsjonsforbrytelser utenfor egne landegrenser. I tillegg har så å si alle land i verden innført lover som forbyr bestikkelser av egne embetsmenn. Vi overholder alle slike lover, uansett hvor de er gjeldende for oss. n Når det gjelder bestikkelse, er enkelte land opplagt en større risiko enn andre, på grunn av lokal korrupsjon. Land som blir ansett for å ha en lav risiko for korrupsjon er imidlertid ofte aktsomme i etterforskning og straffeforfølgelse for det de anser som korrupsjonsrelaterte handlinger. Du må alltid overholde gjeldende lover, uansett hvor du befinner deg, og du må alltid være oppmerksom på hvordan dine handlinger kan bli oppfattet av andre. Ulovlige forretningsaktiviteter hvor som helst i verden kan potensielt involvere deg og selskapet i overlappende sett av korrupsjonslover. Enkelte selskaper har blitt straffet i flere enn et land samtidig for samme korrupsjonsforbrytelser. 41

46 Gi noe av verdi til offentlige tjenestemenn: Vi gir ikke noe av verdi, selv nominell verdi, til en offentlig tjenestemann utenfor USA uten først å rådføre oss med juridisk avdeling. Når det gjelder offentlige tjenestemenn i USA, må vi først rådføre oss med 21CF Government Relations Office i Washington D.C. Husk at forretningspraksiser som er akseptable i kommersiell sammenheng, så som å gi gaver og representasjon, kan være helt forbudt når den involverte personen er en offentlig tjenestemann eller representerer et politisk parti. Gjøre forretninger med en offentlig tjenestemann: Vi rådfører oss med juridisk avdeling før før vi gjør forretninger med en offentlig tjenestemann. 21st Century Fox s globale retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser, som gjelder for alle våre forretningsenheter verden over, inneholder viktig informasjon i tillegg til informasjonen i disse standardene. Sørg for at du leser retningslinjene for å være sikker på at du handler i overholdelse med dem. Tredjeparts due diligence: Vi er omhyggelige med å unngå situasjoner der en tredjepart som utfører tjenester for selskapet, så som en konsulent, agent eller en annen rolle, kan bestikke eller forsøke å bestikke en offentlig tjenestemann. Selskapet, og muligens også dets ansatte, kan bli holdt ansvarlige for handlingene til disse tredjepartene. Vi sjekker derfor tredjeparter hvis mulig, og vi rådfører oss med juridisk avdeling før i leier inn en tredjepart til å utføre arbeid for oss som kan involvere å utføre en betaling til, eller på annen måte gjøre forretninger med, en offentlig tjenestemann. Unngå at noe fremstår som indirekte betalinger til offentlige tjenestemenn: Vi er svært nøye med å unngå unngå situasjoner der noe av verdi gis til personer som er nære en offentlig tjenestemann dersom slik atferd kan bli ansett som en måte for å omgå intensjonen med korrupsjonslovgivningen. Gi noe av verdi til et familiemedlem til en offentlig tjenestemann, eller til og med donasjoner til en stiftelse eller veldedighet etter hans eller hennes ønske, kan se ut som korrupsjon under visse omstendigheter. Vi forsøker aldri å påvirke en offentlig tjenestemann ved å gi noe av verdi til familiemedlemmer, eller til enheter som han eller hun støtter. 42

47 Rapporter alle irregulære finansielle transaksjoner eller praksiser Irregulære finansielle transaksjoner Hva vi må være på vakt overfor Vær oppmerksom på irregulære regnskaps- eller finansielle praksiser. Regnskapspraksiser som strider mot loven eller bryter med generelt aksepterte regnskapsprinsipper skal selvfølgelig rapporteres til ledelsen, finansavdelingen eller juridisk avdeling. Et opplagt eksempel vil være en svart bankkonto som ikke gjenspeiler selskapets finanser riktig. Men, du bør også være oppmerksom på, og rapportere, enhver uregelmessighet eller uvanlig praksis som tilsynelatende prøver å dekke eller skjule enten kilden eller mottakeren av selskapets penger, eller som ser ut til å unnvike de finansielle kontrollene som selskapet eller en offentlig instans har satt i gang. Slik praksis må granskes nøye for å kunne være sikker på at de ikke er tegn på større problemer. Noen eksempler på hva vi bør være på vakt overfor: n store pengetransaksjoner, personlig overlevering av penger, eller kontantbetalinger i en sammenheng der en sjekk eller bankoverføring vanligvis ville blitt brukt; n betalinger som ikke er støttet av passende dokumentasjon eller kvitteringer; n betalinger som sendes til en bankkonto i et annet land enn der bankkontoinnehaveren er bosatt eller der tjenesten var gitt; n betalinger som sendes til bankkontoer som står i navnet til en utenforstående tredjepart; n fakturaer som ser ut til å være for høye eller som er vage i beskrivelsen, for ikke nøyaktig å gjengi tjenesten som ble gitt, eller ser ut til å inneholde feilopplysninger; n betalinger som ikke står i forhold til tjenestene som ble gitt; n uvanlige diverse betalinger eller mangel på forventet spesifikasjon; n ansettelse av eller betalinger til personer som står nært til offentlige tjenestemenn; n provisjoner betalt til personer som står nært til offentlige tjenestemenn; n donasjoner til institusjoner som en offentlig tjenestemann er interessert i å støtte; n uvanlige avgifter eller gebyrer. 43

48 Vi overholder lover om handelsrestriksjoner 44

49 Etterkommelse av internasjonale handels- og anti-boikottlover 21st Century Fox er forpliktet til a drive virksomhet over hele verden i etterkommelse med gjeldende amerikanske og ikke-amerikanske internasjonale handelslover, inkludert alle gjeldende lover om eksportkontroll og import, okonomiske sanksjoner, og antiboikottlover og forskrifter. Mange land, inkludert USA, Storbritannia, Canada og Australia, innfører sanksjoner mot forretningsaktiviteter som involverer utpekte land, enheter og personer. Overnasjonale organisasjoner, som FN og EU, innfører også sanksjoner mot utpekte land, enheter og personer. Disse sanksjonene kan ta form av forbud mot visse typer aktiviteter som involverer sanksjonerte land og begrensede parter. Sanksjonene forbyr generelt aktiviteter, som for eksempel import og eksport av teknologi, maskinvare og programvare; finansielle transaksjoner; levering eller mottak av tjenester, og reiser som frakter visse elementer. Sanksjonene kan forby nesten all forretningsaktivitet med sanksjonerte land (inkludert enkeltpersoner og bedrifter i slike land), utpekte begrensede parter, for eksempel enkeltpersoner, banker, luftfartsselskaper, fartøyer, bedrifter og andre organisasjoner som antas å ha bånd til terrorisme, våpenspredning eller andre sanksjonerte aktiviteter. Avhengig av programmet, kan de amerikanske sanksjonene inneholde begrensede unntak, blant annet, for eksempel, aktiviteter knyttet til pre-eksisterende informasjon og informasjonsmateriell (som ikke er redigert eller endret), bestemte transaksjoner som vanligvis er gjenstand for publisering, og visse journalistiske aktiviteter. USA, EU, Canada, Australia og andre jurisdiksjoner fører lister over sanksjonerte land og begrensede parter for nasjonal sikkerhet og andre grunner i henhold til sanksjoner og eksportlover. For eksempel administrerer Office of Foreign Assets Control (OFAC), en del av det amerikanske finansdepartementet, sanksjonene mot de ulike utpekte landene og Specially Designated Nationals (SDN), som kan være enten enkeltpersoner eller enheter. Du må ta kontakt med Juridisk og Etterkommelse for å avgjøre om sanksjoner eller andre internasjonale handelsrestriksjoner gjelder for landet, enheter eller personer du gjør forretninger med. n Vi følger de ulike sanksjonslovene med hensyn til partene og landene vi har virksomhet i. n Vi følger USA og andre gjeldende eksport- og importlover som regulerer salg, kjøp, import, eksport, reeksport, overføring og forsendelse av varer, programvare og teknologi. n 21st Century Fox er et amerikansk selskap. Derfor må hvert 21st Century Fox-selskap være i samsvar med amerikanske skattelover og internasjonale handelslover som forbyr deltakelse av amerikanske selskaper i enhver internasjonal boikott som ikke er sanksjonert av de amerikanske myndighetene. Brudd på amerikanske anti-boikottlover kan være alvorlig, og kan innebære både sivile og strafferettslige sanksjoner. Hvis du er invitert til å samarbeide i en boikott som USA ikke støtter, så som Den arabiske ligaboikotten av Israel, må du rapportere forespørselen til Etterkommelse og Juridisk. Å bare ignorere eller selv å nekte forespørselen kan være utilstrekkelig for å unngå ansvar under anti-boikottlovene, og loven kan kreve at slike forsøk skal rapporteres. 45

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Globale retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser Effektiv dato: 1 juli 2017

Globale retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser Effektiv dato: 1 juli 2017 Globale retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser Effektiv dato: 1 juli 2017 Innledning 21st Century Fox ("selskapet") er forpliktet til å drive forretningsvirksomhet verden over med

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning I FORMÅL Å gi og motta påskjønnelser i forretningssammenheng (gaver, måltider, reiser og underholdning) er vanlig forretningspraksis som har som mål

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Vanlige spørsmål Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Innledning Følgende spørsmål og svar følger Parker Hannifins (Parkers) Etiske regler for distributører (reglene). Vi tilbyr

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningsetiske retningslinjer beskriver hvordan vi som selskap og individer tilknyttet dette skal forholde oss til hverandre og til andre mennesker og

Detaljer

Spørsmål og svar for AAR-ansatte

Spørsmål og svar for AAR-ansatte Spørsmål og svar for AAR-ansatte Om EthicsPoint Hva er EthicsPoints poeng med AARs etikkhotlinje? Hvorfor trenger vi et system som EthicsPoint? Hva er EthicsPoint? Rapportering - generelt Hvem kan kontakte

Detaljer

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015. [Gjennomgang 1]

REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015. [Gjennomgang 1] REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER 2015 [Gjennomgang 1] ETISKE RETNINGSLINJER INNHOLD 1. INNLEDNING 2. Applus+ VERDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJENE: SIKRE VÅRE VERDIER 3.1. Hva er formålet med retningslinjene?

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL INTEGRITET OG ETISKE RETNINGSLINJER RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL Kjære venner! Integritet og regler for etisk forretningsatferd har alltid vært en innebygd del av Sika

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

Etiske retningslinjer i Standard Norge

Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge 1 Generelt 3 2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene 3 3 Etiske prinsipper 4 4 Forventet atferd 4 Tillit og respekt 4

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet Experian plc Globale etiske retningslinjer Versjon 1.0 Drive forretninger med integritet Iverksatt 13. mai 2010 Revidert frem til og med 15. mars 2011 Experian plc Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvordan

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon til antikorrupsjon 5 2. Sammendrag 7 3. Grunnleggende krav 8 4. Forventet adferd 8 4.1 Viktige prinsipper 8 4.2 Definisjon

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Med virkning fra januar 2017 Hvorfor har vi denne erklæringen? Vi oppmuntrer ansatte til aktivt å rapportere bekymringer og

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Administrative Policy Norwegian translation from English original

Administrative Policy Norwegian translation from English original Etiske regler Alle enheter KONEs misjon er å skape bedre flyt i bylivet. Vår visjon er at vi leverer den beste People Flow opplevelsen, vi skaper effektivitet og enkelhet for brukere og kunder i hele bygningens

Detaljer

VÅRE KJERNEVERDIER. Retningslinjer for god forretningsskikk. Vårt løfte. Våre medarbeidere og vår planet. Vårt selskap. Våre relasjoner og vår bransje

VÅRE KJERNEVERDIER. Retningslinjer for god forretningsskikk. Vårt løfte. Våre medarbeidere og vår planet. Vårt selskap. Våre relasjoner og vår bransje VÅRE KJERNEVERDIER Retningslinjer for god forretningsskikk Innhold En beskjed fra vår styreleder, president, og administrerende direktør...4 Vi etterlever våre retningslinjer...6 Vi holder ledelsen til

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Etiske normer og verdigrunnlag Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement

Detaljer

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere Microsoft streber etter å være mer enn bare en god bedrift de streber etter å bli en fantastisk bedrift. Det som vil gjøre Microsoft fantastisk, er et sterkt

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU)

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) Northrop Grumman Corporation og dets datterselskaper og assosierte selskaper (heretter «Northrop Grumman» eller «Selskapet») har en langvarig forpliktelse

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Innholdsfortegnelse 1. Mål og gyldighetsområder 1 2. Gjeldende dokumenter 1 3. Generelle prinsipper for vår atferd 1 3.1 Overholdelse av lover og andre gjeldende bestemmelser 1 3.2

Detaljer

IndustriConsults etiske retningslinjer

IndustriConsults etiske retningslinjer IndustriConsults etiske retningslinjer Gjeldende fra 7. mai 2012 Innhold 1. Lojalitet... 2 2. Uavhengighet... 3 3. Forretningsskikk... 3 4. Respekt for individet... 4 5. Helse, miljø og sikkerhet... 4

Detaljer

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører United Technologies Corporation Forretningsgaver fra leverandører Innledning UTC går til innkjøp av forsyninger og tjenester ut fra saklige hensyn, og prøver å finne både best verdi samt stabile forretningsforhold

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar Policyer Policy for etikk og samfunnsansvar Policy for etikk og samfunnsansvar er godkjent av styret. Brev fra konsernsjef Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Våre etiske retningslinjer Vårt ansvar

Våre etiske retningslinjer Vårt ansvar Våre etiske retningslinjer Vårt ansvar Code of Conduct En veileder til de riktige beslutningene Våre verdier og vår atferd er grunnlaget for våre etiske retningslinjer Hva vi verdsetter Sikkerhet Sikkerhet

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Etiske regler for distributører

Etiske regler for distributører Etiske regler for distributører Innledning Parker Hannifins etiske regler for distributører (reglene) angir minstekravene og forventningene med hensyn til samsvar med lover og godkjent forretningsførsel

Detaljer

Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører

Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører Microsoft har ambisjoner om å være mer enn bare et bra selskap vi vil være et fantastisk selskap. På veien mot målet holder vi fast på vår forpliktelse

Detaljer

Hvordan Dell Bank International d.a.c. bruker dine person- og virksomhetsopplysninger

Hvordan Dell Bank International d.a.c. bruker dine person- og virksomhetsopplysninger Hvordan Dell Bank International d.a.c. bruker dine person- og virksomhetsopplysninger Del A: Kredittopplysningsforetak og svindelforebyggingsforetak 1. Hva er et kredittopplysningsforetak? Kredittopplysningsforetak

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon til virksomheten og hovedtall 3 4 7 Administrerende direktør har ordet Del I: Forståelse og anvendelse av Enovas etiske retningslinje Del

Detaljer

Gjelder fra 01.12.2011. KLPs etiske retningslinjer

Gjelder fra 01.12.2011. KLPs etiske retningslinjer KLPs etiske retningslinjer Gjelder fra 01.12.2011 Godkjent av styret 1. desember 2011 Innhold 1. Introduksjon og formål 3 2. Hvem retningslinjene gjelder 4 3. Forhold som berøres av KLPs etiske retningslinjer

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Staples EthicsLink - vanlige spørsmål

Staples EthicsLink - vanlige spørsmål Staples EthicsLink - vanlige spørsmål Innledning Formålet med dette dokumentet er å informere Staples-ansatte om bedriftens hjelpelinje for etikk og overholdelse, kjent som "Staples EthicsLink," samt betingelsene

Detaljer

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Innhold Konsernsjefen om korrupsjon og Gjensidige 3 Hva betyr egentlig korrupsjon? 4 Når bør varsellampene lyse? 5 Unngå

Detaljer

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder Innhold 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt 7 Varslingsrutine 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder I enhver virksomhet vil det kunne forekomme kritikkverdige

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER Ifs ETISKE RETNINGSLINJER 2016 1. Mål og prinsipper Hvorfor er etikk viktig for If? Det korte svaret er at det rett og slett er riktig å gjøre de rette tingene. Men det finnes også gode forretningsgrunner.

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Gyldig fra november 2013 1. Innledning Krav om at tilskuddsmottakere skal ha etiske retningslinjer for sin virksomhet er

Detaljer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Innhold Innledning... 1 Grunnlaget for de Etiske retningslinjene for leverandører... 1 Hvem de Etiske retningslinjene for leverandører gjelder for... 2 Overholdelse

Detaljer

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk

Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Mediehuset Nettavisens anti-korrupsjonsregelverk Innhold Introduksjon om anti-korrupsjonsretningslinjene..................... 3 Om retningslinjene............................................ 4 Den ansattes

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER

RETNINGSLINJER OG RUTINER RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKK VERDIGE FORHOLD I TANA KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING 1. Lovbestemmelsen: Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har følgende ordlyd: 2-4 Varsling

Detaljer