Nyhetsbrev nr. 5/2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev nr. 5/2011"

Transkript

1 FORSVARETS SENIORFORBUND AVDELING ØVRE ROMERIKE Nyhetsbrev nr. 5/2011 Dato: Styret orienterer: Dette blir et litt annerledes redigert nyhetsbrev enn hva dere er vant med fra tidligere utsendelser. Vi trekker ut i et eget vedlegg alt som har med medlemstilbud å gjøre. Slik blir nyhetsbrevet mer oversiktlig. Altså medlemstilbudene som gir deg gode rabatter er vedlagt. På Landsmøtet i begynnelsen av juni tidligere i år, ble et nytt strategidokument gjeldende for perioden 2012 til 2018 vedtatt. Ettersom vi nå nærmer oss årsskiftet og ikraftsettelse av de strategier som der er lagt, vil vi se litt nærmere på dokumentet. Dokumentet har innledningsvis avsnitt som slår fast Hvor står forbundet i dag (Nåtid) og belyser grundig Utfordringer og muligheter (Framtid). Interessant for oss er bla forbundets nye VIRKSOMHETSIDÈ som lyder slik: Forbundet skal ivareta medlemmenes interesser knyttet til levekår. Videre skal forbundet, alene eller i samarbeid med andre, bidra i alle relevante saksområder som berører medlemmenes økonomiske og sosiale interesser. Likeså er forbundets nye VISJON grei å ha med seg på vegen videre. Den lyder: Vart forbund skal fremstå som det beste alternativet for organisering av alt personell med tilknytning til Forsvaret og deres livsledsagere. Dokumentet slår også fast VERDIER og NORMER som kort oppsummert dreier seg om Pålitelighet, Respekt og Åpenhet. Forbundets OVERORDNEDE MÅL er delt inn i tre bolker som dreier seg om: Relasjon til medlemmer og omgivelser Støtte til Forsvarets virksomhet Økt medlemstilslutning Det viktigste kommer til slutt og heter FRA PLAN TIL HANDLING. Strategidokumentet skal være en overbygning for en mer spesifikk handlingsplan med fokus på ulike satsningsområder. F.eks. Rekruttering, informasjon, organisasjonsutvikling oglignende. Dette er planer innenfor mer avgrensede omrader der det er naturlig med

2 spesifikke mål og tilhørende tiltak. Handlingsplanen er dessuten mer avgrensende i tid enn strategidokumentet som har et 6-års perspektiv. Både i årlig budsjettbehandling og rullering av handlingsplaner bør det jobbes med sikte på å få planer og tiltak til å virke i samme retning og mot de samme mål. Det må derfor legges vekt på kommunikasjon slik at vedtatte mål blir kjent for hele organisasjonen. Strategidokumentet har trukket opp noen strategier innenfor områder som forbundet ser på som helt sentrale. Det er viktig at landsstyret sikrer nødvendige midler til å følge opp disse og de spesifikke satsningsområder i gjeldende handlingsplan. Like viktig er det å understreke at alle tillitsvalgte er viktige for at forbundet skal nå de mal som blir satt. Slik er strategien lagt for kommende 6 årsperiode. Vår utfordring lokalt blir å arbeide det inn i vår egen HANDLINGSPLAN år for år videre fremover. Vi vil gjøre vårt beste. Medlemsmøtet 26. oktober må sies å være meget vellykket gjennomført. Vår leder Tor Ulf Bygmester kunne ønske velkommen til nesten fullsatt sal, og ga først en kort orientering om styrets arbeid. Eidsvoll Fotoklubb v/vibeke Hansen og Tommy Grønnvold presenterte klubben sin på en fin måte, og viste oss noen av bildene sine som de hadde redigert og satt sammen til en sammenhengende fremvisning med tilpasset stemningsfull musikk. De fortalte litt om det å finne motiv og det å redigere bildene etterpå. Kort oppsummert så ga de råd om å ta mer enn ett bilde av samme motiv, gjerne fra flere vinkler om en hadde tid til det. Under redigeringen etterpå kunne man bare slette de bildene som ikke ble brukbare. Enkelt og greit. De fortalte oss at familiebilder var den type bilder som de aller fleste tok godt vare på og oftest tok frem for å se på år etter år. Slik var det bare. Kaffe kaker og sosialt samvær fulgte deretter. Åresalget gikk så kronene klirret i kassa og gevinstene var mange og fine. Den musikalske spørreleken etterpå hadde Helge Boyesen lagd og fremførte denne med smil og forventning. Spørsmålene var mange og svarene vi kom frem til var ikke alltid riktige. De tre med flest riktige, vant gratistur med Stenaline til Danmark. Før leder oppsummerte kveldens møte og ønsket vel hjem, Leste Arve Normann Solberg en liten Hedemarkshistorie om hvordan det var å være ung og uerfaren på fest på lokalet på Hedemarken i gamle dager, da han var ung. :-) Videre fremover: Høstens og vinterens program ser foreløpig slik ut: λ Julebord 25. nov. kl 1800 Sessvollmoen (Befalsmessa) λ Styremøte 06. des. kl 1800 Sessvollmoen (Kontoret) λ Kirkeparade 07. des kl 1200 Fremmøte Sessvollmoen. λ Julemiddag 07. des. kl 1500 Sessvollmoen λ Julekaffe 16. des. kl 1600 Dal (Grendehuset) λ Styremøte 03.jan. kl 1800 Sessvollmoen (Kontoret) λ Medlemstreff 25.jan. Kl 1800 Sessvollmoen (Bygning 29) λ Styremøte 02. feb. kl 1800 Sessvollmoen (Kontoret) λ Årsmøte 18. feb. kl 1700 Sessvollmoen (Befalsmessa λ Jubileumsfest 18. feb. kl 1830 Sessvollmoen (Befalsmessa) λ 30årsdag markering19. feb. kl 0001 Sessvollmoen (Befalsmessa)

3 Julebordet står for døren og avvikles i tradisjonen tro i Befalsmessa på Sessvollmoen fredag den 25 november kl Der håper vi å treffe dere alle sammen til en hyggelig førjulssamling med god mat og fin stemning. Se vedlagte innbydelse. Meld dere på det blir et hyggelig lag. KIRKEPARADE sammen med alle tilsatte og soldater på Sessvollmoen. Sjef FKL har invitert oss til å delta. Merk dere at det er påmelding på grunn av busstransporten til og fra Ullensaker kirke. Etterpå er vi invitert til Julemiddag sammen med sjef FKL og hans personell i mannskapsspisesalen. Til slutt gir Sjef FKL en orientering til oss seniorer som er spesielt innbudte gjester. Arrangementet avsluttes ca kl Innbydelse vedlagt. Husk å melde deg på! Hva ønsker du deg av oss? Styret ønsker tilbakemelding fra dere medlemmer på hva dere ønsker dere av arrangementer, innhold i møter, temaer som interesserer osv. Ikke glem at styret er til for dere, og at det derfor er du og dere som må fortelle oss hva dere ønsker og gjerne vil være med på.. Dersom noen vil være anonym, send oss et brev med ønskene dine uten underskrift. Sekretæren ber deg om hjelp: Medlemskartoteket Avdelingen vil ajourføre og rette opp medlemskartoteket, og trenger din hjelp. Medlemmer som har internett bes vennligst sende følgende opplysninger til vår sekretær: Navn Adresse Fødselsdag E-post adr. Når innmeldt Medlemmer uten internett vil bli ajourført etter hvert som vi treffes, eller ved at de tar en telefon til sekretæren. Rekrutteringskomiteen Foreningen vår får gledelig nok, stadig nye medlemmer. ϑ Det gleder oss veldig, og gir en følelse av at det vi driver med ikke er bortkastet. Vi vet imidlertid at det er svært mange medlemsberettigede som trenger et lite puff i baken, slik at de blir klar over hvor trivelig vi har det sammen på møter, fester, turer og andre arrangementer. Dette lille puffet i baken trenger vi din hjelp til! Videre er det viktig at de blir klar over hvor nyttig det er for alle seniorer og statspensjonister spesielt, at vi er mange som står bak det forbundet vårt arbeider med ovenfor myndighetene. Dette gjør at vi alle kan gå alderdommen trygt i møte, når og om den kommer. Ifølge våre nye vedtekter er følgende personer medlemsberettiget. Vi siterer: FSF tar opp medlemmer som på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens Pensjonskasse (SP). Likeledes tas opp som medlemmer deres ektefeller eller samboere samt etterlatte ektefeller eller samboere. Med Forsvaret menes i denne sammenheng også Forsvarsdepartementet og alle underliggende etater.

4 I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav, kan det tas opp som medlemmer i forbundet personer som har eller har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret. Dette kan eksempelvis være personell med tidligere tjeneste i Forsvaret, HV-befal, vervede/grenaderer, veteraner fra internasjonale operasjoner. Likeledes deres ektefeller og samboere. Medlemskap i forbundet skal primært skje ved tilknytning til den lokalavdeling vedkommende geografisk hører til. Ved slik tilknytning delegeres vurdering og avgjørelse om medlemskap til lokalavdelingene iht. medlemskriteriene. Medlemmene administreres av lokalavdelingene som periodisk rapporterer antall tilknyttede medlemmer til forbundet etter fastlagte retningslinjer. For personer som ikke ønsker lokal medlemstilknytning, kan det innvilges medlemskap som knyttes direkte opp til forbundet. Forbundet sentralt vurderer da om medlemskap kan innvilges iht. medlemskriteriene. Medlemmer med direkte tilknytning administreres sentralt av forbundet, men gis normalt ikke lokal oppfølging på linje med ordinær tilknytning til en lokalavdeling. Meld direkte til Rekrutteringskomiteens leder Tore Røstad på mailadresse eller til avdelingens sekretær Trond Haugseggen på telefon eller , eller på mail dersom du har aktuelle kandidater. De sender innmeldingsdokumenter til deg eller den enkelte du foreslår som potensiell nytt medlem. Vi har nå utarbeidet helt ny informasjonsbrosjyre for avdelingen vår, med vedlegg om lokale og sentrale tilbud som bør friste til medlemskap. På forhånd takk for hjelpen, om du tar deg dette bryderiet og skaffer oss nye medlemmer. Nye Medlemmer Siden forrige Nyhetsbrev har vi ingen nye medlemmer å fortelle om. Turkomiteen Komiteen viser til forbundets samarbeidsavtale med Active Travel Norway AS (ATN) tlf og Anne Aamodt AS Ta gjerne direkte kontakt med vår turkomite v/jørgen Nygaard på tlf Mobil om du ønsker en samtale om reiser, eller for å melde deg på en tur. Nytt nå i år er at det er etablert et nært samarbeid om turer med FSF-Gardermoen og FSF-Oslo. Så langt vi har oversikt nå, har vi i fellesskap følgende turer klare: Juletur med buss til Tallin og Stockholm desember Vintertur til Savalen mars 2012 Se vedlegg Vårtur til Tyrkia april Se vedlegg Sommertur til Sørlandet 25 juni-1 juli Se vedlegg Sensommertur til Østerrike/Ungarn/Slovakia 27 aug 3 sept Se vedlegg Bårebukett når medlemmer dør! Fra og med Årsmøtet den 3. mars 2007, innførte styret en ordning med at alle medlemmer som går bort, blir hedret med en Bårebukett m/sløyfe som en siste hilsen fra Foreningen og som takk for innsatsen for Forsvaret. Normalt pålegges denne ved prestens forsorg. Styret trenger din hjelp som varsler, slik at ingen blir oversett. Dette er svært viktig for oss alle sammen!

5 Trim Har du husket å trimme i dag? Det hjelper mot det meste! Vi anbefaler daglige mosjonsturer ut i frisk luft. Benytt deg gjerne av lokale tilbud. Prøv en henvendelse til frivillighetssentralen i kommunen der du bor og spør etter deres organiserte fellesopplegg for trim og mosjon. En fisketur er heller ikke å forakte. Skranter helsa slik at du ikke kan gå noe særlig, vil god gammeldags linjegymnastikk avpasset til deg selv, være en god erstatning. Det er moro å føle mestring! Lykke til! ϑ Vil du vite mer Gå inn på og les litt der. Vil du vite enda mer, trykk på fanen HJEMMESIDEN - Vips så er du inne på Forbundets hjemmeside! Vil du vite enda mer ring en av oss i styret, så skal vi hjelpe så langt vi klarer. Inntil neste utgivelse av Nyhetsbrev, vil jeg på vegne av styret i Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike, ønske dere alle sammen En riktig fin førjulstid! Vi håper å se deg på julebordet 25. november og på arrangementene videre fremover ϑ Vennlig førjulshilsen Tor Ulf Bygmester Leder

6 FORSVARETS SENIORFORBUND AVDELING ØVRE ROMERIKE Innbydelse til julebord Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Inviterer til hyggelig Julebord i Befalsmessa, Sessvollmoen fredag 25. november kl Meny: Velkomstsherry! Julemiddag: Varm buffé med tradisjonell Juleribbe og pølse, eller pinnekjøtt med tilbehør Drikke til maten 1 øl eller1gl rødvin, 1 gl akevitt Påfyll kan kjøpes Dessert: Riskrem m/rød saus Kaffe og småkaker ( avec kjøpes i baren) Bar - Levende musikk Dans - Sosialt samvær! Baren stenger kl og vi runder av og ønsker vel hjem ca. kl Bindende påmelding til Arne Bigseth / eller Helge Boyesen / innen søndag 20. november kl Inviter gjerne med dine (forsvars)venner! Hyggelig subsidiert pris pr kuvert for medlemmer Kr 150,- Pris pr. kuvert for de som IKKE er medlemmer Kr 200,- VEL MØTT! Med vennlig hilsen Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Tor Ulf Bygmester Leder

7

8 Fra Turkomiteen Første tur i 2012 er den tradisjonelle turen til Costa del Savalen FRA 12 MARS TIL 16 MARS Vi blir hentet med buss for de som ønsker det på Jessheim stasjon og Dal stasjon. Og når vi ankommer Savalen blir vi ønsket velkommen med kaffe og hjemmebakte kaker. Hotellet har moderne og særpreget Spa og velværeanlegg for avslapping og rekreasjon. Hotellet har også mange forskjellige bademuligheter. Hovedbassenget holder ca 30 grader. Der er boblebad, vannmassasje, vannstråler for fot, kropp og skuldre. Utenfor hotellet finner vi merkede og fine turløyper og oppkjørte skiløyper. Det blir også arrangert en tur til Tynset og et besøk i julehuset. TURFAKTA: PRIS PR PERSON I DOBBELTROM KR FRA MANDAG MIDDAG TIL FREDAG FROKOST. PRIS PR PERSON I ENKELTROM kr 3.590,- BUSS TUR /RETUR JESSHEIM SAVALEN KR.490,-PR PERSON PÅMELDING TIL EDVIN PEDERSEN TELEFON: INNEN 13. FEBRUAR BETALING SKJER DIREKTE TIL HOTELLET VED AVREISEN. For Turkomiteen Jørgen Nygaard

9 TUR TIL DEN TYRKISKE RIVIERA VÅREN 2012 AVREISE 20.APRIL OG RETUR 27. APRIL. DAG 1-GARDERMOEN-ANTALYA. Charterfly Gardermoen Antalya, flytid 4 timer og 15 minutter. Det vil bli servert et måltid og alkoholfri drikke ombord. Guiden tar imot oss på flyplassen og kjører oss med buss til hotellet i Antalya. Vi spiser middag på hotellet. DAG 2-UTFLUKT MED OVERNATTING TIL PAMUKKALE. Vi får en interessant bussreise gjennom Toros-fjellene. Vi spiser lunsj underveis og ankommer Pamukkale ut på ettermiddagen. Her spiser vi middag på hotellet. DAG 3-PAMUKKALE Etter frokost kjører vi opp til Pamukkale, de fantastiske kalkformasjonene som står på UNESCOS liste. Her er det mange muligheter, bade i Kleopatra bassenget, guidet tur i oldtidsbyen Hierapolis som ligger like ved siden av Pamukkale. Middag og overnatting på samme 4-strjernes hotell som har termalbasseng både ute og inne. DAG 4. Etter frokost drar vi mot Side. På veien mot Side kjører vi innom en stor skinnmanufaktur med muligheter for å handle. Etter lunsj reiser vi videre til hotellet. Hotellet er et 5-stjerners hotell. Middagsbuffet og overnatting her under resten av oppholdet. DAG 5,6 OG 7til egen disposisjon eller utflukter. DAG 8. Retur til Gardermoen. Beregner å lande på Gardermoen om morgenen TURFAKTA Fly fra Gardermoen Antalya tur/retur Transport flyplass - hotell - flyplass Halvpensjon - frokost og middagsbuffet Hotell i sentrum av Antalya 1 natt 5-stjerenes strandhotell i dobbeltrom 4 netter 4-stjerners hotell Pamulukka i dobbeltrom-2 netter Dyktig guid på utflukter og norsk reiseleder som er med på hele turen. PRIS PR PERSON I DOBBELTROM KR 3.995,- TILLEGG FOR ENKELTROM KR 1.250,- PÅMELDING INNEN 1. JANUAR 2012 TIL ARNE HIRTH-TLF Når påmeldingsfristen er ute,er påmeldingen bindende. Navneliste vil bli oversendt UT OG REIS som er arrangør av turen og de overtar da alt med innbetaling og nærmere informasjon om turen. For turkomiteen Jørgen Nygaard

10 SØRLANDET - STAVANGER -TELEMARK Stavangerregionen kan by på mange uforglemmelige naturopplevelser. Og alt innen rekkevidde enten man ønsker å oppleve vakre fjorder, majestetiske fjell eller åpne hav. Flor& Fjære, verdens nordligste palmeøy er en opplevelse i seg selv. Åsmund Bryn startet med beplantning av trær og blomster ute på denne forblåste øya som i dag rommer mange eksotiske vekster. Lysefjorden, en av de mest kjente fjordene i Stavangerregionen. Den er 42 km lang med opp til 1000 høye fjellsider som stuper loddrett ned i fjorden. Dette er uten tvil et av høydepunktene i norsk natur. Telemarkskanalen - en ingeniørkunst som er en opplevelse å få med seg. 1 dag Gardermoen Grimstad Vi møtes til avtalt tid og starter på turen mot Sørlandet etter en tur innom hovedstaden. Vi spiser lunsj et egnet sted og ved ankomst Grimstad blir vi møtt av en lokal guide som tar oss med rundt i byen og stedet hvor Henrik Ibsen gikk i apotekerlære. Vi sjekker inn på vårt hotell og samles til felles middag 2 dag Grimstad - Stavanger Frokost. Vi fortsetter på Sørlandsveien til Kristiansand og videre mot Stavanger. Vi svinger av ved Flekkefjord og kjører Nordsjøvegen til Stavanger. Vi tar en stopp i Sogndalstrand før vi fortsetter mot Egersund og kommer ut ved Brusand på Jæren. Her får vi se Nordsjøen rett ut og steingjerdene som skiller gårdene på dette slettelandskapet. Videre fortsetter vi mot Stavanger. Felles middag. 3 dag Stavanger Frokost. Vi møter vår lokalguide som vil ta oss med på sightseeing for å vise oss oljebyen. Det blir tid på egenhånd. Til avtalt tid samles vi for en kveldstur til Flor og Fjære. Avreise fra Skagen kaien i Stavanger og vi tar turen med båt ut til Sør-Hidle. Denne praktfulle øya med alle de eksotiske plantene er en opplevelse i seg selv. Ved ankomst får vi en omvisning før vi får servert et herlig måltid. 4 dag Stavanger Lysefjorden - Morgedal Frokost. Vi tar i dag turen inn Lysefjorden med fergen. Vel inne i Lysebotn kjører vi hårnålsvingene til Øygardstøl hvor vi spiser lunsj. Deretter går turen over Suleskard til Dalen, Høydalsmo og til Morgedal for middag og overnatting. 5 dag Morgedal Telemarkskanalen - Gardermoen Frokost. Vi takker for oss i skisportens vugge som bygda blir kalt etter Sondre Norheim. Vi kjører ned til Kviteseid og går ombord i Telemarkskanalen som skal bringe oss til Ulefoss. Vi spiser lunsj om bord. Her venter vår buss som skal bringe oss til Gardermoen og vi sier takk for en uforglemmelig tur. Pris ca 6000,-kr pr person i dobl. rom. Prisen er kun en indikasjon og vil avhenge av antall deltagere og utflukter underveis. Prisen inkluderer: Busstransport i 6 dager. Ferge og veiavgifter. Utflukter. Lokalguider Overnatting med ½ pensjon. Tillegg: Enkeltrom

11 Turen går mandag 25. juni Bindende innmelding innen 20 mai 2012 til Jørgen Nygaard tlf eller Ingrid Fosshaug tlf For Turkomiteen Jørgen Nygaard

12 ØSTERRIKE OG UNGARN, WIEN, BRATISLAVA OG SARVAR KULTUR, MUSIKK, VELVÆRE, GJESTFRIHET - KORT SAGT - DET GODE LIV. Vi møter reiselederen ved ankomst Oslo Lufthavn Gardermoen. Avreise fra Gardermoen med Norwegian kl med ankomst kl i Wien. Her møtes vi av transfer bussen som kjører oss in til Wien sentrum, hvor vi spiser en enkel lunsj. På lunsjrestauranten møter vi vår skandinavisktalende guide, som skal ta oss med på en 3 timer lang rundtur i kulturbyen Wien. Vi sjekker inn på hotellet, hvor vi spiser middag. Dag 2.Wien Vi inntar en deilig frokost før vi drar på en rundtur i Wien med skandinavisktalende lokalguide. Etter sightseeingen, er dagen til egen disposisjon. På kvelden hentes vi av bussen og blir kjørt til Schloss Schønbrunn. Dette er kanskje turens høydepunkt. ved siden av god mat, er konserten med kjent wienermusikk en storslagen opplevelse. Dag 3 Wien Bratislava - Sarvar Etter en god frokost setter vi oss på bussen som kjører ned til Donau, hvor vi går om bord i båten som tar oss til Bratislava. Etter 2 timers tur ankommer vi Bratislava hvor bussen samt vår lokalguide venter på oss. Vi får en interessant rundtur i Slovakias hovedstad som avsluttes med lunsj. Vi fortsetter mot Gyør, og kjører gjennom vakkert Ungarsk landskap, som er mer variert enn lenger syd i landet. På ettermiddagen ankommer vi til Sarvar og 5 stjerners hotell Spirit. Etter å ha gjort oss litt kjent med hotellet er det felles middag. Hotell Spirit i byen Sarvar i regionen VAS. Byen har innbyggere. Hotellet Spirit har 273 rom og et SPA og velværeanlegg på 10000m2 med 22 forskjellige basseng. Hotellet har egen lege, tannlege, fysioterapeut og frisør. Dag 4 Sarvar Etter frokost er dagen til egen disposisjon. Vår lokalguide vl være her på formiddagen og bistå de som ønsker assistanse i forbindelse med massasje, evt fysioterapi, tannlege eller lege. Vi benytter dagen til å nyte hotellets flotte fasiliteter både ute og inne. Felles middag på hotellet. Dag 5 Utflukt i områdene rundt Sarvar Etter frokost skal vi besøke bondegården LUKACSHAZA som er en gammel gård bygget rundt et tun. Det er interessant å se hvordan de driver økologisk etter gamle tradisjoner. Lunsjen vi får her er laget av råvarer som er produsert på gården. Her får vi også oppleve ungarsk folklore. På ettermiddagen har vi tid til egen disposisjon. Felles middag. Dag 6 Savar Etter frokost er dagen til egen disposisjon. Vi benytter dagen til å nyte hotellets flotte fasiliteter. En spasertur inn i Sarvar eller rundt i området er også verdt å teste ut. Hotellet har sykler til utleie. Felles middag på hotellet. Dag 7 Sarvar Etter frokost er dagen til egen disposisjon. I dag er det mulighet til en valgfri utflukt som ikke er inkludert i prisen. Det vil bli gitt informasjon på hotellet dagen før. Ellers er

13 dagen til egen disposisjon. Aftenfolklore med tilhørende ungarsk middag. Dag 8 mandag Wien-Oslo Etter en god frokost, reiser vi fra Sarvar via Sopron ut til flyplassen og tar farvel med Ungarn og Østerrike for denne gangen. Avreise med Norwegian kl med ankomst Oslo Lufthavn Gardermoen kl Pris ca kr ,-pr person ved 30 betalende deltagere. Inkludert i prisen; Fly Norwegian Oslo-Wien-Oslo inkl flyskatt Busstransport i Ungarn og Østerrike 5 overnattinger i dobbeltrom på hotell Spirit***** 2 overnattinger i dobbeltrom på **** hotell Wien 7 frokoster 6 middager 1 lunsj i Wien 1 sightseeing i Wien 1 middagskonsert med middag i Schloss Schønbrunn 1 båttur på Donau fra Bratislava til Wien 1 sightseeing med skandinavisktalende guide i Bratislava 1 lunsj i Bratislava 1 utflukt til lokal bondegård med servering Norsktalende lokalguide på utflukter 1 person fritt ved 30 betalende deltagere Reiseleder fra Active Travel Norway Tillegg i prisen: Enkeltrom NØK 750,- Reiseforsikringer Drikkevarer til måltider Flyselskap: Norwegian Valuta: Ungarske Forint - HUF og Euro. Vi tar forbehold om endringer av flytider, flyskatt og valutakurser vi ikke er herre over. Endelig pris bekreftes når avreisedag er endelig bestemt Denne turen er planlagt i tiden mandag til mandag 03, Bindende påmelding innen fredag 20.juli 2012 til Ingrid Fosshaug tlf eller til Jørgen Nygaard tlf For Turkomiteen Jørgen Nygaard

14 Medlemstilbud Medlemskapet er i seg selv eksklusivt og gir deg som senior på Øvre Romerike visshet om at dine rettigheter blir ivaretatt også for fremtiden. Styret ønsker å videreutvikle medlemstilbudet, slik at dette i seg selv, lettere kan oppfattes både rekrutterende og økonomisk lønnsomt. Det jobbes seriøst med flere avtaler. Vi kan med glede presentere følgende ekstratilbud: NB! Medlemskort må forevises: Kundeavtale med Felicia treningssenter for damer på Jessheim. Avtalen gjelder i Rådhusveien 4, på Jessheim og trer i kraft fra 1. august 2011 Prisavtale kr 300, pr mnd. (Full pris kr360,.) Kundeavtale med Råholt Sykkel og Sport. Avtalen innebærer at du får 20% rabatt på alt sportsutstyr. Unntak kan være på enkelte bestillingsvarer. Blomsteravtale med Florine på Dal. Der får våre medlemmer en rabatt på 10 % på blomster. Kundeavtale med Eidsvoll Bilsenter A/S Mekonomen (Biltilsynets gamle lokaler på Botshaugtangen i Eidsvoll.) Avtalen gjelder service eller reparasjon av biler av alle merker, med totalvekt inntil kg. Avtalt timepris er for tiden kr. 630,- eks. mva. Det gis inntil 15 % rabatt på deler fra Mekonomen. Leiebil kr. 200,- pr døgn så lenge bilen står på verkstedet. Pris på EU kontroll kr. 400,-. Ventetid på verkstedtime er 3-5 dager, avhengig av type oppdrag. Rammeavtale med BN Data & Elektronikk A/S. Våre medlemmer vil bli prioritert i servicesammenheng, og får tilgang til eksklusiv service og god oppfølging. Service for avtalekunder er normalt 2-5 dager. Ekspresservice/øyeblikkelig hjelp, faktureres med startpris pålydende kr.800,- eks. mva. Det gis spesialpriser på produkter og utstyr, med unntak av tilbudsvarer og kampanjer. På tilbehør/rekvisita gis til enhver tid 10 % rabatt på gjeldene utsalgspris. For tilleggsarbeider på verksted gjelder kr. 680,- eks mva. Rammeavtale med Fargerike Sletvold A/S. Våre medlemmer er plassert i rabattgruppe 500. Dette gir 5 10 % rabatt, avhengig av varegruppe. Ved nettovarer og tilbudspris gis ikke ytterligere rabatt Kundeavtale med Montèr Eidsvoll og Jessheim (og andre Montèrbutikker). Den rabatten vi oppnår er forskjellig fra varegruppe til varegruppe og gjelder kun ved kontant salg. Ved større innkjøp oppnås spesialpris etter avtale med butikksjefen i hvert enkelt tilfelle. Oppgi kundenr

15 Rabattavtale med HAIRPORT på Jessheim storsenter. Der får våre medlemmer 15 % rabatt på all hårbehandling. (Ikke produkter) Kundeavtale med BilXtra Råholt. (Gjelder også Hjulmakeren BilXtra på Gjelleråsen og BilXtra Hadeland på Roa.) Den rabatt vi oppnår er forskjellig fra varegruppe til varegruppe og gjelder kun ved kontant salg. Oppgi kundenr Kundeavtale med Grim Maskin Service, Industriven 28, på Jessheim Den rabatten vi oppnår er forskjellig fra maskintype til maskintype og gjelder kun for hovedgjenstander ved kontant salg. Fra 3 10% på snøfresere, motorplenklippere, motorsager og tilhengere. Sentralt inngåtte medlemstilbud. Advokatfirmaet Bjerknes Wahl-Larsen A/S Medlemmer av Forsvarets Pensjonistforbund og deres familier, tilbys nå rabatterte priser på advokattjenester innenfor alle områder av juss, bortsett fra skatt. Eksempler på områder hvor det kan være behov for advokatbistand: o Samboeravtale o Arv, Testamente o Skilsmisse o Nabotvister o Husleiespørsmål o Arbeidsrett o Pensjon Priser: En innledende konsultasjon på inntil 45 minutter på telefon eller møte for kr. 500,- eks. mva. hvor man kan få sin sak vurdert. Eventuelt videre advokatarbeid til markedspris, som pr. i dag utgjør fra kr ,- eks. mva. pr. klokketime. Du får rask og god service og et prisoverslag på forhånd. Kontakt advokatene: Tlf eller E-post: Se også vår hjemmeside på Internett: AVIS - Rabatterte priser på leiebil Aksess - Avtalen som muliggjør netthandel av profileringsartikler med eller uten logo Hurtigruten - Rabatterte priser på reiser Active Travel AS - Tilrettelagte rabatterte reiseopplegg for våre medlemmer Anne Aamodt AS - Tilrettelagte reiser for våre medlemmer Forsvarets etablissementer rimelig overnatting og forpleining når du er på reise. Forsvarets flyruter behovsprøvet reise når kritiske situasjoner oppstår i den nære familie som dødsfall/begravelser eller akutt alvorlig sykdom. Behovet må legitimeres ved bestilling.

Pensjonistforbundets medlemsreiser 2011

Pensjonistforbundets medlemsreiser 2011 Pensjonistforbundets medlemsreiser 2011 Herlig SPA i Ungarn Hurtigruten i midnattsol og mørke Kroatisk sjarme Tyrkias strender Eventyrlige Syd-England Velkommen til Pensjonistforbundets medlemsreiser!

Detaljer

Til Kina med Grenda. Beijing og Baoding. 1. 10. November 2006

Til Kina med Grenda. Beijing og Baoding. 1. 10. November 2006 Beijing Baoding Den kinesiske eske Kirkeveien 79B P.O.Box 5925 Majorstuen 0308 OSLO, Norway Phone: +47 23 33 28 80 Fax: +47 23 33 28 81 E-mail:kina@mittkina.no www.mittkina.no Til Kina med Grenda Beijing

Detaljer

ISHAVSFORENINGEN JAN MAYEN.

ISHAVSFORENINGEN JAN MAYEN. JULEBREV 2013 18/12-2013 Hallo alle sammen Jeg får begynne med å si takk for sist til dere som var på treffet i Trondheim i oktober, og jeg håper å få se mange flere Jan veteraner ved neste korsvei. Nå

Detaljer

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Nr. 1 mars 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Et år med koordinator for utredning av levende givere Kjønnsaspekter

Detaljer

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 3 2012 Årg. 67 En spennnende høst Ny medarbeider Julemarkedstur Aktive lokallag Vervekonkurransen Mye felles med Utdanningsforbundet! Vi i

Detaljer

God jul og godt nytt år! 75 år. Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement. Turtilbud 2015

God jul og godt nytt år! 75 år. Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement. Turtilbud 2015 Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister 75 år NR. 4 2014 Årg. 69 Hvordan få nye medlemmer? Aktivitetsvenn for dement Turtilbud 2015 God jul og godt nytt år! colorlab.no The Norwegian

Detaljer

Mallorca 3. - 17. September 2013

Mallorca 3. - 17. September 2013 Mallorca 3. - 17. September 2013 Søknadsfrist for deltakere 15. april Søknadsfrist ansvarlig reiseleder 15. februar Søknadsfrist øvrige team medlemmer 15.mars Til deg som leser denne brosjyren! Vi er i

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 I dette bladet: Invitasjon til medlemsbowling 19. mars Invitasjon til medlemsmøte 2. april Invitasjoner

Detaljer

Kun i motbakker går det oppover...

Kun i motbakker går det oppover... Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_01-08 01-12-08 13:26 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 5 2008 Kun i motbakker FOTO: TUB går det

Detaljer

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Sentrenes aktivitetstilbud FORSMANN SENTERET S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret Innhold Side Velkommen til

Detaljer

Søknadsfrist for deltakere

Søknadsfrist for deltakere Mallorca 30. august 13. september 2014 Søknadsfrist for deltakere 25. april 2014 Søknadsfrist ansvarlig reiseleder 15. februar 2014 Søknadsfrist øvrige team medlemmer 15. mars 2014 Til deg som leser denne

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

- LTN reddet ferien vår side 4-5. magasin. Støtte fra Lånekassen s. 10. Forslag til landsstyre s. 11-13. Fra retten s. 8-9

- LTN reddet ferien vår side 4-5. magasin. Støtte fra Lånekassen s. 10. Forslag til landsstyre s. 11-13. Fra retten s. 8-9 magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 7-10. årgang 2011 - LTN reddet ferien vår side 4-5 Fra retten s. 8-9 Støtte fra Lånekassen s. 10 Forslag til landsstyre s. 11-13 Kjør forsiktig

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. 75 år. NR. 1 2014 Årg. 69 LOP JUBILERER

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. 75 år. NR. 1 2014 Årg. 69 LOP JUBILERER Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister 75 år NR. 1 2014 Årg. 69 LOP JUBILERER 75 1939 2014 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2014 www.lop.no Innhold

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja

Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja Nr. 3-2011 Oktober Medlemsinformasjon Årgang 9 Spennende høstmøte med den kjente legen og musikkterapeuten Audun Myskja Torsdag 27. oktober kl 18.00 har vi vårt store høstmøte på Pors klubbhus. Vi har

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

MUSKELNYTT Nr. 1 2014

MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT Nr. 1 2014 Muskelsyk toppidrettsutøver Med rullestol: Nordland på langs ALS-Alice: Jeg lever jo fortsatt! Ny spalte: MIN MENING Thorgeirs mareritt: Promille

Detaljer

DE GYLNE ÅRENE. Knut «Kuppern» Johannesen: - Å holde seg i form øker jo livskvaliteten.

DE GYLNE ÅRENE. Knut «Kuppern» Johannesen: - Å holde seg i form øker jo livskvaliteten. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.GYLNEÅRENE.NO NR. 16 DESEMBER 2014 DE GYLNE ÅRENE Les om LHL HJERTE- OG KARSYKDOMMER Hvordan forebygge hjerte- og karsykdommer? PENSJONISTFORBUNDET

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

2014-2015. Kypros, Madeira, Lanzarote, Italia & Mallorca SOMMER, HØST, VINTER & VÅR. litt mindre. litt mer.

2014-2015. Kypros, Madeira, Lanzarote, Italia & Mallorca SOMMER, HØST, VINTER & VÅR. litt mindre. litt mer. litt mindre. litt mer. Kypros, Madeira, Lanzarote, Italia & Mallorca SOMMER, HØST, VINTER & VÅR 2014-2015 Alltid med Vitaltour Avreiseservice på flyplassen Voksne, erfarne reiseledere og lokale guider

Detaljer

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12 CP Utsikt og visjoner Fra landsmøtet, se side 12 bladet Nr. 2 2012 58. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 CP bladet Nr. 2 2012 58. årgang

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. God Jul & Godt Nyttår. Forsvarets seniorforbund. Nr. 4 2013

MEDLEMSKONTAKT. God Jul & Godt Nyttår. Forsvarets seniorforbund. Nr. 4 2013 MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 4 2013 God Jul & Godt Nyttår n Leder: Leder 2 Ord til ettertanke 3 Ny statsråd 4 5 Forsvarssjef 6 7 Utfordringer i seniorpolitikken 8 9 Statens pensjonskasse

Detaljer

SELVSTENDIG DRØFTINGSRETT FRAMTIDSFULLMAKT

SELVSTENDIG DRØFTINGSRETT FRAMTIDSFULLMAKT Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister 75 år NR. 3 2014 Årg. 69 Etter landsmøtet: SELVSTENDIG DRØFTINGSRETT FRAMTIDSFULLMAKT colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer