START HER.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.hiof.n START HER."

Transkript

1 S A R P S B O R G F R E D R I K S T A D H A L D E N START HER. STUDIEKATALOG 2005

2 Sjekkliste for STUDIEVALG UNDERSØKE Hvilke studietilbud finnes? VURDERE Hva har du lyst til? VELGE Hva passer best for deg? Redaksjon: Høgskolen i Østfold, studieseksjonen Foto: Høgskolen i Østfold/FotoBanken.com/Marit Anne Evanger (Scenekunstutdanning) Design/produksjon: Idé & Reklame, Halden

3 I NNHOLD START HER! Høgskolen i Østfold tilbyr 60 studier Høgskolen i Østfold har studenter og 400 ansatte fordelt på seks avdelinger i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad. Studiene ved Høgskolen i Østfold er tilpasset internasjonale grader gjennom bachelor- og masterstudier. Det finnes en rekke muligheter til å ta deler av studiene utenlands. Flere av våre studier/avdelinger befinner seg allerede i et internasjonalt faglig og flerkulturelt miljø. Lykke til med ditt studievalg! 4 Nytt høgskolesenter konkurranse 6 Om Østfold 8 Studieopphold i utlandet 9 Kvalitetsreform i høyere utdanning 10 Studentlivet, hva er det? 11 Studentenes velferd 12 Ingeniørutdanning 20 Datautdanning 26 Helse- og sosialfagutdanning 34 Scenekunstutdanning 36 Lærerutdanning 44 Økonomi-, samfunnsfag- og språkutdanning Høgskolen i Østfold 54 Oversikt over studiene 55 Slik søker du. Frister

4 Nytt høgskolesenter i VINN EN ipod! Høgskolen i Østfold innvier høsten 2005 første halvdel av det nye Høgskolesenteret i Halden. Tre km fra Halden sentrum vil topp moderne lokaler med stort flott bibliotek stå helt klare til bruk fra høsten 2006 for datautdanning, lærerutdanning, økonomi, samfunnsfag og språkutdanning. Høgskolens Avdeling for helse- og sosialfag har moderne lokaler på Kråkerøy i Fredrikstad. Høgskolens Avdeling for ingeniørutdanning holder til på Valaskjold i Sarpsborg. Høgskolens Akademi for scenekunst er i Gamlebyen i Fredrikstad. Du kan vinne ipod photo, ipod U2-versjon eller ipod mini i konkurransen på internett, se 4

5 UNNSKYLD, kan du si meg veien til framtida? Hva har du lyst til? Utforske? Utvikle? Utforme? Utdanne? Ut av mors rede? Utlandet? Hvor langt vil du? Mestre? Master? Mester? Hva passer du best til? Skape? Komponere? Visualisere? Finne? Kartlegge? Analysere? Formidle? Møte? Kommunisere? Behandle? Påvirke? Styrke? Vinne? Kontrollere? Sjefe? Hvis ja på bare ett av disse spørsmålene: Høgskolen i Østfold gir deg flere muligheter, som du finner ved å lese denne studiekatalogen. 5

6 Østfold. Akkurat passe! Stadig flere velger Østfold. Her er det godt å studere, bo og arbeide. Østfold er det fylket i Norge hvor folketallet har økt mest. Østfold ligger sentralt, har flott skjærgård og passe store byer. Kjør til nabobyen på en halvtime, Oslo på 1 time, Gøteborg på 2 timer. Visste du at Norge har 25 statlige høgskoler? Høgskolen i Østfold er den 7. største. Region i spennende utvikling: Ny Svinesundsbru i 2005 og 4-felts E6. Enda kortere reisetid til sentrale strøk og det store utland. I eliteserien (Fredrikstad Fotballklubb) og O-verdenseliten (Halden Skiklubb). Fakta om Østfold Halden har innbyggere Sarpsborg innbyggere Fredrikstad innbyggere Østfold har innbyggere 6 I Østfold finner du fine og passelig store byer.

7 Når du velger studium, velger du også studiested. 7

8 Studieopphold i utlandet Høgskolen i Østfold har avtaler med mange utenlandske læresteder. Ved disse institusjonene kan du studere i 3 12 måneder. Oppholdet inngår som en del av graden din ved Høgskolen i Østfold og fører dermed ikke til tap av studietid. Alle som er tatt opp på et bachelor- eller masterprogram kan søke om et studieopphold i utlandet. Høgskolen har flest avtaler i Norden og Europa, men også noen avtaler i USA. Du kan ta både teoretiske studier og praksis i utlandet. Hva som tilbys vil være avhengig av hvilket studium du går på og hvilke avtaler som er inngått for ditt fag. Til alle som tviler på om de tør, vil eller skal dra ut dersom muligheten byr seg, sier jeg; bare dra ut! Jeg hadde selv second thoughts den siste uka før avreise, men angrer ikke et sekund på at jeg dro likevel. Den spenningen er bare sunn, omtrent som foran en utrolig stor og viktig eksamen Det gjorde at jeg innerst inne skjerpa meg for å gjøre en god figur ute, både i praksis og i sosiale sammenhenger. Praksiserfaringen fra utlandet har også kommet godt med i yrket mitt som sykepleier. Ikke minst i forhold til å takle situasjoner der jeg ikke kan kommunisere verbalt med pasienter/pårørende med utenlandsk bakgrunn. Som sagt: Bare dra! Bjørn Christensen, utvekslingsstudent i Belgia (nå ansatt ved Aker universitetssykehus) Begynn god tid i forveien! Ting tar veldig lang tid. Man bruker alltid mer penger enn beregnet. Når det gjelder språk, anbefaler jeg på det sterkeste språkkurs både før man reiser og under oppholdet. Bo sammen med noen som snakker språket. Hvis man MÅ snakke et annet språk, så lærer man det mye lettere også. Helene Stensvik, utvekslingsstudent i Milano Når du tar deler av studiet i utlandet får du til sammen 8000 kroner i måneden i stipend og lån fra Lånekassen. I tillegg får du reisestøtte. Høgskolen har også enkelte avtaler som gjør at du kan få et ekstra stipend på ca kroner i måneden. Gjennom studieopphold i utlandet vil du få innsikt i andre lands språk og kultur. Du blir kjent med nye mennesker, får internasjonal erfaring og nye perspektiv. Vi anbefaler også at du som student ved høgskolen tar kontakt med våre utenlandske studenter for å lære å se ditt eget land med andres øyne, forbedre språkkunnskapene dine og få en direkte link til noen av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Internasjonal koordinator ved avdelingene eller i fellesadministrasjonen hjelper deg med å skrive søknad og andre praktiske forhold. Faglærer hjelper deg med å velge samt å forhåndsgodkjenne de kursene som passer best i ditt studieløp. Mer informasjon om studiesteder og stipendordninger finner du på våre internettsider (klikk på studier/opptak, deretter studier i utlandet). 8

9 Kvalitetsreform i høyere utdanning Kvalitetsreformen er en omfattende reform av høyere utdanning i Norge som nå er gjennomført ved alle landets universiteter og høgskoler. Sentralt i reformen står ny gradsstruktur, tettere oppfølging av studentene, nye eksamens- og evalueringsformer, ny studiestøttordning og økt internasjonalisering. Her vil vi kort informere deg om hva dette innebærer. Gradsstruktur. En skiller her mellom lavere grads nivå; Bachelorgrad, og høyere grads nivå; Mastergrad. Bachelorgrad har en normert studietid på tre år. Du som starter på et tre-årig studium høsten 2005, vil følge et tre-årig bachelor-program. Etter fullført utdanning vil du få graden bachelor, og et tillegg til denne tittelen vil angi hvilket fagområde bachelorgraden din dekker. Nærmere omtale av høgskolens bachelorstudier vil du finne under omtalen av studietilbudene i denne katalogen. Mastergrad har en normert studietid på to år. Du må ha fullført et bachelorstudium for å kunne starte på et mastergradsstudium. Nærmere omtale av høgskolens mastergradsstudier vil du også finne under omtalen av studietilbudene i denne katalogen. Karaktersystem og studiepoeng. Karaktersystemet som er innført, har en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. En todelt skala kan også benyttes, dvs. Bestått eller Ikke bestått. Det tidligere vekttallsystemet er nå erstattet med et system der et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. Både den nye karakterskalaen og innføringen av studiepoeng er i samsvar med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer System). Bedre studiekvalitet. Et siktemål med kvalitetsreformen er at studentene skal lykkes i studiene. Dette er noe vi ved Høgskolen i Østfold er sterkt opptatt av. I denne sammenheng foretar vi en gradvis endring av undervisnings- og evalueringsformer. Vi legger til rette for tettere oppfølging av deg som student, bl.a. gjennom hyppige tilbakemeldinger på dine prestasjoner gjennom studieåret. Utdanningsplan. I løpet av første semester ved studier av mer enn ett års varighet vil det bli utarbeidet en utdanningsplan mellom deg som student og høgskolen. I denne planen vil det komme fram hvilket ansvar og hvilke forpliktelser du som student og høgskolen har overfor hverandre. 9

10 Studentlivet, hva er det? tillegg kan man få godskrevet formell kompetanse gjennom emnet Styre- og organisasjonsarbeid, som er et tilbud kun til studenter med verv. Studentparlamentet og studentrådene er høgskolens demokratiske studentstyrer som jobber på vegne av studentene ved høgskolen. Parlamentet jobber tett med høgskolens ledelse, men jobber også med lokale saker, som f.eks. fadderordningen. I tillegg representerer parlamentet Østfold på nasjonale arenaer og konferanser. Parlamentet har en heltids studentleder og en ansatt organisasjonskonsulent. Hverdagen din som student ved Høgskolen i Østfold kommer til å bli både utfordrende og morsom. Men å være student er mye mer enn å bare lese fag og gå på forelesninger. Å være student er å ta sjanser, og å utvikle seg som menneske. Å være student vil si å stille kritiske spørsmål, og ta ansvar over sitt eget (studie)liv. Å være student er også det å ha det gøy, og å bli kjent med mange nye mennesker. Ved Høgskolen i Østfold gis det mulighet til innflytelse og studentmedvirkning, blant annet gjennom å ta verv. Som aktiv student får du mange nye venner, noe som gir deg et kontaktnett og gunstige fordeler videre i livet og på arbeidsmarkedet. Selvfølgelig får du en bekreftelse fra rektor som forteller på hvilken måte du har vært med å bidra. I Studentrådene er på avdelingene, og samarbeider med klassetillitsvalgte. De tar for seg lokale saker som gjelder avdelingen eller hver enkelt klasse/kull. Enkeltstudenter kan også kontakte studentrådet i aktuelle saker. Men de som det er flest av, og som sitter nærmest studentene, er de klassetillitsvalgte. De er kanskje de viktigste i studentdemokratiet, som jobber for best mulig undervisning og læringsmiljø for studentene i klassen/kullet. Studentene sitter også i en rekke andre styrer og utvalg. Se internettsidene for mer info. Studentsamfunn, lag og foreninger finnes i alle tre byer. Ved Høgskolen i Østfold er det mange ulike foreninger, og nye gror stadig frem. Du kan finne mange forskjellige lokale aktiviteter i studiebyene Halden, Sarpsborg og Fredrikstad, blant annet egen studentavis og egen studentradio. Samfundet i Halden er et stort regionalt studenthus for alle studentene ved høgskolen, med mange aktiviteter som f.eks. UKA hvert år. Det er også andre sosiale møteplasser i Fredrikstad og Sarpsborg. Fadderordningen «Klekk ut en student». Studentparlamentet organiserer i samarbeid med høgskolen hvert år Fadderuke for nye studenter. Her får nye studenter muligheter til å bli kjent med høgskolen, med sine medstudenter, og de kan delta på en rekke informasjonsmøter og sosiale arrangementer som rebusløp, konserter, fadderfest og lignende. Program for Fadderuken blir sendt til alle nye studenter. Mer informasjon på våre internettsider (velg «Studentorganisasjonen» øverst). 10

11 Studentenes velferd Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) er studentenes velferdsorganisasjon og ledes av et styre med studentflertall. Studentsamskipnadens administrasjon holder til på studenthuset i Halden sentrum fram til nytt høgskolesenter tas i bruk. Telefon E-post: Boligformidling. SiØ formidler egne og private hybler i studiebyene. Alle studenter som ønsker det får tilbud om bolig i sin studieby i Østfold. I Fredrikstad har Bjølstad Studentboliger 82 hybler sentralt i byen og rett ved skolen. I Halden finnes 130 hybler i nye og eldre studentboliger. Boligprisene i Østfold er lavere enn i norske storbyer og tilgangen på private hybler/leiligheter er svært god. Studenthus. Samfundet i Halden fra 1891 har pub/kafé, kro og konsert-/teatersal. Studentenes lag og foreninger møtes på Samfundet og huset er åpent hele uken. Sjekk programmet på internett! I Fredrikstad samarbeider studentene med et utested i byen, som arrangerer studentkvelder av ulikt slag. Det er også sosiale arrangement på høgskolen. I Sarpsborg holder studentene sine studentkvelder/ -aktiviteter på høgskolen eller på et av byens utesteder. Barnehageplasser. 14 barnehageplasser disponeres ved Kråkeby barnehage i Fredrikstad. Alle studenter ved høgskolen kan søke om disse plassene. Kantinedrift. Åpne kantiner ved alle studiesteder, sjekk tider og meny på nett. Bokhandel. Index bokhandel har utsalg på høgskolens avdelinger i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad pensumbøker og annet materiell. Velferdsordninger. Det finnes ulike velferdsordninger som studentene kan benytte seg av. Helsestøtteordninger (refusjon av egenandel ved legebesøk og dekning av utgifter ved behandling hos fysioterapeut og kiropraktor) Ordning for ulykkesrammede studenter Studenthytter Kulturstøtte Fadderordning/ulike velkomstarrangementer StudentRådgivningen. Trenger du noen å snakke med? Føler du deg ensom og alene i studentmiljøet? Er det vanskelig å konsentrere seg om fag og lesing? Har du økonomiske eller sosiale problemer? StudentRådgivningen er til for deg, og har faste kontordager i alle studiebyene. Mer info om studentvelferd på internett: 52 nye studentboliger ved Halden stadion 11

12 I NGENIØRUTDANNING Ellen S. Rofeldt lager design til ny type fartsbåt (se resultatet på side 18). 12

13 I NGENIØRUTDANNING Ingeniørutdanning Forkurs for ingeniørutdanning Forkurset er et ettårig tilbud som hovedsaklig retter seg mot: Søkere som har fagbrev eller grunnkurs og VK1 2 fra andre studieretninger enn allmennfaglig, eller som har grunnskole og minst 5 års praksis (eller en kombinasjon av videregående skole og praksis). I forkurset gis undervisning i emnene norsk (8 t/uke), (evt. norsk som andrespråk med 10 t/uke) engelsk (4 t/uke), samfunnsfag (3 t/uke), kjemi (2 t/uke), matematikk (10 t/uke) og fysikk (7 t/uke). Totalt 34 (evt. 36) undervisningstimer per uke. Bestått forkurs gir adgang til opptak til ingeniørutdanning i egen kvote. Søkere som har generell studiekompetanse uten fordypning i matematikk og fysikk. Disse emnene undervises i til sammen 17 t/uke. TRESS: Tre-semestersordning. TRESS er et tilbud om opptak til ingeniørutdanning for søkere med generell studiekompetanse/realkompetanse, men som mangler særkravene til matematikk og/eller fysikk. Gjennom sommerundervisning før første studieår, samt noe tilleggsundervisning, kommer TRESS-studentene i takt med de andre studentene fra og med 2. studieår. På denne måten sparer studentene et helt studieår i forhold til å ta realfagene på forkurset først. NB: Søkere til forkurs eller tre-semesterordning skal benytte søknadsskjema for lokalt opptak ved Høgskolen i Østfold. Bachelor i ingeniørfag og annen teknologisk relatert utdanning Innhold: Høgskolen tilbyr 6 programmer innenfor bachelorstudier i ingeniørfag: Bygg, Elektro, Kjemi, Industriell design, Teknologiledelse og produksjon (maskinrelatert) og Data (se under datautdanning side 21). Bachelorstudiet Teknologisk innovasjon og entreprenørskap (se side 18) er ikke en vanlig ingeniørutdanning, men har en teknologisk plattform for innovasjon og virksomhetsutvikling. I motsetning til ingeniørutdanning, krever dette studiet ikke fordypning i realfag for opptak. Ingeniørstudiene er bygd opp rundt følgende emnetyper: Grunnlagsemner og samfunnsemner: Data, matematikk, fysikk, statistikk, kommunikasjon, miljø og kjemi, bedriftsutvikling og økonomi m/ studentbedrift. Programemner som er grunnleggende innenfor hver utdanningsretning. Studieretningsemner som gir en viss spesialisering. Valgemner der det gis muligheter for den enkelte student til egen fordypning. Hovedprosjekt omkring et spesialemne. Høgskolen utvikler ordninger med fadderbedrifter, der du har nær kontakt med bedriftene i utdanningstida. Gjennom oppgaver utført i bedriftsmiljø får du en faglig innsikt som gir deg bedre studieutbytte og forberedelse til arbeidslivet. Du får også anledning til å skaffe deg erfaring i virksomhetsetablering gjennom et spesielt fagopplegg i annet studieår. Studiet avsluttes med et tre-måneders hovedprosjekt der studentene jobber i grupper i samarbeid med bedrifter eller det offentlige i regionen. Arbeidet skal være selvstendig, men med støtte av veiledere. For studenter som ønsker å påbegynne utdanningen ved siden av lønnet arbeid, tilbyr høgskolen nettbaserte versjoner av enkelte emner. Dette gjelder: Ingeniørmatematikk I og II Anleggsteknikk og kalkulasjon Vegplanlegging Produkt- og forretningsutvikling Yrker og videreutdanning. Arbeidsmarkedet er for tiden meget godt for ingeniører og andre teknologer. Prognoser tyder på at arbeidsmarkedet vil fortsette slik inn i årene framover. En ingeniørutdanning kvalifiserer for varierte oppgaver, og bidrar i stor grad til å utvikle samfunnet. Ingeniører utformer, tegner, beregner og utprøver tekniske løsninger og får realisert dem i form av: veier, biler, datamaskiner osv. Behovet er også stort for teknologiske innovatører som utvikler nye produkter og 13

14 I NGENIØRUTDANNING skaper nye virksomheter. Mange arbeider dessuten innen salg og markedsføring, og som faglærere i videregående skole. Mulighetene for videreutdanning er mange. Høgskolen i Østfold tilbyr deg videreutdanning i teknologisk rettede emner, prosjektledelse og andre tverrfaglige emner (se våre nettsider). Vil du kombinere ingeniørutdanning med grunnstudier innen språkfag, samfunnsfag og økonomi, så er det også mulig ved HiØ. Høgskolens avdeling for ingeniørfag har utvekslingsavtaler med flere utenlandske læresteder i Australia, USA og Tyskland hvor våre studenter kan ta hovedprosjekt, og eventuelt enkelte fag siste studieår. Dette er også mulig i Sverige og Danmark. Du har overgangsmuligheter til masterstudier ved universiteter og høgskoler i Norge. Det er likeledes anledning til å studere videre i utlandet, bl.a. har vi overgangssavtaler med South Dakota School of Mines and Technology og University of North Dakota i USA, og University of New South Wales i Australia hvor du kan gå rett på mastergradsstudium etter avsluttet ingeniørutdanning hos oss. Bachelor i ingeniørfag bygg 3 år/180 studiepoeng. Studiested: Sarpsborg. realkompetanse og i tillegg matematikk 3MX og fysikk 2FY. Bestått forkurs eller teknisk fagskole oppfyller opptakskravet. Søknadsskjema: Samordna opptak. Byggingeniører former omgivelsene sammen med andre, og for andre mennesker. De skaper verdier og øker livskvaliteten for folk rundt seg. Bygningene, broene, veiene, renseanleggene og nesten all bruk av arealer planlegges, påvirkes og formes av byggingeniører. Med moderne IT og miljøteknologi 14

15 I NGENIØRUTDANNING tilrettelegger ingeniøren hvordan landet vårt skal brukes. I samarbeid med arkitektene er det byggingeniørene som gjør oppføring av konstruksjonene mulig, ofte ved hjelp av datamaskinassistert konstruksjon, DAK. Arbeidsdagen for byggingeniører er variert, og du kan velge arbeid på kontor eller utendørs, alene eller i team med andre. Menneskekunnskap er i mange tilfeller like verdifull som teknisk kompetanse fordi arbeidet ofte består i prosjektledelse eller byggeledelse. Byggingeniører jobber i entreprenørfirmaer som leder av byggeprosjekter, hos rådgivende ingeniørfirma, i kommunens tekniske etat og innenfor offshore-virksomheten. Studiet er prosjektorientert og store deler av undervisningen foregår i grupper. Foruten tradisjonell byggkompetanse får du også en omfattende datakompetanse og solid innsikt i moderne informasjonsteknologi. Oljeindustrien og andre er på jakt etter ingeniører som kan konstruksjonsteknikk. Bruk av nye materialer sammen med velkjente materialer i spennende konstruksjoner vil kreve ingeniører med gode kunnskaper i dimensjonering. Kommuner, stat og det private næringsliv har økende behov for miljø- og samferdselsplanleggere. Samfunnet står framfor store oppgaver i å ta vare på eksisterende bygningsmasse. Innenfor områder som miljø, samferdsel og rehabilitering er aktiviteten stor og stigende. Høgskolen i Østfold, med et av landets få godkjente prøvelaboratorier for betong og byggprogrammet, tilbyr studieretningen allmenn bygg. Bachelor i ingeniørfag elektro 3 år/180 studiepoeng. Studiested: Sarpsborg. realkompetanse og i tillegg matematikk 3MX og fysikk 2FY. Bestått forkurs eller teknisk fagskole oppfyller opptakskravet. Søknadsskjema: Samordna opptak. Elektro er en samlebetegnelse på flere beslektede fagområder. Som bachelor i ingeniørfag innen et av disse fagområdene vil du eksempelvis arbeide med elektronikk, telekommunikasjon, automatisering eller elkraftteknikk. Fagområdene har det til felles at de er en del av en teknologisk utvikling som har påvirket moderne menneskers liv mer enn noen hadde kunnet tenke seg. Ingen bedrift, hjem eller institusjon kan i dag klare seg uten elektrisitet, datastyring eller moderne IKT. Arbeidsoppgavene som bachelor i ingeniørfag vil kunne variere fra utvikling av tekniske produkter og drift av tekniske systemer til salg, markedsføring og ledelsesoppgaver. Ved elektrostudiet lærer du: Hvordan elektrisk og elektronisk utstyr virker og konstrueres. Hvordan datamaskiner og mikroprosessorer konstrueres og programmeres. Hvordan lyd, bilder og video kan omdannes til digitale signaler som kan transporteres og behandles i moderne datanett som Internett. Hvordan datanett er bygd opp og virker. Hvordan industriprosesser og teknisk utstyr kan styres automatisk. Hvordan fornybare energikilder kan utnyttes og energien fordeles. Studiet innbefatter utstrakt laboratorievirksomhet med mange større og mindre prosjektoppgaver. Bruk av datamaskin med programvare for konstruksjons-og simuleringsoppgaver står sentralt. Du vil derfor finne våre laboratorier åpne og tilgjengelige etter arbeidstid til studieformål og/eller til din egen hobbyvirksomhet. 15

16 I NGENIØRUTDANNING Fagområdene har mange ting felles, som kunnskap om elektriske fenomener som felter, strøm og spenning, men det er også mange ting som skiller dem. Derfor finnes det flere retninger man kan studere. Ved Høgskolen i Østfold tilbys disse retningene: Elektronikk med spesialisering innen elektronikk, styringer og telekommunikasjon. Her vil du blant annet lære mer om elektronisk kretskonstruksjon, mikroprosessorer, analoge og digitale signaler, internetteknologi, mobiltelefoner og satellitter. Elkraftteknikk tilbyr spesialisering innenfor og drift av kraftsystemer, industrielle styringer og prosjektering av elektriske bygningsinstallasjoner. Her vil du også lære mer om høyspenningsteknikk, elektriske maskiner og utnyttelse av alternative og fornybare energiformer. Kjemiingeniøren er viktig i en tid der det trengs høy kompetanse for å utvikle ny produkt- og prosessteknologi, og for å redusere belastningen på miljøet. Undervisningen er lagt opp med et aktivt læringsmiljø og bruk av moderne laboratorieteknologi og IKT. Studiet legger vekt på integrering med næringslivet, og en stor del av studiet foregår ute i bedrifter, både offentlige og private. Vi har samarbeidsavtaler med bedrifter som dekker ulike felt innen kjemi. Samarbeidsavtalene innebærer også mulighet for sommerjobb for studenter som ønsker dette. I første semester er studentene ute i bedrifter med brede kjemifaglige miljøer. I andre semester får de en fadderbedrift ut fra egne interessefelt. Videre i studiet er den enkelte studenten knyttet til sin samarbeidsbedrift. I prosjekter her vil studenten bruke fagstoffet fra undervisningen og studier i bedriften. Prosjektene øker i omfang og vanskelighetsgrad etter hvert, og ender opp med hovedprosjekt i siste semester i vedkommende bedrift eller utenlands i samarbeidsbedrift eller samarbeidshøgskole/-universitet. I tredje studieår velger studentene spesialiseringsfag. Det er her lagt vekt på personlig påvirkning av studieprofil. Studentene har valgmuligheter i fagporteføljen ved kjemiseksjonen eller andre seksjoner ved avdelingen. Studietilbudet er fleksibelt. Fremtidige tilbud vil inkludere fjernundervisning, nettbasert undervisning, selvstudier og bruk av forelesere fra industrien. Bachelor i ingeniørfag kjemi 3 år/180 studiepoeng. Studiested: Sarpsborg. realkompetanse og i tillegg matematikk 3MX og fysikk 2FY. Bestått forkurs eller teknisk fagskole oppfyller opptakskravet. Søknadsskjema: Samordna opptak. Vårt kjemistudium gir deg muligheten til å være med på å analysere, utvikle og produsere produkter, for eksempel innen bioteknologi, materialdesign, medisin og prosessteknologi. Studiet er næringslivsrettet, og foregår delvis ute i bedrifter. Det blir også lagt inn muligheter for utenlandsopphold på slutten av studiet. 16

17 I NGENIØRUTDANNING En stor del av studiet er viet humanistiske og estetiske fag, behandlet innen en teknologisk ramme. Studiet omfatter de grunnleggende ingeniørfag som kreves for graden Bachelor i ingeniørfag og er godkjent som tilstrekkelig opptakskompetanse til fjerde studieår i mastergradsutdanningen ved NTNU s Institutt for Produktdesign. Undervisningen forskyves gradvis gjennom de tre studieårene fra bruk av tradisjonelle forelesninger til problemorientert undervisning. Dette oppnås dels ved at felles grunnlags- og samfunnsemner sammen med øvrige ingeniørstudenter er plassert i første og andre studieår, dels ved at program- og studieretningsemnene veksler mellom teori og praksis, og dels ved bruk av tverrfaglige prosjekter som involverer flere disipliner. Det er et mål for studiet at studentene tilbringer minst 50 % av sin arbeidstid i verksteder og laboratorier (inklusive datalaboratoriet) med selvstendig arbeid enkeltvis eller i grupper. Bachelor i ingeniørfag industriell design 3 år/180 studiepoeng. Studiested: Sarpsborg. realkompetanse og i tillegg matematikk 3MX og fysikk 2FY. Bestått forkurs eller teknisk fagskole oppfyller opptakskravet. Søknadsskjema: Samordna opptak. Ingeniørutdanning i Industriell Design er et 3-årig tilbud som bare tilbys av HiØ. Studiet gir en selvstendig profesjonsutdanning for ingeniører som vil kombinere humanistiske, estetiske og teknologiske ferdigheter i arbeidet med å skape funksjonelle industriprodukter med appell til brukerne. Studiet gir både kunnskap om materialer, dimensjonering og produksjon, og ferdigheter innen estetiske fag, ergonomi, miljø og økonomi. Det legges særlig vekt på: å utvikle kreativitet og skaperkraft, forståelsen for estetikk, evnen til kommunikasjon, samarbeid og innovasjon, samt å ta sosialt og etisk ansvar å gi innsikt og ferdigheter i profesjonelle arbeidsmetoder innen utvikling og design av nye produkter å utvikle forståelse for de økonomiske, økologiske og samfunnsmessige sider ved anvendelsen av teknologi å gi en innføring i de grunnleggende matematiske og naturvitenskapelige fag for all ingeniørvirksomhet. Studentene skal gjennomføre tre større prosjekter av tverrfaglig art i tillegg til hovedprosjektet i sjette semester. Prosjektene utføres i stor grad i samarbeid med eksterne oppdragsgivere. Bachelor i ingeniørfag teknologiledelse og produksjon (Nytt, revidert maskinrelatert studium) 3 år/180 studiepoeng. Studiested: Sarpsborg. realkompetanse og i tillegg matematikk 3MX og fysikk 2FY. Bestått forkurs eller teknisk fagskole oppfyller opptakskravet. Søknadsskjema: Samordna opptak. Industrien er i stor omstilling for omlegging til mer effektiv produksjon og drift og for å utvikle og forbedre sine produkter. Dette har høgskolen tatt kon- 17

18 I NGENIØRUTDANNING sekvensen av og justert maskiningeniørstudiet i tråd med «den nye industriens behov» (de bedriftene som skal stå for framtidens verdiskaping). Ingeniører med maskinrelatert bakgrunn er ofte karakterisert som industriens «alt-mulig-menn» og arbeider på et meget bredt område innen de fleste virksomhetsområder i små og store bedrifter. De konstruerer produktene, utvikler produksjonsprosessene, lager og vedlikeholder produksjonsutstyret, leder produksjonen og selger produktene. Utvikling av ny teknologi gir både utfordringer og muligheter for dagens ingeniører, og de har dermed en ny og viktig rolle i framtidens industri. Produkter og produksjonsutstyr har stadig kortere levetid, og bedriftene møter skarpere konkurranse på markedene. Bedriftene må bli mer effektive i arbeidet med å skape nye produkter. Ny teknologi og nye metoder må tas i bruk for å kunne følge med. Dette medfører et økt behov for nyutdannete og nyskapende ingeniører hva gjelder produkter og produksjonsprosesser. Vårt nye studium, Teknologiledelse og produksjon, gir deg en grunnleggende maskinteknisk utdanning med fordypning i teknologiledelse og produksjonsteknikk. Du får en solid kompetanse innen organisering, styring og ledelse av tverrfaglig utviklingsarbeid fra idestadiet til produktlansering, og lærer også å lede og drive en virksomhet. Studiet vektlegger kvalitetsledelse og samvirkningen mellom marked, mennesker, produkter og prosesser. Studiet gir også grundig opplæring i bruk av datamaskiner til konstruksjon, styrkeberegning, visualisering og animasjon. Høgskolen samarbeider nært med lokal industri om studentprosjekter under utdanningen. Utplassering i bedrifter og næringslivssamarbeid gjør deg kjent med hvordan det er å arbeide som ingeniør under utdanningen. Studentene kan også ta hovedprosjektoppgaver ved samarbeidende studiesteder eller bedrifter i utlandet (Skandinavia, Tyskland, England, og USA). Studiet gir grunnlag for videre studier ved NTNU innen fagområdene: Industriell økonomi og teknologiledelse Entreprenørskap Produksjon og produktutvikling. Bachelor i teknologisk innovasjon og entreprenørskap 3 år/180 studiepoeng. Studiested: Sarpsborg. realkompetanse. Søknadsskjema: Samordna opptak. Høgskolen i Østfold er alene i Norge om dette studietilbudet. Studiet henvender seg til personer med en kombinert interesse for teknologi, økonomi og nyskapning. Spesielt er studiet rettet mot personer som vil starte egen virksomhet eller arbeide med utvikling av nye produkter. Studiet er også velegnet for 18

19 I NGENIØRUTDANNING de som satser på en lederjobb i små og mellomstore bedrifter, eller som generelt vil ha en bredere plattform for fremtidig arbeid enn den de mer spesialiserte studiene innen teknologi eller økonomi gir. Målet for studiet er å utdanne kandidater som kan møte næringslivets behov for personer med omstillingsevne, utviklingsevne og evne til å finne innovative løsninger. Kandidatene skal kjennetegnes ved pågangsmot, kreativitet og gründermentalitet. De skal ha sin faglige basis tuftet på teknologi, økonomi og entreprenørskap og forstå betydningen av bærekraftig utvikling. Den teknologiske kompetansen baseres på fagområdet mekatronikk, en kombinasjon av elektronikk og maskin rettet mot datastyring og utvikling. Den økonomisk-administrative kompetanse baseres på behovet ved oppstart av nye bedrifter. Studiet har tre hovedkomponenter: en bred innføring (60 studiepoeng) i grunnleggende realfagsemner og datateknikk, spesielt utvalgte samfunnsvitenskaplige emner (65 studiepoeng) med vekt på entreprenørskap, kommunikasjon, bedriftsutvikling, organisasjon og ledelse, prosjektøkonomi, finansiering, produktdesign og markedsføring, samt en god innføring (45 studiepoeng) i elektroteknikk, styringsteknikk, mikroprosessorer, materialteknikk og konstruksjon. Studentene skal gjennomføre fire større prosjekter i løpet av studiet: Kommunikasjon Studentbedrift Produktutvikling Hovedprosjekt i tredje studieår (10 studiepoeng) Studentene gis mulighet til å knytte alle disse prosjektene opp til en bestemt bedrift. I disse prosjektene skal studentene ha en mentor fra næringslivet. 19

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

STUDIEINFORMASJON 2008-09. Stup i det! 19 8 3-2 0 0 8

STUDIEINFORMASJON 2008-09. Stup i det! 19 8 3-2 0 0 8 STUDIEINFORMASJON 2008-09 Stup i det! Ledende lær ingsmiljø 25 19 8 3-2 0 0 8 Rektor s. 4 4 om HiH s. 6-13 HiH - kort fortalt s. 14 Harstad som studiested s. 16 Store muligheter s. 18 Ut i verden s. 20

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Studietilbud fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Din framtid. Ditt valg. Innhold Prorektors epistel... 6 Verden er full av utfordringer... 7 Sivilingeniørutdanning

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Studiekatalog 2007/2008

Høgskolen i Gjøvik. Studiekatalog 2007/2008 Høgskolen i Gjøvik holder til på Kallerud på Gjøvik. HiG består, foruten fellesadministrasjonen, av 5 institutt. Hvor du henvender deg avhenger av hvilke spørsmål du måtte ha. Sentralbordet er bemannet:

Detaljer

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001 Ida Katrine Riksaasen Hatlevik Studiekvalitet i mastergradene Studenters erfaringer fra forsøk med masterstudier NIFU skriftserie nr. 1/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden 1987-2012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE - helsekunnskap for fremtiden ATLANTIS JUBILERER! I 2012 fyller Atlantis Medisinske Høgskole 25 år! Vi har høstet mye, viktig erfaring med å undervise i helsefag

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene:

Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene: Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene: Industriell design Teknologiledelse og produksjon Maskin, prosess og produktutvikling

Detaljer

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 DE FØRSTE DAGENE 6 Viktige formaliteter 7 Unngå villedning -søk veiledning 8 Utdanning for alle? 9 Karrieretjenesten 9 Hold deg informert 10 Planlegging er kjempelurt

Detaljer

www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14

www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14 www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer