Studenttinget 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenttinget 2012/2013"

Transkript

1 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 4 SAK: 04-12/13 ORIENTERINGAR... 5 SAK: 13-12/13 STUDENTOVERSIKT PÅ NETT... 6 SAK: 14-12/13 FADDERVEKE-STYRET... 7 SAK: 15-12/13 FOTGJENGARFELT TIL SFS... 8 SAK: 16-12/13 INVESTERINGSMIDLAR... 9 SAK: 17-12/13 START VOLDA SAK: 18-12/13 INNSPEL PÅ HØYRINGSUTKAST SAK: 19-12/13 ENTREPRENØR- OG NÆRINGSLIVSKOORDINATOR SAK: 20-12/13 SAIH - INTERESSE FOR LOKALLAG? SAK: 21-12/13 REVIDERING AV NSO SI VELFERDSPOLITISKE PLATTFORM SAK: 22-12/13 ETTERGODKJENNING AV VARAREPRESENTANTAR TIL RÅD OG UTVAL SAK: 23-12/13 VAL AV WEB- OG KOMMUNIKASJONSANSVARLEG SAK: 24-12/13 VAL AV FAGANSVARLEG SAK: 25-12/13 EVENTUELT VEDLEGG TIL SAK: 23 12/ VEDLEGG TIL SAK: 24 12/ VEDLEGG TIL SAK: 18 12/ VEDLEGG TIL SAK: 18 12/ VEDLEGG TIL SAK: 21 12/13... EIGA FIL

2 Sak: 00-12/13 Val av ordstyrar Sakshandsamar: Margrete Holøyen Studenttinget innstiller Kristian Fredheim som ordstyrar. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner Kristian Fredheim som ordstyrar. 1

3 Sak: 01-12/13 Godkjenning av innkalling og referat Sakshandsamar: Kristian Fredheim Studenttinget godkjenner innkalling og referat Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner, i denne rekkefylgja: - Innkallinga - Referatet 2

4 Sak: 02-12/13 Godkjenning av sakliste Sakshandsamar: Kristian Fredheim Forslag til sakliste: Sak 00 Val av ordstyrar Sak 01 Godkjenning av innkalling og referat Sak 02 Godkjenning av sakliste Sak 03 Godkjenning av dagsorden Sak 04 Orienteringar Sak 13 Studentoversikt på nett Sak 14 Fadderveke-styret Sak 15 Fotgjengarfelt til SfS Sak 16 Investeringsmidlar Sak 17 Start Volda Sak 18 Innspel på høyringsutkast Sak 19 Entreprenør- og næringslivskoordinator Sak 20 SAIH - Interesse for lokallag? Sak 21 Revidering av NSO si velferdspolitiske plattform Sak 22 Ettergodkjenning av vararepresentantar for råd og utval Sak 23 Val av web- og kommunikasjonsansvarleg Sak 24 Val av fagansvarleg Sak 25 Eventuelt Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner saklista 3

5 Sak: 03-12/13 Godkjenning av dagsorden Sakshandsamar: Kristian Fredheim Forslag til dagsorden: Møtestart klokka Møteslutt seinast klokka Sak 00 Val av ordstyrar Sak 01 Godkjenning av innkalling og referat Sak 02 Godkjenning av sakliste Sak 03 Godkjenning av dagsorden Sak 04 Orienteringar Sak 13 Studentoversikt på nett Sak 14 Fadderveka Sak 15 Fotgjengarfelt til SfS Sak 16 Investeringsmidlar Sak 17 Start Volda :35 Sak 18 Innspel på høyringsutkast 18:35 18:50 Pause m/mat :15 Sak 19 Entreprenør- og næringslivskoordinator 19:15 19:25 Sak 20 SAIH - Interesse for lokallag? Sak 21 Revidering av NSO si velferdspolitiske plattform Sak 22 Ettergodkjenning av vararepresentantar til råd Sak 23 Val av web- og kommunikasjonsansvarleg Sak 24 Val av fagansvarleg Sak 25 Eventuelt møteslutt Forslag til vedtak: Dagsordenen vert godkjend. 4

6 Sak: 04-12/13 Orienteringar Sakshandsamar: Kristian Fredheim Orienteringar frå: - STiV-styret - Andre 5

7 Sak: 13-12/13 Studentoversikt på nett Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen I læringsmiljøutvalget har det blitt ytret ønske om å lage skolealbum i form av en sikret nettside, der det kreves brukernavn og passord for å logge seg inn. Her vil det finnes bilde, enkel kontaktinfo til alle studenter og ansatte ved Høgskulen i Volda. Dette fordi det skal bli lettere å gjenkjenne og henvende seg til medstudenter og lærere- Vi lurer på hva tinget mener om dette. Forslag til vedtak: Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker. 6

8 Sak: 14-12/13 Fadderveke-styret Sakshandsamar: Trine Vammervold Kolbustuen Fadderveka arrangeres av STiV, og vi er nå på utkikk etter fem nye mennesker som skal bli det nye styret. Vi ønsker at styret skal være satt før desember. Vi starter med utlysningsprosessen snart og trenger hjelp til å reklamere for de ulike vervene. I tillegg til plakater, stands og sosiale medier, lurer vi på om Studenttinget har innspill til hvordan vi kan promotere dette. Fadderveke-styret består av: Leder Arrangementansvarlig Fadderansvarlig PR og multimedia-ansvarlig Sponsoransvarlig Forslag til vedtak: Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker. 7

9 Sak: 15-12/13 Fotgjengarfelt til SfS Sakshandsamar: Matias Lie-Nielsen Tidligere har det vært diskutert å sette opp et fotgjengerfelt over veien fra Høgskolen til SfS. For å krysse veien på en trygg måte må man i dag gå opp til rundkjøringen, eller et godt stykke ned veien. Dette blir i stor grad ikke gjort, da studentene krysser veien direkte fra Høgskolen over til SfS, et svært risikofylt område. Dette er en problemstilling som har vært oppe i Studenttinget tidligere, og har blitt diskutert med både Høgskolen, kommunen og vegvesenet. Trafikken i sentrum vil sannsynligvis øke fremover, etter åpningen av Kvivsvegtunnelen. Derfor mener vi at det bør gjøres noe drastisk for å få laget et fotgjengerfelt, før det eventuelt skulle skje en ulykke. Vi ønsker innspill fra Studenttinget til alternative måter å få etablert en trygg overgang. Forslag: Studenttinget diskuterer saken og kommer frem til en løsning vi kan ta videre til ledelsen. Forslag til vedtak: Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker. 8

10 Sak: 16-12/13 Investeringsmidlar Sakshandsamar: Margrete Holøyen Høgskolen ønsker at Studenttinget skal komme med en innstilling til hva investeringsmidlene til HVO skal gå til i Det er snakk om rent materielle ting. Bedre luft i lesesalen og billigere mat i kantina er eksempler på ting vi ikke kan ønske oss i denne sammenheng. I fjor vedtok tinget at det skulle brukes penger på vanndispensere og flere strømuttak i auditoriumene. Forslag: Studenttinget diskuterer og setter opp en liste med 3 prioriteringer for hva de ønsker investeringsmidlene skal gå til. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner og vedtar de gjeldende prioriteringene. 9

11 Sak: 17-12/13 Start Volda Sakshandsamar: Arne Christian Ingvaldsen STiV-styret ønsker å være en pågangsdriver til at HVO skal satse mer på innovativitet og gründervirksomhet, da dette kan være positivt for både omdømmet til HVO og være med på å øke rekrutteringen. I den forbindelse kan styret i Studenttinget være med på å opprette et eget lokallag for Start Norge i Volda. Om Start Norge: Start Norge består i dag av 18 individuelle lokallag som i stor grad opererer for seg selv. Fire ganger årlig møtes ledere fra lokallagene for å dele informasjon og erfaringer. I tillegg samler Start Norge alle medlemmene fra lokallagene to ganger årlig. Start Norge har eksistert siden 2001 og har nesten 300 aktive medlemmer. Forslag til vedtak: Studenttinget stiller seg positive til oppstart av Start Volda. 10

12 Sak: 18-12/13 Innspel på høyringsutkast Sakshandsamar: Arne Christian Ingvaldsen Det er sendt ut høyringsutkast til ny forskrift om opptak til Høgskulen i Volda. Det har vore gjort små endringar på den noverande forskrifta fleire gongar i løpet av dei siste åra, mellom anna når høgskulen har fått ny mastergrad. No er det behov for ein gjennomgang av heile forskrifta. Vedlagt finn de to dokument. Vedlegg 4 er utkastet til ny forskrift om opptak til Høgskulen i Volda og vedlegg 5 er eit kommentarsett til utkastet. Studieadministrasjonen ønskjer å få synspunkt frå Studenttinget på kommentarsettet eller til andre punkt i forskrifta. Forslag til vedtak Studenttinget stiller seg bak dei synspunkta som kjem fram på møtet. 11

13 Sak: 19-12/13 Entreprenør- og næringslivskoordinator Sakshandsamar: Margrete Holøyen Styret i Studenttinget har vært i snakk med Sunnmøre Kulturnæringshage og ledelsen ved Høgskolen i Volda, om å etablere en stilling underlagt STiV kalt entreprenør- og næringslivkoordinator. Målet med denne stillingen er å få etablert en kontakt mellom studentene og næringslivet i Volda, slik at det for eksempel kan bli lettere å få praksisplass eller etablere seg i nærmiljøet etter endt utdanning. Å få etablert en slik kontakt kan også hjelpe Studenttinget med å synliggjøre seg i Volda, som igjen kan bidra til mer oppmerksomhet og økt engasjement rundt Studenttinget. Vi ønsker å høre hva dere mener om å etablere en slik stilling, og hva som eventuelt bør stå i stillingsbeskrivelsen. Stillingen vil være underlagt STiV-styret med leder som nærmeste overordnede, men vil ikke ha stemmerett under styre- eller tingmøter. Stillingen bør ha en viss prøveperiode. Forslag: Studenttinget diskuterer hva som bør stå i stillingsbeskrivelsen og hvor lang prøveperioden bør være. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar stillingen med de endringene som måtte komme opp på møtet 12

14 Sak: 20-12/13 SAIH - Interesse for lokallag? Sakshandsamar: Camilla Nanditha Jensen SAIH står for Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond. SAIH er en organisasjon som jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning. De støtter også lokale organisasjoners prosjekt innenfor høyere utdanning i det sørligere Afrika og Latin-Amerika. Som solidaritetsorganisasjon vil SAIH ha søkelyset på forskjellige menneskers livssituasjon i Sør, og forhold i Nord som skaper og opprettholder en urettferdig verden. Lokallag - Debatter - Seminarer - Kampanjer Hvis man er med i et lokallag har man mulighet til å jobbe med mange spennende temaer, og ikke minst tilegne seg nyttig kunnskap om bistand og internasjonal politikk. Tror Studenttinget at det kan være interesse for å starte et lokallag i Volda? Hvordan kan vi evt finne ut om noen har interesse for å starte et slikt lag? Forslag til vedtak: Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker. 13

15 Sak: 21-12/13 Revidering av NSO si velferdspolitiske plattform Sakshandsamar: Arne Christian Ingvaldsen Forkortelser: AU LS NSO STiV VLPK VPP Arbeidsutvalget Landsstyre(-møte) Norsk Studentorganisasjon Studenttinget i Volda Velferds- og likestillingspolitisk komité Velferdspolitisk plattform Norsk Studentorganisasjon(NSO) skal revidere dagens velferdspolitiske plattform(vpp) da den kun er gyldig ut Den nye plattformen skal vedtas på LS 2, november. Fra VPP: "1.1 Plattformen Velferdspolitisk plattform stadfester de overordnede kravene og målene for NSO hva angår studentenes økonomi, sosiale rettigheter og øvrig studentvelferd. Plattformen underbygger hovedprinsippene til organisasjonen som er nedfelt i Prinsipprogrammet. Politiske dokumenter vil supplere og utdype politikken hjemlet i denne plattformen." VPP er det politiske dokumentet som utdyper prinsippene om velferdspolitikken til NSO. Varigheten til plattformen er to 2 år. Dette betyr at STiV har en reel mulighet til å påvirke hvilken velferdspolitikk NSO skal arbeide med de neste to årene. Prosessen har hittil foregått ved at Velferds- og likestillingspolitisk komité(vlpk), startet arbeidet med plattformen og hadde en sesjon under sist LS, der LS ble delt opp i grupper og diskuterte ulike deler. Dette tok VLPK med seg i det videre arbeidet. Når VLPK er ferdige med sitt arbeid blir den sendt videre til NSO-AU som går igjennom. Her kan det forekomme endringer. Så er det AU som til slutt innstiller på plattformen til LS, som vedtar endelig. Spørsmål dere bør være klare til å svare på - Trenger vi flere studentboliger hvor mange er nok, bør vi sette et tall per år? - Bør studiestøtten økes hvorfor/hvorfor ikke? - Har vertskommunene noe ansvar hvilket? - Bør studiefinansieringen bedres hvordan? - Bør studenter bli tildelt pensjonspoeng? 14

16 - Skal det finnes gratis tannhelsetilbud for studenter? - Studentrabatter er de gode nok? - For eller imot fastpris på bøker? - Bør så mange som 20% av studentboligene være universelt utformet? - Bør 100% av studentboligene som ikke er universelt utformet ha besøksstandard? - Har kommunene noe ansvar for å stille tomter til rådighet for studentsamskipnadene for bygging av studentboliger? - Bør alle studentsamskipnadene tilby det samme helsetilbudet, eller bør det være opp til de lokale styrene? - Bør alle utdanningsinstitusjoner bli fullstendig universelt utformet også selv om de ikke har noen eksempelvis blinde? - Økt studiestøtte eller flere studentboliger per år? - Bør studenter forsikres slik som arbeidstakere eller som elever ved barne-, ungdomsog videregående skoler, eller skal det være opp til hver enkelt(dagens situasjon)? - Skal studenter med barn ha andre retter enn vanlige studenter, enn studenter med funksjonsnedsettelser? - Bør studenter over 30, eller en annen alder, ikke gå under betegnelsen student særlig når det kommer til studentrabatter? - Skal internasjonale studenter få tilgang på de samme velferdstilbudene som norske? - Med en så vanskelig boligsituasjon, bør internasjonale studenter få tilgang til studentboliger, dersom ja bør norske studenter ha førsterett? For at diskusjonen skal bli så god som mulig er det viktig at alle leser dokument godt. Noter gjerne dine synspunkt, spørsmål og tanker i dokumentet. Det er viktig at alle setter seg inn i og forstår det vi skal diskutere. Spørsmål kan rettes STiV-styret og Jonas Østvik (LSrepresentant). Se vedlegg nr 3 (en egen PDF-fil som du finner vedlagt i e-posten) Forslag til vedtak Studenttinget stiller seg bak de synspunktene som kommer frem på møtet. 15

17 Sak: 22-12/13 Ettergodkjenning av vararepresentantar til råd og utval Sakshandsamar: Camilla Nanditha Jensen På forrige studenttingmøte ble det vedtatt at de resterende plasser i ledige verv skulle bli ettergodkjent på førstkommende studenttingmøte. De aktuelle plassene er: Internasjonalt utval 2.vara LMU 1., 2. og 3. vara Tilsetjingsrådet 1. og 2. vara Skikkanemnda 1. og 2. vara Studenttingstyret har fått inn noen representanter, men det er ønskelig at flere melder sin interesse under møtet. Forslag til vedtak: Studenttinget ettergodkjenner de kandidatane som blir valgt inn under møtet. 16

18 Sak: 23-12/13 Val av web- og kommunikasjonsansvarleg Sakshandsamar: Margrete Holøyen I følge vedtektene skal det velges web- og kommunikasjonsansvarlig til styret for Studenttinget på det andre tingmøtet i høstsemesteret. Vi har promotert valget gjennom plakater og sosiale medier. Se stillingsinstruks i vedlegg nr. 1. Vervet blir honorert. Forslag: Alle kandidater som ønsker å stille som web- og kommunikasjonsansvarlig holder en appell på maks 3 minutter for Studenttinget. Forslag til vedtak: Studenttinget stemmer inn en av kandidatene som web- og kommunikasjonsansvarlig. 17

19 Sak: 24-12/13 Val av fagansvarleg Sakshandsamar: Margrete Holøyen I følge vedtektene skal det velges fagansvarlig til styret for Studenttinget på det andre tingmøtet i høstsemesteret. Vi har promotert valget gjennom plakater og sosiale medier. Se stillingsinstruks i vedlegg nr. 2. Vervet blir honorert. Forslag: Alle kandidater som ønsker å stille som fagansvarlig holder en appell på maks 3 minutter for Studenttinget. Forslag til vedtak: Studenttinget stemmer inn en av kandidatene som fagansvarlig. 18

20 Sak: 25-12/13 Eventuelt Sakshandsamar: 19

21 Vedlegg: 1 Vedlegg til sak: 23 12/13 Sakshandsamar: Margrete Holøyen Stillingsbeskriving: Web og kommunikasjonsansvarleg Web- og kommunikasjonsansvarleg har ansvaret for det eksterne og det interne informasjonsarbeidet i STiV. Web- og kommunikasjonsansvarleg har hovudansvar for STiV sine internettsider og sosiale medium. Oppdatering skal skje ved behov og minst ein gong pr. veke. Web- og kommunikasjonsansvarleg er ansvarleg for oppslagstavlene på skulen, og skal sørgje for at desse nyttast i forhold til STiV sitt reglement. Web- og kommunikasjonsansvarleg skal samle inn medieklipp som omhandlar STiV. Web- og kommunikasjonsansvarleg skal gje ut STiV-flyer ved behov. Web- og kommunikasjonsansvarleg sit i valnemnda ved HVO. 20

22 Vedlegg: 2 Vedlegg til sak: 24 12/13 Sakshandsamar: Margrete Holøyen Stillingsbeskriving: Fagansvarleg Fagansvarleg sit i strategisk studienemnd ved HVO. Fagansvarleg skal halde seg informert om studiekvalitetsarbeidet ved HVO, og skal legge fram ein rapport for styret. Dette skal skje før 15. april i vårsemesteret. Fagansvarleg skal fylgje opp fagrelaterte studentklager for STiV. Fagansvarleg skal vere ein pådrivar for å betre og vidareutvikle bruken av e- læringsverktøy. Fagansvarleg har ansvar for å avvikle minst eit kurs i blant anna møteteknikk og arbeidsoppgåver for klassetillitsvalde kvar haust. 21

23 Vedlegg: 4 Vedlegg til sak: 18 12/13 Sakshandsamar: Arne Christian Ingvaldsen Forskrift om opptak til Høgskulen i Volda Fastsett av styret ved Høgskulen i Volda...med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6 og 3-7. INNHALD Del 1. Generelt 1. Virkeområde 2. Grunnlag for opptak 3. Organisering, regulering og gjennomføring av opptak ved HVO 4. Opptakskomitear 5. Søknadsfristar 6. Dokumentasjon og ettersending 7. Poengutrekning og rangering 8. Utsett studiestart 9. Grunngjeving og klage Del 2. Spesielle opptakskrav 10. Opptak på grunnlag av realkompetanse 11. Opptakskrav til mastergradsstudiet i nynorsk skriftkultur 12. Opptakskrav til mastergradsstudiet i samfunnsplanlegging og leiing 13. Opptakskrav til mastergradsstudiet i undervisning og læring med spesialiseringar i matematikk, norsk eller spesialpedagogikk 14. Opptakskrav til mastergradsstudiet i kulturmøte 15. Opptakskrav til mastergradsstudiet i helse- og sosialfag 15A. Opptak til mastergradsstudiet i dokumentar og journalistikk 16. Opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning 22

24 17. Verknadstidspunkt og oppheving av forskrift Del 1. Generelt 1. Virkeområde Forskrifta gjeld ved opptak til følgjande studium ved Høgskulen i Volda: 1. Grunnskuleærarutdanning, bachelorgradar og årsstudium utlyste i Samordna opptak 2. Vidareutdanningar: - Studieprogram på lågare grads nivå - Studieprogram på høgare grads nivå. 3. Mastergradsutdanningar 4. Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag og yrkesfag 5. Einskildemne på alle nivå. 2. Grunnlag for opptak 1. Til grunnskulelærarutdanning, bachelorgradar og årsstudium som er utlyste i Samordna opptak, gjeld sentral forskrift 31. januar 2007 nr. 173, Opptak til høyere utdanning. Denne forskrifta gjeld også for andre studieprogram på lågare grads nivå i lokale opptak, der opptakskravet er generell studiekompetanse. 2. Til studieprogram som byggjer på minimumskrav til høgare utdanning, gjeld forskrifta etter 2, punkt 1, og fullført minstekravsutdanning i tråd med studieplanen for studieprogrammet. 3. Til mastergrad er det krav om at eitt av følgjande utdanningsløp er fullført: - treårig bachelorgrad eller - cand.mag.-grad eller - annan grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang eller - utdanning som er godkjend som jamgod med ein av gradane eller utdanningsløpa over. 23

25 I graden eller utdanningsløpet må det inngå - fordjuping i fag, emne eller emnegruppe på minst 80 stp. eller - integrert yrkesretta utdanning på minst 120 stp. innanfor fagområdet for mastergraden. Dei spesielle opptakskrava til mastergradsstudia er oppførte i 11?. 4. Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning krev generell studiekompetanse, i tillegg til allmennfagleg eller yrkesfagleg utdanning. Sjå Opptakskrav til einskildemne er gjeve av nivå på studieprogrammet som emnet er ein del av. 6. Søkjarar som ikkje fyller dei ordinære opptakskrava, kan søkje om opptak på grunnlag av realkompetanse eller be om individuell vurdering av annan kompetanse som likeverdig. 7. Søkjarar med utanlandsk utdanning vert vurderte i tråd med NOKUT si tilråding for det respektive landet (GSU-lista) og eventuell godkjenning av utdanning på høgare nivå. Kravet om norsk (for søkjarar utanom Norden) og engelsk (for søkjarar som ikkje er engelskspråklege) gjeld for opptak til alle studium på alle nivå. 3. Organisering, regulering og gjennomføring av opptak ved HVO 1. Styret vedtek kva studieprogram og kapasitet HVO skal tilby kvart studieår. 2. Poengutrekning, rangering og opptak blir gjennomført av studiedirektøren i samråd med dekanane som er ansvarlege for dei ulike studieprogramma. 3. Den samla strategien for gjennomføring av opptaket vert bestemt i felles opptaksmøte. 4. Opptakskomitear 1. Studiedirektøren kan nemne opp opptakskomité for eit studieprogram eller ei gruppe av studieprogram. 2. Opptakskomiteen skal ha minst ein medlem med fagleg kompetanse i fagområdet for studieprogrammet eller gruppa av studieprogram som det skal vurdere opptak til. 3. Opptakskomiteen handsamar saker knytte til - realkompetanseopptak - søknader om særskild vurdering - søknader om dispensasjon frå kravet om generell studiekompetanse. 4. Opptakskomiteen kan handsame saker knytte til undervisningsopptak. 5. Studiedirektøren eller den studiedirektøren peikar ut er sekretær for opptakskomiteen. 6. Det skal førast protokoll frå opptakskomitémøta. 5. Søknadsfristar 1. Søknadsfristane i lokale opptak følgjer normalt fristane i Samordna opptak. 24

26 Nytt forslag: Søknadsfristane i lokale opptak vert bestemt av studiedirektøren i samråd med dekanane. 2. Dersom søkjarsituasjonen eller andre grunnar tilseier andre fristar i dei lokale opptaka, kan studiedirektøren fastsetje andre fristar, m.a. for opptak til vårsemesteret. 3. Søknadsfristane skal kunngjerast samstundes med utlysing av opptaka. 6. Dokumentasjon og ettersending 1. Søkjarar til studium i Samordna opptak følgjer fristar og prosedyrar som gjeld for Samordna opptak. 2. I dei lokale opptaka pliktar søkjaren å orientere seg om kva dokumentasjon som er naudsynt for at søknaden skal kunne handsamast. 3. Godkjend dokumentasjon er kopiar av originaldokument. 4. Søkjarar til grunnutdanningar som har eit godkjent elektroniske vitnemål, kan få fritak for kravet om innsending av dokumentasjon til lokalt opptak. Søkjaren pliktar å ta kontakt med høgskulen og gje løyve til bruk av det elektroniske vitnemålet. 5. For søkjarar som har fullført eit studium ved Høgskulen i Volda innan for mindre enn 12 månadar sidan, kan høgskulen bruke opp att tidlegare opptaksvedtak og handsame søknaden utan at søkjaren må sende ny dokumentasjon. Søkjaren pliktar å ta kontakt med høgskulen for å avtale at dette dannar grunnlag for handsaminga i lokalt opptak. 6. Dokumentasjon på utdanning som er under fullføring i opptakssemesteret, skal ettersendast snarast og seinast innan den kunngjorde fristen. 7. Søkjarar i lokale opptak som ikkje følgjer 6, punkt 2-6, får ikkje handsama søknaden sin og blir følgjeleg ikkje med i opptaket. Nytt punkt: 8. Studentar må ved førespurnad frå høgskulen framvise originaldokument som er grunnlaget for opptak til studium eller for utskriving av vitnemål ved Høgskulen i Volda. Studentar som ikkje framviser dei førespurde originaldokumenta for kontroll kan miste studieretten. Vitnemål frå Høgskulen i Volda vil kunne bli holdt tilbake til dei førespurde originaldokumenta er framvist og kontrollert. 7. Poengutrekning og rangering 1. Til grunnutdanning gjeld poengutrekning og rangering innanfor kvotar fastsette i forskrift 31. januar 2007 nr. 173, Opptak til høyere utdanning. 2. Til studieprogram som byggjer på minimumskrav til høgare utdanning, gjeld 7, punkt 1. I tillegg må minstekravsutdanninga som er fastsett i studieplan, vere fullført og bestått. 3. Til mastergradsutdanning blir søkjarane poengutrekna og rangerte på grunnlag av vekta gjennomsnittskarakter frå grunnutdanninga. Omrekningar vert gjorde til skalaen 1-5 slik: 25

27 - Gammal type bokstavkarakterar: Sg = 5; Mg = 4; G = 3; Ng = 2 - Talkarakterar: 1,0-2,0 = 5; 2,1-2,5 = 4; 2,6-2,9 = 3; 3,0-3,4 = 2; 3,5-4,0 = 1 - Bokstavkarakterar: A = 5; B = 4; C = 3; D = 2; E = 1 - Stått/bestått/godkjent = 3. Det kan gjevast tilleggspoeng for relevant praksis og fullført høgare utdanning utover opptakskravet. Dette vil normalt gå fram av gjeldande studieplan for studiet det vert søkt opptak til. 4. Dersom fleire søkjarar har lik poengsum, skal rangeringa avgjerast ved loddtrekking. 8. Utsett studiestart 1. Studiedirektøren kan etter søknad gje ein søkjar utsett studiestart dersom vedkomande har stadfesta at han tek imot tilbodet om studieplass og har gode grunnar for å søkje om utsetjing. Grunnar for å få innvilga søknad om utsett studiestart er normalt dersom studenten er innkalla til førstegongs militær- eller sivilteneste, er alvorleg sjuk eller er gravid. Andre tungtvegande grunnar kan også gje grunnlag for å imøtekome søknaden. Grunnane skal dokumenterast (innkallingsbrev, legeattest m.m.). 2. Dei som får innvilga søknaden om utsett studiestart, får reservert studieplassen til neste gong studieprogrammet har ordinær studiestart. Det vert normalt berre innvilga utsett studiestart for eit år. 3. Dei som har fått utsett studiestart, må stadfeste bruk av den reserverte studieplassen ved å søkje om opptak på nytt innan søknadsfristen for neste opptak til studieprogrammet. Prosedyrane skal gå fram av innvilgingsbrevet. Forslag til nytt punkt: 4. Søknadsfristen er tre veker etter at ein har motteke tilbodet. Ein kan ikkje reservere studieplassar tildelt i Restetorget i Samordna opptak eller «betinga opptak». 9. Grunngjeving og klage 1. Spørsmål om grunngjeving og klage skal rettast til studiedirektøren som ansvarleg for gjennomføring av opptaket. 2. Studiedirektøren skal etterprøve saka for eventuelle sakshandsamingsfeil og rette opp dersom gjeldande vedtak er feil. 3. Dersom studiedirektøren held oppe vedtaket, kan søkjaren klage til klagenemnda. 4. Vedtaks- og klagesaker er regulerte av forvaltningslova, kap. 5 og 6. Del 2. Særskilde opptakskrav 10. Opptak på grunnlag av realkompetanse 1. Ein søkjar som ikkje kan dokumentere generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav, kan få opptak på grunnlag av fagleg realkompetansevurdering i opptakskomité. 26

28 2. Ved søknad til grunnutdanning må søkjaren vere 25 år eller eldre i opptaksåret. 3. Ved søknad til mastergradsutdanning må søkjaren vere 28 år eller eldre i opptaksåret. 4. Søkjaren må ha minimum eitt år høgre utdanning på lågare grads nivå dersom ein søkjer studium på høgare grads nivå. 5. Søkjarar med morsmål frå land utanfor Norden må dokumentere kunnskap i norsk på nivå med kravet som inngår i generell studiekompetanse. 6. Søkjaren må ha til saman fem års yrkespraksis og/eller utdanning. Utdanning, organisasjonsarbeid eller liknande kan erstatte inntil to av desse fem åra. Minst tre år må vere relevant praksis i høve til utdanninga det vert søkt opptak til. 7. For å få tilbod om opptak krev ein likeverdig dugleik og kunnskap med søkjarar som får tilbod etter rangering på grunnlag av poengutrekning. 8. Realkompetansesøkjarar skal rangerast i høve til poengutrekna søkjarar ved hjelp av skjønsmessig vurdering. 9. Direktøren fastset retningsliner for realkompetansevurdering. 11. Opptakskrav til mastergradsstudiet i nynorsk skriftkultur 1. Opptaksgrunnlaget til mastergradsstudiet i nynorsk skriftkultur er oppnådd bachelorgrad cand.mag.-grad med fordjuping/mellomfagseksamen tilsvarande 90 studiepoeng i eitt av følgjande fag eller tilgrensande fagområde: etnologi, filosofi, historie, idéhistorie, kulturvern og kulturformidling, lingvistikk, litteraturvitskap, medievitskap, norsk/nordisk, pedagogikk, sosialantropologi, sosiologi, statsvitskap. 2. Søkjarar som har andre relevante fag eller utdanning på same nivå og av tilsvarande omfang, kan søkje om særskild vurdering. 12. Opptakskrav til mastergradsstudiet i samfunnsplanlegging og leiing 1. Opptaksgrunnlaget for mastergradsstudiet i samfunnsplanlegging og leiing er eitt av følgjande: - minst tre år høgare utdanning med minst 80 studiepoeng i samfunnsfag/samfunnsplanlegging og leiing - minst tre år anna høgare utdanning og minst to år relevant praksis frå samfunnsplanlegging og leiing. 2. Alle studentar på mastergradsstudiet må søkje undervisningsopptak til dei avsluttande emna «Forskingsmetode og vitskapsteori» og «Masteroppgåve». Alle obligatoriske emne må vere fullførte med karakteren C eller betre, for å få opptak til dei avsluttande emna. Ved rangering tek ein utgangspunkt i karakterane på dei obligatoriske emna. Deretter blir søkjarane rangerte på grunnlag av gjennomsnittskarakterar på alle emna søkjarane har gjennomført i mastergradsstudiet sitt. Lik rangering vert avgjord ved loddtrekking. Nytt punkt: 3. Alle masteremna til Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag som inngår i masterprogrammet Samfunnsplanlegging og leiing, med 27

29 unntak av «Forskingsmetode og vitskapsteori» og «Masteroppgåve» kan takast som frittståande vidareutdanningar, og då er opptakskravet tre år høgare utdanning, 180 stp. 13. Opptakskrav til mastergradsstudiet i undervisning og læring med spesialiseringar i matematikk, norsk eller spesialpedagogikk 1. Opptaksgrunnlaget til mastergradsstudiet i spesialpedagogikk er fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule av minimum tre års omfang (180 stp.) innanfor følgjande utdanningsvegar: - Bestått dei tre første åra i grunnskulelærarutdanninga - Allmennlærarutdanning - førskulelærarutdanning - faglærar med praktisk-pedagogisk utdanning. Nytt punkt: 2. Til spesialiseringa i matematikk er eit tilleggskrav at søkaren må ha minst 60 studiepoeng i faget matematikk. Nytt punkt: 3. Til spesialiseringa i norsk er det eit tilleggskrav at søkaren må ha minst 60 studiepoeng i faget norsk. Søkjarar med morsmål frå land utanfor Norden må dokumentere kunnskap i norsk tilsvarande karakteren B frå studiet Norsk for utanlandske studentar eller resultatet Godt bestått frå Norsk språktest høgare nivå (Bergenstesten). Dei må også dokumentere kunnskap om norsk skule- og barnehagesystem. 4. Søkjarar med fullført utdanning som barnevernspedagog, vernepleiar eller anna treårig relevant profesjonsutdanning til studiet, kan takast opp etter særskild vurdering. 5. Inntil 30 prosent av studieplassane er reserverte for allmennlærarstudentar ved Høgskulen i Volda som vel spesialpedagogikk som det fjerde året i utdanninga si. Dersom allmennlærarstudentane utgjer meir enn 30 prosent, blir dei rangerte og tildelt studieplass på same måten som ordinære søkjarar. 6. Det vert gjeve tilleggspoeng slik: - eitt poeng pr. år inntil fem år for pedagogisk praksis frå barnehage, skule eller annan pedagogisk institusjon etter avslutta grunnutdanning - eitt poeng pr. 30 studiepoeng og inntil 3 poeng (90 studiepoeng) når søkjaren dokumenterer høgare utdanning utover opptaksgrunnlaget. 7. Alle studentar på mastergradsstudiet må søkje om undervisningsopptak til dei avsluttande emna «Vitskapsteori, forskingsmetode og statistikk» og «Masteroppgåve». Desse emna har avgrensa tal på studieplassar. Søkjarane må ha C eller betre i snitt frå dei fire første obligatoriske emna, og blir deretter rangerte på grunnlag av 28

Nr. 15 2012 Side 2495 2703 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2012 Side 2495 2703 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2012 Side 2495 2703 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2012 Utgitt 11. mars 2013 Dette er siste hefte i 2012-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 Høgskulen i Sogn og Fjordane Postboks 133, 6851 Sogndal Telefon: 57 67 60 00 Telefaks: 57 67 61 00 E-post: post@adm.hisf.no Internett: www.hisf.no Fellesadministrasjonen

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 6 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

INNHOLD VERD Å VITE... 3 FAGPLAN FOR TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID... 18

INNHOLD VERD Å VITE... 3 FAGPLAN FOR TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID... 18 Verd å vite 2004-2005 INNHOLD VERD Å VITE... 3 FAGPLAN FOR TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID... 18 INNLEDNING... 19 MÅL... 21 INNHOLD... 22 Hovedemne 1: Felles innholdsdel (30 studiepoeng)...

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Delrapport 2 Noregsnettrådets rapportar 06/2002 Delrapport ISSN 1501-9640 Forord Komiteen for evaluering av prøveordning med

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Sak 6/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Framlegg til tilråding:

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer