Rådgiversamling. 20. oktober :30 15:00. Magnus Barfot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådgiversamling. 20. oktober 2009 09:30 15:00. Magnus Barfot"

Transkript

1 Rådgiversamling 20. oktober :30 15:00 Magnus Barfot

2 Utdanning i Bergen Michelle Ingrid Greene Leder for Utdanning i Bergen

3 Programmet før lunsj : Innledning Utdanning i Bergen : Opptak til høyere utdanning : Studietilbud ved UiB Pause 10 min : Studietilbud ved HiB med fokus på lærerutdanning : Studietilbud ved NHH Pause 10 min : Studietilbud ved DKHB : Studietilbud ved KHiB Lunsj 45 min.

4 Programmet etter lunsj : Internasjonalisering muligheter for utveksling : Lånekassen : Verdien av engasjement utenom studiene : Erfaringer fra et utvekslingsopphold : Arbeid med masteroppgave Pause 10 min : Hvordan veilede for at eleven skal velge rett? : Utdanningsinstitusjonene svarer på spørsmål

5 Utdanning i Bergen Universitetet i Bergen Høgskolen i Bergen Norges Handelshøyskole Kunsthøgskolen i Bergen Norsk Lærerakademi Haraldsplass diakonale høgskole Betanien diakonale høgskole Studentsamskipnaden i Bergen Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Bergen Næringsråd

6 Felles nettsider: Portal inn til alle utdanningsinstitusjonene Studietilbud Søknadsprosess Studentvelferd Studentkultur Bergen by Natur og friluft Kultur og uteliv

7

8

9 Opptak til høyre utdanning Karianne Omdahl Opptaksleder ved Universitetet i Bergen Kristin Haugsøen Opptaksleder ved Høgskolen i Bergen

10 Opptak til høyere utdanning Karianne Omdahl Opptaksansvarlig, UiB

11 Opptak gjennom Samordna opptak Grunnstudier Årsstudium Bachelorstudium Lærerutdanning, 4 år Integrert 5-årig masterstudium Profesjonsstudium Profesjonsstudium i psykologi Utøvende musikk Kunststudier

12 Nasjonal opptaksmodell Involverer alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge Koordinert av Samordna opptak Hovedprinsipp: kun én søknad pr. søker og ett tilbud Nasjonale regler

13 Vi er alle reglementsforvaltere Universiteter og høyskoler: Sjekker generell studiekompetanse Opptakskontor en slags kontrollinstans av dokumentasjon fra vgs. Videregående opplæring Vitnemålskrav Innhold og omfang Krav til kompetansebevis Primærkilder Forskrift om opptak til høyere utdanning Rundskriv: Innføring av Kunnskapsløftet F B

14 Generell studiekompetanse Forskriftsfestet krav til generell studiekompetanse (gsk): Vitnemål om bestått norsk treårig videregående opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse (...) Studieforberedende utdanningsprogram Yrkesfaglige utdanningsprogram ved valg av studieforberedende Vg3 ved overgang til Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse fagbrev + gsk-fag Tilsvarende for Reform 94

15 Generell studiekompetanse Fagkrav: Norsk 393 timer (hovedmål, sidemål, muntlig) Engelsk 140 timer Matematikk 224 timer Naturfag 140 timer Historie 140 timer Samfunnsfag 84 timer Reform uketimer 5 uketimer 5 uketimer 5 uketimer 4 uketimer 2 uketimer 23/5-søkere må ha til sammen 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning Fagene teller samlet som 1 av 5 år

16 Studier med spesielle realfagskrav Medisin, odontologi, farmasi, human ernæring (MEROD) R1 / (S1+S2) + FYS1 + KJE(1+2) Naturvitenskapelige og tekniske fag (REALFA) R1 / (S1+S2) + (R1+R2) / FYS(1+2) / BIO(1+2) / KJE(1+2) / INFO(1+2) / GEO(1+2) / TEK(1+2) IKT-fag / 5-årig samfunnsøkonomi (MATRS) R1 / (S1+S2)

17 Spesielle opptakskrav - lærerutdanningene 5-årig lærerutdanning språk (ALMLÆR) 4-årig allmennlærerutdanning Minimum 35 skolepoeng og minimum karakteren 3 i norsk og matematikk 5-årig lærerutdanning realfag (ALMREA) Minimum 35 skolepoeng og minimum karakteren 3 i norsk + REALFA-kravet 4-årig lærerutdanning realfag (REALFA) REALFA-kravet

18 Unntak fra generell studiekompetanse Realkompetanse søkeren må være 25 år det kreves likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som har generell studiekompetanse Dispensasjon søker må være under 25 år kreves dokumentasjon på varig sykdom, funksjonshemming eller lignende, som bekrefter at det ikke har vært mulig å tilfredsstille krav til generell studiekompetanse Skjønnsmessig og faglig skikkethetsvurdering MÅ oppfylle særlige opptakskrav

19 Opptak på vilkår (betinget opptak) Betinget opptak gis hvis sykdom, ulykke eller dødsfall i nær familie forhindrer eksamensavvikling standpunktkarakter i faget er bestått eleven ikke har avsluttende vurdering i faget Må dokumenteres med bekreftelse fra skolen Opptak innvilges på betingelse av at ny eksamen avlegges ved første mulige anledning

20 Kvoter Kvote for førstegangsvitnemål (tidl. primærvitnemålskvote) Inntil fylte 21 år Vitnemål uten forbedringer, tillater ikke tilleggsfag Fullført videregående opplæring på normert tid Konkurrerer kun med poeng fra vitnemål Minimum 50 % av studieplassene skal tilbys i denne kvoten Ordinær kvote Resten av røkla Konkurrerer med alle tilleggspoeng Søkere med førstegangsvitnemål konkurrerer også her

21 Poengutregning Kvote for førstegangsvitn. Karakterpoeng (snitt x 10) (max 60) + Realfagspoeng (max 4) = Skolepoeng Ordinær kvote Karakterpoeng (snitt x 10) (max 60) + Realfagspoeng (max 4) = Skolepoeng (+ evt. kjønnspoeng) + Tilleggspoeng* (max 2) + Alderspoeng (max 8) = Konkurransepoeng * Tilleggspoeng gis for høyere utdanning, verneplikt eller folkehøgskole

22 Realfagspoeng Kunnskapsløftet Reform 94 Kunnskapsløftet Reform 94 0,5 poeng 1 poeng Matematikk R1 2MX Matematikk R2 3MX Matematikk S2 3MY/3MZ Fysikk 2 3FY Matematikk S1 2MY/2MZ Fysikk 1 2FY Biologi 2 3BI Biologi 1 2BI Kjemi 2 3KJ Kjemi 1 2KJ Informasjonsteknologi 2 Systemutvikling 2A Informasjonsteknologi 1 Brukersystemer 1A Geofag 2 Geofag 1 Teknologi og forskningslære 2 Teknologi og forskningslære 1

23 Ressurser Samordna opptak: Søkerhåndboka: Universitetet i Bergen: Medisinstudier: Epost: Telefon:

24 Opptak til høyere utdanning Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen

25 Studier med særkrav Allmennlærerutdanning med musikk (ALMUSB) ALMLÆR + dokumenterte ferdigheter i musikk Bioingeniør (BIOI) R1/(S1+S2) og enten FYS1 eller KJE1 eller BIO1 Ingeniørutdanning (HING) Generell studiekompetanse + (R1 + R2) og FYS1 1-årig forkurs 2-årig teknisk fagskole

26 (Teknisk ) fagskole Gammel teknisk fagskole (rammeplan før 98/99) Teknisk fagskole (rammeplan av 98/99) Teknisk fagskole u/norsk (lov av 2003) Teknisk fagskole m/norsk (lov av 2003) 2-årige fagskoler (lov av 2003) Til integrert masterstudium i teknologiske fag Dekker opptakskravet til ingeniørutdanning Dekker kravet til ingeniørutdanning. Gir generell studiekompetanse Dekker kravet til ingeniørutdanning Gir generell studiekompetanse m/norsk gir generell studiekompetanse ( 2-4 opptaksforskriften ) Må dokumentere matematikk R2 eller tilsvarende

27 Dokumentasjon på generell studiekompetanse Søker må ha vitnemål! Kompetansebevis og tilleggsfag er ikke ok Unntak: førstegangsvitnemålskvoten Søkere med primærvitnemål fra Reform 94 kan dokumentere generell eller spesielle opptakskrav eller fag som gir realfagspoeng i form av tilleggsdokumentasjon.

28 23/-5 søkere må dokumentere 5 år med utdanning/yrkespraksis. Kun six-pack`en gir ikke generell studiekompetanse Yrkesfaglige løp: Vitnemål fra VG1 VG2 VG3 (yrkesfag) + påbyggingsfagene VG1 + VG2 + fagbrev + påbyggingsfagene Vitnemål fra VG1 + VG2 + VG3 allmennfaglig påbygging

29 Viktige datoer 2. februar åpning søketjenesten på nett (SO) 1. mars søknadsfrist for spesielle søkergrupper 15. april ordinær søknadsfrist 1. juli ettersendingsfrist, frist for omprioritering 20. juli hovedopptak, tilbudsbrev sendes ut 20. juli - Restetorget åpner 26. juli svarfrist

30 Ressurser Samordna opptak: Søkerhandboka: Høgskolen i Bergen: E-post: opptak.hib.no Telefon:

31 Studietilbudet ved Universitetet i Bergen Per-Arne Larsen Informasjonskonsulent ved UiB

32 Studietilbudet ved Høgskolen i Bergen Fokus på lærerutdanning Ingvild Drejer Studieveileder ved avdeling for lærerutdanning HiB

33 Studietilbud ved Høgskolen i Bergen - med fokus på ny grunnskolelærerutdanning Studieveileder Ingvild Drejer Avdeling for lærerutdanning

34 Høgskolen i Bergen Bachelor- og mastergrader Teknologiske og økonomiske fag Lærerutdanning Helse- og sosialfag Våre studenter får en utdanning samfunnet trenger

35 Teknologiske og økonomiske fag HiB er den største ingeniørutdanningen i Norge. HiB tar opp flest studenter Søkerne kan velge mellom tolv studieprogrammer Gode jobbmuligheter Stor etterspørsel etter ingeniører i arbeidsmarkedet

36 Teknologiske og økonomiske fag Andre bachelorstudier: Bioingeniør Informasjonsteknologi Landmåling og eiendomsdesign Økonomi og administrasjon Forkurs og halvårig realfagskurs Ett-årig fagskoleutdanning for yrkesdykkere

37 Lærerutdanning Lærerutdanninger Førskolelærerutdanninger Folkehelsearbeid Idrett Tegnspråk og tolking Årsstudier Mastergradsstudier

38 Helse- og sosialfagutdanning Bioingeniør Ergoterapeut Fysioterapeut Radiograf Sosialt arbeid Sykepleier Vernepleier Mastergradsstudier

39 Utveksling Høgskolen i Bergen har samarbeid med institusjoner i alle fem verdensdeler: Norden Europa Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Australia New Zealand Asia

40

41 Ny grunnskolelærerutdanning høsten 2010 Stortingsmelding nr. 11 To fireårige utdanninger: trinn trinn

42 1. 7. trinn: Normalt fire undervisningsfag Matematikk og norsk obligatorisk (á 30 sp) Minst ett undervisningsfag på 60 sp trinn: Normalt tre undervisningsfag á 60 sp Ingen obligatoriske skolefag

43 Pedagogikk og elevkunnskap 60 sp er obligatorisk og går over tre år i begge utdanningene Alle undervisningsfag skal omfatte fagdidaktikk Begge utdanningene kan inneholde ett skolerelevant fag á 30 sp Bacheloroppgave i tredje studieår Mulighet for overgang til master etter tre år

44 Sentrale krav om en sterkere integrert utdanning: Undervisningsfag, pedagogikk og elevkunnskap og praksisopplæring Praksisopplæring over fire år Det legges opp til mobilitet mellom institusjonene i tredje og fjerde studieår Internasjonalisering/utveksling mulig i fjerde studieår

45 Studietilbudet ved Norges Handelshøyskole Kjetil Sudmann Larssen Førstekonsulent ved studieadministrasjonen, NHH

46 Norges Handelshøyskole Økonomi og administrasjon Kjetil S. Larssen,

47 Tema Litt om NHH Studietilbudet Opptaket til NHH gjennom Samordna opptak Jeg kommer ikke inn hva nå? Kjetil S. Larssen,

48 Litt om Norges Handelshøyskole Norges ledende handelshøyskole Internasjonal orientering I underkant av studenter (bachelor, master og PhD) Fem institutt Institutt for samfunnsøkonomi Institutt for foretaksøkonomi Institutt for strategi og ledelse Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon Kjetil S. Larssen,

49 Studietilbudet ved NHH Det femårige siviløkonomstudiet (Master i økonomi og administrasjon) Master i økonomi og administrasjon (to-årig) Master i regnskap og revisjon (to-årig) Kjetil S. Larssen,

50 Det femårige siviløkonomstudiet Bachelorgrad + mastergrad Garantert overgang Opptil to års opphold Bred bachelorgrad spesialisert mastergrad Bachelorgraden: Samfunnsøkonomi Bedriftsøkonomi Strategi og ledelse Metodefag Valgfrie fag: Språk (engelsk, fransk, tysk, spansk, japansk) Matematikk Databehandling Rettslære Økonomisk geografi med mer Kjetil S. Larssen,

51 Det femårige siviløkonomstudiet Gode utvekslingsmuligheter MEN: bare ett semester på bachelor Mulig å reise ut også på master Del av nettverk som gir tilgang til svært gode læresteder i utlandet Mulig å avslutte utdanningen med en bachelorgrad Vår erfaring: Kandidatene får jobb Får ikke de samme jobbene Kjetil S. Larssen,

52 Master i økonomi og administrasjon (to-årig) Studentene velger en hovedprofil og en støtteprofil Finansiell økonomi Økonomisk styring Samfunnsøkonomi Økonomisk analyse Strategi og ledelse Markedsføring og konkurranseanalyse International Business Energy, Natural Resources and the Environment Velger blant over 150 kurs stor mulighet til spesialisering Masteroppgave Kjetil S. Larssen,

53 Master i økonomi og administrasjon (to-årig) Gode muligheter for utveksling Konvensjonell utveksling Ett semester i utlandet ca 110 institusjoner på alle kontinent CEMS-grad Får to mastergrader Master i økonomi og administrasjon (NHH) Master in International Management (CEMS) Ett semester i utlandet, noen egne kurs og seminar ved NHH Obligatorisk internasjonalt internship i bedrift Dobbeltgrad Samarbeid med HEC (Paris), UCL (Louvain), Egade (Mexico) Ett år ved hver institusjon Mastergrad både fra NHH og fra den samarbeidende institusjonen Kjetil S. Larssen,

54 Master i regnskap og revisjon Bygger på bachelorgrad i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon eller lignende Statsautorisert revisor Kjetil S. Larssen,

55 Opptak til NHH Opptak til det femårige løpet: Samordna opptak Krav: Generell studiekompetanse + matematikk Matematikk S1+S2 Matematikk R1 (2MX/2MY/3MZ) Alle versjoner av IB-matte 6 studiepoeng matematikk fra høyere utdanning I 2009: 52,3 poeng (førstegangsvitnemål) 54,4 poeng (ordinær) Kjetil S. Larssen,

56 Hva hvis jeg ikke har gode nok karakterer? Mulighetene: Ta et år på folkehøyskole/militærtjeneste Ta et år på en annen høyskole (øk.adm?) Ta opp igjen dårlige fag Ta nye fag som gir tilleggspoeng Ta bachelorgraden i økonomi og administrasjon ved en annen institusjon, og så mastergraden ved NHH Kjetil S. Larssen,

57 Spørsmål Spørsmål kan rettes til eller til opptakstelefonen Takk for meg! Kjetil S. Larssen,

58 Studietilbud ved De kristne høgskolene i Bergen Bård Hauge Studiesjef ved Norsk Lærerakademi Gry Juliussen Betanien diakonale høgskole

59 NLA Høgskolen Private høgskoler Diakonal / kristen profil Ikke skolepenger Opptak gjennom SO Sykepleie Førskolelærer Grunnskolelærer Interkulturell forståelse Menighetspedagogikk Kristendomskunnskap/teologi/religion/ livssyn Ex.phil / Ex.fac. Pedagogikk Høgskolene har også flerevidereutdanninger

60 Bachelorutdanning i sykepleie 3 årig utdanning (180 studiepoeng) 1. år fokus på sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag, praksis i sykehjem 2. år fokus på sykepleierens funksjon i somatiske sykehus, praksis på ulike sykehusavdelinger (medisinsk og kirurgisk praksis) 3. år samfunnsfokusert tilnærming, praksis i hjemmesykepleien, psykisk helsevern, føde/barsel og helsestasjon Modulbasert utdanning Studiet er bygget opp i moduler, og man har avsluttende eksamen i hver modul før man går videre til neste. Det legges vekt på varierte arbeids og studieformer: prosjektarbeid, gruppearbeid, ferdighetstrening på ferdighetssenter, forberedelse til praksis, refleksjon over praksis, prosjektbasert undervisning, PBL, forelesninger, selvstudium og praksisstudier. Små høgskoler Gir mulighet for nære relasjoner mellom studenter og lærere Utvekslingsopphold Gode muligheter for praksisopphold i utlandet. (8 12 ukers varighet). Tanzania, Spania, Litauen, Cuba, Sverige og mange flere Utdanning / yrke med mange muligheter Man kan jobbe med barn, unge, voksne eller gamle. Man kan jobbe med åyte omsorg i et langtidsperspektiv eller med uforutsigbarhet og dramatikk. Mange muligheter for videreutdanning; Anestesi, operasjon, intensiv, jordmor, helsesøster, kreftsykepleie, aldring og eldreomsorg, m.fl. Mange muligheter til forskjellige mastergrader; Sosiologi, samfunnsvitenskap, forebyggende helsearbeid, pedagogikk. m.fl. Opptak Generell studiekompetanse Opptak gjennom Samordna Opptak Ønsker flere gutter velkommen!

61

62 NLA Høgskolen Grunnskolelærerutdanning I tillegg til generell studiekompetanse kreves min. karakteren 3i norsk og matematikk 35 skolepoeng. To løp: Man kan velge å kvalifisere seg for 1 7 trinn, eller 5 10 trinn. 4 årige utdanninger, evt. 5 årig master. Førskolelærerutdanning Temablokker, basisgrupper, samtale basert veiledning, praksis i barnehage og skole, 3 årig utdanning, valgfri fordypningsenhet. Menighetspedagogikk Bachelorstudium for den som vil bli menighetspedagog / Masterstudie i kateketikk Kristendomskunnskap / teologi / religion / livssyn Årsstudie. Kan brukes som del av bachelorgrad eller mastergrad. Flere varianter. Pedagogikk Årsstudie. Kan brukes som del av bachelorgrad eller mastergrad. Flere varianter. Interkulturell forståelse Årsstudie. Mellomnivå. Kan brukes som del av bachelorgrad. Flere varianter. Ex phil. / Ex.fac 10 studiepoeng. Kan brukes som del av bachelorgrad.

63 Studietilbud ved Kunsthøgskolen i Bergen Ingjald Selland Studiesjef ved Kunsthøgskolen i Bergen

64 Kunsthøgskolen i Bergen Bergen National Academy of the Arts

65 Om KHiB Sentralt i Bergen, seks ulike bygg

66 En av to nasjonale kunsthøgskoler 300 studenter, 100 ansatte

67 Studieprogram Bachelor Master Skapende kuratorpraksis PPU (opprettet høsten 2009) Etterutdanning Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid (tilsvarer doktorgradsprogram)

68 Opptak til Bachelor Lokalt opptak; ikke med i Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april Opptak basert på kunst- og designfaglig realkompetanse Opptaksprøver Søknadskjema og opptaksinformasjon på

69 Avdelinger og fagområder Avd. for design Avd. kunstakademiet Avd. for spesialisert kunst

70 Avd. for design Møbel- og romdesign/interiørarkitektur Integrert utdanning; vektlegger sammenhengen møbel/objekt og rom Visuell kommunikasjon Kjerneområder: Billedkommunikasjon, skriftkommunikasjon, interaktiv kommunikasjon 26 nye bachelorstudenter hvert år

71 Avd. kunstakademiet Fordypning innen: konseptuelle kunstuttrykk, nye medier, performance, installasjon og maleri Individuelt arbeid i sentrum Eget introduksjonsprogram i første studieår 15 nye bachelorstudenter hvert år

72 Avd. for spesialisert kunst 31 nye bachelorstudenter hvert år Fagområder, bachelornivå: Fotografi Grafikk Keramikk Tekstil

73 Avd. for spesialisert kunst Fotografi: problematisering av det fotografiske bildet som visuelt og kunstnerisk uttrykk. Grafikk Keramikk Tekstil

74 Avd. for spesialisert kunst Grafikk: Sentralt i studiet står grafikkens absorberende og omformende egenskaper i forhold til fotografiske, maleriske og tegneriske uttrykk. Fotografi Keramikk Tekstil

75 Avd. for spesialisert kunst Keramikk: faglige virksomheten konsentreres om tema som funksjon (keramikk for bruk), arkitektur og rom, skulptur og installasjon. Fotografi Grafikk Tekstil NB! Disse klærne er laget av keramikk!

76 Avd. for spesialisert kunst Tekstil: kunstnerisk arbeid med utgangspunkt i tekstile materialer og prosesser. Faget plasserer seg både innen kunsthåndverk og billedkunst og i møtet mellom disse. Fotografi Grafikk Keramikk Fra forestillingen Desse auga av Jon Fosse, fremført under Kulturbyåret i Stavanger sommeren 2008.

77 Studentutstillinger

78 Utstilling på Visningsrommet, USF

79 Masterutstilling i kunst, Bergen kunsthall

80 Master i kunst Tomorrow s Parties

81 Master i design - SUBSTANS

82 SUBSTANS vår 2008 Baluba : masterprosjekt ved Avd. for design, vår 2008.

83 SUBSTANS vår 2008

84 SUBSTANS vår 2008

85

86 Internasjonalisering muligheter for utveksling Nina Hagen Seniorkonsulent/CEMS-koordinator ved Internasjonal kontor, NHH

87 Internasjonalisering muligheter for utveksling Fornavn Etternavn, Nina Hagen Internasjonalt kontor - NHH

88 Kvalitetsreformen (St.meld.nr. 27/ ) Alle studenter som ønsker det skal gis mulighet til å studere en periode i utlandet. Nasjonal strategi: leggje forholda til rette for studentutveksling i alle studieprogram Landsbasis: 23% har gjennomført utvekslingsopphald (St.meld.nr. 14/ ) Fornavn Etternavn, 88

89 Utvekslingsavtalar Nordplus(Norden) Erasmus (EU/EØS) Bilaterale avtalar Internationalization at home Fornavn Etternavn, 89

90 Finansiering frå Lånekassen Basisstøtte Reisetillegg Skulepengestøtte Språkstipend Fornavn Etternavn, 90

91 Norges Handelshøyskole 135 samarbeidspartnarar Bachelor-utveksling: 20% Master-utveksling: 50% PIM CEMS MIM Double Degrees Fornavn Etternavn, 91

92 Kvifor utveksling? Nye faglege impulsar Språkkunnskapar Internasjonal erfaring GRIP SJANSEN Hvor i all verden? Sosialt og kulturelt utbytte Attraktiv på jobbmarknaden SØK UTVEKSLING! Fornavn Etternavn, 92

93 Erfaringar frå utvekslingsopphald The international experience has added valueto theperson I am. (NHH-student ved Bocconi University, Italia) First of all, I need to say that 4 months in Rennes was one of the best experiences in my life! And I would recommend NHH students to go there. (NHH-student ved ESC Rennes School of Business, Frankrike) Jeg vil anbefale et utvekslingsopphold til Yonsei University på det sterkeste. Oppholdet gav meg veldig mye personlig, men også faglig. (NHH-student ved Yonsei University, Sør-Korea Vi anbefaler deg på det sterkeste å ta turen. Du vil garantert ikke angre. (NHHstudentar ved Asian Institute of Management, Filippinene) Utvekslingsoppholdet i Mannheim er ett av høydepunktene i løpet av studietiden min. (NHHstudent ved Universität Mannheim, Tyskland).. En uforglemmelig opplevelse. Dersom du blir tilbudt plass, ikke nøl ett sekund med å takke ja og begynn å glede deg allerede nå! (NHH-student ved Fudan University, Kina) Fornavn Etternavn, 93

94 Spørsmål? Fornavn Etternavn, 94

95 Lånekassen Johan Walde Rådgiver Lånekassen

96 Lånekassen Gjør utdanning mulig

97 Søknadsprosedyre elevene søker på nett Fra skoleåret skal alle søke stipend og lån på nett Eleven søker så snart han/hun har takket ja til skoleplassen På når de sier ja der, eller På (logger seg på nettsøknaden med MinID) Søknadsfrister: Høsten 2009: 15. november 2009 Våren 2010: 15. mars 2010 Elevene kan selv sjekke status for søknaden på Dine sider på Logger seg på selvbetjeningsløsningen Dine sider med MinID Melding via SMS: Søknaden er behandlet. Sjekk resultatet på Dine sider, Svarbrevet hentes på skolen ved skolestart.

98 Rutine for utbetaling Gjeldsbrev / stipendmelding blir sendt til skolen Eleven må skrive under og sende i retur til lånekassen. Er eleven under 18 år, skal både eleven og foreldre/verge skrive under. Lånekassen godtar ikke faks eller kopi av gjeldsbrevet / stipendmeldingen. Hele utstyrsstipendet for skoleåret blir utbetalt om høsten. Nytt gjeldsbrev / stipendmelding for vårsemesteret sendes skolene i begynnelsen av januar.

99 Alle elever på videregående får utstyrsstipend Må gå på Vg1, Vg2 eller Vg3 og ha ungdomsrett. Elever som er under omsorg av barnevernet har også rett til utstyrsstipend Lærlinger eller lærekandidater får ikke utstyrsstipend Elevene får utstyrsstipend uavhengig av foreldrenes inntekt og formue. Elevene må sende søknad til Lånekassen for å få stipendet. Elever som bare søker stipend for ett semester, får bare halvt stipend. Søkere som bytter utdanningsprogram i undervisningsåret, får beholde det utbetalte stipendet. Lånekassen vurderer automatisk om eleven har rett til andre stipend når søknaden blir behandlet. (for eksempel behovsprøvde stipend, bostipend, reisestipend osv)

100 Utstyrsstipend såmye kan elevene få Beløpet på stipendet er avhengig av utdanningsprogrammet 850 kr kr kr Studiespesialisering Musikk, dans og drama Helse- og sosialfag Elektrofag Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Naturbruk Bygg- og anleggsteknikk Teknikk og industriell produksjon Idrettsfag Design og håndverk Restaurant- og matfag Beløpene er for skoleåret

101 Grunnstipend Behovsprøvd grunnstipend på inntil kroner per måned Bortfall av grunnstipend: hvis foreldrene har over kroner i alminnelig inntekt (2007), får hjemmeboere ikke stipend (søker er eneste barn) hvis foreldrene har over kroner i netto formue (2007), blir 10 prosent av formuen over dette lagt til inntekten

102 Bostipend Søkeren kan få bostipend hvis hun bor utenfor foreldrehjemmet, og avstanden mellom skole og foreldrehjem er mer enn 40 kilometer, eller samlet reisetid mellom foreldrehjemmet og skolen er mer enn tre timer det foreligger særlige forhold Unntak: for søker som mottar offentlig støtte

103 Bostipend ved særlige forhold Særlige forhold kan være sosiale forhold, for eksempel alvorlige konflikter i hjemmet som gjør at eleven blir hindret i å gjennomføre utdanningen ved å bo hjemme at eleven bor i det tidligere foreldrehjemmet etter at foreldrene har flyttet til et annet distrikt i landet eller til utlandet at eleven på grunn av sykdom eller funksjonshemming vil bli hindret i å gjennomføre utdanningen ved å bo i foreldrehjemmet at foreldrene til eleven er skilt, og forholdene er slik at eleven ikke kan bo hos noen av dem

104 Bostipend dokumentasjon De særlige forholdene skal være dokumentert av for eksempel PPtjenesten, sosialkontor, familierådgivningskontor eller psykolog Dokumentasjonen må inneholde opplysninger om årsaken til at eleven ikke kan bo hjemme og gjennomføre utdanningen Les mer på

105 Lån eleven kan ha rett til Hjemmeboere inntil kroner per måned (behovsprøvd mot foreldre/steforeldres inntekt og formue) Borteboere inntil kroner per måned (behovsprøvd mot foreldre/ steforeldres inntekt og formue) Lån til skolepenger inntil kroner per skoleår (ikke behovsprøvd)

106 Her finner du blant annet: - Informasjon om stipend og lån - Støttekalkulator (beregn hvor mye stipend og lån du kan få) - Pålogging til Dine sider (selvbetjeningsløsningen) Elevene bruker MinID for å søke om stipend og lån og for å logge seg på Dine sider på MinID er felles påloggingsløsning for offentlige tjenester. Elevene fikk kodene til MinID i posten i desember

107 Verdien av engasjement utenom studiene Øyvind Lysebo Ekelund Ansvarlig redaktør i Studentradioen i Bergen

108 Studentradioen i Bergen To honorerte verv Rundt 100 frivillige medarbeidere Innslag, studio, teknikk Nytt studio og proft utstyr

109 Lærerikt Trenger ingen konkret erfaring Engasjement og pågangsmot! Muligheten til å drive med egne interesser Selvutvikling

110 Sosialt Ekstremt godt sosialt miljø nye venner Muligheten til å finne likesinnede og knytte kontakter for fremtiden Sosiale arrangementer

111 Jobbrelevans Bedrer studieresultat Arbeidsgivere ser etter engasjement utenom studiene Praktisk erfaring Tidligere studentradiomedarbeidere i blant annet NRK, TV2, aviser, festivaler, politiske rådgivere m.m.

112 Erfaringer fra et utvekslingsopphold Marco Proto Student, Master i Økonomi og administrasjon og CEMS MIM Norges Handelshøyskole

113 Internasjonale muligheter ved NHH Et studentperspektiv Fornavn Marco Proto, Etternavn,

114 Utveksling på bachelornivå Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, vår 2008 Motivajon: Italiensk bakgrunn Anerkjent universitet Nye opplevelser Nye bekjentskaper Øker verdien av utdanningen Tydeliggjør skillet fra medstudenter Fornavn Etternavn, 114

115 Søknad på nett Assessment Center Intervju Università Commerciale L. Bocconi, Milano, vår 2010 Fornavn Etternavn, 115

116 Motivasjon for CEMS Tilgang til et virkelig internasjonalt fellesskap Uvurderlig nettverk av studenter, topp handelshøyskoler og profilerte multinasjonale selskaper Erkjennelse og verdsettelse av kjennskap til flere språk Forpliktelse til: Et utvekslingssemester Business Project Internship i utlandet Rangert som verdens beste master s in management i Financial Times rangeringen for 2009 Fornavn Etternavn, 116

117 Starten av CEMS-opplevelsen Umiddelbart ønsket velkommen som CEMS MIM student og som del av CEMS-nettverket Umiddelbart gitt muligheten for å delta i CEMS Club ved NHH Deltok i arrangeringen av CEMS Nordic Forum 2009 Marketingsjef i CEMS Club styret ved NHH Fornavn Etternavn, 117

118 Internasjonale karrieremuligheter Fornavn Etternavn, 118

119 Arbeid med masteroppgave Terese Ramsland Masterstudent ved UiB

120 Terese Ramsland Master i medievitenskap Universitetet i Bergen

121 Det å komme inn på master. Versus Integrert master 2-årig master

122 HVA BLIR DU? Eller hvilken personlig utvikling får du? Akademikernes svenneprøve Faglig kompetanse Kunsten å skrive Arbeide over lengre tid Selvstendighet Tilegne seg kunnskap over kort tid Analytisk Tenke KRITISK Ect.

123 Kvalitetsreformen Vedtatt i 2001, virkning fra studiestart 2003 Nominert tid

124 Nedsatt lesehastighet Lesning på detaljnivå Korrekturlesning Ortografiske feil Formuleringsvansker markert under gjennomsnittet, klart under gjennomsnittet "Det besværlige med ordbøker er at man må vite hvordan et ord staves, før man kan slå det opp for å se hvordan det staves." -Will Cuppy

125 Konkurranse / forventningspress Fagmiljøet / det sosiale

126 Å gå til kilden

127 Anders Johansen i boken Skriv! Håndverk i sakprosa, 2009: "Når jeg begynner å utforme setninger, blir jeg pinlig klar over hvor lite gjennomtenkt denne første ansatsen var. Til gjengjeld begynner det nå å skje noe med den.[ ] Snart sitter jeg der med er skriftstykke. Dét dreier seg i all hovedsak om forhold som ikke var i mine tanker da jeg gikk i gang med å skrive."

128 Kampen mot ordet - Cecilie Haugedal

129 Oppnå et resultat

130 Hvordan veilede for at eleven skal velge rett? Idar Nestaas Karriereveileder ved Karrieresenteret

131 Veiledning og rett valg? Magnus Barfot Idar Nestaas Karriereveileder, Karrieresenteret

132 K A R R I E R E S E N T E R E T Hva gjør Karrieresenteret? Karrieresenteret er en del av SiB, alle tilbud er gratis Individuell karriereveiledning Jobbsøkerkurs Intervjutrening Presentasjonsteknikk Personlighetstest Gjennomgang av CV og søknad Informasjon om arbeidsliv/arbeidsmarkedet Kandidatundersøkelsen Jobbtavle Trainee Vest

133 K A R R I E R E S E N T E R E T Karrieresenterets hverdag 2 (3) veiledere tilbyr 14 veiledningstimer: FULLT Veiledningen varer tre kvarter Som oftest kommer studenten bare én gang Hvilke studenter kommer til oss? Studenten som er nesten ferdig og som lurer på hvilke jobber hun kan søke Studenten som vet hvor hun skal og vil vite hvordan hun kommer hun dit Den ferske studenten som er i villrede om det mest. Ofte begynt rett etter videregående.

Viktig å tenke på i prosessen:

Viktig å tenke på i prosessen: Valg av programfag Viktig å tenke på i prosessen: Hvem er du? Hva er du mest interessert i på skolen og i fritida? Hva er artig å holde på med? Hva er du god til på skolen? Hvilken yrkespersonlighet har

Detaljer

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon Nytt fra årets opptak Spesielle opptakskrav

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2018-2019 VALG SKJER 11.12.17 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL Vg3: 15

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Kort om Samordna opptak Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Søknader til HiB 2012 4965 førsteprioritetssøknader 28 980 søknadsalternativer 42 studietilbud utlyst i Samordna opptak ELEKTRONISK

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Valg av programfag for Studiespesialiserende utdanningsprogram

Valg av programfag for Studiespesialiserende utdanningsprogram Valg av programfag for Studiespesialiserende utdanningsprogram Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du e7er tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestå7. Kompetansebevis får du hvis du har IV

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Valget 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging, UiO Agenda Søknadsprosessen - frister og framgangsmåte - opplasting

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Agenda: Innledning ved rektor Programområde MDD, kort informasjon Orientering om fagvalg Samtale

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 OSLO KATEDRALSKOLE Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 Oslo katedralskole - Fagvalg for skoleåret 2016/2017 Forord Hensikten med dette heftet er å gi deg en orientering om

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Norsk Kroppsøving Fremmedspråk 2 Matematikk 1P/1T Naturfag Engelsk Samfunnsfag Geografi Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3 Norsk 4 t/u 4 t/u 6 t/u Kroppsøving 2 t/u 2 t/u 2 t/u Fremmedspr2

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2017-2018 VALG SKJER TORSDAG 15.12.16 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL

Detaljer

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG NOVEMBER 2017 TIDSPLAN FOR FAGVALGET Uke 39: Karriereundervisning i klassene Øvelser med interesser, ferdigheter og egenskaper Emne i samfunnsfag om yrker og arbeidsliv

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Rådgivning - en balanse: Få elever til å jobbe/ta utfordringer eller skape høyt stressnivå? Kveldens temaer: 1.

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Valg i løpet av det første året 1. Valg av matematikk-kurs Vg1P og Vg1T (internt

Detaljer

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver E-post: jan.morten.hildrum@vfk.no

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Norsk Kroppsøving Fremmedspråk 2 Matematikk 1P/1T Naturfag Engelsk Samfunnsfag Geografi Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3 Norsk 4 t/u 4 t/u 6 t/u Kroppsøving 2 t/u 2 t/u 2 t/u Fremmedspr2

Detaljer

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014 Møte for foresatte Vg1 Frogn vgs 4.februar 2014 Agenda Kl.1800-1845, vi deler oss: vg1 Service og samferdsel, base 1SS vg1 Idrett, Fagvalg, form. rom A vg1 ST, Fagvalg, kantina Kl.1845-2000 Samtale med

Detaljer

BESØK I VG1-KLASSENE KARRIEREVEILEDNING 1. VITNEMÅL 2. INNTAK OG INNTAKSKRAV 3. FRAMTIDSMULIGHETER 4. PROGRAMFAG

BESØK I VG1-KLASSENE KARRIEREVEILEDNING 1. VITNEMÅL 2. INNTAK OG INNTAKSKRAV 3. FRAMTIDSMULIGHETER 4. PROGRAMFAG BESØK I VG1-KLASSENE KARRIEREVEILEDNING 1. VITNEMÅL 2. INNTAK OG INNTAKSKRAV 3. FRAMTIDSMULIGHETER 4. PROGRAMFAG STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Studiespesialiserende Idrettsfag MDD TAF 3 eller 4

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Fagvalget hva skal velges? 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FORELDREMØTE VG1. 21.januar 2014

FORELDREMØTE VG1. 21.januar 2014 FORELDREMØTE VG1 21.januar 2014 Orientering ved toppidrettssjef Status i treningsgruppene Treningssamlinger Tirsdagstreninger Mental trening Møte med sportssjefene kl.19:00 i angitte klasserom 2. Termin

Detaljer

INFORMASJON TIL FORESATTE VG3

INFORMASJON TIL FORESATTE VG3 INFORMASJON TIL FORESATTE VG3 WANG Toppidrett Tønsberg FELLESFAG VG3 Norsk Historie Religion Kroppsøving Eksamen: Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. Eksamen

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2018/19

Fagvalg for skoleåret 2018/19 Fagvalg for skoleåret 2018/19 Agenda 1. Tidsplan og generell info om fagvalget 2. Innsøking til Vg2 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter Programområde, fag, fordypning og fagkombinasjoner

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du e=er tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestå=. Kompetansebevis får du hvis du har IV

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET VALG AV PROGRAMFAG FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2016-2017 FOR VG3-ÅRET Valg skjer torsdag 17.12.15 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Du får tildelt brukernavn og passord av kontaktlærer Dersom behov for

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG for Vg2 skoleåret 2014/2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014 Møte for foresatte Vg1 Frogn vgs 4.februar 2014 Agenda Kl.1800-1845 Informasjon om fagvalg Informasjon fra kontaktlærere Tur til Alpene Kl. 1845-2000 Samtale med faglærere Informasjon om programfag som

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE WANG Toppidrett Tønsberg Agenda for foreldremøte 21.januar Informasjon fra rektor Informasjon fra toppidrettssjef Informasjon fra sportssjefer Mulighet for møter med faglærere

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 200604428 Vår ref.: 06/3500.2/KRH.heb Stavanger, 13.des 2006 Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

Detaljer

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Videregående skole Vg2: midt i det videregående

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie februar 2012 GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 28.11.17 05.12.2017 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Program: Innledning ved trinnleder Programområde MDD, kort informasjon Orientering om

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole Vi skal snakke om Opplæringstilbudet i Follo Utdanningsprogrammene våre Å være elev på Nesodden videregående skole Inntaket til videregående skole Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn,

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Studiekompetanse Studiespesialisering Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Musikk, dans og drama

Studiekompetanse Studiespesialisering Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Musikk, dans og drama MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE Foresattemøte Vg1 Studiekompetanse Oppnås ved å fullføre og bestå tre års videregående opplæring fra utdanningsprogram for: Studiespesialisering: - språk, samfunnsfag og økonomi

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2017/18

Fagvalg for skoleåret 2017/18 Fagvalg for skoleåret 2017/18 Agenda 1. Tidsplan og generell info om fagvalget 2. Innsøking til Vg2 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter Programområde, fag, fordypning og fagkombinasjoner

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2018/19

Fagvalg for skoleåret 2018/19 Fagvalg for skoleåret 2018/19 Tidsplan fagvalg for skoleåret 2018/19 Når 7.November Hva Faginformasjon i auditoriene. 16. november Fagvalgsmesse i aulaen. 21. November Fagvalg i samarbeidsøkten. Elevene

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver Realkompetanse Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning Anita Klinbajl rådgiver 31.01.2013 Innhold Bakgrunn Krav til realkompetanse ved HiOA

Detaljer

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Adressater i henhold til vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 13/3931 23.08.13 Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Innhold: Ulike nettsteder: www.stfk.no -tjenester-elev. Ser på PC-ordning www.lanekassen.no

Detaljer

Info fra rådgivertjenesten

Info fra rådgivertjenesten Info fra rådgivertjenesten 1 Utdanningstilbud KKG Studiespesialisering Studieforberedende utdanningsprogram Idrett - Studieforberedende utdanningsprogram Helse- og oppvekst Yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk,

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato PROGRAMFAGORIENTERING Stikkord og dato Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Fagvalg. studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalg. studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalg studiespesialiserende utdanningsprogram Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Informasjon om valg av fag Programfag Hvilke fag og hvor mange poeng? Forsøksordning ved flere høyskoler og universiteter

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg kreativ avdeling Elvebakken Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:49 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Graden

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Informasjonsmøte om matematikk tirsdag 9/9-08. 1P eller 1T? Konsekvenser av valg

Informasjonsmøte om matematikk tirsdag 9/9-08. 1P eller 1T? Konsekvenser av valg Informasjonsmøte om matematikk tirsdag 9/9-08 1P eller 1T? Konsekvenser av valg SKOLEÅRET 2008/2009: 158 idrettselever (130) (+ 20 PB) 7 idrettsklasser (6) Vg1: 73 elever fordelt på tre klasser 111 fotballspillere

Detaljer

Bruken av Blackboard ved de ulike studieprogrammene HiØ

Bruken av Blackboard ved de ulike studieprogrammene HiØ Bruken av Blackboard ved de ulike studieprogrammene HiØ Brukes Blackboard i dag? Bruk av Blackboard i 2006? Avd Studieprogramnavn stp JA NEI ant. stud. JA NEI LU 4-årig allmennlærerutdanning 240 x x LU

Detaljer