Rådgiversamling. 20. oktober :30 15:00. Magnus Barfot

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådgiversamling. 20. oktober 2009 09:30 15:00. Magnus Barfot"

Transkript

1 Rådgiversamling 20. oktober :30 15:00 Magnus Barfot

2 Utdanning i Bergen Michelle Ingrid Greene Leder for Utdanning i Bergen

3 Programmet før lunsj : Innledning Utdanning i Bergen : Opptak til høyere utdanning : Studietilbud ved UiB Pause 10 min : Studietilbud ved HiB med fokus på lærerutdanning : Studietilbud ved NHH Pause 10 min : Studietilbud ved DKHB : Studietilbud ved KHiB Lunsj 45 min.

4 Programmet etter lunsj : Internasjonalisering muligheter for utveksling : Lånekassen : Verdien av engasjement utenom studiene : Erfaringer fra et utvekslingsopphold : Arbeid med masteroppgave Pause 10 min : Hvordan veilede for at eleven skal velge rett? : Utdanningsinstitusjonene svarer på spørsmål

5 Utdanning i Bergen Universitetet i Bergen Høgskolen i Bergen Norges Handelshøyskole Kunsthøgskolen i Bergen Norsk Lærerakademi Haraldsplass diakonale høgskole Betanien diakonale høgskole Studentsamskipnaden i Bergen Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Bergen Næringsråd

6 Felles nettsider: Portal inn til alle utdanningsinstitusjonene Studietilbud Søknadsprosess Studentvelferd Studentkultur Bergen by Natur og friluft Kultur og uteliv

7

8

9 Opptak til høyre utdanning Karianne Omdahl Opptaksleder ved Universitetet i Bergen Kristin Haugsøen Opptaksleder ved Høgskolen i Bergen

10 Opptak til høyere utdanning Karianne Omdahl Opptaksansvarlig, UiB

11 Opptak gjennom Samordna opptak Grunnstudier Årsstudium Bachelorstudium Lærerutdanning, 4 år Integrert 5-årig masterstudium Profesjonsstudium Profesjonsstudium i psykologi Utøvende musikk Kunststudier

12 Nasjonal opptaksmodell Involverer alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge Koordinert av Samordna opptak Hovedprinsipp: kun én søknad pr. søker og ett tilbud Nasjonale regler

13 Vi er alle reglementsforvaltere Universiteter og høyskoler: Sjekker generell studiekompetanse Opptakskontor en slags kontrollinstans av dokumentasjon fra vgs. Videregående opplæring Vitnemålskrav Innhold og omfang Krav til kompetansebevis Primærkilder Forskrift om opptak til høyere utdanning Rundskriv: Innføring av Kunnskapsløftet F B

14 Generell studiekompetanse Forskriftsfestet krav til generell studiekompetanse (gsk): Vitnemål om bestått norsk treårig videregående opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse (...) Studieforberedende utdanningsprogram Yrkesfaglige utdanningsprogram ved valg av studieforberedende Vg3 ved overgang til Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse fagbrev + gsk-fag Tilsvarende for Reform 94

15 Generell studiekompetanse Fagkrav: Norsk 393 timer (hovedmål, sidemål, muntlig) Engelsk 140 timer Matematikk 224 timer Naturfag 140 timer Historie 140 timer Samfunnsfag 84 timer Reform uketimer 5 uketimer 5 uketimer 5 uketimer 4 uketimer 2 uketimer 23/5-søkere må ha til sammen 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning Fagene teller samlet som 1 av 5 år

16 Studier med spesielle realfagskrav Medisin, odontologi, farmasi, human ernæring (MEROD) R1 / (S1+S2) + FYS1 + KJE(1+2) Naturvitenskapelige og tekniske fag (REALFA) R1 / (S1+S2) + (R1+R2) / FYS(1+2) / BIO(1+2) / KJE(1+2) / INFO(1+2) / GEO(1+2) / TEK(1+2) IKT-fag / 5-årig samfunnsøkonomi (MATRS) R1 / (S1+S2)

17 Spesielle opptakskrav - lærerutdanningene 5-årig lærerutdanning språk (ALMLÆR) 4-årig allmennlærerutdanning Minimum 35 skolepoeng og minimum karakteren 3 i norsk og matematikk 5-årig lærerutdanning realfag (ALMREA) Minimum 35 skolepoeng og minimum karakteren 3 i norsk + REALFA-kravet 4-årig lærerutdanning realfag (REALFA) REALFA-kravet

18 Unntak fra generell studiekompetanse Realkompetanse søkeren må være 25 år det kreves likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som har generell studiekompetanse Dispensasjon søker må være under 25 år kreves dokumentasjon på varig sykdom, funksjonshemming eller lignende, som bekrefter at det ikke har vært mulig å tilfredsstille krav til generell studiekompetanse Skjønnsmessig og faglig skikkethetsvurdering MÅ oppfylle særlige opptakskrav

19 Opptak på vilkår (betinget opptak) Betinget opptak gis hvis sykdom, ulykke eller dødsfall i nær familie forhindrer eksamensavvikling standpunktkarakter i faget er bestått eleven ikke har avsluttende vurdering i faget Må dokumenteres med bekreftelse fra skolen Opptak innvilges på betingelse av at ny eksamen avlegges ved første mulige anledning

20 Kvoter Kvote for førstegangsvitnemål (tidl. primærvitnemålskvote) Inntil fylte 21 år Vitnemål uten forbedringer, tillater ikke tilleggsfag Fullført videregående opplæring på normert tid Konkurrerer kun med poeng fra vitnemål Minimum 50 % av studieplassene skal tilbys i denne kvoten Ordinær kvote Resten av røkla Konkurrerer med alle tilleggspoeng Søkere med førstegangsvitnemål konkurrerer også her

21 Poengutregning Kvote for førstegangsvitn. Karakterpoeng (snitt x 10) (max 60) + Realfagspoeng (max 4) = Skolepoeng Ordinær kvote Karakterpoeng (snitt x 10) (max 60) + Realfagspoeng (max 4) = Skolepoeng (+ evt. kjønnspoeng) + Tilleggspoeng* (max 2) + Alderspoeng (max 8) = Konkurransepoeng * Tilleggspoeng gis for høyere utdanning, verneplikt eller folkehøgskole

22 Realfagspoeng Kunnskapsløftet Reform 94 Kunnskapsløftet Reform 94 0,5 poeng 1 poeng Matematikk R1 2MX Matematikk R2 3MX Matematikk S2 3MY/3MZ Fysikk 2 3FY Matematikk S1 2MY/2MZ Fysikk 1 2FY Biologi 2 3BI Biologi 1 2BI Kjemi 2 3KJ Kjemi 1 2KJ Informasjonsteknologi 2 Systemutvikling 2A Informasjonsteknologi 1 Brukersystemer 1A Geofag 2 Geofag 1 Teknologi og forskningslære 2 Teknologi og forskningslære 1

23 Ressurser Samordna opptak: Søkerhåndboka: Universitetet i Bergen: Medisinstudier: Epost: Telefon:

24 Opptak til høyere utdanning Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen

25 Studier med særkrav Allmennlærerutdanning med musikk (ALMUSB) ALMLÆR + dokumenterte ferdigheter i musikk Bioingeniør (BIOI) R1/(S1+S2) og enten FYS1 eller KJE1 eller BIO1 Ingeniørutdanning (HING) Generell studiekompetanse + (R1 + R2) og FYS1 1-årig forkurs 2-årig teknisk fagskole

26 (Teknisk ) fagskole Gammel teknisk fagskole (rammeplan før 98/99) Teknisk fagskole (rammeplan av 98/99) Teknisk fagskole u/norsk (lov av 2003) Teknisk fagskole m/norsk (lov av 2003) 2-årige fagskoler (lov av 2003) Til integrert masterstudium i teknologiske fag Dekker opptakskravet til ingeniørutdanning Dekker kravet til ingeniørutdanning. Gir generell studiekompetanse Dekker kravet til ingeniørutdanning Gir generell studiekompetanse m/norsk gir generell studiekompetanse ( 2-4 opptaksforskriften ) Må dokumentere matematikk R2 eller tilsvarende

27 Dokumentasjon på generell studiekompetanse Søker må ha vitnemål! Kompetansebevis og tilleggsfag er ikke ok Unntak: førstegangsvitnemålskvoten Søkere med primærvitnemål fra Reform 94 kan dokumentere generell eller spesielle opptakskrav eller fag som gir realfagspoeng i form av tilleggsdokumentasjon.

28 23/-5 søkere må dokumentere 5 år med utdanning/yrkespraksis. Kun six-pack`en gir ikke generell studiekompetanse Yrkesfaglige løp: Vitnemål fra VG1 VG2 VG3 (yrkesfag) + påbyggingsfagene VG1 + VG2 + fagbrev + påbyggingsfagene Vitnemål fra VG1 + VG2 + VG3 allmennfaglig påbygging

29 Viktige datoer 2. februar åpning søketjenesten på nett (SO) 1. mars søknadsfrist for spesielle søkergrupper 15. april ordinær søknadsfrist 1. juli ettersendingsfrist, frist for omprioritering 20. juli hovedopptak, tilbudsbrev sendes ut 20. juli - Restetorget åpner 26. juli svarfrist

30 Ressurser Samordna opptak: Søkerhandboka: Høgskolen i Bergen: E-post: opptak.hib.no Telefon:

31 Studietilbudet ved Universitetet i Bergen Per-Arne Larsen Informasjonskonsulent ved UiB

32 Studietilbudet ved Høgskolen i Bergen Fokus på lærerutdanning Ingvild Drejer Studieveileder ved avdeling for lærerutdanning HiB

33 Studietilbud ved Høgskolen i Bergen - med fokus på ny grunnskolelærerutdanning Studieveileder Ingvild Drejer Avdeling for lærerutdanning

34 Høgskolen i Bergen Bachelor- og mastergrader Teknologiske og økonomiske fag Lærerutdanning Helse- og sosialfag Våre studenter får en utdanning samfunnet trenger

35 Teknologiske og økonomiske fag HiB er den største ingeniørutdanningen i Norge. HiB tar opp flest studenter Søkerne kan velge mellom tolv studieprogrammer Gode jobbmuligheter Stor etterspørsel etter ingeniører i arbeidsmarkedet

36 Teknologiske og økonomiske fag Andre bachelorstudier: Bioingeniør Informasjonsteknologi Landmåling og eiendomsdesign Økonomi og administrasjon Forkurs og halvårig realfagskurs Ett-årig fagskoleutdanning for yrkesdykkere

37 Lærerutdanning Lærerutdanninger Førskolelærerutdanninger Folkehelsearbeid Idrett Tegnspråk og tolking Årsstudier Mastergradsstudier

38 Helse- og sosialfagutdanning Bioingeniør Ergoterapeut Fysioterapeut Radiograf Sosialt arbeid Sykepleier Vernepleier Mastergradsstudier

39 Utveksling Høgskolen i Bergen har samarbeid med institusjoner i alle fem verdensdeler: Norden Europa Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Australia New Zealand Asia

40

41 Ny grunnskolelærerutdanning høsten 2010 Stortingsmelding nr. 11 To fireårige utdanninger: trinn trinn

42 1. 7. trinn: Normalt fire undervisningsfag Matematikk og norsk obligatorisk (á 30 sp) Minst ett undervisningsfag på 60 sp trinn: Normalt tre undervisningsfag á 60 sp Ingen obligatoriske skolefag

43 Pedagogikk og elevkunnskap 60 sp er obligatorisk og går over tre år i begge utdanningene Alle undervisningsfag skal omfatte fagdidaktikk Begge utdanningene kan inneholde ett skolerelevant fag á 30 sp Bacheloroppgave i tredje studieår Mulighet for overgang til master etter tre år

44 Sentrale krav om en sterkere integrert utdanning: Undervisningsfag, pedagogikk og elevkunnskap og praksisopplæring Praksisopplæring over fire år Det legges opp til mobilitet mellom institusjonene i tredje og fjerde studieår Internasjonalisering/utveksling mulig i fjerde studieår

45 Studietilbudet ved Norges Handelshøyskole Kjetil Sudmann Larssen Førstekonsulent ved studieadministrasjonen, NHH

46 Norges Handelshøyskole Økonomi og administrasjon Kjetil S. Larssen,

47 Tema Litt om NHH Studietilbudet Opptaket til NHH gjennom Samordna opptak Jeg kommer ikke inn hva nå? Kjetil S. Larssen,

48 Litt om Norges Handelshøyskole Norges ledende handelshøyskole Internasjonal orientering I underkant av studenter (bachelor, master og PhD) Fem institutt Institutt for samfunnsøkonomi Institutt for foretaksøkonomi Institutt for strategi og ledelse Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon Kjetil S. Larssen,

49 Studietilbudet ved NHH Det femårige siviløkonomstudiet (Master i økonomi og administrasjon) Master i økonomi og administrasjon (to-årig) Master i regnskap og revisjon (to-årig) Kjetil S. Larssen,

50 Det femårige siviløkonomstudiet Bachelorgrad + mastergrad Garantert overgang Opptil to års opphold Bred bachelorgrad spesialisert mastergrad Bachelorgraden: Samfunnsøkonomi Bedriftsøkonomi Strategi og ledelse Metodefag Valgfrie fag: Språk (engelsk, fransk, tysk, spansk, japansk) Matematikk Databehandling Rettslære Økonomisk geografi med mer Kjetil S. Larssen,

51 Det femårige siviløkonomstudiet Gode utvekslingsmuligheter MEN: bare ett semester på bachelor Mulig å reise ut også på master Del av nettverk som gir tilgang til svært gode læresteder i utlandet Mulig å avslutte utdanningen med en bachelorgrad Vår erfaring: Kandidatene får jobb Får ikke de samme jobbene Kjetil S. Larssen,

52 Master i økonomi og administrasjon (to-årig) Studentene velger en hovedprofil og en støtteprofil Finansiell økonomi Økonomisk styring Samfunnsøkonomi Økonomisk analyse Strategi og ledelse Markedsføring og konkurranseanalyse International Business Energy, Natural Resources and the Environment Velger blant over 150 kurs stor mulighet til spesialisering Masteroppgave Kjetil S. Larssen,

53 Master i økonomi og administrasjon (to-årig) Gode muligheter for utveksling Konvensjonell utveksling Ett semester i utlandet ca 110 institusjoner på alle kontinent CEMS-grad Får to mastergrader Master i økonomi og administrasjon (NHH) Master in International Management (CEMS) Ett semester i utlandet, noen egne kurs og seminar ved NHH Obligatorisk internasjonalt internship i bedrift Dobbeltgrad Samarbeid med HEC (Paris), UCL (Louvain), Egade (Mexico) Ett år ved hver institusjon Mastergrad både fra NHH og fra den samarbeidende institusjonen Kjetil S. Larssen,

54 Master i regnskap og revisjon Bygger på bachelorgrad i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon eller lignende Statsautorisert revisor Kjetil S. Larssen,

55 Opptak til NHH Opptak til det femårige løpet: Samordna opptak Krav: Generell studiekompetanse + matematikk Matematikk S1+S2 Matematikk R1 (2MX/2MY/3MZ) Alle versjoner av IB-matte 6 studiepoeng matematikk fra høyere utdanning I 2009: 52,3 poeng (førstegangsvitnemål) 54,4 poeng (ordinær) Kjetil S. Larssen,

56 Hva hvis jeg ikke har gode nok karakterer? Mulighetene: Ta et år på folkehøyskole/militærtjeneste Ta et år på en annen høyskole (øk.adm?) Ta opp igjen dårlige fag Ta nye fag som gir tilleggspoeng Ta bachelorgraden i økonomi og administrasjon ved en annen institusjon, og så mastergraden ved NHH Kjetil S. Larssen,

57 Spørsmål Spørsmål kan rettes til eller til opptakstelefonen Takk for meg! Kjetil S. Larssen,

58 Studietilbud ved De kristne høgskolene i Bergen Bård Hauge Studiesjef ved Norsk Lærerakademi Gry Juliussen Betanien diakonale høgskole

59 NLA Høgskolen Private høgskoler Diakonal / kristen profil Ikke skolepenger Opptak gjennom SO Sykepleie Førskolelærer Grunnskolelærer Interkulturell forståelse Menighetspedagogikk Kristendomskunnskap/teologi/religion/ livssyn Ex.phil / Ex.fac. Pedagogikk Høgskolene har også flerevidereutdanninger

60 Bachelorutdanning i sykepleie 3 årig utdanning (180 studiepoeng) 1. år fokus på sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag, praksis i sykehjem 2. år fokus på sykepleierens funksjon i somatiske sykehus, praksis på ulike sykehusavdelinger (medisinsk og kirurgisk praksis) 3. år samfunnsfokusert tilnærming, praksis i hjemmesykepleien, psykisk helsevern, føde/barsel og helsestasjon Modulbasert utdanning Studiet er bygget opp i moduler, og man har avsluttende eksamen i hver modul før man går videre til neste. Det legges vekt på varierte arbeids og studieformer: prosjektarbeid, gruppearbeid, ferdighetstrening på ferdighetssenter, forberedelse til praksis, refleksjon over praksis, prosjektbasert undervisning, PBL, forelesninger, selvstudium og praksisstudier. Små høgskoler Gir mulighet for nære relasjoner mellom studenter og lærere Utvekslingsopphold Gode muligheter for praksisopphold i utlandet. (8 12 ukers varighet). Tanzania, Spania, Litauen, Cuba, Sverige og mange flere Utdanning / yrke med mange muligheter Man kan jobbe med barn, unge, voksne eller gamle. Man kan jobbe med åyte omsorg i et langtidsperspektiv eller med uforutsigbarhet og dramatikk. Mange muligheter for videreutdanning; Anestesi, operasjon, intensiv, jordmor, helsesøster, kreftsykepleie, aldring og eldreomsorg, m.fl. Mange muligheter til forskjellige mastergrader; Sosiologi, samfunnsvitenskap, forebyggende helsearbeid, pedagogikk. m.fl. Opptak Generell studiekompetanse Opptak gjennom Samordna Opptak Ønsker flere gutter velkommen!

61

62 NLA Høgskolen Grunnskolelærerutdanning I tillegg til generell studiekompetanse kreves min. karakteren 3i norsk og matematikk 35 skolepoeng. To løp: Man kan velge å kvalifisere seg for 1 7 trinn, eller 5 10 trinn. 4 årige utdanninger, evt. 5 årig master. Førskolelærerutdanning Temablokker, basisgrupper, samtale basert veiledning, praksis i barnehage og skole, 3 årig utdanning, valgfri fordypningsenhet. Menighetspedagogikk Bachelorstudium for den som vil bli menighetspedagog / Masterstudie i kateketikk Kristendomskunnskap / teologi / religion / livssyn Årsstudie. Kan brukes som del av bachelorgrad eller mastergrad. Flere varianter. Pedagogikk Årsstudie. Kan brukes som del av bachelorgrad eller mastergrad. Flere varianter. Interkulturell forståelse Årsstudie. Mellomnivå. Kan brukes som del av bachelorgrad. Flere varianter. Ex phil. / Ex.fac 10 studiepoeng. Kan brukes som del av bachelorgrad.

63 Studietilbud ved Kunsthøgskolen i Bergen Ingjald Selland Studiesjef ved Kunsthøgskolen i Bergen

64 Kunsthøgskolen i Bergen Bergen National Academy of the Arts

65 Om KHiB Sentralt i Bergen, seks ulike bygg

66 En av to nasjonale kunsthøgskoler 300 studenter, 100 ansatte

67 Studieprogram Bachelor Master Skapende kuratorpraksis PPU (opprettet høsten 2009) Etterutdanning Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid (tilsvarer doktorgradsprogram)

68 Opptak til Bachelor Lokalt opptak; ikke med i Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april Opptak basert på kunst- og designfaglig realkompetanse Opptaksprøver Søknadskjema og opptaksinformasjon på

69 Avdelinger og fagområder Avd. for design Avd. kunstakademiet Avd. for spesialisert kunst

70 Avd. for design Møbel- og romdesign/interiørarkitektur Integrert utdanning; vektlegger sammenhengen møbel/objekt og rom Visuell kommunikasjon Kjerneområder: Billedkommunikasjon, skriftkommunikasjon, interaktiv kommunikasjon 26 nye bachelorstudenter hvert år

71 Avd. kunstakademiet Fordypning innen: konseptuelle kunstuttrykk, nye medier, performance, installasjon og maleri Individuelt arbeid i sentrum Eget introduksjonsprogram i første studieår 15 nye bachelorstudenter hvert år

72 Avd. for spesialisert kunst 31 nye bachelorstudenter hvert år Fagområder, bachelornivå: Fotografi Grafikk Keramikk Tekstil

73 Avd. for spesialisert kunst Fotografi: problematisering av det fotografiske bildet som visuelt og kunstnerisk uttrykk. Grafikk Keramikk Tekstil

74 Avd. for spesialisert kunst Grafikk: Sentralt i studiet står grafikkens absorberende og omformende egenskaper i forhold til fotografiske, maleriske og tegneriske uttrykk. Fotografi Keramikk Tekstil

75 Avd. for spesialisert kunst Keramikk: faglige virksomheten konsentreres om tema som funksjon (keramikk for bruk), arkitektur og rom, skulptur og installasjon. Fotografi Grafikk Tekstil NB! Disse klærne er laget av keramikk!

76 Avd. for spesialisert kunst Tekstil: kunstnerisk arbeid med utgangspunkt i tekstile materialer og prosesser. Faget plasserer seg både innen kunsthåndverk og billedkunst og i møtet mellom disse. Fotografi Grafikk Keramikk Fra forestillingen Desse auga av Jon Fosse, fremført under Kulturbyåret i Stavanger sommeren 2008.

77 Studentutstillinger

78 Utstilling på Visningsrommet, USF

79 Masterutstilling i kunst, Bergen kunsthall

80 Master i kunst Tomorrow s Parties

81 Master i design - SUBSTANS

82 SUBSTANS vår 2008 Baluba : masterprosjekt ved Avd. for design, vår 2008.

83 SUBSTANS vår 2008

84 SUBSTANS vår 2008

85

86 Internasjonalisering muligheter for utveksling Nina Hagen Seniorkonsulent/CEMS-koordinator ved Internasjonal kontor, NHH

87 Internasjonalisering muligheter for utveksling Fornavn Etternavn, Nina Hagen Internasjonalt kontor - NHH

88 Kvalitetsreformen (St.meld.nr. 27/ ) Alle studenter som ønsker det skal gis mulighet til å studere en periode i utlandet. Nasjonal strategi: leggje forholda til rette for studentutveksling i alle studieprogram Landsbasis: 23% har gjennomført utvekslingsopphald (St.meld.nr. 14/ ) Fornavn Etternavn, 88

89 Utvekslingsavtalar Nordplus(Norden) Erasmus (EU/EØS) Bilaterale avtalar Internationalization at home Fornavn Etternavn, 89

90 Finansiering frå Lånekassen Basisstøtte Reisetillegg Skulepengestøtte Språkstipend Fornavn Etternavn, 90

91 Norges Handelshøyskole 135 samarbeidspartnarar Bachelor-utveksling: 20% Master-utveksling: 50% PIM CEMS MIM Double Degrees Fornavn Etternavn, 91

92 Kvifor utveksling? Nye faglege impulsar Språkkunnskapar Internasjonal erfaring GRIP SJANSEN Hvor i all verden? Sosialt og kulturelt utbytte Attraktiv på jobbmarknaden SØK UTVEKSLING! Fornavn Etternavn, 92

93 Erfaringar frå utvekslingsopphald The international experience has added valueto theperson I am. (NHH-student ved Bocconi University, Italia) First of all, I need to say that 4 months in Rennes was one of the best experiences in my life! And I would recommend NHH students to go there. (NHH-student ved ESC Rennes School of Business, Frankrike) Jeg vil anbefale et utvekslingsopphold til Yonsei University på det sterkeste. Oppholdet gav meg veldig mye personlig, men også faglig. (NHH-student ved Yonsei University, Sør-Korea Vi anbefaler deg på det sterkeste å ta turen. Du vil garantert ikke angre. (NHHstudentar ved Asian Institute of Management, Filippinene) Utvekslingsoppholdet i Mannheim er ett av høydepunktene i løpet av studietiden min. (NHHstudent ved Universität Mannheim, Tyskland).. En uforglemmelig opplevelse. Dersom du blir tilbudt plass, ikke nøl ett sekund med å takke ja og begynn å glede deg allerede nå! (NHH-student ved Fudan University, Kina) Fornavn Etternavn, 93

94 Spørsmål? Fornavn Etternavn, 94

95 Lånekassen Johan Walde Rådgiver Lånekassen

96 Lånekassen Gjør utdanning mulig

97 Søknadsprosedyre elevene søker på nett Fra skoleåret skal alle søke stipend og lån på nett Eleven søker så snart han/hun har takket ja til skoleplassen På når de sier ja der, eller På (logger seg på nettsøknaden med MinID) Søknadsfrister: Høsten 2009: 15. november 2009 Våren 2010: 15. mars 2010 Elevene kan selv sjekke status for søknaden på Dine sider på Logger seg på selvbetjeningsløsningen Dine sider med MinID Melding via SMS: Søknaden er behandlet. Sjekk resultatet på Dine sider, Svarbrevet hentes på skolen ved skolestart.

98 Rutine for utbetaling Gjeldsbrev / stipendmelding blir sendt til skolen Eleven må skrive under og sende i retur til lånekassen. Er eleven under 18 år, skal både eleven og foreldre/verge skrive under. Lånekassen godtar ikke faks eller kopi av gjeldsbrevet / stipendmeldingen. Hele utstyrsstipendet for skoleåret blir utbetalt om høsten. Nytt gjeldsbrev / stipendmelding for vårsemesteret sendes skolene i begynnelsen av januar.

99 Alle elever på videregående får utstyrsstipend Må gå på Vg1, Vg2 eller Vg3 og ha ungdomsrett. Elever som er under omsorg av barnevernet har også rett til utstyrsstipend Lærlinger eller lærekandidater får ikke utstyrsstipend Elevene får utstyrsstipend uavhengig av foreldrenes inntekt og formue. Elevene må sende søknad til Lånekassen for å få stipendet. Elever som bare søker stipend for ett semester, får bare halvt stipend. Søkere som bytter utdanningsprogram i undervisningsåret, får beholde det utbetalte stipendet. Lånekassen vurderer automatisk om eleven har rett til andre stipend når søknaden blir behandlet. (for eksempel behovsprøvde stipend, bostipend, reisestipend osv)

100 Utstyrsstipend såmye kan elevene få Beløpet på stipendet er avhengig av utdanningsprogrammet 850 kr kr kr Studiespesialisering Musikk, dans og drama Helse- og sosialfag Elektrofag Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Naturbruk Bygg- og anleggsteknikk Teknikk og industriell produksjon Idrettsfag Design og håndverk Restaurant- og matfag Beløpene er for skoleåret

101 Grunnstipend Behovsprøvd grunnstipend på inntil kroner per måned Bortfall av grunnstipend: hvis foreldrene har over kroner i alminnelig inntekt (2007), får hjemmeboere ikke stipend (søker er eneste barn) hvis foreldrene har over kroner i netto formue (2007), blir 10 prosent av formuen over dette lagt til inntekten

102 Bostipend Søkeren kan få bostipend hvis hun bor utenfor foreldrehjemmet, og avstanden mellom skole og foreldrehjem er mer enn 40 kilometer, eller samlet reisetid mellom foreldrehjemmet og skolen er mer enn tre timer det foreligger særlige forhold Unntak: for søker som mottar offentlig støtte

103 Bostipend ved særlige forhold Særlige forhold kan være sosiale forhold, for eksempel alvorlige konflikter i hjemmet som gjør at eleven blir hindret i å gjennomføre utdanningen ved å bo hjemme at eleven bor i det tidligere foreldrehjemmet etter at foreldrene har flyttet til et annet distrikt i landet eller til utlandet at eleven på grunn av sykdom eller funksjonshemming vil bli hindret i å gjennomføre utdanningen ved å bo i foreldrehjemmet at foreldrene til eleven er skilt, og forholdene er slik at eleven ikke kan bo hos noen av dem

104 Bostipend dokumentasjon De særlige forholdene skal være dokumentert av for eksempel PPtjenesten, sosialkontor, familierådgivningskontor eller psykolog Dokumentasjonen må inneholde opplysninger om årsaken til at eleven ikke kan bo hjemme og gjennomføre utdanningen Les mer på

105 Lån eleven kan ha rett til Hjemmeboere inntil kroner per måned (behovsprøvd mot foreldre/steforeldres inntekt og formue) Borteboere inntil kroner per måned (behovsprøvd mot foreldre/ steforeldres inntekt og formue) Lån til skolepenger inntil kroner per skoleår (ikke behovsprøvd)

106 Her finner du blant annet: - Informasjon om stipend og lån - Støttekalkulator (beregn hvor mye stipend og lån du kan få) - Pålogging til Dine sider (selvbetjeningsløsningen) Elevene bruker MinID for å søke om stipend og lån og for å logge seg på Dine sider på MinID er felles påloggingsløsning for offentlige tjenester. Elevene fikk kodene til MinID i posten i desember

107 Verdien av engasjement utenom studiene Øyvind Lysebo Ekelund Ansvarlig redaktør i Studentradioen i Bergen

108 Studentradioen i Bergen To honorerte verv Rundt 100 frivillige medarbeidere Innslag, studio, teknikk Nytt studio og proft utstyr

109 Lærerikt Trenger ingen konkret erfaring Engasjement og pågangsmot! Muligheten til å drive med egne interesser Selvutvikling

110 Sosialt Ekstremt godt sosialt miljø nye venner Muligheten til å finne likesinnede og knytte kontakter for fremtiden Sosiale arrangementer

111 Jobbrelevans Bedrer studieresultat Arbeidsgivere ser etter engasjement utenom studiene Praktisk erfaring Tidligere studentradiomedarbeidere i blant annet NRK, TV2, aviser, festivaler, politiske rådgivere m.m.

112 Erfaringer fra et utvekslingsopphold Marco Proto Student, Master i Økonomi og administrasjon og CEMS MIM Norges Handelshøyskole

113 Internasjonale muligheter ved NHH Et studentperspektiv Fornavn Marco Proto, Etternavn,

114 Utveksling på bachelornivå Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, vår 2008 Motivajon: Italiensk bakgrunn Anerkjent universitet Nye opplevelser Nye bekjentskaper Øker verdien av utdanningen Tydeliggjør skillet fra medstudenter Fornavn Etternavn, 114

115 Søknad på nett Assessment Center Intervju Università Commerciale L. Bocconi, Milano, vår 2010 Fornavn Etternavn, 115

116 Motivasjon for CEMS Tilgang til et virkelig internasjonalt fellesskap Uvurderlig nettverk av studenter, topp handelshøyskoler og profilerte multinasjonale selskaper Erkjennelse og verdsettelse av kjennskap til flere språk Forpliktelse til: Et utvekslingssemester Business Project Internship i utlandet Rangert som verdens beste master s in management i Financial Times rangeringen for 2009 Fornavn Etternavn, 116

117 Starten av CEMS-opplevelsen Umiddelbart ønsket velkommen som CEMS MIM student og som del av CEMS-nettverket Umiddelbart gitt muligheten for å delta i CEMS Club ved NHH Deltok i arrangeringen av CEMS Nordic Forum 2009 Marketingsjef i CEMS Club styret ved NHH Fornavn Etternavn, 117

118 Internasjonale karrieremuligheter Fornavn Etternavn, 118

119 Arbeid med masteroppgave Terese Ramsland Masterstudent ved UiB

120 Terese Ramsland Master i medievitenskap Universitetet i Bergen

121 Det å komme inn på master. Versus Integrert master 2-årig master

122 HVA BLIR DU? Eller hvilken personlig utvikling får du? Akademikernes svenneprøve Faglig kompetanse Kunsten å skrive Arbeide over lengre tid Selvstendighet Tilegne seg kunnskap over kort tid Analytisk Tenke KRITISK Ect.

123 Kvalitetsreformen Vedtatt i 2001, virkning fra studiestart 2003 Nominert tid

124 Nedsatt lesehastighet Lesning på detaljnivå Korrekturlesning Ortografiske feil Formuleringsvansker markert under gjennomsnittet, klart under gjennomsnittet "Det besværlige med ordbøker er at man må vite hvordan et ord staves, før man kan slå det opp for å se hvordan det staves." -Will Cuppy

125 Konkurranse / forventningspress Fagmiljøet / det sosiale

126 Å gå til kilden

127 Anders Johansen i boken Skriv! Håndverk i sakprosa, 2009: "Når jeg begynner å utforme setninger, blir jeg pinlig klar over hvor lite gjennomtenkt denne første ansatsen var. Til gjengjeld begynner det nå å skje noe med den.[ ] Snart sitter jeg der med er skriftstykke. Dét dreier seg i all hovedsak om forhold som ikke var i mine tanker da jeg gikk i gang med å skrive."

128 Kampen mot ordet - Cecilie Haugedal

129 Oppnå et resultat

130 Hvordan veilede for at eleven skal velge rett? Idar Nestaas Karriereveileder ved Karrieresenteret

131 Veiledning og rett valg? Magnus Barfot Idar Nestaas Karriereveileder, Karrieresenteret

132 K A R R I E R E S E N T E R E T Hva gjør Karrieresenteret? Karrieresenteret er en del av SiB, alle tilbud er gratis Individuell karriereveiledning Jobbsøkerkurs Intervjutrening Presentasjonsteknikk Personlighetstest Gjennomgang av CV og søknad Informasjon om arbeidsliv/arbeidsmarkedet Kandidatundersøkelsen Jobbtavle Trainee Vest

133 K A R R I E R E S E N T E R E T Karrieresenterets hverdag 2 (3) veiledere tilbyr 14 veiledningstimer: FULLT Veiledningen varer tre kvarter Som oftest kommer studenten bare én gang Hvilke studenter kommer til oss? Studenten som er nesten ferdig og som lurer på hvilke jobber hun kan søke Studenten som vet hvor hun skal og vil vite hvordan hun kommer hun dit Den ferske studenten som er i villrede om det mest. Ofte begynt rett etter videregående.

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D.

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D. FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...11 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Fagvalg. skoleåret 2012/2013

Fagvalg. skoleåret 2012/2013 Fagvalg skoleåret 2012/2013 Informasjon om valg av programområde og programfag fram til generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse Vg2 og Vg3 GENERELL INFORMASJON. HVA ER DITT MÅL MED UTDANNINGEN?

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer