CA Clarity PPM. Produktveiledning for PMO Accelerator. Versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CA Clarity PPM. Produktveiledning for PMO Accelerator. Versjon 03.2.00"

Transkript

1 CA Clarity PPM Produktveiledning for PMO Accelerator Versjon

2 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for informasjonsformål og kan endres eller tilbakekalles av CA uten varsel. Denne Dokumentasjonen må ikke kopieres, overdras, gjengis, fremlegges, modifiseres eller dupliseres, verken helt eller delvis, uten skriftlig forhåndssamtykke fra CA. Denne Dokumentasjonen er konfidensiell og tilhører CA, og må ikke fremlegges av deg eller brukes til andre formål enn det som er tillat i (i) en separat avtale mellom deg og CA angående din bruk av CAs programvare som Dokumentasjonen gjelder; eller (ii) en separat taushetsavtale mellom deg og CA. Til tross for det foregående, dersom du er en lisensiert bruker av programvaren(e) omtalt i Dokumentasjonen, kan du skrive ut eller på annen måte gjøre tilgjengelig et rimelig antall kopier av Dokumentasjonen for internt bruk av deg og dine medarbeidere i forbindelse med denne programvaren, forutsatt at alle CAs copyrighterklæringer og -notiser følger med hver kopi. Retten til å skrive ut eller på annen måte gjøre tilgjengelig kopier av Dokumentasjonen er begrenset til gyldighetsperioden til gjeldende lisens for slik programvare. Skulle lisensen opphøre, uansett årsak, er det ditt ansvar å skriftlig bekrefte overfor CA at alle kopier og delkopier av Dokumentasjonen er returnert til CA eller tilintetgjort. SÅ LANGT GJELDENDE LOVER TILLATER, UTSTEDER CA DENNE DOKUMENTASJONEN «SOM DEN ER», UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER NOEN FORM FOR GARANTI OM FRAVÆR AV KRENKELSE AV ANDRES VAREMERKER. CA KAN IKKE I NOE TILFELLE STILLES TIL ANSVAR, VERKEN AV DEG ELLER EN TREDJEPART, FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE SOM SKYLDES BRUK AV DENNE DOKUMENTASJONEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPT FORTJENESTE, TAPTE INVESTERINGER, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV GOODWILL ELLER DATA, SELV OM CA MOTTAR UTTRYKKELIG BESKJED PÅ FORHÅND OM RISIKOEN FOR SLIKT TAP ELLER SKADE. Bruken av enhver programvare nevnt i Dokumentasjonen er underlagt gjeldende lisensavtale, og slik lisensavtale er på ingen måte berørt av vilkårene i denne erklæringen. Denne Dokumentasjonen er fremstilt av CA. Begrensede rettigheter gjelder. Bruk, duplisering eller fremlegging av er av United States regjering underlagt restriksjonene angitt i FAR (Federal Acquisition Regulation) paragraf , og (c)(1) - (2), og DFARS (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) paragraf (b)(3), der disse gjelder, eller senere versjoner av disse. Copyright 2013 CA. Med enerett. Alle varemerker, varenavn, servicemerker og logoer som er nevnt i denne Dokumentasjonen, tilhører de respektive selskaper.

3 Besøk teknisk kundestøtte Besøk teknisk kundestøtte på for elektronisk hjelp og en fullstendig liste over plasseringer, vanlige åpningstider og telefonnumre.

4

5 Innhold Kapittel 1: Oversikt 11 Om PMO Accelerator Kapittel 2: Prosjektlivssyklus og prosesser 13 Om Prosjektlivssyklusen Prosesser for prosjektlivssyklus Prosjektmaler Arbeide med idégjennomgangen Opprette en idé Arbeide med prosessen Opprett stort IT-prosjekt Arbeide med prosessen Dokumentgjennomgang Laste opp og sende inn dokumenter for gjennomgang Opprette et prosjekt fra en prosjektmal Arbeide med prosessen Problemgjennomgang og eskalering Lag en Detaljert problem-oppføring Kapittel 3: Forretningsjustering, kategorisering av portefølje og statusrapporter 27 Om forretningsjustering, kategorisering av portefølje og statusrapporter Definere justeringsfaktorer Definere porteføljekategorier Opprette en statusrapport Kapittel 4: Generelle sider og portleter 35 Sponsor Portlet for prosjekt-kpier etter ONS Portlet for prosjektplan Planlagt kostnad etter prosjekttypeportlet Programdashbord Portleten Dashbord for programlederkostnad Portleten Dashbord for programlederplan PM-varsler Portleten Planytelse Portleten Milepæler Portleten Gjeldende problemer Innhold 5

6 Portleten Bemanning Prosjekt-dashbord Portleten Dashbord for prosjektlederplan Portleten Prosjektlederdashbord for kostnad og innsats Problemer og usikkerheter Portlet for problembehandling Portleten Usikkerhetsadministrasjon Kapittel 5: Porteføljesider og -portleter 87 Porteføljedashbord Kostnader og gevinst Roller Kostnad og tilstand Målanalyse Investeringsanalyse Kapital og drift Dashbord for PMO-porteføljeinvestering Analyse Kapasitet Økonomi Kapittel 6: Program- og prosjektsider og portleter 133 Om dashbordvisninger Sideoppsettet PMO-programstatus Portlet for kostnads- og planoversikt Portleten Plan og fremdrift Portleten Ressursutnyttelse Sideoppsett for PMO-prosjektstatus Portlet for prosjektindikatorer Portlet for kommende milepæler Portlet for opprinnelige planer for prosjekt Portleten Statusrapportindikatorer Portlet for faktiske beløp etter transaksjonstype Portlet for teamutnyttelse Sideoppsett for PMO-prosjektdreiebok Portlet for teamkapasitet Portlet for kommende milepæler Portlet for problemer etter prioritet Portlet for analyse av inntjent verdi etter fase Produktveiledning for PMO Accelerator

7 Kapittel 7: Gjennomgang av statusrapport 155 Om Gjennomgang av statusrapport Statusrapportliste Portleten Statusrapportliste Sene og manglende statusrapporter Portleten Sene statusrapporter Portleten Manglende statusrapporter Kapittel 8: Portleter for ressursadministrasjon. 161 Oversikt over timeregistrering Portlet for sammendrag av timeregistrering for investeringer Portlet for gjennomgang av timeregistrering Portlet for timeregistreringsnotater Portlet for gjennomgang av ventende estimater Portleten Gjennomgang av timeregistrering Kapittel 9: Portlet for økonomistyring 169 Om portleter for økonomistyring Portlet for gjennomgang av posterte transaksjoner Portlet for gjennomgang av posterte transaksjoner [Investeringsnivå] Kapittel 10: Flere portleter 175 Om flere portleter Portlet for sene aktiviteter og milepæler Portleten Mine timeregistreringer Portlet for prosessflaskehalser Portleten Prosjektanalyse Portlet for tidsanalyse for prosjektsyklus Portleten Gjennomgang av prosjektdokument Portlet for gjennomgang av prosjektlivssyklus Portleten for ressursutnyttelsesprosent etter måned Portlet for sammendrag av aktivitetsmedlemsaktivitet Kapittel 11: Oppslagstilordningsobjekt 193 Om Oppslagstilordning Opprette en liste over oppslagstilordninger Slette en liste over oppslagstilordninger Innhold 7

8 Kapittel 12: Tilgangsgrupper 195 Om tilgangsgrupper PMO-ledelsesvisningsprogram PMO-ledelsesvisningsprogram utvidet PMO-økonomiadministrator PMO-idéoppretting PMI-idékontrollør PMO-investeringsoppretting PMO-investeringsvisningsprogram utvidet PMO-porteføljeleder PMO-programleder PMO-prosjektoppretting PMO-prosjektleder PMO-prosjektleder utvidet PMO-prosjektvisningsprogram PMO-ressursadministrator PMO-ressursansvarlig PMO-ressursansvarlig utvidet PMO-systemansvarlig PMO-teammedlem PMO-timeregistreringsadministrator PMO-leverandørbehandling Kapittel 13: Eksempeldata 229 Om eksempeldata ONSer (organisasjonsnedbrytingsstrukturer) Bedriftsavdelings-ONS Bedriftsplasserings-ONS Organisasjons-ONS Ressursutvalgs-ONS Sikkerhets-ONS Sider-ONS Tilgangsgrupper PMO-partisjons-IT PMO-prosessleder Ressurser Tjenester Eiendeler Applikasjoner Ideer Annet arbeid Prosjektmaler Produktveiledning for PMO Accelerator

9 Prosjekter Programmer Porteføljer Appendiks A: PMO Accelerator-objektvisninger 243 Om objektvisninger i PMO Accelerator Tildeling Tildelingsegenskaper Aktivitetslistevisninger Opprinnelig plan Egenskaper for opprinnelig plan Listevisninger for opprinnelig plan Filtervisninger for opprinnelig plan Endringsforespørsel Egenskaper for endringsforespørsel Visning av endringsforespørselsliste Filter for endringsforespørsel-visninger Kostnads- og gevinstrealiseringsplan Egenskaper for kostnads- og gevinstrealiseringsplan Listevisninger for kostnads- og gevinstrealiseringsplan Filtervisninger for kostnads- og gevinstrealiseringsplan Hovedbokallokering og ressurskreditt Hovedbokallokering og egenskaper for ressurskreditt Visningene Hovedbokallokering og Ressurskredittliste Filtervisninger for hovedbokallokering og ressurskreditt Investeringer Investeringsegenskaper Investeringslistevisninger Investeringsfiltervisninger Problem Egenskaper for problem Problemlistevisning Problemfiltervisning Prosjekt Prosjektegenskaper Prosjektlistevisninger Prosjektfiltervisninger Ressurs Ressursegenskaper Ressurslistevisninger Ressursfiltervisninger Innhold 9

10 Usikkerhet Egenskaper for usikkerhet Problemlistevisninger Usikkerhetsfilter-visning Aktivitet Egenskaper for aktivitet Aktivitetslistevisninger Aktivitetsfiltervisninger Team Egenskaper for team Teamlistevisninger Teamfiltervisninger Produktveiledning for PMO Accelerator

11 Kapittel 1: Oversikt Denne delen inneholder følgende emner: Om PMO Accelerator (se side 11) Om PMO Accelerator Tillegget PMO Accelerator er en samling innholds- og visningskonfigurasjoner som er utformet for å behandle prosjektporteføljer som ikke er knyttet til noen bestemt bransje. PMO Accelerator har en samling med CA Clarity PPM-klart innhold som organisasjonen dermed ikke trenger å lage. Tillegget gjør deg i stand til å støtte de eksisterende operasjonene i programkontor (PMO). Tillegget er nyttig for å behandle og få innsikt i, portefølje-, program- og prosjektytelse. Emnene beskriver samlingen med innhold, og omfatter detaljert informasjon om følgende elementer i tillegget: Dashbordsider Portleter Prosesser Visningskonfigurasjoner Tilgangsgrupper PMO-akseleratoren inkluderer også eksempeldata som et valgfritt installasjonsalternativ for ikke-produksjonsmiljøer. Eksempeldataene må aldri installeres i et produksjonsmiljø. Eksempeldataene inkluderer porteføljer, programmer, prosjekter, ideer, applikasjoner, eiendeler, tjenester, annet arbeid, ressurser, ressursroller, maler, økonomiske planer og organisasjonsnedbrytingsstrukturer (ONS). De inkluderer også minimum administrasjonskonfigurering som kreves for dette innholdet. Veledningen for PMO Accelerator refererer til følgende CA Clarity PPM-veiledninger du kan lese: Installasjonsveiledning Administrasjonsveiledning Utviklerveiledning for Studio Brukerveiledning for tilpassing av CA Clarity PPM Brukerveiledning for prosjektledelse Kapittel 1: Oversikt 11

12

13 Kapittel 2: Prosjektlivssyklus og prosesser Denne delen inneholder følgende emner: Om Prosjektlivssyklusen (se side 13) Prosesser for prosjektlivssyklus (se side 13) Prosjektmaler (se side 14) Arbeide med idégjennomgangen (se side 16) Arbeide med prosessen Opprett stort IT-prosjekt (se side 19) Arbeide med prosessen Dokumentgjennomgang (se side 20) Opprette et prosjekt fra en prosjektmal (se side 23) Arbeide med prosessen Problemgjennomgang og eskalering (se side 25) Om Prosjektlivssyklusen Ideen kan gå gjennom en godkjenningsprosess eller raskt fremføres til prosjektopprettelse. Når ideen er klar for konvertering, starter prosessen for idégjennomg en prosjektopprettelse. Prosessen er basert på følgende kombinasjoner av idétyper og idékategorier. Under prosjektopprettelsen blir ideen konvertert til et prosjekt ved hjelp av den aktuelle prosjektmalen. Feltverdiene blir også kopiert fra ideen til prosjektet. Idétype Idékategori Prosjektopprettelses prosess Stort prosjekt Ikke relevant Opprette stort ITprosjekt Prosjektmal Mal for stort prosjekt Utplassering av infrastruktur Applikasjonsend ring Applikasjonsend ring Ikke relevant Forsterkning Opprette infrastrukturprosjekt Opprette applikasjonsendringsp rosjekt COTS-evaluering Opprett COTSprosjekt for applikasjon Mal for utplassering av infrastruktur Mal for applikasjonsendring COTS-mal for applikasjon Prosesser for prosjektlivssyklus Følgende automatiserte prosesser er tatt med for å gjøre det lettere å behandle prosjektets livssyklus, fra idégjennomgang og -godkjenning til prosjektopprettelse. Kapittel 2: Prosjektlivssyklus og prosesser 13

14 Prosjektmaler Gjennomgang av dokumentet Dokumentgjennomgangsprosessen behandler arbeidsgangen for gjennomgang av forslags- eller driftsdokumenter. Idégjennomgang Ideer lar deg utføre analyser som er mer effektive på et tidligere stadium. I analysen prøver man å filtrere ut dårlige eller økonomisk umulige ideer før de blir til investeringer. Du kan spore og konvertere ideer til investeringsmuligheter. Problemgjennomgang og eskalering Prosessen Problemgjennomgang og eskalering behandler arbeidsflyten for gjennomgang av prosjektproblemer med høy prioritet. Opprette applikasjonsendringsprosjekt Prosessen Opprett endringsprosjekt for applikasjon oppretter et prosjekt basert på malen for applikasjonsendring. Opprett COTS-prosjekt for applikasjon Prosessen Opprett COTS-prosjekt for applikasjon oppretter et prosjekt basert på applikasjonens COTS-mal. Opprette infrastrukturprosjekt Prosessen Opprett infrastrukturprosjekt lager et prosjekt basert på malen for utplassering av infrastruktur. Opprette stort IT-prosjekt Prosessen Opprett stort IT-prosjekt oppretter et prosjekt basert på malen for stort prosjekt. Prosjektmaler Prosjektmaler kan du bruke til å opprette prosjekter basert på standard aktiviteter og rolletildelinger for den prosjekttypen. Maler bidrar til å sikre en enhetlig og effektiv oppretting av prosjekter. Idégjennomgangen bruker disse malene til å opprette disse prosjekttypene for deg. Alternativt kan du bruke disse malene til å opprette prosjekter. 14 Produktveiledning for PMO Accelerator

15 Prosjektmaler Du kan endre malene til å passe for behovene og kravene i din organisasjon. Du kan også duplisere disse malene for å opprette nye prosjektmaler for forskjellige prosjekttyper i din organisasjon. Viktig! Hvis du skal bruke prosessene for godkjenning og portgjennomgang av stort ITprosjekt, må du endre navn og egenskaper for de siste aktivitetene i hver fase. IDene må ikke endres. Prosessen for portgjennomgang starter når aktivitetene med de spesifikke IDene er fullført. Se brukerveiledningen for prosjektledelse hvis du vil ha mer informasjon. Følgende prosjektmaler er inkludert: Applikasjonsendring Malen Applikasjonsendring brukes til å behandle prosjekter for endring av programvareapplikasjoner. Prosessen Opprett endringsprosjekt for applikasjon bruker prosjektmalen. Prosessen gir en automatisert arbeidsprosess for opprettelse av prosjekter. Du kan også bruke malen til å opprette nye applikasjonsendringsprosjekter. Applikasjons-COTS COTS-malen for applikasjoner er laget for å behandle valg av kommersielle «off-theshelf»-applikasjoner (COTS). Bruk denne prosjektmalen til å behandle aktivitetene når du velger en leverandør for et nytt produkt. Prosessen Opprett COTS-prosjekt for applikasjon, bruker prosjektmalen. Prosessen gir en automatisert arbeidsprosess for opprettelse av prosjekter. Du kan også bruke malen til å opprette COTS-prosjekter for applikasjon. Utplassering av infrastruktur Malen for utplassering av infrastruktur behandler distribusjonen av en infrastrukturforsterkning. Prosessen Opprett infrastrukturprosjekt bruker prosjektmalen. Prosessen gir en automatisert arbeidsprosess for opprettelse av prosjekter. Du kan også bruke malen til å opprette prosjekter for utplassering av IT-infrastruktur. Stort prosjekt Malen Stort prosjekt utgjør et rammeverk for prosessene for forbedring og utvikling av applikasjoner. Denne malen hjelper prosjektledere med å føre prosjektet gjennom alle portgjennomganger. Prosessen Opprett stort IT-prosjekt bruker prosjektmalen. Prosessen gir en automatisert arbeidsprosess for å opprette prosjekter og behandle arbeidsprosessene for godkjenning og portgjennomgang. Du kan også bruke malen til å opprette prosjekter. Denne malen inkluderer en arbeidsfordelingsstruktur (ANS). ANS har seks hovedfaser, hver med underaktiviteter. Kapittel 2: Prosjektlivssyklus og prosesser 15

16 Arbeide med idégjennomgangen Arbeide med idégjennomgangen Følgende aktiviteter er involvert i idégjennomgangen. 1. Opphavspersonen gjør følgende: a. Oppretter ideen. (se side 17) b. Når ideen er klar, sendes ideen inn. (se side 17) 2. Idégjennomgangen starter og gjør noe av følgende: Går raskt til prosjektopprettelse. Hvis det mer merket av for Fast Track, starter prosjektopprettelsen basert på den valgte kombinasjonen av idétype og idékategori. En ANS og opprinnelig plan blir opprettet. Prosessen slutter for alle prosjektopprettelsesprosesser, bortsett fra for prosessen Opprett stort IT-prosjekt. Starter idégjennomgangen. Hvis det ikke er merket av for Fast Track, blir et aksjonspunkt sendt til forretningseieren for å gjennomgå ideen. 3. Forretningseieren evaluerer de funksjonelle og tekniske fordelene og analyserer rentabiliteten for ideen. Forretningseieren velger ett av følgende alternativer for aksjonspunktet: Forkast. Idéstatusen settes til «Forkastet» og prosessen slutter. Ikke fullført. Idéstatusen settes til «Ikke fullført. En handling sendes til opphavspersonen for å oppdatere ideen med mer informasjon. Dessuten blir statusen for aksjonspunktet endret til «Fullført». En ny handling sendes til forretningseieren for å gjennomgå ideen. Godkjenn. Idéstatusen settes til «Godkjent. Et aksjonspunkt sendes til opphavspersonen for å endre statusen for aksjonspunktet til Fullført. 4. Prosessen for prosjektopprettelse startes. Hvilken type prosess som startes, avhenger av kombinasjonen av idétype og idékategori. En ANS og opprinnelig plan blir opprettet. Prosessen for prosjektopprettelse avsluttes, bortsett fra for store IT-prosjekter. 5. For et stort IT-prosjekt starter prosessen Portgjennomgang. (se side 19) 16 Produktveiledning for PMO Accelerator

17 Arbeide med idégjennomgangen Opprette en idé Bruk siden Ideer til å opprette en idé. Du kan lagre ideen og sende den inn når ideen er klar til å godkjennes. Alternativt kan du angi «fast track» for ideen for å omgå godkjenningsprosessen og konvertere ideen til et prosjekt. Før du kan opprette en idé, må autonummerering være konfigurert for Prosjekt-ID. Kontakt CA Clarity PPM-administratoren eller se administrasjonsveiledningen for å få mer informasjon. Følg denne fremgangsmåten: 1. Åpne Hjem og klikk på Ideer under Behovsbehandling. Siden Ideer vises. 2. Klikk på Ny. Opprettingssiden åpnes. 3. Fyll ut følgende felter: Emne Idé-ID Idétype Definerer oppsummering/navn for ideen. Emnet kobler investeringen til ideen når du konverterer ideen til en investering. Emnet for ideen blir beskrivelsen for investeringen. Definerer den unike IDen for ideen. Angir idétypen. Verdier: Stort prosjekt, Utplassering av infrastruktur eller Applikasjonsendring Obligatorisk: Nei Idékategori Angir idékategori. Hvilke verdier som er tilgjengelig, avhenger av hvilken idétype du velger. CA Clarity PPM-administratoren definerer felttilknytningene. Verdier: Ny utvikling, Samsvar/lovbestemte krav, Nytt produkt eller ny tjeneste, Annet, Forsterkning, COTS-evaluering, Distribuert, Nettverk/telekommunikasjon eller Skrivebord Obligatorisk: Nei Idéprioritet Angir prioritet for ideen. Verdier: Lav, Middels og Høy Kapittel 2: Prosjektlivssyklus og prosesser 17

18 Arbeide med idégjennomgangen Fast Track Mål Angir at ideen skal konverteres til et prosjekt ved å omgå trinnene for gjennomgang og godkjenning i Idégjennomgangsprosessen. Standard: Tom Obligatorisk: Nei Definerer målet med ideen. Grense: 200 tegn Anmoder Definerer navnet på ressursen som kom med ideen. Standard: Navnet på ressursen som er logget på. Forretningseier Leder Definer navnet på forretningseieren som eier ideen og godkjenner konverteringen av ideen til et prosjekt. Forretningseieren for ideen blir forretningseier for prosjektet når ideen har blitt konvertert. Obs! Hvis det ikke er merket av for Fast Track, krever idégjennomgangen en verdi for feltet. Definerer navnet på ressursen som administrerer og eier ideen. Idéansvarlig har tilgang til budsjettet og planleggingsegenskapene for ideen. Startdato Definerer startdatoen for ideen. Sluttdato Mål Definerer sluttdatoen for ideen. Definer målet for ideen. Grense: 200 tegn Organisatorisk Definer organisasjonsmessig ONS for ideen. Avdeling Definerer avdelings-ons for ideen. 18 Produktveiledning for PMO Accelerator

19 Arbeide med prosessen Opprett stort IT-prosjekt 4. Gjør noe av følgende: Lagre ideen. Start idégjennomgangen ved å klikke på Send til godkjenning. Ideen opprettes. Arbeide med prosessen Opprett stort IT-prosjekt Prosessen for behandling av store IT-prosjekter gjøres ved hjelp av følgende prosesser: Prosessen for å opprette stort prosjekt. Starter når et prosjekt opprettes med malen Stort prosjekt. Delprosess for gjennomgang av prosjektport. Behandler en arbeidsprosess for portgjennomgang for alle store IT-prosjekter. Prosessen startes tre ganger fra prosessen Opprett stort IT-prosjekt: For å behandle portgodkjenningene når prosjektet flyttes til hhv. planleggingsfasen, byggefasen og lukkefasen. Følgende aktiviteter er involvert når livssyklusen til et stort IT-prosjekt behandles med en automatisert prosess: 1. Når Opprett stort IT-prosjekt har startet og prosjektet har blitt opprettet, kan prosjektleder definere PMO-interessenten (prosjektledelseskontor). Mens prosjektet er åpnet, gå til Egenskaper-siden og velg PMO-interessenten under Interessenter. Klikk og Send inn. Det sendes et aksjonspunkt til PMO-interessenten for å gjennomgå og godkjenne prosjektet. 2. PMO-interessenten velger ett av følgende alternativer for aksjonspunktet: Godkjent. Det sendes et aksjonspunkt til prosjektlederen om at prosjektet har blitt godkjent. Prosjektstatusen settes til "Godkjent». Prosessen for opprettelse av stort IT-prosjekt initierer planleggingsfasen. Forkastet. Det sendes et aksjonspunkt til prosjektlederen om at prosjektet har blitt forkastet. Prosjektstatusen settes til "Forkastet». 3. Når den siste aktiviteten i planleggingsfasen er fullført, oppdaterer prosjektleder aktiviteten. Dessuten settes feltet % Fullført til 100 prosent og Status-feltet til "Fullført». Et aksjonspunkt sendes til PMO-interessenten for godkjenning for å flyttes til den neste porten. Kapittel 2: Prosjektlivssyklus og prosesser 19

20 Arbeide med prosessen Dokumentgjennomgang 4. PMO-interessenten velger ett av følgende alternativer for aksjonspunktet: Godkjent. Delprosessen for gjennomgang av prosjektport starter den neste fasen. Det sendes et aksjonspunkt til hver av følgende: Opphavspersonen som varsles om at PMO-interessenten har godkjent prosjektet. Prosjektlederen. Når den siste aktiviteten i den gjeldende fasen er fullført, endres feltet % fullført til 100 prosent. Statusen for den siste aktiviteten i gjeldende fase endres til "Fullført». Forkastet. Send på nytt. Det sendes et aksjonspunkt til prosjektlederen for å revidere prosjektinformasjonen. Når dette er fullført, endrer prosjektleder aksjonspunktets status til "Fullført». Et aksjonspunkt sendes til PMO-interessenten for å godkjenne prosjektet og gå videre til den neste fasen. 5. Delprosessen for gjennomgang av prosjektport gjentas for de gjenstående fasene. 6. Når lukkefasen er fullført, lukker prosjektleder prosjektet. Arbeide med prosessen Dokumentgjennomgang Prosessen Dokumentgjennomgang bringer et innsendt forslag eller driftsdokument gjennom følgende gjennomgangssyklus: 1. Teammedlemmet laster opp forslags- eller driftsdokumentet og sender det deretter inn for gjennomgang. Det sendes et aksjonspunkt til prosjektlederen. 2. Prosjektleder ser gjennom dokumentet og oppdaterer status for aksjonspunktet: Godkjenn. Setter dokumentstatusen til «Godkjent». Forkast. Setter dokumentstatusen til «Forkastet». Det sendes et aksjonspunkt til dokumenteieren som varsles om prosjektlederens beslutning. Laste opp og sende inn dokumenter for gjennomgang Du kan bruke prosessen for dokumentgjennomgang til å flytte prosjektrelaterte dokumenter gjennom en prosess for gjennomgang og godkjenning. Denne prosessen starter når kategorien har blitt satt til Forslag eller Drift og dokumentstatusen er satt til «Sendt». 20 Produktveiledning for PMO Accelerator

21 Arbeide med prosessen Dokumentgjennomgang Følg denne fremgangsmåten: 1. Åpne prosjektet Egenskapssiden åpnes. 2. Klikk på Samarbeid. Samarbeidssiden åpnes. 3. Åpne Egenskaper-menyen og klikk på Legg til dokumenter. Siden Legg til flere dokumenter åpnes. 4. Fyll ut følgende felt på denne siden: Gjeldende plassering Viser gjeldende plassering av dokumentet. Velge filer Status Kategori Angir filene du legger til i mappen. Grense: Fem filer om gangen Angir statusen for dokumentet. Verdier: Sendt, Godkjent eller Forkastet Starter gjennomgangsprosess: Sendt Angir kategori for dokumentet. Verdier: Forslag, Planlegging, Utvikling, Implementering og Drift Starter gjennomgangsprosess: Forslag eller Drift Opprettingsdato Eier Definerer datoen dokumentet lastes opp. Definer eieren som behandler dokumentet Ressursen verifiserer at dokumentet blir riktig behandlet og sporet i hele livssyklusen. Kapittel 2: Prosjektlivssyklus og prosesser 21

22 Arbeide med prosessen Dokumentgjennomgang Tilgang Angir tilgangstypen for dokumentet. Verdier: Alle involverte. Angir at alle deltakerne i gruppen får lese-/skrivetilgang til mappen. Velg involverte. Angir at individuelle ressurser er fra den eksisterende gruppen av involverte. Standard: Alle involverte La andre enn involverte få tilgang til dokument Angir at ikke-involverte har tilgang til dokumentet. Standard: Tom Aktiver utsjekking Angir om ressurser med de rette tilgangsrettighetene kan sjekke ut og redigere dokumentet. Standard: Valgt Aktiver versjonskontroll Angir om ressurser med de rette tilgangsrettighetene kan opprette en annen versjon av dokumentet. Standard: Valgt Varsle ressurser/grupper Angir om ressurser som har tilgang til filene, varsles når dokumenter legges til. Standard: Tom Beskrivelse Definerer beskrivelsen av dokumentet. Kommentarer Angir eventuelle kommentarer om dokumentet. 5. Klikk på Legg til. Dokumentet lastes opp og sendes inn for gjennomgang. 22 Produktveiledning for PMO Accelerator

23 Opprette et prosjekt fra en prosjektmal Opprette et prosjekt fra en prosjektmal Følg denne fremgangsmåten: 1. Åpne Hjem og klikk på Prosjekter under Porteføljebehandling. Listesiden åpnes. 2. Klikk på Ny fra mal. Valgsiden åpnes. 3. Velg noen av følgende maler, og klikk på Neste: Mal for applikasjonsendring COTS-mal for applikasjon Mal for utplassering av infrastruktur Mal for stort prosjekt Siden for å opprette prosjekt åpnes. 4. Fyll ut følgende felter: Prosjektnavn Definerer navnet på prosjektet. Grenser: 80 tegn Obligatorisk: Ja Prosjekt ID Definerer prosjektets unike identifikator, og er vanligvis autonummerert. Grense: 20 tegn Obligatorisk: Ja Startdato Viser datoen prosjektet starter. Sluttdato Viser datoen prosjektet fullføres. Mål Definer målene for dette prosjektet. Grense: 200 tegn Status Angis aktivitetens status. Verdier: Påbegynt, Ikke påbegynt og Fullført Kapittel 2: Prosjektlivssyklus og prosesser 23

24 Opprette et prosjekt fra en prosjektmal Fremdrift Indikerer hvor mye av jobben som er fullført på aktiviteten. Verdier: Fullført (100 prosent) Startet (1-99 prosent) Ikke påbegynt (0 prosent) Standard: Ikke påbegynt Obligatorisk: Ja Tildelingsutvalg Angir utvalget av ressurser som er tilgjengelig ved tildeling av ressurser til prosjekter. Verdier: Bare team. Tillater bare deltakere. Ressursutvalg. Tillater teamdeltakere og ressursene du har tilgang til, for bestilling til et prosjekt. Med dette alternativet legges også ressursen til som teamdeltaker når du tildeler ressursen til et prosjekt. Dashbordvisning Spesifiserer dashbordvisningen som er valgt for prosjektet. Klikk på nedtrekkslisten for å velge et visningsalternativ. Eksempel: Bruk verdien Standardoppsett for prosjekt for å vise standarddiagrammer for prosjektarbeid og teamutnyttelse på siden Prosjektdashbord. Verdier: PMO-prosjektstatus, PMO-programstatus, PMO-prosjektdreiebok, Programoppsett eller Standardoppsett for prosjekt Standard: Standardoppsett for prosjekt % fullført beregning Definerer metoden som brukes til å beregne prosent fullført for aktiviteter i dette prosjektet. Verdier: Manuell, Innsats, Varighet Organisatorisk Definerer organisasjons-onsen som er tilknyttet prosjektet. Avdeling Definerer avdelings-onsen som er tilknyttet prosjektet. Malnavn Viser navnet på malen. 24 Produktveiledning for PMO Accelerator

25 Arbeide med prosessen Problemgjennomgang og eskalering Skaler arbeid med Definerer prosentandel økning eller minskning i arbeidsestimatene for hver aktivitet i det nye prosjektet, i forhold til malen. Standard: Null prosent betyr ingen endring Skaler budsjett med Definerer prosentverdien (positiv eller negativ) som skaleringsfaktor for kronebeløpene definert i prosjektets kostnads- og gevinstrealiseringsplaner. Standard: Null prosent betyr ingen endring Konverter ressurser til roller Velg alternativet for å konvertere alle ressurser fra prosjektmalen til roller i det nye prosjektet. Standard: Tom 5. Lagre endringene. Prosjekt er opprettet. Arbeide med prosessen Problemgjennomgang og eskalering Prosessen Problemgjennomgang og eskalering er laget for å bringe prosjektproblemer med høy prioritet gjennom en arbeidsflyt for gjennomgang og eskalering. Hvis du vil starte prosessen for et eksisterende problem, åpner du problemet og starter prosessen fra Prosesser-menyen. Se brukerveiledningen for prosjektledelse hvis du vil ha mer informasjon. Følgende aktiviteter er involvert i å eskalere et problem: 1. Prosjektleder bekrefter at prosjektledelseskontor (PMO) og forretningseier er definert. Åpne prosjektet og gjennomgå disse feltene under Interessent på siden for generelle egenskaper. 2. Mens prosjektet er åpnet oppretter et teammedlem et problem (se side 26) og setter Prioritet-feltet til «Høy». Prosessen Problemgjennomgang og eskalering starter. Det sendes et aksjonspunkt til prosjektlederen for å gjennomgå problemet. 3. Prosjektleder gjennomgår problemet og velger ett av følgende alternativer for aksjonspunktet: Forkastet. Det sendes et aksjonspunkt til problemeieren for at problemet skal sendes inn på nytt for gjennomgang. Løst. Det sendes et aksjonspunkt til forretningseieren for å signere løsningen på problemet. Kapittel 2: Prosjektlivssyklus og prosesser 25

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for prosjektledelse. Versjon 13.3.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for prosjektledelse. Versjon 13.3.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for prosjektledelse Versjon 13.3.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for

Detaljer

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for porteføljebehandlingsscenarioer. Versjon 13.3.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for porteføljebehandlingsscenarioer. Versjon 13.3.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for porteføljebehandlingsscenarioer Versjon 13.3.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen»)

Detaljer

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 14.2.00

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 14.2.00 CA Clarity PPM Grunnleggende brukerveiledning Versjon 14.2.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for informasjonsformål

Detaljer

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for økonomistyring. Versjon 14.2.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for økonomistyring. Versjon 14.2.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for økonomistyring Versjon 14.2.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for

Detaljer

CA Clarity PPM. Produktmerknader On Premise. Versjon 14.2.00

CA Clarity PPM. Produktmerknader On Premise. Versjon 14.2.00 CA Clarity PPM Produktmerknader On Premise Versjon 14.2.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for informasjonsformål

Detaljer

LotusLive. LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok

LotusLive. LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok LotusLive LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok LotusLive LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter,

Detaljer

Brukerveileding. EasyCruit 14.10

Brukerveileding. EasyCruit 14.10 Brukerveileding EasyCruit 14.10 Innhold INNLEDNING... 5 Dokumentoversikt... 5 Bruke arbeidsflaten... 5 Administrere EasyCruit... 5 Forberede rekrutteringsobjekter... 5 Rekrutteringsprosjekt... 5 Søknadshåndtering...

Detaljer

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare Produktveiledning McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Ikke kopier uten tillatelse. VAREMERKER McAfee, McAfee-logoen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Detaljer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY PASSWORD MANAGER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY PASSWORD MANAGER i bruksanvisningen

Detaljer

Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no

Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no Prosjektplan 7.2 BRUKERVEILEDNING Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 2 Innhold

Detaljer

Norton Security. Produktveiledning

Norton Security. Produktveiledning Norton Security Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

Prosjektforum AS Fredrik A. Dahls vei 20, 1430 Ås Telefon 64 94 35 70 ~ post@prosjektforum.no ~ www.prosjektforum.no

Prosjektforum AS Fredrik A. Dahls vei 20, 1430 Ås Telefon 64 94 35 70 ~ post@prosjektforum.no ~ www.prosjektforum.no Prosjektplan 10.0 Brukerveiledning Prosjektforum AS Fredrik A. Dahls vei 20, 1430 Ås Telefon 64 94 35 70 ~ post@prosjektforum.no ~ www.prosjektforum.no Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan

Detaljer

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 Merk!: Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Sertifisert Tester Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Norsk versjon 2015.N1 Basert på Engelsk versjon 2014 Norwegian Testing Board Copyright Dette dokument kan kopieres helt eller delvis, eller

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER

KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER AVTALEVEDLEGG 1 OVERSIKT OVER DEFINISJONER OG GENERELLE TJENESTER 1. Symantec-tjenester

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer