Brand Management Portal: Med Fokus på Merkevaren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brand Management Portal: Med Fokus på Merkevaren"

Transkript

1 FOKUSPAPIR Brand Management Portal: Med Fokus på Merkevaren Suksessfull Brand Management

2 Brand Management Portal: Med Fokus på Merkevaren En Corporate Brand Management Portal gir alle funksjoner, og alle verktøy for vellykket merkevarebygging, og er en integrert del av en aktiv og vellykket brandstrategi. Brand Management Portaler er ikke et profileringsverktøy bare for markedsavdelinger, men er like viktig for resten av selskapet. Legger du verdien tilgjengelig for hele organisasjonen: kan du tilby et komplett utvalg av Brandog markedsrelatert informasjon, og har verktøy og rapporter samlet på ett sentralt sted i selskapet. Brand Management Portal kan dermed bli porten til mer åpenhet, og økt effektivitet, samt bedre kvaliteten på kampanjer og implementering og synliggjøring av marketing for hele organisasjonen hvis det er korrekt plassert i selskapet sett fra et organisatorisk ståsted, det gjelder også innhold og prosesser. Denne artikkelen analyserer dimensjonene av en integrert Brand Management Portal, gir informasjon om sitt ideelle innhold og omfang, og om gjennomføringen. Omfattende og sømløst integrert: Dimensjoner i en Brand Management Portal Alle Brand Management Portaler bør ha et klart fokus på merkevaren. Inneholde alle dimensjoner om merkevare og merkevarebygging, og forene de ulike verktøy under ett tak: CI-guide, verktøy for markeds- implementering, et konsistent datasenter og et rapporteringssystem. Figur: Dimensjonene i et Brand Management System Med fokus på ditt brand 1. Corporate Identity (CI) og Corporate Design (CD) En sterk Corporate Identity er grunnlaget for konsekvent og stringent Branding, som til slutt støtter og fremmer en merkevares suksess. Et selskaps komplette bilde gjenspeiles av CI. Corporate Design og bygger en bro til den kreative BrandMaker GmbH, Mirko Holzer Side 2

3 implementeringen - med grunnleggende informasjon og stil guider hvordan du bruker CI i kommunikasjonsmateriell. En Brand Management Portal gir all informasjon om CI og CD på en brukervennlig måte: Enten statisk eller interaktiv, tekstbasert eller animert, og gjør et bredt spekter av implementeringer mulig. Eksempler på CI bruk og maler som er tilgjengelige via portalen er avgjørende for dens suksess for brukerne. Dette er viktig materiell som må være tilgjengelig CI-informasjon for alle ansatte, fordi det hjelper dem til å gjøre ting riktig, og informasjon om hvordan du gjør disse tingene riktig på en rask og enkel måte. En kontekst-sensitiv, direkte og horisontal tilkobling av CI-guide med operasjonelle verktøy (for eksempel opprettelse av trykt materiell) åpner for en intuitiv håndtering av portalen. En CI Portal går langt utover en ren samling av informasjon om CI og CD, og blir et forankringspunkt for alle medarbeideres identifisering med merket. Animerte og modererte sekvenser illustrerer merkeverdier, posisjonering og strategi, og kan hele tiden nås via bedriftens intra-/ekstranet. 2. Operasjonell implementering Den operative gjennomføringen gir innimellom store utfordringer: mangel på ressurser i markedsavdelingen, et stort antall parter som er involvert i prosessene, og en mengde operative oppgaver på ulike To Do-lister, som skal gjennomføres under stort press i tilstrekkelig kvalitet. Denne dimensjonen er godt reflektert i en Brand Management Portal. Den har verktøy for å lette arbeidet med den daglige markedsplanleggingen, for eksempel å kreere media, og gjennomføring av kampanjer: - En mediedatabase (Media Asset Management) som sentralt lagringspunkt for alle medier som bilder, videoer, grafikk, brosjyrer og annet markedsmateriell. Foruten lagring av media verdier som et slikt verktøy brukes til, har den en rekke funksjoner, som automatisert konvertering av bilder til riktige formater, redigere bilder, ulike rettigheter og roller for brukerne, og andre fordeler. (se: "BrandMaker Media Pool"). - Muligheter til å kreere og individualisere media er ekstremt kostnadseffektivt. For trykte medier, er dette en såkalt Web-til-Print Modul. For elektroniske medier, kan dette være et verktøy for enkel etablering av individualiserte bannerannonser. Basert på definerte maler. Disse administrasjonsverktøy tillater individualisering og lokal å tilpasse media og markedsmateriell (f.eks annonser, flygeblad, kontormateriell for desentraliserte enheter), men på samme tid ivaretar CI-krav, og uten å bruke annen design og layout innsats (se: BrandMaker Media Management). - Markedsplanlegging og budsjettering: For å støtte planprosessene i markedsføring og merkevarebygging finnes det spesialisert software for markedsplanlegging. Den lagrer og håndterer alle planlagte aktiviteter og budsjetter i en sentral database. Slik kan alle markedsansatte arbeide med «up-to-date» informasjon, til enhver tid - rettigheter og roller bestemmer lese og skrive mulighetene for de respektive ansatte (se: BrandMaker Marketing Planner). - Andre funksjoner for en Brand Management Portal kan for eksempel være planlegging av Event, et verktøy for å utføre DM, eller en Shop modul for Marketing etc. Disse funksjonene kan settes sammen for å bygge en tilstrekkelig, og enda mer komplett løsning. BrandMaker GmbH, Mirko Holzer Side 3

4 3. Markedskontroll og feedback En Brand Management Portal fungerer som et arbeidsredskap, og en tilbakemeldingskanal samtidig: Alle handlinger utført via portalen er ivaretatt for å kunne kontrollere, slik at verdifulle tilbakemeldinger om hva som er oppnådd, og hvilket markedsmateriell som brukes, samles her for markedsledelsen. Hvilket materiell som blir brukt av lokale enheter, som kontorer, forhandlere og datterselskaper. Frekvens, og til hvilket formål. Følgelig representerer Brand Management Portalen som et styringsverktøy som leverer klar og presis informasjon om hva som skjer i markedsutførelsen. Dette betyr: - Reduksjon av innsatsen til databehandling. - Optimalisering av fremtidige kampanjer basert på tilbakemeldinger fra de lokale enhetene, og optimalisering av tildeling av markedsressurser. - De sentrale markedsavdelinger er nærmere behovene til de lokale markedsenhetene. - Gjensidig og felles forståelse som følge av at en bedre merkevareimage er skapt. 4. Brand Management og Verdiskapning En Brand Management Portal effektiviserer målgruppeledelse, merkevarebygging og merkevareledelse. Automatiserer levering av ytelsesdata og viktige merkevare indikatorer. Markedsundersøkelser kan importeres direkte inn i portalen og behandles automatisk. Således kan merkevareledelsen konsultere disse aggregerte tallene og definere strategiske varemerkemål og posisjonering, samt evaluere merkevare suksess Visjon: Den fullstendige Brand Portal Visjonen bak en Brand Management Portal er at alle merkevare- og markedsrelevante data, verktøy og informasjon er konsentrert i én kilde. Når en ansatt vurderer, eller arbeider på en markedskampanje, vet han eller hun: At Brand Management Portalen har alt som kreves for å utføre denne oppgaven på riktig måte. For å sette opp Marketing Portal på en måte som tjener alle målgrupper riktig, er det viktig å analysere systemets brukere, og deres krav og ønsker svært tett. Ofte har ulike målgrupper nytte på forskjellige områder: ansatte utenfor markedsavdelinger, markedsførere og ledere i lokale selskapsenheter (filialer, forhandlere, datterselskaper, tilknyttede selskaper), samt ansatte og ledelse, og styremedlemmer. De ulike målgrupper har selvfølgelig ulike behov, og krav til deres Brand: det må være informasjonsplattform, markedsprogramvare og rapporteringsverktøy på samme tid. Mens CI-portalen har verktøy for å lage CI-konformt kontormateriell, og mediedatabase tilgjengelig for alle ansatte, er de områdene tilgjengelige og definert i henhold til deres relevans og støtte for hver brukergruppe. Den komplette markedsorganisasjon kan for eksempel gis et helhetlig planleggings- og styringsverktøy, mens andre verktøy kan være bare tilgjengelig for bestemte brukere eller brukergrupper til å lage reklamemateriell for papir og web. Styret og ledelse, på den annen side, må ha tilgang til alle kontrollerende data for å ta sine beslutninger, derfor må verktøyet kunne møte flere og andre krav. BrandMaker GmbH, Mirko Holzer Side 4

5 Figur: Eksempel En Brand Management Portal gir ulike funksjoner til ulike målgrupper. Fordeler Operasjonell Eksellense og Strategisupport For alle interessenter genererer Brand Management Portal enorme fordeler: det forenkler den daglige virksomheten, skaper et konsistent databasseng for alle ansatte, og hjelper ansatte til å tenke utenfor boksen: For marke ng employees in headquarters and the decentralized loca ons: Relief from opera ons tasks in the daily business Support with all kinds of marke ng jobs and tasks Quality-assured basis for CI-conform adver sing materials Central gate to all tasks and informa on's related to branding and brand communica on For the brand management: Transparency of marke ng ac vi es and all related informa on Compass func on and naviga on help for the brand strategy Strengthening of the marke ng employees brand awareness Awareness of the importance of brand and branding with all employees Figur: Fordeler med en Brand Management Portal BrandMaker GmbH, Mirko Holzer Side 5

6 Noen grunnleggende regler for implementering For å unngå problemer når du implementerer en Brand Management Portal, bør noen grunnleggende hensyn tas: - Layout: En Brand Management Portal må ikke bare se ut som «hvilken som helst nettside»: en viktig del av suksessen er aksept fra de ansatte. Denne aksepten øker ved å gi portalen merkevarens utseende: dette er grunnen til at et brukergrensesnitt skal tilpasses bedriftens CI blir er et must. - Overgangene fra modul til modul bør være så sømløs som mulig: Dette krever komplett integrasjon av alle funksjoner - uten noen mellomliggende trinn, arbeidsavbrudd og dobbeltklikking. - Brand Management Portalen må kunne representere en reell støtte, og levere verktøybasert prosess - optimalisering for å generere merkbar merverdi. Dette er realisert ved å automatisere repetitive, administrative, og operative oppgaver. - En Brand Management Portal må være tilgjengelig sentralt fra intra- og / eller ekstranett - ideelt er via SingleSignOn. Dette betyr at det ikke lenger er nødvendig med pålogging når brukeren er logget på intra- og / eller ekstranettet. - For sømløse prosesser, bør systemet også integrere eksterne tjenesteleverandører som byråer, trykkerileverandører, fotografer og andre bedriften arbeider tett med når det gjelder merkevare- eller marketing oppgaver. - Portalen må også være "IT-vennlig", f.eks i form av teknologien som brukes, det gjelder sikkerhet og grensesnitt mot andre systemer som CRM og ERP. - En rimelig fordeling av oppgaver for å opprettholde systemet og dets innhold- det er avgjørende å fordele disse pliktene til en gruppe mennesker, i stedet for bare noen få. - Ledelsens støtte er uunnværlig: I tillegg til å være godt posisjonert i forhold til de ansatte, krever Portalen også support av styret og ledelsen. - Ikke et mammut prosjekt"! Utrullingen skal utføres trinnvis for å oppnå raske og merkbare gevinster Et siste, men ikke minst et viktig punkt er valg av riktig programvare løsning når du bygger en Brand Management Portal Det å gjøre det riktige valget her vil generere langsiktig og vedvarende merkevare suksess. BrandMaker GmbH, Mirko Holzer Side 6

7 Om BrandMaker BrandMaker er den ledende leverandøren av Marketing Resource Management (MRM) systemer i Europa. Selskapet fokuserer utelukkende på utvikling og salg av krevende programvareløsninger for markedskommunikasjon for store og mellomstore organisasjoner. BrandMaker har hovedkontor i Karlsruhe og sysselsetter ca. 185 personer. BrandMakers Effeciency Cloud er en omfattende og modulær MRM løsning som optimaliserer hele markedsprosessen, gjør operativ markedsføring enklere, og øker produktiviteten. Velkjente selskaper bruker BrandMaker løsninger i sin kommunikasjons og markedsavdelinger. Selskaper som blant annet inkluderer: Bayer, Commerzbank, DekaBank, Ernst & Young, EnBW, GLS, SaraLee, Schenker Deutschland, UBS, og ZF. I Norge bruker blant annet selskaper som Gjensidige, Teller, Norges Sjømatråd og Stabburet MRM løsninger fra BrandMaker. Datterselskapet BrandMaker Inc. basert i Atlanta, Georgia, dekker det amerikanske markedet. BrandMaker GmbH, Mirko Holzer Side 7

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business Vår lidenskap for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice til en av Europas ledende leverandører av CRM løsninger til bedrifts-markedet. Vår

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business I SuperOffice-ånd SuperOffice var CRM Customer Relationship Management lenge før CRM ble det moteordet det er i dag. Vi var det første selskapet som så verdien

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

JOBB SMARTERE. Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt.

JOBB SMARTERE. Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt. JOBB SMARTERE Microsoft Dynamics NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt. ENKELHET Forretningsløsningen med mer enn en million brukere over hele verden Raskt å implementere, enkelt å konfigurere og lett å bruke

Detaljer

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Microsoft Dynamics NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Microsoft Dynamics NAV gir deg frihet til å fokusere på virksomheten gjennom effektivisering og økt produktivitet. Med

Detaljer

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet En standard løsning for dokument- og informasjonshåndtering i SharePoint som gir kontroll over informasjon, god kunnskapsdeling og effektive prosesser 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk

Detaljer

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Innholdsfortegnelse Kort sammendrag 4 Hvem bør lese dette

Detaljer

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted Fremtidens medietjenester finner du i nettskyen! Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted >>> Alt på ett sted Portalen som gir tilgang, styring og oversikt over medieaktivitetene Det du

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008 Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Fredrikstad kommune? Eksamensoppgaven er utarbeidet av Turid Johansen og Karine Engebretsen studentnummer 702840 og

Detaljer

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess VÅREN 2001 Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess INNHOLD Med Mamut for Pocket PC har du full oversikt

Detaljer

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover NR. 1 2009 STOREBRAND Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover STOREBRAND Individuell behandling uten personlige relasjoner TV2 Teknologiutvikling skaper fremtidens butikk HAFSLUND

Detaljer

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 BAC3100 «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598 Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

Forretningsmessig IT-ledelse

Forretningsmessig IT-ledelse WHITE PAPER Forretningsmessig IT-ledelse Om å drive IT-avdelingen som en virksomhet i virksomheten Innhold: IT-sjefens nye rolle...1 Kostnadsstyring og åpenhet...2 Viktigheten av kostnadsfordeling...3

Detaljer

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi av Knut Håkon Tolleshaug Mørch Grimstad, 28. mai 1999 Forord Når jeg

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

CorePublish. CorePublish. Webredaktørens beste venn

CorePublish. CorePublish. Webredaktørens beste venn CorePublish Webredaktørens beste venn CorePublish CorePublish Webredaktørens beste venn CorePublish er et system for enkel og effektiv publisering på web. Brukervennlighet og kostnadseffektivitet står

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Mamut inkluderer Microsoft Office 365. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap

Mamut inkluderer Microsoft Office 365. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business Software Det er nærmere

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Neste utfordring for IT-avdelingen: Tre hovedtrender innen dokumentsamarbeid og -utveksling

Neste utfordring for IT-avdelingen: Tre hovedtrender innen dokumentsamarbeid og -utveksling Adobe Acrobat Teknisk dokument Neste utfordring for IT-avdelingen: Tre hovedtrender innen dokumentsamarbeid og -utveksling Oppfylle kunnskaparbeidernes krav i dag og i fremtiden Innhold 1: Globale samarbeidspartnere

Detaljer

Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007

Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Masteroppgave i informasjonssystemer Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Innfo/ring av CRM i offentlig sektor Geir Andre Lund Morten Zernichow Geir André Lund og Morten

Detaljer