Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014"

Transkript

1 Løfte Håndverket Osl 12.nvember 2014 Tema: Hvr blir håndverket av i fag- g yrkespplæringen Dørstkkmila mellm praksisfeltet g fagpplæringen Jeg tar utgangspunkt i mitt eget fag men jeg vet at mine utfrdringer gså gjelder håndverkere i andre fag. Mangesidig det å være bunadprdusent, slik jeg har valgt min hverdag - Utøvende i faget - Faginteressert - Kulturfrmidler - Tradisjnsfrmidler - Arbeidsgiver Familiebedrift, 3. generasjn - skaff deg papir! - Dameskredder i 1982, Sgn videregående i Osl - Skreddermester i 1991 Fr å bli best rustet ønsket jeg å melde bedriften inn i arbeidsgiverrganisasjn, fr å vite mine rettigheter g ikke minst plikter sm arbeidsgiver. - Det var ikke enkelt, da jeg er tydelig på at jeg tilhører et håndverksfag g ikke er en industribedrift. Da Håndverksbedriftenes Landsfrening var etablert ble det en mulighet fr meg g min bedrift. Ønsket å tilegne meg ytterligere bunadkunnskap, hva rører seg i bunadverden, jeg ønsket å være i et fra hvr en kan utveksle erfaring g infrmasjn. - I mitt fag er det 3-4 steder hvr jeg kan hente den faglige kmpetansen eller den frmelle næringsbiten. Bunadtilvirkerfaget ble lagt under lv m fagpplæring i

2 Jeg tk svennebrev i Bunadtilvirkerfaget i 2002 g ble Bunadmester i Fr nå var denne muligheten til stede. Jeg har engasjert meg i læreplanarbeidet - innen Bunadtilvirkerfaget - innen Bunadmesterfaget - innen kmpetanseplattfrmen - Innen fagnemndsarbeid. Har engasjert meg g stilt meg til dispsisjn frdi jeg ønsker et direkte utdanningsløp til bunadfaget g ikke via andre tekstile fag. Jeg har engasjert meg g tatt ulike verv både på arbeidsgiversiden g i bransjefra. - ikke frdi jeg har gd tid - men skal vi sm er utøvende i små fag bli hørt g verdsatt må vi være synlige i de fra hvr beslutninger tas. Derfr har jeg bevisst valgt å stille pp. Prøvenemnd Jeg fikk den ære å sitte i en prøvenemnd, i Sør-Trøndelag fylke si prøvenemnd fr Bunadtilvirkerfaget i peridene En fin sammensetning; vi var 3 stk, fra Oppland, Sør- Trøndelag g Nrd-Trøndelag. I periden ønsket ikke Sør-Trøndelag fylke å videreføre sin prøvenemnd i bunadfaget. Vi 3 sm satt i nemnda fikk et brev m at prøvenemnda var nedlagt, ingen infrmasjn m hvrfr. Vi klagde, fikk medhld g ble ppnevnt på nytt. Fr periden ble prøvenemnda på nytt nedlagt, uten nen frklaring, N klagde vi ikke. Når ikke fylkene er sitt ansvar bevisst - så har vi ei utfrdring. Vår prøvenemnd hadde til sammen kandidater i disse årene. - Det ble avlagt prøver i Oppland, Møre g Rmsdal. Sør- g Nrd- Trøndelag, Nrdland g Trms. De fleste var vksne kandidater, praksiskandidater. Få lærlinger. 2

3 - Det var 5-6 prøvenemnder i landet. I dag 4-5? Alle ligger sør fr Trøndelag. - Da jeg satt i prøvenemnda ønsket vi g etterspurte et fellesmøte hvr de ulike prøvenemndene i landet kunne treffes, bli samkjørte g få en felles frståelse fr avlegging g bedømming av svenneprøvene. En kandidat skal ikke være prisgitt hvr i landet hun/han br. Dette ble særlig gjeldene ved Kunnskapsrefrmen med en læreplan sm ikke var så knkret sm tidligere læreplan. - Fagpplæringskntret i Oppland arrangerte et fellemøte på Lillehammer Knstruktivt g faglig bra møte men hva hjelper det når vi like etterpå ble nedlagt sm prøvenemnd. - Erfaring fra disse 8 årene jeg satt i prøvenemnda er at det er ulik praksis fra fylke til fylke hvr mye de bistår lærestedene,g ikke minst hvilken kunnskap fylkene innehar i vårt fag. - Mitt persnlige ønske er at det ppnevnes en landsprøvenemnd. Med 5 medlemmer, hvrav 2 3 sm veksler på å være den spesifikke prøvenemnd sm reiser rundt. Leder er med hver gang så vil de andre veksle på å delta, alt etter hvr i landet prøven skal avlegges. Praksisplass - lærling I utdanningsløpet er det beskrevet at en elev skal ha en praksisperide hs en utøvende i faget, en bedrift. - Med den hensikt i at eleven skal få kjennskap til g innføring i faget. Veldig bra, veldig psitivt. Men det kster bedriften å sette av tid til dette. - Mange bedrifter kvier seg med hensyn til hva skal de lære eleven. Enkelte bedrifter får infrmasjn fra sklen - at eleven skal ha pplæring ifht læreplanen (VG 1 evt VG 2) - Bunadfaget er et lite g verneverdig fag. I praksis vil det si at flere utøvende i faget er enmannsbedrifter uten ansatte. De har ingen erfaring med pplæring g videre frmidling, g så får de en frespørsel m å ta inn en elev. - Derfr er det viktig at bedriften får beskjed m at eleven skal få innføring i den daglige prduksjnen bedriften har, g ikke være pphengt i en læreplan. Det bør være støtterdninger slik at flere ser en mulighet til å ta i mt skleelever. Når en bedrift så bestemmer seg fr å ta inn lærling Må bedriftslederen ha kjennskap til læreplanen: Opplæring i bedrift. Dette er et ukjent mråde fr mange bunadprdusenter. Her må fylkets pplæringskntr kmme på banen g bistå med tlking av læreplan. Mange får sperre når det er snakk m 3

4 læreplan. Ikke alle frstår at det meste sm står i læreplanen er det bedriften hlder på med i det daglige. I en liten bedrift har bedriftseieren ingen å deligere pplæringen til. De påtar seg en 2-årig frpliktelse. En lærebedrift må kanskje hjelpe til med å skaffe hybel Sm ansvarlig fr en lærling har jeg erfart at det å ha kjennskap til lærlingen er viktig. Derfr er disse praksisperider ute i bedrift veldig viktig. Og så må det bli slutt på at en bedrift sm ønsker å ta inn en lærling ikke får den infrmasjn sm trengs fr å kunne tilrettelegge best mulig fr lærlingen. Det er nen sm har en bagasje en bagasje sm ikke trenger å være til hinder fr å bli en gd håndverker. Men da må bedriften få en mulighet til å tilrettelegge fra dag en. Slik jeg ser det er denne taushetsplikten et hinder g ikke en frdel. Denne praksis må revurderes i respekt fr lærlingen g i respekt fr bedriften. - Et lærested bør ha kntakt med prøvenemnda i læreperiden. Dette fr å ivareta g bistå den faglige lederen. - Fr lærlingen er det betryggende å kunne ha kntakt med prøvenemnda. - Vi får et lærlingetilskudd, men det dekker på langt nær den kstnad bedriften påtar seg. - Arbeidsgiveravgift må vi betale fr lærlingen - sm er i et nasjnalt utdanningsløp. Det er et skrikende behv fr lærlingeplasser. Det frventes at vi skal stille vår tid til dispsisjn ved å ta inn skleelever i praksisperider. Det frventes at vi skal ta inn lærlinger Jeg frventer tilbake at det ffentliges plikter g ansvar blir i varetatt Ved at fylkene er sitt ansvar bevist ved at det finnes prøvenemnder. Trenger ikke å være prøvenemnd i hvert fylke, men jevnt frdelt ver hele landet. Bunadtilvirkerfaget er i kategrien små g verneverdige fag g da kan en ikke frvente at det avlegges mange svenneprøver pr år Lærlingetilskuddet må økes Arbeidsgiveravgift på lærlinger må brt. Kpiering, masseprduksjn, utflagging Her er det mangt sm rører seg, g her er det mange meninger. Om du er frbruker eller prdusent. Dette skjer gså i mitt fag, på gdt g ndt. 4

5 - Bunadtilvirkerfaget er et fag basert på tradisjnsfrmidling, håndbren kunnskap g husflidsarbeid. - Bunadtilvirkerfaget er et kulturfag g faget ivaretar kmpetanse i tekstile håndverksteknikker g materiale - med sterk frankring i vår kulturarv. - Det er mye snakk m den immaterielle kulturarv g det er ss det. Hva skjer m nen år med slik tenkning - At det er greitt å få hele eller deler av bunadprduksjnen utført i utlandet? - Hvem skal kunne betjene f.eks ettermarkedet? Når bunadbruker ønsker å justere sin bunad, Bunaden skal tilpasses en ny eier f.eks ved arv Jeg har frstått det slik at det var snakk m å fjerne Bunadtilvirkerfaget i Kunnskapsrefrmen. - NHO Håndverk m/flere gjrde en kjempejbb slik at faget ikke ble fjernet. - Hadde ikke vi sm næringsdrivende vist interesse g stått på så kunne dette utdanningsløpet blitt fjernet. - Derfr er et viktig at vi har bransjefrbund sm har næring på agendaen - Et svennebrev gir økt kunnskap til de sm prduserer bunad. Det gir trygghet, både fr prdusenter g frbruker. Svennebrevrdningen gir gså frhåpentligvis økt rekruttering i faget. Et lite hjertesukk En skleelev sm har startet på et 3-årig skleløp finner underveis ut at dette ble et feil valg. - Men så har vi sm arbeidsgivere g sm freldre innprentet ikke slutt midt i et løp. Da er det ingen sm ønsker å ansette deg. - Ungdmmen biter i hp g fullfører det 3-årige løpet. - Utdanningsløpet sm ungdmmen i stedet ønsker seg er gså på videregående nivå. - Men nå får ungdmmen høre BEKLAGER DU HAR BRUKT OPP DIN RETT. - Hvilke signal er det! - Hvilken 16 åring vet hva hun/han vil bli. De fleste håndverksfag trenger ikke å appellere til 16 åringene - men når de nærmer seg 20 så har de en helt annen innsikt i hva de ønsker å bli. 5

6 Ne av det tristeste jeg hører beklager du kan ikke velge på nytt - du har brukt din rett. Dette er det aldri snakk m på høyere utdanningsnivå. at du har brukt pp din rett. Hadde jeg vært ung i dag kunne jeg ikke reist til Osl sm åring fr å få den utdanningen jeg ønsket. Fr jeg hadde brukt pp min rett på den videregående sklen i Trøndelag! Et ønske til Grunnsklen - Ta tilbake de praktiske fagene - Gi barna praktiske utfrdringer - La de få mestringsfølelsen ved å skape ne - La de få være kreative - Fingergrepet - Finmtrikken. Jeg er glad fr at vi Bunadprdusenter har et eget utdanningsløp. La ss få behlde de ulike utdanningsløpene vi har innen fag- g yrkespplæringen, herunder gså fr de små- g verneverdige fagene. En gd håndverker har alltid arbeid. Og med frhldene lagt til rette g ivaretatt har vi gså i fremtiden gde håndverkere. Min kjepphest er frskjellen med å ha en jbb g ha et yrke. Jeg har et yrke, jeg er stlt. Eva Steinvik Wld Bunadsaum as, Inderøy 6

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

5/2/2014 Clubhouse International 1

5/2/2014 Clubhouse International 1 I løpet av årene har det verdensomspennende klubbhusfellesskapet lagt stadig større vekt på "fellesskapet" når det gjelder å definere hva som gjør et klubbhus til et klubbhus. Vi har innsett at det som

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle www.prinfhbr.dk 130092 NO Sant eller usant? Lastebildekk g drivstffbesparelser fa klarhet i begrepene én gang fr alle Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Hva gjør en INGENIØR?

Hva gjør en INGENIØR? Hva gjør en INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få, om noen, utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. 1 2

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer