SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 38/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 38/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE"

Transkript

1 Sak 38/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 38/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/1855 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNE RKO/INFO/OHE Odd Hellum Saksnummer Utvalg Møtedato 10/09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Kommunestyret /09 Økonomi- og administrasjonsutvalget /09 Sosial- og omsorgsutvalget /09 Råd for funksjonshemmede /09 Oppvekstutvalget /09 Miljø- og utviklingsutvalget /09 Kulturutvalget /09 Eldrerådet /09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til økonomiplanen. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 50/09 Side 1 av 124

2 Sak 38/09 Behandling: Følgende dokument ble delt ut i møtet og legges ved saken: Uttalelse fra FAU ved Sørumsand skole. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Ordfører satte på vegne av Ap, KrF, Sp og SV fram slikt endringsforslag (fellesforslaget): Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune, med følgende endring: Grunnskoleseksjonens budsjett økes med kr 2 mill. Midlene tas fra friske statlige overføringer. Repr. Arne-Rune Gjelsvik satte på vegne av FrP fram slikt endringsforslag: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune, med følgende endringer: Tekst Inntekter Eiendomsskatt Utgifter SFO Kulturfabrikken Servicesenteret Museer Sosial nivåorganisering Anbud tjenestepensjon Konkurranseutsetting Kompensering reduserte rammer grunnskoleseksjonen Mindreforbruk i tillegg til rådmannens Repr. Arne-Rune Gjelsvik satte på vegne av FrP fram slik verbalforslag: 1. Jobbgarantien oppheves. 2. Sørum kommune melder seg ut av Kommunenes Sentralforbund, KS. 3. Avtalen med KLP varsles sagt opp, og det hentes inn anbud på kommunens pensjonsforsikringer fra private aktører. 4. Sørum kommune omorganiseres til en to-nivåorganisasjon. 5. Det innhentes anbud på driften av sykehjemmet og hjemmetjenestene. Side 2 av 124

3 Sak 38/09 Avstemningen, som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: Rådmannens innstilling : 2 (H) stemmer, falt. Forslaget fra FrP : 2 (FrP) stemmer, falt. Fellesforslaget : 10 (Ap, KrF, Sp, SV, V, de ansattes repr.), vedtatt. De framsatte verbalforslagene ble ikke realitetsbehandlet. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune, med følgende endring: Grunnskoleseksjonens budsjett økes med kr 2 mill. Midlene tas fra friske statlige overføringer. Utvalg: Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Sak: 12/09 Behandling: Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Utvalg: Oppvekstutvalget Møtedato: Sak: 13/09 Behandling: Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Repr. Asbjørn Langeland satte på vegne av SP fram slikt tilleggsforslag: Uttalelse fra O/U: Oppvekstuvalget har merket seg at rådmannen foreslår å redusere den økonomiske rammen for grunnskoleseksjonen med kr i Grunnskoleseksjonen har store utfordringer, og oppvekstutvalget mener at en reduksjon av seksjonens økonomiske ramme kan få uheldige konsekvenser. Oppvekstutvalget kan derfor ikke støtte forslaget om reduksjon. Oppvekstutvalget tar rådmannens innstilling til orientering, og tar forslag til uttalelse fra SP, som felles forslag fra O/U. Avstemming: Rådmannens innstilling : Vedtatt enstemmig Side 3 av 124

4 Sak 38/09 Oppvekstutvalget tilleggsforslag : Vedtatt enstemmig Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Uttalelse fra O/U: Oppvekstuvalget har merket seg at rådmannen foreslår å redusere den økonomiske rammen for grunnskoleseksjonen med kr i Grunnskoleseksjonen har store utfordringer, og oppvekstutvalget mener at en reduksjon av seksjonens økonomiske ramme kan få uheldige konsekvenser. Oppvekstutvalget kan derfor ikke støtte forslaget om reduksjon. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: Sak: 10/09 Behandling: Rep. Eva Jørgensen fremmet følgende forslag til endring i Handlingprogram med økonomiplan for Sørum kommune: Skoleseksjonens budsjett justeres tilbake til oprinnelig nivå, før rådmannens endring. Økningene dekkes ved rentebesparelser og eventuelle økninger i statlige tilskudd. Forslaget fikk 1 stemme og falt. Vedtak: AMU anbefaler at rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Sak: 49/09 Behandling: Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Kulturutvalget støtter rådmannens forslag til økonomiplan for kultur med følgende tillegg: Fokusområder 2010, nytt kulepunkt: Det etableres en Frivillighetssentral, egenandel for kommunen er kr ,- Prioritering ved høyere økonomisk ramme, nytt kulepunkt: Øke tilskuddet til musikkorpsene. Utvalg: Kulturutvalget Møtedato: Side 4 av 124

5 Sak 38/09 Sak: 15/09 Behandling: Rådmannens innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Forslag fra Senterpartiet: Kulturutvalget støtter rådmannens forslag til økonomiplan for kultur med følgende tillegg: Fokusområder 2010, nytt kulepunkt: Det etableres en Frivillighetssentral, egenandel for kommunen er kr ,- Prioritering ved høyere økonomisk ramme, nytt kulepunkt: Øke tilskuddet til musikkorpsene. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Senterpartiet fikk fire stemmer (Ap, SV, Sp) vedtatt. Vedtak: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Kulturutvalget støtter rådmannens forslag til økonomiplan for kultur med følgende tillegg: Fokusområder 2010, nytt kulepunkt: Det etableres en Frivillighetssentral, egenandel for kommunen er kr ,- Prioritering ved høyere økonomisk ramme, nytt kulepunkt: Øke tilskuddet til musikkorpsene. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: Sak: 9/09 Behandling: Fra økonomi- og administrasjonsutvalget forelå flg. inntilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til økonomiplanen. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Side 5 av 124

6 Sak 38/09 Rådet slutter seg til rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Vedtak: Rådet slutter seg til rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: Sak: 8/09 Behandling: Handlingsprogram med økonomiplan ble gjennomgått av eldrerådets medlemmer. Vedtak: Eldrerådet tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan til etterretning. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: Sak: 6/09 Behandling: Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune til foreløpig orientering og saken behandles i neste AMU møte som er 3. juni. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune til foreløpig orientering og saken behandles i neste møte den 3. juni. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 41/09 Behandling: Det ble gitt orienteringer om rådmannens forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til økonomiplanen. Side 6 av 124

7 Sak 38/09 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/1855 Sakstittel: K-kode: 145 Saksbehandler: Odd Hellum HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune til foreløpig orientering og oversender det til de øvrige innstillingsutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til uttalelse før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Andre utvalg, styrer og råd kan også på eget initiativ gi uttalelse til økonomiplanen. Innstilling ved den endelige behandlingen: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Administrasjonens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg, som eget hefte: 1. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger rådmannen fram forslag til økonomiplan for Sørum kommune basert på de politiske føringer og forutsetninger som er lagt. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som deretter, etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Innen utgangen av juni skal kommunestyret etter vårt økonomireglement vedta økonomiplan for de fire påfølgende år. Forhold til eksisterende plandokumenter: Den økonomiplanen som vedtas, vil være styrende for årsbudsjett 2010 og videre økonomisk planlegging. Side 7 av 124

8 Sak 38/09 Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av økonomiplanforslaget. Drift, vedlikehold: Framgår av økonomiplanforslaget. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet? Ja Rådet for funksjonshemmede? Ja Andre råd/utvalg - I tilfelle hvilke(t)? AMU, andre på eget initiativ. Handlingsprogram med økonomiplan bør i tillegg til innstillingsutvalgene, som er økonomireglementets krav, også oversendes til eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og AMU, slik at disse rådenes syn blir hørt i prosessen. Dessuten kan også andre utvalg m.v. gi uttalelse, dersom de skulle ønske det. Tidsskjema: Prosessen for behandling av økonomiplanen vil forløpe etter følgende tidsskjema: Uke 18: Forslaget til økonomiplan foreligger og sendes til økonomi- og administrasjonsutvalget. Økonomiplanforslaget offentliggjøres samtidig. Uke 19, 6. mai: Økonomi- og administrasjonsutvalget foretar en foreløpig behandling av økonomiplanforslaget og sender det på høring til de andre innstillingsutvalgene, AMU, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Øvrige organer som måtte ønske det, gis også anledning til å gi uttalelse. Uke 20 24, men før 10. juni: K/U, M/U, O/U, SO/U, arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede behandler økonomiplanforslaget og gir sin uttalelse til økonomi- og administrasjonsutvalget, slik at denne foreligger skriftlig i økonomi- og administrasjonsutvalgets møte 10. juni. Uttalelser fra andre utvalg, styrer og råd må også foreligge til økonomi- og administrasjonsutvalget møte 10. juni. Uke 24, 10. juni: Økonomi- og administrasjonsutvalget har fått alle avgitte uttalelser til økonomiplanforslaget, behandler økonomiplanforslaget og gir sin innstilling til kommunestyret. Uke 25, 17. juni: Kommunestyrets behandling av økonomiplanforslaget med endelig vedtak. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Kirkelig fellesråd Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Side 8 av 124

9 Sak 38/09 Sørumsand, den Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 9 av 124

10 Sak 39/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 39/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/1859 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF RKO/INFO/OHE Odd Hellum Saksnummer Utvalg Møtedato 11/09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Miljø- og utviklingsutvalget /09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Kommunestyret /09 Økonomi- og administrasjonsutvalget /09 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 51/09 Behandling: Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Side 10 av 124

11 Sak 39/09 Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: Sak: 11/09 Behandling: AMU anbefaler at styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen KF. Vedtak: AMU anbefaler at styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen KF. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Utvalgsak: 52/09 Behandling: Avstemmingen: M/U tar saken til orientering. Vedtak: M/U tar saken til orientering. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: Sak: 7/09 Behandling: Arbeidsmiljøutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering og saken behandles i neste møte den 3. juni. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering og saken behandles i neste møte den 3. juni. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 42/09 Behandling: Det ble gitt orienteringer om styrets forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. Side 11 av 124

12 Sak 39/09 De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Side 12 av 124

13 Sak 39/09 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/1859 Sakstittel: K-kode: 145 Saksbehandler: Odd Hellum HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. KF-styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg, som eget hefte: 1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Bingsfosshallen i Sørum KF med utskrift av styrets vedtak innarbeidet. Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til handlingsprogram med økonomiplan for de kommende fire år. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av handlingsprogram med økonomiplan for det kommunale foretaket vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det forslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til økonomiplanforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Side 13 av 124

14 Sak 39/09 Den økonomiplanen som vedtas, vil være styrende for årsbudsjett 2010 og videre økonomisk planlegging. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av økonomiplanforslaget. Drift, vedlikehold: Framgår av økonomiplanforslaget. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 14 av 124

15 Sak 40/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 40/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/1860 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF RKO/INFO/OHE Odd Hellum Saksnummer Utvalg Møtedato 12/09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Miljø- og utviklingsutvalget /09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Kommunestyret /09 Økonomi- og administrasjonsutvalget /09 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 52/09 Behandling: Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Side 15 av 124

16 Sak 40/09 Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: Sak: 12/09 Behandling: AMU anbefaler at styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Vedtak: AMU anbefaler at styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Sak: 50/09 Behandling: M/U tar saken til orientering. Vedtak: M/U tar saken til orientering. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: Sak: 8/09 Behandling: Arbeidsmiljøutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering og saken behandles i neste møte den 3. juni. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering og saken behandles i neste møte den 3. juni. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 43/09 Behandling: Det ble gitt orienteringer om styrets forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Side 16 av 124

17 Sak 40/09 Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Side 17 av 124

18 Sak 40/09 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/1860 Sakstittel: K-kode: 145 Saksbehandler: Odd Hellum HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. KF-styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg, som eget hefte: 1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunale eiendomsselskap KF med utskrift av styrets vedtak innarbeidet. Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til handlingsprogram med økonomiplan for de kommende fire år. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av handlingsprogram med økonomiplan for det kommunale foretaket vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det forslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til økonomiplanforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Side 18 av 124

19 Sak 40/09 Den økonomiplanen som vedtas, vil være styrende for årsbudsjett 2010 og videre økonomisk planlegging. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av økonomiplanforslaget. Drift, vedlikehold: Framgår av økonomiplanforslaget. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 19 av 124

20 Sak 41/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 41/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/1861 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF RKO/INFO/OHE Odd Hellum Saksnummer Utvalg Møtedato 13/09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Miljø- og utviklingsutvalget /09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Kommunestyret /09 Økonomi- og administrasjonsutvalget /09 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF. Tidligere behandlinger: Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 53/09 Behandling: Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig som økonomi- og administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret. Vedtak: Side 20 av 124

21 Sak 41/09 Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: Sak: 13/09 Behandling: AMU anbefaler at styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF. Vedtak: AMU anbefaler at styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF. Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Sak: 51/09 Behandling: M/U tar saken til orientering. Vedtak: M/U tar saken til orientering. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: Sak: 9/09 Behandling: Arbeidsmiljøutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering og saken behandles i neste møte den 3. juni. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering og saken behandles i neste møte den 3. juni. Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: Sak: 44/09 Behandling: Det ble gitt orienteringer om styrets forslag. Rådmannens innstilling til høringsrunden ble vedtatt enstemmig. Vedtak: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. Side 21 av 124

22 Sak 41/09 De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Side 22 av 124

23 Sak 41/09 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 09/1861 Sakstittel: K-kode: 145 Saksbehandler: Odd Hellum HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets behandling før høringsrunden: Økonomi- og administrasjonsutvalget tar styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF til foreløpig orientering. De øvrige innstillingsutvalg og andre utvalg som selv ønsker å avgi uttalelse gis anledning til dét, på eget initiativ, før den endelige behandlingen i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i h.h.t. kommuneloven 44 nr. 7. Innstilling ved den endelige behandlingen: Styrets forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. KF-styrets forslag til handlingsprogram med økonomiplan "åpnes" av økonomi- og administrasjonsutvalget, som sender dokumentet på høring før sluttbehandlingen i juni. Vedlegg, som eget hefte: 1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF med utskrift av styrets vedtak innarbeidet. Saksutredning: Bakgrunn for saken: I tråd med kommunens økonomireglement legger styret for det kommunale foretaket fram forslag til handlingsprogram med økonomiplan for de kommende fire år. Forslaget legges fram for økonomi- og administrasjonsutvalget, som etter å ha innhentet synspunkter fra de øvrige innstillingsutvalgene og andre høringsinstanser, avgir innstilling overfor kommunestyret. Behandlingen av handlingsprogram med økonomiplan for det kommunale foretaket vil forløpe etter samme tidsskjema som er beskrevet i saken Handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Det foreslås imidlertid at det ikke er obligatorisk for de øvrige innstillingsutvalgene og andre utvalg å behandle det forslaget (styrets forslag) som økonomi- og administrasjonsutvalget sender på høring. Utvalgene bør selv, på eget initiativ, avgjøre hvorvidt de ønsker å behandle og avgi uttalelse til økonomiplanforslaget for det enkelte kommunale foretak. Forhold til eksisterende plandokumenter: Side 23 av 124

24 Sak 41/09 Den økonomiplanen som vedtas, vil være styrende for årsbudsjett 2010 og videre økonomisk planlegging. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Framgår av økonomiplanforslaget. Drift, vedlikehold: Framgår av økonomiplanforslaget. Utskrift av saken til: K/U M/U O/U SO/U AMU Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Lederforum Daglig leder for de kommunale foretakene Østre Romerike revisjonsdistrikt Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sørumsand, den Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 24 av 124

25 Sak 42/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 42/09 Sakstittel: 2.GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR GANG-OG SYKKELVEG LANGS TRONDHEIMSVEGEN FRA FJELLBO TIL SKEDSMO GRENSE Arkivsaknr: 06/125 Saksbehandler: PLU/PLAN/AGS Anne Grindal Søbye K-kode: L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 42/09 Kommunestyret /09 Miljø- og utviklingsutvalget Administrasjonens innstilling: Forslag til reguleringsplan for gang-/sykkelveg langs Trondheimsvegen fra Fjellbo til Skedsmo grense vedtas. Planen er datert , endret og reguleringsbestemmelsene er datert , endret Overlappende deler av reguleringsplan for Fjellbo industriområde vest av og reguleringsplan for Hexebergfjellet av med endringer oppheves. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens Tidligere behandlinger: Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Sak: 41/09 Behandling: Avstemmingen: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Forslag til reguleringsplan for gang-/sykkelveg langs Trondheimsvegen fra Fjellbo til Skedsmo grense vedtas. Planen er datert , endret og reguleringsbestemmelsene er datert , endret Overlappende deler av reguleringsplan for Fjellbo industriområde vest av og reguleringsplan for Hexebergfjellet av med endringer oppheves. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens Side 25 av 124

26 Sak 42/09 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 06/125 Sakstittel: 2.GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR GANG-OG SYKKELVEG LANGS TRONDHEIMSVEGEN FRA FJELLBO TIL SKEDSMO GRENSE K-kode: L12 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Innstilling: Forslag til reguleringsplan for gang-/sykkelveg langs Trondheimsvegen fra Fjellbo til Skedsmo grense vedtas. Planen er datert , endret og reguleringsbestemmelsene er datert , endret Overlappende deler av reguleringsplan for Fjellbo industriområde vest av og reguleringsplan for Hexebergfjellet av med endringer oppheves. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Reguleringsplanen for gang- og sykkelveg langs Trondheimsvegen fra Fjellbo til Skedsmo grense ble vedtatt Vedtaket ble påklaget av eier av gnr.82 bnr.16 og det viste seg å være ugyldig pga. manglende opplysninger i saken. Grunneier ønsket fortausløsning isteden for gang- og sykkelveg forbi sin eiendom for å kunne beholde 2 regulerte boligtomter. Etter ny gjennomgang av saken fremmes nå endret reguleringsplan med forlenget fortausløsning til 2.gangsbehandling. Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Forslag til reguleringsplan, , revidert Forslag til reguleringsbestemmelser, , revidert Merknad til reguleringsplan datert Klage på reguleringsplan datert Reguleringsplan for felt H og Heimtun (del av reguleringsplanen for Heksebergfjellet) vedtatt Uttalelse fra statens Vegvesen, datert Uttalelse fra Statens vegvesen, datert Uttalelse fra Torild Bråthen og Hans Morten Vardøy, datert Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Kommunestyrets sak 16/08 med tilhørende dokumenter Høringsbrev for ny begrenset høring, datert Øvrige dokument i saken Saksutredning: Side 26 av 124

27 Sak 42/09 Bakgrunn for saken: Reguleringsplanen for gang- og sykkelveg langs Trondheimsvegen fra Fjellbo til Skedsmo grense ble vedtatt Vedtaket ble påklaget av eier av gnr.82 bnr.16, og viste seg å være ugyldig. Etter ny gjennomgang av saken og ny begrenset høring fremmes nå endret reguleringsplan til 2.gangsbehandling. Saksopplysninger: Det viste seg at saken var mangelfult opplyst da merknad av ikke var vedlagt eller referert i saken. Grunneier ønsket fortausløsning forbi sin eiendom. Dette fremkommer av saken, men merknaden av inneholder en mer utdypende argumentasjon: Merknad av : Viser til at det er regulert fortau ved eiendommene nord for gnr. 82 bnr.16, som går over til gang- og sykkelveg utenfor hans eiendom. Mener at et fortau med autovern vil være like trafikksikkert. Det ble for en del år tilbake regulert inn 2 boligtomter på gnr. 82 bnr.16. Grunneier er bekymret for om denne utbygging nå vil la seg gjøre, og om den nye bebyggelsen vil komme svært nær opp til hans hus. Han vil ha kompensasjon for verditapet. Utbygging av gang- og sykkelvegen vil stenge hans nåværende utkjøring til Trondheimsvegen. Dette vil medføre problemer med adkomst til hans garasje og med adkomst til utleieleilighet i boligen. De ønsker også erstatning for beplantning og jordvoll mot vegen dersom denne blir fjernet. Jordvollen bør i så fall erstattes av skjermvegg. Klage av : Brev av er ikke medtatt som grunnlag i beslutningsprosessen. Konkrete merknader som fremgår av brevet er derfor ikke besvart i saken. Grunneier klager på at det ikke er valgt fortausløsning ved hans eiendom, og mener det kun er faren for presdens som er brukt som argument for å velge gang- og sykkelveg fremfor fortau. Fotgjengere må kunne skjermes mot sølesprut og støv på annen måte. Nytten står ikke i forhold til ulempene som påføres eiendommen. Viser til at omsetningsverdien skal normalt skal legges til grunn ved verdifastsettelsen. Rådmannens vurdering: Etter å ha motatt klagen konkluderte kommunen med at vedtaket av reguleringsplanen er ugyldig. Kommunen har vurdert klagens innhold og har hatt dialog med vegvesenet vdr. mulighet for å tilpasse planen for å ivareta klagers hensyn. I det reviderte planforslaget er fortauet ført forbi eiendommen slik klager ønsker. Nåværende utkjøring til Trondheimsvegen er regulert stengt i reguleringsplanen for felt H og Heimtun (se vedlegg 6) Reguleringsplanen for gang og sykkelvegen endrer ikke på dette. Vegvesenet setter opp støyskjerm dersom det på tidspunktet for bygging av gangvegen er støy over gjeldende grenseverdier ved den eksisterende boligens fasade. Erstatning for jordvoll og beplantning må vurderes når grunnervervet gjennomføres. Merknad fra Torild O Bråthen og Hans Morten Vardøy av : Bemerker at reguleringsplanen fører til redusert dyrket jord på Sorknes gård, og håper at kommunen vil stille seg velvillig dersom de ønsker å utvide områder som kan benyttes til dyrket mark. Gjør oppmerksom på at kloakkledningen fra eiendommen går langs Trondheimsvegen i en strekning av 100 m. der hvor gang- og sykkelvegen kommer. Rådmannens vurdering: Side 27 av 124

28 Sak 42/09 Søknader om nydyrking fra eiendommen må vurderes på ordninær måte etter gjeldende regelverk. Kloakkledningen må hensyntas i detaljplanleggingen, og medtas i avtale med grunneier. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert : Statens vegvesen bemerker at de regulerte boligeiendommene er dårlig egnet til boligformål da de ligger så nær fylkesvegen, og er støyutsatt. Vegvesenet vil ikke ha innsigelse til et reguleringsforslag som viser fortau forbi gnr. 82 bnr.16. Fortauet må ha en bredde på min. 3,5 m. for å sikre plass til snøopplag og evt. rekkverk mot fylkesvegen. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert : Statens vegvesen bemerker at de ikke gjennomfører støyskjermingstiltak for de ubebygde eiendommene, kun for eksisterende boliger i hht. kriteriene i Miljøverndepartementets retningslinjer T Reguleringsbestemmelsenes 2.3 må derfor endres: det skal gjennomføres tiltak for de boligeiendommene der de beregende støynivåene overskrider 65 dba. Boligeiendommene må endres til boligene. Rådmannens vurdering: Reguleringsbestmmelsene 2.3 endres i hht. Vegvesenets uttalelse. Dette innebærer ikke en reell endring av hensikten med bestemmelsen, men tydeliggjør at evt. nye boliger mot fylkesvegen selv må bekoste og besørge støyskjerming. Forhold til eksisterende plandokumenter: Det er i gjeldende kommuneplanens arealdel lagt inn viktig framtidig gang- og sykkelveg langs denne strekningen. I 2 i bestemmelsene er det satt at gang-og sykkelvegen må bygges før utbygging av Steinerud/Tømmereggen kan starte. Planforslaget overlapper deler av reguleringsplan for Fjellbo industriområde vest av der berørt areal er regulert til veggrunn og reguleringsplan for Hexebergfjellet av med endringer der berørt areal er regulert til hhv landbruk og bolig. Disse planene blir opphevet der det er overlapp. Forhold til gjeldende vedtak: M/U sak 73/08 gang og sykkelveg fra Fjellbo til Skedsmo grense står som nr 3 på kommunens prioritering for regionale gang- og sykkelveg ved fylkesveger. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: For at prosjektet skal la seg realisere vil det utløse behov for kommunale midler: Grunnerverv - Erverv av ca 2,5 daa. Type areal - Bolig/landbruk Antatt kostnad - kr erstatning av gjerder, hekker, leie for areal til midlertidig beslag osv. Grunnerverv til tiltak langs fylkesveger finansieres av Sørum Kommunalteknikk KF. Det er ikke satt av midler til dette p.t. Drift, vedlikehold: Drift og vedlikehold av 360 meter gang-/sykkelveg. Kostnadene må innarbeides i SKT KF`s vedlikeholdsplan. Bærekraftig utvikling: Tiltaket vil bidra til sammenhengende gang- og sykkelvegnett, og bedre trafikksikkerheten for fotgjengere i området. Bemanningskonsekvenser: Sørum Kommunalteknikk KF bidrar til brunnerverv og mannskap til brøyting og lignende. Side 28 av 124

29 Sak 42/09 Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Har ikke hatt saken på ny høring Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Har ikke hatt saken på ny høring Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Ingen aktuelle. Alternative løsninger: Ingen aktuelle. Vurdering: Saken var ikke så godt opplyst som mulig slik forvaltingslovens 17 krever, og manglende opplysninger kan ha påvirket utfallet av saken. Vedtak av reguleringsplanen er derfor ugyldig, og planen må opp til ny behandling. Rådmannen har derfor gjort en ny vurering, og utarbeidet revidert planforslag, lagt saken ut på begrenset høring til berørte parter og fremmer saken for ny 2.gangsbehandling. På grunnlag av merknaden har rådmannen gjort en vurdering av at de 2 regulerte, ubebygde boligtomtene må avstå så mye areal at de står i fare for å bli ubebyggbare. Grunneier vil derfor ha krav på erstatning tilsvarende full markedspris for råtomt, minus verdien den gjenværende delen av tomtene har som tillegg til hans hage. Det er ikke foretatt takst av tomtene. Men erstatningsbeløpet for tomtene må antas bli langt over det rådmannen vurderer som økonomisk forsvarlig. Løsning med fortau betyr at ingen av tomtene må innløses, det blir kun grunnerverv av hageareal. Etablering av gang-og sykkelveg vil ikke innebære store støymessige endringer langs vegen. I retningslinjen T-1442 står det at miljø- og sikkerhetstiltak, herunder gang- og sykkelveger bør kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdende, når støynivået ikke øker mer enn 3 db. Det anbefales imidlertid å gjennomføre tiltak der de beregnede støynivåene overskrider 65 dba. I Statens vegvesens praktisering av retningslinjen er det i tillegg anbefalt å vurdere innendørs støytiltak for boliger med utendørsstøynivå over Lden 65 db, og innendørs støynivå over LA,eq,24h 35 db. Aktuelle avbøtende tiltak anses å være støyskjerm langs g/s-vegen eller lokal skjerming i samråd med grunneiere samt eventuelle fasadetiltak. Dette tas det først stilling til når gang- og sykkelvegen skal etableres. Det er tatt inn ny bestemmelse i 2.3 om at støyskjerming skal gis en enhetlig utforming med god estetisk kvalitet. Plan for støyskjerm skal godkjennes av Statens Vegvesen før byggetillatelse gis. Dette sikrer kvaliteten på støyskjermingen uavhengig av hvem som bygge skjermene. Utskrift av saken til: Saksbehandler Sørumsand, den Seksjonsleder: Inger Kronen Tveranger Side 29 av 124

30 Sak 43/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 43/09 Sakstittel: 2. GANGS BEHANDLING FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN GANG- OG SYKKELVEG BRUVOLLEN-HELLLNE Arkivsaknr: 07/3881 Saksbehandler: PLU/PLAN/ISERV Ingunn Pernille Servold K-kode: L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 43/09 Kommunestyret /09 Miljø- og utviklingsutvalget Administrasjonens innstilling: Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs RV 171 Bruvollen - Hellne, datert , med bestemmelser datert , vedtas med forbehold om at reguleringsplankartet oppdateres med frisiktlinjer for gang- og sykkelvegen fra byggelfeltet på Hellne. Følgende planer overlappes av planforslaget og oppheves der det er overlapp: Hellne I, vedtatt Hellne II, vedtatt Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens Tidligere behandlinger: Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: Sak: 34/09 Behandling: Avtemmingen: Rådmannens innstilling ble enstemming vedtatt. Vedtak: Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs RV 171 Bruvollen - Hellne, datert , med bestemmelser datert , vedtas med forbehold om at reguleringsplankartet oppdateres med frisiktlinjer for gang- og sykkelvegen fra byggelfeltet på Hellne. Følgende planer overlappes av planforslaget og oppheves der det er overlapp: Hellne I, vedtatt Hellne II, vedtatt Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens Side 30 av 124

31 Sak 43/09 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 07/3881 Sakstittel: 2. GANGS BEHANDLING FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN GANG- OG SYKKELVEG BRUVOLLEN-HELLNE K-kode: L12 Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold Innstilling: Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs RV 171 Bruvollen - Hellne, datert , med bestemmelser datert , vedtas med forbehold om at reguleringsplankartet oppdateres med frisiktlinjer for gang- og sykkelvegen fra byggelfeltet på Hellne. Følgende planer overlappes av planforslaget og oppheves der det er overlapp: Hellne I, vedtatt Hellne II, vedtatt Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Statens vegvesen har i samarbeid med Sørum kommune fått utarbeidet reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs RV 171 fra Bruvollen til Hellne. Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Reguleringsplan, datert Reguleringsbestemmelser, Uttalelse fra Akershus fylkeskommune, Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Merknad fra barnerepresentanten, datert Utskrift av møtebok fra rådet for funksjonshemmede sak 4/09. Sakens øvrige dokumenter Saksutredning: Bakgrunn for saken: Statens vegvesen og Sørum kommune har i samarbeid starta reguleringsplanarbeid for gang- og sykkelveg langs rv 171 fra Bruvollen til Hellne. Formålet med planen er å legge til rette for trafikksikker ferdsel for myke trafikanter fra boligområdene Hellne og Hogsetgrenda til idretttsanlegget på Bruvollen. På lang sikt skal parsellen inngå i en gjennomgående gang- og sykkelveg fra Sørumsand til Aurskog-Høland grense. Saksopplysninger: Side 31 av 124

32 Sak 43/09 Forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden Følgende merknader er kommet: Barnerepresentanten, : Er positiv til gang- og sykkelveg fra Bruvollen til Hellne. Bemerker at det er en fordel at barn og unge kan gå og sykle til idrettsanlegget og bruke gangveg, framfor å bli kjørt når de ferdes i området. Akershus fylkeskommune, : Fylkesrådmannen har følgende merknader til planforslaget: Det er foretatt arkeologisk søk i planområdet. Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner. I den videre oppfølging av planen bes kommunen påse at tilgjengelighet for alle sikres i den grad det er mulig. Rådet for funksjonshemmede, møte : Er svært positive til tiltaket. De ønsker seg opphøyd fotgjengerovergang som erstatning for dagens overgangsfelt opp mot krysset ved Hellne/Hogsetgrenda. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, : Fylkesmannen ser det som positivt at planen sikrer raskt tilbakeføring av midlertidige anleggsområder og beslaget av jordressurser ser ut til å være begrenset. Det må legges vekt på å unngå skader på tilgrensende jordbruksareal og å unngå erosjon også i anleggsfasen. Ved tilbakeføring av midlertidig beslaglagt område må jordbruksarealets produksjonsevne opprettholdes ved at det stilles krav til matjordlag og tiltak for å unngå erosjon. Fylkesmannen ber om at disse forholdene også sikres gjennom planbestemmelser. Fylkesmannen oppfordrer til at kommunen tar inn bestemmelser som sikrer at matjordlag fra planområdet bevares og at overskytende matjord brukes på jordbruksareal. Landbruksavdelingen ber om at det oppgis arealtall som viser totalareal for tiltaket og andel dyrka og dyrkbar jord som omdisponeres varig og midlertidig som følge av planen. Beskrivelse av planforslaget: Gang og sykkelvegen er planlagt fra Bruvollen til Hellne med en bredde på 3 meter på nordsiden av Rv 171. Gang- og sykkelvegen er atskilt med en 3 meter bred grøft. Tiltaket tilpasses kryssområdene i hver ende. Reguleringsplankartet er ikke endret etter offentlig ettersyn, men det viser seg at det mangler frisiktlinjer ved gang- og sykkelvegen som kommer innpå fra byggefeltet på Hellne. Frisikt 4x40 vil bli ført på reguleringsplankartet i ettertid. For nærmere beskrivelse av planforslaget ellers vises til planbeskrivelse med konsekvenser som var vedlagt planen ved 1. gangs behandling. I forslag til reguleringsbestemmelser er det foreslått følgende tilføyelser: 3 (..) Det skal dokumenteres at overvann håndteres slik at bygging av gang- og sykkelveg ikke medfører økt erosjon på tilgrensende arealer. 5(..)Det skal dokumenteres at eventuelt matjordlag fra planområdet tas av og at det overskytende brukes på jordbruksareal. Omdisponering: Det er ca 1,3 daa dyrka mark og ca 5 daa dyrkbar mark som blir midlertidig omdisponert. Ca 3,2 daa dyrkbar mark blir varig omdisponert. Side 32 av 124

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08 Sak 36/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 36/08 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 25/08 TILDELING AV KULTURMIDLER TIL SANG OG MUSIKKFORMÅL Arkivsaknr: 08/2137 Saksbehandler:

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE

Sakspapirer. Sakliste 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Side 1 av 6 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 17.11.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 7 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 25.11.2008 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 28/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: SØRUM

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 26.11.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 26/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10 Sak 10/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/10 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP Arkivsaknr: 10/5561 Saksbehandler: PRO//BGJES Bård Gjestvang

Detaljer

Saksfremlegg. Saksutredning:

Saksfremlegg. Saksutredning: Saksfremlegg Arkivsak: 06/125 Sakstittel: 390 M GANG-/SYKKELVEG LANGS TRONDHEIMSVEGEN, FJELLBO 2. GANGS BEHANDLING K-kode: L12 Saksbehandler: Ingunn P. Servold Innstilling: Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 12/08 06/3339 REGULERINGSPLAN FOR ESVAL MASSEDEPONI

Sakspapirer. Sakliste 12/08 06/3339 REGULERINGSPLAN FOR ESVAL MASSEDEPONI Side 1 av 22 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 20.05.2008 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 12/08 06/3339 REGULERINGSPLAN FOR ESVAL MASSEDEPONI Saken legges frem for uttalelse.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 05/573 Saksbehandler: K-kode: 140 REVISJON AV KOMMUNEPLAN 2008-2020 OM BEFOLKNINGSVEKST OG KONSEKVENSER AV

Detaljer

Saksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune.

Saksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2009 Utvalgsak: 38/09 Arkivsak: 09/1855-16 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 50/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 50/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Sak 50/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 50/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/1855 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE RKO/INFO/OHE

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 86/10. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 86/10. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 86/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 86/10 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT 2011 - SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 10/5298 Saksbehandler: RKO//MTRAN Marius Trana K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 24/11 HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NYE FROGNER STASJON

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 24/11 HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NYE FROGNER STASJON SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 24/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/5392 Saksbehandler: K-kode: HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NYE FROGNER STASJON PLU/PLAN/ASOBY

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 95/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 95/09 Sak 95/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 95/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08 Sak 11/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/1486 Saksbehandler: K-kode: G22 &13 HØRING - FORSØKSORDNING I TO FYLKER SOM GIR PSYKOLOGER ADGANG

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 16/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 16/06 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2006 Arkivsaknr: 06/3880 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 7/09 08/1124 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER BARNEHAGE OFFENTLIG ETTERSYN

Sakspapirer. Sakliste 7/09 08/1124 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER BARNEHAGE OFFENTLIG ETTERSYN Side 1 av 13 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 26.05.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 7/09 08/1124 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER BARNEHAGE OFFENTLIG ETTERSYN Forslag til

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 35/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 35/10 Sak 35/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 35/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2568 Saksbehandler: K-kode: 210 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 2009 RKO/ØKO/SANDE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 12 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Rådhuset 24.11.2009 Møtetidspunkt: Kl. 18.00 19.40 Følgende

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/06 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 06/3947 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer Utvalg

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 20/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 20/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 10/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE

Sakspapirer. Sakliste 10/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Side 1 av 29 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 03.06.2009 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 10/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10 Sak 2/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/10 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN, PLANFORSLAG TIL HØRING Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 32/11 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 32/11 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Sak 32/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 32/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1916 Saksbehandler: K-kode: 145 ØKONOMIPLAN 2012-2015 MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RKO/ØKO/SANDE

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/06 Sakstittel: TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Arkivsaknr: 06/1341 Saksbehandler: KUL/KUL/ERVEA Erik Vea K-kode: C81 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 8/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 8/07 Sak 8/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 11/2812-66 Arkiv: PLNID 20110013 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: BEHANDLING AV KLAGER PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR THOMASBAKKEN SØR BOLIGOMRÅDE Planlagt behandling:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 33/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 33/09 Sak 33/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 33/09 Sakstittel: DELEGERING AV MYNDIGHET TIL RÅDMANNEN FOR Å GODKJENNE UTREDNINGSPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNINGEN FOR KROGSTAD

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 26/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 32/11 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 32/11 ØKONOMIPLAN MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Sak 32/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 32/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1916 Saksbehandler: K-kode: 145 ØKONOMIPLAN 2012-2015 MED KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL RKO/ØKO/SANDE

Detaljer

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Arkivsak: 10/1799-21 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Hans Olav Balterud Innstilling: Kommunen kan

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 39/09 08/ GANGS BEHANDLING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FJERNVARMEANLEGG SØRUMSAND

Sakspapirer. Sakliste 39/09 08/ GANGS BEHANDLING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FJERNVARMEANLEGG SØRUMSAND Side 1 av 73 Sakspapirer Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 02.06.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 39/09 08/2492 2. GANGS BEHANDLING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FJERNVARMEANLEGG

Detaljer

Saksfremlegg EVT. KLAGE PÅ ENDRET/FORNYET TILLATELSER TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG GNR 70 BNR 26,30 STENA METALL

Saksfremlegg EVT. KLAGE PÅ ENDRET/FORNYET TILLATELSER TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG GNR 70 BNR 26,30 STENA METALL Arkivsak: 07/1522-45 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg EVT. KLAGE PÅ ENDRET/FORNYET TILLATELSER TIL AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG GNR 70 BNR 26,30 STENA METALL Anne Grindal Søbye Innstilling:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 52/10 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 52/10 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN SØRUM KOMMUNE Sak 52/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 52/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2454 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014 SØRUM KOMMUNE RKO/ØKO/SANDE

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 8/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNE

Sakspapirer. Sakliste 8/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN FOR SØRUM KOMMUNE Side 1 av 12 Sakspapirer Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 26.05.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 8/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. 2. GANGS BEHANDLING: REGULERINGSPLAN BARNEHAGE OG HELSESTASJON VED IDRETTSPARKEN K-kode: L12 &21 Saksbehandler: Mona Helene Larsen

Saksfremlegg. 2. GANGS BEHANDLING: REGULERINGSPLAN BARNEHAGE OG HELSESTASJON VED IDRETTSPARKEN K-kode: L12 &21 Saksbehandler: Mona Helene Larsen Arkivsak: 06/1907 Sakstittel: Saksfremlegg 2. GANGS BEHANDLING: REGULERINGSPLAN BARNEHAGE OG HELSESTASJON VED IDRETTSPARKEN K-kode: L12 &21 Saksbehandler: Mona Helene Larsen Innstilling: Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 23/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 23/11 Sak 23/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 23/11 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 Arkivsaknr: 11/747 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode: 212 Saksnummer

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 17.03.2009 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Øyvind Leirset, telefon 32 22 04 92 Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold Saksfremlegg Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold Innstilling: Forslag til reguleringsplan for Granstua

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-231 Arkivsaksnr: 2011/1731-23 Saksbehandler: Julie Bjugan Samlet saksframstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 66/12 09.05.2012 Kommunestyret 62/12 31.05.2012 2. gangsbehandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 33/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 33/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 33/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 33/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 7/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 7/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 7/11 Sakstittel: FOREBYGGENDE PLAN - BARN OG UNGE Arkivsaknr: 09/5252 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine Bugge K-kode: B13 &76 Saksnummer

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 4/07 Sak 4/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 07.11.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 07.11.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 07.11.2007 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 08.09.2010 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 01.11.2006 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr: Utvalgsaknr: Kommunestyret 09.12.2009 09/4301-20 95/09 Saksbehandler Stein Kristian Andersen

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/2305-7 Sakstittel: HOVEDPLAN FROGNER STASJON, PLASSERING AV NY STASJON OG KRYSSINGSSPOR. K-kode: Q61 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 63/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 63/07 Sak 63/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 63/07 Sakstittel: ESTETIKK/MATERIALVALG TVERRVEGEN 2 OG 4 GNR 46 BNR 63 Arkivsaknr: 07/1539 Saksbehandler: PLU/BYG/GBROD Gry Brodshaug

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Rådhuset 13.04.2010 Møtetidspunkt: 19.00-20.15 Følgende representanter

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/382

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/382 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/382 Dok.nr: 14 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 10.08.2015 REGULERINGSPLAN - FAGERLUNDVEIEN Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 081/15 Formannskapet 27.08.2015

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 24/09 09/4846 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 22. OKT 2009

Sakspapirer. Sakliste 24/09 09/4846 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 22. OKT 2009 Side 1 av 6 Sakspapirer Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: 26.11.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 24/09 09/4846 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 22. OKT 2009 Styret i Bingsfosshallen

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 05.05.2010 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/3132 Sakstittel: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN ARMOEN PUKKVERK K-kode: U24 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/3132 Sakstittel: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN ARMOEN PUKKVERK K-kode: U24 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Saksfremlegg Arkivsak: 07/3132 Sakstittel: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV REGULERINGSPLAN ARMOEN PUKKVERK K-kode: U24 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Innstilling: Søknad datert 06.11.07 fra NCC Roads om

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Arbeidsmiljøutvalget K-salen 29.11.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Arbeidsmiljøutvalget K-salen 29.11. Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Arbeidsmiljøutvalget K-salen 29.11.2007 Møtetidspunkt: kl. 9.00 Følgende representanter

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6866-27 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: 19.03.2009. Sakliste 5/09 09/1163 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 29.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: 19.03.2009. Sakliste 5/09 09/1163 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 29. Side 1 av 10 Sakspapirer Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: 19.03.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 5/09 09/1163 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 29. JANUAR 2009 Styret i Bingsfosshallen

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 30/07 07/37 KLAGE PÅ AVSLAG OM FRADELING TIL BOLIG GNR 29 BNR 1,2

Sakspapirer. Sakliste 30/07 07/37 KLAGE PÅ AVSLAG OM FRADELING TIL BOLIG GNR 29 BNR 1,2 Side 1 av 71 Sakspapirer Utvalg: Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato: 29.05.2007 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 30/07 07/37 KLAGE PÅ AVSLAG OM FRADELING TIL BOLIG GNR 29 BNR 1,2 Klagen fra

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Saksfremlegg Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens 11 innvilges

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling Smøla kommune Arkiv: 46/19 Arkivsaksnr: 2008/1622-12 Saksbehandler: Ole Martin Hilstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Teknikk-, plan- og miljøutvalg 49/10 06.05.2010 Gnr. 046/019 - Reguleringsplan

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 28.01.2009 Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 28.01.2009 Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 28.01.2009 Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Sak 4/09 Saksfremlegg Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Innstilling: Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 06.05.2009 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/09 Sak 20/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/09 Sakstittel: ENDRINGER I POLITIVEDTEKT FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/3370 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/09 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 22/09 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 22/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/2863 Saksbehandler: K-kode: A20 &13 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN GSK//TPLEY

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Saksfremlegg 124/120 -KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV GARASJE

Saksfremlegg 124/120 -KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV GARASJE Arkivsak: 10/2835-12 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 124/120 -KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV GARASJE Sissel Andersen Innstilling: Miljø og utviklingsutvalget kan

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 09/6697 I SYNNØVE OG EIVIND BARSTRAND, NEDRE HAUAN VEI 7 B - SØKNAD OM ENDRET UTKJØRING - NY BEHANDLING

FAUSKE KOMMUNE 09/6697 I SYNNØVE OG EIVIND BARSTRAND, NEDRE HAUAN VEI 7 B - SØKNAD OM ENDRET UTKJØRING - NY BEHANDLING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/6697 I I.JOUmaipostID: Arkiv sakid.: 091793 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.:. 063/09. I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/09 Sakstittel: REVIDERT REGLEMENT FOR ELDRERÅDET I SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4275 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 033

Detaljer

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015 Ås kommune Plan og utvikling post@as.kommune.no B-1, C-7, F-1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 481 250 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no Kto.nr. 1617.06.36183

Detaljer

Sørum miljø- og utviklingsutvalg 04.09.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum miljø- og utviklingsutvalg 04.09.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum miljø- og utviklingsutvalg 04.09.2007 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Sørum Rådhus 04.09.2007

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 08/8563 /57968/09- PLNID 1711 Henning Westerås Telefon: 77 79 01 12 09.12.2009 PLAN 1711 - REGULERINGSPLAN FOR FORTAU LANGS

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 19 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1105-15/88/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer