Nr 4/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Tine: Livgivende melk til alle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.flt.no Nr 4/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Tine: Livgivende melk til alle"

Transkript

1 Nr 4/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Tine: Livgivende melk til alle

2 Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et fagforbund for ledere, ingeniører og teknikere. FLT er tilsluttet LO. Leder Forbundet har ca medlemmer og har 27 ansatte. Industribedrift i Oslo 3 4 Tine: Tine: En stor FLT-gruppe Besøksadresse: Hammersborggt Oslo Hotellbransjen vil ha synlighet Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget, 0028 Oslo Ny avtale med Norsk Folkehjelp Telefon: (+47) Språkvansker for arbeidsinnvandrere Faks: (+47) Løftebrudd fra statsråden Mindre bruk av lønnsnemnd Kryssord Ungdomsledighet biter seg fast Kvinners yrkesdeltakelse er viktig Webadresse: E-postadresse: Ansvarlig redaktør: Jonny Simmenes Redaktør: Astor Larsen E-post: Addisco: Grafisk produksjon: GLOG as E-post: Utdanning: Opplag: Kronikk: Medlem av: Landsorganisasjonens Fagbladforening Bladet Ledelse og Teknikk kommer ut med 8 nummer i året Nytt studentkull i prosjektlelse Dette tilbyr FLT Stormfullt tiår for Sveirige Tips for tillitsvalgte Fra Arbeidslivsavdelingen: Hva er fortrinnsrett Spørsmål og svar om: Bank og forsikring Fra Teknikk, forskning, vitenskap 24 Om å forandre Norge Det har gått om lag ni måneder n regjeringsskiftet. Den store revolusjonen har ikke kommet, men i det små gjør den blå-blå regjeringen det den kan for å forandre Norge og ikke til det bedre. På område etter område kommer det framstøt for å gjøre Norge blått og vingestekke fagbevegelsen. Det pågår et systematisk arbeid for å ta bort goder som fagbevegelsen har kjempet fram. Alt skal ut på anbud, ikke bare bestemor, men også attføringstiltak. På dette området begår statsråd Robert Eriksson et grovt løftebrudd. Han sa noe helt annet før det siste valget (se 14). Også på andre områder angripes rettighetene til lønnstakerne. Unge Høyre men også stortingsrepresentanter fra Høyre vil blant annet: Kutte alderspensjonen i folketrygden med ti prosent. Avskaffe avtalefestet pensjon. Heve pensjonsalderen til 70 år. Innføre tre karensdager ved sykefravær. Senke sykelønnen fra 100 til 75 prosent. VG skrev for kort tid tilbake at Fremskrittspartiet nå skal vurdere kutt i sykelønnsordningen, karensdager og høyere. Fremskrittspartiets Ungdom presser på for de samme tiltakene. Siv Jensen opplyste til VG at hun ikke vil stå i veien for å igangsette utredninger om de høyst kontroversielle tiltakene. Det ligger en klar strategi bak framstøtene fra høyresida. Det skal innføres irreversible reformer, reformer som en regjering med en annen grunnholdning og farge, vil ha problemer med å endre. Stefan Heggelund, stortingsrepresentant for Høyre, sier det på denne måten til Klassekampen: med, nødvendigvis må bli innført. Det er mulig å slå tilbake, kampen mot reservasjonsretten er et eksempel på dette. Den folkelige motstanden inkludert fra fagbevegelsen var så sterkt at statsråden måtte snu. Det er også mulig med angrepene på arbeidsmiljøloven og forsøkene på å avskaffe velferdsgoder. Men det krever at fagbevegelsen og andre gode krefter mobiliserer. 1.-mai markeringen i år var større enn på mange år. Oslo hadde ikke sett et liknende stort tog på tiår (bildet). Markeringen 8. mars var også svært god. Det lover godt for å beholde et anstendig arbeidsliv og sammfunn. «Vi må etterlate oss nokre bautaer som står seg og ved eit eventuelt regjeringsskifte i framtida.» Og videre: «Vi må gjøre endringar i arbeidsmiljølova slik at ho blir fleksibel vi må opne for fleire mellombelse tilsettingar og vi må opne for sundagsopne butikkar.» Angrepene på arbeidsmiljøloven var også et kjennemerke for den forrige borgerlige regjeringa (Bondevik II). Det klarte den rødgrønne regjeringa å snu om på. Astor Larsen Redaktør Vi har en blå-blå regjering og vil ha det i mer enn tre år til. Det betyr ikke at forslagene denne regjeringa i utgangspunktet kommer Forfoto: istockphoto 3 Foto: Tor Berglieww nr Foto: Tor Berglie INNHOLD R EDAKTØREN HAR ORDET Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk

3 Tekst: ASTOR LARSEN Foto: TOR BERGLIE BARE KUA SOM MANGLER Hver enkelt melkeprodusent er eier. Tine er verken halvstatlig eller offentlig slik mange tror. Tine er et samvirkeforetak, forteller Odd Rune Simonsen. Simonsen er FLTs mann på Tines anlegg i Oslo, nærmere bestemt Kalbakken. Han kan fortelle at Tine likevel har et samfunnsansvar og har plikt til å ta i mot all melk som blir produsert, fra hvem som helst og hvor som helst. Samtidig skal Tine sørge for at alle som vil ha melk, får det. Også konkurrentene våre, Synnøve Finden er et eksempel, forteller Simonsen. Og det er ikke bare enkelt å være markedsregulator, påpeker han. Hvorfor? Vel, bøndene er selvstendig næringsdrivende og kan selv velge om de vil levere eller ikke, eller hvor store mengder. Hvis Synnøve Finden skulle finne på å stenge ned produksjonen sin, for eksempel rundt jul og nyttår blir det jo ingen levering dit. Andre forhold spiller også inn. Og det har hendt en sjelden gang at Tine har bommet i planleggingen, smørkrisa er jo et eksempel på det, sier Simonsen. Nytt anlegg Tine ligger på Kalbakken i Oslo, og det er et flunkende nytt anlegg på stedet. Det ble tatt i bruk i januar Først og fremst ble det bygget et nytt la- ger. Men det ble også samtidig montert inn i mye nytt annet utstyr til selve meieriet, forteller Simonsen, først og fremst kjøleutstyr. Det nye anlegget er helautomatisk, og det er imponerende å se det i drift. Det går vel 100 millioner liter melk i året gjennom dette anlegget. Og det skal være en ubrutt kjølekjede inne på anlegget, et par plussgrader. Ja det er kaldt å jobbe der, etter bare noen minutter ønsker man seg ut i den gode og varme kantina. Ubrutt kjølekjede, gjentar Simonsen. Og det er svært lite feil på melka som blir sendt ut, nesten ingen. Så er det også mye kontroll av produksjonen av melk. Fra den blir henta hos bonden og til den forsvinner ut porten. Laboratoriet er viktig. Smak og og lukt og bakterieinnhold skal være riktig. Forandring Det er ikke bare-bare å gå over til et automatisk lager. En sak er å sette anlegget i gang, det er sikkert vanskelig nok, og det byr på mange utfordringer. Også de ansatte måtte forandre seg, påpeker Simonsen. Nå må de gjøre som maskinene vil, og sånn var det ikke tidligere. Da kunne for eksempel operatøren plukke ut åpenbare feilbestillinger. Den muligheten har vi ikke i samme grad lenger. Sa vi helautomatisk? Vel, det er ikke helt sant for fortsatt fins det manuell plukking av varer. Mange ordrer er små. Som sagt, vi leverer til alle, barnehager og sykehjem, eller den lille kebabsjappa på Grønland. Og kunden kan fortsatt ringe inn ordren sin og deretter komme og hente den her på Kalbakken. Vi yter service, som Simonsen påpeker. Mindre melk Hvordan går det med melkeproduksjonen i dette landet. Er melkedrikkingen på vei opp eller ned, er spørsmålet som går til Simonsen. Og han bekrefter vår anelse: Den er nok på vei ned ja. Og da snakker jeg om melk til konsum. Men andre produkter har e viss økning, ost og matlagingsprodukter som matfløte. Men Tine satser jo hardt på markedsføring og har mye god reklame, forteller Simonsen med en viss stolthet. Og vi legger vekt på at melka du drikker kommer fra ditt distrikt, er du fra Østlandet får du ikke melk som i utgangspunktet kommer fra Nordland. Kortreist melk, det er det vi smakker om. Så legger han ut om alle forandringene som har skjedd i meieriverdenen den siste mannsalderen. Og han vet hva han snakker om, han kommer fra en meierifamilie selv. Mange hevder jo at Tine og andre samvirkebedrifter er sidrompa og ikke dølger med i timen. Det er helt feilaktig. Det har vært mye strukturrasjonalisering, meierier har blitt lagt ned, nye store har kommet til. Flere meierier ble lagt ned i forbindelse med det nye anlegget her på Kalbakken. Og det aldri hyggelig å legge ned noe. Men Tine vil ligge i forkant, ha de mest moderne anleggene, sier Simonsen. På Kalbakken blir det produsert flytende produkter. Vi avslutter likevel med ost. For 150 år n fant budeia Anne Hov opp dagens Gudbrandsdalsost. Siden den gang har vi nordmenn lagt vår elsk på denne kjære osten. Brunost er noe av det som gjør nordmenn til nordmenn. Visjon og verdier Felles verdier og etiske retningslinjer skal kjennetegne TINE, både internt og eksternt. Både i omgang med hverandre som kolleger og i møte med omverdenen skal verdiene prege samhandlingen. Våre atferdsverdier er tuftet på samvirkeprinsippene. TINEs verdier er sentrale i å bygge en sunn og trygg bedriftskultur. TINE må innestå for verdier og etiske normer som er akseptert i samfunnet. I tilknytning til dette har TINE utarbeidet etiske retningslinjer, retningslinjer og rutiner knyttet til helse, miljø og sikkerhet, ekstern samhandling og adferd overfor omverdenen. Våre verdier er: Bygger tillit Skaper muligheter Tar helhetsansvar Oppnår resultater Verdiene er styrende for forholdet til kolleger, naturen og samarbeidspartnere. Verdiene og bevisstheten om etiske retningslinjer skal være en ryggmargsrefleks der vi vurderer om våre beslutninger og handlingen vil styrke eller svekke TINEs omdømme. 4 5

4 En stor bedriftsgruppe Oppgaven som markedsregulator TINEs historikk Odd Rune Simonsen er FLTs mann på Tine på Kalbakken. Han står i spissen for en stor bedriftsgruppe, 65 personer. Vi er den største FLT-bedriftsgruppa i Oslo så vidt jeg vet, sier han med en viss stolthet. Og han burde jo ha greie på det, Simonsen er også nestleder i avdeling 4, Oslo og Akershus. Tine på Kalbakken er nå blitt den største industriarbeidsplassen i Oslo. Det meste av industrien i Oslo er jo lagt ned, enten det het Asea Per Kure, Akers Mekaniske Verksted eller Nebb. Alt er borte, eller flyttet ut til kommunene rundt Oslo, som Ringnes eller Coca-Cola. Men Tine holder stand. Minst i klassen FLT med sine 65 medlemmer er den minste av LO-gruppene på Kalbakken. Både Næring og Nytelse (NNN) og Handel og Kontor (HK) er større. 6 Men vi er i vekst, forteller Simonsen. Det er hyggelig å se at det drypper inn innmeldingsskjemaer. Men vi vil selvsagt bli enda større og planlegger en vervekampanje på bedriften. Hva har dere tenkt å gjøre? Mange kjenner ikke til FLT, sier Simonsen. Det aller viktigste er å presentere oss, vise at vi er her. Deretter gjelder det å vise fram tilbudene våre, og de er gode. Vi har gode tariffavtaler og forsikringsordninger. Og så har vi Addisco, det er viktig, vi jobber i en bransje med mye omstilling, kompetanseheving er alfa og omega. Mer konkret på hva dere vil gjøre? Holde informasjonsmøter og presentere FLT. Og selvsagt ta personlig kontakt med potensielle medlemmer. For det er jo sånn at mange som ikke er organisert aldri har blitt spurt. Det er en sannhet som gjelder for Tine og alle andre steder. Spesielle grupper dere sikter dere inn mot? På laboratoriet burde det være muligheter. Simonsen er nøye med å påpeker at samarbeidet mellom LO-gruppene på Tine er godt. Nei, vi har ingen konflikt med NNN eller HK lokalt. Og nå skal vi dra i gang et LO-utvalg her på bedriften. Selv har jeg nå fått en 60-prosent stilling som tillitvalgt. Addisco Du nevnte Addisco. Er det mange her på Tine som bruker dette tilbudet? Ja, det er blitt en del opp gjennom årene, nå tror jeg tre stykker holder på med studier. Det er vi fornøyd med. Landbruket er en næring hvor myndighetene har etablert ordninger for å realisere politiske mål. Markedsreguleringen er en av disse. Markedsreguleringen har sin hjemmel i Omsetningsloven og gir Omsetningsrådet myndighet til å beslutte reguleringstiltak. Videre gir loven bestemmelser om at bøndene kan pålegges en avgift, Omsetningsavgiften, for å finansiere de tiltak som Omsetningsrådet beslutter. TINE er gjennom forskrift om markedsregulering tillagt rollen som regulator for melk og regulerer således melkemarkedet både for egne- og andre selskap sine melkeprodusenter. Formålet med markedsregulering for melk er å sikre uttak av avtalt målpris i samsvar med forutsetningen om at denne kan oppnås i et balansert marked. Markedsregulator har ansvar for at de tiltak som iverksettes gjennomføres effektivt og konkurransenøytralt til en lavest mulig kostnad. Markedsregulator har mottaks- og forsyningsplikt, samt informasjonsplikt om de reguleringstiltak som iverksettes. Mottaksplikten TINE plikter her å ta i mot melk fra alle melkeprodusenter i hele landet til samme priser og leveransevilkår som til enhver tid gjelder for egne leverandører. Forsyningsplikten Forsyningsplikten innebærer at markedsregulator har plikt til å forsyne alle meieriaktører i markedet med melkeråvare til lik pris til samme tid. Forsyningsplikten til konsummelkmeierier («drikkemelk») utenfor TINE er begrenset etter nærmere regler. Markedsregulator plikter å levere et årlig volum på inntil 15 millioner liter pr. anlegg. For behov ut over dette kreves det at aktøren har egne leverandører, og forsyningsplikten avgrenses til det dobbelte av det kvantum melk som på månedsbasis leveres av egne leverandører. For melk som brukes i industrielle produkter (for eksempel ost), er markedsregulators forsyningsplikt til uavhengige meieriselskaper på en slik måte at disse stilles på lik linje med markedsregulators egne produksjonsmeierier. TINEs røtter strekker seg tilbake til 1881 da den første meieriforeningen i Norge ble etablert.gjennom alle disse årene har TINE vokst seg fra å være en produsent av melk, ost og smør til å bli ett av Norges største næringsmiddelkonsern med en produktportefølje på over 500 ulike produkter Nord-Europas første andelsmeieri blir etablert i Rausjødalen, Den Norske Meieriforening etableres en meierifaglig organisasjon Meieriforeningen omorganiseres til Norske Melkeprodusenters Landsforbund (NML) meierisamvirkets paraplyorganisasjon Norske Meieriers Eksportlag etableres en første melkesentralen etableres Østlandets Melkesentral. Etter hvert blir det fire melkesentraler til Eksportlaget knyttes til NML Eksportlaget endrer navn til Norske Meieriers Salgssentral (NMS) Gudbrandsdalsost G35 settes i produksjon Utviklingen av Jarlsberg starter TINE-merket innføres som logo for meierisamvirket Distriktsmeieriene etableres NMS endrer navn til Norske Meierier Lansering av TINE som felles merkenavn for alle meieriprodukter. Norske Meierier blir til TINE Norske Meierier Konsernet TINE Gruppa dannes og består av TINE Norske Meierier, meieriselskapene og datterselskaper. TINE Norske Meierier blir til TINE BA Ny konsernstruktur innføres på bakgrunn av ny samvirkelov. TINE BA slås sammen med meieriselskapene og blir til TINE SA. 7

5 Ønsker seg et mer synlig forbund Tekst og foto: TERJE HANSTEEN FLT-medlem Janne Ludvigsen ved Thon Hotel Halden etterlyser mer fokus på ansatte i hotellbransjen. Hun mener at forbundet har et godt rekrutteringspotensial i nettopp denne bransjen. Det handler ganske enkelt om å være synlig. Og mer informasjon. - Jeg tror at det hadde blitt flere hotellmedlemmer, hvis det hadde vært mer fokus fra forbundet sin på denne bransjen, mener husøkonom og FLT-medlem Janne Ludvigsen ved Thon Hotel Halden. FLTer Janne er en ensom svale ved Thon Hotel Halden. Enn så lenge. Selv om det ikke er mange lederstillinger ved hotellet, tror hun at det er mulig å verve et medlem til. Det må bare noe bearbeiding til. For ikke så lenge n var de tre i FLT. Så meldte to av dem seg ut. Men Janne blir. Hun veit hva det betyr å være fagorganisert. I 2011 meldte hun seg inn, før den tid hadde hun vært organisert i Fellesforbundet i mange år. Da hun fikk en lederstilling ble det naturlig å melde overgang. I dag er det fire andre organiserte ved hotellet. Alltid organisert - Jeg har jobbet på hotell i 30 år, helt n jeg var 16. Det startet på hjemstedet Alta, deretter dro jeg til Bergen og for fire år n flyttet familien hit. I alle år har jeg vært vant til aktive fagforeninger der jeg har jobbet, og jeg har hatt rollen som nestleder. Da dette hotellet ble etablert for fem år n fikk vi i gang en klubb her, og vi ble da den største hotellklubben i hele Østfold med rundt tyve organiserte. Også her var jeg nestleder i klubben. Men så var noen som sluttet i jobben, mens andre meldte seg ut av klubben. Dermed ble klubben oppløst. Og da jeg som nevnt fikk jobb som husøkonom, var det naturlig å skifte forbund, sier Janne som raskt tilføyer at hun ikke kunne tenke seg å jobbe på hotell uten å være organisert. For henne handler det om trygghet. I dag er det ikke lenger noen fagforening ved hotellet, men hotellet følger tariffen. Men jeg veit at noen prøver å få i gang en fagforening her. Trygghet - Hva mener du FLT bør gjøre for å tiltrekke seg flere hotellansatte? - Jeg mener det er viktig å få fram rettighetene man har som arbeidstaker, vise fordelene ved å være organisert, at man kan få avdrag på skatten når man betaler fagforeningskontigent, at man kan spørre om hjelp hvis det skjer noe, man har fri advokathjelp. Alt dette gir meg trygghet. Mange ledere i hotellbransjen er interessert, men de veit rett og slett for lite om FLT. Jeg tror at det hadde blitt flere hotellmedlemmer hvis det hadde vært mer fokus fra forbundet sin på denne bransjen, mener Janne som innrømmer at hun selv heller ikke veit så veldig mye om forbundet hun står tilsluttet. Innen hotellbransjen er nok FLT lite synlig. Og det er dumt, for jeg tror at det er et bra rekrutteringspotensiale i vår bransje. - To ansatte ved hotellet meldte seg ut av FLT. Veit du hvorfor? - Én av dem har fortalt meg at hun har god kjemi med ledelsen, og følte derfor at det var bortkastet å bruke penger på medlemskontingent. Hun sa også at hun fikk lite informasjon fra FLT, og at det var en medvirkende årsak til at hun meldte seg ut. Jeg tenker at da burde Avd 36 Halden ha tatt en telefon til de som meldte seg ut og spurt hvorfor. Hvis jeg skulle finne på å melde meg ut i morgen, burde lokalavdelingen ha tatt kontakt med en gang, sier Janne. Avd 36 kunne kanskje ta kontakt med hotellene i Halden for å lodde interessen for medlemsskap, legger hun til. Da kan jeg godt stille opp og hjelpe til med rekruttering. Det handler om å få ut informasjon, for det tror jeg hotellansatte er sugne på. Mange innvandrere blir utnyttet i hotellbransjen, og er nok redde for å si ifra. Derfor er det så viktig at noen følger med på situasjonen. Må kunne takle stress Thon Hotel Halden beskrives av Janne Ludvigsen som en god arbeidsplass, med et godt og oversiktlig arbeidsmiljø. Hun har ansvaret for rommene og renholdet på hotellet, bestilling av varer, pluss personalansvar for fem ansatte. Om sommeren har hun i tillegg ansvaret for ekstraansatte. - Jeg liker å jobbe med mennesker. Noen formell hotellutdanning har jeg ikke, men jeg har derimot masse erfaring. Hvis jeg vil, kan jeg ta kurs gjennom Thon Hotel. Det er noe arbeidsgiveren er veldig positiv til. Noen her skal ta datakurs, andre norskkurs, ettersom det er flere innvandrere som jobber her. Arbeidsspråket blir lett engelsk, men vi vil jo at de skal kommunisere på norsk. Hvis man vil, har man muligheten til å stige i systemet. Man kan for eksempel få mer lederansvar og driftsansvar. - Hvordan er du som leder? - Jeg er ikke noen typisk leder. Vi er alle likestilte, og vi har det veldig uformelt på jobben. Trivsel er viktig. - Hvilke utfordringer vil du si at du har på jobben? - Det er veldig mye ansvar i denne jobben, og mye stress. Men samtidig liker jeg jo godt å være på farten og trives ikke med å sitte i ro. Slike situasjoner må man kunne takle og ikke få panikk. Man må dessuten kunne takle ulike konflikter og klare å løse dem, forteller Janne. Til tross for tungt fysisk arbeid, er sykefraværet lavt ved avdelingen min.. Og gjennomtrekket er lite. De fleste ansatte har jobbet der i en årrekke. Janne er selv ikke fremmed for et jobbskifte. -Hvis jeg kunne velge i dag, kunne jeg veldig godt ha tenkt meg å jobbe i barnehage, på en småbarnsavdeling. Men blir vi boende her i Halden, fortsetter jeg nok å jobbe ved hotellet. Burde ha oppfølgingsrutiner - Det er få som melder seg ut av forbundet og vi har så langt ikke hatt noen oppfølgingsrutiner på de som gjør det, men det burde vi nok ha. Når det er sagt, så er det mye vi må forbedre oss på i Avd 36, sier avdelingsleder Jørn Krosvik. Handlingsplanen vår er at vi skal rekruttere én ny bedrift i året, og medlemsverving i avdelingen. Dyktige tillitsvalgte på bedriftene er viktig, så skolering av tillitsvalgte er førsteprioritet hos oss. Vi ser et stort potensial for verving av nye medlemmer i Halden, og det gjelder også hotellene. 8 9

6 Fakta om Sør-Sudan Sør-Sudan er verdens yngste land og ble 9. juli 2011 til etter over 20 år med borgerkrig mot regimet i Khartoum. Borgerkrigen førte til at cirka 2 millioner døde og 4 millioner ble fordrevne. Sør Sudan har omlag ti millioner innbyggere og rundt 60 ulike nasjonale språk. Det siste året har det blitt borgerkrig lignende tilstander i Sør-Sudan. Fornyet avtale mellom NORSK FOLKEHJELP og FLT Tekst: KJETIL HOLM KLAVENES Foto: NORSK FOLKEHJELP OG KJETIL HOLM KLAVENES Fra den 1. mai trådde en ny avtale mellom Norsk Folkehjelp og FLT i kraft. Hovedtrekk i avtalen er at FLT hvert år vil gi en støtte på kroner. De prosjektene FLT vil følge er minerydding og yrkesskole i Sør-Sudan. «At dere som er så gode på etter- og videreutdanning nå også vil være engasjert med yrkesskolen er vi veldig glade for» Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres. Norsk Folkehjelp og FLT har inngått en ny avtale om samarbeid. Den første ble inngått i 2009, og samarbeidet videreføres nå. Fokuset vil nå være på mineryddingsarbeid i Sør-Sudan og yrkesskolen i Yei. Avtalen ble undertegnet den 29. april av forbundsleder i FLT Jonny Simmenes og Generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres. - Jeg er glad for at vi kan fortsette å støtte Norsk Folkehjelp gjennom denne samarbeidsavtalen. Norsk Folkehjelp gjør et svært viktig arbeid, og særlig viktig er det langsiktige arbeidet de legger ned. For det å rydde landminer langs veier, skolegårder og næringsområder kan få økonomien og samfunnet til å virke. Og for oss som et forbund som setter utdanning i høysetet er det veldig positivt at vi nå går inn i et samarbeid rundt yrkesskolen i Yei, sier forbundsleder i FLT Jonny Simmenes. - FLT er nå blant våre aller viktigste samarbeidspartnere og vi er veldig takknemlig for all støtten vi har fått fra FLT tidligere fra både FLT sentralt og lokalavdelinger rundt om i landet og for det fokuset dere har med å gi annonseplass til oss i fagbladet. At dere som er opptatt av teknikk viderefører satsingen på landminer er storartet. Men at dere som er så gode på etter- og videreutdanning nå også vil være engasjert med yrkesskolen er vi veldig glad for, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres. Støtten vil ni dobles Gjennom Norsk Folkehjelps rammeavtaler med Norad og tysk UD vil FLTs bidrag føre til at støtten til dette arbeidet vil ni dobles kroner vil utløse 2 millioner kroner i prosjektstøtte. Siden 1986 har Norsk Folkehjelp vært den internasjonale organisasjonen som har arbeidet mest konsekvent i Sør-Sudan. Norsk Folkehjelp har arbeidet innenfor fire hovedområder; sikker matforsyning, helse, utvikling av lokalsamfunn og ulike opplæringsprogrammer for lokalbefolkningen. FLT inngikk samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp rundt mine-hundesenteret GTC, Sarajevo i FLT hadde også et samarbeid med Norsk Folkehjelp rundt førstehjelpsprodukter. For tre år n fikk FLT en egen minehund Filat som vi senere har fulgt (er nå i Sør-Sudan). FLT har også en avtale med Norsk Folkehjelp rundt å være en rasismefri sone. Avdelinger i FLT bidro til at den totale støtten til Norsk Folkehjelp i forbindelse med flommen i Filippinene kom på kroner (målet var kr). Bli folkehjelper! Simmenes oppfordrer på det sterkeste forbundets medlemmer om å støtte Norsk Folkehjelp som er arbeiderbevegelsens egen hjelpeorganisasjon - Det er enkelt å bli en folkehjelper, og dette er noe jeg anbefaler både avdelinger, bedriftsgrupper og enkeltmedlemmer om å bli. Det koster 200 kroner i måneden, og som folkehjelper er du en viktig støttespiller av Norsk Folkehjelp. Simmenes har selv meldt seg som folkehjelper, og eksempler på saker en folkehjelper bidrar til er: en minefri verden. en mer rettferdig verden, uten undertrykking, overgrep eller fattigdom. kampen mot diskriminering og rasisme. Det kan legges til at Norsk Folkehjelp er kåret til den mest effektive bistandsorganisasjonen i Norge. 93 av 100 kroner går direkte til bistand. Minerydding i Sør-Sudan FLT har sin egen minehund Filat som i tre års alder er med å snuse frem landminer i Sør-Sudan. Programmet i Sør-Sudan er Norsk Folkehjelps største operasjonelle mineprogram. Norsk Folkehjelp startet arbeidet med minerydding i Sør- Sudan i Mine-ryddeprogrammet holder til i byen Yei (samme sted som yrkesskolen). Det teamet består av: 220 lokale mineryddere, hvorav 23 prosent kvinner. 7 internasjonale ansatte. 4 pansrede maskiner. 9 minehunder (og den ene er FLTs Filat). I 2013 ble m2 land frigitt. Det tilsvarer 511 fotballbaner. Teamet fant landminer og andre former for ammunisjon. Yrkesskolen i Yei Over 900 ungdommer og voksne i Sør-Sudan har fått opplæring på yrkesskolen i Yei som heter YVTC - Yei Vocational Training Centre. Skolen drives av Norsk Folkehjelp og er finansiert av Norad. Elevene kan velge mellom forskjellige fag som byggfag, møbelsnekring, skreddersøm, alfabetisering og informasjonsteknologi. Skolen ligger i byen Yei i Central Equatoria og tilbyr ni måneders yrkesopplæring til ungdom og voksne i alderen Norsk Folkehjelp etablerte skolen i Når elevene uteksamineres etter ni måneder får de med seg utstyr som gjør de i stand til å ta oppdrag. Elevene ved byggfaglinjen har laget en rampe for bevegelseshemmede, så skolen gjør stadig grep for å tilrettelegge for elever med nedsatt funksjonsevne. Utdannet 900 n Bygningsfag, møbelsnekring, skreddersøm, alfabetisering og informasjonsteknologi. Snart begynner 100 nye elever på skolen. I 2013 ble 36 menn utdannet innen byggfag, 42 kvinner og 1 mann fullførte skreddersøm, 24 menn har blitt møbelsnekkere og 544 studenter er uteksaminert i 8 forskjellige IT-kurs

7 I begynnelsen var ordet Elzbieta Maliszewska Omlag halvparten av medlemmene i Oslo Bygningsarbeiderforening har annet morsmål enn norsk. Som ny i Norge må alt ordnes på norsk. Hjelp! «Du trenger noen som baner veien for deg, brøyter vei gjennom hindringene du møter når du ikke behersker språket» Tekst og foto: ØYSTEIN HAGEN Arbeidsinnvandrere har ikke rett til norsk språkundervisning. Det hender fagforeningene kan hjelpe. Stein, jord og sementarbeiderforeningen, nå Oslo Bygningsarbeiderforening, var en av de første. Første tolk i foreningen, Elzbieta Maliszewska, kom til Norge 18. mai Hun kom dagen etter et Norge hadde feiret nasjonaldagen, til et Lillestrøm som tilbød norskkurs til mor og far, og dagmamma så lille Julia kunne være i trygge hender mens foreldrene lærte norsk. Det var som å komme til det sosialistiske samfunnet med menneskelig ansikt vi hadde drømt om. Det gikk raskt å lære norsk. Jeg var supermotivert. Ikke minst går takken til dagmamma Brita, som ventet med varme rundstykker og tid til å prate om løst og fast når vi kom hjem fra norskkurs. Jeg skylder henne mye, sier Elzbieta. Det er ikke nok å gå på kurs, sier hun. Vi må bruke språket, snakke og møte andre enn de som snakker eget morsmål. Stein, jord og sementarbeidernes forening og etterhvert mange av foreningene som samlet seg under Fellesforbundets fane, forsto at det ikke var tilstrekkelig å bare være fagforeninger for norske arbeidere. Å inkludere gjestearbeidere fra andre land, med annet språk, fordret at du kunne snakke med dem på like fot. Det var ikke enveishjelp, men en gjensidig solidarisk handling som ga flinke hender og flere fagarbeidere til stadig nye oppgaver her i landet. Kom etter KOR Elzbieta og daværende ektemann var begge aktive medhjelpere til KOR, Komiteen for beskyttelse av arbeidere, etter storstreikene i Arbeiderne i traktorfabrikken Ursus og Radom-fabrikken ble bokstavelig talt pisket i spisstorgang tilbake til arbeidet, en behandling som var så brutal at den sjokkerte polakker i alle samfunnslag. Oppslutningen om KOR ble et grunnlag for det som noen år seinere ble Solidaritet. For Elzbiet Maliszewska og hennes daværende mann førte engasjementet til støtte for KOR også til yrkesforbud og fengsel. Jeg kunne ikke norsk da jeg kom, selvfølgelig, men heller ikke mer enn et par små ord på engelsk. Alt jeg ville gjøre, si og spørre om måtte jeg si via mannen min. Å ikke ha ord er å ikke ha et eget liv, å være avhengig av andre, som et barn Ombud Elzbieta Maliszewska lærte fort. Hun fikk jobb. Først en vaskejobb, deretter jobb med sortering i Posten. Så kom den store prøven. En polsk venninn fikk en ny jobb, og hennes plass på sentralbordet i Norsk skogog landarbeiderforbund ble ledig. Hun oppfordret Elzbieta til å søke. Etter å ha tvilt seg fram sendte hun søknad, og noen om og men senere fikk hun jobben. Hvem ringer til Skog- og landarbeiderforbundet? Hvor ringer de fra? Forbundet hadde medlemmer over hele Norge. De snakket norsk med hver sin stemme vossamaulet, sunnfjordsk og sånn Club 7-gjengerne i de dager formulerte seg, ass På sentralbordet var oppgaven å finne ut hva de ville, og koble dem til rett kontakt. Da var det bare å bite tennene sammen, og spørre om igjen. Etter hvert gikk det bra. Skal du verve medlemmer blant gjestearbeidere må du snakke så de forstår deg, kan stole på det du sier, og få tillit til at du mener det og snakker sant. Foreningen tilbød språkkurs, og det er fint, men ikke tilstrekkelig. Hvis du jobber ti-tolv timer hver dag frister det kanskje ikke å sette seg til med bøker og lære et annet språk om kvelden.. Hvordan skal du praktisere språket når du bor og jobber kun med dine landsmenn? Du trenger noen som baner veien for deg, brøyter vei gjennom hindringene du møter når du ikke behersker språket, sier Elzbieta. Frislipp 2004 Med EU-utvidelsen østover i 2004 ble grensene åpnet for økt arbeidsinnvandring, også til Norge. Det førte ikke bare til at mange kom til Norge for å jobbe, men også til at utleiefirmaer med Addeco i spissen etablerte seg og vokste. Arbeiderne trengte hjelp til det meste, men kom fra en virkelighet der fagforeningene var et redskap for myndighetene. Det ble mange og lange samtaler for å forklare hvordan alt virket her, og hvorfor de kunne stole på oss. Men til og med vi som hadde opplevd myndighetenes overgrep og trakassering i Polen ble forskrekket over at norske bedrifter, noen ganger med hjelp av norske myndigheter, kunne sende arbeidsinnvandrere fluksens tilbake hvis de snakket med fagforeningene i Norge. Det var et gap mellom regulerte, norske arbeidsplasser med tariffavtaler og regler for det meste slik veldig mange med fast jobb i Norge opplever det og den kaotiske situasjonen knyttet til å være innleid og importert arbeider fra Øst-Europa, sier Elzbieta. Hun legger til: Fortsatt er det slik i mange tilfelle. Suksess - ikke for evigheten En FAFO-undersøkelse i 2011 oppsummerer at byggfagforeningene har oppnådd gode resultater i arbeidet med å rekruttere arbeidsinnvandrere til medlemmer. Byggebransjen i Oslo har mange års erfaring med aktiv innsats mot useriøse aktører, og har samlet erfaringer til nytte i kjølvannet etter frislippet i «Siden 2007 også blitt bevilget midler fra forbundet sentralt til ekstraordinære tiltak rettet mot arbeidsinnvandrere, som tolketjenester, kurs, informasjonsmateriell, finansiering av organisasjonsarbeidere med mer. ( ) Allmenngjøring av deler av byggfagsoverenskomsten etter alt å dømme har vært vesentlig for den norske suksessen» heter det i FAFOrapporten. God fagpolitikk, kombinert med byutvikling og boligvekst, har ført til at arbeidsinnvandrere fra Polen nå er den største gruppa arbeidsinnvandrere. Mange har etterhvert slått seg til med familien her, noen også med nye, norske partnere. Elzbieta er lærer nå, på Steinerskolen i Asker. Hun var tillitsvalgt da Fellesforbundet nedbemannet i administrasjonen, og forhandlet fram frivillig avgang og sluttpakker de som sluttet var fornøyd med. Da prosessen var over tenkte hun seg om, og ba om sluttpakke hun også. Hun ville ta opp utdanningen hun avbrøt da hun forlot Polen. Hun er overrasket over hvor lite ungdommene vet om at velferd og gode arbeidsvilkår i Norge ikke er en selvfølge, men et resultat av kontinuerlig kamp og en sterk fagbevegelse. Hun blir skremt av hvor lett folk lar seg lure av ord som «fleksibilitet», «moderne», som i realiteten betyr arbeid til alle døgnets tider, midlertidige ansettelser osv. Det er en farlig manipulering med ord. En krig i det nye språket kalles for «intervensjon», der Norge er med. Det er ikke medlidenhet, men solidaritet som teller. Vi må snakke med dem, sier Elzbieta Maliszewska. For i begynnelsen er ordet

jarle Molde er død www.flt.no Nr 5/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Slutt på porselen i Porsgrunn

jarle Molde er død www.flt.no Nr 5/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Slutt på porselen i Porsgrunn www.flt.no Nr 5/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk jarle Molde er død Slutt på porselen i Porsgrunn innhold LEDER astor.larsen@fl t.no Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse:

Detaljer

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet www.flt.no Nr 8/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 8-2013 ReDAKTøren har ordet

Detaljer

sponser morgendagens ingeniører

sponser morgendagens ingeniører Nr 8/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Avdeling 29 Kongsberg sponser morgendagens ingeniører...ikke helt som planlagt...men bare vent til neste år... Forbundet for Ledelse og Teknikk

Detaljer

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et fagforbund

Detaljer

www.flt.no Nr 3/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nord-Norge: Fisk og kvoter til glede og besvær

www.flt.no Nr 3/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nord-Norge: Fisk og kvoter til glede og besvær www.flt.no Nr 3/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nord-Norge: Fisk og kvoter til glede og besvær Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 3-2014 Redaktøren har ordet

Detaljer

www.flt.no Nr 6/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Kvinnekonferansen 2013 Rosenberg er en internasjonal arbeidsplass

www.flt.no Nr 6/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Kvinnekonferansen 2013 Rosenberg er en internasjonal arbeidsplass www.flt.no Nr 6/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Kvinnekonferansen 2013 Rosenberg er en internasjonal arbeidsplass Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 6-2013

Detaljer

www.flt.no Ledelse og Teknikk har besøkt Oslos største industribedrift; Tine. Dette var det nærmeste vi kom ei melkeku.

www.flt.no Ledelse og Teknikk har besøkt Oslos største industribedrift; Tine. Dette var det nærmeste vi kom ei melkeku. www.flt.no Nr 2/2011 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Ledelse og Teknikk har besøkt Oslos største industribedrift; Tine. Dette var det nærmeste vi kom ei melkeku. INNHOLD LEDER astor.larsen@flt.no

Detaljer

alle God Jul og Godt Nyttår

alle God Jul og Godt Nyttår www.flt.no Nr 8/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT ønsker alle God Jul og Godt Nyttår Monica Sørmarka Briseid vant FLTs Utdanningspris her ligger sosialdemokratiets sjel Medlemsblad

Detaljer

www.flt.no Nr 1/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Hotell i særklasse

www.flt.no Nr 1/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Hotell i særklasse www.flt.no Nr 1/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Hotell i særklasse Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 1-2013 Redaktøren har ordet astor.larsen@flt.no Vrøvl

Detaljer

Monica Briseid vant FLTs Utdanningspris. Sydvaranger en veteran forteller sin historie om okkupasjon og gruvedrift.

Monica Briseid vant FLTs Utdanningspris. Sydvaranger en veteran forteller sin historie om okkupasjon og gruvedrift. www.flt.no Nr 7/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Arbeiderbevegelsens feriehjem, bygget på dugnad og brukt til mangt. Hvor ble de av? Sydvaranger en veteran forteller sin historie om

Detaljer

Hydro: Vil ha pilotprosjekt på Karmøy

Hydro: Vil ha pilotprosjekt på Karmøy www.flt.no Nr 3/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Hydro: Vil ha pilotprosjekt på Karmøy Akerselva et kulturminne av verdensformat Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold

Detaljer

Verdensledende i DIRDAL

Verdensledende i DIRDAL www.flt.no Nr 6/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Verdensledende i DIRDAL 1 INNHOLD LEDER Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget, 0028 Oslo Telefon:

Detaljer

FLT gjorde seg sterkt bemerket på LO-kongressen 1

FLT gjorde seg sterkt bemerket på LO-kongressen 1 Neste år passerer det her 100.000 biler i døgnet www.flt.no Nr 4/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT gjorde seg sterkt bemerket på LO-kongressen 1 Innhold LEDER Besøksadresse: Hammersborggt

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Fra hårspray til håndgranater. www.flt.no. Nr 4/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk. FLTs raskeste medlem

Fra hårspray til håndgranater. www.flt.no. Nr 4/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk. FLTs raskeste medlem www.flt.no Nr 4/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Fra hårspray til håndgranater FLTs raskeste medlem 1 INNHOLD LEDER astor.larsen@flt.no Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse:

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

www.flt.no Nr 1/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Norges kommende sangstjerne Lydia Hoen Tjore underholdt for Addiscos studenter

www.flt.no Nr 1/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Norges kommende sangstjerne Lydia Hoen Tjore underholdt for Addiscos studenter www.flt.no Nr 1/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Norges kommende sangstjerne Lydia Hoen Tjore underholdt for Addiscos studenter Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold

Detaljer

Hard satsing på studentmedlemmer i Stavanger og Oslo

Hard satsing på studentmedlemmer i Stavanger og Oslo www.flt.no Nr 1/2011 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Hard satsing på studentmedlemmer i Stavanger og Oslo www.flt.no Forbundet for Ledelse og Teknikk www.flt.no Forbundet for Ledelse og

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Lokalpatriotisme i Trondheim

Lokalpatriotisme i Trondheim Storgevinst til Verdal www.flt.no Nr 6/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Lokalpatriotisme i Trondheim in n ho ld Led er astor.larsen@flt.no Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Sør-Afrika. ...ikke helt som planlagt...men bare vent til neste år... Fare for gruvestengning i Kirkenes. Alle trenger kunnskap om pensjon

Sør-Afrika. ...ikke helt som planlagt...men bare vent til neste år... Fare for gruvestengning i Kirkenes. Alle trenger kunnskap om pensjon www.flt.no Nr 2/2015 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Fare for gruvestengning i Kirkenes Alle trenger kunnskap om pensjon Fra laugsvesen til moderne fagbevegelse Fjellstrand UNI Global

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer