Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag kl Klubbhuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset"

Transkript

1 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag kl Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger Regnskap med revisor beretning Budsjett for 2015 Innkommende saker - Kontingent Valg Saker som ønskes fremmet for årsmøte må være styret i hende senest onsdag 25.februar 2015 Årsmøtepapirer vil være tilgjenglig i Larkollhallen og på vår hjemmeside fra 04.mars 2015 Vel møtt!

2 LARKOLLEN IDRETTSLAG Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Styremedlem økonomi: Styremedlem bordtennis: Styremedlem BIG/mosjon: Styremedlem Fotball: Styremedlem Anlegg: Varamedlem: Leif-Andreas Storvik står på valg Werner Olsson står på valg Axel Staib verv 1 år til Leif Peder Blix Madsen - verv 1 år til Jørgen Aker-Høydalsvik verv 1 år til Espen Slyngstad- står på valg Dag Tarje Høiby står på valg Line Klynderud- verv 1 år til Styremøter: Det er avholdt 8 styremøter i 2014 Daglig leder: Andres Mettsalu Eiendeler Klubben eier egen hall og klubbhus med inventar Idrettslaget har gjennom avtale med kommunen disposisjonsrett til Park Lane Idrettslaget har gjennom avtale med Larkollen skolen disposisjonsrett til garderobeanlegg på skolen Larkollhallen, klubbhuset og Park Lane Hallen har i 2014 vært i flittig bruk, i ukedagen er det ingen ledig tid mellom Denne tiden brukes i all hovedsak på aktiviteter i LILs regi, de tidene vi ikke bruker selv leies ut til andre eller disponeres av Idrettslag i Rygge. Helgene har vært benyttet til stevner/samlinger i bordtennis, fotball og innebandykamper. I trimrommet er antallet medlemmer ligget på et stabilt nivå, og det er fremdeles noe ledig kapasitet. Klubbhuset brukes til klubbens interne arrangementer, som styremøter, kurs o.l. I tillegg er det mulig å leie klubbhuset til private eller andre arrangementer. Park Lane hadde i 2014 fast oppmerket en 7-bane og to 5-baner (ved enkelte kampdager var det oppmerket 2 7èr baner). Banene har vært i flittig bruk av LILs egne fotballag.

3 Økonomi Det var budsjettert med et underskudd på kr ,- for regnskaps- og driftsåret 2014 og det ble oppnådd et overskudd på kr ,-. Det har vært nok et utfordrende økonomisk år, og styret har brukt mye tid på å rydde opp. Økonomiske detaljer vises i regnskapet. Styret i Larkollen Idrettslag 04. mars 2015 Leif-Andreas Storvik Axel Henrik Staib Leif Peder Blix Madsen Werner Olsson Jørgen Aker-Høydalsvik Line Klynderud Dag Tarje Høiby

4 ÅRSBERETNINGER Daglig leder Oppgaver består i å være kontaktledd mellom idrettslag og kommune, fylke, idrettskrets, medlemmer og andre. Daglig leder skal også ha oppsyn med idrettslagets eiendeler, være bestyrer i hallen, påse at Park Lane, klubbhuset og hallen er klare til bruk, samt stå for utleie av disse. Generelt tar jeg ansvar for idrettslagets og Larkollhallens daglige drift. Henter post og fordeler til de rette personene, samt mottar e-post til hallen/idrettslaget, behandler eller sender videre til de i klubben dette vedgår. Har oversikt og tar imot timebestillinger ved leie av Park Lane, hallen og klubbhuset. Jeg administrerer bruk av trimrom. Det innebærer registrering av personopplysninger for bruker, utstedelse av adgangskort, oversendelse av info til regnskap, kontroll av utstyr i trimrommet, og oppfølging av brukerne. Har tilsyn med teknisk anlegg i hallen og sørger for løpende service/vedlikehold. Har tatt over som brannvernleder i Larkollhallen etter kurs i IF Sikkerhetssenteret. Har ansvaret for grunnleggende brannvernopplæring av alle aktivitetsledere i idrettslaget og leietakere. Følger opp mangler som skader, reparasjoner, skifte av pærer. Gjør innkjøp til kafeteria/kiosk. Påser at renholdsrutiner blir fulgt. Renholdsarbeidet blir dels utført av meg, dels av samarbeidspartnere. Mye av sommertid går til vedlikehold av Park Lane, som klipping, merking, rydding av fotballbanen. Månedlig rapporterer jeg til leder i idrettslaget og følger opp instrukser/oppgaver som styret beslutter. Har daglig kontakt med medlemmer og er tilgjengelig pr. telefon hele døgnet. For nærmere detaljer om mitt arbeid viser jeg til de månedlige rapporter som er avgitt til styret. Jeg ønsker å takke styret for fint samarbeid i løpet av året. Andres Metssalu 03 mars 2015

5 Hallen Hallen har etter åpning hatt minimalt behov for vedlikehold. Men nå begynner vedlikeholdsbehovet å melde seg. I den sammenheng er det utarbeidet en vedlikeholdsplan. En god del av arbeidet dekkes av Andres og resten vil bli dugnadsbasert. I 2013 ble det byttet varmepumpene i hallen, men det har vært vanskelig å få denne 100% opp og gå da det har vært utfordringer med lekkasjer og annet utstyr på systemet som har gjort at vi foreløpig ikke har fått full effekt av pumpa. Det gjenstår fortsatt noe vedlikehold som må gjøres i nærmeste fremtid. I 2013 hadde vi brannteknisk gjennomgang av hallen gjennomført av COWI. Den avdekket 18 mangler. Disse manglene vil bli utbedret i løpet av 2014 og 2015 etter avtale med brannvesenet. Noen utbedringer gjenstår å få gjort, da noe ikke ble gjennomført i hht. plan for BIG (BarneIdretts Gruppa) Tumling Tumlegruppen er et tilbud til Larkollens barn i alderen 1-3 år. Vi har hallen hver mandag fra kl , samtidig med Idrettsskolen. Gruppen har bestått av om lag 7-8 barn, som har deltatt regelmessig. Vi har stort sett hatt fri lek, med hopping på tjukkas, balansering på bom og benker, rokkeringer og løping. Alle foreldre har deltatt i organiseringen av aktivitetene. Barna får mulighet til å utforske på balanse, koordinering, vente på tur og å leke sammen. Hver gang avsluttes med bjørnen sover der både de voksne og barn er med. Tumlingen har vært ledet av Jørgen Aker-Høydalsvik. Det er plass til flere barn å være med! Idrettsskolen Idrettskolen er et tilbud til Larkollens barn i alderen 4 6 år og har bestått nå i høsten 2014 av om lag 7-8 deltagende barn. Målet med Idrettsskolen er å gi barna bevegelsesglede, stimulere fin og grov motorikk og koordinasjon. I Høst 2014 har Hanne Nordmo vært trener. Hun har dessverre måtte trekke seg nå i februar. Etter jul har det heller ikke vært så mange barn på Idrettsskolen. Men vi håper at flere kommer tilbake igjen snart.

6 Vi har hatt utfordringer med å bare ha hatt èn trener på hver gruppe, og har derfor vært veldig sårbare ved fravær. Men med kjempe god hjelp fra foreldrene har vi fått det til allikevel. Noen ganger har gruppene også slått seg sammen. Nå må vi jobbe for å få en erstatter for Hanne fremover på Idrettskolen. Og også få til noen flere faste, som kan steppe inn ved fravær. Rekrutering til neste høst må også være en på agendaen for å opprettholde det fine tilbudet vi har her lokalt i Larkollen Jørgen Aker-Høydalsvik Leder barneidrettsgruppa Håndballskole 2014 Håndballskole er et tilbud til Larkollens barn i alderen 7-8 år og består i år av om lag 8-10 deltagende barn. Målet med håndballskolen er å gi barna en innføring i hva håndball går ut på. Vi har lagt opp treningen til å inneholde mye lek med ball. Gradvis har ungene lært hva håndball går ut på. Det er mye ballglede i hallen hver torsdag. Målet med håndballskolen er å utvikle et lag som skal være med å spille håndballkamper. Det er en trofast gjeng som lærer fort og gleder seg over håndballspillet. Hilsen trenere for sesongen 2014/2015 Lone Øra og Line Klynderud.

7 Innebandy Vi har i 2014 vært ca 15 seriespillere pluss 2-3 mosjonister som kommer av og til på treningene. Vi har trent på mandager kl og fra høsten torsdager kl Oppmøte har vært varierende. Treningene er organiserte men uten dedikert trener. For sesongen 2013/14 endte vi på 6 plass i 3. divisjon. Nøkkelpersoner i gruppa er Petter som leder, Frode som kaptein og Jim Martin Johansen som oppmann. Sesongavslutningen og sommerfesten foregikk i god tradisjon på Losen. Årets Spiller (flest poeng) i 2014 ble Frode Amundsen. Vi takker alle spillere for engasjement og positive holdninger. Petter Gregersen Fotball Hovedtrekk Aktivitet Høy aktivitet og mange aktive utøvere Larkollcup gjennomført i juni 2014, for første gang over 2 dager. Anleggssituasjonen er utfordrende, det er blitt leid tid på kunstgress (Halmstad) for å komplettere treningstilbudet for de eldre lagene og frigjøre timer i hallen til de resterende lagene. Larkollen IL har deltatt i seriespill sesongen 2014 med følgende lag: Jenter Gutter Jenter 2005 Gutter 2006 Jenter 2004 Gutter 2004 Jenter 2003 Gutter 2003 Grønn Gutter 2003 Svart Gutter 2002 Grønn Gutter 2002 Svart Det har vært registrert totalt 86 aktive spillere i de aldersbestemte klassene i I tillegg til seriespill har lagene deltatt på ulike cuper i nærområdet gjennom året. Larkollen IL stilte fem lag (Gutter 10, 11x2 og 12x2) på Maxi turneringen i Hamar i August.

8 I juni ble det tradisjonen tro gjennomført Larkollcup. Deltakelsen var veldig god, og ble kjørt over 2 dager. Cupen representerer en viktig inntektskilde for idrettslaget. Og som vanlig hadde vi knallvær på kampdagene. Anleggssituasjonen Anleggssituasjonen er utfordrende. I 2014 ble ikke Park Lane spilleklar før i mai, og kvaliteten på gresset var dårlig. Det ble i sommerferien lagt nytt ferdiggress i målgården på alle banene p.g.a. nedslitt matte. Det ble i perioden Januar April leid treningstid på kunstgressmatta på Halmstad (Rygge IL) for de eldste lagene. Hallkapasiteten er heller ikke stor nok til å møte lagenes treningsbehov. I forkant av høstsesong ble halloppsettet justert noe slik at samtlige lag fikk tilfredsstillende tilgang på halltid 2014/15. Fremover For 2015 må fokus være: Opprettholde det høye aktivitetsnivået vi hadde i 2014 Utvikle LarkollCupen til å bli en enda bedre opplevelse for de besøkende Arbeide med anleggssituasjonen, herunder: o Hvilke tiltak kan iverksettes for å bedre kvalitet på Park Lane, spesielt i vårsesongen o Kunstgress Park Lane Bordtennis 2014 Bordtennisgruppa trente tre ganger i uka (mandag, tirsdag, torsdag) fram til sommeren og reduserte til to ganger (tirsdag og torsdag) etter sommerferien. Det siste skyldes hovedsakelig at trener Andres er engasjert to kvelder i uka (mandag og onsdag) som bordtennistrener hos Nesodden IF. Seriespill: A-laget rykket ned fra Eliteserien i fjor, og ligger i dag på nedrykksplass i 1. divisjon. 3. divisjonslaget ble nest sist i sin divisjon, sesongen 2013/14. Vi har valgt å ikke stille lag i 3. divisjon, sesongen 2014/15 på grunn av manglende rekruttering og spillere. 4. divisjonslaget ble nr 5 i sin divisjon, sesongen 2013/14. I dag leder dette laget sin 4. divisjonsavdeling.

9 Cuper: Audun Gjetrang Aulie (14) er den mest aktive spilleren med 5. og 9. plass som beste resultater i Norges Cup-stevner. Dessuten vant han 15- årsklassen i Kobra Østcom Cup. Audun har også deltatt på forbundsamlinger og regionsamlinger. Aktivitet: Gruppa har arrangert flere samlerunder i 4. divisjon i tillegg til samlinger i forbunds- og regionregi. Første helga i februar arrangerte Larkollen IL og Nesodden IL et rent jentestevne med 40 deltagere i Larkollhallen. Helene Arnesen og Selma Lohaugen Sørensen var lokale representanter. Bordtennisgruppa består i dag av mer eller mindre aktive spillere i tillegg til 12 barn som er med på bordtennisskolen som Andres holder på tirsdager og torsdager. Økonomi: Regnskapet for 2014 viser dessverre et underskudd på drøyt Det skyldes først og fremst at vi på inntektssiden kalkulerte med å få arrangere en Regioncup i hallen, som vi ikke fikk. Forrige gang vi hadde en slik cup, ga den oss drøyt i overskudd. Vi er lovet å få arrangere en slik cup nå i 2015 Utgiftsiden har vi god kontroll på. Vi har brukt drøyt mot budsjettert Med sportslig hilsen Bordtennisgruppa i Larkollen IL. Gubbetrimmen Gubbetrimmen består for tiden av 9 energiske karer i sin beste alder opp til ca 50 år. Vi trener innebandy hver tirsdag i Larkollhallen. Treningen er lystbetont, men vinnerviljen er sterk hos alle. Innsatsen er 100% og intensiteten høy. Hver tirsdag er derfor preget av spennende og velspilte internkamper. Gruppen består primært av lokale gubber. Nye fjes ønskes velkommen. Ski og Trim Ski og Trim har i 2014 arrangert Larkollmarsjen og Larkolløpet, disse aktivitetene ble arrangert på samme dag. Begge arrangementene må sies å være vellykket, det var en liten nedgang i antall deltagere på Larkollmarsjen og Larkolløpet i 2014 sammenlignet med Dette er hovedsakelig p.g.a. veldig dårlig vær på arrangement dagen.

10 Økonomi/budsjett 2015

11 Økonomi Regnskapet viser et overskudd i 2014 på kr ,- mot et underskudd på kr ,- året før. Vi budsjetterte med et underskudd for 2014 på kr ,-. Årsaken til differansen er, som kan leses ut av regnskapet, i all hovedsak at vi ikke har klart å få på plass alle utbedringer som ble rapportert etter branninspeksjonen i hallen. Disse utbedringene blir nå planlagt gjennomført i 2015 istedenfor. Klubbens totale omsetning var på kr ,- mot kr året før, altså en nedgang på kr Likviditeten har vært stabilt god i hele Styret anser lagets økonomi som relativt god, og noe sterkere enn for et år siden. Det er tøft å få økonomisk støtte både fra kommunen og andre i tillegg til at det fortsatt er alt for mange som ikke har betalt fakturaer på medlemsavgift, treningsavgift og hall- og fasilitetsavgift. Dette ble det nok en gang tatt et skippertak på i januar. Styret/Laget er fortsatt avhengig av å styrke våre inntekter og fortsatt ha kontroll og fokus på kostnader p.g.a. vedlikehold og investeringer som nå må gjøres. I budsjettet har vi også i år lagt vekt på at alle grupper skal bidra positivt inn til fellesskapet så langt det lar seg gjøre, at vi ikke skal bruke penger vi ikke har, ikke bruke penger vi tror vi får og heller ikke bruke penger uten at så mange som mulig får glede av dem. Avslutningsvis oppfordres det til moderasjon med tanke på fremtidig vedlikehold, med tanke på at det må bygges en kontantbuffer for å tåle uforutsette utgifter, med tanke på oppgradering av utstyr og med tanke på at vårt idrettslag først og fremst skal tilby bredde til barn. Det oppfordres også til at spesielt voksne gjør opp for seg. Dette oppleves fortsatt som en alt for stor utfordring og unødig tidkrevende. Axel Staib Økonomiansvarlig Larkollen IL

12

13

14

15

16 Budsjett 2015 BUDSJETT 2015 Rev Totalt 2015 Budsjett 2015 INNTEKTER 3000 Sponsorstøtte avgiftspliktig F Drakter/treningsdresser avgiftspliktig F Barteravtale 3100 Sponsorstøtte avgiftsfri Drakter/treningsdresser avgiftsfritt F Arrangementsinntekter F Offentlige tilskudd F Utleie til skolebruk F Utleie arrangementer / idrett F Andre inntekter Hall- og Fasislitetsavgift F Lotteri,bingo,basar F Treningsavgift K Medlemskontigent K Gave damegruppa (mva fritt ) F 8032 Diverse F SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER 4220 Deltagelse cuper, turneringer, arrangementer Seriespill og mesterskap,spillovergang Trenings- og instruktørtiltak Leie anlegg Materiell og utstyr Medisinsk utstyr 4300 Innkjøp arrangementer Kjøp av treningsdress / drakter Lønnskostnad (brutto) Avskrivning hall Renovasjon Elektrisitet Strøm lysløypa Renhold Rep.- og vedlikehold av utstyr Andre kostnader hallen Regnskapshonorar Kontorrekvisita EDB-utgifter Diverse driftskostnader Møte-/kursutgifter Telefon/mobil/bredbånd Porto og medlemsservice Drivstoff Kjøregodtgjørelse trenere Reisekostnader Diettkostnader Reklamekostnader 7400 Kontingenter Dommere Gaver, merker, medaljer Forsikringspremie Sosiale aktiviteter Eiendomsskatt og festeavgift 7760 Kommunale avgifter 7790 Andre kostnader Tap på krav SUM DRIFTSKOSTNADER SUM DRIFTSRESULTAT Bank og kortgebyrer Andre gaver 8050 Renteinntekter Renter lån Valutatap 8151 Annen rentekostnad SUM FINANSKOSTNADER ÅRSRESULTAT

17 INNKOMNE FORSLAG Ingen innkomne forslag Kontingent Larkollen Idrettslag foreslår å fastholde kontingent på eksisterende nivå, ingen regulering for år 2014.

18 VALG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer