LEDAAL. RESTAURERINGSARBEIDER OPPSUMMERINGSRAPPORT Helge Schjelderup, sivilarkitekt MNAL Restaureringsarkitekt og byggeleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDAAL. RESTAURERINGSARBEIDER 1997-2001 OPPSUMMERINGSRAPPORT Helge Schjelderup, sivilarkitekt MNAL Restaureringsarkitekt og byggeleder"

Transkript

1 LEDAAL. RESTAURERINGSARBEIDER OPPSUMMERINGSRAPPORT Helge Schjelderup, sivilarkitekt MNAL Restaureringsarkitekt og byggeleder 54 Ledaal: Kiellandfamiliens lystgård, bygget i årene Bygningshistorisk beskrivelse Ledaals tidlige år Ledaal er Kiellandfamiliens herskapelige lystgård, bygget i årene Handelshuset Kielland var grunnlagt midt på 1700-tallet av Jacob Kielland, og det var hans sønn Gabriel Schanche Kielland som ble Ledaals byggherre. Gabriel Schanche Kielland hørte til blant de ledende i den framvoksende norske handels- og embetsstanden i tiden før Idealer og forbilder hentet man gjerne hjem etter reiser i utlandet. For Kiellands del betød dette sannsynligvis København og kanskje London. Her fant han nok også inspirasjonskildene for Ledaal. Hovedbygningen på Ledaal framstår som en monumental to etasjes teglbygning, utformet med senbarokkens litt tunge stilmessige kjennetegn, men også med trekk som peker fram mot 1800-tallets klassisisme og empire-stil. Hovedfasaden mot sør er strengt symmetrisk, med et trekantet gavlmotiv eller frontispise over midtpartiet. I annen etasje stikker det ut en altan, en av de første i Norge. Særmerkt ved Ledaals bygningskropp er hjørneutformingene, med en skrå trekantflate som gir en solid basevirkning i 1. etasje, og som bygger opp mot de avrundete hjørnene i 2. etasje. Dette er trekk som kan minne om festningsarkitektur. De som virket som arkitekter og utviklet formidealene på denne tiden var da også ofte folk med militær utdanning. Ledaal er den første teglbygning i Stavanger overhodet, og faktisk den første monumentale murbygning i byen siden Domkirken og Bispekapellet ble bygget i middelalderen. Det betød mellom annet at det ikke fantes en murerstand å regne med i byen da Ledaal skulle bygges. Derfor hentet Kielland Ledaal sett gjennom porten ved Eiganesveien. (HS)

2 55 KOPI AV DEN ELDSTE KJENTE TEGNINGEN AV LEDAAL. Muligens utført av den danske murersvenn Hans Detlef Gimmerdal en gang før byggestart i Originalen hører til på Damsgård ved Bergen. Kopien som er gjengitt her befinner seg på Stavanger Museum. En tilsvarende kopi henger innrammet på Ledaal.

3 56 både håndverkere og det meste av byggematerialene til Ledaal fra utlandet. Fire murere kom fra København, mens teglsteinen skal være hollandsk. Mens veggkonstruksjonen og det stilmessige apparatet henter sine forbilder og håndverksmessige forutsetninger fra utlandet, kan man ikke si det samme om det store taket på Ledaal. Her finner vi den gamle, vestnorske trebyggetradisjonen på sitt beste. Taket har en kraftig dimensjonert sperrekonstruksjon, og på sperrene er det sulagte, horisontale bord med halv bordbreddes omlegg. Det betyr at sutaket i dimensjon framstår med tre bords tykkelse. Mellom bordene er det lagt pakninger av en form for ullpapp dyppet i tjære. Dette minner om middelalderens tetning med ullstoffremser dyppet i tjære, slik det f.eks. er funnet i taket på Trondenes-kirka ved Harstad. Sutaket er spikret med håndsmidd spiker for ca. hver 20 cm. Dette fører til at sutaket langt på veg framstår som en stabil skallkonstruksjon; som en stor, velvet båtform. Jon Bojer Godal, en av våre fremste eksperter på eldre trekonstruksjoner, har karakterisert tretaket på Ledaal som et vitnesbyrd om levende middelaldertradisjon i Stavanger da det ble bygget i overgangen mellom 17- og 1800-tallet. Handelshuset Kielland hadde flere skipsverft i byen, og det skulle ikke forundre oss om det er Kiellands egne skipsbyggere og smeder som er mestre for den flotte takkonstruksjonen på Ledaal. I Stavanger som ellers på Vestlandet er det mye som peker mot en nær sammenheng mellom båt- og skipsbygging og husbygging. Opprinnelig sto hovedbygningen på Ledaal upusset med rød tegl, innmurte fasadebånd og sålbenker i rødlig sandstein fra Bornholm. Nederste del av fasaden var utformet som et forblendings-fundament i naturstein: granitt på hjørnene og tykke hardangerheller forøvrig. Gesimsene var hvite; murt i tegl med tannbord og trukket med kalkmørtel. Samlet ga dette bygningen et kraftfullt uttrykk, preget av naturmaterialer, slik vi ennå kan oppleve samtidige bygninger i Danmark og England. På Ledaal er nå kun nordfasaden mot gårdsrommet i sin opprinnelige, ubehandlede karakter. Det fuktige vestnorske klimaet med slagregn og temperaturer rundt frysepunktet Det kraftige, tjærebehandlede tretaket er synlig på det øverste loftet. (HS)

4 57 Ved byggingen av Ledaal i årene ble tegl for første gang introdusert som byggemateriale i full målestokk i Stavanger. (HS)

5 58 vinterstid utvirket tidlig problemer med fasadene, spesielt på sør- og vestsiden hvor slagregnet kommer fra. Først ble sør- og vestveggen slemmet med hvit kalkblanding. Siden ble sørfasaden pusset med et tykkere lag hvit kalkmørtel og vestveggen bordkledd, mens østveggen ble malt. I en fase tidlig på tallet har Ledaal framstått i en temmelig spraglet utgave: rød tegl mot nord, hvitkalket mot sør og okermaling på minst en av gavlene. Først i 1850-årene var det at Ledaal fikk sin nå så karakteristiske rødfarge i form av kalkmaling. Ledaal ble bygget som lystgård i landlige omgivelser. Samtidig ble Ledaal også utviklet som et driftig og avansert gårdsbruk med flere uthusbygninger. Byens ledende borgere hørte til blant dem som tok opp og bidrog til utvikling av nye driftsformer innen landbruket. Til Ledaal hører ennå en stor U-formet låvebygning som sammen med hovedbygningen i nord danner et lukket firkanttun, også dette etter dansk mønster. Mot sør vender hovedbygningen mot et aksialt utformet parkanlegg omgitt av en kraftig steinmur. Hovedbygningen på Ledaal har et utvendig mål på 10,5 x 25 meter, dvs. en grunnflate på vel 260 m2. Første etasje inneholdt opprinnelig dagligstuer og soverom, samt et stort kjøkken med grue. I 2. etasje var det tre store festsaler på rad mot sør, mens nordsiden inneholdt noen mindre oppholds- og soverom i tillegg til det sentralt plasserte trapperommet. På loftet var det sovesaler i hver ende, og med et stort åpent tørkeloft midt på. Det finnes også et øvre loft, dette uten spesiell utnyttelse. Ledaal er bygget med første etasjes gulv direkte på grunnen, bare med et lite luftrom under trebjelkelaget. Karakteristisk for bjelkelaget var et stubblag hvor det lå finkornet sand, dette som en slags isolasjonslag, eller rettere som et varmemagasin mot grunnen. Ved fyring ville dette sandlaget bli varmet opp og magasinere varmen. I øst var det opprinnelig en liten, lav vinkjeller, men kun på et begrenset areal. Vinkjelleren stakk ca. 60 cm opp over golvet i 1. etasje. De bærende teglveggene er ført ca. 2 skift under terrengnivå, og veggene er fundamentert på et enkelt, lavt gråsteinsfundament på planert grusunderlag, ikke mer enn ca. 30 cm under terrenget. Det var opprinnelig to pipestokker i huset; én på hver sin side av det sentrale trapperommet. Hovedbygningen på Ledaal danner sammen med den store driftsbygningen et regulært, lukket firkanttun etter dansk mønster. (tegn HS)

6 (HS) 59 Luftfoto. Ledaal sett fra sørøst. (Bm/DM)

7 60 I første etasje er murveggene pusset og malt, mens de tre store salene i 2. etasje er forsynt med brystningspaneler i tre nederst, og malt lerretstapet inndelt i felt og strukket på trerammer øverst. Golvene i begge etasjer er av furu, bortsett fra i trappehallen og i det gamle kjøkkenet i første etasje hvor det ligger steingolv. Mens yttervegger og innvendig langsgående midtskillevegg er bygget som massivt, bærende murverk, er innvendige tversgående skillevegger utført i utmurt bindingsverk der stendere og sviller er i tre. Enkelte tversgående skillevegger i 2. etasje er også utført i stående, pløyd furuplank. På tversgående skillevegger er det rabbitzpuss. Det samme er det i takene. Rabbitzpussen er utført med matter av halm som armering. I takene er det kraftig, overliggende furupanel som armeringsmattene er stiftet til. Bjelkelagene mellom 1. og 2. etasje og mellom 2. etasje og loft er av furu i dimensjon 8x8. Bjelkeendene er i begge tilfeller ført inn i murverket, med opplegg på en innmurt svill. På nordsiden var denne i furu, mens den på sørsiden var i eik. Sperreendene i takkonstruksjonen er tappet ned i bjelkeendene i golvbjelkelaget mellom 2. etasje og loft, og følger således strengt den konstruktive modulen i golvet. Dette er gjort på samme måten som vi finner i de store, og fullt utviklede bindingsverkssjøhusene i Stavanger, og som vi også finner i danske og tyske bindingsverkshus. Trappen og trapperommet på Ledaal er verdt å merke seg. Gabriel Schanche Kielland rekvirerte trappesnekker fra København, ettersom han ikke hadde stor nok tiltro til byens egne snekkere hva gjaldt dette bygningselementet. Trappen svinger seg oppover gjennom etasjene med vanger i ådret, imitert sitrontre, og med fyllinger i imitert, svartmalt støpejern utført i tre. Håndløperen er i mahogny. Materialvirkningen gjenspeiler tidens mote i industrialismens barndom, selv i imitert utgave. Kostelige messinglåser, hengsler til dørene og en del andre bygningsbeslag ble forøvrig innkjøpt i Skottland. Ledaal-eiendommen gikk i arv i familien Kielland og ble brukt som lystgård og sommerbolig i noen generasjoner fram til Da opphørte handelshuset Kielland, og arvingen som overtok, kapteinløytnant Jacob Kielland, flyttet inn og gjorde Ledaal om til sin permanente bolig, samtidig som han drev Ledaal-gården fram til å bli et mønsterbruk i distriktet. Det ble gjort en god del bygningsmessige endringer og moderniseringer på Ledaal i denne tiden, hovedsaklig i interiøret. Bl.a. ble Festsalen inndelt i mindre rom, og en ekstra pipe ble ført opp i denne delen av huset. Mot gårdsrommet ble det tilføyet et lukket vindfang og et ytre, overdekket inngangsparti. Siste beboer av Ledaal, byfogd Jonas Schanche Kielland fortsatte med en del moderniseringsarbeider. Bl.a. fikk han tilføyet trappehuset mot vest i Dette er også bygget i tegl, og inneholdt foruten trapp en del lagerrom og toaletter.

8 61 FASADETEGNINGER UTFØRT VED OMBYGGINGEN I 1863 AV KAPTEINLØYTNANT JACOB KIELLAND. Jacob Kielland var Ledaals eier på dette tidspunktet, og barnebarn av Ledaals byggherre Gabriel Schanche Kielland. Med sin militære bakgrunn behersket Jacob Kielland tydeligvis oppmålings- og teknisk tegneteknikk. De to viste fasadetegningene gjengir Ledaal henholdsvis fra sør og nord. Sørfasaden må karakteriseres som en noenlunde korrekt oppmålingstegning, mens nordfasaden viser arker på taket tilsvarende de som er på sørsiden. Dette er ikke korrekt, men muligens et ønske eller en plan om endringer fra Jacob Kiellands side. Nordfasaden viser forøvrig det overbygde inngangspartiet slik det ble tilføyd ved ombyggingen i 1863.

9 62 PLAN 2. etasje FØR Plantegningene er orientert slik at sør er ned på begge tegningssettene. PLAN 1. etasje FØR 1863 PLANTEGNINGER UTFØRT VED OMBYGGINGEN I 1863 AV KAPTEINLØYTNANT JACOB KIELLAND. Plantegningene fra 1863 finnes i to sett: det ene som oppmålingstegninger av rominndelingen slik den var før endringene i Et viktig forhold som her dokumenteres er størrelsen på Festsalen i 2. etasje, og hvordan den langsgående skilleveggen mot nord bæres av en underliggende drager gjennom kjøkkenet i 1. etasje. Disse tegningene sammen med en grundig bygningsmessig beskrivelse rom for rom som kunsthistorikeren Thor B. Kielland utarbeidet i 1930 var til viktig hjelp for forslaget til rekonstruksjon som arkitekt Arno Berg utarbeidet i 1930, og som siden dannet grunnlag for restaureringsarbeidet i

10 63 PLAN 2. etasje ETTER PLAN 1. etasje ETTER 1863 Det andre tegningssettet fra 1863 gjengir planene for endringer slik Jacob Kielland da fikk dem utført, og her framkommer planløsningen som siden blir dokumentert ved arkitekt Eyvind Retzius oppmålingsarbeid i På begge tegningssettene fra 1863 har Jacob Kielland kladdet med rødt blekk på ulike løsninger som ikke alle kom til utførelse. Noe tekst med blyant er notater som Thor B. Kielland gjorde en gang før 1930 i samtaler med sine eldre slektninger, og gjelder den bruk de ulike rommene hadde henholdsvis før og etter (Thor B. Kielland var sønn av byfogd Jonas Schanche Kielland og bror til Wibecke T. Kloster, og hørte dermed til den siste generasjonen Kielland som var vokst opp på Ledaal. Thor B. Kielland var utdannet kunsthistoriker, og ble siden en sentral person i norsk museumsverden, bl.a. som direktør for Kunstindustrimuseet i Oslo fra 1928 til Tidligere hadde han vært konservator ved Stavanger Museum og Norsk folkemuseum.)

11 FOTOGRAFIER TATT I 1930 OG TIDLIGERE AV FOTOGRAF WALDEMAR EIDE PÅ OPPDRAG FRA KIELLANDFAMILIEN. Fotografiene er tatt før det store restaureringsarbeidet i 1947, og gjenspeiler noe av stemningen slik Ledaal ennå var mens siste generasjon av Kiellandfamilien bodde i huset. Fotografiene er alle fra 2. etasje. Nr. 1-4 er tatt i den vestre delen, der den store Festsalen nå er rekonstruert, og viser ulike rom slik de var etter Kapteinløytnant Jacob Kiellands ombygginger i Fotografiet nr. 5 på s. 65 er fra Altanværelset.

12 5 65

13 66 PLAN 2. etasje. PLAN 1. etasje.

14 67 PLAN LOFTSETASJE. TEGNINGER UTFØRT 1942 AV ARKITEKT EYVIND RETZIUS, den gang student ved NTH, i samarbeid med arkitekt Tor Sørensen. Antikvariske oppmålingstegninger utført på oppdrag fra Riksantikvaren forut for det store restaureringsarbeidet i Dette tegningssettet viser Ledaal slik det var etter ombygginger i 1863 og TVERRSNITT VED TRAPPEHALL.

15 68 TEGNINGER UTFØRT 1942 AV ARKITEKT EYVIND RETZIUS. Innvendig veggoppriss i Bysalen. Skjema og detaljer. Trappehall. Innvendige profileringer og utvendig gesims.

16 Ledaal overdratt til Stavanger by i Restaurert i årene Verdien av Ledaal som et viktig, nasjonalt kulturminne var tidlig stadfestet: allerede i 1923 ble bygningen fredet, og var dermed en av de aller første fredete bygninger i landet. Ettersom Kiellandslekten fram på 1900-tallet ikke hadde arvinger i Stavanger til å føre eiendommen videre, ble det fra familien formulert et ønske om at Stavanger by skulle overta Ledaal. Dette skjedde i 1936 ved at Stavanger Museum overtok som eier. Allerede i 1930 hadde arkitekt Arno Berg på oppdrag fra Kiellandfamilien utarbeidet en restaureringsplan for Ledaal. Kunsthistorikeren og museumsmannen Thor B. Kielland spilte en viktig rolle i dette arbeidet. Han var selv av den siste generasjonen som vokste opp på Ledaal. Planen fra 1930 ble lagt til grunn for en revidert plan som ble utarbeidet i 1944 av konservator ved Stavanger Museum, Thv. Krohn- Hansen. Den endelige planen, ført i pennen av arkitektene Waldemar Hansteen og Tor Sørensen ble vedtatt i Restaureringsplanen la opp til en tredelt bruk for Ledaal: som et herregårdsmuseum, som representasjonssted for Stavanger kommune og som bolig for de kongelige ved besøk i Stavanger. Forøvrig ble Ledaal antikvarisk oppmålt høsten 1942 og våren 1943 av Eyvind Retzius som da var arkitektstudent i samarbeid med Tor Sørensen. Oppmålingsarbeidet skjedde på oppdrag fra Riksantikvaren. I årene gjenomgikk Ledaal så et omfattende restaurerings-, tilbakeførings- og ombyggingsarbeid som la tilrette for denne tredelte bruken. Arkitektene Waldemar Hansteen og Tor Sørensen utarbeidet detaljplaner og sto som faglig ansvarlige for restaureringsarbeidet i samarbeid med konservator på kulturhistorisk avdeling ved Stavanger Museum. Som byggekomite fungerte det såkalte Ledaal-utvalget, der konsul L.W.Hansen var formann. Dette utvalget påtok seg også oppgaven med å skaffe tilveie de nødvendige midler for gjennomføringen av restaureringsarbeidet. Helen Engelstad som i mellomperioden var konservator ved Stavanger Museum utarbeidet møbleringsplan for Ledaal. Dette skjedde i samarbeid med museumskonservator Thor B. Kielland som gjennom sin familietilhørighet hadde samlet mye dokumentasjon om Ledaal i eldre tider. Engelstad fulgte gjennom sin plass i byggekomiteen Ledaals restaureringsarbeid helt fram til fullføringen i

17 70 PLAN 2. etasje.

18 TEGNINGER UTFØRT I 1930 AV ARKITEKT ARNO BERG. Utkast til rekonstruksjon av Festsalen i 2. etasje, samt tilrettelegging av Ledaal som museum. Dette forslaget er utarbeidet på oppdrag fra familien Kielland ved konservator Thor B. Kielland i god tid før Stavanger Museum overtok bygningen. (Thor B. Kielland og Arno Berg kjente hverandre godt, blant annet som tidligere kollegaer ved Norsk Folkemuseum i Oslo.) 71 VEGGOPPRISS FESTSAL

19 72 TEGNINGER UTFØRT I 1947 AV ARKITEKTENE WALDEMAR HANSTEEN OG TOR SØRENSEN. Dette tegningssettet er det bearbeidete forslaget til rekonstruksjon av Ledaal slik det var før ombyggingene i 1863, samt tilrettelegging av bygningen til museumsformål, representasjon og bolig for de kongelige. Forslaget bygger i stor grad på det som Arno Berg utarbeidet i 1930 i samarbeid med Thor B. Kielland.

20 Skjemategninger til de kongelige baderommene utført i 1947 av det engelske firmaet som leverte keramiske fliser til disse rommene. Baderommene er i forbindelse med restaureringsarbeidene etter ønske fra Riksantikvaren også omfattet av fredning.

21 74 I all hovedsak var intensjonen både eksteriørt og interiørt å gjenskape Ledaal slik det framsto omkring 1850, altså før ombyggingene i 1860-årene. Samtidig skulle nye funksjoner som moderne toalett- og garderobeanlegg samt et moderne kjøkken innpasses i bygget. De tekniske anlegg skulle også bringes opp til et tilfredsstillende, moderne nivå. Restaureringsplanen la opp til en romdisponering og en navnesetting av rommene som både tok opp tidligere tiders bruk av Ledaal og samtidig forberedte den nye bruken. F.eks. ble rommene i første etasje som de kongelige skulle disponere ved sine besøk, kalt opp etter den tids kongelige personer: Kongens værelse var den gang Kong Haakons værelse og Kronprinsens værelse var Kronprins Olavs værelse. Disse romnavnene brukes ennå. Selv om restaureringsplanen for Ledaal redegjør for intensjonene bak det store restaureringsarbeidet som ble igangsatt i 1947, foreligger det dessverre relativt lite dokumentasjon på selve det fysiske arbeidet som dengang ble utført. Noe framgår av museets årsmeldinger og dessuten av et tegningsmateriale som finnes på Stavanger museum og i bygningssjefens arkiv, men ellers er det gjennom rivningsarbeider nå ved siste restaureringsarbeid at omfanget av det forrige restaureringsarbeidet har kommet noenlunde tydelig fram. Restaureringsarbeidet i årene kan beskrives som følger: Fundamentene ble blottlagt, og fikk påstøpt en solid utvendig kåpe i betong. Denne ble smørt med asfaltemulsjon. Betongkåpen hadde som hensikt å hindre vanninntrengning fra grunnen utenfor bygget, samtidig som den virket stabiliserende på selve grunnmuren. Det ble lagt nytt avløpssystem for takvann i grunnen utenfor huset, men ikke separat drenssystem. Et av de mest omfattende arbeidene som ble gjort i 1947 var håndteringen av fasaden mot sør utvendig. Som antydet tidligere har denne fasaden voldt problemer allerede tidlig i bygningens historie, og forholdene må ha vært problematiske også i Det som vi ved siste restaurering trodde var en

22 opprinnelig kalkmørtel stedvis utbedret med sementmørtel, viste seg etter omfattende avhogging i sin helhet å være en tykk og sterk sementmørtel påført i Altså må fasaden være hogget helt ren i 1947 før den fikk påført det nye pusslaget. Den nye pussen ble så malt med rød oljebasert maling, og ikke kalkmaling som tidligere. Det sørvestre hjørnet hadde forøvrig før pussing gjennomgått en omfattende utbedring i selve murverket. 75 Innvendig i bygget ble alle tregolv i første etasje fornyet både med bjelkelag og golvbord. I noen rom ble den gamle konstruksjonen med luftrom mot grunnen, og stubblag fylt med fin sand videreført, mens andre golv ble utført med tilfarere og underliggende betongplate støpt på grunnen. I noen grad var det laget til lufting utenfra og inn under golvet. Vinkjelleren i øst ble fjernet, dvs. den ble omgjort til en lav krypekjeller. Over denne krypekjelleren ble det støpt en betongplate. I første etasje ble det installert garderobe og toalettanlegg for de kongelige rom, og tilsvarende for publikum. Bad og toalet- De kongelige baderom, før restaurering. (HS)

23 76 ter ble kledd med fliser. Originalt fliseskjema fra en engelsk flisefabrikk er bevart. Særlig de kongelige badene og de tilhørende garderoberommene virker forseggjorte fra arkitektenes side, og bærer umiskjennelig 1950-tallets preg. Det gamle kjøkkenet som lå mot gårdsrommet ble rekonstruert bl.a. med en stor grue. På restaureringstidspunktet var alle tre pipene ved Ledaal i så dårlig stand at brannvesenet kondemnerte dem. Den sekundært oppførte pipen i den vestre delen av bygget ble fjernet helt. De to gamle pipene ble tatt ut av bruk, men ble beholdt synlige over tak. Pipeløpene ble nå utnyttet til tekniske føringer og installasjoner: enkel ventilasjon, vann og avløp og elektrisitet. De gamle jernovnene kunne ikke lenger fyres i. (På et seinere tidspunkt er det installert elektriske varmeelementer i de gamle ovnene.) I annen etasje ble vegger revet og flyttet for å gjenskape den store festsalen i vest, slik den etter skriftlige kilder og tegninger skulle ha vært før De lerretstrukne veggfeltene ble tilpasset det store rommet. Taket ble rabbitzpusset på ny, og det ble laget fire nye gipsrosetter der lysekronene skulle henge. Golvet i festsalen ble tatt opp og bjelkelaget forsterket med ståldragere og trelasker. Nytt tregolv ble lagt. Tilsvarende forsterkning skjedde med golvet i Altanværelset, mens golvet i Bysalen ikke ble rørt. Det ble innredet nytt, moderne kjøkken i nordvest, bak Festsalen. Det rommet som nå heter Biblioteket ble innredet med bokskap laget av et eldre dekketøy-skap som tidligere sto i et mindre rom der kjøkkenet nå er. (Se foto side 64.2) I loftsetasjen ble en del mindre beboelsesrom fjernet i midtsonen, og det ble laget et større utstillingsrom for å gi plass til porselen, glass og andre gjenstander som hadde tilhørt Kiellandfamilien og Ledaal. I denne forbindelse ble også en større, sekundær takark på nordsiden fjernet og erstattet med en mindre ark slik det tidligere hadde vært. Bjelkelaget mellom 2. etasje og loft ble åpnet, og forsterket ved lasking fra trapperommet og vestover. Det ble lagt nytt golv i utstillingsrommet. På det øverste loftet ble takkonstruksjonen forsterket med to sett haneband som ble boltet parvis på hver sin side av sperrene. Hanebandene og de pålaskede forsterkningene i Hagestuen, før restaurering. (HS)

24 Kongens værelse, før restaurering. (HS) 77

25 78 bjelkelagene var gjennomgående i gran, mens eldre materiale gjennomgående er i furu av god kvalitet. På det øverste loftet ble det plassert en diger varmtvannsbereder for å forsyne hele bygningen med varmtvann. Berederen var hengt opp i en sinnrik tversgående takstolskonstruksjon. Hvordan berederen er bragt opp på loftet uten å fjerne deler enten av taket eller underliggende bjelkelag vites ikke. Sannsynligvis er den kommet nedenifra, ettersom bjelkelagene nedover i begge etasjer må være åpnet og ombygget i forbindelse med etablering av den store festsalen i 2. etasje. Rommene innvendig på Ledaal ble malt i farger som for en stor del tok utgangspunkt i tidligere tiders fargesetting. Likevel må en kunne si at fargesettingen bar umiskjennelig preg av 50-tallets fargeholdninger. I en del rom var det dessuten tatt enkelte valg som helt og holdent var uttrykk for personlige holdninger på restaureringstidspunktet. Dette gjaldt f.eks. det som ble kalt Kongens soverom der fargene ble gult og blått, noe som aldri før hadde forekommet i dette rommet. Det ble brukt moderne alkydholdige oljemalinger, der det før var brukt linoljemaling. I følge museets beskrivelser ble det ikke gjort noe omfattende arbeid på taket ved dette store restaureringsarbeidet. De gamle pannene av hollandsk, glassert type ble liggende, og taktro og sperr ser ut til å være urørt. To arker med buet overdel på takflaten mot sør ble fornyet. De karakteristiske okseøyne-arkene høyere oppe på samme takflate ble i sin helhet beslått med kopper. Tidligere hadde de hatt mindre blybeslag kun helt øverst. Et parti av den murte gesimsen mot nord måtte repareres, da den var frostsprengt. På tilbygget i vest ble en luftebalkong fjernet, og døren som førte ut til denne erstattet med et vindu. Tilbygget ble forøvrig pusset med sementbasert mørtel og malt med oljemaling på sør- og vestsiden, mens nordsiden ble stående upusset også her. Elektrisk anlegg ble for en stor del lagt skjult i jernrør. Det betyr at det må være gjort et temmelig omfattende arbeid hva gjelder slissing, puss og flikk innvendig for å få dette til. Det samme gjelder for innpassing av vann og avløpsrør i bygget. På en del innervegger er det tydelig også gjort reparasjoner hvor det er brukt sementmørtel sammen med eldre kalkpuss. Ledaals høytidelige åpning etter restaureringsarbeidet fant sted 28. september 1949.

26 Kongens garderobe og soverom, før restaurering. (HS) 79

27 Tiden mellom de to store restaureringsarbeidene: Av årsmeldingene i Stavanger Museums årbøker får vi et visst innblikk i hvordan bygningen har vært ivaretatt i årene mellom de store restaureringsarbeidene, og hvilke problemer en har hatt å stri med. Som nyutdannet kunsthistoriker overtok Jan Hendrich Lexow som konservator ved kulturhistorisk avdeling i 1948, altså midt under de pågående restaureringsarbeidene, og helt fram til 1988, dvs. gjennom hele 40 år var det Lexow som fulgte Ledaal på nært hold. Som konservator med ansvar for Ledaal ble Jan Hendrich Lexow etterfulgt av Ove Magnus Bore fra Allerede i 1951 ser vi at det har vært problemer med vanninntrengning gjennom de to gamle pipene som brøt takflaten. I 1953, etter å ha fått tillatelse fra den Antikvariske Bygningsnemd, gikk man til det drastiske skritt å rive pipene ned til nivå med øverste loftsbjelkelag. Man erstattet dem med trekasser for å illudere piper over tak. Trekassene ble utvendig beslått med kopper og hvitmalt. I årene omtales flere store problemer med skader på røranlegget, bl.a. fordi Ledaal står uoppvarmet vintrene igjennom for å spare strøm. Elementet i den store varmtvannstanken på loftet måtte skiftes i 1956 og Varmtvannstanken ble omsider tatt ut av bruk og kondemnert i To mindre tanker ble plassert henholdsvis i 1. etg. og kjeller. Den murte gesimsen mot nord har også jevnlig skapt hodebry, ved at større og mindre stykker har falt ned etter frostsprengning. Dette omtales som skjedd i årene 1957, 1964, 1965 og Som nevnt hadde man ikke gjort noe med selve taket under det store restaureringsarbeidet i Det er mulig at man satte sin lit til det kraftige sutaket. Likevel må det ha vært en del skader og utettheter i takflaten som har forplantet seg videre nedover i bygget. I hvert fall omtales taklekkasjer som årsak til frostsprengningene i den nordre gesimsen i 1965, og i 1966 tas takpannene ned og man legger på papp og nye sløyfer og lekter før de gamle pannene legges på igjen. Med tanke på framtidig takarbeid fikk Ledaal allerede i 1959 overta 640 stk glasserte takpanner etter Norges Banks gamle bygning i Laugmannsgaten.

28 Innvendig og utvendig forfall. Fra Tilstandsrapporten (HS) 81

29 82 Sørfasadens puss blir reparert og malt både i 1964 og Fasadene blir også malt i Det beskrives også stadige fuktproblemer i murveggene innvendig i 1. etasje, både i 1957, 1964 og Skadene tilskrives fuktoppsug fra grunnen. Veggene må derfor jevnlig flikkes og males. Større malerarbeider innvendig blir utført i 1969, 1975, 1982 og i anledning det nye kongeparets signingsferd i Brannsikkerhet har vært gjenstand for stadige forbedringer: Slangetromler ble montert i hver etasje i Automatisk brannvarslingsanlegg tilkoplet brannvesenet ble montert i 1975, og oppgradert i I 1995 fikk Ledaal installert sprinkleranlegg. Tyverialarm ble installert i En oppgradering av hele det elektriske anlegget ble påbegynt i Samme år ble det overfor Stavanger kommune formulert behov om fornyelse av taket, og om modernisering av de kongelige bad. I 1982 blir tilbygget i vest bordkledd på to sider, sannsynligvis fordi det har vært problemer med fukt på innsiden av veggene. Samtidig blir den gamle bordkledningen på selve hovedbygningens vestgavl kledd på ny. I 1992 oppdages et mindre angrep av ekte hussopp ved innervegg i Hagestuen i 1.etg. I 1995 må man utbedre et noe mer omfattende hussoppangrep i tilbyggets vestgavl.

30 Frostsprengte takpanner. Fra Tilstandsrapporten (HS) 83

31 Det siste store restaureringsarbeidet: I alle årene mellom 1949 og 1995 bærer Stavanger Museums årsberetninger preg av en anstrengt økonomi for å holde Ledaal noenlunde vedlike. Penger til istandsetting hentes fra Stavanger Museums eget driftsbudsjett, og fra ekstraordinære bevilgninger gjennom søknader til Stavanger Kommune. Andre kilder har vært Rogaland fylkeskommune, Norsk Kulturråd og private legater. Behovet for en grundigere undersøkelse av den bygningsmessige tilstanden ved Ledaal, og en mer gjennomgripende istandsetting melder seg etter hvert. Man ser at bygningen etter snart 50 år uten de helt store tiltak sannsynligvis vil kreve en mer omfattende opprustning. Opptakten: Tilstandsrapport Signalene om dette festnet seg blant politikere og i administrasjonen i Stavanger kommune. Høsten 1995 ble arkitekt Helge Schjelderup av kommunen ved byarkitekt Per Faltinsen bedt om å lage en tilstandsrapport for å avdekke og kostnadsberegne nødvendige arbeider for igjen å få Ledaal i tilfredsstillende stand. De delene av bygget det skulle legges vekt på, var taket, ytterveggene, innvendig malerarbeid samt å se på mulighetene for å oppgradere de kongelige bad, publikumsgarderober og serveringskjøkkenet til dagens standard. Schjelderup valgte å alliere seg med arkitekt Tore Drange for å gjøre undersøkelsene, og i februar 1996 ble det lagt fram en rapport med et kostnadsoverslag på 5,6 mill. kr. inkl. enkelte arbeider som på det tidspunktet allerede var igangsatt. Undersøkelsene av Ledaal i denne omgangen forutsatte imidlertid ikke riving for å avdekke evt. skjulte skader, de baserte seg kun på det som var umiddelbart synlig av skader i overflatene. I ettertid ser en fort at dette nivået for undersøkelser ikke var i stand til å avdekke de omfattende skader som etter hvert gjennom riving skulle komme for en dag. Antikvariske myndigheter og vitenskapelig personell var heller ikke tungt involvert på dette stadiet i prosessen, slik at nivået på konserveringsarbeid og antikvarisk gjennomføring ikke var bestemt.

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

Krigsskolen, Tollbugata 10 i Oslo

Krigsskolen, Tollbugata 10 i Oslo Norsk institutt for kulturminneforskning Krigsskolen, Tollbugata 10 i Oslo Rehabilitering 1999-2000 Brit Heggenhougen Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU NIKU ble etablert 1. september 1994 som

Detaljer

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 RÅD OG TIPS Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 Freda og verneverdige bygninger i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark Totalt Fordeling antall av bygninger fordelt totalt i på fylkene 200000

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV:

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: Fiin gammel aargang Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: 2 Forord Denne veilederen har som mål bidra med råd og løsninger til hvordan man på en skånsom måte kan redusere energibruken

Detaljer

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr 1 Broder. 4.juni 1942 Det er næsten ikke til å holde ut å se Solen rinne i Aarets skjønneste Måned, og tænke på hvor mang en Time

Detaljer

Otternes bygdetun. Kulturhistorisk vurdering.

Otternes bygdetun. Kulturhistorisk vurdering. Otternes bygdetun. Kulturhistorisk vurdering. I det store bokverket Norske bygder, bnd. 4 fra 1937, skriver Gisle Midtun i artikkelen Sognahus: No er det snautt att eit einaste urupla stort tun.. [i Sogn].

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

8000 trehus+ditt. europas største trehusbebyggelse

8000 trehus+ditt. europas største trehusbebyggelse 8000 trehus+ditt europas største trehusbebyggelse Årringer i Trehusbyen Trehusbyen er mye mer enn Gamle Stavanger. Trehusbyen omfatter i hovedsak Stavangers bebyggelse fram til 2. verdenskrig. Fargene

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

BYEN, BYDELEN OG GATA

BYEN, BYDELEN OG GATA Et hus er forstenet tid som bringer sammen og overskrider fortid og framtid i det bebodde rommet bygget i fortiden og omdannet av generasjoner som har fulgt etter hverandre En gammel bygård er en tidsmaskin

Detaljer

JØNDAL ØSTRE. Dokumentasjon av hovedbygning og gårdstun. Gnr. 6, bnr. 1 Nesvegen 106 Eidsvoll kommune

JØNDAL ØSTRE. Dokumentasjon av hovedbygning og gårdstun. Gnr. 6, bnr. 1 Nesvegen 106 Eidsvoll kommune JØNDAL ØSTRE Dokumentasjon av hovedbygning og gårdstun Gnr. 6, bnr. 1 Nesvegen 106 Eidsvoll kommune Vedlegg til forslag om fredning av hovedbygning etter 15 i kulturminneloven og uthus, tun, hage og et

Detaljer

Lene Marie Nommensen Kværness, Lillian Sve Rokseth og Kristin Fines Ygre

Lene Marie Nommensen Kværness, Lillian Sve Rokseth og Kristin Fines Ygre THINGVALLA TELLER 1 2 Masteroppgave i arkitektur NTNU Vårsemesteret 2010 Lene Marie Nommensen Kværness, Lillian Sve Rokseth og Kristin Fines Ygre Forord Ved studiestart for vel fem år siden var det ingen

Detaljer

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2007 Unik fremdrift.leca Byggeplank Guds gave til snekkeren.murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen?.konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

Detaljer

Midt-Troms Museum SKALAND BERGVERKSMUSEUM BESKRIVELSE UTVIKLING FRAMDRIFT

Midt-Troms Museum SKALAND BERGVERKSMUSEUM BESKRIVELSE UTVIKLING FRAMDRIFT Midt-Troms Museum SKALAND BERGVERKSMUSEUM BESKRIVELSE UTVIKLING FRAMDRIFT INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD SIDE 3 INNLEDNING SIDE 4 HISTORISK TILBAKEBLIKK SIDE 6 SENJENS NIKKELVERK SIDE 7 SKALAND GRAFITTVERK

Detaljer

Kongsvinger sentrum: Antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger

Kongsvinger sentrum: Antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger Kongsvinger sentrum: Antikvarisk vurdering av utvalgte bygninger Utført av antikvar Tore Lahn, Hedmark fylkeskommune 2006 Glommengata på begynnelsen av 1900-tallet. Alle bygningene på bildet er nå borte

Detaljer

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER Forord Kirkebygninger er en meget sammensatt bygningsmasse, både med hensyn til beliggenhet, alder, konstruksjoner og materialer. I tillegg er det stor variasjon i

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

TRYGG OG SIKKER BOLIG

TRYGG OG SIKKER BOLIG TRYGG OG SIKKER BOLIG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK FOR STAVANGER BOLIGBYGGELAG Rehabilitering Ombygging Tilbygg www.lokomotiv.no - Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen hensyn Siden midten av 80-tallet har vi bevisst bygget

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak-

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak- Brannsikker bygård -prioritering av sikringstiltak- Prosjektgruppa Brannsikker bygård Oslo brann- og redningsetat 2002 Brannsjefens ord Det har vært mange dramatiske branner i de gamle bygårdene opp gjennom

Detaljer

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA REHAB NR. 1 2015 4000 INSTALLASJONER I LODDEFJORD RØRFORNYING EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA FAG OG FELLESSKAP PÅ HALLINGTREFF EID GÅR FORAN MED GRAVEFRITT LYSE UTSIKTER I EN BØLGEDAL FORNYER SVENSK FJERNVARME

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

Unngå brannspredning. Vanntette Spa-anlegg Hotell Skal holde varmen Skolegulv Tøffe og tidsriktige Fasade Rehabilitering av store bygninger

Unngå brannspredning. Vanntette Spa-anlegg Hotell Skal holde varmen Skolegulv Tøffe og tidsriktige Fasade Rehabilitering av store bygninger byggbedre informasjon og ideer fra maxit 4/2009 Unngå brannspredning.... Vanntette Spa-anlegg Hotell Skal holde varmen Skolegulv Tøffe og tidsriktige Fasade Rehabilitering av store bygninger Brannvegger

Detaljer