Powerturn. Gjelder for variantene: Powerturn (1-fl./2-fl.) Powerturn F (1-fl.) Powerturn F-IS (2-fl.) Powerturn F/R (1-fl./2-fl.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Powerturn. Gjelder for variantene: Powerturn (1-fl./2-fl.) Powerturn F (1-fl.) Powerturn F-IS (2-fl.) Powerturn F/R (1-fl./2-fl.)"

Transkript

1 NO Monterings- og serviceanvisning Gjelder for variantene: (-fl./2-fl.) F (-fl.) F-IS (2-fl.) F/R (-fl./2-fl.)

2 Innholdsfortegnelse Symboler og grafiske virkemidler...4 Produktansvar...4 Andre dokumenter som gjelder...4 Sikkerhetsanvisninger...5. Forskriftsmessig bruk Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsbevisst arbeid Kontroll av det monterte anlegget Miljøbevisst arbeid Verktøy og hjelpemidler Leveransens innhold Transport og lagring Produktbeskrivelse Anleggsbeskrivelse og tekniske data Maks. bruksområde Mekaniske data Elektriske data Basisoppbygning og utvidelse Motor Glideskinne med arm Arm Aktiveringselementer (tilbehør) Monterings- og lukkemåter Montering av skinne og arm Forberede montering Generell informasjon om montering Forberedelse på stedet Lukkemål for monteringsvariantene Montering over dør på hengselside med standard glideskinne Montering over dør på karmside med standard glideskinne Dørbladmontering på hengselside med standard glideskinne Dørbladmontering på karmside med standard glideskinne Dørmontering hengselside med arm Montering over dør, karmside, med arm fløyet montering med ekstra eller forlenget deksel blads montering med mellomstykke med delt eller helt deksel Montering Montere monteringsplaten Kabelføring med overgangskabel ved dørbladmontering Forberede den elektriske tilkoblingen Forberede drivenheten Feste motoren i monteringsplaten Tilgang til 230-V tilkoblingen når motoren er montert Opprette elektrisk pluggforbindelse Montere standard glideskinne Montere integrert åpningsbegrenser Montere lagerbukken for armen Sette inn motholdet

3 7.2 Montere forlengeren Sette på akseldekslene Montere monteringshjelp Montere og demontere armen (for montering med glideskinne) Montere armen Demontere armen Montere og demontere armen Montere armen Demontere armen Montere brannvernsett Montere den integrerte lukkesekvensreguleringen Informasjoner på typeskiltet Elektrisk tilkobling Nettilkobling Innstillinger Stille inn lukkekraften Endeslagfunksjon i strømløs tilstand Sluttmontering Brekk ut sidedelene Sette inn sidedelene Sette på dekselet Demontere deksel og sidedeler Service og vedlikehold Fare i forbindelse med mekanisk service Vedlikeholdsarbeider Elektrisk service Elektriske feil Monterings sjekkliste

4 Symboler og grafiske virkemidler Advarsler I denne anvisningen brukes advarsler som informerer om fare for personskader og materielle skader. Les advarslene og følg dem til enhver tid. Følg alle handlingsanvisninger som er merket med varselsymbol og varselord. Varselsymbol Varselord Betyr ADVARSEL Fare for personer Hvis ikke anvisningen følges, kan det føre til død eller alvorlige personskader. Andre symboler og grafiske virkemidler Viktig informasjon og tekniske anvisninger er spesielt fremhevet for å gjøre det lettere å betjene anlegget på riktig måte. Symbol Betydning Betyr "viktig informasjon". Informasjon som skal hindre materielle skader, som forklarer eller bidrar til optimering av arbeidsprosessene. Betyr "tilleggsinformasjon" X X Symbol for en handling: Betyr at du må gjøre noe. Når det finnes flere handlingstrinn er det viktig at rekkefølgen overholdes. Produktansvar Produktansvarsloven definerer produsentens ansvar for produktene og forutsetter at informasjonen i denne brosjyren (produktinformasjon og tilsiktet bruk, feilbruk, produktets ytelse, produktvedlikehold, informasjons- og instruksjonsplikt) tas til følge. Produsenten fritas for garantiansvar hvis anvisningene ikke er fulgt. Andre dokumenter som gjelder Type Koblingsskjema Navn Planene oppdateres. Bruk den nyeste utgaven. 4

5 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger. Forskriftsmessig bruk Døråpneren er en automatisk åpner og lukker for sidehengslede dører. er utelukkende egnet til bruk i tørre rom i inngangspartier og fotgjengersoner innendørs i privat og offentlig virksomhet i privatboliger. kan brukes i rømnings- og redningsveier. må ikke brukes på brann- og røykbeskyttelsesdører, må ikke brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser. F er beregnet til bruk på brann- eller røykbeskyttelsesdører, kan brukes på rømnings- og redningsveidører, må ikke brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser. Annen bruk enn den som er oppgitt som forskriftsmessig bruk, for eksempel permanent manuell drift eller endringer på produktet, er ikke tillatt. Overhold "GEZE-produktinformasjon for dørlukkere"..2 Sikkerhetsanvisninger Foreskrevne monterings-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må utføres av personer med den nødvendige kompetanse, som er autorisert av GEZE. Landsspesifikke lover og forskrifter må overholdes med hensyn til sikkerhetstekniske kontroller. GEZE har intet ansvar for skader som måtte oppstå på grunn av uautoriserte endringer foretatt på anlegget/ systemet ; dette vil også slette godkjenningen for bruk i nødutganger og rømningsveier. Hvis produktet brukes sammen med produkter fra andre produsenter gir GEZE ingen garanti. Ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeider skal det kun brukes originale GEZE-produkter. Tilkobling til nettspenning må foretas av en elektriker. Nettilkobling og kontroll av jordledning må utføres i samsvar med VDE 000 del 60. Bruk en 0 A automatsikring som skillebryter på nettsiden. Beskytt displayprogrambryteren mot bruk av uvedkommende. I henhold til maskindirektiv 2006/42/EF må det gjennomføres en risikoanalyse og døranlegget merkes i henhold til CE-merkingsdirektivet 93/68/EØF før det tas i bruk. Nyeste utgaver av direktiver, standarder og nasjonale forskrifter skal overholdes. Dette gjelder spesielt for: ASR A.7 Tysk regelverk for dører og porter DIN 8650 "Låser og beslag - Automatiske dørsystemer" EN 6005 Elektrisk drevne dører - Sikkerhet ved bruk - Krav og prøvingsmetoder DIN VDE : "Montering av lavspenningsanlegg; del 6 prøvingsmetoder" DIN EN , DIN Sikkerhetsforskrifter, spesielt BGV A "Prinsipper for forebygging" og BGV A3 DA "Om gjennomføring av ulykkesforebyggende forskrifter for elektriske anlegg og driftsmidler". 5

6 Verktøy og hjelpemidler.3 Sikkerhetsbevisst arbeid Sikre arbeidsplassen slik at ingen uvedkommende har tilgang. Vær oppmerksom på svingområdet til lange anleggsdeler. Arbeid med høy sikkerhetsrisiko (f.eks. montering av drev, deksel eller dørblad) skal aldri utføres alene. Sikre dekselet/drivehetskledningene mot å falle ned. Bruk bare ledningene som er oppgitt i koblingsplanen. Sett på skjerming i samsvar med tilkoblingsplanen. Sikre løse, interne ledninger med buntebånd. Før arbeid på det elektriske anlegget: Koble driften fra 230 V-nettet, og kontroller at det ikke finne spenning. Koble styringen fra 24 V-batteriet. Ved bruk av en avbruddsfri strømforsyning står anlegget under spenning også ved frakobling fra nettet. Bruk prinsipielt isolerte ledningsendehylser for ledningsføring. Sett på sikkerhetsetiketter på glassdører. Fare for skader ved åpnet drivenhet. Hår, klær, kabler osv. kan trekkes inn i roterende deler! Fare for personskade på grunn av usikrede klem-, støt-, skjære- og inntrekkingssteder! Fare for personskader på grunn av knust glass! Fare for personskader på grunn av skarpe kanter på drivenheten! Fare for skader gjennom fritt bevegelige deler i løpet av monteringen!.4 Kontroll av det monterte anlegget Tiltak for sikring mot og unngåelse av klem-, støt-, skjære- og inntrekkingssteder: Kontroller funksjonen til sikkerhetssensorene og bevegelsesdetektorene. Kontroller jording av alle berøringsbare metalldeler. Gjennomfør sikkerhetsanalyse (risikoanalyse)..5 Miljøbevisst arbeid Ved kassering av døranlegget må de forskjellige materialene sorteres og leveres til gjenvinning. Batterier og oppladbare batterier hører ikke hjemme i husholdningsavfallet. Ved kassering av døranlegget og batteriene/de oppladbare batteriene lovbestemmelser følges. 2 Verktøy og hjelpemidler Verktøy Boremaskin Gjengebor Unbrakonøkkelsett Sporskrutrekker Stjerneskrutrekker Kjørner Hammer Avisoleringstang Krympetang for elektriske ledninger Dreiemomentnøkkel inntil 5 Nm Monteringsverktøy for armen ved montering med glideskinne. Størrelse Ø 4,2 mm og Ø 5 mm M 5 og M6,5 mm 6 mm 2,5 mm PH2 Mat. nr

7 Leveransens innhold 3 Leveransens innhold Åpne pakningene og kontroller at leveringen er komplett. Døråpner med glideskinne eller arm Drivenhet Motor Sett med festeskruer Motstykke, sett for feste av arm Monteringsplate Tilkobling 230 V Deksel Sidedeler Blende for åpen del av deksel Avhengig av bestillingen: à à Glideskinne Skinne Rull kobl. Arm Sett med festeskruer Sensor - glideskinne Skinne Arm Rull kobl. Sett med festeskruer eller Arm (størrelse avhengig av karmdybden) Sett med festeskruer Sensor standard arm Sensoradapter Tilbehør (tilleggsutstyr) Styre elementer i samsvar med angivelsene i tilkoblingsplanen: Dørstopper Integrert åpningsbegrenser (bare for glideskinne) Display-programbryter/serviceterminal ST220 / GEZEconnects Røykkoblingssentral Avbryterkontakt Brannsikringssett (montering: se s. Side 37) Sett med integrert lukkemekanisme for 2-fløyet anlegg, se egen monteringsanvisning Monteringsverktøy for arm Annet tilbehør kan også monteres. 4 Transport og lagring Døråpneren er ikke konstruert for å tåle harde slag eller fall fra høyder. Må ikke kastes, ikke falle ned. Lagringstemperatur under 30 C og over C kan føre til skader på døråpneren. Beskyttes mot fuktighet. 7

8 Produktbeskrivelse 5 Produktbeskrivelse 5. Anleggsbeskrivelse og tekniske data er en helautomatisk døråpner som aktiveres av sensorer eller knapper. åpner og lukker dører elektrisk. Bruk på 2 fløyede dører er mulig med 2 stk. 5.. Maks. bruksområde Dette diagrammet viser maksimal døråpning/-vekt hhv. hvilken åpnertype som bør velges til en eksisterende dør. Kurven viser maksimale åpningstider for 90 åpnevinkel på døren. Alle kombinasjoner som befinner seg under kurven kan brukes. bruksdiagram Dørvekt (kg) s 4s 5s 6s Dørbredde (mm) 5..2 Mekaniske data Mål (H x D x L): mm Maks. omgivelsestemperatur: -5 C +50 C Vekt drivenhet: ca.,7 kg 5..3 Elektriske data Nettilkobling: Strømforbruk: Eksterne enheter: 230 V AC, 0-4 %, 50/60 Hz maks. 200 W 24 V DC, maks. 200 ma 8

9 Produktbeskrivelse 5.2 Basisoppbygning og utvidelse 5.2. Motor Sidedeksler 2 Monteringsplate 3 Drivakse, gjennomgående 4 Motorgirenhet 5 Styring 6 Deksel 7 Blende for åpen del av deksel 8 E-deksel 9 Koblingspanel Glideskinne med arm Monteringen avhenger av valgt festetype. 3 Glideskinne med arm: Endedeksel 2 Glideskinne 3 Glidebolt kobl. 4 Glidearm 4 2 Sensor glideskinne med arm: Distansestykke 2 Glideskinne 3 Glidebolt kobl. 4 Glidearm 5 Endedeksel

10 Produktbeskrivelse Arm Standard armsystem Standard arm for sensor (med adapter): Aktiveringselementer (tilbehør) Se koblingsplan. 5.3 Monterings- og lukkemåter Dørens åpningsvinkel må alltid begrenses av en dørstopper. Vindlast og under- eller overtrykk må tas hensyn til. 2-fløyet utføring monteres tilsvarende -fløyet utføringen. På ytterdører anbefaler vi montering med arm (vind). Disse typene dørstoppere kan brukes på (dører DIN venstre og DIN høyre): 5.3. Montering av skinne og arm Monteringsvariant Dimensjon F Montering over dør på hengselsiden, glideskinne Karmdybde [mm] ) 0 (60 200), 5) Døroverslag Ü [mm] Maks. åpnevinkel TÖW [ ] ca ) Standard glideskinne L = [mm] 687 Arm L = [mm] 330 Hengsel [mm] 90 EN-klasse 4-6 Montering over dør på karmsiden, skinne Karmdybde [mm] 0 Maks. åpnevinkel TÖW [ ] ca. 08 3) Standard glideskinne L = [mm] 687 Arm L = [mm] 450 Hengsel [mm] 90 EN-klasse 5-6 0

11 Produktbeskrivelse Monteringsvariant Dimensjon F Dørmontering på hengselsiden, skinne Karmdybde [mm] Døroverlapp [mm] Maks. åpnevinkel TÖW [ ] ca. 36 2, 3) Standard glideskinne L = [mm] 734 Arm L = [mm] 330 Hengsel [mm] 220 EN-klasse 4-6 Dørmontering på karmside, skinne Karmdybde [mm] 0 Maks. dørbladtykkelse [mm] 20 Maks. åpnevinkel TÖW [ ] ca. 04 3) Standard glideskinne L = [mm] 734 Arm L = [mm] 450 Hengsel [mm] 220 EN-klasse 4-6 Dørmontering på hengselsiden, standard arm Karmdybde [mm] 0 Dørovelapp [mm] Hengsel [mm] 220 Maks. åpnevinkel TÖW [ ] ca. 06 2) EN-klasse 6-7 Montering over dør, karmside, med standard arm Karmdybde [mm] Karmdybde LT med adapter for sensor med standard arm[mm] Maks. dørbladtykkelse [mm] 50 Maks. åpnevinkel TÖW [ ] ca ,3,4) Hengsel [mm] 90 EN-klasse 6-7 ) Med arm (450 mm) 2) Maks. døråpnevinkel: se diagram nedenfor 3) Åpnevinkel kollisjon arm/motor med dør/ramme 4) Diagram montering over dør, karmside, med arm/karm - maks. døråpnevinkel se nedenfor 5) Diagram montering over dør, hengselside, glideskinne/karmdybde - maks. døråpnevinkel se nedenfor

12 Produktbeskrivelse Diagram montering over dør-karmside-standardarm karmdybde / maks døråpnevinkel Maks. døråpnevinkel [ ] Karmdybde (mm) Døråpnevinkel (TÖW) Døråpnevinkel (TÖW) med sensorarm Diagram montering over dør hengselside skinne karm / maks døråpnevinkel Maks. døråpnevinkel [ ] * * * * * Tannhjulsforskyvning Arm 330 mm Arm 450 mm Karmdybde (mm) 2

13 Forberede montering 6 Forberede montering 6. Generell informasjon om montering Følg alle anvisninger. Feil montering kan føre til alvorlige personskader. Overhold de angitte grensene for omgivelsestemperaturen på stedet der drivenheten skal monteres. Innstillingene og funksjonen til drivenheten skal kontrolleres umiddelbart etter monteringen. 6.. Forberedelse på stedet Kontroll av forholdene og plassbehovet Underkonstruksjonen må garantere sikkert feste for drivenheten. Underkanten på det lavest plasserte elementet (glideskinne eller standardarm) må være minst 2 m over gulvnivå. Bruk kun egnede festemidler, for eksempel plugger, naglemuttere osv. Kontroller før montering av drivenheten om dørbladet er i god mekanisk stand og er lett å åpne og lukke. Legg ledningene slik koblingsskjemaet viser. Kontroller den planlagte stopperutførelsen på dørblad- hhv. rammeprofilen (se kapittel 5.3). Plassbehov Beregn minst 5 mm klaring over drivenheten. Beregn minst 9 mm klaring mellom øvre hullrad og taket. min. 9 mm min. 5 mm Forklaring til hengselmålet Montasjeplaten (2) har en stiplet linje (3) som båndmålet () kan slås inn i

14 Forberede montering 6.2 Lukkemål for monteringsvariantene 6.2. Montering over dør på hengselside med standard glideskinne Hullbilde DIN venstre og DIN høyre speilvendt. Vær oppmerksom på at sensor glideskinnen har egen monteringsanvisning. Feste DIN venstre Feste DIN høyre 4 4 Referansemål i midten av festet / overkant av døren 2 Skjult kabelføring er mulig i det skraverte området, f.eks. Ø 20 mm for tilkobling til strømnett eller lavspenning 3 Pil for å tydeliggjøre retningen platen skal monteres 4 Hengselmål Festemidler Stål/aluminiumsdører Tredører Feste av dørmotor 8 senkeskruer M6 25 og naglemuttere M6 8 treskruer Ø6 50 Fest for standard glideskinne 2 senkeskruer M5 40 og naglemuttere M5 2 treskruer Ø6 50 Plassbehov og feste av standard glideskinne L = 330 mm X = 36 + AV * X AV X X 2 X AV L Akselforlenger Lengde arm 5 Basis overkant dør 6 Plassbehov for sensorer * Viktig funksjonsmål 4

15 Forberede montering Montering over dør på karmside med standard glideskinne Hullbilde DIN venstre og DIN høyre speilvendt. Vær oppmerksom på at sensor glideskinnen har egen monteringsanvisning. Feste DIN høyre Feste DIN venstre 4 4 Referansemål i midten av festet / underkant av sarg 2 Skjult kabelføring er mulig i det skraverte området, f.eks. Ø 20 mm for tilkobling til strømnett eller lavspenning 3 Pil for å tydeliggjøre retningen platen skal monteres 4 Hengselmål Festemidler Stål/aluminiumsdører Tredører Feste av dørmotor 8 senkeskruer M6 25 og naglemuttere M6 8 treskruer Ø6 50 Fest for standard glideskinne 2 senkeskruer M5 40 og naglemuttere M5 2 treskruer Ø6 50 Plassbehov og feste av standard glideskinne L = 450 mm Y = 6 + AV * Y 2 = 72 + AV AV Y Y 2 Y ** AV Forlenger L Lengde arm ** Ikke tillatt for F 5 Basis underkant karm 6 Plassbehov for sensorer * Viktig funksjonsmål 5

16 Forberede montering Dørbladmontering på hengselside med standard glideskinne Hullbilde DIN venstre og DIN høyre speilvendt. Feste DIN venstre Feste DIN høyre 3 3 Referansemål i midten av festet / overkant av døren 2 Pil for å tydeliggjøre retningen platen skal monteres 3 Hengselmål Festemidler Stål/aluminiumsdører Tredører Feste av dørmotor 8 senkeskruer M6 25 og naglemuttere M6 8 treskruer Ø6 50 Fest for standard glideskinne 2 senkeskruer M5 40 og naglemuttere M5 2 treskruer Ø6 50 Feste av vinkelbrakett 2 sylinderskruer M6 2 og naglemuttere M6 2 treskruer Ø6 30 Plassbehov og feste av standard glideskinne L = 330 X = 6 + AV 7* X 2 0 AV X X ** AV Forlenger L Lengde arm ** Ikke tillatt for F 4 Basis overkant dør 5 Plassbehov for sensorer * Viktig funksjonsmål 6

17 Forberede montering Dørbladmontering på karmside med standard glideskinne Hullbilde DIN venstre og DIN høyre speilvendt. Feste DIN høyre Feste DIN venstre 3 3 Referansemål i midten av festet / underkant sarg 2 Pil for å tydeliggjøre retningen platen skal monteres 3 Hengselmål Festemidler Stål/aluminiumsdører Tredører Feste av dørmotor 8 senkeskruer M6 25 og naglemuttere M6 8 treskruer Ø6 50 Fest for standard glideskinne 2 senkeskruer M5 40 og naglemuttere M5 2 treskruer Ø6 50 Feste av vinkelbrakett 2 sylinderskruer M6 2 og naglemuttere M6 2 treskruer Ø6 30 Plassbehov og feste av standard glideskinne L = Y = 36 + AV * 26 Y 2 4 AV Y Y ** AV Forlenger L Lengde arm ** Ikke tillatt for F 4 Basis underkant karm 5 Plassbehov for sensorer * Viktig funksjonsmål 7

18 Forberede montering Dørmontering hengselside med arm Hullbilde DIN venstre og DIN høyre speilvendt. Feste DIN venstre Feste DIN høyre 3 3 Målreferanse midten av hengselen 2 Pil for å tydeliggjøre retningen platen skal monteres 3 Hengselmål 30 Festemidler Stål/aluminiumsdører Tredører Feste av dørmotor 8 senkeskruer M6 25 og naglemuttere M6 8 treskruer Ø6 50 Feste av arm 2 senkeskruer M6 20 og naglemuttere M6 2 treskruer Ø6 50 Feste av vinkelkobling 2 sylinderskruer M6 2 og naglemuttere M6 2 treskruer Ø6 30 Plassbehov og feste av arm X = 6 + AV 30 7* X 2 AV X X ** 6 72 AV Akselforlenger ** Ikke tillatt for Basis kant dør 5 Plassbehov for sensorer * Viktig funksjonsmål 8

19 Forberede montering Montering over dør, karmside, med arm Hullbilde DIN venstre og DIN høyre speilvendt. Feste DIN høyre Feste DIN venstre * 30* Referansemål i midten av festet / overkant av døren 2 Skjult kabelføring er mulig i det skraverte området, f.eks. Ø 20 mm for tilkobling til strømnett eller lavspenning 3 Pil for å tydeliggjøre retningen platen skal monteres 4 Hengselmål * med sensoradapter 35,5 mm Festemidler Stål/aluminiumsdører Tredører Feste av dørmotor 8 senkeskruer M6 25 og naglemuttere M6 8 treskruer Ø6 50 Feste av arm 2 senkeskruer M5 40 og naglemuttere M5 2 treskruer Ø6 50 Plassbehov og feste av arm LT Y = 6 + AV 0 22 AV Y Y 2 Y *** * 8** AV = 30 Y 2 = 72 + AV AV Akselforlenger ** Ikke tillatt for F 5 Basis underkant overkarm 6 Plassbehov for sensorer * Med sensoradapter 35,5 mm * Viktig funksjonsmål LT Karmdybde 9

20 Forberede montering fløyet montering med ekstra eller forlenget deksel Delt deksel, lengde = minst 5 mm Skru fast monteringsplaten () (se kap. 7.). Skyv sjablongen (2) inn på monteringsplaten (). 2 Juster grunnplaten (3) inn i forhold til sjablongen (2), ta evt. et vaterpass eller dørkarmen til hjelp. Marker hvor hullene skal bores. Fjern sjablongen Bor hullene og skru fast grunnplaten (3) X X Fest dekselholderen (4) med 4 sylinderskruer M5 x 0 (5). 20

21 Forberede montering Ta av sidedelen (7) på motoren. Skyv deksel-blenden (8) nedenfra, inn i sidedelen. Ikke ved heldekkende deksel. Fest sidedelen (9) med 2 skruer M5 0 (0) i dekselholderen (4) Skyv det delte dekselet () eller det hele dekselet inn på dekselholderen. 2

22 Forberede montering blads montering med mellomstykke med delt eller helt deksel Sentrer grunnplaten (); ta evt. et vaterpass eller dørkarmen til hjelp. Vertikal innjustering for Montering over dør hengselside med standard glideskinne, se kap Montering over dør karmside med standard glideskinne, se kap Montering over dør karmside med arm, se kap Marker hvor hullene skal bores for grunnplaten (). Skru fast grunnplaten. Skyv sjablongen (2) inn på grunnplaten (). 2 Skyv monteringsplaten (3) inn i sjablongen. Juster med vaterpass eller i forhold til dørkarmen Marker hvor hullene skal bores. Fjern sjablongen (2). 07 Skru fast monteringsplaten (3) Monter den andre motoren på samme måte på høyre side

23 Montering 7 Montering Følg monterings sjekklisten i kapittel. 7. Montere monteringsplaten Pass på at monteringsplaten kommer riktig vei - se orienteringspilen (). Skru fast monteringsplaten i minst 8 punkter. Bruk fortrinnsvis de ytre hullrekkene (2) Kabelføring med overgangskabel ved dørbladmontering Skyv vinkelkoblingen (2) under monteringsplaten () og fest med 2 skruer. 2 Skru overgangskabelen til vinkelkoblingen (2). 2 3 Forbered sidedelen Det er bare nødvendig å skjære ut et stykke (4) når det brukes overgangskabel. Ved alle andre monteringsvarianter løsnes sidedelene (( og (2) forsiktig. 23

24 Montering Ta sidedelene ut av pakningen og løsne den venstre sidedelen (2) forsiktig. Kast støpestykket (3). 3 Skjær stykket (4) ut av sidedelen (2) langs perforeringen. Monter sidedelen som beskrevet i kap Forberede den elektriske tilkoblingen Plasser 230-V-tilkoblingsledningen () flatt, på oversiden av pluggforbindelsen (2). Resterende handlingstrinn se kolbingsplanen for, Mat nr

25 Montering 7.4 Forberede drivenheten På hver av motorene løsnes spennkloen (3), som befinner seg på undersiden etter monteringen. Trekk av E-dekselet (). Løsne 2 skruer (4) på den nedre spennkloen (3). Skru av og ta vare på skruen (2) M

26 Montering 7.5 Feste motoren i monteringsplaten Hvis det er trangt om plassen plasseres motholdet () og evt. forlengeren inn før motoren monteres (se kap. 7. og 7.2). Sett motoren (2) ovenfra på monteringsplaten (3). Pass på at spennkloen (4) og vinkelen (5) i montasjeplaten (3)gå i flukt. Skyv motoren kraftig inn på montasjeplaten, mot båndet (beveger seg ca. 20 mm). Kontroller for lett bevegelighet. Pass på at ingen kabel kommer i klem i koblingsområdet. Ved dørmontering må sidedelen på hengselsiden festes opp før motoren kan skyves mot båndet 26

27 Montering Motoren sitter riktig når skruekanalen (8) sitter rett over skruen (7). Skru inn skruen (7) (M6 40) (tiltrekkingsmoment ca. 0 Nm). Stram skruene (6) på den nedre spennkloen (tiltrekkingsmoment ca. 0 Nm). Nå er motoren festet til monteringsplaten Tilgang til 230-V tilkoblingen når motoren er montert Ta av deksel (3), E-deksel (2) og sidedel (). Trekk ut pluggene fra kontaktene (4) på panelet Vær forsiktig med tannskiven når jordingsskruen fjernes. 5 Vipp ut jordingsskruen (5) og oppbevar den. Bøy pluggpanelet (6) med en skrutrekker. 6 27

28 Montering Vipp pluggpanelet (6) mot flatkabelen. 6 Trekk flatkabelen ut av lommen (7). 7 Vipp ut koblingshuset (8) med en skrutrekker og ta det av i pilens retning. 8 28

29 Montering Nå kan man komme til 230-V tilkoblingen (9) for installering. 9 Ved speilvendt montering er det viktig at flatkabelen legges riktig. 7.7 Opprette elektrisk pluggforbindelse Koble sensorkabelen og styreledningene () til pluggforbindelsen (2) slik koblingsplanen viser. 2 Monteringen kan gjøres enkelt ved å sette inn pluggene (2) slik det vises (3). Sett el-pluggen (2) på koblingskortet DCU802 (4) (se også koblingsplanen for )

30 Montering 7.8 Montere standard glideskinne Vær oppmerksom på at sensor glideskinnen har egen monteringsanvisning. Skyv glideboltene helt inn på skinnen. Hvis ønskelig skyves en åpningsbegrenser inn på skinnen (se kap. 7.9) Skyv endekappene til høyre og venstre inn i standard glideskinnen. Fest skinnen med 2 skruer. 7.9 Montere integrert åpningsbegrenser Monteringen av den integrerte åpningsbegrenseren () beskrives i monteringsanvisningen for åpningsbegrenser, Mat nr

31 Montering 7.0 Montere lagerbukken for armen Det finnes en egen monteringsanvisning for sensorarmer. Skru fast lagerbukken for armen () med 2 skruer. 7. Sette inn motholdet Hvis det er lite plass over motoren settes motholdet på plass før motoren monteres. Sett motholdet () inn i motoren (2) ovenfra. 7.2 Montere forlengeren Skyv forlengeren (2) inn i motoren nedenfra. Fest forlengeren med en sekskantskrue (). 2 3

32 Montering 7.3 Sette på akseldekslene De to akseldekslene må settes på plass for armen monteres. Forberede akseldekslene 2 4 Akseldeksel på mothold-siden 2 Bruddpunkter 3 Akseldeksel på arm-siden 4 Støpestykke 3 Løsne akseldekslene forsiktig i bruddpunktene (2). X X Kast støpestykket (4). Monter akseldekselet () på mothold-siden. Monter akseldekselet (3) på arm-siden. 3 32

33 Montering 7.4 Montere monteringshjelp Monteringshjelpen trengs bare ved montering med glideskinne - ikke ved montering med arm. Monteringshjelpen kan brukes ved en senere anledning og bør tas vare på av montøren. Når monteringshjelpen (2) er satt på, kan armen spennes så den blir stående i åpningsretningen. Vær oppmerksom på dreieretningen! Monteringshjelpen sperrer kun i én retning. Ved behov kan monteringshjelpen settes omvendt på. Plasser monteringshjelpen (2) på motorakselen (). 2 33

34 Montering 7.5 Montere og demontere armen (for montering med glideskinne) 7.5. Montere armen Advarsel! Fare for personskader Den monterte og evt. spente arm bremses elektrisk. Hvis en motorkabel trekkes av, blir den lagrede energien i en spent arm frigjort, og armen går svært raskt tilbake til utgangsstillingen. Trekk ikke av noen av motorkablene. Kontroller forskriftsmessig tilkobling. Montering over dør på hengselside med glideskinne Montering over dør, motsatt side, med glideskinne Dørbladmontering på hengselside med glideskinne Dørbladmontering på karmside med glideskinne Åpne dør (). 34

35 Montering Plasser monteringshjelpen (se kap. 7.4). Sett inn armen (2) der den stiplede plasseringen vises. Stram skruen (3) (tiltrekkingsmoment = ca. 0 Nm). Kontroller at monteringshjelpen ble satt riktig inn. Spenn arm (2) så mye at det går lett å montere glideboltene. La døren med glideskinne (5) og glidebolter (6) gå i flukt. 6 5 Fare for skade på gjenge. Pass på at glidebolten skrus rett inn. Skru inn glidebolten (6), og stram den i retning mot klokken (tiltrekkingsmoment = ca. 5 Nm). X X Fjern monteringshjelpen. Døren lukkes og holdes lukket av spenningen. Monter dørstopperen (4) (maks. åpnevinkel, se kap. 5.3) Demontere armen Demonteringen av armen skjer i motsatt rekkefølge av monteringen - uansett monteringstype. Døren kan stå i alle stillinger. Pass på dreieretningen på monteringshjelpen. Plasser monteringshjelpen (se kap. 7.4). Løsne glideboltene og ta av arm. Fjern monteringshjelpen. 35

36 Montering 7.6 Montere og demontere armen 7.6. Montere armen ~8 4 4 Dørbladmontering hengselside med arm Montering over dør, karmside, med arm Teleskoparm 2 Arm 3 Skruer 4 Dørstopper Løsne skruene (3) på teleskoparmen (). Bring døren til lukket stilling. Monter teleskoparmen () på døren/dørrammen. Sett armhe (2) på drivaksen (stiplet linje). Trekk til sylinderskrue M6 x 45 (tilh. komponenten "mothold") og trekk til med 5 Nm Spenn arm (2) til teleskoparmen () står loddrett mot døren. Trekk skruene (3) på teleskoparmen () godt til. Monter dørstopperen (4) på veggen. Maks. åpnevinkel, se kap Demontere armen. Bring døren til lukket stilling. Løsne skruene (3) på teleskoparmen (). Spenningen løsner; posisjonen i bildet "spent arm" inntas. Løsne sylinderskrue M6 x 45 (tilh. komponenten "mothold") og drei den ut. Trekk arm (2) ut av drivaksen. 36

37 Montering 7.7 Montere brannvernsett Se koblingsplan Mat. nr. 5499, kap. røykdetektorsentral. Ta av Ü-merket og lim det på motoren. Før opp systembetegnelsen på typeskiltet (se kap. 7.9). 7.8 Montere den integrerte lukkesekvensreguleringen Se koblingsplan Mat. nr Før opp systembetegnelsen på typeskiltet (se kap. 7.9). 7.9 Informasjoner på typeskiltet Det monterte systemet skal angis på typeskiltet (avh. av type utføring) Plassering av skiltene 2 Typeskilt 2 Ü-merke Informasjoner på typeskiltet 4. felt - egnethet som brannverndør 0 - ikke egnet som brannverndør - egnet som røykverndør 2 - egnet som brannsikker dør 2 7. felt - sikkerhet i dørblad, utføring/montering 0 - ingen sikkerhetsinnretninger - med tilstrekkelig tilmålte sikkerhetsavstander 2 - med beskyttelse mot knusing, innklemming og inntrekking av fingre 4 - med bevegelsesdetektor 3 Type dørsystem (kryss av)

Powerturn. Gjelder for variantene: Powerturn (1-fl./2-fl.) Powerturn F (1-fl.) Powerturn F-IS (2-fl.) Powerturn F/R (1-fl./2-fl.)

Powerturn. Gjelder for variantene: Powerturn (1-fl./2-fl.) Powerturn F (1-fl.) Powerturn F-IS (2-fl.) Powerturn F/R (1-fl./2-fl.) Powerturn Driftsinstruks NO Brukerhåndbok Gjelder for variantene: Powerturn (1-fl./2-fl.) Powerturn F (1-fl.) Powerturn F-IS (2-fl.) Powerturn F/R (1-fl./2-fl.) 160911-01 Powerturn Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

DORMA ES 200. Mekanisk. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA

DORMA ES 200. Mekanisk. Slagdørsautomatikk. Org. nr. NO 929 633 504 MVA Slagdørsautomatikk DORMA Monteringsanvisning Mekanisk PMM 30.10.2006 DORMA Norge A/S Alfaset veien 1 0614 Oslo Tlf. 23 17 68 00 Faks 23 17 68 01 www.dorma.no E-mail dormanorge@dorma.no Org. nr. NO 929

Detaljer

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Monteringsanvisning Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Apparatbeskrivelse I den modulære funksjonssøylen kan flere enkeltapprater installeres på veggen i et enhetlig design. Ved hjelp av

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Besam dørlukkere. Sikkerhet og komfort. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Besam dørlukkere. Sikkerhet og komfort. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Besam dørlukkere Sikkerhet og komfort ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Dørlukker av høy kvalitet Valgfri dørlukkerstørrelse 2/3/4 Regulerbar dørlukkerstørrelse 2-4 Justerbar dørlukkerstørrelse

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

V5.0 NO 02.03.2015. Monteringsveiviser 101-serien

V5.0 NO 02.03.2015. Monteringsveiviser 101-serien V5.0 NO 02.03.2015 Monteringsveiviser 101-serien Pakken inneholder Komplett monteringssett 1 2 3 4 5 6 7 Reile Falle 4 - Skruesett låskasse 7 - Skruesett sluttstykke 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 14 15 17

Detaljer

DL240. Spesifikasjoner - DL240. Pakken inneholder: DL240 Installasjonsprosedyre: ... Klassifisering av DL240 etter NS-EN 1154 (se side 7):

DL240. Spesifikasjoner - DL240. Pakken inneholder: DL240 Installasjonsprosedyre: ... Klassifisering av DL240 etter NS-EN 1154 (se side 7): 37 Klassifisering av etter NS-EN 1154 (se side 7): 4 8 6 1 1 1 0 Spesifikasjoner - 1. Tannstanglukker - innvendige/utvendige dører - Vekt. maks. 120 kg (80 kg m/glideskinne) - bredde maks. 1400 mm (1100

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innhold I esken 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 1 10 9 11 14 a) 1x 2x 2x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Bruk medfølgende verktøy for å justere potensiometerne. 1 Monteringsplate 11 Skrue

Detaljer

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4 INSTALLASJONSANVISNING Garasjeport DID-WP4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Les nøye gjennom påfølgende avsnitt før du begynner installasjonen, dette for din egen sikkerhet og for å begrense unødig materiell

Detaljer

Vår sterkeste drivenhet! Automatisk døråpner GEZE Powerturn

Vår sterkeste drivenhet! Automatisk døråpner GEZE Powerturn Vår sterkeste drivenhet! Automatisk døråpner GEZE Powerturn www.powerturn.geze.no GEZE Norge Industrivegen 34B 2072 Dal Tel. +47 63 95 72 00 Fax +47 63 95 71 73 E-mail: norge.se@geze.com 1608 ID-Nr. 162168

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

DØRLUKKERGUIDE. TS 4000 (str. 1-6) TS 5000 (str 2-6) TS 2000 V (str. 2/3/4) TS 3000 V (str. 1-4) Oppstillingsarmer Dorma TS 82, TS 83, TS 73, TS 70.

DØRLUKKERGUIDE. TS 4000 (str. 1-6) TS 5000 (str 2-6) TS 2000 V (str. 2/3/4) TS 3000 V (str. 1-4) Oppstillingsarmer Dorma TS 82, TS 83, TS 73, TS 70. DØRLUKKERGUIDE Standardarmlukkere Glideskinnelukkere TS 4000 (str. 1-6) TS 5000 (str 2-6) Ytterdører opp til 1400 mm. Ytterdører opp til 1400 mm. Justerbar lukkekraft, Justerbar lukkekraft, optisk størrelseindikator

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

TS 92. Glideskinnedørlukker. i Contur Design

TS 92. Glideskinnedørlukker. i Contur Design TS 92 Glideskinnedørlukker i Contur Design DORMA TS 92 Glideskinnedørlukker Universell dørlukker for innedører Dørlukkerne DORMA TS 92 Contur Design er utviklet spesielt for innvendige dører og for å komplettere

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256..

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256.. Best.nr. : 2256.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Slagdørautomatikk DORMA ED 200

Slagdørautomatikk DORMA ED 200 Slagdørautomatikk DORMA ED 00 Montering/ Justering/ Tilkobling Elektriske Installasjoner: Alt arbeid med elektrisk anlegg skal kun utføres av kvalifisert og opplært fagfolk. Vennligst kontroller gjeldende

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 Tastsensor 3 basis 1-kanal Best.nr. : 5111 00 Tastsensor 3 basis, 2-kanal (1+1) Best.nr. : 5112 00 Tastsensor 3 basis 3-kanal Best.nr. : 5113 00 Tastsensor 3 komfort 1-kanal Best.nr. : 5131 00 Tastsensor

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Monteringsanvisning. Monteringsramme

Monteringsanvisning. Monteringsramme Monteringsanvisning Monteringsramme 1251 04 Apparatbeskrivelse I monteringsrammene installeres apparatmoduler eller komplettapparater, som f.eks. radio-dørmodulen Dialog fra systemet modulær funksjonssøyle,

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, med integrert strømforsyning Best.-nr. :

DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, med integrert strømforsyning Best.-nr. : , med integrert strømforsyning,, med integrert strømforsyning Best.-nr. : 2030 00 Best.-nr. : 2020 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning Side 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Symboler som brukes Symbol markerer

Detaljer

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Tillegg til Instruksjonsbok SIPOS SEVEN Utgave 08.15 Med forbehold om endringer! Innhold Tillegg til instruksjonsbok SIPOS SEVEN Innhold Innhold 1 Grunnleggende...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

GJENNOMGANGSKOMFORT, HINDRINGSFRITT, DISKRET DESIGN

GJENNOMGANGSKOMFORT, HINDRINGSFRITT, DISKRET DESIGN GEZE ECturn Inside Automatiske dørsystemer Døråpneren ECturn Inside GJENNOMGANGSOMFORT, HINDRINGSFRITT, DISRET DESIGN Bewegung mit System Integrert teknikk for helhetlig design Hindringsfri gjennomgang

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

OM: Nyttige tips og gode råd

OM: Nyttige tips og gode råd OM: Nyttige tips og gode råd Mars 2013 Toppsving Eksempelbilder Åpningsramme er skjev i karmen, enten ved at hengselet er feilplassert fra fabrikk eller at vinduet sitter feil i vegg. Den ene hengselen

Detaljer

TIGER EVOLUTION 1 SKYVEDØR

TIGER EVOLUTION 1 SKYVEDØR Monteringsanvisning TGER EVOLUTON 1 SKYVEØR etaljliste B C E F1 G H : Veggskinne (1 stk.) B: Mellomlegg (2 stk.) 8 og 12 mm C: Skinne (1 stk.) : ørstopper (2 stk.) E: Hjulbeslag (2 stk.) F: Sikkerhetslås

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D 3/2008 MONTERINGSNVISNING PORSGRUND SEVEN D Innholdsfortegnelse Porsgrund Seven D Mål for monteringsskinne Generell monteringsanvisning for skap i Seven D-serien - feste av monteringsskinner på vegg -

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

inet Box Monteringsanvisning

inet Box Monteringsanvisning Monteringsanvisning Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger / betjeningselementer...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 00 Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 30 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496250 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Dørstasjon Edelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og bruksanvisning. Dørstasjon Edelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og bruksanvisning Dørstasjon Edelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrivelse...3 Installere innbyggingsboksen...4

Detaljer

Persiennestyringssystem Innsats persiennestyring DC 24 V. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr.

Persiennestyringssystem Innsats persiennestyring DC 24 V. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. Best.nr. : 0388 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER Skaper løsninger MONTERINGSVEILENING FRONTER 14656-02-4000 NØVENIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. Monteringsveiledning for RETRO, SUR, safir, topaz, OPL og

Detaljer

Monteringsanvisning Ytterdører

Monteringsanvisning Ytterdører Monteringsanvisning Ytterdører Rev.nr 160930-NO Vater Bormaskin/Skrutrekker Skrutrekker Hammer Vinkelhake Sag Isolasjonsdrev Samt penn, 2 stk. 1,5 m treribber og kiler av tørt, hardt virke eller plast

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

Bullard POWERHOUSE Ladestasjon Bruker Manual Til bruk sammen med Bullard Thermal Imager

Bullard POWERHOUSE Ladestasjon Bruker Manual Til bruk sammen med Bullard Thermal Imager Bullard POWERHOUSE Ladestasjon Bruker Manual Til bruk sammen med Bullard Thermal Imager Powerhouse ladestasjon er en perfekt partner til din T3 Thermal Imager. Designet for sikker oppbevaring og lading

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Multi Tilhengerdrag Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Beskrivelse VBG Multi Tilhengerdrag består av flere sidevanger, framdeler og bakre fester som monteres sammen med boltforbindelser. Delene

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer