Combi D 6(E) Monteringsanvisning. Komfort på reisen. Combi E. Combi 230 V~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Combi D 6(E) Monteringsanvisning. Komfort på reisen. Combi E. Combi 230 V~"

Transkript

1 Combi D 6(E) Monteringsanvisning Combi E Combi V~ 60 Komfort på reisen

2 Combi D 6(E) Monteringseksempel 1 Betjeningsenheter 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 10 cm²) Varmluftsrør Varmluftsutløp 6 Veggpipe 2

3 Monteringsanvisning Montering og reparasjon av apparatet må kun utføres av faglært tekniker. Før arbeidet påbegynnes må monteringsanvisningen leses og følges nøye! Hvis monteringsbestemmelsene ikke overholdes, eller utstyret ikke monteres på riktig måte, kan det oppstå livstruende situasjoner! Følg ESD-forskriftene! Bruksformål Dieselvarmeapparatet Combi D er et varmluftsvarmeapparat med integrert varmtvannsbereder (med volum på 10 liter). Dette apparatet er konstruert for innmontering i bobiler og campingvogner. Montering er ikke tillatt inne i busser og i kjøretøyer (kjøretøyklasse M2 og M3). Ved montering i spesialkjøretøy og i kjøretøyer for transport av farlig gods må det tas hensyn til de bestemmelsene som gjelder i slike tilfeller. Annen bruk er mulig etter konsultasjoner med Truma. For lengre tids oppvarmingsdrift i høyder fra 100 til 270 m kreves et ekstra høydesett (art.-nr ). Registrering Samsvarserklæring Varmeapparatet oppfyller varmeanleggsdirektivet 2001/6/EF med tillegg 200/78/EF og 2006/119/EF og er påført typegodkjenningsnummeret: e Varmeapparatet oppfyller direktivet 72/2/EØF om demping av radiostøy fra motorer med elektrisk tenning i motorvogner, med tilleggene 200/10/EF, 200/83/EF og 2006/28/EF, og er påført typegodkjenningsnummeret: e Combi D 6 Varmeapparatet oppfyller lavspenningsdirektivet 73/23/EØF. Combi D 6E Varmeapparatet oppfyller EMC-direktivet 200/108/EF og lavspenningsdirektivet 73/23/EØF. Varmeapparatet er tillatt for montering i kjøretøy (bobiler i klasse M1) for persontransport med maksimalt 8 sitteplasser i tillegg til førersetet, samt for tilhengere (campingvogner i klasse O). Året apparatet ble tatt i bruk for første gang må krysses av på typeskiltet. Bestemmelser Garantikrav bortfaller og erstatningskrav avvises særlig ved: forandringer på apparatet (inklusive tilbehørsdeler), forandringer på avgassystemet og pipen, bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma som reserveog tilbehørsdeler, ikke-overholdelse av monterings- og bruksanvisningen. I andre land må det tas hensyn til de aktuelle, gyldige bestemmelsene. Nærmere informasjon om bestemmelsene i de aktuelle landene kan innhentes fra våre utenlandskontorer (se Truma-serviceheftet eller Valg av monteringssted Apparatet og avgassføringen må alltid monteres slik at disse til enhver tid er lett tilgjengelige for service (f.eks. på drivstoffog vanntilkobling via en serviceluke, møbeldøren osv.) og til enhver tid er lette å demontere eller montere. Avstanden fra apparatet til møbel- eller kjøretøydeler i nærheten må alltid være større enn 10 mm (minst mm til vanntilkoblingssiden). Inkludert i leveransen er en kopi av typeskiltet med avtakbar strekkode. Hvis typeskiltet på varmeapparatet ikke er leselig lenger etter montering av varmeapparatet, må en kopi av typeskiltet plasseres på et godt synlig sted på varmeapparatet. Kopien av typeskiltet må bare brukes i forbindelse med originalen. Original Kopi For at oppvarmingen av kjøretøyet skal bli så jevn som mulig, må varmeapparatet monteres så sentralt i kjøretøyet som mulig, helst i et klesskap, et bagasjerom e.l. med tilstrekkelig høyde, på en slik måte at luftfordelingsrørene kan legges tilnærmet like lange. Av hensyn til luftinnsuget må monteringsrommet være utstyrt med passende åpninger se avtrekk eller omluftinnsug og varmluftfordeling. Ta hensyn til den maksimale lengden av drivstoffledningene (se drivstofftilkobling) og avgass- og luftinnsugslyddemperen (se avgass- og forbrenningsluftføring) * 10* 10* 00* 10* 0* I tillegg bortfaller apparatets driftstillatelse og i mange land dermed også driftstillatelsen for kjøretøyet. * 12* Tips for montering i kjøretøy Montering i kjøretøy må tilfredsstille tekniske og administrative krav i det landet hvor det skal brukes. Nasjonale forskrifter og regler må følges. I forbindelse med kjøretøy som brukes i næring skal det i Tyskland tas hensyn til de aktuelle bestemmelsene om ulykkesforebyggende tiltak fastlagt av tyske forsikringsselskaper for yrkesskader. 00* * Minstemål avhengig av monteringssituasjonen må det tas hensyn til ekstra plass for drivstoff- og vanntilkobling. Alle mål i mm. 3 3

4 For å begrense den faren som personer kan utsettes for hvis et varmeapparat skulle løsne ved et uhell, kan det øvre panelet (1) i monteringsskapet skrus fast i plan med varmeapparatet på de øvrige møbeldelene. Avhengig av monteringssituasjonen må en stabil møbelkonsoll (2) plasseres på tvers av kjøreretningen (særlig ved hekkmontering) og foran (ved siden av) varmeapparatet. Dette kan gjøres ved at en massiv list (tverrsnitt minst 30 x 0 mm) plasseres i en høyde på ca. 180 mm over gulvet, eller ved at en plate (3) til å skyve inn plasseres på en stabil møbelkonsoll. Under apparatet må det ikke befinne seg noen varmefølsomme materialer (f.eks. kabler, tepper e.l.), da det kan bli svært varmt ved bunnen av apparatet. For at ikke komponenter inne i apparatet skal bli skadet, må ingen kabler eller vannledninger festes til apparatets isolering. Deler som er viktige for driften av kjøretøyet må ikke få redusert funksjonsdyktighet. Skru fast varmeapparatet med skruer B, x 2 (inkludert i leveransen) i kjøretøygulvet, dobbelgulvet eller det mellomliggende gulvet. Avhengig av monteringssituasjonen kan varmeapparatet også festes med 3 skruer - da må alle aluminiumsføttene (a) og en av plastføttene (b) skrus fast i kjøretøygulvet. Avgass- og forbrenningsluftføring Til varmeapparatet Combi D må det kun brukes rørsett fra Truma (som består av avgasslyddemper, avtrekksrør og luftinnsuglyddemper), da apparatet er typegodkjent kun med disse rørene. Ved montering må disse rørene hverken klemmes eller bøyes. Følgende rørsett står til disposisjon (flere mål på forespørsel): Rørsett cm art.-nr * Rørsett 70 cm art.-nr Rørsett 100 cm art.-nr Rørsett 10 cm art.-nr * egner seg til svært små monteringsrom Tillatte rørlengder Ved veggpipen kan det legges rørlengder på minst cm til maks. 10 cm. 7, Piper må plasseres slik at avgasser ikke kan trenge inn i rommet. Pipen må utføres som veggpipe mm 10 cm R 300 mm Veggpipen må plasseres slik at den befinner seg minst 00 mm (R) fra tankstussen eller lufteåpningen for tanken. I tillegg må det ikke befinne seg noen lufteåpning for boområdet eller noen vindusåpning nærmere enn 300 mm (R). Ved montering av pipen direkte under et vindu som skal åpnes, er det tvingende nødvendig å montere en elektrisk vindusbryter (art.-nr ). Feste apparatet Kontroller om kjøretøyet er utstyrt med et bærekraftig gulv, dobbeltgulv eller mellomliggende gulv som varmeapparatet kan festes på, eller - hvis dette ikke egner seg - så må du skaffe til veie et bærekraftig underlag (f.eks. en laminert treplate som er limt fast til gulvet). a b Ved seriemontering (faste lengder) kan lengden av avgasslyddemperen (), avtrekksrøret () og luftinnsuglyddemperen (7) finnes ved hjelp av en prøve. I enkelttilfeller kan avgass- og luftinnsuglyddemper forkortes. I så fall må det innvendige røret (a) til avgasslyddemperen () festes med en ny låseskive (6 art.-nr ). Til monteringen leverer Truma låseskiveverktøyet (art.-nr ) som tilbehør. Ved beregning av avgassluftføringen må det tas hensyn til en minimal bøyeradius på 8 cm for avgasslyddemperen (). Montering av veggpipen Veggpipen må monteres på en så jevn flate som mulig, som må være utsatt for vind på alle kanter. Utsnitt for veggpipen Fest monteringsmalen (art.-nr ) på yttersiden av kjøretøyveggen. Marker boringene og utsnittet for veggpipen. Ta av malen, og foreta boringene og utsnittet. a 6 a b Før boring må du alltid ta hensyn til bakenforliggende eller skjulte kabler, gassledninger, rammedeler eller liknende! Ved behov må kjøretøyveggen fores med et passende materiale rundt åpningen, så festeskruene finner tilstrekkelig feste.

5 Montere ytterdelen av pipen Fyll på plastisk karosseritetningsmiddel i sporet i ytterdelen av pipen (8) ikke silikon. Fest deretter ytterdelen av pipen med skruer på kjøretøyveggen. Før montering av pipedekselet må du kontrollere at avgasslyddemperen sitter godt fast i avgassrørstussen. Deretter må du feste pipedekselet (17) med skruer på ytterdelen av pipen (8). 8 TOP OBEN 8 x , x 2 Montere kabel for avtrekksvifte på ytterdelen av pipen På egne versjoner er kabelen allerede forhåndsmontert i fabrikken. Plugg inn kabelen (9) med støpselet (10) med kontaktpinner i avtrekksviften. Pass på at pluggen går i inngrep. Skyv støpselet (11) med kabelen gjennom ytterdelen av pipen og bakover (innover), og sikre den med strekkavlastningen (12). Sett fra yttersiden av bilen Sett fra innsiden av bilen 11 Montere avgasslyddemper på apparatet Foreta den nødvendige bøyingen av avgassrøret for å forenkle monteringen før det settes på pipen/apparatet (prøvemontering). Koble alltid den gasstette adapteren (18) til avgasslyddemperen () sammen med apparatet. Skift ut skadet O-ring (13). Skyv klemmen (22) innpå avtrekksrøret (). Skyv klemmen (20) innpå adapteren (18) på en slik måte at de lange griperne (20a) peker mot apparatet. Skyv adapteren (18) til avgasslyddemperen () inn i stussen (19) til apparatet, til anslag. Bruk de lange griperne (20a) på klemmen (20) til å feste avgasslyddemperen på stussen (19) og de korte griperne (20b) til å feste den i sporet på adapteren (18). Skyv avtrekksrøret () inn på stussen (21), og fest det med klemmen (22) x Montere avgasslyddemper på pipen Skyv klemmen (1) innpå avtrekksrøret (). Monter avgasslyddemperen () på pipen (gasstett side mot apparatet dvs. siden med O-ringen 13). Skyv avgasslyddemperen () helt til anslag inn i avgassrørstussen (1). Kontroller utenfra at avgasslyddemperen () sitter godt fast i stussen (1). Skru fast avgasslyddemperen () i stussen (1) med en skrue (3, x 13). Skyv avtrekksrøret () inn på avtrekksrørstussen (16) til anslag, og fest det med en klemme (1). Ved lengder på mer enn 60 cm må festingen utføres med minst en klemme ZRS (art.-nr ) på veggen a 20a 20b 20b 1 3, x 13 Etter hver demontering må det monteres en ny O-ring på adapteren til avgasslyddemperen

6 Montere luftinnsuglyddemper på pipen Monter luftinnsuglyddemperen (7) med den lange tilkoblingssiden mot pipen og den korte siden mot apparatet. Ta rede på den påkrevde monteringslengden (eventuelt må den lange tilkoblingssiden forkortes, avhengig av monteringssituasjonen). Skyv klemmen (2) inn på luftinnsuglyddemperen. Skyv luftinnsuglyddemperen inn på stussen (23) til anslag, og fest den med klemmen (2). Innsugingsåpningene for omluft må være plassert slik at det under normale driftsforhold ikke skal være mulig å suge inn avgasser fra kjøretøymotoren og varmeapparatet. Konstruksjonsmessige tiltak må garantere at den varmluften som ledes inn i kjøretøyets indre, ikke kan forurenses. Varmluftfordeling Varmluften føres via fleksible rør, hovedsaklig til gulvet i oppholdsrommet Montere luftinnsuglyddemper på apparatet Legg luftinnsuglyddemperen slik at de elektriske kontaktene forblir tilgjengelige. Skyv klemmen (2) inn på luftinnsuglyddemperen (7). Skyv luftinnsuglyddemperen inn på stussen (26) til anslag, og fest den med klemmen De stussene på apparatet er dimensjonert for røret ÜR Ø 6 mm (art.-nr ). Det må bare brukes trykkbestandige rør som tilfredsstiller Trumas kvalitetskrav. Andre rør, som ikke tilfredsstiller våre kvalitetskrav (spesielt mht. maksimal trykkbestandighet, rørdiameter og antall riller), må ikke brukes. Hvis det er lite plass og varmluftrøret må bøyes kraftig like bak varmluftutløpet til apparatet, anbefaler vi i stedet å bruke 90 bend BGC (art.-nr ). Dette bendet gjør det mulig å koble til et varmluftrør ÜR med Ø 6 mm eller VR med Ø 72 mm. Ved en rørlengde på mindre enn 2 m må utløpet ikke monteres høyere enn varmluftrørstussen. Hvis røret er kortere enn 0 cm må dessuten røret mellom stussen og utløpet danne en sifong. L 0 cm L 0 cm Avtrekk Den kjøleluften (avtrekket) som trengs til drift av brenneren, suges ut av kupeen via en vifte i veggpipen. Åpningene i dette avtrekket må holdes åpne, og det må alltid kunne komme inn luft. Ved sommerdrift vil disse tiltakene hindre at bilen varmes opp mer enn ønskelig som følge av en konveksjonsvirkning (pipevirkning). Rørene for varmluftfordelingen må være satt godt ned i stussene. En klips på hver av stussene skal forbedre festet. For å unngå at varmen bygger seg opp ved bruk av Combi D 6(E), må alle varmluftsstussene være tilkoblet. Tverrsnittet av varmluftsrørene må ikke reduseres ved at de føres sammen e.l. Hvis det monteres et låsbart endestykke EN i en varmluftskanal for Combi D 6(E) (f.eks. i badet), må det monteres en ikke-låsbar dyse nummer to i denne varmluftskanalen. Omluftinnsug Omluften suges inn fra apparatet. Dette må skje via en stor eller flere små åpninger med minst 10 cm² totalareal fra oppholdsrommet (ikke hekk-garasjen) til monteringsrommet. Varmluftsystemet konstrueres som modulsystem og tar individuelle hensyn til de ulike kjøretøytypene. Til gjengjeld står et rikholdig tilbehørsprogram til disposisjon. Skisser med optimale monteringsforslag for varmluftanlegg i alle vanlige campingvogn- og bobiltyper kan bestilles kostnadsfritt fra Trumas servicesenter. Drivstofftilkobling For drift av apparatet trengs det diesel i hht. DIN EN 90. Drivstoffet hentes fra bilens drivstofftank (se tanksettet). Tillatt lengde på drivstoffledningene Ta hensyn til den maksimale lengden på drivstoffledningen for sugesiden på 2 m og for trykksiden på 6 m. 6

7 Sikkerhetsanvisninger for legging av drivstoffledninger Doseringspumpens tillatte suge- og trykkhøyde Drivstoffslanger og -ledninger må kun kortes inn med slangekutteren (art.-nr ) eller en skarp kniv. Snittflatene må ikke trykkes inn og må være fri for grater. Drivstoffledningene skal helst legges med jevn stigning fra doseringspumpen til varmeapparatet. Drivstoffledningene må være godt festet, så det ikke oppstår skader og/eller støydannelse som følge av svingninger (anbefalt retningsgivende verdi: Fester med mellomrom på ca. 0 cm). Drivstoffledninger må være beskyttet mot mekaniske skader. a b c Legg drivstoffledningene slik at holdbarheten av dem ikke påvirkes varig av vridninger i kjøretøyet, motorens bevegelser e.l. Drivstofførende deler må beskyttes mot varmeutvikling som kan forstyrre driften (bruk en passende isolasjonsslange av glassfiber med aluminiumovertrekk). Drivstoffledninger må aldri legges umiddelbart inntil eller festes i avgassføringene til varmeapparatet eller kjøretøyets motor. Ved krysning må du alltid sørge for tilstrekkelig avstand til varme deler, og ved behov montere beskyttelsesplater mot varmestråling. Trykkhøyde fra kjøretøyets tank til doseringspumpen: Sugehøyde ved trykkløs kjøretøytank: Sugehøyde ved en kjøretøytank det blir undertrykk i når drivstoffet suges ut (ventil med 0,03 bar i tanklåsen): Trykkhøyde fra doseringspumpe til varmeapparat: a = maks. 100 mm b = maks mm b = maks. 00 mm c = maks mm Når drivstoffledninger forbindes ved hjelp av en drivstoffslange, må drivstoffledningene alltid være montert slik at de berører hverandre. Dermed forhindres ufordelaktig blæredannelse. Riktig ledningslegging Feste av doseringspumpen Fest doseringspumpen (27) på et passende sted på kjøretøyet med vinkel (28) og holder (29) inngår i leveransen Feil ledningslegging (blæredannelse) Montering av doseringspumpen Doseringspumpen må alltid monteres med trykksiden (transportretningen) stigende oppover. Beskytt doseringspumpen mot oppvarming (driftstemperatur maks. 0 C). Den skal derfor ikke monteres i nærheten av lyddempere og avgassrør. Monteringposisjon for doseringspumpen 90 Forbind apparat og doseringspumpe med drivstoffledningen Marker boringen for gjennomføringen for drivstoffledningen (i støyvernslangen) og tilkoblingskabelen til doseringspumpen på et egnet sted på kjøretøyets gulv. Før boring må du alltid ta hensyn til bakenforliggende eller skjulte kabler, gassledninger, rammedeler eller liknende! Deretter må du forsegle snittflaten ved åpningene i kjøretøyets gulv med understellsbehandling. 3 Drivstoffledningene og tilkoblingskabelen til doseringspumpen må legges slik at de ikke kan skrapes opp. I forbindelse med skarpe kanter, f.eks. gjennomføringer i metallvegger, bør du i tillegg ta i bruk gjennomføringshylser eller kantbeskyttelsesprofiler. 1 Drivstoffledningen på trykksiden må legges i vedlagte støybeskyttelsesslange av skumgummi. 0 Hvis drivstoffledningene ligger inntil deler av kjøretøyet, eller kabelstrips er for stramme, kan det føre til at støy forplanter seg fra doseringspumpen (klapring). 7

8 Drivstoffledningen (i støybeskyttelsesslangen) må forbindes med apparatet og doseringspumpen, som vist på tegningen. Fest støybeskyttelsesslangen sammen med tilkoblingskabelen til kjøretøyet med klips eller løst med kabelstrips (ca. hver 0. cm). Ved bruk av trykkpumper med stor koblingshysterese kan varmtvann strømme tilbake via kaldtvannskranen. For å motvirke tilbakestrømning anbefaler vi å montere en tilbakeslagsventil (0 ikke inkludert i leveransen) mellom kaldtvannskranen og FrostControl. Ved montering av tilbakeslagsventilen er det viktig å ta hensyn til strømningsretningen For tilkobling til varmtvannsbereder og FrostControl må det brukes drikkevannsegnede, trykkbestandige (opptil 3,8 bar) og varmtvannsbestandige slanger opptil + 80 C med en innvendig diameter på 10 mm. 30 = Drivstofftilkobling apparat 31 = Drivstoffslange 90 bend 32 = Drivstoffledninger, innvendig diameter 2 mm (trykkledning) 33 = Støybeskyttelsesslange av skumgummi 3 = Drivstoffslange 3 = Klemmer 36 = Tilkoblingskabel doseringspumpe 37 = Sugeledning som kommer fra drivstofftilførselen til kjøretøyet Tanksett Tilkoblingen av doseringspumpen til kjøretøyets drivstofftilførsel foregår med et kjøretøyspesifikt tanksett. Tanksett på forespørsel. Vanntilkobling For drift av varmtvannsberederen kan alle trykk- og dykkpumper på inntil 2,8 bar brukes, og også alle blandebatterier med eller uten elektrisk bryter. Ved bruk av dykkpumper må en tilbakeslagsventil (0 ikke inkludert i leveransen) monteres mellom pumpen og den første forgreningen. Ved montering av tilbakeslagsventilen er det viktig å ta hensyn til strømningsretningen. For legging av stive rør (f.eks. John Guest-systemet) tilbyr Truma som tilbehør vinkeltilkoblingene ( + 6), FrostControl (2) og en tilbakeslagsventil (0) med innvendig tilkoblingsdiameter Ø 12 mm. I dette tilfellet anbefaler vi å bruke utelukkende rør, støttehylser og sikringsringer fra John Guest. Ved tilkobling av en sentral vannforsyning (land- eller bytilkobling) eller ved bruk av sterkere pumper må det brukes en trykkforminsker som forhindrer at trykket i varmtvannsberederen kan bli høyere enn 2,8 bar. Vannslangene må legges så kort og så rett som mulig. Alle slangeforbindelser må sikres med slangeklemmer (også kaldtvann)! Ved oppvarming av vannet og den derav følgende utvidelsen kan det oppstå trykk på opptil 3,8 bar før sikkerhetsventilen i FrostControl reagerer (også mulig ved bruk av dykkpumper). Til feste av slangene på vegg eller gulv er slangeklips SC (art.-nr ) velegnet. Disse slangeklipsene gjør det også mulig å legge vannslangene frostsikkert på varmluftfordelingsrørene til varmeapparatet. For å garantere fullstendig tømming av vannet, og varig tette vannslanger på apparatet, må alltid de vedlagte vinkeltilkoblingene ( + 6) brukes! Vinkelkoblingen (6 med lufteventil) kobles til den øvre varmtvannstilkoblingen, og den andre vinkelkoblingen () kobles til den nedre kaldtvannstilkoblingen. 6 Alle vannledninger legges med fall mot FrostControl! Ingen garanti ved frostskader!

9 3 2 Montering av FrostControl (sikkerhets-/tømmeventil) FrostControl må monteres i umiddelbar nærhet av apparatet i det oppvarmede rommet, på et sted som er lett tilgjengelig for brukeren. Pass på at dreiebryteren (2b) og trykknappen (2c) lar seg bruke også etter montering. Ved valg av monteringssted er det viktig å ta hensyn til at FrostControl (2) ikke må monteres i nærheten av eksterne varmekilder (f.eks. strømforsyninger) eller rett ved siden av varmluftsrør! Skjær av lufteslangen ca. 20 mm under kjøretøygulvet i vinkel til kjøreretningen (se bilde). Montering av romtemperaturføleren Ved valg av plass er det viktig å ta hensyn til at romtemperaturføleren ikke må utsettes for direkte varmestråling. Av hensyn til en optimal romtemperaturregulering anbefaler vi å montere romtemperaturføleren på oversiden av inngangsdøren. Dreneringen må legges rett ut, på et sted som er beskyttet mot vannsprut (evt. må det anbringes et sprutvern). 2 2b 2c 1 2c 10 mm 3 2a Bor et hull med diameter Ø 18 mm i kjøretøygulvet. Sett tømmeslangen (2a) på tømmestussen, stikk begge gjennom gulvet og før dem ut. Tett luftspalten mellom tømmeslangen og boringen nedenfra med plastisk karosseritetningsmiddel. Fest FrostControl med 2 skruer B, x 2 (inkludert i leveransen). Legging av vannledninger Koble til kaldtvannstilførselen (1) på FrostControl (2). For at sikkerhets-/tømmeventilen skal fungere uten feil, må vannslangene legges uten spenninger! 7 20 mm º 6a 6 Husk at føleren alltid må monteres i en loddrett vegg. Bor et hull med diameter Ø 10 mm. Legg tilkoblingskabelen bakfra og gjennom boringen, og sett kabelenden med en isolert tilkoblingsplugg på føleren (det er ikke nødvendig å ta hensyn til polaritet). Skyv romtemperaturføleren inn og legg kabelenden med de to isolerte tilkoblingspluggene frem til varmeapparatelektronikken (ved behov kan den forlenges til en maksimal totallengde på 10 m med kabel 2 x 0, mm²). Den vedlagte romtemperaturføleren må alltid være tilkoblet, da varmeapparatet ellers vil stå i feilmodus. Montering av betjeningsenheten (Combi D 6) Avse plass for betjeningsenheten på et godt synlig sted. En tilkoblingskabel (1) med 3 m lengde er inkludert i leveransen. Bor et hull med diameter Ø mm. Sett pluggen (2) til tilkoblingskabelen (1) inn i betjeningsenheten (0). Pass på at pluggen går i inngrep i betjeningsenheten. Klem tilkoblingskabelen (1) inn i kabelføringen til betjeningsenheten, skyv den bakover og legg den bort til varmeapparatet. Fest betjeningsenheten med skruer (3), og sett på avdekningsrammene (). 1 Ø mm Sett vinkeltilkoblingen () på kaldtvannstilkoblingsrøret og vinkeltilkoblingen med integrert lufteventil (6) på varmtvannstilkoblingsrøret til varmeapparatet, til anslag. Trekk i motsatt retning for å kontrollere om vinkeltilkoblingene er satt skikkelig på. Lag en slangeforbindelse (3) for kaldtvannsinnløp mellom FrostControl (2) og innløpet til varmtvannsberederen Combi På grunn av faren for frost må du passe på at kaldtvannsinnløpet ikke kommer i kontakt med kuldebroer (f.eks. ytterveggen). Varmtvanns-tilledningen () legges fra vinkeltilkoblingen med integrert lufteventil (6) til varmtvannsforbrukerne. Skyv lufteslangen med ytre diameter Ø 11 mm (7) inn på slangetuten til lufteventilen (6a), og før den ut uten knekk. Pass på at radiusen på bendet ikke blir mindre enn 0 mm. 9

10 Montering av energivalgbryteren og betjeningsenheten (Combi D 6E) Avse plass for betjeningsenheten (0) og energivalgbryteren (0a) på et godt synlig sted. En tilkoblingskabel (1) med 3 m lengde og en betjeningsenhet-sammenkoblingskabel (1a) er inkludert i leveransen. 60 open Bor et hull med diameter Ø mm til hver (avstand til midten av hull 66 mm). Koble sammen betjeningsenheten (0) og energivalgbryteren (0a) med betjeningsenhet-sammenkoblingskabelen (1a). Sett pluggen (2) til tilkoblingskabelen (1) inn i energivalgbryteren (0a). Pass på at alle plugger går i inngrep. Klem kablene (1 + 1a) inn i kabelføringene til betjeningsenhetene. Skyv tilkoblingskabelen bakover og gjennom, og legg den bort til varmeapparatet BEDIENTEIL DIAGNOSE Raumfühler FC Fensterschalter ZUCB JE ASG 20AT 10AT 1 2 1a 66 mm Ø mm 2 0a = Inngangsspenning +12 V (flat plugg 6,3 mm) 62 = Inngangsspenning - 12 V (flat plugg 6,3 mm) 63 = FrostControl-varmeelement (tilbehør) 6 = Apparatsikring: 10 A treg (T 10 A) 6 = Trådlask (eller vindusbryter - tilbehør) 66 = Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 67 = Romtemperaturføler 68 = Betjeningsenhet/diagnoseplugg* 69 = Betjeningsenhet/diagnoseplugg* 70 = Doseringspumpe 71 = Brennersikring 20 A treg 6,3 x 32 mm 72 = Avtrekksvifte 73 = Diagnoseplugg brenner * Alternative tilkoblinger for en betjeningsenhet (Combi D 6) eller en energivalgbryter (Combi D 6E) og en diagnoseplugg. Fest energivalgbryteren og betjeningsenheten med skruer (3) hver, og sett på avdekningsrammene (). Tilbehør for betjeningsenhet og energivalgbryter Kabel til betjeningsenheten 6 m (art.-nr ) Kobling (art.-nr ) Skjøteledning 3 m inkl. kobling (art.-nr ) Skjøteledning 6 m inkl. kobling (art.-nr ) Utfør alle tilkoblingene til apparatet med hengende tilkoblingskabler. Dette forhindrer at kondensvann trenger inn via tilkoblingskablene. Tilkoblingskablene og pluggen må ikke utsettes for belastninger. Bunt sammen tilkoblingskablene, så de strekkavlastes (se bilde), og fest dem med en kabelstrips hver på huset. Som visuell avslutning på avdekningsrammene () leverer Truma sidedeler () i 8 forskjellige farger. Spør forhandleren din. Elektriske tilkoblinger Legg tilkoblingskablene slik at de ikke kan skrapes opp. I forbindelse med skarpe kanter, f.eks. gjennomføringer i metallvegger, bør du i tillegg ta i bruk gjennomføringshylser eller kantbeskyttelsesprofiler. Tilkoblingskablene må hverken festes til eller berøre metalliske overflater, avgassrøret eller varmluftrørene. De elektriske tilkoblingene ligger under tilkoblingsdekselet (60) til varmeapparatet. Du kan ta av dette ved samtidig å trykke og skyve i pilretningen. Når du tar av eller setter på tilkoblingsdekselet må du ta hensyn til tilkoblingskabelen, så denne ikke trekkes ut eller kommer i klem. Alle ledningene må være godt festet og må ikke løsnes som følge av rystelser - ellers kan det være fare for brann! 10

11 Tilkobling 12 V Elektriske ledninger, koblings- og styringsenheter for varmeapparater må være plassert i kjøretøyet på en slik måte at det ikke er noe som hindrer dem i å virke som de skal, under normale driftsbetingelser. Alle ledninger som legges ut av kjøretøyet, må legges med sprutsikker gjennomføring. Før arbeidet med de elektriske delene påbegynnes, må apparatet skilles fra strømforsyningen. Det er ikke nok å slå av betjeningsenheten! I forbindelse med elektrosveisearbeider på karosseriet må apparattilkoblingen skilles fra kjøretøyets elektriske anlegg. Apparatet er utstyrt med et feilpolaritetsvern. Hvis apparatet kobles til med feil polaritet, fungerer ikke LED-indikatorene. Apparatet kan fortsatt brukes etter at riktig polaritet er gjenopprettet, og apparatsikringen (6) er skiftet. For å garantere optimal strømforsyning må varmeapparatet kobles til det sikrede kjøretøynettet (sentralstrøm 20 A) med kabel 2 x mm² (maksimal lengde m). Eventuelt må det tas hensyn til spenningsfall i forsyningsledningen. Minusledningen kobles til sentralt chassis. Ved direkte tilkobling til batteriet må pluss- og minusledningen sikres. For tilkoblingene (61, 62) anbefaler vi bruk av helisolerte, flate kabelsko på 6,3 mm. Ingen ytterligere forbrukere må være tilkoblet tilførselsledningen. Ved bruk av nett- eller strømforsyningsapparater er det viktig å huske på at denne ene regulerte utgangsspenningen leverer mellom 11 V og 1 V, og at brumspenningen er < 1,2 Vss. For tilkobling av flere 12 volts apparater anbefaler vi Trumas batteriladeapparat NT 12/ 3-18 (art.-nr ). Dette ladeapparatet (18 A ladestrøm) egner seg til lading av bly-syre- eller bly-gel-batterier. Ladeapparater må bare brukes med et 12 volts batteri som buffer. Tilkobling 230 V (Combi D 6E) Den elektriske tilkoblingen må kun foretas av en fagmann (i Tyskland i henhold til VDE 0100, del 721 eller priec ). De merknadene som er gjengitt her er ingen oppfordring til legfolk om å foreta elektriske tilkoblinger, men er ment som tilleggsinformasjon for den elektrikeren du setter bort jobben til! Det er viktig å være meget nøye med tilkobling med riktige farger! For vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må kjøretøyet være utstyrt med en skilleinnretning for å kunne skille alle poler fra nettet med minst 3, mm kontaktavstand. Forbindelsen til nettet opprettes ved at den 10 cm lange silikonkabelen kobles til en ledning som er sikret med minst 10 A (helst 16 A). Alle kabler må være sikret med klemmer. Tilkobling av betjeningsenheten til apparatet Stikk pluggen (2) på tilkoblingskabelen (1) inn i en av kontaktene (68 eller 69). Pass på at pluggen går i inngrep. Tilkobling doseringspumpe Hvis det brukes en automatisk påfyllingsenhet til fylling av drivstoffledningene, må du opprette den elektriske tilkoblingen til doseringspumpen etter fyllingen. Stikk pluggen (7) på tilkoblingskabelen og pluggen (7) inn i kontakten (70) på apparatet. Pass på at pluggene går i inngrep. Vikle opp overflødig kabel og fest den på et passende sted med kabelstrips. Tilkobling avtrekksvifte Plugg inn støpselet (11) fra kabelen til avtrekksviften i kontakten (72) på apparatet. Pass på at pluggen går i inngrep. Vikle opp overflødig kabel og fest den på et passende sted med kabelstrips. Første gangs bruk Ved første gangs bruk av et fabrikknytt apparat kan det forbigående oppstå en lett røk- og luktutvikling. Fylle drivstoffledningene For fylling av drivstoffledningene er det vanligvis påkrevet å starte varmeapparatet flere ganger, hvis det ikke brukes en automatisk påfyllingsenhet (art.-nr ). Gjør dette ved å slå på apparatet med betjeningsenheten. For hver startprosess utfører apparatet automatisk 2 startforsøk (første start og omstart) med en løpetid på 2 minutter hver. Hvis ingen flamme er synlig etter omstarten, går apparatet over i feilmodus og må slås av og deretter på igjen ved hjelp av betjeningsenheten. Etter tilsammen 10 mislykkede startforsøk (første start og omstart) uten flammedannelse, settes en sperre. For å oppheve sperren må du henvende deg til Trumas servicesenter (se Trumas servicehefte eller 7 Etter fylling av drivstoffledningene må du kontrollere at drivstoffledningene og tilkoblingsstedene er tette. Funksjonskontroll Deretter må alle apparatets funksjoner kontrolleres i henhold til bruksanvisningen, særlig tømming av vanninnholdet. Ingen garanti ved frostskader! 7 Bruksanvisningen med utfylt garantikort må leveres til kjøretøyets eier. Tilkobling av romtemperaturføleren til apparatet Stikk inn pluggen på tilkoblingskabelen i kontakten (67) (det er ikke nødvendig å ta hensyn til polariteten). Advarsler Montøren eller eieren av bilen må plassere den gule etiketten med advarslene, som fulgte med apparatet, på et sted i bilen som er lett synlig for alle brukere (f.eks. på døren til klesskapet)! Truma kan sende manglende etiketter på oppfordring. 11

12 I Tyskland skal man alltid melde fra til Trumas servicesenter når det oppstår feil, i andre land skal man henvende seg til de aktuelle servicepartnerne (se Truma-serviceheftet eller Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og fabrikknummeret (se typeskiltet). Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66 7) 99 0 N-1391 Vollen Fax (66 7) 99 1 E /2008 Fo Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Service Telefon +9 (0) Telefax +9 (0)

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2

Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) Monteringsanvisning Side 2 Combi (E) 2 1 3 6 4 5 Monteringseksempel 1 Betjeningsenhet 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 150 cm²) 4 Varmluftsrør 5 Varmluftsutløp 6 Veggpipe 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Monteringsanvisning Side 2 Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning

Detaljer

Boiler. Monteringsanvisning

Boiler. Monteringsanvisning Boiler Monteringsanvisning Boiler B 10 / B 14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 32 33 28 35

Detaljer

inet Box Monteringsanvisning

inet Box Monteringsanvisning Monteringsanvisning Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger / betjeningselementer...

Detaljer

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Truma CP (E) classic Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Betjeningselementer CP (E) classic Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Symboler som

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Elektro Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Modell... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Viktig bruksinformasjon...

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser

Detaljer

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Monteringsanvisning Komfort på reisen A S 3002 (P) A S 5002 B C S 3002 (P) C S 5002 2 cm² ca. 5-10 cm D S 3002 (P) D S 5002 E S 3002 (P) E S 5002 F G S 3002 (P) G S

Detaljer

Therme. Therme. Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Varmtvannsbereder

Therme. Therme. Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Service. Varmtvannsbereder 230 V ~ 40020-40400 G 06 09/2003 E 04 07/2003 Fo. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66 75) 99 50 N-1391 Vollen Fax (66 75) 99 51 Truma Gerätetechnik

Detaljer

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi D 6 (E) 1 4 5 12 2 6 11 13 15 16 8 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning S 004 / S 004 P / S 004 Monteringsanvisning A S 004 / S 004 P 6 Montering til høyre 66 8 2 0 6 4 9 4 2 B 8 62 2 6 22 S 004 / S 004 P Montering til venstre 64 64 6 6 8 6 66 9 2 2 A S 004 2 Montering til

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi 4 / Combi 6. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 / Combi 6 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 / Combi 6 3 1 2 5 6 13 10 9 12 14 7 11 7 1 Betjeningselement 2 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 3 Romtemperaturføler 4 Kaldtvannstilkobling 5

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Combi 4 E / Combi 6 E. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Combi 4 E / Combi 6 E. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 E / Combi 6 E Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Combi 4 E / Combi 6 E 1 2 3 4 8 6 7 5 13 15 17 18 14 10 11 9 12 16 8 1 Betjeningselement 2 Energivelger 3 Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 4 Romtemperaturføler

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Cura multiløft

Monterings- og bruksanvisning. Cura multiløft Monterings- og bruksanvisning for Cura multiløft Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innholdsfortegnelse: Side Generell beskrivelse 3 Betjening 3 Sikkerhet 3 Renhold 4 Vedlikehold 4 Lagring 4 Tekniske data 4

Detaljer

Trumatic C 4002 C 6002

Trumatic C 4002 C 6002 Trumatic C EL Trumatic C 4002 C 6002 9 7 Trumatic C 3 1 60 40 60 230 V ~ Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! 34000-94400 G 01 10/200 E 01 10/200 Fo Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Trumatic C 3402 C 6002

Trumatic C 3402 C 6002 Trumatic C EL Trumatic C 3402 C 6002 9 7 Trumatic C 3 1 60 40 60 230 V ~ Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! 34000-96200 G 06 11/2004 E 06 12/2004 Fo Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel.

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M)

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M) MONTERINGSANVISNING Ludvig Standard (M) Compakt (MC) Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) 1 MONTERING AV VEGGFESTENE Radiatorene monteres på veggen med veggfester som griper over radiatorens

Detaljer

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel GEK-S installasjonskanaler av stålplate har rasterhulling i underdelen som gjør det enkelt å montere kanalen på vegg eller knekter. En installasjonskanal i standardlengden på 2.000 be står av en kanalunderdel

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

RS50N. Bruks- og monteringsanvisning. Kleppvegen 102, 4050 Sola. www.clima-norge.no

RS50N. Bruks- og monteringsanvisning. Kleppvegen 102, 4050 Sola. www.clima-norge.no RS50N Bruks- og monteringsanvisning Kleppvegen 102, 4050 Sola. www.clima-norge.no Montering AllTemp RS50N kan festes med en stropp, eller den kan skrus fast. Man kan da skru fast vinkler på utsiden, eller

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Trumatic E 2400. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen

Trumatic E 2400. Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen Trumatic E 2400 Bruksanvisning Monteringsveiledning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen Installasjonseksempel 1 Betjeningsenhet (etter valg) 2 Tidsur (Ekstrautstyr) 3 Forbrenningsluft inn 4 Avgasser

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector

Monterings- veiledning. Montering på 1-2-3. quick connector Montering på 1-2-3 Monterings- veiledning biocare e4100 quick connector Innedel - deler Utedel - drenering Verktøy Plassering Veggbrakket Hull i veggen - styrebor - 70 mm hullsag Rørenhet i gjennomvegg

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

GEK-K installasjonskanal Plastsystemer 80-overdel

GEK-K installasjonskanal Plastsystemer 80-overdel GEK-K installasjonskanal av plast består av blyfri PVC. Den egner seg særlig til håndverkslokaler og kontorer i produksjonsmiljøer. Med sine tre størrelser og fire farger danner denne kanalen grunn laget

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljert varmtvannsbereder Carat Opal 2000SL passer for Fritidshus Villaer Mindre boliger Carat Opal 2000SL

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

S T Y R I N G S E N H E T BL SO GU GR RØ Å R L ØN D

S T Y R I N G S E N H E T BL SO GU GR RØ Å R L ØN D Koblingsskjema 5 6 ; 4 1 / 5-0 - 6 4, / 4 / 7 5 4 6 * 7 2-8 ) 4-4 6-1 / 5 5 * 5 4 6 / 7 4, / 4 5 1 4 1 / 5 0, - 4 # ) 5 6 1 6 ) 6. 4 7 2 8 ) 4-4 * ) 6 6-4 1 ), - 4 7 2 8 ) 4-4 ) * -. 4 / 4 - - 4 ) * -

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E M O N T E R I N G S - O G B R U K E R V E I L E D N I N G Revidert 08.12.2015 FØLGENDE GJELDER SAMTLIGE VARMTVANNSBEREDERE FRA HØIAX: All service/reparasjon, inkludert

Detaljer

Persiennestyringssystem Innsats persiennestyring DC 24 V. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr.

Persiennestyringssystem Innsats persiennestyring DC 24 V. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. Best.nr. : 0388 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Monterings- veiledning. Hurtigkobling. Montering på 1-2-3. --- Sannsynligvis verdens enkleste selvmontering ---

Monterings- veiledning. Hurtigkobling. Montering på 1-2-3. --- Sannsynligvis verdens enkleste selvmontering --- Monterings- Montering på 1-2-3 veiledning Hurtigkobling * Pass på at du ikke bøyer rørkretsen for mye. Unngå å bøye mellom de to gule lappene (rørkobling) og helt inne ved rørsveisen (innedelen) Innedel

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Monteringsanvisning Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Apparatbeskrivelse I den modulære funksjonssøylen kan flere enkeltapprater installeres på veggen i et enhetlig design. Ved hjelp av

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 500

Avtrekkssystem type CD 500 Avtrekkssystem type CD 500 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 500 avtrekkssystem: Viftepanel (innsugskon) Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Monteringsanvisning for xenonsett

Monteringsanvisning for xenonsett Monteringsanvisning for xenonsett Les igjennom hele manualen før du begynner, det er gode tips til montering på hver eneste side. Når du monterer pærene: A: Ikke ta på pæra, fett fra fingrene dine ødelegger

Detaljer

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen!

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Trumatic S 2200 / S 2200 P Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Trumatic S 2200 / S 2200 P Propanvarmer for campingvogner og andre tilhengere Monteringseksempel Varmeren vises her med

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

13620 Juni 01 CHEF-S KJØKKENHETTE FOR SENTRALAVTREKK MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING 1 INNHOLD MONTERING 3 1 Plassering 3 2 Forberedelse for avtrekkskanal 3 3 Merk følgende 3 4 Frisklufttilførsel 3 5 Klargjøring

Detaljer

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Combi (E) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Combi (E) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Digital eller analog betjeningsenhet (ikke avbildet) 2 Romtemperaturføler 3 Kaldtvannstilkobling

Detaljer

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning Lagertelt 9 m2monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3 m x 3 m x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70333 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ forankres

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Hyttedusj 90 x 70 r Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en kjøkkenløsning, som både gir kokende og varmt vann. Quooker COMBI+ består

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec (Ikke for ICON) Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec installasjonsguide Evinrude E-tec CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Checklista før installasjon: Installasjonsguide

Detaljer

Bullard POWERHOUSE Ladestasjon Bruker Manual Til bruk sammen med Bullard Thermal Imager

Bullard POWERHOUSE Ladestasjon Bruker Manual Til bruk sammen med Bullard Thermal Imager Bullard POWERHOUSE Ladestasjon Bruker Manual Til bruk sammen med Bullard Thermal Imager Powerhouse ladestasjon er en perfekt partner til din T3 Thermal Imager. Designet for sikker oppbevaring og lading

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

Brenselcellesystem VeGA. Bruksanvisning Monteringsanvisning. Side 2 Side 6 Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brenselcellesystem VeGA. Bruksanvisning Monteringsanvisning. Side 2 Side 6 Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brenselcellesystem VeGA Bruksanvisning Monteringsanvisning Side Side 6 Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brenselcellesystem VeGA FORSIKTIG BRANN- ELLER EKSPLOSJONSFARE Hvis sikkerhetsinformasjonen

Detaljer

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri Kjøkkenventilator 771 Opal Fri NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 8 Service og garanti... 9 991.0292.965/124988/2014-05-02 (9085) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113 Spesifikasjon over materiell til Nordic Daylight System U113 med brutt kuldebro i U-profilene 1. Nordic Daylight System U113 panel 2. Polykarbonat (PC) start/sluttprofil Art-No. 2179 3. PC flensprofil

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 600

Avtrekkssystem type CD 600 Avtrekkssystem type CD 600 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 600 avtrekkssystem: Innsugskon Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

13611 Juni 01 CUISINE-F KJØKKENHETTE FOR FELLESAVTREKK MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING 1 INNHOLD MONTERING 3 1 Plassering 3 2 Forberedelse for avtrekkskanal 3 3 Merk følgende 3 4 Frisklufttilførsel 3 5

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer