Side 1 av 35 MED1100-3_H15_ORD. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MED1100-3_H15_ORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1 av 35 MED1100-3_H15_ORD. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MED1100-3_H15_ORD"

Transkript

1 Side 1 av 35 Eksamensbesvarelse Eksamen: MED1100-3_H15_ORD

2 Side 2 av 35 Oppgave: MED1100_OPPGAVE1_H15_ORD Del 1: Arne oppsøker fastlegekontoret fordi han i den siste uken har følt seg meget sliten. Han forteller at han alltid har gått ukentlige turer med kona, men må nå stoppe opp og ta seg lengre pauser. På legekontoret lytter legen på hjertet, måler blodtrykk på overarmen som er 120/70, tar blodprøver og elektrokardiogram (EKG). Legen hører også en knatrelyd nederst i lungene. For en måned siden hadde Arne en halsbetennelse i to uker med høy feber, uten å oppsøke lege. Spørsmål 1: Hva angir 120/70? Diastolisk trykk/systolisk trykk Systolisk trykk/diastolisk trykk Systolisk trykk/hjertefrekvens Hjertefrekvens/Systolisk trykk Systolisk trykk/diastolisk trykk Spørsmål 2: Lydene legen hører i stetoskopet ved blodtrykksmåling skyldes: Aortaklaffenes åpning og lukking gjennom hjertesyklys Hjertekamrenes kontraksjon Turbulent strøm fra blodårene på grunn av mansjetten på overarmen Trikuspidalklaffens åpning og lukking gjennom hjertesyklys Turbulent strøm fra blodårene på grunn av mansjetten på overarmen Spørsmål 3: Angi rekkefølgen på de anatomiske strukturer blodet passerer fra vena cava til aorta. (Hvor 1 er nærmest vena cava og 5 er nærmest aorta) Venstre ventrikkel [nedtrekkmeny] Venstre atrium [nedtrekkmeny] Lungene [nedtrekkmeny] Høyre ventrikkel [nedtrekkmeny] Høyre atrium [nedtrekkmeny] Venstre ventrikkel = 5 Venstre atrium = 4 Lungene = 3 Høyre ventrikkel = 2 Høyre atrium = 1 Spørsmål 4: Hvilke klaffer i hjertet passerer blodet fra vena cava til aorta (Hvor 1 er nærmest vena cava og 4 er nærmest aorta)? Bikuspidalklaff [nedtrekkmeny] Pulmonalklaff [nedtrekkmeny] Trikuspidalklaff [nedtrekkmeny] Aortaklaff [nedtrekkmeny]

3 Side 3 av 35 Bikuspidalklaff = 3 Pulmonalklaff = 2 Trikuspidalklaff = 1 Aortaklaff = 4 Spørsmål 5: Det ble laget blodutstryk av blodprøvene på blodkurset, som ble undersøkt med mikroskop. Hvilke(n) type(r) leukocytter ser du på bildene? (svar Riktig eller Galt på alle alternativene) Makrofag [nedtrekkmeny] Monocytt [nedtrekkmeny] T-lymfocytt [nedtrekkmeny] B-lymfocytt [nedtrekkmeny] Granulocytt [nedtrekkmeny] Makrofag = Galt Monocytt = Galt T-lymfocytt = Galt B-lymfocytt = Galt Granulocytt = Riktig Del 2: Arne oppsøker fastlegekontoret fordi han i den siste uken har følt seg meget sliten. Han forteller at han alltid har gått ukentlige turer med kona, men må nå stoppe opp og ta seg lengre pauser. På legekontoret lytter legen på hjertet, måler blodtrykk på overarmen som er 120/70, tar blodprøver og elektrokardiogram (EKG). Legen hører også en knatrelyd nederst i lungene. For en måned siden hadde Arne en halsbetennelse i to uker med høy feber, uten å oppsøke lege. Spørsmål 1: De to leukocyttene var hhv en stavkjernet og en segmentkjernet granulocytt. I noen patologiske tilstander øker prosentandelen stavkjernede granulocytter blant alle leukocyttene. Angi en situasjon som vil vise en slik økt andel stavkjernede granulocytter. Trombocytopeni Kroniske betennelser Pancytopeni Akutte infeksjoner Akutte infeksjoner

4 Side 4 av 35 Spørsmål 2: Ranger følgende analyser på blodprøver, som legen kan utføre, etter graden av presisjon, det vil si grad av spredning av målepunktene fra mest til minst presis. (1=mest presis, 4=minst presis) Erytrocyttkonsentrasjonen [nedtrekkmeny] Hemoglobinkonsentrasjonen [nedtrekkmeny] Differensialtelling av stavformede granulocytter [nedtrekkmeny] Differensialtelling av nøytrofile segmentkjernede granulocytter [nedtrekkmeny] Erytrocyttkonsentrasjonen = 2 Hemoglobinkonsentrasjonen = 1 Differensialtelling av stavformede granulocytter = 4 Differensialtelling av nøytrofile segmentkjernede granulocytter = 3 Spørsmål 3: Hvilke roller kan makrofagene få under påvirkning av ulike cytokiner? Angi de to svarene du mener er de mest riktige. Den kan bli M0-makrofag, viktig for nedbrytning av vev ved skade og antigenpresentering. Den kan bli M1-makrofag, en mikrobedrapscelle ved kronisk infeksjon som feks tuberkulose. Den kan bli M1-makrofag, som fremmer utvikling av små kreftsvulster. Den kan bli M2-makrofag, som er mer en renovasjonscelle (spiser og fordøyer utslitte RBC, etc). Den kan bli M2-makrofag, en mikrobedrapscelle ved kronisk infeksjon som feks tuberkulose. Den kan bli M1-makrofag, en mikrobedrapscelle ved kronisk infeksjon som feks tuberkulose. Den kan bli M2-makrofag, som er mer en renovasjonscelle (spiser og fordøyer utslitte RBC, etc). Spørsmål 4: Omtrent hvor stor er netto utadfiltrasjon av væske fra blodårene per døgn hos et friskt voksent menneske? ml liter per dag ml per dag 8-10 liter per dag liter per dag 8-10 liter per dag Spørsmål 5: Hva er den viktigste parameteren som bestemmer blodføring (flow) i sirkulasjonssystemet? Viskositet i blodet, ved for eksempel høyere hematokrit vil blod flyte langsommere Radien på blodåren, halvering av denne reduserer blodføring til en sekstendedel Lengden på blodåren, da trykkfallet er eksponentielt med avstand fra hjertet Hvilken type endotel åren er dekket med, diskontinuerlige endotel vil gi mindre flow Radien på blodåren, halvering av denne reduserer blodføring til en sekstendedel

5 Side 5 av 35 Del 3: Arne oppsøker fastlegekontoret fordi han i den siste uken har følt seg meget sliten. Han forteller at han alltid har gått ukentlige turer med kona, men må nå stoppe opp og ta seg lengre pauser. På legekontoret lytter legen på hjertet, måler blodtrykk på overarmen som er 120/70, tar blodprøver og elektrokardiogram (EKG). Legen hører også en knatrelyd nederst i lungene. For en måned siden hadde Arne en halsbetennelse i to uker med høy feber, uten å oppsøke lege. Knatrelyder fra auskultasjonen (lytte med stetoskop) i oppgave kan skyldes blant annet lungebetennelse eller vannansamling i lungene. Spørsmål 1: Hva er den mest sannsynlige årsaken til at Arne har vann i lungene? Angi de to svarene du mener er de mest riktige. Han har høyt systemisk blodtrykk som fører til økt filtrasjon fra kapillærene i lungene. Han kan ha en nyreskade som gjør at det kolloidosmotiske trykket i blodet blir for lavt. Han er tungpustet og kvitter seg dermed ikke med vanndamp som akkumulerer i lungene. Høyt pulstrykk gjør at lymfesystemet ikke fungerer godt nok. Det diastoliske blodtrykket er for lavt, slik at fyllingstrykket i hjertet blir for lavt. Høyt blodtrykk i lungene fører til økt filtrasjon og ødem. Han kan ha en nyreskade som gjør at det kolloidosmotiske trykket i blodet blir for lavt. Høyt blodtrykk i lungene fører til økt filtrasjon og ødem. Spørsmål 2: Hvilke av de følgende er hovedtegn/hovedsymptom på betennelse? Angi de fire svarene du mener er de mest riktige. Rødhet Slapphet Hodepine Varme Tørre øyne Smerte Hoste Hevelse Rødhet Varme Smerte Hevelse Spørsmål 3: I hvilke av disse situasjonene vil du kunne finne økt antall reticulocytter i en blodprøve? Angi de tre svarene du mener er de mest riktige. Akutt blødning som har vart i i tre timer Nedsatt nyrefunksjon Hemolytisk anemi Infeksjon Sterke mens-blødninger Opphold i 5000 meter over havet en ukes tid Hemolytisk anemi Sterke mens-blødninger Opphold i 5000 meter over havet en ukes tid

6 Side 6 av 35 Spørsmål 4: Hvilke av utsagnene under stemmer? Angi de tre svarene du mener er de mest riktige. En betennelse skyldes alltid en bakterie som har kommet inn i kroppen. Betennelse er det samme som infeksjon. Betennelse er vevets reaksjon på celleskade. Ved betennelse skiller cellene ut Toll-like reseptorer (TLR). Betennelse kan føre til aktivering av transkripsjonsfaktoren NFkB. Betennelse er et «tveegget sverd» og deltar i mange sykdomsmekanismer. Betennelse er vevets reaksjon på celleskade. Betennelse kan føre til aktivering av transkripsjonsfaktoren NFkB. Betennelse er et «tveegget sverd» og deltar i mange sykdomsmekanismer. Spørsmål 5: Hvilke blodårer mangler glatt muskulatur i veggen? Arterier Små vener Kapillærer Arterioler Kapillærer Spørsmål 6: I hvilket åresegment foregår størstedelen av O 2 transport over åreveggen? Store arterier Arterioler Kapillærer Venyler Alle segmentene ovenfor Kapillærer Spørsmål 7: Den elektriske impulsen i et normalt hjerteslag starter i? Ventriklene Sinusknuten HIS-bunten Atrioventrikulær knuten (AV-knuten) Sinusknuten Spørsmål 8: I hvilket åresegment foregår transport av vann over åreveggen? Store arterier Arterioler Kapillærer Vener

7 Side 7 av 35 Alle segmentene ovenfor Kapillærer Spørsmål 9: Hva blir væskeføringen i rør B når trykkforskjellene er som anvist og det nederste røret (og væsken) er det samme som det øverste? 5 ml/s 0.5 ml/s 5 ml/s 50 ml/s 500 ml/s Spørsmål 10: Hvilke utsagn er riktige? Angi to svar. Hematopoetiske stamceller kan kun produsere lymfocytter. Nevronale stamceller kan produsere hjerneceller. Hematopoietiske stamceller kan dele seg et begrenset antall ganger. Hos pasienter med leukemi kan beinmargstransplantasjon fra en fremmed giver virke bedre enn beinmarg fra en enegget tvilling. En progenitor-celle kan utvikle seg til alle cellene i kroppen. Nevronale stamceller kan produsere hjerneceller. Hos pasienter med leukemi kan beinmargstransplantasjon fra en fremmed giver virke bedre enn beinmarg fra en enegget tvilling. Spørsmål 11: Hvilke utsagn er riktig? Transplantasjon med multipotente stamceller vil føre til kreft. Embryonale stamceller derivert fra menneske er vanligvis allogene. Totipotente stamceller kan ikke dyrkes i laboratoriet. Totipotente stamceller er de beste stamcellene for utvikling av modeller for testing av medikamenter. Embryonale stamceller derivert fra menneske er vanligvis allogene.

8 Side 8 av 35 Spørsmål 12: Hvilke hovedtyper av kapillærer finnes? Angi de tre svarene du mener er de mest riktige. Fenstrerte Lymfoide Kontinuerlige Alveolære Diskontinuerlige Sinusoide Fenstrerte Kontinuerlige Diskontinuerlige Spørsmål 13: Hvilken av påstandene under er ikke riktig om lymfeåresystemet? Lymfeårenes funksjon er å bringe stormolekylære stoffer, celler og overskudd av vevsvæske tilbake til blodbanen Lymfeårene starter blindt i vevet Lymfeårene har åpninger i kapilærveggen som skaper fri passasje Lymfeårene samles i en hovedåre, ductus lymphaticus dexter, som munner ut i de dype venene på halsen Lymfeårene samles i en hovedåre, ductus lymphaticus dexter, som munner ut i de dype venene på halsen Spørsmål 14: Hvilke av påstandene under er riktige om von Willebrand-faktor (VWF)? Angi de tre svarene du mener er de mest riktige. Er et bæremolekyl/stabilisator for faktor VII Er viktig for plateadhesjon Produseres i de røde blodcellene Ikke viktig for plateaggresjon Mangel på VWF gir høy faktor VIII i plasma Aktiveres av «damage associated molecular patterns» (DAMPs) «Limer» blodplater til subendotel Er et bæremolekyl/stabilisator for faktor VII Er viktig for plateadhesjon «Limer» blodplater til subendotel Spørsmål 15: Ved primær hemostase, hva er den riktige rekkefølgen? Ranger fra først til sist: Karskade [nedtrekkmeny] Plateadhesjon [nedtrekkmeny] Plateaktivering [nedtrekkmeny] Plateaggresjon [nedtrekkmeny] Karskade = 1 Plateadhesjon = 2 Plateaktivering = 3 Plateaggresjon = 4

9 Side 9 av 35 Del 4: Arne oppsøker fastlegekontoret fordi han i den siste uken har følt seg meget sliten. Han forteller at han alltid har gått ukentlige turer med kona, men må nå stoppe opp og ta seg lengre pauser. På legekontoret lytter legen på hjertet, måler blodtrykk på overarmen som er 120/70, tar blodprøver og elektrokardiogram (EKG). Legen hører også en knatrelyd nederst i lungene. For en måned siden hadde Arne en halsbetennelse i to uker med høy feber, uten å oppsøke lege. Knatrelyder fra auskultasjonen (lytte med stetoskop) i oppgave kan skyldes blant annet lungebetennelse eller vannansamling i lungene. Basert på undersøkelsene på legekontoret blir Arne kjørt direkte til sykehuset med mistanke om mitralklaff kollaps (som ikke lukker skikkelig for tilbakestrøm av blod til lungene) og mulig endokarditt. Endokarditt er en betennelse i hjertet, som kan skyldes ubehandlet bakteriell infeksjon. På sykehuset behandles han med antibiotika, og det blir også operert inn en ny mitralklaff. Spørsmål 1: Her vises mikroskopisk Gram-preparat fra hjerteklaffen. Hvilken bakterie ser du? Escherichia coli Streptococcus pyogenes Neisseria meningitidis Clostridium tetani Streptococcus pyogenes Del 5: Arne oppsøker fastlegekontoret fordi han i den siste uken har følt seg meget sliten. Han forteller at han alltid har gått ukentlige turer med kona, men må nå stoppe opp og ta seg lengre pauser. På legekontoret lytter legen på hjertet, måler blodtrykk på overarmen som er 120/70, tar blodprøver og elektrokardiogram (EKG). Legen hører også en knatrelyd nederst i lungene. For en måned siden hadde Arne en halsbetennelse i to uker med høy feber, uten å oppsøke lege. Knatrelyder fra auskultasjonen (lytte med stetoskop) i oppgave kan skyldes blant annet lungebetennelse eller vannansamling i lungene. Basert på undersøkelsene på legekontoret blir Arne kjørt direkte til sykehuset med mistanke om mitralklaff kollaps (som ikke lukker skikkelig for tilbakestrøm av blod til lungene) og mulig endokarditt. Endokarditt er en betennelse i hjertet, som kan skyldes ubehandlet bakteriell infeksjon. På sykehuset behandles han med antibiotika, og det blir også operert inn en ny mitralklaff. Spørsmål 1: Riktig svar er Streptococcus pyogenes. Hvilke andre sykdomsbilder kan denne bakterien gi? Angi de tre svarene du mener er de mest riktige.

10 Side 10 av 35 Tonsilitt/akutt halsbetennelse Barselfeber Psoriasis Nekrotiserende fasciitt Dyp venetrombose Ekkymoser Tonsilitt/akutt halsbetennelse Barselfeber Nekrotiserende fasciitt Spørsmål 2: Hvordan kan denne bakterien bidra til å gi endokarditt? Ved å bruke opp oksygenet i blod Bakterien injiserer kapsel inn i klaffevevet Bakterien skiller ut penicillinase Bakteriene danner en biofilm og vegetasjoner på klaffen Bakteriene danner en biofilm og vegetasjoner på klaffen Spørsmål 3: Hvilke virulensfaktorer har Streptococcus pyogenes? Angi de tre svarene du mener er de mest riktige. Kapsel Ribosomer Teikoinsyre Grønne kloroplaster Eksotoksiner / porer Kininer Kapsel Teikoinsyre Eksotoksiner / porer Spørsmål 4: Pasienten får forverret almenntilstand til tross for penicillin-behandling. Hva kan forklaringen være? Bakterien har begynt å uttrykke mer kapsel og kapselen er i veien Bakterien uttrykker penicillinase som spalter penicillin Bakteriens penicillinbindende protein er endret slik at penicillin ikke binder seg Bakteriens ribosom har forandret seg slik at translasjonen ikke går som normalt Bakteriens penicillinbindende protein er endret slik at penicillin ikke binder seg

11 Side 32 av 35 Oppgave: MED1100_OPPGAVE4_H15_ORD Influensa er en sykdom forårsaket av influensavirus. Spørsmål 1: Hva slags prøvemateriale vil du ta for å påvise influensavirus ved mistanke om influensa? Velg de to mest riktige alternativene. Ta dyp neseprøve og / eller halspensel på prøvepinne Be pasienten spytte i et rent plastrør Ta blodprøve Ta nasofarynksaspirat Ta røntgen thoraks Ta dyp neseprøve og / eller halspensel på prøvepinne Ta nasofarynksaspirat Spørsmål 2: Hvordan vil du forsende prøvematerialet for å påvise influensavirus ved mistanke om influensa? Forsendes i sterilt saltvann Forsendes i sterilt plastrør uten tilsetning Forsendes i virustransportmedium Serum sendes i Vacutainer-rør Forsendes i virustransportmedium Spørsmål 3: Influensavirus utskilles i luftveiene og kan overføres mellom personer ved hjelp av dråper og dråpekjerner. Hva er en dråpekjerne? Mikrober bundet til støvpartikler Mikrober i inntørkede dråper En mindre variant av dråper som kalles smådråper Fritt virus Mikrober i inntørkede dråper Spørsmål 4: Hvilke muligheter har vi for påvisning av influensavirus i en luftveisprøve? Velg de tre mest riktige alternativene. Dyrkning av virus på blodagar Dyrking av virus i cellekultur Påvisning av virus ved immunfluorescence Påvisning av influensavirus-spesifikt IgM Påvisning av virusnukleinsyre ved PCR Dyrking i blodkulturflasker Dyrking av virus i cellekultur Påvisning av virus ved immunfluorescence Påvisning av virusnukleinsyre ved PCR

12 Side 33 av 35 Spørsmål 5: Hvordan er arvestoffet hos influensavirus organisert? Lineært dobbeltrådet DNA Lineært enkeltrådet RNA Segmentert (oppdelt) enkelttrådet RNA Segmentert (oppdelt) enkelttrådet DNA Segmentert (oppdelt) enkelttrådet RNA Spørsmål 6: Hvordan foregår syntesen av influensavirusproteiner? Virus mrna blir translatert til proteiner av virusets ribosomer inne i viruspartikkelen Virus mrna blir translatert til proteiner av cellens ribosomer inne i viruspartikkelen Virus mrna blir translatert til proteiner av cellens ribosomer i cellens cytoplasma Virus mrna blir translatert til proteiner av virusets ribosomer i cellens cytoplasma Virus mrna blir translatert til proteiner av cellens ribosomer i cellens cytoplasma Spørsmål 7: Forrige sesong ble influensa forårsaket av to typer influensa A-virus, henholdsvis subtype H1N1 og subtype H3N2. Hva sier disse betegnelsene om forskjellen på de to subtypene? Angi de to svarene du mener er de mest riktige. De består av hybride H1 og H3 varianter av hemagglutinin De har hver sin variant av nevraminidase, henholdsvis N1 og N2 De består av hybride N1 og N2 varianter av nevraminidase De beskriver hvilket dyr smitten kommer fra, for eksempel H1 fra svin, H3 fra menneske og H5 fra fugl De har hver sin variant av hemagglutinin, henholdvis H1 og H3 De har hver sin variant av nevraminidase, henholdsvis N1 og N2 De har hver sin variant av hemagglutinin, henholdvis H1 og H3 Spørsmål 8: Hva er antigen «shift» hos influensavirus A? Utskifting av aminosyrer i virusproteiner på grunn av punktmutasjoner i influensa A-virusets gener Utveksling av RNA-segmenter mellom forskjellige influensavirus A-subtyper To ulike influensavirus A subtyper opptrer samtidig I løpet av influensaepidemien blir en influensavirus A subtype erstattet av en annen Utveksling av RNA-segmenter mellom forskjellige influensavirus A-subtyper Spørsmål 9: Hemagglutininet på virusets overflate er også viktig ved influensavirusinfeksjon. Hva er dets funksjon? Agglutinerer erytrocytter i blodårene og bidrar derved til sykdommens alvorlighetsgrad Blokkerer komplement-indusert lyse av virusmembranen Viktig som markør i epidemiologiske studier, men den biologiske funksjonen er ukjent Det binder virus til reseptor på celleoverflaten Det binder virus til reseptor på celleoverflaten

13 Side 34 av 35 Spørsmål 10: Influensavirusets nevraminidase er viktig i virusets infeksjonssyklus. Hvilken funksjon har dette enzymet? Binder viruset til reseptor på celleoverflaten Frigjør nydannet virus fra celleoverflaten Fremmer effektiv dannelse av virus ved å degraderer cellulært mrna Degraderer cellemembranen slik at modent virus slipper ut av cellen Frigjør nydannet virus fra celleoverflaten Spørsmål 11: I tillegg til influensavirus A finnes også influensavirus B og C. Influensavirus C er ikke med i influensavaksinen. Hva er grunnen til det? Influensa C virusinfeksjoner for kommer svært sjelden Influensa C virusinfeksjoner gir ingen eller svært få symptomer Antistoffer mot influensa A og B beskytter også mot influensa C Influensa C virus har liten evne til spredning Influensa C virusinfeksjoner gir ingen eller svært få symptomer Spørsmål 12: Spanskesyken var et pandemisk influensavirus som tok livet av mange millioner mennesker. Hvilket utsagn er mest korrekt? Spanskesyken ble forårsaket av et influensa A virus, subtype H3N2 med opphav fra fugl Spanskesyken ble forårsaket av et influensa A virus, subtype H1N1 med opphav fra fugl Spanskesyken ble forårsaket av et influensa B virus Spanskesyken ble forårsaket av et influensa B virus som muterte under 1. verdenskrig Spanskesyken ble forårsaket av et influensa A virus, subtype H1N1 med opphav fra svin Spanskesyken ble forårsaket av et influensa A virus, subtype H1N1 med opphav fra fugl Spørsmål 13: Små barn rammes hyppig av virale luftveisinfeksjoner. Hvilke tre virustyper forekommer oftest epidemisk i vinterhalvåret? RS-virus, cytomegalovirus og metapneumovirus RS-virus, metapneumovirus og influensavirus Influensavirus, herpesvirus og parainfluensavirus Adenovirus, influensavirus og enterovirus RS-virus, metapneumovirus og influensavirus Spørsmål 14: Influensavaksinen er en inaktivert vaksine som inneholder flere virusstammer. Vaksinestammene kan variere noe fra år til år, men sammensetningen av hovedtyper har vært konstant gjennom mange år. Hvilken sammensetning inneholder denne vaksinen? 1 type A, 1 type B og pandemivaksine 1 type A og 1 type B 2 typer A og 1 type B 1 type A og 2 typer B

14 Side 35 av 35 2 typer A og 1 type B Spørsmål 15: Viral replikasjon foregår intracellulært i vertscellen. Virusproteiner syntetiseres ofte som polyproteiner som bearbeides av virale proteaser. Hvilken påstand er mest korrekt? Polyproteinsyntesen foregår i cellekjernen for både RNA-virus og DNA-virus Polyproteinsyntesen foregår i cellekjernen for RNA-virus og i cytoplasma for DNA-virus Polyproteinsyntesen foregår i cytoplasma for RNA-virus og i cellekjernen for DNA-virus Polyproteinsyntesen foregår i cytoplasma for både RNA-virus og DNA-virus Polyproteinsyntesen foregår i cytoplasma for både RNA-virus og DNA-virus

BIOS 1 Biologi

BIOS 1 Biologi . Figurer kapittel 10: Menneskets immunsystem Figur s. 281 En oversikt over immunsystemet og viktige celletyper.> Immunsystemet Uspesifikt immunforsvar Spesifikt immunforsvar Ytre forsvar: hindrer mikroorganismer

Detaljer

Figurer kap 6: Menneskets immunforsvar Figur s. 156

Figurer kap 6: Menneskets immunforsvar Figur s. 156 Figurer kap 6: Menneskets immunforsvar Figur s. 156 kjemiske forbindelser bakterie røde blodceller fagocytt kapillæråre Huden blir skadet, og mikroorganismer kommer inn i kroppen. Mange fagocytter beveger

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Immunforsvaret Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Vi skal lære om bakterier og virus hvordan kroppen forsvarer seg mot skadelige bakterier og virus hva vi kan gjøre for å beskytte

Detaljer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 13 Immunforsvar, smittespredning og hygiene

Figurer og tabeller kapittel 13 Immunforsvar, smittespredning og hygiene Side 262 Øre med ørevoks Øye med tårer Munn med spytt og slimhinner Slimhinner med normalflora Flimmerhår og slim i luftveier Hud med normalflora Magesyre Slimhinner med normalflora i urinveier og skjede

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 17. desember 2015 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Klargjøring av spørreord som brukes i oppgavene: Hva, Hvilke,

Detaljer

Oppgave: MED1100-3_OPPGAVE1_V17_ORD

Oppgave: MED1100-3_OPPGAVE1_V17_ORD Side 2 av 39 Oppgave: MED1100-3_OPPGAVE1_V17_ORD Del 1: Oppgaver i fysiologi Spørsmål 1: Hvordan fordeler blodet seg i sirkulasjonssystemet? Mest blod vil være i kapillærene, siden de samlet sett har størst

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

Influensavaksiner - fra produksjon til injeksjon

Influensavaksiner - fra produksjon til injeksjon Influensavaksiner - fra produksjon til injeksjon Kine Willbergh og Hilde Bakke Avdeling for vaksine Vaksinedagene 7.-8. september 2006 1 Disposisjon Influensavaksiner, ulike typer» Levende, svekket vaksine

Detaljer

Sirkulasjonssystemet. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU. Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening

Sirkulasjonssystemet. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU. Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening Sirkulasjonssystemet v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening Blodet Celler (99% ery) og væske (plasma) Plasma- organiske

Detaljer

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom)

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) Versjon av 2016 1. HVA ER MKD 1.1 Hva er det? Mevalonat kinase-mangel er en genetisk sykdom. Det er en

Detaljer

Er vi lei av influensa og pandemi nå? Jan-Erik Berdal Infeksjons medisinsk avdeling Ahus

Er vi lei av influensa og pandemi nå? Jan-Erik Berdal Infeksjons medisinsk avdeling Ahus Er vi lei av influensa og pandemi nå? Jan-Erik Berdal Infeksjons medisinsk avdeling Ahus 1918 Hva? Hvordan? Hvorfor? Disposisjon Om pandemier Om viruset Om hva vi er bekymret for Om hva vi blir syke av

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 1. HVA ER REVMATISK FEBER? 1.1. Om revmatisk feber Revmatisk feber er forårsaket

Detaljer

Hjertet 21.05.2012. Sirkulasjonssystemet. Del 3. 3.7 Hjertesykdommer. Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene

Hjertet 21.05.2012. Sirkulasjonssystemet. Del 3. 3.7 Hjertesykdommer. Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

Luftveisinfeksjoner - PCR-basert diagnostikk. Anne-Marte Bakken Kran Overlege, førsteamanuensis Mikrobiologisk avd. UOS Ullevål

Luftveisinfeksjoner - PCR-basert diagnostikk. Anne-Marte Bakken Kran Overlege, førsteamanuensis Mikrobiologisk avd. UOS Ullevål Luftveisinfeksjoner - PCR-basert diagnostikk Anne-Marte Bakken Kran Overlege, førsteamanuensis Mikrobiologisk avd. UOS Ullevål Temaer PCR-basert mikrobiologisk diagnostikk Klinisk betydning av funn/fravær

Detaljer

Blod og Beinmarg. Bruk av oljeimmersjon. Legg preparatet på objektbordet Legg en LITEN oljedråpe på dekkglasse.

Blod og Beinmarg. Bruk av oljeimmersjon. Legg preparatet på objektbordet Legg en LITEN oljedråpe på dekkglasse. Blod og Beinmarg Michael Daws Bruk av oljeimmersjon Legg preparatet på objektbordet Legg en LITEN oljedråpe på dekkglasse 1 Bruk av oljeimmersjon Still inn med x100-linsen. NB: Bruk ingen andre linser

Detaljer

Blodutstryk kan avsløre leukemi

Blodutstryk kan avsløre leukemi Blodutstryk kan avsløre leukemi Men det meste skjer nå ved hjelp av automatiske celletellere BLOD Blod består av: vann oppløste stoffer celler Etter sentrifugering: plasma/serum ca 60% blodceller ca 40

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet hjertet pumper ut blod, og trekker seg sammen etterpå. Hvis du kjenner på en arterie, kan du føle hvert hjerteslag, hjertet pulserer. Derfor kalles arteriene pulsårer. Det er disse pulsårene som frakter

Detaljer

Fasit til eksamensoppgavene

Fasit til eksamensoppgavene Fasit til eksamensoppgavene 1 a. carotis (halspulsåren) 10 2 arcus aortae (aortabuen) a. pulmonalis dexter (høyre lungearterie) Hjertet og sirkulasjonssystemet 3 a. coronaria sinistra (venstre koronararterie)

Detaljer

Undersøkelse og behandling av KREFT

Undersøkelse og behandling av KREFT Undersøkelse og behandling av KREFT Vi følger en mann fra fastlege til behandling Innledning Du vil nå se flere bilder med tekst under. Bildene og teksten forteller hva som kan skje på et sykehus når du

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

ved inflammatorisk tarmsykdom

ved inflammatorisk tarmsykdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsykdom www.adacolumn.net INNHOLD Mage-tarmkanalen...4 Ulcerøs kolitt...6 Crohns sykdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Slik fungerer Adacolumn...12 Behandling

Detaljer

Kan jeg gå i barnehagen i dag?

Kan jeg gå i barnehagen i dag? Kan jeg gå i barnehagen i dag? En brosjyre om barn, barnehage og sykdom Revidert 20.10.2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE SOM HAR BARN I LØKEBERGSTUA BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til

Detaljer

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom A gentle revolution in IBD therapy innhold Mage-tarmkanalen...4 Ulcerøs kolitt...6 Crohns sykdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Slik fungerer Adacolumn...12

Detaljer

Undersøkelse og behandling av KREFT

Undersøkelse og behandling av KREFT Undersøkelse og behandling av KREFT Vi følger en kvinne fra fastlege til behandling Innledning Du vil nå se flere bilder med tekst under. Bildene og teksten forteller hva som kan skje på et sykehus når

Detaljer

Immunitet hos eldre. Lisbeth Meyer Næss Divisjon for smittevern. Vaksinedagene 2010

Immunitet hos eldre. Lisbeth Meyer Næss Divisjon for smittevern. Vaksinedagene 2010 Immunitet hos eldre Lisbeth Meyer Næss Divisjon for smittevern Vaksinedagene 2010 Andelen eldre i befolkningen øker 14 % av befolkning 12 10 8 6 4 2 2010 2020 2060 0 67-79 80- Alder Antall > 65 år 2010:

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

NV Sykdom og helsesvikt

NV Sykdom og helsesvikt NV-210 1 Sykdom og helsesvikt Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 NV-210 høsten 2016 Flervalg Automatisk poengsum 2 Oppgave 1 A Skriveoppgave Manuell poengsum 3 Oppgave 1 B Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Immunsystemet

Flervalgsoppgaver: Immunsystemet Flervalgsoppgaver - immunsystemet Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Immunsystemet 1 Vaksinasjon der det tilføres drepte, sykdomsfremkallende virus gir A) passiv, kunstig immunitet B) aktiv kunstig,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE Korrigert av kommuneoverlege Anne-Line Sommerfeldt april 2012 Smittsomme sykdommer opptrer hyppig blant barn, og barnehagen er en arena for å føre sykdommer videre.

Detaljer

Helsenett.no - Sist oppdatert torsdag 15. november 2012 13:59 Skrevet av Helsenett. Malaria

Helsenett.no - Sist oppdatert torsdag 15. november 2012 13:59 Skrevet av Helsenett. Malaria Malaria Malaria er en febersykdom som skyldes parasitter i blodet. Sykdommen overføres av mygg som er stikker i skumringstiden, fra solnedgang til soloppgang. De fire malariaparasittene som kan gi sykdom

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Lyme Artritt Versjon av 2016 1. HVA ER LYME ARTRITT? 1.1 Hva er det? Lyme artritt er en av sykdommene som skyldes bakterien Borrelia burgdorferi (Lyme borreliose).

Detaljer

Barn med luftveissymptomer. Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad

Barn med luftveissymptomer. Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad Barn med luftveissymptomer Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad 2 Jeg trenger en time til legen... Nå har hun vært så syk så lenge... Kan det være noe farlig...

Detaljer

Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt

Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Sesongvaksinen Ny sammensetning hvert år Trivalent vaksine som inneholder tre inaktiverte

Detaljer

Kreftforskning.no/myklebost. Eva Wessel Pedersen. Cancer Stem Cell Innovation Centre

Kreftforskning.no/myklebost. Eva Wessel Pedersen. Cancer Stem Cell Innovation Centre Stam Celler og Kreft Eva Wessel Pedersen Avdeling for Tumorbiologi,, Radium Hospitalet Cancer Stem Cell Innovation Centre Oversikt Stamceller generelt Hvorfor vi forsker på stamceller Kreft-stamceller

Detaljer

Cellebiologiske prosesser som respons på virusinfeksjon

Cellebiologiske prosesser som respons på virusinfeksjon Cellebiologiske prosesser som respons på virusinfeksjon PBM 336 2005 Siri Mjaaland Infeksjoner - immunresponser 1 Figure 2-49 Interferoner Uspesifikk immunitet viral infeksjon stimulerer direkte produksjon

Detaljer

Stamceller og blodcelledannelse

Stamceller og blodcelledannelse Stamceller og blodcelledannelse Haakon Breien Benestad Avd. Fysiologi, IMB, UiO h.b.benestad@medisin.uio.no Dagens første tema Blodcelledannelse fra stamceller Noen reguleringsmekanismer for blodcelledannelsen

Detaljer

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3 Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

Forløp av ikke-adaptiv og adaptiv immunrespons. Mononukleære celler, metylfiolett farging

Forløp av ikke-adaptiv og adaptiv immunrespons. Mononukleære celler, metylfiolett farging Forløp av ikke-adaptiv og adaptiv immunrespons Mononukleære celler, metylfiolett farging 1 Nøytrofile granulocytter Gjenkjennelsesprinsipper medfødt vs. adaptiv immunitet Toll Like Receptors Mikroorganismer

Detaljer

Influensaliknende sykdom/influenza-like illness 2004-05 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13. Uke/Week

Influensaliknende sykdom/influenza-like illness 2004-05 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13. Uke/Week 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 % pasienter med ILS % of patients with ILI Influensaovervåking 2012-13, uke 8 Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke

Detaljer

Henoch-Schönlein Purpura

Henoch-Schönlein Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Henoch-Schönlein Purpura Versjon av 2016 1. OM HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA (HSP) 1.1 Hva er det? Henoch-Schönlein purpura (HSP) er en tilstand der veldig små

Detaljer

Lag riktige setningar

Lag riktige setningar Smittsomme sjukdommar Lag riktige setningar Set saman setningane slik at dei gir meining. Bakteriar og virus Når bakteriar og virus kjem inn i kroppen, Friske menneske har ein kroppstemperatur Når vi har

Detaljer

Informasjon til foresatte med barn i barnehage.

Informasjon til foresatte med barn i barnehage. INNHOLD Informasjon til foresatte med barn i barnehage s 3 Feber s 4 Hoste s 4 Vondt i halsen s 4 Øreverk s 5 Puss i øyet s 5 Forkjølelse / snørr s 5 Omgangssyke s 6 Influensa s 6 Vannkopper s 7 Brennkopper

Detaljer

Juvenil Dermatomyositt

Juvenil Dermatomyositt www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Dermatomyositt Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Er sykdommen forskjellig hos barn og voksne? Dermatomyositt hos voksne (DM) kan være sekundært

Detaljer

Del I: Hjemme fra barnehagen

Del I: Hjemme fra barnehagen Ordinær eksamen, Modul 1 (MED/OD1100), blokk 3 Vår 2015 Torsdag 18. juni 2015 kl. 09:00-14:00 Oppgavesettet består av 3 sider, og 2 vedlegg. Hjelpemidler: kalkulator av typen Citizen SR-270X Del I: Hjemme

Detaljer

NRRs KARANTENEBESTEMMELSER

NRRs KARANTENEBESTEMMELSER NRRs Karantenebestemmelser 2007Gyldig fra 19.05.07 Side 1 av 5 LDK/rw NRRs KARANTENEBESTEMMELSER Ved mistanke om, eller dersom det er konstatert smittsom sykdom i en bestand, skal hele bestanden holdes

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER

KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER eg har brukt mye tid på å forsøke å løse noen av kroppens mysterier. Da jeg begynte på doktorskolen fant jeg fort ut at det å lære om den fantastiske kroppen

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? En veileder for foreldre og personal i Rødlandsmyrå barnehage Vedtatt i Samarbeidsutvalget: 14.03.11 Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille

Detaljer

Til ansatte i Overhalla kommune

Til ansatte i Overhalla kommune Til ansatte i Overhalla kommune I den senere tid har det vært høyt fokus på Influensaviruset H1N1 (også kalt svineinfluensa) i media. Folkehelsa forventer at det vil komme et utbrudd over hele landet,

Detaljer

Kompresjonsbehandling

Kompresjonsbehandling Kompresjonsbehandling Råd og informasjon til pasienter med venesykdom Blodsirkulasjon Blodsirkulasjonen kan enklest forklares gjennom de tre hovedelementene: hjertet, arteriene og venene. Hjertet pumper

Detaljer

Kontinuasjonseksamen/Utsatt prøve, Modul 1, blokk 3 Vår 2015. 1. Forklar begrepene betennelse og infeksjon. Hva er forskjellen?

Kontinuasjonseksamen/Utsatt prøve, Modul 1, blokk 3 Vår 2015. 1. Forklar begrepene betennelse og infeksjon. Hva er forskjellen? Kontinuasjonseksamen/Utsatt prøve, Modul 1, blokk 3 Vår 2015 Onsdag 12. august 2015 kl. 09:00-14:00 Oppgavesettet består av 4 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen Citizen SR-270X

Detaljer

akutte leukemier Peter Meyer Seksjonsoverlege Avdeling blod og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus

akutte leukemier Peter Meyer Seksjonsoverlege Avdeling blod og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus akutte leukemier Peter Meyer Seksjonsoverlege Avdeling blod og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus akutte leukemier hva er akutt leukemi utredning behandling veien videre akutte leukemier blodkreft

Detaljer

KURS I EKKOKARDIOGRAFI

KURS I EKKOKARDIOGRAFI KURS I EKKOKARDIOGRAFI kurs nr. O-24197 torsdag 4. mars 2009 Medfødte hjertefeil AXIOM 1 The child is not a little man AXIOM 2 The neonate is not a little child SPESIELLE FORHOLD VED PEDIATRISK KARDIOLOGISK

Detaljer

ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010

ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010 ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010 1 SYKEHISTORIE 48 år gammel mann. Tidligere hypertensjon og kroniske nakkesmerter. Ingen medikamenter Vekttap 18 kg. Kvalme og oppkast.

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr Flervalgsoppgaver gassutveksling i dyr Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Gassutveksling dyr 1 Gassutveksling i pattedyr skjer i A) alveoler og vener B) bronkioler og kapillærer C) alveoler og

Detaljer

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber Versjon av 2016 1. HVA ER TRAPS 1.1 Hva er det? TRAPS er

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 1. HVA ER REVMATISK FEBER? 1.1. Om revmatisk feber Revmatisk feber er forårsaket

Detaljer

Praktisk barnekardiologi. Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital

Praktisk barnekardiologi. Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital Praktisk barnekardiologi Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital Pasient 1 Pasient 1 2 åring med høy feber, snør og hoste temp 39 grader ører og hals litt røde ingen fremmedlyder over lungene men bilyd over

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 05HOEM2 2- Prøve i anatomi og fysiologi. 20.2.20 (2.forsøk) På spørsmål -25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt eller mest korrekt. Riktig svar på spørsmål -25

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

HIV / AIDS -infeksjon - behandling

HIV / AIDS -infeksjon - behandling HIV / AIDS -infeksjon - behandling HIV / AIDS 1981 første gang anerkjent som distinkt sykdom Opprinnelig overført fra sjimpanse Viruset kan ha sirkulert fra 1915-1941 Trolig sirkulert blant populasjoner

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Bechets Sykdom Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1. Hvordan blir sykdommen diagnostisert? Diagnosen stilles først og fremst på bakgrunn av symptombildet

Detaljer

Parvovirusinfeksjoner Virologi, Klinikk, Patogenese, Diagnostikk. Halvor Rollag Mikrobiologisk institutt Rikshospitalet

Parvovirusinfeksjoner Virologi, Klinikk, Patogenese, Diagnostikk. Halvor Rollag Mikrobiologisk institutt Rikshospitalet Parvovirusinfeksjoner Virologi, Klinikk, Patogenese, Diagnostikk Halvor Rollag Mikrobiologisk institutt Rikshospitalet Hundeparvovirus-infeksjoner Erythema infectiousum (Parvovirus B19) HPB19 Hydrops foetalis

Detaljer

Viktig informasjon for pasienter

Viktig informasjon for pasienter Ditt navn: Din adresse: Ditt telefonnummer: Din leges navn: _ Din leges adresse: _ Behandling av psoriasis med Stelara Viktig informasjon for pasienter Din leges telefonnummer: _ Her kan du notere legens

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? 1 KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være

Detaljer

HEMODYNAMIKK -MER ENN SYSTOLISK OG DIASTOLISK BLODTRYKK

HEMODYNAMIKK -MER ENN SYSTOLISK OG DIASTOLISK BLODTRYKK 1 2 Nasjonal paramedic utdanning kull 2-2004 2006 Innhold Totalt 21 sider/ 4698 ord. Dato 24.03. 2009 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Avgrensning 3 1. Sirkulasjons og trykklære 5 1.1 Newtons bevegelseslover

Detaljer

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Rapport Tid Torsdag 13.1.2011 kl. 11.00 Innhold Statusrapport om influensasituasjonen. Sendt til Helsedirektoratet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet,

Detaljer

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) Versjon av 2016 1. HVA ER JUVENIL SPONDYLARTRITT/ENTESITT RELATERT ARTRITT (SpA-ERA) 1.1 Hva er

Detaljer

Viktig informasjon for pasienter

Viktig informasjon for pasienter Ferdigfylte Stelara -sprøyter! Behandling av psoriasis med Stelara Viktig informasjon for pasienter 2 Dette heftet inneholder viktig informasjon om Stelara (ustekinumab) som du har fått foreskrevet til

Detaljer

Informasjon til deg som har. myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til deg som har. myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til deg som har myelodysplastisk syndrom (MDS) 1. Hva er MDS? Myelodysplastisk syndrom (MDS) er et samlingsnavn for en gruppe tumorsykdommer som har sitt utgangspunkt i bloddannende stamceller

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 31. mars 2016 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Eksamensoppgaven består av 5 oppgaver med delspørsmål og er på 9

Detaljer

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler?

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Symptomer og sykdom ved eksponering for bioaerosoler Helse effekter Infeksjon Patogener Toksiske effekter Mykotoksiner Inflammasjon Uspesifikt medfødt immunforsvar

Detaljer

Atrieflimmer. En informasjonsbrosjyre

Atrieflimmer. En informasjonsbrosjyre Atrieflimmer En informasjonsbrosjyre Brosjyren er utarbeidet av Boehringer Ingelheim Norway KS og Sanofi Aventis i samarbeid med seksjonsoverlege dr. med. Frederic Kontny, Volvat Medisinske senter Oslo.

Detaljer

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Barn

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Barn 1 Spørreskjema om influensa og vaksiner - Barn Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig. I de små avkrysningsboksene setter du et kryss for

Detaljer

Atrieflimmer. En informasjonsbrosjyre

Atrieflimmer. En informasjonsbrosjyre Atrieflimmer En informasjonsbrosjyre Brosjyren er utarbeidet av Boehringer Ingelheim Norway KS og Sanofi Aventis i samarbeid med seksjonsoverlege dr. med. Frederic Kontny, Volvat Medisinske senter Oslo.

Detaljer

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma, KOLS, hjertesvikt Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette

Detaljer

PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK

PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK Hva er pandemisk influensa? Pandemisk influensa er en sykdom som skyldes et helt nytt influensavirus som få vil være motstandsdyktige mot og som smitter lett mellom

Detaljer

NITO Bioingeniørfaglig Institutt kurs i Immunologi The Edge, Tromsø, 11. februar 2015. Generell Immunologi

NITO Bioingeniørfaglig Institutt kurs i Immunologi The Edge, Tromsø, 11. februar 2015. Generell Immunologi NITO Bioingeniørfaglig Institutt kurs i Immunologi The Edge, Tromsø, 11. februar 2015 Generell Immunologi Tor B Stuge Immunologisk forskningsgruppe, IMB Universitetet i Tromsø Innhold: 1. Immunsystemets

Detaljer

Attakkforløp HUS 27.05.15

Attakkforløp HUS 27.05.15 Behandlingsforløp ved multippel sklerose-attakker Utarbeidet av Anne Britt Skår, Lars Bø, Randi Haugstad og Tori Smedal. Behandlingsforløpet ved multippel sklerose-attakker vil være forskjellig ulike steder

Detaljer

Oppgave 2b V1979 Hvor i cellen foregår proteinsyntesen, og hvordan virker DNA og RNA i cellen under proteinsyntesen?

Oppgave 2b V1979 Hvor i cellen foregår proteinsyntesen, og hvordan virker DNA og RNA i cellen under proteinsyntesen? Bi2 «Genetikk» [3B] Målet for opplæringa er at elevane skal kunne gjere greie for transkripsjon og translasjon av gen og forklare korleis regulering av gen kan styre biologiske prosessar. Oppgave 2b V1979

Detaljer

Innledning om ERYTROPOIETISK PROTOPORFYRI

Innledning om ERYTROPOIETISK PROTOPORFYRI Atle Brun NAPOS Innledning om ERYTROPOIETISK PROTOPORFYRI Hvorfor gir lyset smerter i huden? Hva er det som er galt i kroppen ved denne sykdommen? Hvorfor gir lyset smerter i huden? Hvorfor kan jeg tåle

Detaljer

Til deg som skal behandles med radioaktivt jod

Til deg som skal behandles med radioaktivt jod Til deg som skal behandles med radioaktivt jod 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Årsaker til høyt stoffskifte Høyt stoffskifte medfører økt energiforbruk fordi

Detaljer

Flervalgsoppgaver: proteinsyntese

Flervalgsoppgaver: proteinsyntese Flervalgsoppgaver - proteinsyntese Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Proteinsyntese 1 Hva blir transkribert fra denne DNA sekvensen: 3'-C-C-G-A-A-T-G-T-C-5'? A) 3'-G-G-C-U-U-A-C-A-G-5' B) 3'-G-G-C-T-T-A-C-A-G-5'

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER - CELLEBIOLOGI

FLERVALGSOPPGAVER - CELLEBIOLOGI FLERVALGSOPPGAVER - CELLEBIOLOGI Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Cellebiologi 1 Hvilken celleorganell er vanlig i både plante- og dyreceller? A) kloroplast B) cellevegg av cellulose C) mitokondrium

Detaljer

Overvåking av influensa i sykehus

Overvåking av influensa i sykehus Influensasesongen 2015/16 Overvåking av influensa i sykehus Område Smittevern, miljø og helse Avdeling for influensa Sammendrag 2 067 pasienter ble innlagt i sykehus med influensa i influensasesongen 2015/16

Detaljer

Hva er en vaksine? Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Hva er en vaksine? Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Hva er en vaksine? Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Utgangspunktet Mange infeksjonssykdommer gir langvarig / livslang immunitet Vaksinering har som mål å få kroppen til å utvikle samme immunitet

Detaljer

Influensa og immunsystemet Kristin G-I Mohn HUS, Influensasenteret i Bergen 13.06.13

Influensa og immunsystemet Kristin G-I Mohn HUS, Influensasenteret i Bergen 13.06.13 Influensa og immunsystemet Kristin G-I Mohn HUS, Influensasenteret i Bergen 13.06.13 Vakkert og virulent Virus - virulens - virkning Virus replikerer i luftveiene Aerosoler smitter Hemaggluttinin (HA)

Detaljer

GMO og samfunnsnytte. GMO-vurderingskriterier PGD og ukjent bærerstatus Norsk vaksineoppfinnelse

GMO og samfunnsnytte. GMO-vurderingskriterier PGD og ukjent bærerstatus Norsk vaksineoppfinnelse Tidsskrift fra Bioteknologinemnda Nr. 4/2009 18. årgang GMO og samfunnsnytte GMO-vurderingskriterier PGD og ukjent bærerstatus Norsk vaksineoppfinnelse Genmodifisert sukkerbete Vi er alle «bønder» Syntetisk

Detaljer

Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon

Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon Susanne G. Dudman, overlege dr. med. Avdeling for virologi, FHI Ebola seminar, Oslo kongress senter 10. desember 2014 Filovirus Marburg (1967) Ebola (1976)

Detaljer