PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Mirena 20 mikrogram/24 timer, intrauterint innlegg levonorgestrel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Mirena 20 mikrogram/24 timer, intrauterint innlegg levonorgestrel"

Transkript

1 Vis forsiktighet ved bruk av Mirena Oppsøk en spesialist for å få vite om du skal fortsette å bruke Mirena eller fjerne innlegget dersom noen av følgende tilstander foreligger eller opptrer for første gang når du bruker Mirena: migrene, asymmetrisk tap av synet eller andre symptomer som kan være tegn på forbigående hjerneinfarkt (midlertidig blokkering av blodforsyningen til hjernen) PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Mirena 20 mikrogram/24 timer, intrauterint innlegg levonorgestrel Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek. Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine. Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om: 1. Hva Mirena er, og hva det brukes mot 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Mirena 3. Hvordan du bruker Mirena 4. Mulige bivirkninger 5. Hvordan du oppbevarer Mirena 6. Ytterligere informasjon 1. HVA MIRENA ER, OG HVA DET BRUKES MOT Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten. Mirena brukes som prevensjonsmiddel og til behandling av unormalt kraftige menstruasjonsblødninger. Kvinner som i overgangsalderen bruker hormonerstatningsbehandling med østrogen kan bruke Mirena for å beskytte livmorslimhinnen. Mirena er et T-formet livmorinnlegg som etter innsetting frigjør hormonet levonorgestrel. T-formen gjør at innlegget tilpasser seg livmorens form. Den vertikale armen av T-innlegget inneholder en hormonkapsel med levonorgestrel. To tråder for fjerning er festet til øyet i den nedre enden av den vertikale armen. Levonorgestrel, virkestoffet i Mirena, er et syntetisk hormon som ligner et av de hormonene kroppen din produserer. Mirenas hormonkapsel frisetter levonorgestrel direkte til livmorslimhinnen i små mengder (ca. 20 mikrogram per 24 timer). Innlegget forhindrer graviditet ved å kontrollere livmorslimhinnens slik at den ikke blir forberedt på graviditet og ved å gjøre sekretet i livmorhalsen så tykt at sædcellene ikke kan komme inn i livmoren og befrukte egget. Innlegget påvirker også sædcellenes bevegelighet inne i livmoren, slik at befruktning forhindres. 2. HVA MÅ DU TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER MIRENA Generelle merknader Før du kan begynne å bruke Mirena vil legen stille deg noen spørsmål om din og dine nære slektningers personlige sykehistorie. Ca. 2 av 1000 kvinner som bruker Mirena på riktig måte blir gravid det første året. Ca. 7 av 1000 kvinner som bruker Mirena på riktig måte blir gravid i løpet av en 5-åsperiode. I dette pakningsvedlegget blir det beskrevet forskjellige situasjoner hvor du må ta ut Mirena eller hvor prevensjonseffekten av Mirena kan være redusert. I slike situasjoner bør du enten avstå fra samleie eller bruke andre ikke-hormonelle prevensjonsmidler i tillegg, f.eks. kondom eller en annen barrieremetode. Du skal ikke bruke en kalender- eller temperaturmetode. Disse metodene kan være upålitelige, ettersom Mirena virker inn på de månedlige endringene av kroppstemperaturen og slimhinnene i livmorhalsen. På samme måte som andre prevensjonsmetoder beskytter ikke Mirena mot HIV-infeksjon (AIDS) eller andre seksuelt overførbare sykdommer. Bruk ikke Mirena dersom du: er gravid eller tror du er gravid har pågående eller tilbakevendende infeksjon i underlivet har infeksjon i nedre urinveier har betennelse i livmoren etter fødsel har infeksjon i livmoren etter abort de siste 3 månedene har infeksjon i livmorhalsen har celleforandringer i livmorhalsen har kreft eller mistenkt kreft i livmorhalsen eller livmoren har en svulst som trenger progestogenhormoner for å vokse har unormal underlivsblødning av ukjent årsak har misdannelser eller forandringer i livmorhalsen eller livmoren, inkludert myom (knutedannelse), dersom disse påvirker livmorhulen har tilstander som kan medføre økt risiko for infeksjoner har pågående leversykdom eller leversvulster er allergisk (overfølsom) overfor levonorgestrel eller et av de andre innholdsstoffene i Mirena

2 blodforsyningen til hjernen) svært kraftig hodepine gulsott (gulfarget hud, øyne og/eller negler) markert økning i blodtrykket alvorlig hjerte-/karsykdom, f.eks. slag eller hjerteinfarkt Du bør kontakte lege: dersom du ikke lenger føler trådene i vagina dersom du kan kjenne innleggets nedre del dersom du tror du kan være gravid dersom du har vedvarende smerter i underlivet, feber eller unormal utflod dersom du eller din partner opplever smerte eller ubehag ved samleie Legen din må også vite om du har noen hjertesykdom. I visse tilfeller kan det være nødvendig å gi antibiotika som forebyggende tiltak ved innsetting eller uttak av Mirena, siden det kan være risiko for å få infeksjon i hjertet. Siden levonorgestrel kan påvirke omsetningen av glukose i kroppen dersom du er diabetiker, bør du kontrollere ditt blodsukkernivå. Uregelmessige blødninger kan maskere visse symptomer og tegn på polypper eller kreft. Rådfør deg med lege. Mirena er ikke en førstehåndsmetode for unge kvinner som aldri har vært gravide, eller for kvinner etter overgangsalder med forminsket livmor. Medisinsk undersøkelse/konsultasjon En undersøkelse før innsetting kan omfatte en celleprøve (Pap smear), undersøkelse av brystene og andre tester, f.eks. tester for infeksjoner, inkludert seksuelt overførbare sykdommer. Det skal foretas en gynekologisk undersøkelse for å fastslå livmorens posisjon og størrelse. Mirena er ikke egnet som angrepille (dagen etter samleie) mot uønsket graviditet. Infeksjoner Innsettingsrøret beskytter innlegget mot bakterier i forbindelse med innsettingen. Til tross for dette er det økt risiko for infeksjon i underlivet umiddelbart etter og i løpet av den første måneden etter innsettingen for brukere av kobberspiral, og en lignende risiko kan ikke utelukkes for Mirena. Infeksjoner i underlivet hos kvinner som bruker et livmorinnlegg er ofte relatert til seksuelt overførbare sykdommer. Risiko for infeksjon er større hvis kvinnen eller partneren har flere seksualpartnere. Dersom du ved bruk av Mirena får en underlivsinfeksjon bør denne behandles umiddelbart. Underlivsinfeksjoner kan redusere fruktbarheten og øke risikoen for graviditet utenfor livmoren i fremtiden. Mirena må tas ut ved tilbakevendende underlivsinfeksjoner eller infeksjon i livmorslimhinnen eller dersom en akutt infeksjon er alvorlig eller ikke reagerer på behandling i løpet av noen få dager. Oppsøk lege umiddelbart hvis du har vedvarende underlivssmerter, feber, smerte i forbindelse med samleie eller unormale blødninger. Utstøting Muskelsammentrekningene i livmoren under menstruasjon kan noen ganger forskyve eller støte ut livmorinnlegget. Mulige symptomer er smerte og unormale blødninger. Hvis livmorinnlegget forskyves, kan det redusere effekten. Dersom livmorinnlegget støtes ut er du ikke lengre beskyttet mot graviditet. Det anbefales at du leter etter trådene med en finger, for eksempel når du dusjer. Før forsiktig en finger inn i skjeden og kjenn trådene i bakre del av skjeden ved åpningen til livmormunnen. Ikke dra i trådene, for da kan du ved en feil dra ut Mirena. Hvis det er tegn som tyder på utstøtning eller du ikke kan føle trådene, må du unngå samleie eller bruke annet prevensjonsmiddel og rådføre deg med lege. Siden Mirena reduserer menstruasjonsblødningen, kan økt menstruasjonsblødning tyde på utstøting. Perforasjon I sjeldne tilfeller (som oftest ved innsetting) kan Mirena trenge gjennom eller lage hull i (perforere) livmorveggen. Dette kan nedsette beskyttelsen mot graviditet. Et livmorinnlegg som har lagt seg utenfor livmorhulen, er ikke effektivt, og må fjernes så snart som mulig. Risikoen for perforasjon kan øke hvis Mirena settes inn kort tid etter en fødsel (se pkt. 3. Når bør Mirena settes inn? ), hos kvinner som ammer eller hos kvinner der livmoren er fiksert og bøyd bakover (mot tarmen). Graviditet utenfor livmoren Graviditet oppstår svært sjeldent ved bruk av Mirena. Hvis du blir gravid mens du bruker Mirena, øker risikoen for at du bærer et foster utenfor livmoren (graviditet utenfor livmoren). Ca. 1 av 1000 kvinner som bruker Mirena riktig blir gravid utenfor livmoren i løpet av ett år. Denne hyppigheten er lavere enn hos kvinner som ikke bruker noen form for prevensjon (ca. 3 til 5 av 1000 kvinner per år). Risikoen er høyere for kvinner som allerede har opplevd en graviditet utenfor livmoren, kirurgiske inngrep på egglederne eller som har hatt en infeksjon i underlivet. Graviditet utenfor livmoren er en alvorlig tilstand som krever umiddelbar medisinsk behandling. Følgende symptomer kan tyde på graviditet utenfor livmoren, og du må oppsøke lege umiddelbart: Menstruasjonsblødningene dine har opphørt og deretter får du vedvarende blødning eller smerte Du har vage eller svært kraftige smerter i underlivet Du har normale tegn på graviditet, men du har også blødninger og føler deg svimmel. Svimmelhet Noen kvinner føler seg svimle etter at Mirena er satt inn. Dette er en normal fysisk reaksjon. Legen vil be deg om å hvile en stund etter at Mirena er satt inn. Forstørrede eggstokkfollikler (celler som omgir egg i eggstokken) Siden prevensjonseffekten av Mirena hovedsakelig skyldes preparatets lokale virkning, forstyrres eggløsningssyklusen vanligvis ikke hos kvinner i fruktbar alder. Noen ganger forsinkes nedbrytingen av follikkelen og follikkelutviklingen fortsetter. De fleste av disse folliklene gir ingen symptomer, men noen kan være ledsaget av underlivssmerter eller smerter under samleie. Disse forstørrede folliklene kan kreve behandling, men de forsvinner vanligvis av seg selv etter 2-3 måneder.

3 dersom du eller din partner opplever smerte eller ubehag ved samleie dersom du får plutselige forandringer i blødningsmønsteret (f.eks. dersom du vanligvis pleier å ha liten eller ingen menstruasjonsblødning og du i stedet begynner å få vedvarende blødning eller smerte eller begynner å blø kraftig) dersom du har andre medisinske problemer, f.eks. migrenehodepine eller kraftig tilbakevendende hodepine, plutselige synsproblemer, gulsott eller høyt blodtrykk. Bruk av andre legemidler sammen med Mirena: Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Metabolismen av levonorgestrel kan være økt ved samtidig bruk av andre legemidler (dvs. visse legemidler kan svekke effekten av hormonelle prevensjonsmidler), f.eks. legemidler mot epilepsi (f. eks. fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) og antibiotika (f. eks. rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz). Siden Mirena hovedsakelig virker lokalt, antas ikke dette å ha større betydning for effekten til Mirena. Graviditet og amming Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Graviditet er svært sjeldent hos kvinner som bruker Mirena. Men hvis Mirena støtes ut, er du ikke lenger beskyttet og må bruke annen form for prevensjon frem til du oppsøker lege. Enkelte kvinner (ca 20 %) får ikke menstruasjon når de bruker Mirena. Det behøver ikke bety at man er gravid fordi man ikke har sin menstruasjon. Dersom du ikke får menstruasjon på 6 uker og har andre symptomer på graviditet (f.eks. kvalme, tretthet, ømhet i brystene), bør du oppsøke lege for en undersøkelse og graviditetstest. Hvis du blir gravid med Mirena på plass, må du få fjernet Mirena så snart som mulig. Hvis Mirena forblir på plass under graviditet, øker risikoen for spontanabort, infeksjon eller for tidlig fødsel. Hormonet i Mirena frigjøres i livmoren. Dette betyr at fosteret lokalt utsettes for relativt høye hormonkonsentrasjoner, men mengden hormon som overføres gjennom blod og morkake er liten. Effekten av denne mengden hormoner bør tas i betraktning.. Det er imidlertid foreløpig ikke registrert noen misdannelser på barn i tilfeller der graviditeten har fortsatt til termin med Mirena på plass. Mirena kan brukes under amming. Hormonet i Mirena (levonorgestrel) er identifisert i små mengder i brystmelken hos ammende kvinner (0,1 % av dosen overføres til spedbarnet). Det er ikke sett noen negativ effekt på barnets vekst eller utvikling ved bruk av Mirena. Det er heller ikke sett effekt på mengden eller kvaliteten på morsmelken ved bruk av prevensjonsmetoder med hormonet progestogen alene. Kjøring og bruk av maskiner Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege. Mirena har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Mirena T-skjelettet til Mirena inneholder bariumsulfat, noe som gjør at det vises på røntgenundersøkelser. 3. HVORDAN DU BRUKER MIRENA Hvor effektivt er Mirena? Som prevensjonsmiddel er Mirena like effektivt som dagens mest effektive kobberspiraler. Risikoen for å bli gravid med Mirena når den settes inn riktig er omtrent 0,2 % det første året og totalt 0,7 % i løpet av 5 år. Risikoen for graviditet kan øke ved utstøting eller perforasjon. Ved kraftige menstruasjonsblødninger vil behandling med Mirena føre til en betydelig reduksjon i menstruasjonsblødningen allerede etter tre måneder. Noen brukere mister menstruasjonen helt. Når bør Mirena settes inn? Innlegget kan settes inn innen 7 dager etter påbegynt menstruasjon. Innlegget kan også settes inn umiddelbart etter en abort i første trimester, forutsatt at du ikke har noen underlivsinfeksjoner. Innlegget bør ikke settes inn før livmoren har fått tilbake sin normale størrelse etter en fødsel, og ikke tidligere enn 6 uker etter fødselen. Mirena kan erstattes med et nytt innlegg når som helst i løpet av menstruasjonssyklusen. Når Mirena brukes for å beskytte livmorslimhinnen ved østrogenbehandling i overgangsalderen, kan det settes inn når som helst hos en kvinne som ikke har noen menstruasjonsblødninger, eller i løpet av de siste dagene av menstruasjonen eller bortfallsblødningen. Mirena skal bare settes inn av en lege/helsepersonell som har erfaring med innsetting av Mirena. Hvordan settes Mirena inn? Etter en gynekologisk undersøkelse, setter legen inn et instrument som kalles spekulum i vagina, og livmorhalsen rengjøres med en antiseptisk oppløsning. Innlegget settes deretter inn i livmoren via et tynt, bøyelig plastrør. Skal Mirena kontrolleres regelmessig? Mirena bør kontrolleres 4-12 uker etter innsetting og deretter en gang i året hvis ikke legen din bestemmer noe annet. Hvor lenge kan Mirena brukes? Mirena gir beskyttelse mot graviditet i 5 år, deretter må det fjernes. Hvis du vil, kan du få satt inn et nytt Mirena-innlegg når det gamle er fjernet. Kan Mirena forårsake smerte eller ubehag? Du kan kjenne innsettingen, men det pleier ikke å gjøre spesielt vondt. I visse tilfeller kan lokalbedøvelse være nødvendig. Enkelte kvinner kan føle smerte og svimmelhet etter innsettingen. Dersom disse symptomene ikke forsvinner etter en halv times hvile, er det mulig at innlegget ikke sitter korrekt. En undersøkelse bør foretas, og om det er nødvendig, tas innlegget ut. Enkelte kvinner kan kjenne smerte (som menstruasjonskramper) de første ukene etter innsettingen. Du bør kontakte lege igjen dersom du har store smerter eller dersom

4 smerten fortsetter i mer enn 3 uker etter innsettingen av innlegget. Hvor lenge skal jeg vente med samleie etter innsettingen? For at kroppen din skal få hvile, er det best å vente et par dager etter innsettingen før du har samleie. Mirena vil imidlertid hindre graviditet så snart det er satt inn. Påvirker Mirena samleie? Verken du eller din partner merker innlegget under samleie. Dersom noen av dere skulle gjøre det, bør samleie unngås til en lege har kontrollert at innlegget sitter korrekt. Kan Mirena påvirke mine menstruasjoner? Bruk av Mirena påvirker blødningsmønsteret til alle kvinner i fruktbar alder. De 3-6 første månedene etter innsettingen er uregelmessige blødninger vanlig. Dette er helt normalt, men blødningsmønsteret bør etter denne perioden være noenlunde regelmessig og blødningsmengden bør ha minsket betraktelig. Ved bruk av Mirena for behandling av unormalt kraftige menstruasjonsblødninger, kan de uregelmessige blødningene være hyppigere og pågå i lengre tid. Det er sannsynlig at du vil få en gradvis reduksjon i antall blødningsdager og blødningsmengde hver måned. Hos noen kvinner stopper menstruasjonen etter hvert helt. Siden menstruasjonsblødningen vanligvis reduseres ved bruk av Mirena, får de fleste kvinner økt hemoglobinverdi i blodet. Dersom du ikke får noen menstruasjon når du bruker Mirena, skyldes det den effekten hormonet har på livmorslimhinnen. Ca 20 % av kvinnene i fruktbar alder blir med tiden blødningsfrie. Dine egne hormonnivåer forblir, til tross for at mensen kanskje har opphørt, normale. Når innlegget tas ut, vender menstruasjonene tilbake til det normale. Selv hos kvinner som bruker Mirena i kombinasjon med østrogenbehandling er uregelmessige blødninger vanlig i løpet av de første 3-6 månedene. Ca 40 % av kvinnene i overgangsalderen blir blødningsfrie. For alle Mirena-brukere gjelder det at dersom de uregelmessige blødningene fremdeles er tilstede etter 6 måneder bør du kontakte legen din, det samme gjelder om du får en blødning etter en tid med uteblitt eller sparsom menstruasjonsblødninger. Kan jeg bruke tampong? Bruk av bind anbefales. Hvis du bruker tampong, bør den byttes forsiktig slik at du ikke drar i innleggets tråder. Hva hvis jeg vil bli gravid eller vil ha fjernet Mirena av andre grunner? Legen din kan ta ut innlegget når som helst, og deretter er det mulig for deg å bli gravid. Dette er vanligvis en smertefri prosedyre. Fruktbarheten blir normal igjen etter fjerning av Mirena. Hvis du vil unngå graviditet, bør innlegget ikke tas ut etter den sjuende dagen i menstruasjonssyklusen, såfremt det ikke brukes annet prevensjonsmiddel (f.eks. kondom) i minst 7 dager før uttakingen. Har du ikke menstruasjon, bør du bruke prevensjonsmiddel som kondom eller pessar fra og med 7 dager før uttakingen og til menstruasjonen kommer tilbake. Et nytt Mirena-innlegg kan også settes inn umiddelbart etter at det gamle er tatt ut. I slike tilfeller er det ikke behov for tilleggsbeskyttelse. Kan jeg bli gravid når jeg slutter å bruke Mirena? Ja. Når Mirena er fjernet, går fruktbarheten tilbake til det normale. Du kan bli gravid i løpet av første menstruasjonssyklus etter at Mirena er fjernet. Kontakt lege eller apotek hvis du har ytterligere spørsmål. 4. MULIGE BIVIRKNINGER Som alle legemidler kan Mirena ha bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkninger er mer vanlige de første månedene etter innsetting og pleier å forsvinne ved fortsatt behandling. Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 brukere): Forandringer i blødningsmønsteret som kan innebære sporblødning (spotting), kortere eller lengre menstruasjonsperioder, uregelmessige blødninger, kraftig blødning, forlenget intervall mellom blødningene eller ingen blødninger i det hele tatt. Cyster på eggstokkene som kan forsvinne spontant. Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100 brukere): Nedstemthet, nervøsitet, redusert seksuell lyst, hodepine, magesmerter, kvalme, akne, ryggsmerter, underlivssmerter, menstruasjonssmerter, utflod, betennelse i ytre kjønnsorganer eller vagina, smerte eller spenning i brystet, utstøting av Mirena fra livmoren og vektøkning. Mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 brukere): Humørforandringer, migrene, oppblåsthet, håravfall, hårvekst av maskulin type, kløe, eksem, infeksjon i underlivet, endometritt, betennelse i livmorhalsen og væskeansamling. Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 brukere): Hudutslett, elveblest og perforasjon av livmoren. Hvis du blir gravid mens du bruker Mirena, er det en mulighet for graviditet utenfor livmoren (se pkt. 2 Graviditet utenfor livmoren ). I tillegg er det rapportert om tilfeller av brystkreft (ukjent frekvens). Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. 5. HVORDAN DU OPPBEVARER MIRENA Oppbevares utilgjengelig for barn. Innsetting skal foretas før utløpsdatoen som finnes på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

5 Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet. 6. YTTERLIGERE INFORMASJON Sammensetning av Mirena Virkestoff er levonorgestrel 52 mg. Andre innholdsstoffer er polydimetylsiloksan elastomer, kolloidal vannfri silika, polyetylen, bariumsulfat, jernoksid (E 172). Innholdet i pakningen Ett sterilt innsettingssystem til intrauterin bruk. Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker Bayer Schering Pharma OY Pansiontie Turku Finland For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen. Bayer AS Postboks Oslo Telefon (+47) Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell: Instruksjon for innsetting Mirena 20 mikrog/24 timer intrauterint innlegg Må kun settes inn av lege. Mirena er steril i forpakningen. Mirena er sterilisert med etylenoksid. Skal ikke steriliseres på nytt. Den er kun til engangsbruk. Må ikke benyttes dersom indre emballasje er skadd eller åpnet. Innsettes før utløpsdatoen som er angitt på pakningen er utgått. Mirena settes inn i uteruskaviteten ved hjelp av innføringshylsen (bilde 1) i løpet av de syv første dagene etter påbegynt menstruasjon eller umiddelbart etter kirurgisk abort. Følg nøye nedenstående innsettingsinstruksjon. Mirena kan erstattes med et nytt innlegg når som helst i menstruasjonssyklusen. Bilde 1

6 Forberedelser før innsetting: Før innsettingen utføres en undersøkelse, en bimanual palpasjon, for å bedømme størrelse og posisjon av uterus. Det er viktig å oppdage akutt cervicitt og andre gynekologiske kontraindikasjoner samt å utelukke graviditet. Portio gjøres synlig med et speculum og rengjør den forsiktig med antiseptisk oppløsning. Få eventuelt hjelp fra en assistent. Ta tak i portio med en kuletang. Trekk forsiktig i kuletangen for å gjøre cervixkanalen rett. Kuletangen skal holdes i samme stilling under innsetting av Mirena, slik at et forsiktig drag i cervix kan opprettholdes når innlegget settes inn. Før en uterussonde forsiktig til fundus for å bestemme retningen av cervixkanalen og livmorkavitetens lengde (sondemål). Utelukk septum, syneki eller submukøst myom. Dersom cervixkanalen er veldig trang, kan det være behov for dilatasjon samt at det overveies å gi analgetika/paracervikalt blokk. Innsetting: 1. Åpne den sterile forpakningen helt (bilde 2a). Ta så på sterile hansker. Ta tak i håndtaket og roter innføringsenheten slik at centimeterskalaen på innføringshylsen vender opp. Frigjør trådene. Påse at glideren er i posisjon lengst fra deg (nærmest den cervikale enden, bilde 2a). Kontroller at armene ligger horisontalt som vist på bilde 2b (i T-form). Hvis ikke, justeres de på et sterilt underlag.

7 2. Hold glideren i posisjon lengst fra deg, ta tak i trådene (bilde 3a) og dra ved hjelp av trådene inn Mirena i innsettingsrøret. Pass på at knottene på de horisontale armene føres sammen og dermed stenges rørets åpning (bilde 3b). Kontroller at armene ligger i riktig stilling i innsettingsrøret. Dersom armene ikke ligger i riktig stilling: Frigjør armene ved å dra glideren tilbake til merket på håndtaket (bilde 7b). Juster de åpne armene på et sterilt underlag som vist på bilde 2b, og sett glideren i posisjonen lengst fra deg. 3. Trekk og lås trådene i skåret på håndtakets ende (bilde 4).

8 4. Plasser ringen som vist på bilde Mirena er nå klar til innsetting. Fortsett å holde glideren stadig med pekefingeren eller tommelen i posisjon lengst fra deg. Før innsettingsrøret forsiktig gjennom cervixkanalen inn i uterus til ringen er ca. 1,5-2 cm. fra portio (bilde 6) hvilket gir tilstrekkelig plass for at armene skal kunne frigjøres. PASS PÅ! Føres forsiktig inn uten å bruke makt. Dilater cervixkanalen ved behov. 6. Hold innføringshylsen fortsatt på plass og frigjør armene (bilde 7a) ved å dra glideren til merket på håndtaket (bilde 7b). Vent i 5-10 sekunder på at de horisontale armene skal åpne seg.

9 7. Før forsiktig innføringshylsen inn til ringen ligger mot portio. Mirena bør nå være ved fundus (bilde 8). 8. Hold innføringshylsen fortsatt på plass og frigjør Mirena ved å dra glideren helt tilbake. Samtidig frigjøres trådene automatisk fra skåret (bilde 9). Før du trekker tilbake innføringsenheten, påse at trådene løper fritt.

10 9. Ta innsettingsrøret forsiktig ut av livmoren. Klipp av trådene slik at ca. 2 cm er synlig (bilde 10). Viktig! Ved mistanke om at innlegget ikke befinner seg i riktig stilling, kontroller stillingen (for eksempel ved hjelp av ultralyd). Fjern Mirena hvis det ikke er plassert riktig i uteruskaviteten. En Mirena som er tatt ut må ikke settes inn på nytt. Uttak av Mirena Mirena tas ut ved å dra i trådene med en tang. Merk For å unngå graviditet, bør innlegget tas ut under menstruasjon hos kvinner i fertil alder, forutsatt opprettholdt menstruasjonssyklus. Hvis ikke, må annen prevensjon brukes (f.eks. kondom) og starte minst 7 dager før uttaking. Kvinner uten menstruasjonsblødning bør benytte prevensjonsmiddel i minst 7 dager før Mirena tas ut og fortsette med det inntil første menstruasjon. Etter at Mirena er tatt ut, bør man sjekke om innlegget er intakt. I tilfeller der fjerning av innlegget er vanskelig, er det rapportert enkelttilfeller der innsettingsrøret har glidd over de horisontale armene og holdt de skjult inne i røret. Denne situasjonen krever ingen videre oppfølging dersom det kan stadfestes at det intrauterine innlegget er intakt. Knottene på de horisontale armene forhindrer vanligvis at innsettingsrøret løsriver seg helt fra det T-formede skjelettet. Innlegget kan erstattes med et nytt umiddelbart etter uttak, og da er det ikke behov for annen prevensjon. Pasientens navn: Dato for innsetting: Lengden på trådendene.cm. Brukstid: 5 år Neste avtale: Mirena innlegg ble satt inn av: Telefonnr. til fastlege: Merknader: Bildetekst Bilde 1: arms armer Mirena Mirena scale - skala flange ring insertion tube with plunger inside innsettingsrør mark merke slider glider shaft hylse thread cleft skår for trådene threads uttakstråder Bilde 5: sound measure sondemål Bilde 6: sound measure sondemål 5 2 cm 1,5-2 cm Bilde 7b: mark merke

11 Bilde 10: Approx. 2 cm ca. 2 cm

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Canesten kombinasjonspakning (vaginaltabletter 100 mg og krem 1 %) klotrimaziol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Canesten kombinasjonspakning (vaginaltabletter 100 mg og krem 1 %) klotrimaziol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Canesten kombinasjonspakning (vaginaltabletter 100 mg og krem 1 %) klotrimaziol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Prevensjon Av Maren og Sven Weum

Prevensjon Av Maren og Sven Weum Prevensjon Av Maren og Sven Weum Sammendrag Ulike prevensjonsmidler hindrer graviditet ved hjelp av forskjellige mekanismer. Kondom og pessar hindrer sædcellene i å befrukte egget. P-piller, p-plaster,

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Seksualitet Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om pubertet seksualitet seksuelt overførbare sykdommer prevensjon abort 2 Pubertet Puberteten er den perioden

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Diproderm øredråper 0,05 %, oppløsning. betametason

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Diproderm øredråper 0,05 %, oppløsning. betametason PAKNINGSVEDLEGG Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Diproderm øredråper 0,05 %, oppløsning betametason Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Pakningsvedlegg. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Pakningsvedlegg. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Pakningsvedlegg Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Scheriproct stikkpiller og kombinasjonspakning: Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. GRANUPAS 4 g enterogranulat para-aminosalisylsyre

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. GRANUPAS 4 g enterogranulat para-aminosalisylsyre Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten GRANUPAS 4 g enterogranulat para-aminosalisylsyre Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Estradot 25 mikrog/24 timer depotplaster Estradot 37,5 mikrog/24 timer depotplaster Estradot 50 mikrog/24 timer depotplaster Estradot 75 mikrog/24 timer depotplaster

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ipstyl Autogel 60 mg/90 mg/120 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte lanreotid

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ipstyl Autogel 60 mg/90 mg/120 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte lanreotid PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Ipstyl Autogel 60 mg/90 mg/120 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte lanreotid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Detaljer

Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast

Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast Dette legemidlet er underlagt særlig

Detaljer

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem Novartis Norge AS N-0510 OSLO Vectavir krem Godkjent 10.11.2006 Novartis Side 2 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Vectavir 1% krem Penciklovir Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

Råd til deg som skal ta Diflucan (flukonazol)

Råd til deg som skal ta Diflucan (flukonazol) Les mer Hvis du ønsker mer informasjon om Diflucan, les pakningsvedlegget som følger med pakningen eller gå inn på www.diflucan.no. Råd til deg som skal ta Diflucan (flukonazol) Pfizer AS Lilleakerveien

Detaljer

INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program

INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program 1 Innhold Om denne brosjyren... 3 Kontraindikasjoner... 3 Informasjon om fødselsdefekter...

Detaljer

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan.

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Informasjon til pasienter som har fått forskrevet Volibris Bruk av hva du må vite Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Les den nøye. Ta vare på brosjyren

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter paracetamol/koffein Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Visanne 2 mg tabletter dienogest

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Visanne 2 mg tabletter dienogest Blødning fra livmoren, f.eks. hos kvinner med en tilstand der livmorslimhinnen (endometriet) vokser inn i livmorens muskellag kalt adenomyosis uteri eller godartede svulster i livmoren, noen ganger også

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Clarityn 10 mg tablett loratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Feminil tabletter, drasjerte cyproteronacetat 2 mg/ etinyløstradiol 35 mikrogram

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Feminil tabletter, drasjerte cyproteronacetat 2 mg/ etinyløstradiol 35 mikrogram PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Feminil tabletter, drasjerte cyproteronacetat 2 mg/ etinyløstradiol 35 mikrogram Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta

Detaljer

http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-trulicity-lilly-595591

http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-trulicity-lilly-595591 Side 1 av 13 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Trulicity 0,75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Trulicity 1,5 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn dulaglutid Dette legemidlet

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ovesterin 0,5 mg, vagitorier. østriol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ovesterin 0,5 mg, vagitorier. østriol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ovesterin 0,5 mg, vagitorier østriol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig

Detaljer

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN MODURETIC Mite, 25 mg/2,5 mg, tabletter hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2016 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Synarela nesespray 200 mikrogram/dose. nafarelinacetat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Synarela nesespray 200 mikrogram/dose. nafarelinacetat Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Synarela nesespray 200 mikrogram/dose nafarelinacetat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ovesterin 1 mg og 2 mg tabletter. østriol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ovesterin 1 mg og 2 mg tabletter. østriol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ovesterin 1 mg og 2 mg tabletter østriol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig

Detaljer

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal 1. LEGEMIDLETS NAVN Minprostin 0,5 mg / 2,5 ml endocervikalgel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dinoproston (prostaglandin E2) 0,2 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Din behandling med XALKORI (krizo nib) - vik g sikkerhetsinformasjon

Din behandling med XALKORI (krizo nib) - vik g sikkerhetsinformasjon De e legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres l å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsni 4 i pakningsvedlegget

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Cerazette 75 mikrogram filmdrasjerte tabletter desogestrel

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Cerazette 75 mikrogram filmdrasjerte tabletter desogestrel Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Cerazette 75 mikrogram filmdrasjerte tabletter desogestrel Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Viktig sikkerhetsinformasjon MAVENCLAD 10 mg tabletter kladribin Pasientveiledning Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Melding av bivirkninger Kontakt lege dersom du

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Moduretic Mite 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Moduretic Mite 25 mg/2,5 mg, tabletter. hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Moduretic Mite 25 mg/2,5 mg, tabletter hydroklortiazid og amiloridhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Det naturlige alternativet for en bedre overgangsalder, med dokumentert effekt, nå i blisterforpakning.

Det naturlige alternativet for en bedre overgangsalder, med dokumentert effekt, nå i blisterforpakning. Femarelle Femarelle 0735 Ingen forbindelse Det naturlige alternativet for en bedre overgangsalder, med dokumentert effekt, nå i blisterforpakning. Femarelle kan gi deg en trygg og naturlig løsning på problemene

Detaljer

Erivedge graviditetsforebyggende program

Erivedge graviditetsforebyggende program Erivedge graviditetsforebyggende program Viktig sikkerhetsinformasjon om graviditetsforebygging og prevensjon for menn og kvinner som tar Erivedge Erivedge kan forårsake alvorlige fosterskader. Erivedge

Detaljer

Pasientinformasjon. For deg som har fått Donaxyl (dekvaliniumklorid) for behandling av bakteriell vaginose

Pasientinformasjon. For deg som har fått Donaxyl (dekvaliniumklorid) for behandling av bakteriell vaginose Pasientinformasjon For deg som har fått Donaxyl (dekvaliniumklorid) for behandling av bakteriell vaginose Bakteriell vaginose Bakteriell vaginose er den vanligste årsaken til illeluktende utflod hos kvinner.

Detaljer

qerivedge graviditetsforebyggende program

qerivedge graviditetsforebyggende program qerivedge graviditetsforebyggende program Viktig sikkerhetsinformasjon om graviditetsforebygging og prevensjon for menn og kvinner som tar Erivedge Erivedge kan forårsake alvorlige fosterskader. Erivedge

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Giona Easyhaler 100 mikrogram/dose inhalasjonspulver. Giona Easyhaler 200 mikrogram/dose inhalasjonspulver

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Giona Easyhaler 100 mikrogram/dose inhalasjonspulver. Giona Easyhaler 200 mikrogram/dose inhalasjonspulver Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Giona Easyhaler 100 mikrogram/dose inhalasjonspulver Giona Easyhaler 200 mikrogram/dose inhalasjonspulver Giona Easyhaler 400 mikrogram/dose inhalasjonspulver

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2017 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter på 7. klassetrinn Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus

Detaljer

Langtidsvirkende prevensjon

Langtidsvirkende prevensjon Langtidsvirkende prevensjon LARC = Long Acting Reversible Contraception PMU, torsdag 23.10.14 Marius Johansen Sex og Samfunn Litteratur Royal College of Obstetricians & Gynaecologists Faculty of Sexual

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Orifarm 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosamin 400 mg (som glukosaminsulfatkaliumklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Alvesco 40 mikrogram/dose inhalasjonsaerosol, oppløsning Alvesco 80 mikrogram/dose inhalasjonsaerosol, oppløsning Alvesco 160 mikrogram/dose inhalasjonsaerosol,

Detaljer

Din behandling med XALKORI (krizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon

Din behandling med XALKORI (krizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Bondil 250 mikrogram uretralstift Bondil 500 mikrogram uretralstift Bondil 1000 mikrogram uretralstift

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Bondil 250 mikrogram uretralstift Bondil 500 mikrogram uretralstift Bondil 1000 mikrogram uretralstift Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Bondil 250 mikrogram uretralstift Bondil 500 mikrogram uretralstift Bondil 1000 mikrogram uretralstift alprostadil Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske. ketobemidonhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske. ketobemidonhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ketorax 5 mg/ml injeksjonsvæske ketobemidonhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre. Informasjonskort til pasienten: Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegget

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

COSMEGEN brukes i behandlingen av visse former for nyrekreft (Wilms tumor), muskelkreft (rhabdomyosarkom), kreft i testikler og livmor.

COSMEGEN brukes i behandlingen av visse former for nyrekreft (Wilms tumor), muskelkreft (rhabdomyosarkom), kreft i testikler og livmor. PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN COSMEGEN 0,5 mg injeksjons-/infusjonssubstans Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

SJEKKLISTE OG BEKREFTELSESSKJEMA FOR LEGE TOCTINO (ALITRETINOIN)

SJEKKLISTE OG BEKREFTELSESSKJEMA FOR LEGE TOCTINO (ALITRETINOIN) SJEKKLISTE OG BEKREFTELSESSKJEMA FOR LEGE TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program Pasientens navn 1 TOCTINO tilhører en klasse med legemidler som vi vet forårsaker

Detaljer

Levosert er effektiv i tre år som prevensjonsmiddel og mot store menstruasjonsblødninger. Derfor bør det fjernes etter 3 års bruk.

Levosert er effektiv i tre år som prevensjonsmiddel og mot store menstruasjonsblødninger. Derfor bør det fjernes etter 3 års bruk. 1. LEGEMIDLETS NAVN Levosert 20 mikrogram/24 timer intrauterint innlegg 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffet er levonorgestrel. Det intrauterine innlegget inneholder 52 mg levonorgestrel.

Detaljer

Mirena inneholder 52 mg levonorgestrel. Initialt frigjøres ca. 20 mikrogram/24 timer.

Mirena inneholder 52 mg levonorgestrel. Initialt frigjøres ca. 20 mikrogram/24 timer. 1. LEGEMIDLETS NAVN Mirena 20 mikrogram/24 timer intrauterint innlegg 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Mirena inneholder 52 mg levonorgestrel. Initialt frigjøres ca. 20 mikrogram/24 timer. For

Detaljer

Hva påvirker menstruasjonen? Som det sees ovenfor i beskrivelsen av hva som skjer når en kvinne får menstruasjon, kan du se at

Hva påvirker menstruasjonen? Som det sees ovenfor i beskrivelsen av hva som skjer når en kvinne får menstruasjon, kan du se at Kvinnens kjønnsorgan Menstruasjonssyklusen. Lær deg dette. Hva er menstruasjonen egentlig? Menstruasjonen er blødninger fra skjeden som en del av den kvinnelige forplantningssyklusen. Syklus betyr sirkel

Detaljer

VEILEDNING FOR LEGER OG APOTEK TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program

VEILEDNING FOR LEGER OG APOTEK TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program VEILEDNING FOR LEGER OG APOTEK TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program 1 10/2014 Innhold Veiledning for leger som forskriver TOCTINO... 3 Viktige fakta... 3

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Creon 10000 harde enterokapsler. Creon 25000 harde enterokapsler. Creon 40000 harde enterokapsler

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Creon 10000 harde enterokapsler. Creon 25000 harde enterokapsler. Creon 40000 harde enterokapsler PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Creon 10000 harde enterokapsler Creon 25000 harde enterokapsler Creon 40000 harde enterokapsler pankreatin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Recrea Forte 5 % liniment, oppløsning minoksidil

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Recrea Forte 5 % liniment, oppløsning minoksidil Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Recrea Forte 5 % liniment, oppløsning minoksidil Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

HPV. Informasjon om HPV-infeksjon vaksine. Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne født i 1991 og senere. Det er nå det skjer!

HPV. Informasjon om HPV-infeksjon vaksine. Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne født i 1991 og senere. Det er nå det skjer! HPV og Informasjon om HPV-infeksjon vaksine Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne født i 1991 og senere. Det er nå det skjer! Det er nå det skjer! Nå får du som er ung kvinne tilbud om gratis HPV-vaksine

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Tolvon 10 mg, tabletter Tolvon 30 mg, tabletter Tolvon 60 mg, tabletter. mianserinhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Tolvon 10 mg, tabletter Tolvon 30 mg, tabletter Tolvon 60 mg, tabletter. mianserinhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Tolvon 10 mg, tabletter Tolvon 30 mg, tabletter Tolvon 60 mg, tabletter mianserinhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Detaljer

INFORMASJON TIL PASIENTEN

INFORMASJON TIL PASIENTEN INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program Innhold Om denne brosjyren...4 Kontraindikasjoner...4 Informasjon om fødselsdefekter...4 Viktig

Detaljer

Prevensjon. Spørsmål:

Prevensjon. Spørsmål: Prevensjon Gjennom alle tider har mennesker forsøkt å kontrollere fruktbarheten. Gjennombruddet kom imidlertid først etter andre verdenskrig da man begynte med hormonell prevensjon og mer effektive spiraler.

Detaljer

Prevensjon. Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon

Prevensjon. Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon Prevensjon Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon NØDPREVENSJON Den mest benyttede nødprevensjon er nødprevensjonspillen, også kalt krisepillen. Den kan brukes hvis den vanlige metoden mislykkes,

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Marvelon tabletter til oral bruk Desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Marvelon tabletter til oral bruk Desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Marvelon tabletter til oral bruk Desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige prevensjonsmetodene

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG. LOETTE 28, tabletter

PAKNINGSVEDLEGG. LOETTE 28, tabletter PAKNINGSVEDLEGG Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen. Hvis du har ytterligere spørsmål,

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Mercilon 28 tabletter til oral bruk desogestrel, etinyløstradiol Viktig informasjon om kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: De er en av de mest pålitelige

Detaljer

Langtidsvirkende prevensjon

Langtidsvirkende prevensjon Langtidsvirkende prevensjon LARC = Long-Acting Reversible Contraception Fagdag 20.03.2014 Marius Johansen Sex og Samfunn 2013 Litteratur Royal College of Obstetricians & Gynaecologists Faculty of Sexual

Detaljer

CAPRELSA. Vandetanib CAPRELSA (VANDETANIB) DOSERINGS- OG MONITORERINGSVEILEDNING FOR PASIENTER OG PASIENTENS OMSORGSPERSONER (PEDIATRISK BRUK)

CAPRELSA. Vandetanib CAPRELSA (VANDETANIB) DOSERINGS- OG MONITORERINGSVEILEDNING FOR PASIENTER OG PASIENTENS OMSORGSPERSONER (PEDIATRISK BRUK) CAPRELSA Vandetanib Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ipreziv 20 mg tabletter Ipreziv 40 mg tabletter Ipreziv 80 mg tabletter azilsartanmedoksomil

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ipreziv 20 mg tabletter Ipreziv 40 mg tabletter Ipreziv 80 mg tabletter azilsartanmedoksomil PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Ipreziv 20 mg tabletter Ipreziv 40 mg tabletter Ipreziv 80 mg tabletter azilsartanmedoksomil Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Activelle 1 mg/0,5 mg filmdrasjerte tabletter. østradiol/noretisteronacetat

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Activelle 1 mg/0,5 mg filmdrasjerte tabletter. østradiol/noretisteronacetat PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Activelle 1 mg/0,5 mg filmdrasjerte tabletter østradiol/noretisteronacetat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Taloxa tabletter 600 mg Taloxa mikstur, suspensjon 120 mg/ml. felbamat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Taloxa tabletter 600 mg Taloxa mikstur, suspensjon 120 mg/ml. felbamat Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Taloxa tabletter 600 mg Taloxa mikstur, suspensjon 120 mg/ml felbamat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. DepoCyte 50 mg injeksjonsvæske, suspensjon Cytarabin

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. DepoCyte 50 mg injeksjonsvæske, suspensjon Cytarabin PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN DepoCyte 50 mg injeksjonsvæske, suspensjon Cytarabin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Din veiledning om YERVOY for YERVOY TM Informasjonsbrosjyre pasientertil pasient Dette opplæringsmateriellet er et obligatorisk vilkår for markedsføringstillatelsen for å minske

Detaljer

Bevisstgjøring om prevensjon, sterilisering og abort

Bevisstgjøring om prevensjon, sterilisering og abort Bevisstgjøring om prevensjon, sterilisering og abort Tekst: Bernt Barstad ess@exben.no Uønsket svangerskap er noe man søker å unngå. Som tjenesteyter vil man kunne komme opp i situasjoner hvor man skal

Detaljer

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi 1 LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Typherix 25 mikrogram/0,5 ml, injeksjonsvæske, oppløsning. Vaksine mot tyfoidfeber (Vi polysakkarid) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder:

Detaljer

Til deg som nettopp har født

Til deg som nettopp har født Til deg som nettopp har født Veiledning om ulike prevensjonsmidler Informasjon om tiden etter fødselen og veiledning om ulike prevensjonsmetoder Innhold Tiden like etter fødselen Å leve som vanlig igjen

Detaljer

BCG-medac. Behandling med BCG-medac. - Pasientinformasjon

BCG-medac. Behandling med BCG-medac. - Pasientinformasjon BCG-medac Behandling med BCG-medac - Pasientinformasjon Introduksjon Diagnos Legen din har gitt deg diagnosen urinblærekreft og har anbefalt at du behandles med BCG. Legen din har ansett risikoen for at

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund

PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE Innehaver

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Seractiv 200 mg, 300 mg, 400 mg tablett, filmdrasjert. Deksibuprofen

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Seractiv 200 mg, 300 mg, 400 mg tablett, filmdrasjert. Deksibuprofen PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Seractiv,, tablett, filmdrasjert Deksibuprofen Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

Endometriose. Årsak til underlivssmerter og barnløshet hos mange kvinner. Pasientinformasjon

Endometriose. Årsak til underlivssmerter og barnløshet hos mange kvinner. Pasientinformasjon Pasientinformasjon ISBN 978-82-997621-6-8 PP-GEP-NOR-0098 Utarbeidet av: Mette Haase Moen professor emerita dr. med, NTNU Konsulent ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim Endometriose Årsak

Detaljer

B. PAKNINGSVEDLEGG 1

B. PAKNINGSVEDLEGG 1 B. PAKNINGSVEDLEGG 1 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Eulexin 250 mg tabletter flutamid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Jaydess 13,5 mg intrauterint innlegg 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Jaydess 13,5 mg intrauterint innlegg 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Gluxine 625 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder glukosaminsulfatnatriumkloridkompleks, tilsvarende 625 mg glukosamin eller 795

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ovesterin 0,1 %, krem. østriol

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ovesterin 0,1 %, krem. østriol Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ovesterin 0,1 %, krem østriol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Galvus 50 mg tabletter Vildagliptin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Galvus 50 mg tabletter Vildagliptin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Galvus 50 mg tabletter Vildagliptin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL HVORDAN DU BRUKER INSTANYL flerdosebeholder endosebeholder VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON OM INSTANYL Instanyl finnes både som endosebeholder og flerdosebeholder. Kontroller

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Olumiant 2 mg filmdrasjerte tabletter Olumiant 4 mg filmdrasjerte tabletter baricitinib

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Olumiant 2 mg filmdrasjerte tabletter Olumiant 4 mg filmdrasjerte tabletter baricitinib Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Olumiant 2 mg filmdrasjerte tabletter Olumiant 4 mg filmdrasjerte tabletter baricitinib Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Bridion 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning sugammadex

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Bridion 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning sugammadex Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Bridion 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning sugammadex Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før dette legemidlet blir gitt til deg. Det inneholder informasjon

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Nasonex 50 mikrogram/dose nesespray, suspensjon. mometasonfuroat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Nasonex 50 mikrogram/dose nesespray, suspensjon. mometasonfuroat Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Nasonex 50 mikrogram/dose nesespray, suspensjon mometasonfuroat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Fertavid 150 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning follitropin beta

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Fertavid 150 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning follitropin beta PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Fertavid 150 IE/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning follitropin beta Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger. Informasjon til pasienter

Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger. Informasjon til pasienter Pasientveiledning BAVENCIO (avelumab) Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger Informasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for

Detaljer

Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet.

Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Pyrisept 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Comtess 200 mg tabletter, filmdrasjerte Entakapon

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Comtess 200 mg tabletter, filmdrasjerte Entakapon Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Comtess 200 mg tabletter, filmdrasjerte Entakapon Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB)

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB) FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING (RITUKSIMAB) VED IKKE-ONKOLOGISKE INDIKASJONER 2 3 I denne håndboken vil du få svar på noen av spørsmålene du kanskje har vedrørende bivirkninger og potensiell risiko ved

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. HBVAXPRO 10 mikrogram, injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot hepatitt B (rdna)

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. HBVAXPRO 10 mikrogram, injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot hepatitt B (rdna) PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN HBVAXPRO 10 mikrogram, injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot hepatitt B (rdna) Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du vaksineres. - Ta vare på dette

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Glustin 15 mg tabletter Pioglitazon

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Glustin 15 mg tabletter Pioglitazon PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Glustin 15 mg tabletter Pioglitazon Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Én ml inneholder 1 mg dokusatnatrium (natriumdioktylsulfosuksinat) og 250 mg sorbitol (E 420).

Én ml inneholder 1 mg dokusatnatrium (natriumdioktylsulfosuksinat) og 250 mg sorbitol (E 420). Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Klyx (1 mg/ml) / (250 mg/ml) rektalvæske,

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. GLUCOPHAGE 500, 850, 1000 mg tabletter, filmdrasjerte metforminhydroklorid

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. GLUCOPHAGE 500, 850, 1000 mg tabletter, filmdrasjerte metforminhydroklorid PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN, 850, 1000 mg tabletter, filmdrasjerte metforminhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer