Dok.dato: Klassering: 221. Din sak med saksnummer SD er behandlet : Bestilling av Forskningsmappe på O:forskning #1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: Klassering: 221. Din sak med saksnummer SD er behandlet : Bestilling av Forskningsmappe på O:forskning #1"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A ndividuell gjennomføringsplan ersonalmappe - ***** 2016/ / RS/FBA004 Offlv 13 jf. Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/AMS0708UNN TE Din sak med saksnummer SD er behandlet : Bestilling av Forskningsmappe på O:forskning # forskningsprosjekt - Jernstatus og bærerskap av Staphylococcus aureus i nese- og hals blant ungdommer i en to års oppfølgingsstudie. Tromsøundersøkelsen: Fit Futures. 2019/ /2019 KVALUT/KAN1302UNN 520 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVALUT/KAN1302UNN TO ersonvernombudet, UNN Hnikt - Attest ersonalmappe - ***** 2016/ / RS/SOL010 Offlv 13 jf. Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: x RS/GSU0211UNN Side: 1 av 34

2 HJLK - arbeidsavtale - midlertidig - prosjektleder ersonalmappe / / RS/AMS0708UNN Offlv 13 jf. Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/ERHT TE Vedrørende innsendte attester ersonalmappe - U 2016/ /2019 RS/RLH Offlv 13 jf. Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/AST501 nnvilget søknad om omsorgsdager ersonal HMS / /2019 LØNN/AGR Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LØNN/AGR011 TO Side: 2 av 34

3 Nav har innvilget søknad om omsorgsdager ersonal HMS / /2019 LØNN/AGR Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LØNN/AGR011 TO Tilgang O-omårdet ny medarbeider A-DE-studien ADe-study: Effects of hysical Activity with e-health support in ndividuals with ntellectual Disabilities. A randomized controlled study 2019/ / KVALUT/KAN1302UNN UO 520 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVALUT/KAN1302UNN TO ersonvernombudet, UNN x Uit - Audny Anke Din sak med saksnummer SD er behandlet : Bestilling tilgang til Forskningsmappe og 02333N på O: forskning # ADe-study: Effects of hysical Activity with e-health support in ndividuals with ntellectual Disabilities. A randomized controlled study 2019/ / KVALUT/KAN1302UNN 520 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVALUT/KAN1302UNN TO Hnikt - Side: 3 av 34

4 Din sak med saksnummer SD er behandlet : Tilgang til Forskningsmappe # Forskningsprosjekt - rediction of heart-failure and mortality by novel echocardiographic parameters in individuals With left bundle branch Block (Echo LBBB)) 2019/ / KVALUT/KAN1302UNN 520 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KVALUT/KAN1302UNN TO Hnikt - Samhandlingsavvik meldt av Ambulant akutteam Harstad, UNN - pasienthåndtering ved ventetid på transport Samhandlingsavvik fra Ambulant akutteam Harstad, UNN til Harstad kommune U 2019/ /2019 SAMHAND/GML501 UO 431 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HARSTAD KOMMUNE ALLMENN LEGETJENESTE SAMHAND/GML501 Oversendelse av journalopplysninger - asientsak - U 2019/ /2019 KA/HRO2510UNN A Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADVOKAT ANNEL BENDKSEN AS JA/ARKVBRB Side: 4 av 34

5 Vitnemål ersonalmappe 2009/ / RS/GSU0211UNN Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/GSU0211UNN TE Foreldrepenger 100% dekning ersonal HMS - ***** U 2019/ /2019 LØNN/ERBHH 229 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LØNN/ERBHH Samhandlingsavvik meldt av Voksenpsykiatrisk poliklinikk Tromsø - manglende oppfølging fra Lanterna Samhandlingsavvik fra Senter for psykisk helse og rus Tromsø til Tromsø kommune U 2019/ /2019 SAMHAND/GML Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TROMSØ KOMMUNE SAMHAND/GML501 Side: 5 av 34

6 Oversendelse av opplysninger - ***** asientsak - ***** U 2019/ /2019 KA/HRO2510UNN A Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TRYG FORSKRNG JA/ARKVBRB Bekreftelse fra skatteetaten - egen virksomhet ersonalmappe 2016/ /2019 RS/ERHT Offlv 13 jf. Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/AST501 TE Svar på samhandlingsavvik til Ortopedisk avdeling UNN Harstad - mangelfull elektronisk kommunikasjon Samhandlingsavvik til Ortopedisk avdeling UNN Harstad fra Dyrøy kommune U 2019/ /2019 SAMHAND/GML Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DYRØY KOMMUNE SAMHAND/GML501 Side: 6 av 34

7 Din sak med saksnummer SD er behandlet : Bestilling av Forskningsmappe # Kvalitetsprosjekt - Kvalitetsforbedring fremre nakkekirurgi 2019/ /2019 EHKT/EHE1207UNN 520 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EHKT/EHE1207UNN TO ersonvernombudet, UNN Hnikt - NAV vedtak innvilget foreldrepenger ersonal HMS - ***** 2019/ / LØNN/HTH Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LØNN/HTH011 EH - arbeidsavtale - midlertidig - professor ersonalmappe / /2019 RS/ERGRF Offlv 13 jf. Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/FBA004 TO x Side: 7 av 34

8 Svar på samhandlingsavvik til Lungemedisinsk avdeling UNN - brudd på tjenesteavtalen Samhandlingsavvik til Lungemedisinsk avdeling UNN fra Tromsø kommune U 2019/ /2019 SAMHAND/GML Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TROMSØ KOMMUNE SAMHAND/GML501 Svar på samhandlingsavvik til Lungemedisinsk avdeling UNN - mottatt melding på pasient i annen kommune Samhandlingsavvik til Lungemedisinsk avdeling UNN fra Tromsø kommune U 2019/ /2019 SAMHAND/GML Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TROMSØ KOMMUNE SAMHAND/GML501 ersonvernkonsekvensvurdering (DA) forskningsprosjekt - Jernstatus og bærerskap av Staphylococcus aureus i nese- og hals blant ungdommer i en to års oppfølgingsstudie. Tromsøundersøkelsen: Fit Futures. 2019/ /2019 KVALUT/KAN1302UNN 520 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EHKT/EHE1207UNN BU 3 Anne-Sofie Furberg, prosjektleder Side: 8 av 34

9 Anmodning om opplysninger - ***** asientsak - ***** 2019/ / HRKSØR/HS1308UNN A Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HRKSØR/HS1308UNN BU 2 ADVOKATENE LEROS & OLSEN AS asientklage - asientsak / /2019 KA/HRO2510UNN A Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NEHR/[Ufordelt] Anmodning om opplysninger - asientsak / /2019 KA/HRO2510UNN A Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TRYG FORSKRNG JA/[Ufordelt] Side: 9 av 34

10 Vitnemål ersonalmappe / /2019 RS/NEVRLV Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/NEVRLV TE Vedrørende retur av biologisk materiale - ***** asientsak - ***** 2019/ / KA/HRO2510UNN A 442 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NORSK ASENTSKADEERSTATNNG AT/[Ufordelt] KK - arbeidsavtale - midlertidig - jordmor ersonalmappe / /2019 RS/RLH offl 25 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/NEVRLV TE Side: 10 av 34

11 Forespørsel om opplysninger - ***** asientsak - ***** 2019/ / KA/HRO2510UNN A Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JA/ARKVBRB BU 2 STOREBRAND FORSKRNG AS GAKR - arbeidsavtale - midlertidig - sykepleier ersonalmappe / /2019 RS/RLH Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/NEVRLV NE ber om opplysninger - asientsak / / KA/HRO2510UNN A Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JA/ARKVMN BU 2 NORSK ASENTSKADEERSTATNNG Side: 11 av 34

12 NSE - arbeidsavtale - bistilling - professor ersonalmappe / /2019 RS/NEVRLV offl 25 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/FBA TO Ny NE-sak, anmodning om opplysninger - ***** asientsak - ***** 2019/ /2019 KA/HRO2510UNN A 442 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NORSK ASENTSKADEERSTATNNG ORTAVD/MLJ1610UNN Spørsmål om kommentarer til sakkyndig vurdering - asientsak / /2019 KA/HRO2510UNN A 442 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NORSK ASENTSKADEERSTATNNG ORTAVD/VFO0807UNN Side: 12 av 34

13 NKØØ - rammeavtale - helsefagstudent ersonalmappe - ***** 2017/ / RS/SLUTTET Offlv 13 jf. Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/NEVRLV TE Saken gjelder: sykepenger ersonal HMS / / LØNN/AGR Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LØNN/AGR TO NAV NARVK nnvilget søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker pga langvarig eller kronisk sykdom ersonal HMS / / LØNN/MME Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAV HARSTAD LØNN/MME505 Side: 13 av 34

14 Vedrørende søknad om alderspensjon fra KL ersonalmappe / /2019 LØNN/ERHEJ Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LØNN/ERHEJ Helseattest UNN ersonalmappe / /2019 RS/NEVRLV Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/FBA TO Yrkesskade - anmodning om spesialisterklæring - asientsak / /2019 KA/HRO2510UNN A Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAV GÁVUOTNA - KÅFJORD ORTAVD/ORTGKN Side: 14 av 34

15 HRKRUS - oppsigelse ersonalmappe - ***** 2015/ / RS/SLUTTET Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/NEVRLV TE Oversendelse av opplysninger - ***** asientsak - ***** U 2019/ /2019 HRKSØR/HS1308UNN A Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADVOKATENE LEROS & OLSEN AS HRKSØR/HS1308UNN Studentbekreftelse ersonalmappe / /2019 RS/SLUTTET Offlv 13 jf. Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/NEVRLV BU 7 Side: 15 av 34

16 HRKSYK - rammeavtale - helsefagstudent ersonalmappe / /2019 RS/SLUTTET offl 25 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/NEVRLV NTENSV - rammeavtale - intensivsykepleier ersonalmappe - ***** 2007/ /2019 RS/ERRB Offlv 25 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/NEVRLV TE Varsel om åpning av gjeldsforhandling - Gjeldsforhandling / / ØAS/[Ufordelt] UO 120 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HARSTAD OLTHUS, Namsmannen [Ufordelt]/[Ufordelt] Side: 16 av 34

17 NKØØ - Arbeidsavtale - midlertidig - Lege i spesialisering ersonalmappe / /2019 RS/FBA004 offl 25 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/AMS0708UNN TO Klage på behandling - asientsak / /2019 KA/HRO2510UNN A 441 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HJKR/KRKEK Tilbakemelding fra pasient Tilbakemeldinger pasienter og pårørende / /2019 KK/MS1311UNN UO 400 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KK/MS1311UNN Side: 17 av 34

18 NKØØ - Arbeidsavtale - midlertidig - Lege i spesialisering ersonalmappe - ***** 2017/ /2019 RS/RLH offl 25 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/AMS0708UNN TO Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV ersonal HMS - ***** 2019/ /2019 ORTAVD/MLJ1610UNN 229 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAV TROMS OG FNNMARK ORTAVD/MLJ1610UNN ORTAVD - oppsigelse ersonalmappe 2007/ / RS/SLUTTET Offlv 13 jf. Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/NEVRLV TE Side: 18 av 34

19 Forespørsel om helseopplysninger - asientsak / /2019 KA/HRO2510UNN A Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BARN/ASJ0301UNN BU 2 f risikovurdering erson Referat fra dialogmøte ersonal HMS / /2019 LØNN/[Ufordelt] 229 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAV TROMS OG FNNMARK FKU/[Ufordelt] Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som har sykefravær pga svangerskap ersonal HMS - ***** 2019/ /2019 LØNN/MME Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAV TROMS OG FNNMARK LØNN/MME505 Side: 19 av 34

20 Foreldrepenger fødsel fra folketrygden ersonal HMS - ***** 2019/ /2019 LØNN/HTH Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAV TROMS OG FNNMARK LØNN/HTH011 asienthenvendelse asientsak - ***** 2019/ /2019 KA/EE1210UNN A Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KA/EE1210UNN BU 2 Fakturainnsigelse til Medisinsk avdeling UNN Tromsø fra Ballangen kommune - fakturanr Fakturainnsigelse til Medisinsk avdeling UNN Tromsø fra Ballangen kommune - fakturanr / /2019 MED/[Ufordelt] 410 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Narvik Kommune MED/[Ufordelt] Side: 20 av 34

21 nvitasjon til "tren treneren"-kurs i feedbackverktøy nvitasjoner 2019: Møter, konferanser og kurs i regi av direktorat, departement, tilsynsmyndigheter 2019/ /2019 NOR/BNO Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HRK/BS1910UNN TO Ous-Hf MED - Rammeavtale - assistent ersonalmappe / / RS/RLH offl 25 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/NEVRLV TE Anmodning om journalopplysninger - asientsak / /2019 KA/HRO2510UNN A Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JA/ARKVMN BU 2 Side: 21 av 34

22 Anmodning om journalopplysninger - ***** asientsak - ***** 2019/ /2019 KA/EE1210UNN A Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JA/ARKVMN BU 2 ADVOKATENE LEROS & OLSEN AS Helseerklæring UNN ersonalmappe - ***** 2019/ /2019 RS/NEVRLV Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/NEVRLV TE Spørsmål om kommentarer til sakkyndig vurdering - asientsak / /2019 KA/EE1210UNN A 442 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NORSK ASENTSKADEERSTATNNG HJERM/BR1710UNN Side: 22 av 34

23 STESE - arbeidsavtale - midlertidig - assistent ersonalmappe - ***** 2019/ /2019 RS/NEVRLV offl 25 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/NEVRLV TE Orientering om medhold i søknaden om erstatning - ***** asientsak - ***** 2019/ /2019 KA/EE1210UNN A 442 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NORSK ASENTSKADEERSTATNNG NKØØ/[Ufordelt] Avslutning av sak - lokal avklaring - ***** asientsak - ***** 2019/ / KA/EE1210UNN A 443 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FYLKESMANNEN TROMS OG FNNMARK KA/EE1210UNN Side: 23 av 34

24 Svar på søknad om erstatning, avslag - ***** asientsak - ***** 2019/ /2019 KA/EE1210UNN A 442 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NORSK ASENTSKADEERSTATNNG NEHR/[Ufordelt] Svar på samhandlingsavvik fra Medisinsk avdeling UNN Harstad til Harstad kommune Samhandlingsavvik fra Medisinsk avdeling UNN Harstad til Harstad kommune 2019/ / SAMHAND/GML Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SAMHAND/GML TE HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁD SUOHKAN Anmodning om spesialisterklæring - asientsak / /2019 KA/EE1210UNN A 424 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAV HARSTAD AMA/[Ufordelt] Side: 24 av 34

25 Avslag på for sent fremsatt krav om refusjon av sykepenger ersonal HMS / /2019 LØNN/AGR Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LØNN/AGR TE Nasjonal avtale - Datarom - servere, lagring og nettverk - prolongering Nasjonal avtale - Datarom - servere, lagring og nettverk - prolongering 2019/ /2019 NNKJ/FORHEV 917 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Sykehusinnkjøp NNKJ/FORHEV NAV-vedtak: Avslått søknad om refusjon ersonal HMS - ***** 2019/ /2019 LØNN/AGR011 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LØNN/AGR TE Side: 25 av 34

26 Nye nasjonale avtaler - Cochleaimplantater med tilhørende utstyr Nasjonal avtale - Cochleaimplantater med tilhørende utstyr 2019/ /2019 NNKJ/FORHEV 917 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Sykehusinnkjøp NNKJ/FORHEV Medikamentfritt tilbud. Tapering strips - oversender henvendelse Medikamentfritt tilbud 2019/ /2019 HRKSYK/MH0101UNN 313 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helse og omsorgsdepartementet HRKSYK/MH0101UNN Referat fra dialogmøte - ersonal HMS - ***** 2019/ /2019 ORTAVD/MLJ1610UNN 229 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ORTAVD/MLJ1610UNN Side: 26 av 34

27 Anmodning om kopi av journal - ***** asientsak - ***** 2019/ /2019 HRKSYK/LMO2102UNN A Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HRKSYK/LMO2102UNN TO NE, forespørsel om kommentar til sakkyndig vurdering - asientsak / / KA/HRO2510UNN A 442 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NORSK ASENTSKADEERSTATNNG NKØØ/[Ufordelt] Anmodning om menvurdering - asientsak / /2019 KA/EE1210UNN A Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NORSK ASENTSKADEERSTATNNG KA/EE1210UNN Side: 27 av 34

28 Anmodning om utskrift av journal - asientsak / /2019 KA/HRO2510UNN A Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: JA/ARKVMN BU 2 Forespørsel om legeerklæring ved arbeidsuførhet - ***** asientsak - ***** 2019/ / HJLK/EAL0805UNN A Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAV RANA HJLK/EAL0805UNN Samhandlingsavvik - til lungemedisinsk sengepost UNN - manglende opplysninger Samhandlingsavvik - til lungemedisinsk sengepost UNN Tromsø fra Tromsø kommune 2019/ /2019 SAMHAND/[Ufordelt] 431 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tromso Kommune SAMHAND/[Ufordelt] Side: 28 av 34

29 HRKSØR - oppsigelse 10 % av stilling ersonalmappe - ***** 2019/ / RS/SLUTTET Offlv 13 jf. Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/CV TE nnkalling til møte i forliksrådet sak F Rettsmøter i Forliksrådet / /2019 ØAS/SJO Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forliksrådet ØAS/SJO501 Rapport Harstad Rapporter :Nasjonalt Register for Leddproteser, Nasjonalt Hoftebruddsregister, Nasjonalt Korsbåndregister 2019/ /2019 KVALUT/[Ufordelt] 024 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helse-Bergen ORTAVD/[Ufordelt] Side: 29 av 34

30 Rapport Narvik Rapporter :Nasjonalt Register for Leddproteser, Nasjonalt Hoftebruddsregister, Nasjonalt Korsbåndregister 2019/ /2019 KVALUT/[Ufordelt] 024 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helse-Bergen ORTAVD/[Ufordelt] Rapport Tromsø Rapporter :Nasjonalt Register for Leddproteser, Nasjonalt Hoftebruddsregister, Nasjonalt Korsbåndregister 2019/ /2019 KVALUT/[Ufordelt] 024 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helse-Bergen - Husøy, Merete ORTAVD/[Ufordelt] Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger ersonal HMS - ***** 2019/ / LØNN/MME Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: LØNN/MME505 Side: 30 av 34

31 KK - arbeidsavtale -midlertidig - jordmor ersonalmappe / / RS/NORMO Offlv 13 jf. Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/NEVRLV TE ORTAVD - Arbeidsavtale - midlertidig - lege i spesialisering ersonalmappe / /2019 RS/ERTHE offl 25 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/AMS0708UNN nnplassering i kategori for leger under spesialisering ersonalmappe 2007/ / RS/SLUTTET Offlv 13 jf. Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/AMS0708UNN TO Side: 31 av 34

32 Attest ersonalmappe / /2019 RS/SLUTTET Offlv 13 jf. Fvl 13 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/NEVRLV TE Anmodning om journalopplysninger - asientsak / /2019 KA/HRO2510UNN A Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: HRKSYK/LMO2102UNN TO ADVOKATFRMAET ELDEN DA Anmodning om kopi av epikrise - asientsak / / KA/EE1210UNN A Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kåfjord legekontor KA/EE1210UNN Side: 32 av 34

33 Referat fra dialogmøte ersonal HMS / /2019 LØNN/[Ufordelt] 229 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAV TROMS OG FNNMARK K3KOL/[Ufordelt] ANOHAR - arbeidsavtale - midlertidig - anestesisykepleier ersonalmappe - ***** 2011/ /2019 RS/NORMO offl 25 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/SMA2109UNN TE Svar på klage vedrørende forbigåelse ved tilsetting Ansettelsessak - Akuttmedisinsk klinikk U 2019/ /2019 AKUTTMED/AMKJHM Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fagforbundet, Kompetansesenteret for Nord- Norge AKUTTMED/AMKOS Side: 33 av 34

34 Tilbakemelding på samhandlingsavvik Samhandlingsavvik til DS Silsand fra Målselv kommune U 2019/ /2019 SAMHAND/[Ufordelt] 431 Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MÅLSELV KOMMUNE HRKSØR/TAO0304UNN KK - Oppsigelse ersonalmappe / /2019 RS/NORMO Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/SMA2109UNN TE LABMED - oppsigelse ersonalmappe 2015/ / RS/GSU0211UNN Avs./mottaker: Navn: Kopi: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RS/SMA2109UNN TE Side: 34 av 34

Journaldato: 10.4.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.04.2012.

Journaldato: 10.4.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.04.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.4.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.04.2012 nnhold: Tilbud arbeidsavtale - rammeavtale -

Detaljer

Journaldato: 2.3.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.03.2012.

Journaldato: 2.3.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2012 Forespørsel om fullstendig kopi av journal - *****

Detaljer

Journaldato: 11.5.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.05.2012.

Journaldato: 11.5.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.05.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2012 Tilbud arbeidsavtale - Rammeavtale - Sykepleier ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 17.6.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2011.

Journaldato: 17.6.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.6.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2011 nnhold: Tilsetting i stilling som psykolog ved

Detaljer

Journaldato: 13.6.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.06.2012.

Journaldato: 13.6.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.06.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.6.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.06.2012 Søknad om midler til økning av legeressurser og

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.5.2019, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 04.06.2019 Svar på innhenting av opplysninger - *****

Detaljer

Journaldato: 6.2.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.02.2012.

Journaldato: 6.2.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.02.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.2.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.02.2012 Rådet for psykisk helsevern for Tromsø og omegn

Detaljer

Journaldato: 16.3.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.2012.

Journaldato: 16.3.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.3.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.03.2012 Svar - Samhandlingsavvik innhenting av manglende

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 04.04.2019 Søknad og CV - sykologspesialist/psykolog - Senter

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.12.2018 -, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 02.01.2019 Svar på purring - manglende dokumentasjon

Detaljer

Journaldato: 17.2.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 17.2.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.2.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.02.2012 Sluttrapport-/regnskap tilskudd kap. 0724.61 og 0783.61

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 24.07.2018 Vedrørende tidligere oversendt sak - samhandlingsavvik

Detaljer

Journaldato: 11.2.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.02.2010.

Journaldato: 11.2.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.02.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.02.2010 Søknad 3 roms leilighet Tromsø - søknad om leie

Detaljer

Journaldato: 23.7.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.07.2012.

Journaldato: 23.7.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.07.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.7.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.07.2012 Tilbud - Arbeidsavtale - midlertidig - Sykepleier

Detaljer

Journaldato: 29.9.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.09.2014.

Journaldato: 29.9.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.09.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.10.2014 nnhold: Tidsbestemt leiekontrakt Eineberggate

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.5.2018, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 11.05.2018 Svar på anmodning om komplett pasientjournal

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA 31.10.2013 23.10.

Offentlig journal. Vedr. erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA 31.10.2013 23.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2013 Vedr. erstatningssak Pasientsak 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA 16.10.

Offentlig journal. Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2014 Vedr. Avklaring av fastsettelse av medisinsk invaliditet Pasientsak 2013/1460-8 19644/2014 KK/RSA Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.6.17, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 19.06.2017 Svar på anmodning om relevante journalopplysninger

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2013. Klassering: MK/RDA. Stilling 1916208912 Kirurgisk Klinikk, Sykehuset i Vestfold HF, Akuttseksjon - Spesialsykepleier/sykepleiere

Dok.dato: 07.10.2013. Klassering: MK/RDA. Stilling 1916208912 Kirurgisk Klinikk, Sykehuset i Vestfold HF, Akuttseksjon - Spesialsykepleier/sykepleiere Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.11.2013 Lønnsoppgjøret ***** ***** ***** 2010/1157-3 20129/2013 07.10.2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Journaldato: 6.6.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.05.2012.

Journaldato: 6.6.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.05.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.6.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.06.2012 Takkebrev - svar til 5.kl. Vestre Jakobselv skole

Detaljer

Journaldato: 22.2.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2011.

Journaldato: 22.2.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.2.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.02.2011 Anmodning om komplett kopi av journal ***** *****

Detaljer

Journaldato: 25.10.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 25.10.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.10.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 29.10.2012 Svar på forespørsel om journalopplysninger/relevant

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Dokumentdato: Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Dokumentdato: Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Dokumentdato: 1.12.2017-31.5.2018 01.03.2018 Besvarelse med journalopplysninger sient - 2018/557-4 2853/2018 Besvarelse med

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 13.07.2018 Svar på anmodning om journalopplysninger - ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 31.05.2014. Klassering: PERS/PB1607FI. Dok.dato: 31.05.2014. Klassering:

Dok.dato: 31.05.2014. Klassering: PERS/PB1607FI. Dok.dato: 31.05.2014. Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 26.06.2014 nnhold: Søknad og CV - Ambulansefagarbeider - st. ref. (2208811680) lsettingssak - Ambulansefagarbeider

Detaljer

Journaldato: 28.1.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 28.1.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.1.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 30.01.2014 Svar på anmodning om journaldokumenter

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.8.2018, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 13.08.2018 Svar på forespørsel om journalopplysninger

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2010/2436-4 8744/2012 13.06.2012 HR/AML 06.11.

Offentlig journal. Oppsigelse ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2010/2436-4 8744/2012 13.06.2012 HR/AML 06.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.11.2013 Oppsigelse 2010/2436-4 8744/2012 13.06.2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv

Detaljer

Journaldato: 7.2.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.02.2012.

Journaldato: 7.2.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.02.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.2.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.02.2012 Arbeidavtale, fast fom. 01.02.12 ersonalmappe *****

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.7.2018, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 02.08.2018 Oversendelse av journaldokumenter - *****

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 02.01.2018 Oversendelse av journaldokumenter - ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2016, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 10.11.2016 Svar til Arbeidstilsynet fra klinikkverneombud

Detaljer

Journaldato: 13.09.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 13.09.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.09.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 17.09.2012 Svar på anmodning om opplysninger

Detaljer

Journaldato: 7.11.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 7.11.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 11.11.2013 Tibud arbeidsavtale, Rammeavtale,

Detaljer

Journaldato: 4.3.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 4.3.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 06.03.2013 Oversendelse av journaldokumenter-

Detaljer

Offentlig journal. Innfordring. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1328-5 10586/2013 KK/TKL 12.09.2013 13.06.2013 *****

Offentlig journal. Innfordring. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/1328-5 10586/2013 KK/TKL 12.09.2013 13.06.2013 ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.09.2013 nnhold: nnfordring Pasientsak U 2013/1328-5 10586/2013 13.06.2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 27.11.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 27.11.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 29.11.2013 nnhold: Svar på høring på maler til

Detaljer

Journaldato: 18.1.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.2012.

Journaldato: 18.1.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.01.2012 Arbeidsavtale, vikariat ersonalmappe - ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Purring - Generell henvendelse-time bestilling-bruk av e-post. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/393-4 10387/2013 ADM/ESK

Offentlig journal. Purring - Generell henvendelse-time bestilling-bruk av e-post. Pasientsak ***** ***** ***** 2013/393-4 10387/2013 ADM/ESK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.06.2013 Purring - Generell henvendelse-time bestilling-bruk av e-post Pasientsak 2013/393-4 10387/2013 ADM/ESK Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 26.11.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 26.11.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 28.11.2012 Vedr. henvendelse om navnsetting av

Detaljer

Journaldato: 15.8.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 07.08.2014. Klassering: 030.

Journaldato: 15.8.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 07.08.2014. Klassering: 030. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.8.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.08.2014 Aksept av tilbud håndmeisling Siporex "endringsmelding nr

Detaljer

Journaldato: 28.12.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.12.2010.

Journaldato: 28.12.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.12.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.12.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 30.12.2010 nnhold: Kontaktperson til Kreftregisterets nettportal

Detaljer

Journaldato: 26.07.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.2012.

Journaldato: 26.07.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2012 Tilbud om arb.avtale - fast tilsetting - sykepleier ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: 25.2.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.02.2011.

Journaldato: 25.2.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.02.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.2.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.2011 nnhold: Tilbud arbeidsavtale ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 17.10.2019 Svar på din forespørsel om hospitering ved niversitetssykehuset

Detaljer

Dok.dato: 01.03.2014. Klassering: Invitasjon til Syse-utvalgets høringsmøte om oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten

Dok.dato: 01.03.2014. Klassering: Invitasjon til Syse-utvalgets høringsmøte om oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.08.2014 Avviksmelding Holmestrand kommune Hjemmesykepleie Samarbeid Holmestrand kommune 2014 tskrivningsklare pasienter

Detaljer

Journaldato: 24.7.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.06.2012.

Journaldato: 24.7.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.06.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.7.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.07.2012 Svar - takkebrev til 4. klasse - Skøelv skole,

Detaljer

Journaldato: 13.11.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 13.11.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 15.11.2013 Svar på anmodning om utskrift av journal-

Detaljer

Journaldato: 20.11.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 20.11.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.11.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 22.11.2012 nnhold: Svar på høring - Plan

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.9.2018, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 24.09.2018 Oversendelse av journaldokumenter - *****

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Journaldato: 6.3.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.03.2012.

Journaldato: 6.3.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.3.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.03.2012 Arb.avt.midl. 26.03.12-26.08.12 ersonalmappe - *****

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.7.2019, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 11.07.2019 Svar etterlysning av svar på tidligere henvendelse

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 12.07.2018 Oversendelse av journaldokumenter - ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2008/865-14 5539/2013 26.03.2013 HR/AML 05.04.2013

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2008/865-14 5539/2013 26.03.2013 HR/AML 05.04.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.04.2013 nnhold: Tjenestebevis 2008/865-14 5539/2013 26.03.2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Journaldato: 2.9.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.09.2011.

Journaldato: 2.9.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 01.09.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.09.2011 Anmodning om journalkopier ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud 1809668700 ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/1829-9 12787/2013 24.07.2013 26.07.

Offentlig journal. Tilbud 1809668700 ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/1829-9 12787/2013 24.07.2013 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2013 nnhold: Tilbud 1809668700 Personalmappe 2012/1829-9 12787/2013 HR/JJA Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,A 10.09.2019 Drill og gymsal drettshall, gymsal og svømmehall 2019-2020 U 2019/362-22

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/11298-9 2569/2014 11.02.2014 05.02.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/11298-9 2569/2014 11.02.2014 05.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2014 Tilbud om arbeidsavtale Personalmappe 2007/11298-9 2569/2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.4.2016, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 21.04.2016 Svar på søknad om omdisponering av forskningsmidler

Detaljer

Journaldato: 21.5.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012.

Journaldato: 21.5.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.05.2012 Ledig stilling - Sykepleier, rehaben - internt Annonser

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.18, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 30.07.2018 Midlertidig tilbakemelding på klage vedrørende

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av journalopplysninger 2019/ / Anmodning om legeuttalelse 2019/ /2019

Offentlig journal. Innhenting av journalopplysninger 2019/ / Anmodning om legeuttalelse 2019/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.03.2019 -, Dokumenttype:,U, Status: J,A 26.03.2019 nnhenting av journalopplysninger Pasient - 2019/1015-1 409/2019 06.03.2019 Anmodning om legeuttalelse

Detaljer

Journaldato: 24.7.2014, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 20.05.2014. Klassering: PRS/NIMA

Journaldato: 24.7.2014, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 20.05.2014. Klassering: PRS/NIMA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.7.2014, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 28.07.2014 Refusjonskrav prosjekt NKH mai - desember - ***** ***** Sendte

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.7.2019, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 16.07.2019 Midlertidig tilbakemelding på din henvendelse:

Detaljer

Journaldato: 16.8.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2010.

Journaldato: 16.8.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.8.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.08.2010 nnhold: NPE-sak - Behandlingsstedets opplysninger

Detaljer

Offentlig journal. Legevaktssentral Loppa kommune - forespørsel om samarbeid

Offentlig journal. Legevaktssentral Loppa kommune - forespørsel om samarbeid Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 28.05.2014 Legevaktssentral Loppa kommune - forespørsel om samarbeid Samarbeid om legevakt-tjenester med

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2017, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.08.2017 Svar på anmodning om relevante journalopplysninger

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.07.2016 -, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 03.08.2016 nnhold: Søknad og CV - sykolog/psykologspesialist

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2017-8.5.2017, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 10.05.2017 Svar åpning av sperret journal -

Detaljer

Offentlig journal. Svar på anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** Spesialisterklæring 2015/14227-2 114039/201 5 NEVROK/RMAH

Offentlig journal. Svar på anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** Spesialisterklæring 2015/14227-2 114039/201 5 NEVROK/RMAH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.1.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.01.2016 Svar på anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** Spesialisterklæring 2015/14227-2 114039/201

Detaljer

Offentlig journal. Advarsel. Personalsak - ***** ***** 2017/ / Vedtak lønnskrav ***** ***** *****

Offentlig journal. Advarsel. Personalsak - ***** ***** 2017/ / Vedtak lønnskrav ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.12.2017 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2017 Advarsel rsonalsak - 2017/1978-4 16281/2017 nntatt offentlighet: Offl. 13, jfr. Fvl Vedtak lønnskrav 2017

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om opplysninger fra fastlege i medhold av lov om barneverntjenester 6-4. Pasient - ***** ***** *****

Offentlig journal. Anmodning om opplysninger fra fastlege i medhold av lov om barneverntjenester 6-4. Pasient - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2017, Dokumenttype:,U, Status: J,A 25.08.2017 nnhold: Anmodning om opplysninger fra fastlege i medhold av lov om barneverntjenester 6-4 sient - 2017/1070-1

Detaljer

Journaldato: 5.5.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.05.2011.

Journaldato: 5.5.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.05.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.5.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.05.2011 Tilbud arbeidsavtale - ***** ***** ersonalmappe

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 19.07.2018 Svar på samhandlingsavvik til medisinsk avdeling Harstad

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.7.2019, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 12.07.2019 Svar på forespørsel om journaldokumenter-

Detaljer

Journaldato: 14.10.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.

Journaldato: 14.10.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 16.10.2015 Bekymringsmelding vedr. brev - ***** *****

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg Svarbrev: Opplevelse på Observasjonspost Tilbakemeldinger pasienter

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2012/1131-14 3770/2014 18.02.

Offentlig journal. Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2012/1131-14 3770/2014 18.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.02.2014 Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale Personalmappe 2012/1131-14 3770/2014 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Journaldato: 25.01.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 25.01.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 29.01.2013 Svar på forespørsel om legeopplysninger

Detaljer

Journaldato: 7.2.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2011.

Journaldato: 7.2.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.2.11, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.02.2011 Medlemmer og varamedlemmer til Høgskolesamarbeidet

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 29.11.2018 Svar på avvik etter tilsyn fra fylkesmannen 20.9.2018

Detaljer

Journaldato: 8.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 8.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 10.04.2013 Egenandel for behandling og

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 17.07.2018 Oversendelse av journaldokumenter - ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 29.10.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 14.10.

Journaldato: 29.10.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 14.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10.14, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 31.10.2014 nnhold: Erkjentlighet - ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 11.4.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012.

Journaldato: 11.4.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.4.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.04.2012 Rammeavtale 27.03.12-31.12.12 ersonalmappe *****

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg

Journaldato: , Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 23.07.2018 Søknad om midler til oppstart og gjennomføring av nytt

Detaljer

Journaldato: 24.11.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.11.2010.

Journaldato: 24.11.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.11.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.11.2010 nnhold: tarbeidelse av ménvurdering ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2012/903-18 14061/2014 28.08.2014 08.07.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2012/903-18 14061/2014 28.08.2014 08.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.8.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.08.2014 Tilbud arbeidsavtale 2012/903-18 14061/2014 08.07.2014 HR/EBJ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Journaldato: 26.11.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 26.11.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 28.11.2013 Svar på anmodning om journal,

Detaljer

Journaldato: 19.8.2014, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 19.08.2014.

Journaldato: 19.8.2014, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 19.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.8.2014, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.08.2014 nnhold: Sviktende behandling - ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Refusjonskrav ved følge av pasienter - Alta kommune 2019/ /

Offentlig journal. Refusjonskrav ved følge av pasienter - Alta kommune 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 26.03.2019 Refusjonskrav ved følge av pasienter - Alta kommune Refusjon ledsager ved pasientreise 2019/934-1 262/2019 14.01.2019

Detaljer

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.02.2014 Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer

Journaldato: 10.9.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.9.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2012, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.09.2012 Samhandlingsavvik til RSP

Detaljer

Journaldato: 4.12.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 03.12.

Journaldato: 4.12.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 03.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2014, Journalenhet: SEN, JRS, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 08.12.2014 Oversendelse av kopi av journal - ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2014/433-8 24706/2014 22.12.2014 HR/JJA 06.01.

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2014/433-8 24706/2014 22.12.2014 HR/JJA 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.1.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2015 Tjenestebevis 2014/433-8 24706/2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om møte. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/50-10 5472/2014 KK/TKL 21.03.2014 10.03.2014 *****

Offentlig journal. Anmodning om møte. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/50-10 5472/2014 KK/TKL 21.03.2014 10.03.2014 ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.3.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2014 Anmodning om møte Pasientsak 2012/50-10 5472/2014 10.03.2014 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Journaldato: 12.3.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 12.3.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.3.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 14.03.2014 Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer