Stavanger Kommune. Inspeksjon bruer Tidsrom: til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavanger Kommune. Inspeksjon bruer 2015. Tidsrom: 01-01-2015 til 23-03-2015"

Transkript

1 Hjem Sinus.BK Rapporter Sinus.TD Sinus.ROS Filarkiv Logg av Stavanger Kommune Inspeksjon bruer 215. Tidsrom: til Inspeksjoner er utført i henhold til Statens vegvesen "Inspeksjonshåndbok for bruer", håndbok V441 og i samsvar med de retningslinjer som er gitt. NB. Bruer med ukjent bruksklasse bør, hvis ikke konstruksjonseier kan fremskaffe det, underlegges ny bruksklasse vurdering. Bruksklassen er i denne inspeksjonen hentet ut fra veglisten til Statens vegvesen. Estimert total utbedringskostnad: kr 745, Dok. nr. B 1-15 Konstr. nr. B 1 - Skadesundbrua Inspeksjonsdato: Inspektør: AOE - HL Det er ikke observert skader med betydning for bæreevnen på betongbru. Gangbanen har korroderte skruer i festene, disse må renses og overflatebehandles. Trafikksikkerheten er svekket pga. skarp avslutning på rekkverk og flettverksgjerde akse -1 er hullete og brukket stolpe. Estimert utbedringskostnad: kr 75, Dok. nr. B 2-15 Konstr. nr. B 2 - Kalagsundet bru (Bjørnøybrua) 7/975 og 4/682 Inspeksjonsdato: Inspektør: AOE - HL Det er ikke observert skader med følger for bæreevne. Trafikksikkerheten er svekket grunnet skarpe avslutninger på rekkverk. Rengjøring for begroing. Estimert utbedringskostnad: kr 8, Dok. nr. B 3-15 Konstr. nr. B 3 - Grasholmen bru 51/684 og 51/992 Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AOE Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne eller trafikksikkerhet. Det er noe korrosjon/ skadet overflatebehandling på brurekkverket. Brua mangler fuger. Det er eksponert armering i løftehull i hovedbjelker, dette er skader som bør utbedres for å hindre skadeutvikling. Det er noe gjenstående forskaling ved tverrbærere og brudekke, dette bør fjernes for å kunne inspisere disse områdene. Estimert utbedringskostnad: kr 4, Dok. nr. B 4-15 Konstr. nr. B 4 - Tellusveien Bru Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AOE Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne. Det mangler stolper i alle ender av brurekkverket, dette medfører noe svekket trafikksikkerhet og bør utbedres. Det er tagging på landkar og pilarer. Estimert utbedringskostnad: kr 1, Dok. nr. B 5-15 Konstr. nr. B 5 - GS Foruskanalen Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AOE Det er ikke observert skader med betydning for bæreevne eller trafikksikkerheten. Slitelaget er omgjort til blomsterbed. Rørelementet av stål har noe korrosjon. Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert Dok. nr. B 6-15 Konstr. nr. B 6 - GS Foruskanalen v Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AOE Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne. Det anbefales å etablere hindermarkeringskilt i enden av brurekkverket. Rørelement har noe påbegynt korrosjon. Det er en del kabler som henger ved brua, disse bør legges i kabelgate. Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert Dok. nr. B 7-15 Konstr. nr. B 7 - Morgedalsveien bru

2 Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AOE Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne eller trafikksikkerhet. Manglene som var på brurekkverk er utbedret. Det er noe tagging på el-skap ved brua. Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert Dok. nr. B 9-15 Konstr. nr. B 9 - Slettestrand bru 14/971 og 14/32 Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AOE Det er ikke observert vesentlig endring siden inspeksjon i 213 eller skader som har betydning for bæreevne. Brurekkverket har en del avskallinger og riss i betongen. Det er observert en del skader så som setning i slitelag som skyldes manglende bearbeiding eller mangel av lastfordelingspalte, sprekker og riss forskjellige steder samt tagging. Estimert utbedringskostnad: kr 7, Dok. nr. B 1-15 Konstr. nr. B 1 - GS bru over Otto Olsens vei Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AOE Det er ikke observert skader med betydning for bæreevne. Skadene som var i slitelaget er nå utbedret, men det er fremdeles noe setninger i slitelaget. Det er også setning i fyllingene. Fukten under bruplate skyldes mangel av fuge eller membran. Brurekkverket har råteskader. Det er gjenstående isopor på lageravsatser. Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert Dok. nr. B Konstr. nr. B 12 - Jåttåvågen GS øst Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AOE Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne eller trafikksikkerhet. Det er noe riss og enkelte avskallinger i kantdrager rundt rekkverkinnfestninger. Grunnet manglende fuger er det fukt på begge landkar. Boltgruppe til lysmast i akse 2 er noe løs og bør etterstremmes. Estimert utbedringskostnad: kr 5, Dok. nr. B Konstr. nr. B 13 - Jåttåvågen GS vest Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AOE Det er ikke observert skader som medfører redusert bæreevne. Trafikksikkerheten er noe svekket grunnet skarp avslutning på rekkverk, her anbefales det å etablere hindermarkeringskilt. Det er observert riss i kantdrager akse 2. Rengjøring av drenering m/rør og brudekke og mellom slitelag og kantdrager anbefales. Estimert utbedringskostnad: kr 2, Dok. nr. B Konstr. nr. B 14 - GS bru over Morgedalsveien Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AOE Det er ikke observert skader med betydning for bæreevne, men det er en del riss og sprekk i brudekke som bør følges opp med årlige inspeksjoner. Skadene som var i topprekke og slitelag er utbedret. For å hindre unødig fuktbelastning i brudekke anbefales å etablere nye vanngjennomløp. Estimert utbedringskostnad: kr 4, Dok. nr. B Konstr. nr. B 15 - G-s bru over jernbanen v Skretting Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AOE Det er ikke observert skader med betydning for bæreevne eller trafikksikkerhet. Rekkverket på brua har tildels mye tagging. Treverket i rekkverket begynner å få noe slitt overflatebehandling, og bør innen noen år overflatebehandles. Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert Dok. nr. B Konstr. nr. B 22 - Gangbru Stokkavannet sør Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AOE Det er ikke observert skader med betydning for bæreevne. Rekkverket fremstår ikke som klatresikkert og det har skarpe avslutninger, dette medfører nedsatt personsikkerhet/ trafikksikkerhet. Bjelkene går inn i fylling på landkarene, dette medfører unødig fukt og kortere levetid. Det anbefales å rengjøre hele konstruksjonen. Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert Dok. nr. B Konstr. nr. B 29 - Hålandsvannet vest 41/159 Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AEO Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne. Rekkverket som er benyttet på brua fremstår noe svak og det har skarpe avslutninger, samt det fremstår ikke som klatresikkert. Dette medfører noe svekket personsikkerhet/ trafikksikkerhet. Opplagring på bjelker mangler, det anbefales etablering av neoprenlager for å forlenge levetiden på trebjelkene. Estimert utbedringskostnad: kr 2, Dok. nr. B 3-15 Konstr. nr. B 3 - GS bru Foruskanalen vest Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AOE Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne eller trafikksikkerhet. Nivåforskjell som var i slitelaget er nå utbedret, men det er fremdeles noe setning i fyllingen. Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert

3 Dok. nr. B Konstr. nr. B 31 - Bru ved hestesenter Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AOE Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne. Konstruksjonen er uoversiktlig med alt slam og humus som har samlet seg rundt brua med årene, det anbefales å renske opp rundt brua. Rekkverket som er benyttet på brua fremstår som svakt og har brå avslutninger, men her er det etablert hindermarkeringskilt. Med tanke på trafikksikkerheten kan veien skiltes ned til 3 sone som et minimum, eventuelt etablere nytt brurekkverk. Estimert utbedringskostnad: kr 155, Dok. nr. B Konstr. nr. B 38 - Langøy bru, Inspeksjonsdato: Inspektør: HL Det er ikke observert skader med betydning for bæreevne. Trafikksikkerheten er svekket på brua og anlegget for øvrig fordi det mangler kantlist eller rekkverk. Estimert utbedringskostnad: kr 7, Dok. nr. B Konstr. nr. B 39 - Ormøy bru Inspeksjonsdato: Inspektør: AOE - HL Det er observert mye armeringskorrosjon i bruplate og 1 til 2 m2 med løs betong er det fare for at kan falle ned. Fendring akse 1 er mangelfull. Rekkverk har skarp avslutning ved trapp, samt at det er lavt. Det er også observert kraftig utvasking under fortau akse -1 øst. Spesialinspeksjon og kloridtest/karbonatiseringsprøver er foretatt og ligger i filarkiv. Utviklingen av armeringskorrosjon går sin gang, og når det er kritisk er vanskelig å si, men utbedring bør ligge i nær fremtid. Prisingen på utførelse henvises til spesialinspeksjon (ligger i filarkiv). Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert Dok. nr. Ku 1-15 Konstr. nr. Ku 1 - Kulvert 1 Foruskanalen Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AOE Det er ikke observer skader med betydning for bæreevne eller trafikksikkerheten. Det er noe fukt og støpesår i plate. Skadene som var i rekkverket er utbedret. Betongplate akse 1 er ute av stilling, dette bør utbedre for å hindre følgeskader som utvasking av løsmasse/fyllmasse. Estimert utbedringskostnad: kr 5, Dok. nr. Ku 2-15 Konstr. nr. Ku 2 - Kulvert 2 Foruskanalen Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AOE Det er ikke observert skader med betydning for bæreevne eller trafikksikkerhet. Det er observert en del bunnfall i kulverten ca. 2 cm søle. Det er også noe påbegynt korrosjon i rørelementet. Vikepliktskilt som står på midtrabatten på brua er noe deformert og dårlig innfestet, dette bør utbedres. Estimert utbedringskostnad: kr 5, Dok. nr. Ku 3-15 Konstr. nr. Ku 3 - Kulvert 3 Foruskanalen Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AOE Det er ikke observert skader med betydning for bæreevne, trafikksikkerheten er noe svekket grunnet skarp avslutning på rekkverk, men her er etablert hindermarkeringskilt og anses ikke som alvorlig. Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert Dok. nr. Ku 4-15 Konstr. nr. Ku 4 - Kulvert 4 Foruskanalen Inspeksjonsdato: Inspektør: AOE-HL Det er ikke observert skader med betydning for bæreevne, trafikksikkerheten er noe svekket fordi det er skarpe avslutninger på rekkverk. Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert Dok. nr. U 1-15 Konstr. nr. U 1 - Kalagsundet bru-vest 7/975 Inspeksjonsdato: Inspektør: AOE - HL Det er ikke observert skader med følger for bæreevne eller trafikksikkerhet. Noe vedlikehold bør iverksettes, fjerning av groe som holder på fukt og skaper rotspregning. Estimert utbedringskostnad: kr 1, Dok. nr. U 2-15 Konstr. nr. U 2 - Kalagsundet bru-øst 4/511 Inspeksjonsdato: Inspektør: AOE - HL Det er ikke observert skader med betydning for bæreevne eller trafikksikkerhet. Lysarmaturer er knust, og disse anbefales erstattet med nye hærverks-sikre armaturer. Tagging og begroing er observert, begroingen bør fjernes av hensyn til betongens levetid. Estimert utbedringskostnad: kr 4, Dok. nr. U 3-15 Konstr. nr. U 3 - Jåttåvågen 16/746 og 16/67 Inspeksjonsdato: Inspektør: AOE - HL Det er ikke observert skader som har betydning for bæreevne eller trafikksikkerhet. Begroing opp langs landkar holder på fukt. Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert

4 Dok. nr. U 4-15 Konstr. nr. U 4 - Heddeveien 14/366 Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AOE Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne. Det er mye tagging på samtlige betongelementer i undergangen, dette kan med fordel fjernes. Det anbefales å rengjøre slitelag og dreneringsrist. Det er noe avskalling og armeringskorrosjon i dryppnese i tak. Estimert utbedringskostnad: kr 3, Dok. nr. U 5-15 Konstr. nr. U 5 - Grasholmen 51/648 Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AOE Det er ikke observert skader med betydning for bæreevne eller trafikksikkerhet. Det er noe armeringskorrosjon/ blottlagt armering i takk, samt noe knuseskader akse 2 øst. Dette er skadene bør utbedres. Det anbefales også at tagging fjernes. Estimert utbedringskostnad: kr 7, 25 - Safe Control Dokumentasjonssystemer AS, Brokelandsheia, 4993 SUNDEBRU, Org-nr: NO Telefon: , Mail: (admin SU LL)

5 Hjem Sinus.BK Rapporter Sinus.TD Sinus.ROS Filarkiv Logg av Stavanger Kommune Inspeksjon kaier 215. Tidsrom: til Inspeksjoner er utført i henhold til Statens vegvesen "Inspeksjonshåndbok for bruer", håndbok V441 og i samsvar med de retningslinjer som er gitt. NB. Kaier med ukjent bruksklasse bør, hvis ikke konstruksjonseier kan fremskaffe det, underlegges ny bruksklasse vurdering. Estimert total utbedringskostnad: kr 1 655, Dok. nr. K 1-15 Konstr. nr. K 1 - Lindøy kai-vest-9/1 Inspeksjonsdato: Inspektør: HL Det er observert kraftig utvasking under fundamentet til pilar akse 3 (se video filarkiv) ca 5%, dette medfører redusert bæreevne og behov for snarlig utbedring, kaien bør stenges i det hjørnet (syd-øst) og holdes under oppsikt for eventuelle forandringer. Slitelag har armeringskorrosjon, avskalling og sprekker, det er også observert sprekk i betonglandkar akse 2. Kantlist er mangelfull. Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert Dok. nr. K 2-15 Konstr. nr. K 2 - Kalvøy kai Inspeksjonsdato: Inspektør: HL Undervannsinspeksjon viser store skader som snarlig bør utbedres (se filarkiv). Det er også en del skader på kaien over vannspeilet, men disse er ikke av en slik karakter som skadene under vann, men skadene bør utbedres samtidig. Kaien bør ikke belastes med mer en persontrafikk. Det er mulig at det økonomisk hensiktsmessig å rive og bygge ny i stedet for rehabilitering. Kloridprøver er foretatt og de viser at ph er for lav, med det til følge at armeringen korroderer. Av den grunn anbefales spesialinspeksjon for å få bedre oversikt, og derfor ingen estimerte kostnader. Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert Dok. nr. K 3-15 Konstr. nr. K 3 - Hellesøy kai-1/37 Inspeksjonsdato: Inspektør: HL Ut i fra en totalvurdering anbefales spesialinspeksjon, dette på grunnlag av undervannsinspeksjonen (se video i filarkiv) samt observasjoner over vann. Kaien har utrasing i steinmurens front akse 1-3 og spunten i akse 3 har utvasking under, det er usikkert om her er støpt bak spuntet. Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert Dok. nr. K 4-15 Konstr. nr. K 4 - Tunsøy kai-1/4 Inspeksjonsdato: Inspektør: HL Det er ikke observert forandringer av skadert siden sist inspeksjon som er dokumentert og skadeutviklingen er stabilisert. Undervannsinspeksjonen viser at fot på kaien er i ok. Det anbefales kantlist i akse 1. Sprekker som går på tvers av kaien fremstår stabile. Det anbefales rengjøring og fylling av sprekk med en fleksibel fugemasse, eksempelvis fiberarmert asfaltmasse. Estimert utbedringskostnad: kr 4, Dok. nr. K 5-15 Konstr. nr. K 5 - Langøy kai sør/øst-7/643 Inspeksjonsdato: Inspektør: HL Kaien er rehabilitert i nyere tid og gamlekaien er tydeligvis benyttet som forskaling. Av den grunn er det umulig å kontrollere kaidekket tilfredsstillende. Undervannsinspeksjon konkluderer med at pilarer og landkar i god stand. Sperrebom mangler og må på plass, kan være en mulighet å montere bommen lenger inn på kaien så det ikke er i konflikt med lem på ferge. Samlet konklusjon er at kaien er i god stand. Estimert utbedringskostnad: kr 2, Dok. nr. K 6-15 Konstr. nr. K 6 - Langøy kai vest-7/95 Inspeksjonsdato: Inspektør: HL

6 Det er ikke observert skader med betydning for bæreevne. Sikkerheten er svekket pga. mangel av redningsstige. Pilarer og skråavstivere er av borerør, disse er korrodert. For å bremse utviklingen av korrosjon anbefales å etablere anoder av sink eller aluminium. Undervannsinspeksjonen viste ingen skader. Estimert utbedringskostnad: kr 4, Dok. nr. K 7-15 Konstr. nr. K 7 - Buøy kai Inspeksjonsdato: Inspektør: AOE - HL Det er observert skader som har betydning for bæreevne. Pilar akse 8 (vest) har sprekk rundt hele pilaren som trolig skyldes påseiling. Noe armeringskorrosjon i bjelker og dekke, og fergelem er dårlig og den anbefales revet. Det anbefales lastbegrensning inntil skadene er utbedret og fergelem må ikke benyttes. Ellers viser undervannsinspeksjon at alt er OK under vannlinjen unntatt forannevnte pilar (se video i filarkiv). NB! Prisestimatet er svært usikkert: For å få et mer korrekt grunnlag anbefales eventuelt spesialinspesjon. Estimert utbedringskostnad: kr 565, Dok. nr. K 9-15 Konstr. nr. K 9 - Kallagkaien Inspeksjonsdato: Inspektør: AOE - HL Kaien er stengt med skilt og rekkverk. Kaien er av dårlig kvalitet, pilarer og hovedbjelker er jernbaneskinner som er kraftig korrodert. Betongen har støpesår, ameringskorrosjon og avskalling. Kaien mangler også kantlist og fenderverket er mangelfullt. Kaien er av en beskaffenhet som ikke er forsvarlig og rehabilitere. Det er kun priset kantlist fordi resten ikke er økonomisk forsvarlig å rehabilitere. Estimert utbedringskostnad: kr 3, Dok. nr. K Konstr. nr. K 12 - Roaldsøy kai 5/99 Inspeksjonsdato: Inspektør: AOE - HL Kaien er nå stengt med blokker og skilt. Kaien er i meget dårlig forfatning, alle elementer har store skader. Ut i fra undervannsinspeksjonen er det utvasking på pilarer. Etter vår vurdering er forfallet så betydelig at det ikke er lønnsomt med reparasjon og riving anbefales (rivekostnader ca 4,-). Kaien bør sikres og stenges. Derfor er det ingen priser. Redningstige og redningsbøye anbefales montert. Estimert utbedringskostnad: kr 8, Dok. nr. K Konstr. nr. K 15 - Austre Åmøy kai Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AOE Det er observert skader og mangler som medfører nedsatt bæreevne og trafikksikkerhet. Det er brudd i frontbjelke akse 3-4, for dette området medfører det svekket bæreevne og fendringen mister bakstøtte. Fendringen er noe mangelfull, spesielt indre kant. Slitelaget har en del sprekk og avskalling. Undervannsinspeksjonen viste ingen uregelmessigheter. Kaien er skiltet stengt, men det anbefales å stenge kaien med fysisk hinder. Spesialinspeksjon med kloridtest anbefales, derav ingen prisestimat. Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert Dok. nr. K Konstr. nr. K 17 - Siriskjæret kai-54/841 Inspeksjonsdato: Inspektør: HL & AOE Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne. Manglende rundt redningsutstyr er utbedret, men det bør vurderes føringsliner for bedre fremkommelighet for synshemmede. Det er en helle som er løs i slitelaget. Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert Dok. nr. K 2-15 Konstr. nr. K 2 - Ormøy kai 7/633 Inspeksjonsdato: Inspektør: AOE - HL Det som avdekkes på undervannsinspeksjonen (se video i filarkiv) er en del utvasking/undergraving under den ytterste pilaren, pilaren er ca 2,5m bred og har to fundamenter. Det er tydelig at det til tider er kraftige strømlaster og det bør understøpes og plastres med grov stein. Det er også større skader på kaidekket i akse 3-4 med avskalling og armeringskorrosjon. Bjelker har noe armeringskorrosjon. Kantlist er mangelfull, spesielt i akse 1-2 ved påkjøringsrampe. Kantlist bør være ca 15 cm høy for å hindre kjøretøy fra risikoen for å "trille" ut i havet. Hvis dette ikke lar seg løse i forhold til ferge bør bom etableres. Kaien bør rehabiliteres raskt og spesialinspeksjon anbefales snarest for å få en bedre oversikt, derfor ingen priser. Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert Dok. nr. K Konstr. nr. K 22 - Peisaren 4/138 Inspeksjonsdato: Inspektør: HL Kaien er i en slik forfating at det etter vår oppfatning ikke er formålstjenlig med rehabilitering. Vår anbefaling er å vurdere fjerning av kaien. Redningsutstyr mangler. Estimert utbedringskostnad: kr 2, Dok. nr. K Konstr. nr. K 24 - Langøy kai-nord-øst 7/96 Inspeksjonsdato: Inspektør: HL Det er observert omfattende skader på kaien. Betongavstivere for element i front av kai, under vann, er ødelagt. Avstivere fra betongelementer på begge sider er også nesten av. Bjelker under kaien har omfattende armeringskorrosjon, samtidig som blottlagt armeringsjern har tverr-

7 snittreduksjon. Det er observert sprekk i betongbjelke, som kan tyde på brudd. Generelt sett fremstår det som at hele kaien har alvorige kloridintrengninger, som allerede har begynt å svekke kaien. Kaien ligger ikke i forbindelse med vei, men det anbefales at den sperres for tyngre belastninger som f.eks. traktor. Det bør vurderes om kaien skal rives. For å utrede videre tiltak anbefales spesialinspeksjon. På grunn av det omfattende skadebildet, er det ikke gjort prisestimat for utbedringer i denne inspeksjonen. Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert Dok. nr. K Konstr. nr. K 25 - Presthuskaien Inspeksjonsdato: Inspektør: AOE - HL Det er ikke observert skader med betydning for bæreevne under inspeksjonene over vann. Redningsstige mangler. Estimert utbedringskostnad: kr 15, Dok. nr. K Konstr. nr. K 26 - Hillvågsvannet 56/213 Inspeksjonsdato: Inspektør: AOE - HL Plassering av skadene er i skadekart som ligger i filarkivet. Havna mangler redningsstiger i vest, dette på grunn av båtplasering. Redningsbøyer i vest er plassert noe langt i fra kaikant, disse bør etableres nærmere da det ferdes mye mennesker i området. Betongelementene som landkaret er bygd opp av har setninger som er merket på kartet, de mest betydelige setningene er i nord/vest, den har vert stabil siden sist inspeksjon. I området sør/vest er elementene noe ute av stilling (ca 6 ), her skjer det en utvikling av skadene, det kan hjelpe å lede dreneringsvannet i fra brua bort. Estimert utbedringskostnad: kr 415, Dok. nr. K Konstr. nr. K 27 A - Hillevåg båtforening 21/467 Inspeksjonsdato: Inspektør: AOE - HL Kaien har vært rehabilitert med påføring av sprøytemørtel. Hvor grundig forarbeidet før påføring av sprøytemørtel er utført er uoversiktlig, men det er nye sprekker. Dette må nøye følges med på i fremtiden. Ut i fra undervannsinspeksjon er kaien i god stand under vannlinjen (se video i filarkivet). Trebjelke bak gummifendring er råtten. Kaidekket har noe avskalling og armeringssprenging. Kloridprøve/karbonatiserinsprøver er utført, de viser at det er fare for armeringskorrosjon pga. kloridintrenging, karbonatiseringen er uvesentlig. Spesialinspeksjon anbefales fordi skadene er så mange og uoversiktlige, derfor ingen prisestimat. Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert Dok. nr. K 27 B-15 Konstr. nr. K 27 B - Hillevåg båtforening 21/467 Inspeksjonsdato: Inspektør: AOE - HL Det er observert skader som medfører nedsatt bæreevne og trafikksikkerhet, ingen kritiske utvikling siden inspeksjon i 213. Betongen i landkar og dekke er meget dårlig, spesielt i området akse 5-8. Større rehabiliteringer bør iverksettes da det etter vår oppfatning er risikabelt å ferdes langs kaien, spesielt i vest. Fortøyningsutstyr er korrodert og betongen er mye forvitret. Redningsutstyr er tilnærmet fraværende. Estimert utbedringskostnad: kr 43, Dok. nr. K Konstr. nr. K 28 - Klubben kai Inspeksjonsdato: Inspektør: HL Det er observert skader med stor betydning for bæreevne, kaien bør stenges for tyngre laster, max 2t aksellast. Kaien har så store skader at utbedring anbefales raskt. Sikkerheten er også svekket da det mangler redningstige og redningsbøye, kantlisten er også delvis borte. Spesialinspeksjon og undervannsinspeksjon anbefales, dette for å få en bedre kartlegging av skader og muligheter for rehabilitering. Derfor ingen prising. Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert 25 - Safe Control Dokumentasjonssystemer AS, Brokelandsheia, 4993 SUNDEBRU, Org-nr: NO Telefon: , Mail: (admin SU LL)

8 STAVANGER KOMMUNE Konstruksjonsnr. B 1 Byggeår Lengde 85 Vegliste. Bk 1 Kapasitet Miljøkl MA Konstruksjonsnavn Skadesundbrua Bredde Ant. sp Pos. bredde (DDM) Byggverkstype Kassebru Fri høyde Startakse Pos. lengde (DDM) Veinavn Roaldsøyveien Sluttakse Tilkomst - Ny insp. 216 Planlagt insp. type Enkel inspeksjon INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument B 1-15 Inspektør AOE - HL Reg. av SC - Hans Lunden Konklusjon Det er ikke observert skader med betydning for bæreevnen på betongbru. Gangbanen har korroderte skruer i festene, disse må renses og overflatebehandles. Trafikksikkerheten er svekket pga. skarp avslutning på rekkverk og flettverksgjerde akse -1 er hullete og brukket stolpe. Estimert utbedringskostnad Kr 75,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra vest : Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad B 4 - Fylling (Stein) -1 N B 4 - Fylling (Stein) 4-5 N Setning C 1 - Landkar (Betong) -1 N Kalkutfelling J Gjenstående forskaling (isopor) C 1 - Landkar (Betong) 4-5 N Missfarging J Opprydding, gjenstående forskaling og fjerning av groe

9 C 2 - Pilar (Betong) 2 N C 2 - Pilar (Betong) 3 N C Fundament (Betong) 2 J Utvasking C Fundament (Betong) 3 J Avskalling D 3 - Kasse (Betong) 1-4 J Armeringskorrosjon akse 1-2 mot gangbane N Riss i brudekket med utluting nedover brukasse D Bunnplate (Betong) 1-4 N D Vegg (Betong) 1-4 N E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Asfalt) -5 J Ujevnheter og krakkelering asfalt, spesielt akse N Riss i betongslitelag

10 E 4 - Påhengt gangbane (Stål) 1-4 N Korroderte festeskruer H Lager/lageravsats 1 N (Neopren) H Lager/lageravsats 4 N (Neopren) H Fuge/fugekonstruksjon 1 N (Mangler) H Fuge/fugekonstruksjon 4 N (Mangler) H Rekkverk (Stål) -5 J Flettverksgjerde akse-1 (landkar) brudd H Vannavløp/drenssystem (2 stk) 1-4 J Mangler rist N Et er tett N Brudd i rør H Lys (Gatelys) -5 N

11 STAVANGER KOMMUNE Konstruksjonsnr. B 2 Byggeår 199 Vegliste. Bk 1 Kapasitet Lengde Miljøkl MA Konstruksjonsnavn Kalagsundet bru (Bjørnøybrua) 7/975 og 4/682 Bredde Ant. sp. Fri høyde Startakse Pos. bredde (DDM) Pos. lengde (DDM) Byggverkstype Betongbjelkebru Veinavn Skadesundveien Sluttakse 8 Ny insp. 216 Tilkomst Brulift Planlagt insp. type Enkel inspeksjon INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument B 2-15 Inspektør AOE - HL Reg. av SC - Hans Lunden Konklusjon Det er ikke observert skader med følger for bæreevne. Trafikksikkerheten er svekket grunnet skarpe avslutninger på rekkverk. Rengjøring for begroing. Estimert utbedringskostnad Kr 8,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra syd: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad C 1 - Landkar (Betong) -1 J Tagging C 1 - Landkar (Betong) 7-8 J Tagging C 2 - Pilar (Betong) 2 J Riss

12 C 2 - Pilar (Betong) 3 N C 2 - Pilar (Betong) 4 N C 2 - Pilar (Betong) 5 N C 2 - Pilar (Betong) 6 N C Fundament (Betong) 2 N C Fundament (Betong) 3 N C Fundament (Betong) 4 N C Fundament (Betong) 5 N C Fundament (Betong) 6 N D Hovedbjelke (Betong) 1-7 N E 1 - Brudekke (sekund. bæresystem) 1-7 N Riss i akse 1-2 og (Betong) E 2 - Slitelag/fuktisolasjon -8 N E 3 - Kantdrager (Betong) -8 J Armeringskorrosjon H Lager/lageravsats (Neopren) 1 J Korrosjon H Lager/lageravsats (Neopren) 7 N H Fuge/fugekonstruksjon (Asfaltfuge) 1 J Sprekk i fuge H Fuge/fugekonstruksjon (Asfaltfuge) 7 J Sprekk i fuge

13 H Rekkverk (Stål) -8 J Skarp avslutning H Vannavløp/drenssystem (Rør) 1-7 J Korte nedløp H Ledning/kabel (For belysning) N H Lys (Gatelys) -8 N H Spesielle skilt (Seilingshøyde M/lys og lanterne) 5-5 N Skadet skilt N Korrosjon på bolter og rør N Manglende belysning

14 STAVANGER KOMMUNE Konstruksjonsnr. B 3 Byggeår Vegliste. Bk 1 Kapasitet Lengde 13.5 Miljøkl MA Konstruksjonsnavn Grasholmen bru 51/684 og 51/992 Bredde 1.5 Ant. sp. 1 Pos. bredde (DDM) Byggverkstype Bjelkebru Fri høyde 2.5 Startakse Pos. lengde (DDM) Veinavn Grasholmen Sluttakse 3 Ny insp Tilkomst Ikke behov Planlagt insp. type Enkel inspeksjon INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument B 3-15 Inspektør HL & AOE Reg. av SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne eller trafikksikkerhet. Det er noe korrosjon/ skadet overflatebehandling på brurekkverket. Brua mangler fuger. Det er eksponert armering i løftehull i hovedbjelker, dette er skader som bør utbedres for å hindre skadeutvikling. Det er noe gjenstående forskaling ved tverrbærere og brudekke, dette bør fjernes for å kunne inspisere disse områdene. Estimert utbedringskostnad Kr 4,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra øst: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad B 4 - Fylling (Stein) -1 N B 4 - Fylling (Stein) 2-3 C 1 - Landkar (Betong) -1 N C 1 - Landkar (Betong) 2-3 N Lekkasje i hull etter malthusstag N Riss D Hovedbjelke (Betong 17 stk) 1-2 J Eksponert armering i løftehull for bjelke J Avskalling D Tverrbærer (Betong) 1 J Gjenstående forskaling

15 D Tverrbærer (Betong) 2 N Gjenstående forskaling E 1 - Brudekke (sekund. 1-2 N Gjenstående forskaling som gjør det bæresystem) (Betong) umulig å inspisere brudekket E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Betong/asfalt) -3 J Sprekk asfalt J Gress i fuge og mellom kanstein og dekke E 4 - Påhengt gangbane -3 N (Betong) E 4 - Påhengt gangbane -3 N (Betong) H Lager/lageravsats 1 N (Tjærepapp) H Lager/lageravsats 2 N (Tjærepapp) H Fuge/fugekonstruksjon 1 J Mangler fuge H Fuge/fugekonstruksjon 2 N Mangler fuge H Rekkverk (Stål) -3 J Korrosjon N Innstøpingspunkt har småsprekker J Løs stolpe

16 H Lys (Gatelys) -3 J

17 STAVANGER KOMMUNE Konstruksjonsnr. B 4 Byggeår Vegliste. Bk 1 Kapasitet Lengde 1 Miljøkl NA Konstruksjonsnavn Tellusveien Bru Bredde 1 Ant. sp. 3 Pos. bredde (DDM) Byggverkstype Platebro Fri høyde 2.6 Startakse Pos. lengde (DDM) Veinavn Tellusveien Sluttakse 5 Ny insp Tilkomst Ikke behov Planlagt insp. type Enkel inspeksjon INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument B 4-15 Inspektør HL & AOE Reg. av SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne. Det mangler stolper i alle ender av brurekkverket, dette medfører noe svekket trafikksikkerhet og bør utbedres. Det er tagging på landkar og pilarer. Estimert utbedringskostnad Kr 1,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: sett fra sørvest: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad B 7 - Skråningsbeskyttelse (Betong) 1-2 J Bevegelse B 7 - Skråningsbeskyttelse (Betong) 3-4 J Bevegelse C 1 - Landkar (Betong) -1 J Tagging J Fukt N Gjenstående forskalingsstag

18 C 1 - Landkar (Betong) 4-5 J Tagging N Stenreir C 2 - Pilar (Betong) 2 N Tagging C 2 - Pilar (Betong) 3 N Tagging D 1 - Plate (hovedbæresystem) (Betong) 1-4 N E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Asfalt) -5 J Sporslitasje N Manglende rengjøring E 3 - Kantdrager (Betong) -5 N H Lager/lageravsats 1 N (Tjærepapp) H Lager/lageravsats (Tjærepapp) 2 N H Rekkverk (Stål) -5 N Tagging N Deformasjon akse nord J Mangler stolper i avslutninger av rekkverk H Vannavløp/drenssystem (Betong dryppnese) 1-4 N Armeringskorrosjon

19 H Lys (Gatelys) -5 N

20 STAVANGER KOMMUNE Konstruksjonsnr. B 5 Byggeår Vegliste. G/S Kapasitet Lengde 3 Miljøkl NA Konstruksjonsnavn GS Foruskanalen Bredde 4.4 Ant. sp. 1 Pos. bredde (DDM) Byggverkstype Korrogert stålrør Fri høyde 1.6 Startakse Pos. lengde (DDM) Veinavn Forusbeen til GS Sluttakse 3 Ny insp Tilkomst Annet Planlagt insp. type Enkel inspeksjon INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument B 5-15 Inspektør HL & AOE Reg. av SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er ikke observert skader med betydning for bæreevne eller trafikksikkerheten. Slitelaget er omgjort til blomsterbed. Rørelementet av stål har noe korrosjon. Estimert utbedringskostnad Kr,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra nedstrøms: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad B 7 - Skråningsbeskyttelse -1 N (Betongplater) 2-3 C 1 - Landkar (Betong) -1 N C 1 - Landkar (Betong) 2-3 N D Buevegg (Betong) -3 N Innstøpt trekloss D Buevegg (Betong) -3 N E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Asfalt) -3 J F 5 - Rørelement (Stål) 1-2 J Korrosjon J Noe oppsamling av leire/ slam

21 H Rekkverk (Stål) -3 N H Lys (Gatelys) -3 N

22 STAVANGER KOMMUNE Konstruksjonsnr. B 6 Byggeår Vegliste. GS Kapasitet Lengde 3.3 Miljøkl NA Konstruksjonsnavn GS Foruskanalen v Bredde 4 Ant. sp. 1 Pos. bredde (DDM) Byggverkstype Korrogertstålrør Fri høyde 1.8 Startakse Pos. lengde (DDM) Veinavn Forusbeen/Traktorveien Sluttakse 3 Ny insp Tilkomst Ikke behov Planlagt insp. type Enkel inspeksjon INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument B 6-15 Inspektør HL & AOE Reg. av SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne. Det anbefales å etablere hindermarkeringskilt i enden av brurekkverket. Rørelement har noe påbegynt korrosjon. Det er en del kabler som henger ved brua, disse bør legges i kabelgate. Estimert utbedringskostnad Kr,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra nedstrøms: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad B 7 - Skråningsbeskyttelse -1 N (Betongplater) B 7 - Skråningsbeskyttelse 2-3 N (Betongplater) C 1 - Landkar (Betong) -1 N Groe C 1 - Landkar (Betong) 2-3 N Groe D Buevegg (Betong) -3 J Avskallinger E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Asfalt) -3 J Rengjøring

23 F 5 - Rørelement (Stål) 1-2 J Korrosjon i sprangskikt H Rekkverk (Stål) -3 J Skarpe avslutninger. Hindermarkeringskilt bør vurderes H Ledning/kabel (Div kabler ) -3 J Bør legges i kabelgate H Lys (Gatelys) -3 N H Annet tilleggsutstyr -1 N (Fotgjengersluse)

24 STAVANGER KOMMUNE Konstruksjonsnr. B 7 Byggeår Vegliste. Bk 1 Kapasitet Lengde 4 Miljøkl NA Konstruksjonsnavn Morgedalsveien bru Bredde 7.8 Ant. sp. 1 Pos. bredde (DDM) Byggverkstype Betongplatebru Fri høyde 3 Startakse Pos. lengde (DDM) Veinavn Morgedalsveien Sluttakse 3 Ny insp Tilkomst Ikke behov Planlagt insp. type Enkel inspeksjon INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument B 7-15 Inspektør HL & AOE Reg. av SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne eller trafikksikkerhet. Manglene som var på brurekkverk er utbedret. Det er noe tagging på el-skap ved brua. Estimert utbedringskostnad Kr,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra vest: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad B 4 - Fylling (Stein) -1 B 4 - Fylling (Stein) 2-3 C 1 - Landkar (Betong) -1 C 1 - Landkar (Betong) 2-3 J Tagging på el-skap D 1 - Plate (hovedbæresystem) (Betong) 1-2 E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Asfalt) -3 N E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Asfalt gangveg) 1-2 E 3 - Kantdrager (Betong) -3 H Rekkverk (Stål) -3 J

25 H Vannavløp/drenssystem (Sluk) 1-2 J Manglende rengjøring H Vannavløp/drenssystem -3 (Dryppnese) H Lys (Lys i undergang) 1-2 J Noen lys lister lyser ikke H Lys (Gatelys) -3

26 STAVANGER KOMMUNE Konstruksjonsnr. B 9 Byggeår 1996 Vegliste. Bk 1 Kapasitet Lengde 43 Miljøkl NA Konstruksjonsnavn Slettestrand bru 14/971 og 14/32 Bredde 12.5 Ant. sp. 3 Pos. bredde (DDM) Byggverkstype Bjelkebru Fri høyde 7 Startakse Pos. lengde (DDM) Veinavn Slettestrandveien Sluttakse 5 Ny insp Tilkomst - Planlagt insp. type Enkel inspeksjon INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument B 9-15 Inspektør HL & AOE Reg. av SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er ikke observert vesentlig endring siden inspeksjon i 213 eller skader som har betydning for bæreevne. Brurekkverket har en del avskallinger og riss i betongen. Det er observert en del skader så som setning i slitelag som skyldes manglende bearbeiding eller mangel av lastfordelingspalte, sprekker og riss forskjellige steder samt tagging. Estimert utbedringskostnad Kr 7,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra sør: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad B 4 - Fylling (Stein) -1 N B 4 - Fylling (Stein) 4-5 N B 8 - Grøntareal (Gress og busker ) -5 N C 1 - Landkar (Betong) -1 J Avskalling J Tagging C 1 - Landkar (Betong) 4-5 N Tagging N Riss C 2 - Pilar (Betong) 2 N Tagging C 2 - Pilar (Betong) 3 N Tagging C Fundament (Betong) 2 J Tagging

27 C Fundament (Betong) 3 N Tagging D Hovedbjelke (Betong J stk) D Tverrbærer (Betong) 2 N D Tverrbærer (Betong) 3 N E 1 - Brudekke (sekund. bæresystem) (Betong) 1-4 J Genstående forskaling N Eksponert armering N Forskalin har brutt sammen under støping E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Betong/asfalt) -5 J Setning akse 1 og J Bør rengjøres E 4 - Påhengt gangbane (Betong) -5 J Setning akse 1 og

28 H Lager/lageravsats 1 N (Neopren) H Lager/lageravsats 2 N (Neopren) H Lager/lageravsats 3 N (Neopren) H Lager/lageravsats 4 N (Neopren) H Fuge/fugekonstruksjon 1 N H Fuge/fugekonstruksjon 4 N H Rekkverk (Betong/stål for jernbane) -5 J Sprekk J Skarp avslutning, hindermarkeringskilt bør etableres N Korrosjon J Avskalling N Kalkutfelling H Lys (Gatelys) -5 N

29 STAVANGER KOMMUNE Konstruksjonsnr. B 1 Byggeår Vegliste. GS Kapasitet Lengde 16 Miljøkl NA Konstruksjonsnavn GS bru over Otto Olsens vei Bredde 4.5 Ant. sp. 3 Pos. bredde (DDM) Byggverkstype Brtongplatebru Fri høyde 3.5 Startakse Pos. lengde (DDM) Veinavn Astraveien Sluttakse 5 Ny insp Tilkomst Ikke behov Planlagt insp. type Enkel inspeksjon INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument B 1-15 Inspektør HL & AOE Reg. av SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er ikke observert skader med betydning for bæreevne. Skadene som var i slitelaget er nå utbedret, men det er fremdeles noe setninger i slitelaget. Det er også setning i fyllingene. Fukten under bruplate skyldes mangel av fuge eller membran. Brurekkverket har råteskader. Det er gjenstående isopor på lageravsatser. Estimert utbedringskostnad Kr,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra nord: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad B 4 - Fylling (Fyllmasse) -1 J Setning J Begroing B 4 - Fylling (Fyllmasse) 4-5 N Setning C 1 - Landkar (Betog) -1 J Tagging og missfarging J Fukt

30 C 1 - Landkar (Betong) 4-5 J Tagging og missfarging J Fukt C 2 - Pilar (Betong) 2 N C 2 - Pilar (Betong) 3 N D 1 - Plate (hovedbæresystem) (Betong) 1-4 J Fuktbelastning grunnet manget av fuge/membran J Avskalling N Armeringskorrosjon E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Asfalt) -5 J Setninger N E 3 - Kantdrager (Betong) 1-4 N H Lager/lageravsats 1 N Isopor (Neopren) H Lager/lageravsats 4 N Isopor (Neopren) H Rekkverk (Tre) -5 J Råte N Vannavløpene er asfaltert over

31 H Vannavløp/drenssystem (Rør) H Lys (Garelys) -5

32 STAVANGER KOMMUNE Konstruksjonsnr. B 12 Byggeår Vegliste. GS Kapasitet Lengde 48.5 Miljøkl NA Konstruksjonsnavn Jåttåvågen GS øst Bredde 4 Ant. sp. 3 Pos. bredde (DDM) Byggverkstype Kassebru Fri høyde Startakse Pos. lengde (DDM) Veinavn Jåttåvågveien Sluttakse 5 Ny insp Tilkomst Brulift Planlagt insp. type Enkel inspeksjon INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument B Inspektør HL & AOE Reg. av SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne eller trafikksikkerhet. Det er noe riss og enkelte avskallinger i kantdrager rundt rekkverkinnfestninger. Grunnet manglende fuger er det fukt på begge landkar. Boltgruppe til lysmast i akse 2 er noe løs og bør etterstremmes. Estimert utbedringskostnad Kr 5,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra øst: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad C 1 - Landkar (Betong) -1 N Tagging J Fukt C 1 - Landkar (Betong) 4-5 J Fukt C 2 - Pilar (Betong) 2 C 2 - Pilar (Betong) 3 D 3 - Kasse (Betong) 1-4

33 D Bunnplate (Betong) 1-4 D Vegg (Betong) 1-4 E 1 - Brudekke (sekund. bæresystem) 1-4 (Betong) E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Asfalt) -5 J E 3 - Kantdrager (Betong) 1-4 N Riss akse J Avskalling rundt rekkverkinnfestning H Lager/lageravsats (Neopren) 1 H Lager/lageravsats (Neopren) 4 H Fuge/fugekonstruksjon (Mangler) 1 J Fuge mangler H Fuge/fugekonstruksjon 4 (Mangler) H Rekkverk (Stål) -5 J Skade på innfesting H Vannavløp/drenssystem (2 1-4 Stk) H Lys (Gatelys) -5 J Løse mutre fotplate akse

34

35 STAVANGER KOMMUNE Konstruksjonsnr. B 13 Byggeår Vegliste. GS Kapasitet Lengde 82 Miljøkl NA Konstruksjonsnavn Jåttåvågen GS vest Bredde 4 Ant. sp. 5 Pos. bredde (DDM) Byggverkstype Kassebru Fri høyde Startakse Pos. lengde (DDM) Veinavn Jåttåvågveien Sluttakse 7 Ny insp Tilkomst Brulift Planlagt insp. type Enkel inspeksjon INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument B Inspektør HL & AOE Reg. av SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er ikke observert skader som medfører redusert bæreevne. Trafikksikkerheten er noe svekket grunnet skarp avslutning på rekkverk, her anbefales det å etablere hindermarkeringskilt. Det er observert riss i kantdrager akse 2. Rengjøring av drenering m/rør og brudekke og mellom slitelag og kantdrager anbefales. Estimert utbedringskostnad Kr 2,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra vest: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad C 1 - Landkar (Betong) -1 J Fukt C 1 - Landkar (Betong) 6-7 J Fukt C 2 - Pilar (Betong) 2 C 2 - Pilar (Betong) 3 C 2 - Pilar (Betong) 4 C 2 - Pilar (Betong) 5

36 D 3 - Kasse (Betong) 1-6 D Bunnplate (Betong) 1-6 D Vegg (Betong) 1-6 E 1 - Brudekke (sekund. 1-6 bæresystem) (Betong) E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Asfalt) -7 J Bør rengjøres/ renskes mellom slitelag og kantdrager E 3 - Kantdrager (Betong) 1-6 N Riss akse H Lager/lageravsats 1 (Neopren) H Lager/lageravsats (Neopren) 6 J Avsats bør rengjøres H Fuge/fugekonstruksjon 1 N Fuge mangler (Mangler) H Fuge/fugekonstruksjon 6 N Fuge mangler (Mangler) H Rekkverk (Stål) -7 J Skarpe avslutninger. Bør etableres hindermarkeringskilt H Vannavløp/drenssystem (3 Stk) 1-6 J Rengjøring av tett drensrør akse J

37 H Lys (Gatelys) -7

38 STAVANGER KOMMUNE Konstruksjonsnr. B 14 Byggeår Vegliste. GS Kapasitet Lengde 2 Miljøkl NA Konstruksjonsnavn GS bru over Morgedalsveien Bredde 2.7 Ant. sp. 1 Pos. bredde (DDM) Fri høyde 4.3 Startakse Pos. lengde (DDM) Byggverkstype Overliggende betongbjelker (rekkverk) Veinavn Morgedalsveien Sluttakse 3 Ny insp Tilkomst Ikke behov Planlagt insp. type Enkel inspeksjon INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument B Inspektør HL & AOE Reg. av SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er ikke observert skader med betydning for bæreevne, men det er en del riss og sprekk i brudekke som bør følges opp med årlige inspeksjoner. Skadene som var i topprekke og slitelag er utbedret. For å hindre unødig fuktbelastning i brudekke anbefales å etablere nye vanngjennomløp. Estimert utbedringskostnad Kr 4,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra syd: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad C 1 - Landkar (Betong) -1 N Tagging C 1 - Landkar (Betong) 2-3 N Tagging D Hovedbjelke (Betong/rekkverk) 1-2 J Tagging N E 1 - Brudekke (sekund. bæresystem) (Betong) 1-2 J Riss og sprekk J Fukt pga. korte drensløp. N Amreingskorrosjon

39 E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Betong/asfalt) -3 J H Lager/lageravsats (Neopren) 1 H Lager/lageravsats (Neopren) 2 H Fuge/fugekonstruksjon (Mangler) 1 H Fuge/fugekonstruksjon (Mangler) 2 H Rekkverk (Betongbjelke m/stålrail) -3 J H Vannavløp/drenssystem (Rør 12 stk.) 1-2 J Korte rør J Bør rengjøres H Spesielle skilt (Høydeskilt) 1-2

40 STAVANGER KOMMUNE Konstruksjonsnr. B 15 Byggeår Vegliste. GS Kapasitet Lengde 18 Miljøkl NA Konstruksjonsnavn G-s bru over jernbanen v Skretting Bredde 3.5 Ant. sp. 15 Pos. bredde (DDM) Byggverkstype Treplatebru Fri høyde Startakse Pos. lengde (DDM) Veinavn Skrettng Sluttakse 17 Ny insp Tilkomst Annet Planlagt insp. type Enkel inspeksjon INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument B Inspektør HL & AOE Reg. av SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er ikke observert skader med betydning for bæreevne eller trafikksikkerhet. Rekkverket på brua har tildels mye tagging. Treverket i rekkverket begynner å få noe slitt overflatebehandling, og bør innen noen år overflatebehandles. Estimert utbedringskostnad Kr,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra syd: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad C 1 - Landkar (Betong) -1 C 1 - Landkar (Betong) 2-3 J Tagging C 1 - Landkar (Betong) C 2 - Pilar (Tre) 4 C 2 - Pilar (Tre) 5 C 2 - Pilar (Tre) 6 C 2 - Pilar (Tre) 7 C 2 - Pilar (Tre) 8 C 2 - Pilar (Tre) 9 C 2 - Pilar (Tre) 1 C 2 - Pilar (Tre) 11 C 2 - Pilar (Tre) 12 C 2 - Pilar (Tre) 13 C 2 - Pilar (Tre) 14 J

41 C 2 - Pilar (Tre) 15 N C Fundament (Betong) 4 C Fundament (Betong) 5 C Fundament (Betong) 6 C Fundament (Betong) 7 C Fundament (Betong) 8 C Fundament (Betong) 9 C Fundament (Betong) 1 C Fundament (Betong) 11 C Fundament (Betong) 12 C Fundament (Betong) 13 C Fundament (Betong) 14 N C Fundament (Betong) 15 N D 1 - Plate (hovedbæresystem) (Tre) -17 J D Tverrbærer (Tre) 1-3 D Tverrbærer (Tre) 1-3 D Tverrbærer (Tre) 1-3 D Tverrbærer (Tre) 4 D Tverrbærer (Tre) 5 D Tverrbærer (Tre) 6 D Tverrbærer (Tre) 7 D Tverrbærer (Tre) 8 D Tverrbærer (Tre) 9 N D Tverrbærer (Tre) 1 D Tverrbærer (Tre) 11 D Tverrbærer (Tre) 12 D Tverrbærer (Tre) 13 D Tverrbærer (Tre) 14 D Tverrbærer (Tre) 15 D Tverrbærer (Tre) 16 D Tverrkryss (Stål) 9-1 D Tverrkryss (Stål) D Annet bjelkeelement 9-1 (Treutsikpunkt) D Bue (Tre) 1-3 J

42 D Buesøyle (Stål) 1-3, 3 D Hengestenger (Stål) 1-3, 1 D Hengestenger (Tre) 1-3, 2 E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Asfalt) -17 J Rengjøring E 9 - Annet brudekkeelement (Asfalt på 9-1 utsiktspunkt) H Rekkverk (Tre og stål) -17 J Noe slitt overflatebehandling på treverk H Lys (Garelys) -17 H Annet tilleggsutstyr (Tett -3 J Tagging rekkverk for jernbaneovergang)

43 STAVANGER KOMMUNE Konstruksjonsnr. B 22 Byggeår Vegliste. GS Kapasitet Lengde 7 Miljøkl NA Konstruksjonsnavn Gangbru Stokkavannet sør Bredde 3.4 Ant. sp. 2 Pos. bredde (DDM) Byggverkstype Bjelkebru Fri høyde.7 Startakse Pos. lengde (DDM) Veinavn Stokkavannet tursti Sluttakse 4 Ny insp Tilkomst Ikke behov Planlagt insp. type Enkel inspeksjon INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument B Inspektør HL & AOE Reg. av SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er ikke observert skader med betydning for bæreevne. Rekkverket fremstår ikke som klatresikkert og det har skarpe avslutninger, dette medfører nedsatt personsikkerhet/ trafikksikkerhet. Bjelkene går inn i fylling på landkarene, dette medfører unødig fukt og kortere levetid. Det anbefales å rengjøre hele konstruksjonen. Estimert utbedringskostnad Kr,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra nord: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad C 1 - Landkar (Steinmur) -1 N C 1 - Landkar (Steinmur) 3-4 N C 2 - Pilar (Steinmur) 2 N D Hovedbjelke (Limtre 5 stk.) 1-3 J Bjelker går inn i fylling N Missfarging J Bør rengjøres N Skadet overflatebehandling E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Tre) -4 J Nivåforskjell tre/grus J Bør rengjøres N Skadet overflatebehandling

44 E 9 - Annet brudekkeelement (Trebenker) 3-4 J Skadet overflatebehandling H Rekkverk (Tre) -4 J Skarp avslutning J Svak innfesting og fremstår ikke som klatresikkert

Alta kommune. Inspeksjon bruer 2012. Tidsrom: 01-01-2012 til 30-08-2012

Alta kommune. Inspeksjon bruer 2012. Tidsrom: 01-01-2012 til 30-08-2012 Alta kommune Inspeksjon bruer 212. Tidsrom: 1-1-212 til 3-8-212 Inspeksjoner 212 er utført i henhold til Statens vegvesen "Inspeksjonshåndbok for bruer", håndbok 136 og i samsvar med de retningslinjer

Detaljer

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai Betongelementer RAPPORT NR: 58 16 November 2016 Rapport spesialinspeksjon Betongelementer Stålelementer TYPE OBJEKT: Betongkai Kubben kai Konstruksjons nr. K 028 INSPEKSJON UTFØRT PÅ VEGNE AV: RAPPORT

Detaljer

visrapport...

visrapport... Page 1 of 5 3 H E M N E KOM M UN E INSPEKSJONSUNDERLAG Konstr. nr 001 Byggeår Lengde 0 10.5 Brukskl Miljøkl BkT8 MA Byggverkstype Helstøpt kai i betong Konstruksjonsnavn Gjennstøa kai Bredde Ant sp. 9.6

Detaljer

KRAGERØ HAVNEVESEN. Betongelementer Steinelementer. Spesialinspeksjon. Øvrige elementer RAPPORT NR: TÅRNBRYGGA

KRAGERØ HAVNEVESEN. Betongelementer Steinelementer. Spesialinspeksjon. Øvrige elementer RAPPORT NR: TÅRNBRYGGA KRAGERØ HAVNEVESEN Betongelementer Steinelementer RAPPORT NR: 293 09 TÅRNBRYGGA JANUAR 2009 RAPPORT - SPESIALINSPEKSJON Betongelementer Stålelementer Elementer i gummi TYPE OBJEKT: Betongkai på betongpilarer

Detaljer

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Nordvikvågen Ferjekai TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig: Representanter: Nordvikvågen ferjekai

Detaljer

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Kommunale kai 006 i Nordvikvågen TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Nordvikvågen kommunal kai 006 Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig:

Detaljer

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Kommunal kai 004 i Nordvikvågen TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Nordvikvågen kommunal kai 004 Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig:

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet.

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Innhold 1 Bakgrunn... 1 2 Forutsetninger... 2 2.1 Bru

Detaljer

Gossjohka bru. Befaringsrapport. Næringsavdelingen

Gossjohka bru. Befaringsrapport. Næringsavdelingen Gossjohka bru Kort sammendrag: Det ble utført en enkel inspeksjon av brua ihht Statens Vegvesens Håndbok V441 der skadekonsekvens og skadegrad ble vurdert. Skadegraden ble for kalkutslag: M1, betongavskalling:

Detaljer

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Kommunale kaier i Sørevågen TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig: Representanter: Sørevågen kommunale

Detaljer

VEDLEGG B FOTODOKUMENTASJON

VEDLEGG B FOTODOKUMENTASJON I Bildeliste fra tilstandsvurdering: Bilde 1: Fylling/Landside; Utglidning og bevegelse i steinvegg... II Bilde 2:Fylling/ Landside; Utglidning og bevegelse i steinvegg, sett fra landside... II Bilde 3:

Detaljer

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Elgeseter bru Elgeseter bru Elgeseter bru bygd 1949-51 Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Bredde = 23.40 m fordelt på 2 gangbaner à 3.15 m og 5 kjørefelt à 3.10 m. 4 slakkarmerte bjelker c/c 5.5 m understøttet

Detaljer

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Sørevågen Ferjekai TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig: Representanter: Sørevågen ferjekai Per B.

Detaljer

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien Kirkenes Havn Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien 2015-05-29 J02 2015-05-29 Rapport JoLuk MLEng TI A01 2015-05-25 Rapport for intern kontroll JoLuk MLEng TI Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

HEMNE KOMMUNE HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012

HEMNE KOMMUNE HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012 Oppdragsgiver Hemne kommune Rapporttype Hovedinspeksjon bruer 2013-05-22 HEMNE KOMMUNE HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012 HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012 2 (14) HEMNE KOMMUNE HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012 Oppdragsnr.:

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

1 FORKLARENDE TEKST TIL MAL FOR GENERISKE ARBEIDSRUTINER

1 FORKLARENDE TEKST TIL MAL FOR GENERISKE ARBEIDSRUTINER Kap.: 4.d Side: 1 av 21 1 FORKLARENDE TEKST TIL MAL FOR GENERISKE ARBEIDSRUTINER Generisk: Med generisk menes stor grad av likhet og overførbarhet mellom komponenter og systemer med hensyn til teknisk

Detaljer

DESEMBER 2015 LØRENSKOG KOMMUNE TILSTANDSVURDERING EKSISTERENDE UNDERGANG

DESEMBER 2015 LØRENSKOG KOMMUNE TILSTANDSVURDERING EKSISTERENDE UNDERGANG DESEMBER 2015 LØRENSKOG KOMMUNE TILSTANDSVURDERING EKSISTERENDE UNDERGANG ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2015 LØRENSKOG

Detaljer

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader INNHOLD 1. INNLEDNING Side 2 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side 3 3. REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD På befaringen 10.01.13

Detaljer

Enkel inspeksjon. Side: 2008 Carl Bro as - Anlæg / MNi/SGN. Byggv.nr. 20. K-vej 7007 BUØY KAI, km 0 Brunr. 20 Buøy Kai. Stavanger Kommune.

Enkel inspeksjon. Side: 2008 Carl Bro as - Anlæg / MNi/SGN. Byggv.nr. 20. K-vej 7007 BUØY KAI, km 0 Brunr. 20 Buøy Kai. Stavanger Kommune. Enkel inspeksjon Bru-id /Byggverks-id Brunavn Byggv.nr. 20 K-vej 7007 BUØY KAI, km 0 Brunr. 20 Brubestyrer: Hovedkarakter 3 1 Utført dato/av tekniker Neste inspeksjon 26 / 1 / 2006 2008 Carl Bro as - Anlæg

Detaljer

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsgiver RØYKEN KOMMUNE Rapporttype SKADEREGISTRERING OG VURDERING AV SKADEUTVIKLING 2011-05-26 KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL TILSTANDSKONTROLL 2 (11) KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsnr.:

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Overgangsbruer Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Fri høyde under konstruksjon...2 2 KRAV TIL UTFORMING AV BESKYTTELSESSKJERM OVER ELEKTRIFISERT JERNBANE...3 2.1 Godkjenning...3 2.2 Generelle krav

Detaljer

Fredrikstad bru Vedlikehold

Fredrikstad bru Vedlikehold Fredrikstad bru Vedlikehold 2014-24 Fredrikstad bru Vedlikehold 2014-24 Ferdigstilt 1957 Hovedspenn med fagverksbue i stål, spennvidde 196 meter Totallengde på 824 meter Viadukter av prefabrikerte kassedragere

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 28.09.2017 10:00 herredshus Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Fundamentering av nordre hjørne av bygg

Fundamentering av nordre hjørne av bygg Til: Fra: Harstad havn KF v/lennart Jensen Norconsult v/maiken Eng Dato 2015-11-30 Fundamentering av nordre hjørne av bygg Innledning Terminalbygget er hovedsakelig fundamentert på berg og/eller en steinmur

Detaljer

Skodjebruene i tegl engineering brick benyttet i 100 år Norsk Murdag Fredrik Røtter, Daglig leder Consolvo AS

Skodjebruene i tegl engineering brick benyttet i 100 år Norsk Murdag Fredrik Røtter, Daglig leder Consolvo AS Skodjebruene i tegl engineering brick benyttet i 100 år Norsk Murdag 25.04.2013 Fredrik Røtter, Daglig leder Consolvo AS Skodjebruene Beliggenhet Skodjebruene Beliggenhet Skodjebruene Skodje Bru Fakta

Detaljer

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011:

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011: Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 15420 Utbygging Hedmark Frode Bakken Saksbehandler/innvalgsnr: Frode Bakken - 62553662 Vår dato: 21.03.2013 Vår referanse: 2012/129340-074 RV 3 Alvdal Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Tegnings- og fordelingsliste

Tegnings- og fordelingsliste Tegnings- og fordelingsliste Stokkamyrveien 3, Inngang Vest 433 Sandnes Tlf 5 22 46 00 multiconsult.no Oppdragsgiver: Statens vegvesen Prosjekt: Forsendelsenr: Bruvedlikehold Nord Rogaland MC-0 Dato: 06.02.205

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no.

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no. 1 0. OPPDRAGSOVERSIKT RAPPORTENS TITTEL: Øvre Sogn Borettslag RAPPORT NR.: Ø.L. 1832 Tilstandsanalyse av P-hus i armert betong OPPDRAGSGIVER: SAKSBEHANDLER: FAGANSVARLIG: Øvre Sogn Borettslag v. styreleder

Detaljer

Brukonferansen Norge rundt - fra region midt

Brukonferansen Norge rundt - fra region midt Brukonferansen 2012 Norge rundt - fra region midt E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen(rassikring) - E136 Tresfjordbrua: Tresfjordbrua blir samlet om lag 2 km lang; sjø- og landfylling utgjør 700

Detaljer

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I TELEMARK

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I TELEMARK 1 UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I TELEMARK Telemark Konstr. Observerte nettriss Kjerner Sement/alkalier Reaktive bergarter Konstr. Maks riss i kjerner Riss i Riss i Deform./ type Hvor Areal Maks merket VMG

Detaljer

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk 61-2428 - NO

Detaljer

SMØLA KOMMUNE VEI HOLMEN BETONGPLATEBRU

SMØLA KOMMUNE VEI HOLMEN BETONGPLATEBRU RAPPORT FRA HOVEDIN SPEKSJON SEPTEMBER 2016 SMØLA KOMMUNE VEI HOLMEN BETONGPLATEBRU Bru Kon As Margrethes gate 7 7030 Trondhe im Organisasjonsnum: 914 386 381 Innholdsfortegnelse side INNLEDNING 3 KONKLUSJON

Detaljer

BRUOVERSIKT. For Hovedinspeksjon av kommunale bruer. Ref: 13/7084

BRUOVERSIKT. For Hovedinspeksjon av kommunale bruer. Ref: 13/7084 BRUOVERSIKT For Hovedinspeksjon av kommunale bruer Ref: 13/7084 1 GENERELL INFORMASJON Drammen kommune har per dags dato 57 stk bruer som helt eller delvis driftes/eies av Drammen kommune. Ansvarsforholdet

Detaljer

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei.

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 2: Forslag til plassering av eventuelt nytt redskapshus. Bilde 3: Originalt søylefundament, bestående av stein lagt på

Detaljer

Bru nr Brandangersundet

Bru nr Brandangersundet 2014 Bru nr. 14-3117 Brandangersundet Kristian Berntsen Statens vegvesen 26.06.2014 1 Innhold 2 Sammendrag... 3 3 Innledning... 4 4 Grunnlagsdata for brua... 5 4.1 Beskrivelse av brua / elementer... 5

Detaljer

Komposittbruer. Presentert av Dr.ing Alf Egil Jensen, FiReCo AS, Fredrikstad. Brukonferansen, 8. nov., 2011. Griff kommunikasjon as

Komposittbruer. Presentert av Dr.ing Alf Egil Jensen, FiReCo AS, Fredrikstad. Brukonferansen, 8. nov., 2011. Griff kommunikasjon as Komposittbruer Griff kommunikasjon as Presentert av Dr.ing Alf Egil Jensen, FiReCo AS, Fredrikstad. Brukonferansen, 8. nov., 2011. 17/11/2011 Page no.: 1 Bevegelig og prefabrikkert klaffebru, 56m spenn

Detaljer

Del 2 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon:

Del 2 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon: Del 2 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon: Reparasjon av rekkverk på Baklia bru i Susendalen. Hattfjelldal Kommune er eier av brua som ligger på kommunal veg med avkjøring fra riksvei 290 og er av

Detaljer

MULTICONSULT. Oslo Bussterminal Skader oppservert ved befaring

MULTICONSULT. Oslo Bussterminal Skader oppservert ved befaring Bussterminalen 06.11.2011 akse 9-27 C-G. 1. Dekket under gangfelt ser ut til å ha vært skiftet ut og reparert med ny støp. Deler av utbedringen er knekket og sprukket opp i mindre deler. Den nye støpen

Detaljer

Tilstandsutvikling bruer - et prosjekt i Varige konstruksjoner

Tilstandsutvikling bruer - et prosjekt i Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer - et prosjekt i Varige konstruksjoner Fagdag 12. februar 2013 Bård Pedersen Tunnel- og betongseksjonen Innhold Hensikt og mål med delprosjektet Litt fakta om bruer i det norske

Detaljer

Forprosjektrapport side 1 av 11

Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 2 av 11 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 OPPDRAGET... 3 1.2 BESKRIVELSE AV BRUSTEDET... 3 1.3 ESTETISK UTTRYKK... 4 2 BESKRIVELSE AV BRULØSNINGEN...

Detaljer

Falang bru Gran kommune, Oppland fylke gnr/bnr 185/1. Sluttrapport for gjenoppbygging i 2010

Falang bru Gran kommune, Oppland fylke gnr/bnr 185/1. Sluttrapport for gjenoppbygging i 2010 Falang bru Gran kommune, Oppland fylke gnr/bnr 185/1 Sluttrapport for gjenoppbygging i 2010 Kulturkontoret Gran kommune, ved kulturvernkonsulent Kari Møyner. 1 2 Falang bru fakta og historikk Falang bru

Detaljer

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering.

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering. FDV Dokumentasjon; Forvaltning, drift og vedlikehold Produkt: Flytebrygger og utriggere fra Wee Marine as Produkt beskrivelse: Wee Marines nykonstruerte utriggere er bygget i varmgalvanisert stål og satt

Detaljer

TS-inspeksjon fv. 564 Salhusvegen. Høyest prioriterte tiltak

TS-inspeksjon fv. 564 Salhusvegen. Høyest prioriterte tiltak Pkt. nr. Tiltak Rekkverk (N2) settes opp sammenhengende fra avkjørselen ved ca. km,55 og frem til km 2,0 hvor det nedføres over 2 m før "portal". På begynnelsen ved avkjørselen fjernes 7 betongrekverket

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Tilstandsvurdering eksisterende bru NY GEITHUS BRU LEVETIDSKOSTNADER FOR ULIKE ALTERNATIVER-REVIDERT

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Tilstandsvurdering eksisterende bru NY GEITHUS BRU LEVETIDSKOSTNADER FOR ULIKE ALTERNATIVER-REVIDERT NOTAT Oppdrag Ny Geithus bru Levetidskostnader for ulike alternativer Kunde Modum kommune Notat nr. 02 Til Harald Silseth Fra Kopi Rambøll NY GEITHUS BRU LEVETIDSKOSTNADER FOR ULIKE ALTERNATIVER-REVIDERT

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

FORPROSJEKT SJØTORGET BRYGGE, DRØBAK TILSTANDSVURDERING OG ALTERNATIVSTUDIE. Safe Control Engineering AS. Rapport Sjøtorget brygge

FORPROSJEKT SJØTORGET BRYGGE, DRØBAK TILSTANDSVURDERING OG ALTERNATIVSTUDIE. Safe Control Engineering AS. Rapport Sjøtorget brygge SJØTORGET BRYGGE, DRØBAK FORPROSJEKT Rapport Sjøtorget brygge Oppdragsnummer: 14/03269 (Oppdragsgivers ref.) Oppdragsgiver: Oppdragsgivers representanter: Frogn kommune v/kommunalteknikk Otto Schacht,

Detaljer

Drammen bybru utredning av fremtidige tiltak

Drammen bybru utredning av fremtidige tiltak Drammen bybru utredning av fremtidige tiltak Bybrua - suksess som prioritert bru for kollektiv, sykkel og gange 2 Antall gående og syklende på Bybrua 2017 Antall fotgjengere og syklister på Bybrua per

Detaljer

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I AKERSHUS

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I AKERSHUS 1 UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I AKERSHUS Akershus Konstr. Observerte nettriss Kjerner Sement/alkalier Reaktive bergarter Konstr. Maks riss i kjerner Riss i Riss i Deform./ type Hvor Areal Maks merket VMG

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Glasstak

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Glasstak Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Glasstak Rev.nr 150720 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innehållsförteckning

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Minste avstand jernbane - vei Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER OG BEGREPER...4 2.1 Jernbanespor...4 2.2 Veier...4 2.3 Avstanden mellom jernbanespor og vei...4 3 MINSTE AVSTANDER SPORMIDT-VEIKANT...6

Detaljer

Inspeksjon av bruer på landbruksveger. Truls-Erik Johnsrud

Inspeksjon av bruer på landbruksveger. Truls-Erik Johnsrud Inspeksjon av bruer på landbruksveger Truls-Erik Johnsrud Definisjoner - Bruer Bærende konstruksjoner i vegnettet som omfatter: Alle typer veg- og gangbruer med spennvidde større eller lik 2,50m og med

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Hovedinspeksjon av bruer i Hordland 2011-15 Side E.1 E. Mengde og Prosesskodefortegnelse

Hovedinspeksjon av bruer i Hordland 2011-15 Side E.1 E. Mengde og Prosesskodefortegnelse Hovedinspeksjon av bruer i Hordland 2011-15 Side E.1 E. Mengde og Prosesskodefortegnelse Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard arbeidsbeskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard

Detaljer

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Teknologidagene 2011 Jan-Magnus Østvik Dr. Ing Sjefsingeniør TMT Tunnel- og betongseksjonen Betong er evigvarende, eller? Armerte

Detaljer

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Armeringskorrosjon i betong HVA ER BETONG OG HVORFOR BRUKES ARMERING Betong består av hovedkomponentene: Sand / stein Sement Vann Når

Detaljer

Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft. Betongkai ved Tromsø Skipsverft

Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft. Betongkai ved Tromsø Skipsverft Rapport Oppdragsgiver: Vervet AS Oppdrag: Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft Emne: Betongkai ved Tromsø Skipsverft Dato: 8. desember 2004 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. n200127-1 Oppdragsleder:

Detaljer

Strømsund bru. 1 Oversikt fra øst 2 Oversikt fra vest. 3 Oversikt fra syd 4 Oversikt fra nord. 5 Landkar akse 1 6 Riss landkar akse 1

Strømsund bru. 1 Oversikt fra øst 2 Oversikt fra vest. 3 Oversikt fra syd 4 Oversikt fra nord. 5 Landkar akse 1 6 Riss landkar akse 1 1 Oversikt fra øst 2 Oversikt fra vest 3 Oversikt fra syd 4 Oversikt fra nord 5 Landkar akse 1 6 Riss landkar akse 1 Aas-Jakobsen AS side 1 7 Pilar akse 2 8 Pilar akse 2 9 Oversikt motvektshus og kontrolltårn

Detaljer

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU EVALUERINGSRAPPORT 1. INNLEDNING...3 2. FREMDRIFT...4 3. KVALITET...5 4. ØKONOMI...5 5. BRUKERTILFREDSHET...6 3 1. INNLEDNING Hammeren bru ligger i Sørum kommune

Detaljer

Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner

Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner Alkalireaksjoner befaringsskjema for kartlegging av konstruksjoner side 1 av 3 Generelt Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner Som ledd i forskningsprosjektet Optimal

Detaljer

K-129, Rådhusbroen. Bilag 4. Bærum Kommune Vei og Trafikk. Hovedinspeksjon unner vann Pilar 2 og 3. Februar 2010

K-129, Rådhusbroen. Bilag 4. Bærum Kommune Vei og Trafikk. Hovedinspeksjon unner vann Pilar 2 og 3. Februar 2010 Bilag 4 Bærum Kommune Vei og Trafikk K-129, Rådhusbroen Hovedinspeksjon unner vann Pilar 2 og 3 Februar 2010 Nærværende bilag 4 er et revidert utdrag av Hovedinspeksjon unner vann av pilar 2 og 3 fra november

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Omkiassifiserin av FV 48 som blir erstatta med n tunnel bak T sse.

Omkiassifiserin av FV 48 som blir erstatta med n tunnel bak T sse. Notat. Omkiassifiserin av FV 48 som blir erstatta med n tunnel bak T sse. Oppsummering etter synfaring 20.05.2014 der Kenneth Paul Opheim og Endre Kulleseid - Samnanger kommune og Statens vegvesen, representert

Detaljer

VTU/NTU Skansavegur. Tunnelinspeksjon Norðoyatunnilin

VTU/NTU Skansavegur. Tunnelinspeksjon Norðoyatunnilin VTU/NTU Skansavegur Tunnelinspeksjon Norðoyatunnilin Rapport 573861 5.1.2009 VTU/NTU Skansavegur Side 3 av 9 Innhold 1 Innledning... 4 2 Arbeidsmetode... 4 3 Observasjoner og anbefaling av tiltak... 4

Detaljer

Generiske arbeidsrutiner -

Generiske arbeidsrutiner - Generiske arbeidsrutiner - Bruer Sist oppdatert: 2011-11-23 Ferdig Godkjent Oppdatert AR nummer Beskrivelse Navn Dato Navn Dato Navn Dato KU-LKA-0000-01 Fundament PKN 2004-08-18 PKN 2008-11-21 KU-LKA-0000-02

Detaljer

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag.

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Styret har hatt 7 styremøter og behandla 30 saker. Straumen båtlag har pr.31.12.12. 97 medlemmer hvor 5 er passive medlemmer. 1 medlem er gått bort : Bjarne Tørresdal I

Detaljer

Betongreparasjon i marint miljø

Betongreparasjon i marint miljø Betongreparasjon i marint miljø Helge Aasen Technical Export Manager Rebet dagen 2009 RV/FV bruer i Norge Antall bruer totalt: 16 802 stk Antall bruer med konstruksjonsdel i vann: 2 437 stk I tillegg kommer

Detaljer

Godkjent prosjektansvarlig:

Godkjent prosjektansvarlig: Olje & Energi Seksjon for Materialteknologi Porsgrunn MATERIALTEKNISK RAPPORT Gradering: Internt Tittel: Westerns forlis. Sakkyndig uttalelse vedrørende hull i aluminium bakkdekk. Forfatter(e): Håkon Leth-Olsen

Detaljer

NOTAT. TITTEL Kai 3 Orkanger Tilstandsvurdering

NOTAT. TITTEL Kai 3 Orkanger Tilstandsvurdering Norconsult AS Klæbuveien 127 B NO-7031 Trondheim Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687 MVA TITTEL Kai 3 Orkanger Tilstandsvurdering

Detaljer

BRU Regler for vedlikehold

BRU Regler for vedlikehold Side: 1 av 19 - Bruer Sist oppdatert: 2006.11.07 Ferdig Godkjent Oppdatert AR nummer Beskrivelse Navn Dato Navn Dato Navn Dato KU-LKA-0000-01 Fundament PKN 2004.08.18 PKN 2005.11.25 KU-LKA-0000-02 Pilar

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

Fagdag om tømmertransport i Nordland Bruer kort om bæreevne og klassifisering. Seksjonsleder Kurt Solaas

Fagdag om tømmertransport i Nordland Bruer kort om bæreevne og klassifisering. Seksjonsleder Kurt Solaas Bruer kort om bæreevne og klassifisering Seksjonsleder Kurt Solaas Hvilke veier kan skrives opp administrativt? Hvilke veier krever fysiske tiltak? Hvilke vurderinger gjør Statens vegvesen? Vegnettet-

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

Alkalireaksjoner skader bruer og dammer

Alkalireaksjoner skader bruer og dammer Side 1 av 5 Alkalireaksjoner skader bruer og dammer Svein Tønseth/Gemini Foto: SINTEF og Gøril Klemetsen Kjemiske reaksjoner mellom sement og visse typer sand og stein er i ferd med å skade betongen i

Detaljer

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Dette vedlegget vil gi noen svar på de forberedelser og planlegginger som må til i et rørfornyingsprosjekt. Det er viktig at alle parter har en forståelse av prosessen

Detaljer

Flislagte utearealer, terrasser og balkonger. Del 2 : Konstruksjonsoppbygging

Flislagte utearealer, terrasser og balkonger. Del 2 : Konstruksjonsoppbygging Flislagte utearealer, terrasser og balkonger. Del 2 : Konstruksjonsoppbygging Av Arne Nesje, Byggkeramikkforeningen informerer Nr 7-2006 Keramiske fliser er et robust materiale som egner seg til utvendig

Detaljer

Jernbaneverket BRUER Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt:

Jernbaneverket BRUER Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt: Overgangsbruer Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Fri høyde under konstruksjon...2 2 REKKVERK MED BESKYTTELSESSKJERM PÅ BRUER OVER ELEKTRIFISERT JERNBANE...3 2.1 Generelt...3 2.2 Kryssing av elektrifisert

Detaljer

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK 1 UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK Hedmark Konstr. Observerte nettriss Kjerner Sement/alkalier Reaktive bergarter Konstr. Maks riss i kjerner Riss i Riss i Deform./ type Hvor Areal Maks merket VMG Sement

Detaljer

Smith Stål Øst Smith Stål Vest Smith Stål Nord Holmestrand: Tlf 33 37 25 00 Tranby: Tlf 98 26 93 80

Smith Stål Øst Smith Stål Vest Smith Stål Nord Holmestrand: Tlf 33 37 25 00 Tranby: Tlf 98 26 93 80 Alltid i nærheten Smith Stål Øst Smith Stål Vest Smith Stål Nord Holmestrand: Tlf 33 37 25 00 Tranby: Tlf 98 26 93 80 Bergen: Tlf 56 31 05 00 Stavanger: Tlf 51 81 19 81 Haugesund: Tlf 52 84 81 80 Trondheim:

Detaljer

Underbygning/Prosjektering og bygging/minste avstand jernbane vei

Underbygning/Prosjektering og bygging/minste avstand jernbane vei Underbygning/Prosjektering og bygging/minste avstand jernbane vei Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Underbygning Prosjektering og bygging Innhold 1 Hensikt og omfang 2 Definisjoner og begreper

Detaljer

Montering av brurekkverk.

Montering av brurekkverk. Montering av brurekkverk. Denne monteringsanvisningen bygger på Veivesenets håndbok 268 Vi skal her montere standard brurekkverk element, slik det vil oppleves i felten. Vi tar selvsagt gjerne i mot tilbakemeldinger

Detaljer

Generell informasjon. Rammedeler. Bunnprofil under U1 og U2. Bunnprofil topp T1 og T2. Bærebjelke A og B (uten merking): Sidekant med skjøtestykke AB.

Generell informasjon. Rammedeler. Bunnprofil under U1 og U2. Bunnprofil topp T1 og T2. Bærebjelke A og B (uten merking): Sidekant med skjøtestykke AB. 1 Generell informasjon Frictionboard er enkelt å sette sammen. Det kan gjøres av en person, men da anbefaler vi å montere sammen rammen stående, i rett posisjon. Alle delene kan festes sammen med skralle,

Detaljer

Tetting av dam med ny betongplate en sikker løsning?

Tetting av dam med ny betongplate en sikker løsning? Tetting av dam med ny betongplate en sikker løsning? Jan Lindgård SINTEF Bakgrunn samarbeid med Narvik Energi AS Jernvassdammen ved Narvik Massivdam med stedvis omfattende skader av frostnedbrytning Ingen

Detaljer

Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler. Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult

Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler. Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult Om rapporten Norconsult har gjennomført en undersøkelse av miljøbetingelser i Helltunnelen, Ekebergtunnelen

Detaljer

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Pos Komponenter Pos Komponenter 1 TERSKELSKINNE ALUMINIUM 8 ESPAGNOLETT 2 STÅLKAPPE TERSKELSKINNE 9 VRIDERSPERRE STOPPER 3 ENDEKLOSS TERSKELSKINNE

Detaljer

Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer

Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer Tilstandsutvikling bruer Overordnede målsetninger Gi økt kunnskap om dagens tilstand og nedbrytningsmekanismer for eksisterende bruer i betong,

Detaljer

En orientering om bruer i Region øst

En orientering om bruer i Region øst Brukonferansen 2010 En orientering om bruer i Region øst v/ seksjonsleder Ove Solheim Statens vegvesen Region øst bruseksjonen Har valgt å presentere følgende tema : - Ny vegvesen-organisasjon fra 01.januar

Detaljer

Mona Lindstrøm Teknologiavdelingen, Vegdirektoratet

Mona Lindstrøm Teknologiavdelingen, Vegdirektoratet CIR-dagen 2008 Erfaringer fra tunnelras i Norge 25.12.2006 Mona Lindstrøm Teknologiavdelingen, Vegdirektoratet mona.lindstrom@vegvesen.no Hanekleivtunnelen, des. 2006 Nedfall fra tunneltaket (250 m 3 )

Detaljer

A3 KONKURRANSEGRUNNLAG - BESKRIVELSE A - ORIENTERING. Innholdsfortegnelse Side. 1. Prosjektets art og omfang A4

A3 KONKURRANSEGRUNNLAG - BESKRIVELSE A - ORIENTERING. Innholdsfortegnelse Side. 1. Prosjektets art og omfang A4 SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP Rehabilitering 212 Landsløk bru A3 ORIENTERING Innholdsfortegnelse Side 1. Prosjektets art og omfang A4 2. Tidspunkt for igangsettelse og overtagelse A4 2b. Dagmulkt/premie A4 3.

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning.

Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning. Alkaliereaksjoner, fenomen, tilstand og lastvirkning. Christine E. R. Skogli, SVV Tunnel og betong. Hans Stemland, SINTEF. 16.11.2015 Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Alkalireaksjoner i betong Varige

Detaljer

Statens vegvesen. UTM 33 ref.: EUREF 89 Geoteknisk kategori: Kontrollert av: Rv.7 Måbøtunnelen Geologiske vurderinger etter brann 19.05.

Statens vegvesen. UTM 33 ref.: EUREF 89 Geoteknisk kategori: Kontrollert av: Rv.7 Måbøtunnelen Geologiske vurderinger etter brann 19.05. Statens vegvesen Notat Til: Frå: Kopi: Vegseksjon Voss og Hardanger v/svein Erik Sandal Geo- og skredseksjonen v/mari Åmellem Brøto Stein Olav Njøs Sakshandsamar/innvalsnr: Mari Åmellem Brøto - 48101133

Detaljer

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109 A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 19 7.2 RIBBEPLATER Generelt DT-elementer har lav egenlast og stor bæreevne, med spennvidder inntil 24 m. Elementene brukes til tak, dekker, bruer, kaier og enkelte fasadeløsninger.

Detaljer

Rene H. Kierstein. Ressursavdeling

Rene H. Kierstein. Ressursavdeling Utfordringer og løsninger Samvirke naturstein og asfalt? Rene H. Kierstein Statens vegvesen Region øst Ressursavdeling Seksjon veg- og materialteknologi Samvirke stein og asfalt? Dagens situasjon Samvirke

Detaljer

BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN

BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN RAPPORT BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN OPPDRAGSGIVER Kirkevergen i Narvik EMNE DATO / REVISJON: 30. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 713209-RIB-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

NOTAT SKADER PÅ MURVERK VED THORVALD MEYERS MINDE

NOTAT SKADER PÅ MURVERK VED THORVALD MEYERS MINDE NOTAT Oppdrag Thorvald Meyers Minde skade på mur Kunde Nord-Odal kommune Notat nr. 001 Til Nord-Odal kommune v./morten Raaden Fra Kopi Vegard Haugen SKADER PÅ MURVERK VED THORVALD MEYERS MINDE Dato 2011-12-09

Detaljer

BEFARINGSRAPPORT FOR G.nr 211, br.nr 65 m.fl, Øvre Ervik.

BEFARINGSRAPPORT FOR G.nr 211, br.nr 65 m.fl, Øvre Ervik. Vår ref. Olav Haugen Vår ref. Olav Haugen Tlf: 48072791 Dato: 21.07.10 E-post: olav haugen@ mesta.no BEFARINGSRAPPORT FOR G.nr 211, br.nr 65 m.fl, Øvre Ervik. Mesta Drift Fjellsikring har utført befaring

Detaljer