Oppdaterte synskrav for flygere - JAR FCL 3 Amendt.. 5 Praktiske demonstrasjoner. Jörn Beckröge Øvre Romerike Øyelegekontor Haugvn..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdaterte synskrav for flygere - JAR FCL 3 Amendt.. 5 Praktiske demonstrasjoner. Jörn Beckröge Øvre Romerike Øyelegekontor Haugvn.."

Transkript

1 Oppdaterte synskrav for flygere - JAR FCL 3 Amendt.. 5 Praktiske demonstrasjoner Jörn Beckröge Øvre Romerike Øyelegekontor Haugvn Råholt

2 Agenda Helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen Forlengelse- eller gjenutstedelse Helsekrav klasse 2 Førstegangsundersøkelsen Forlengelse- eller gjenutstedelse Praktiske demonstrasjoner Undersøkelser og kommentarer

3 Oftalmologiske helsekrav JAR FCL-3 Endringer i forhold til øyeundersøkelsen klasse 1: Kun førstegangsundersøkelse av godkjent øyelege Oppfølgingskontroller øye hos flylegen etter vanlig periodisitet etter fylte 40 år. Luftfartstilsynet kan regulere undersøkelsesmodaliteter etter behov.

4 Oftalmologiske helsekrav JAR FCL-3 Kun ved høyere refraksjonsfeil eller øyepatologi ved alder under 40 år kreves erklæring av godkjent øyelege ikke eldre enn: Refraksfonsfeil over +/-3D og inntil +5D/-6D: 5 år Refraksjonsfeil over -6D: 2 år Astigmatisme over 3D Anisometropi over 3D Annen patologi, flymedisinsk seksjon bestemmer hyppigheten Tonometri- eller tonometriresultat hvert 2 år etter fylte 40 år eller ved klinisk indikasjon under 40 års alderen

5 Oftalmologiske helsekrav JAR FCL-3 Endringer i forhold til øyeundersøkelsen klasse 2: Refraksjon mellom +5/-8D ved førstegangsundersøkelsen Praktisk ingen refraktiv grense for myopi ved forlengelse

6 Del 1 Helsekrav klasse 1

7 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (a),(b( a),(b) Utføres av øyelege godkjent av flymedisinsk seksjon. NB: Optikere/optometrister er ikke godkjent til å foreta øyeundersøkelser hos flygere for hverken klasse 1 eller klasse 2 førstegangssøkere eller forlengelses- eller gjenutstedelseundersøkelser.

8 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (a),(b( a),(b) Generelt. Ingen abnormitet i øyefunksjonen Ingen aktiv patologi, hverken: Medfødt Ervervet Akutt Kronisk Følge etter øyekirurgi eller skade

9 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (b,1-8) Følgende skal skjekkes: Anamnese og evtl. sykehistorie. Visus uten korreksjon og med korreksjon dersom nødvendig. Nær 30cm til 50cm avstand Intermediær 1m avstand Avstand 5-6m avstand eller bruk av prosjektor Refraksjon: for søkere under 25 år i cycloplegi. Okulær motilitet og binoculær syn. Fargesyn. Synsfelt. Tonometri etter fylte 40 år eller ved indikasjon Undersøkelse av det ytre øye, brytende medier og fundusundersøkelse (spaltelampe)

10 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (a) Avstandssyn Visus på avstand, med eller uten korreksjon: 0,7 (6/9) eller bedre monokulært (hvert øye) 1,0 (6/6) eller bedre binokulært (begge øyne) Ingen begrensning for ukorrigert synsstyrke Monokularitet medfører udyktighet for klasse 1

11 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen Refraksjon - sfærisk Mellom +5D og -6D JAR FCL (b) Ved refraksjonsfeil over +/- 3D vurdering hver 5.år av godkjent oftalmolog. Godkjennes dersom det er ingen betydningsfull patologi. Optimal korreksjon er gitt.

12 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (1i, 2i,3,4i) Refraksjon astigmatisme Astigmatismen skal ikke overstige 2D Keratokonus er diskvalifisierende Anisometropi Refraksjonsforskjell mellom begge øyne ikke størrer enn 2D

13 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Presbyopi Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (5,6) Demonstrasjon at følgende bokstavstørrelser kan leses N5 N14 33cm 50cm avstand 1 m avstand Utføres med korrigerende glass om nødvendig eller pålagt.

14 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (c,d( c,d) Betydningsfulle defekter i det binokulære syn skal ikke godkjennes. Homonyme eller overlappende synsfeltdefekter Manifest skjeling tropier Diplopi Uttalt astenopi

15 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (e) Ubalanse i de okulære muskler - Heteroforier Måles med korreksjon om nødvendig Avstand 6m Nært 2 PD ved hyper-/hypofori hypofori 10 PD ved esofori 8 PD ved exofori 1 PD ved hyper/hypofori hypofori 8 PD ved esofori 12 PD ved exofori Ved større verdier testing av fusjonsreserven og evtl. godkjenning ved bruk av godkjente metoder

16 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Synsfelt Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (f) Unormale synsfelt godkjennes ikke Kan vurderes godkjent dersom: Normal binokulært synsfelt Avklart og akseptabel underliggende patologi

17 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Briller, linser Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (g 1-4) 1 Skal være optimal korrigerende. Anvendelig for lufttjenesten. Kun monofokale kontaktlinser, ufarget. Ortokeratiske linser ikke tillatt. Synskravene skal oppfylles for alle distanser med den valgte korreksjonsmåten. 1 ekstra sett like korrigerende briller enkelt tilgjengelig under lufttjenesten. Monovision (kun 1 kontaktlinse) ikke tillatt

18 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Øyeoperasjoner Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (h 1-2) 1 Refraktiv kirurgi medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: Ved preoperativ refraksjon mellom +5D og -6D Ved tilfredsstillende refraktiv stabilitet < 0,75D daglig Ingen postoperative komplikasjoner Ingen økt blendingsømpfintlighet eller blendingsplager Ved normal kontrastsensitivitet ved mesopisk lysforhold Etter undersøkelsen av godkjent øyelege

19 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Øyeoperasjoner Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (g 1-4) 1 Operasjon for katarakt medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: 3 måneder etter kataraktkirurgi. Operasjon for glaukom medfører udyktighet. Retinaoperasjoner medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: Etter retinal laserbehandling. Oppfølgingsfrekvens bestemmes av flymedisinsk seksjon.

20 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Fargesans Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (a,b,c( a,b,c) Normal fargesans: trichromat Normal Ishiharas fargetest Normal testresultat ved Nagels anomaloskop Testmetode ved førstegangsundersøkelse er Ishiharas fargetest Ved usikkerhet eller patologisk resultat: Holmes-Wright lanternetest Nagels anomaloskop Ved ikke bestått fargetest skal søkeren kjennes udyktig.

21 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (1) Fargesans Ishiharas fargetest (24 tavler) vurderes bestått når: 15 første tavler leses uten feil Tavlene leses uten usikkerhet eller nøling (under 3 sek./tavle)

22 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Forlengelse eller gjenutstedelse Enkel øyeundersøkelse JAR FCL (c 1-4) 1 Kan utføres av oppnevnt flylege eller oppnevnt øyelege Undersøkelsen skal omfatte: Visus uten korreksjon og med korreksjon dersom nødvendig. Nær 33cm til 50cm avstand Intermediær 1m avstand Avstand 5-6m avstand eller bruk av prosjektor Undersøkelse av det ytre øye, brytende medier og oftalmoskopi Tilleggsundersøkelser på klinisk indikasjon

23 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (d 1-7) 1 Dersom de funksjonelle stardardene ikke oppnås uten brille og refraksjonsfeilen er størrer en +/- 3D, skal en uttalelse fra godkjent øyelege vedlegges. Mellom +/-3D og +5/-6D: ikke eldre enn 60 måneder Over +5D/-6D: ikke eldre enn 24 måneder Undersøkelsen og dokumentasjon skal inneholde: Sykehistorie Refraksjon Øyemuskelbevegelse og binokulært syn Tonometri eller resultat av tonometri etter fylte 40 år hvert 2.år Spaltelampeundersøkelse

24 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (d 7,e) Ved tvil, patologi eller klinisk indikasjon skal vedkommende henvises til oppnevnt øyelege. Vesentlig reduksjon av ukorrigert synsstyrke Reduksjon av beste korrigerte synsstyrke Forekomst av øyesykdom Øyeskader Øyeoperasjoner

25 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL ( f) Dersom øyesykdom eller annen årsak krever jevnlige øyespesialistkontroller skal legeattesten påtegnes med: RXO Krav om undersøkelse hos oppnevnt øyelege Flylegen kan anføre en slik begrensning Kun flymedisinsk seksjon kan fjerne begrensningen

26 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Avstandssyn Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (a) Visus på avstand, med eller uten korreksjon: 0,7 (6/9) eller bedre monokulært (hvert øye) 1,0 (6/6) eller bedre binokulært (begge øyne) Ingen begrensning for ukorrigert synsstyrke

27 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Forlengelse eller gjenutstedelse Refraksjon - sfærisk Mellom +5D og -6D JAR FCL (1i, ii, iii) Ved refraksjonsfeil over +/- 3D vurdering hver 5 år hos godkjent oftalmolog. Godkjennes dersom det er ingen betydningsfull patologi. Optimal korreksjon er gitt. Ved over -6D kan godkjenning vurderes Vurdering hvert 2 år hos godkjent oftalmolog. Godkjennes dersom det ingen betydningsfull patologi. Optimal korreksjon er gitt. Ved høy refraksjonsfeil skal enten kontaktlinser eller høy indeks brilleglass anvendes.

28 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (2ii) Refraksjon astigmatisme Astigmatisme over 3D kan godkjennes av flymedisinsk seksjon. Ved keratokonus kan flymedisinsk seksjon vurdere godkjenning hvis søkeren oppfyller synskravene. Oppfølging blir foretatt av godkjent øyelege. Hyppigheten av oppfølgingskontroller bestemmes av oppnevnt øyelege.

29 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (2ii) Anisometropi Anisometropi over 3D mellom øyne kan godkjennes: Kontaktlinser må anvendes og optimal korreksjon er vurdert Ingen anisometropirelaterte symptomer (Diplopi, astenopi) Ingen betydningsfull patologi Vurdering hvert 2.år uført av godkjent øyelege

30 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Presbyopi Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (2ii, 3) Skal følges ved alle flymedisinske undersøkelser. Demonstrasjon at følgende bokstavstørrelser kan leses N5 N14 30cm 50cm avstand 1 m avstand Utføres med korrigerende glass om nødvendig eller pålagt.

31 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (e) Ubalanse i de okulære muskler - Heteroforier Måles med korreksjon om nødvendig Avstand 6m Nært 2 PD ved hyper-/hypofori hypofori 10 PD ved esofori 8 PD ved exofori 1 PD ved hyper/hypofori hypofori 8 PD ved esofori 12 PD ved exofori Ved større verdier testing av fusjonsreserven ved bruk av godkjente metoder

32 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Synsfelt Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (f) Unormale synsfelt godkjennes ikke. Kan vurderes godkjent dersom: Normal binokulært synsfelt Avklart og akseptabel underliggende patologi

33 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Briller, linser Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (g 1-4) 1 Skal være optimal korrigerende. Anvendelig for lufttjenesten. Kun monofokale kontaktlinser, ufarget. Ortokeratiske linser ikke tillatt. Synskravene skal oppfylles for alle distanser med den valgte korreksjonsmåten. 1 ekstra sett like korrigerende briller enkelt tilgjengelig under lufttjenesten. Monovision (kun 1 kontaktlinse) ikke tillatt

34 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Forlengelse eller gjenutstedelse Øyeoperasjoner JAR FCL (h 1-2) 1 Refraktiv kirurgi medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: Ved preoperativ refraksjon mellom +5D og -6D Ved tilfredsstillende refraktiv stabilitet < 0,75D daglig Ingen postoperative komplikasjoner Ingen økt blendingsømpfintlighet eller blendingsplager Ved normal kontrastsensitivitet ved mesopisk lysforhold Etter undersøkelsen av godkjent øyelege

35 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Øyeoperasjoner Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (g 1-4) 1 Operasjon for katarakt medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: 3 måneder etter kataraktkirurgi. Operasjon for glaukom medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: 6 måneder etter vellykket kirurgi. Oppfølging og frekvens bestemmes av flymedisinsk seksjon. Retinaoperasjoner medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: 6 måneder etter vellykket kirurgi. Etter kortere tid ved retinal laserbehandling. Oppfølging og frekvens bestemmes av flymedisinsk seksjon.

36 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Fargesans Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (b) Ved forlengelse eller gjenutstedelse skal testing av fargesynet utføres bare på klinisk indikasjon.

37 Del 2 Helsekrav klasse 2

38 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (a),(b( a),(b) Generellt. Kan utføres av: Øyelege godkjent av flymedisinsk seksjon. Flylege etter avtale med flymedisinsk seksjon. Tvilsomme eller unormale funn skal henvises til godkjent øyelege NB: Optikere/optometrister er ikke godkjent til å foreta øyeundersøkelser hos flygere for hverken klasse 1 eller klasse 2 førstegangssøkere eller forlengelses- eller gjenutstedelseundersøkelser.

39 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (a),(b( a),(b) Generelt. Ingen abnormitet i øyefunksjonen Ingen aktiv patologi, hverken: Medfødt Ervervet Akutt Kronisk Følge etter øyekirurgi eller skade

40 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (b,1-6) Følgende skal skjekkes: Anamnese og evtl. sykehistorie. Visus uten korreksjon og med korreksjon dersom nødvendig. Nær 30cm til 50cm avstand Intermediær 1m avstand Avstand 5-6m avstand eller bruk av prosjektor Okulær motilitet og binoculær syn. Fargesyn. Synsfelt. Undersøkelse av det ytre øye, brytende medier og fundusundersøkelse.

41 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Avstandssyn Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (a) Visus på avstand, med eller uten korreksjon: 0,5 (6/12) eller bedre monokulært (hvert øye) 1,0 (6/6) eller bedre binokulært (begge øyne) Ingen begrensning for ukorrigert synsstyrke

42 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (6a -d) Funksjonell monokularitet kan godkjennes dersom. Monokulariteten oppsto etter fylte 5 år Visus 1,0 (6/6) på det beste øye Ingen refraksjonsfeil på det beste øye Ikke utført refraktiv kirurgi Ingen betydningsfull patologi Tilfredstillende flygeprøve utført med godkjent flyger Evtl.. operasjonelle begrensninger

43 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Refraksjon - sfærisk Mellom +5D og -8D Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (b) Godkjennes dersom det er ingen betydningsfull patologi. Optimal korreksjon er gitt.

44 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (2i,3,4) Refraksjon astigmatisme: Astigmatismen skal ikke overstige 3D Keratokonus er diskvalifisierende.. Godkjenning kan vurderes når søkeren oppfyller synskravene. Anisometropi: Refraksjonsforskjell mellom begge øyne ikke størrer enn 3D Amblyopi: Visus 0,3 (6/18) eller bedre på det amblyope øye Visus 1,0 (6/6) eller bedre med eller uten korreksjon på det andre øye Ingen betydningsfull patologi

45 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Presbyopi Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (6,7) Demonstrasjon at følgende bokstavstørrelser kan leses N5 N14 33cm 50cm avstand 1 m avstand Utføres med korrigerende glass om nødvendig eller pålagt.

46 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (c,d( c,d) Betydningsfulle defekter i det binokulære syn skal ikke godkjennes. Homonyme eller overlappende synsfeltdefekter Manifest skjeling tropier Diplopi Uttalt astenopi

47 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Synsfelt Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (e) Unormale synsfelt godkjennes ikke Kan vurderes godkjent dersom: Normal binokulært synsfelt Avklart og akseptabel underliggende patologi

48 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Briller, linser Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (f 1-4) 1 Skal være optimal korrigerende. Anvendelig for lufttjenesten. Kun monofokale kontaktlinser, ufarget. Ortokeratiske linser ikke tillatt. Synskravene skal oppfylles for alle distanser med den valgte korreksjonsmåten. 1 ekstra sett like korrigerende briller enkelt tilgjengelig under lufttjenesten. Monovision (kun 1 kontaktlinse) ikke tillatt

49 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (h 1-2) 1 Øyeoperasjoner Refraktiv kirurgi medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: Ved preoperativ refraksjon mellom +5D og -6D Ved tilfredsstillende refraktiv stabilitet < 0,75D daglig Ingen postoperative komplikasjoner Ingen økt blendingsømpfintlighet eller blendingsplager Ved normal kontrastsensitivitet ved mesopisk lysforhold Etter undersøkelsen av godkjent øyelege

50 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Øyeoperasjoner Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (g 1-4) 1 Operasjon for katarakt medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: 3 måneder etter kataraktkirurgi. Operasjon for glaukom medfører udyktighet. Retinaoperasjoner medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: Etter retinal laserbehandling. Oppfølgingsfrekvens bestemmes av flymedisinsk seksjon.

51 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Fargesans Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (a,b,c( a,b,c) Normal fargesans: trichromat Normal Ishiharas fargetest Normal testresultat ved Nagels anomaloskop Testmetode ved førstegangsundersøkelse er Ishiharas fargetest Ved usikkerhet eller patologisk resultat: Holmes-Wright lanternetest Nagels anomaloskop Ved ikke bestått fargetest skal søkeren kjennes udyktig. En fargeusikker søker kan godkjennes for flyging kun om dagen.

52 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Fargesans Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (1) Ishiharas fargetest (24 tavler) vurderes bestått når: 15 første tavler leses uten feil Tavlene leses uten usikkerhet eller nøling (under 3 sek./tavle)

53 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Forlengelse eller gjenutstedelse Enkel øyeundersøkelse JAR FCL (c 1-4) 1 Kan utføres av oppnevnt flylege eller oppnevnt øyelege Undersøkelsen skal omfatte: Sykehistorie Visus uten korreksjon og med korreksjon dersom nødvendig. Nær 33cm til 50cm avstand Intermediær 1m avstand Avstand 5-6m avstand eller bruk av prosjektor Undersøkelse av det ytre øye, brytende medier og oftalmoskopi Tilleggsundersøkelser på klinisk indikasjon

54 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Avstandssyn Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (a) Visus på avstand, med eller uten korreksjon: 0,5 (6/12) eller bedre monokulært (hvert øye) 1,0 (6/6) eller bedre binokulært (begge øyne) Ingen begrensning for ukorrigert synsstyrke

55 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Forlengelse eller gjenutstedelse Refraksjon - sfærisk JAR FCL (1ii, iii) Ved over -8D kan godkjenning vurderes Godkjennes dersom det ingen betydningsfull patologi. Optimal korreksjon er gitt. Ved høy refraksjonsfeil skal enten kontaktlinser eller høy indeks brilleglass anvendes.

56 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (2ii) Refraksjon astigmatisme Astigmatisme over 3D kan godkjennes av flymedisinsk seksjon. Ved keratokonus kan flymedisinsk seksjon vurdere godkjenning hvis søkeren oppfyller synskravene.

57 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (5ii) Anisometropi Anisometropi over 3D mellom øyne kan godkjennes: Kontaktlinser må anvendes og optimal korreksjon er vurdert Ingen anisometropirelaterte symptomer (Diplopi, astenopi) Ingen betydningsfull patologi

58 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Presbyopi Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (6,7) Skal følges ved alle flymedisinske undersøkelser. Demonstrasjon at følgende bokstavstørrelser kan leses N5 N14 30cm 50cm avstand 1 m avstand Utføres med korrigerende glass om nødvendig eller pålagt.

59 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Synsfelt Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (e) Unormale synsfelt godkjennes ikke. Kan vurderes godkjent dersom: Normal binokulært synsfelt Avklart og akseptabel underliggende patologi

60 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Briller, linser Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (f 1-4) 1 Skal være optimal korrigerende. Anvendelig for lufttjenesten. Kun monofokale kontaktlinser, ufarget. Ortokeratiske linser ikke tillatt. Synskravene skal oppfylles for alle distanser med den valgte korreksjonsmåten. 1 ekstra sett like korrigerende briller enkelt tilgjengelig under lufttjenesten. Monovision (kun 1 kontaktlinse) ikke tillatt

61 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Forlengelse eller gjenutstedelse Øyeoperasjoner JAR FCL (g 1-2) 1 Refraktiv kirurgi medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: Ved preoperativ refraksjon mellom +5D og -6D Ved tilfredsstillende refraktiv stabilitet < 0,75D daglig Ingen postoperative komplikasjoner Ingen økt blendingsømpfintlighet eller blendingsplager Ved normal kontrastsensitivitet ved mesopisk lysforhold Etter undersøkelsen av godkjent øyelege

62 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Øyeoperasjoner Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (g 1,2) Operasjon for katarakt medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: 3 måneder etter kataraktkirurgi. Operasjon for glaukom medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: 6 måneder etter vellykket kirurgi. Oppfølging og frekvens bestemmes av flymedisinsk seksjon. Retinaoperasjoner medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: 6 måneder etter vellykket kirurgi. Etter kortere tid ved retinal laserbehandling. Oppfølging og frekvens bestemmes av flymedisinsk seksjon.

63 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Fargesans Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (b) Ved forlengelse eller gjenutstedelse skal testing av fargesynet utføres bare på klinisk indikasjon.

64 Del 3 Praktiske demonstrasjoner

65 Praktiske demonstrasjoner Forslag til gjennomføring av øyeundersøkelsen. Legg opp en undersøkelsesstandard med en strukturert undersøkelsesrekkefølge. Anamnese Ytre øye Fargesyn Akkomodasjon Motilitet N5/N14 Donders Visus, evtl.. tonometri Medier rød refleks Oftalmoskopi

66 Praktiske demonstrasjoner Skjema kontrolleger - forside

67 Praktiske demonstrasjoner Skjema kontrolleger - bakside

68 Praktiske demonstrasjoner Skjema kontrolleger - bakside

69 Praktiske demonstrasjoner Skjema kontrolleger bakside Briller Avstandsbrille Lesebrille Bifokal brille Trifokal brille Progressiv brille Kontaktlinser Harde Myke Dagslinser

70 Praktiske demonstrasjoner Anamnese: Tidligere øyesykdommer og forandringer? Fast medisinering? (Allergi, kunstig tårevæske, etc.)? Traumer (Cornea( Cornea, bulbus etc.)? Betennelser (iridocyclitt( iridocyclitt,, ofte residiverende konjunktivitt)? Medfødte eller ervervete øyesykdommer (Ptose( Ptose, strabisme etc.)? Tidligere operasjoner (Strabisme( Strabisme, refraktiv etc.)? Bruk av kontaktlinser? vanskelig å se uten spaltelampe Mørkesyn? Astenopeiske plager vondt i øyne, hodepine ved lesing?

71 Praktiske demonstrasjoner Aktuelle synsplager: Fotofobi? Diplopi: (Avstand, nært eller eventuell kun ved tretthet? Varierende visus på ett eller begge øyne? Blendingsplager (f.eks( bilkjøring om natten)? Om kontaktlinser eller briller brukes: relaterte plager? Irriterte øyne: kløe, sviing,, smerter?

72 Praktiske demonstrasjoner Ytre øye. Dermatochalasis Ptosis Tumores En- eller ektropium Konjunktivitt Pupiller Form Isocori Afferent og efferent pupillereaksjon

73 Praktiske demonstrasjoner Fargesans - Patologisk fargesans. Tilstand hvor forskjellige farger i varierende grad ikke eller kun vanskelig kan skilles eller identifiseres. Ved tap, sykdom eller toxisk affeksjon av tappene Kongenital eller akvirert Allokert på X-kromosom hovedsaklig menn Prevalens av kongenitale fargesynsdefekter: Kaukasier: 8%, 0,5-1% Asiater: 4%, 0,5% Afrikaner: 2%, ukjent

74 Praktiske demonstrasjoner Patologisk fargesans Hereditær Sekundær ved sykdom: Glaukom,, Diabetes mellitus, MS, HIV, AMD Økende alder: Katarakt, korpusforandringer,, corneal patologi Medikamenter: Chloroquine, Digoxin, Sildenafil, tobakk,, etc. Fargede briller eller fargede linser

75 Praktiske demonstrasjoner Testing av fargesans: Ishihara fargetavler No. 24 Belysning viktig, ellers risiko for feilresultater: Dagslys Kunstig dagslys Vinkelrett presentasjon av tavlene Riktig avstand Anbefaler monokulær testing mtp. maculopati

76 Praktiske demonstrasjoner Akkomodasjon. Evne til å fokusere på nært Del av konvergensrefleks Avtar med alderen Absolut indikasjon for lesebrille under 3D/33cm RAF Near point rule utmerket til nøyaktige og reproduserbare målinger

77

78 Praktiske demonstrasjoner N5/N14 Lesetest Normal belysning, dagslys, ingen mysing. N5 i 30-50cm avstand, med eller uten brille N14 i 1 meters avstand, med eller uten brille

79 Praktiske demonstrasjoner Binoculær syn Konvergens refleks Testes med RAF Near point gauge eller blyant/finger etc. Konvergens begge øyne Bilateral miose Akkomodasjon Anamnestisk eller aktuell diplopi diskvalifiserer.

80 Praktiske demonstrasjoner Stereopsis Testes med Lang stereotest Ved intakt stereopsis normal fungerende visuell system NB: Ikke krav til stereopsis

81 Praktiske demonstrasjoner Øyestilling Ortofori, heterofori eller heterotropi Cover og uncovertest Corneareflex (Hirschberg)

82 Praktiske demonstrasjoner Covertester

83 Praktiske demonstrasjoner Covertest - Tropitest Identifikasjon av manifest skjeling

84 Praktiske demonstrasjoner Uncovertest - Foritest Identifikasjon av latent skjeling

85 Praktiske demonstrasjoner Maddox Wing test Testing og kvantifisering av heteroforier

86 Praktiske demonstrasjoner Maddox Wing test

87 Praktiske demonstrasjoner Øyemotilitet Normal beveglighet i alle blikkretninger Testes enklest med blyant. Avstand ca. 1m Fokusering på blyantens topp Blyanten beveges i retning kl. 0600, 0730, 0900, 1030, 1200, 1330, 1500, og 1730 inntil max. øyebeveglighet. Undersøkende observer begge øyne: Synkrone øyebevegelser Nystagmus Binokulær motilitet

88 Praktiske demonstrasjoner Motilitetstesting

89 Synsfelt Praktiske demonstrasjoner Testes med Donders metode, konfrontasjonsmetode. Testes monokulært,, binokulært ved indikasjon Ved tvil eller patologi henvisning til: Goldmanperimetri full synsfelt Autoperimetri synsfelt sentralt

90 Praktiske demonstrasjoner Goldmann perimetri

91 Praktiske demonstrasjoner Autoperimetri

92 Praktiske demonstrasjoner Visustesting Rettferdig, reproduserbar og nøyaktig visusmåling Snellens synstavle med opplyst bakgrunn Krever nøyaktig avstand Like dyr alternativ som prosjektor Optisk noe dårligere og mer lysavhengig enn prosjektor Prosjektor Kan brukes fra 3,5 til 6 meters avstand, selvkalibrerende Kan plasseres i prinsippet hvor som helst (bord, vegg etc.) Fra NOK Optisk stabil, relativ uavhengig av belysning Begge alternativene kan brukes utmerket ellers på legekontoret

93 Praktiske demonstrasjoner Visustesting Først uten brille/linser monokulært Ved oppfylte krav ingen videre testing nødvendig Ved redusert visus testing med brille monokulært Spør om brilleseddel / brillekort for å få refraksjon Spør etter kontaktlinser Angis helst i desimalverdier (0,1-1,0), 1,0), alternativt i brøkdel (6/x ved 6m avstand, 5/x ved 5m avstand)

94 Praktiske demonstrasjoner Visustesting monokulært Først høyre øye (OD), deretter venstre øye (OS) Ingen mysing!

95 Praktiske demonstrasjoner

96 Praktiske demonstrasjoner Dårlig synstavle!!

97 Praktiske demonstrasjoner Tonometri forskjellige metoder

98 Praktiske demonstrasjoner Rød refleks Grei og enkel metode til å vurdere medienes transparens (corneaopaciteter,, katarakt, delvis også corpus vitreum)

99 Praktiske demonstrasjoner Oftalmoskopi Avstand mellom ca 5-10cm5 Justere refraksjonsfeil for både pasient og undersøker på forhånd. Finn rød refleks Fra medial retina ut mot temporal retina Finn papillen Finjustere dioptrier Macula temporalt for papillen.

100 Praktiske demonstrasjoner

101 Praktiske demonstrasjoner

102 Praktiske demonstrasjoner

103 Praktiske demonstrasjoner

104 Praktiske demonstrasjoner Anbefalt utstyr: Lyskasse eller prosjektor Snellen eller Landolt ortotyper Okkluder Lang stereotest II Maddox Wingtest RAF Near point rule Ishihara fargetavler No. 24 Direkte oftalmoskop

105 Praktiske demonstrasjoner Det var det! Spørsmål?

ØYEUNDERSØKELSE AV FLYGENDE PERSONELL

ØYEUNDERSØKELSE AV FLYGENDE PERSONELL ØYEUNDERSØKELSE AV FLYGENDE PERSONELL I HENHOLD TIL JAR-FCL 3. Jörn Beckröge Spesialist i øyesykdommer Oslo, den 7. september 2007 Etterutdannelseskurs i flymedisin for oppnevnte flyleger Arr.: Norsk Flymedisinsk

Detaljer

Fargesynets betydning i dagens luftfart: Definisjon, testmetoder og praktiske implikasjoner

Fargesynets betydning i dagens luftfart: Definisjon, testmetoder og praktiske implikasjoner Fargesynets betydning i dagens luftfart: Definisjon, testmetoder og praktiske implikasjoner Jörn Beckröge Øyelege Fargesynets betydning i dagens 1. Bakgrunn luftfart: Agenda 2. Fargesynets fysiologi 3.

Detaljer

Bente Haughom, øyelege 2.sept 2011

Bente Haughom, øyelege 2.sept 2011 Bente Haughom, øyelege 2.sept 2011 Begreper: Myopi: Nærsynthet, trenger minus-glass Hypermetropi: Langsynthet, trenger pluss-glass Astigmatisme: Trenger minusglass i en gitt akse Presbyopi: Alderslangsynthet,

Detaljer

Kvalitetssikring i arbeidet med flymedisinske kjennelser

Kvalitetssikring i arbeidet med flymedisinske kjennelser Kvalitetssikring i arbeidet med flymedisinske kjennelser Rolf Heimberg, Flymedisinsk seksjon Side 1 / Resultater i 2005: Sertifikatkategorier og kjennelser Type legeerklæringer Side 2 / Antall legeerklæringer

Detaljer

BESTEMMELSER FOR SIVIL LUFTFART (BSL) FORSKRIFT OM MEDISINSKE KRAV FOR SEILFLYGERE, MIKROFLYGERE, FØRERE AV FRIBALLONG OG KABINBESETNINGSMEDLEMMER

BESTEMMELSER FOR SIVIL LUFTFART (BSL) FORSKRIFT OM MEDISINSKE KRAV FOR SEILFLYGERE, MIKROFLYGERE, FØRERE AV FRIBALLONG OG KABINBESETNINGSMEDLEMMER LUFTFARTSTILSYNET Rådusgata 2 Postboks 8050 Dep., N-0031 OSLO Tlf. : 23 31 78 00 Telefax : 23 31 79 95 AFTN : ENCAYAYA E-mail: postmottak@caa.dep.no BESTEMMELSER FOR SIVIL LUFTFART (BSL) C 1 3 FORSKRIFT

Detaljer

Nytt regelverk, innføring og praktiske konsekvenser for oppnevnte flyleger

Nytt regelverk, innføring og praktiske konsekvenser for oppnevnte flyleger Nytt regelverk, innføring og praktiske konsekvenser for oppnevnte flyleger JAR-FCL 3, amendment (oppdatering) 5 BSL G 2-3 helsekrav for flygeledere Andre endringer Rolf Heimberg, flymedisinsk seksjon Side

Detaljer

Øyet og synsfunksjonen

Øyet og synsfunksjonen Syn den viktigste sansen? Øyet og synsfunksjonen KROSS 2014 Helle K. Falkenberg Optiker & førsteamanuensis Institutt for optometri og synsvitenskap Synet gir informasjon om verdenen vi lever i Synspersepsjon

Detaljer

Colour Assessment and Diagnosis Test (CAD) Jörn Beckröge Jessheim Øyelegekontor Pb 289 2051 Jessheim

Colour Assessment and Diagnosis Test (CAD) Jörn Beckröge Jessheim Øyelegekontor Pb 289 2051 Jessheim Colour Assessment and Diagnosis Test (CAD) Jörn Beckröge Jessheim Øyelegekontor Pb 289 2051 Jessheim Agenda Bakgrunn Regelverk Relevans Fysiologi Aktuelle fargesynstester CAD test Konklusjon Bakgrunn Juridisk

Detaljer

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Grå stær fører til at synet blir dårligere fordi linsen er uklar. Ved operasjonen byttes den uklare linsen med en ny kunstig linse. Risikoen ved inngrepet er

Detaljer

Fagspesifikk innledning - øyesykdommer

Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Prioriteringsveileder - Øyesykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Tilstander i prioriteringsveilederen Tilstandene

Detaljer

I tillegg til de generelle retningslinjene for en rutineundersøkelse bør følgende vektlegges:

I tillegg til de generelle retningslinjene for en rutineundersøkelse bør følgende vektlegges: 4 Undersøkelse av barn (Opprettet 2005, revidert 23.04.15) Ved undersøkelse av barn skal man tilstrebe å utføre samme undersøkelser som beskrevet i kapittel 1 Rutineundersøkelse, men optikeren må bruke

Detaljer

BESTEMMELSER FOR SIVIL LUFTFART (BSL)

BESTEMMELSER FOR SIVIL LUFTFART (BSL) LUFTFARTSTILSYNET Rådhusgt 2, Postboks 8050 Dep. 0031 OSLO Tlf. : 23 31 78 00 Telefax : 22 31 79 95 AFTN : ENCAYAYA E-post: postmottak@caa.dep.no BESTEMMELSER FOR SIVIL LUFTFART (BSL) C 1-2 FORSKRIFT OM

Detaljer

Reglement om medisinske krav til luftpersonell, kontroll- og varslingspersonell og AE personell

Reglement om medisinske krav til luftpersonell, kontroll- og varslingspersonell og AE personell Reglement om medisinske krav til luftpersonell, kontroll- og varslingspersonell og AE personell Flymedisinsk Institutt (FMI) fastsetter Reglement om medisinske krav til luftpersonell, kontroll- og varslingspersonell

Detaljer

Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell

Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell Inkluderer krav til kontroll- og varslingspersonell og AE personell 5. reviderte utgave oktober 2009 Flymedisinsk Institutt Alminnelig benyttede forkortelser:

Detaljer

Hjerneslag Definisjon (WHO):

Hjerneslag Definisjon (WHO): Hjerneslag Definisjon (WHO): Plutselig oppstått global eller fokal forstyrrelse i hjernens funksjoner Vaskulær årsak Vedvarer mer enn 24 timer eller fører til død Hjerneslag.no Norge: 16.000 pr år 3. hyppigste

Detaljer

VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS

VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS VELKOMMEN Det er med glede vi presentere denne håndboken som skisserer grunnleggende regler for vellykket tilpasning av progressive brilleglass.

Detaljer

Læringsmål og læringsutbytte i 8.semester (2012)

Læringsmål og læringsutbytte i 8.semester (2012) Læringsmål og læringsutbytte i 8.semester (2012) I 8. semester inngår fagene psykiatri (voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri) og øyesykdommer foruten farmakologi, anatomi, nevrobiologi, patologi

Detaljer

Øyesykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, mars 2009

Øyesykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, mars 2009 Øyesykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, mars 2009 1 2 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i Fagspesifikk innledning Øyesykdommer 13 14 Barn der det er fare for amblyopiutvikling

Detaljer

Prioriteringsveileder - øyesykdommer (gjelder fra 1. november 2015)

Prioriteringsveileder - øyesykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - øyesykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Publisert 27.2.2015 Sist endret 9.10.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient-

Detaljer

PROSEDYRE FOR ANSKAFFELSE AV DATABRILLER I VADSØ KOMMUNE

PROSEDYRE FOR ANSKAFFELSE AV DATABRILLER I VADSØ KOMMUNE PROSEDYRE FOR ANSKAFFELSE AV DATABRILLER I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune PROSEDYRE FOR ANSKAFFELSE AV DATABRILLER I VADSØ KOMMUNE 1. FORMÅL Formålet er å forebygge syns- og helseplager som følge av arbeid

Detaljer

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI UTARBEIDET AV NORGES OPTIKERFORBUND, 05-08 FORORD Målet med retningslinjer i klinisk praksis innen optometri er å gi optikere et verktøy for sikker og forsvarlig virksomhet.

Detaljer

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI UTARBEIDET AV NORGES OPTIKERFORBUND, 05-10 FORORD Retningslinjer i klinisk praksis innen optometri gir optikere et verktøy for sikker og forsvarlig virksomhet. En ryddig

Detaljer

Synsfunksjonsutredning i lyslab hva innebærer det?

Synsfunksjonsutredning i lyslab hva innebærer det? Synsfunksjonsutredning i lyslab hva innebærer det? Optiker Tambartun Kompetansesenter Syns- og lyslaboratoriet en liten, men viktig del av Tambartun Etablert i 1995 Professor Arne Valberg, Institutt for

Detaljer

Seminar NDT nivå 3 personell.

Seminar NDT nivå 3 personell. Hva vil bli omtalt? Hva påvirker synet vårt? dosent/optiker Magne Helland Høgskolen i Buskerud Avdeling for optometri og synsvitenskap Kongsberg Introduksjon! Kort om synsfunksjonen! Synsskarphet (visus)!

Detaljer

Flymedisinske beslutningsprosesser og kasuistikker

Flymedisinske beslutningsprosesser og kasuistikker Flymedisinske beslutningsprosesser og kasuistikker Rolf Heimberg, Flymedisinsk kompetanse AS NFF- Etterutdannigskurs i flymedisin 07.09.2012 1 Disposisjon 1. Beslutningsprosess 2. Søker til kl. 1 med preeksitasjon

Detaljer

Brussel, C. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR.../...

Brussel, C. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR.../... NO 1 1 In accordance with Article 32 (1) of the Basic Regulation, the Agency provides for translations of its Opinions. These translations may be revised and updated from time to time, depending on the

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) Nr. 18/512 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF 2015/EØS/18/53 av 25. august 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) under henvisning til traktaten om opprettelse av

Detaljer

ØYET. - Verdens fineste instrument

ØYET. - Verdens fineste instrument ØYET - Verdens fineste instrument Ta jevnlig service på øynene dine Du har regelmessig service på bilen og går jevnlig til tannlegen. Men hvor ofte sjekker du kroppens fineste instrument? At du mister

Detaljer

NASJONAL KVALITETSHÅNDBOK O F TA L M O LO G I

NASJONAL KVALITETSHÅNDBOK O F TA L M O LO G I NASJONAL KVALITETSHÅNDBOK F O R O F TA L M O LO G I Design og grafisk produksjon: MOOD Grafisk Design AS NASJONAL KVALITETSHÅNDBOK FOR OFTALMOLOGI I N N H O L D ARBEIDSSTRUKTURER... 12 NASJONALE OG FLERREGIONALE

Detaljer

CP og Syn Ortoptist Pamela Friede Øye pol./ssk. Syn og CP 2007

CP og Syn Ortoptist Pamela Friede Øye pol./ssk. Syn og CP 2007 CP og Syn Ortoptist Pamela Friede Øye pol./ssk Hva gjør r en ortoptist? synsutvikling (briller/lapp) samsyn skjeling dobbeltsyn (hos voksne) Minst 50% av barn med CP har synsvansker HABU er obs! på synet

Detaljer

Dersom det er tvil om arbeidsoppgavene fortsatt kan utføres uten fare for trafikksikkerheten vises det til 10-6.

Dersom det er tvil om arbeidsoppgavene fortsatt kan utføres uten fare for trafikksikkerheten vises det til 10-6. Forslag til endringsforskrift - togframføringsforskriften Del I innføring av helsekrav Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Virkeområde Nytt punkt 5. Forskriften kapittel 10 gjelder ombordpersonell

Detaljer

Informasjon fra flymedisinsk seksjon og kliniske kasuistikker

Informasjon fra flymedisinsk seksjon og kliniske kasuistikker Informasjon fra flymedisinsk seksjon og kliniske kasuistikker Rolf Heimberg, sjeflege Luftfartstilsynet flymedisinsk seksjon Årsrapport 2008 Kasuistikker Multifokale intraokulære linser Privatflyging ved

Detaljer

Til deg som har sykdom i skjoldbruskkjertelen og øyeproblemer

Til deg som har sykdom i skjoldbruskkjertelen og øyeproblemer Til deg som har sykdom i skjoldbruskkjertelen og øyeproblemer 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Graves øyesykdom Graves sykdom er en autoimmun sykdom der skjoldbruskkjertelen

Detaljer

Kontor og data - Godt syn på jobben.

Kontor og data - Godt syn på jobben. Kontor og data - Godt syn på jobben. God kunnskap om hvordan styrken fordeler seg i ulike typer brilleglass er viktig forutsetning for at utmålt korreksjon i foropteret skal bli til en brille som gir god

Detaljer

LEGEUNDERSØKELSE AV BARN

LEGEUNDERSØKELSE AV BARN St. Olavs Hospital LEGEUNDERSØKELSE AV BARN Barnets navn: F.dato: Undersøkt av: U.s.dato: DokumentID: 17791 Legeundersøkelse 1 St. Olavs Hospital Legeundersøkelse Barnets navn: A. Anamnese Dersom grundig

Detaljer

Kilder... 9. Epikriser... 10

Kilder... 9. Epikriser... 10 NOF Kvalitetshåndbok NASJONAL KVALITETSHÅNDBOK FOR OFTALMOLOGI... 6 ARBEIDSSTRUKTURER... 7 NASJONALE OG FLERREGIONALE BEHANDLINGSTJENESTER... 7 De#inisjoner... 7 Oversikt over nasjonale behandlingstjenester...

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har reservert tid for et linsebytte (RLE). Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en del retningslinjer som

Detaljer

21 Informasjonsarbeid i forbindelse med refraktiv kirurgi Retninglinjen er ment for optikere i ordinær klinisk hverdag. (Opprettet

21 Informasjonsarbeid i forbindelse med refraktiv kirurgi Retninglinjen er ment for optikere i ordinær klinisk hverdag. (Opprettet 21 Informasjonsarbeid i forbindelse med refraktiv kirurgi Retninglinjen er ment for optikere i ordinær klinisk hverdag. (Opprettet 24.11.11) Refraktiv kirurgi er okulær kirurgi for behandling av myopi,

Detaljer

Aldersrelatert macula degenerasjon svekket skarpsyn

Aldersrelatert macula degenerasjon svekket skarpsyn Øyesykdommer - en hefteserie Kort om seks vanlige øyesykdommer Aldersrelatert macula degenerasjon svekket skarpsyn Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD/forkalkninger) er en netthinnesykdom der området

Detaljer

Førerkor(orskri+ens vedlegg 1 Helsekrav kap.4 Syn 9-13

Førerkor(orskri+ens vedlegg 1 Helsekrav kap.4 Syn 9-13 Førerkor(orskri+ens vedlegg 1 Helsekrav kap.4 Syn 9-13 Emnekurs i øyesykdommer Nidaroskongressen 20.oktober 2017 Ass fylkeslege KrisIne Asmervik Foto: Beate Sundgård 2 Hvem er Fylkesmannen? Fylkesmannen

Detaljer

Aniridi - spørsmål og svar

Aniridi - spørsmål og svar 1 Aniridi - spørsmål og svar fra 1st European Conference on Aniridia 8.-10. juni 2012 i Oslo Sommeren 2012 ble den første europeiske kongressen om aniridi arrangert i Oslo. Her finner du et utvalg spørsmål

Detaljer

GIVERGLEDE. Er det noen som har sett brillene mine? Hver dag spør tusenvis av nordmenn seg: Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. Er det noen som har sett brillene mine? Hver dag spør tusenvis av nordmenn seg: Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.6 2004 Hver dag spør tusenvis av nordmenn seg: Er det noen som har sett brillene mine? For alle har vi vel opplevd det; det ene øyeblikket sitter

Detaljer

VUGK4014 Grunnleggende kontaktlinsetilpassing (15 Studiepoeng)

VUGK4014 Grunnleggende kontaktlinsetilpassing (15 Studiepoeng) Videreutdanning 2014-2015 Side 1/5 VUGK4014 Grunnleggende kontaktlinsetilpassing (15 Studiepoeng) Norsk Videreutdanning bachelor nivå deltid Høst 2014 1. LÆRINGSUTBYTTE Kunnskaper: kan gjøre rede for indikasjoner

Detaljer

Øyesykdommer en hefteserie. Kort om seks vanlige øyesykdommer

Øyesykdommer en hefteserie. Kort om seks vanlige øyesykdommer Øyesykdommer en hefteserie Kort om seks vanlige øyesykdommer Aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD) Svekket skarpsyn Aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD) er en netthinnesykdom der området for skarpsyn

Detaljer

Eksamen 7. semester 10. juni 2005 Ordinær prøve. Kull V02

Eksamen 7. semester 10. juni 2005 Ordinær prøve. Kull V02 Eksamen 7. semester 10. juni 2005 Ordinær prøve Kull V02 Oppgave 1 En 3 år gammel gutt har hatt gradvis tiltagende heshet, og med tiden blir hans stemmeproblem permanent. Han får visse pusteproblemer når

Detaljer

Synspedagogtjenesten på ytre Nordmøre

Synspedagogtjenesten på ytre Nordmøre Synspedagogtjenesten på ytre Nordmøre Helsehuset, Fosnagata 13 6509 Kristiansund Tlf 71 57 52 55, sentralbord. Runar Alstad Fungerende synspedagog/optiker. Kan synet være årsak til mine problemer? Plageskjema

Detaljer

Øyesykdommer en hefteserie. Kort om seks vanlige øyesykdommer

Øyesykdommer en hefteserie. Kort om seks vanlige øyesykdommer Øyesykdommer en hefteserie Kort om seks vanlige øyesykdommer Aldersrelatert macula degenerasjon Svekket skarpsyn Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD/forkalkninger) er en netthinnesykdom der området

Detaljer

Kapittel B Helsekrav klasse 1. JAR FCL 3.135 Hjerte- og kretsløp. JAR FCL 3.130 Cardiovascular system Examination. Undersøkelser

Kapittel B Helsekrav klasse 1. JAR FCL 3.135 Hjerte- og kretsløp. JAR FCL 3.130 Cardiovascular system Examination. Undersøkelser Kapittel B Helsekrav klasse 1 JAR FCL 3.130 Hjerte- og kretsløp Undersøkelser (a) En søker til eller innehaver av legeattest klasse 1 skal ikke ha noen abnormiteter ved hjerte eller kretsløp, medfødt eller

Detaljer

Bruk av filterbriller har det noe for seg, og for hvem? Av Gaute Mohn Jenssen, optiker NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark

Bruk av filterbriller har det noe for seg, og for hvem? Av Gaute Mohn Jenssen, optiker NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark Bruk av filterbriller har det noe for seg, og for hvem? Av Gaute Mohn Jenssen, optiker NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark Litt historikk Blendingsproblematikk er ikke noe nytt fenomen Menneskene har i uminnelige

Detaljer

Vent på gangen til du hører startsignalet.

Vent på gangen til du hører startsignalet. STASJONER GITT PÅ OSKE FOR IIAB, VÅR 2016 STUDENTINSTRUKSJONER (Forbehold om endring av tekst og innhold dersom oppgavene blir redigert) STASJON 1 Hanne Olsen er en 55 år gammel kvinne. Hun kommer til

Detaljer

Om muligheten til å oppnå normalt binokulært syn hos barn med tidlige skjeleproblemer

Om muligheten til å oppnå normalt binokulært syn hos barn med tidlige skjeleproblemer Om muligheten til å oppnå normalt binokulært syn hos barn med tidlige skjeleproblemer AV IVAR LIE OG ALF OPHEIM SEN. OVERSETTELSE FRA TYSK: INGER LEWANDOWSKI 1. Sammendrag Rapport om åtte utvalgte og godt

Detaljer

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd.

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. 1 Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. Adresse Telefonnummer Mobilnummer Postnummer, poststed E-post Søknaden

Detaljer

En orientering om folkesykdommen katarakt (grå stær)

En orientering om folkesykdommen katarakt (grå stær) Øyesykdommer- en hefteserie En orientering om folkesykdommen katarakt (grå stær) Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Skarpt syn: Slik ser barna ut med friske øyne og klar øyelinse. Grå stær

Detaljer

Kapittel B Helsekrav klasse 1. JAR FCL 3.130 Hjerte- og kretsløp Undersøkelser. JAR FCL 3.130 Cardiovascular system Examination

Kapittel B Helsekrav klasse 1. JAR FCL 3.130 Hjerte- og kretsløp Undersøkelser. JAR FCL 3.130 Cardiovascular system Examination Kapittel B Helsekrav klasse 1 JAR FCL 3.130 Hjerte- og kretsløp Undersøkelser JAR FCL 3.130 Cardiovascular system Examination (a) En søker til eller innehaver av legeattest klasse 1 skal ikke ha noen abnormiteter

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF. av 25. august 2009. om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF. av 25. august 2009. om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*) 26.3.2015 Nr. 18/507 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF 2015/EØS/18/52 av 25. august 2009 om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*) 7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med under

Detaljer

PPT Informasjon 26 Januar Helsehuset, Fosnagata Kristiansund Telefon Runar Alstad, Optiker.

PPT Informasjon 26 Januar Helsehuset, Fosnagata Kristiansund Telefon Runar Alstad, Optiker. PPT Informasjon 26 Januar 2015 Helsehuset, Fosnagata 13 6509 Kristiansund Telefon 922 95 723 Runar Alstad, Optiker. Oppmeldingsskjema: Oppmeldingsskjema Hjemmesiden syn oppmeldingsskjema. Synsundersøkelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KJØP AV DATABRILLER

RETNINGSLINJER FOR KJØP AV DATABRILLER Retningslinje for kjøp av databriller Emne: Hjelpemidler Personal Fagansvarlig: TRL Utarbeidet: 21.10.09 Reglement Godkjent av: AMU [17.04.12] PERSONAL RETNINGSLINJER FOR KJØP AV DATABRILLER 1 Retningslinje

Detaljer

Fortrolig. A. PERSONALIA Følgende dokumenter er godkjent som ID-dokument: Pass, sjøfartsbok eller førerkort. B. TJENESTE OM BORD Stilling om bord:

Fortrolig. A. PERSONALIA Følgende dokumenter er godkjent som ID-dokument: Pass, sjøfartsbok eller førerkort. B. TJENESTE OM BORD Stilling om bord: Skjema for vurdering av medisinsk skikkethet Forskrift av 5. juni 2014 nr. 805 om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger (helseforskriften) Bare til bruk for sjømannslege.

Detaljer

OPPLEV FRIHETEN UTEN BRILLER OG LINSER

OPPLEV FRIHETEN UTEN BRILLER OG LINSER OPPLEV FRIHETEN UTEN BRILLER OG LINSER 1 Øyelaser 5 Behandlingsmetoder 6 Trinn for trinn 8 Vanlige spørsmål 10 Bivirkninger & risiko 11 Linsebytte (RLE) 13 Behandlingsmetoder 14 Trinn for trinn 16 Vanlige

Detaljer

Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk. Fysiologi og identifiseringsøvelser

Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk. Fysiologi og identifiseringsøvelser Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk Fysiologi og identifiseringsøvelser Fysiologi og narkotikasymptomer Se sammenhengen mellom inntak av rusmidler og de tegn og symptom vi ser etter i lesetestene. Kjenne

Detaljer

Varenummer Enhed Pris. WA Stk 3.699,00. Varenummer Enhed Pris. WA Stk 1.599,00. Øyekopp til Panoptic oftalmoskop. Varenummer Enhed Pris

Varenummer Enhed Pris. WA Stk 3.699,00. Varenummer Enhed Pris. WA Stk 1.599,00. Øyekopp til Panoptic oftalmoskop. Varenummer Enhed Pris Øyeundersøkelse WELCH ALLYN RETINOSKOP, STREAK, HPX Trinnløs kombinert rotasjon- og fokuseringsmekanisme med raster for godt grep. WA18245 1 Stk 3.699,00 WELCH ALLYN UNDERVISNINGSSPEIL OFTALM. Opthalmoskop

Detaljer

Varenummer Enhed Pris. WA18245 1 Stk 3.590,90. Varenummer Enhed Pris. WA12550 1 Stk 1.552,00. Varenummer Enhed Pris. WA12500-DY 1 Stk 16.

Varenummer Enhed Pris. WA18245 1 Stk 3.590,90. Varenummer Enhed Pris. WA12550 1 Stk 1.552,00. Varenummer Enhed Pris. WA12500-DY 1 Stk 16. Øyeundersøkelse RETINOSKOP, STREAK, HPX Trinnløs kombinert rotasjon- og fokuseringsmekanisme med raster for godt grep. WA18245 1 Stk 3.590,90 UNDERVISNINGSSPEIL OFTALM. Opthalmoskop Welch Allyn Undervisningsspeil.

Detaljer

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING 1 Jeg hadde et stort problem som toppidrettsutøver. Brillene dugget og linsene falt ut. Memira ble løsningen! Hedvig Bjelkevik, skøyteløper og kunstner,

Detaljer

Kapittel C Helsekrav klasse 2. JAR FCL 3.250 Hjerte og kretsløp. Undersøkelse. JAR-FCL 3.250 Cardiovascular system - Examination

Kapittel C Helsekrav klasse 2. JAR FCL 3.250 Hjerte og kretsløp. Undersøkelse. JAR-FCL 3.250 Cardiovascular system - Examination Kapittel C Helsekrav klasse 2 JAR FCL 3.250 Hjerte og kretsløp. Undersøkelse (a) En søker til eller innehaver av en legeattest klasse 2 skal ikke ha noen abnormiteter ved hjerte eller kretsløp, medfødt

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

Kontaktlinsefeltet har flere spesialområder, som ortokeratologi, keratokonustilpassing, sklerallinser og kontaktlinsetilpassing av barn og spedbarn.

Kontaktlinsefeltet har flere spesialområder, som ortokeratologi, keratokonustilpassing, sklerallinser og kontaktlinsetilpassing av barn og spedbarn. 3 Undersøkelse og tilpassing av kontaktlinser (Opprettet 2005, revidert 05.12.2017) Ved tilpassing av kontaktlinser tillegges optikeren ansvar utover den generelle synsundersøkelsen. Selv om kontaktlinser

Detaljer

Eksamensoppgaver 7. semester Utsatt prøve. Kull V01. Onsdag 11. august 2004

Eksamensoppgaver 7. semester Utsatt prøve. Kull V01. Onsdag 11. august 2004 Eksamensoppgaver 7. semester Utsatt prøve Kull V01 Onsdag 11. august 2004 Oppgave 1 En tidligere frisk mann kommer til legen fordi han har vært svimmel i noen måneder. Tilfeldig har han merket at når han

Detaljer

Albinisme. En informasjonsbrosjyre om albinisme og syn

Albinisme. En informasjonsbrosjyre om albinisme og syn Albinisme En informasjonsbrosjyre om albinisme og syn ALBINISME Albinisme er en arvelig medfødt gendefekt som i hovedsak kjennetegnes av manglende eller redusert evne til å danne pigment i hud, hår og

Detaljer

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen Vi finner informasjon på Helsedirektoratets hjemmeside https://helsedirektoratet.no/forerkort https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen 1 og på Lovdata https://lovdata.no/dokument/sf/forskrift/2004-01-19-298#kapittel_15

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

HØGSKOLEN I BUSKERUD AVDELING FOR OPTOMETRI OG SYNSVITENSKAP BACHELORPROSJEKT 2011/2012

HØGSKOLEN I BUSKERUD AVDELING FOR OPTOMETRI OG SYNSVITENSKAP BACHELORPROSJEKT 2011/2012 HØGSKOLEN I BUSKERUD AVDELING FOR OPTOMETRI OG SYNSVITENSKAP BACHELORPROSJEKT 2011/2012 OPPGAVE TITTEL Evaluering av synsfunksjonen hos en gruppe 75-åringer under kommunal omsorg UTFØRT AV Erle H. Veim,

Detaljer

Nye medisinke aspekter ved Down syndrom. Petra Aden Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn OUS

Nye medisinke aspekter ved Down syndrom. Petra Aden Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn OUS Nye medisinke aspekter ved Down syndrom Petra Aden Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn OUS Vekst Søvn/Søvnapne Hørsel Syn Atlantoaksial instabilitet Barn med Down syndrom (DS) 140 120 100 80 60 alle

Detaljer

Det er optikerens ansvar å utføre de prosedyrene som synes forsvarlige ut fra pasientens kliniske behov, men følgende bør vektlegges:

Det er optikerens ansvar å utføre de prosedyrene som synes forsvarlige ut fra pasientens kliniske behov, men følgende bør vektlegges: 10 Undersøkelse av pasienter med diabetes mellitus. (Opprettet 2005, revidert 06.12.16) Ved undersøkelse av en pasient med diabetes mellitus bør optikeren i tillegg til en generell rutineundersøkelse (kapittel

Detaljer

Øyesykdommer en hefteserie. En orientering om folkesykdommen Katarakt (grå stær)

Øyesykdommer en hefteserie. En orientering om folkesykdommen Katarakt (grå stær) Øyesykdommer en hefteserie En orientering om folkesykdommen Katarakt (grå stær) Sykdomsutvikling og årsaker Skarpt syn: Slik ser barna ut med friske øyne og klar øyelinse. Grå stær har ingenting med fugler

Detaljer

Personopplysninger: Arbeidsgiver/jernbanevirksomhet som det skal arbeides i: Helseundersøkelsen gjelder: Helseundersøkelsen består av:

Personopplysninger: Arbeidsgiver/jernbanevirksomhet som det skal arbeides i: Helseundersøkelsen gjelder: Helseundersøkelsen består av: 1 Skjema som kan brukes ved helseundersøkelse etter følgende forskrifter: Togframføringsforskriften ERTMS-togframføringsforskriften Museumsbaneforskriften Sidesporforskriften Kravforskriften Personopplysninger:

Detaljer

Utfordringsbilde øye, 2010 og fremover

Utfordringsbilde øye, 2010 og fremover Avdeling for Telefaks: +47 72575765 Til 31.01.2010 Medisinsk fagdirektør ved HMN Kopi: seniorrådgiver Reidar Tessem Utfordringsbilde øye, 2010 og fremover Regionalt fagnettverk i, har hatt sitt første

Detaljer

Før og etter din linsebytteoperasjon

Før og etter din linsebytteoperasjon Før og etter din linsebytteoperasjon 1 2016-03 Jonas, øyelege Memira 2 Snart er du kvitt synsfeilen din Du har bestilt tid for en linsebytteoperasjon (RLE). Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert.

Detaljer

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN BEHANDLING AV ALDERSSYN

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN BEHANDLING AV ALDERSSYN NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN BEHANDLING AV ALDERSSYN 1 Man tukler ikke med øynene, tenkte jeg. Men etter å ha møtt fagfolkene hos Memira forsvant all skepsis! Ivar Haugsbakk, prosjektmedarbeider (55

Detaljer

Friske øyne svekket syn

Friske øyne svekket syn Friske øyne svekket syn Å kartlegge synsforstyrrelser av nevrologisk årsak GUNVOR B. WILHELMSEN & VIBEKE DONS WANKEL 1 Nevrologiske sykdommer og skader rammer hyppig det visuelle systemet. Sensoriske og

Detaljer

Indikasjoner Kontraindikasjoner (gjelder refraktiv kirurgi) Diagnostikk/utredning Pasientinformasjon Operasjonsteknikk...

Indikasjoner Kontraindikasjoner (gjelder refraktiv kirurgi) Diagnostikk/utredning Pasientinformasjon Operasjonsteknikk... NOF Kvalitetshåndbok NASJONAL KVALITETSHÅNDBOK FOR OFTALMOLOGI... 5 ARBEIDSSTRUKTURER... 6 LANDSFUNKSJONER... 6 Landsfunksjoner pr august 2012:... 6 Flerregionalefunksjoner pr. august 2010... 6 PASIENTFLYT

Detaljer

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014 Arne Aarflot 29. oktober 2014 Følgende presentasjon er i all hovedsak hentet fra Norsk Elektronisk legehåndbok (NEL) Definisjon Lymfeknutesvulst foreligger når en lymfeknute er større enn det den normalt

Detaljer

Eksamen 7. semester Kull H01 Utsatt prøve. 16. februar 2005

Eksamen 7. semester Kull H01 Utsatt prøve. 16. februar 2005 Eksamen 7. semester Kull H01 Utsatt prøve 16. februar 2005 Oppgave 1 Espen, 1½ år kommer med sin mor til legesenteret der du er turnuslege. Han har vært forkjølet i noen dager, og i natt har han skreket

Detaljer

Orientering til legen

Orientering til legen Orientering til legen Bakgrunn for legeundersøkelsen Personell som ber om denne legeundersøkelsen (Helseattest for arbeid i tau) ønsker å sertifisere seg eller å opprettholde et gyldig personell sertifikat

Detaljer

I tillegg til rutineundersøkelse (se kapittel 1 Rutineundersøkelse) bør følgende informasjon i anamnesen vektlegges:

I tillegg til rutineundersøkelse (se kapittel 1 Rutineundersøkelse) bør følgende informasjon i anamnesen vektlegges: 6 Syn og førerkort (Opprettet januar 2008, revidert 31.01.08, 09.04.08, 25.04.13 og 28.09.16) Nytt regelverk for helsekrav til førerkort gjelder fra 1. oktober 2016. En viktig intensjon med endringene

Detaljer

https://helsedirektoratet.no/forerkort

https://helsedirektoratet.no/forerkort https://helsedirektoratet.no/forerkort 1 For leger https://www.fylkesmannen.no/documents/dokument%20fmro/helse%20o g%20sosial/skjema%20og%20malar/f%c3%b8rarkort-veileder_is-1437.pdf 2 Publikumsveiledning

Detaljer

Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell

Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell 2. reviderte utgave 15. april 2004 Flymedisinsk Institutt Alminnelig benyttede forkortelser: BMI: BML: FMI: FMK: FSAN: FØL: LOI: MFLN: MUD: PRK: Body Mass

Detaljer

Hjelpeskjema til ny helseattest

Hjelpeskjema til ny helseattest Hjelpeskjema til ny helseattest Ny helseattest tas i bruk fra og med 1. oktober 2016. For å sikre likebehandling har vi laget et hjelpeskjema som gir anbefalinger om hva konsekvensen av eventuelt manglende

Detaljer

Orientering om Glaukom (grønn stær) - en snikende fare

Orientering om Glaukom (grønn stær) - en snikende fare Øyesykdommer en hefteserie Orientering om Glaukom (grønn stær) - en snikende fare Sykdomsutvikling Normalt syn: Her er en trapp, sett med friske øyne. Øyesykdommen grønn stær har ingen ting med fugler

Detaljer

Flyvebladet. Kort reportasje fra ESAM styremøte i Oslo og fra ESAM s kongress og generalforsamling i Budapest.

Flyvebladet. Kort reportasje fra ESAM styremøte i Oslo og fra ESAM s kongress og generalforsamling i Budapest. Årgang 17 nr. 1 2009 Flyvebladet MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING Per er blitt 70 år! Jan Owe har fylt 60! Ny spalte: Råd og vink fra sjeflegen! Kurset nok en gang en suksess! Web siden

Detaljer

Helsmerter. Midtporsjons/ non insertional akillessmerter:

Helsmerter. Midtporsjons/ non insertional akillessmerter: Midtporsjons/ non insertional akillessmerter: Helsmerter Non insertional UL og klinikk Sklerosering gitt økt forståelse Eksentrisk trening 1.valg Tradisjonell kirurgi gir ikke normalisering av senen Operasjon:

Detaljer

Aniridi. Redusert syn. Arvelig øyesykdom SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER.

Aniridi. Redusert syn. Arvelig øyesykdom SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER. Aniridi Redusert syn Arvelig øyesykdom SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no ANIRIDI Medfødt aniridi er en sjelden og alvorlig øyesykdom hvor hele eller deler av regnbuehinnen mangler. Tilstanden

Detaljer

Synskorreksjon ved hjelp av laser www.synskirurgi.net

Synskorreksjon ved hjelp av laser www.synskirurgi.net 6/12 Synskorreksjon ved hjelp av laser www.synskirurgi.net Laserbehandling gir i dag muligheter for å kunne korrigere de fleste former for nærsynthet, skjeve hornhinner og langsynthet. Dette gjøres ved

Detaljer

Statens jernbanetilsyn 1. Bokstav a Bokstav b Bokstav c Bokstav d Bokstav e Bokstav f

Statens jernbanetilsyn 1. Bokstav a Bokstav b Bokstav c Bokstav d Bokstav e Bokstav f Statens jernbanetilsyn 1 Skjema til bruk ved helseundersøkelse etter forskrift 18. desember 2002 nr. 1678 om krav til helse for personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane,

Detaljer

Firmapost Sendt: 13. mars 2015 13:12 Firmapost - VD Høringssvar om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav.

Firmapost <Firmapost@vegvesen.no> Sendt: 13. mars 2015 13:12 Firmapost - VD Høringssvar om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav. Fra: Firmapost Sendt: 13. mars 2015 13:12 Til: Firmapost - VD Emne: VS: Høringssvar om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Vedlegg: Høringssvar om endring av

Detaljer