Oppdaterte synskrav for flygere - JAR FCL 3 Amendt.. 5 Praktiske demonstrasjoner. Jörn Beckröge Øvre Romerike Øyelegekontor Haugvn..

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdaterte synskrav for flygere - JAR FCL 3 Amendt.. 5 Praktiske demonstrasjoner. Jörn Beckröge Øvre Romerike Øyelegekontor Haugvn.."

Transkript

1 Oppdaterte synskrav for flygere - JAR FCL 3 Amendt.. 5 Praktiske demonstrasjoner Jörn Beckröge Øvre Romerike Øyelegekontor Haugvn Råholt

2 Agenda Helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen Forlengelse- eller gjenutstedelse Helsekrav klasse 2 Førstegangsundersøkelsen Forlengelse- eller gjenutstedelse Praktiske demonstrasjoner Undersøkelser og kommentarer

3 Oftalmologiske helsekrav JAR FCL-3 Endringer i forhold til øyeundersøkelsen klasse 1: Kun førstegangsundersøkelse av godkjent øyelege Oppfølgingskontroller øye hos flylegen etter vanlig periodisitet etter fylte 40 år. Luftfartstilsynet kan regulere undersøkelsesmodaliteter etter behov.

4 Oftalmologiske helsekrav JAR FCL-3 Kun ved høyere refraksjonsfeil eller øyepatologi ved alder under 40 år kreves erklæring av godkjent øyelege ikke eldre enn: Refraksfonsfeil over +/-3D og inntil +5D/-6D: 5 år Refraksjonsfeil over -6D: 2 år Astigmatisme over 3D Anisometropi over 3D Annen patologi, flymedisinsk seksjon bestemmer hyppigheten Tonometri- eller tonometriresultat hvert 2 år etter fylte 40 år eller ved klinisk indikasjon under 40 års alderen

5 Oftalmologiske helsekrav JAR FCL-3 Endringer i forhold til øyeundersøkelsen klasse 2: Refraksjon mellom +5/-8D ved førstegangsundersøkelsen Praktisk ingen refraktiv grense for myopi ved forlengelse

6 Del 1 Helsekrav klasse 1

7 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (a),(b( a),(b) Utføres av øyelege godkjent av flymedisinsk seksjon. NB: Optikere/optometrister er ikke godkjent til å foreta øyeundersøkelser hos flygere for hverken klasse 1 eller klasse 2 førstegangssøkere eller forlengelses- eller gjenutstedelseundersøkelser.

8 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (a),(b( a),(b) Generelt. Ingen abnormitet i øyefunksjonen Ingen aktiv patologi, hverken: Medfødt Ervervet Akutt Kronisk Følge etter øyekirurgi eller skade

9 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (b,1-8) Følgende skal skjekkes: Anamnese og evtl. sykehistorie. Visus uten korreksjon og med korreksjon dersom nødvendig. Nær 30cm til 50cm avstand Intermediær 1m avstand Avstand 5-6m avstand eller bruk av prosjektor Refraksjon: for søkere under 25 år i cycloplegi. Okulær motilitet og binoculær syn. Fargesyn. Synsfelt. Tonometri etter fylte 40 år eller ved indikasjon Undersøkelse av det ytre øye, brytende medier og fundusundersøkelse (spaltelampe)

10 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (a) Avstandssyn Visus på avstand, med eller uten korreksjon: 0,7 (6/9) eller bedre monokulært (hvert øye) 1,0 (6/6) eller bedre binokulært (begge øyne) Ingen begrensning for ukorrigert synsstyrke Monokularitet medfører udyktighet for klasse 1

11 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen Refraksjon - sfærisk Mellom +5D og -6D JAR FCL (b) Ved refraksjonsfeil over +/- 3D vurdering hver 5.år av godkjent oftalmolog. Godkjennes dersom det er ingen betydningsfull patologi. Optimal korreksjon er gitt.

12 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (1i, 2i,3,4i) Refraksjon astigmatisme Astigmatismen skal ikke overstige 2D Keratokonus er diskvalifisierende Anisometropi Refraksjonsforskjell mellom begge øyne ikke størrer enn 2D

13 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Presbyopi Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (5,6) Demonstrasjon at følgende bokstavstørrelser kan leses N5 N14 33cm 50cm avstand 1 m avstand Utføres med korrigerende glass om nødvendig eller pålagt.

14 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (c,d( c,d) Betydningsfulle defekter i det binokulære syn skal ikke godkjennes. Homonyme eller overlappende synsfeltdefekter Manifest skjeling tropier Diplopi Uttalt astenopi

15 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (e) Ubalanse i de okulære muskler - Heteroforier Måles med korreksjon om nødvendig Avstand 6m Nært 2 PD ved hyper-/hypofori hypofori 10 PD ved esofori 8 PD ved exofori 1 PD ved hyper/hypofori hypofori 8 PD ved esofori 12 PD ved exofori Ved større verdier testing av fusjonsreserven og evtl. godkjenning ved bruk av godkjente metoder

16 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Synsfelt Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (f) Unormale synsfelt godkjennes ikke Kan vurderes godkjent dersom: Normal binokulært synsfelt Avklart og akseptabel underliggende patologi

17 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Briller, linser Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (g 1-4) 1 Skal være optimal korrigerende. Anvendelig for lufttjenesten. Kun monofokale kontaktlinser, ufarget. Ortokeratiske linser ikke tillatt. Synskravene skal oppfylles for alle distanser med den valgte korreksjonsmåten. 1 ekstra sett like korrigerende briller enkelt tilgjengelig under lufttjenesten. Monovision (kun 1 kontaktlinse) ikke tillatt

18 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Øyeoperasjoner Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (h 1-2) 1 Refraktiv kirurgi medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: Ved preoperativ refraksjon mellom +5D og -6D Ved tilfredsstillende refraktiv stabilitet < 0,75D daglig Ingen postoperative komplikasjoner Ingen økt blendingsømpfintlighet eller blendingsplager Ved normal kontrastsensitivitet ved mesopisk lysforhold Etter undersøkelsen av godkjent øyelege

19 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Øyeoperasjoner Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (g 1-4) 1 Operasjon for katarakt medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: 3 måneder etter kataraktkirurgi. Operasjon for glaukom medfører udyktighet. Retinaoperasjoner medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: Etter retinal laserbehandling. Oppfølgingsfrekvens bestemmes av flymedisinsk seksjon.

20 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Fargesans Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (a,b,c( a,b,c) Normal fargesans: trichromat Normal Ishiharas fargetest Normal testresultat ved Nagels anomaloskop Testmetode ved førstegangsundersøkelse er Ishiharas fargetest Ved usikkerhet eller patologisk resultat: Holmes-Wright lanternetest Nagels anomaloskop Ved ikke bestått fargetest skal søkeren kjennes udyktig.

21 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (1) Fargesans Ishiharas fargetest (24 tavler) vurderes bestått når: 15 første tavler leses uten feil Tavlene leses uten usikkerhet eller nøling (under 3 sek./tavle)

22 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Forlengelse eller gjenutstedelse Enkel øyeundersøkelse JAR FCL (c 1-4) 1 Kan utføres av oppnevnt flylege eller oppnevnt øyelege Undersøkelsen skal omfatte: Visus uten korreksjon og med korreksjon dersom nødvendig. Nær 33cm til 50cm avstand Intermediær 1m avstand Avstand 5-6m avstand eller bruk av prosjektor Undersøkelse av det ytre øye, brytende medier og oftalmoskopi Tilleggsundersøkelser på klinisk indikasjon

23 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (d 1-7) 1 Dersom de funksjonelle stardardene ikke oppnås uten brille og refraksjonsfeilen er størrer en +/- 3D, skal en uttalelse fra godkjent øyelege vedlegges. Mellom +/-3D og +5/-6D: ikke eldre enn 60 måneder Over +5D/-6D: ikke eldre enn 24 måneder Undersøkelsen og dokumentasjon skal inneholde: Sykehistorie Refraksjon Øyemuskelbevegelse og binokulært syn Tonometri eller resultat av tonometri etter fylte 40 år hvert 2.år Spaltelampeundersøkelse

24 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (d 7,e) Ved tvil, patologi eller klinisk indikasjon skal vedkommende henvises til oppnevnt øyelege. Vesentlig reduksjon av ukorrigert synsstyrke Reduksjon av beste korrigerte synsstyrke Forekomst av øyesykdom Øyeskader Øyeoperasjoner

25 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL ( f) Dersom øyesykdom eller annen årsak krever jevnlige øyespesialistkontroller skal legeattesten påtegnes med: RXO Krav om undersøkelse hos oppnevnt øyelege Flylegen kan anføre en slik begrensning Kun flymedisinsk seksjon kan fjerne begrensningen

26 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Avstandssyn Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (a) Visus på avstand, med eller uten korreksjon: 0,7 (6/9) eller bedre monokulært (hvert øye) 1,0 (6/6) eller bedre binokulært (begge øyne) Ingen begrensning for ukorrigert synsstyrke

27 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Forlengelse eller gjenutstedelse Refraksjon - sfærisk Mellom +5D og -6D JAR FCL (1i, ii, iii) Ved refraksjonsfeil over +/- 3D vurdering hver 5 år hos godkjent oftalmolog. Godkjennes dersom det er ingen betydningsfull patologi. Optimal korreksjon er gitt. Ved over -6D kan godkjenning vurderes Vurdering hvert 2 år hos godkjent oftalmolog. Godkjennes dersom det ingen betydningsfull patologi. Optimal korreksjon er gitt. Ved høy refraksjonsfeil skal enten kontaktlinser eller høy indeks brilleglass anvendes.

28 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (2ii) Refraksjon astigmatisme Astigmatisme over 3D kan godkjennes av flymedisinsk seksjon. Ved keratokonus kan flymedisinsk seksjon vurdere godkjenning hvis søkeren oppfyller synskravene. Oppfølging blir foretatt av godkjent øyelege. Hyppigheten av oppfølgingskontroller bestemmes av oppnevnt øyelege.

29 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (2ii) Anisometropi Anisometropi over 3D mellom øyne kan godkjennes: Kontaktlinser må anvendes og optimal korreksjon er vurdert Ingen anisometropirelaterte symptomer (Diplopi, astenopi) Ingen betydningsfull patologi Vurdering hvert 2.år uført av godkjent øyelege

30 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Presbyopi Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (2ii, 3) Skal følges ved alle flymedisinske undersøkelser. Demonstrasjon at følgende bokstavstørrelser kan leses N5 N14 30cm 50cm avstand 1 m avstand Utføres med korrigerende glass om nødvendig eller pålagt.

31 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (e) Ubalanse i de okulære muskler - Heteroforier Måles med korreksjon om nødvendig Avstand 6m Nært 2 PD ved hyper-/hypofori hypofori 10 PD ved esofori 8 PD ved exofori 1 PD ved hyper/hypofori hypofori 8 PD ved esofori 12 PD ved exofori Ved større verdier testing av fusjonsreserven ved bruk av godkjente metoder

32 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Synsfelt Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (f) Unormale synsfelt godkjennes ikke. Kan vurderes godkjent dersom: Normal binokulært synsfelt Avklart og akseptabel underliggende patologi

33 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Briller, linser Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (g 1-4) 1 Skal være optimal korrigerende. Anvendelig for lufttjenesten. Kun monofokale kontaktlinser, ufarget. Ortokeratiske linser ikke tillatt. Synskravene skal oppfylles for alle distanser med den valgte korreksjonsmåten. 1 ekstra sett like korrigerende briller enkelt tilgjengelig under lufttjenesten. Monovision (kun 1 kontaktlinse) ikke tillatt

34 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Forlengelse eller gjenutstedelse Øyeoperasjoner JAR FCL (h 1-2) 1 Refraktiv kirurgi medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: Ved preoperativ refraksjon mellom +5D og -6D Ved tilfredsstillende refraktiv stabilitet < 0,75D daglig Ingen postoperative komplikasjoner Ingen økt blendingsømpfintlighet eller blendingsplager Ved normal kontrastsensitivitet ved mesopisk lysforhold Etter undersøkelsen av godkjent øyelege

35 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Øyeoperasjoner Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (g 1-4) 1 Operasjon for katarakt medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: 3 måneder etter kataraktkirurgi. Operasjon for glaukom medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: 6 måneder etter vellykket kirurgi. Oppfølging og frekvens bestemmes av flymedisinsk seksjon. Retinaoperasjoner medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: 6 måneder etter vellykket kirurgi. Etter kortere tid ved retinal laserbehandling. Oppfølging og frekvens bestemmes av flymedisinsk seksjon.

36 Oftalmologiske helsekrav klasse 1 Fargesans Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (b) Ved forlengelse eller gjenutstedelse skal testing av fargesynet utføres bare på klinisk indikasjon.

37 Del 2 Helsekrav klasse 2

38 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (a),(b( a),(b) Generellt. Kan utføres av: Øyelege godkjent av flymedisinsk seksjon. Flylege etter avtale med flymedisinsk seksjon. Tvilsomme eller unormale funn skal henvises til godkjent øyelege NB: Optikere/optometrister er ikke godkjent til å foreta øyeundersøkelser hos flygere for hverken klasse 1 eller klasse 2 førstegangssøkere eller forlengelses- eller gjenutstedelseundersøkelser.

39 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (a),(b( a),(b) Generelt. Ingen abnormitet i øyefunksjonen Ingen aktiv patologi, hverken: Medfødt Ervervet Akutt Kronisk Følge etter øyekirurgi eller skade

40 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (b,1-6) Følgende skal skjekkes: Anamnese og evtl. sykehistorie. Visus uten korreksjon og med korreksjon dersom nødvendig. Nær 30cm til 50cm avstand Intermediær 1m avstand Avstand 5-6m avstand eller bruk av prosjektor Okulær motilitet og binoculær syn. Fargesyn. Synsfelt. Undersøkelse av det ytre øye, brytende medier og fundusundersøkelse.

41 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Avstandssyn Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (a) Visus på avstand, med eller uten korreksjon: 0,5 (6/12) eller bedre monokulært (hvert øye) 1,0 (6/6) eller bedre binokulært (begge øyne) Ingen begrensning for ukorrigert synsstyrke

42 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (6a -d) Funksjonell monokularitet kan godkjennes dersom. Monokulariteten oppsto etter fylte 5 år Visus 1,0 (6/6) på det beste øye Ingen refraksjonsfeil på det beste øye Ikke utført refraktiv kirurgi Ingen betydningsfull patologi Tilfredstillende flygeprøve utført med godkjent flyger Evtl.. operasjonelle begrensninger

43 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Refraksjon - sfærisk Mellom +5D og -8D Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (b) Godkjennes dersom det er ingen betydningsfull patologi. Optimal korreksjon er gitt.

44 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (2i,3,4) Refraksjon astigmatisme: Astigmatismen skal ikke overstige 3D Keratokonus er diskvalifisierende.. Godkjenning kan vurderes når søkeren oppfyller synskravene. Anisometropi: Refraksjonsforskjell mellom begge øyne ikke størrer enn 3D Amblyopi: Visus 0,3 (6/18) eller bedre på det amblyope øye Visus 1,0 (6/6) eller bedre med eller uten korreksjon på det andre øye Ingen betydningsfull patologi

45 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Presbyopi Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (6,7) Demonstrasjon at følgende bokstavstørrelser kan leses N5 N14 33cm 50cm avstand 1 m avstand Utføres med korrigerende glass om nødvendig eller pålagt.

46 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (c,d( c,d) Betydningsfulle defekter i det binokulære syn skal ikke godkjennes. Homonyme eller overlappende synsfeltdefekter Manifest skjeling tropier Diplopi Uttalt astenopi

47 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Synsfelt Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (e) Unormale synsfelt godkjennes ikke Kan vurderes godkjent dersom: Normal binokulært synsfelt Avklart og akseptabel underliggende patologi

48 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Briller, linser Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (f 1-4) 1 Skal være optimal korrigerende. Anvendelig for lufttjenesten. Kun monofokale kontaktlinser, ufarget. Ortokeratiske linser ikke tillatt. Synskravene skal oppfylles for alle distanser med den valgte korreksjonsmåten. 1 ekstra sett like korrigerende briller enkelt tilgjengelig under lufttjenesten. Monovision (kun 1 kontaktlinse) ikke tillatt

49 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (h 1-2) 1 Øyeoperasjoner Refraktiv kirurgi medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: Ved preoperativ refraksjon mellom +5D og -6D Ved tilfredsstillende refraktiv stabilitet < 0,75D daglig Ingen postoperative komplikasjoner Ingen økt blendingsømpfintlighet eller blendingsplager Ved normal kontrastsensitivitet ved mesopisk lysforhold Etter undersøkelsen av godkjent øyelege

50 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Øyeoperasjoner Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (g 1-4) 1 Operasjon for katarakt medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: 3 måneder etter kataraktkirurgi. Operasjon for glaukom medfører udyktighet. Retinaoperasjoner medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: Etter retinal laserbehandling. Oppfølgingsfrekvens bestemmes av flymedisinsk seksjon.

51 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Fargesans Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (a,b,c( a,b,c) Normal fargesans: trichromat Normal Ishiharas fargetest Normal testresultat ved Nagels anomaloskop Testmetode ved førstegangsundersøkelse er Ishiharas fargetest Ved usikkerhet eller patologisk resultat: Holmes-Wright lanternetest Nagels anomaloskop Ved ikke bestått fargetest skal søkeren kjennes udyktig. En fargeusikker søker kan godkjennes for flyging kun om dagen.

52 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Fargesans Førstegangsundersøkelsen JAR FCL (1) Ishiharas fargetest (24 tavler) vurderes bestått når: 15 første tavler leses uten feil Tavlene leses uten usikkerhet eller nøling (under 3 sek./tavle)

53 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Forlengelse eller gjenutstedelse Enkel øyeundersøkelse JAR FCL (c 1-4) 1 Kan utføres av oppnevnt flylege eller oppnevnt øyelege Undersøkelsen skal omfatte: Sykehistorie Visus uten korreksjon og med korreksjon dersom nødvendig. Nær 33cm til 50cm avstand Intermediær 1m avstand Avstand 5-6m avstand eller bruk av prosjektor Undersøkelse av det ytre øye, brytende medier og oftalmoskopi Tilleggsundersøkelser på klinisk indikasjon

54 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Avstandssyn Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (a) Visus på avstand, med eller uten korreksjon: 0,5 (6/12) eller bedre monokulært (hvert øye) 1,0 (6/6) eller bedre binokulært (begge øyne) Ingen begrensning for ukorrigert synsstyrke

55 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Forlengelse eller gjenutstedelse Refraksjon - sfærisk JAR FCL (1ii, iii) Ved over -8D kan godkjenning vurderes Godkjennes dersom det ingen betydningsfull patologi. Optimal korreksjon er gitt. Ved høy refraksjonsfeil skal enten kontaktlinser eller høy indeks brilleglass anvendes.

56 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (2ii) Refraksjon astigmatisme Astigmatisme over 3D kan godkjennes av flymedisinsk seksjon. Ved keratokonus kan flymedisinsk seksjon vurdere godkjenning hvis søkeren oppfyller synskravene.

57 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (5ii) Anisometropi Anisometropi over 3D mellom øyne kan godkjennes: Kontaktlinser må anvendes og optimal korreksjon er vurdert Ingen anisometropirelaterte symptomer (Diplopi, astenopi) Ingen betydningsfull patologi

58 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Presbyopi Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (6,7) Skal følges ved alle flymedisinske undersøkelser. Demonstrasjon at følgende bokstavstørrelser kan leses N5 N14 30cm 50cm avstand 1 m avstand Utføres med korrigerende glass om nødvendig eller pålagt.

59 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Synsfelt Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (e) Unormale synsfelt godkjennes ikke. Kan vurderes godkjent dersom: Normal binokulært synsfelt Avklart og akseptabel underliggende patologi

60 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Briller, linser Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (f 1-4) 1 Skal være optimal korrigerende. Anvendelig for lufttjenesten. Kun monofokale kontaktlinser, ufarget. Ortokeratiske linser ikke tillatt. Synskravene skal oppfylles for alle distanser med den valgte korreksjonsmåten. 1 ekstra sett like korrigerende briller enkelt tilgjengelig under lufttjenesten. Monovision (kun 1 kontaktlinse) ikke tillatt

61 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Forlengelse eller gjenutstedelse Øyeoperasjoner JAR FCL (g 1-2) 1 Refraktiv kirurgi medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: Ved preoperativ refraksjon mellom +5D og -6D Ved tilfredsstillende refraktiv stabilitet < 0,75D daglig Ingen postoperative komplikasjoner Ingen økt blendingsømpfintlighet eller blendingsplager Ved normal kontrastsensitivitet ved mesopisk lysforhold Etter undersøkelsen av godkjent øyelege

62 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Øyeoperasjoner Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (g 1,2) Operasjon for katarakt medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: 3 måneder etter kataraktkirurgi. Operasjon for glaukom medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: 6 måneder etter vellykket kirurgi. Oppfølging og frekvens bestemmes av flymedisinsk seksjon. Retinaoperasjoner medfører udyktighet. Godkjenning kan vurderes: 6 måneder etter vellykket kirurgi. Etter kortere tid ved retinal laserbehandling. Oppfølging og frekvens bestemmes av flymedisinsk seksjon.

63 Oftalmologiske helsekrav klasse 2 Fargesans Forlengelse eller gjenutstedelse JAR FCL (b) Ved forlengelse eller gjenutstedelse skal testing av fargesynet utføres bare på klinisk indikasjon.

64 Del 3 Praktiske demonstrasjoner

65 Praktiske demonstrasjoner Forslag til gjennomføring av øyeundersøkelsen. Legg opp en undersøkelsesstandard med en strukturert undersøkelsesrekkefølge. Anamnese Ytre øye Fargesyn Akkomodasjon Motilitet N5/N14 Donders Visus, evtl.. tonometri Medier rød refleks Oftalmoskopi

66 Praktiske demonstrasjoner Skjema kontrolleger - forside

67 Praktiske demonstrasjoner Skjema kontrolleger - bakside

68 Praktiske demonstrasjoner Skjema kontrolleger - bakside

69 Praktiske demonstrasjoner Skjema kontrolleger bakside Briller Avstandsbrille Lesebrille Bifokal brille Trifokal brille Progressiv brille Kontaktlinser Harde Myke Dagslinser

70 Praktiske demonstrasjoner Anamnese: Tidligere øyesykdommer og forandringer? Fast medisinering? (Allergi, kunstig tårevæske, etc.)? Traumer (Cornea( Cornea, bulbus etc.)? Betennelser (iridocyclitt( iridocyclitt,, ofte residiverende konjunktivitt)? Medfødte eller ervervete øyesykdommer (Ptose( Ptose, strabisme etc.)? Tidligere operasjoner (Strabisme( Strabisme, refraktiv etc.)? Bruk av kontaktlinser? vanskelig å se uten spaltelampe Mørkesyn? Astenopeiske plager vondt i øyne, hodepine ved lesing?

71 Praktiske demonstrasjoner Aktuelle synsplager: Fotofobi? Diplopi: (Avstand, nært eller eventuell kun ved tretthet? Varierende visus på ett eller begge øyne? Blendingsplager (f.eks( bilkjøring om natten)? Om kontaktlinser eller briller brukes: relaterte plager? Irriterte øyne: kløe, sviing,, smerter?

72 Praktiske demonstrasjoner Ytre øye. Dermatochalasis Ptosis Tumores En- eller ektropium Konjunktivitt Pupiller Form Isocori Afferent og efferent pupillereaksjon

73 Praktiske demonstrasjoner Fargesans - Patologisk fargesans. Tilstand hvor forskjellige farger i varierende grad ikke eller kun vanskelig kan skilles eller identifiseres. Ved tap, sykdom eller toxisk affeksjon av tappene Kongenital eller akvirert Allokert på X-kromosom hovedsaklig menn Prevalens av kongenitale fargesynsdefekter: Kaukasier: 8%, 0,5-1% Asiater: 4%, 0,5% Afrikaner: 2%, ukjent

74 Praktiske demonstrasjoner Patologisk fargesans Hereditær Sekundær ved sykdom: Glaukom,, Diabetes mellitus, MS, HIV, AMD Økende alder: Katarakt, korpusforandringer,, corneal patologi Medikamenter: Chloroquine, Digoxin, Sildenafil, tobakk,, etc. Fargede briller eller fargede linser

75 Praktiske demonstrasjoner Testing av fargesans: Ishihara fargetavler No. 24 Belysning viktig, ellers risiko for feilresultater: Dagslys Kunstig dagslys Vinkelrett presentasjon av tavlene Riktig avstand Anbefaler monokulær testing mtp. maculopati

76 Praktiske demonstrasjoner Akkomodasjon. Evne til å fokusere på nært Del av konvergensrefleks Avtar med alderen Absolut indikasjon for lesebrille under 3D/33cm RAF Near point rule utmerket til nøyaktige og reproduserbare målinger

77

78 Praktiske demonstrasjoner N5/N14 Lesetest Normal belysning, dagslys, ingen mysing. N5 i 30-50cm avstand, med eller uten brille N14 i 1 meters avstand, med eller uten brille

79 Praktiske demonstrasjoner Binoculær syn Konvergens refleks Testes med RAF Near point gauge eller blyant/finger etc. Konvergens begge øyne Bilateral miose Akkomodasjon Anamnestisk eller aktuell diplopi diskvalifiserer.

80 Praktiske demonstrasjoner Stereopsis Testes med Lang stereotest Ved intakt stereopsis normal fungerende visuell system NB: Ikke krav til stereopsis

81 Praktiske demonstrasjoner Øyestilling Ortofori, heterofori eller heterotropi Cover og uncovertest Corneareflex (Hirschberg)

82 Praktiske demonstrasjoner Covertester

83 Praktiske demonstrasjoner Covertest - Tropitest Identifikasjon av manifest skjeling

84 Praktiske demonstrasjoner Uncovertest - Foritest Identifikasjon av latent skjeling

85 Praktiske demonstrasjoner Maddox Wing test Testing og kvantifisering av heteroforier

86 Praktiske demonstrasjoner Maddox Wing test

87 Praktiske demonstrasjoner Øyemotilitet Normal beveglighet i alle blikkretninger Testes enklest med blyant. Avstand ca. 1m Fokusering på blyantens topp Blyanten beveges i retning kl. 0600, 0730, 0900, 1030, 1200, 1330, 1500, og 1730 inntil max. øyebeveglighet. Undersøkende observer begge øyne: Synkrone øyebevegelser Nystagmus Binokulær motilitet

88 Praktiske demonstrasjoner Motilitetstesting

89 Synsfelt Praktiske demonstrasjoner Testes med Donders metode, konfrontasjonsmetode. Testes monokulært,, binokulært ved indikasjon Ved tvil eller patologi henvisning til: Goldmanperimetri full synsfelt Autoperimetri synsfelt sentralt

90 Praktiske demonstrasjoner Goldmann perimetri

91 Praktiske demonstrasjoner Autoperimetri

92 Praktiske demonstrasjoner Visustesting Rettferdig, reproduserbar og nøyaktig visusmåling Snellens synstavle med opplyst bakgrunn Krever nøyaktig avstand Like dyr alternativ som prosjektor Optisk noe dårligere og mer lysavhengig enn prosjektor Prosjektor Kan brukes fra 3,5 til 6 meters avstand, selvkalibrerende Kan plasseres i prinsippet hvor som helst (bord, vegg etc.) Fra NOK Optisk stabil, relativ uavhengig av belysning Begge alternativene kan brukes utmerket ellers på legekontoret

93 Praktiske demonstrasjoner Visustesting Først uten brille/linser monokulært Ved oppfylte krav ingen videre testing nødvendig Ved redusert visus testing med brille monokulært Spør om brilleseddel / brillekort for å få refraksjon Spør etter kontaktlinser Angis helst i desimalverdier (0,1-1,0), 1,0), alternativt i brøkdel (6/x ved 6m avstand, 5/x ved 5m avstand)

94 Praktiske demonstrasjoner Visustesting monokulært Først høyre øye (OD), deretter venstre øye (OS) Ingen mysing!

95 Praktiske demonstrasjoner

96 Praktiske demonstrasjoner Dårlig synstavle!!

97 Praktiske demonstrasjoner Tonometri forskjellige metoder

98 Praktiske demonstrasjoner Rød refleks Grei og enkel metode til å vurdere medienes transparens (corneaopaciteter,, katarakt, delvis også corpus vitreum)

99 Praktiske demonstrasjoner Oftalmoskopi Avstand mellom ca 5-10cm5 Justere refraksjonsfeil for både pasient og undersøker på forhånd. Finn rød refleks Fra medial retina ut mot temporal retina Finn papillen Finjustere dioptrier Macula temporalt for papillen.

100 Praktiske demonstrasjoner

101 Praktiske demonstrasjoner

102 Praktiske demonstrasjoner

103 Praktiske demonstrasjoner

104 Praktiske demonstrasjoner Anbefalt utstyr: Lyskasse eller prosjektor Snellen eller Landolt ortotyper Okkluder Lang stereotest II Maddox Wingtest RAF Near point rule Ishihara fargetavler No. 24 Direkte oftalmoskop

105 Praktiske demonstrasjoner Det var det! Spørsmål?

Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell

Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell Inkluderer krav til kontroll- og varslingspersonell og AE personell 5. reviderte utgave oktober 2009 Flymedisinsk Institutt Alminnelig benyttede forkortelser:

Detaljer

Reglement om medisinske krav til luftpersonell, kontroll- og varslingspersonell og AE personell

Reglement om medisinske krav til luftpersonell, kontroll- og varslingspersonell og AE personell Reglement om medisinske krav til luftpersonell, kontroll- og varslingspersonell og AE personell Flymedisinsk Institutt (FMI) fastsetter Reglement om medisinske krav til luftpersonell, kontroll- og varslingspersonell

Detaljer

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI UTARBEIDET AV NORGES OPTIKERFORBUND, 05-08 FORORD Målet med retningslinjer i klinisk praksis innen optometri er å gi optikere et verktøy for sikker og forsvarlig virksomhet.

Detaljer

Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell

Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell 2. reviderte utgave 15. april 2004 Flymedisinsk Institutt Alminnelig benyttede forkortelser: BMI: BML: FMI: FMK: FSAN: FØL: LOI: MFLN: MUD: PRK: Body Mass

Detaljer

VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS

VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS VELKOMMEN Det er med glede vi presentere denne håndboken som skisserer grunnleggende regler for vellykket tilpasning av progressive brilleglass.

Detaljer

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til:

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til: Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 02-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

Nr 6 oktober 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Første privatpraktiserende optiker med doktorgrad

Nr 6 oktober 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Første privatpraktiserende optiker med doktorgrad Nr 6 oktober 2012 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Første privatpraktiserende optiker med doktorgrad Økt lønnsomhet Egen nettbutikk Stor valgfrihet Nordisk samarbeid À

Detaljer

Arbeidstekst nr. 45 Synsvansker hos døvblindfødte Karen-Johanne Andersen, N Utgitt av Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD)

Arbeidstekst nr. 45 Synsvansker hos døvblindfødte Karen-Johanne Andersen, N Utgitt av Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD) Arbeidstekst nr. 45 Synsvansker hos døvblindfødte Karen-Johanne Andersen, N Utgitt av Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD) Slotsgade 8 DK-9330 Dronninglund Danmark Tlf. + 45 96 47 16

Detaljer

alt du bør vite om synet ditt

alt du bør vite om synet ditt alt du bør vite om synet ditt 2 Alt om syn Forord Det kommer an på øynene som ser, sies det. Noe jeg som synshemmet naturligvis ikke kan si meg helt enig i. I hvert fall ikke ta bokstavelig. For det kommer

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn IS-1235 Nasjonale faglige retningslinjer Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Heftets tittel: Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Utgitt: 06/2006

Detaljer

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE BRILLEKUNSTNEREN Når du kjøper briller hos Krogh Optikk kan du være sikker på å få brilleglass i verdensklasse. De aller fleste kommer fra franske Essilor,

Detaljer

Langtidseffekten av refraktiv kirurgi for behandling av myopi

Langtidseffekten av refraktiv kirurgi for behandling av myopi Langtidseffekten av refraktiv kirurgi for behandling av myopi 5. års oppgave, Stadium IV Medisin profesjonsstudium- Universitetet i Tromsø Student: Emina Bektesevic, MK-06 ebe027@post.uit.no Veileder:

Detaljer

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd.

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. 1 Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. Adresse Telefonnummer Mobilnummer Postnummer, poststed E-post Søknaden

Detaljer

alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t

alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t A l t o m s y n a l t o m s y n Forord Foto: Thomas Barstad En lysforkjemper Jonny Nersveen har doktorgrad i belysning. Les og lær om hvordan du tryggest og best

Detaljer

OPPLEV FRIHETEN UTEN BRILLER OG LINSER

OPPLEV FRIHETEN UTEN BRILLER OG LINSER OPPLEV FRIHETEN UTEN BRILLER OG LINSER 1 Øyelaser 5 Behandlingsmetoder 6 Trinn for trinn 8 Vanlige spørsmål 10 Bivirkninger & risiko 11 Linsebytte (RLE) 13 Behandlingsmetoder 14 Trinn for trinn 16 Vanlige

Detaljer

Friske øyne svekket syn

Friske øyne svekket syn Friske øyne svekket syn Å kartlegge synsforstyrrelser av nevrologisk årsak GUNVOR B. WILHELMSEN & VIBEKE DONS WANKEL 1 Nevrologiske sykdommer og skader rammer hyppig det visuelle systemet. Sensoriske og

Detaljer

Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere

Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til direktoratet på telefon 24 16

Detaljer

Varigheten av cycloplegi og mydriasis ved bruk av Cyclopentolat 1,0%

Varigheten av cycloplegi og mydriasis ved bruk av Cyclopentolat 1,0% Varigheten av cycloplegi og mydriasis ved bruk av Cyclopentolat 1,0% Av: Mona Coch Edvardsen, Carina Moen Hulbakviken, Monica Wigant Jakobsen, Sunniva Haugland Johansen, Anne-Tine Strøm, Trond Vollstad

Detaljer

Kartlegging av alvorlig, kombinert sansetap hos eldre:

Kartlegging av alvorlig, kombinert sansetap hos eldre: Kartlegging av alvorlig, kombinert sansetap hos eldre: Evaluering av en sjekklistebasert screeningsmetodikk KOLBEIN LYNG ELSE MARIE SVINGEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere)

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Veileder IS-1879 Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Publikasjonens tittel: Veileder til Forskrift

Detaljer

Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin høsten 2014

Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin høsten 2014 Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin høsten 2014 Fredag 9. januar 2015, kl. 9.00-14.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen Citizen SR-270X

Detaljer

ØYET. - Verdens fineste instrument

ØYET. - Verdens fineste instrument ØYET - Verdens fineste instrument Ta jevnlig service på øynene dine Du har regelmessig service på bilen og går jevnlig til tannlegen. Men hvor ofte sjekker du kroppens fineste instrument? At du mister

Detaljer

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Grå stær fører til at synet blir dårligere fordi linsen er uklar. Ved operasjonen byttes den uklare linsen med en ny kunstig linse. Risikoen ved inngrepet er

Detaljer

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen Innsikt gir utsikter Informasjonshåndbok fra RP-foreningen 1 INNHOLD DEL I HVA ER RETINITIS PIGMENTOSA (RP)? 1.1 Hva er retinitis pigmentosa (RP)?...7 1.2 Hvorfor degenererer fotoreseptorene?...8 1.3

Detaljer

Nr 4 juni 2006. Tidsskrift for norsk optometri. Tryggere praksis med gode rutiner

Nr 4 juni 2006. Tidsskrift for norsk optometri. Tryggere praksis med gode rutiner Nr 4 juni 2006 Tidsskrift for norsk optometri Tryggere praksis med gode rutiner INNHOLD JUNI 2006 Leder: Hva er grunnlaget for god kvalitet? 4 Tryggere praksis med gode rutiner 6 Oppgaver og mål 7 Viktige

Detaljer

ØNSKER DU BEDRE SYN UTEN BRILLER OG LINSER?

ØNSKER DU BEDRE SYN UTEN BRILLER OG LINSER? 1 2 ØNSKER DU BEDRE SYN UTEN BRILLER OG LINSER? Å korrigere en synsfeil oppleves alltid som en befrielse. Følelsen av å våkne om morgenen og se klart uten å ta på seg brillene beskriver mange av våre kunder

Detaljer

GLAUK. Fokuserer på det gode livet. Å leve med. Glaukomiker Atle Sandvold (35):

GLAUK. Fokuserer på det gode livet. Å leve med. Glaukomiker Atle Sandvold (35): Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR. 2 2010 Les hele historien på side 3. Glaukomiker Atle Sandvold (35): Fokuserer på det gode livet. LES OGSÅ OM: Øyesykepleier

Detaljer

Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter

Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter Myke toriske kontaktlinser: Førstevalget for dine astigmatismepasienter I denne artikkelen forklares hvordan nyere forskning har avkreftet flere myter og feilaktige oppfatninger om myke toriske kontaktlinser.

Detaljer

Nr. 11 2001 Side 1419-1606 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2001 Side 1419-1606 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2001 Side 1419-1606 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 31. oktober 2001 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Sept. 14. Deleg. av

Detaljer

Øyesykdommer en hefteserie. Kort om seks vanlige øyesykdommer

Øyesykdommer en hefteserie. Kort om seks vanlige øyesykdommer Øyesykdommer en hefteserie Kort om seks vanlige øyesykdommer Aldersrelatert macula degenerasjon Svekket skarpsyn Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD/forkalkninger) er en netthinnesykdom der området

Detaljer