Bolig, båt og brygge...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bolig, båt og brygge..."

Transkript

1 Bolig, båt og brygge... ENEBOLIGER I KJEDE HANGARGATEN SKIPSBYGGERGATEN NOE Å GLEDE SEG TIL I MANDAL nyevestnes.no

2 En ny bydel tar form... NYE VESTNES i Mandal består av nye, moderne og funksjonelle boliger med takterrasser, småbåthavn, g jestebrygge, parkanlegg, amfier og store lekearealer. En helt ny bydel er i ferd med å se dagens lys. En bydel som har ALT hva man kan ønske seg i et sørlandsk boligområde: BOLIG, BÅT OG BRYGGE. HANGARGATEN SKIPSBYGGERGATEN VESTNES FØR På slutten av 00-tallet drev Lord Salvesen Vestnes Gård som var et mønsterbruk med grisehus, fjøs og store områder dyrket mark. Neseveien gikk g jennom eiendommen, og det var idrettsplass der Båtservice Verft senere ble etablert. I solgte lorden gården til Mandal kommune. Under andre verdenskrig var det flyplass på Vestnessletta. Allerede. april landet en tysk Messerschmitt her. Flyplassen ble utbygd med hangar, rullebane og brakker til mannskapene. Det første året av krigen spilte Mandal flyplass på Vestnes en viktig rolle i luftkrigen over Nordsjøen og Sørlandet. Etter at Lista flyplass sto ferdig sommeren, ble flyplassen i Mandal mindre brukt. Høsten flyttet Båtservice Verft inn på området, og samme høst signerte verftet kontrakt med Marinen om bygging av én MTB. Dette ble begynnelsen på et langt og viktig industrieventyr i Mandal. Mange båter og skip er bygget ved verftet og mange mandalitter har hatt sin arbeidsplass her. På det meste var det over 0 ansatte samtidig.

3 N PLUSSBLOKK A H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Hangargaten +m Hangargaten Hangargaten +m Hangargaten 0 0 H0 HUSBANKFINANSIERTE HANGARGATEN H H H H H H0 H H H H H H HUSBANKFINANSIERTE ENEBOLIGER I KJEDE HANGARGATEN - H +m 0 BÅTPLASSER +m 0 0 H Gjestebrygge H Vannspeil m/strand Slippen STORE ENEBOLIGER I KJEDE HANGARGATEN - SKIPSBYGGERGATEN m +m S +m S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Skipsbyggergaten S S Sk S HUSBANKFINANSIERTE HANGARGATEN - Skipsbyggergaten Skipsbyggergaten Skipsbyggergaten +m ten rga gge by ips S S S S0 S S S S S0 S S S S N S Ø V HUSBANKFINANSIERTE SKIPSBYGGERGATEN S HUSBANKFINANSIERTE ENEBOLIGER I KJEDE SKIPSBYGGERGATEN - På NYE VESTNES har alle boligenheter private uterom i form av hage, balkong eller takterrasse. Disse uterommene, sammen med nærheten til de store offentlige rekreative arealene, danner områdets grønne teppe. Ønsket er å skape en mest mulig grønn bydel, hvor den femte fasaden (taket) også aktiviseres og er en del av uterommet.

4 Eneboliger i kjeder på tre, fire og fem enheter. Hver enhet går over tre etasjer med integrert garasje på plan. Alle boligene får egen takterrasse på ca kvm som vender mot syd, nord og vest for optimale sol- og utsiktsforhold. Takterrassen er utstyrt med en pergola som skjermer av for sol og naboboligen. Alle enhetene har i tillegg en balkong på plan som vender mot parkanlegget. Boligene på enden av en kjede er planlagt med trapp opp fra hagen til balkongen på plan. Hagene blir levert med ferdig plantet hekk og steinbelegning i innkjørsel. Planløsningen er bygget opp på arealeffektiv måte. Denne plan-løsningen g jør det mulig å sette inn heis, noe som bidrar til livsløpsstandard på boligen. Kjøper kan søke om 0 prosent husbankfinansiering i forbindelse med kjøp. Illustrasjon av interiør. Illustrasjon av interiør. Illustrasjon av interiør.

5 BRA etg. med garasje, m² BRA. etasje, m², m², m², m², m² Garasje,0 m² Garasje,0 m² u/trapp, m² Gang, m² x = 00 u/trapp, m² Gang, m² x = 00 BRA etg. med garasje, Dusj m², m² Dusj, m², m², m², m², m² Bad/vask, m² Bad/vask. etg. inngang og garasje. etg. hovedetasje 00, m², m², m², m² Gang, m², m² Gang, m² Trapp BRA. etasje,, m² m² Trapp, m² x = 00 x = 00 Kjøkken, m² Kjøkken, m² Stue, m² Stue, m² Balkong Ca, m² Balkong Ca, m². etg. inngang og garasje. etg. hovedetasje 00 Loftstue Loftstue BRA. etasje, m², m² Trapp, m², m² Trapp, m² BRA. etasje, m² x = 00 x = 00 AREALER P.rom: kvm BRA: kvm Eksempler på planløsninger i eneboliger. For mer informasjon om hver enkelt bolig, ta kontakt med megler.. etg. takterrasse. etg. takterrasse ikke med i BRA Takterrasse, m² ikke med i i BRA Takterrasse, m² REV. DATO SIGN. KORREKSJON - Agderbygg AS Nye Vestnes, Mandal,.... REV. DATO SIGN. KORREKSJON Liten Agderbygg enebolig AS i rekke Nye Vestnes, Mandal, TEGNET KONTROLLERT GODKJENT MERKNAD AUp MSP/SEB MÅLESTOKK DATO Liten enebolig i rekke : D _type_opptegn_hus_midt med slagstegn bad og kjøkken.pln TEGNET KONTROLLERT GODKJENT MERKNAD AUp MSP/SEB TILTAKSNR. FILNAVN TEGNINGSNR. A:D-liten REV.. MÅLESTOKK DATO TILTAKSNR. FILNAVN TEGNINGSNR. REV. UTSKRIFTSDATO: 0..0 _type_opptegn_hus_midt med slagstegn bad og kjøkken.pln : D A:D-liten.

6 EGEN BÅTPLASS Pris ca 0 000,- Egen sykkel til verdi ca kr 000,- er inkludert i kjøpesummen. Alle som kjøper et hus eller leilighet på NYE VESTNES får en flott ny sykkel. De korte avstandene uten bakker gir fine muligheter til å komme seg rundt, enten man har et nødvendig ærend eller man vil mosjonere på de flotte turstiene i Furulunden. Sykling er in og bra for miljøet... Sentrum min. Både offentlige og private uterom er designet med nærhet til sjø og natur som et viktig element. Alle boligene får enten utsikt til sjøen, vannspeilet eller den sentrale parken. NYE VESTNES kommer til å bli et populært turområde med opplyst promenade langs bryggekanten. Her er det småbåthavn med 0 båtplasser, g jestehavn, tre lekeplasser, vannspeil med kunstig sandstrand og et stort g jennomgående parkområde. Stavanger km Golfbane SKJEBSTAD MIN. PÅ SYKKEL MIN. PÅ SYKKEL ØSTRE SKOGSFJORD ULVEGJELET Skogsfjorden Buråsen GRØNNGJELET Idrettsparken VESTNES SENTRUM FRØYSLAND ØVREBYEN SKINSNES Kristiansand 0km Taxus kjører Buråsveien og L Nilsens gate. STRENDER DAGLIGVARE IDRETTSHALL SVØMMEHALL Buen MALMØ BARNESKOLE Furulunden Sjøsanden UNGDOMSSKOLE SÅNUM Risøbank Mannefjorden GISMERØYA VIDEREGÅENDE SKOLE KULTURHUS

7 KJØPSINFORMASJON MEGLER Sørmegleren AS Store Elvegate /, MANDAL v/anita B. Torjussen og Audun Remesvik SELGER Tomteselskapet AS, orgnr.: TOTALENTREPRENØR Agderbygg AS, org nr. 0 TOMT Eneboligene får selveid tomt med egen bruksnummer. Tomtestørrelsene vil variere fra ca. 0 kvm til ca. 00 kvm. Eksakte tomtestørrelser foreligger etter oppmåling. REGULERINGSFORHOLD Området omfattes av reguleringsplan av.0.. Reguleringsformål: Bolig Plan og bestemmelser fås hos megler eller lastes ned fra Kjøper plikter å g jøre seg kjent med reguleringsplanen. Kopi av grunnboken samt heftelser som er tinglyst kan fås ved henvendelse megler så snart eiendommen er opprettet. På hovedeiendommen kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremkommer av grunnboken for denne eiendommen. På denne eiendom vil det være tinglyst lovbestemt panterett til sameiet. ENERGIMERKING Bygges etter Tek-. Energiklasse blir beregnet. Energiattest utleveres kjøper senest ved overtakelse av boligen. tilpassinger i boligeneleilighetene. Totalentreprenør, Agderbygg, innkaller til endringsmøte med den enkelte. OVERTAKELSE Planlagt ferdigstillelse er ca. måneder etter byggestart. Det blir sendt ut varsel i forkant hvor endelig dato fremkommer. Se punkt med forbehold. KJØPEKONTRAKT Avtale om kjøp av bolig forutsettes inngått i henhold til kjøpekontraktsformular som fås ved henvendelse megler. ARKITEKT Spiss Arkitekter AS AREALER Ca. 0 kvm BRA (inkl. garasje). Arealene fremkommer av prisliste og tegninger. Definisjonen på arealer er: BRAbruksareal: boligens areal avgrenset av ytterveggs innside. P-rom : primærareal som tilsvarer BRA, men er fratrukket innvendig bod. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og oppmålt etter tegninger. Arealene er ikke kontrollmålt av megler og er å betrakte som et omtrentlig areal. Fem prosent avvik må godtas uten at partene har noe krav mot hverandre. VEI, VANN OG KLOAKK Offentlig tilknyttet vei, vann og kloakk. LIGNINGSVERDI Ligningsverdien er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt primærbolig (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller sekundærbolig (andre boliger som eies). Ligningsverdien for primærboliger vil utg jøre prosent av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utg jøre 0 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, HEFTELSER SOM SKAL FØLGE EIENDOMMEN Det vil bli tinglyst heftelser på eiendommen vedr. bla. vei, vann og kloakk. ØKONOMI/BETALINGSBETINGELSER/OPPGJØR Det er utarbeidet en separat prisliste. Betalingsplan: - prosent av kjøpesummen innbetales senest én uke etter signert kontrakt. Dersom kontrakt blir inngått med forbehold innbetales forskuddet på prosent først når forbehold er avklart. - 0 prosent av kjøpesum + omkostninger (sluttoppg jør) innbetales v/overtakelse. Sluttoppg jør inkl. omkostninger skal være mottatt hos megler senest én virkedag før overtakelse. Alle innbetalinger merkes med kjøpers navn og leilighetsnummer. (Eventuelt lån til å betale avtalt forskudd kan ikke sikres ved pant i den nyinnkjøpte boligen. Boligen kan pantsettes først ved overtakelse). Dersom selger skal kunne få utbetalt beløp fra klientkonto før skjøte er tinglyst over på kjøper, må selger stille garanti etter i Bustadoppføringsloven. Eventuelle tilvalg/endringer faktureres direkte fra entreprenør til kjøper. MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST: Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest vil foreligge innen overtakelse. Det er ikke tillatt å ta boligen i bruk før dette foreligger. VELFORENING Det er pliktig medlemskap i stedlig velforening og velforeningen vil være ansvarlig for vedlikehold av de offentlige områder, som lekeplasser og parkeringsanlegg (med unntak av offentlige veier). FORBEHOLD/DIVERSE Overtakelsesmåneden vil bli varslet fire måneder før antatt overtakelse. Kjøper aksepterer at endelige overtakelsesdato vil bli varslet kjøperne senest fire uker før overlevering. Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i bindende kjøpsbekreftelse. Det vil påløpe ekstrakostnad til megler i tilfeller hvor eiendommen ikke skal overskjøtes til kjøper. Illustrasjon av interiør. Dersom oppg jør ihht kontrakt forsinkes med mer enn dager har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige omkostninger og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted. Det er utarbeidet standard kjøpekontrakt for dette prosjektet som er tilpasset Bustadoppføringslova. Denne kontraktstype brukes ved salg til kjøper som forbrukere. I tilfeller hvor kjøper ikke er forbruker, og derfor faller utenfor Bustadsoppføringslova, kan ikke denne kontraktstype forventes brukt. Prisstigning: Fast pris ved kjøp av bolig før..0. Etter beregnes prisstigning ihh. til SSB s byggekostnadsindeks boligblokk fram til tømmerarbeidene starter. ENDRINGSARBEIDER Det vil bli gitt mulighet for å g jøre enkelte individuelle Alle opplysninger i forbindelse med salget av boligene, er gitt med forbehold om rett til endringer som måtte bli funnet hensiktsmessig eller nødvendig i forbindelse med g jennomføringen av byggesaken. Kjøper må påregne mindre justeringer. Det g jøres forøvrig oppmerksom på at plantegninger og D-illustrasjoner som er inntatt i dette prospekt kan inneholde avvik i forhold til de mer detaljerte plantegninger. Interiørbilder er kun av illustrativ art og vil inneholde f.eks møbler og materialvalg som ikke er med i leveransen. Tegninger i målestokk kan fåes utlevert hos eiendomsmegler eller av entreprenør ved tidspunkt for møte om eventuelle endringsarbeider. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og tegninger. I slike tilfeller går leveransebeskrivelsen foran. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse, prospekt og vedlegg. Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standarden. Kjøper aksepterer uten prisjustering at

8 utbygger har rett til å foreta slike endringer. Selger forbeholder seg retten til å kunne endre priser og betingelser på usolgte boliger. Eierforholdet reguleres av Lov om eierseksjoner. Det g jøres oppmerksom på at man kun kan erverve to boligseksjoner i sameiet. KONSESJON Kjøpet krever ikke konsesjon, men kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet og bekrefte at boligen skal benyttes til helårsbolig. KJØPS- OG FINANSIERINGSBEKREFTELSE Boligene selges til faste priser og etter første mann til mølla prinsippet. Innlevert kjøpsbekreftelse ihht prislisten er bindende for kjøper. Megler har fullmakt fra selger til å bekrefte inngått handel på grunnlag av slik kjøpsbekreftelse. Dersom det ikke tas forbehold om husbanklån må finansieringsbekreftelse foreligge samtidig med inngåelse av avtale om kjøp (signert kjøpsbekreftelse). Mao kjøper er ansvarlig for å ha innhentet bekreftelse fra bank om finansiering til kjøpet, før kjøpsbekreftelse leveres. Skriftlig finansieringsbevis på hele kjøpesummen skal innleveres til megler senest dager etter signert kjøpsbekreftelse. KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelser og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som han/hun er blitt g jort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås. UTOMHUSAREALER Utomhusarealer vil bli ferdigstilt ihht leveransebeskrivelse.. Utbygger stiller bankgaranti e.l. for ferdigstillelse av uteområdet, dersom det p.g.a. årstid skulle vise seg at uteområdene ikke er ferdige samtidig med overtagelse av boligen. KREDITVURDERING/HVITVASKINGSLOVEN Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøperne. Eiendomsmeglerne ble i 00 underlagt bestemmelsene i hvitvaskingsloven. Det innebærer bl.a. at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. RESALG/VIDERESALG Sørmegleren AS skal orienteres dersom boligen videreselges før ferdigstillelse/overtagelse. Valg av eiendomsmegler skal godkjennes av selger. Alt opprinnelig salgsmateriell, bilder, tekst etc. er utbyggers/selgers og Sørmeglerens eiendom. Dette kan ikke benyttes av andre. Opprinnelig kjøper blir økonomisk ansvarlig for at ny kjøper har fått all informasjon om prosjektet, dersom Sørmegleren AS ikke blir valgt som megler. Velger ny kjøper annen megler betaler kjøper kr 000,- for resterende del av oppg jørsarbeidet. Vedlegg til prospekt: Prisliste Øvrige vedlegg: komplette plantegninger, reguleringsplan og -bestemmelser, utkast til kjøpekontrakt samt bustadoppføringslova lastes ned fra prosjektets hjemmeside, Mandal, februar 0 NOTATER: LOVVERK Boligene selges i henhold til bestemmelsene i lov om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad med mer (Bustadsoppføringslova) av. juni, nr.. Dette g jelder ikke for leiligheter som selges til selskaper, organisasjoner.

9 FORELØPIG BYGGEBESKRIVELSE FELLESANLEGG Grunnarbeid: Boliger, veier, boder og fundamenter, fundamenteres på fylling med bærelag av grus/stein/sand. Grøfter opparbeides med kabler/ledninger for vann/kloakk, elektrisitet og bredbånd Utomhusarbeider utenom egen tomt: Området blir opparbeidet iht. godkjent utomhusplan/ detaljreguleringsplan. Elektrisk anlegg/data/tv: Trekkerør for elektrisk anlegg, TV og bredbånd leveres fra veiskulder og inn til fordelingsskap. For tilkopling til bredbånd og TV-signaler må hver enkelt boligkjøper opprette egen avtale med prosjektets valgte leverandør. Rørleggerarbeid: Overvann føres til overvannsledning/terreng. BOLIGENE Grunnarbeid: Boligen og fundamenter fundamenteres på fylling med bærelag av grus/stein/sand. Uteområde på egen tomt opparbeides og sås med gressfrø. I innkjørsel til boligene leveres belegningsstein med alternative farger. Murerarbeid: Gulvene støpes på ferdig planert tomt. Radonsperre leveres og legges. Tømrer/snekker: Bjelkelag: Etasjeskiller og bjelkelag leveres etter g jeldende krav. Det spares ut åpning for fremtidig HC heis i bjelkelag mellom.,. og.etg. Yttervegger: Yttervegger leveres i henhold til g jeldende regelverk. Kledning leveres som stående/liggende Royalimpregnert, farge standard brun og plater i lys farge. Yttertak: Bygningene har flate tak som tekkes med asfalt takpapp. Takene har utvendige nedløp. Vinduer: lags nøytralt energiglass med vakuumimpregnert karm og ramme, glidehengslet og fast karm. Vinduer merket L på tegning er åpningsvinduer. Vinduer merket F er faste og kan ikke åpnes. Vinduene leveres med std. farge hvit NCS 00 Y fra fabrikk. Port: Standard garasjeport leveres og monteres inkl. stk. håndsender. Listverk/foringer: Foringer og lister leveres i hvitmalt MDF. Taklist leveres som x mm med enkel skygge i alle rom. Dør- og vinduslist leveres som x mm kombilist i alle rom. Listverket leveres malt i std. hvit farge. Gulvlist leveres i alle rom som type ferdig lakkert eikelist bortsett fra våtrom hvor gulvlister ikke leveres. Trapp: Trapper leveres som tette trapper med hvitmalte vanger og runde stålspiler. Håndlist leveres hvitmalt. Trinn leveres i furu, beiset farge lys eik og lakk. Utvendige dører: Hovedinngangsdør leveres ferdig malt fra fabrikk i std. farge. Balkongdører leveres hvitmalte med farge NCS 00 Y fra fabrikk. Balkongdører leveres med brystning ihht. tegning. Alle dørene leveres med HC terskel, unntatt dører til takterrasse. Garasje: Vegger og himling leveres med ubehandlet gipsplater. Gulv leveres som støpt gulv, ubehandlet. Himlinger: Som himling i boligene leveres det ferdigmalte gipsplater. Innvendige vegger: Alle vegger mellom boligrom leveres med justert bindingsverk og gipsplater. Vegger rundt våtrom leveres med isolasjon. Vegger med rørføringer for avløp, leveres isolerte og kledd med gipsplater. Enkelte vegger kan ha avvik fra salgstegning mht. tykkelse pga. rørføringer, ventilasjon, etc. Innvendige dører: Dører i boligrom leveres som tette hvite slette dører, med hvitmalt karm farge NCS 00 Y og standard vrider i utførelse matt krom. Balkong/veranda/terrasse: Terrassedekker leveres med treplatting i impregnert treverk for å gi en god sammenheng mellom inneog utegulv. Rekkverk for takterrasse leveres som en kombinasjon av yttervegg og eventuell håndlist i impregnert trevirke. Balkong med rekkverk leveres i trykkimpregnert treverk og plater etter tegning. Det kan bli nivåforskjell mellom inne- og utegulv for takterrassen. Blikkenslager-/metallarbeider/pipe: Alle utvendige beslag leveres i grå utførelse. Takrenner og nedløpsrør leveres i aluminium eller tilsvarende kvalitet. Kjøkken og garderobeskap: Kjøkken og garderobe leveres og monteres av Kjøkkensenteret AS ifølge egen kjøkkentegning inkl kjøkkenventilator komplett med slanger, ventiler og eventuell innboksing. Som garderobeinnredning leveres og monteres stk. 0 cm x cm hvite kombiskap. Samlet leveranse har en brutto utsalgspris ferdig montert på kr 000,- inkl. mva. Ventilasjon: Balansert ventilasjon med varmeg jenvinning er medtatt og plasseres i innvendig sportsbod. Enkelte innboksinger av kanaler må påberegnes. Likeså enkelte vegger tykkere grunnet rørføring for ventilasjon. Rørlegger: Dusj. etg: stk. std. vegghengt hvit toalett stk vask med termostat blandebatteri stk 0 x 0 cm dusjkabinett Eurovisjon hvit m/klart herdet glass stk. 00 l bereder plasseres under trapp. Bad/vask. etg: stk. std. hvit toalett stk. 0 cm hvit slett baderomsseksjon m/vask type Foss Badinett, hvit slett stk integrert dusj med klar herdet glassdør. stk. vann og avløp for vaskemaskin Utekran: stk. plasseres på vegg ved inngang i. etasje. Kjøkken: Tilkobling til kjøkkenbenk med forgrening til oppvaskmaskin samt ettgreps svingbart blandebatteri. Alle innvendige installasjoner leveres etter g jeldene forskrifter. Avstikkere til utstyr isoleres ikke. Installasjonene er dimensjonert etter vanntrykk på, til kp/cm. Tilkoplinger av annet utstyr er ikke medregnet. Elektriker: Elektriske anlegg utføres som skjult anlegg i boligrom ihht. NEK Svakstrøminstallasjon: Det leveres elektriske punkt ihht NEK Som punkt regnes: Stikkontakt en-fas t.o.m A Fremlegg for bryter Fremlegg for lyspunkt Fremlegg for varmtvannsbereder Fremlegg for varmekabel, varmeovner, varmefolie etc. Fremlegg og tilkobling av termostat for varmekabel Fremlegg til fastmontert utstyr en-fas t.o.m A Fremlegg og tilkobling av hovedjordleder Fremlegg og tilkobling av utjevningsjord Rørfremlegg, boks og dekklokk for nettverksuttak Rørfremlegg, boks og dekklokk for antenneuttak Rørfremlegg, boks og dekklokk for telefon Røranlegg for ringeklokke Røranlegg for ringeknapp Fremlegg for fotocelle. Plassering av elektriske punkter skjer i samråd mellom forbruker og leverandør på arbeidstegninger. Det er ikke medregnet noen form for leveranse av lys eller elektriske varmeovner inne i leilighetene. Innvendig belysning: Denne leveransen er ikke medregnet. Utvendig belysning: Utvendig belysning/utelamper for alle boligene er medtatt med stk pullert ved innkjørsel, stk. downlights i inng.parti og stk. utv. lampe ved balkong. Disse kan IKKE endres. Oppvarming: Dusj og gang i. ets., og bad/vask i. etg. leveres med elektriske varmekabler. Pipe: Det leveres pipe som avsluttes i underkant av himling i andre etasje. Malerentreprisen, fliser, parkett og varmepumpe: Leveransen er som følger: Innervegger eks. våtrom behandles til slett vegg og påføres to strøk maling, farge lys antikk. Himlinger i boligrom inkl. våtrom sparkles og males, glans 0. Gulvene i stue/kjøkken, soverommene og gang leveres med mm parkett type eik natur el. tilsv. type Woodloc. Parketten legges flytende ihht. leggeanvisning. ene leveres med gulvbelegg, likeså gulv i bod under trapp. I dusj i. etg. og bad/vask i. etg. leveres og monteres fliser på gulv og vegger. Maks flisepris kr 00,- pr. m² inkl. mva. Tak og vegger i garasje leveres ubehandlet. Alle endringer i malerentreprisen avtales direkte med malermester. Varmepumpe luft-luft leveres. Boligen oppføres i tråd med Tekniske Forskrifter 0.

10 HUSBANKFINANSIERING Boligene kan finansieres med svært gunstige lån i Husbanken. Boligene bygges/utformes da i tråd med Husbankens retningslinjer for lån, som er en utvidet og forbedret utgave av Teknisk forskrift 0. Dette innebærer at kravene til energi og innemiljø er hevet. I tillegg er alle boligene tilrettelagt med livsløpsstandard, samt at hele uteområdet er universelt utformet. Nedenfor er det vist et eksempel på den gunstige finansieringen fra Husbanken for en bolig med kjøpesum på kr 0 000,-. Eksempel enebolig kvm Kr,- i månedlig netto lånekostnad år -: - 0 prosent lån av kjøpesum på kr 0 000,- - års avdragsfrihet og rentefradrag - Flytende rente* Det er Husbankens renter/betingelser på utbetalingstidspunktet som vil være g jeldende. *g jelder for mars 0 Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om et gunstige lån i Husbanken. Vi hjelper deg med alle søknadene helt til du står med nøkkelen i døra til din nye bolig.

11 ENEBOLIGER I KJEDE HANGARGATEN - SKIPSBYGGERGATEN - HANGARGATEN PLUSSBLOKKA HANGARGATEN - ENEBOLIGER I KJEDE HANGARGATEN - SKIPSBYGGERGATEN - SKIPSBYGGERGATEN Alle leilighetene er godkjent med 0 prosent husbankfinansiering. nyevestnes.no Anita B. Torjussen mobil: 0 0 eller e-post: Audun Remesvik mobil: eller e-post:

Bolig, båt og brygge...

Bolig, båt og brygge... Bolig, båt og brygge... 0 HANGARGATEN NOE Å GLEDE SEG TIL I MANDAL nyevestnes.no En ny bydel tar form... NYE VESTNES i Mandal består av nye, moderne og funksjonelle boliger med takterrasser, småbåthavn,

Detaljer

REVESTIEN. Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS

REVESTIEN. Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS - VENNESLA ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal for hver bolig. Boligens bruksareal er inkludert

Detaljer

VEDLEGG 7 HUSBANKFINANSIERTE REKKEHUS. Nærme sjøen. Nærmere skogen. Midt i Randesund.

VEDLEGG 7 HUSBANKFINANSIERTE REKKEHUS. Nærme sjøen. Nærmere skogen. Midt i Randesund. VEDLEGG 7 HUSBANKFINANSIERTE REKKEHUS Nærme sjøen. Nærmere skogen. Midt i Randesund. LØNN Lønneslekten (Acer) er en gruppe løvtrær i Såpebærfamilien (Sapindaceae) i ordenen Sapindales. Lønnefamilien ble

Detaljer

STRØGET II BIRKELAND 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG

STRØGET II BIRKELAND 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal for hver bolig. Boligens bruksareal er inkludert en eventuell innvendig bod. Utvendig

Detaljer

TORPVEIEN SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG

TORPVEIEN SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser husnummer, leilighetsnummer, etasje og bruksareal i hver leilighet.

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA 22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA Ja takk, begge deler! En leilighet i Vennesla sentrum gir deg det beste av to verdener. Du har nærheten til ei travel bygate med butikker, bank, kontorer, kulturhus

Detaljer

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 1 NATUREN SOM NÆRMESTE NABO Kort vei fra byen og sjarmerende plassert i hellingen med utsikt mot idylliske Gillsvann, ligger leilighetsbygget

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

Moderne prisgunstige fritidsboliger på Norges sydspiss LUSSEVIKA

Moderne prisgunstige fritidsboliger på Norges sydspiss LUSSEVIKA Moderne prisgunstige fritidsboliger på Norges sydspiss LUSSEVIKA Otilies hage er et prosjekt, sammensatt av moderne fritidsboliger med meget stramme linjer. Det er et tydelig skille mellom ytterhuden som

Detaljer

FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3

FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3 FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3 1 2 KJØPSINFORMASJON FOSSBEKK BRYGGE BFK, INDRE OG YTRE Megler Sørmegleren AS P.B. 377, 4664 Kristiansand v/rolf Elieson, Eiendomsmegler MNEF (rolf@sormegleren.no)

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet EIDET, JUSTNESHALVØYA Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet Eneboligene ligger på Justneshalvøya kanskje Kristiansands mest familievennlige område? Boligene har nydelig beliggenhet i

Detaljer

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Finansiering gjennom Husbanken FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Arnesen Bygg AS PRAKTISK HYGGELIG MODERNE GILLS- VANNET JUSTNES- HALVØYA EIDET E18 LUND 452 TOPDALS- FJORDEN SØM E18 FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6 H A M R E S A D E HAMRESADE TRI 2 BYGG 6 1 REKREASJO OG AKTIVITET Hamresanden er det nærmeste vi kommer et nasjonalsymbol for sommer, sol og ferie. Stranden, rekreasjonsområdet og campingplassen er én

Detaljer

Innhold. Nabolagsprofil 5. Arkitektur og omgivelser 7. Inneklima 9. Nærområdet 11. Rekkehus type b 18. Rekkehus type d 20.

Innhold. Nabolagsprofil 5. Arkitektur og omgivelser 7. Inneklima 9. Nærområdet 11. Rekkehus type b 18. Rekkehus type d 20. Innhold Nabolagsprofil 5 rkitektur og omgivelser 7 Inneklima 9 Nærområdet 11 Rekkehus type b 18 Rekkehus type d 20 Romskjema 22 Salgsoppgave 26 5 Nabolagsprofil Transport Bussforbindelse, Spikkestad 0,4

Detaljer

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med!

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! myklebust, tananger Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! 10 LEILIGHETER 59 M 2 2 SOVEROM Det gjør godt å bo ved havet. På en god dag ser du helt til England. Nesten. 2 3 Et steinkast unna Nordsjøen

Detaljer

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser.

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Nyt sommeren med kort avstand til badeplasser, turområder og golfbane. Vinter uten snømåking, frostfri bil under

Detaljer

Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus

Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus Få litt pusterom du og...! 2 VELKOMMEN TIL Fornebulandet er noe helt spesielt i Oslo- og Bærumsområdet. Få andre steder kan by på splitter

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

18 husbankfinansierte selveierleiligheter i Mandal VEDLEGG

18 husbankfinansierte selveierleiligheter i Mandal VEDLEGG FRØYSLANDsgården 18 husbankfinansierte selveierleiligheter i Mandal VEDLEGG ØKONOMI risliste Det er utarbeidet en prisliste som viser leilighetsnummer, etasje og bruksareal i hver leilighet. Leilighetsareal

Detaljer

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Kroppanmarka Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Beskrivelse Adresse Kroppanmarka, Turistvegen, 7075 Tiller Matrikkel Gnr. 320, bnr. 244, gnr. 320, bnr. 245,

Detaljer

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg Samfjordgårdene Nøkkelferdige leiligheter for salg Leiligheter fra 42-235 m2 Unik beliggenhet i Brattvåg Vi gjør oppmerksom på at bildene i prospektet er illustrative og endringer kan forekomme 2 Brattholmen,

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer