Knapstad Vestre, Leveransebeskrivelse delfelt 5 Byggetrinn 1/ Salgstrinn 1 og 2 Dato; 02. februar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Knapstad Vestre, Leveransebeskrivelse delfelt 5 Byggetrinn 1/ Salgstrinn 1 og 2 Dato; 02. februar 2011"

Transkript

1 LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKT KNAPSTAD VESTRE BYGGETRINN 1 SALGSTRINN 1 og 2 Utbygger/ Selger: Knapstad Vestre AS org.no Utførende entreprenør: Ove Skår AS Arkitekt: Meinich Arkitekter AS, Oslo Eiendomsmegler: Privatmegleren Indre Østfold Denne leveransebeskrivelse omfatter byggene A og B i prosjektet Knapstad Vestre, delfelt 5. Beskrivelsen er utarbeidet som orientering om byggenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Dersom det for prosjektet forekommer avvik mellom prospekt, plantegninger og leveransebeskrivelse er det denne leveransebeskrivelse som er gjeldende. Mål på tegningene er veiledende, mindre avvik kan forekomme som følge av detaljprosjektering og målavvik. Det tas forbehold om trykkfeil. Prospekt, nettpresentasjoner og i annet materiell som tegningsmateriell m.v. kan vise elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse. Eksempler på dette kan være møblering, fargevalg/ fargesetting, dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer i fasader og fellesareal, materialvalg, beplantning m.m. er ikke uttømmende. Det kan forekomme mindre endringer i plassering av vinduer, dører m.m. i den enkelte leilighet som følge av den arkitektoniske utformingen av bygget og for å sikre uforutsette detaljer av teknisk art som er nødvendig for leilighetens og byggets funksjoner. Leilighetene vil bli organisert som et borettslag tilknyttet Indre Østfold Boligbyggelag. Indre Østfold Boligbyggelag blir også borettslagets forretningsfører. Samtlige etasjeplan, inklusive kjeller har trinnfri adkomst via heis, noe som gir god tilgjengelighet. De fleste rom er tilrettlagt for rullestolbrukere. Se snusirkelene på tegningene. KONSTRUKSJON Bygningene oppføres med bærekonstruksjoner av stål og betong. Etasjeskillene utføres i betong eller betongelementer. Fasadene bygges opp som isolerte bindingsverksvegger, hovedsakelig kledd med plater med fasadepuss og kledning av tre. Balkonggulv og svalganger utføres i betong, plasstøpt eller prefabrikert, og defineres som utvendige konstruksjoner. Mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne forekomme på gulvflaten etter regnvær. Undersiden på balkonger og svalganger overflatebehandles ikke. Utvendige rekkverk blir utført i metall på svalgangsiden og metall med perforerte metallplater med innslag av glass på balkongene. Takterrassen for leilighet H401 får gulv med betongheller. Innvendige vegger bygges med stålstendere, isoleres og kles med gipsplater. Vegger mellom leiligheter oppføres hovedsakelig i betong. Trapperom og heisjakter oppføres hovedsakelig i mur eller betong.

2 GULV Gulv leveres med 3-stavs, 14 mm eik, lamellparkett i oppholdsrom og i boder. På, bad og wc legges gråfargede, matte kvadratiske fliser, 10 x 10 cm VEGGER Vegger sparkles og males i lyse farger/ hvit, på finmasket strie, i alle rom bortsett fra bad/wc som leveres med hvite kvadratiske fliser, 20 x 20 cm. Mellom benkeplate og overskap leveres også fliser i farge som tas ut av arkitekt. HIMLINGER Himlinger leveres i betong, med V-fuger. Generell takhøyde er 240 cm. Alle himlinger grenges og males hvite. NEDFORET HIMLING/INNKASSING Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak innkassinger og som helt eller delvis nedforede platehimlinger, fortrinnsvis i entré, bad og over kjøkkenskap. Innkassinger vil ha samme overflatebehandling som overflaten der innkassingen blir montert. I områder med nedforet himling og innkassinger vil takhøyden bli lavere enn den generelle, ca 220 cm. KJØKKEN M/ HVITEVARER Det leveres kjøkken i hvit glatt utførelse, med moduler slik det fremkommer av tegningene. Det leveres oppvaskbenk med nedfelt stålbeslag. Videre leveres integrerte hvitevarer som oppvaskmaskin, kombinert kjøle-/ fryseskap og komfyr med keramisk topp. Oppvaskmaskin og kjøle-/fryseskapet har ikke møbelfront. Mellom benkeplate og overskap leveres fliser. Det er ikke anledning til å flytte på elektriske installasjoner eller avløp og vanntilførsel. For hver leilighet vil det bli utarbeidet egen kjøkkentegning. Om ønskelig avholdes tilvalgsmøte. Her vil man kunne gjøre forandringer iht. avtale med tilvalgskonsulent fra utbygger/ kjøkkenleverandør. Øvrige tilvalg foretas ved besvarelse av tilvalgsdokumenter som oversendes den enkelte boligkjøper. GARDEROBE Det leveres 1 meter kombinert garderobeskap med hengslede dører pr beregnet sengeplass, pr soverom. Skapene leveres i hvit utførelse med hvite, glatte fronter. Garderobeskapene leveres med håndtak utført som bøyler i blank eller børstet utførelse. Det leveres ikke skap eller innredning i gang/entre. INNVENDIGE DØRER Innvendige dører med dørblad og karmer leveres i hvit glatt utførelse. Dørvridere leveres i blank eller børstet utførelse. BAD Som baderomsinnredning leveres det et servantskap med 120 cm bredde, med ettgreps servantbatteri, speil og lyslist med stikkontakt. I tillegg monteres dusjbatteri med dusjgarnityr og dusjvegger av glass. Det leveres veggmontert klosett i hvit porselen. Videre leveres opplegg for vaskemaskin. Det kan forekomme terskel/ nivåforskjell mellom bad og tilliggende rom. Vaskemaskin og tørketrommel følger ikke leveransen.

3 VINDUER/VINDUSDØRER Det leveres trevinduer i malt utførelse, med 2-lags energiglass. Vinduene leveres som rene trevinduer på balkonger og svalgang, mens de for øvrig leveres med utvendig aluminiumskledning med farge som vinduene forøvrig. HOVEDINNGANGSDØR LEILIGHET Hovedinngangsdør i malt utførelse fra fabrikk med dørkikkert. Sikkerhetslås leveres. LISTVERK Overganger mellom vegg og tak leveres uten belistning. I rom med parkett legges gulvlister av eik i lakkert utførelse. Belistning mot betongvegg monteres med skruer. Foringer og belisting av innvendige dører og vinduer leveres i hvitmalt MDF med synlig innfestning. DIVERSE UTSTYR Det leveres brannslunkningsutstyr i hht. forskriftene: 1 stk. brannslukningsapparat eller brannslange i hver leilighet. Det leveres også 1-2 røykvarslere pr. leilighet avhengig av planløsning og leilighetsstørrelse. VENTILASJON Hver leilighet utstyres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Aggregatet plasseres i overskap på kjøkkenet, eller i boden etter entreprenørens valg. Avtrekk og frisklufttilførsel skjer gjennom kanaler over nedforet himling eller i innkassinger. Detaljene omkring nedforinger og innkassinger er ikke avklart før detaljprosjektering er gjort og er derfor heller ikke vist på tegningene. Anleggets luftinntak skjer fra ventil i ytterveggen, mens avkastluften føres gjennom kanaler over tak. ELEKTRISK Leilighetene leveres hovedsakelig med skjult elektrisk anlegg, med unntak av betongvegger som stedvis får åpent elektrisk anlegg. Brytere og kontakter leveres i standard hvit utførelse. Automatsikringer plasseres i eget sikringsskap i hver leilighet, mens strømmåler plasseres i felles målerrom i parkeringskjelleren. Det leveres downlights integrert i baderomshimlingen. I tillegg leveres, som nevnt under innredninger, lyslist med stikkontakt over speil i baderommet. For lyspunkter i himlinger monteres stikkontakt i overgang tak/vegg. Det vil bli montert 1 stk. dobbel stikkontakt forberedt for vaskemaskin og tørketrommel. Under overskap på kjøkken leveres en benkearmatur med dobbel stikkontakt. I boden leveres en standard lysarmatur. Forøvrig leveres stikkontakter og lampepunkt i hvert rom i iht. alminnelige behov. På terrasse/ balkong leveres utelys med innvendig bryter og dobbel stikkontakt. Det leveres tomrør for montering av motordreven utvendig solavskjerming. Solavskjerming er ikke inkludert i leilighetsprisen, men kan velges som en tilleggsytelse fra en opsjonsliste som vil bli utarbeidet. Type solavskjeming vil bli fastlagt av arkitekt under detaljprosjekteringen, det gjelder både utførelse og farge. Hensikten med dette er at bygget skal fremstå med et enhetlig utseende.

4 SANITÆR Leilighetene leveres med hvitt sanitærutstyr. Alle blandebatterier er ettgreps. For dusjen er blandebatteriet temostatstyrt. Toalettene er vegghengte. Det monteres opplegg for vaskemaskin på bad, plassert som vist på tegning. OPPVARMING OG VARMT TAPPEVANN Leilighetene utstyres med vannbåren gulvvarme levert fra felles varmepumpe(er) for prosjektet. Varme kan reguleres individuelt for hvert beboelsesrom. Denne ordningen sørger også for levering av oppvarmet husholdningsvann. Forbruk av varmt vann til oppvarming og tappevann registreres med egen måler for hver leilighet. TV OG TELEFON Det leveres et fellesantenneanlegg med signaler fra kabel-tv leverandør. Ved overleveringen leveres anlegget med TV- signaler fra leverandørens standard pakke. Utvidelse av programtilbud/ funksjonalitet må bestilles av kjøper etter innflytting. Dersom det ønskes fasttelefon må det bestilles som tilvalg fra kabel- TV leverandøren Dersom det ønskes flere antennepunkt må dette bestilles som tilvalg. TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG Tekniske anlegg og fremføringer til disse vil ikke være inntegnet i kontraktstegningene. Utbygger sørger for endelig plassering som er hensiktsmessig ut fra byggets helhetlige utforming. Endelig plassering av sjakter for elektriske føringer og ventilasjonsanlegg kan bli endret i forholdt til kontrakttegningens plassering, uten varsel fra utbygger. FELLES INNGANG OG TRAPPEROM Gulv i felles trapperom og trapper flislegges. Postkasser med navneskilt plasseres hensiktsmessig ved inngangspartiet. Svalgangene har overflate av oljet betong, undersiden behandles ikke. HEIS Samtlige etasjeplan, inklusive kjeller har trinnfri adkomst via heis. TRAPPER/TRAPPEROM Trapper utføres i plasstøpt eller prefabrikkert betong. Vegger, samt undersiden av trappeløp og reposer leveres i malt overflate. BODER Hver leilighet får 1 stk. sportsbod på ca. 5 m2, med plassering i et eget bodanlegg på kjellernivå. Boden leveres med en kombinasjon av nettingvegger og tette stålplatevegger samt dør med opplegg for låsing med hengelås. Bodene leveres med 1 stk. stikkontakt.

5 GARASJEANLEGG Alle leiligheter får en egen garasjeplass i parkeringskjelleren. Garasjen utstyres med garasjeport med motordrift og nøkkelbryter. 1 stk. fjernbetjent portåpner blir levert med hver garasjeplass. Garasjen bygges i betong. Det legges asfalt på gulvet. Garasjeplassene blir nummerert og fordelt av utbygger. For hvert bygg vil det være noen ekstra parkeringsplasser. Disse disponeres av utbygger og kan selges fritt til medlemmer i borettslaget. UTOMHUSAREALET Utomhusplanen er veiledende og er ikke ferdig utarbeidet fra utbygger. Mindre endringer vil kunne forekomme som følge av detaljprosjekteringen. Private uteplasser på bakkeplan vil bli levert delvis avskjermet med beplantning. Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming og type. Fellesområder vil bli beplantet og tilsådd. Adkomst til hovedinnganger vil ha fast dekke. Gjesteparkering vil bli etablert ved adkomsten til prosjektet eller ved friområdet mot øst. Hus for avfallshåndtering vil bli plassert ved innkjøringen til eiendommen. Det leveres enkelte utemøbler på felles utomhusområder, sandkasse og lekeutstyr. PORTTELEFON Ved hvert byggs hovedinngang monteres ringeklokketablå og callinganlegg med monitoroveråkning til hver leilighet. Hoveddørens dørlås kan fjernbetjenes fra hver leilighet. Ved hver leilighets inngangsdør leveres ringeklokke. Inngangsdøren leveres med kikkehull. TILVALGSMULIGHETER Det vil bli gitt mulighet for individuell tilpassing og tilvalg. Tilvalgene gjelder overflater, fargevalg m.m. Selger vil i god tid før innredningsarbeidene starter komplettere tilvalgsmenyen med priser og frister for beslutninger. Det tas forbehold om at tilvalgsmuligheter vil bli begrenset etter som arbeidene skrider frem på byggeplassen. Utbygger vil i samarbeid med styret i borettslaget og arkitekten avklare hvilken type solavskjerming som kan brukes i boligene. Solavskjerming tilbys derfor ikke som tilvalg, men er noe den enkelte leilighetskjøper kan bestille innenfor de rammer som fastlegges av arkitekt og borettslagets styre. For tilvalg gjelder følgende: - Forskjellige fronter på kjøkkeninnredning og garderobeskap fra produktspekteret til utbyggerens valgte leverandør. - Mer innredning på kjøkken der hvor plassen tillater det. - Flere garderobeskap der plassen tillater det. - 2 forskjellige parkettyper i tillegg til standard - Annen type flis over kjøkkenbenk - Annen type flis på bad. - Flis på balkongene - Flere elektriske punkter og tlf-/ radio-/ tv-uttak. - Downlights i rom med nedforede himlinger - Skyvedørsgarderober

6 INNFLYTTING Det beregnes 16 måneder byggetid, beregnet fra byggestart. Antatt byggestart vil være vår/sommer Kjøperen vil motta orientering fra utbygger ca 3 måneder før antatt overtagelsesdag. Endelig fastsatt overtagelsesdag varsles kjøper 4 fire uker for overlevering. Hver kjøper vil ved overtagelse få tildelt FDV-dokumentasjon som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som er benyttet i leiligheten, og i tillegg adresselister med oversikt over kontaktpersoner-/firma som har forestått de forskjellige arbeider og leveranser. FORBEHOLD Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eller som følger av offentlige pålegg, uten at den generelle standarden forringes. ANDRE OPPLYSNINGER FELLESUTGIFTER Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter, hvor store kostnadene blir vil avhenge av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Se prislisten Normalt blir følgende kostnader inkluderes i felleskostnadene: - kommunale avgifter - årlig TV- avgift - vedlikehold av grøntanlegg, veier og plasser - snøbrøyting - utvendig vedlikehold av bygningene - forsikring av bygning - felles strøm - vaktmestertjenester - sameieutgifter - forretningsførsel - renter og omkostninger av felles gjeld. Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende generalforsamling. OMKOSTNINGER Kjøper må betale følgende i tillegg til kjøpesummen: - Tinglysningsgebyr for hjemmelsoverføring, kr 430,- - Gebyr for tinglysning av pantedokument, kr 430,- pr dokument - Attestgebyr for panteattest, kr 202,- - Eventuelt medlemskap i boligbyggelaget - Andelskapital, kr ,- BETALINGSPLAN Det forutsettes at forskudd på 10% av den totale kjøpesummen innbetales ved kontraktsinngåelse til meglers klientkonto. Rentene på innbetalt forskudd tilfaller utbygger, forutsatt at forbehold om forhåndssalg ikke blir gjort gjeldende. Den resterende del av kjøpesummen innbetales før overtagelse.

7 GARANTIER Leilighetene selges i henhold til Bustadoppføringslova. Utbygger stiller entreprenørgaranti iht. Bustadoppføringslovas bestemmelser. Videre stilles det sikkerhet for forskuddet på 10 %. Forskuddsgarantien gjelder frem til bygget overleveres kjøper. AREALANGIVELSER Arealene oppgitt i prospektet er angitt i bruksareal (BRA) som er leilighetens mål innvendig, innbefattet innvendige boder og vegger, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses P- rom i prislisten. Dette er leilighetens BRA areal fratrukket innvendige boder og veggene til disse. LIGNINGSVERDI Ligningsverdien er foreløpig ikke fastsatt da ligningsverdien fastsettes av Hobøl ligningskontor, og vil normalt være på ca % av førstegangs kjøpesum. BORETTSLAGET Prosjektet blir organisert som et borettslag tilknyttet Indre Østfold Boligbyggelag. Borettslaget er et selskap som eies av de som bor der. Andelseierne eier bygninger og tomt i fellesskap. Det er borettslaget som står ansvarlig for vedlikehold av fasader og fellesarealer, mens den enkelte andelseier selv besørger innvendig vedlikehold. Selskapet velger et styre som står for den daglige driften av borettslaget sammen med forretningsføreren Indre Østfold Boligbyggelag. Gjennom boligbyggelaget vil du som andelseier dra nytte av forsikringsordninger, telefon, strøm osv. FORRETNINGSFØRER Indre Østfold Boligbyggelag er valgt som forretningsfører. FORSIKRING Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring i det forsikringsselskapet som Indre Østfold Boligbyggelag har rammeavtale med. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring. MATRIKKEL Gnr. Bnr. i Hobøl kommune. Bruksnummer for eiendommen vil kunne endres i forbindelse med fradeling/sammenslåing og grensejusteringer. Seksjonsnummer for hver leilighet fastsettes i forbindelse med seksjoneringen. HEFTELSER Følgende heftelse vil påhvile seksjonene: Private rådighetsinnskrenkninger og andre heftelser:

8 Det vil bli etablert et borettslag med pliktig medlemskap og eget styre for andelene tilknyttet eiendommen, med vedtekter og husordensregler som eierne må rette seg etter. Utover dette de nødvendige, tinglyste erklæringer som sikrer innbyrdes adkomst, anlegg av ledningsnett m.m. slik disse fremkommer av grunnboksutskriften. REGULERING Tomten er del av reguleringsplan Knapstad Vestre. Reguleringsformålet er bolig og næring. Næring blir plassert i 1 etasje under boligblokkene. Næring og bolig har adkomst på hver sin side av bebyggelsen. Søknad om rammetillatelse ble godkjent i august Søknad om igangsettingstillatelse er planlagt innsendt så snart tilfresstillende salg er oppnådd. ADRESSE Adressen for første salgstrinn er Bjørneveien 30, mens andre salgstrinn er Bjørneveien 32. PRISER Leilighetsprisene fremgår av vedlagte prisliste. Det står selger fritt å endre prislisten for usolgte leiligheter, uten ytterligere varsel. MEGLERPROVISJON Megler har en fast provisjon per leilighet solgt i prosjektet. Provisjonen utgjør kr ,- + mva. Provisjonen betales av utbygger. FORBEHOLD Byggestart forutsetter tilstrekkelig forhåndssalg av leiligheter. Knapstad Vestre AS tar forbehold om at minst 50 % av leilighetene er solgt før byggestart Kjøpere vil før planlagt byggestart bli holdt underrettet om byggestart inntreffer iht. kontrakt, eller om forbeholdet blir gjort gjeldende. For det tilfelle at det måtte forekomme avvik mellom denne byggebeskrivelse og plantegninger, prospekt, nettannonse og/ eller annen fremstilling av prosjektet, er det byggebeskrivelsens innhold som er gjeldende. Dog vil de evt. endringer som tas inn i kjøpekontrakt og/ eller avtaler for tilleggsleveranser være overordnet denne byggebeskrivelsen. Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endringer av boligens areal eller liknende.

9 Selger forbeholder seg retten til å organisere parkering og boder på den måten som anses mest hensiktsmessig, for eksempel som en del av borettslaget fellesareal med dertil tilhørende bruksretter. Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at det ikke kan anses med presisjon som et kart, men en illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt. Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse. Endringer kan inntreffe.. Selger står fritt til å endre leilighetsnummer i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om eventuell endring av antall eierseksjoner i bygningene. Ved fremtidige behov for reseksjonering forplikter hver kjøper seg til å medvirke til reseksjoneringens gjennomføring ved at han/hun undertegner på begjæring om reseksjonering. VIDERESALG FØR LEVERING Salg av kontraktsposisjonen er kun tillatt etter godkjenning fra selger. Selger kan uten nærmere begrunnelse nekte slik godkjenning. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til kjøper. Eventuelle bud forutsettes inngitt på selgers standard budskjema som er utarbeidet for prosjektet. Ved inngivelse av kjøpetilbud gjelder best i tid (prisen er fastsatt). Det forutsettes at budgiver har satt seg inn i prosjektets standard kontraktsformular før inngivelse av bud. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m.. Videre har selger anledning til å avvise bud fra interessenter som måtte motsette seg å anvende, eller kreve endringer i, standard kjøpekontrakt. Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn, hvis interessent mot formodning ikke ønsker tinglysning av skjøte, må det tas forbehold om dette i kjøpekontrakten. Eventuell endring krever utbyggers samtykke. Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmegler er underlag Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om evt. transaksjoner som kan vekke mistanke om brudd på Lov om hvitvasking. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospekt.

Helsebanken Panorama, Ålgård

Helsebanken Panorama, Ålgård Helsebanken Panorama, Ålgård BYGGEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen og plantegningene.

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Konstruksjon Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål. Etasjeskillere utføres i betong eller betongelementer.

Konstruksjon Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål. Etasjeskillere utføres i betong eller betongelementer. Solhøgda, Bryne LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen og vedlagte romskjema, er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom Leveransebeskrivelsen

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Borettslag Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Innhold: Byggebeskrivelse Eiendommen fra A til Å Driftsbudsjett Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 1 2 BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

Grefsen. 11 nye leiligheter i Kjelsåsveien 49 L

Grefsen. 11 nye leiligheter i Kjelsåsveien 49 L Grefsen 11 nye leiligheter i Kjelsåsveien 49 L 1 2 3 4 Landlig idyll nær byen Kjelsåsveien 49L vil bestå av 11 leiligheter. Under Grefsenåsen ble det tidlig i 1850-årene oppdaget helsebringende vannkilder,

Detaljer

EGEN HAVE. Bo midt i byen med. 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle.

EGEN HAVE. Bo midt i byen med. 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle. Bo midt i byen med EGEN HAVE 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle. Hjertnes Eiendom AS Rådhusgata 11 3211 Sandefjord Tlf.: 33 45 41 00 Kontakt Pål Badski mobil:

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6 H A M R E S A D E HAMRESADE TRI 2 BYGG 6 1 REKREASJO OG AKTIVITET Hamresanden er det nærmeste vi kommer et nasjonalsymbol for sommer, sol og ferie. Stranden, rekreasjonsområdet og campingplassen er én

Detaljer

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA 22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA Ja takk, begge deler! En leilighet i Vennesla sentrum gir deg det beste av to verdener. Du har nærheten til ei travel bygate med butikker, bank, kontorer, kulturhus

Detaljer

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN BO i NYDALEN Nydalen har et historisk sus over seg. På 1800-tallet lå fabrikkene og møllene tett langs elva. Stedet var et viktig industrisenter med

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33. Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33,

Detaljer

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme NydaleN Nydalen i Oslo har de siste 20 årene vært gjennom store forandringer. Fra å være et industriområde er det nå en levende bydel langs Akerselva.

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN Denne utsikten til frokost på balkongen? VELKOMMEN TIL LILLOHØYDEN Selvaag Boligs nye prosjekt Lillohøyden ligger sentralt på et høydedrag

Detaljer

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen Storøya Tett på naturen 1 TORØYA STORØYA Tett på naturen Tett på naturen STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen 2 Storøya Tett på naturen Storøya Tett på naturen 3 STORØYA Fornebulandet er

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN.

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN. STRAUMEHAGEN SUTALAUSE SUTALAUSE STRAUME HAGEN Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt Salgsoppgave STRAUMEHAGEN Utbygger/selger Utbygger

Detaljer

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser.

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser. Kontaktperson Terje Chr. Svenkerud Telefon: 970 76 984 Ydalir Eiendom AS Gml. Trysil veg 4 2407 Elverum Org.nr.: 959 360 987 Utbygger Ydalir Eiendom AS, org.nr. 959 360 987 Adkomst Se kart. Bebyggelsen

Detaljer