SALGSOPPGAVE LOGGEN BRYGGE - TVEDESTRAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGSOPPGAVE LOGGEN BRYGGE - TVEDESTRAND"

Transkript

1 SALGSOPPGAVE LOGGEN BRYGGE - TVEDESTRAND Illustrasjonsbilde - minre endringer kan forekomme

2

3 INNHOLD Nøkkelinformasjon Situasjonskart Reguleringsplankart Reguleringsbestemmelser Byggebeskrivelse Bygningstegninger Nabolagsprofil Budskjema Notater 3 4

4 NØKKEL INFORMASJON Oppdragsnr: Loggen Brygge - 20 prosjekterte leiligheter Adresse: Nyvei 15, 4900 TVEDESTRAND Matrikkel: GNR. 74, BNR. 244 / 247 og GNR. 59 BNR. 161 i TVEDESTRAND Kommune. Utbygger: Loggen Brygge AS Hovedentreprise: Veidekke Agder Priser: Fra kr ,- til kr ,- + off. omk. Bud under oppgitt pris vil ikke bli akseptert. Adkomst: Ta av fra E-18 mot Tvedestrand sentrum. I kryss på nivå med "Tjenna" tar man til høyre mot havna og Tvedestrand fjordhotell. Loggen Brygge befinner seg på venstre side av indre fjord, med adresse Nyvei. Leilighetene er tilgjengelige med heis og trapp fra hovedinngang på bakkeplan. Beliggenhet: Vakker beliggenhet i sørlandske omgivelser med bevaringsverdig trehusbebyggelse, bokstavelig talt på bryggekanten, med kort gangavstand til Tvedestrands indre havn, og alle sentrumsfasiliteter. Alle leiligheter er vestvendte og har meget gode solforhold med sol til sen kveld og sjøutsikt. Kort vei til Tvedestrands praktfulle skjærgård og hyggelige øysamfunn, som Lyngør, Sandøya, Askerøya og Borøya. Ca. 10 min. kjøring til Nes Verk Golfpark, en av Norges flotteste golfbaner. Tomt: Felles eiertomt, ca. 850 kvm, inkludert parkeringsareal på ca. 400 kvm på nordøstsiden av veien. Tomten tilhørende sameiet vil bli opparbeidet i sin helhet med bl.a. beplantning, gangarealer og brygger. Byggetid/overtakelse: Byggestart var 29. april 2013, og leilighetene er planlagt klare for innflytting ca juni Det tas forbehold om forsinkelser utenfor utbyggers kontroll. Arealer: P-rom fra 47,2 kvm til 113 kvm. Bruksareal fra 51,9 kvm til 115 kvm. Bruttoareal fra 56,1 kvm til 129,5 kvm. Innhold: Alle leiligheter har fjordutsikt og kveldssol, romslige stuer og terrasser. I tillegg til bod eller skap inne i leiligheten får de fleste leilighetene også egen sportsbod i kjeller eller i parkeringsanlegg. Plantegninger pr. etasje finner du lenger bak i prospektet. Plantegning for hver enkelt leilighet utleveres på forespørsel, eller lastes ned på FINN.no eller Loggen Brygges hjemmeside: Standard: Gjennomgående høy standard, bl.a. utstrakt bruk av eikeparkett og fliser. Kjøkkeninnredninger fra Sigdal. Balansert ventilasjon med avtrekk fra kjøkken og bad. Porttelefon med automatisk portåpner i hver leilighet. Se forøvrig byggebeskrivelse lenger bak i prospektet. Tilvalg: Det er muligheter for tilvalg, se byggebeskrivelsen. Tilvalg skjer etter direkte avtale mellom kjøper og utbygger eller underleverandør, og faktureres direkte til kjøper fra utbygger. Oppvarming: Vannbåren varme med radiatoranlegg og elektriske varmekabler i bad. Vannbåren gulvvarme i oppholdsrom som tilvalgsmulighet. Noen leiligheter vil få mulighet til å velge gasspeis som tilvalg. Energiattest: Vil bli utarbeidet etter ferdigstillelse. Byggemåte: Bygningen utføres med bærekonstruksjon i betong, elementer, tre og stål. Fasadeveggene utføres dels med bindingsverk, dels med stål og betong isolert med mineralull. Utvendig er veggene hovedsakelig pussede flater eller kledt med panel og plater. Parkering: Parkeringshus med 37 parkeringsplasser i to plan; en halv etasje ned i bakken og en halv etasje opp. Senere, i et byggetrinn to, tas det sikte på å bygge ca.10 leiligheter over parkeringshuset. Det blir bygget sportsboder i tredje etasje, med heis fra parkeringsplan. Pris pr. parkeringsplass kr ,-. Brygge: Bryggeplass kan kjøpes i felles bryggeanlegg, pris kr ,- for 2,5 bryggemeter. Rett til bryggeplass vil bli tinglyst i tilknytning til leiligheten. Det vil bli totalt 20 bryggeplasser. Vei, vann og kloakk: Eiendommen vil bli tilkoblet offentlig vann- og kloakknett.

5 Offentlige forhold/regulering: Eiendommen er omfattet av reguleringsplan for Del av Labakken, sist revidert , se lenger bak i prospektet. Eiendommen ligger i område regulert til byggeområde for forretning/kontor/bolig. Rammetillatelse for prosjektet er innvilget. Heftelser/servitutter: Leilighetene leveres fri for pengeheftelser, med unntak av lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført. Betalingsbetingelser: Fullt oppgjør i henhold til oppgjørsoppstilling fra megler skal være disponibelt på meglers klientkonto pr. overtakelsesdato. Kjøper må enten stille bankgaranti for sine kontraktsforpliktelser på 10 % av kjøpesummen, eller innbetale 10 % av kjøpesummen i depositum. Selger mottar renter av oppgjør fra og med overtakelsesdato til og med dato for utbetaling av oppgjør. Renter av depositum tilfaller kjøper. Kontraktsforhold/garantier: Kontraktsforholdet reguleres av Bustadoppføringslova.Selger stiller bankgaranti i henhold til Bustadoppføringslovens 12. Selger tar forbehold om at alle nødvendige offentlige og private tillatelser vil bli gitt før prosjektet igangsettes. Boplikt: Leilighetene er helårsboliger, men er ikke underlagt boplikt. Brukstillatelse: Ferdigattest skal så langt som mulig foreligge ved overtakelse. Dersom leiligheten er ferdigstilt innvendig, kan den evt. overtas dersom det kun foreligger midlertidig brukstillatelse, f.eks. dersom noe utomhusarbeider ikke er gjennomført. Kommunale avgifter/eiendomsskatt: P.t. ikke fastsatt. Felleskostnader: Fellesutgifter er budsjettert til ca. kr. 25,- pr kvm pr. måned. Beløpet vil bl.a. dekke forsikring, felles strøm, renhold av fellesarealer, avsetninger til vedlikehold, vaktmester-tjenester og forretningsførsel. Utleiemuligheter: Det er ikke noe forbud mot utleie av leilighetene, og det kan påregnes gode leieinntekter i sommersesongen. Ligningsverdi: Vil bli fastsatt etter ferdigstillelse. Forsikring: Utbygger holder eiendommen forsikret frem til denne overtas av styret i sameiet. Vi tilbyr 2 måneders gratis innboforsikring i Gjensidige. Forsikringen er uten forpliktelser, og fungerer bl.a. også som flytteforsikring. Kontakt megler for mer informasjon. Kjøpers omkostninger: Offentlige omkostninger er totalt kr ,- pr. leilighet, nærmere spesifisert: - Dokumentavgift til staten kr ,- (2,5 % av andel av tomteverdi) - Tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,- - Tinglysnings- og attestgebyr pr. obligasjon kr 697,- Det tas forbehold om endringer av offentlige gebyrer/andre omkostninger. Hva er en eierseksjonsleilighet? For at en bolig skal være en eierseksjon må det være tinglyst en oppdelingsbegjæring som angir hvor mange boliger (og eventuelt andre lokaler) eiendommen er oppdelt i. For hver seksjon vil det bli fastsatt en sameiebrøk som angir seksjonseierens eierandel i sameiet. Brøken beregnes ut fra leilighetens andel av det totale bruksarealet for alle leilighetene i sameiet. Et eierseksjonssameie er ikke en juridisk person som eier noe eller skylder noe, slik som borettslagene og aksjeselskapene. Hver seksjon får tildelt eget grunnboksblad. I dette sameiet vil det bli det totalt 20 eierseksjonsleiligheter. Lovbestemmelser vedr. eierseksjoner finner du i en egen lov, Lov om Eierseksjoner. Hvitvasking: Iht Lov av 6 mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å melde fra ved mistanke om hvitvasking. Slik melding sendes Økokrim uten orientering til selger og kjøper. Finansiering: Prosjektert er godkjent for husbankfinansiering til meget gunstig rente. Kontakt megler for nærmere informasjon. Våre firmaer har en utstrakt forbindelse med flere låneinstitusjoner. Vi kan derfor være behjelpelig med å fremskaffe finansieringstilbud tilpasset ditt boligbehov. Budgiving: Kjøpetilbud bes gitt på eget budskjema vedheftet dette prospekt. Budgiver bekrefter ved sitt bud at dette prospekt med vedlegg er mottatt og lest. Opplysninger i prospektet er godkjent av selger Produksjonsdato: 31. januar

6 Y Y X X Tvedestrand kommune Kart Målestokk 1:1000

7

8

9

10

11

12

13 BYGGEBESKRIVELSE Prosjekt : Loggen Brygge, 4900 Tvedestrand Dato: 31. januar 2014 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid denne byggebeskrivelsen som er retningsgivende. Vi tar forbehold om myndighetenes endelige godkjennelse av detaljene ved prosjektet. Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet og salgs-prospekt kan vise forhold som ikke er med i leveransen,- som møblering, hvitevarer, tepper, garderobeinnredning, fargevalg, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, f.eks. fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, markiser, beplantning etc. Videre kan vindusplasseringen i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av den arkitektoniske utformingen av bygget og krav til bl.a. brannsikkerhet. KONSTRUKSJON Bygningen utføres med bærekonstruksjon i betong/-elementer, tre og stål. Utvendige vegger utføres dels med bindingsverk, dels med stål og betong isolert med mineralull. Fasadene blir betongflater, panel og fasadeplater. Rekkverk oppføres i tre/glass/stål/aluminium i henhold til forskriftene. Balkongdekker, terrasser og utvendige ganger med overbygget tak er å anse som utvendige konstruksjoner. Mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på gulvflaten etter regnvær. Takterrasser isoleres og får gulv av impregnert tre. Innvendige vegger oppføres med stålstendere kledd med gipsplater og isoleres med mineralull. Vegger i våtrom blir flislagt. Leilighetsskillevegger blir i hovedsak betong, men vil enkelte steder være lydvegger av gips og stål. Innvendig himling vil bestå av betongelementer med synlige v-fuger. Yttertak blir isolert og dekket med tegl/takpapp/membran. Det blir utvendige og innvendige taknedløp. STANDARD INNVENDIG BEHANDLING SOVEROM, STUE, ENTRE, KJØKKEN Gulv: 3-stav eikeparkett. Vegger og himling : Malte overflater EVENT. BOD I LEILIGHET Gulv: Parkett Vegger og himling: Malte overflater NEDFORET HIMLING / INNKASSING Tekniske rørføringer vil i varierende grad bli montert i taket og langs vegger. Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak innkassinger og som helt eller delvis nedforede himlinger av T-profil/ systemhimling i bod og fellesganger. Nedforinger/innkassinger i oppholdsrom kan forekomme som en følge av rør og kanalføringer, og vil bli utført med gipsplater. Disse vil bli overflatebehandlet som en del av overflaten der konstruksjonen blir montert. UTSTYR KJØKKEN Kjøkkeninnredning leveres fra Sigdal, type Capri. Antall skap i henhold til egen kjøkkentegning. Det leveres perspektiv- og plantegning for hver enkelt leilighet fra Sigdal. Det leveres oppvaskbenk med stålbeslag og det avsettes plass med opplegg for oppvaskmaskin. Hvitevarer leveres ikke. GARDEROBE Garderobeskap leveres med hvite folierte fronter. Det leveres 1 meter skap med høyde 2.10 m pr. seng iht. plantegning. Det leveres skapinnredning i gang/entre kun i de leilighetene der garderobeskap erstatter innvendig bod (se tegning). INNVENDIGE DØRER Hvite dører med hvite karmer leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Stål dørvridere.

14 BAD Bad vil bli levert som prefabrikkert kabin. Enkelte vil bli plassbygd. Det monteres dusjvegger, eller dusjhjørne med dusjarmatur på vegg. Det er avsatt plass for vaskemaskin og tørketrommel i egen nisje. Det forutsettes kondenstørketrommel. Det leveres underskap med hvite glatte fronter og nedfelt servant, vegghengt toalett, speil og lys list. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse. Synlige rør langs vegg til WC og vask, samt rør/avløp i underskap kan forekomme. Det blir grå keramiske fliser på gulv, og hvite keramiske fliser på veggene. VINDUER / TERRASSEDØRER Vinduer og terrassedører leveres etter Husbankens energikrav i PVC,- hvite innvendig og etter arkitektens fargevalg utvendig. HOVEDINNGANGSDØR TIL LEILIGHET Hovedinngangsdør leveres med FG-godkjent sikkerhetslås og kikkhull i fabrikkmalt utførelse. GULVLISTER / GERIKTER I rom med eikeparkett leveres gulv eikelister, ellers lakkert/malt fra fabrikk. Alle utforinger/gerikter rundt vinduer og dører leveres ferdig lakkert/malt fra fabrikk. Taklister leveres ikke. SANITÆR Det monteres ettgreps blandebatteri og opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk. Opplegg for vaskemaskin i nisje på bad. Det blir felles varmtvannsbereder i teknisk rom med energimålere i hver leilighet på tappevann og oppvarmingsvann. Det leveres rør-i-rør system for varmt og kaldt vann. Koplinger legges i hovedsak over himling i bad. OPPVARMING Vannbåren varme med radiatoranlegg og elektriske varmekabler i badegulv. Vannbåren gulvvarme i oppholdsrom som tilvalgsmulighet. Noen leiligheter vil få mulighet til å velge gasspeis som tilvalg. TV/ RADIO/ TELEFON Det blir tilrettelagt for bredbånd og fasttelefon med 1 stk. TV/ radio/ telefon uttak i hver leilighet. TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Endelig plassering av disse bestemmes av hva som er hensiktsmessig og nødvendig. Vertikale føringsveier og sjakter kan bli endret noe i plassering og størrelse når endelige tekniske tegninger er klare. DIVERSE UTSTYR Brannslukningsutstyr og røykvarsler i henhold til forskrifter. TEKNISKE ANLEGG VENTILASJON Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning i hver enkelt leilighet. ELEKTRISK Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i leiligheten, bortsett fra fremføringer til lys og stikk under overskap på kjøkken og i innvendige boder. Enkelte steder langs lydvegger kan det bli lagt synlige anlegg/kabler. Antall elektriske punkt iht. NEK Alle elektriske punkt er plassert på vegg. Takpunkt monteres ikke.elektriske varmeovner med termostat på soverom. Varmekabel på bad. Motorstyrt garasjeport ved innkjørsel til felles garasjeanlegg med fjernstyrt portåpner. FELLESAREAL INNGANG Hovedinnganger til leilighetene ligger i 1. etasje med innvendig trapp og heis som går til de øvrige etasjer.det leveres fliser på gulv i trapperom og trapper. Svaleganger leveres i brettskurt betong. I felles korridorer og inngangsparti hvor det er nødvendig med nedforing, leveres det T-profil/systemhimling. Postkasser plasseres ute ved hovedinngang. Avfallsrom blir plassert i eller ved parkeringsanlegg. HEIS Leilighetene er tilgjengelige med heis og trapp fra hovedinngang på bakkeplan.

15 TRAPPER/ TRAPPEROM/ KORRIDOR Prefabrikkerte trapper i betong eller stål med fliser og malte vegger. Undersiden av trappeløp og repos i betong eller stål. Eventuelle nedforinger leveres som T-profil/ systemhimling. PARKERINGSHUS Gulv, vegger, himling: Ubehandlet betong Laveste frie etasjehøyde ca. 2,1 meter. Stedvis langs vegger i kjøresoner og langs vegger på deler av biloppstillingsplassene, kan høyden være lavere. Adkomst med bil fra gatenivå inn på ned/oppkjøringsrampe. Lys monteres i tak. P-PLASSER Leiligheter som selges med garasje, får sin egen parkeringsplass i felles garasjeanlegg. Ventilasjonssystem for garasjeetasjen leveres iht. forskriftene. BÅTPLASSER Det vil bli solgt båtplasser i felles bryggeanlegg. Se prisliste for nærmere opplysninger om båtplass. UTOMHUSARBEIDER Endelig utomhusplan er ikke ferdig prosjektert. Fellesområder vil bli utført med grus/asfalt/betong/tre, samt noe beplantning. Lekeplass etableres når hele utbyggingen er ferdig. Adkomst til trapperom og innganger i 1. etasje vil bli asfalt, heller og belegningsstein. BODER I tillegg til bod eller skap inne i leiligheten får samtlige leiligheter også 1 stk. sportsbod i parkeringsanlegg. Hver bod leveres med vegger av betong/netting/gips/tre og låsbar dør. Overflater leveres ubehandlet. TILVALGSMULIGHETER Avhengig av byggearbeidenes fremdrift, kan den enkelte kjøper få mulighet til å variere standarden på sin leilighet. Det vil bli utarbeidet en kundemappe med tilvalgmuligheter og tidsfrister. LIVSLØPSSTANDARD Alle leilighetene er tilrettelagt for livsløpsstandard. INNFLYTTING Forventet ferdigstillelse/ innflytting er juni Førvisning, overtakelse og innflyttingsdato avtales med hver enkelt kjøper. FORBEHOLD Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om selgers rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige,- uten å forringe den generelle standard. Selger står for fordelingen av p- plasser, boder og båtplasser. Prospekt og annet salgsmateriale med bilder etc. er kun illustrasjoner. Viste beplantninger, blomster, innredninger, hvitevarer, tepper og møbler, samt annet tilbehør på fasader og inne i leilighetene utover det som er beskrevet i denne byggebeskrivelsen leveres ikke. Leveranser som er en del av prosjektet kan ikke byttes i produkter fra andre leverandører. Kunden har ikke anledning til å gjøre egne arbeider i leiligheten før denne er overtatt. Sjakter og føringsveier for VVS-anlegg er inntegnet og kan medføre at det blir innkassinger i tak og langs vegger. Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen. PORTTELEFON Det monteres ringetablå ved hovedinngangsparti og automatisk portåpner i hver leilighet. TERRASSER/ BALKONGER Det leveres impregnert trevirke på gulv, og forskriftsmessig rekkverk i glass/stål/aluminium på terrasser og balkonger.

16 Nabolagsprofil Nyvei 15 TILHØRIGHET Kommune Grunnkrets Kirkesogn Tvedestrand Tvedestrand Sentrum Tvedestrand STEDER I NÆRHETEN Grønland Sagesund Nesgrenda Krokvåg 4.1 km 5.2 km 7.4 km 9.6 km TRANSPORT VARER/TJENESTER Kristiansand Kjevik 87.7 km Grisen Storsenter Saltrød Senter 1.3 km* 20.9 km Vegårshei Tangenbakken 24.3 km 0.3 km* Kiwi Tvedestrand Matkroken Kilsund Vitusapotek Tvedestrand Apotek 1 Tvedestrand 0.5 km* 11.8 km 0.5 km* 1.3 km* Tvedestrand Vinmonopol Arendal Vinmonopol 0.5 km* 25.6 km SPORT Lyngmyr fotballbaner Lyngmyrhallen Atletix Treningssenter Arendal Sport og Fitnessenter 0.8 km* 0.8 km* 23.9 km 25.6 km Kiwi Tvedestrand Coop Prix Tvedestrand Mix Nytorvet Kiosk Brygga Mat &Øl Uno-X Tvedestrand Shell Amtmannsvingen 0.5 km* 0.6 km* 0.5 km* 0.6 km* 1.3 km* 2.1 km SKOLER, BARNEHAGER Tvedestrand skole (1-7 kl.) Lyngmyr skole (8-10 kl.) Tvedestrand videregående skole Tvedestrand vgs. - Lyngmyrveien Villa Utsikten barnehage Skriverstua barnehage (2-5 år) Lyngbakken barnehage (1-5 år) 0.5 km* 0.8 km* 0.2 km* 0.7 km* 0.4 km* 0.5 km* 0.9 km DEMOGRAFI (Tvedestrand Sentrum gr.krets) 31% er gift 26% er barnefamilier 20% har høyskoleutdanning 21% har inntekt over % eier sin egen bolig 8% eier hytte 55% bor i enebolig 30% av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Estate - Meglerhuset Arendal AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kartene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright Eiendomsprofil AS 2013

17

18

19

20

21

22 KJØPETILBUD Jeg/vi gir herved bindende bud i overensstemmelse med prospekt datert / følgende prosjekterte leilighet: 201_ på Leilighet nr. i Boligsameiet Loggen Brygge Gnr 74 Bnr 244 i Tvedestrand Kommune - Kjøpesum Kr. Kroner + offentlige omkostninger: Dokumentavgift til staten kr ,- (2,5 % av andel av tomteverdi) Kr. 525,- i tinglysingsgebyr for skjøtet. Kr. 697,- i tinglysings-/attestgebyr pr. tinglyst panterettsdokument. Det tas forbehold om endringer av offentlige gebyrer. Betalingsbetingelser: Alternativ 1: Undertegnede utsteder garanti eller tilsvarende fra finansinstitusjon til kjøper for rett oppfyllelse av avtalen, i henhold til bufl. 46. Garantien skal lyde på 10 % av kjøpesummen. Garantien skal overleveres megler senest innen 2 uker etter undertegning av kjøpekontrakt. Alternativ 2: 10 % depositum av kjøpesummen innbetales ved kontraktsunderskrift Resterende oppgjør innbetales pr. avtalt overtakelsesdato. Renter av depositum tilfaller kjøper. Ved kontraktsunderskrift utsteder en garanti eller tilsvarende fra finansinstitusjon til kjøper for rett oppfyllelse av avtalen, jfr. bufl. 12. Tilleggs-/endringsarbeider etter avtale med kjøper faktureres fortløpende. Navn kjøper 1: Adresse: E-post: Telefon (arbeid): Navn kjøper 2: Adresse: E-post: Telefon (arbeid): Fødsel/pers.nr.: Postnr./sted: Telefon (privat): Telefon (mobil): Fødsel/pers.nr.: Postnr./sted: Telefon (privat): Telefon (mobil): Budet er bindende frem til: dag den / 201_ kl. Jeg/vi er klar over, at dette budet er bindende, dersom det ikke er tatt spesielle forbehold. Et avgitt bud kan ikke trekkes tilbake. Dersom det ikke er satt spesiell akseptfrist nedenfor, står budet i en rimelig tid for selger til å vurdere dette. Hvis budet aksepteres, er det inngått en bindende avtale. Videre er jeg/vi inneforstått med, at selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud, uten nærmere begrunnelse. Jeg /vi bekrefter å ha lest prospektet for eiendommen, samt tilhørende vedlegg. Sted: dato: / 201_ Byderens underskrift Byderens underskrift Kjøper tar/tar ikke (stryk det som ikke passer) forbehold om godkjennelse som låntaker i Husbanken Ovenstående bud aksepteres på vegne av selger, etter fullmakt: Sted: dato: / 201_ kl.. Meglers underskrift og stempel

23 NOTAT

24 Meglerhuset Arendal AS Vestregate 3, Postboks 321, 4836 Arendal, Tlf/fax / , E-post: i samarbeid med: Advokat Esben Apland MNA Kirkekleiva 2, Postboks 103, 4902 Tvedestrand, Tlf/fax /

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Borettslag Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Innhold: Byggebeskrivelse Eiendommen fra A til Å Driftsbudsjett Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 1 2 BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

Helsebanken Panorama, Ålgård

Helsebanken Panorama, Ålgård Helsebanken Panorama, Ålgård BYGGEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen og plantegningene.

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER 1. august 2014.

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER 1. august 2014. TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER 1. august 2014. 2 Innholdsfortegnelse: Side 7 Grøntplan/uteområde Side 11 Ringhøyden Etasjeplaner Plantegninger Side 57 Leveransebeskrivelse Side 61 Nøkkelinformasjon 3

Detaljer

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA -

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA - GMORGS PLSS - GRÜNERLØKK - GMORGS PLSS, GRÜNERLØKK VELKOMMEN TIL GMORGS PLSS. STEDET SOM VIL GI DEG GODE MINNER OG OPPLEVELSER FOR LIVET. HER OR DU SENTRLT PÅ GRÜNERLØKK MED LT V FSILITETER I UMIDDELR

Detaljer

EGEN HAVE. Bo midt i byen med. 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle.

EGEN HAVE. Bo midt i byen med. 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle. Bo midt i byen med EGEN HAVE 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle. Hjertnes Eiendom AS Rådhusgata 11 3211 Sandefjord Tlf.: 33 45 41 00 Kontakt Pål Badski mobil:

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

Grefsen. 11 nye leiligheter i Kjelsåsveien 49 L

Grefsen. 11 nye leiligheter i Kjelsåsveien 49 L Grefsen 11 nye leiligheter i Kjelsåsveien 49 L 1 2 3 4 Landlig idyll nær byen Kjelsåsveien 49L vil bestå av 11 leiligheter. Under Grefsenåsen ble det tidlig i 1850-årene oppdaget helsebringende vannkilder,

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk.

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. flott leilighetsprosjekt på solsiden av Sankthanshaugen. 42 selveierleiligheter fordelt på to bygg. P-rom fra 45 til 136 m² BRA

Detaljer

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33. Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33,

Detaljer

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand Jessheim, 2, 3 og 4-r eierleiligheter Aktiv Eiendomsmegling Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand inn til sentrum. Carport og balkonger. KVERNDALEN TERRASSE / ULLENSAKER Eiendomsmegler

Detaljer

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Morvikparken- byggetrinn 2 Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN.

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN. STRAUMEHAGEN SUTALAUSE SUTALAUSE STRAUME HAGEN Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt Salgsoppgave STRAUMEHAGEN Utbygger/selger Utbygger

Detaljer

plantegninger etasjeplaner

plantegninger etasjeplaner vedlegg: nøkkelinfo etasjeplaner plantegninger byggebeskrivelse vedtekter Nøkkelinfo om prosjektet Adresse: Betegnelse: Gnr. 501, Bnr.797 og Gnr.507, Bnr.2353 i Arendal kommune Eier: Galtesund Panorama

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

Haugbro Terrasse 98-124

Haugbro Terrasse 98-124 Haugbro Terrasse 98-124 1 Selger / utbygger: Foretak: Villa Utvikling AS Adresse: Mosseveien 207 Organisasjonsnummer: orgnr. 981602781 Ansvarlig megler: Joacim Johansen / Mobil: 93 49 43 26 Aveny Eiendomsmegling

Detaljer

plantegninger etasjeplaner

plantegninger etasjeplaner vedlegg: nøkkelinfo etasjeplaner plantegninger byggebeskrivelse vedtekter Nøkkelinfo om prosjektet Adresse: Kystveien 2, 4841 Arendal Betegnelse: Gnr. 507 Bnr. 2353 i Arendal kommune Eier: Galtesund Panorama

Detaljer