REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE"

Transkript

1 REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle opplysningene er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standard i nevneverdig grad. Det tas forbehold om uforutsette pålegg fra myndighetene. Mindre endringer som måtte bli funnet hensiktsmessige i forbindelse med nærmere detaljering av prosjektet samt gjennomføring av byggesaken må påregnes. Vindusstørrelse/-form og plassering i den enkelte rekkehusleilighet kan avvike noe fra plantegningen som følge av tilpasning av tekniske løsninger, offentlige forskriftskrav og den arkitektoniske utformingen av bygget. Perspektivtegninger i prospektet er illustrasjoner, og kan avvike fra leveransebeskrivelsen. På de enkelte møbleringsplanene vises forslag til plassering av møbler og utstyr. Dette er ikke med i leveransen. Rekkehusene over tre etasjer tilbys som standardleveranse med delvis overbygd takterrasse (se tegninger i prospekt). Kjøper kan innenfor en begrenset tidsperiode (avhengig av fremdrift for den enkelte husrekke) mot et tillegg velge innbygd «loftstue» (se tegninger for alternativ løsning i prospekt, og priskonsekvens i prisliste). Kjøper kan ikke endre fasaden på de to alternative løsningene (delvis overbygget takterrasse (standard) eller innbygd loftstue (tilvalg). For rekkehus over tre etasjer: Pga. takisolasjon for underliggende rom blir takterrassen liggende høyere enn gulv i trapperom (/evt. loftstue) i 3.etg. Det blir derfor trinn opp til takterrasse fra trapperom i 3.etg (gjelder både i situasjonen ved delvis overbygd takterrasse, og ved evt. innbygd loftstue (tilvalg)), se for øvrig tegninger i prospekt. Leveransebeskrivelse Nordviken Rekkehus trinn 2 (felt B6) Side 1

2 Fremtidig eier(e)/bruker(e) av «Arcusbygget», Komb 5 og gnr/bnr 1/986 gis adkomstrett til sine respektive eiendommer over tomta som blir fradelt til dette boligsameiet. Rettigheten vil kunne bli tinglyst på tomta til dette boligsameiet. Situasjonsplan i prospekt viser en mulig adkomstveg, denne kan bli noe justert avhengig av kommunal godkjenning. Prosjektet byggemeldes i henhold til Plan og Bygningsloven av 27. juni 2008 (med endringer ) og Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 10. UTOMHUS Det må påregnes at utomhusarealene ikke er ferdigstilt ved overlevering dersom denne finner sted vinterstid/tidlig vår. I så tilfelle vil utomhusarealene bli ferdigstilt så snart som mulig etter overlevering. Hagearealet utenfor terrasseplattingene på plan 1 vil bli seksjonert som fellesareal. Kjøper plikter å rette seg etter de forholdsregler som blir satt vedr. beplantning og vedlikehold av grøntareal/fellesarealer. Plenarealer blir tilsådd. Det blir plantet hekk (type søtmispel eller lignende, høyde ca. 30 cm). Omfang av hekkbeplantning og skillevegger er vist på illustrasjoner. Areal med fast dekke vil bestå av asfalt, med innslag av belegningsstein foran inngangsparti. Terrasser og balkonger leveres med trykkimpregnerte terrassebord. Dette gjelder også på takterrassene for de rekkehusene som har dette. Det monteres moderne og tidsmessig utebelysning ved inngang til hvert rekkehus (ett lyspunkt), samt på fasade mot hagen (ett lyspunkt). Disse lyspunktene styres via bryter montert på innvendig side i rekkehusene. Det leveres 1 stk. frostfri utekran på inngangsside. Postkasser blir montert på fellesstativ ved innkjøring til rekkehusfeltet. Selger forbeholder seg retten til å foreta tilpasninger og/eller endringer i forhold til det som er rammesøkt på utomhusarealene. Avfallsstasjon (type Molok eller tilsvarende) og felles gjesteparkeringsplasser blir etablert ved innkjøring til boligtunet (se utomhusplan). Veier og gangareal blir primært asfaltert, men innslag av annet dekke vil kunne bli opparbeidet der det er hensiktsmessig av hensyn til miljø og trivsel i utearealene. Felles uteoppholdsarealer blir tilsådd og beplantet. Utomhusplan vist i prospekt er retningsgivende for løsninger og kvaliteter ved utomhusanlegget. Nødvendige endringer og tilpasninger kan forekomme ved detaljprosjektering av utomhusanlegget. Det blir etablert belysning ifm. interne veg- og fellesarealer på området. Carport Alle boliger blir levert med én biloppstillingsplass i carport (delvis åpen). Rekkehusleiligheter på 98 m2 får carport i fellesanlegg. Større rekkehusleiligheter får carport direkte ved inngangspartiet. Laveste fri takhøyde i carport er ca. 210 cm, og leveres med ett uttak for strøm. Gulv i carporter leveres som asfalt. Det vil bli vurdert å levere spilekledning som avgrensning på endevegg der carporten fremkommer som ytre konstruksjon på en husrekke, samt som avgrensning på fellescarportene. Spilekledning/vegg på øvrige carporter inngår ikke i leveransen. Sportsbod Alle boliger leveres med en sportsbod på boligens inngangsside. Boden leveres med støpt gulv og ett innvendig lyspunkt samt uttak for strøm. Boddøren har likelåsende sylinder som hoveddør på bolig. Sportsboden er uinnredet (synlig bindingsverk fra innside). Fjernvarmebod Det blir bygd bod i tilknytning til carportanlegget sentralt på tunet (markert med «FV» på utomhusplan). Her plasseres fjernvarmeveksler for området, og det blir rørforgreining under bakken videre herfra ut til de enkelte rekkehusene. Leveransebeskrivelse Nordviken Rekkehus trinn 2 (felt B6) Side 2

3 BYGNINGSKONSTRUKSJONER Grunn- og fundamenter Armert ringmur med radonsperre og støpt betongplate. Selve platen er oppbygd av avrettet kultlag, isolasjon av 25 cm isopor eller lignende, plastfolie og armert betong. Betonggulvet blir delt i lydskillet mellom boligene. Gulv i carport leveres med asfalt. Gulv i sportsbod utføres med betong. Bærende konstruksjoner Alle bærekonstruksjoner er primært av tre, men stål kan bli benyttet der dette er hensiktsmessig. I himling i 1.etg vil det måtte påregnes enkelte synlige, hvitmalte dragere for å ivareta laster fra 2.etg. Disse er vist med stiplet strek på hustypetegningene i prospekt. På salgstidspunktet er ikke boligene detaljprosjektert, plassering av dragere kan derfor avvike noe på illustrasjoner. Etasjeskiller består av gulvspon, bjelkelag, 10 cm isolasjon, nedforing og hvitmalt gips. Tak Takkonstruksjon i tre, isolasjonstykkelse jfr varmetapsberegning, og tekket med ett lag 4mm Derbigum eller tilsvarende. Enkelte rekkehus bygges med takterrasse (disse leveres med trykkimpregnerte terrassebord). Rekkehusene har flate tak, og det blir innvendig taknedløp. Yttervegger Yttervegger utføres av bindingsverk i tre med isolasjon og utvendig kledning av trepanel med forbehandling (beis/maling) fra fabrikk og ett toppstrøk etter montering. Rekkehusene vil i hovedtrekk få stående panel i lys/hvit farge på nederste veggfelt, og liggende panel i mørk grå/svart farge på øvre veggfelt. Rekkehustype 5 får lys/hvit farge også på fasade som vender mot balkong i 2.etg. Lyd- og brannskillevegger mellom leilighetene. Innervegger Innervegger utføres med bindingsverk i tre (alternativt stålstender), isolert med 5 cm isolasjon, og kledd med gipsplater. Varme, brann og lydisolering Bygget skal generelt tilfredsstille gjeldende forskrifter hva angår isolering, brann og lyd (TEK10). Det monteres én røykvarsler i hver etasje, og et 6 kg brannslukkingsapparat ferdig montert i entre. Detaljprosjekteringen vil avklare hvorvidt rekkehusleilighetene over 3 etasjer leveres med sprinkling og/eller utfellbar rømningsstige montert fra takterrassen. Rekkverk Rekkverk på balkonger utføres av herdet glass med bæring av aluminium eller stål og håndløper av aluminium. På takterrasse vil tett parapet utgjøre deler av sikringshøyden. Sikring opp til krav iht. forskrift vil bli ivaretatt med håndløper av aluminium med bæring av aluminium eller stål. Alternativt med herdet glass dersom avstand mellom parapet og håndløper krever tiltak. Pipeløp Pipeløp (stålrørspipe) og ildsted (peisovn eller lignende) inngår ikke i standardleveransen, men kan leveres som tilvalg (rekkehustype 5 kan ikke leveres med pipe/peis). ROMBESKRIVELSE REKKEHUS Generelt Boligene leveres med innvendig takhøyde på ca. 250 cm i 1.etg, og ca. 240 cm i 2. og 3.etg. I deler av boligen kan det være behov for lokalt nedforet himling for fremføring av bl.a. ventilasjonskanaler. Her vil takhøyden kunne bli mindre, ca. 220 cm. Leveransebeskrivelse Nordviken Rekkehus trinn 2 (felt B6) Side 3

4 Som følge av mindre bevegelser i konstruksjonen vil man de første årene måtte påregne noen synlige riss, og utbedring av disse må påregnes av kjøper. Himlinger Alle himlinger utføres med gipsplater som skjøtsparkles og males hvite. Synlige dragere i himlinger må påregnes der dette er nødvendig. Gulv Gulv i tørre rom (stue, kjøkken, soverom, innvendig bod) leveres med 14 mm eikeparkett (mattlakkert fra fabrikk) og hvitmalte gulvlister med skjult spikring. Alternativt blir innvendig bod levert med vinylbelegg og sluk (dersom fjernvarmeveksler og hovedvanninntak blir plassert i boden). Entré leveres med keramiske, grå/mørkegrå fliser 30 x 60 cm, hvitmalte gulvlister med skjult spikring. På baderom leveres keramiske fliser 10x10 cm i mørk grå/svart farge. Det leveres vannbåren gulvvarme i alle rom i boligen, med mulig unntak på baderom (1. og 2.etg) der gulvvarmen enten blir vannbåren eller elektrisk. Det leveres termostatstyring på vegg. Vegger Innervegger av gips blir skjøtsparklet og hvitmalt (NCS 0502-Y). På bad leveres hvite fliser i størrelse 10x30 cm (liggende fliser). Veggfelt mellom benkeplate og overskap på kjøkken blir malt. Kjøper må påregne utbedring av synlige sprekker som kan oppstå etter overtakelse. Vinduer og dører Det leveres vinduer og terrassedører av tre, hvitmalt inn- og utside. Terrassedører leveres med innvendig låsvrider. Alle vinduer leveres med energiglass og uten ventiler. Innerdører leveres som hvite, glatte dører med stålvridere. Entredør (hovedinngang) leveres ferdig behandlet fra fabrikk (hvit ytterdør) med glass, lås og beslag. Sportsbod blir levert med hvit, uisolert boddør med lås og beslag. Rundt vinduer og dører leveres glatte, fabrikkmalte (hvite) lister/foringer med skjult spikring. Innredning kjøkken Kjøkkeninnredning leveres med glatte, hvite fronter type Areal fra Norema. Håndtak i stål. Det leveres takhøy kjøkkeninnredning med foring mot himling, og laminert benkeplate (grå/mørk grå) med rett kant. Det vil bli utarbeidet egen kjøkkentegning for hver enhet, og salgstegning er retningsgivende for standard og omfang. Det leveres ventilatorhette. Kjøper kan innenfor tidsfrist for tilvalg gjøre personlige valg av kjøkkeninnredning mot tillegg. Det er ikke anledning til å flytte på elektriske installasjoner, samt avløp og vanntilførsel. Kjøkken leveres med følgende hvitevarer (Whirlpool/Siemens e.l.): Platetopp, komfyr (montert under platetopp), integrert oppvaskmaskin og integrert kjøl/frys. Innredning bad Det vil bli utarbeidet egen baderomstegning for hvert enkelt bad. Alle baderom vil bli utstyrt med vask, veggmontert toalett med synlig cisterne og dusjvegger/-garnityr. På mindre baderom vil det bli levert søylevask, speil og speilbelysning. På øvrige baderom vil det bli levert servant/topplate i porselen og baderomsinnredning med skap (hvit glatt fra Norema). Over servant leveres speil og speilbelysning. Ett av baderommene i boligene leveres med opplegg for vaskemaskin og stikkontakt for tørketrommel (med kondensfjerner), kfr. tegninger. Det leveres glassdører til dusjnisje. Trapp 180 graders trapp med rekkverk og åpne opprinn. Hvitmalte vanger og håndlister, spiler i stål, trinn i furu beiset i eikefarge. Garderobeskap Det leveres 1 meter skap (høyde ca. 210cm.) pr. sengeplass i henhold til kontraktstegning, type hvit glatt med håndtak i stål. Skapene leveres med stang og hyller. Leveransebeskrivelse Nordviken Rekkehus trinn 2 (felt B6) Side 4

5 Disponibel bod som del av hovedsoverom (gjelder rekkehustype 2 over tre etasjer) Hovedsoverom i rekkehustype 2 over tre etasjer bygges med disponibelt bodareal mot soverom (se tegninger i prospekt). Det leveres skyvedører i glatt, hvit utførelse som skille mot soverom. Gulv leveres med parkett som for soverommet. Bodarealet leveres uten annen innredning, men kan som tilvalg innredes med garderobeløsning. TEKNISKE ANLEGG Elektrisk anlegg Elektrisk anlegg leveres etter NEK 400. Det legges opp skjult elektrisk anlegg, med brytere og kontakter i hvit utførelse. På skillevegger mellom rekkehusleilighetene blir det synlig kabling og ikke innfelte kontakter. Automatsikringer i eget sikringsskap i boligen. Strømmålerne for rekkehusleilighetene innenfor respektive husrekke blir samlet i felles skap som blir montert på gavlvegg H4 (for husrekke H), I1, J2, K1, L2, M2, N3, O3, P1. Det leveres lyspunkt i tak på soverom og bad, samt lys over kjøkkenbenk. TV/telefon/bredbånd Canal Digital blir leverandør av kabel-tv og bredbånd, og det er inngått kollektiv avtale gjennom sameiet. Det leveres to uttak for kabel-tv/bredbånd i rekkehusene: ett uttak i stue plan 1, og ett uttak i stue plan 2 (gjelder rekkehus over 2 plan)/ett uttak i stue plan 3 (gjelder rekkehus over 3 plan). Telefonløsning kan tilbys via IP-telefoni. Månedlige kostnader for kabel-tv og internett (grunnpakke som kan endres individuelt) er inkl. i felleskostnadene (se dokument "Eiendommen fra A til Å vedr. felleskostnader"). Kontakt megler ved ønske om ytterligere informasjon knyttet til avtalen med Canal Digital og produktomfang. Ventilasjonsanlegg Rekkehusleilighetene får balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Ventilasjonsaggregat blir plassert i innvendig bod. Kjøkkenhetten får direkte utkast gjennom yttervegg, alternativt via leilighetens ventilasjonsaggregat ( bypassaggregat ). Detaljene omkring behov for evt nedforinger og innkassinger er ikke avklart før detaljprosjekteringen er gjort, og det er derfor heller ikke vist på tegningene. Fjernvarme og vann Alle rekkehusene tilknyttes fjernvarme fra Eidsiva Bioenergi som hovedenergikilde for oppvarming og varmt tappevann. Det blir lagt rør fra fjernvarmeveksler plassert i fjernvarmebod sentralt på tunet (se eget punkt i denne beskrivelsen) til hvert enkelt rekkehus. Fjernvarmeinntak i det enkelte rekkehus blir i innvendig bod hvor det monteres fjernvarmeskap. Eidsiva Bioenergi (fjernvarmeleverandør) krever at det inngås kun én kontrakt med sameiet, og at sameiet faktureres samlet for det forbruket som leses av på hovedenergimåleren som blir plassert i fjernvarmeboden sentralt på tunet. I fjernvarmeskapet (plassert i innvendig bod) i hver rekkehusleilighet blir det plassert en manuell måler som registrerer energiforbruket for fjernvarme i hvert rekkehus. Hver rekkehuskjøper må lese av sin fjernvarmemåler iht. rutine som sameiet etablerer for avregning av forbruk/fordeling av kostnader. I innvendig bod plassers også stoppekraner og rørfordelerskap for gulvvarmekurser og tappevannsuttak i rekkehuset. For rekkehus over tre etasjer blir sprinklersentral plassert i innvendig bod (dersom detaljprosjekteringen avklarer behov for sprinkling av rekkehus over tre etasjer). Tilvalgsmuligheter Den enkelte kjøper kan tilpasse standarden på sin bolig innenfor et spesifisert og fast priset produktspekter. Disse endringene er tidsbegrenset av byggearbeidets fremdrift. Det opplyses om frister underveis i byggeprosessen. For tilvalg gjelder følgende: Rekkehus over 3 etasjer: Innbygging av isolert «loftstue» i stedet for overbygget utedel. Se tegninger for evt. løsning med innbygget loftstue. Alternative parkett-typer og gulvlister Leveransebeskrivelse Nordviken Rekkehus trinn 2 (felt B6) Side 5

6 Forskjellige fronter på kjøkkeninnredning, garderobeskap og baderomsinnredning (innenfor sortimentet fra Norema. Mer innredning på kjøkken der hvor plassen tillater dette. Hvitevarer i sortimentet til Norema Valg av flistyper/innredning på bad. Mer garderobeskap i de soverom der hvor det er plass til dette. Flere elektriske punkter og TV-uttak (bestilles direkte fra leverandør og koordineres med entreprenør). Pipeløp og ildsted (peisovn) (gjelder ikke rekkehustype 5) Downlights i himlinger Bestillingsfrister for tilvalg: Kjøperne vil motta et informasjonsbrev fra totalentreprenøren hvor tilvalgsskjema for bestilling av tilvalg er vedlagt. Det informeres i brevet om når fristen for tilvalgene går ut. BYGGETOMTA Det foreligger godkjent detaljregulering av byggetomta. Rammesøknad er sendt til Hamar kommune, men godkjent rammetillatelse er ikke mottatt på tidspunktet for salgsstart. FORBEHOLD Utbygger må rette seg etter offentlige myndighetskrav i forbindelse med byggesaken, og det tas derfor forbehold om nødvendige offentlige godkjennelser. Dette omfatter også evt. pålegg og endringer i forbindelse med offentlig godkjenning av rammetillatelse og igangsettelsestillatelse. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall forhåndssalg og godkjenning i utbyggerselskapets styre før igangsetting kan vedtas. Dersom det er avvik mellom tegninger/beskrivelser i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Illustrasjoner i prospekt og nettsider har illustrativ karakter, og det tas forbehold om avvik i angitte detaljer. Selger tar forbehold om at Eidsiva Bioenergi kan kreve adkomstmulighet til rekkehusleilighetene som et ledd i sin beredskap knyttet til fjernvarmeleveransen. I så tilfelle vil dette sannsynligvis bli sikret gjennom montering av en låst nøkkelboks i sportsbodens yttervegg. Selger forbeholder seg retten til å engasjere forretningsfører for det første driftsåret, samt inngå/tinglyse nødvendige avtaler for etablering av bebyggelsen og sameiet. Alle oppgitte areal er beregnet etter NS3940. Boligens areal er oppgitt i bruksareal, BRA, og måles fra innside yttervegger. Romareal oppgis som netto gulvareal innenfor omsluttende vegger. Hamar, Martodden Utbygging 2 KS Leveransebeskrivelse Nordviken Rekkehus trinn 2 (felt B6) Side 6

Nye, attraktive rekkehus på Maura. Hus C

Nye, attraktive rekkehus på Maura. Hus C Nye, attraktive rekkehus på Maura Hus C Vi har gleden av å kunne tilby 4 nye, attraktive rekkehus i Mauras beste villastrøk. Boligene er 113 m 2 og inneholder smakfullt og funksjonelt kjøkken med åpen

Detaljer

Moderne og barnevennlige tomannsboliger

Moderne og barnevennlige tomannsboliger Moderne og barnevennlige tomannsboliger 14 nye Tomannsboliger www.kjellergård.no Markveien 2 3 Området Kjeller Gård ligger knappe 3 km fra Lillestrøm sentrum, og bussen går rett utenfor døra. Kjeller Gård

Detaljer

Helsebanken Panorama, Ålgård

Helsebanken Panorama, Ålgård Helsebanken Panorama, Ålgård BYGGEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen og plantegningene.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev:

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev: 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4 Dato: 25.02.2012 Rev: 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Konstruksjon Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål. Etasjeskillere utføres i betong eller betongelementer.

Konstruksjon Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål. Etasjeskillere utføres i betong eller betongelementer. Solhøgda, Bryne LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen og vedlagte romskjema, er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom Leveransebeskrivelsen

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser.

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser. Kontaktperson Terje Chr. Svenkerud Telefon: 970 76 984 Ydalir Eiendom AS Gml. Trysil veg 4 2407 Elverum Org.nr.: 959 360 987 Utbygger Ydalir Eiendom AS, org.nr. 959 360 987 Adkomst Se kart. Bebyggelsen

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer

EGEN HAVE. Bo midt i byen med. 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle.

EGEN HAVE. Bo midt i byen med. 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle. Bo midt i byen med EGEN HAVE 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle. Hjertnes Eiendom AS Rådhusgata 11 3211 Sandefjord Tlf.: 33 45 41 00 Kontakt Pål Badski mobil:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus Jåsundbakken nye leiligheter OG rekkehus 2 velkommen til JÅSUNDBAKKEN! Du kan i dag se et nytt bomiljø vokse frem på Jåsund. Over tid vil området romme rundt 700 boliger i alle størrelser, samt barnehage,

Detaljer

BYGG C Prospekt del 2

BYGG C Prospekt del 2 C BYGG C Prospekt del Innholdsfortegnelse Eiendommen fra A - Å 4 Romskjema 8 Leveransebeskrivelse 10 Utomhusplan m/snitt 18 Etasjeplan, pr etg 0 Kjøpetilbud 4 Prisliste 5 Salgstegninger 6 3 Eiendommen

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN. Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer!

KROHNVIKEN KROHNVIKEN. Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer! KROHNVIKEN Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer! I Krohnviken planlegges en fantastisk takterrasse med storslått utsikt over Damsgårdssundet, byen, Fløien, Ulriken og Løvstakken.

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN Denne utsikten til frokost på balkongen? VELKOMMEN TIL LILLOHØYDEN Selvaag Boligs nye prosjekt Lillohøyden ligger sentralt på et høydedrag

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Borettslag Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Innhold: Byggebeskrivelse Eiendommen fra A til Å Driftsbudsjett Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 1 2 BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium

Detaljer

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN BO i NYDALEN Nydalen har et historisk sus over seg. På 1800-tallet lå fabrikkene og møllene tett langs elva. Stedet var et viktig industrisenter med

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

ÅKERRINDA NYE REKKEHUS PÅ JÅSUND

ÅKERRINDA NYE REKKEHUS PÅ JÅSUND ÅKERRINDA NYE REKKEHUS PÅ JÅSUND 2 VELKOMMEN TIL ÅKERRINDA Du kan i dag se et nytt bomiljø vokse frem på Jåsund. Over tid vil området romme rundt 700 boliger i alle størrelser, samt barnehage, skole og

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer