CA Clarity PPM. Produktveiledning for PMO Accelerator. Versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CA Clarity PPM. Produktveiledning for PMO Accelerator. Versjon 14.2.00"

Transkript

1 CA Clarity PPM Produktveiledning for PMO Accelerator Versjon

2 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for informasjonsformål og kan endres eller tilbakekalles av CA uten varsel. Denne Dokumentasjonen eies av CA og må ikke kopieres, overdras, gjengis, fremlegges, modifiseres eller dupliseres, verken helt eller delvis, uten skriftlig forhåndssamtykke fra CA. Hvis du er en lisensiert bruker av programvaren(e) omtalt i Dokumentasjonen, kan du skrive ut eller på annen måte gjøre tilgjengelig et rimelig antall kopier av Dokumentasjonen for internt bruk av deg og dine medarbeidere i forbindelse med denne programvaren, forutsatt at alle CAs copyrighterklæringer og -notiser følger med hver kopi. Retten til å skrive ut eller på annen måte gjøre tilgjengelig kopier av Dokumentasjonen er begrenset til gyldighetsperioden til gjeldende lisens for slik programvare. Skulle lisensen opphøre, uansett årsak, er det ditt ansvar å skriftlig bekrefte overfor CA at alle kopier og delkopier av Dokumentasjonen er returnert til CA eller tilintetgjort. SÅ LANGT GJELDENDE LOVER TILLATER, UTSTEDER CA DENNE DOKUMENTASJONEN «SOM DEN ER», UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER NOEN FORM FOR GARANTI OM FRAVÆR AV KRENKELSE AV ANDRES VAREMERKER. CA KAN IKKE I NOE TILFELLE STILLES TIL ANSVAR, VERKEN AV DEG ELLER EN TREDJEPART, FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE SOM SKYLDES BRUK AV DENNE DOKUMENTASJONEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPT FORTJENESTE, TAPTE INVESTERINGER, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV GOODWILL ELLER DATA, SELV OM CA MOTTAR UTTRYKKELIG BESKJED PÅ FORHÅND OM RISIKOEN FOR SLIKT TAP ELLER SKADE. Bruken av enhver programvare nevnt i Dokumentasjonen er underlagt gjeldende lisensavtale, og slik lisensavtale er på ingen måte berørt av vilkårene i denne erklæringen. Denne Dokumentasjonen er fremstilt av CA. Begrensede rettigheter gjelder. Bruk, duplisering eller fremlegging av er av United States regjering underlagt restriksjonene angitt i FAR (Federal Acquisition Regulation) paragraf , og (c)(1) - (2), og DFARS (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) paragraf (b)(3), der disse gjelder, eller senere versjoner av disse. Copyright 2014 CA. Med enerett. Alle varemerker, varenavn, servicemerker og logoer som er nevnt i denne Dokumentasjonen, tilhører de respektive selskaper.

3 Besøk teknisk kundestøtte Besøk teknisk kundestøtte på for elektronisk hjelp og en fullstendig liste over plasseringer, vanlige åpningstider og telefonnumre.

4

5 Innhold Kapittel 1: Oversikt 11 Om PMO Accelerator Kapittel 2: Prosjektlivssyklus og prosesser 13 Om Prosjektlivssyklusen Prosesser for prosjektlivssyklus Prosjektmaler Arbeide med idégjennomgangen Opprette en idé Slik arbeider du med prosessen Opprett stort prosjekt: Arbeide med prosessen Dokumentgjennomgang Laste opp og sende inn dokumenter for gjennomgang Opprette et prosjekt fra en prosjektmal Arbeide med prosessen Problemgjennomgang og eskalering Lag en Detaljert problem-oppføring Kapittel 3: Forretningsjustering, kategorisering av portefølje og statusrapporter 27 Om forretningsjustering, kategorisering av portefølje og statusrapporter Definere justeringsfaktorer Definere porteføljekategorier Opprette en statusrapport Kapittel 4: Generelle sider og portleter 35 Sponsor Portlet for prosjekt-kpier etter ONS Portlet for prosjektplan Planlagt kostnad etter prosjekttypeportlet Programdashbord Portleten Dashbord for programlederkostnad Portleten Dashbord for programlederplan PM-varsler Portleten Planytelse Portleten Milepæler Portleten Gjeldende problemer Innhold 5

6 Portleten Bemanning Prosjekt-dashbord Portleten Dashbord for plan Portleten Dashbord for kostnad og innsats Usikkerheter, problemer og endringer Portleten Usikkerhetsadministrasjon Portlet for problembehandling Portlet for behandling av endringsforespørsel Kapittel 5: Porteføljesider og -portleter 89 Porteføljedashbord Kostnader og gevinst Roller Kostnad og tilstand Målanalyse Investeringsanalyse Kapital og drift Dashbord for PMO-porteføljeinvestering Scorecard Analyse Kapasitet Økonomi Kapittel 6: Program- og prosjektsider og portleter 139 Om dashbordvisninger Sideoppsettet PMO-programstatus Portlet for kostnads- og planoversikt Portleten Plan og fremdrift Portleten Ressursutnyttelse Sideoppsett for PMO-prosjektstatus Portlet for prosjektindikatorer Portlet for kommende milepæler Portlet for opprinnelige planer for prosjekt Portleten Statusrapportindikatorer Portlet for faktiske beløp etter transaksjonstype Portlet for teamutnyttelse Sideoppsett for PMO-prosjektdreiebok Portlet for teamkapasitet Portlet for kommende milepæler Portlet for problemer etter prioritet Siden Detaljer om problemer Produktveiledning for PMO Accelerator

7 Portlet for analyse av inntjent verdi etter fase Kapittel 7: Gjennomgang av statusrapport 163 Om Gjennomgang av statusrapport Statusrapportliste Portleten Statusrapportliste Sene og manglende statusrapporter Portleten Sene statusrapporter Portleten Manglende statusrapporter Kapittel 8: Portleter for ressursadministrasjon. 171 Oversikt over timeregistrering Portlet for sammendrag av timeregistrering for investeringer Portlet for gjennomgang av timeregistrering Portlet for timeregistreringsnotater Portlet for gjennomgang av ventende estimater Portleten Gjennomgang av timeregistrering Kapittel 9: Portlet for økonomistyring 179 Om portleter for økonomistyring Portlet for gjennomgang av posterte transaksjoner Portlet for gjennomgang av posterte transaksjoner [Investeringsnivå] Kapittel 10: Flere portleter 185 Om flere portleter Portlet for sene aktiviteter og milepæler Portleten Mine timeregistreringer Portlet for prosessflaskehalser Portleten Prosjektanalyse Portlet for tidsanalyse for prosjektsyklus Portleten Gjennomgang av prosjektdokument Portlet for gjennomgang av prosjektlivssyklus Portleten for ressursutnyttelsesprosent etter måned Portlet for sammendrag av aktivitetsmedlemsaktivitet Kapittel 11: Oppslagstilordningsobjekt 203 Om Oppslagstilordning Opprette en liste over oppslagstilordninger Slette en liste over oppslagstilordninger Innhold 7

8 Kapittel 12: Tilgang til grupper 205 Om tilgangsgrupper PMO-ledelsesvisningsprogram PMO-ledelsesvisningsprogram utvidet PMO-økonomiadministrator PMO-idéoppretting PMI-idékontrollør PMO-investeringsoppretting PMO-investeringsvisningsprogram utvidet PMO-porteføljeleder PMO-programleder PMO-prosjektoppretting PMO-prosjektleder PMO-prosjektleder utvidet PMO-prosjektvisningsprogram PMO-ressursadministrator PMO-ressursansvarlig PMO-ressursansvarlig utvidet PMO-systemansvarlig PMO-teammedlem PMO-timeregistreringsadministrator PMO-leverandørbehandling Kapittel 13: Eksempeldata 239 Om eksempeldata ONSer (organisasjonsnedbrytingsstrukturer) Bedriftsavdelings-ONS Bedriftsplasserings-ONS Organisasjons-ONS Ressursutvalgs-ONS Sikkerhets-ONS Sider-ONS Tilgangsgrupper PMO-partisjons-IT PMO-prosessleder Ressurser Tjenester Eiendeler Applikasjoner Ideer Annet arbeid Prosjektmaler Produktveiledning for PMO Accelerator

9 Prosjekter Programmer Porteføljer Appendiks A: Objektvisninger i PMO Accelerator 255 Om objektvisninger i PMO Accelerator Tildeling Tildelingsegenskaper Aktivitetslistevisninger Opprinnelig plan Egenskaper for opprinnelig plan Listevisninger for opprinnelig plan Filtervisninger for opprinnelig plan Endringsforespørsel Egenskaper for endringsforespørsel Visning av endringsforespørselsliste Filter for endringsforespørsel-visninger Kostnads- og gevinstrealiseringsplan Egenskaper for kostnads- og gevinstrealiseringsplan Listevisninger for kostnads- og gevinstrealiseringsplan Filtervisninger for kostnads- og gevinstrealiseringsplan Hovedbokallokering og ressurskreditt Hovedbokallokering og egenskaper for ressurskreditt Visningene Hovedbokallokering og Ressurskredittliste Filtervisninger for hovedbokallokering og ressurskreditt Investeringer Investeringsegenskaper Investeringslistevisninger Investeringsfiltervisninger Problem Egenskaper for problem Problemlistevisning Problemfiltervisning Prosjekt Prosjektegenskaper Prosjektlistevisninger Prosjektfiltervisninger Ressurs Ressursegenskaper Ressurslistevisninger Ressursfiltervisninger Innhold 9

10 Usikkerhet Egenskaper for usikkerhet Problemlistevisninger Usikkerhetsfilter-visning Aktivitet Egenskaper for aktivitet Aktivitetslistevisninger Aktivitetsfiltervisninger Team Egenskaper for team Teamlistevisninger Teamfiltervisninger Produktveiledning for PMO Accelerator

11 Kapittel 1: Oversikt Denne delen inneholder følgende emner: Om PMO Accelerator (se side 11) Om PMO Accelerator Tillegget PMO Accelerator er en samling innholds- og visningskonfigurasjoner som er utformet for å behandle prosjektporteføljer som ikke er knyttet til noen bestemt bransje. PMO Accelerator har en samling med CA Clarity PPM-klart innhold som organisasjonen dermed ikke trenger å lage. Tillegget gjør deg i stand til å støtte de eksisterende operasjonene i programkontor (PMO). Tillegget er nyttig for å behandle og få innsikt i, portefølje-, program- og prosjektytelse. Emnene beskriver samlingen med innhold, og omfatter detaljert informasjon om følgende elementer i tillegget: Dashbordsider Portleter Prosesser Visningskonfigurasjoner Tilgangsgrupper PMO-akseleratoren inkluderer også eksempeldata som et valgfritt installasjonsalternativ for ikke-produksjonsmiljøer. Eksempeldataene må aldri installeres i et produksjonsmiljø. Eksempeldataene inkluderer porteføljer, programmer, prosjekter, ideer, applikasjoner, eiendeler, tjenester, annet arbeid, ressurser, ressursroller, maler, økonomiske planer og organisasjonsnedbrytingsstrukturer (ONS). De inkluderer også minimum administrasjonskonfigurering som kreves for dette innholdet. Veledningen for PMO Accelerator refererer til følgende CA Clarity PPM-veiledninger du kan lese: Installasjonsveiledning Administrasjonsveiledning Utviklerveiledning for Studio Grunnleggende brukerveiledning Obs! Innholdet i brukerveiledningen for tilpassing av CA Clarity er nå tilgjengelig i den grunnleggende brukerveiledningen. Brukerveiledning for prosjektledelse Kapittel 1: Oversikt 11

12

13 Kapittel 2: Prosjektlivssyklus og prosesser Denne delen inneholder følgende emner: Om Prosjektlivssyklusen (se side 13) Prosesser for prosjektlivssyklus (se side 13) Prosjektmaler (se side 14) Arbeide med idégjennomgangen (se side 16) Slik arbeider du med prosessen Opprett stort prosjekt: (se side 19) Arbeide med prosessen Dokumentgjennomgang (se side 20) Opprette et prosjekt fra en prosjektmal (se side 23) Arbeide med prosessen Problemgjennomgang og eskalering (se side 25) Om Prosjektlivssyklusen Ideen kan gå gjennom en godkjenningsprosess eller raskt fremføres til prosjektopprettelse. Når ideen er klar for konvertering, starter prosessen for idégjennomg en prosjektopprettelse. Prosessen er basert på følgende kombinasjoner av idétyper og idékategorier. Under prosjektopprettelsen blir ideen konvertert til et prosjekt ved hjelp av den aktuelle prosjektmalen. Feltverdiene blir også kopiert fra ideen til prosjektet. Idétype Idékategori Prosjektopprettelses prosess Stort prosjekt Ikke relevant Opprette stort prosjekt Prosjektmal Mal for stort prosjekt Utplassering av infrastruktur Applikasjonsend ring Applikasjonsend ring Ikke relevant Forsterkning Opprette infrastrukturprosjekt Opprette applikasjonsendringsp rosjekt COTS-evaluering Opprett COTSprosjekt for applikasjon Mal for utplassering av infrastruktur Mal for applikasjonsendring COTS-mal for applikasjon Prosesser for prosjektlivssyklus Følgende automatiserte prosesser er tatt med for å gjøre det lettere å behandle prosjektets livssyklus, fra idégjennomgang og -godkjenning til prosjektopprettelse. Kapittel 2: Prosjektlivssyklus og prosesser 13

14 Prosjektmaler Gjennomgang av dokumentet Dokumentgjennomgangsprosessen behandler arbeidsgangen for gjennomgang av forslags- eller driftsdokumenter. Idégjennomgang Ideer lar deg utføre analyser som er mer effektive på et tidligere stadium. I analysen prøver man å filtrere ut dårlige eller økonomisk umulige ideer før de blir til investeringer. Du kan spore og konvertere ideer til investeringsmuligheter. Problemgjennomgang og eskalering Prosessen Problemgjennomgang og eskalering behandler arbeidsflyten for gjennomgang av prosjektproblemer med høy prioritet. Opprette applikasjonsendringsprosjekt Prosessen Opprett endringsprosjekt for applikasjon oppretter et prosjekt basert på malen for applikasjonsendring. Opprett COTS-prosjekt for applikasjon Prosessen Opprett COTS-prosjekt for applikasjon oppretter et prosjekt basert på applikasjonens COTS-mal. Opprette infrastrukturprosjekt Prosessen Opprett infrastrukturprosjekt lager et prosjekt basert på malen for utplassering av infrastruktur. Opprette stort prosjekt Prosessen Opprett stort IT-prosjekt oppretter et prosjekt basert på malen for stort prosjekt. Prosjektmaler Prosjektmaler kan du bruke til å opprette prosjekter basert på standard aktiviteter og rolletildelinger for den prosjekttypen. Maler bidrar til å sikre en enhetlig og effektiv oppretting av prosjekter. Idégjennomgangen bruker disse malene til å opprette disse prosjekttypene for deg. Alternativt kan du bruke disse malene til å opprette prosjekter. 14 Produktveiledning for PMO Accelerator

15 Prosjektmaler Du kan endre malene til å passe for behovene og kravene i din organisasjon. Du kan også duplisere disse malene for å opprette nye prosjektmaler for forskjellige prosjekttyper i din organisasjon. Viktig! Hvis du skal bruke prosessene for godkjenning og portgjennomgang av stort prosjekt, må du endre navn og egenskaper for de siste aktivitetene i hver fase. IDene må ikke endres. Prosessen for portgjennomgang starter når aktivitetene med de spesifikke IDene er fullført. Se brukerveiledningen for prosjektledelse hvis du vil ha mer informasjon. Følgende prosjektmaler er inkludert: Applikasjonsendring Malen Applikasjonsendring brukes til å behandle prosjekter for endring av programvareapplikasjoner. Prosessen Opprett endringsprosjekt for applikasjon bruker prosjektmalen. Prosessen gir en automatisert arbeidsprosess for opprettelse av prosjekter. Du kan også bruke malen til å opprette nye applikasjonsendringsprosjekter. Applikasjons-COTS COTS-malen for applikasjoner er laget for å behandle valg av kommersielle «off-theshelf»-applikasjoner (COTS). Bruk denne prosjektmalen til å behandle aktivitetene når du velger en leverandør for et nytt produkt. Prosessen Opprett COTS-prosjekt for applikasjon, bruker prosjektmalen. Prosessen gir en automatisert arbeidsprosess for opprettelse av prosjekter. Du kan også bruke malen til å opprette COTS-prosjekter for applikasjon. Utplassering av infrastruktur Malen for utplassering av infrastruktur behandler distribusjonen av en infrastrukturforsterkning. Prosessen Opprett infrastrukturprosjekt bruker prosjektmalen. Prosessen gir en automatisert arbeidsprosess for opprettelse av prosjekter. Du kan også bruke malen til å opprette prosjekter for utplassering av IT-infrastruktur. Stort prosjekt Malen Stort prosjekt utgjør et rammeverk for prosessene for forbedring og utvikling av applikasjoner. Denne malen hjelper prosjektledere med å føre prosjektet gjennom alle portgjennomganger. Prosessen Opprett stort prosjekt bruker prosjektmalen. Prosessen gir en automatisert arbeidsprosess for å opprette prosjekter og behandle arbeidsprosessene for godkjenning og portgjennomgang. Du kan også bruke malen til å opprette prosjekter. Denne malen inkluderer en arbeidsfordelingsstruktur (ANS). ANS har seks hovedfaser, hver med underaktiviteter. Kapittel 2: Prosjektlivssyklus og prosesser 15

16 Arbeide med idégjennomgangen Arbeide med idégjennomgangen Følgende aktiviteter er involvert i idégjennomgangen. 1. Opphavspersonen gjør følgende: a. Oppretter ideen. (se side 17) b. Når ideen er klar, sendes ideen inn. (se side 17) 2. Idégjennomgangen starter og gjør noe av følgende: Går raskt til prosjektopprettelse. Hvis det mer merket av for Fast Track, starter prosjektopprettelsen basert på den valgte kombinasjonen av idétype og idékategori. En ANS og opprinnelig plan blir opprettet. Prosessen slutter for alle prosjektopprettelsesprosesser, bortsett fra for prosessen Opprett stort prosjekt. Starter idégjennomgangen. Hvis det ikke er merket av for Fast Track, blir et aksjonspunkt sendt til forretningseieren for å gjennomgå ideen. 3. Forretningseieren evaluerer de funksjonelle og tekniske fordelene og analyserer rentabiliteten for ideen. Forretningseieren velger ett av følgende alternativer for aksjonspunktet: Forkast. Idéstatusen settes til «Forkastet» og prosessen slutter. Ikke fullført. Idéstatusen settes til «Ikke fullført. En handling sendes til opphavspersonen for å oppdatere ideen med mer informasjon. Dessuten blir statusen for aksjonspunktet endret til «Fullført». En ny handling sendes til forretningseieren for å gjennomgå ideen. Godkjenn. Idéstatusen settes til «Godkjent. Et aksjonspunkt sendes til opphavspersonen for å endre statusen for aksjonspunktet til Fullført. 4. Prosessen for prosjektopprettelse startes. Hvilken type prosess som startes, avhenger av kombinasjonen av idétype og idékategori. En ANS og opprinnelig plan blir opprettet. Prosessen for prosjektopprettelse avsluttes, bortsett fra for store prosjekter. 5. For et stort prosjekt starter prosessen Portgjennomgang. (se side 19) 16 Produktveiledning for PMO Accelerator

17 Arbeide med idégjennomgangen Opprette en idé Bruk siden Ideer til å opprette en idé. Du kan lagre ideen og sende den inn når ideen er klar til å godkjennes. Alternativt kan du angi «fast track» for ideen for å omgå godkjenningsprosessen og konvertere ideen til et prosjekt. Før du kan opprette en idé, må autonummerering være konfigurert for Prosjekt-ID. Kontakt CA Clarity PPM-administratoren eller se administrasjonsveiledningen for å få mer informasjon. Følg denne fremgangsmåten: 1. Åpne Start og klikk på Ideer under Behovsbehandling. Siden Ideer vises. 2. Klikk på Ny. Opprettingssiden åpnes. 3. Fyll ut følgende felter: Emne Idé-ID Idétype Definerer oppsummering/navn for ideen. Emnet kobler investeringen til ideen når du konverterer ideen til en investering. Emnet for ideen blir beskrivelsen for investeringen. Definerer den unike IDen for ideen. Angir idétypen. Verdier: Stort prosjekt, Utplassering av infrastruktur eller Applikasjonsendring Obligatorisk: Nei Idékategori Angir idékategori. Hvilke verdier som er tilgjengelig, avhenger av hvilken idétype du velger. CA Clarity PPM-administratoren definerer felttilknytningene. Verdier: Ny utvikling, Samsvar/lovbestemte krav, Nytt produkt eller ny tjeneste, Annet, Forsterkning, COTS-evaluering, Distribuert, Nettverk/telekommunikasjon eller Skrivebord Obligatorisk: Nei Idéprioritet Angir prioritet for ideen. Verdier: Lav, Middels og Høy Kapittel 2: Prosjektlivssyklus og prosesser 17

18 Arbeide med idégjennomgangen Fast Track Mål Angir at ideen skal konverteres til et prosjekt ved å omgå trinnene for gjennomgang og godkjenning i Idégjennomgangsprosessen. Standard: Tom Obligatorisk: Nei Definerer målet med ideen. Grense: 200 tegn Anmoder Definerer navnet på ressursen som kom med ideen. Standard: Navnet på ressursen som er logget på. Forretningseier Leder Definer navnet på forretningseieren som eier ideen og godkjenner konverteringen av ideen til et prosjekt. Forretningseieren for ideen blir forretningseier for prosjektet når ideen har blitt konvertert. Obs! Hvis det ikke er merket av for Fast Track, krever idégjennomgangen en verdi for feltet. Definerer navnet på ressursen som administrerer og eier ideen. Idéansvarlig har tilgang til budsjettet og planleggingsegenskapene for ideen. Startdato Definerer startdatoen for ideen. Sluttdato Mål Definerer sluttdatoen for ideen. Definer målet for ideen. Grense: 200 tegn Organisatorisk Definer organisasjonsmessig ONS for ideen. Avdeling Definerer avdelings-ons for ideen. 18 Produktveiledning for PMO Accelerator

19 Slik arbeider du med prosessen Opprett stort prosjekt: 4. Gjør noe av følgende: Lagre ideen. Start idégjennomgangen ved å klikke på Send til godkjenning. Ideen opprettes. Slik arbeider du med prosessen Opprett stort prosjekt: Prosessen for administrasjon av store prosjekter gjøres ved hjelp av følgende prosesser: Prosessen for å opprette stort prosjekt. Starter når et prosjekt opprettes med malen Stort prosjekt. Delprosess for gjennomgang av prosjektport. Behandler en arbeidsprosess for portgjennomgang for alle store prosjekter. Prosessen startes tre ganger fra prosessen Opprett stort prosjekt: For å behandle portgodkjenningene når prosjektet flyttes til hhv. planleggingsfasen, byggefasen og lukkefasen. Følgende aktiviteter er involvert når livssyklusen til et stort prosjekt behandles med en automatisert prosess: 1. Når Opprett stort prosjekt har startet og prosjektet har blitt opprettet, kan prosjektleder definere PMO-interessenten (prosjektledelseskontor). Mens prosjektet er åpnet, gå til Egenskaper-siden og velg PMO-interessenten under Interessenter. Klikk og Send inn. Det sendes et aksjonspunkt til PMO-interessenten for å gjennomgå og godkjenne prosjektet. 2. PMO-interessenten velger ett av følgende alternativer for aksjonspunktet: Godkjent. Det sendes et aksjonspunkt til prosjektlederen om at prosjektet har blitt godkjent. Prosjektstatusen settes til «Godkjent». Prosessen for opprettelse av stort prosjekt starter planleggingsfasen. Forkastet. Det sendes et aksjonspunkt til prosjektlederen om at prosjektet har blitt forkastet. Prosjektstatusen settes til "Forkastet». 3. Når den siste aktiviteten i planleggingsfasen er fullført, oppdaterer prosjektleder aktiviteten. Dessuten settes feltet % Fullført til 100 prosent og Status-feltet til "Fullført». Et aksjonspunkt sendes til PMO-interessenten for godkjenning for å flyttes til den neste porten. Kapittel 2: Prosjektlivssyklus og prosesser 19

20 Arbeide med prosessen Dokumentgjennomgang 4. PMO-interessenten velger ett av følgende alternativer for aksjonspunktet: Godkjent. Delprosessen for gjennomgang av prosjektport starter den neste fasen. Det sendes et aksjonspunkt til hver av følgende: Opphavspersonen som varsles om at PMO-interessenten har godkjent prosjektet. Prosjektlederen. Når den siste aktiviteten i den gjeldende fasen er fullført, endres feltet % fullført til 100 prosent. Statusen for den siste aktiviteten i gjeldende fase endres til "Fullført». Forkastet. Send på nytt. Det sendes et aksjonspunkt til prosjektlederen for å revidere prosjektinformasjonen. Når dette er fullført, endrer prosjektleder aksjonspunktets status til "Fullført». Et aksjonspunkt sendes til PMO-interessenten for å godkjenne prosjektet og gå videre til den neste fasen. 5. Delprosessen for gjennomgang av prosjektport gjentas for de gjenstående fasene. 6. Når lukkefasen er fullført, lukker prosjektleder prosjektet. Arbeide med prosessen Dokumentgjennomgang Prosessen Dokumentgjennomgang bringer et innsendt forslag eller driftsdokument gjennom følgende gjennomgangssyklus: 1. Teammedlemmet laster opp forslags- eller driftsdokumentet og sender det deretter inn for gjennomgang. Det sendes et aksjonspunkt til prosjektlederen. 2. Prosjektleder ser gjennom dokumentet og oppdaterer status for aksjonspunktet: Godkjenn. Setter dokumentstatusen til «Godkjent». Forkast. Setter dokumentstatusen til «Forkastet». Det sendes et aksjonspunkt til dokumenteieren som varsles om prosjektlederens beslutning. Laste opp og sende inn dokumenter for gjennomgang Du kan bruke prosessen for dokumentgjennomgang til å flytte prosjektrelaterte dokumenter gjennom en prosess for gjennomgang og godkjenning. Denne prosessen starter når kategorien har blitt satt til Forslag eller Drift og dokumentstatusen er satt til «Sendt». 20 Produktveiledning for PMO Accelerator

21 Arbeide med prosessen Dokumentgjennomgang Følg denne fremgangsmåten: 1. Åpne prosjektet Egenskapssiden åpnes. 2. Klikk på Samarbeid. Samarbeidssiden åpnes. 3. Åpne Egenskaper-menyen og klikk på Legg til dokumenter. Siden Legg til flere dokumenter åpnes. 4. Fyll ut følgende felt på denne siden: Gjeldende plassering Viser gjeldende plassering av dokumentet. Velge filer Status Kategori Angir filene du legger til i mappen. Grense: Fem filer om gangen Angir statusen for dokumentet. Verdier: Sendt, Godkjent eller Forkastet Starter gjennomgangsprosess: Sendt Angir kategori for dokumentet. Verdier: Forslag, Planlegging, Utvikling, Implementering og Drift Starter gjennomgangsprosess: Forslag eller Drift Opprettingsdato Eier Definerer datoen dokumentet lastes opp. Definer eieren som behandler dokumentet Ressursen verifiserer at dokumentet blir riktig behandlet og sporet i hele livssyklusen. Kapittel 2: Prosjektlivssyklus og prosesser 21

22 Arbeide med prosessen Dokumentgjennomgang Tilgang Angir tilgangstypen for dokumentet. Verdier: Alle involverte. Angir at alle deltakerne i gruppen får lese-/skrivetilgang til mappen. Velg involverte. Angir at individuelle ressurser er fra den eksisterende gruppen av involverte. Standard: Alle involverte La andre enn involverte få tilgang til dokument Angir at ikke-involverte har tilgang til dokumentet. Standard: Tom Aktiver utsjekking Angir om ressurser med de rette tilgangsrettighetene kan sjekke ut og redigere dokumentet. Standard: Valgt Aktiver versjonskontroll Angir om ressurser med de rette tilgangsrettighetene kan opprette en annen versjon av dokumentet. Standard: Valgt Varsle ressurser/grupper Angir om ressurser som har tilgang til filene, varsles når dokumenter legges til. Standard: Tom Beskrivelse Definerer beskrivelsen av dokumentet. Kommentarer Angir eventuelle kommentarer om dokumentet. 5. Klikk på Legg til. Dokumentet lastes opp og sendes inn for gjennomgang. 22 Produktveiledning for PMO Accelerator

23 Opprette et prosjekt fra en prosjektmal Opprette et prosjekt fra en prosjektmal Følg denne fremgangsmåten: 1. Åpne Start og klikk på Prosjekter under Porteføljebehandling. Listesiden åpnes. 2. Klikk på Ny fra mal. Valgsiden åpnes. 3. Velg noen av følgende maler, og klikk på Neste: Mal for applikasjonsendring COTS-mal for applikasjon Mal for utplassering av infrastruktur Mal for stort prosjekt Siden for å opprette prosjekt åpnes. 4. Fyll ut følgende felter: Prosjektnavn Definerer navnet på prosjektet. Grenser: 80 tegn Obligatorisk: Ja Prosjekt ID Definerer prosjektets unike identifikator, og er vanligvis autonummerert. Grense: 20 tegn Obligatorisk: Ja Startdato Viser datoen prosjektet starter. Sluttdato Viser datoen prosjektet fullføres. Mål Definer målene for dette prosjektet. Grense: 200 tegn Status Angis aktivitetens status. Verdier: Påbegynt, Ikke påbegynt og Fullført Kapittel 2: Prosjektlivssyklus og prosesser 23

24 Opprette et prosjekt fra en prosjektmal Fremdrift Indikerer hvor mye av jobben som er fullført på aktiviteten. Verdier: Fullført (100 prosent) Startet (1-99 prosent) Ikke påbegynt (0 prosent) Standard: Ikke påbegynt Obligatorisk: Ja Tildelingsutvalg Angir utvalget av ressurser som er tilgjengelig ved tildeling av ressurser til prosjekter. Verdier: Bare team. Tillater bare deltakere. Ressursutvalg. Tillater teamdeltakere og ressursene du har tilgang til, for bestilling til et prosjekt. Med dette alternativet legges også ressursen til som teamdeltaker når du tildeler ressursen til et prosjekt. Dashbordvisning Spesifiserer dashbordvisningen som er valgt for prosjektet. Klikk på nedtrekkslisten for å velge et visningsalternativ. Eksempel: Bruk verdien Standardoppsett for prosjekt for å vise standarddiagrammer for prosjektarbeid og teamutnyttelse på siden Prosjektdashbord. Verdier: PMO-prosjektstatus, PMO-programstatus, PMO-prosjektdreiebok, Programoppsett eller Standardoppsett for prosjekt Standard: Standardoppsett for prosjekt % fullført beregning Definerer metoden som brukes til å beregne prosent fullført for aktiviteter i dette prosjektet. Verdier: Manuell, Innsats, Varighet Organisatorisk Definerer organisasjons-onsen som er tilknyttet prosjektet. Avdeling Definerer avdelings-onsen som er tilknyttet prosjektet. Malnavn Viser navnet på malen. 24 Produktveiledning for PMO Accelerator

25 Arbeide med prosessen Problemgjennomgang og eskalering Skaler arbeid med Definerer prosentandel økning eller minskning i arbeidsestimatene for hver aktivitet i det nye prosjektet, i forhold til malen. Standard: Null prosent betyr ingen endring Skaler budsjett med Definerer prosentverdien (positiv eller negativ) som skaleringsfaktor for kronebeløpene definert i prosjektets kostnads- og gevinstrealiseringsplaner. Standard: Null prosent betyr ingen endring Konverter ressurser til roller Velg alternativet for å konvertere alle ressurser fra prosjektmalen til roller i det nye prosjektet. Standard: Tom 5. Lagre endringene. Prosjekt er opprettet. Arbeide med prosessen Problemgjennomgang og eskalering Prosessen Problemgjennomgang og eskalering er laget for å bringe prosjektproblemer med høy prioritet gjennom en arbeidsflyt for gjennomgang og eskalering. Hvis du vil starte prosessen for et eksisterende problem, åpner du problemet og starter prosessen fra Prosesser-menyen. Se brukerveiledningen for prosjektledelse hvis du vil ha mer informasjon. Følgende aktiviteter er involvert i å eskalere et problem: 1. Prosjektleder bekrefter at prosjektledelseskontor (PMO) og forretningseier er definert. Åpne prosjektet og gjennomgå disse feltene under Interessent på siden for generelle egenskaper. 2. Mens prosjektet er åpnet oppretter et teammedlem et problem (se side 26) og setter Prioritet-feltet til «Høy». Prosessen Problemgjennomgang og eskalering starter. Det sendes et aksjonspunkt til prosjektlederen for å gjennomgå problemet. 3. Prosjektleder gjennomgår problemet og velger ett av følgende alternativer for aksjonspunktet: Forkastet. Det sendes et aksjonspunkt til problemeieren for at problemet skal sendes inn på nytt for gjennomgang. Løst. Det sendes et aksjonspunkt til forretningseieren for å signere løsningen på problemet. Kapittel 2: Prosjektlivssyklus og prosesser 25

CA Clarity PPM. Produktveiledning for PMO Accelerator. Versjon 14.1.00

CA Clarity PPM. Produktveiledning for PMO Accelerator. Versjon 14.1.00 CA Clarity PPM Produktveiledning for PMO Accelerator Versjon 14.1.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun

Detaljer

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for prosjektledelse. Versjon 13.2.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for prosjektledelse. Versjon 13.2.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for prosjektledelse Versjon 13.2.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for

Detaljer

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for behovsbehandling. Versjon 13.3.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for behovsbehandling. Versjon 13.3.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for behovsbehandling Versjon 13.3.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun

Detaljer

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for prosjektledelse. Versjon 14.1.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for prosjektledelse. Versjon 14.1.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for prosjektledelse Versjon 14.1.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for

Detaljer

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for prosjektledelse. Versjon 13.3.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for prosjektledelse. Versjon 13.3.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for prosjektledelse Versjon 13.3.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for

Detaljer

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for prosjektledelse. Versjon 14.2.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for prosjektledelse. Versjon 14.2.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for prosjektledelse Versjon 14.2.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for

Detaljer

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for behovsbehandling. Versjon 14.1.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for behovsbehandling. Versjon 14.1.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for behovsbehandling Versjon 14.1.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun

Detaljer

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for administrasjon av ITtjenester. Versjon 13.3.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for administrasjon av ITtjenester. Versjon 13.3.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for administrasjon av ITtjenester Versjon 13.3.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen»)

Detaljer

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for behovsbehandling. Versjon 13.2.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for behovsbehandling. Versjon 13.2.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for behovsbehandling Versjon 13.2.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun

Detaljer

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for administrasjon av ITtjenester. Versjon 13.2.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for administrasjon av ITtjenester. Versjon 13.2.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for administrasjon av ITtjenester Versjon 13.2.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen»)

Detaljer

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for porteføljebehandlingsscenarioer. Versjon 14.2.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for porteføljebehandlingsscenarioer. Versjon 14.2.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for porteføljebehandlingsscenarioer Versjon 14.2.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen»)

Detaljer

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for ressursbehandling. Versjon 13.2.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for ressursbehandling. Versjon 13.2.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for ressursbehandling Versjon 13.2.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun

Detaljer

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for administrasjon av ITtjenester. Versjon 14.2.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for administrasjon av ITtjenester. Versjon 14.2.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for administrasjon av ITtjenester Versjon 14.2.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen»)

Detaljer

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for ressursadministrasjon. Versjon 14.2.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for ressursadministrasjon. Versjon 14.2.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for ressursadministrasjon Versjon 14.2.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er

Detaljer

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 13.3.00

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 13.3.00 CA Clarity PPM Grunnleggende brukerveiledning Versjon 13.3.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for informasjonsformål

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Project 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Verktøylinje for hurtigtilgang

Detaljer

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for økonomistyring. Versjon 13.2.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for økonomistyring. Versjon 13.2.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for økonomistyring Versjon 13.2.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for

Detaljer

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for porteføljebehandlingsscenarioer. Versjon 13.3.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for porteføljebehandlingsscenarioer. Versjon 13.3.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for porteføljebehandlingsscenarioer Versjon 13.3.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen»)

Detaljer

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 14.1.00

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 14.1.00 CA Clarity PPM Grunnleggende brukerveiledning Versjon 14.1.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for informasjonsformål

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Norton 360 Online Brukerhåndbok

Norton 360 Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton 360 Online Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Office 365 for bedrifter gir deg 2 muligheter for å lagre og dele dokumenter, OneDrive for Business og SharePoint Nettsteder. Her

Detaljer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Versjon 5.0 Hurtigstarthåndbok for kunder Norsk Innhold Hva er InSite Prepress Portal?...1 Hva er nytt i versjon 5.0...1 Logge på Prepress Portal...1 Få hjelp...2 Kontrollere

Detaljer

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 14.2.00

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 14.2.00 CA Clarity PPM Grunnleggende brukerveiledning Versjon 14.2.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for informasjonsformål

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Forklarende tekst under hvert bilde

Forklarende tekst under hvert bilde Rette / kommentere besvarelse Når en student har levert (lastet opp) en besvarelse kan lærer laste den ned, sette inn merknader i besvarelsen og laste den opp i Fronter igjen. Dokumentet med merknadene

Detaljer

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 13.2.00

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 13.2.00 CA Clarity PPM Grunnleggende brukerveiledning Versjon 13.2.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for informasjonsformål

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for økonomistyring. Versjon 13.3.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for økonomistyring. Versjon 13.3.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for økonomistyring Versjon 13.3.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: OneDrive er ditt private hjørnet av SharePoint. Hver bruker får 10TB med egen lagringsplass. Bruk den når dokumentene er mest for deg. Bruker du OneDrive for Business

Detaljer

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Denne manualen beskriver hvordan man oppretter og vedlikeholder en plan

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Hva er nytt i QuarkXPress 10.1?

Hva er nytt i QuarkXPress 10.1? Hva er nytt i QuarkXPress 10.1? INNHOLD Innhold Hva er nytt i QuarkXPress 10.1?...3 Nye funksjoner...4 Dynamiske hjelpelinjer...4 Notes (Merknader)...4 Bøker...4 Redline...4 Andre nye funksjoner...5 Juridiske

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

CA Clarity PPM. Produktmerknader for PMO Accelerator On Demand. Versjon 03.2.00

CA Clarity PPM. Produktmerknader for PMO Accelerator On Demand. Versjon 03.2.00 CA Clarity PPM Produktmerknader for PM Accelerator n Demand Versjon 03.2.00 Denne dokumentasjonen, med intererte hjelpesystemer o elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er

Detaljer

Felles verktøy for prosjektstyring

Felles verktøy for prosjektstyring Felles verktøy for prosjektstyring Hvordan komme i gang? It-avdelingen har nå installert og etablert rutiner for prosjekt.uib.no som er et web-basert prosjektstyringsverktøy som kan bidra til bedre informasjonsflyt

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48 Ansattportal Versjon 3.3.48 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.48... 2 2 Timer Registrere/Masseregistere... 5 3 Tilgjengelige lønnsarter under Min profil... 5 4 Timer Registrere pr uke... 6 5 Laste opp dokumenter...

Detaljer

Elektronisk konkurranse gjennomføring med KGV En hurtigguide for leverandører Februar 2013

Elektronisk konkurranse gjennomføring med KGV En hurtigguide for leverandører Februar 2013 Elektronisk konkurranse gjennomføring med KGV En hurtigguide for leverandører Februar 2013 Innhold Introduksjon... s. 3 Registrer deg som bruker... s. 3 Slik finner du Jernbaneverkets kunngjøringer...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Kistock IC 650 inneklimalogger

Kistock IC 650 inneklimalogger Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock IC 650 inneklimalogger OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkople datakabelen. OBS! CO2-følere

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE FOR WINDOWS 32-BITS

VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE FOR WINDOWS 32-BITS VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE FOR WINDOWS 32-BITS TM GROUPWISE 5.2 HURTIGREFERANSE GroupWise er programvaren som dekker alle dine behov når det gjelder meldinger, planlegging, kalenderfunksjoner og dokumentbehandling.

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Innhold. Hanne Bråthen

Innhold. Hanne Bråthen Innhold Quickguide til prosjektledere... 1 Innlogging... 1 Glemt passord... 1 Hvordan opprette nytt prosjekt... 2 Prosjektopplysninger... 3 Kommunikasjon... 4 Annonse... 5 Sende mail til de som abonnerer

Detaljer

Installasjonsveiledning for Clue 10

Installasjonsveiledning for Clue 10 Installasjonsveiledning for Clue 10 (For serverinstallasjoner og distribusjon av programvare, se egen dokumentasjon her.) Ulike installasjoner Lisensiert programvare automatisk aktivert (anbefalt metode)...

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Viktig informasjon ang. lagringsområder

Viktig informasjon ang. lagringsområder Viktig informasjon ang. lagringsområder Ved overgang fra Windows XP til Windows 7: Spørsmål ang. hjemmeområdet på nettverket og mappen Mine dokumenter Spesielle hensyn for bærbare maskiner Hvor er det

Detaljer

LotusLive. LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok

LotusLive. LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok LotusLive LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok LotusLive LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter,

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2006 2

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: OneDrive er ditt private hjørnet av SharePoint. Hver bruker får 10TB med egen lagringsplass. Bruk den når dokumentene er mest for deg. SharePoint er et sentralt

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Prosjektmodul ver. 15

B r u k e r h å n d b o k Prosjektmodul ver. 15 B r u k e r h å n d b o k Prosjektmodul ver. 15 Copyright 2010 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 3 2. Komme i gang med et prosjekt 4 2.1

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition Brukermanual Quality PayBack Starter Edition Innhold 1. Kapittel 1 Innledning 1.1. Dette dokumentet 1.2. Quality PayBack 1.3. Kort oversikt over funksjoner i QPB. 2. Registering 2.1. Generelt 2.1.1. Logg

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

Godkjenning av faktura

Godkjenning av faktura BRUKER- VEILEDNING Godkjenning av faktura ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Godkjenning av leverandør faktura I Agresso skiller vi mellom to ulike typer av faktura. Leverandørfaktura Innkjøpsfaktura

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for økonomistyring. Versjon 14.1.00

CA Clarity PPM. Brukerveiledning for økonomistyring. Versjon 14.1.00 CA Clarity PPM Brukerveiledning for økonomistyring Versjon 14.1.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE WINDOWS 16-BIT

VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE WINDOWS 16-BIT VERSJON 5.1/5.2 HURTIGREFERANSE WINDOWS 16-BIT TM GROUPWISE 5.2 HURTIGREFERANSE GroupWise er programvaren som dekker alle dine behov når det gjelder meldinger, planlegging og kalenderfunksjoner. Nedenfor

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Forbindelser Brukerhåndbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Forbindelser Brukerhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Forbindelser Brukerhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Forbindelser Brukerhåndbok

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer