Ordinær generalforsamling. Kværner ASA Oslo, 10. april 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær generalforsamling. Kværner ASA Oslo, 10. april 2013"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling Kværner ASA Oslo, 10. april 2013

2 Agenda Til behandling foreligger følgende saker: 1. Åpning av generalforsamlingen, og godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. 3. Orientering om virksomheten (ingen votering). 4. Godkjenning av årsregnskapet for 2012 for Kværner ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. Styret foreslår at det utbetales et utbytte på NOK 0,55 per aksje. 5. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet. Styrets erklæring er inntatt i note 9 til konsernregnskapet på side 39 i årsrapporten for Valg av styremedlemmer. 7. Valg av medlemmer til valgkomiteen. 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer. 9. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. 10. Godkjennelse av revisors honorar for Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser. 12. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med aksjeprogram for ansatte. 2

3 Sak 3: Orientering om virksomheten Eiliv Gjesdal, finansdirektør Kværner ASA

4 Kvaerner executes amazing projects Specialised EPC company Revenues of NOK 10.7 billion (2012) Order backlog of more than NOK 21 billion* employees in 9 countries * At 31 December

5 Highlights 2012 General: Important contracts secured Edvard Grieg topside and jacket Martin Linge jacket Hebron gravity based structure (GBS) Nyhamna onshore upgrade project Calpine Garrison gas fired power plant Major projects completed Technology Center Mongstad plant Jacket and bridge support for Ekofisk 2/4L Kashagan hook-up project Sakhalin-1 GBS New predictable dividend policy implemented Financials: Revenues of NOK 10.7 billion EBITDA of NOK 473 million Net cash of NOK 650 million Access to capital of NOK 3.6 billion Order backlog of NOK 21.3 billion Proposed semi-annual dividend of NOK 0.55 per share NOK 148 million 5

6 Annual accounts

7 Kvaerner group - Income statement NOK million Operating revenue and other income Materials, goods and services (6 533) (8 885) Salaries, wages and social security cost (3 046) (2 881) Other operating expenses (696) (456) EBITDA Depreciation and amortisation (66) (54) EBIT Net financial income/(expense) (31) (109) Profit from associated companies and jointly controlled entities (7) (6) Profit before tax Income tax expense (131) (344) Net profit EBITDA margin 4.4 % 8.1 % 7

8 Kvaerner group - Balance sheet NOK million Total non-current assets Current tax assets Current operating assets Cash and cash equivalents Total assets Total equity Other non-current liabilities Non-current interest-bearing liabilities Current operating liabilities Current tax liabilities Other current liabilities - 8 Total liabilities Total liabilities and equity

9 Kværner ASA - Income statement and allocation of profit NOK thousand Operating revenue Operating expenses (46 474) ( ) EBIT (35 810) ( ) Net financial items Profit before tax Income tax expense (73 406) (25 729) Net profit The Board of Directors propose the following allocation of profit: Proposed dividend Transferred to/(from) other equity ( ) Total allocated

10 Kværner ASA - Balance sheet NOK thousand Investments in group companies Non-current interest-bearing receivables from group companies Other non-current assets Other current assets Cash and cash equivalents Total assets Total equity Non-current interest-bearing liabilities Deferred tax liability Interest-bearing current borrowings from group companies Provision for dividend Other current liabilities to group companies Other current liabilities Total liabilities Total liabilities and equity

11 Future market opportunities Facsimiles from Capital Markets Day 10 January

12 Summary Strong order backlog More than NOK 11 billion* secured for 2013 Focus on project execution and improving competitiveness Predictable deliveries Quality on time with predictable price tag Predictable dividend policy Proposed semi-annual dividend of NOK 0.55 per share HSSE core value and licence to operate Maintain and develop home markets International expansion Hands-on management * Excluding incorporated JVs. 12

13 Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse er tilgjengelig på 13

14 4. Godkjenning av årsregnskapet for 2012 for Kværner ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder utdeling av utbytte Forslag til beslutning: Generalforsamlingen vedtar å godkjenne årsregnskapet for 2012 for Kværner ASA og konsernet samt årsberetningen, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte på NOK 0,55 per aksje. 14

15 5. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet Forslag til beslutning: Generalforsamlingen vedtar å gi sin tilslutning til styrets erklæring inntatt i note 9 til konsernregnskapet på side 39 i årsrapporten for 2012, samt å godkjenne den av styret foreslåtte variable godtgjørelse. 15

16 Sak 6: Valg av styremedlemmer

17 Valgkomiteens sammensetning Øyvind Eriksen Leder Mette Wikborg Thomas Thune Andersen Sammensetning: Øyvind Eriksen (leder) Mette Wikborg Thomas Thune Andersen 17

18 Valgkomiteens arbeid Arbeidsform 2 møter avholdt Vurdert styrets arbeid Mottatt innspill fra enkeltaksjeeiere, styremedlemmer og administrasjonen 18

19 Styrets nåværende sammensetning Kjell Inge Røkke Styreleder Tore Torvund Nestleder Lone Fønns Schrøder Styremedlem Bruno Weymuller Styremedlem Vibeke Hammer Madsen Styremedlem Rune Rafdal Styremedlem (valgt av ansatte) Ståle K. Johansen Styremedlem (valgt av ansatte) Bernt Harald Kilnes Styremedlem (valgt av ansatte) 19

20 Forslag til ny styresammensetning Forslag til beslutning: Styret skal bestå av følgende aksjeeiervalgte medlemmer for inntil to år frem til ordinær generalforsamling i 2015: : Leif-Arne Langøy (styreleder) Tore Torvund (nestleder) Kjell Inge Røkke (tidligere styreleder) Vibeke Hammer Madsen Live Haukvik Aker (foreslått nytt styremedlem) De tre styremedlemmene valgt blant selskapets ansatte velges ikke av generalforsamlingen, men av de ansatte gjennom egne valg. 20

21 Ny styresammensetning Leif-Arne Langøy Styreleder Tore Torvund Nestleder Live Haukvik Aker Styremedlem Kjell Inge Røkke Styremedlem Vibeke Hammer Madsen Styremedlem Rune Rafdal Styremedlem (valgt av ansatte) Ståle K. Johansen Styremedlem (valgt av ansatte) Bernt Harald Kilnes Styremedlem (valgt av ansatte) 21

22 Sak 7: Valg av medlemmer til valgkomiteen

23 Forslag til medlemmer av valgkomiteen Forslag til beslutning: Valgkomiteen i Kværner ASA skal bestå av følgende medlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2015: Kjetil Kristiansen (leder) Mette Wikborg Leif Teksum Kjetil Kristiansen Leder Mette Wikborg Leif Teksum 23

24 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Forslag til beslutning: I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2012 frem til ordinær generalforsamling 2013 som følger: NOK til styrets leder NOK til styrets nestleder NOK til hvert av de øvrige styremedlemmene NOK i tillegg til hvert av medlemmene av kompensasjonskomiteén NOK i tillegg til leder av revisjonskomiteen NOK i tillegg til hvert av de øvrige medlemmer av revisjonskomiteen Honorarene til styrets leder og nestleder er høyere enn til de øvrige styremedlemmer, da det er knyttet ekstra ansvar og forpliktelser til disse ververvene. Videre tilkjennes styremedlemmer bosatt utenfor Skandinavia et tilleggshonorar på NOK per møte hvor de deltar fysisk. 24

25 9. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen Forslag til beslutning: I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2012 frem til ordinær generalforsamling 2013 som følger: NOK til hvert av medlemmene. 25

26 10. Godkjennelse av revisors honorar for 2012 Forslag til beslutning: Generalforsamlingen vedtar å godkjenne revisors honorar på NOK for revisjon av Kværner ASA for I tillegg har konsernet betalt honorar til KPMG for skatterådgiving på NOK , intet honorar for andre attestasjonstjenester, og ingen honorarer for tjenester utenfor revisjon. 26

27 11. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser Forslag til beslutning: a) Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 5% av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på NOK ). Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer. b) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 100,00 og NOK 1,00. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2014, dog ikke lenger enn 30. juni

28 12. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte Forslag til beslutning: a) Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 5% av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på NOK ). Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer. b) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 100,00 og NOK 1,00. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2014, dog ikke lenger enn 30. juni

29 29

30 Copyright and disclaimer Copyright Copyright of all published material including photographs, drawings and images in this document remains vested in Kvaerner and third party contributors as appropriate. Accordingly, neither the whole nor any part of this document shall be reproduced in any form nor used in any manner without express prior permission and applicable acknowledgements. No trademark, copyright or other notice shall be altered or removed from any reproduction. Disclaimer This Presentation includes and is based, inter alia, on forward-looking information and statements that are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ. These statements and this Presentation are based on current expectations, estimates and projections about global economic conditions, the economic conditions of the regions and industries that are major markets for Kværner ASA and Kværner ASA s (including subsidiaries and affiliates) lines of business. These expectations, estimates and projections are generally identifiable by statements containing words such as expects, believes, estimates or similar expressions. Important factors that could cause actual results to differ materially from those expectations include, among others, economic and market conditions in the geographic areas and industries that are or will be major markets for Kvaerner s businesses, oil prices, market acceptance of new products and services, changes in governmental regulations, interest rates, fluctuations in currency exchange rates and such other factors as may be discussed from time to time in the Presentation. Although Kværner ASA believes that its expectations and the Presentation are based upon reasonable assumptions, it can give no assurance that those expectations will be achieved or that the actual results will be as set out in the Presentation. Kværner ASA is making no representation or warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of the Presentation, and neither Kværner ASA nor any of its directors, officers or employees will have any liability to you or any other persons resulting from your use. 30

Leverandørindustriens utfordring

Leverandørindustriens utfordring part of Aker Leverandørindustriens utfordring Subsea ED&S Simen Lieungh, Konsernsjef Aker Solutions 12. januar 2010 P&T P&C 2010 Aker Solutions Aker Solutions er et globalt selskap i 30 land, men har halvparten

Detaljer

Erfaringer med bruk av CourseBuilder

Erfaringer med bruk av CourseBuilder part of Aker Erfaringer med bruk av CourseBuilder REN-møte 23. mars 2011 2011 Aker Solutions Agenda Opplæringsutfordringen i oljebransjen de siste tiårene Drilling equipment training centre Opplæringsmodell

Detaljer

Innleide arbeidstakere Ressurs eller utfordring? Erfaringer fra kværner stord

Innleide arbeidstakere Ressurs eller utfordring? Erfaringer fra kværner stord Innleide arbeidstakere Ressurs eller utfordring? Erfaringer fra kværner stord (Flerkulturelt arbeidsmiljø) Amram Hadida klubbleder, Kværner Stord 1 Kværner stord as Modul plattformsammenstilling Landanlegg

Detaljer

Fremtidens fagarbeidere. Hva ønsker vi fra de nye lærlingene våre - og hva er det vi får?

Fremtidens fagarbeidere. Hva ønsker vi fra de nye lærlingene våre - og hva er det vi får? Fremtidens fagarbeidere Hva ønsker vi fra de nye lærlingene våre - og hva er det vi får? Hvem er jeg? Leif Ottar Heimro, 40 år gammel/ung. Gift, 3 unger, Volvo stasjonsvogn og milliongjeld. Avdelingsleder

Detaljer

Status Nyhamna EPCm project 4. november 14. Elisabeth Wiig Communication Manager Nyhamna Project

Status Nyhamna EPCm project 4. november 14. Elisabeth Wiig Communication Manager Nyhamna Project Status Nyhamna EPCm project 4. november 14 Elisabeth Wiig Communication Manager Nyhamna Project Nyhamna EPCm NYHAMNA ONSHORE Client A/S Norske Shell 28. April 2012 Contract award Sept. 2013 Civil start-up

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

INNKALLING INVITATION

INNKALLING INVITATION INNKALLING til ordinær generalforsamling i Ekornes ASA. Ekornes Bua, Brunholmgt. 8, Ålesund, mandag 18. mai 2015, kl. 15.00. Påfølgende omvisning og presentasjon med matservering. INVITATION to the Annual

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Det norske oljeselskap ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Tid: 12. april

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA holdes på: Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 12 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION AS (org. nr. 990 295 697) Styret innkaller

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000 (For English version see pages 11-20) Til aksjonærene i Kongsberg Automotive Holding ASA Kongsberg, 10. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

IMPORTANT INFORMATION

IMPORTANT INFORMATION Prospectus Prospectus for the listing of 22,695,227 New Shares on Oslo Axess, each with a nominal value of NOK 0.20 per share, issued through a Private Placement at a Subscription Price of NOK 0.50 per

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

Dolphin Investor presentasjon

Dolphin Investor presentasjon Dolphin Investor presentasjon 21. April 2010 Copyright 2010. All rights reserved. 1 Disclaimer This Presentation has been produced by Dolphin Interconnect Solutions ASA (the Company") solely for use at

Detaljer

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30.

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30. To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Prospectus. Havyard Group ASA

Prospectus. Havyard Group ASA Prospectus Havyard Group ASA (a Norwegian public company limited by shares organised under the laws of Norway) Initial public offering of between 4,200,000 and 6,250,000 Offer Shares at an Application

Detaljer

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS ANNUAL REPORT 2013 NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS AS Dear all, It is a pleasure for me to announce that 2013 has been another successful year for NES. The turnover increased

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer