ÅRSRAPPORT 2005 DATA RESPONS ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2005 DATA RESPONS ASA"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2005 DATA RESPONS ASA

2 innhold Visjon i korte trekk 3 Dette er Data Respons 4 Hovedtall 6 Administrerende har ordet 8 Markedstrender 10 Forretningsområder 12 Markeder 14 Organisasjon 18 Aksjonærinformasjon 20 Styrets beretning 22 Resultatregnskap 27 Balanse 29 Egenkapitaloppstilling 31 Kontantstrømoppstilling 32 Regnskapsprinsipper 33 Noter 36 Revisjonsberetning 48 Ordliste 49 Adresseliste 51 visjon ledende i europa Står valget mellom å være størst eller best, velger Data Respons å være best. Bare ved å være best kan selskapet utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger for sine kunder, og generere solid avkastning til eierne over tid Visjonen til Data Respons er ambisiøs og krevende. Derfor er det valgt et realistisk intervall for konsernets måloppnåelse. Selskapets ståsted som ledende leverandør av Embedded Solutions i Norden, gjør at Data Respons har et godt utgangspunkt. Data Respons har de siste syv årene hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 31 %. Dette gjør selskapet til et av de raskest voksende i Norge. Data Respons etablerte seg i Tyskland i 2005, som representerer 35 % av embedded markedet i Europa. embedded solutions Embedded Solutions betyr innebygde løsninger. De kan karakteriseres som datahjernen i en maskin, et system eller et industrielt sluttprodukt. Løsninger kan bygges inn i alt fra radarsystemer ombord i jagerfly til kontrollsystemer på broen i et skip, avanserte landings- og kommunikasjonssystemer for flyovervåkning, styresystemer for flaske- og DVD-automater, avanserte målesystemer for olje- og gassindustri, videokonferanseutstyr, medisinske apparater eller i spillemaskiner. det industrielle markedet Data Respons ASA leverer Embedded Solutions til ledende OEM-bedrifter, systemintegratorer og vertikale produktleverandører innen en rekke markedssegmenter som forsvar, offshore, automasjon, medisinsk utstyr, overvåkning, transport, telekommunikasjon og industri generelt. Eksempler på Data Respons kunder er Ericsson, Nera, ABB, Brüel & Kjær, Tandberg, Anritsu og Saab. Såkalt forbrukerelektronikk, som mobiltelefoner og kontormaskiner, ligger utenfor Data Respons forretningsområde. Ledende i Europa på EMBEDDED SOLUTIONS i det industrielle markedet innen

3 2005 i korte trekk markedet ønsker embedded solutions fra én leverandør KONTRAKT MED SAAB PÅ MSEK 23 Data Respons unike konsept for Embedded Solutions erfarer vekst i alle markedsområder. Løsninger vokser 20 % og utgjør 66 % av totalomsetningen i I tillegg kommer den vesentligste delen av selskapets ordreinngang og ordrereserve fra dette forretningsområdet. Et av årets største oppdrag kom fra Saab AB om levering av innebygde dataløsninger til bruk i systemer for jagerfly. Kontraktsverdi MSEK 23. investeringer i kompetanse og sterkt salgsapparat Data Respons Integration Center ble mot slutten av året etablert for å øke selskapets konkurransekraft ved levering av store løsningsleveranser. Selskapet gjennomførte mange høyteknologiske oppdrag sammen med våre kunder i Det ble investert betydelig i salgs- og markedsapparatet, og antall selgere utgjorde omkring 30 % av selskapets ansatte ved utgangen av ETABLERING AV INTEGRATION CENTER strategiske oppkjøp og etablering i tyskland Certified Computer Technology leverer avansert datautstyr til maritimt bruk. Selskapet har en internasjonal kundeportefølje. Centrex er et nisjeselskap med høy kompetanse innen kommunikasjon og telekom. Data Respons Tyskland ble etablert i første kvartal Oppstarten har gått etter planen og selskapet har allerede etablert i overkant av 50 kundeforhold i Tyskland. OPPKJØP AV CCT vekstorienterte resultater Rekordhøy omsetning, MNOK 267,2 (+11 % fra 2004) Rekordhøy ordreinngang, MNOK 347,6 (+30 % fra 2004) Rekordhøy ordrereserve, MNOK 167,0 (+94 % fra 2004) OPPSTART I TYSKLAND DRIFTSINNTEKTER (MNOK) EBITDA (MNOK) ORDRERESERVE (MNOK) kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

4 DETTE ER DATA RESPONS Data Respons leverer Embedded Solutions til ledende OEM-bedrifter, systemintegratorer og vertikale produktleverandører innen en rekke markedssegmenter som forsvar, offshore, automasjon, medisinsk utstyr, overvåkning, transport, telekommunikasjon og øvrig industri. Eksempler på Data Respons kunder er Ericsson, Nera, ABB, Brüel & Kjær, Tandberg, Anritsu og Saab. Data Respons ASA er notert på Oslo Børs (Ticker: DAT), og inngår i informasjonsteknologiindeksen. Selskapet har kontorer i Danmark, Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Ved utgangen av 2005 hadde selskapet totalt 141 ansatte. UNIKT KONSEPT forretningsområder Data Respons deler virksomheten inn i tre forretningsområder. Løsninger kan karakteriseres som datahjernen i en maskin, et system eller et industrielt sluttprodukt. Spesifikke kundekrav medfører at standard datateknologi sjelden eller aldri vil fungere tilfredsstillende. Dette kan være kommunikasjonskrav med eksisterende systemer, bestemt formfaktor, ytelseskrav eller miljøkrav som følge av at kundens sluttprodukt utsettes for rystelser, trykk eller varierende temperatursvingninger. Data Respons svar på å møte spesifikke kundebehov er å kombinere kundetilpasset elektronikk og programvare med avanserte datamoduler fra nisjeprodusenter verden over. Produkter er salg av tredjeparts innebygde dataprodukter fra verdensledende partnere. Data Respons har Nordens mest komplette utvalg av innbygde dataprodukter. Produktporteføljen dekker alle vesentlige industristandarder for hard- og software (HW/SW), konnektivitet, kommunikasjon, ledende prosessorarkitekturer og operativsystemer. EMBEDDED SOLUTIONS Tjenester er krevende utviklings- og designoppdrag for industrielle kunder. Kompetansen spenner fra SW-applikasjonsprogrammering til leading edge FPGA HW-utvikling. Data Respons eksperter inngår i kundens utviklingsmiljø og bidrar med spesialkompetanse, gjennomføringsevne og erfaring i produktutviklingssyklusen. forretningsmodell i praksis Data Respons kundeforhold starter som regel i det første trinnet av pyramiden. Det kan være ulike typer kompetanseoppdrag (tjenester) eller leveranser av embedded-produkter (produkter). Det er her såkornet for fremtidige kunderelasjoner legges. Etter hvert er det naturlig at Data Respons påtar seg større og mer krevende oppdrag for sine kunder. Da øker verdiskapingen fra Data Respons, og det vokser frem et strategisk viktig kundeforhold. Her leveres ferdige utviklingsprosjekter og systemintegrerte løsninger, hvor Data Respons tar ansvaret for helheten. Ved serieleveranser av komplette løsninger arbeider Data Respons meget tett med kunden på alle plan i organisasjonen fra R&D til logistikk. Vi arbeider kontinuerlig med operasjonelle og teknologiske forbedringer for fremtidige generasjoner. Det er i denne delen av verdiskapingen bidraget fra Data Respons er størst, og vår kompetansebaserte modell kommer til sin rett. Den strategiske retningen til Data Respons er derfor opp i pyramiden. Denne filosofien harmonerer med kundenes tiltagende bruk av outsourcing, kortere utviklingstid (time to market), produkter med økende teknologiinnhold og fokus på egen kjerneverdi for sitt sluttmarked.

5 Sentrale vekstdrivere Data Respons har siden 1999 hatt en årlig gjennomsnittlig omsetningsvekst på 31 %. Flere vekstdrivere er sentrale i årene fremover: god timing i et vekstmarked Verdensmarkedet for innebygde totalløsninger var i 2004 på USD 3,6 milliarder (CIBC World Markets). Mellom 80 og 85 % av totalløsninger gjøres fremdeles in-house, noe som gir et godt vekstpotensial for outsourcing. internasjonal utbredelse Sterk global partnerstruktur sikrer tilgang på produkter, ledende teknologi, konkurransedyktig og fleksibel produksjonskapasitet. Den lokale tilstedeværelsen gir nærhet til kunden, markedsforståelse og kompetanse. flere store løsningskunder Antall løsningskunder øker måned for måned. Denne trenden viser seg i omsetningsfordelingen til Data Respons hvor løsninger øker mest. I tillegg vokser leveransevolumet på de største løsningskundene. Dette gir skalérbare vekstmuligheter. salgsdrevet teknologiselselskap Data Respons skal være best på salg i sine regioner og i dag arbeider ca. 30 % av de ansatte innen dette området. I tillegg har Data Respons utviklet et kjedebasert markedsføringskonsept som gir gjennomslagskraft i markedet på en kostnadseffektiv måte. oppkjøp som gir markedsaksess Data Respons har kontinuerlig fokus på oppkjøp av selskap som bidrar til markedsaksess og forbedret kundestruktur. Embedded Solutions-markedet er et fragmentert marked med mange mindre aktører. Data Respons ønsker å være en pådriver i konsolideringen av markedet fremover. diversifisert kundebase Data Respons har en kundebase som er diversifisert mellom land og ulike bransjer. Det bidrar til å gjøre selskapet mindre sårbart for spesifikke markedsnedganger, og gir dessuten et enormt markedspotensial. 5

6 hovedtall NOK mill resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA (2 821) Avskrivninger Driftsresultat (5 426) Resultat før skatt og minoritet (5 026) (2 158) Årsresultat (7 173) (2 357) balanse Bokført totalkapital Egenkapital Kontantbeholdning nøkkeltall Omsetningsvekst 11,1 % 34,1 % 16,5 % 28,3 % 29,2 % Bruttomargin 46,9 % 48,2 % 51,1 % 61,2 % 68,3 % EBITDA margin 4,9 % 5,9 % -1,6 % 5,0 % 4,6 % EBIT margin 4,3 % 5,1 % -3,0 % 3,1 % 2,3 % Netto fortjenestemargin 3,0 % 3,4 % -4,0 % 2,6 % -2,0 % Kontantstrøm fra drift (12 188) (3 009) (3 039) (18 088) (19 048) Egenkapitalrentabilitet 7,5 % 11,3 % -6,7 % 27,4 % -15,0 % Totalrentabilitet 4,8 % 6,7 % -4,2 % 8,3 % -4,9 % Likviditetsgrad 230 % 200,0 % 170,0 % 170,0 % 130,0 % Egenkapitalandel 64,0 % 59,0 % 63,5 % 30,1 % 32,8 % aksjerelaterte nøkkeltall Resultat pr. aksje (EPS) 0,26 0,27-0,29-3,76-1,55 Kontantstrøm pr. aksje 0,32 0,33-0,20-0,74-1,15 Utbytte pr. aksje Bokført egenkapital pr. aksje Antall aksjer pr Gjennomsnittlig antall aksjer Gj.sn. ant. handlede aksjer pr. dag Aksjekurs pr ,90 9,50 9,40 4,90 10,00 Børsverdi DRIFTSINNTEKTER 2005 ORDRERESERVE 2005 ANSATTE % Tyskland 1% Tyskland 2% Tyskland 18% Sverige 26% Sverige 15% Sverige 61% Norge 61% Norge 68% Norge 2% Finland 2% Finland 2% Finland 18% Danmark 11% Danmark 13% Danmark

7 norge OMSETNINGSANDEL NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER (MNOK) 61% MNOK Driftsinntekter 144,2 113,6 EBITDA 16,3 12,7 Ordrereserve 106, Ansatte sverige OMSETNINGSANDEL 18% NØKKELTALL MNOK Driftsinntekter 47,9 35,9 EBITDA 1,3 0,5 Ordrereserve DRIFTSINNTEKTER (MNOK) Ansatte danmark OMSETNINGSANDEL 18% NØKKELTALL MNOK Driftsinntekter 48,2 85,3 EBITDA 0,6 6,9 Ordrereserve DRIFTSINNTEKTER (MNOK) Ansatte tyskland OMSETNINGSANDEL NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER (MNOK) 1% MNOK Driftsinntekter 3,2 - EBITDA -1,8 - Ordrereserve 3 - Ansatte 3-3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, finland OMSETNINGSANDEL NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER (MNOK) 2% MNOK Driftsinntekter 4,8 6,1 EBITDA -1,3-1,3 Ordrereserve 2 2 Ansatte

8 Vi vet mye om hvilke forventninger og krav kundene stiller til Data Respons: De ønsker det beste fra to verdener. Kenneth Ragnvaldsen, CEO

9 JA TAKK, BEGGE DELER! Våre kunder konkurrerer på den internasjonale arenaen. Deres konkurransesituasjon endrer seg hele tiden, og de er på kontinuerlig jakt etter nye konkurransefortrinn. I jakten oppstår det beslutningsdilemmaer. Fra Data Respons ståsted betyr dette kundeforventninger og spesifikke ønsker. Standard kontra skreddersøm Behovet for stadig økende ytelse og mer kostnadseffektiv funksjonalitet tilsier standardisering av teknologien. Denne drivkraften presser frem produsenter som fokuserer på nisjer som de kan bli best på i verden. Industristandarder sørger for kompatibilitet mellom produsentene, de kan levere over hele verden, og økte volumer gir lavere produktprising. I motsatt ende ligger kundenes virkelighet. OEM-bedrifter, systemintegratorer og vertikale produktleverandører. De har spesielle behov som skal tilfredsstilles; kommunikasjonskrav med eksisterende systemer, bestemt formfaktor, ytelses- eller miljøkrav som følge av at kundens sluttprodukt utsettes for rystelser, trykk eller varierende temperatursvingninger. De har med andre ord behov for tilpasninger. global kontra lokal Kunden ønsker en sterk internasjonal forankring for sine teknologivalg. Verdensledende teknologi og ledende partnere er nødvendig for å lykkes. Våre kunder konkurrerer på en internasjonal arena og er i all hovedsak eksportorientert. I den andre enden må kunden ha lokal tilgang til kompetanse, høy servicegrad og forståelse for sin teknologi. Markedsforståelse oppstår i lag med kunden. Tette partnernettverk er nødvendig. Business is local. Gjør det selv kontra få det gjort Kundens produkter bygger på stadig mer kompleks teknologi. Endringene kommer raskere. Krav til produktbredde øker. Kunden må derfor konstant ligge i forkant og videreutvikle sin kjernekompetanse. Og i vekst må de styrke sine utviklingsmiljøer. Kunden må gjøre mer selv! I motsatt ende ligger behovet for spesialisering og kunden ser verdien i å knytte til seg sterke partnere som er eksperter på deler av teknologibehovet. Styrken ligger i summen av erfaringer fra nettverket kunden samler rundt seg. Dessuten vil det i nettverk alltid finnes et konkurransemoment som bidrar til fokus på kontinuerlig forbedring. Slik blir nettverk fremtidens måte å klare sluttmarkedets økende behov på. Derfor må selskapene også kjøpe mer løsninger av partnere man kan ikke være best på alt! Vesten kontra Østen ATCA, den nye standarden som revolusjonerer telecom-plattformene, drives først og fremst av aktører i USA og i Europa. Uten det beste av det beste lykkes vi ikke med våre kunder i det jevnt økende high end -markedet. De samme kundene har ofte andre behov på andre deler av produktspekteret sitt. Konkurranse og prispress tvinger frem kostnadseffektive løsninger. Da er ikke høyteknologiske aktører med vestlig prising på arbeidskraft konkurransedyktig nok. Gode partnere forankret i den delen av verden er derfor viktig. Og siden lavere priser åpner nye markedsmuligheter, er også dette markedet i stor vekst. Ja takk, begge deler! Svarene på dilemmaene ovenfor er ikke gitt, men vi vet mye om hvilke forventninger og krav kundene stiller til Data Respons: De ønsker det beste fra to verdener. Derfor må vi tilby et konsept som er fleksibelt nok til å håndtere variasjoner i kundebehov. Og vi hører på kundene. Så når kunden sier ja takk, begge deler, svarer vi velbekomme! Kenneth Ragnvaldsen CEO

10 MARKEDSTRENDER fra et teknologisk perspektiv Data Respons ASA påvirkes av makroøkonomiske forhold, endrede behovsmønstre i markedet og den teknologiske utviklingen innen vårt kjerneområde. økende outsourcing Det er flere årsaker til denne utviklingen. For det første er kompetansen som kreves meget spesialisert, og befinner seg typisk utenfor kundens kjernekompetanse. For det andre kan man ved å konkurranseutsette dette området oppnå store besparelser i utviklingstid og kostnader. Dessuten førte den økonomiske nedgangen etter tusenårsskiftet til nedbemanninger i utviklingsstabene. Nå som markedet igjen tar seg opp, øker behovet for tilførsel av ekstern kompetanse gjennom outsourcing. paradigmeskifte: databussen ved endeholdeplassen I embedded-markedet har det teknologiske økosystemet de siste 20 årene basert seg på standardiserte databusser som VME og varianter av PCI. Dette har åpnet for konkurranse på pris og medført fleksibilitet i valg av byggesteiner, noe som utvilsomt har bidratt til kortere utviklingssykluser og mer kostnadseffektive løsninger. I det senere er det etablert en ny systemtopologi basert på svitsjing samt en ny signaleringsform med færre og raskere forbindelser. Flere modulstandarder basert på denne teknologien er etablert eller er under etablering og dekker spekteret fra enkle, stablede moduler til komplekse, driftskritiske løsninger som ATCA (Advanced Telecom Computer Architecture). Teknologisk åpner dette for høyere ytelse, redusert fysisk størrelse og gunstigere EMC-forhold (miljøkrav). Markedsmessig gir teknologiskift økt volum av nye utviklingsprosjekter og løsninger, siden de vertikale aktørene kan optimalisere sine produkter i forhold til kost, ytelse samt funksjonalitet. Data Respons har i lengre tid bygget opp erfaring med denne nye teknologien, og er dermed godt posisjonert for å møte trenden og behovene med den. vekstforventninger i markedet Trendutviklingen er positiv i mange av Data Respons sentrale markeder. Bransjeanalytikere hevder at potensialet i de kostnadsbesparende programmene er tatt ut, slik at omsetningsvekst igjen er hovedfokus for industriselskapene. Dette innebærer økt utvikling og satsing på nye produkter for industri- og teknologibedrifter, noe som i sin tur styrker etterspørselen etter Data Respons løsninger. blyfridirektivet (rohs) 1. juli 2006 trer EUs nye miljøkrav i kraft. Konsekvensen for elektronikkproduksjon er utskifting av komponenter til typer som kan loddes uten anvendelse av bly (må tåle høyere varme). En rekke produsenter vil erfare at eksisterende komponenter ikke uten videre lar seg erstatte, og blir tvunget til et redesign for å imøtekomme direktivet. Sammen med et teknologisk paradigmeskift og trykk fra markedet mot kortere produktlevetider, forventer vi sterk volumvekst i utviklingsprosjekter i nær framtid. Data Respons har allerede flere RoHS-kompatible løsninger under levering, og er godt forberedt til å møte den forventede vekst i etterspørsel. åpen kildekode Med økende produktkompleksitet følger eksplosiv vekst i omfanget av programvare både på operativsystem- og applikasjonssiden. Siden ikke alt kan kodes fra bunnen av, har Linux med tilhørende økosystem blitt attraktivt i embedded-markedet. Vi ser en klar trend i overgang fra proprietære systemer til Linux-baserte løsninger innen hele spekteret fra rimelig konsumentutstyr som trådløse rutere, til komplekse driftskriske løsninger innen telecom og medisinsk teknikk. Data Respons har i flere år levert åpen kildekodeteknologi i stort volum til sentrale kunder, og får stadig nye kontrakter hvor kompetansen innen dette området har vært avgjørende for tilslaget. MOT standardisering og åpne teknologiplattformer Industrielle produktleverandører møter fortløpende krav til ny funksjonalitet, hvilket innebærer stadige oppgraderinger og produktutvikling med trangere markedsvindu. I tillegg øker kompleksiteten i løsningene. Det skal med andre ord leveres mer innsats over kortere tid. Utviklingen presser derfor frem behovet for en standardisert og åpen teknologiplattform med et høyere funksjonalitetsnivå. Produktleverandørene kan dermed enklere få tilgang til de stadige fremskrittene innen prosessering, lagring og kommunikasjon. 10

11 Fremdeles regner man med at % av innebygde dataløsninger er produsert inhouse. Markedspotensialet basert på outsourcingstrenden forventes derfor å bli meget stor. Hans Christian Lønstad, CTO i Data Respons ASA 11

12 forretningsområder LØSNINGER Data Respons løsninger kan karakteriseres som datahjernen i en maskin, et system eller i et industrielt sluttprodukt. Løsninger kan bygges inn i alt fra radarsystemer ombord i jagerfly til kontrollsystemer på broen i et skip, avanserte landings- og kommunikasjonssystemer for flyovervåkning, styresystemer for flaske- og DVD-automater, avanserte målesystemer for oljeledninger, videokonferanseutstyr, medisinske apparater eller i spillemaskiner. Kundetilpasning Kunden setter spesifikke krav til innebygde løsninger. Det kan være at løsningen skal kommunisere med eksisterende systemer, tilfredsstille en bestemt formfaktor, ytelseskrav, eller befinner seg i miljø som utsettes for rystelser, trykk eller varierende temperatursvingninger. Av den grunn vil sjelden standard datateknologi fungere tilfredsstillende, men må skreddersys hver enkelt kunde. Felles for løsninger er derfor at de krever en sofistikert teknologi som består av både avanserte datamoduler fra nisjeprodusenter verden over, og kundetilpasset elektronikk og programvare. FINNER OLJEN I VANNET Strategisk fokus på løsning Kravet til stadig kortere utviklingstid (time to market) og økende teknologisk kompleksitet i produkter, gjør at kunden i sterkere grad kjøper totale løsninger i stedet for å utvikle alt internt. Denne trenden viser seg i Data Respons omsetningsfordeling med et gradvis skifte mot større andel løsninger de siste fem årene. Dette er i tråd med selskapets strategi for økt fokus på totalløsninger. Karaktertrekk ved løsningskunder Markedsledende OEM-selskaper spesialisert innenfor ulike bransjer Produktleveranser til sine sluttkunder på 500-5,000 enheter pr. år Løsninger med spesiell sertifiseringskrav iht. miljø- og standardiserte bruker- og myndighetskrav Industrielle kunder i et etablert marked med økende repetitive løsningsleveranser Stor vekt på nærhet til skalérbar kompetanse Søker samarbeidspartnere til utvikling av innebygde dataløsninger Høyt fokus på kostnadsreduserende programmer ProAnalysis har utviklet sensorsystemet Argus i samarbeid med Data Respons. Så langt er det tatt i bruk på fem oljeinstallasjoner på norsk sokkel. DATA RESPONS KAN TA DEL I ALLE FASER AV LIVSSYKLUSEN - FRA IDÉ TIL SLUTTPRODUKT Analyse og design Utvikling Systemintegrasjon Leveranse Neste generasjon 12

13 PRODUKTER Data Respons har et bredt sortiment av tredjeparts innebygde dataprodukter fra verdensledende partnere. DATAPRODUKTER FRA VERDENSLEDENDE PARTNERE Byggeklosser Data Respons har innebygde dataprodukter som dekker alle vesentlige industristandarder for HW, SW, konnektivitet, ledende prosessorarkitektur og operativsystemer. Produktporteføljen er byggeklosser som kan danne grunnmuren i nær sagt enhver industriell applikasjon. Kjøpskraft gir prioritet. Data Respons totale engasjement gir oss betydelig kjøpskraft overfor våre leverandører. Det gir oss prioritet, som igjen bidrar til å redusere time to market for våre kunder. Relasjon gir fleksibilitet. Data Respons gode relasjoner med våre partnere gir våre kunder fleksibilitet når nye OEMprodukter skal videreutvikles eller modifiseres. PRODUKTPORTEFØLJE Stand-alone board level SBCs Industri PC, lagringsmedia, accessories Buss- og bakplansystemer Panel PC, LCD-skjermer Kommunikasjonsprodukter Kapsling/mekanikk Data Respons har Nordens mest komplette utvalg av innbygde dataprodukter TJENESTER Omfatter utviklingsoppdrag for industrielle kunder. SAMMENSVEISEDE TEAM MED UNIK KOMPETANSE Teknologipartner Data Respons har eksperter som utfører krevende utviklings- og designoppdrag for industrielle kunder. De inngår i kundens utviklingsmiljø og bidrar med spesialkompetanse, gjennomføringsevne og erfaring i produktutviklingssyklusen. Oppfølgning gir trygghet. For Data Respons er høy R&D og industrialiseringskompetanse avgjørende. Egenkompetanse gir nødvendig trygghet for å sikre god kvalitet til våre kunder. Kundene har mulighet til å bruke Data Respons som totalansvarlig for utvikling, industrialisering, sertifisering, testing, systemintegrasjon og leveranser. Ressurser når du trenger dem. Data Respons kan ta ansvar for større eller mindre deler av kundens produkt. Kundene vil på kort tid få tilgang på vår brede erfaring innen utviklings- og designoppdrag, og dermed mulighet til å få produktene til markedet raskere og mer effektivt. KOMPETANSEOMRÅDER Embedded design og utvikling generelt HW utvikling av moderne elektronikk og løsninger SW-utvikling tett koblet mot HW-arkitektur og embeddedsystemer Alle former for datakommunikasjon Prosjektledelse, test og utviklingsmetodikk Industrialisering, miljøtesting og sertifisering Integrasjonstjenester Våre eksperter utfører krevende utviklingsog designoppdrag for industrielle kunder 13

14 MARKEDER FORSVAR Data Respons har en klart definert rolle innenfor forsvarsmarkedet som en spisset teknologileverandør. Kundene er store systemleverandører som leverer nøkkelferdige systemer til ulike deler av forsvarsindustrien verden over. Trender som er relevante for Data Respons: Økte nyinvesteringer i høyteknologisk utstyr, sensorer og våpen Prinsippet om et nettverksbasert forsvar (NbF) som er interoperatibelt med alliansens øvrige medlemmer Nye teknologiplattformer som bidrar til å øke egenbeskyttelse, etterretning og overvåking (ISR), samt K3I-systemer (Kommando, Kontroll, Kommunikasjon, Informasjon) Tradisjonelle våpensystemer og enkeltmannsutstyr vil oppgraderes med avanserte ildlednings- og sensorsystemer Saab AB: Innebygde system for jagerfly Data Respons leverer innebygde dataløsninger som inngår i Saabs systemer for jagerfly. Kontrakten består av teknisk avanserte produkter for militære løsninger, og innebærer innebygde dataplattformer som er tilpasset kravene til jagerfly. Saab er et av verdens ledende høyteknologiske selskap med hovedvirksomhet innen forsvar, fly og romfartsteknologi. Saab dekker et bredt spekter av spesialkompetanse innenfor systemintegrasjon. TYPISKE APPLIKASJONER Kontroll- og kommunikasjonssystemer Passive sensorer og varslingssystemer Autonome styre- og kontrollsystemer for luft-, bakke- og sjøapplikasjoner Systemløsning for sonar og radar Ildledningssystem KUNDER Kongsberg Defence & Aerospace (NO) Kongsberg Protech (NO) Kongsberg Defence Communication (NO) Patria (FI) Saab AB (SE) Terma (DK) Ericsson Microwave Systems (SE) SAAB AB: INNEBYGDE SYSTEMER I JAGERFLY 14

15 INDUSTRI Data Respons brede applikasjonserfaring etter mange år som systembygger, gjør selskapet til en verdifull partner i innovative industriprosjekter. Data Respons leverer løsninger til ledende OEM-bedrifter, systemintegratorer og vertikale produktleverandører innen ulike deler av industrien, blant annet automasjon, medisinsk utstyr, overvåkning og transport. Trender som er relevante for Data Respons: Økt bruk av distribuerte I/O-systemer og Ethernet-kommunikasjon i automasjonsindustrien en trend som ser ut til å styrke seg ytterligere i tiden som kommer Robuste PC-løsninger til lav kostnad Mer elektronikk for overvåking og styring av tekniske funksjoner samt integrasjon av informasjonssystemer for kjøretøy GE Healthcare: Nytt styringssystem i syklotroner Data Respons har deltatt i utviklingen av et nytt styringssystem for GE Healthcares partikkelakselerator. Løsningen består av et standard prosessorkort programmert med Linux operativsystem, kombinert med en kraftig FPGA som styrer alle inn- og utdata. Sykehus over hele verden har installert GEMS syklotroner som anvendes til blant annet kreftdiagnostikk. Nytt styringssystem fra Data Respons gjør neste generasjons apparater funksjonelt bedre og rimeligere. I tillegg oppfylles RoHS-direktivet fra EU som trer i kraft 1. juli TYPISKE APPLIKASJONER Systemløsninger innen kontroll, styring og overvåkning av maskiner, biler, struktur mv. Trådløs overvåkning av kritiske fysiologiske parametere innen medisin Sertifiserte løsninger for automotive/transport KUNDER ABB (NO, FI, SE) Brüel og Kjær (DK) GE Healthcare (SE) Banedanmark (DK) Ibas (NO) Yara (NO) SECTRA (SE) GE HEALTHCARE: NYTT STYRINGSSYSTEM I SYKLOTRONER 15

16 OFFSHORE / MARITIM Leveranser innen olje, offshore og maritim sektor krever god innsikt i applikasjonene, myndighetskrav og kunnskap om ytre påkjenninger som trykk, temperatursvingninger og vibrasjoner. Data Respons har gjennomført omfattende løsningsleveranser for store aktører, og har etablert spisskompetanse innenfor disse markedene. Trender som er relevant for Data Respons: Høy oljepris påskynder utbygging av dyrere og mer teknologikrevende oljefelter Eldre installasjoner skal moderniseres med nye løsninger og ny teknologi Vekst i markedet for måling av olje/gass/vann (flow computers) Store investeringer i utvikling av utstyr som egner seg for undervannsinstallasjoner, spesielt i markedet for kontrollsystemer, kommunikasjon og flerfasemåling Store aktører innen maritim sektor fornyer basisteknologi, og etterspør sertifiserte løsninger FMC Kongsberg Metering: Fiskale målesystemer FMC Kongsberg Metering er en global leder av fiskale målesystemer til olje- og gassektoren med over installasjoner i over 100 land. Fiskale målesystemer har svært strenge krav til pålitelighet og nøyaktighet ettersom det dreier seg om svært store oljemengder. Data Respons har i nært samarbeid med FMC utviklet neste generasjon fiskale målesystem. TYPISKE APPLIKASJONER Kontrollsystemer for styring og navigasjon av skip Avansert prosesskontroll innen olje og gass, gjerne rettet mot subsea-anvendelser Målesystemer for olje- og gassproduksjon og transport Innsamling av seismiske data Kontrollsystemer for kraner, håndteringsutstyr og motorer KUNDER 3-Phase Measurement (NO) FMC Kongsberg Metering (NO) Roxar (NO) Kongsberg Maritime (NO) WesternGeco (NO) Odim (NO) Rolls-Royce Marine (NO) L3 Valmarine (NO) Saab (SE) FMC KONGSBERG METERING: NY GENERASJON FLOW COMPUTER TIL FISKALE MÅLESYSTEMER 16

17 TELEKOMMUNIKASJON Kontinuerlige oppdrag for telekommunikasjonsindustrien gjør at Data Respons har opparbeidet seg bred erfaring på relevante applikasjonsområder innen dette markedet. Trender som er relevante for Data Respons: Konvergens mot IP-basert maskinvare der større deler av utviklingen vil baseres på programvare, noe som vil gi lavere etableringsbarrierer for nye aktører Overføring av levende bilder og store datamengder vil skape nye muligheter for sluttbrukerne, og vil sette store krav til infrastruktur for telekommunikasjon IP-basert, trådløs næraksess WLAN (802.11x) internt i bedrifter, og som et generelt servicetilbud innen data og tale (IP-soner) Global konsolidering medfører standardiserte plattformer som eksempel ATCA Icomera AB: Avbruddsfri internettforbindelse for tog Icomera tilbyr, som eneste selskap i verden, en patentert og utprøvd avbruddsfri internettforbindelse for tog. Løsning går ut på å kombinere GSM, GPRS og satellittforbindelse for å forsyne toget med en stabil internettforbindelse selv i høy fart. Data Respons har sammen med Icomera utviklet et spesialinnrettet system og I/O-kort til dette formålet. TYPISKE APPLIKASJONER Infrastruktur og systemløsninger til mobile nettverk 3G, GPRS, VoIP-applikasjoner, media gateways, satellittkommunikasjon, svitsjer, trådløse informasjonssystemer og M2M-løsninger Test- og simuleringssystemer KUNDER Park Air Systems (NO) Ericsson (SE) Nera (NO) Anritsu (DK) Tandberg Telecom (NO) Thales (NO) Taide Network (NO) Icomera (SE) ICOMERA: AVBRUDDSFRI INTERNETTFORBINDELSE FOR TOG 17

18 ORGANISASJON Ved utgangen av 2005 hadde konsernet 141 ansatte. Disse er fordelt på åtte kontorer; Norge (Bergen, Høvik, Skullerud og Kongsberg), Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. data respons iso-sertifisert Trenden og utviklingen mot serieleveranser av Embedded Solutions skaper nye behov for kvalitetssikring. En sterk side hos Data Respons er gode og riktige holdinger til kvalitetsarbeid i selskapet og hos medarbeiderne selv. Det er sjelden man går gjennom sertifisering første gang uten avvik, sier Helge W. Myrseth fra Bureau Veritas Quality International (BVQI), som godkjente hele virksomheten allerede ved første revisjon uten anmerkninger (ISO 9001:2000). integration center Etableringen av Data Respons Integration Center skal bidra til å øke kvaliteten i komplekse løsningsleveranser. Senteret foretar sammenstilling, test og kvalitetssikring av innebygde dataløsninger. Senteret ble etablert i november 2005 og er plassert i Norsk Datas gamle lokaler på Skullerud, med gode logistikkløsninger og kort avstand til offentlig kommunikasjon. verdidrevet kultur Data Respons har en sterk bedriftskultur. Selskapet forankrer sine beslutninger på dette verdigrunnlaget og oppfatter det som et sterkt konkurransefortrinn: ORGANISASJONSSTRUKTUR DANMARK DATA RESPONS ASA NORGE ANTALL MEDARBEIDERE SVERIGE/ FINLAND TYSKLAND Å være raus; betyr å ha en åpen og inkluderende holdning og å dele kunnskap og erfaringer med våre kolleger, kunder og partnere. Vi skal by på oss selv, tåle kritikk og gi ros. Å ta ansvar for helheten; betyr at vi kan gå utenfor vår egen sone, gjøre hverandre dyktige og engasjere oss. Det betyr også å stille krav til andre, utfordre og være lojale. Å prestere; betyr å ha en underliggende vilje til å lykkes, tilegne seg ny lærdom og gjennomføre. Vi må også ha mot og dristighet nok til å søke nye veier til målet om å levere de beste løsningene. Å ha det gøy; betyr at litt galskap og ville påfunn blir verdsatt. Humor er velkommen, og vi ler med, i stedet for av hverandre. Kameratskap er bra, både på og etter jobb! HISTORISK TILBAKEBLIKK 1986 Data Respons etableres 1989 Distribusjon av standardprodukter Etablering av partnerstruktur 1995 Økt fokus på markedsføring, vekst og salg 1997 Ledende på Embedded Solutions i Norge 1998 Avdelingskontor i Bergen Telenor Venture inn på eiersiden 1999 Oppstart i Danmark: Data Respons A/S 2000 Oppstart i Sverige: Data Respons AB Avdelingskontor i Kongsberg 2001 Ledende distributør i det skandinaviske markedet 2002 Oppstart i Finland: Data Respons OY 2003 Nordisk gjennombrudd: 52 % vekst utenfor Norge 2004 Lønnsom vekst: Rekordomsetning og rekordresultat 2005 Oppstart i Tyskland: Data Respons GmbH Oppkjøp av CCT og Centrex 18

19 STYRET KONSERNLEDELSEN BERIT SVENDSEN, STYRELEDER Berit Svendsen (f. 1963) ble valgt som styremedlem i Hun er direktør for Telenor Nordic Fixed. I Telenor har Svendsen hatt forskjellige stillinger, blant annet konserndirektør/cto, forsker og prosjektdirektør. Hun har siv.ing fra NTNU og en Master of Technology Management fra NTNU/NHH/MIT. KENNETH RAGNVALDSEN, CEO Kenneth Ragnvaldsen (f. 1967) er utdannet handelsøkonom og har en MBA fra BI. Han arbeidet med økonomi, salg og markedsføring i tre år før han startet i Data Respons i Ragnvaldsen var tidligere salgs- og markedsdirektør i Data Respons ASA. Ragnvaldsen tiltrådte som CEO i SVEIN RAMSAY GOLI, STYREMEDLEM Svein Ramsay Goli (f. 1940) ble valgt som styremedlem i Han er styreformann i Visma, Norman og Ibas Holding. Han var tidligere salgsdirektør i IBM og senere Vice President i Oracle med ansvar for Norden. Goli jobber i dag primært gjennom egne selskaper, med hovedvekt på IKT og bedriftsrådgiving. HANS CHRISTIAN LØNSTAD, CTO Hans Christian Lønstad (f. 1960) er utdannet Master of Science og Dr. ing. i kybernetikk ved NTNU. Han har jobbet i Data Respons siden 1995, og tidligere fire år som forsker ved SINTEF. Lønstad har i tillegg vært ansatt i GE Vingmed i fem år. Lønstad tiltrådte som CTO i BENT BRUGÅRD, STYREMEDLEM Bent Brugård (f. 1954) har sittet i styret siden Frem til dette var han administrerende direktør for E-Line Group ASA. Han har hatt ledende stillinger innen IT, telecom og management consulting. Han har bred internasjonal ledererfaring, blant annet fra USA og Sørøst Asia. ÅGE GJELLESVIK, SALGSDIREKTØR Åge Gjellesvik (f. 1961) er ingeniørutdannet og har lang erfaring som systemdesigner. Våren 1998 startet han det første avdelingskontoret i Bergen. Etter flere lederstillinger i Data Respons AS, tiltrådte han høsten 2003 stillingen som salgsdirektør i Data Respons ASA. TORMOD STENE-JOHANSEN, STYREMEDLEM Tormod Stene-Johansen (f. 1964) har vært styremedlem siden Han har bred erfaring innen varehandel og etablering av bedrifter i nye markeder. Han arbeider som aktiv investor med fokus på prosjektutvikling i land i Østersjøregionen. GEORG A. HUUS, MARKEDSDIREKTØR Georg A. Huus (f. 1969) er utdannet siviløkonom fra NHH. Han har åtte års erfaring som rådgiver og spesialist innen finansiell kommunikasjon fra Geelmuyden.Kiese. Huus tiltrådte som markedsdirektør i MIKKEL HELWEG, ANSATTEVALGT STYREMEDLEM Mikkel Helweg (f. 1966) ble valgt som ansattevalgt styremedlem våren Han har jobbet i Data Respons siden 1999 som produktsjef og salgssjef, og er i dag Key Account Manager ved Kongsberg-kontoret. Helweg har over 20 års fartstid innen elektronikk-, nettverks- og databransjen. RUNE WAHL, CFO Rune Wahl (f. 1966) er utdannet siviløkonom ved BI og har en MBA fra Insead. Han har tidligere vært finansdirektør i Tandberg Storage og Avenir ASA, samt ulike lederstillinger innen finans i Ementor, Frionor og DNV. Wahl tiltrådte som CFO i

20 AKSJONÆRINFORMASJON og eierstyring Data Respons-aksjen er notert på Oslo Børs under tickerkoden DAT. mål og overordnede prinsipper Et overordnet mål for IR-arbeidet til Data Respons er å skape tillit gjennom lik behandling av alle aktører når det gjelder tilgang til finansiell informasjon. Alle aksjene har like rettigheter og er fritt omsettelige. Data Respons har én aksjeklasse, og hver aksje gir én stemme. Data Respons skal til enhver tid oppfylle de krav som er satt til selskapet gjennom aksje- og regnskapsloven. I tillegg skal selskapet tilstrebe åpenhet rundt økonomiske forhold, slik at kapitalmarkedet, eiere, kunder og leverandører skal kunne vurdere selskapets situasjon og fremtidsmuligheter 6. oktober 2004 ble Data Respons tildelt Informasjonsmerket av Oslo Børs. Riktig informasjon er avgjørende for riktig prising av selskapets aksjer i forhold til inntjening og underliggende verdier. generalforsamling Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, som blant annet velger aksjonærenes medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen. Fullstendige dokumenter og beslutningsgrunnlag i forbindelse med generalforsamlingen sendes ut minimum 14 dager før møtet finner sted. Det er tilrettelagt for å benytte fullmakter, dersom aksjeeier er forhindret fra å være tilstede når generalforsamlingen avholdes. valgkomité Data Respons har to valgkomiteer. Valgkomiteen, som er valgt av generalforsamlingen, fremmer forslag overfor generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret. Selskapet har i tillegg en valgkomité for valg av ansattes representanter til styret. Det er redegjort for valgkomiteenes sammensetning i årsberetningen på side 24. godtgjørelse til styret Informasjon om godtgjørelse til styret og ledende ansatte er utfyllende beskrevet i note 13 til regnskapet. Det er valgkomiteen, som overfor generalforsamlingen, foreslår styrets honorar for det kommende året. Godtgjørelsen til styret er ikke resultatavhengig. Det er ikke utstedt aksjeopsjoner til styrets medlemmer. godtgjørelse til ansatte Det er redegjort for godtgjørelsen til administrerende direktør i note 13 til regnskapet. Data Respons har i 2005 hatt bonusordning for de ansatte, oppad begrenset til to månedslønner, men vurdert separat for hvert land. Det er i 2005 avsatt totalt MNOK 9,4 i bonus for konsernet. Data Respons har ingen aksjeopsjonsordninger for de ansatte. revisjon Revisor deltar i styremøtet som behandler årsregnskapet. Revisor har også rutiner for gjennomgang av selskapets interne kontroll med styret. Spesifisert godtgjørelse til revisor er omtalt i note 13. FINANSIELL KALENDER Ordinær generalforsamling Presentasjon 1. kvartal Presentasjon 2. kvartal Presentasjon 3. kvartal Presentasjon 4. kvartal styret Styret i Data Respons har ansvar for konsernets strategiske utvikling og skal til enhver tid holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, samt fastsette planer og budsjetter for virksomheten. Den 2. februar 2005 vedtok styret omfattende endringer i styreinstruksen. Styrets rolle, ansvar og arbeidsmetoder har blitt presisert. Administrerende direktørs oppgaver og plikter overfor styret er også konkretisert i styreinstruksen. Styresammensetningen oppfyller kravet til uavhengighet mellom styremedlemmene og selskapets ledelse, og uavhengighet i forhold til vesentlige forretningsforbindelser med selskapet. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styrets medlemmer velges for en periode på to år. På side 19 og i note 13 til regnskapet er det gitt en utfyllende beskrivelse av det enkelte styremedlems bakgrunn, kvalifikasjoner og aksjeposter. selskapskapital Selskapet har en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og risikoprofil som er formidlet til markedet. Selskapet søker å betale utbytte av kapitalen som går ut over behovet for å realisere de strategiske mål. 20

DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2006 DATA RESPONS ASA

DELÅRSRAPPORT. 1. kvartal 2006 DATA RESPONS ASA DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2006 DATA RESPONS ASA Hovedtrekk 1. kvartal 2006 Driftsinntekter på MNOK 75,2 Driftsresultat (EBITDA) MNOK 3,3 Ordrereserve på MNOK 211 Oppkjøp av svenske Memstore selskapets utvikling

Detaljer

Pyramidebygging - sten på sten

Pyramidebygging - sten på sten Adm. dir. Start Pyramidebygging - sten på sten Presentasjon av 1. kvartal 2003 08.05.03 Svend Heier Agenda 1. Høydepunkter og hovedtall 2. Forretningsmodellen 3. Utsikter og utfordringer > Hovedpunkter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 DATA RESPONS ASA

ÅRSRAPPORT 2005 DATA RESPONS ASA ÅRSRAPPORT 2005 DATA RESPONS ASA innhold Visjon 2 2005 i korte trekk 3 Dette er Data Respons 4 Hovedtall 6 Administrerende har ordet 8 Markedstrender 10 Forretningsområder 12 Markeder 14 Organisasjon 18

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

DATA RESPONS ASA DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal Global Reports LLC

DATA RESPONS ASA DELÅRSRAPPORT. 3. kvartal Global Reports LLC DATA RESPONS ASA DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 28 Hovedtrekk 3. kvartal 28 Driftsinntekter på MNOK 184 Driftsresultat (EBITDA) MNOK 14,5 Ordreinngang på MNOK 198 Ordrereserve på MNOK 491 Oppkjøp i Tyskland

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

årsrapport we know embedded solutions

årsrapport we know embedded solutions we know embedded solutions årsrapport 06 EMBEDDED SOLU Embedded Solutions betyr innebygde løsninger og karakteriseres som datahjernen i en maskin eller et system. Dette er løsninger som benyttes i et bredt

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for tredje kvartal utgjorde NOK 0.0 millioner (NOK 0.9 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i inntekter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Rapportering i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 19. mars 2014 INNHOLD ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE... 3 1. REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Innledning: Markedet er fortsatt preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, men selskapet ser en positiv utvikling i enkelte geografier.

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007.

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007. STATUS PR. 31.12.06 Innledning Resultat pr. aksje i 4. kvartal 2006 var NOK 0,56 basert på ny rekord for omsetning på 442,8 MNOK og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 25,2 MNOK. For 11. kvartal

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Exense Q2 - første halvår r 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Resultat 2. kvartal 1. halvår 2007 Exense Consulting Om virksomheten Resultater for annet kvartal, første

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 Oppsummering Tallene pr. 31.12.99 presenteres på proforma sammenlignbar basis som om fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare fant sted 01.01.98,

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 Vi tenker som deg. DELÅRSRAPPORT Om Instabank ASA Instabank er en ny norsk digital bank med kontor på Skøyen i Oslo. Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007 Delårsrapport 27 OG FORELØPIG RESULTAT 27 2 beste årsresultat i kitrons historie Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tilsvarende periode i 26 dersom ikke annet er angitt. Beste resultat siden 2

Detaljer

Presentasjon generalforsamling 9. juni Egil Friestad, CEO Lars Swerre, CFO

Presentasjon generalforsamling 9. juni Egil Friestad, CEO Lars Swerre, CFO Presentasjon generalforsamling 9. juni 2011 Egil Friestad, CEO Lars Swerre, CFO KULSINTEROVN LKAB Photo: LKAB, Fredric Alm 2 Hovedfokus 2010 Strategiprosess Oppkjøp Opprettholde markedsposisjon 3 Finansielle

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

Drifts-inntektene fordeler seg som følger: Automotive produkter NOK 32.9 millioner, Capto NOK 64.1 millioner og andre inntekter på NOK 2.

Drifts-inntektene fordeler seg som følger: Automotive produkter NOK 32.9 millioner, Capto NOK 64.1 millioner og andre inntekter på NOK 2. 2001 året kontraktene kom: SensoNor ASA foreløpig resultat 2001. HORTEN, 28. FEBRUAR 2002: SensoNor ASA sikret seg gjennom 2001 komitterte leveranseavtaler med sine kunder på minimum 1.5 milliarder kroner,

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2006

RAPPORT 1. KVARTAL 2006 WINDER ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Winder ASA, Akersgaten 20, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2006

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Exense Q1 2007. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør

Exense Q1 2007. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør Exense Q1 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør Resultat Q1 2007 Exense Consulting Om virksomheten Resultater for første kvartal 2007 Exense Software Om virksomheten Resultater for første

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2007

Delårsrapport. 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 3. kvartal 2007 Fall i dollarkursen mot norske kroner reduserte omsetningen Driftsinntekter på 80,1 MNOK, en reduksjon 9% i forhold til 3. kvartal

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 Oppsummering Rapporten viser konsoliderte tall for det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare AS. Fusjonen ble vedtatt i generalforsamlingen den

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q4 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Omsetningen

Detaljer

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal.

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal. Resultatrapport 2. Kvartal 2006 OTRUM ASA 2. kvartal 2006 OTRUM installerte 7.000 rom i 2. kvartal 2006, sammenlignet med 7.300 rom i samme kvartal i fjor 3-års avtale signert med ACCOR Danubiues (Ungarn)

Detaljer

Q4 - Network Electronics ASA. Styreleder Erik Aasmundtveit Adm. direktør Oddbjørn Bergem Økonomisjef Tore Steen

Q4 - Network Electronics ASA. Styreleder Erik Aasmundtveit Adm. direktør Oddbjørn Bergem Økonomisjef Tore Steen Q4 - Network Electronics ASA Styreleder Erik Aasmundtveit Adm. direktør Oddbjørn Bergem Økonomisjef Tore Steen Høydepunkter fra Q4 Selskapet rundet 100 MNOK i årsomsetning Omsetningen i Q4 på 28,5 MNOK

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

K v a r ta l s r a p p o r t

K v a r ta l s r a p p o r t K v a r ta l s r a p p o r t Resultat Driftsresultatet i andre kvartal er 6,4 millioner kroner, en økning på 47,2 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Samtlige operative selskaper

Detaljer

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 11. mai 2011

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 11. mai 2011 Resultat 1. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 11. mai 2011 Hovedtrekk 1. kvartal 2011 Omsetningsvekst på 15 prosent i forhold til samme periode i fjor omsetning på 579 millioner i kvartalet

Detaljer