ÅRSRAPPORT 2005 DATA RESPONS ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2005 DATA RESPONS ASA"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2005 DATA RESPONS ASA

2 innhold Visjon i korte trekk 3 Dette er Data Respons 4 Hovedtall 6 Administrerende har ordet 8 Markedstrender 10 Forretningsområder 12 Markeder 14 Organisasjon 18 Aksjonærinformasjon 20 Styrets beretning 22 Resultatregnskap 27 Balanse 29 Egenkapitaloppstilling 31 Kontantstrømoppstilling 32 Regnskapsprinsipper 33 Noter 36 Revisjonsberetning 48 Ordliste 49 Adresseliste 51 visjon ledende i europa Står valget mellom å være størst eller best, velger Data Respons å være best. Bare ved å være best kan selskapet utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger for sine kunder, og generere solid avkastning til eierne over tid Visjonen til Data Respons er ambisiøs og krevende. Derfor er det valgt et realistisk intervall for konsernets måloppnåelse. Selskapets ståsted som ledende leverandør av Embedded Solutions i Norden, gjør at Data Respons har et godt utgangspunkt. Data Respons har de siste syv årene hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 31 %. Dette gjør selskapet til et av de raskest voksende i Norge. Data Respons etablerte seg i Tyskland i 2005, som representerer 35 % av embedded markedet i Europa. embedded solutions Embedded Solutions betyr innebygde løsninger. De kan karakteriseres som datahjernen i en maskin, et system eller et industrielt sluttprodukt. Løsninger kan bygges inn i alt fra radarsystemer ombord i jagerfly til kontrollsystemer på broen i et skip, avanserte landings- og kommunikasjonssystemer for flyovervåkning, styresystemer for flaske- og DVD-automater, avanserte målesystemer for olje- og gassindustri, videokonferanseutstyr, medisinske apparater eller i spillemaskiner. det industrielle markedet Data Respons ASA leverer Embedded Solutions til ledende OEM-bedrifter, systemintegratorer og vertikale produktleverandører innen en rekke markedssegmenter som forsvar, offshore, automasjon, medisinsk utstyr, overvåkning, transport, telekommunikasjon og industri generelt. Eksempler på Data Respons kunder er Ericsson, Nera, ABB, Brüel & Kjær, Tandberg, Anritsu og Saab. Såkalt forbrukerelektronikk, som mobiltelefoner og kontormaskiner, ligger utenfor Data Respons forretningsområde. Ledende i Europa på EMBEDDED SOLUTIONS i det industrielle markedet innen

3 2005 i korte trekk markedet ønsker embedded solutions fra én leverandør KONTRAKT MED SAAB PÅ MSEK 23 Data Respons unike konsept for Embedded Solutions erfarer vekst i alle markedsområder. Løsninger vokser 20 % og utgjør 66 % av totalomsetningen i I tillegg kommer den vesentligste delen av selskapets ordreinngang og ordrereserve fra dette forretningsområdet. Et av årets største oppdrag kom fra Saab AB om levering av innebygde dataløsninger til bruk i systemer for jagerfly. Kontraktsverdi MSEK 23. investeringer i kompetanse og sterkt salgsapparat Data Respons Integration Center ble mot slutten av året etablert for å øke selskapets konkurransekraft ved levering av store løsningsleveranser. Selskapet gjennomførte mange høyteknologiske oppdrag sammen med våre kunder i Det ble investert betydelig i salgs- og markedsapparatet, og antall selgere utgjorde omkring 30 % av selskapets ansatte ved utgangen av ETABLERING AV INTEGRATION CENTER strategiske oppkjøp og etablering i tyskland Certified Computer Technology leverer avansert datautstyr til maritimt bruk. Selskapet har en internasjonal kundeportefølje. Centrex er et nisjeselskap med høy kompetanse innen kommunikasjon og telekom. Data Respons Tyskland ble etablert i første kvartal Oppstarten har gått etter planen og selskapet har allerede etablert i overkant av 50 kundeforhold i Tyskland. OPPKJØP AV CCT vekstorienterte resultater Rekordhøy omsetning, MNOK 267,2 (+11 % fra 2004) Rekordhøy ordreinngang, MNOK 347,6 (+30 % fra 2004) Rekordhøy ordrereserve, MNOK 167,0 (+94 % fra 2004) OPPSTART I TYSKLAND DRIFTSINNTEKTER (MNOK) EBITDA (MNOK) ORDRERESERVE (MNOK) kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

4 DETTE ER DATA RESPONS Data Respons leverer Embedded Solutions til ledende OEM-bedrifter, systemintegratorer og vertikale produktleverandører innen en rekke markedssegmenter som forsvar, offshore, automasjon, medisinsk utstyr, overvåkning, transport, telekommunikasjon og øvrig industri. Eksempler på Data Respons kunder er Ericsson, Nera, ABB, Brüel & Kjær, Tandberg, Anritsu og Saab. Data Respons ASA er notert på Oslo Børs (Ticker: DAT), og inngår i informasjonsteknologiindeksen. Selskapet har kontorer i Danmark, Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Ved utgangen av 2005 hadde selskapet totalt 141 ansatte. UNIKT KONSEPT forretningsområder Data Respons deler virksomheten inn i tre forretningsområder. Løsninger kan karakteriseres som datahjernen i en maskin, et system eller et industrielt sluttprodukt. Spesifikke kundekrav medfører at standard datateknologi sjelden eller aldri vil fungere tilfredsstillende. Dette kan være kommunikasjonskrav med eksisterende systemer, bestemt formfaktor, ytelseskrav eller miljøkrav som følge av at kundens sluttprodukt utsettes for rystelser, trykk eller varierende temperatursvingninger. Data Respons svar på å møte spesifikke kundebehov er å kombinere kundetilpasset elektronikk og programvare med avanserte datamoduler fra nisjeprodusenter verden over. Produkter er salg av tredjeparts innebygde dataprodukter fra verdensledende partnere. Data Respons har Nordens mest komplette utvalg av innbygde dataprodukter. Produktporteføljen dekker alle vesentlige industristandarder for hard- og software (HW/SW), konnektivitet, kommunikasjon, ledende prosessorarkitekturer og operativsystemer. EMBEDDED SOLUTIONS Tjenester er krevende utviklings- og designoppdrag for industrielle kunder. Kompetansen spenner fra SW-applikasjonsprogrammering til leading edge FPGA HW-utvikling. Data Respons eksperter inngår i kundens utviklingsmiljø og bidrar med spesialkompetanse, gjennomføringsevne og erfaring i produktutviklingssyklusen. forretningsmodell i praksis Data Respons kundeforhold starter som regel i det første trinnet av pyramiden. Det kan være ulike typer kompetanseoppdrag (tjenester) eller leveranser av embedded-produkter (produkter). Det er her såkornet for fremtidige kunderelasjoner legges. Etter hvert er det naturlig at Data Respons påtar seg større og mer krevende oppdrag for sine kunder. Da øker verdiskapingen fra Data Respons, og det vokser frem et strategisk viktig kundeforhold. Her leveres ferdige utviklingsprosjekter og systemintegrerte løsninger, hvor Data Respons tar ansvaret for helheten. Ved serieleveranser av komplette løsninger arbeider Data Respons meget tett med kunden på alle plan i organisasjonen fra R&D til logistikk. Vi arbeider kontinuerlig med operasjonelle og teknologiske forbedringer for fremtidige generasjoner. Det er i denne delen av verdiskapingen bidraget fra Data Respons er størst, og vår kompetansebaserte modell kommer til sin rett. Den strategiske retningen til Data Respons er derfor opp i pyramiden. Denne filosofien harmonerer med kundenes tiltagende bruk av outsourcing, kortere utviklingstid (time to market), produkter med økende teknologiinnhold og fokus på egen kjerneverdi for sitt sluttmarked.

5 Sentrale vekstdrivere Data Respons har siden 1999 hatt en årlig gjennomsnittlig omsetningsvekst på 31 %. Flere vekstdrivere er sentrale i årene fremover: god timing i et vekstmarked Verdensmarkedet for innebygde totalløsninger var i 2004 på USD 3,6 milliarder (CIBC World Markets). Mellom 80 og 85 % av totalløsninger gjøres fremdeles in-house, noe som gir et godt vekstpotensial for outsourcing. internasjonal utbredelse Sterk global partnerstruktur sikrer tilgang på produkter, ledende teknologi, konkurransedyktig og fleksibel produksjonskapasitet. Den lokale tilstedeværelsen gir nærhet til kunden, markedsforståelse og kompetanse. flere store løsningskunder Antall løsningskunder øker måned for måned. Denne trenden viser seg i omsetningsfordelingen til Data Respons hvor løsninger øker mest. I tillegg vokser leveransevolumet på de største løsningskundene. Dette gir skalérbare vekstmuligheter. salgsdrevet teknologiselselskap Data Respons skal være best på salg i sine regioner og i dag arbeider ca. 30 % av de ansatte innen dette området. I tillegg har Data Respons utviklet et kjedebasert markedsføringskonsept som gir gjennomslagskraft i markedet på en kostnadseffektiv måte. oppkjøp som gir markedsaksess Data Respons har kontinuerlig fokus på oppkjøp av selskap som bidrar til markedsaksess og forbedret kundestruktur. Embedded Solutions-markedet er et fragmentert marked med mange mindre aktører. Data Respons ønsker å være en pådriver i konsolideringen av markedet fremover. diversifisert kundebase Data Respons har en kundebase som er diversifisert mellom land og ulike bransjer. Det bidrar til å gjøre selskapet mindre sårbart for spesifikke markedsnedganger, og gir dessuten et enormt markedspotensial. 5

6 hovedtall NOK mill resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA (2 821) Avskrivninger Driftsresultat (5 426) Resultat før skatt og minoritet (5 026) (2 158) Årsresultat (7 173) (2 357) balanse Bokført totalkapital Egenkapital Kontantbeholdning nøkkeltall Omsetningsvekst 11,1 % 34,1 % 16,5 % 28,3 % 29,2 % Bruttomargin 46,9 % 48,2 % 51,1 % 61,2 % 68,3 % EBITDA margin 4,9 % 5,9 % -1,6 % 5,0 % 4,6 % EBIT margin 4,3 % 5,1 % -3,0 % 3,1 % 2,3 % Netto fortjenestemargin 3,0 % 3,4 % -4,0 % 2,6 % -2,0 % Kontantstrøm fra drift (12 188) (3 009) (3 039) (18 088) (19 048) Egenkapitalrentabilitet 7,5 % 11,3 % -6,7 % 27,4 % -15,0 % Totalrentabilitet 4,8 % 6,7 % -4,2 % 8,3 % -4,9 % Likviditetsgrad 230 % 200,0 % 170,0 % 170,0 % 130,0 % Egenkapitalandel 64,0 % 59,0 % 63,5 % 30,1 % 32,8 % aksjerelaterte nøkkeltall Resultat pr. aksje (EPS) 0,26 0,27-0,29-3,76-1,55 Kontantstrøm pr. aksje 0,32 0,33-0,20-0,74-1,15 Utbytte pr. aksje Bokført egenkapital pr. aksje Antall aksjer pr Gjennomsnittlig antall aksjer Gj.sn. ant. handlede aksjer pr. dag Aksjekurs pr ,90 9,50 9,40 4,90 10,00 Børsverdi DRIFTSINNTEKTER 2005 ORDRERESERVE 2005 ANSATTE % Tyskland 1% Tyskland 2% Tyskland 18% Sverige 26% Sverige 15% Sverige 61% Norge 61% Norge 68% Norge 2% Finland 2% Finland 2% Finland 18% Danmark 11% Danmark 13% Danmark

7 norge OMSETNINGSANDEL NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER (MNOK) 61% MNOK Driftsinntekter 144,2 113,6 EBITDA 16,3 12,7 Ordrereserve 106, Ansatte sverige OMSETNINGSANDEL 18% NØKKELTALL MNOK Driftsinntekter 47,9 35,9 EBITDA 1,3 0,5 Ordrereserve DRIFTSINNTEKTER (MNOK) Ansatte danmark OMSETNINGSANDEL 18% NØKKELTALL MNOK Driftsinntekter 48,2 85,3 EBITDA 0,6 6,9 Ordrereserve DRIFTSINNTEKTER (MNOK) Ansatte tyskland OMSETNINGSANDEL NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER (MNOK) 1% MNOK Driftsinntekter 3,2 - EBITDA -1,8 - Ordrereserve 3 - Ansatte 3-3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, finland OMSETNINGSANDEL NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER (MNOK) 2% MNOK Driftsinntekter 4,8 6,1 EBITDA -1,3-1,3 Ordrereserve 2 2 Ansatte

8 Vi vet mye om hvilke forventninger og krav kundene stiller til Data Respons: De ønsker det beste fra to verdener. Kenneth Ragnvaldsen, CEO

9 JA TAKK, BEGGE DELER! Våre kunder konkurrerer på den internasjonale arenaen. Deres konkurransesituasjon endrer seg hele tiden, og de er på kontinuerlig jakt etter nye konkurransefortrinn. I jakten oppstår det beslutningsdilemmaer. Fra Data Respons ståsted betyr dette kundeforventninger og spesifikke ønsker. Standard kontra skreddersøm Behovet for stadig økende ytelse og mer kostnadseffektiv funksjonalitet tilsier standardisering av teknologien. Denne drivkraften presser frem produsenter som fokuserer på nisjer som de kan bli best på i verden. Industristandarder sørger for kompatibilitet mellom produsentene, de kan levere over hele verden, og økte volumer gir lavere produktprising. I motsatt ende ligger kundenes virkelighet. OEM-bedrifter, systemintegratorer og vertikale produktleverandører. De har spesielle behov som skal tilfredsstilles; kommunikasjonskrav med eksisterende systemer, bestemt formfaktor, ytelses- eller miljøkrav som følge av at kundens sluttprodukt utsettes for rystelser, trykk eller varierende temperatursvingninger. De har med andre ord behov for tilpasninger. global kontra lokal Kunden ønsker en sterk internasjonal forankring for sine teknologivalg. Verdensledende teknologi og ledende partnere er nødvendig for å lykkes. Våre kunder konkurrerer på en internasjonal arena og er i all hovedsak eksportorientert. I den andre enden må kunden ha lokal tilgang til kompetanse, høy servicegrad og forståelse for sin teknologi. Markedsforståelse oppstår i lag med kunden. Tette partnernettverk er nødvendig. Business is local. Gjør det selv kontra få det gjort Kundens produkter bygger på stadig mer kompleks teknologi. Endringene kommer raskere. Krav til produktbredde øker. Kunden må derfor konstant ligge i forkant og videreutvikle sin kjernekompetanse. Og i vekst må de styrke sine utviklingsmiljøer. Kunden må gjøre mer selv! I motsatt ende ligger behovet for spesialisering og kunden ser verdien i å knytte til seg sterke partnere som er eksperter på deler av teknologibehovet. Styrken ligger i summen av erfaringer fra nettverket kunden samler rundt seg. Dessuten vil det i nettverk alltid finnes et konkurransemoment som bidrar til fokus på kontinuerlig forbedring. Slik blir nettverk fremtidens måte å klare sluttmarkedets økende behov på. Derfor må selskapene også kjøpe mer løsninger av partnere man kan ikke være best på alt! Vesten kontra Østen ATCA, den nye standarden som revolusjonerer telecom-plattformene, drives først og fremst av aktører i USA og i Europa. Uten det beste av det beste lykkes vi ikke med våre kunder i det jevnt økende high end -markedet. De samme kundene har ofte andre behov på andre deler av produktspekteret sitt. Konkurranse og prispress tvinger frem kostnadseffektive løsninger. Da er ikke høyteknologiske aktører med vestlig prising på arbeidskraft konkurransedyktig nok. Gode partnere forankret i den delen av verden er derfor viktig. Og siden lavere priser åpner nye markedsmuligheter, er også dette markedet i stor vekst. Ja takk, begge deler! Svarene på dilemmaene ovenfor er ikke gitt, men vi vet mye om hvilke forventninger og krav kundene stiller til Data Respons: De ønsker det beste fra to verdener. Derfor må vi tilby et konsept som er fleksibelt nok til å håndtere variasjoner i kundebehov. Og vi hører på kundene. Så når kunden sier ja takk, begge deler, svarer vi velbekomme! Kenneth Ragnvaldsen CEO

10 MARKEDSTRENDER fra et teknologisk perspektiv Data Respons ASA påvirkes av makroøkonomiske forhold, endrede behovsmønstre i markedet og den teknologiske utviklingen innen vårt kjerneområde. økende outsourcing Det er flere årsaker til denne utviklingen. For det første er kompetansen som kreves meget spesialisert, og befinner seg typisk utenfor kundens kjernekompetanse. For det andre kan man ved å konkurranseutsette dette området oppnå store besparelser i utviklingstid og kostnader. Dessuten førte den økonomiske nedgangen etter tusenårsskiftet til nedbemanninger i utviklingsstabene. Nå som markedet igjen tar seg opp, øker behovet for tilførsel av ekstern kompetanse gjennom outsourcing. paradigmeskifte: databussen ved endeholdeplassen I embedded-markedet har det teknologiske økosystemet de siste 20 årene basert seg på standardiserte databusser som VME og varianter av PCI. Dette har åpnet for konkurranse på pris og medført fleksibilitet i valg av byggesteiner, noe som utvilsomt har bidratt til kortere utviklingssykluser og mer kostnadseffektive løsninger. I det senere er det etablert en ny systemtopologi basert på svitsjing samt en ny signaleringsform med færre og raskere forbindelser. Flere modulstandarder basert på denne teknologien er etablert eller er under etablering og dekker spekteret fra enkle, stablede moduler til komplekse, driftskritiske løsninger som ATCA (Advanced Telecom Computer Architecture). Teknologisk åpner dette for høyere ytelse, redusert fysisk størrelse og gunstigere EMC-forhold (miljøkrav). Markedsmessig gir teknologiskift økt volum av nye utviklingsprosjekter og løsninger, siden de vertikale aktørene kan optimalisere sine produkter i forhold til kost, ytelse samt funksjonalitet. Data Respons har i lengre tid bygget opp erfaring med denne nye teknologien, og er dermed godt posisjonert for å møte trenden og behovene med den. vekstforventninger i markedet Trendutviklingen er positiv i mange av Data Respons sentrale markeder. Bransjeanalytikere hevder at potensialet i de kostnadsbesparende programmene er tatt ut, slik at omsetningsvekst igjen er hovedfokus for industriselskapene. Dette innebærer økt utvikling og satsing på nye produkter for industri- og teknologibedrifter, noe som i sin tur styrker etterspørselen etter Data Respons løsninger. blyfridirektivet (rohs) 1. juli 2006 trer EUs nye miljøkrav i kraft. Konsekvensen for elektronikkproduksjon er utskifting av komponenter til typer som kan loddes uten anvendelse av bly (må tåle høyere varme). En rekke produsenter vil erfare at eksisterende komponenter ikke uten videre lar seg erstatte, og blir tvunget til et redesign for å imøtekomme direktivet. Sammen med et teknologisk paradigmeskift og trykk fra markedet mot kortere produktlevetider, forventer vi sterk volumvekst i utviklingsprosjekter i nær framtid. Data Respons har allerede flere RoHS-kompatible løsninger under levering, og er godt forberedt til å møte den forventede vekst i etterspørsel. åpen kildekode Med økende produktkompleksitet følger eksplosiv vekst i omfanget av programvare både på operativsystem- og applikasjonssiden. Siden ikke alt kan kodes fra bunnen av, har Linux med tilhørende økosystem blitt attraktivt i embedded-markedet. Vi ser en klar trend i overgang fra proprietære systemer til Linux-baserte løsninger innen hele spekteret fra rimelig konsumentutstyr som trådløse rutere, til komplekse driftskriske løsninger innen telecom og medisinsk teknikk. Data Respons har i flere år levert åpen kildekodeteknologi i stort volum til sentrale kunder, og får stadig nye kontrakter hvor kompetansen innen dette området har vært avgjørende for tilslaget. MOT standardisering og åpne teknologiplattformer Industrielle produktleverandører møter fortløpende krav til ny funksjonalitet, hvilket innebærer stadige oppgraderinger og produktutvikling med trangere markedsvindu. I tillegg øker kompleksiteten i løsningene. Det skal med andre ord leveres mer innsats over kortere tid. Utviklingen presser derfor frem behovet for en standardisert og åpen teknologiplattform med et høyere funksjonalitetsnivå. Produktleverandørene kan dermed enklere få tilgang til de stadige fremskrittene innen prosessering, lagring og kommunikasjon. 10

11 Fremdeles regner man med at % av innebygde dataløsninger er produsert inhouse. Markedspotensialet basert på outsourcingstrenden forventes derfor å bli meget stor. Hans Christian Lønstad, CTO i Data Respons ASA 11

12 forretningsområder LØSNINGER Data Respons løsninger kan karakteriseres som datahjernen i en maskin, et system eller i et industrielt sluttprodukt. Løsninger kan bygges inn i alt fra radarsystemer ombord i jagerfly til kontrollsystemer på broen i et skip, avanserte landings- og kommunikasjonssystemer for flyovervåkning, styresystemer for flaske- og DVD-automater, avanserte målesystemer for oljeledninger, videokonferanseutstyr, medisinske apparater eller i spillemaskiner. Kundetilpasning Kunden setter spesifikke krav til innebygde løsninger. Det kan være at løsningen skal kommunisere med eksisterende systemer, tilfredsstille en bestemt formfaktor, ytelseskrav, eller befinner seg i miljø som utsettes for rystelser, trykk eller varierende temperatursvingninger. Av den grunn vil sjelden standard datateknologi fungere tilfredsstillende, men må skreddersys hver enkelt kunde. Felles for løsninger er derfor at de krever en sofistikert teknologi som består av både avanserte datamoduler fra nisjeprodusenter verden over, og kundetilpasset elektronikk og programvare. FINNER OLJEN I VANNET Strategisk fokus på løsning Kravet til stadig kortere utviklingstid (time to market) og økende teknologisk kompleksitet i produkter, gjør at kunden i sterkere grad kjøper totale løsninger i stedet for å utvikle alt internt. Denne trenden viser seg i Data Respons omsetningsfordeling med et gradvis skifte mot større andel løsninger de siste fem årene. Dette er i tråd med selskapets strategi for økt fokus på totalløsninger. Karaktertrekk ved løsningskunder Markedsledende OEM-selskaper spesialisert innenfor ulike bransjer Produktleveranser til sine sluttkunder på 500-5,000 enheter pr. år Løsninger med spesiell sertifiseringskrav iht. miljø- og standardiserte bruker- og myndighetskrav Industrielle kunder i et etablert marked med økende repetitive løsningsleveranser Stor vekt på nærhet til skalérbar kompetanse Søker samarbeidspartnere til utvikling av innebygde dataløsninger Høyt fokus på kostnadsreduserende programmer ProAnalysis har utviklet sensorsystemet Argus i samarbeid med Data Respons. Så langt er det tatt i bruk på fem oljeinstallasjoner på norsk sokkel. DATA RESPONS KAN TA DEL I ALLE FASER AV LIVSSYKLUSEN - FRA IDÉ TIL SLUTTPRODUKT Analyse og design Utvikling Systemintegrasjon Leveranse Neste generasjon 12

13 PRODUKTER Data Respons har et bredt sortiment av tredjeparts innebygde dataprodukter fra verdensledende partnere. DATAPRODUKTER FRA VERDENSLEDENDE PARTNERE Byggeklosser Data Respons har innebygde dataprodukter som dekker alle vesentlige industristandarder for HW, SW, konnektivitet, ledende prosessorarkitektur og operativsystemer. Produktporteføljen er byggeklosser som kan danne grunnmuren i nær sagt enhver industriell applikasjon. Kjøpskraft gir prioritet. Data Respons totale engasjement gir oss betydelig kjøpskraft overfor våre leverandører. Det gir oss prioritet, som igjen bidrar til å redusere time to market for våre kunder. Relasjon gir fleksibilitet. Data Respons gode relasjoner med våre partnere gir våre kunder fleksibilitet når nye OEMprodukter skal videreutvikles eller modifiseres. PRODUKTPORTEFØLJE Stand-alone board level SBCs Industri PC, lagringsmedia, accessories Buss- og bakplansystemer Panel PC, LCD-skjermer Kommunikasjonsprodukter Kapsling/mekanikk Data Respons har Nordens mest komplette utvalg av innbygde dataprodukter TJENESTER Omfatter utviklingsoppdrag for industrielle kunder. SAMMENSVEISEDE TEAM MED UNIK KOMPETANSE Teknologipartner Data Respons har eksperter som utfører krevende utviklings- og designoppdrag for industrielle kunder. De inngår i kundens utviklingsmiljø og bidrar med spesialkompetanse, gjennomføringsevne og erfaring i produktutviklingssyklusen. Oppfølgning gir trygghet. For Data Respons er høy R&D og industrialiseringskompetanse avgjørende. Egenkompetanse gir nødvendig trygghet for å sikre god kvalitet til våre kunder. Kundene har mulighet til å bruke Data Respons som totalansvarlig for utvikling, industrialisering, sertifisering, testing, systemintegrasjon og leveranser. Ressurser når du trenger dem. Data Respons kan ta ansvar for større eller mindre deler av kundens produkt. Kundene vil på kort tid få tilgang på vår brede erfaring innen utviklings- og designoppdrag, og dermed mulighet til å få produktene til markedet raskere og mer effektivt. KOMPETANSEOMRÅDER Embedded design og utvikling generelt HW utvikling av moderne elektronikk og løsninger SW-utvikling tett koblet mot HW-arkitektur og embeddedsystemer Alle former for datakommunikasjon Prosjektledelse, test og utviklingsmetodikk Industrialisering, miljøtesting og sertifisering Integrasjonstjenester Våre eksperter utfører krevende utviklingsog designoppdrag for industrielle kunder 13

14 MARKEDER FORSVAR Data Respons har en klart definert rolle innenfor forsvarsmarkedet som en spisset teknologileverandør. Kundene er store systemleverandører som leverer nøkkelferdige systemer til ulike deler av forsvarsindustrien verden over. Trender som er relevante for Data Respons: Økte nyinvesteringer i høyteknologisk utstyr, sensorer og våpen Prinsippet om et nettverksbasert forsvar (NbF) som er interoperatibelt med alliansens øvrige medlemmer Nye teknologiplattformer som bidrar til å øke egenbeskyttelse, etterretning og overvåking (ISR), samt K3I-systemer (Kommando, Kontroll, Kommunikasjon, Informasjon) Tradisjonelle våpensystemer og enkeltmannsutstyr vil oppgraderes med avanserte ildlednings- og sensorsystemer Saab AB: Innebygde system for jagerfly Data Respons leverer innebygde dataløsninger som inngår i Saabs systemer for jagerfly. Kontrakten består av teknisk avanserte produkter for militære løsninger, og innebærer innebygde dataplattformer som er tilpasset kravene til jagerfly. Saab er et av verdens ledende høyteknologiske selskap med hovedvirksomhet innen forsvar, fly og romfartsteknologi. Saab dekker et bredt spekter av spesialkompetanse innenfor systemintegrasjon. TYPISKE APPLIKASJONER Kontroll- og kommunikasjonssystemer Passive sensorer og varslingssystemer Autonome styre- og kontrollsystemer for luft-, bakke- og sjøapplikasjoner Systemløsning for sonar og radar Ildledningssystem KUNDER Kongsberg Defence & Aerospace (NO) Kongsberg Protech (NO) Kongsberg Defence Communication (NO) Patria (FI) Saab AB (SE) Terma (DK) Ericsson Microwave Systems (SE) SAAB AB: INNEBYGDE SYSTEMER I JAGERFLY 14

15 INDUSTRI Data Respons brede applikasjonserfaring etter mange år som systembygger, gjør selskapet til en verdifull partner i innovative industriprosjekter. Data Respons leverer løsninger til ledende OEM-bedrifter, systemintegratorer og vertikale produktleverandører innen ulike deler av industrien, blant annet automasjon, medisinsk utstyr, overvåkning og transport. Trender som er relevante for Data Respons: Økt bruk av distribuerte I/O-systemer og Ethernet-kommunikasjon i automasjonsindustrien en trend som ser ut til å styrke seg ytterligere i tiden som kommer Robuste PC-løsninger til lav kostnad Mer elektronikk for overvåking og styring av tekniske funksjoner samt integrasjon av informasjonssystemer for kjøretøy GE Healthcare: Nytt styringssystem i syklotroner Data Respons har deltatt i utviklingen av et nytt styringssystem for GE Healthcares partikkelakselerator. Løsningen består av et standard prosessorkort programmert med Linux operativsystem, kombinert med en kraftig FPGA som styrer alle inn- og utdata. Sykehus over hele verden har installert GEMS syklotroner som anvendes til blant annet kreftdiagnostikk. Nytt styringssystem fra Data Respons gjør neste generasjons apparater funksjonelt bedre og rimeligere. I tillegg oppfylles RoHS-direktivet fra EU som trer i kraft 1. juli TYPISKE APPLIKASJONER Systemløsninger innen kontroll, styring og overvåkning av maskiner, biler, struktur mv. Trådløs overvåkning av kritiske fysiologiske parametere innen medisin Sertifiserte løsninger for automotive/transport KUNDER ABB (NO, FI, SE) Brüel og Kjær (DK) GE Healthcare (SE) Banedanmark (DK) Ibas (NO) Yara (NO) SECTRA (SE) GE HEALTHCARE: NYTT STYRINGSSYSTEM I SYKLOTRONER 15

16 OFFSHORE / MARITIM Leveranser innen olje, offshore og maritim sektor krever god innsikt i applikasjonene, myndighetskrav og kunnskap om ytre påkjenninger som trykk, temperatursvingninger og vibrasjoner. Data Respons har gjennomført omfattende løsningsleveranser for store aktører, og har etablert spisskompetanse innenfor disse markedene. Trender som er relevant for Data Respons: Høy oljepris påskynder utbygging av dyrere og mer teknologikrevende oljefelter Eldre installasjoner skal moderniseres med nye løsninger og ny teknologi Vekst i markedet for måling av olje/gass/vann (flow computers) Store investeringer i utvikling av utstyr som egner seg for undervannsinstallasjoner, spesielt i markedet for kontrollsystemer, kommunikasjon og flerfasemåling Store aktører innen maritim sektor fornyer basisteknologi, og etterspør sertifiserte løsninger FMC Kongsberg Metering: Fiskale målesystemer FMC Kongsberg Metering er en global leder av fiskale målesystemer til olje- og gassektoren med over installasjoner i over 100 land. Fiskale målesystemer har svært strenge krav til pålitelighet og nøyaktighet ettersom det dreier seg om svært store oljemengder. Data Respons har i nært samarbeid med FMC utviklet neste generasjon fiskale målesystem. TYPISKE APPLIKASJONER Kontrollsystemer for styring og navigasjon av skip Avansert prosesskontroll innen olje og gass, gjerne rettet mot subsea-anvendelser Målesystemer for olje- og gassproduksjon og transport Innsamling av seismiske data Kontrollsystemer for kraner, håndteringsutstyr og motorer KUNDER 3-Phase Measurement (NO) FMC Kongsberg Metering (NO) Roxar (NO) Kongsberg Maritime (NO) WesternGeco (NO) Odim (NO) Rolls-Royce Marine (NO) L3 Valmarine (NO) Saab (SE) FMC KONGSBERG METERING: NY GENERASJON FLOW COMPUTER TIL FISKALE MÅLESYSTEMER 16

17 TELEKOMMUNIKASJON Kontinuerlige oppdrag for telekommunikasjonsindustrien gjør at Data Respons har opparbeidet seg bred erfaring på relevante applikasjonsområder innen dette markedet. Trender som er relevante for Data Respons: Konvergens mot IP-basert maskinvare der større deler av utviklingen vil baseres på programvare, noe som vil gi lavere etableringsbarrierer for nye aktører Overføring av levende bilder og store datamengder vil skape nye muligheter for sluttbrukerne, og vil sette store krav til infrastruktur for telekommunikasjon IP-basert, trådløs næraksess WLAN (802.11x) internt i bedrifter, og som et generelt servicetilbud innen data og tale (IP-soner) Global konsolidering medfører standardiserte plattformer som eksempel ATCA Icomera AB: Avbruddsfri internettforbindelse for tog Icomera tilbyr, som eneste selskap i verden, en patentert og utprøvd avbruddsfri internettforbindelse for tog. Løsning går ut på å kombinere GSM, GPRS og satellittforbindelse for å forsyne toget med en stabil internettforbindelse selv i høy fart. Data Respons har sammen med Icomera utviklet et spesialinnrettet system og I/O-kort til dette formålet. TYPISKE APPLIKASJONER Infrastruktur og systemløsninger til mobile nettverk 3G, GPRS, VoIP-applikasjoner, media gateways, satellittkommunikasjon, svitsjer, trådløse informasjonssystemer og M2M-løsninger Test- og simuleringssystemer KUNDER Park Air Systems (NO) Ericsson (SE) Nera (NO) Anritsu (DK) Tandberg Telecom (NO) Thales (NO) Taide Network (NO) Icomera (SE) ICOMERA: AVBRUDDSFRI INTERNETTFORBINDELSE FOR TOG 17

18 ORGANISASJON Ved utgangen av 2005 hadde konsernet 141 ansatte. Disse er fordelt på åtte kontorer; Norge (Bergen, Høvik, Skullerud og Kongsberg), Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. data respons iso-sertifisert Trenden og utviklingen mot serieleveranser av Embedded Solutions skaper nye behov for kvalitetssikring. En sterk side hos Data Respons er gode og riktige holdinger til kvalitetsarbeid i selskapet og hos medarbeiderne selv. Det er sjelden man går gjennom sertifisering første gang uten avvik, sier Helge W. Myrseth fra Bureau Veritas Quality International (BVQI), som godkjente hele virksomheten allerede ved første revisjon uten anmerkninger (ISO 9001:2000). integration center Etableringen av Data Respons Integration Center skal bidra til å øke kvaliteten i komplekse løsningsleveranser. Senteret foretar sammenstilling, test og kvalitetssikring av innebygde dataløsninger. Senteret ble etablert i november 2005 og er plassert i Norsk Datas gamle lokaler på Skullerud, med gode logistikkløsninger og kort avstand til offentlig kommunikasjon. verdidrevet kultur Data Respons har en sterk bedriftskultur. Selskapet forankrer sine beslutninger på dette verdigrunnlaget og oppfatter det som et sterkt konkurransefortrinn: ORGANISASJONSSTRUKTUR DANMARK DATA RESPONS ASA NORGE ANTALL MEDARBEIDERE SVERIGE/ FINLAND TYSKLAND Å være raus; betyr å ha en åpen og inkluderende holdning og å dele kunnskap og erfaringer med våre kolleger, kunder og partnere. Vi skal by på oss selv, tåle kritikk og gi ros. Å ta ansvar for helheten; betyr at vi kan gå utenfor vår egen sone, gjøre hverandre dyktige og engasjere oss. Det betyr også å stille krav til andre, utfordre og være lojale. Å prestere; betyr å ha en underliggende vilje til å lykkes, tilegne seg ny lærdom og gjennomføre. Vi må også ha mot og dristighet nok til å søke nye veier til målet om å levere de beste løsningene. Å ha det gøy; betyr at litt galskap og ville påfunn blir verdsatt. Humor er velkommen, og vi ler med, i stedet for av hverandre. Kameratskap er bra, både på og etter jobb! HISTORISK TILBAKEBLIKK 1986 Data Respons etableres 1989 Distribusjon av standardprodukter Etablering av partnerstruktur 1995 Økt fokus på markedsføring, vekst og salg 1997 Ledende på Embedded Solutions i Norge 1998 Avdelingskontor i Bergen Telenor Venture inn på eiersiden 1999 Oppstart i Danmark: Data Respons A/S 2000 Oppstart i Sverige: Data Respons AB Avdelingskontor i Kongsberg 2001 Ledende distributør i det skandinaviske markedet 2002 Oppstart i Finland: Data Respons OY 2003 Nordisk gjennombrudd: 52 % vekst utenfor Norge 2004 Lønnsom vekst: Rekordomsetning og rekordresultat 2005 Oppstart i Tyskland: Data Respons GmbH Oppkjøp av CCT og Centrex 18

19 STYRET KONSERNLEDELSEN BERIT SVENDSEN, STYRELEDER Berit Svendsen (f. 1963) ble valgt som styremedlem i Hun er direktør for Telenor Nordic Fixed. I Telenor har Svendsen hatt forskjellige stillinger, blant annet konserndirektør/cto, forsker og prosjektdirektør. Hun har siv.ing fra NTNU og en Master of Technology Management fra NTNU/NHH/MIT. KENNETH RAGNVALDSEN, CEO Kenneth Ragnvaldsen (f. 1967) er utdannet handelsøkonom og har en MBA fra BI. Han arbeidet med økonomi, salg og markedsføring i tre år før han startet i Data Respons i Ragnvaldsen var tidligere salgs- og markedsdirektør i Data Respons ASA. Ragnvaldsen tiltrådte som CEO i SVEIN RAMSAY GOLI, STYREMEDLEM Svein Ramsay Goli (f. 1940) ble valgt som styremedlem i Han er styreformann i Visma, Norman og Ibas Holding. Han var tidligere salgsdirektør i IBM og senere Vice President i Oracle med ansvar for Norden. Goli jobber i dag primært gjennom egne selskaper, med hovedvekt på IKT og bedriftsrådgiving. HANS CHRISTIAN LØNSTAD, CTO Hans Christian Lønstad (f. 1960) er utdannet Master of Science og Dr. ing. i kybernetikk ved NTNU. Han har jobbet i Data Respons siden 1995, og tidligere fire år som forsker ved SINTEF. Lønstad har i tillegg vært ansatt i GE Vingmed i fem år. Lønstad tiltrådte som CTO i BENT BRUGÅRD, STYREMEDLEM Bent Brugård (f. 1954) har sittet i styret siden Frem til dette var han administrerende direktør for E-Line Group ASA. Han har hatt ledende stillinger innen IT, telecom og management consulting. Han har bred internasjonal ledererfaring, blant annet fra USA og Sørøst Asia. ÅGE GJELLESVIK, SALGSDIREKTØR Åge Gjellesvik (f. 1961) er ingeniørutdannet og har lang erfaring som systemdesigner. Våren 1998 startet han det første avdelingskontoret i Bergen. Etter flere lederstillinger i Data Respons AS, tiltrådte han høsten 2003 stillingen som salgsdirektør i Data Respons ASA. TORMOD STENE-JOHANSEN, STYREMEDLEM Tormod Stene-Johansen (f. 1964) har vært styremedlem siden Han har bred erfaring innen varehandel og etablering av bedrifter i nye markeder. Han arbeider som aktiv investor med fokus på prosjektutvikling i land i Østersjøregionen. GEORG A. HUUS, MARKEDSDIREKTØR Georg A. Huus (f. 1969) er utdannet siviløkonom fra NHH. Han har åtte års erfaring som rådgiver og spesialist innen finansiell kommunikasjon fra Geelmuyden.Kiese. Huus tiltrådte som markedsdirektør i MIKKEL HELWEG, ANSATTEVALGT STYREMEDLEM Mikkel Helweg (f. 1966) ble valgt som ansattevalgt styremedlem våren Han har jobbet i Data Respons siden 1999 som produktsjef og salgssjef, og er i dag Key Account Manager ved Kongsberg-kontoret. Helweg har over 20 års fartstid innen elektronikk-, nettverks- og databransjen. RUNE WAHL, CFO Rune Wahl (f. 1966) er utdannet siviløkonom ved BI og har en MBA fra Insead. Han har tidligere vært finansdirektør i Tandberg Storage og Avenir ASA, samt ulike lederstillinger innen finans i Ementor, Frionor og DNV. Wahl tiltrådte som CFO i

20 AKSJONÆRINFORMASJON og eierstyring Data Respons-aksjen er notert på Oslo Børs under tickerkoden DAT. mål og overordnede prinsipper Et overordnet mål for IR-arbeidet til Data Respons er å skape tillit gjennom lik behandling av alle aktører når det gjelder tilgang til finansiell informasjon. Alle aksjene har like rettigheter og er fritt omsettelige. Data Respons har én aksjeklasse, og hver aksje gir én stemme. Data Respons skal til enhver tid oppfylle de krav som er satt til selskapet gjennom aksje- og regnskapsloven. I tillegg skal selskapet tilstrebe åpenhet rundt økonomiske forhold, slik at kapitalmarkedet, eiere, kunder og leverandører skal kunne vurdere selskapets situasjon og fremtidsmuligheter 6. oktober 2004 ble Data Respons tildelt Informasjonsmerket av Oslo Børs. Riktig informasjon er avgjørende for riktig prising av selskapets aksjer i forhold til inntjening og underliggende verdier. generalforsamling Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, som blant annet velger aksjonærenes medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen. Fullstendige dokumenter og beslutningsgrunnlag i forbindelse med generalforsamlingen sendes ut minimum 14 dager før møtet finner sted. Det er tilrettelagt for å benytte fullmakter, dersom aksjeeier er forhindret fra å være tilstede når generalforsamlingen avholdes. valgkomité Data Respons har to valgkomiteer. Valgkomiteen, som er valgt av generalforsamlingen, fremmer forslag overfor generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret. Selskapet har i tillegg en valgkomité for valg av ansattes representanter til styret. Det er redegjort for valgkomiteenes sammensetning i årsberetningen på side 24. godtgjørelse til styret Informasjon om godtgjørelse til styret og ledende ansatte er utfyllende beskrevet i note 13 til regnskapet. Det er valgkomiteen, som overfor generalforsamlingen, foreslår styrets honorar for det kommende året. Godtgjørelsen til styret er ikke resultatavhengig. Det er ikke utstedt aksjeopsjoner til styrets medlemmer. godtgjørelse til ansatte Det er redegjort for godtgjørelsen til administrerende direktør i note 13 til regnskapet. Data Respons har i 2005 hatt bonusordning for de ansatte, oppad begrenset til to månedslønner, men vurdert separat for hvert land. Det er i 2005 avsatt totalt MNOK 9,4 i bonus for konsernet. Data Respons har ingen aksjeopsjonsordninger for de ansatte. revisjon Revisor deltar i styremøtet som behandler årsregnskapet. Revisor har også rutiner for gjennomgang av selskapets interne kontroll med styret. Spesifisert godtgjørelse til revisor er omtalt i note 13. FINANSIELL KALENDER Ordinær generalforsamling Presentasjon 1. kvartal Presentasjon 2. kvartal Presentasjon 3. kvartal Presentasjon 4. kvartal styret Styret i Data Respons har ansvar for konsernets strategiske utvikling og skal til enhver tid holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, samt fastsette planer og budsjetter for virksomheten. Den 2. februar 2005 vedtok styret omfattende endringer i styreinstruksen. Styrets rolle, ansvar og arbeidsmetoder har blitt presisert. Administrerende direktørs oppgaver og plikter overfor styret er også konkretisert i styreinstruksen. Styresammensetningen oppfyller kravet til uavhengighet mellom styremedlemmene og selskapets ledelse, og uavhengighet i forhold til vesentlige forretningsforbindelser med selskapet. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styrets medlemmer velges for en periode på to år. På side 19 og i note 13 til regnskapet er det gitt en utfyllende beskrivelse av det enkelte styremedlems bakgrunn, kvalifikasjoner og aksjeposter. selskapskapital Selskapet har en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og risikoprofil som er formidlet til markedet. Selskapet søker å betale utbytte av kapitalen som går ut over behovet for å realisere de strategiske mål. 20

(Beløp i MNOK) 2005 2004

(Beløp i MNOK) 2005 2004 Årsrapport 2005 Nøkkeltall* Driftsinntekter 3 482,5 4 041,4 Dekningsbidrag 1 376,3 1 518,9 Dekningsbidrag (%) 39,5 37,6 EBIT -219,4-148,3 EBIT-margin (%) -6,3-3,7 Antall ansatte pr. 31.12. 1 693 1 859

Detaljer

Fara ASA årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011

Fara ASA årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011 Fara ASA årsrapport 2011 1 Fara ASA Årsrapport 2011 2 Fara ASA årsrapport 2011 NØKKELTALL (MNOK) 2011 2010 Driftsinntekter 162,5 124,6 EBITDA 11,3 1,0 FARA er den ledende leverandøren av teknologiløsninger

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

om nordic semiconductor innhold

om nordic semiconductor innhold om nordic semiconductor innhold Nordic Semiconductor ASA er en verdensledende aktør innenfor kortholds radiokommunikasjon og høyhastighets datakonvertere. Ved hjelp av denne egenutviklede teknologien har

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur. Selskapet er en klar markedsleder i de nordiske og baltiske markedene. Atea er

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Årsrapport Farstad Shipping ASA

Årsrapport Farstad Shipping ASA Årsrapport Farstad Shipping ASA 20 09 F I N A N S K A L E N D E R (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 1. juni Resultat for 1. halvår

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient.

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. Årsrapport 2014 Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. 2 MEDISTIM ASA KONSERN 3 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 MEDISTIM KONSERN

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsrapport Goodtech ASA

Årsrapport Goodtech ASA 2014 Årsrapport Goodtech ASA Dette er Goodtech Goodtech er et teknologikonsern som jobber målrettet for å fornye og utvikle viktige funksjoner i samfunnet. Med vår kjernekompetanse innen elektro, automatisering,

Detaljer

årsrapport www.solstad.no

årsrapport www.solstad.no 2012 årsrapport www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

2 ÅR 010 S R A P P O R T

2 ÅR 010 S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL OG VIKTIGE HENDELSER 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN HAR ORDET 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 15 NØKKELTALL OG

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA -------------------------------- ------------------------- ------------------------------ --- tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA Leder 24Seven Technology Group ASA har i 2012 fått resultater

Detaljer

Birdstep Technology ASA

Birdstep Technology ASA Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Innhold Dette er Birdstep Technology... 3 2009 i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang...

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

2 ÅR 01 S R A P P 1 ORT

2 ÅR 01 S R A P P 1 ORT ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN har ordet 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 19 NØKKELTALL OG GRAFER 20 STYRETS ERKLÆRING

Detaljer

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT 1 Viktige hendelser 2010 Ny administrerende direktør Oppstart egenproduserte tjenester Oppstart kantine i egen regi Oppstart første renholdskontrakt i egen regi Lansering ny profil,

Detaljer

Årsrapport2011. www.solstad.no

Årsrapport2011. www.solstad.no Årsrapport2011 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport 2 ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD 3 VÅR VISJON OG VÅRE VERDIER 4 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 6 NØKKELTALL SIEMENS AS 7 NØKKELTALL SIEMENS-GRUPPEN

Detaljer

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no.

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no. Årsrapport 2010 CORPORATE GOVERNANCE 2 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I GC RIEBER SHIPPING Eierstyring og Selskapsledelse dreier seg i stor grad om god virksomhetsstyring i forhold til eierne, styret

Detaljer