HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROSJEKTRAPPORT. avtale med samarbeidspartner. Prosjektering av Coop Dokka H06E01

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROSJEKTRAPPORT. avtale med samarbeidspartner. Prosjektering av Coop Dokka H06E01"

Transkript

1 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien Sarpsborg Telefon: Telefaks: E-post: PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjekt Omfang i studiepoeng: 15 Fagområde: Elkraft Fritt tilgjengelig Fritt tilgjengelig etter: Tilgjengelig etter avtale med samarbeidspartner Rapporttittel: Prosjektering av Coop Dokka Forfattere: Avdeling / linje: Høgskolen i Østfold, avdeling Ingeniør- og Realfag, Elkraft Dato: Antall sider: 14 Antall vedlegg: 3 Veileder: Even Arntsen Prosjektnummer: H06E01 Utført i samarbeid med: Bravida Moss Kontaktperson hos samarbeidspartner: Trond Engløkken Ekstrakt: Prosjektoppgaven går ut på å lage et komplett El anlegg med et integrert kommunikasjonsanlegg som skal benyttes og brukes på Coop Dokka. 3 emneord: Coop Dokka Ferdig prosjektert el anlegg Beregninger/ Tegninger

2 Forord Denne rapporten omhandler en oppgave gitt av Bravida Moss som ønsker å veilede en gruppe igjennom et hovedprosjekt ved HIØ. Målsettingen for gruppen er å finne en god og forskriftsmessig løsning som vil fungere bra for kunden. Gruppen ønsker også å lære mest mulig og ha et morsomt og lærerikt prosjekt. Prosjektet gjøres i samarbeid med Bravida Moss og Høgskolen i Østfold avdeling for real og ingeniørfag på Valaskjold i Sarpsborg. Veileder for prosjektet er: Trond Engløkken ved Bravida Moss, Even Arntsen og Tor Larsen ved HIØ. Prosjektdeltagere: 2

3 Sammendrag En gruppe på tre skal prosjektere installasjonen av det elektriske anlegget til Coop Mega på Dokka. Prosjektet er gitt av Bravida og arbeidsmengden blir fordelt mellom tre prosjektdeltakere. Det forventes at prosjektet blir utført innefor de instrukser som er gitt av oppdragsgiver. Deltakerne skal få en grunnlegende erfaring innen prosjektering av elektriske anlegg og opparbeide seg en viss kompetanse i bruk av relevant software. Prosjekteringen av elektriske anlegg i denne oppgaven innebærer: generelt elektrisk utstyr, varmeberegninger, lysberegninger, integrert kommunikasjonsanlegg (tyveri, brann, tele og data). Hensikten med oppgaven er å levere en prosjektrapport som er en avsluttende oppgave for å fullføre Bachelorgraden ved Høgskolen i Østfold. 3

4 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Sammendrag... 3 Innholdsfortegnelse Innledning Om Coop Mega Formål Gruppen Omfang og begrensninger Organisering Strategi for løsning Lys Varme Brann og innbrudd Tele/ Data Jording Føringsveier Installasjon Kravspesifikasjoner Funksjonskrav Mål Effektmål Resultatmål Verktøy Febdok AutoCAD Mechanical / Electrical Optiwin Frontpage MS-Prosject Diskusjon og konklusjon Avtale hovedprosjekt HIØ Vedlegg 1 Timeliste... Vedlegg 2 & 3 Gant... 4

5 1. Innledning 1.1 Om Coop Mega Elektroavdelingen til Bravida Moss har fått i oppdrag å prosjektere det elektriske anlegget til en Coop Mega butikk på Dokka i Oppland. Det er et nytt bygg og Bravida Moss har prosjektert både det rørleggermessige og det elektriske. Coop Mega er en av Coop s kjeder, som stadig vokser og blir større. Matvarehus blir stadig mer avhengig av være en del av en kjede for å kunne konkurrere om de laveste prisene, det er derfor også blitt nødvendig med større lokaler slik som dette bygget. 1.2 Formål Oppgaven er å prosjektere butikken som om det ikke var gjort enda. Bravida Moss bruker dataverktøy til å prosjektere de ulike jobbene. Det er viktig for en slik butikk hvordan belysningen er satt opp for å profilere produktene mest mulig. Det er derfor satt opp egen spesifiserte krav fra kunde om hvilke lysstyrke det skal være. 1.3 Gruppen Gruppen består av 3 elever som går tredje året Elkraftteknikk ved Høgskolen i Østfold. Hovedprosjektet er på 15 studiepoeng, noe som tilsvarer en fjerdedel av et skoleår. Det begynner i uke 12 og skal være ferdig til og med uke 22. Prosjektoppgaven er satt opp av Bravida avdeling i Moss. For å få klarhet i oppdragsgivers krav til anlegget vil det være behov en jevnlig dialog mellom Bravida og prosjektgruppa. Denne dialogen vil være gjennom e- post, telefon og personlig oppmøte hos Bravida i Moss. Gruppen kommer til å fordele arbeidsoppgaver og underrette de andre på gruppen om hva og hvordan det ble gjort. Det skal rapporteres til faglærer hver fjortende dag og det er krav til planleggingen av prosjektet. Det er viktig å holde seg innenfor de tidsrammer som blir estimert, men gruppen kan endre planene underveis, men det må føres og faglære må ha beskjed ved rapportering. 1.4 Omfang og begrensninger Oppgaven innholder prosjektering av: komplett elektrisk anlegg etter NEK og FEL , lysberegninger ved hjelp av optiwin, varmeberegnninger, bæresystemer, komplett brann- & tyveri-alarmsystem og tele- & data-system. Det må taes mange hensyn i et slikt prosjekt, jording og brannsikkerhet er viktige momenter her. I en slik oppgave finner man ikke opp kruttet på nytt, men det er viktig å bruke forskrifter og lover for å utføre det. Når oppgaven er ferdig skal det etter avtale bare være å sende bestilling på materialene som skulle vært brukt. Oppgaven vil hovedsaklig bestå av å bruke dataverktøyene som tidligere nevnt samt autocad til å tegne enlinjeskjema. Bygget er tegnet av et arkitektfirma, slik at gruppen har kun i oppgave å tegne inn utstyr og enlinjeskjema. 5

6 2. Organisering Gruppen består av tre medlemmer fra klasse E3E ved HIØ. Og gruppeinndelingen er tenkt som følger: Gruppeleder: Expo ansvarlig: Lars J. Enersen Webansvarlig: Sekretær: Rulering mellom alle på prosjektgruppen Kontaktperson til gruppen: Lars J. Enersen Referansegruppe: Even Arntsen Trond Engløkken Tor Larsen COOP Mega Styringsgruppe: Even Arntsen Trond Engeløkken Referansegruppe: Even Arntsen Trond Engeløkken Tor Larsen Prosjektleder: webansvarlig expo-ansvarlig 6

7 3. Strategi for løsning 3.1 Lys Hva må være på plass for å kunne starte: - Kjennskap til tegningene - Finne gunstige armaturtyper for de forskjellige rom. - Tilfredsstille kundens krav til belysningsstyrke, ellers i henhold til lux tabell til Lyskultur. - Opparbeide kunnskap om Coop Mega`s lyskonsept. - Kjenne til forskrifter om plassering av nød- og markeringslys. Hvordan skal oppgaven løses: - Skrive ut tegninger i stort format slik at det blir mer oversiktig. - Gå inn i Glamox sin produktkatalog og finne armaturer. - Lysberegninger skal løses med programverktøyet OptiWin. - Spørre Trond Engløkken om Coop Mega lyskonsept. - Bruke FG forskriftene for å finne normer for nød- og markeringslys. Hva skal foreligge når lysprosjektering er ferdig: - Ferdig prosjektert anlegg med tegninger for belysningsplassering og lux målinger. - Hva slags utstyr som skal brukes og antall enheter. 3.2 Varme Hva må være på plass for å kunne starte: - Kjennskap til tegningene - Finne gunstige varmekilder for de forskjellige rom. - Tilfredsstille kundens behov til oppvarming. Hvordan skal oppgaven løses: - Skrive ut tegninger i stort format å finne romstørrelsene. - Gå inn i Alshell sin produktkatalog å finne varmekilder. - Prosjektere etter kundens beskrivelse. Hva skal foreligge når varmeprosjektering er ferdig: - Inntegnet varmekurser på tegningen og beregnede watt/m2 per rom. - Hva slags utstyr som skal brukes og antall enheter. 3.3 Brann og innbrudd Hva må være på plass for å kunne starte: - Sette seg inn i forskrifter for brann og innbruddsanlegg. - Valg av optimalt utstyr for kunden. - Kjennskap til byggets konstruksjon. - Kundens ønske om brann og innbruddsanlegg. Hvordan skal oppgaven løses: - Få tak i Forsikringsselskapenes Godkjennings nemnd`s forskrifter. - Undersøke markedet på hva slags utstyr som finnes. 7

8 - Sette seg inn i tegninger og spørre Trond Engløkken om byggets utforming. - Prosjektere etter kundens beskrivelse. Hva skal foreligge når brann og innbruddsanlegg er ferdig: - Ferdig prosjektert anlegg med tegninger og valgt system med detektor beskrivelse. - Antall enheter. 3.4 Tele/ Data Hva må være på plass for å kunne starte: - Vite hva kunden ønsker av utstyr. - Valg av optimalt utstyr for kunden. - Kunnskap om oppbygning av et slikt anlegg. - Omfang og bruk av anlegget. Hvordan skal oppgaven løses: - Sette seg inn i spesifikasjonene fra kunden. - Undersøke markedet på hva slags utstyr som finnes. - Henvende seg til leverandører. - Sette seg inn i brukerbehovet til Coop Mega Hva skal foreligge når tele/ dataanlegg er ferdig: - Et komplett integrert kommunikasjonsanlegg som fungerer optimalt. - Tegninger som viser punkter og kabelstrekk. - Antall enheter og hva slags utstyr som skal brukes med spesifikasjoner. 3.5 Jording Hva må være på plass for å kunne starte: - Grunnforholdene. - Valg av elektrode. - Vite til hvilken type nett som skal benyttes. Hvordan skal oppgaven løses: - Kjennskap til målinger. - Kjennskap om de forskjellige jordingselektrodene. - Se i spesifikasjoner. Hva skal foreligge når prosjektert jording er ferdig: - Et jordingssystem som tilfredsstiller kravene. - Tegninger som viser leder for jording. - Hva som går med av utstyr. 3.6 Føringsveier Hva må være på plass for å kunne starte: - Kjennskap til tegning. - Vite hvor føringsveier skal gå i forhold til spesifikasjoner. - Type utstyr vi skal bruke. 8

9 Hvordan skal oppgaven løses: - Skrive ut tegninger i stort format slik at det blir mer oversiktig. - Lese i spesifikasjoner og ellers legge føringsveiene hvor det er mest hensiktmessig riktig. - Gå inn i produktkatalog og finne utstyr. Hva skal foreligge når prosjekterte føringsveier er ferdig: - Tegnig av føringsveier. - Dimensjonering av føringsveier. - Masseberegne. 3.7 Installasjon Hva må være på plass for å kunne starte: - Kjennskap til hva kunden ønsker. - Antall underfordelinger. - Kjennskap til forlegnings metoder av kabler. Hvordan skal oppgaven løses: Den elektriske installasjonen beregnes med febdok og tegnes inn med Autocad. - Drøfte hensiktsmessige plasseringer av underfordelinger. - Konkludere forlegnings metode av kabler ut fra bygningstegninger. Hva skal foreligge når el anlegget er ferdig - Tegninger for elektrisk installasjon hvor det fremgår plassering av hovedtavle og underfordelinger med vern og utliggende kurser. Avsatt plass til senere utvidelses. - En beregning av det totale strømforbruket og masseberegning av utstyr. 9

10 4. Kravspesifikasjoner 4.1 Funksjonskrav Oppdragsgiveren har i en bygningsbeskrivelse spesifisert hvordan Deres anlegg skal leveres ved bygg slutt. Coop Mega Dokka setter visse funksjonskrav til: - Komplett el. Anlegg: Installasjonene må tilfredsstille Forskrifter for Elektriske Bygningsforskrifter og de stedlige Elverks bestemmelser. Plassering av div utstyr stikk, brytere, termostater og etc. skal monteres og prosjekteres etter angitte høyder. - Lys: El. Anlegget utføres som åpent anlegg med delvis skjult anlegg der hvor der er himlinger samt i vegger i ferskvare. Det skal prosjekteres grunnbelysning og effektbelysning etter lux-tabell til Lyskultur og til krav fra Tiltakshaver iht. Mega konseptet. Nattlys ivaretas i henhold til el. installatørens forslag. Det skal medtas et komplett nød- og markeringslys i henhold til krav og gjeldene forskrifter samt veiledning fra selskapet for Lyskultur og evt. krav fra de stedlige bygningsmyndigheter. - Oppvarming: Byggets oppvarmes via ventilasjons anlegg med varmegjennvinner og elektriske varmeovner. Alle nødvendige el. installasjoner for dette tas med. Antall W/m 2 er delvis oppgitt av oppdragsgiver, hvor det ikke er oppgitt velger prosjektereren etter erfaring / beregninger. - Integrert Kommunikasjonsanlegg: Installatøren leverer og monterer telefonsentral inkl. et komplett spredenett med kontakter tilkoblet. Utfyllende produktinformasjon om telefonsentral vedlegges. Det monteres kontakter for tele data på angitte steder som er beskrevet. Ringeklokkeanlegg prosjekteres etter beskrivelse. Adgangskontroll med kortleser med kode skal prosjekteres etter angitte plasser. Tyveri- alarm medtas med et komplett FG-godkjent adresserbart anlegg som skal dekke en total skallsikring av bygget, dører, porter og vinduer. Nødutgangsdørene skal utstyres med varsling som aktiviseres ved ureglementert bruk i forretningens åpningstider. Det skal leveres et komplett FG-godkjent brannalarmanlegg som er adresserbar levert iht. HHO-2/98 for salgslokale. Prosjektereren skal plassere sentral, detektorer klokker og etc. skal godkjennes av det lokale brannmyndighet. 10

11 4.2 Mål Målet med oppgaven er å lage et best mulig anlegg for Coop Mega på Dokka. Det skal være funksjonelt og tilfredsstille bygningsherrens behov. Likeledes skal tilbudet være konkurranse dyktig med andre prosjekterere Effektmål Coop Dokka oppnår ved ferdigstilling av anlegget - Et anlegg som vil gjøre arbeidet i butikken mer effektivt - Et trygt anlegg som vil bevokte butikken for brann og tyveri - Det prosjekterte utstyret vil belyse butikkens varer som vil øke deres salg. Prosjektgruppa oppnår - Kjennskap til diverse beregningsprogrammer og tegneprogrammer. - Lærer hva som skal være med i et prosjekteringsanbud - Får mer kjennskap til jording, integrerte kommunikasjonsanlegg som vi ikke har sett på så mye før. - Det vi beregner og prosjekteres skal realiseres i virkeligheten Resultatmål Man ønsker et prosjektert anlegg som fungerer i praksis med en god finish. Det er viktig at både byggherre og vi som prosjekterer er fornøyd med sluttresultatet. 11

12 5. Verktøy 5.1 Febdok Til beregninger av dimensjonerte ledninger, skinner og vern brukes febdok. Et Windows basert dataverktøy fra Nelfo hvor installasjonen av hovedfordeling og underfordelinger med utliggende kurser beregnes innenfor de rammebetingelser og forskrifter som er dokumentert i Fel og Nek Programmet gjør det mulig å beregne kortslutningsstrømmen og de enkelte verns bryteevne og utkoblingstid opp mot selektiviteten i anlegget. Nødvendig dokumentasjon til eltilsyn, kunde og installatør vil også kunne bli gitt av programmet. 5.2 AutoCAD Mechanical / Electrical 2006 Tegningen av anlegget vil bli gjort i autocad. Verktøyet er et software program fra Autodesk som egner seg meget godt til teknisk tegnig innenfor de fleste fagområder. Den elektriske installasjonen i bygningsmassen vil bli visualisert ved hjelp av dak. I tegningen fremgår det hvordan det elektrisk er lagt opp i bygget d.v.s. plassering av fordelinger, jording, forbrukerkurser, kabelstiger, lys armaturer osv. 5.3 Optiwin Til lysberegninger brukes Optiwin lysberegningsprogram fra Glamox. Optiwin er brukervennlig og gjør det forholdsvis enkelt å utføre de lyskalkulasjoner prosjektet vil kreve. Programmet er egnet til flerbruk som gjør det mulig for flere prosjektdeltaker å jobbe med programmet samtidig. I tilegg er det mulig å importere daktegninger, kalkulere og plassere inn armaturer. I tilegg kan man også eksportere de ut igjen til tegningen. 5.4 Frontpage Hjemmeside konstrueres ved hjelp av Microsoft Frontpage og vil være operativ innen oppstart av hovedprosjektet 1 april. 5.5 MS-Prosject Planlegging og oppfølging av prosjektet vil foregå med Microsoft Project som inneholder de nødvendige funksjoner for prosjektstyring. Figur 1 Optiwin lysberegning 12

13 6. Diskusjon og konklusjon Til å prosjektere elektriske anlegg, må man bruke forskjellige dataverktøy samt forskrifter og normer. I dette prosjektet kommer gruppen til å få kjennskap til noen av disse hjelpemidlene. Det er en reell oppgave som allerede er gjort, og det kommer derfor til å bli lærerikt og interessant å jobbe med prosjektet. En av utfordringene gruppen møter er tids presset for ferdigstillelse av anlegget, gruppen bør derfor bestrebe seg på å holde seg innenfor de planlagte tider. 13

14 7. Avtale hovedprosjekt HIØ Oppdragsgiver Bravida Prosjektoppgaven: Prosjektere det elektriske anlegget til Coop Mega på Dokka. Studentgruppe H06 E01 består av Lars Jørgen Prosjektet utføres i regi av avsluttende semester for 3 årig bachelor studium i elkraft ved Høgskolen i Østfold. Det opparbeides 15 studiepoeng i faget og arbeidstimer må beregnes per prosjektdeltaker. I henhold til lov om åndsverker har den utførende prosjektgruppe opphavsrett til resultatet, mens oppdragsgiver har rett til å benytte seg av prosjektresultatet. Det skal forhandles om utnyttelseretten hvis resultatet skyldes studentenes nye og egne problemstillinger. Arbeidet utføres gratis for arbeidsgiver og eventuelt utlegg til materialer, telefoner, transport og lignede må prosjektdeltagerne selv dekke. Sluttrapporten vil bli offentlig tilgjengelig i høgskolebibliotekets arkiv. Høgskolens representanter (studenter og ansatte) plikter å. - Vise den konfidensialitet som oppdragsgiver ønsker - Tilpasse seg regler for helse, miljø og sikkerhet. - Uføre sin virksomhet til minst mulig forstyrring av oppdragsgivers virksomhet - Prosjektleder oversender et eksemplar av sluttrapporten. - Prosjektleder meddeler navn på ansvarlige veileder og prosjektleder. Oppdragsgiver plikter å - Gi anledninger til samtale og stille relevant skriftlig materiale til disposisjon. - Oppgi innenfor hvilke rammevilkår prosjektet ønskes utført. - Vise det engasjement som er vanlig for personell på oppdrag i virksomheten. Prosjektdeltakere i mellom plikter å - Utføre arbeidsoppgaver den enkelte har blitt pålagt av gruppe / prosjektleder - Vise en tilfredsstillende tilstedeværelse ved høgskolen, da det er viktig å holde en jevn kommunikasjon mellom deltagerne under prosessen. - Melde fra dersom vedkommende skulle bli borte over en lengre periode. - Gjøre sin innsats for at gruppen oppnår best mulig resultat. Sarpsborg, den..... HIØ s veileder Prosjektgruppeleder Oppdragsgivers kontaktperson 14

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg Forprosjektrapport H15E05 Wilberg Atrium Prosjektering av kontorbygg.. Mahir Bukvic.. Martin Bekkevold Forord Vi er to studenter, Mahir Bukvic og Martin Bekkevold, som skal gjøre oppgaven «Wilberg Atrium»,

Detaljer

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg

Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Prosjektdirektiv Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i Sarpsborg Hovedoppgave for Bent Rune Gydesen og Evan Majeed 26.02.2009 PROSJEKTDIREKTIV Prosjektnavn: Energiøkonomisering av Nortura fabrikk i

Detaljer

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett

Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett GRUPPE 9 Forprosjekt Bacheloroppgave 2011 Analyse og forslag til utbedring av et 230 V nett Tore Enger, Vegard Moberget, Stian Brendløkken 01.02.2011 Skolens veileder Tor Arne Folkestad Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK. Forprosjekt 16/02/2014. -Namir Al-Rubaie. -Tor-Even Langø. http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab

PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK. Forprosjekt 16/02/2014. -Namir Al-Rubaie. -Tor-Even Langø. http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab Forprosjekt PROSJEKTERING AV INDREHUSBRUK 16/02/2014 -Namir Al-Rubaie -Tor-Even Langø AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 02/2014 http://studprosjekt.hisf.no/~14tntlab Referanseside;

Detaljer

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615 B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forord Denne rapporten er en del av bacheloroppgaven, og et arbeidskrav i emnet IRE37515 Bacheloroppgave

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Utvikling av en ny målemetode for måling av termisk utvidelse Project title:

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Hovedprosjekt Tinius Olsen 2013/2014

Hovedprosjekt Tinius Olsen 2013/2014 Hovedprosjekt Tinius Olsen 2013/2014 Mikkel Melzer Lars Kristian Haraldsrud Thomas In t Veen David Christensen Fagskolen Tinius Olsen Avdeling for elkraft PROSJEKTRAPPORT 2014: Ren Energi Fagskolen Tinius

Detaljer

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen PROSJEKTRAPPORT 2014: Trailer Anti Brake Av Utarbeidet av: Edin Abelseth Frode Fjøslid Simensen Kim Stian Næss Klasse: 2FBI Antall sider: 42 Vedlegg: 14 Innlevert dato: 02.06.2014

Detaljer

Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi

Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Avdeling for ingeniørutdanning Forprosjektrapport - Gruppe 17 Sted og dato: Høgskolen i Oslo og Akershus, 25.01.2013

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Andrè Johansen Lars Agnar Falch Morten Severin Skjei Trond Wiggo Gresdahl

Andrè Johansen Lars Agnar Falch Morten Severin Skjei Trond Wiggo Gresdahl Andrè Johansen Lars Agnar Falch Morten Severin Skjei Trond Wiggo Gresdahl Smarthus Hi 2006 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Hovedprosjekt

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 6 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE

Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE 1 Gruppe HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Dato: 20.01.07 Electronic

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer