Norsk Folkehjelp og Fellesforbundet prosjektsamarbeid i Sør Afrika

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Folkehjelp og Fellesforbundet prosjektsamarbeid i Sør Afrika"

Transkript

1 Norsk Folkehjelp og Fellesforbundet prosjektsamarbeid i Sør Afrika Fellesforbundets ambassadørkorps i Johannesburg og Cape Town august 2013 En intensiv og utrolig spennende uke i Sør Afrika fortjener å bli nedtegnet for at Fellesforbundets medlemmer skal kunne få et inntrykk av opplevelsene, konfliktene og historiene som Fellesforbundets ambassadørkorps ble til del. Her er mitt forsøk på en slik nedtegning akkompagnert av bilder tatt av Håvard Sæbø i Magasinet for Fagorganiserte: Innledning Fellesforbundets forbundsstyre vedtok i januar 2012 å inngå en samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp om folkehjelpas prosjekter i Sør Afrika og det sørlige Afrika. Samarbeidsavtalen gjelder for landsmøteperioden 2011 til Avtalen omfatter i tillegg til et årlig økonomisk bidrag til egenandeler i prosjektene på kr også politisk påvirkningsarbeid og organisatorisk samarbeid. Formålet med samarbeidsavtalen er å øke interessen i Fellesforbundets medlemsmasse for internasjonalt solidaritetsarbeid og generelt å knytte Fellesforbundet og Norsk Folkehjelp nærmere sammen. For å virkeliggjøre denne visjonen nedsatte ledelsen i forbundet et ambassadørkorps bestående av en lokal tillitsvalgt fra hvert ADK-område. Disse skal bidra til å formidle viktigheten av internasjonalt solidaritetsarbeid og Norsk Folkehjelps betydning både ute og hjemme. Ambassadørkorpset for Fellesforbundets og Norsk Folkehjelps samarbeidsprosjekt om Sør Afrika, Fra venstre: Atle Høie, Inger Anne Hærum (ADK Sør-Vest), Bjørn Norvald Larsen (ADK Øst), Ivar Sætre (ADK Sør-Øst), Trine Plassen (ADK Indre Øst), Jorge Dahl (ADK Vest), Vegard Granaune (ADK Midt-Norge) og Jon Kenneth Brekke (ADK Nord). Kine Asper, forbundssekretær i Fellesforbundet fra 1. juli 2013, var enda ikke valgt da bildet ble tatt.

2 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon, stiftet av LO i 1939, med utviklings- og eksplosivryddingsprosjekter i 34 land i hele verden. Norsk Folkehjelp driver også et omfattende nasjonalt arbeid innenfor områdene sanitet og redningstjeneste og flyktning- og asylarbeid. 18. august ankomst Johannesburg, første dag på Heia Safari Lodge Vi ankom Johannesburg tidlig på morgenen 18. august, og ble fraktet direkte til Heia Safari Lodge for å få en innføring i programmet for uka og et møte med Okey Machisa, leder for Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon Crisis in Zimbabwe Coalition. Det ble også tid til en kort safari, og for mange et første møte med Afrikas ville dyr. Thor Oftedal, landdirektør for Norsk Folkehjelp i Sør Afrika, presenterte seg selv, sine medarbeidere Sipho, Dawu og Siffy, og ga oss en gjennomgang av programmet for uka. Gjennom hele oppholdet sørget de for at vi fikk all den informasjon vi trengte og mere til. På en utrolig smidig måte fikk de oss gjennom programmet, inkludert mye reising mellom organisasjonslokaler, townships og feltbesøk. Hvordan Mugabe stjal valget i Zimbabwe Okey Machisa ga oss en grundig redegjørelse for hvordan Robert Mugabe stjal valget i Zimbabwe, denne gangen uten vold. Ved forrige valg vant opposisjonskandidaten Morgan Tzwangirai fra MDC, men etter omfattende opptøyer med flere hundre drepte, iscenesatt av Robert Mugabes styrker, måtte Tzwangirai trekke seg fra presidentvervet og inngå en avtale om maktdeling, der Mugabe ble president og Tzwangirai ble statsminister. Leder for Crisis in Zimbabwe, Okey Machisa Crisis in Zimbabwe Coalition, er en organisasjon som samler 250 andre organisasjoner i kampen for en fredelig og demokratisk utvikling i Zimbabwe. Organisasjonen er støttet av Norsk Folkehjelp. Machisa gjennomgikk prosessen som ledet fram til Robert Mugabe og Zanu PF sin valgseier for tre uker siden. Hans karakteriserer valget som det største fredelige valgran i historien.

3 Faktum er at valget var bortimot 100 % fredelig, men resultatet gav Mugabe en valgseier på over 60 % mens målinger i forkant av valget gav MDC og Morgan Tzwangirai 65 % og Mugabe 30 %. På valgmøter i forkant av valget ble butikker og offentlige institusjoner stengt når Mugabe holdt sine folketaler, mens folk ble hindret fra å delta på møter som MDC arrangerte. Likevel var det vesentlig flere deltakere på Twzangirais arrangementer enn på Mugabes, en klar indikasjon på stemningen. Områder som aldri tidligere hadde vært kontrollert av Zanu PF ble plutselig det med stort flertall. Hvordan kunne det skje? Zanu PF hadde lært fra forrige valg i 2008 at en voldelig valgseier ikke kunne gi landet noen legitimitet verken hjemme eller i det internasjonale samfunn. Derfor hadde de forberedt en omfattende rigging av valget som skal vise seg å bli vanskelig å etterprøve. Crisis opplevde at det ikke eksisterte elektroniske valglister eller noen kopling mellom valgkretsene. Valgkortene til velgerne ble ikke samlet inn etter stemmegivning og blekket som alle velgere ble merket med etter å ha avgitt stemme kunne vaskes vekk uten store problemer. Det Zanu PF gjorde var å busse velgere som hadde avgitt stemme til Mugabe til andre valglokaler slik at de kunne avgi nye stemmer der. Siden valglokalene ikke var koplet opp mot hverandre kunne de avgi ny stemme og få nytt blekk på fingeren. Tzwangirai forsøkte å gå rettens vei for å få valget kjent ugyldig på grunn av massivt valgfusk, men retten bestemte at MDC ikke kunne få tilgang til stemmeurnene og de manuelle stemmelistene som kunne bevise at folk hadde stemt flere ganger. Dermed ble det umulig å bevise valgfusket og omstøte valget. Den afrikanske unions valgobservatører rapporterte i etterkant av valget at det hadde vært fredelig og riktig, men de var forsiktige med å si at det hadde vært rettferdig. Dermed har AU en utvei dersom en senere internasjonal revisjon av valget skulle avsløre valgfusket. MDC har akseptert valget av Mugabe, og forbereder en ny femårsperiode med ham som president. Men de krever en internasjonal revisjon av valget, slik at Mugabe kan bli stilt til ansvar for fusket. Alternativt er MDC og Crisis redde for at denne typen valgrigging vil spre seg til andre land i regionen. Et håp for Zimbabwe er at landet vedtok en ny grunnlov like før valget, med et massivt flertall i folkeavstemming. Denne grunnloven gir muligheter som må utnyttes. Safari Når man først er i Sør Afrika må man oppleve dyrelivet. Det fikk vi mulighet til i en åpen bil, der vi ble fraktet rundt i en nasjonalpark i nærheten av Heia Safari Lodge. Det ble en uforglemmelig opplevelse, og faktisk det eneste turistliknende avbrekket før avreisedagen neste lørdag. Da hører også et par bilder fra opplevelsen med. Løve nyter ettermiddagssolen Middagstid

4 En gepard på vandring rett utenfor vår åpne bil Etter safari ble vi fraktet inn til Johannesburg til vår base de neste to dagene, Wedgwood Guest House, et gammelt og veldig koselig overnattingssted med god service. 19. august Fagbevegelsens dag i Johannesburg Som representanter for Fellesforbundet var det naturlig at vi fikk lagt inn møter med de to største fagforbundene i Sør Afrika, gruvearbeiderforbundet NUM og metallarbeiderforbundet Numsa. De to forbundene står på hver sin side i kampen om Cosatus (LO i Sør Afrika) sjel og dermed også i kampen om den politiske utviklingen i Sør Afrika. I NUMs kontorer ble vi møtt av både visepresident, generalsekretær, internasjonal sekretær og assistent. Vi fikk en gjennomgang av situasjonen i Sør Afrika både faglig og politisk. Med en medlemsmasse på , lederen av SACP (kommunistpartiet) som leder av forbundet og mange tidligere tillitsvalgte med Cyril Ramaposa (visepresident i ANC) i spissen i ANCs ledelse er de en vesentlig maktfaktor både faglig og politisk. Dette henger tungt sammen i Sør Afrika, der ANC, SACP (kommunistpartiet)og Cosatu dannet en politisk allianse etter frigjøringen fra apartheid. Atle Høie hilser på NUMs generalsekretær Frans Baleni med Kine Asper som vitne

5 NUM står på den siden i Cosatu som mener at alle problemer må løses internt i alliansen og at offentlig kritikk av ANC og regjeringen truer alliansen og enheten i sørafrikansk politikk. De hevdet med styrke at de tilhører venstresiden i ANC og at deres støtte til SACP er en del av en langsiktig plan for å vri det politiske bildet i alliansen og særlig i ANC mot venstre. Med denne holdningen har de også vært svært kritisk til Cosatus generalsekretær Vavi, som på onsdag ble suspendert fra sin stilling på ubestemt tid, offisielt grunnet en sexskandale (han har innrømmet å ha sex med en ansatt i Cosatus lokaler). Vavi har offentlig kritisert regjeringen og ANC for å være for markedsliberale og for støttende til næringslivet og eierne av industrien. NUMs oppfatning er at dersom man svekker ANC og SACP, så legger man veien åpen for at helt andre krefter vil overta det politiske lederskapet i Sør Afrika. Konflikten er særlig sterk fordi NUM gjennom det de kaller tragedien (ikke massakren, som Numsa mener det var) i Marikanagruvene og konflikten med det nystartede forbundet AMCU har tapt medlemmer og ikke lenger er det største forbundet i Cosatu (Numsa har overtatt den posisjonen). NUM oppfatter konflikten i Marikana som eksternt drevet, der eksterne krefter har busset inn oppviglere og satt arbeiderne opp mot hverandre. NUM hevder også at konfliktene og de ulovlige streikene har kostet samfunnet 15 milliarder Rand (rundt 11 milliarder NOK). Delegasjonen samlet sammen med NUMs ledelse i deres lokaler NUM hevder at AMCU lover ting de ikke kan holde. Det er ikke penger i platinagruvene, og 58 % av gruvene har store økonomiske problemer. Mange av gullgruvene er også i solnedgangen hevder NUM. Faktum er også at de streikende ikke har oppnådd noen ting enda, men de gruvearbeiderne som har meldt overgang til AMCU har fortsatt tro på forbundet, og vil ikke tilbake til NUM. En indikasjon på at NUM føler presset er at de i skrivende stund har iverksatt en omfattende streik i gullgruvene med over streikende. Dette var altså en gruveindustri som de opplyste oss om at hadde store økonomiske problemer, men hvor de nå krever betydelige lønnsøkninger. Nå som Vavi er satt under suspensjon er det NUMs håp at Cosatu vil bli mer lydhøre for deres oppfatning av måten å drive politisk påvirkningsarbeid (ikke i media, men internt i alliansen). NUM

6 håper også at Cosatu vil bli mer stringente i forhold til organiseringsgrensene som organisasjonen har vedtatt. Deres påstand er at andre forbund har blitt mer aggressive i rekruttering i deres kjerneområder, og det vil de ikke akseptere. Møtet med Numsa ble en helt annen opplevelse, både når det gjelder politisk oppfatning og struktur. Vi ble mottatt av president, visepresident, internasjonal sekretær i tillegg til representanter for andre deler av forbundet. Her møtte vi en mye mer politisk aggressiv holdning både overfor ANC, Cosatu og internasjonal politikk. Kine Asper i dialog med visepresidenten i Numsa, Christina Oliver Numsa, som nå er det største forbundet i Cosatu med medlemer har store ambisjoner både for politikken og organisasjonen. De har et mål om å nå medlemmer innen neste kongress i 2016 (i følge NUM også gjennom å organisere innenfor deres område). De mener seg også utfordret av AMCU, NUMs fiende i gruveindustrien, men mener at konflikten og streikene skyldes lave lønninger, dårlige arbeidsvilkår og enorme ulikheter og ikke ekstern innblanding. Sett fra Numsas side er kampen om Cosatus sjel en gammel kamp. De mener at Vavi vant kampen gjennom å bli gjenvalgt på siste Cosatu-kongress i fjor og at det som skjedde på det ekstraordinære CEC-møtet (sentralstyre) på onsdag var et regelrett kupp som til og med kom helt uforvarende på Vavi. Numsa hevder at målet med kampanjen mot Vavi er å gjøre Cosatu til ANC arbeids- og sosialkontor, på den måten de mener SACP er i dag. De hevder også at de som vil ha Cosatu i den retningen kun er ute etter posisjoner i neste regjering. De er nå svært usikre på hvor Cosatu og ANC går etter dette, men hevder at deres første prioritet er å gjenopprette enheten i Cosatu. Derfor snakker de ikke om utmelding. Numsa kalte Marikana en massakre, noe ingen andre ledende organisasjoner eller ANC har gjort. De mener at dette illustrerer hvor forsiktig de andre er med å bruke sterke ord mot gruvekonsernet Lonmin som drev gruvene og at regjeringen dermed er i lomma på næringslivet. Lonmin slipper unna med mord er deres mening. Med på møtet var også lederen for Numsa nye forskningsinstitutt. De har opprettet dette instituttet fordi de mener at den offentlige debatten er preget av at alle empiriske premisser leveres av høyresiden i politikken. Dette ville de gjerne diskutere mer med oss, men tiden strakk ikke til. Jeg

7 regner imidlertid med at dette ikke er det siste vi hører fra dem om instituttet, og de var svært opptatt av å få Norsk Folkehjelp interessert i å bidra. Action Support Center og Alexandra Township Ettermiddagen gav oss kanskje de sterkeste opplevelsene og de det blir vanskeligst å fordøye. Vi tilbragte tre timer i Alexandra Township. Alex, som den kalles av befolkningen har nærmere 1,5 millioner innbyggere i alle lag av befolkningen, men de fattige kvarterene der veldig mange migrantarbeidere og arbeidsledige bodde, var et trist skue. Jorge, Ivar, Bjørn, Vegard og Trine på besøk i Alexandra Township Her støtter Norsk Folkehjelp Action Support Center, som bistår lokale konfliktråd med metoder for konfliktløsning. ASC hevder at de har utviklet metoder som kan brukes både for å løse små personkonflikter og større politiske konflikter. De frivillige i townshipen (de var virkelig frivillige, og hadde ingen økonomisk bistand utenfra) sto på dag og natt for å løse konflikter, og gav oss flere eksempler på hvor uvurderlig deres bistand til lokalbefolkningen var. Helsetjenestene er generelt svært dårlige, politiet er ikke opptatt av å løse problemer og det er liten tillit til rettsvesenet. Derfor trengs lokale krefter med tillit i alle lag av befolkningen. Utfordringen er mangel på midler til kontorer, bistand som koster penger og rekruttering av frivillige. Organisasjonen hadde midlertidig tilhold i rettsbygningen i townshipen. Det var et skremmende scenario for de som trenger hjelp, men som ikke har noen tillit til rettsvesenet, politiet eller offentlige myndigheter. I entreen til rettsbygningen ble vi møtt av en oppslagstavle som viste hvilke rettsaker som sto for døren, hvem som var tiltalt og hva de var tiltalt for. Voldtekt og ran dominerte listen, men det som sjokkerte oss var at dette var åpen informasjon for alle som hadde tilgang til lokalene. Delegasjonen studerer dagens rettsaker

8 Kine Problemene virker uoverkommelige, og det er fantastisk at mennesker velger å bruke all sin tid til å hjelpe folk som ikke har noe annet sted å gå. Det er også fantastisk å tilhøre en organisasjon som Norsk Folkehjelp, som har mulighet til å tilrettelegge for at slik bistand er mulig. Så mye mer skulle vært gjort, og jeg håper det kan vise seg mulig i framtida. Samtidig er det få steder man kan se så mye livsglede som i slike fattige områder. Der har vi virkelig mye å lære. Ellers kan jeg for kuriositetens skyld nevn at vi besøkte Nelson Mandelas første bosted i Johannesburg, et lite krypinn som ikke var gjenstand for noen ekstern oppmerksomhet, men som var en del av stoltheten til innbyggerne. Delegasjonen utenfor inngangen til Nelson Mandelas første hjem i Johannesburg Delegasjonen i Alexadra Township Barna tar til takke med det de har På slutten av dagen besøkte vi en radiostasjon i Alexandra, som blant annet sender arbederinformasjonsprogrammer en gang i uka. Programmene er produsert av Workers World Media Production, som er en av Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner. Her fikk Kine Asper testet sine kunnskaper direkte på lufta, og høstet stor applaus da hun i motsetning til innringere og andre representanter for delegasjonen svarte riktig på hvor mange måneder i året som har 28 dager. Svaret er naturligvis alle, mens alle andre enn Kine svarte kun februar. Kine på diretesendt radio Jorge Alex Dahl utenfor Alex FM radiostasjon

9 20. august Hva skjedde egentlig i Marikana-gruvene, arbeidernes egne historier I dag møtte vi representanter for gruvearbeiderne, ledere for kvinnekomiteene i Marikana og en representant for Julius Malemas utbrytergruppe EFF, men også for Unemployed Peoples Movement, som Norsk Folkehjelp støtter. Disse historiene sto i sterk kontrast til historiene vi fikk i går fra gruvearbeiderforbundet NUM og metallarbeiderforbundet Numsa. Dagens gjester er svært kritiske til de etablerte forbundene, og derfor svært kontroversielle i det offisielle Sør Afrika. Gruvearbeiderne Lizo Gongwana og Aleke Noawanya jobbet for Lonmin i Marikana da massakren skjedde Her presenterer jeg deres historie slik de opplevde den fra gruveområdet fra 10. august i fjor: Arbeiderne hadde fremmet tøffe lønnskrav overfor ledelsen i Lonmin-gruvene. NUM representerte på det tidspunktet flertallet av gruvearbeiderne, men arbeiderne følte at de ikke fikk gjennomslag eller støtte for sine krav i NUM. Derfor bestemte de seg for å representere seg selv i direkte dialog med ledelsen. 10. august gikk de til ledelsen men ble møtt av representanter for NUM. De fikk ikke møte med ledelsen, og valgte å ikke gå videre med NUM. 11. august la de ned arbeidet i protest, og startet protesten ved NUMs kontorer. Der ble de møtt med våpen og flere ble drept. De hevder selv at de kan bevise at det var NUM-ansatte som skjøt, men ingen er til nå blitt holdt ansvarlig. Arbeiderne flyktet til fjellene i nærheten. Herfra mobiliserte de til fortsettelse av den ulovlige streiken. NUM tok avstand fra alle arbeiderne og miskjente også sine egne medlemmer. Det konkurrerende AMCU kom med en forsonlig holdning til deres krav, men advarte om at de måtte komme seg vekk for å unngå å bli drept. 16. august kom politiet og omringet og begynte å sette opp piggtråd rundt de streikende. De ble livredde og flyktet. Da startet massakren. Møte med gruvearbeiderne og Africa, organisator i midten

10 Offisielt mistet 34 personer livet i massakren. I følge gruvearbeiderne er det mange flere. De tror at kun de som døde den dagen er med i tallet. Folk døde på sykehus lenge etter massakren, og de er ikke med. Blant annet fortalte representantene fra kvinnekomiteen at en kvinne ved navn Paulina deltok på et møte i kvinnekomiteen, da politiet stormet lokalet og begynte å skyte med gummikuler. Hun døde senere av skadene. Da skuddtåken hadde lagt seg forsøkte arbeiderne å finne hverandre og ettersøkte de som ikke dukket opp. Den dag i dag er det flere de ikke har noen anelse om hvor er. Streiken fortsatte imidlertid, til tross for trakassering fra politiet og gruveledelsen, og til slutt måtte ledelsen sette seg ned å forhandle med gruvearbeiderne. På dette tidspunkt hadde mange av dem meldt seg ut av NUM og inn i AMCU. De ble lovet en lønnsøkning på 22 %, som de aksepterte, og gikk tilbake til arbeidet. Imidlertid har ingen sett noe til lønnsøkningen. Det de fikk var en halv månedslønn direkte utbetalt, men den ble trukket av på neste lønning. Trine Plassen i samtale med en representant for kvinnekomiteen i Marikana Kvinnekomiteen kunne også fortelle at situasjonen for kvinner som ønsket seg jobb i gruvene var enda verre enn for mennene. I de fleste tilfeller måtte de tilby seksuelle tjenester for enten å få jobb eller forfremmelse. De hevdet at representanter fra NUM var sentrale i ansettelsesprosesser og dermed også bidragsytere til utstrakt seksuell trakassering. Nå har NUM mistet sitt flertall i gruvene. Det er overtatt av AMCU. NUM har også mistet sitt kontor i Marikana. Men selv med AMCU har de ikke sett noen resultater verken når det gjelder lønninger eller endringer i holdningene til seksuell trakassering. Det er vanskelig å trekke noen konklusjoner ut fra de forskjellige historiene vi har hørt, men det ikke vanskelig å se bakgrunnen for konflikten. Hvem som har rett tar vi ikke stilling til, særlig når det gjelder hva som egentlig skjedde i perioden fra august Men faktum er at NUM har mistet tilliten blant gruvearbeiderne i platinagruvene (som Marikana), men også i gullgruvene og har tapt rundt medlemmer.

11 Right to Know (R2K) Siste punkt på programmet før lunch og en ettermiddag på Apartheidmuseet og Mandelas hjem i Soweto var et møte med Dale Mckinley, leder for organisasjonen R2K, Right to Know. Mckinley er en kjent aktivist på venstresiden i sørafrikansk politikk, men var på jakt etter en sak som kunne samle alle organisasjoner til felles kamp. Han fant ut at retten til informasjon, åpenhet i offentlig administrasjon og kamp mot hemmelighetslovgivning måtte være en slik sak. Dale McKinley har vært organisasjonsmann i hele sitt liv. Han ble kastet ut fra kommunistpartiet for en del år siden" fordi han var kommunist", og startet da jakten på en kamp som kunne være felles for alle organisasjoner. Dale McKinley med brosjyrer som Norsk Folkehjelp har vært med å finansiere I følge ham har ikke offentlighetslovene endret seg mye siden apartheid-tiden til tross for at Sør Afrika har en av de mest progressive grunnlovene i verden. Ny åpenhetslovgivning ble fremmet i 2010, men den fikk raskt tilnavnet hemmelighetslovgivningen. Dermed ble organisasjonens første fanesak å bekjempe loven. Parlamentet brukte to og et halvt år på å behandle loven, og den kom ut vesentlig bedre enn førsteutkastet. Det var organisasjonens første seier. Andre fanesaker til R2K er nå sikring av informasjonstilgang, særlig til befolkningen i fattige områder. Realiteten er at verken befolkning eller politi kjenner folks rettigheter, og derfor har mange blitt arrestert uten rettslig grunn under for eksempel demonstrasjoner. Med støtte fra Norsk Folkehjelp har R2K utarbeidet en brosjyre i lommeformat som agitatorer og organisatorer kan ha med seg, slik at de dersom de blir forsøkt arrestert kan konfrontere politiet med sine rettigheter direkte. En annen kamp er kampen for mediefrihet og mediemangfold. Pressen i Sør Afrika er i ferd med å bli overtatt av store konsern med sterke politiske knytninger, noe som skader den frie pressen. Den siste fanesaken er støtte til varslere. En varsler i Sør Afrika lever et farlig liv. Bare i Mpumalanga har 12 personer som har varslet grove overgrep og korrupsjon blitt drept. Utfordringen er å få folk og organisasjoner til å forstå at tilgang til informasjon er en grunnleggende rettighet. Når de først forstår, støtter de kampanjen. 400 organisasjoner har så langt gitt sin støtte til denne kampen, men omfanget av støtte har gått kraftig ned, først fra fagbevegelsen, som har måttet ta stilling til prinsipper eller lojalitet til ANC. De har valgt det siste. Men også næringslivet har redusert sin støtte etter at R2K har begynt å fremme begge sider av lovgivningen, nemlig både det offentliges plikt til å informere, noe næringslivet støttet helhjertet, men også informasjonsplikten til næringslivet. Dermed forsvant mye av støtten derfra.

12 Per i dag anklages R2K av myndighetene og deler av næringslivet for å være finansiert av utenlandsk etterretning, blant annet amerikansk og britisk. En slik kamp er vanskelig å vinne, men Norsk Folkehjelp fortsetter støtten. Etter besøket på Apartheid-museet satte delegasjonen seg på flyet til Cape Town for å møte resten av Norsk Folkehjelps samarbeidspartnere i Sør Afrika. Ivar og Bjørn på Apartheid-museet 21. august Hvordan skape klimajobber og hvordan overleve på ingenting Vi startet med et besøk hos World Workers Media Production. Det er en organisasjon som jobber med å spre informasjon om arbeiderbevegelsen gjennom TV, radio og skriftlige medier. Lokalene deres ble åpnet i 1989 etter to år med renovering. WWMD hadde gått sammen men flere andre organisasjoner som var aktive i anti-apartheid-kampen om bygget. Åtte dager etter åpningen ble huset bombet av sikkerhetsstyrkene. Men WWMD kom raskt i gang, og bygde opp et produksjonsapparat for programmer og skolering i medievirksomhet sammen med fagbevegelsen og sivile organisasjoner. Leder i WWMP, Martin Jansen og Kine Asper beundrer plakatkunst til politisk bruk

13 WWMPs styre består av representanter for både fagbevegelse og NGOer. Deres største prosjekt er Labor Community Media Project, som er et samarbeid med 40 lokale radiostasjoner i fattige strøk i hele landet. De har skolert flere hundre personer i produksjon av radioprogrammer og i programoppbygging, og produserer faste innslag i de nevnte radiostasjonene (blant annet Alex FM i Johannesburg) med arbeiderinformasjon. De fokuserer sine programmer om tema som HMS, likestilling, marginaliserte arbeidere, fagbevegelse og politikk. Ut over dette hadde organisasjonen et veldig bredt spekter av aktiviteter som dekket alt fra aktivistarbeid i enkeltsaker til programbistand til TV- og radiostasjoner i hele Sør Afrika og i mange andre land i Afrika. Kanskje var bredden i aktivitetene litt for stor for organisasjonen? 1 millioner klimajobber Alternativ Information Development Center er sentrert rundt forskning og aktivisme, og Norsk Folkehjelp støtter en kampanje for å skape 1 millioner klimajobber, jobber som reduserer klimautslipp. AIDCs utgangspunkt er at det er to virus som ødelegger samfunnet i Sør Afrika, nemlig AIDS og arbeidsledighet. Det er 40 % arbeidsledighet i Sør Afrika, og i flere av de fattige townshipene er ledigheten på nærmere 70 %. Samtidig er det en økende forståelse for at klimaendringer vil forverre krisen. Derfor har AIDC i samarbeid med 40 organisasjoner, inkludert flere fagforbund som NUM og Numsa sett på hvordan disse to utfordringene kan sees i sammenheng og på løsninger som kan bidra til å redusere begge. De har kommet opp med kampanjen og forskningsprosjektet 1 millioner klimajobber. Leder i AIDC, Brian Ashley forklarer oss hvordan man skal skape 1 millioner klimajobber i Sør Afrika Gjennom forskningen har de funnet at det kan skapes nye arbeidsplasser bare ved å fullføre målet om 50 % fornybar energi. Å utbedre det offentlige transportprogrammet kan skape opp til nye jobber, Energirenovering av bygninger kan skape arbeidsplasser, mens en større satsing på miljøvennlig småskala landbruk kan skape nye arbeidsplasser. I alt har deres forskning vist at det gjennom innsatser i en rekke sektorer kan skapes opptil 3,5 millioner nye jobber. Prisen på denne satsingen vil være rundt 92 milliarder Rand, noe som tilsvarer 65 milliarder kroner. Finansieringen av en slik satsing vil måtte tas over skatteseddelen, men på sikt vil det være

14 selvfinansierende og helt nødvendig. Brian Ashley viste til at skattenivået for de rike er lavere i dag enn det var under apartheid, og han viste naturligvis også til kostnadene ved bygging av fotballstadion til VM og til hvordan staten plutselig fant penger til å redde bankene under bankkrisen. Khayelitsha Township Dagens sterkeste opplevelse var utvilsomt besøket i Khayelitsha Township. Med 1 million mennesker like i utkanten av Cape Town og alt fra den ytterste slum til middelklasseboliger og med utsikt til det området i Sør Afrika med flest millionærer er Khayelitsha en dokumentasjon på myndighetenes utilstrekkelighet eller rettere sagt manglende vilje til å bidra til å forbedre livet til de fattige i Sør Afrika. På tur i Khayelitsha Township I Khayelitsha møtte vi en ungdomsgruppe som hadde organisert seg i en bevegelse som heter Progressive Youth Movement. De hadde sett seg lei på politiske partier som kom med lovnader i øst og vest, og ønsket å representere seg selv og sine krav om forbedringer i sitt eget samfunn. Det var en kamp i lang oppoverbakke. Ett eksempel var hvor lenge de hadde kjempet for å få myndighetene til å innse at de sanitære forholdene var uutholdelige. Alle shacks hadde en bøtte de måtte gjøre fra seg i, og den måneden tømmemannskapene hadde ferie hadde de ingen alternativer til å tømme alt ut i rennesteinene. Selv med dokumentasjon fra helsemyndighetene i bydelen hadde ingen partier eller politiske representanter annet enn tomme løfter å komme med. Noen forbedringer hadde de imidlertid fått til, blant annet bøtter med kjemikalier. Vi fikk komme inn til en familie på 18 som bodde på sikkert ikke mer enn 20 kvadratmeter. Det var en ubeskrivelig opplevelse. Der oppholdt de seg, sov, spiste og gjorde fra seg. Ingen eiendeler av noen

15 verdi, men barna var stolte av å gå på skole, selv om de ikke visste om deres skolegang noen gang ville ha noen betydning. 60 % av innbyggerne var arbeidsledige, og håpløsheten var stor. Kine hilser på deler av familien på 18 Jorge ved inngangen til «boligen» Middagsmaten forberedes Soverom for et ukjent antall Khayelitcha før uvær

16 22. august Vingårdene en drøm? Nest siste dagen var det klart for utflukt. Turister valfarter til vingårdene for å smake Sør Afrikas viner og se de fantastiske omgivelsene. Det høres ut som en koselig søndagsutflukt til de kjente vingårdene i Robertson-området. Men dette var et møte med virkeligheten til tusenvis av landarbeidere og småskala bønder. En virkelighet som var tøff og særdeles fjernt fra vår virkelighet. Det er ubegripelig at så mange må leve uten annet håp enn en eller annen gang å kunne få seg en fast jobb. Det er landarbeidere i Sør Afrika av dem er organisert i Cosawu, et forbund som står utenfor Cosatu. Men de er ikke ukjente med organisering. For et år siden var flere av de kvinnelige sesongarbeiderne lei av lave lønninger og dårlige bo- og arbeidsvilkår. De hadde en minstelønn på 69 Rand per dag noe som tilsvarer i overkant av 50 kroner. Men mange av dem tjente ikke mer en 55 Rand per dag. Kvinnene satte i gang en streik ved en av vingårdene, og streiken spredte seg raskt til 22 byer i vinområdet. Etter en tøff kamp, der de ikke fikk støtte fra Cosatu, ble minstelønnen økt til 105 Rand per dag. Kravet deres var 150 Rand, men det er et stykke fram dit. Problemet er at mange av arbeidsgiverne har funnet måter å omgå minstelønnen på. De har begynt å ta betalt for transport og økt kostnadene for kost og logi. Det finnes også en mulighet til å søke myndighetene om unntak fra loven, og kravene er ikke omfattende. I noen tilfeller holder det å fremme en påstand om at de ikke har råd. Ellers er det blitt mer og mer vanlig å bruke private arbeidsformidlere, som stikker av med mesteparten av lønnen. Mange må betale for å få jobb, og når de får jobb, så får de ikke vite hvor lenge de får jobbe og til hvilke lønns- og arbeidsvilkår. Men de har ikke noe valg. Delegasjonen sammen med leilendinger som hadde mistet jobben på vingårdene etter at de organiserte seg Mange av de som streiket mistet jobben sin, og nå har de ingenting. Alternativet er korte midlertidige kontrakter. På direkte spørsmål om de nå hadde noen drømmer, så tok det lang tid før det kom noen svar, men deres ansiktsuttrykk ga svar nok. De hadde ingen håp og heller ingen drømmer. Presset sa de at de drømte om en fast jobb. Selv lønn var ikke fremst i tankene. En virkelig tankevekker for oss.

Aktuell bakgrunn Sør-Afrika Mosambik Zambia

Aktuell bakgrunn Sør-Afrika Mosambik Zambia Aktuell bakgrunn Sør-Afrika Mosambik Zambia Mars 2006 Ansvarlig: Terje Kalheim Utgiver: LOs internasjonale avdeling med økonomisk støtte fra NORAD Internett: www.lo.no GLOBALISERINGENS OFRE KONKURRANSE

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995. Nr 3-2014. 10 Helsestasjon betyr tryggere fødsel

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995. Nr 3-2014. 10 Helsestasjon betyr tryggere fødsel -nytt NYTT FRA Nr 3-2014 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 10 Helsestasjon betyr tryggere fødsel 3-7 Ti år siden tsunamien 8 I husarrest med ebola

Detaljer

Verdt å kjempe for. Tariffnyhet fra Negotia og LA side 10. Jobber for global rammeavtale side 18. Bredside mot avdelingene side 22.

Verdt å kjempe for. Tariffnyhet fra Negotia og LA side 10. Jobber for global rammeavtale side 18. Bredside mot avdelingene side 22. fagblad for negotia et ys-forbund nr 3 2008 Tariffnyhet fra Negotia og LA side 10 Jobber for global rammeavtale side 18 Bredside mot avdelingene side 22 Verdt å kjempe for side 6 8 leder ADMINISTRASJON

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

Begge vil gjenopprette USAs omdømme ute i verden etter åtte vanskelige år under George W. Bush og de vil bruke bistand aktivt for å oppnå dette.

Begge vil gjenopprette USAs omdømme ute i verden etter åtte vanskelige år under George W. Bush og de vil bruke bistand aktivt for å oppnå dette. bistandsaktuelt 7 nr oktober 2008 TEGNING: NATHAN MPANGALA Stort tegneserie-bilag Tegnerne Lene Ask og Nathan Mpangala har besøkt landsbygda i Tanzania for å skildre barns og kvinners levekår. Les bilaget

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer

Noruega. non grata. i 28Obligasjoner: tema: 74-åring jobber natta for å hjelpe barn i Benin Portrett Side 36. Norsk støtte til rettighetskamp.

Noruega. non grata. i 28Obligasjoner: tema: 74-åring jobber natta for å hjelpe barn i Benin Portrett Side 36. Norsk støtte til rettighetskamp. 04 Evaluering: Krangel om Norfund-rapport 26 Innsamling: Kvinner vil ikke støtte menn Gigantbeløp fra Oljefondet i 28Obligasjoner: utviklingsbanker Norsk bistand er som en betasuppe Side 2 NR 3 april 2015

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Institutt for samfunns- og markedsfag Norges fiskerihøgskole

Detaljer

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08 Redd Barna magasinet 02/08 MIDTØSTEN 4. generasjon flyktningbarn i leire i Libanon AFGHANISTAN Redd Barnas landsbyskoler en suksess TEMA menneskehandel Slåss mot handel med barn Vår tids slavehandel øker

Detaljer

I arbeid for okkupanten

I arbeid for okkupanten 1 I arbeid for okkupanten Beinhard utbytting av palestinske arbeidere i koloniene og de industrielle sonene Etter fire timers søvn står de opp midt på natta, i 2-tida, for å dra på jobben. De stiller seg

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 ABC for finanskrisen Side 4 6 SV på nett Side 8 9 Palestina Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 Foto: Scanpix xxxxxxx: SV lanserte sine krav til regjeringsdeltagelse

Detaljer

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds 3. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Oslo 5. 8.9.2012 Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Velkommen Landsmøtedelegater, gjester og tilhørere. Kjære

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: www.forut.no Nr 4-2010 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Vellykkede spare- og lånegrupper

Detaljer

Skift E-post: til avtalegiro for medlemskontingenten.

Skift E-post: til avtalegiro for medlemskontingenten. 1 Palestinasolidaritet 3-2012 Mahmoud Sarsek sammen med sin mor. Han takkar alle som har støtta han under sveltestreiken. Mer i neste nummer. Foto: Magne Hagesæter Kontakt oss: Dominerende parole i 1.

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

bistandsaktuelt Indias skammelige statistikk

bistandsaktuelt Indias skammelige statistikk 2 nr mars 2008 GUATEMALA FOTO: REDD BARNA/INGRID K. LUND Overraskede konsulenter Norske organisasjoner i Guatemala får skryt for sitt bistandsarbeid. Bistanden fungerer veldig positivt for målgruppene,

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

DEN TIDLØSE TALEN. NettNå 02 / 2011

DEN TIDLØSE TALEN. NettNå 02 / 2011 NettNå ET NETTVERKS- MAGASIN FRA NORDNORSK LEDERUTVIKLING 02 / 2011 DEN TIDLØSE TALEN Sommeren 2011 ga oss folketalen tilbake som medium og verktøy for ledelse. Da vi som nasjon ble rammet av en brutal

Detaljer

Betal skatt, frigjør landet!

Betal skatt, frigjør landet! bistandsaktuelt SKATT OG UTVIKLING Betal skatt, frigjør landet! Slagordet til Kenyas skatteetat Bilag til nr. 7/2010 2. TEMA: SKATT&UTVIKLING ekstrautgave 2010 bistandsaktuelt Skatt & utvikling Betaler

Detaljer

Blir lastebildirektør. Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund.

Blir lastebildirektør. Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund. Kunstskatter støver ned Ib Thomsen vil åpne Slottets skattkammer, og la folk ta del i de kongeliges kunst. Side 16 Blir lastebildirektør Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende

Detaljer

Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga

Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Pedersen snart sender på høring i partiorganisasjonen.

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28 Store

Detaljer