PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Marius Brygge 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2"

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Marius Brygge 2

2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM). Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si leilighet med tilhørende uteareal, boder, garasjer og eier- og bruksrettigheter til fellesareal og bygninger. Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater 6. Elektroinstallasjoner 7. Sanitæranlegg 8. Ventilasjon 9. Dokumentasjon etc 10. Diverse

3 1. Prosjektet Ansvarlige aktører Byggherre, tiltakshaver, selger Arkitekt Megler JM Norge AS (Senere kalt JM ) PV Arkitekter AS Garanti Eiendomsmegling AS Reguleringsmessig status Reguleringsplan Strandgata 36 40, stadfestet Byggetomta Vegetasjon Terreng/grunnforhold Adkomst/parkering Adkomst til feltet Garasjeløsning/biloppstilling Gjesteparkering Ingen Sand Fra Strandgata P-plasser i garasjekjeller På terrengnivå Omfang/størrelse Eiendom Gnr / Bnr Størrelse på eiendommen m2 Antall leiligheter 47 boenheter Fremtidig eierforhold Eiendommen (tomt og bygninger) er seksjonert og skal eies av et borettslag bestående av alle bolig-kjøperne. Hver eier får tinglyst skjøte som sikrer eiendomsrett i en nærmere bestemt eierandel og bruksrett til en bestemt bolig (leilighet med tilhørende felles uteoppholdsareal, sportsbod og bilopp-stillingsplass i garasjekjeller). Noen P-plasser i kjeller vil bli eid og disponert av JM og/eller andre borettslag/sameiere i eksisterende og fremtidige boliger i Peter Wessel Kvarter. Diverse Kjøpekontrakter er i tråd med Bustadoppføringslova Byggblankett Miljø, energi og sikkerhet Miljø Ved valg av materialer i boligen er det hensyntatt et miljømessig perspektiv. Det benyttes miljøvennlige malinger, tropiske treslag benyttes ikke, og allergifremkallende tresorter er unngått. Energi Boligene blir oppført i henhold til Teknisk byggeforskrift av 1997 med de overgangsregler for energikrav som gjelder for søknader frem til 1. august Dette innebærer strenge krav til boligens varmeisola-sjonsevne og tetthet. Det vil bli utarbeidet energisertifikat for boligen. Som et av de mest miljøvennlige og energiøkonomiske energikilder, leveres Marius Brygge 2 med fjernvarme. Derav vil oppvarmingen skje via vannbåren gulvvarme i leilighetene. Det leveres også et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

4 Lyd og akustikk Boligene bygges etter Norsk Standard 8175 klasse C. Standarden setter krav til lydisolasjon mellom boliger og mellom boliger og fellesrom. Sikkerhet Boligene bygges etter de sikkerhetsbestemmelser som myndighetene har pålagt, blant annet; Alle boliger utstyres med husbrannslange plassert i kjøkkenskap. Alle boliger er tilknyttet brannalarmanlegg med overføring til brannvesen. Boligene utstyres med elektrisk anlegg etter nye el-forskrifter NEK 2010, med blant annet komfyrvakt. Åpningsvinduene er utstyrt med sikringsbeslag og blir vendbare slik at de kan pusses fra innsiden. Faste vinduer kan pusses fra bakken, balkong/terrasse eller fra åpningsvindu på sidene. 3. Utvendig anlegg Offentlige arealer og anlegg (se reguleringsplan) Offentlige kjøreveier og kjørbare gangveier skal overtas til drift og vedlikehold av kommunen. Fellesanlegg Kjøreveier, kjørbare gangveier og parkeringsplasser Private kjøreveier, kjørbare gangveier og plasser er dimensjonert for trafikk fra personbil/ambulanse. Arealene asfalteres og utstyres med gatebelysning. Leke- og aktivitetsplasser Utearealene opparbeides med belegningsstein og utstyr som angitt på utomhusplan. Beplanting Det beplantes med busker og trær som angitt på utomhusplan. Tilsåing I atriet legges ferdiggress. På vestsiden av bygget tilsåes tomta med gress. Overvannshåndtering Asfalterte flater bygges med fall slik at overvann kan renne til omkringliggende terreng eller til overvannssluk. Flate tak og takterrasser utstyres med sluk. Avløp fra sluk blir ledet i lukkede ledninger til kommunalt ledningsnett. Regn- og smeltevann fra terreng vil bli fordrøyd i bakken. Vann- og spillvannsledninger Vann- og spillvannsledninger blir tilknyttet offentlig ledninger. Kabelføringer Kabler for sterkstrøm, TV, tele og bredbånd føres i grøfter fram til hovedtavle med fordelingsskap og svakstrømskap i kjeller. Kabelselskapene har eierskap og vedlikeholdsansvar for sine ledninger frem til fordelingsskap og svakstrømskap. Fjernvarme

5 Rør med fjernvarme føres fram til koblingspunkt med varmeveksler i varmesentral i kjeller. Renovasjon For søppelhåndtering med kildesortering er det avsatt eget rom ved hovedinngang. Pt er det kilde-sortering i Larvik Kommune på fraksjonene plast, papp/papir, bioavfall og restavfall. Postkasser Det vil bli montert én postkasse for hver leilighet i tilhørende inngangsparti ved heisen. Postkassene leveres med lås. Skilt JMB vil sørge for at det blir montert nødvendig skilt for adressering av boligene. Det vil bli montert signaturskilt med JM på fasade ved inngangsparti. 4. Bygningenes konstruksjoner Fundamentering Bygget fundamenteres på hel betongplate, som også er gulv i garasjekjeller. Gulvet støpes vanntett. Bærekonstruksjoner Yttervegger i garasjekjeller plasstøpes. Vegger rundt trapperom og heissjakt leveres i plasstøpt betong og/eller betongelementer. Alle etasjeskillere blir av plasstøpte betong plattendekker eller hulldekkelementer med synlige V- fuger i tak. Etasjeskillerne bæres av stålkonstruksjoner i yttervegger og plasstøpte betongvegger som plasseres fortrinnsvis i leilighetsskiller. Stedvis stål- eller betongsøyler innvendig. Oppforet og isolert sponplategulv i 1. og 6. etasje. Tak over 6. etasje bæres av stedvis plasstøpte betongvegger, samt innervegger i tre som bygges bærende. Yttervegger Ytterveggene bygges av bindingsverk i tre og isoleres med 200 mm mineralullisolasjon. Veggene kles utvendig med vindsperre og forblendes med tegl. I balkongfelt kles vegger utvendig med trekledning to strøk beis/dekkbeis. Fargekoder bestemmes av arkitekt. Innvendig monteres dampsperre og 13mm gipsplater. Yttervegger rundt trapperom kles utvendig med platekledning i aluminium. Rekkverk Rekkverk for terrasser og balkonger utføres med rammer i aluminium med glassfyllinger. Takkonstruksjoner, tekking og avvanning Takene blir isolert på oversiden med ca 300 mm isolasjon som skråskjæres slik at det blir fall til sluk. Isolasjonen tekkes med pappmembran. Taket bygges opp av selvbærende plater i stål, lekter for skjult el-anlegg og gipsplater i himling. Vannet fra takflatene ledes bort i rør innvendig i bygget. Terrasser På private terrasser over kjeller legges terrassegulv av betongheller. På dekke beregnet for gangtrafikk og kjøretrafikk over garasjekjellere legges betongheller/belegningsstein.

6 Private terrasser i 6. etasje over oppvarmede bygningsdeler isoleres med skråskåret isolasjon, tekkes med pappmembran og belegges med terrassegulv av trykkimpregnert trevirke. Balkonger Balkonger bygges av betongelementer med bæresøyler av stål. Gulvet leveres ubehandlet, med fall eller renne til sluk og nedløpsrør. Innervegger Ikke bærende innvendige vegger bygges av bindingsverk av tre/stålprofiler som kles med gipsplater. Der det er krav om isolering mot lyd og/eller brann, for eksempel mellom leiligheter og mellom leiligheter / trapperom, bygges vegger med dobbelt bindingsverk som isoleres med mineralull og kles med to lag gipsplater i forbant på hver side. Der veggene skal kles med fliser legges et lag rupanel/finer og et lag gipsplate. Vegger mot våtrom, oppholdsrom og bod med ventilasjonsaggregat isoleres mot støy med mineralull. I 6. etasje er innervegger bærende for takkonstruksjon, og bygges av bindingsverk i tre som kles med gipsplater. Blikk og beslag Renner og nedløp, takhatter og andre beslag leveres i aluminium/plastbelagt stål. Farger bestemmes av arkitekt. 5. Innredning og overflater Fellesrom, -bygg og installasjoner Inngangsparti Adkomst til leilighetene blir gjennom felles inngangsparti. Inngangspartiet er overdekket utvendig. Inngangsdøren leveres i aluminium med glassfelt, og forutsettes å være avlåst. Innvendig får inngangspartiet (foyer) gulv belagt med fliser, malte vegger og systemhimling. Trapperom To felles trapperom med heis gir adkomst til leilighetene. Trapperommene har forbindelse i 1. etasje. Mot garasjekjeller er det ståldører i trapperommene, mens øvrige trapperomsdører er tredører med glassfelt. Alle trapperomsdører har forskriftsmessig brannklasse. Repos og trapper (inntrinn) leveres med keramiske fliser. Vegger og himlinger leveres som malte betongoverflater. I himling monteres lydabsorberende plater i nødvendig utstrekning. Forskriftsmessig rekkverk og håndløper monteres i malt stål utførelse. Korridorer På gulv i felles korridorer legges fliser. Vegger leveres malte. I himling monteres systemhimling i nødvendig utstrekning for å skjule tekniske føringer. Det monteres albueåpnere (automatisk døråpning) på dører i sluser i kjeller. Heis

7 Det leveres heis type Kone Mono Space med stoppested i alle etasjer, også på garasjeplan. Heiskupéen leveres med innvendige mål 1,1 x 2,1 meter (såkalt møbelheis).

8 Felles parkeringskjeller I kjelleretasje avsettes én biloppstillingsplass for hver leilighet. Takhøyden i garasjen vil ikke være under 2,1 meter bortsett fra under rør og kanaler langs enkelte vegger. Gulvet blir av støvbundet betong. Vegger og tak av betong males ett strøk. Leddheisport med automatisk garasjeportåpner. Boder Det leveres en sportsbod for hver bolig plassert i garasjekjeller. Bodvegger leveres i bindingsverk av tre med platekledning på en side, malt ett strøk. Annet Søppelrom og sykkelbod leveres med malte vegger og malt betonghimling. På gulv legges vinylbelegg. Ytterdører i stål utførelse. Bøttekott leveres med malte flater på vegg og i himling. Det er sluk i gulv som belegges med vinyl-belegg. I 2. etasje innredes et disponibelt rom (styrerom) for borettslaget. Overflater som øvrige fellesarealer. Tekniske rom leveres med malte flater på vegg og i himling. På gulv legges vinylbelegg. Boligene Romskjema Rom Gulv Vegger Himling Entré 14 mm eikeparkett Malt strie/armeringsduk på gipsvegg/(betong) Kjøkken 14 mm eikeparkett Malt strie/armeringsduk på gipsvegg/(betong) Stue 14 mm eikeparkett Malt strie/armeringsduk på gipsvegg/(betong) Soverom 14 mm eikeparkett Malt strie/armeringsduk på gipsvegg/(betong) Bad (evt Bad/vask) Keramiske fliser Sluk Keramiske fliser Vask/WC Keramiske fliser Keramiske fliser Sluk WC (uten sluk) 14 mm eikeparkett Malt strie/armeringsduk på gipsvegg/(betong) Bod i boligen 14 mm eikeparkett Malt strie/armeringsduk på gipsvegg/(betong) Utvendig terrasse på bakken Terrassegulv belegges med betongheller Leskjerm i leilighetsskille Malt, hvit (stedvis nedforet himling) Malt, hvit Malt, hvit Malt, hvit Nedforet himling av gips som males Nedforet himling av gips som males Malt, hvit Malt, hvit Ubehandlet betong i overliggende balkong

9 Balkong i 2 4. etasje Betong, ubehandlet Leskjerm i leilighetsskille Balkong i 5. etasje Betong, ubehandlet Leskjerm i leilighetsskille Utvendig terrasse i 6. etasje Terrassegulv av trykkimpregnert tre Leskjerm i leilighetsskille Ubehandlet betong i overliggende balkong Tak over balkong, malt panel (malt betong i leil 501 og 502) Delvis takoverbygget, malt panel Vinduer og vindusdører Vinduer og vindusdører i tre leveres ferdig overflatebehandlet med samme farge utvendig og innvendig og med to lags energiglass. Vinduer i teglfasade leveres aluminiumbeslått utvendig i samme farge. Store balkongvinduer og noen andre vinduer er faste. Innredninger Kjøkken, baderomsinnredning og garderobeskap leveres av Sigdal. Kjøkkentegninger vedlegges kontrakt. Kjøkkeninnredningen leveres med hvite fronter, og laminat benkeplater. Kjøper kan velge mellom type hvit Skala, hvit Lido, hvit Gloss eller hvit Faz uten tillegg i prisen. Det gis mulighet for individuelle ønsker. Integrerte hvitevarer, kjøl/frys, oppvaskmaskin og komfyr/platetopp medfølger i standard leveranse. Dører Inngangsdører leveres i isolert utførelse, type Jeld-Wen (Swedoor). Karm og dørblad leveres ferdig malt fra fabrikk. Kikkehull fra leilighet mot korridor. Innvendige dører i leilighetene leveres med karmer og dørblad i slett hvit utførelse, type Jeld- Wen. Dør mellom entre og stue leveres med glass. Trapperomsdører leveres med forskriftsmessig lyd- og brannisolering og glatt, malt overflate. Boddører i kjeller leveres med glatt, malt utførelse. Alle ytterdører leveres med FG godkjente låser. Listverk Fotlister i eik med synlig spikring leveres i alle rom bortsett fra våtrom (rom med sluk). Dør- og vindusgerikter leveres med glatt, malt overflate (skjult spikring). Overgang vegger og tak leveres med pålimte taklister i malt hvit overflate som tak. I nye bygg vil det kunne oppstå svinnriss ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at oppsprekking mellom listverk og tak/veggflater, samt hjørner på dør- og vindusbelistning, ikke kan kreves utbedret så lenge disse ikke innebærer avvik fra normal god håndverksmessig standard. Fliser Keramiske glatte fliser 20 x 20 cm monteres på vegger i bad og WC/vask. På gulv leveres keramiske fliser 20 x 20 cm. Mellom over- og underskap på kjøkken monteres fliser 15 x 15 cm.

10 I standard sortimentet er det flere flistyper man kan velge blant uten tillegg i pris. 6. Elektroinstallasjoner Sterkstrømskabler Se også Kap 3 Utvendig anlegg Kabelføringer Det monteres strømmålere og hovedsikringer for hver bolig i hovedtavle i kjeller og herfra fordeles strømmen til leilighetene og til fellesanleggene. Borettslaget har ansvar for sterkstrømanlegget mellom hovedtavle og sikringsskap i hver bolig. Jording og overspenningsvern Alle stikkontakter leveres som jordede stikkontakter og kan kun nyttes med flate, eller jordede støpsler. Det monteres overspenningsvern og jordfeilbryter som standard. Installasjonsomfang Det leveres stikkontakter for koketopp, stekeovn, kjøl/frys, oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, ventilasjonsvifte, samt lysarmatur under overskap på kjøkken og over servant på bad. Armaturene blir utstyrt med stikkontakt. På balkong/terrasse monteres utelys og stikkontakt. I rom uten vinduer (boder og lignende) leveres lysarmaturer med sparepære. Det monteres spotbelysning i nedforede himlinger i bad og WC/vask. Det elektriske anlegget utføres i henhold til ny el-forskrift NEK 2010, som blant annet sikrer at det monteres normalt tilstrekkelig med stikkontakter. Telefon- data og og antenne Det leveres fibernett i boligene. Kabler for TV, telefon og bredbånd føres fra svakstrømskap frem til 2 stk koblingspunkt for TV og 2 stk koblingspunkt for data i hver bolig. Huskjøper bestiller og bekoster selv tilkobling og abonnement etter avtale med signalleverandør. (Det vil ikke være mulig å bestille analog telefonlinje som i stor grad er et utgått system). Økt bredbåndshastighet og utvidet kanalvalg for TV kan bestilles på individuelt grunnlag. Ringeanlegg Ved hovedinngangsdør leveres ringetablå med callinganlegg. Til hver bolig leveres dørtelefon som gjør det mulig å snakke med de som ringer på, samt åpne døren. Det leveres også ringeklokke ved inngangsdør til hver bolig. Elektroutstyr fellesarealer Det leveres utvendig belysning på utearealer ved adkomst til bygget og ved nedkjøring til garasjekjeller. Parkbelysning plasseres etter nærmere avtale med landskapsarkitekt. Utelys monteres ved dører til søppelrom og sykkelbod. Lys monteres også inne i garasjekjeller, fellesboder, bøttekott, sluser, tekniske rom og trapperom. 7. Sanitæranlegg Innvendige ledninger

11 Vannledninger føres i vertikale sjakter fram til hver bolig og fordeles i vegger (og dekker) og nedforede himlinger fram til utstyr. I boligen blir ledningene for varmt og kaldt vann lagt i rør i rør som sikkerhet mot vannskader. Rør-til-rør skap plasseres fortrinnsvis på vegg i våtrom. Vannledningene påsettes stoppekran for hver bolig, plassert i rør-til-rør skap. Leveringsomfang av utstyr Boligene leveres med det sanitærutstyret som er vist i psospektet (toalett, servanter, dusjhjørne), i tillegg til opplegg for vaskemaskin og oppvaskemaskin. Det leveres husbrannslange i kjøkkenbenk. Alle armaturer er ettgreps og dusjbatteri termostatstyrt. Toaletter leveres som veggmontert. I våtrom leveres gulvsluk. Varmekilder Marius Brygge 2 bygges med fjernvarme fra Viken Varme AS (selskapet eies av Skagerak Varme AS og Agder Energi Varme AS). Hovedinntak er teknisk rom i kjeller. I en overgangsperiode frem til Viken Energi legger rørledninger til Marius Brygge, vil varmekilden være en el-kjel plassert i teknisk rom. Oppvarming av boligen skjer med vannbåren gulvvarme ved at det legges vannrør i gulvet. Det legges opp til sonedeling som reguleres med termostat. Det monteres energimåler for individuell avlesning av eget forbruk. Oppvarming av forbruksvann Varmt forbruksvann leveres fra felles varmeveksler i teknisk rom i kjeller. Det monteres energimåler for individuell avlesning av forbruk. Sprinkleranlegg Det monteres bolig sprinkleranlegg i alle oppvarmede rom i boligen. Sprinkelsentral / stoppekran plasseres i teknisk rom i kjeller eller annet egnet sted. VVS utstyr fellesarealer Eget bøttekott med utslagsvask i 1. etasje for fellesbruk/trappevask. I garasjekjeller monteres brann-slangeskap i henhold til forskriftskrav. Utvendig leveres 3 stk frostfrie hagevanningskraner. 8. Ventilasjon Det leveres et eget balansert ventilasjonsanlegg i hver bolig. Ventilasjonskanaler vil bli lagt skjult, bak takoppforing på overskap kjøkken, over nedforede himlinger, samt stedvis i innkassinger mellom vegg og tak. Frisk luft tas inn gjennom ventil i yttervegg. Via aggregatet og kanaler fordeles tilluft til oppholdsrom, og det trekkes av gjennom ventiler i våtrom og bod. Hette over komfyr er tilknyttet ventilasjonsanlegget. Avtrekksmengden fra kjøkkenhette reguleres fra tablå. I ventilasjonsaggregatet er det integrert varmeveksler for miljøvennlig og økonomisk bruk av anlegget. Varmeveksleren utnytter varme fra avtrekksluften til å varme opp den kalde tilluften.

12 Avtrekksluft fra boligen føres over tak. For å sikre en viss grunnventilasjon kan viften ikke slås helt av. Garasjekjeller, trapperom og andre fellesrom ventileres etter egne systemer. Det monteres et ioniseringsanlegg i søppelrom med hensyn på luktfjerning. 9. Dokumentasjon etc Huseierbok / FDV-dokumentasjon Ved overtakelse av boligen vil hver kjøper få utlevert en perm med relevant dokumentasjon på boligens materialer, utstyr og oppbygging, samt rettledning i bruk og vedlikehold. Det vil også bli etablert en FDV-perm som omfatter bygningens fellesrom, yttervegger, tak og utvendige anlegg, som overleveres borettslaget og LABO. Driftsavtaler På overleveringsdagen vil strømmåler bli avlest, og abonnement i Fjordkraft vil bli overført til kjøper. Kjøper kan fritt velge annen strømleverandør etter at boligen er overtatt. Kjøper overtar ansvaret for boligen fra og med overleveringsdagen. Dette gjelder også tekniske innretninger og lignende som trenger systematiske drifts- og vedlikeholdsrutiner. JM s reklamasjonsansvar er avhengig av at innretningene blir forsvarlig driftet og vedlikeholdt. JM anbefaler at borettslaget inngår avtaler om dette for: Vaktmestertjenester (brøyting og strøing av veier og plasser samt stell av grøntanlegg osv) Drift og vedlikehold av heiser Drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg Drift og vedlikehold av brannvarslingsanlegg Levering av signaler for TV og bredbånd Garasjeport 10. Diverse Valgmuligheter Kjøper vil få muligheter til å velge andre farger og kvaliteter enn det som er beskrevet. Planløsninger kan i noen tilfeller og i henhold til visse kriterier endres. I noen tilfeller kan kjøper også bestille tilleggs-leveranser. Det vises til nærmere informasjon i tilvalgsmenysom vil bli utarbeidet. Tilvalg og endringer kan ikke bestilles etter den fristen som er opplyst i kjøpekontrakt eller tilvalgsmeny. Det blir mulighet for egne tilvalgsmøter med JM, kjøkkenleverandør, maler/flislegger, elektriker og rørlegger (sanitærutstyr). Heksesot

13 Med dagens tette boliger og miljøvennlige malingstyper, kan det være fare for heksesot inne i leilighetene. Alle leiligheter bør derfor ventileres godt det første året, og man bør være forsiktig med gassbruk og levende lys innvendig. Forbehold Som følge av detaljprosjektering og/eller offentlige krav kan det forekomme endringer i forhold til prosjektbeskrivelse og prospekttegninger. Spesielt kan dette gjelde plassering og størrelse på sjakter for tekniske føringer. Slike endringer skal ikke forringe kvaliteten av boligen nevneverdig. I følge vedtatte reguleringsplan for området, er JM forpliktet til å gjøre fremtidige beboere av Marius Brygge 1og 2 oppmerksom på at de tilflytter et område med havnerelatert virksomhet. Tønsberg 28. oktober 2011

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården NØTTERØY LARVIK - TORSTRAND - BERGAN PROSJEKTBESKRIVELSE Havnegården Havnegården Leiligheter i borettslag. Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140243 Hallermoen C1 delfelt Bt2 og Bk14, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Byggholt AS (JMB). Med bolig

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev:

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev: 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4 Dato: 25.02.2012 Rev: 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2 Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA Illustrasjonsfoto Basbergrønningen Vest, C3-2 Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Helsebanken Panorama, Ålgård

Helsebanken Panorama, Ålgård Helsebanken Panorama, Ålgård BYGGEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen og plantegningene.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

Yttervegger Fasader utføres hovedsakelig i tre og evt. med innslag av fasadeplater. Farge på fasader er ikke endelig valgt.

Yttervegger Fasader utføres hovedsakelig i tre og evt. med innslag av fasadeplater. Farge på fasader er ikke endelig valgt. BESKRIVELSE UTBYGGINGSPROSJEKT BORGENHAVEN Leiligheter i hus B1 og B2 Prosjektets arealmessige avgrensninger og størrelse på hvert byggetrinn fremgår av salgsprospektet. Totalt regnes det med at prosjektet

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Borettslag Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Innhold: Byggebeskrivelse Eiendommen fra A til Å Driftsbudsjett Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 1 2 BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN. Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer!

KROHNVIKEN KROHNVIKEN. Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer! KROHNVIKEN Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer! I Krohnviken planlegges en fantastisk takterrasse med storslått utsikt over Damsgårdssundet, byen, Fløien, Ulriken og Løvstakken.

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

EGEN HAVE. Bo midt i byen med. 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle.

EGEN HAVE. Bo midt i byen med. 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle. Bo midt i byen med EGEN HAVE 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle. Hjertnes Eiendom AS Rådhusgata 11 3211 Sandefjord Tlf.: 33 45 41 00 Kontakt Pål Badski mobil:

Detaljer

Konstruksjon Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål. Etasjeskillere utføres i betong eller betongelementer.

Konstruksjon Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål. Etasjeskillere utføres i betong eller betongelementer. Solhøgda, Bryne LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen og vedlagte romskjema, er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom Leveransebeskrivelsen

Detaljer

Illustrasjonsfoto hth bad Mono Illustrasjonsfoto hth kjøkken Mono 2 Bjørvikkvartalet

Illustrasjonsfoto hth bad Mono Illustrasjonsfoto hth kjøkken Mono 2 Bjørvikkvartalet Bo godt, en spasertur fra det meste du trenger BJØRVIKKVARTALET BOLIGSAMEIE - hystadveien 13 - sandefjord Illustrasjonsfoto HTH bad Mono Illustrasjonsfoto HTH kjøkken Mono 2 Bjørvikkvartalet bjørvikkvartalet

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer

plantegninger etasjeplaner

plantegninger etasjeplaner vedlegg: nøkkelinfo etasjeplaner plantegninger byggebeskrivelse vedtekter Nøkkelinfo om prosjektet Adresse: Betegnelse: Gnr. 501, Bnr.797 og Gnr.507, Bnr.2353 i Arendal kommune Eier: Galtesund Panorama

Detaljer

BYGG C Prospekt del 2

BYGG C Prospekt del 2 C BYGG C Prospekt del Innholdsfortegnelse Eiendommen fra A - Å 4 Romskjema 8 Leveransebeskrivelse 10 Utomhusplan m/snitt 18 Etasjeplan, pr etg 0 Kjøpetilbud 4 Prisliste 5 Salgstegninger 6 3 Eiendommen

Detaljer

plantegninger etasjeplaner

plantegninger etasjeplaner vedlegg: nøkkelinfo etasjeplaner plantegninger byggebeskrivelse vedtekter Nøkkelinfo om prosjektet Adresse: Kystveien 2, 4841 Arendal Betegnelse: Gnr. 507 Bnr. 2353 i Arendal kommune Eier: Galtesund Panorama

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 1 NATUREN SOM NÆRMESTE NABO Kort vei fra byen og sjarmerende plassert i hellingen med utsikt mot idylliske Gillsvann, ligger leilighetsbygget

Detaljer