Nedgangen fra USD 6,7m i Q1 skyldes midlertidig bortfallet av betalingsprosessering i Kanada og generelle sesongvariasjoner. - EBITDA på USD 0,8m o

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedgangen fra USD 6,7m i Q1 skyldes midlertidig bortfallet av betalingsprosessering i Kanada og generelle sesongvariasjoner. - EBITDA på USD 0,8m o"

Transkript

1 PLAYSAFE HOLDING AS Kvartalsrapprt fr Q Sandefjrd/Osl, 25. september 2007 (Samtlige beløp i denne rapprten er i USD, der ikke annet er angitt) Høydepunkter Q2 - Ttale salgsinntekter på USD 4,1m Nedgangen fra USD 6,7m i Q1 skyldes midlertidig brtfallet av betalingsprsessering i Kanada g generelle sesngvariasjner. - EBITDA på USD 0,8m Nedgangen fra USD 1,34m i Q1 skyldes midlertidig brtfalle av betalingsprsessering i Kanada g generelle sesngvariasjner, men reflekterer likevel en gd tilpasning av kstnadsmassen i lys av.n. - Mats Jhnsn fratrådte stillingen sm CEO med virkning fra 1. juni Samtidig tiltrådte Erik Ahlberg sm perativ leder fr selskapet. Ahlberg kmmer fra stillingen sm President Tribeca Tables. Ahlberg var ansvarlig fr salget av Tribeca til Playtech Ltd. i 2006, sm dermed ble et av verdens største pkernettverk. - Sterkere trykk fr regulering av Amerikansk pker Interactive Media Entertainment & Gaming Assciatin (imega) har gått til sak mt det Amerikanske justisdepartementet vedr. lven sm ble vedtatt i USA ifjr høst. I tillegg ligger 4 nye lvfrslag sm vil tillate nettpker i USA til behandling i kngressen. Flere kmmentatrer mener at det bare er spørsmål m tid før det kmmer en tilpasning av det amerikanske regelverket. Ingen av PLAY sine nettsteder aksepterer spill fra USA. Oppsummering av Q2 Årets andre kvartal er tradisjnelt det svakeste kvartalet i nline gaming. Det er flere grunner til det, bl.a. at publikum bruker mindre tid fran datamaskinen når det blir varmere i været, samt at nline spillere til en viss grad følger betting sesngen, sm avtar når de internasjnale ligaene nærmer seg slutten. Omsetningen ble gså rammet av Netellers verraskende beslutning m å terminere all virksmhet i Kanada, sm er vårt viktigste marked. Omsetningsnedgangen fra musd 6,7 til musd 4,1 kan i hvedsak tilskrives disse t frhldene. På trss av dette lyktes vi med å tilpasse kstandsmassen til endringene i inntekstsiden ne sm gjør at resultatet (nedgang i EBITDA fra musd 1,3 til musd 0,8) likevel er akseptabel. Ved kvartalsslutt hadde selskapet ca. USD 9,0m i kntanter, eksl. frdringer g etter betalbare investeringer. Neteller ut av Kanada Den 26.mars 2007 annnserte Neteller meget veraskende at man innen 14 dager ville trekke seg fra det Kanadiske markedet. Begrunnelsen fr denne beslutningen er frtsatt ne uklar g til dags dat har Neteller ikke gitt nen gd redegjørelse fr beslutningen. Knsekvensen fr Playsafe sin del ble en midlertidig svikt i inntektene på grunn av lavere innskudd fra kundene. Neteller hadde frem til da vært den viktigste prsessøren i Kanada g vi hadde en betydelig del av vår inntektsstrøm gjennm Neteller. Dette var uheldig fr våre pker nettsteder sm i str grad var avhengig av Neteller sine tjenester. Netellers beslutning frklarer i str grad den msetningsnedgangen vi fikk i Q2. På grunn av meget krt frhåndsvarsel fra Neteller lt det seg ikke gjøre å sette pp g prmtere alternative løsninger innen Neteller stengte prsessering fra Kanada den 9. april. Sm en knsekvens av prblemene med Neteller så vi ss gså nødt til å kutte markedsaktiviteter i Kanada i g med at spillerne hadde prblemer med å sette inn penger på sine spilleknti.

2 Selskapet har arbeidet målrettet fr å implementere g prmtere alternative betalingskanaler fr våre kunder g dette arbeidet har gitt gde resultater. Sesngvariasjner Online gaming pplever sm de fleste andre bransjer sesngvariasjner. Det histrisk svakeste kvartalet i nline gaming er 2. kvartal. Det skyldes avtagende spillaktivitiet mt smmeren g at flk i Eurpa g Nrd-Amerika, sm er vårt viktigste marked, bruker mindre tid fran datamaskinen g mer tid utendørs. Denne trenden vedvarer ut Juli, men allerede i August, når betting (sprtsspill) sesngen starter, stiger msetningen gså på andre nline spill, så sm pker g kasin. Endringer i rganisasjnen Mats Jhnsn (CEO) besluttet å fratre sin stilling av hensyn til sin familiesituasjn g beslutningen ble effektuert med virkning fra 1. juni. Jhnsn har jbbet utfra sin base i England g dette har medført en i lengden uhldbar situasjn fr ham, i g med at selskapets virksmhet drives fra andre jurisidiksjner. Han valgte å fratre sin stilling g mttar spledes lønn ut mai måned. Med virkning fra 1. juni tiltrådte Erik Ahlberg sm perativ leder fr selskapet. Ahlberg kmmer fra stillingen sm president i Tribeca Tables, g før det var han CEO i Tain. Ahlberg var ansvarlig fr fusjnen mellm Tribeca g Tain g deretter salget av Tribeca til Playtech i 2006, sm med dette ble et av verdens største pkernettverk. Andre aktuelle hendelser Okt Ltd. g andre strategiske allianser Selskapet har lagt Okt prsessen bak seg g har nå sm primærfkus en selvstendig børsntering i Nrge. Dg skal nevnes at Okt prsessen har medført at markedet har ppdaget Playsafe g at vi er i spill. Selskapets strategi har hele tiden vært å vkse seg større gjennm ppkjøp, men selskapet er gså blitt såpass strt at allianser med jevnstre selskaper gså er interessant å vurdere. Det finnes flere kandidater med selvstendig ntering i andre finansmarked sm kan være aktuelle fr nærmere samarbeid eller sammenslåing. Når de gjelder den knkrete prsessen mt Okt Ltd. har selskapet mttatt flere henvendelser fra aksjnærer ang. ptensielle tiltak mt Okt Ltd g g eneeier Peter Knwland. Sm beskrevet i frrige kvartalsrapprt fregår det en prsess mt Knwland basert på hans frtsatte interesse fr selskapet. Knwland arbeider med å få på plass finansiering g det er frtsatt styrets ppfatning at den løsningen er bedre enn alternativene i dagens situasjn. Revisjn g årsavslutning 2006 Sm redegjrt fr i frrige kvartalsrapprt km selskapet på etterskudd ift gjennmføringen av revisjn fr 2006 pga frhld knyttet til Okt prsessen. Selskapets regnskap fr 2006 er nå revidert på Curaca g vi avventer revisjn av knsernet på mrselskapsnivå. Så frt revisjnen er gjennmført vil det bli innkalt til generalfrsamling.

3 Kursutvikling Kursutviklingen i Q2 har vært preget av str variasjn. Fra tppnteringen i.f.m. ppkjøpsfrsøket fra Okt Ltd. på 23 krner til laveste rundt 15, krner fr deretter å løfte seg tilbake til 18 krner. Pr. 24. september er kursen rundt 15 krner pr. aksje. Akjnærstatus Det har kun vært mindre endringer i listen ver selskapets 20 største aksjnærer i siden frrige kvartalsrapprt: Behldning Andel Navn ,25 % BIE INVESTMENT AS V/ATLE BIE JOHANSEN ,82 % HUBRO FINANS AS V/TERJE E. LIEN ,56 % TOK INVESTMENTS N.V ,52 % FORENINGSLOTTO AS V/TRYGVE JOHANSEN ,11 % POD GROUP LTD ,42 % DESIGN MAGIC AS ,20 % DANSKE BANK A/S ,67 % CARPE DIEM ULLSFOSS ,26 % ORIGON AS ,23 % LIME VENTURE AS ,10 % ANDERSEN JAN AUDUN ,94 % HAGSTRØMER & QVIBERG ,93 % CYDONIA AS ,91 % GJERDE INVEST AS ,86 % SEB VILNIAUS BANKAS A/C CLIENTS ACCOUNT ,84 % SKARPEBO INVEST AB ,69 % CORTON AS KJETIL BOGSTAD ,69 % CHRISIMA INVEST AS ,68 % CAIANO AS ,63 % SANDVOLD KENNETH Det er 414 aksjnærer i selskapet.

4 Veien videre fr Playsafe Playsafe Hlding har vært gjennm et tøft halvår. Et mislykket ppkjøpsfrsøk fra Okt Ltd g prblemer med prsesseringen fra vårt viktigste marked, Kanada, har gitt ss lavere resultater enn vi hadde frventet. Vi har nå lyktes med å erstatte inntektsstrømmen gjennm Neteller med prsessering via andre alternativer. Styret frventer derfr en psitiv utvikling i 2. halvår, sammenlignet med 1. halvår. I tillegg arbeides det kntinuerlig med rasjnalisering, effektivisering g tilpasning av rganisasjnen. Oppdatering på driften av selskapet Selskapets perasjnelle arm, APG Enterprises S.A. i Csta Rica, flyttet i Q2 inn i nye spesialtilpassede lkaler. Frem til dette tidspunktet var virksmheten lkalisert i t ulike bygninger g ikke så rasjnell sm vi ønsket ss. Sammenslåingen til én lkasjn vil gi mer rasjnell drift g bedre utnyttelse av arbeidsstkken ved at dbbeltfunksjner unngås. Vi frventer at dette vil få innvirkning i 3. kvartal. I tillegg til sammenslåing av eksisterende perasjner i Csta Rica ble det i tillegg pprettet et nytt Call Center. Frmålet er å frsterke effekten av pågående kampanjer g reaktivering av inaktive kunder. Antall ansatte g/eller lønnskstnader frventes ikke å øke sm følge av vårt nye call centre frdi vi rasjnaliserer i andre avdelinger sm følge av sammenslåingen i en lkasjn. Driften av selskapet vil gjennm Q3 g Q4 frtsette å fkusere på utnytting av crss-ver effekter på vår betydelige spiller database, reaktivering av kundefrhld, intrduksjn av nye prdukter g innhld, samt på å redusere kstnader. Knslidering av brands Styret i selskapet har vedtatt at man skal knslidere antall brands (spillnettsteder) slik at man kan øke fkus på de brands sm genererer mest trafikk g verskudd. Dette vil redusere perasjnelle kstnader samt øke inntektene på eksisterende brands. Selskapet vil deretter fkusere på å knytte de resterende nettstedene nærmere hverandre fr å ta ut hittil uutnyttede crss-ver effekter. Det har vært en uttalt strategi fra selskapet at en av de gde argumentene med å knslidere innenfr nline gaming er nettpp å ta ut effekten av større spiller database g kunne tilby et strt g variert utvalg av prdukter. Gjennm de frstående mrganiseringene regner vi med å ta ut knslideringsseffekter sm tidligere ikke er utnyttet. Nytt Playtech kasin med flere språk g valutaer Playsafe Hlding pererer idag 7 kasinnettsteder g jbber med knslidering av disse til mer til mer slagkraftige enheter. I løpet av Q3 vil vi starte knslideringen av tre kasin på Playtech plattfrmen til én enhet med flere språk, deriblant Engelsk, Tysk, Spansk g minst et skandinavisk språk samt flere valutaer. Effekten av denne knslideringen blir større ekspnering, mer fkus, høyere inntekter g lavere kstnader. Kasin integrert i pkerplattfrmen Sm mtalt i Q1 rapprten er selskapets nye kasin plattfrm ferdig integrert med våre pker klienter. Den nye integrerte løsningen lanseres i begynnelsen av Q4 g ventes å gi et betydelig økt bidrag fra våre spillere på pkerplattfrmen. Kasinet lanseres med vanlige sltmaskiner, videslts, rulette g flere andre typer kasinspill. Markedsføringsppdatering Selskapet har frtsatt str fkus på kryssmarkedsføring av prdukter til vår eksisterende kundemasse, reaktivering av inaktive kunder g tradisjnell markedsføring gjennm affiliates. P.g.a. prblmene i Kanada var markedføringskstandene i Q2 begrenset, men vil øke ne i Q3 g Q4. Vi har gså lansert nytt system fr våre affiliates sm har fått meget gd mttagelse. Samtidig er vi hvedspnsr fr Latin-American Pker Tur g står bak lanseringen av Bluff Magazine på Spansk (Bluff en Espanl). Bluff Magazine er et av verdens mest annerkjente pkertidsskrifter g kmmer nå i spansk versjn med distribusjn i hele Latin-America. Regulatriske hensyn Sm tidligere nevnt ligger det fr tiden ikke mindre enn fire ulike lvfrslag til vurdering sm på nytt vil åpne det amerikanske markedet fr den internettbaserte spillebransjen. I tillegg er USA stevnet inn fr

5 WTO av Antigua g Barbuda. Saken mhandler knkurransevriding g ulvlig prteksjnisme av nasjnale virksmheter g er ventet å kmme pp fr WTO i løpet av høsten. Det er siden siste kvartalsrapprt blitt kjent at Interactive Media Entertainment & Gaming Assciatin (imega) har saksøkt det Amerikanske Justisdepartementet (DJ) med påstand m at The Unlawful Internet Gaming Enfrcement Act (UIGEA) er i strid med den Amerikanske Grunnlven (the Cnstitutin). DJ har frsøkt å få retten til å avvise saken, ne man ikke har lyktes med. Playsafe Hlding AS er frberedt på endringer i det amerikanske lvverket g har mlag 1,1 milliner registrerte kunder i USA i sin database. Vi vil hlde våre aksjnærer underrettet m endringer i tiden sm kmmer. Playsafe Hldings nettsteder aksepterer ikke spill fra USA i dagens situasjn. Sandefjrd/Osl, 7. sept 2007 Stryet i Playsafe Hlding AS

6 Knslidert resultatregnskap fr Playsafe Hlding AS Prfit & Lss All figures in USD Q1-07 Q2-07*** Grss sales 6,709,330 4,037,770 COGS -4,382,889-2,413,151 Net sales 2,326,441 1,624,619 Operating expenses -987, ,367 EBITDA 1,338, ,252 Net financial -143,272 23,841 Pretax prfit* 1,195, ,093 EPS (pretax) USD** Oustanding shares 16,000,000 16,000,000 Prfit & Lss Exchange rate All figures in NOK Q1-07 Q2-07*** Salgsinntekter 39,048,301 22,288,490 COGS -25,508,414-13,320,594 Net sales 13,539,887 8,967,897 Driftskstnader -5,747,518-4,611,226 EBITDA 7,792,369 4,356,671 Nett finanspster -833, ,602 Resultat før skatt* 6,958,526 4,488,273 EPS (pretax) NOK** * Ecm Enterprise NV har såkalt e-zne status på Curaca g betaler 2% skatt (e-zne tax). Vi frventer full participatin exemptin fr vårt nederlandske datterselskap g nrske AS. ** Selskapet har ingen utstedte psjner. EPS basert på 16mill utestående akser er fullt utvannet. *** Basert på NOK/USD 5,52 i vekslingskurs (Sept. 2007) P.g.a at revisjnen av 2006 ikke er fullført gdtar ikke vår revisr på Curaca at det presenteres en balanse. Det kan dg pplyses at ved kvartalsslutt hadde selskapet ca. USD 9,0m i kntanter, eksl. frdringer g etter betalbare investeringer. NOTES This reprt cntains statements abut pssible future develpments that have been made n the basis f infrmatin currently available. These statements reflect the present pinin f the Bard and the management with respect t such future events, and shuld nt be taken as a guarantee f future perfrmance, since they entail risks and uncertainties that are difficult t predict. Fr many different reasns, actual events r circumstances may differ significantly frm the assumptins made fr such statements.

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen Knkurranse Nytt Frbud mt bnuspptjening innenlands Knkurransetilsynet frbyr SAS, Braathens g Widerøe (SAS-gruppen) å gi passasjerene bnuspeng ved innenriks flyreiser. Frbudet gjelder fra 1. mai i år. Tilsynet

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen Vestlandsfrsking-ntat nr. 9 /2009 LIBRO Håndbka fr: Lkale Initiativer fr Bidiesel fra Resirkulert matolje av Ott Andersen Vestlandsfrsking, Pb 163, 6851 Sgndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 Vestlandsfrsking

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Årsrapport 2011. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport 2011. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Noter. Revisjonsberetning Årsrapport 2011 Playsafe Holding AS Innhold Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning beretning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET

PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET PROSJEKT DET EVENTYRLIGE VESTERÅLSLAMMET Sluttrapprt 1. SEPTEMBER 2014 LANDBRUKSTJENESTEN MIDTRE HÅLOGALAND KLEIVA, 8404 SORTLAND 1 Dat: 01.september 2014 Navn: Det eventyrlige Vesterålslammet Peride:

Detaljer