Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 06112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - NILLEI Hellåslia - flatereguleringsplan/reguleringsplan. Granlivn. - bekreftelse på utvidelse av garanti. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / NILLEI 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Exbo Eiendom AS Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Egenerklæring om konsesjonsfrihet, for underskrift av kommunen Samlemp. Egenerklæring om konsesjonsfrihet, for underskrift av kommunen gnr. 89, bnr. 22. Søker: Kenneth Aurebekk. 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Exbo Eiendom AS Egenerklæring om konsesjonsfrihet, for underskrift av kommunen Samlemp. Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av gnr. 89 bnr. 22. Søker: Kenneth Aurebekk. 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: OVER-KLIE1 Tilg. kode: UO Par.: Offl. 13, Flv. 13 Advokatfirma Wangensteen, Wigemyr & CO Overformynderiet - Bjørn Robstad Overformynderiet - overføring av penger. - Avskjermet Erstatningsutbetaling - Avskjermet Saksansv: Overformynderiet / Bjørn Robstad Saksbeh: Overformynderiet / Bjørn Robstad 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: OVER-KLIE1 Tilg. kode: UO Par.: Offl. 13, Flv. 13 Overformynderiet - Bjørn Robstad Advokatfirma Wangensteen, Wigemyr & CO Overformynderiet - overføring av penger. - Avskjermet Overføring av erstatning iflg. brev Avskjermet Saksansv: Overformynderiet / Bjørn Robstad Saksbeh: Overformynderiet / Bjørn Robstad 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: GNBN1 Tjønnveien Utbygging A/S Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Gnr. 23, bnr. 255, Moseidmoen - Bebyggelsesplan - oppføring av rekkehus med 8 (10) boenheter i Tjønnvollvegen. Gnr. 23, bnr. 255, Moseidmoen - tilbakemelding på høringsuttalelse fra naboer vedrørende bebyggelsesplan.

2 bebyggelsesplan. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen 08/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Vennesla Senterparti v/ Oddvar Moen Seksjon for samfunnsutvikling - AAREIR Oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanen for Vennesla kommune. Innspill til kommuneplanen. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR 08/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Grunnsteinen AS - Seksjon for samfunnsutvikling - AAREIR Oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanen for Vennesla kommune. Innspill til revisjon av kommuneplanen for Vennesla endring på arealdelen. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl. 13 Avskjermet Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Klage på parkeringsgebyr / parkeringsbot Samlemappe. Klage på parkeringsgebyr gitt Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Karl Aamdal Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Samlemappe for Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. - Karl Aamdal 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Kristine Heggland Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Samlemappe for Søknad vedrørende utført skogkultur - Søker: Kristine Heggland. 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Bjørg Unni Skåreland Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Samlemappe for Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Gnr. 96, bnr. 11. Søker: Bjørg Unni Skåreland. 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tor Sigurd Neset Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Samlemappe for Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Gnr. 6, bnr Søker: Tor Sigurd Neset. 09/ U Dok.dato: Jour.dato:

3 Enhet for teknisk forvaltning - AAMBIR Kjell Larsen Regninger 2009 VEDR. UTSKIFTING AV PRIVAT VANN OG KLOAKKLEDNING. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / AAMBIR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - CASMAR Utdanningsforbundet Vennesla - HTV Frode Aarøe Velferdspenger 2009 Velferdspenger / I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Seksjon for kommunale tjenester - HANJOR Søknad om stipend/tilskudd til kompetanseheving innen undervisningssekoren Samlemappe. Søknad om støtte til videreutdanning i veiledningspedagogikk. Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Beredskapsavd. Seksjon for samfunnsutvikling - STOSTE Pandemisk influensa / svineinfluensa - beredskap/planer (tiltakskort se 09/01146) Pandemiinformasjon - pressisering av apotekpersonells plass i prioritetsrekkefølgen for vaksinering. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / STOSTE Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / STOSTE 09/ U Dok.dato: Arkivdel: GNBN1 Jour.dato: 0 Enhet for plan og utbygging - AANARI Gnr. 29, bnr. 58, Øvrebø. Søknad om deling av grunneiendom. Søker: Ragnar Dalane. DELING AV TOMT GNR 29 BNR 58 I ØVREBØ Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AANARI 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr. 2, bnr. 8 og 126, Venneslavegen 128.Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. SV: VAF ref. 09/ Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune - Regionalavdelingen/Allmennkultur Enhet for plan og utbygging - GREKJE Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Søker: Sigmund Iveland. Mail ang. nydyrking på gnr. 41/1 på Stallemo. Nødvendig å foreta maskinell registrering. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / GREKJE Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / GREKJE 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Sørlandet sykehus HF Vennesla Kommune - SKISVE

4 Retningslinjer for utskriving av pasienter som trenger kommunale pleie- omsorgs- og rehabiliteringstjenester. Områdeplan for rehabilitering - Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering i sykehusområdene i samarbeid med kommune - Sørlandet Sykhehus. Vedlagt dokument for kartlegging av rehabiliteringstilbudene i kommunen. Saksansv: Vennesla Kommune / SKISVE Saksbeh: Vennesla Kommune / SKISVE 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl ledd Økonomiseksjonen - SKOODD Eiendomsskatt Agder Breiband Saksansv: Økonomiseksjonen / SKOODD Saksbeh: Økonomiseksjonen / SKOODD 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: OVER-KLIE1 Tilg. kode: _KL Par.: Offl. 13, Flv. 13 Overformynderiet - Bjørn Robstad Sparebanken Pluss Oppnevning av hjelpeverge - disponering av midler/eiendom - Avskjermet Utbetaling av forskudd på arv - Avskjermet Saksansv: Overformynderiet / Bjørn Robstad Saksbeh: Overformynderiet / Bjørn Robstad 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: OVER-KLIE1 Tilg. kode: _KL Par.: Offl. 13, Flv. 13 Avskjermet Overformynderiet - Bjørn Robstad Oppnevning av hjelpeverge - disponering av midler/eiendom - Avskjermet Søknad om forskudd på arv - Avskjermet Saksansv: Overformynderiet / Bjørn Robstad Saksbeh: Overformynderiet / Bjørn Robstad 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl. 13 Økonomiseksjonen - Tom Ragnar Thomassen Kristiansand Tingrett Tvangssalg av fast eiendom - Avskjermet Kravet betalt - saken trekkes herved fra Tingretten. - Avskjermet Saksansv: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen Saksbeh: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Vest-Agder fylkeskommune - Regionalavdelingen/Allmennkultur Enhet for plan og utbygging - GREKJE Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Søker: Oddleif Gunstveit. Mail om søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Nydyrkingen kommer ikke i konflikt med registrerte fredede kulturminner. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / GREKJE Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / GREKJE 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Fylkesmannen i Vest-Agder - Miljøvernavdelingen Enhet for plan og utbygging - GREKJE Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Søker: Oddleif Gunstveit. Uttalelse til søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Tiltaket bør ikke gjennomføres. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / GREKJE Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / GREKJE 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 Organisasjonsseksjonen - CASMAR Tor Arne Heisel Anleggsmaskinfører Vennesla kommune - st. ref Tilbud om stilling som anleggsmaskinfører i Vennesla kommune Saksansv: Vennesla Kommune / CASLUMAR

5 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - AAMBIR Jonny Wehus Nytt bibliotek - utgraving av tomt - omlegging av kommunale ledninger. Vedr. stenging av Torsbyvegen i forbindelse med utgraving av tomt for nytt bibliotek. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / AAMBIR Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / AAMBIR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - CASMAR Al-Rahma Islmic center Albansk Islamsk Kultursenter Arendal Misjonsmenighet Baha'i-samfunnet i Norge Balsfjord Babtistmenighet Bilal Moske Islamisk Kulturforening Buddhistforbundet Credokirken De frie evangeliske forsamlinger Den Eritreiske Koptisk Amanuel kirke i Kristiansand Den Finandska Evangelisk-Lutherska Førsamlingen i Norge Den Katolske Kirke i midt norge Trondheim stift Den evangeliske Lutherske Frikirke Felleskassen Den islandske Evangeliske-Lutherske menighet i Norge Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina Kommunalt tilskudd til trossamfunn/dissentermenigheter/refusjon av kirkeskatt 2009 Kommunalt tilskudd til trossamfunn/dissentermenigheter/refusjon av kirkeskatt / U Dok.dato: Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - CASMAR Det muslimske trossamfunnet i Agder fylkene Evangeliekirken Østerbo Familieforbundet for verdensfred og enhet Filadelfiamenigheten Filadelfiamenigheten Filadelfiamenigheten Vennesla Foursquare Norge Guds Menighet Vegårshei Haugesund Misjonsmenighet Hellige Demetrios av Thessaloniki Holistisk Forbund Human Etisk Forbund Iglesia Internacional Remanente Noruega Jehovas Vitner Kommunalt tilskudd til trossamfunn/dissentermenigheter/refusjon av kirkeskatt 2009 Kommunalt tilskudd til trossamfunn/dissentermenigheter/refusjon av kirkeskatt / U Dok.dato: Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - CASMAR Kristiansand Babtistmenighet Kristiansnd Salem Misjonsmenighet Lista Misjonsmenighet Lista Pinsemenighet Menigheten Filadelfia, Lillesand Menigheten Samfundet Kristiansand Metodistkirken i Norge Muslimsk Union i Agder Noor Islamsk forening Oasen Bibelsenter Oslo Katolske Bispedømme Oslo Kristne Senter

6 Pinsemenigheten Betel Pinsemenigheten Betesda Tverrelvdalen Pinsemenigheten Evangeliehuset Pinsemenigheten Evangeliehuset Kommunalt tilskudd til trossamfunn/dissentermenigheter/refusjon av kirkeskatt 2009 Kommunalt tilskudd til trossamfunn/dissentermenigheter/refusjon av kirkeskatt / N Dok.dato: Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - CASMAR Seksjon for samfunnsutvikling - WEGASL Kommunalt tilskudd til trossamfunn/dissentermenigheter/refusjon av kirkeskatt 2009 Beregning av kommunalt tilskudd til trossamfunn/dissentermenigheter/refusjon av kirkeskatt / U Dok.dato: Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - CASMAR Pinsemenigheten Evangeliesalen Berøa Pinsemenigheten Håpet Pinsemenigheten Klippen Pinsemenigheten Salem Pinsemenigheten Salen Pinsemenigheten Sion Randesund Misjonsmenighet Saron Stavanger Babtistmenighet Stavanger misjonsmenighet Svenska Margaretaførsamlingen i Oslo Syvendedags Adventistsamfunnet Den Norske Union The Anglican Chaplaincy in Norway Trondheim Misjonsmenighet Vennesla Misjonsmenighet Kommunalt tilskudd til trossamfunn/dissentermenigheter/refusjon av kirkeskatt 2009 Kommunalt tilskudd til trossamfunn/dissentermenigheter/refusjon av kirkeskatt / U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Tilg. kode: _P Par.: Offl. 13 Organisasjonsseksjonen - NICHAN Randi Andersen Søknad om permisjon - Randi Andersen Søknad om forsatt permisjon fra del av stilling. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / NICHAN Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / NICHAN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla kommune Enhet for plan og utbygging - GREKJE Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søker: Vennesla kommune. Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / GREKJE Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / GREKJE 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Den Norske Kyrkja - Agder og Telemark bispedømeråd Seksjon for samfunnsutvikling - WEGASL Ny stilling i AGder og Telemark bispedømme: Kulturrådgjevar. Opprettet ny stilling i Agder og Telemark bispedømme - Kulturrådgiver som skal

7 koordinere kulturtilbud og legge tilrette for kontakt mellom sokneråd og kulturinstitusjoner m.m. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / WEGASL Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / WEGASL 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Det Kongelige Barne- og Likestillingsdepartement Vennesla Kommune - SKISVE HØRING - evaluering av likestillingsloven 21 og utredning om tilgang til varer og tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. HØRING - evaluering av likestillingsloven 21 og utredning om tilgang til varer og tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Saksansv: Vennesla Kommune / SKISVE Saksbeh: Vennesla Kommune / SKISVE 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VH-PERS1 Venneslaheimen omsorgssenter - ABRUNN Mihaela Girovanu Tilsetting som konsulent i Vennesla Kommune Tilsetting som konsulent i Vennesla Kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruksavdelingen Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Skogfond - budsjett for bruk av rentemidler Skogfond - budsjett for bruk av rentemidler / I Dok.dato: Jour.dato: 0 Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruksavdelingen Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og spesielle miljøtiltak i jordbruket - Rapport 2009 og behov Midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og spesielle miljøtiltak i jordbruket - Rapport 2009 og behov / I Dok.dato: Jour.dato: Monica Abrahamsen Enhet for park og idrett - ORFJOR Vedr. lekeplass i Eikebakken. Vedr. lekeplass i Eikebakken. Oppgradering. Saksansv: Enhet for park og idrett / ORFJOR Saksbeh: Enhet for park og idrett / ORFJOR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: GNBN1 0 Vetrhus Bygg og Brannsikring Enhet for plan og utbygging Gnr. 24, bnr. 116, Heiselflaten 13. Melding om tiltak for oppføring av tilbygg. Tiltakshaver: Olehn Jakobsen Manneråk. Gnr. 24, bnr. 116, Heiselflaten 13. Melding om tiltak for oppføring av tilbygg. Tiltakshaver: Olehn Jakobsen Manneråk. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Statens Vegvesen Region Sør Enhet for teknisk forvaltning - SAEING

8 Snuplasser for kollektivtrafikken. Vedlikeholdsansvar. Snuplasser for kollektivtrafikken. Vedlikeholdsansvar. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / SAEING Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / SAEING 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl. 13 Økonomiseksjonen - Tom Ragnar Thomassen Kristiansand Tingrett Begjæring om tvangfullbyrdelse - Avskjermet Begjæring om tvangfullbyrdelse - Avskjermet Saksansv: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen Saksbeh: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Det Kongelige Miljøverndepartement Seksjon for samfunnsutvikling - AAREIR Tilskuddsordninger for 2010 for naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern og forurensning m.m. Rundskriv fra Miljødepartementet - tilskuddsordninger for Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / WEGASL Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Det Kongelige Kunnskapsdepartement Seksjon for kommunale tjenester - ROBKRI HØRING - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest. HØRING - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest. Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / ROBKRI Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / ROBKRI 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VH-PERS1 Venneslaheimen omsorgssenter - ABRUNN Silje Omestad Tilsetting som sykepleier i Vennesla Kommune Tilsetting som sykepleier i Vennesla Kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Christian Larsen Enhet for teknisk forvaltning - SAEING Søknad om kommunal overtakelse av driftning av veilys i Åsvegen. Overtakelse av veglys driftning - Åsvegen. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / SAEING

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02015-15 N Dok.dato: 20022011 Jour.dato: Elevmappe

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 07-01-2013-07-01-2013

Periode: 07-01-2013-07-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 14.01.2013 Offentlig journal Periode: 07-01-2013-07-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01637-9 U Dok.dato: 03.01.2013

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-81 U Dok.dato: 06092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00503-21 I Dok.dato: 10092007 Jour.dato: Jorunn Nilssen Enhet

Detaljer

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00098-8 0 Seksjon for helse og omsorg - JORJUD

Detaljer

Periode: 10-09-2014-10-09-2014

Periode: 10-09-2014-10-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 10-09-2014-10-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-126 I KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00369-25 I Dok.dato: 29082007 Jour.dato: Norsk Sjøfartsmuseum

Detaljer

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09.

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 20.12.2011 Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11 Personalmappe: X 2006/1256-17 20676/2011 26.09.2011 PRS/M Off.l 14

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013 Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal Periode: 26-07-201-26-07-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14-11-2012-17-11-2012

Offentlig journal Periode: 14-11-2012-17-11-2012 Hemsedal kommune 19.11.01 Offentlig journal Periode: 14-11-01-17-11-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 19.11.01 Offentlig

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012 Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig journal Periode: 19-01-01 - -01-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Gran 07.06.2013 Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 07.06.2013 11/00175-12 I Dok.dato: 30.05.2013

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012 Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer