NYHETER OG FORBEDRINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETER OG FORBEDRINGER"

Transkript

1 NYHETER OG FORBEDRINGER

2 Oslo, Februar opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler, er beskyttet av lov om opphavsrett og den særskilt inngåtte Avtale om bruksrett og vedlikehold. Alle rettigheter til dette materiell innehas av Visma Software AS. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne boken, inkludert uten begrensninger, tekst, skjermbilde utseende, ikoner eller metoder, er forbudt. Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Visma Software AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet, utover hva som uttrykkelig beskrives i den til enhver tid gjeldende Avtale om bruksrett og vedlikehold. Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører anmeldelse og krav om erstatning.

3 INNHOLD Nyheter og forbedringer... i Innledning... 1 Les dette før installasjon... 2 Generell informasjon...2 Etter oppgradering...3 FORBEDRINGER Logistikk...4 Ordreregistrering...4 Utskrift av ordrebekreftelse til e-post...4 Finans...4 Remittering Autopay...4 Innlesing av utenlandsbetalinger Autopay...4 Rapportering...4 Logging av sperret periode og opphev periode...4 Multirapportering...4 Grunndata...5 Vedlikehold av registre kunder...5 Generelt...5 Administator>generelt...5 FORBEDRINGER Logistikk...5 Lagerstyring og FIFO...5 Lagerstyring og FIFO...5 EDI...6 Innkjøp...6 AutoInvoice\EDI og Time ordre...6 Rapportering...6 Utskrift av rapporter til Excel...6 Utskrift av rapporter til Excel fra Revisor menyen...7 FORBEDRINGER Logistikk...7 Ordreregistrering...7 Ordre-Ticker...8 Lagerstyring og FIFO...8 Factoring...8 Finans...8 Remittering...8 Innlesing av remittering med valuta (Telepay 2.01, intern format)...8 Rapportering...9 Utskrift av rapporter til Excel...9

4 Dashbord...9 Time/prosjekt...9 Sletting av lønnsarter...9 Generelt...9 Kopiering av tabellinnhold til Excel...9 Import av CSV fil...9 Nyheter Logistikk...10 Søk funksjonalitet...10 Utskrifter...13 Utskrift av rapporter til Excel...13 Dashbord...13 Endring av farger\utseende på diagrammer...13 Forbedringer Grunndata...14 Vedlikehold registre kunde og leverandør...14 Opprettelse av ny kunde/leverandør...14 Mine innstillinger...14 Firmainnstillinger...14 Logistikk...15 Ordreregistrering...15 Avtaleordre...17 Lagerstyring...17 Ordre ticker...18 Fakturakopi...18 Tilbud...18 Innkjøp...18 Bestillingsforslag...20 Alternativ leverandør og visning av leverandørens artikkel nummer...21 EDI...21 AutoInvoice\EDI\Efaktura\Factoring...22 Mulighet til å definere ekstra bank konto...22 AutoInvoice...22 Factoring...22 Time/Prosjekt...23 Sletting av timeordre fra ordre ticker...23 Finans...23 Bilagsregistrering...23 Kontoforespørsel...23 Purring\Inkasso...23 Endring av transaksjon...24 Inn/Utbetalinger...24 Reskontro oversikt...24 Remittering...24 OCR innbetaling...24 Inkasso...25

5 Satsvise Rutiner...25 Satsvis øreavrunding leverandører...25 Satsvis fakturering til e-post...25 Satsvis utskrift av plukkliste...25 Rapportering...26 Journaler...26 Utskrift av korreksjonsbunt fra uoppdaterte journaler...26 Fakturajournal Visma Business format...26 Utskrift av rapporter...26 Feil sum på åpne poster kunder\leverandører med valuta...26 Statis-Ticker...27 Salgsrapport med utvalg på kontaktperson (under detaljnivå)...27 Tabelloppsett...27 Administrator rutiner...27 Import av CSV...27 Satsvise rutiner tidsstyrt...28 Tilpasning av pdf utskrift...28 Blanketter (Design Studio)...28

6 INNLEDNING Dette dokumentet beskriver endringene som er implementert i Visma Global versjon 9.xx NB! Hvis du ikke har installert versjon 7.80.x, men oppgraderer fra versjon 7.70 eller tidligere, kan du lese om endringene til versjon 7.80.x på Infoline i menyen Nyheter og forbedringer og Tidligere versjoner. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese igjennom alle punktene før du starter å bruke Visma Global versjon Da er du sikker på at du ikke går glipp av nye og forbedrede rutiner som er nyttige for deg og din bedrift. De viktigste endringene i versjon 9.00 Ny søke funksjonalitet Vedlegg og utsendelse til e-post Utskrift av rapporter til Excel Merk: Nyhetene er kort beskrevet i dette versjonsbrevet. Du kan lese mer om den enkelte rutine i hjelpfilen. Korreksjoner og feilrettinger som er foretatt til denne versjonen er beskrevet etter nyhetene. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

7 LES DETTE FØR INSTALLASJON Generell informasjon Tekniske krav Visma Global støtter Windows 2008 og Windows 2012 på server. Visma Global støtter Windows 7, Windows 8 og 8,1 som operativsystem. Visma Global støtter Microsoft SQL Server 2008 og 2012 som database. Visma Global støtter Microsoft Office 2007, 2010, BIT Vær oppmerksom på at Office 64-bit versjon ikke støttes av Visma Global. Visma Global 9.00 støtter Timeweb 1.78 Visma Global 9.00 krever 9.00 av Visma CRM (32BIT) Visma Global 9.00 krever Visma Reporting versjon 9.00 Visma Global 9.00 krever Visma Document Center 9.00 Visma Document Center versjon 9.00 støtter Visma Global 7.80 Visma Global krever RAC 9.00 For optimal visning av skjermbildene i Visma Global, er minimum skjermoppløsning 1280x1024.) Merk! Visma_Bank_Global_Setup.exe (Convertx\Bankx) blir ikke installert med Visma Global 9.00 Installasjon av.net Framework 4.5 I versjon 9.00 så installeres.net 4.5 sammen med Global installasjonen. Merk at Installasjonen kan ta tid dersom ikke.net 4.5 er installert fra før, samt restart av maskinen kan være nødvendig for å få fullført installasjonen av.net 4.5, før Visma Global installasjonen fortsetter. Installasjon av 64BIT Visma Global server (ny til 7.70) I forbindelse med implementering av 64-Bit versjon av Visma Global er metodikken for å kryptere passord endret fra å benytte Capicom (capicom støttes ikke på 64-Bit) til å benytte Visma.Core kryptering for passord. Ved oppgradering til 64-Bit Visma Global server er følgende prosedyre viktig å følge: Ta Sql-backup av både Visma Global og RAC databasene før installasjon og konvertering av passord kjøres. 1. Avinstaller 32-Bit versjon og installer 64-Bit versjon av Global 2. Dersom kunden kjører med RAC avinstaller 32-Bit versjon av RacAdmin og installer deretter versjon 1.9 (64-Bit versjon) av RacAdmin. 3. Kjør deretter Visma Password converter (installeres med Visma Global 64-Bit) og konverter passord som benyttes i Visma Global og RAC til ny krypteringsmetode. (Se beskrivelse av password converter under Teknisk). 4. Start deretter Visma Global og evt. RacAdmin og logg inn i applikasjonene. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

8 Databaseoppdatering NB! Det vil kjøres en oppdatering av databasen når du logger på firmaene for første gang etter installasjon av ny versjon. Siden databasen oppdateres er det ikke mulig å reinstallere tidligere versjon av Visma Global og kjøre denne mot oppgradert database. Ta derfor sikkerhetskopi av databasen FØR installasjon av 9.00, slik at tilbakekopiering av database og reinstallasjon av tidligere versjon kan være mulig å gjennomføre. Etter oppgradering Etter at oppgradering av databasen er ferdig, vil det til noen versjoner utføres konverteringsrutiner som flytter/oppdaterer kundenes data. Se avsnitt om Konvertering for info om hvilken konvertering som kjøres for de spesifikke versjonene av Visma Global. Konverteringsrutinen må ikke avbrytes.. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

9 FORBEDRINGER 9.03 Logistikk Ordreregistrering Søk i artikkel (F12) ga feil fokus på ordrelinjen Dersom man søkte på en artikkel med negativ dekning ved å benytte F12, og artikkelen ble hentet fra søkedialogen til registrerings skjermbildet så flyttet markøren\fokus seg til kundenummer feltet. Dette er nå korrigert. Utskrift av ordrebekreftelse til e-post Utskrift av liggende blankett til pdf så ble blanketten krympet. Dette er nå korrigert Merk! Pdf innstillingene i administrator rutiner når det gjelder liggende blankett så blir høyre toppen og toppen blir venstre. Finans Remittering Autopay Innlesing av utenlandsbetalinger Autopay Ved innlesning av utenlandsbetalinger hvor det ble lagt på gebyr feilet buntopprettelsen med melding om at referansetype må føres på to linjer. Dette er nå korrigert. Rapportering Logging av sperret periode og opphev periode Sette opp loggregel på tabellen «Parametre regnskap», feltet «Periode avsluttet tom». Etter at du har gått ut av Global og inn igjen vil all endring av periode på Periode -/årsavslutning bli logget på Status, Endringslogg. Multirapportering Adgangsbegrensning i multirapportering Det har vært feil med tilgang til rapporter for enkelte brukere\brukergruppe. Dette er nå korrigert Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

10 Merk! Følgende regler for tilgangsrettigheter multirapporter 1. Hvis all tilgang er krysset av så vil det overstyre andre innstillinger tilgang til alt. 2. Hvis gjeldende bruker er krysset av, da kan også brukergruppen «Administrator» krysses av 3. Brukeren som har opprettet rapporten blir automatisk krysset som «Gyldig for». Endrer en annen bruker tilgangen til seg selv på rapporten så vil bruker tilgangen byttes. Endringene oppdateres ved lagring. Grunndata Vedlikehold av registre kunder Nye felter\endring av navn Navnet på feltet «Kundes utskriftsprofil overstyrer kjedes utskriftsprofil» er endret til «Utskrifts-/blankett-/EDI-Profil overstyrer kjeden». Feltet er nå med på standard skjermbilde for Kunde og Kunderelatert. Generelt Administator>generelt Ved å klikker av eller på haken for "Spørsmål om lagre ved avbryt" under Administrator - generelt så ble epost innstillingene nullet ut. Det er nå rettet. FORBEDRINGER 9.02 Logistikk Lagerstyring og FIFO Varetelling på artikler med FIFO Varetelling på en artikkel med lagerstyring\fifo så ble antallet lagt til når ikke parti ble angitt på tellingen. Gjelder for de både de som kjørere med og uten reservasjon. Dette er nå korrigert Lagerstyring og FIFO Varetelling og insert av linje Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

11 Når man foretok en varetelling med noen linjer for deretter å sette inn en ny line på første rad i tellingen (insert) fikk man en feilmelding. Det forårsaket forskyvning i artiklene og en av artiklene ble duplisert. Dette er nå korrigert EDI Faktura til kjede og EDI profil Dersom det er satt hake for «Kundens printprofil overstyrer kjedens printprofil» på kunden, så slår dette også til for edi-profil. Da vil kjedemedlemmets EDI profil prioriteres foran kjedeleders. De kan da sette opp forskjellige EDI profiler på kjedemedlemmene, hvor noen medlemmer har med ordrebekreftelse på EDI profil og noen ikke. Innkjøp Oppdatering av ordrelinjer Dersom man endrer leveringsdato på et eksisterende innkjøp og oppdaterer innkjøpslinjene så ble lagersted endret på alle linjene til samme lagersted som på første linje. Dette er nå korrigert Åpning av skjermbilde for oppdatering av Når leveringsdato, avdeling, prosjekt ble endret i innkjøpshodet på et eksisterende innkjøp så kunne man oppleve at dialogen for å oppdatere innkjøpslinjer ikke åpnet seg. AutoInvoice\EDI og Time ordre Overføring av Time ordre til faktura Ved overføring av timeordre til faktura med gruppering på noe annet enn «Alle liner» så ble faktura totale beløpet i xml filen uten fakturabeløp.det førte til av fakturaen ble Avvist (Status i EDI-Sentral). Dette er nå korrigert Rapportering Utskrift av rapporter til Excel Ved utskrift av hovedboks rapporter til Excel så ble feil (fast ) verdi skrevet i kolonner for bilagsnummer, bilagsart, avdeling, prosjekt og Mva. Dette er nå korrigert Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

12 Utskrift av rapporter til Excel fra Revisor menyen Utskrift av rapporter til excel fra revisor menyen så fikk man ikke opp dialogen for lagring og åpning av excel filen. I tillegg så kunne man oppleve at klienten crashet. Rutinen er oppdatert til å supportere MS Office utskrifter og brukeren vil nå få opp dialog for å lagre og åpne utskrifts filen. FORBEDRINGER 9.01 Logistikk Ordreregistrering Fakturagebyr i avslutningsdialogen på ordre Kunden er ikke definert med fakturagebyr i tillegg og fradrag. Når man la inn fakturagebyr i avslutningsdialogen på en ordre ble gebyret inkludert i totalsummen på ordren, men gebyret kom ikke med på fakturaen. Kunden er definert med fakturagebyr og det ikke er satt hake for «kalkuler bare ved fakturering. Når man i avslutningsdialogen setter fakturagebyr til 0 så ble fakturagebyret likevel med på fakturaen. Merk! Parameteret «kalkuler ved fakturering» vil kun beregne fakturagebyret i det man fakturerer, og da komme kun på fakturautskrifter. Når parameteret ikke er satt vil fakturagebyr også komme med på ordren (ved utskrift av ordrebekreftelse osv.) Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

13 Fakturagebyr ved kassesalg Ved kassesalg så ble ikke fakturagebyr belastet kunden, men det kom over i regnskapet. Nå vil det ikke beregnes fakturagebyr for ordretype kasse. Ordre-Ticker Ved bruk av drag and drop i ordre-ticker var det ingen sjekk på om ordren allerede var i bruk. Dette kunne føre til ulike feilsituasjoner. Hvis ordren nå er i bruk vil brukeren få melding om dette ved drag and drop. Lagerstyring og FIFO Varetelling får parti -1 Ved varetelling for en artikkel med lagerstyring\fifo så kunne man oppleve at artiklene ble oppdatert med partinummer -1. Dette er nå korrigert Factoring Factoring DNB Fakturaadresse. Både Adresse I og Adresse II skrives nå til XML filen. Hvis Adresse I er fylt ut samt Adresse II er fylt ut, skrives Adresse II til xml filen i DebtorSuplAddr. Reglene for fakturaadresse blir da: Hvis Adresse I er fylt ut, skrives Adresse I i DebtorPostalAddr Hvis Adresse I er fylt ut og Adresse II er fylt ut, skrives Adresse I i DebtorPostalAddr og Adresse II i DebtorSuplAddr Hvis Adresse I IKKE er fylt ut, men Adresse II er fylt ut, skrives Adresse II i DebtorPostalAddr Hvis verken Adresse I eller Adresse II er fylt ut, men Adresse III er fylt ut, skrives Adresse III i DebtorPostalAddr. Finans Remittering Innlesing av remittering med valuta (Telepay 2.01, intern format) Innlesing av valutafil så ble ikke bilagsdatoen fra filen satt som bilagsdato på transaksjonen. Dette er nå korrigert Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

14 Rapportering Utskrift av rapporter til Excel Dashbord Ved utskrift av f.eks en råbalalnse rapport til Excel så ble minus tegnet fjernet foran negative beløp. Dette er nå korrigert Fakturagebyr i avslutningsdialogen på ordre Menyvalget for Rapportering>Dashbord var ikke tilgjengelig når man hadde opprettet egne menyvalg via Meny arkitekten. Time/prosjekt Sletting av lønnsarter Når man slettet lønnsarter på en timeliste som er lagret uten timer, så kunne man få to time rader på samme dag for den medarbeideren\lønnsarten når man valgte neste og forrige uke for deretter å legge inn timene. Dette er nå korrigert Generelt Kopiering av tabellinnhold til Excel Ved kopiering av f.eks artikler til Excel så ble ledende nuller og andre spesialtegn fjernet. Dette er nå korrigert. Import av CSV fil Import av csv fil så ble kolonnene lest uavhengig av overskriften og det førte til at dersom man valgte å importere en fil med f.eks 3 kolonner hvor man velger kun å importere 1 og 3 så var det kolonne 2 istedenfor 3 som ble importert. Dette er nå korrigert Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

15 NYHETER 9.00 Logistikk Søk funksjonalitet Vi har implementert en søke motor med mulighet til å søke innenfor en eller flere tabeller. Den kan startes ved å benytte Ctrl+F12 eller fra menyen Hjelp>Hurtig søk. Vinduet kan lukkes ved å benytte ESC eller krysset i høyre hjørne. I dialogen så vil man ha mulighet til å søke på nummer og tekst for å finne spesifikke data som tilfredsstiller søket. Det er også mulighet for å begrense søker til å tilfredsstille et spesifikt søkeord eller ord som begynner med det man ønsker å søke etter. Resultatet av søket er gruppert innenfor hver kategori som er avkrysset og vil være avgrenset til å vise 5 resultat for hver kategori. Er det mer enn 5 treff innenfor en kategori så benytt «Vis flere» for å vise hele resultatet av søket innen for aktuell kategori. I tillegg så kan man begrense søket innenfor en periode. Når dialogen åpnes så vil alle «tabellene» være avhuket, med mulighet for å fjerne alle slik at man søker kun i aktuell tabell. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

16 Søket vil være tilgjengelig for følgende tabeller: Salgsordre Søker på ordretype 100 med følgende ordre status; 1000, 1005, 1010, 1015, 1020, 1030, 1040 Retur ordre CustomerOrder Felter som er inkludert i søket: CustomerName, SortName, OrderNo, ReferenceID, Telephone, OurRef, OrderName, Invoice Address, DeliveryCustomerName, DeliveryAddress1, DeliveryAddress2, Telefax, TotalAmount, ContactNoInvoice, NameContactNoInvoice. CustomerOrderLine Name, ArticleNo, Location, ReferenceID, OrderNo CustomerOrderCopy CustomerName, SortName, OrderCopyNo, ReferenceID, Telephone, OurRef, OrderName, Invoice Addresse, DeliveryCustomerName, DeliveryAddress1, DeliveryAddress2, Telefax, TotalAmound, ContactNoInvoice, NameContactNoInvoice Søker på ordretype 250 med følgende ordre status; 1000,1005, 1010,1015,1020, 1030, Felter som er inkludert i søket er de samme som for Salgsordre. Prosjekt ordre Søker på ordretype 260 med følgende ordre status; 1000, 1015, 1020, Felter som er inkludert i søket er de samme som for salgsordre. Utlåns ordre Søker på ordretype 200 med følgende ordre status; 1200, 1210, 1220, 1225, 1230, 1240, Felter som er inkludert i søket er de samme som for salgsordre Tilbud Søker på ordretype 150 med følgende ordre status; 1100, 1110, 1120, 1130, Felter som er inkludert i søket er det samme som for salgsordre Innkjøpsordre Søker på ordretype 300 med følgende ordre status; 3000, 3010, 3015, 3020, 3030, 3040, 3120, 3130, 3140 SupplierOrder Felter som er inkludert i søket; SupplierOrderNo, SupplierName, OurRef, Telephone, Telefax, Address1, Address 2 RefOrderNo, Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

17 SupplierInvoiceNo, SupplierOrderName, DeliveryAddress1, DeliveryAddress 2, OurReferenceDeliveryAddress, Location, SupplierOrderNoRef, TotalAmount, ContactNo, NameContactNo. SupplierOrderLine SupplierNo, SupplierOrderNo, Name, ArticleNo, Location, RefOrderNo, ReferenceID, SupplArtNo, SupplArtName SupplierOrderCopy SupplierOrderCopyNo, SupplierName, OurRef, Telephone, Telefax, Address 1, Address2, DeliveryAddress1, DeliveryAddress2, OurReferenceDeliveryAddress, Location, SupplierOrderNoRef, TotalAdmount, ContactNo, NameContactNo SupplierOrderLineCopy SupplierNo, SupplierOrderCopyNo, Name, ArticleNo, Location, RefOrderNo, ReferenceID, SupplArtNo, SupplArtName Det er mulig å spesifisere periode for søket. Det er ordredato som vil være dato kriterie for søket. Kunder/Leverandører (Customer/Supplier) For søk på kunder\leverandører vil følgende felter være inkludert; Name, Address1, Telephone, Address Medarbeider (Employee) For søk på medarbeider vil følgende felter være inkludert; Name, Address1, PrivateTelephone, MobileTelephone, InternalTelephone, Internal Address, Private Address Åpning av skjermbilde fra et søke resultat Det er mulig å åpne et skjermbilde for følgende ordre type: Ordre type Fra Ordre tabellen Fra Ordrecopy tabell Kasse salg Salgsordre Prosjekt ordre Utlåns ordre Retur ordre Innkjøpsordre Tilbud Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

18 Utskrifter Utskrift av rapporter til Excel Dashbord Det er nå lagt inn mulighet til å skrive rapporter til Microsoft Excel. Microsoft excel-regneark vil være tilgjengelig under valg av skrivere. I filen Global.scc (i sys-katalogen) er det lagt inn parameter ExcelPrintAvailable =1 som standard. Denne gjelder pr bruker\maskin så settes verdien til 0 så vil ikke valget være tilgjengelig under valg av skriver. Endring av farger\utseende på diagrammer Visuelle og funksjonelle endringer av Dashboard Vi har modernisert diagrammene med nye farger for enklere å skille visningen av verdier i kolonner\kake diagram. Det er også lagt inn visningen av kategorien, i tillegg til sum\verdi når man peker på en kolonne\diagram. I redigeringsmodus av dashboard widget så er det mulighet til å velge ønsket farge for diagram type kolonne. For typen kake diagram så kan man velge om diagrammet skal vises horisontalt eller vertikalt. I tillegg så er det mulighet til å skjule teksten (akseteksten). Lagerverdi widget Det er lagt inn en ny widget for lagerverdi\antall som kan benyttes i et dashboard. Den vil vise artikkelnummer\navn, På lager, Lagerverdi (innpris), Lagerverdi (selvkost) Eksport av fil vedlegg for ordre, innkjøp og faktura til e-post Funksjonaliteten for å legge til vedlegg som automatisk skal sendes sammen med f.eks en faktura er nå også mulig for utsendelse til e-post. Vedleggene vil bli lagt til som separate filer i e-posten. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

19 FORBEDRINGER 9.00 Grunndata Vedlikehold registre kunde og leverandør Opprettelse av ny kunde/leverandør Ved opprettelse av kunde/leverandør fra tabellvisning ble ikke kundenummer/leverandørnummer satt men peker mistet fokus. Nå fylles kundenummer eller leverandørnummer ut og peker stopper i feltet for nr slik at brukeren kan taste enter for å fylle inn ønskede felter. Parameter for fakturagebyr kun på faktura utskrifter I menyen faste tillegg og fradrag er det lagt til et nytt parameter for fakturagebyr «Kalkuler bare ved fakturering». Dette parameteret vil kun beregne fakturagebyrer ved fakturering. Artikkelrelatert viser avviste tilbud i statistikk Når man åpnet salgs detaljer for en artikkel eller dobbeltklikket i en måned innenfor periodiserte tall så viste den også avviste tilbud fra faktura arkivet. Det er nå korrigert slik at ikke avviste tilbud vises. Mine innstillinger Mail vedlegg i PDF-format Mail vedlegg i PDF-format settes nå default for brukere ved installasjon på server og klient. Merk! Ved oppgradering av versjon og det ikke er huket av for Mail vedlegg i PDF så vil dette ikke bli endret. Firmainnstillinger Endring av navn på kostnadsbærere For de som benytter alternativ tekst på kostnadsbærere så bør man gå igjennom listen da det nå er flere nye linjer som man kan overstyre teksten på. Logg av og på etter at endringen er lagret. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

20 Logistikk Ordreregistrering Merking av linje når disponibelt er mindre antall som registreres Dersom disponibelt antall er mindre enn antall som registreres på ordrelinjen så vil linjen bli merket med gul farge. I tillegg så vil man få en melding når artikkelen registreres eller når man registrerer antall basert på hva som er disponibelt og kan leveres. Det er kun artikler som er lagerstyrt som vil bli validert. Kreditering av struktur i ordreregistrering Ved kreditering av strukturer i ordre fikk man ikke opp valget om påvirke lager eller ikke. Det er nå lagt inn sjekk av komponentens lagerprofil og man får meldingen hvis artikkelen er satt opp med lagerstyring. Dekningsbidrag i ordreregistrering Dekningsbirdrag i kr og % ble ikke korrekt i ordreregistrering dersom man benytter leverandørpris som innpriskode i prisprofilen på artikkelen. Dette er nå rettet. Feil i ordresum ved registrering av ugyldig leveringsdato Registrer en artikkel med negativt antall. Slett lev.dato (eller virkelig lev.dato) => Får beskjed om ugyldig dato Legger inn f.eks. dagens dato => Ordrebeløpet settes til 0 Fjerner lev.dato på nytt => Får beskjed om ugyldig dato Legger inn f.eks. dagens dato => Ordrebeløpet settes korrekt Fjerner lev.dato på nytt => Får beskjed om ugyldig dato Legger inn f.eks. dagens dato => Ordrebeløpet settes til linjebeløp x 2, neste gang x 3 osv. Fast artikkeltekst kommer med på restordren Ved registrering av en ordre med artikkler som har fast artikkeltekst så ble artikkelteksten med over på restordren selv om de artiklene med fast artikkeltest ble fakturert. Dekningskontroll ved kopiering fra faktura akriv Ved kopiering fra fakturaarkiv slo dekningskontrollen til selv om man hadde satt opp dekningsgrense = 0 og satt artikkelen som skaffevare. Dette er nå rettet Kopiere strukturartikkler fra faktura arkiv Når man i faktura arkiv velger en hovedkomponentarkivet og velger å «kopiere linje», så ble ikke hele strukturen hentet. Man vil nå få spørsmål om man ønsker å kopiere strukturen eller bare hovedkomponenten. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

21 Kopiering av artikler til innkjøpsordre Ved kopiering av struktur artikler med tekstlinjer til ordre og strukturen var den første på ordren så ble ikke artikkelen kopiert over til innkjøpsordre. Dette er nå rettet Endring av artikkel til ikke lagerstyrt i ordreregistrering Ved å endre en artikkel til ikke lagerstyres på en ordrelinje vil ikke automatisk vareforbruk slå til, dersom man tar inn dette feltet via designstudio. Kreditering ved bruk av FIFO Ved kreditering av faktura hvor man endrer lagersted på linja vil nå partinummer beholdes. Nytt felt for «opprinnelig antall før splitt» Det er opprettet et nytt felt som fylles ut med antallet som faktisk legges på ordren (Opprinnelig antall før splitt). Dette feltet vil ivareta det opprinnelige antallet også ved splitting av ordrelinjer\splitt av ordre. Ved status Vente ordre\standard ordre så vil opprinnelig antall før splitt oppdateres når antallet endres (samme funksjonalitet som for feltet opprinnelig antall). Bytte kunde i ordre registreringen Ved bytt kunde i ordre vil nå følgende felter også bli hensyntatt: Forsendelsestype, Befrakter, EANLokasjonsnummer fakturaaddresse (GLN), Kontaktperson faktura, Distrikt, MVARegNo Selger rollen og skjermbilde ordreregistrering med lagerstatus Når man oppretter en ordre, for deretter å gå til tilbuds fanen for å opprette et tilbud. Når man da beveget seg mellom ordre og tilbudsfanen så kræsjet Global klienten. Dette er nå korrigert Utskrift av ekspedisjonsformular og feltet akkumuler reserverte linjer Når feltet «Akkumuler reserverte linjer j/n ble lagt inn på et ekspedisjonsformular så ble ikke FIFO artikler med splittet linjer samlet. Dette er nå korrigert. Kreditering av linjer fra faktura arkiv Ved kreditering av linjer fra en stor ordre med mange linjer og ikke hele antallet skal krediteres, Når antallet ble endret så ble f.eks tilbudsprisen hentet dersom det er tilbudspris på den artikkelen. Nå beholdes prisene som kopieres fra faktura arkivet. Opprettelse av ny kunde fra ordreregistrering Ved opprettelse av ny kunde fra F12 i ordreregistreringen så fikk man ikke neste ledige kundenummer, men den hoppet over ett nummer. Det samme Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

22 gjelder opprettelse av ny leverandør fra innkjøpsrutinen. Dette er nå korrigert. Tabulatorstopp i ordreregistreringen Standard tabulatorstopp som var hardkodet i ordreregistreringen fungerte ikke som i tidligere versjoner. Dette er nå korrigert Utskrift av ekspedisjonsformular til PDF Utskrift av ekspedisjonsformular vil nå legge seg i mappe for pdf som er definert på utskriftsprofilen. Kopier og lim inn artikler med alternativt artikkel nummer Ved kopiering av artikler i ordre og innkjøpsregistreringen så fikk man en melding om ugyldig alt art nr. selv om den var registrert på artikkelen. Fremmed nøkkel sjekk på alt art no er fjerne. Dobling av ordresum når artikkel hentes fra søkebildet med dra\slipp Dersom det var fast artikkeltekst koblet til artikkelen og man på ordrelinjen benyttet F12 for deretter å dra og slippe artikkelen til ordrelinjen så ble ordresummene doblet. Avtaleordre Overføring til ordre fra avtaleordre Ved overføring av avtaleordre til ordre så ble ikke leveringsdato på ordrelinjene satt utifra leveringsdato i ordrehodet. Ved generering av flere avtaleordre så ble ikke leveringsdatoen i ordrehodet riktig. Dette er nå korrigert. Hastighet ved åpning av avtaleordre Det er lagt inn index i databasen for å optimalisere hastigheten ved visning av avtaleordre. Lagerstyring Artikkel med enheter og GTIN Dersom man i lagerstyring registrerte GTIN som ligger på enheten så hentes nå riktig artikkel og riktig enhetstype Internoverføring med serienummerstyring Ved internoverføring av artikkel med serienummer, så vil man nå få en melding om at man ikke vil få flyttet serienummeret ved internoverføring. Levering med artikkelstruktur og Fifo Del levert vil nå bli riktig beregnet og satt når strukturen registreres. Når strukturen ekspanderes og linjene er splittet så vil rutinen være som Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

23 tidligere. Dersom man endrer antall og levert senere anbefales det at strukturen slettes og registreres på nytt Ordre ticker Dra fra standard ordre til plukking\pakking med FIFO\Reservasjon Det er lagt inn sperre for å flytte en ordre med FIFO til plukking\pakking dersom varen ikke finnes på lager. Dra fra bekreftet til plukking og utskrift av plukkliste Når en ordre ble flyttet fra bekreftet til plukking med drag and drop så ble ikke «Totalt antall kilo» med på plukkliste utskriften. Dette er nå korrigert. Fakturering fra ordre ticker feiler Dersom det ble lagt inn et felt i tabelloppsett fra en annen tabell enn CustomerOrder og man sorterte på dette feltet. Deretter markerte en eller flere linjer for fakturere markerte ordre så ble ikke ordrene fakturert. Dette er nå korrigert. Fakturakopi Valg av blankett ved utskrift av kreditnota kopi Ved utskrift kreditnota kopi kan man nå velge hvilken blankett man ønsker å benytte ved kreditering Tilbud Erstatningsartikler i tilbudsregistrering Det er lagt inn funksjonalitet for erstatningsartikkel i tilbudsregistrering. Dette gjelder for artikler som er satt til utgått eller utgår. Fast artikkeltest overføres fra tilbud til ordre Dersom man benytter fast artikkeltekst og blankettprofilen er satt opp med å skrive teksten kun på tilbudsblanketten. Når tilbudet overføres til ordre, kommer teksten med på ordrebekreftelsen også. Dette er nå korrigert. Overføring til ordre med struktur Ved overføring av tilbud til ordre hvor man hadde strukturer med komplett leveranse ble underkomponentene feilaktig satt til levert. Ved overføirng blir nå levert satt til det som faktisk kan leveres. Innkjøp Kjede/bokføre mot en forhåndsbetaling Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, juni 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, oktober 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, april 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, august 2009 3. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Nytt GUI til versjon 7.30

Nytt GUI til versjon 7.30 Visma Global 7.30 Nytt GUI til versjon 7.30 Nordic cool Skape mer ro og inntrykk av moderne arbeidsmiljø Luft Guiding Inaktivitet Bedre struktur på skjermbilder, samt høyere kvalitet på ikoner og andre

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.30

Nyheter og forbedringer 5.30 Nyheter og forbedringer 5.30 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma Business 5.30...5 Nye funksjoner... 6 Generelt... 6 Logistikk...7 Bokføring...8

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.32.3

Nyheter og forbedringer 5.32.3 Nyheter og forbedringer 5.32.3 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...4 Innledning...5 Visma produktkompabilitet... 5 Kapittel 1: Visma Business 5.32.3...6 Forbedringer... 7 Generelt...

Detaljer

Visma Scenario. Installasjon

Visma Scenario. Installasjon Visma Scenario Installasjon Oslo, september 2009 5. Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI Brukerhåndbok OLFI Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Visma Lønn Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2. V.13 - build 3588

Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2. V.13 - build 3588 Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2 V.13 - build 3588 PaperLess Software Europe Ltd. 110 Amiens Street, Dublin 1, Republic of Ireland salg@paperless.no www.paperless.no PaperLess Innovation Ltd.

Detaljer

Grunndata og innkjøpsparametere

Grunndata og innkjøpsparametere Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Grunndata og innkjøpsparametere Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING...

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING... INNLEDNING INNHOLD Kom i gang med Mamut Regnskapsfører 1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 2.1 Effektiv regnskapsføring/bilagsregistrering...4 2.1.1 Oversikt over

Detaljer

// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal // Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal I Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: 23 20 35

Detaljer

Introduksjon til datax. Totaløkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til datax. Totaløkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Totaløkonomi Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. datax Totaløkonomi Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00,

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte EVALUERING PRODUKTOVERSIKT INSTALLASJONSVEILEDNING PROGRAMVINDUET

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Advisor versjonshistorikk

Advisor versjonshistorikk Advisor versjonshistorikk Under menyvalget Hjelp > Om Advisor i Advisor kan du finne hvilken versjon du benytter. VERSJON FUNKSJON BESKRIVELSE 4.4.1059.0 Generelt Diverse mindre rettelser og ytelsesforbedringer.

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer