Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal"

Transkript

1 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS)

2 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: 00 Revisjn: B03 B Endelig versjn THaa JSA/KHMe HPD A Første utkast til FK THaa JSA/KHMe A Dispsisjn, intern gjennmgang THaa Rev. Dat: Beskrivelse Utarbeidet Fagkntrll Gdkjent Dette dkumentet er utarbeidet av Nrcnsult AS sm del av det ppdraget sm dkumentet mhandler. Opphavsretten tilhører Nrcnsult. Dkumentet må bare benyttes til det frmål sm ppdragsavtalen beskriver, g må ikke kpieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn frmålet tilsier. Nrcnsult AS Pb. 110, NO-3191 Hrten Aptekergaten 14, NO-3187 Hrten Side 2 av 36

3 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: 00 Revisjn: B03 Frrd Denne delutredningen er utarbeidet fr å møte Helse Møre- g Rmsdals behv fr å belyse helikpterberedskapens innvirkning på tmtevalget fr et nytt fellessykehus mellm Hjelset i Mlde g søre Frei i Kristiansund. Det freligger seks alternative tmter - èn i Kristiansund (Strbakken), t i Gjemnes (Høgset g Astad) g tre i Mlde (Raldset, Opdøl g Mrk). Delutredningen beskriver regelverket, dagens rdning g i hvilken grad tiltaksalternativene kan ivareta medisinsk helikptertransprt på samme nivå sm i dag eller bedre. Den utgjør en del av knsekvensutredningen fr tmtealternativene g er et vedlegg til den verrdnede, reginale sårbarhetsvurderingen. Delutredningen er utarbeidet av Nrcnsult. Spesialrådgiver Gudmund Men har vært kntaktpersn hs ppdragsgiver. Utredningsarbeidet er utført av Jørn Harald Andersen g Tm Haakenstad. Fagansvarlig Kevin Medby har kvalitetssikret vurderingen. Hans Petter Duun er ppdragsleder hs Nrcnsult. Hrten/Bergen, 11. juli Side 3 av 36

4 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: 00 Revisjn: B03 Innhld 1 Innledning Bakgrunn Mål, frutsetninger g rammer Definisjner Referanser Tiltaksalternativene Metdikk Innspillknferanse Reginal KU helikptertransprt Frhldet til medisinskfaglig ROS-analyse, Frmelle krav til helikpterberedskap Lver g frskrifter Frskrift m utfrming av små helikpterplasser (BSL E 3-6) Nrsk Olje g Gass retningslinje Effektivitetskrav krav til akutt-medisinsk assistanse ved persnskade/ sykdm Handlingsalternativer 15 3 Dagens regime Infrastruktur Operative erfaringer Antall akuttmedisinske transprter med helikpter 19 4 Innfrielse av frmelle krav til helikpterplass g innflygingsfrhld Tiltaksalternativene Vurdering av luftrm Krav til helikpterplass g inn-/utflygningsmråder Tiltaksalternativenes innfrielse av frmelle krav 23 5 Kvalitativ vurdering av alternativene Vurderingskriteriene Tmtealternativ 1- Strbakken Tmtealternativ 2 Høgset Tmtealternativ 3 - Astad TmtealternativENE 4, 5 g 6 Raldset, Opdøl g Mrk Samlet vurdering av tiltaksalternativene Side 4 av 36

5 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B03 Sammendrag Den 11. juni 2014 ble et innspillseminar av akuttmedisinsk- g flyteknisk karakter avhldt i Kristiansund. Seminaret skulle bidra til å sikre at krav, muligheter g begrensninger knyttet til helikptertransprt ble helhetlig belyst. Fra helsefretakets side freligger det en føring m at nytt sykehus bør ha en helikpterplass sm utnytter de teknlgiske muligheter sm sikrer høyest mulig perasjnell tilgjengelighet, dvs.få avbrutte landinger eller kanselleringer. Fra slid flyperativt hld har det gjennm arbeidsprsessen fremkmmet muntlige innspill sm Nrcnsult må tillegge vekt. Enkelte flyperative miljø mener at tilrettelegging fr lavsikt helikpterperasjner kan bli utfrdrende. Internasjnale kilder indikerer at slike utfrdringer kan løses teknisk g perativt de nærmeste årene. Det flyperative miljøet mener på generelt grunnlag at lkalisering av helikpterplasser i mest mulig flat tpgrafi g nær åpen sjø gir størst handlingsrm fr etablering løsninger med høy perasjnell tilgjengelighet. Fr de tre sydligste sykehustmtene kan helikptre utnytte instrumentinnflygingen til Mlde lufthavn Årø frem til et punkt der man visuelt kan følge kystlinjen frem til landing. Dette kan kanskje gså være mulig fr Strbakken ved å utnytte innflygingen til Kvernberget, men kystlinjen langs Frei er lengre g mindre rettlinjet. Nrcnsult har spesielt fkusert på flyperative innspill fra henhldsvis lje- g gassektren g flyperative miljø, herunder sakkyndige hs myndigheter g tilsyn. Det har med få unntak vist seg svært krevende. Offentlig fremsatte synspunkter m at helikptertransprten til de ulike tmtealternativene innebærer vesentlige utfrdringer knyttet til respnstid g egnethet, er verfr Nrcnsult ikke blitt gjentatt g underbygget med sakkyndige, flyperative fakta. Utredningen viser at fr flyging etter visuelle regler i gd sikt vil alle 6 alternativene kunne bli akseptable, spesielt ved etablering av helikpterplass på tak (elevert). I ne redusert sikt, men frtsatt etter visuelle flygeregler, vil sykehustmtene nærmest strandlinje (fjrd) kunne ppleve en høyere perasjnell tilgjengelighet. Dette skyldes at krav til hrisntal sikt ver sjø er mindre strenge enn ver land. Selv m begge helikpterplassene sm benyttes i dag har fått graderingen 3 (gd) i den landsmfattende undersøkelsen /referanse 23/, viser innspill fra flyperativt hld at det nye redningshelikpteret Agusta Westland 101 kan bli utfrdrende å håndtere. I vår gradering har vi tatt hensyn til dette. Samlet sett viser vår utredning at Raldset, Opdøl, Mrk g Strbakken fremstår sm ne mer egnet fr medisinsk helikptertransprt enn Høgset g Astad Side 5 av 36

6 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B03 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN Helse Møre g Rmsdal HF består i dag av fire sykehus; Ålesund, Vlda, Mlde g Kristiansund. HMR la i 2012 fram en utviklingsplan fr helsefretakets virksmhet frem mt De har vedtatt at det skal planlegges et nytt felles sykehus i Nrdmøre g Rmsdal på aksen fra Hjelset til søndre Frei. Kmmunene Mlde, Gjemnes g Kristiansund stiller med seks ptensielle tmter til frmålet, hvrav tre i Mlde, t i Gjemnes g èn i Kristiansund. Etablering av akuttsykehus fr Nrdmøre g Rmsdal er av en størrelse sm utløser krav m utredninger av knsekvenser fr miljø g samfunn etter KU-frskriftens 2 e, f g g. Dette skjer gjennm kmmunale g reginale knsekvensutredninger. Sm del av den reginale knsekvensutredningen (KU) er medisinsk helikptertransprt (HEMS) utredet i denne rapprten. Et bredt sammensatt innspillseminar 11. juni 2014 bidr til å belyse tematikken. Hensikten var å mtta faglige innspill på hvrdan medisinsk helikptertransprt mellm tmtealterntiver på fastlandet g fra ffshre installasjner kan bli påvirket. Utredningen beskriver regelverket, dagens rdning g i hvilken grad tiltaksalternativene kan tilrettelegges fr medisinsk helikptertransprt på samme nivå eller bedre sammenlignet med dagens situasjn fremskrevet til det tidspspunktet et nytt sykehus kan stå ferdig. Spørsmålet m helikpterplasser ved sykehus har gså vært tema i Strtinget. I innstillingen fra Helse- g msrgskmiteen m Nasjnal helse- g msrgsplan ( ), std en samlet kmité bak sine merknader m prehspitale tjenester: Kmiteen viser til at gde landingsplasser på sykehus bidrar til at pasienten kmmer raskt g sikkert inn til akuttmttaket. Kmiteen vil understreke at det er viktig at landingsplassene må være tilrettelagt fr sikker g skånsm transprt av pasient på båre. I dag utføres medisinsk helikptertransprt til sykehusene i Nrdmøre g Rmsdal av følgende aktører: Sivile ambulansehelikptre fra bl.a. basene Ålesund, Trndheim g Dmbås. Operatør er Lufttransprt AS. Vanlig helikptertype er Agusta Westland 139 Luftfrsvarets 330 skvadrn, der WS-61 Mk43B Sea King flyr redningsppdrag g ambulanseppdrag. Nye redningshelikptre Agusta Westland 101 vil bli innfaset m nen år g før nytt sykehus står ferdig. Helikptre sm betjener peratørselskapene i Nrskehavet, med Kristiansund sm base, samt SAR/AWSAR helikptre (bl.a. Heidrun). Helikptertyper er bl.a. Sikrsky S-92 g Eurcpter Side 6 av 36

7 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B MÅL, FORUTSETNINGER OG RAMMER Mål Sm del av den reginale knsekvensutredningen (KU) skal medisinsk helikptertransprt (HEMS) utredes. Delutredningen har til hensikt å beskrive regelverket, dagens rdning g i hvilken grad tiltaksalternativene kan ivareta medisinsk helikptertransprt på samme nivå sm i dag eller bedre. Frutsetninger g rammer Denne utredningen mhandler ikke annen medisinsk transprt, med unntak av kjøretid på vei fra lufthavn til nytt sykehus sm del av helikptertransprtkjeden. Bestemmelsesstedet fr en pasient sm transprteres styres av medisinske kriterier (fysilgiske, anatmiske g skademekanisme). Slike medisinske valg, herunder hvilken medisinsk kmpetanse det nye sykehuset skal ha, ligger utenfr rammen av denne utredningen. Nrcnsult har spesielt fkusert på flyperative innspill fra henhldsvis lje- g gassektren g flyperative miljø, herunder sakkyndige hs myndigheter g tilsyn. Det har med få unntak vist seg svært krevende. Offentlig fremsatte synspunkter m at helikptertransprten til de ulike tmtealternativene innebærer vesentlige utfrdringer knyttet til respnstid g egnethet, er verfr Nrcnsult ikke blitt gjentatt g underbygget med sakkyndige, flyperative fakta. Alle interessenter har fått anledning til å fremme skriftlige, sakkyndige innspill til denne utredningen helt frem til ferdigstillelsen. I fravær av innspill har Nrcnsult bl.a. benyttet beskrivelser av HEMS perasjner i utlandet der nye prsedyrer g ny teknlgi testes ut /25/. En helikpterplass sm kan håndtere det nye redningshelikpteret AW101, kan etableres enten på bakkenivå eller sm en elevert plattfrm på sykehusets tak. Å designe g prsjektere slike stre helikpterplasser med tilhørende perative prsedyrer er en svært spesialisert ppgave sm må utføres når lkaliseringen er valgt. Vårt fkus har derfr vært på m tiltaksalternativene har egenskaper sm gjør at helikpterplassen lar seg etablere, g m det freligger et ptensial fr at et regime fr lavsiktperasjner er mulig. Det er ikke gjrt vurderinger knyttet til behv fr etablering av drivstffanlegg, brannslukkesystemer.l. på de enkelte helikpterplassene. Både valg av type helikpterplass (bakkenivå eller tak) g utarbeidelse av regime fr lavsikt perasjner vil ha betydelig innvirkning på kstnader. Kstnadnytte betraktninger ligger utenfr rammen av denne utredningen. Operatørselskapene på nrsk skkel må frhlde seg til den infrastruktur innenfr helsesegmentet sm myndighetene har bestemt, herunder analysere egne DFUer (Definerte fare- g ulykkeshendelser). Denne utredningen fkuserer derfr på i hvilken grad valg av sykehustmt kan påvirke petrleumsvirksmhetens evne til å tilpasse seg denne. Evakuering av persnell sm ikke har et akuttmedisinsk behv kan skje til enhver flyplass g ligger derfr utenfr rammen av denne utredningen. Strulykker kjennetegnes av at alle relevante ressurser i samfunnet settes inn /4/. Det er ikke vanlig å dimensjnere den til enhver tid tilgjengelige kapasitet ut fra en strulykke, men sykehus skal ha planer fr hvrdan slike hendelser kan håndteres. Evnen til å utvide kapasiteten ut ver dimensjneringsgrunnlaget slik at strulykker kan håndteres, vurderes på et verrdnet nivå ved hjelp av vurderingskriteriet rbusthet Side 7 av 36

8 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B DEFINISJONER Tabell Definisjner Begrep Dimensjnerende helikpter Betydning Det største helikpter sm en helikpterplass skal gdkjennes fr eller er gdkjent fr (Nytt redningshelikpter AW101) HEMS Helikpterplass Landings- g startmråde - FATO (Final Apprach and Take-ff Area) D - verdi Risik Minima (DH Decisin Hight) Brann- g redningstjeneste (rescue and fire fighting service) Flyplass (aerdrme) Str helikpterplass Plasstjeneste Risikanalyse Risikreduserende tiltak Medisinsk helikptertransprt En helikpterflyging sm skjer i henhld til en HEMS-tillatelse, med det frmål å tilby medisinsk akutthjelp i tilfeller der det er avgjørende med umiddelbar g rask transprt, ved å være utstyrt med følgende: - Medisins persnell - Medisinske frsyninger - Syke eller skadde sm er invlvert Et hvert mråde på land, vann, bygning, skip eller annen fast eller flyttbar innretning der helikpter fretar start, landing, taksing eller er ppstilt. Et definert mråde ver hvilken avsluttende innflyging til hver eller landing finner sted, eller hvr fra start kan fretas. Området innbefatter mråde fr avbrutt start fr helikpter i ytelsesklasse 1. Den største lengde eller bredde av et helikpter inklusive rtrer. Uttrykk fr kmbinasjnen av sannsynlighet fr g knsekvensen av en uønsket hendelse. Punkt i luften der flyger må se helikpterplassen visuelt fr å kunne frtsette inn mt helikpterlandingsplass Tjeneste sm skal redde menneskeliv g begrense de materielle skadene ved et luftfartsuhell på eller i nærheten av en flyplass. Ethvert mråde på land, vann, bygning, skip eller annen fast eller flyttbar innretning der luftfartøy fretar start, landing, taksing eller er ppstilt. Helikpterplass sm skal gdkjennes fr helikpter sm er gdkjent fr 10 eller flere passasjerseter. Tjeneste sm skal drifte g vedlikehlde flyplassens ferdselsmråde, sikkerhetsmråder, hinderfrihet, skilt g merking. Systematisk fremgangsmåte fr å beskrive g/eller beregne risik. Risikanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, deres årsaker, sannsynlighet g knsekvenser. Tiltak sm påvirker sannsynligheten freller knsekvensen av en uønsket hendelse. Risikreduserende tiltak består av frebyggende tiltak g Side 8 av 36

9 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B03 knsekvensreduserende tiltak. DFU Elevert plattfrm RVR VFR IFR LIMSAR AWSAR Settings- g løftemråde - TLOF Et utvalg av mulige hendelser sm virksmhetens beredskap skal kunne håndtere, basert på virksmhetens dimensjnerende ulykkeshendelser, samt fare- g ulykkessituasjner frbundet med en midlertidig økning av risik g ulykkeshendelser av mindre mfang. Ikke på bakkenivå - pphøyet Runway visual range utstyr fr siktmåling Visual flight rules regler fr visuell flyging Instrument Flight Rules regler fr instrumentflyging Limited Search and Rescue med værbegrensninger All Weather Search and Rescue med få værbegrensninger Et mråde sm et helikpter kan sette seg på eller løfte seg fra. 1.4 REFERANSER Tabell Referanser Ref. Tittel Dat Utgiver 01 NS 5814:2008 Krav til risikvurderinger 2008 Standard Nrge 02 KU-rapprt Kristiansund kmmune Freløpig Nrcnsult 03 Utviklingsplan fr Helse Møre g Rmsdal HF. Medisinskfaglig ROS-vurdering Nrcnsult 04 Strulykkefrskriften 2005 Justis- g beredskapsdepartementet 05 Lv m luftfart (luftfartslven) Samferdselsdepartementet 06 Frskrift m krav til akuttmedisinske tjenester utenfr sykehus Nrsk lje g gass anbefalte retningslinjer fr etablering av mråde beredskap 2005 Helse- g msrgsdepartementet 2000 (2012) Nrsk lje g gass 08 Brann- g eksplsjnsvernlven 2002 Justis- g beredskapsdepartementet 09 Frskrift m utfrming av små helikpterplasser (BSL E 3-6) 10 Samfunnssikkerhet i plan- g bygningslven 2004 Samferdselsdepartementet 2011 Direktratet fr samfunnssikkerhet g Side 9 av 36

10 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B03 Ref. Tittel Dat Utgiver 11 Vurdering av vindfrhld ved mulige helikpterlandingsplasser 12 Operativ vurdering av freslåtte lkasjner fr nybygg i nærheten av Mlde g Kristiansund lufthavner beredskap 2014 Nrcnsult 2014 Avinr 13 Helicpter emergencies and hazards Helicpter flying handbk, FFA 14 Helicpter and turbulence 1988 Flight Safety Fundatin helicpter safety. 15 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging 16 Operativ vurdering av freslåtte lkasjner fr nybygg i nærheten av Mlde g Kristiansund lufthavner 2011 Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap 2014 Avinr 17 Separatin f Air Flw ver Hills 2000 Department f Meterlgy 18 Frskrift m bakketjeneste ved flyplasser 19 Frskrift m brann- g redningstjeneste 20 Geteknisk rapprt Tmtevalg vurdering av gjennmførbarhet 2003 Samferdselsdepartementet 2006 Samferdselsdepartementet 2014 Nrcnsult 21 Helicpter instrument prcedures instrument flight rule (IFR) 22 Nasjnale data fra akuttmedisinske kmmunikasjnssentraler (AMKsentraler). 23 Landingsfrhld ved sykehus rapprt fra interreginalt prsjekt 24 Avinr IPPC - Internet Pilt Planning Center Kvernberget lufthavn. 25 Avinr IPPC - Internet Pilt Planning Center Årø lufthavn. 25 EGNOS frm perspective f a helicpter peratr (PBN, RNAV, LPV, PinS) Helicpter flying handbk, FFA 2012 Helsedirektratet i samarbeid med de reginale helsefretakene Luftambulansetjenesten ANS Avinr Avinr 2013 Inaer, Spain at Helitech Side 10 av 36

11 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B TILTAKSALTERNATIVENE Det freligger seks alternative tmter fr et felles sykehus i nrdfylket. En i Kristiansund (Strbakken), t i Gjemnes (Høgset g Astad) g tre i Mlde (Raldset, Opdøl g Mrk). Etablering av helikpterplasser, inn- g utflygningstraseer fr luftambulanse- g redningshelikptre ved nytt akuttsykehus må ivaretas i prsjekteringsfasen. I denne utredningen redegjør vi fr i hvilken grad helikptertransprten kan tilrettelegges på de seks sykehuslkalitetene. Vi har lagt til grunn følgende frutsetninger g vurderingskriterier: Frutsetninger Ny helikpterplass skal ppfylle myndighetskrav (ref. 09). Den skal kunne betjene luftambulanse, rednings- g ffshre-helikptre med høyest mulig perasjnell tilgjengelighet. Akuttmedisinsk persnell er tilgjengelig straks pasient ankmmer sykehuset (frutsetning sm benyttes ved vurdering av respnstider). Vurderingskriteriene Vind Sikt Ising Egnethet fr etablering av lavsikt perasjner Kjøretid på veg mellm sykhustmt g flyplass Respnstid fr ffshre virksmheten Rbusthet 1.6 METODIKK I KU har vi benyttet kvalitative vurderinger av underlagsdkumenter, erfaringer fra sakkyndige g dialg med perative miljø innen helikptertransprt. Infrmasjn sm er direkte relatert til det gegrafiske mrådet er tillagt størst vekt. O-alternativet er dagens t sykehus g deres helikpterplasser, men fremskrevet i tid slik at de anvendes av nye redningshelikptre g er underlagt nrmalt vedlikehld g ppgraderinger. Det er lagt til grunn at bygging av nye helikpterplasser gir bedre mulighet fr ptimalisering enn mdifikasjn av eksisterende helikpterplasser. Fr tiltaksalternativens samlede vurdering jf. tabell 5.6 er dette utført relativt i frhld til 0- alternativet, mens vi fr de enkelte vurderingsparametrene (vind, sikt sv) har lagt hvedvekt på fremstille relative frskjeller mellm tmtealternativene. Den kvalitative graderingen er: - - Vesentlig mindre egnet - Ne mindre egnet 0 Likeverdig + Ne bedre egnet ++ Vesentlig bedre egnet De samlede vurderingene sm Nrcnsult har utført basert på underlagsdkumenter, infrmasjn fra sakkyndige g erfaringer relatert til helikptertransprt, er gjengitt i kapitlene 4 g Side 11 av 36

12 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B INNSPILLKONFERANSE REGIONAL KU HELIKOPTERTRANSPORT Den 11. juni 2014 ble det i Kristiansund avviklet en innspillknferanse av faglig- g flyteknisk karakter. Knferansen hadde sm mål å bidra til å sikre at krav, muligheter g begrensninger rundt helikptertransprt g sykehuslkalisering ble helhetlig belyst. Invitasjnen ble sendt til et betydelig antall deltagere, men deltagelsen var liten fra flyperative miljø g ljesektren. Under knferansen ble det g delt ut skjemaer sm tilrettela fr skriftlige innspill g tilbakemeldinger helt frem til tidspunktet fr ferdigstillelse av denne utredningen. Oppmøtet på innspillknferansen har resultert i at innhenting g kvalitetssikring av nødvendig fakta fra enkelte miljø har måttet inndrives i etterkant. Dette har med få unntak vist seg svært krevende. Offentlig fremsatte synspunkter m at helikptertransprten til de ulike tmtealternativene innebærer vesentlige utfrdringer knyttet til respnstid g egnethet, er verfr Nrcnsult ikke blitt gjentatt g underbygget med sakkyndige, flyperative fakta På innspillseminaret bidr Luftfartstilsynet med infrmasjn m tekniske frhld ved helikpterplasser. Tilsynet rienterte gså m sine ansvarsmråder rundt innføring g tilpasning av nasjnalt g internasjnalt regelverk, i tillegg til frskrifter fr nrsk luftfart g tilsyn med aktørene i luftfarten (inkl. helikpterplasser). Luftfartstilsynet har en viktig rlle i videre arbeid i infrmere, krrigere g veilede pp mt gjeldene regler g krav. 1.8 FORHOLDET TIL MEDISINSKFAGLIG ROS-ANALYSE, 2012 Det er tidligere utarbeidet Utviklingsplan fr Helse Møre g Rmsdal HF - Medisinskfaglig ROSvurdering /03/. Denne ROS-vurderingen inngikk sm et grunnlag fr Delutredning helikptertransprt (HEMS). Vurderinger gjrt i rapprten fra 2012 fraviker ne fra denne rapprten. Årsaken er at de t rapprtene bygger på frskjellig grunnlag. Rapprten fra 2012 gjør vurderinger knyttet til frskjellige løsningsalternater fr nytt fremtidig sykehus (ingen tmter identifisert). Denne delutredningen fr helikptertransprt (HEMS) tar utgangspunkt i et nytt fellessykehus på en av de 6 mulige tmtene. I tillegg fkuserer denne rapprten utelukkende på vurderinger knyttet til helikptertransprt. Den medisinskfaglige ROS-analysen fra 2012 vurderte gså en rekke andre frhld knyttet til fremtidig sykehusstruktur. Dette medfører at det i Delutredning helikptertransprt (HEMS) er gjrt vurderinger av flere frhld ved helikptertransprt enn i analysen fra Side 12 av 36

13 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B03 2 Frmelle krav til helikpterberedskap 2.1 LOVER OG FORSKRIFTER Luftfartslven g frskrifter gitt ut sm Bestemmelser fr Sivil Luftfart (BSL) regulerer krav til knsesjn, gdkjenning g utfrming av helikpterplasser i Nrge. Det må frventes fremtidige kravendringer, bl.a. fr å harmnisere med internasjnale regler (ICAO Annex 14). Uavhengig av m helikptrene er militære eller sivile må helikpterplassen ha fast dekke tilsvarende 1 x D-verdi av det største helikpteret sm skal trafikkere plassen. I tillegg må det være et sikkerhetsmråde utenfr dette, sm utgjør ytterligere 1 x D-verdi. Dette mråde kan bestå av gress, luft (d.v.s. hinderfritt) etc. Alle fremtidige sykehus med helikpterplass bør dimensjnere fr det største aktuelle redningshelikpteret (Aggusta Westland 101). Det vil si en helikpterplass med fast dekke på 23 meter i diameter fr landing på bakkenivå, g 29 meter på elevert plattfrm (på tak, 1,25 x D). Utenfr dette mrådet må det være et sikkerhetsmråde (hinderfritt), sm gjør at ttalt mråde på helikpterplassen har en diameter på minimum 45,6 meter. Det faste dekket må tåle vekten av 16 tnn. Knsesjn fr helikpterplass Enhver tilrettelagt helikpterplass er knsesjnspliktig, uavhengig av antall landinger på plassen. Teknisk- perativ gdkjenning I tillegg til knsesjn kreves det en teknisk- g perativ gdkjenning av helikpterplassen i visse tilfeller. Slike særlige grunner kan fr eksempel være str trafikk, vanskelige inn- g utflygingsfrhld eller andre flysikkerhetsmessige prblemer knyttet til bruk av plassen. Utfrming av helikpterplasser Fr å få en teknisk- g perativ gdkjenning kreves det at helikpterplassen er utfrmet etter krav i egen frskrift m utfrming av små helikpterplasser (BSL E 3-6). Fremtidig utvikling av regelverket BSL E 3-6 er et nasjnalt regelverk g har status sm frskrift. FN-rganet ICAO, sm utgir standarder g anbefalinger innen luftfartsvirksmhet, har imidlertid utgitt en ny standard fr slike plasser (ICAO Annex 14, vl. II). Nrge er, når det gjelder luftambulanseperasjner, frpliktet til å følge det felleseurpeiske luftfartsregelverket JAR OPS 3 (erstattet av EASA OPS i 2013). FOR nr 252: Frskrift m krav til akuttmedisinske tjenester utenfr sykehus. Frskriften skal bidra til å sikre at beflkningen får faglig frsvarlige akuttmedisinske tjenester utenfr sykehus ved behv fr øyeblikkelig hjelp, ved at det stilles krav til det faglige innhldet i de akuttmedisinske tjenestene, krav til samarbeid i den akuttmedisinske kjede g krav til samarbeid med brann, pliti g hvedredningssentralene Side 13 av 36

14 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B FORSKRIFT OM UTFORMING AV SMÅ HELIKOPTERPLASSER (BSL E 3-6) Frmålet med frskriften er å frebygge g redusere mfanget av luftfartsulykker- g hendelser sm kan tilbakeføres til utfrmingen av- eller utstyret på- en helikpterplass. Frskriften gjelder fr utfrming av g utstyr på helikpterplass, sm skal gdkjennes fr trafikk primært under VFR-frhld, g sm har settings- g løftemråde sentrisk på landings- g startmrådet. Frskriften gjelder ikke fr helikpterdekk på skip eller på fast- eller flyttbar innretning på kntinentalskkelen. Frskriften gis anvendelse ved første gangs gdkjenning, ved søknad m frnyet gdkjenning, ved søknad m endret eller utvidet gdkjenning g ved gjennmføring av Luftfartstilsynets tilsyn i henhld til luftfartslvens 7-2. Planlegging g utbygging av nye helikpterplasser m.m. Frskriften gis anvendelse fr planlegging g utbygging av nye helikpterplasser g fr planlegging g gjennmføring av utvidelser mv. på eksisterende helikpterplasser. Helikpterplassens innehaver skal så tidlig sm mulig underrette Luftfartstilsynet m planer sm nevnt i første ledd. 5. Tilleggskrav Dersm helikpterplassen skal brukes av andre luftfartøy eller under andre frhld enn de sm mfattes av denne frskriften, kan Luftfartstilsynet dersm det anses nødvendig av hensyn til flysikkerheten, fastsette særskilte krav i tillegg til de sm er fastsatt i frskriften. Slike særskilte tilleggskrav sm nevnt i første ledd kan gså fastsettes dersm frhld av særlig art med helikpterplassen gjør det nødvendig av hensyn til flysikkerheten. 2.3 NORSK OLJE OG GASS RETNINGSLINJE 064 Frmålet med retningslinje 064 er å uttrykke en nrm fr beredskap, spesielt i frhld til maritime g luftbårne ressurser. Beredskapsnrmen tar utgangspunkt i maritime g luftbårne ressurser sm nrmalt vil inngå i et mrådesamarbeid m beredskap. Det er peratørselskapene på nrsk skkel sm er ansvarlig fr å analysere DFUer (Definerte Fare- g Ulykkes-hendelser) g sikre at nrmen etterleves. Operatørselskapene må frhlde seg til den enhver tid gjeldende akuttmedisinske infrastrukturen, sm er besluttet av landets helsemyndigheter. DFU-7 - Persnskade/sykdm med behv fr ekstern assistanse DFU-7 gjelder fr alle innretninger innenfr et etablert mråde, inklusiv fartøyer når de faller inn under petrleumsregelverket. Krav til beredskapskapasitet: Basert på tilgjengelige underlagsmateriale er det trukket følgende knklusjner mht. nødvendig kapasitet i relasjn til akutt-medisinsk respns g transprt: Sykdm: Kapasiteten dimensjneres ut fra 1 persn med alvrlig sykdm. Skade: Kapasiteten dimensjneres ut fra 2 persner, hvrav en med alvrlige skader g en med mindre alvrlige skader Side 14 av 36

15 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B03 Når det gjelder skade, må det gså tas hensyn til hvrdan en kan løse en situasjn med helikpterhavari på helidekk, der ppdatert skadebilde tilsier tre alvrlige- g fire lettere skadde. Transprttid Definert sm tiden fra beslutning m ilandsending er tatt til ankmst sykehus. Nrmen er 3 timer. Kravet til akuttmedisinsk transprt er relevant både fr alvrlig sykdm g skade. I de tilfeller hvr det gegrafisk nærmeste sykehuset ikke brukes, er det medisinske årsaker sm legges til grunn fr sykehusvalg. Ved vurdering av behandlingssted fr pasienter sm flys inn fra innretninger, er det flere frhld sm må tas i betraktning: Medisinske frhld. (det primære beslutningsgrunnlaget fr valg av hvr pasient transprteres). Gegrafisk nærhet til medisinske ressurser. Operasjnell tilgjengelighet (meterlgi, teknisk, kmpetanse/sertifisering). 2.4 EFFEKTIVITETSKRAV KRAV TIL AKUTT-MEDISINSK ASSISTANSE VED PERSONSKADE/ SYKDOM Respnstid Dette er definert sm tiden det tar fra behvet fr akuttmedisinsk assistanse er identifisert g til slik hjelp ankmmer pasienten. I frkant av dette vil det være en tidsperide med innledende diagnstikk g behvsavklaring, fr eksempel bruk av telemedisin. Akutt-medisinsk respns kan innbefatte ressurser sm alt befinner seg på innretningen. Eksempelvis medikamenter fr trmblyse g kmpetanse til slik behandling. Når dette ikke er tilfelle, vil kravet til akutt-medisinsk respns mfatte gså eksterne ressurser. Akuttmedisinsk respnstid ved bruk av eksterne ressurser skal nrmalt ikke verstige 1 time. Prehspital respnstid, AMK- sentraler Utgjør tidsintervallet fra det ringer hs AMK- eller legevaktsentralen, til første ambulanse er fremme hs pasient g kan gi helsehjelp. Praksis i ambulansetjenesten er at status fremme sendes når ambulansen er fremme på adressen, ikke hs pasienten. AMK sentralene i Nrd- g Sunnmøre hadde eksempelvis gjennmsnittlig prehspital respnstid per hastegrad på henhldsvis 15,9 g 14,3 minutter fr første tertial i 2012 (ref. 22). 2.5 HANDLINGSALTERNATIVER Et sykehus kan søke m knsesjn fr etablering helikpterplass fr helikpter med utfrming i henhld til regelverket. Følgende alternativer freligger fr helikpterplass ved akuttmttak: Helikpterplass i kjøreavstand fra sykehuset Helikpterplass på bakken Helikpterplass på tak eller egen pphøyet plattfrm Velge ikke å etablere helikpterplass Benytte nærliggende flyplass, idrettsplasser e.l Side 15 av 36

16 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B03 3 Dagens regime 3.1 INFRASTRUKTUR Luftambulansetjenesten ANS er ansvarlig fr all luftambulanse i Nrge. Selskapet eies av de reginale helsefretakene g er fullfinansiert av det ffentlige. Helsefretakene (sykehusene) har det medisinske ansvaret g stiller med leger g sykepleiere. Helsefretakenes Nasjnale Luftambulansetjeneste ANS anskaffer, eier g drifter alt medisinsk teknisk utstyr i luftambulansetjenesten. Luftambulansetjenesten er rådgivende venfr de reginale helsefretakene m prehspitalt medisinsk teknisk utstyr. De utgjør en frm fr rådgivende ekspertise på prehspitalt medisinsk teknisk utstyr venfr nasjnale, eurpeiske g internasjnale standardiseringsrganer. Luftambulansetjenesten ANS har hvedkntr i Bdø (administrasjnen). Selskapet hlder i tillegg til i Trndheim (medisinsk tekniske tjenester) g i Trmsø (Flykrdineringssentralen). Operatørene Det er t peratører av luftambulansehelikptre- g fly i Nrge. Disse har kntrakt med Luftambulansetjenesten ANS. Lufttransprt AS pererer ambulansehelikpter fra 3 baser (Trmsø, Brønnøysund g Ålesund) g ambulansefly fra 7 baser (Kirkenes, Alta, Trmsø, Bdø, Brønnøysund, Ålesund g Gardermen). Nrsk Luftambulanse AS er et datterselskap i knsernet Nrsk Luftambulanse (NLA). Selskapet pererer ambulansehelikpter fra 8 baser (Dmbås, Lørenskg, Ål, Stavanger, Bergen, Førde, Arendal g Trndheim). Redningshelikptertjenesten er underlagt Justis- g beredskapsdepartementet, g styres av de t hvedredningssentralene (Bdø g Sla). Det medisinske tilbudet er det samme sm i de mindre ambulansehelikptrene. 330 skvadrn er Luftfrsvarets peratør av redningshelikptertjenesten i Nrge. Skvadrnen hlder til på Banak, Bdø, Ørland, Sla g Rygge i tillegg til å ha en enhet i Flrø. Frsvarsdepartementet har gjennm Luftfrsvaret driftsansvaret fr Sea King helikptrene, g sørger fr at hvedredningssentralene har ett helikpter til dispsisjn per base. I Nrge er det ffentlig redningshelikptre (330 skvadrnen) g private redningshelikptre sm betjener innretningene på kntinentalskkelen (mrådeberedskap). En skiller mellm AWSAR - "All Weather Search and Rescue" g LIMSAR - "Limited Search and Rescue". Oljebransjen har etablerte retningslinjer fr den akuttmedisinske- g helsemessige beredskapen fr petrleumsvirksmheten på nrsk skkel, se kap I dag benyttes følgende helikptre fr pasienttransprt fr sykehusene i Nrdmøre g Rmsdal: Side 16 av 36

17 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B03 Sivile ambulansehelikptre vanligvis fra base Ålesund, Trndheim eller Dmbås. Operatører er Lufttransprt AS g eventuelt Nrsk Luftambulanse AS. Førstnevnte benytter typisk AW129 mens sistnevnte benytter EC135. Redningshelikpter (Luftfrsvarets 330 skvadrnen), flyr både redningsppdrag g ambulanseppdrag. WS-61 Mk43B Sea King benyttes i dag, AW101 fases inn fra Transprthelikpter fra peratørene i Nrskehavet sm har Kristiansund sm base, typisk S92 g EC225, samt et AWSAR helikpter stasjnert på skkelen (Heidrun) Beslutning m transprt av pasienter, g hvr pasienten skal transprteres, styres av fysilgiske g anatmiske kriterier knyttet til skaden, skademekanismen g andre spesielle hensyn sm alder, underliggende sykdm mv. Handlingsmønsteret er deretter nrmalt slik: Ved treff i et av kriteriene fr fysilgi eller anatmi skal pasienten til St. Olavs Hspital. Ambulansepersnell/ luftambulanses lege ppretter dialg med lkal- g reginal AMK samt tramueleder på St. Olavs Hspital. Om mulig skal vitale tegn fra mnitr i ambulanse/ luftambulanse verføres. 3.2 OPERATIVE ERFARINGER Operasjnelle begrensninger All flyging inn til helikpterplassene ved sykehusene i Mlde g Kristiansund skjer i dag etter visuelle flygeregler (VFR). Dette innebærer at flygingen skjer ved hjelp av visuelle referanser gitt av definerte minstekrav fr sivil luftfart. 330 skvadrnens redningshelikptre kan fly etter militære regler. I dag går 10% av transprtene til sekundært sykehus pga. værfrhld. Helikptrene kan gså fly inn visuelt til lufthavnene Kvernberget g Årø når værfrhldene tillater dette. De kan gså fly publiserte instrumentinnflyinger (IFR) til de samme flyplassene når helikpter g mannskap ppfyller IFR-krav. Derimt kan bare ffshre redningshelikptre g 330 skvadrnen med avising fly publiserte instrumentinnflyginger når det er isingsfrhld. Når det gjelder utstyr fr å hindre ising på helikpter, er situasjnen slik: Luftambulansehelikptre ingen særskilt beskyttelse mt ising. Dagens redningshelikpter med ne beskyttelse mt ising. Offshre helikptre med gd beskyttelse mt ising. SAR helikptre ffshre g AW 101 svært gd beskyttelse mt ising. Helsefretakenes erfaringer Helsefretakets vurdering av behvet fr helikpterplasser fr ambulanse- g redningshelikptre skal vurderes på basis av sykehusets ppgaver, kapasiteter g avstand til annen medisinsk infrastruktur. Disse faktrene vil avgjøre behvet fr luftambulansetrafikk g dermed helikpterplass. De tre stre pasientgruppene hjerteinfarkt-, traume- g slagpasienter trenger rask transprt til egnet sykehus. Den medisinskfaglige utviklingen har de seneste årene resultert i etablering av Side 17 av 36

18 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B03 effektive akuttilbud fr stre pasientgrupper. Tilbudene er gjerne sentralisert til større sykehus. Det smale tidsvinduet er helt avgjørende fr et vellykket resultat. Organiseringen av akutt-tilbudet g den medisinske kjeden fr de tre pasientgruppene er helt sentralt. Rask transprt g effektiv verlevering til sykehus er suksessfaktrer fr disse pasientene. Her handler det m minutter fremfr timer fr å unngå død eller alvrlige senskader. Bruk av ambulanse mellm helikpterplass g akuttmttak gir tidsfrsinkelser. I tillegg representerer enhver frflytning mellm kjøretøyer en risik fr avbrudd eller frstyrrelse i pasientvervåking g behandlingen. Nen sykehus vil ha behv fr helikpterplass selv m de ikke mttar mange pasienter, men frdi de hyppig må bruke helikpter fr å sende pasienter fra seg til et høyere msrgsnivå. Ambulansehelikptrenes viktigste ppgave er å tilby avansert akuttmedisinsk behandling utenfr sykehus, g bringe pasienter direkte til riktig nivå i spesialisthelsetjenesten. Ambulanseflyene har gså avansert medisinsk utstyr g er bemannet med t pilter g en spesialsykepleier. Flyene kan ta t bårepasienter. Ambulansefly brukes i utstrakt grad til å transprtere pasienter mellm sykehus, men i Finnmark brukes flyene gså til å transprtere pasienter inn til sykehus. Både de ffshre helikptre sm i dag benytter Kvernberget g ffshre SAR helikptre har teknlgi sm tillater flyging ved isingsfrhld, mens luftambulansehelikptrene (AW139 g EC 135) ikke har dette. Det er ikke teknisk-øknmisk hensiktsmessig at de får slikt utstyr. Både Årø g Kvernberget benyttes sm landingssted fr ambulansehelikptre når situasjnen krever dette. Da benyttes ambulanse frem til dagens sykehus. Nrske sykehus rapprterer m følgende utfrdringer i dagens regime (ref. 23): Manglende ppfyllelse av luftfartsmyndighetenes krav til landingsplass: - Knsesjn (i henhld til Frskrift m knsesjn fr landingsplasser) - Teknisk/perativ gdkjenning (i tråd med Frskrift m utfrming av små helikpterplasser (BSL E 3-6). Mangelfull faktainfrmasjn m vektbegrensning på landingsplassen. Miljøfrstyrrelser - Støybelastning (nattestid). - Eksspåvirkning (vnd lukt inn på sykehuset). - Effekt av rtrvind (dwnwash) i frm av skade på parkerte biler, ødeleggelse av løse gjenstander g i verste fall skade på frbipasserende mennesker. Tilbringertransprt med ambulanse, sm gir tidstap g ekstra belastning på pasientene. Krevende adgang til flyplasser (der de må benyttes) - streng security g nattestenging. Dårlige landingsfrhld fr større helikptre Side 18 av 36

19 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B ANTALL AKUTTMEDISINSKE TRANSPORTER MED HELIKOPTER Omfanget av medisinsk helikptertransprt er delt inn i: Sivile peratører på kntrakt (Lufttransprt/Nrsk Luftambulanse). Redningstjenesten (330 skvadrnen). Skkelperatører (medisinsk transprt til sykehus). Statistikk luftambulanse (sivile peratører g redningshelikpter) Pasienter avlevert g hentet Mlde pr. år: hentet, 54 avlevert hentet, 60 avlevert hentet, 78 avlevert i tillegg til 3 avlevert via Årø Pasienter avlevert g hentet Kristiansund pr. år: hentet, 2 avlevert, i tillegg til 38 avlevert via Kvernberget hentet, 4 avlevert, i tillegg til 32 avlevert via Kvernberget hentet, 12 avlevert i tillegg til 9 avlevert via Kvernberget Aktivitetsmengden er en sentral faktr ved vurdering av helikpterplass. Luftambulansetjenesten ANS gjennmførte vinteren 2007/08 en kartlegging av kvalitet g kapasitet ved helikpterplassene på 54 smatiske akuttsykehus i Nrge. Tallmaterialet er av interesse fr etablering av en versikt ver den relative frdelingen av medisinsk helikptertransprt ved sykehusene i reginen: Oppdrag til/ fra St. Olavs hspital Trndheim i periden ambulansehelikpter: redningshelikpter 1121 Oppdrag til/ fra Mlde sykehus i periden ambulansehelikpter: redningshelikpter 52 Oppdrag til/ fra Kristiansund sykehus i periden ambulansehelikpter: redningshelikpter 75 Oppdrag til/ fra Ålesund sykehus i periden ambulansehelikpter: redningshelikpter 88 Vi ser at 86% av den samlede helikptertransprten i reginen går til/fra Ålesund eller St. Olav. På landsbasis har 95% av de nesten 8000 årlige ppdragene høy hastegrad, g 65 % av pasientene har vært meget alvrlig syke eller skadet. 10 % var barn under 10 år. Om lag 10 % av ppdragene utføres av redningshelikptre. Dette viser at luftambulansetjenesten har en str akuttmedisinsk betydning Medisinsk sett har virksmhetene på Haltenbanken alternative sykehus sm gså har høy medisinsk kmpetanse. På grunn av gegrafisk nærhet g type skader, er Sykehuset i Kristiansund mest brukt sm destinasjn fr pasienttransprt med SAR. Nrmen m sykehusbehandling innen tre timer vil gså kunne bli innfridd ved bruk av andre sykehus Side 19 av 36

20 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: ROS Revisjn: B03 Statistikk fr ppdrag ffshre til sykehus med SAR-helikpter Antall ppdrag med SAR helikpter på Heidrun er vist nedenfr. Statistikken er ikke ført på en ensartet måte g må derfr betraktes sm et grvt bilde på aktyiviteten. I tillegg til disse tallene kmmer medisinsk transprt fra Ormen Lange, sm ikke inkludert i dette materialet. Tabell 3.1. Statistikk fr ppdrag - SAR-helikpter på Heidrun Destinasjn ** 2005** 2008*** 2009*** Sykehuset i Kristiansund Kvernberget* St.Olavs Hspital Værnes flyplass Sandnessjøen sykehus Namss sykehus 1 Brønnøysund 1 Bdø 1 Orkanger 1 Pasient flyttet til rigg ffshre 5 Mlde sykehus 1 2 Annet behandlingssted 1 5 Til SAR base (hjem) 30 7 Ttalt Prsentvis andel av pasienttransprt med SARhelikpteret til Sykehuset i Kristiansund: * En gd del av disse pasientene er transprtert videre med ambulanse til Sykehuset i Kristiansund. ** I stre deler av 2004 g begynnelsen av 2005 var Kvernberget stengt fr nattflyging. *** Oppdaterte tall fra 2008 g så langt i Tall fr flygninger direkte til sykehus g til flyplass er slått sammen Side 20 av 36

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse 13.03.2015 Risik- g sårbarhetsanalyse Kmmuneplanens arealdel 2015-2027 Hrten kmmune Side 2 INNHOLD Innledning... 3 Frmålet med ROS... 3 Kmmuneplanens arealdel... 4 Aktuelle tema fr ROS... 5 Radn... 5 Frurensning...

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Terminal Jekteviken Puddefjrdsbren, Entreprise 1 Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Oppdragsnr.:5146498

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2012-2015 INNHOLD Strategiplan fr Høgsklen i Ålesund 2012 2015 Kunnskapsnav i en innvativ regin 3 Verdier 4 Utdanning 5 Frskning g frmidling 7 Interaksjn i reginen 8 Frvaltning

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

FORVENTET KUNNSKAP OM REGELVERK OG ANNEN DOKUMENTASJON VED PRØVE/SAMTALE. Stilling Pensum Verifikasjonsmetode Ansvarlig leder Accountable Manager

FORVENTET KUNNSKAP OM REGELVERK OG ANNEN DOKUMENTASJON VED PRØVE/SAMTALE. Stilling Pensum Verifikasjonsmetode Ansvarlig leder Accountable Manager Vedlegg 1. EASA OPS OPERATØRER FORVENTET KUNNSKAP OM REGELVERK OG ANNEN DOKUMENTASJON VED PRØVE/SAMTALE Stilling Pensum Verifikasjnsmetde Ansvarlig leder Accuntable Manager Samtale Generell kjennskap 1

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING En av målsetningene fr signatarene av den internasjnale avtalen fr GDF SUEZ datert 16. nvember 2010 m grunnleggende rettigheter,

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

Deres ref. Vår ref./saksbehandler Arkivkode: Dato: H06 18.12.2012 26874/2012 5/12/11645/Kommuneoverlege

Deres ref. Vår ref./saksbehandler Arkivkode: Dato: H06 18.12.2012 26874/2012 5/12/11645/Kommuneoverlege SAUDA KOMMUNE Olav Klausen Deres ref. Vår ref./saksbehandler Arkivkde: Dat: 2012/3415-12/1232- H06 18.12.2012 26874/2012 5/12/11645/Kmmuneverlege AMBULANSEDRIFTA I SAUDA KOMMUNE Det vises til brev av 7/12-2012

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen

Landingsplassnotat. Alternativer og konklusjon. For luftambulanseprosjektet, Helse Førde. Utarbeidet av. Erland Karlsen Landingsplassnotat Alternativer og konklusjon For luftambulanseprosjektet, Helse Førde Utarbeidet av Erland Karlsen Støtterådgiver for arbeidsgruppa 1 Oppsummering Krav til dimensjonering av landingsplass

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0 Veiledning Risikanalyse fr Digital pstkasse til innbyggere Versjn 1.0 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Om veiledningen... 4 1.2 Annet veiledningsmateriell på mrådet... 4 1.3 Sammendrag av hva sm må gjøres...

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE Arkivsak Arkivkde Vedtatt Frslag ved Swec Nrge Offentlig ettersyn (dat) AS 10.01. 2011 Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Måsøy

Detaljer

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til:

Målet er at samhandling, gjennom robust organisatorisk forankring og optimaliserte pasientforløp, skal bidra til: Fagavdelingen Styresak nr. 5/10 SAMHANDLING SOM STRATEGISK VERKTØY I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dkumenter i saken : Saksnr.: 2010/75 Dat: 08.02.2010 Trykt vedlegg: Samhandlingsrefrmen

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

ROS-ANALYSE FOR FLATANGER KOMMUNE. april 2014 (Korrigert i h.h.t kommunestyrets vedtak i sak 28/14 den 19.6.14)

ROS-ANALYSE FOR FLATANGER KOMMUNE. april 2014 (Korrigert i h.h.t kommunestyrets vedtak i sak 28/14 den 19.6.14) ROS-ANALYSE FOR FLATANGER KOMMUNE april 2014 (Krrigert i h.h.t kmmunestyrets vedtak i sak 28/14 den 19.6.14) ROS-ANALYSE FOR FLATANGER KOMMUNE 1. INNLEDNING. 1.1 Målsetting/hensikt. 1.2. Ajurhld. 1.3 Definisjner

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Notat: Delutredning helikoptertransport (HEMS) høringsuttalelser

Notat: Delutredning helikoptertransport (HEMS) høringsuttalelser Til: Helse Møre- og Romsdal Fra: Norconsult ved T. Haakenstad, K. Medby og J. H. Andersen Dato/rev.: 14.10.2014 Notat: Delutredning helikoptertransport (HEMS) høringsuttalelser 1 Innledning Det er utarbeidet

Detaljer

Trender og utvikling i logistikkbetydning

Trender og utvikling i logistikkbetydning Vi kmbinerer frretningsfrståelse g teknlgi Trender g utvikling i lgistikkbetydning fr nrsk næringsliv Tllpst Futurum, 20. 22. april Marianne Rygvld, Idea Cnsulting AS Innhld Lgistikk g knkurranseevne Hva

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet

Jubileumskonferanse for vernepleiere desember Fylkesmannens rolle og ansvar knyttet til faglig forsvarlighet Jubileumsknferanse fr vernepleiere desember 2012 Fylkesmannens rlle g ansvar knyttet til faglig frsvarlighet 1 Helse- g msrgstjenestelven Ny fra 1.1.2012 Tydeliggjør kmmunens verrdnede ansvar fr helse-

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Perspektivering: individuelle planer på sosial- og helseområdet. Rambøll Management på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Perspektivering: individuelle planer på ssial- g helsemrådet Rambøll Management på ppdrag fra Integrerings- g mangfldsdirektratet (IMDi) Innhldsfrtegnelse 1. Innledning 1 2. Intrduksjnsprgrammet g individuell

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg :

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg : KmUT Midt-Nrge Versjn 1.0 Dat 20.03.2015 Side 1 av 5 Møtetittel : KmUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T: Tanja Skjevik, Martin Stenseth,,Åse Mette Haldrsen, Grethe

Detaljer