Populærvitenskapelig bibliografi for Jon Bing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Populærvitenskapelig bibliografi for Jon Bing"

Transkript

1 Populærvitenskapelig bibliografi for Jon Bing 1971 Intervju med Ole J Aarflot, formann i Norske Patentingeniørers Forening. I: NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. Vol. Nr. s Juridiske Informasjonssystemer. I: Juristkontakt. Vol. Nr. 3. s Jurist i utopia. I: Samtiden. Vol. 80. Nr. 3. s Når datamaskinene vet alt om oss. I: Norges vel. Vol. Nr. 1. s Tono, Norsk komponistforenings internasjonale musikk byrå-intervju med høyesterettsadvokat Knut Tvedt, direktør i Tono. I: NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. Vol. Nr. s Innledning på møte 12/ i Rasjonaliseringsdirektoratet om "Bruk av kontekstorienterte søkesystemer i forvaltningen" [Oslo], [Institutt for privatrett, Avdeling for Jus og EDB]. 7 bl Jus og EDB - en oversikt. I: Data Vol. Nr. 4. s Norsk rikskringkasting; Intervju med Bjørg Kragem, sjef for NRKs juridiske avdeling. I: NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. Vol. Nr. s Anmeldelse av Åke Lögdberg: "Personlighetsrett". I: Tidsskrift for rettsvitenskap. Vol. Nr. s Data-spesialisten. I: Datasystem nytt. Vol. Nr. s "Data-spesialisten". I: Datassystem nytt. Vol. Nr. 1. s Die norwegische Forschungsstelle für EDV und Recht. [Oslo], 35 s Oxford-konferansen om jus og EDB. I: Data. Vol. Nr. 8. s Spørsmål om stil eller språkform. [Oslo], 17 s., 1 bl Tekstsøking. I: Humanistisk data. Vol. Nr. 2. s Anmeldelse av "Colin Tapper: Computers and the law. London, Weidenfeld and Nicolson, s." [Upublisert]. [Oslo], [J. Bing]. 6 s "Automatiseringsvennlig lovgivning" : innledning på et seminar arrangert av Rikstrygdeverket 3/ Oslo, [J. Bing]. 19 s EDB for politikere. [Oslo], 6 s "Hva er et datamaskinprogram - juridisk sett" : foredrag holdt på NordDATA 26/ Oslo, [J. Bing]. 19 s Internasjonale datanett snart for stort å kontrollere : er toget alt godt? I: Data. Vol. Nr. 10. s Litt om åndsverkloven. I: Forfatteren, organ for den norske forfatterforening. Vol. Nr s Lovgivning og EDB [kronikk] Stavanger aftenblad. 13.desember

2 1975 Samfunnsmessige krav til datamaskinbaserte systemer : foredrag på Norsk databehandlingsforenings seminar om EDB og revisjon, 27/ [Oslo], [J. Bing]. 8 s Litt om juridiske beslutninger : kvalitet og informasjonssystem : innlegg på symposiet Den judiciella, administrativa och privata beslutsprocessen,hæsselby slott januar [Oslo], 5 s Retrieval Strategies. Practical Benefits of the computer for Lawyers, september Personvern og EDB [kronikk] Aftenposten. 27.april 1977 Personvern og EDB : en internasjonal oversikt. I: Den personliga integriteten : föredrag vid den XX:e nordiska studentjuriststämman i Lund 1977.B. Linander and S. Hjelmqwist. Lund. Juridiska föreningen. s Den norske personregisterloven. I: Data. Vol. Nr. 7/8. s Availability and access by information system. I: Data. Vol. Nr. 6. s Avisklipp fra en forventet fremtid. I: Satelitt-fjernsyn : : ja, det må vi vel ha?n. E. Øy and e. al. Oslo. Institutt for journalistikk. s The computer in private international law. Computers, contracts and law. s Datamakt - til hva? [kronikk] Dagbladet. 21.november 1979 Norwegian Research Center for Computers and Law. I: Information Privacy. Vol. Nr. 4. s Bilder av moderne teknologi i nyere, norsk litteratur. I: Profil. Vol. Nr. 3. s Inn i datasamfunnet [kronikk] Dagbladet. 8.juli 1980 Rettsinformasjon i Canada og USA : rapport fra en studiereise. [Oslo], Rådet for rettsinformasjon. 61 s Teknologi er kultur. I: Teknologi er kultur : seks debattinnlegg.oslo. Ingeniørforlaget. s Datasamfunnet, individuell frigjøring og økte valgmuligheter. I: Sinnets helse. Vol. 61. Nr. 2. s Maskinen med det vennlige ansiktet. I: Folkevett. Vol. Nr. 1. s , Personvern i datasamfunnet. I: Det store familieverket, Jus i hverdagen 2.T. E. Staff. Oslo. Arnkrone. s Vet vi egentlig hva "datasamfunnet" er? Handels- og sjøfartstidende. [ukjent dato] Allergi med døden til følge : en datakrim. I: Datatid. Vol. 4. Nr. 6. s. 30,33 Anmeldelse av Odd-Einar Christophersen og Arve Føyen "EDB-anskaffelser". I: Lov og rett. Vol. Nr. s Bak fjernsynsskjermen. I: "Kulturen lever" : utredning.[oslo]. Norges kunstnerråd. s. 5-7 EDB i forvaltningen. I: Polyteknisk revy. Vol. Nr. s EDB i forvaltningen. I: Juristkontakt. Vol. Nr. 1. s

3 "Edb-anskaffelser" (Anmeldelse av Odd-Einar Christophersen og Arve Føyen "EDB-anskaffelser") Aftenposten. 6.juli Konsekvenser av økt bruk av EDB i rettslige kommunikasjonsprosesser. I: Data. Vol. Nr. 7/8. s. 50 Kvartsbrikker. [Oslo], Gyldendal. 78 s. Utfordringa : ei bok om edb, individ og samfunn : nynorsk. Oslo, Gyldendal. 47 s. Utfordringen : en bok om edb, individ og samfunn : bokmål. Oslo, Gyldendal. 47 s. All verdens tekster kan samles i en sukkerbit. I: Datapraksis. Vol. Nr. 1. s Anmeldelse av Peter Seipel "Introduksjon til rättsinformatiken". I: Lov og rett. Vol. Nr. s Anmeldelse av Stein Bråten "Dialogens vilkår i datasamfunnet". I: Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. Nr. 6. s Bøker er data, biblioteker er databaser. I: Bok og bibliotek. Vol. 50. Nr. 8. s Diktning og data [kronikk] Dagbladet. 8.april Enn om vi kablet landet? I: Samtiden. Vol. 92. Nr. 5. s. 2-6 Forfatterens opphavsrett. I: Forfatteren. Vol. Nr. 3. s. 15 Future aspect of EDP. NOCUS proceedings: report from the international meeting in Amsterdam. s Informasjonsteknologies utfordring. I: Forfatteren og datamaskinen.oslo. Norsk faglitterær forfatterforening. s Information law : a brief introduction. I: Agora. Vol. Nr. 6. s Informasjonsteknologies utfordring. I: Rapport fra konferansen Morsmålsundervisning i mediesamfunnet.oslo. Landslaget for norskundervisning (LNU). 109 s. Regelanalytikere. I: Regelforenkling.R. Øvrelid. Oslo. Universitetsforlaget. s Boken er død! Leve boken! Oslo, Universitetsforlaget. 110 s. Boken er død! Leve boken! I: Arena. Vol. 7. Nr. 1. s Bruksutopier (anmeldelse av Kjell Hansteen "A-noria - B-noria") Dagbladet. 14.februar Den automatiske dommer. I: Nordisk DATAnytt. Vol. Nr. 1. s Dystopia now? [anmeldelse av D. Burnham "The rise of the Computer state"]. I: Information Age. Vol. 6. Nr. 3. s EDB: Skriftkulturens eksplosjonsmotor. I: Bokbladet. Vol. 26. Nr. 3. s , 57 Hvorfor en mikrodatamaskin? I: Bokspeilet. Vol. Nr. 4. s Internasjonal datatrafikk. I: Nordisk DATAnytt. Vol. Nr. 7. s Kommunikasjoner. I: Norsk puls.t. C. Lange and H. P. Smeby. Oslo. Universitetsforlaget. s

4 Mulighetenes skjerm : om videospill og hjemmedata-maskiner. I: Hva skjer foran skjermen?h. Andresen. Oslo. Cappelen. s Offentlighetsloven og edb-lagret materiale. I: Lov&Data. Vol. Nr. 1. s. 3 Overtro før og nå. I: Norsk puls.t. C. Lange and H. P. Smeby. Oslo. Universitetsforlaget. s. 49 Skriftkulturens eksplosjonsmotor. I: Datapraksis. Vol. Nr. 1. s Storebror slipper deg løs : karnevalisme. I: St. Hallvard. Vol. 62. Nr. 2. s. [158]-163 Vederlag er ikke avgift, butikktyveri er ikke reklame. I: Datatid. Vol. Nr. 8. s Åndsverk, opphavsrett og ny teknologi : et temahefte for skolen. Oslo, KOPINOR 15 s. Anmeldelse av G. Greisser et al. "Data protection in health information systems : where do we go?". I: International Digest of Health Legislation. Vol. 36. Nr. 1. s Arkitektkonkurranser - opphavsrett - nytterett. I: Arkitektnytt. Vol. Nr. 4. s EDB i offentlig forvaltning. I: Nytt fra Universitetet i Oslo. Vol. Nr. 16. s. 5 Ekspertsystemer : hva er det, og når har vi dem? I: Integrert edb i forvaltningen : SDS- konferansen.oslo. s En ny immaterialrett. I: Lov&Data. Vol. Nr. 2. s. 3 Etablering av et informasjonssystem for sakprosa. Oslo, Kopinor. Hva er Kopinor og Norwaco? I: Forfatteren. Vol. Nr. 3/4. s. 8-9 Increasing the value of literary works by technology. I: Newsletter of the European Writers Congress. Vol. Nr. 2. s. 4-8 Kontoret uten vegger. I: Handel/kontor. Vol. Nr. 6. s. 5 Kunst, kultur... og edb? I: Maskinen som forandrer verden.e. S. Andersen and T. Haug. NKI-forlaget. s Med kontoret i kofferten. I: Verk og virke. Vol. Nr. 3. s Revolusjonen såvidt begynt! I: Arbeidsgiveren. Vol. 63. Nr. 2. s Teknologivirkninger i samfunnet. I: Kunskabsformidling i.københavn Nordisk ministerråd. s To revolusjoner og en fremtid. I: Verk og virke. Vol. Nr. 3. s Bibliotekvederlagets histore : grove skiss av vederlagsstriden. I: Forfatteren. Vol. Nr. 3. s CLIRS - some first impressions. I: Computers and Law. Vol. Nr. 5. s. 5 Den elektroniske gjør-det-selv boken. I: Nopix. Vol. Nr. 2. s. 38 EDB : en ganske hverdagslig sak. I: Almanakk for Norge.Oslo. Almanakkforlaget. s

5 Et fremtidsbilde: Informasjonsnettet. I: Datapraksis. Vol. Nr. 1. s Hvadata? Oslo, Grøndahl. 155 s. Impact of developing information technology on data protection legislation. I: ICCP. Vol. 86. Nr. 5. Industriell opphavsrett. I: Juristkontakt. Vol. 20. Nr. 2. s Informasjonskrigen Adresseavisen. 9.september Kommunikasjoner. I: Telematikk. Vol. Nr. 1. s Mediasamfunnet. I: Husadvokaten.T. Bråthen. Oslo. Aschehoug. s Mennesket i dataalderen. I: Jus for hele familien.b. Arnkværn. Oslo. Gyldendal. s Nasjonalbiblioteket : et informasjonskraftverk. I: UB : Universitetsbiblioteket i ord og bilder.b. Norlin and B. Rugaas. Oslo. Universitetsforlaget. s Problemer omkring hel eller delvis gjengivelse av mønster fra sedler trykt i reklameøyemed. I: Nordisk sentralbankjuristmøte. Vol. Nr. 16 s. De juridiske institutter. I: Juristkontakt. Vol. 21. Nr. 7. s Den elektroniske jurist. I: Stud jur. Vol. Nr. 7. s Den magiske globusen. I: Alternativ. Vol. Nr. 2 s. 2-3 Den sorte sommeren. I: Pm. Vol. Nr. 1. s Diagnose: Exel I: Pm. Vol. Nr. 5. s Dommedagslitteratur. I: Samtiden. Vol. 96. Nr. 2. s EDB : en ganske hverdagslig sak. I: Kommuniké. Vol. Nr. 8. s EDB og etikk - før, nå og i fremtiden. I: Etikk for ledere : selvmotsigelse eller utfordring.h. Werring. Oslo. Godbok. s Elektroniske informasjonssystemer. I: A-moral magasinet. Vol. Nr. 1. s. 6-7 Elektroniske informasjonssystemer. I: NFF-nytt Vol. Nr. 4. s. 6-7 Elektroniske klipparkiv. I: Lov&Data. Vol. Nr. 10. s. 4 Gule som solen. I: Pm. Vol. Nr. 2. s Informasjonssamfunnet. I: Til framtida : en antologi : utgitt i anledning av Det norske Arbeiderpartis 100-års jubileum B. Bjørnsen, B. Calmeyer and Å. Kleveland. Oslo. Tiden. s Nightwaring Klassekampen. 14.april Om bastarder og databaser : en samtale med Henning Ve, systemsjef i Lovdata. I: ND-avisen. Vol. Nr. november. s. 4-5

6 Om slåmaskiner og edb : omtale av Jan Freese "Den maktfullkomliga oförmågan" Klassekampen. 11.august Parabol eller kabelnett? Aftenposten. 4.desember Representasjon av regler - og rettslige ekspertsystemer. I: KontakT-Blad. Vol. Nr. 1. s Telematikk og lovgivning. I: ODA : nyhetsbrev om datapolitikk og informasjonsteknologi i offentlig forvaltning. Vol. Nr. 2. s The Australia Card Klassekampen. 2.august 1988 Datamaskiner og hypermedia : informasjonssamfunnets kultur. I: Samtiden. Vol. 97. Nr. 6. s. [20] En teknologivisjon. I: Teknologi for fremtiden.r. Høyer. Oslo. Bedriftsøkonomenes forlag. s Foreword. I: Australasian computerised legal information handbook.g. W. Greenleaf, A. S. Mowbray and D. P. Lewis. Sydney. Butterworths. s. xi-xii 1988 Industriell opphavsrett : programvareindustriens rettslige plattform. I: NordData. Vol. 88. Nr. 3. s Ny mulighet for Nora! Klassekampen. 12.november 1988 Sikkert som data. J. Bing. Oslo. Universitetsforlaget. 159 s. Anmeldelse av Mads Bryde Andersen "Edb-ret for brugere". I: Juristen. Vol. Nr. 2. s Bolig og fremtiden. I: Arkitektur i Norge: årbok. Vol. Nr. s Computer technology and "industrial copyright". National symposium on patents and new technology. Computer technology and "industrial copyright". Regional forum on the impact of emerging technologies on the law of intellectual property for Asia and the Pacific. From videogames to hypermedia. I: Children's literature and the new media : 21st congress of the international board on books for young people.københavn. Selskabet for Børnelitteratur. s Innføring i opphavsrett - 1: Eneretten til eksemplarfremstilling. I: Ekko. Vol. Nr. 2. s. 1, 4 Kunnskapsbaserte metoder for tekstsøking. I: Det første nordiske juridiske bibliotekmøte, Oslo, juni : seminarrapport : den juridiske litteratur og dokumentproduksjon : rettsdatabaser, litteraturdatabaser H. Kongshavn and A.-M. Tronslin. Oslo. Det juridiske fakultetsbibliotek. s Look and feel the Norwegian way. I: Software protection. Vol. Nr. 7. s. 1-4 Lys i elektronisk tunnel. I: Datatid. Vol. 11. Nr. 11. s. 98, 100, 102 Om mennesker og maskiner. I: Realfag : fagartikler - bøker - programvare.oslo. Gyldendal. s. 7 Om å forandre verden. I: Verk og virke. Vol. Nr. 5. s Omtale av Cecilia Magnusson og Peter Wahlgren (red.) "Datorer och Juridik : 15 rättsinformatikere om metoder, kvalité och konsekvenser". I: Juridisk tidskrift. Vol. Nr. 2/3. s Anmeldelse av Peter Blume "Fra tale til data". I: Ugeskrift for retsvæsen. Vol. Nr. s

7 1990 Datakvalitet i offentlige registre. I: Dette mener NR. Vol. Nr. s Det maltesiske dilemma. I: Under dusken. Vol. Nr. 1. s Er industripolitikk også kulturpolitikk? Aftenposten. 26.mars 1990 Et tenkt forsvar for en ren opphavsrettsorganisasjon. I: Forfatteren. Vol. Nr. 5. s The first twenty years : Norwegian Research Center for Computers and Law. I: Computers and Law. Vol. Nr. 5. s Norge : et kommunikasjonslaboratorium. I: Datatid. Vol. 12. Nr. 5. s , Sekundære rettigheter og sekundær bruk av skjønnlitterære verk. I: Forfatteren. Vol. Nr. 1. s. 4-7 Anmeldelse av Mads Bryde Andersen "Edb og ansvar". I: Lov og rett. Vol. Nr. 4. s Det sønderrevne mennesket : artikkel om Alan Turing i programheftet for "Breaking the code" [teaterstykke] Black Box, I: Vol. Nr. Det usynlige bibliotek. I: Offentlig informasjon fra folkebiblioteket : ideer og eksempler.o. Letnes and Ø. Frisvold. Oslo. Biblioteksentralen. s Direktiv om rettslig beskyttelse av IC-kretsmønstre (Halvlederprodukters topografi). I: IT elektronikkindustriens håndbok om ef. Vol. Nr. 1. s Direktiver fra De europeiske fellesskaper. I: Lov&Data. Vol. Nr. 25. s. 6 Informasjonsfrihet og elektroniske fora. I: Akademisk kvartal. Vol. Nr. 1. s. 4-7 The informatics of public administration : a proposed master s degree in Norway. I: Informatization and the public sector. Vol. Nr. 1. s Kvitt eller dobbelt? : et spill om barns fremtid og informasjonsteknologi. I: Data i skolen. Vol. Nr. 1. s Mellom Alexandria og Utopia. I: Fast følge : festskrift til Else Granheim.M. Bødtker, L. Byberg and J. O. Gatland. Oslo. Statens bibliotektilsyn. s Modeller av skjønn. I: Datatid. Vol. Nr. 5. s. 143 Nordisk samarbeid mellom retsinformatiske studenter. I: Retsinformatik i Norden. Vol. Nr. 1. s. 9 Personregisterlov og forfattervirksomhet. I: Forfatteren. Vol. Nr. 1. s. 12 Språk og informasjonstjenester. I: Kulturens dekningsbidrag : om internasjonalisering og kulturkunnskap.m. Åstvedt and H. Andersen. Oslo. Cappelen. s Bedre struktur i lovverket. I: Lov&Data. Vol. Nr. 33. s Den kongeblå skjermen. I: Omstilling med IT.K. Thorsen and V. Keul. Oslo. NKS-forlaget. s Det sønderrevne mennesket I: Compaq magasinet. Vol. Nr. 2. s Erfaringer med personregisterloven. I: Lov&Data. Vol. Nr. 31. s. 4

8 1992 Personvernet i fare. I: Sosial trygd. Vol. Nr. 9. s Review of Kevin D. Ashley "Modelling legal argument : reasoning with cases and hypotheticals. I: Artificial intelligence and law. Vol. Nr. 1. s Anmeldelse av Mads Bryde Andersen " Lærebog i Edb-ret" og "Edb-ret : lovgivning - retsafgørelser - kontrakter". I: Lov og rett. Vol. Nr. 4. s Cecilia Magnusson Sjöberg, Rättsautomation : särskilt om statsförvaltningens datorisering [bokanmeldelse]. I: Juridisk tidskrift. Vol. Nr. 4. s Det kybernetiske landskaps ikonografi. I: Fra Babbage til Pentium : en datahistoriebok.oslo. IDG Communications Norge. s Det virtuelle bibliotek. I: Bok og bibliotek. Vol. 60. Nr. 7. s En datamaskin kan ikke velge en datamaskin for deg. I: Scientia et potentia humana in ipsum coincidunt : I kunnskap er det makt.oslo. Kontor og datateknisk landsforening. s Forskning for fellesskapet. I: Forskningspolitikk. Vol. Nr. 2. s. 6-7 Informasjon er blitt handelsvare Stavanger Aftenblad, Adresseavisen, Bergens Tidende. 16. januar Innkjøpsordningen finansierer Brageprisen. I: Forfatteren. Vol. Nr. 4. s. 44 Manglende datasikkerhet : en formildende omstendighet. I: Datasikkerhet. Vol. Nr. Desember. s. 8-9 Manglende datasikkerhet som en formildende omstendighet. I: Observasjonsposten. Vol. Nr. 7. s. 4 Matpakke og notatblokkmaskin. I: Stud jur. Vol. Nr. 2. s Menneskers verk : om åndsverk, opphavsrett og kopiering. Oslo, Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet/kopinor. Midnattssol over kybernetisk landskap. I: IT neste ti.p. Gottschalk. Oslo. Ad Notam Gyldendal. s The Norwegian Research center for computers and law : research issues and organisational outline. I: Proceedings : CALI/LEAP Conference for law school computing professionals.chicago. s Struktur og kodefikasjoner. I: Juristkontakt. Vol. Nr. 2. s. 2-4 Tanketyven. Oslo, Kopinor. 8 s. Velkommen til virkeligheten (virtuell). I: Tekno. Vol. Nr. 1. s. 4-7 Ytringsfrihet og "Tasken-Spillere" Stavanger Aftenblad, Adresseavisen, Bergens Tidende. 27.februar [Forfatter og konsulent til enkelte innførsler]. I: Slik gjøres det.oslo. Det beste. 479 s Det virtuelle bibliotek : et sted i det kybernetiske landskap. I: Bok og bibliotek. Vol. 61. Nr. 4. s Dobbeltgjengere. I: Samtiden. Vol Nr. 2 s

9 Eksemplets makt. I: Kulturnytt. Vol. 16. Nr. 1. s Enn om vi møblerte Norge? I: Råd for uråd : Norsk kulturråd gjennom 30 år.h. Bertelsen. Oslo. Grøndahl Dreyer. s Fra skjermbrett til skjerm : litterære forestillinger om fremtidens media. I: Norsk medietidsskrift. Vol. Nr. 2. s Innledning: Kvalifisering av videogram distribuert gjennom telenettet på forespørsel - er det en form for kringkasting? I: Videogram på forespørsel.b. Jacobsen. Oslo. Tano. s Kunsten og kulturens egenverdi. I: Årsmelding - Norsk kulturråd.s Kyberpønkerens strømkretser. I: Hugin - studentavisa for Rogaland. Vol. Nr. 2. s Regulations - map or mould : the need of the legislator for information on the industry and the need of the industry for regulatory information. I: The oil industry and the challenge of records management.h. Ø. Næss. Stavanger. s Telenetum admitti ergo sum : anmeldelse av Terje Rasmussen og Morten Søby (red) "Kulturens digitale felt". I: Apollon. Vol. Nr. 2. s Det gjennomkontrollerte samfunn : et moderne utopia Morgenbladet februar Dine rettigheter. J. Bing. [Oslo]. Det Beste. 608 s. Elektronisk kopiering i bibliotek. I: Synopsis. Vol. 26. Nr. 6. s , 346 En labyrint av glansede forsider. I: Bladkatalogen. Vol. Nr. s. 8-9 Et moderne Utopia. I: Lov&Data. Vol. Nr. 42. s. 12 Gammel jus for nytt land : eksempler på reguleringen av det kybernetiske landskap. I: Jus't : tidsskrift for jusstudentene i Tromsø. Vol. Nr. 2. s. 6-8 Hva skjer med rettigheter i den digitale verden. I: Norsk fotografisk tidsskrift. Vol. Nr. September. s Kast lenkene av papir... I: Fra Kardemomme by til Cyberspace : arbeidslivets utfordringer og muligheter i informasjonssamfunnet : essaysamling utgitt til Norges tekniske vitenskapsakademis 40 års jubileum J. Moe. Trondheim. Norges tekniske vitenskapsakademi. s Kulturrådet : tradisjon og fornyelse. I: Kulturnytt. Vol. 17. Nr. 1. s Mormoren med de hundre tusen ungene. I: Kulturnytt. Vol. 17. Nr. 1. s Multimedia. I: Opphavsrett, elektronisk kopiering og fjernundervisning.m. Hagedal. Tromsø SOFF. s Pris på informasjon Morgenbladet. 5.mai Rettsliggjøring av standarder. I: Testing. Vol. Nr. 3. s. 8-9 A symbolic and connectionist approach to legal information retrieval - Rose,DE. I: Information Processing & Management. Vol. Nr. 6. s Teknologi og jus : en historie om utfordringer og svar. I: Under dusken. Vol. Nr. 9. s. 4, 19 Tradisjon og fornyelse. I: Kulturnytt. Vol. Nr. 1. s

10 Trenger vi en garanti mot usikkerhet i vår framtid? I: Testing. Vol. Nr. 2. s Trevde år... og videre frem. I: Norsk kulturråds årsmelding 1994.s. 1-2 Bibliotekenes rolle i et opphavsrettslig perspektiv. I: Nytt om data i utbildningen : utbildning, it och upphovsrätt. Vol. Nr. s Da biblioteket i Alexandria brant... I: Bokforum. Vol. Nr. 1. s. 2 De gode hensikters tyranni : personvern, storebror og tommeliten. I: DataTeam info. Vol. Nr. 3. s Den medisinske mytologi. I: Tidsskriftet sykepleien. Vol. 84. Nr. 18. s. 19 Det tomme lerrets magi - forord. I: Kunsttimen : en evaluering.oslo. Kunst i skolen. Det tomme lerrets magi - forord. I: Kunsttimen : tretrinns kunstformidling.k. Blomstrøm. Oslo. s. 2 Fotokopiering. I: Nytt om data i utbildningen : utbildning, it och upphovsrätt. Vol. Nr. s Fra kirkebakken til Lovdata Dagbladet. 5.juli Gjenbruk av Norsk rikskringkastings arkivmateriale. Oslo, Norsk kulturråd. 11 s. Informasjonsteknologi og nye medier i den offentlige informasjons tjeneste. I: Informasjonsteknologi og nye medier i den offentlige informasjonens tjeneste : innlegg og kommentarer.oslo. Norges forskningsråd. s Internet. I: Nytt om data i utbildningen : utbildning, it och upphovsrätt. Vol. Nr. s Internett og diskusjonen om opphavsrettigheter Aftenposten. 27.september Kast lenkene av papir... I: Den burtkomne faderen : konstekstuell teologi mellom problematiske forbilder og ny livserfaring.oslo. Det teologiske fakultet. s Mennesket i informasjonssamfunnet. I: Jus i hverdagen.b. Arnkværn. Oslo. Gyldendal. s Multimedia. I: Nytt om data i utbildningen : utbildning, it och upphovsrätt. Vol. Nr. s Multimediaproduksjon. I: Nytt om data i utbildningen : utbildning, it och upphovsrätt.københavn. Nordisk ministerråd. s Når lillebror sladrer til storebror Bergens tidende. 12.februar Rettighetsadministrasjon. I: Nytt om data i utbildningen : utbildning, it och upphovsrätt. Vol. Nr. s Skatt og kunst. I: Kunstnernes skatte- og trygdeforhold.e. Harboe. Oslo. Norsk kulturråd. s. 3- Video. I: Nytt om data i utbildningen : utbildning, it och upphovsrätt. Vol. Nr. s Availability and copyright. I: Libraries and society : Proceedings of the II Nordic-Baltic Meeting of Librarians.E. Banionyte. Vilnius. s Avisritualer. I: Avisene i en ny medietid.oslo. Norske avisers landsforening. s

11 Demokratisk sprengstoff. I: Studienytt. Vol. Nr. 3. s Informasjonssamfunnets utfordringer - noen visjoner om enkeltmenneskets vilkår. I: Pedagogikens framtid i informationssamhället.københavn. Nordisk ministerråd. s Informasjonsteknologiens inntogsmarsj : anmeldelse av Terje Rasmussen () "Moderne maskiner". I: Norsk medietidsskrift. Vol. Nr. 1. s IT-samhället : tillgänglighet, upphovsrätt och offentlighet. I: Mellan självförtroande och osäkerhet.c. Friborg. København. Nordisk råd. s Lex futurum : review of Richard Susskind "The future of law". I: International Journal of Law and Information Technology. Vol. Nr. 1. s Skolens oppgaver i informasjonsteknologiens tidsalder. I: Pedagogikk og teknologi - nye utfordringer : foredrag fra den 24.NFPF-kongressen på Lillehammer.Y. Nordkvelle and e. al. Lillehammer. Høgskolen i Lillehammer. s Verden er så stor, så stor... I: PC World Norge. Vol. Nr. 3. s Entusiasmens bauta : forord. I: Årsmelding - Norsk kulturråd Oslo. Norsk kulturråd. s Handel och information över nettet. I: Medborgaren och rättsinformationen : rapport från Det fjärde nordiska juridiska biblioteksmötet, Stockholm september 1997.Stockholm. Riksdagsbiblioteket. s "Ja, litteratur er også en forvaltningssak" Aftenposten 1998 Landskap med tegn : en liten bok om informasjonsteknologi og informasjonspolitikk. Oslo, Pax Forlag. 109 s Vårt elektroniske verdenshav : det gode ikke-stedet. I: Prosa. Vol. Nr. 4. s Bilder av virkeligheten Aftenposten. 10.oktober Bondevett rimer på Internett Avis august Den rasende Roland Avis desember Den siste vilje. I: Juristkontakt. Vol. 33. Nr. 9/10. s Dobbeltblink for fremtiden. I: Natur & vitenskap. Vol. Nr. 2. s. 82 eboken er her! Avis april Flyvetanker om konvergens Avis 1. The future : life long learning or functional illiteracy. I: The art of the impossible? : mulitlingualism and access to cyberspace.oslo. The norwegian national commission for UNESCO. s Grenseløs handel Dagens næringsliv. 18. og 19. desember Haren og skilpadden. I: Årsmelding 1998 : Norsk kulturråd.s. 6-7 Himmelens jukeboks Avis november

12 I skuddet Avis oktober Inn i et nytt årtusen. I: Århundrets Hvem-Hva-Hvor.V. Rogne and e. al. Oslo. Schibsted. s Lesepenn med ordbøker Avis 1. 1.juni Lex Informatica. I: Visuelt. Vol. Nr. s. 25 Lex Informatica Dagens næringsliv. 20. og 21.november Redaktøransvar på Internett Avis oktober Reise pr faks Avis 1. 5.mai Settopp? Nettopp? Avis juni Sympatiske dataskurker. I: Computerworld. Vol. 17. Nr. 23. s.10 Dagens næringsliv ADR - Alternative Dispute Resolution. I: Business Standard. Vol. Nr. 4. s. 48 Akademiske forfatteres rettigheter til egne verk. I: Opphavsrett : et notat fra et utvalg i Forskerforbundet.Oslo. Forskerforbundet. 16 s. Automatisk oversettelse Avis 1. 9.februar Avgift på lagringsmedia. I: PC world Norge. Vol. Nr. 13. s Bilen som sluttbrukerutstyr Avis 1. 6.september Boken er død! Leve boken! Dagens næringsliv. 22. og 23.juli Da boken ble til Avis oktober De usynlige eksemplarene. I: PC world Norge. Vol. Nr. 7. s Den analytiske maskin Avis 1. 4.oktober Den levende beretningen Dagens næringsliv. 19. og 20.august Den myke maskinen Dagens næringsliv. 25. og 26.mars Elektronisk livvest Avis mai Elektroniske spor Avis februar epapir Avis desember Fagre nye media Aftenposten. 29.februar Forord. I: Personopplysningsloven : en håndbok.l. M. Coll and C. A. Lenth. Oslo. Kommuneforlaget. s. 3-6 Fra ATK til ATM : fra trafikk- til menneskekontroll. I: PC world Norge. Vol. Nr. 2. s

13 Fra kanal til collage Dagens næringsliv. 16. og 17. september Hotellkonkurranser Avis juni Hva er kunst? Dagens næringsliv. 2. og 3. desember Hvorfor Napster er et problem. I: PC world Norge. Vol. Nr. 9. s Informasjon Dagens næringsliv. 29.april og 1.mai Internett som menneskerett. I: PC world Norge. Vol. Nr. 11 s Klubben Dumas Avis april Krøllalfa Avis november Kulturpolitikk? Dagens næringsliv. 24. og 25.juni Lex informatica. I: Lov&Data. Vol. Nr. 61. s. 1 Lovlig på nett Dagens næringsliv. 29. og 30. januar Lovvalg og Internett. I: PC world Norge. Vol. Nr. 5. s Nordisk kultur i møte med fremtiden. I: Nordisk værdigrundlag og nordisk identitet : Nordisk ministerkonference august.V. Cranfield and e. al. København. Nordisk ministerråd. s Om hav og fisk Avis januar Om å "bryte en beskyttelse-". I: PC world Norge. Vol. Nr. 3. s Om å tegne barter på Mona Lisa : forord. I: Blikk for bilder : formidling av billedkunst til barn og unge.g. Danbolt. Oslo. Norsk kulturråd. Personopplysningsloven Dagens næringsliv. 26. og 27.februar Redd skogen, bort med avisen Avis januar Rom med utsikt Avis mars Sagaen om Shef! Avis september Sensorene kommer! Avis 1. 1.november Starck! Avis august Storemor ser deg Avis 1. 5.april Takk, unnskyld og hjelp Avis mai Verdens hukommelse Dagens næringsliv. 4. og 5. november Ytringsfrihet og internet Dagens næringsliv. 27. og 28.mai

14 Ytringsfrihet og opphavsrett : ytringsfrihet som forutsetning for kunstnerisk utfoldelse. I: Kunsten å rulle en stein : Norsk kunstnerråd O. S. Bjørlykke and m.fl. Oslo. Forlaget Bonytt. s Bare et nummer... Dagens Næringsliv desember Brøyte seg e-rydning. I: PC world Norge. Vol. Nr. 2. s Da juristene ble datapionerer : Lovdata 20 år. I: PC world Norge. Vol. Nr. 10. s Den første trykte boken Dagens Næringsliv juli Den levende Frankenstein Dagens Næringsliv november Det nye opphavsdirektivet. I: PC world Norge. Vol. Nr. 8. s Det nye opphavsrettsdirektivet. I: PC World Norge. Vol. Nr. 8. s Digitale objekter. I: Industry Standard. Vol. Nr. Elektronisk domstol Dagens Næringsliv mai Elementært, min kjære Topshe Avis 1. 2.mai En milepæl for opphavsretten Dagens Næringsliv april Et alvorlig tellerskritt Avis mars Fantasimuseet Dagens Næringsliv mars Flott høst Dagens Næringsliv september Flyterminalløp Avis 1. 5.september Garborg og fremtiden Avis januar Gjenoppdagelse av perspektivet Aftenposten. 13.oktober Hjelmkrabber og kyborger. I: PC world Norge. Vol. Nr. 6. s Hverdagsdramaturgi Avis april Hvordan kan en kunstpolitikk se ut? I: Kunst, kvalitet og politikk : rapport fra Norsk kulturråds årskonferanse.c. Lund, P. Mangset and A. Aamodt. Oslo. Norsk kulturråd. s Intellectual property in the 'new' music industry. I: Ready to make money on the Net.s. 6-7 Intelligent støv Avis 1. 3.januar Kodeknekkerne ved Station X Dagens Næringsliv. 3.juli Kom her skal du se, bestefar. I: Horisont. Vol. Nr. 3. s Koselig norsk Avis februar

15 Krim på datamaskiner Dagens Næringsliv oktober Kyborger Avis november Lille speil på veggen der. I: PC world Norge. Vol. Nr. 12. s. 12 Lov og rett på internett. I: Hvem, hva, hvor.oslo. Schibsted. s Metainformasjon og internett. I: Magma. Vol. 4. Nr. 3. s. [19]-30 Moderne og blåøyd Avis juni Moderne røverspråk Dagens Næringsliv mars Nettsider og opphavsrett. I: Optikeren. Vol. Nr. 7. s Noen som passer for deg Avis oktober Om å lese bruksanvisninger Avis 1. 3.oktober Pese og andre jubileum Avis august Plakatpoesi Avis november POL skal beskytte oss Dagens Næringsliv. 1.februar Redaktøransvar for Internettet? I: PC world Norge. Vol. Nr. 4. s Rom til å tenke med Avis januar Skyld på telefonen! Skyld på ITK! I: Mangfold : lesestykker for framtida.k. Andersen. Oslo. Gyldendal. s Spådomsrekord? Avis september Svømmende husdyr - havets gull. I: Investor. Vol. Nr. 3. s. 6 Takk! I: Årsmelding : Norsk kulturråd.s. 6 Titt deg! Avis februar Trollmannen fra Jordsjø Avis mars Våre mange språk Avis desember Øye, øre, hånd... Avis mars Alfakrøll og leirkrukker. I: PC World Norge. Vol. Nr. 7. s. 10 Det skjeve tårn i PISA? I: Bok og samfunn. Vol Nr. 1. s. 9 Elektronisk pikkolo. I: PC world Norge. Vol. Nr. 11. s. 10 Et skip med sjel. I: Impuls : Tidsskrift for psykologi. Vol. 56. Nr. 1. s

16 forskning.no - til tilgjengelighetens pris. I: Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning. Vol. Nr. Fremtidens ikonografi. I: Pedagogisk profil. Vol. 8. Nr. 1. s Hjemmekino og bortefjernsyn Dagens Næringsliv august Idéens skål! I: I begynnelsen var idéen : Styrbjørn årsrapport.oslo. Juridiske oppfinnelser Dagens Næringsliv april Katzenjammer Kids Dagens Næringsliv januar Konvergensens museum Dagens Næringsliv oktober Kunstig intelligens : de vennlige maskinene. Oslo, Kreab. Kybernetikk og datakrim. I: PC world Norge. Vol. Nr. 3. Materialsamling om "infomediarett" i bokform : anmeldelse. I: Juristkontakt. Vol. 36. Nr. 6. s Moderne fingeravtrykk Dagens Næringsliv. 18.juni Nettets lover Dagens Næringsliv februar Personvern. I: Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning. Vol. Nr. Publicatio legis Dagens Næringsliv. Rooms for thought. I: The new Bibliotheca Alexandrina.U. Grønvold. Oslo. The Norwegian Museum for Architecture. s Saken om de usynlige kopiene. I: Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning. Vol. Nr. SARA og rettslige vurderinger. I: Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning. Vol. Nr. Selfangst og e-handel. I: PC World Norge. Vol. Nr. 5. s. 12 Selvstendighet på spill, eller storm i en Østersjø. I: PC world Norge. Vol. Nr. 1. s. 12 Smilets interiør. I: Angell.L. Granlund and e. al. Oslo. Gyldendal. s Speilbilder av speilbildene Dagens Næringsliv september Våtvare og digitale kopier. I: PC world Norge. Vol. Nr. 8. s Alais! I: 10.Trondheim gruppe. Vol. Nr. s Alais! I: Trønderspeideren. Vol. Nr. 5. s Brevbrudd, data og DVD. I: Lov&Data. Vol. Nr. 73. s Dataprogram - vare eller tjeneste. I: PC world Norge. Vol. Nr. 10.

17 2003 Deposit, Copyright and the Notion of a 'Document'. I: Alexandria. Vol. 15. Nr. 3. s Lille speil på veggen der. I: PC world Norge. Vol. Nr Lovely Rita, Meter Maid. I: Business Standard. Vol. Nr "Metatagger og 'mellommmenn'". I: PC world Norge. Vol. Nr. 2. s Romingeniøren. I: Ingeniør Knut Berg på eventyr. Vol. Nr Tiårsjubileum for <IMG>. I: PC world Norge. Vol. Nr Agenter : nettets urinnvånere. I: MorgenDagen : onsdag 1. mars 2034 uke 11 årgang 30.Mediebedriftenes landsforening Baccalà mantecato. I: Horisont : næringspolitisk skriftserie. Vol. Nr. 4. s Boken i Internettets tidsalder. I: Lysten og hemmeligheten.t. Bjorli and G. Guttormsgaard. Oslo. Pax Forlag. s Den elektroniske titteren. I: TDC Business. Vol. Nr. s Har du forsøkt å avlytte et ark papir? I: MorgenDagen : onsdag 1. mars 2034 uke 11 årgang 30.Mediebedriftenes landsforening People and paper. I: MorgenDagen : onsdag 1. mars 2034 uke 11 årgang 30.Mediebedriftenes landsforening Saken om Bodil L. I: Multimedia! : et magasin fra PC World Norge. Vol. Nr. 8. s. 10 Anmeldelse [av Fragmenter til en lærebok i opphavsrett / Ole-Andreas Rognstad i samarbeid med Birger Stuevold Lassen]. I: Lov og rett. Vol. 44. Nr. 4. s Biometri : Fingeravtrykk og Pudd nhead Wilson. I: Lov&Data. Vol. Nr. 83. s. 1 Daktyloskopi. I: Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. Nr. s "En svart boks av speil". I: Skattebetaleren. Vol. Nr. s. 39 Endringer i åndsverksloven. I: Lov&Data. Vol. Nr. 83. s. 4 Enquire Within Upon Everything. I: Lov&Data. Vol. Nr. 84. s. 34 "Forbud mot tilskyndelse til selvdrap: en kommentar". I: Suicidologi. Vol. Nr. 2. s. 19 Hva kan vi lære av 1890? I: PC world Norge. Vol. Nr. 79. s. 10 Intelligent støv. I: Begeistring! Vol. Nr. 1. s. 9 Kapteinens jul : en mediehistorisk julefortelling. I: Lov&Data. Vol. Nr. 84. s. 12 Jules Verne : Klarsynt - og pinlig nøyaktig med detaljer Aftenposten. 2. april Legemet som data. I: Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. Nr. 8. s. 1128

18 "MP3-loven". I: Lov&Data. Vol. Nr. 82. s. 18 The National Library - A Love Affair. I: Knowledge and culture : Norwegian libraries in perspective.l. Egeland and e. al. Oslo. The National Library of Norway, ABM utvikling. s The Norwegian National Library: Poised on the Threshold of the Twenty-First Century. I: Alexandria. Vol. 17. Nr. 3. s Striden om MP3-loven. I: PC World Norge. Vol. Nr. Sykehuset, min venn. I: Tidsskriftet sykepleien. Vol. Nr. s Banna Bein: Fakta fra Verden. I: 125 Fakta fra Verden. Vol. Nr. s. 4-6 De usynlige eksemplarene. I: Lov&Data. Vol. Nr. 87. s. 12 Det stjerner er laget av. I: Tidsskriftet sykepleien. Vol. Nr. s. 6-7 "Do-do-dog "Do-do-Dodgson". I: Illustrerte klassikere. Vol. Nr. 2. s Fra IRI til SERI. I: Lov&Data. Vol. Nr. 87. s. 22 Historisk søking. I: Lov&Data. Vol. Nr. 86. s. 14 Ikke anonym på Internett? I: PC world Norge. Vol. Nr. 9. s. 8 Kong David, folketellinger og personvern. I: Lov&Data. Vol. Nr. 88. s. 31 Logikk, jus og bordskikk. I: Lov&Data. Vol. Nr. s Noen ganske små juridiske jubileer. I: PC world Norge. Vol. Nr. 1. s. 8 Om noen av rettsinformasjonens helter - og juridiske bibliotek. I: På rett hylle i 50 år. Det juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo K. Danbolt, A.-M. Tronslin and H. Westbye. Oslo. Det juridiske fakultetsbibliotek. s Om å holde elefanter på avstand. I: Personvernveiledning: Risikostyring og revisjon.l. E. Fjørtoft. Norges Interne Revisorers Forening. 5 s. Overvåking. I: Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. Nr. s "... snorkningen i bakgrunnen...": Fra leirtavler til skjerm. I: Tobias. Vol. Nr. 1. s Trafikkdata mot terrorisme. I: PC world Norge. Vol. Nr. 5. s. 10 Vampyrers personvern. I: Lov&Data. Vol. Nr. 86. s Vampyrers rettsvern. I: Lov&Data. Vol. Nr. 86. s. 14 Verdens første "bug". I: Lov&Data. Vol. Nr. 86. s år med SPAM. I: Lov&Data. Vol. Nr. 90. s. 11 Copyrights in a Time of Upheaval. I: NB21. Vol. 1. Nr. s

19 Fildeling på norsk. I: NOPA. Vol. Nr. s "Flere oppslag". I: Jusleksikon.J. Gisle. Oslo. Kunnskapsforlaget. "Hvo, som krænker Privatlivets Fred...". I: Lov&Data. Vol. Nr. 91. s. 12 Innkjøpsordningen for ny, norsk skjønnlitteratur - en rettslig innføring. I: Lidvin - rett og slett.t. Ueland and G. Arnestad. Førde. Selja forlag. s "Kunnskap", "Spillet på skjermen". I: Ord for alt 6.T. Eide and T. W. Tørjesen. Oslo. Cappelen. Kunnskapens vilkår : Akademikernes 10-årsjubileum J. Bing. [Oslo]. Akademikerne. 81 s. [Innledning]. I: Mms Tv.E. Lentz. [Oslo]. Multi Press. Myten om Warren og Brandeis. I: Lov&Data. Vol. Nr. 89. s. 18 Natilus x 4. I: Julehefte for store og små.flux forlag. Også for en jurist er i dag i går i morgen. I: PC world Norge. Vol. Nr. s. 10 Opphavsrett i en brytningstid. I: NB21. Vol. Nr. 1. s Romingeniøren. I: Ingeniør Knut Berg på eventyr. Vol. Nr Biblioteklån og personvern: Historien bak en forskriftsbestemmelse I: Lov&Data. Vol. Nr. 94. s Cheshire-katten. I: Flux julehefte. Vol. Nr. s Hullkort og folketelling. I: Lov&Data. Vol. Nr. 95. s JURIS: Hvordan et rettslig informasjonssystem ble borte. I: Lov&Data. Vol. Nr. 96. s Overvåking for et trygt samfunn. I: Samfunnssikkerhet. Vol. Nr. s Utskrifter fra Internettet - forholdet til åndsverkloven I: Lov&Data. Vol. Nr. 93. s Biblioteklån og personvern: Historien bak en forskriftsbestemmelse. I: Bok og bibliotek. Vol. 76. Nr. 1. s Den blinde juristen. I: Bare røre, ikke se : om Louis Braille, språk og skrift.m. Køber and K. Rudjord. Oslo. Akademisk Publisering. s Does a library need a building. I: Scandinavian Public Library Quarterly. Vol. Nr. 2. s Fremtiden på spill. I: Barn.R. Hjermann and K. Haanes. Oslo. Universitetsforlaget. s The heroes of the information age. I: Scandinavian Public Library Quarterly. Vol. Nr. 3. s Ms Eloise ReQua and the communication of literature. I: Scandinavian Public Library Quarterly. Vol. Nr. 4. s Personvern, ytringsfrihet og IP-adresser. I: Lov&Data. Vol. Nr. 98. s A sugar cube. I: Scandinavian Public Library Quarterly. Vol. Nr. 1. s

20 2010 "Enn om vi kablet landet? Internettet blir til.". I: P2-Akademiet.Oslo. Transit. s Forord. I: Rettsvitenskapelig forskning om samfunnssikkerhet og risiko : en kunnskapsoversikt Oslo. Norges forskningsråd Prins Albert v Strange. I: Lov & Data : Tidsskrift for Rettsinformatikk. Vol. Nr Reiserapport: 40 år siden Europarådets første kurs i rettsinformatikk. I: Lov & Data : Tidsskrift for Rettsinformatikk. Vol. Nr Respiratordrømmer. I: Tidsskrift for den norske legeforening. Vol. Nr. 24. s Edward Humphreys: Programformat och medier i konvergens. Formathandel, juridiskt skydd och branchpraxis. Stiftelsen etermedierna i Sverige, NORDICOM, Göteborg s. [bokanmeldelse]. I: Tidsskrift for rettsvitenskap. Vol. Nr Bibliotekvederlaget. I: Bibliotekforum. Vol. 38. Nr Festen over for Giske. I: Abm. Vol. 2. Nr. 2. s Biblioteket. I: Bok og bibliotek. Vol. 55. Nr. 1/2. s Etikk i næringslivet. [Oslo], Hjemmets bokforlag. 163 s Til minne: Knut S. Selmer. I: Lov&Data. Vol. Nr. 98. s Tekstsøking og biblioteksystemer. I: Synopsis. Vol. Nr. s Moderne kommunikasjonsmidler i medisinen. I: Kunnskap er makt - og bør deles med andre : festskrift til Ole K. Harlems 70-årsdag.P. Fugelli and M. Nylenna. Oslo. Universitetsforlaget. s Det maltesiske dilemmaet. I: Mål og makt. Vol. 19. Nr. 1. s Østfold fylkeskommune i samarbeid med Den norske opera, Det norske blåseensemble og Halden kommune presenterer: Aurora. [Halden], Østfold fylkeskommune. [8] s. Video? Oslo, Kunstnerrådet. 47 s. Kunst, samfunn, forandring. Oslo, Kunsterrådet. 61 s Omstilling med IT. [Oslo], NKS-forlaget. 234 s To mistenkelige personer. I: Ved redaktør forstås...: redaktørinstituttets status 1998.S. Finslo. Oslo. Norsk redaktørforening. s IT-boken /. Oslo, Freebook. 154 s. Axion - information technology and law : a compilation. Oslo, Norwegian Research Center for Computers and Law.

JON BING RETTSLIGE KONSEKVENSER AV DIGITALISERING: RETTIGHETS- ADMINISTRASJON OG REDAKTØRANSVAR I DIGITALE NETT. Teresa (115) TANO

JON BING RETTSLIGE KONSEKVENSER AV DIGITALISERING: RETTIGHETS- ADMINISTRASJON OG REDAKTØRANSVAR I DIGITALE NETT. Teresa (115) TANO JON BING RETTSLIGE KONSEKVENSER AV DIGITALISERING: RETTIGHETS- ADMINISTRASJON OG REDAKTØRANSVAR I DIGITALE NETT Teresa (115) TANO Hovedkontor: Rosenholmvn. 25. 1410 Kolbotn, tlf. (66) 99 80 00 Bergen:

Detaljer

Jon Bing. Internettet

Jon Bing. Internettet Jon Bing Internettet Internettet Av professor dr. juris Jon Bing, Norge 1. Internettet - bakgrunn og utvikling 1.1 I skyggen av den kalde krigen I løpet av 1950- og 60-årene var verden dominert av den

Detaljer

Integritetsvern på Internett spredning av opplysninger om eget og andres liv

Integritetsvern på Internett spredning av opplysninger om eget og andres liv Integritetsvern på Internett spredning av opplysninger om eget og andres liv Førsteamanuensis Ragna Arli, Norge Internett er ikke lenger noe nytt. Det er på tide å anerkjenne at nettet har gitt grunnlag

Detaljer

Mangfoldig kompetanse i NBFs Hovedstyre

Mangfoldig kompetanse i NBFs Hovedstyre 37. årgang 3 2012 Mangfoldig kompetanse i NBFs Hovedstyre side 16 og 17 Ingeborg Rygh Hjorthen valgt til ny NBF leder Glimt fra Stavanger Små- månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm SmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmånyttSmåny

Detaljer

«Vidunderlige nye verden»

«Vidunderlige nye verden» Janne Merete Balsvik «Vidunderlige nye verden» Bibliotekets utfordringer i en digital samtid Masteroppgave i Studier av Kunnskap, Teknologi og Samfunn (STS) Veiledere: Stig Kvaal og Per Østby Senter for

Detaljer

Jon Bing SKJØNNLITTERÆR PRODUKSJON

Jon Bing SKJØNNLITTERÆR PRODUKSJON 39 Jon Bing SKJØNNLITTERÆR PRODUKSJON Romaner, novellesamlinger mv Rundt Solen i ring (1967, Gyldendal) Noveller (inklusive noveller av Tor Åge Bringsværd) ("Riestopher Josef', "Duranjo", "Mosanke", "Brede

Detaljer

Nye bibliotekstudenter ved ABI ser muligheter i faget

Nye bibliotekstudenter ved ABI ser muligheter i faget Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 9 - September - 2012 Nye studenter ser muligheter i faget Bibliotekets bidrag i forskningsprosessen Lokale forhandlinger er i gang Bokhylla forlenges

Detaljer

Fri tilgang til foto på nett

Fri tilgang til foto på nett Fri tilgang til foto på nett Ulvøya, Oslo 1955. Foto: Dagbladet/Norsk Folkemuseum 1 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 5 2 Prosjektet fri tilgang til foto på nett... 5 2.Høyoppløselige bilder på nett...

Detaljer

Store og små bibliotek må henge med! 37. årgang. E-bøkene utvikler bibliotekene

Store og små bibliotek må henge med! 37. årgang. E-bøkene utvikler bibliotekene Store og små bibliotek må henge med! 37. årgang 7 2012 E-bøkene utvikler bibliotekene Sindre sortering ved innlevering Ønsker dere at innlevert materiale blir levert til et skjermet område, slik at dere

Detaljer

Bibliotekaren. The Librarian. The Librarian. Dype eller brede bibliotekarer? Lær å forhandle! Tromsø bibliotek fikk ny sjef uten utlysning

Bibliotekaren. The Librarian. The Librarian. Dype eller brede bibliotekarer? Lær å forhandle! Tromsø bibliotek fikk ny sjef uten utlysning Bibliotekaren 8 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Dype eller brede bibliotekarer? The Librarian The Librarian Special Journal for the Librarians Union of Norway Journal for the Librarians Union

Detaljer

39. årgang. Bibliotekmøtet i Trondheim. Odd Einar Dørum om dannelse Bibliotek eller litteraturhus? Flere frivillige i danske bibliotek

39. årgang. Bibliotekmøtet i Trondheim. Odd Einar Dørum om dannelse Bibliotek eller litteraturhus? Flere frivillige i danske bibliotek 39. årgang 2 2014 Bibliotekmøtet i Trondheim Odd Einar Dørum om dannelse Bibliotek eller litteraturhus? Flere frivillige i danske bibliotek Nyhet! ebokbib har blitt enda bedre, versjon 1.5 er nå lansert

Detaljer

stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 2-2010 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk 15 Kor e alle heltar hen? Stikkordet kommer

Detaljer

Bibliotekaren. Lukter det fortid? Drammenskonferansen med nesa i ebøkene. Nr 12 - Desember - 2010. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Lukter det fortid? Drammenskonferansen med nesa i ebøkene. Nr 12 - Desember - 2010. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 12 - Desember - 2010 Lukter det fortid? Drammenskonferansen med nesa i ebøkene Innhold Lederen har ordet side 3 Fra trykt til utrygt? 25. og 26. november

Detaljer

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement Inge Lorange Backer lovenes konge NRK-advokatene klare for Grand Prix

Detaljer

Ikke først, men nesten størst side: 12. Nr. 2.2008. Demoteket på plass i Bergen side: 8. Samtidshistorie 2.0 i regi av Der Spiegel side: 24

Ikke først, men nesten størst side: 12. Nr. 2.2008. Demoteket på plass i Bergen side: 8. Samtidshistorie 2.0 i regi av Der Spiegel side: 24 Nr. 2.2008 Ikke først, men nesten størst side: 12 Demoteket på plass i Bergen side: 8 Samtidshistorie 2.0 i regi av Der Spiegel side: 24 Tema: Fylkesbiblioteksjefenes visjoner side: 31 Bok og Bibliotek

Detaljer

Bygger bro mellom ulike kulturer

Bygger bro mellom ulike kulturer 3 6. å r g a n g 3 2 0 1 1 Bygger bro mellom ulike kulturer Et fyrtårn for ytringsfrihet "Klok på bok" E-bøker i norske bibliotek Publikum vil gjerne finne bøkene selv Med Bokens plassering gir dere lånerne

Detaljer

Skjerm eller papir? Lesing c læring c mestring

Skjerm eller papir? Lesing c læring c mestring Skjerm eller papir? 3 6. å r g a n g 7 2 0 1 1 Lesing c læring c mestring Mjølner selvbetjent innleveringsenhet Nå tilbyr vi nok en variant av selvbetjening i biblioteket. Mjølner er en ren innleveringsenhet

Detaljer

Konsept. Prosessbeskrivelse og konseptskisser

Konsept. Prosessbeskrivelse og konseptskisser Konsept Prosessbeskrivelse og konseptskisser Innhold i dette dokumentet Bakgrunn Brukere Regelverk og rammer Inspirasjon Skisseprosess Scenarios med skisser Bakgrunn Gjennomføring av prosjektet A1 A2 A3

Detaljer

Leif ble leder JURIST KONTAKT. Med klarinett og pasta: Stabell mot Sulland om juryordningen Side 15. Else Bugge Fougner om åremål Side 20

Leif ble leder JURIST KONTAKT. Med klarinett og pasta: Stabell mot Sulland om juryordningen Side 15. Else Bugge Fougner om åremål Side 20 JURIST KONTAKT Med klarinett og pasta: Leif ble leder Side 12 og 65 Stabell mot Sulland om juryordningen Side 15 Else Bugge Fougner om åremål Side 20 Debatten om fristilling fortsetter Side 53 MEDLEMSBLAD

Detaljer

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2013 47. ÅRGANG Jon Wessel-Aas om sosiale medier Når kan man dele et bilde? Forslag om bachelor i jus // Klomsæt kjemper videre Tøff jakt på talenter

Detaljer

Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere.

Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere. 37. årgang 4 2012 Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere. e-bøkene er kommet for å bli Trygt med et fremtidsrettet arbeidsredskap i biblioteket Vi har etablert et tett samarbeid med kreative

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013

Bibliotekaren. Bibliotekloven, kompetansen og barna. Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 10 - Oktober - 2013 Bibliotekloven, kompetansen og barna Den nye bibliotekloven har fått en egen litteraturhusparagraf. Folkebiblioteket skal «være

Detaljer

38. årgang. Sosiale medier skaper. digitale skiller. E-bøker i bibliotek

38. årgang. Sosiale medier skaper. digitale skiller. E-bøker i bibliotek 38. årgang 3 2013 Sosiale medier skaper digitale skiller E-bøker i bibliotek ebokbib Nyhet! Nå kan du låne e-bøker fra biblioteket med ebokbib Med ebokbib kan du finne, låne og lese e-bøker fra biblioteket.

Detaljer

Bygger IFLA slår bro ring mellom ytringsfriheten!

Bygger IFLA slår bro ring mellom ytringsfriheten! 3 6. å r g a n g 6 2 0 1 1 Bygger IFLA slår bro ring mellom ytringsfriheten! ulike kulturer Biblioteket i Alexandria og den egyptiske og globale revolusjon Mjølner selvbetjent innleveringsenhet Nå tilbyr

Detaljer

Bibliotek krysser grenser

Bibliotek krysser grenser Hva skjer i enkelte land? 37. årgang 6 2012 Bibliotek krysser grenser Små- månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsm månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmå månyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmåny

Detaljer

Bibliotekaren. Når får barnebibliotekarene tid til å lese? NOVEMBER TIDSSKRIFT FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET NR. 9 / 1996-4. ÅRGANG

Bibliotekaren. Når får barnebibliotekarene tid til å lese? NOVEMBER TIDSSKRIFT FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET NR. 9 / 1996-4. ÅRGANG TIDSSKRIFT FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Bibliotekaren NR. 9 / 1996-4. ÅRGANG NOVEMBER Barnebibliotekarene leser og leser. Nye barnebøker renner inn og det er nødvendig for å utføre jobben på en profesjonell

Detaljer

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003 DATA-EDB-IT-IKT Smått og stort om informasjonsteknologi Per A. Godejord Pris kr. 125,- ISBN 82-7569-061-7 ISSN 0805-3154 1 The moment we come

Detaljer

39. årgang. Ytringsfrihet. E-boka som våpen mot sensur Debatt i biblioteket Når bokvalget blir vanskelig Hvorfor ytringsfrihet i 1814?

39. årgang. Ytringsfrihet. E-boka som våpen mot sensur Debatt i biblioteket Når bokvalget blir vanskelig Hvorfor ytringsfrihet i 1814? 39. årgang 3 2014 Ytringsfrihet E-boka som våpen mot sensur Debatt i biblioteket Når bokvalget blir vanskelig Hvorfor ytringsfrihet i 1814? Innhold Ytringsmuligheter Nyhet! ebokbib er her i versjon 2,

Detaljer

PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER

PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER 2015 2014 APRIL DATALAGRINGSDIREKTIVET KJENT UGYLDIG EU-domstolen kjenner datalagringsdirektivet (DLD) ugyldig, og konkluderer med at direktivet innebærer alvorlige inngrep

Detaljer

Engel eller terrorist?

Engel eller terrorist? Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Kristine Sveum Strandheim Bacheloroppgave Engel eller terrorist? Digital danning Angel or terrorist? Digital formation GLUS 1-7 2014 Samtykker til utlån hos

Detaljer