Nordplus Horisontal 2013 Project document

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordplus Horisontal 2013 Project document"

Transkript

1 Nordplus Horisontal 2013 Project document Prosjekttittel Prosjektnummer Flerspråkighet i Norden IKT och andraspråksinlärning NPHZ2013/10063 Institusjoner Koordinatorinstitusjon National Centre for Multicultural Education (NONAFO) Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, N0130 Oslo, Norge Adresse for budlevering: Wergelandsveien 27,0130 Oslo, Norge Faks: Epost: Webside: Unit: Juridisk person Name: Hauge, AnMagritt Kontaktperson Name: Aamodt, Sigrun Partnerinstitusjoner NOAdult educational centre (NOEVO) Enhet for voksenopplæring Ajnadzic, Hasan NOCounty Governor of VestAgder (NOfmva) Kiledal, Åse DKUniversity College (DKUCC) Proffesionshøjskolen UCC, Videreuddannelsesafdelingen Toft, Hanne SEStockholm University (SE) Nationellt centrum för svenska som andraspråk Bigestans, Aina NPHZ2013/10063 Page 1 (5) Innsendt 29mai2013

2 SEUniversity of Gothenburg (SE) Institutet för svenska som andraspråk Johansson Kokkinakis, Sofie FIUniversity of Helsinki (FIUH) Palmenia Centre for Continuing Education Heimonen, Johanna SEMalmö University (SE) Center for Profession Studies Nygård Larsson, Pia SECity of Stockholm (SE) Utbildningsförvaltningen Ansaldo, Kristina DKUniversity of Copenhagen (DK) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed Frederiksen, KarenMargrete NOThe Norwegisan Directorate for Education and Training (NOUdir) Utdanningsdirektoratet Læreplan 2 Ciemska, Danuta SECity of Gothenburg (SE) Specialiststaben, Center för Skolutveckling Sandberg, Jaana FIUniversity of Jyväskylä (FIJyU) University of Jyväskylä, Centre for Applied Language Studies Pöyhönen, Sari FICity of Helsinki (FI) Utbildningsverket Kajasto, Annamari NPHZ2013/10063 Page 2 (5) Innsendt 29mai2013

3 Budsjett Total Nordplus støtte EUR: EUR Euro Tildelt Nordplus støtte Minimum egenfinansiering Prosjektstøtte Prosjektstøtte SUM Prosjektstøtte SUM Totalt Comments from the Nordplus Horizontal Main administrator (SIU, Norway): Reason for budget reduction: The Nordplus Horizontal programme cannot fund administration costs in general. However, 5 % of the grant can be spent on administrative costs for the project coordinator. These costs do not have to be specified. Other administrative costs must be part of the own financing of the total project budget. Direct costs such as conference hall rentals can be included in the grant. SIU expects that the project reaches its aims with the expected results and outcome described in the application. Sum Prosjekt informasjon Representerte sektorer Prosjektperiode Adult learning Higher education Preschool/Kindergarten Primary/secondary/upper secondary Schools Private sector 01jun des2014 Betingelser Generelle betingelser 1. Tilskuddet skal brukes i tråd med opplysninger gitt i søknaden, i håndboken for Nordplus og i tildelingsbrevet. 2. Det er koordinerende institusjons/organisasjons ansvar å informere sine samarbeidspartnere om regler og retningslinjer for å motta Nordplusstøtte og å forsikre seg om at den nødvendige dokumentasjonen for bruk av tilskuddet samles. 3. Avvik i prosjektet fra det som er beskrevet over kan ikke finne sted uten godkjennelse fra Hovedadministrator for det relevante delprogrammet. 4. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) utbetaler tilskuddet etter at kontrakten er signert. 5. En sluttrapport hvor informasjon om økonomi og innhold inngår må leveres senest 30 dager etter at kontraktsperioden utløper. For prosjekter med en kontraktsperiode på mer enn ett år, skal det normalt leveres en årlig rapport innen 15. juni. De fleste prosjekter innen Nordplus Høyere Utdanning varer i 15 måneder. Disse skal kun levere sluttrapport. 6. Økonomirapporten må godkjennes av økonomiansvarlig ved koordinerende institusjon/organisasjon. Kvitteringer og billag skal ikke inkluderes I rapporten. 7. Ubrukte midler må tilbakebetales til Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) etter kontraktsperiodens utløp. NPHZ2013/10063 Page 3 (5) Innsendt 29mai2013

4 8. Nasjonale Nordpluskontor kan utføre inspeksjoner, inkludert økonomiske revisjonsbesøk. Varsling i rimelig tid vil bli gitt før besøk. Alle kvitteringer og støttedokument (for eksempel detaljregnskap) må bevares I minimum fem år etter at prosjektet er avsluttet, i tilfelle revisjon. 9. Dersom midlene ikke brukes i tråd med kontraktsvilkårene og/eller status og sluttrapporter ikke leveres slik det er avtalt i kontrakten, kan hovedadministrator bestemme å holde tilbake, eller å trekke tilbake midler. 10. Med mindre annet er spesielt avtalt, kan Nordplusstøtte ikke brukes for å skape profitt. 11. Støtten fra Nordplusprogrammet må nevnes på prosjektets nettsider, i publikasjoner, presentasjoner og andre formidlingsaktiviteter. 12. Følgende utgifter er ikke tillatt i Nordplusprogrammet: 1. Overhead kostnader, det vil si generelle driftskostnader som ikke er direkte relatert til Nordplusprosjektet 2. Inventar (for eksempel datautstyr) 3. Kostnader for ikkenordiske eller ikkebaltiske aktører 4. Kostnader for aktiviteter utenfor Norden eller Baltikum 13. Nordplustilskudd kan normalt ikke brukes til å dekke lønn: * Godkjente kostnader for prosjekt/nettverksaktiviteter inkluderer imidlertid de deltakende institusjoners egenfinansiering. Bidrag i form av arbeidstider brukt på Nordplus prosjektet kan føres som egenfinansiering. 14. Maksimum 5% av anvendt støtte kan brukes til administrasjon. Bankinformasjon Bankens navn: Eier av bankkonto: Adresse eier av bankkonto: IBAN: BICkode / SWIFTadresse: Deres referanse: Eier av bankkonto bør være koordinerende institusjon. Nordplus betaler vanligvis ikke ut midler til private konti. Signatur Kontraktpartnere Signer to eksemplarer av dette dokumentet/denne kontrakten og sendt dem til hovedkoordinator med post. Både Juridisk person ved koordinator institusjon og kontaktperson for prosjektet må signere på kontrakten. Kontraktpartner I Hovedadministrator Nordplus Horisontal: Senter for internasjonalisering av utdanning SIU Postboks 1093 Sentrum, N5811 Bergen Kontraktpartner II Koordinator institusjon: National Centre for Multicultural Education (NONAFO) NPHZ2013/10063 Page 4 (5) Innsendt 29mai2013

5 Signatur på vegne av koordinator institusjon: 1. Juridisk person: 2. AnMagritt Hauge Sigrun Aamodt Signatur på vegne av hovedadministrator Nordplus Horisontal: Senter for internasjonalisering av utdanning SIU Alf Rasmussen NPHZ2013/10063 Page 5 (5) Innsendt 29mai2013

Nordplus Horisontal 2013 Application

Nordplus Horisontal 2013 Application Nordplus Horisontal 2013 Application 1.Start - Basis informasjon 1.1. Prosjektinformasjon Prosjekttittel Flerspråkighet i Norden - IKT och andraspråksinlärning Prosjektnummer 1.2. Tilgang til søknaden

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015 Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015 Søknadsfrist mandag 1. juni 2015 kl. 13.00 Innhold Definisjoner..... 1 Innsending av elektronisk søknadsskjema 1 Hva det kan søkes om

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Vilkårene som er en integrert del av Tilskuddsbrevet for prosjekter som støttes av CLIMITdemo programmet, gjelder fra 01.01.15 dersom

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

ABONNEMENTSAVTALE inngått mellom

ABONNEMENTSAVTALE inngått mellom Side 1 av 7 ABONNEMENTSAVTALE inngått mellom Kjøperbedrift: Organisasjonsnummer: Kjøperbedriftens avtalenr.: Type avtale : 1. Individuell kjøperbedriftsavtale 2. konsernavtale (kryss av for valgt alternativ)

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

Vedtak V2015-15 - Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-15 - Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Ivar Gaasland Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-41 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato:

Detaljer

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013 Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012 Rapport 2/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Juni 2013 Ansvarlig redaktør: Kjell Pettersen Utarbeidet av: SIU

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som:

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som: Allmenne vilkår ved oppdrag som innleid bedømmer for (NA Dok 60) General terms and conditions on assignment of assessors contracted by Norwegian Accreditation (NA Doc 60) Dok.id.: Policy/Procedure NA Dok

Detaljer

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer:

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer: Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge Avtalenummer: Kunden Fornavn: Adresse: Sted: Etternavn: Postnummer: SSN: Telefon/Mobil-nr: Bankkontonummer:

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Veiledningen danner således det formelle grunnlag for videre utarbeidelse av kommunikasjonsplattform, prosedyrer, utlysing og saksbehandling.

Veiledningen danner således det formelle grunnlag for videre utarbeidelse av kommunikasjonsplattform, prosedyrer, utlysing og saksbehandling. Veiledning Design Pilot 09 Dette dokumentet, inneholder en beskrivelse av grunnlag og prosedyre knyttet til prosjektet Design Pilot 09 et delprosjekt underlagt Designdrevet Innovasjonsprogram ( DIP ),

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole Revidert versjon pr. mai 2012 Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole 1. Avgrensninger og definisjoner 1.1 Hjemmelsgrunnlag og iverksettelse NMHs retningslinjer

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2007/2008 studiedirektør Siri-Margrethe Løksa og opptaksleder Cathrine Strømø Opptaksrapport for

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET Land: Norge To read this agreement in English please go to page 13 Versjon: 1 Sist endret: Aldri FORBEHOLD: Dette er en første versjon av Visma.net. Visse funksjoner beskrevet

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett

EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER Del I Prosjektplan Del II Budsjett Prosjektveilederen skal tjene som veiledning for endelige støttemottakere ved utarbeiding av prosjektplan

Detaljer

ROTFESTE OG VIDSYN Plan for internasjonalisering i videregående opplæring i Vest-Agder 2004-2008

ROTFESTE OG VIDSYN Plan for internasjonalisering i videregående opplæring i Vest-Agder 2004-2008 ROTFESTE OG VIDSYN Plan for internasjonalisering i videregående opplæring i Vest-Agder 2004-2008 Latin Kypros og Midt-Østen Asia Afrika Kartet viser hvor videregående opplæring i Vest-Agder har kontakter.

Detaljer

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 3 2.1 MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG PRESTASJONSKRAV

Detaljer

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr.

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr. Tilbudsdokument Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Domstein ASA fremsatt av R. Domstein & Co AS Tilbudspris: NOK 10,00 pr. aksje Tilbudsperiode: Fra og med 19. juni 2014 til og med 3. juli

Detaljer