Center for Cyber and Information Security. a shared commitment to the nation s research and expertise development

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Center for Cyber and Information Security. a shared commitment to the nation s research and expertise development"

Transkript

1 Center for Cyber and Information Security a shared commitment to the nation s research and expertise development Åpningskonferansen 15. august

2 Velkommen! Vi leser daglig om ting som bør bekymre oss, men som vi knapt forstår. Om data som blir borte, om identitetstyverier, om spionasje mot norske virksomheter, om overvåkning og utfordringer for personvern og rettssikkerhet. Norge i dag er helt avhengig av at elektronisk informasjon og datasystemer er sikret mot feil og kriminelle handlinger. Datasystemer kontrollerer alt fra lyskryss og operasjonsutstyret på sykehusene til telefonsambandet og elektrisitetsdistribusjonen. Og på datassystemer ligger kunnskap som ingen ønsker skal komme på avveie, fra forretningsehemmeligheter og informasjon om dine bankontoer til forsvarshemmeligheter og dine kjøpevaner. Dette dreier seg om deg, det dreier seg om hvilket samfunn den neste generasjonen skal leve i, det dreier seg om din bedrifts evne til å være konkurransedyktig, og det dreier seg om våre myndigheters evne til å beskytte oss og vår velferd. Da er det også svært viktig at vi som nasjon bygger studieprogrammer og forskningskapasitet for å sørge for at vi har nasjonal kompetanse og kapasitet. En rekke organisasjoner i Norge går nå sammen i et partnerskap for å skape et forsknings- og utdanningssenter i verdensklasse i informasjonssikkerhet og cybersikkerhet. (Ta kontakt hvis du har lyst til å bli partner!). Senteret vil ha en kjernegruppe på 25 forskere, men vil totalt sett ha imellom medarbeidere når vi regner med bistillinger og midlertidige forskerstillinger som f.eks. Ph.D.-studenter og postdoktorander. I tillegg vil det være bachelor og masterstudenter knyttet til senteret. I dag, 15. august 2014, åpner senteret offisielt. Det er nok mye som fortsatt skal på plass i de neste månedene - ikke minst rekruttering av dyktige medarbeidere. Men det er riktig og viktig å velge en dag å markere. Og vi feirer med en åpningskonferanse som vi tror du vil finne svært interessant. Med hilsen fra Politidirektoratet, Eidsiva, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Cyberforsvaret, Kripos, Politihøgskolen, Forsvarets ingeniørhøgskole, Høgskolen i Gjøvik, Telenor, Statkraft, Statnett, mnemonic, IBM, PwC, Oppland fylkeskommune, Høgskolen i Lillehammer, Forsvarets forskningsinstitutt FFI, Oslo politidistrikt, Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonalt ID-senter, Politiets IT-tjemeste, Økokrim, NC-Spectrum, NorSIS ccis.no 2

3 08:45 Registrering og kaffe 09:30 Sesjon 1 1. Morten Irgens, leder av interimstyret, CCIS. 2. Laila Bokhari, statssekretær, Statsministerens kontor. 3. Øystein Bø, statssekretær, Forsvarsdepartementet. 4. Odd-Reidar Humlegård, politidirektør., Politidirektoratet. 5. Odd Egil Pedersen, generalmajor, sjef, Cyberforsvaret. 6. Kjetil Nilsen, direktør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet NSM 10:50 Kaffepause 11:10 Sesjon 2 7. Arvid Hallén, direktør, Norges forskningsråd, Norge 8. Rainer Baumgart, direktør Secunet, 9. Joe Cannataci, professor, Universitetet i Gröningen,. 10. Håkon Skulstad, rektor, Politihøgskolen 11. Ann-Kristin Aas, rektor, Forsvarets Ingeniørhøgskole 12. Bente Ohnstad, rektor, Høgskolen i Lillehammer 13. Jørn Wroldsen, rektor, Høgskolen i Gjøvik 12:20 Lunsj 13:20 Sesjon Tønnes Ingebrigtsen, direktør mnemonic. 15. Troels Oerting Joergensen, visedirektør, Europol, leder av Det europeiske cyberkriminalitetssenteret (European Cybercrime Center, EC3). 16. Berit Svendsen, direktør, Telenor. 17. William F. Pelgrin, direktør, Center for Internet Security 14:50 Kaffepause 15:10 Sesjon Melissa Hathaway, direktør, Hathaway Global Strategies. 19. Bjørn Erik Thon, direktør, Datatilsynet. 20. Kimmo Ulkuniemi, visedirektør, Interpol Global Complex for Innovation,. 16:30 Sesjon 5 Mottakelse, A-bygget, Høgskolen i Gjøvik. Vert: Jørn Wroldsen 3

4 kerhetsspørsmål og bidro til utviklingen av USAs policy for å forbedre cybersikkerhet i kritisk infrastruktur. Laila Bokhari er statssekretær ved Statsministerens kontor statssekretær ved statsministerens kontor med et spesielt fokus på sikkerhets- og beredskapsspørsmål. Bokhari er statsviter og terrorforsker. Hun har studert statsvitenskap, internasjonal rett, internasjonal politikk i Storbritannia og i Nederland og arabisk og midtøsten-politikk i Jerusalem og på Vestbredden. Hun har arbeidet ved Forsvarets forskningsinstitutt, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), FNs sikkerhetsråds al- Qaida-Taliban monitoreringsteam («1267-komitéen»), PRIO, NATO og OSSE, og vært ansatt som diplomat for Utenriksdepartementet ved den norske ambassaden i Islamabad. Bokhari har vært medlem av Regjerings sikkerhetspolitiske utvalg, 22. juli-kommisjonen, en rekke NATO-arbeidsgrupper og rådet til Pakistan Institute of Peace Studies. Øystein Bø er statssekretær i Forsvarsdepartementet. Bø er Cand. jur.fra Universitetet i Oslo, og tok deretter befalsskolen. Han har tidligere hatt roller som leder for internasjonal avdeling og fast sekretær for Stortingets utenriks-og forsvarskomité; ministerråd og nestleder for NATO-delegasjonen i Brussel; leder for utenriksministerens sekretariat; førstesekretær ved ambassaden i Sarajevo; avdelingsdirektør og leder for Seksjon for OSSE, Europarådet og FUSP; underdirektør ved Europapolitisk seksjon; Underdirektør ved Avdeling for politisk planlegging og evaluering; Nasjonal koordinator, Stabilitetspakten for Sørøst-Europa; Rådgiver, OSSE Koordineringsenheten; Førstesekretær, Norges permanente delegasjon til NATO. William Pelgrin er direktør for Center for Internet Security (CIS), som er en ikke-kommersiellt organisasjon med mål om å styrke offentlige og private virksomheters cybersikkerhetsberedskap og evne til respons. CIS har ansvar for levering av cybersikkerhetstjenester til offentlige myndigheter på statlig og lokalt nivå, og identifisere og utvikle cybersikkerhetseksperter for framtidens arbeidsstyrke. Pelgrin er i sin tredje periode som leder av National Council of ISACs, som arbeider for å fremme fysisk sikkerhet og cybersikkerhet av kritisk infrastruktur, og som har representanter fra nasjonal industri i ulike sektorer. Pelgrin deltok i cybersikkerhetskommisjonen til Senter for strategiske og internasjonale studier (CSIS) som fikk i oppdrag å orientere presidenten Obama om kritiske cybersik- Kjetil Nilsen har siden 2009 vært direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet og det nasjonale operative fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Nilsen har mer enn 25 års bakgrunn fra Politiet, blant annet fra lederstillinger i Asker og Bærum politidistrikt og Politidirektoratet, samt fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), hvor han var operativ sjef. Han har også bakgrunn fra Forsvaret, og som advokat. Kjetil Nilsen har politiutdanning, er jurist fra UiO, har Master of Management fra BI, og NATO Defence College. Kjetil Nilsen er en av initiativtakerne til CCIS og medlem interimstyret. 4

5 Rainer Baumgart er direktør for Secunet Security Networks AG, et av Tysklands ledende firmaer innen leveranser av IT-sikkerhetsløsninger. Firmaet har fokus på kryptografi (SINA), e-government, biometri, forretningssikkerhet og automotivsikkerhet. Baumgart har et spesielt ansvar for den offentlige sektor med forretningsområdene toppsikkerhet og myndigheter, og forretningsutvikling og kommunikasjon. Baumgart har arbeidet mer enn 20 år med IT-sikkerhet. Odd Egil Pedersen er generalmajor, sjef for Cyberforsvaret, og har ansvar for drift, utvikling og forsvar av Forsvarets IKT- og ledelsessystemer. Generalmajoren har sin bakgrunn fra Hærens samband, og tilbrakte sin tidlige karriere i stillinger i Hæren og Forsvarsstaben på alle nivåer. Før han tok over som sjef for Cyberforsvaret tjenestegjorde generalmajoren i etterretningsstillinger i Etterretningstjenesten og i NATO. Generalmajor Pedersen utdannelse ved Krigsskolen, Forsvarets stabsskole, School of Advanced Warfighting ved US Marine Corps Command and Staff College og NATO Defence College. Generalmajoren er en sterk støttespiller for CCIS og medlem iinterimstyret. Odd Reidar Humlegård er advokat, embetsmann og politidirektør, som gjør ham til direktør for Politidirektoratet og den øverste sjef for Norge politistyrker, bortsett Politiets sikkerhetstjenestene. Han ble utnevnt til stillingen og gitt ansvaret for å reformere politiet etter terrorangrepet 22. juli i 2011, og er kjent for sin evne til å skjære gjennom byråkratiet og få ting gjort. Humlegård har sin bakgrunn både fra norske militære og norsk politi. Han har tidligere vært leder av Kripos, og leder av Utrykningspolitiet. Han er en av CCIS sentrale initiativtakerne. Berit Svendsen er administrerende direktør for Telenor Norge og konserndirektør i Telenor. Svendsen begynte som forsker i Telenor i Fra 2000 til 2005 var hun teknologidirektør og satt i Telenors konsernledelse. Hun var samtidig arbeidende styreleder i Telenors forsknings- og utviklingsavdeling. I 2005 ble hun leder for Telenors fastnettsvirksomhet i Norge. Fra 2002 var hun medlem av EU-kommisjonens rådgivende gruppe for IKT-spørsmål. I 2008 kom hun til Conax som administrerende direktør. Berit Svendsen har hatt en rekke styreverv. For tiden sitter hun i styret for DNB og EMGS. Berit Svendsen har en master i elektroteknikk fra NTNU (1988) og en master i teknologi-ledelse fra NTNU og Massachusetts Institute of Technology, USA (1995). 5 Bjørn Erik Thon er direktør for Datatilsynet, en stilling han har hatt siden Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan hvis oppgave er å overvåke overholdelse av personopplysningsloven og dermed verne enkeltpersoner mot krenkelse av personvernet gjennom bruk av personopplysninger. Datatilsynet er både tilsyn og ombud, og Thon kalles derfor også Norges personvernombud. Kongen og departementet kan ikke instruere eller omgjøre Datatilsynets utøving

6 av myndighet i enkelttilfelle etter loven. Før han kom til Datatilsynet, var Bjørn er Thon Forbrukerombud i ti år. Tønnes Ingebrigtsen er grunnlegger og leder av det norske informasjonssikkerhetsselskapet mnemonic. Firmaet leverer produkter og tjenester innen IT- og informasjonssikkerhet til de største virksomhetene innen offentlig og privat sektor, inkludert IT-risikostyring, risikovurderinger og revisjon, testing og sikring av applikasjoner og databaser med hensyn til informasjonssikkerhet. Knowledge Sciences) på Universitetet i Malta. Cannataci had også en professorbistilling ved Sikkerhetsforskningsinstituttet på Edith Cowan University Australia. Videre så er Cannataci koordinator for de EU-støttede forskningsprosjektene SMART, RESPECT og MAPPING, som fokuserer på ulike typer overvåkning, personvern og internettpolitikk. Han har mottatt utmerkelsen Officier dans l ordre des palmes academiques av den Franske stat, delvis for hans arbeid innen teknologi- og personvernlovgivning. Han har vært rådgiver for Europarådet innen datasikkerhetsregulering og datakriminalitet, og EUs Generaldirektorat innen menneskerettigheter og rettsikkerhet for poiltibruk av personlige data. Morten Irgens er leder av interimsstyret for CCIS, styreleder i NorSIS, prorektor for forskning ved Høgskolen i Gjøvik, styremedlem i Actenum Inc. og dekan ved Avdeling for informatikk og medieteknikk ved Høgskolen i Gjøvik, med ansvar for Media Technology Laboratory og Norwegian Information Security Laboratory. Dr. Irgens har erfaring fra instituttsektoren, næringslivet og akademia, har lang styreerfaring, og identifisert, utviklet og ledet multinasjonale forskningsinitiativ. Han har en doktorgrad i informatikk fra Simon Fraser University og en Cand. Scient. i informatikk fra Universitetet i Oslo. Joeseph A. Cannataci var med på å etablere, og er nå med på å lede, forskningsgruppen innen sikkerhet, teknologi og digital personvern (the Security, Technology & e-privacy Research Group, STeP) ved juridisk fakultet på Universitetet i Gröningen. Han leder Avdeling for informasjonspolitikk og -styring (Department of Information Policy & Governance) ved Fakultet for media- og kunnskapsvitenskap (Faculty of Media & Kimmo Ulkuniemi, er assisterende direktør ved det splitternye Interpol Global Complex for Innovation i Singapore. Dette datakrimsenteret åpner i september, og vil snart analysere datakrimsaker fra alle Interpols medlemsland - med andre ord fra alle hjørner av verden. Datakrimsenteret vil bli et nervesenter i Interpols innsats mot datakriminalitet, og det første slikt senter av sitt slag for Interpol. Melissa Hathaway er direktør for Hathaway Global Strategies LLC og seniorrådgiver ved Harvard Kennedy School Belfer Center. Hun tjente i to presidentadministrasjoner hvor hun ledet arbeidet med Cyberspace Policy Review for president Obama og ledet he Comprehensive National Cybersecurity Initiative for president George W. Bush. Ved avslutningen av sitt arbeid for regjeringene mottok hun the National Intelligence Reform Medal og the National Intelligence Meritorious Unit Citation Medal som anerkjennelse av sine bidrag. MS Hathaway har tidligære ledet to forretningsenheter ved Booz Allen & Hamilton, Inc.,: Informasjonsoperasjoner og Langsiktig strategi og politiske støtte. I dette arbeidet hjalp hun nøkkeloperasjoner i Forsvarsdepartementet og i sikkerhetstjenestene. Tidligere i karrieren jobbet hun hos Evidence Based Research, Inc. og the American Foreign Service 6

7 Association. Hathaway har en bachelorgrad fra The American University i Washington, DC Hun har fullført diplomstudier i internasjonal økonomi og teknologioverføringspolitikk, og er utdannet ved det amerikanske Forsvarets stabsskole, med spesielt med et vitnemål i informasjonsoperasjoner. datakriminalitet. EC3 ble offisielt åpnet 11. januar Formålet med senteret er å koordinere grenseoverskridende aktiviteter mot datakriminalitet og fungere som et senter for teknologisk kompetanse. Det har som oppgave å bistå medlemslandene i deres arbeid med å analysere og etterforske cyberkriminelle nettverk, og vil også utvikle verktøy og gi opplæring. Arvid Hallén er administrerende direktør for Norges Forskningsråd, en stilling han har holdt siden Tidligere har han tjenestegjort som instituttsjef ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og områdedirektør for kultur- og samfunnsforskning i forskningsrådet. Hallén er utdannet mag.art. i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Ann Kristin Aas er rektor ved Forsvarets Ingeniørhøgskole. Aas har stabsutdanning og en master i elektronikk og telekommunikasjon fra NTNU. Den militære løpebanen til Aas startet i 1991 da hun studerte ildledningsteknikk ved det som den gang het Hærens tekniske fagskole på Lillehammer. Hun har tidligere vært instruktør ved høgskolen og leder for virksomhetsstyring i FK KKIS. Håkon Skulstad er rektor ved Politihøgskolen. Han er utdannet polititjenestemann og jurist. Før han ble sjef ved Politihøgskolen var han politimester i Østfinnmark politidistrikt. Han har tidligere arbeidet som avdelingsdirektør i Justisdepartementets politiavdeling, i Politidirektoratet, som assisterende sjef i Kripos og som konstituert statsadvokat og førstestatsadvokat i Økokrim. Jørn Wroldsen er rektor ved Høgskolen i Gjøvik og professor i fysikk. Han har primært jobbet med teoretisk elementærpartikkelfysikk, blant annet ved CERN, Han har vært rektor ved Høgskolen i Gjøvik i over ti år, og har i denne perioden både doblet antall studenter, tydeliggjort dens profil, og bygget opp den forskningsmiljøer. Troels Oerting er assisterende direktør for Europol, leder det europeiske cyberkrimsenteret (European Cyber Crime Center, EC3), og leder Europols Counter Terrorist and Financial Intelligence Centre (CTFC). Han har tidligere vært operativ leder for Politiets Efterretningstjeneste (PET), sjefskriminalinspektør i Rigspolitiets Nationale Efterforskningsstøttecenter (NEC), tidligere etterforskningsleder i Rejseholdet og forfatter av spenningssromanen Operation Gemma. Det Europeiske cyberkrimsenteret EC3 er en EU-organisasjon knyttet til Europol i Haag for bekjempelse av 7 Bente Ohnstad er rektor ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). Hun er også jurist, førsteamanuensis ved HiL, førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger. Hun har tidligere vært dekan ved avdeling for helse- og sosialfag på HiL, utreder i Sosial- og helsedepartementet, og førstekonsulent, kontorsjef, underdirektør, avdelingsdirektør, og utreder i henholdsvis Sosialdepartementet, Helsedirektoratet, Sosial- og helsedepartementet.

8 8

9 VÅR ØKTE SÅRBARHET Den gobalt økende avhengighet av IKT vil i årene framover skape nye, store og i økende grad komplekse sikkerhetsutfordringer som krever høy utdannelse, effektivi kompetanseutvikling, forskningskapasitet og samarbeid på tvers av sektorer. Dette har blitt understreket i en rekke dokumenter og rapporter i det siste, inkludert Mørketallsundersøkelsen til Næringslivets Sikkerhetsråd, trussel-og sårbarhetsvurderingene til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Politiets Sikkerhetstjeneste, årsrapportene til NorSIS, og Forsvarets langtidsplan som fremhever at Cyber er et operasjonsog trusselområde på lik linje med luft, land og sjø. De siste par årene har vi sett en rekke eksempler på hvordan alt fra pacemakere og biler til elektrisitetsgeneratorer, transportsystemer og industrihemmeligheter kan bli utsatt for kriminell aktivitet og til og med ødelagt på avstand - gjerne fra andre siden av kloden. Vi har hatt tusenvis av hendelser som har brakt informasjonssikkerhet og cybersikkerhet inn i den offentlige debatt, inkludert sikkerhetsbrister i offentlige datasystemer som Altinn og DSS, manglende beskyttelse av personinformasjon, inkludert kredittkortinformasjon, og digital industrispionasje. Viruset som satte datamaskiner ute av spill for verdens største oljeselskap Saudi Aramco, cyberangrepet på Georgia i forkant av Russlands invasjon i landet, industrispionasjene mot Telenor, og Ulsteingruppen, USAs lagring av kommunikasjonsinformasjon om andre lands borgere, cyberangrepene på Nobelinstituttet, det internasjonale pengefondet IMF, Estland, og Irans atomanrikningsprogram, en sterk økning i ID-tyverier og angrep på norske banker, og Sveriges overvåkingslov som gir Försvarets radioanstalt (FRA) tilgang til innholdet i en stor del av nordmenns kommunikasjon. Det sies at det som kan gå galt vil gå galt. IKT har åpnet for en helt ny dimensjon for hvordan ting kan gå galt - om det er ulykker eller på grunn av ondsinnede handlinger. 9

10 EKSEMPLER FRA VERDEN RUNDT OSS Hvert år blir nordmenn utsatt for lommetyveri. Men samtidig blir nordmenn utsatt for ID-tyveri som gir økonomisk tap. På to år er dette like mange mennesker som det bor i Stavanger. I 2013 leverte Telenor en anmeldelse til KRIPOS etter at flere i firmaets ledelse var blitt utsatt for omfattende og organisert industrispionasje. Våren 2014 var Ulsteingruppen utsatt for liknende industrispionasje. I USA skjer det et internettangrep gjennomsnittlig hvert tredje minutt. Et virusangrep på verdens største oljeselskap, Saudi Aramco, satte i desember datamaskiner ut av spill navn og passord ble stjålet fra Yahoo i mai Etter at New York Times trykket en kritisk artikkel om den kinesiske statsministerens familie, ble avisen og journalistenes datamaskiner tappet over flere måneder. The Washington Post, Wall Street Journal og en rekke andre aviser og nyhetsmedier har opplevd liknende spionasje. Verktøy for tjenestenektangrep kan enkelt kjøpes på Internett. Nobelkomiteens websider ble angrepet etter fredsprisutdelingen i 2010, og senere har en rekke organisasjoner opplevd liknende angrep, inkludert Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), Nordea, Arbeiderpartiet og Norsk Tipping. Da Norge gikk inn i operasjonen i Libya i 2011, ble det norske forsvaret utsatt for et sofistikert angrep. Irans atomvåpenprogram ble sterkt forsinket på grunn av et målrettet angrep med dataormen Stuxnet 10

11 et utilstrekkelig nasjonalt fokus på områder som cybersikkerhet utgjør potensielle reelle trusler for Norges sikkerhet. Etater og bedrifter er i økende grad under press på grunn av et nasjonalt etterslep på forskning og utdanning innen informasjonsog cybersikkerhet. De nye, store og i økende grad komplekse sikkerhetsutfordringer Norge vil møte krever høy utdannelse, effektiv kompetanseutvikling, opplæring og forskning, sterk tilknytning imellom forskningsmiljøene og anvendelsesmiljøene og ikke minst samarbeid på tvers av sektorer. Imidlertid er finansieringen av kompetanseutvikling og forskning på området er fortsatt lavt. Norges Forskningsråd engasjerte i 2012 en uavhengig internasjonal komité for å evaluere norsk IKT-forskning. Forskningsrådet stilte blant annet følgende spørsmål Identifiser forskningsområder som trenger å bli styrket for å sikre at Norge vil ha tilstrekkelig kompetanse på områder av nasjonal viktighet. Det tydelige svaret fra evalueringskomiteen var Som et område av nasjonal viktighet er det anbefalt at Norge vurderer å initiere en strategisk innsats for å øke den nasjonale kompetansenivået i cybersikkerhet. Komiteen konkluderer at Norges utilstrekkelige nasjonale forskningsfokus på cybersikkerhet, utgjør potensielle reelle trusler mot sikkerheten i Norge. Center for Cyber and Information Security er et svar på dette. 11

12 Sentrale aktører innen politi, forsvar, næringsliv, personvern og akademia har etablert et partnerskap for å etablere Senter for cyber- og informasjonssikkerhet (Center for Cyber and Information Security, CCIS), et nasjonalt senter for forskning, utdanning og kompetanse- Statkraft Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3700 medarbeidere i over 20 land. Statkraft arbeider aktivt med cybersikkerhetsspørsmål innen alle forretningsområder. Statnett Det norske kraftsystemet er avhengig av IKTsystemer og en landsdekkende kommunikasjonsinfrastruktur som er tilgjengelig og fungerer døgnet rundt. Statnett arbeider kontinuerlig for å videreutvikle sin langsiktige strategi for informasjonssikkerhet og for å styrke sin evne til å kunne håndtere trusler og informasjonssikkerhetshendelser. Eidsiva Eidsiva Energi er en innlandets største kraftprodusent og kraftleverandør. Som en regional aktør har Eidsiva tatt en særdeles rolle i å støtte utviklingen av innlandets kompetansemiljøer. Når det gjelder CCIS faller denne rollen sammen med Eidsivas arbeid for å styrke sin egen sikkerhetsstrategi. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) NSM er det sentrale direktorat for beskyttelse av informasjon og infrastruktur av betydning for samfunnskritiske og andre viktige samfunnsfunksjoner. NSM skal innen sitt ansvarsområde sikre informasjon og objekter gjennom å føre tilsyn og utøve myndighet i henhold til regelverk, varsle og håndtere alvorlige dataangrep, utvikle sikkerhetstiltak, og gi råd og veiledning NSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeid i samfunnet. Cyberforsvaret (CYFOR) Cyberforsvaret har ansvar for å utvikle kapasiteter i cyberdomenet, for dermed å kunne forsvare det norske nettverksbaserte innsatsforsvaret. Avdeling for beskyttelse av kritisk infrastruktur (BKI) BKI er en avdeling i Cyberforsvaret hvis oppgaver omfatter CND (Computer Network Defence) for Forsvarets informasjonsinfrastruktur, altså de IKT-systemene Forsvaret eier. Dette inkluderer detektering av datanettverksangrep og etterretningstrusler mot eller i informasjonsinfrastrukturen, samt analyse og sammenstilling av indikatorer på nettverksangrep. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 12

13 bygging i cyber- og informasjonssikkerhet. CCIS vil bli et av de største akademiske forskningsmiljøene i informasjons- og cybersikkerhet i Europa og etablere seg som en nasjonal ressurs og kontaktpunkt for nasjonens internasjonale partnere. FFI er Norges sentrale institusjon for forsvarsrelatert forskning og utvikling. En prioritert oppgave er å studere muligheter og utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet- og cybersystemer. Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring, domstoler og lovarbeid. Politidirektoratet (POD) Politidirektoratet har ansvar for politiet i politidistriktene og politiets sentrale særorganer, med unntak av PST. Politidirektoratet har tatt et ansvar for å etablere økt kontakt i mellom politiet og anvendte forskningsmiljøer i Norge, og støtter sterkt opp under CCIS. Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) PST vil bidra med sin innsikt og kompetanse til CCIS for å øke sikkerheten i Norge, og for å øke egen evne til å avverge, forstå og undersøke alvorlige hendelser og gi våre mynidgheter en best mulige trusselvurderinger og sikkerhetsrådgivning. Politiets IKT-tjeneste Politiets IKT-tjeneste ble skilt ut fra PDMT høsten 2013, og har ansvaret for å utvikle og tilrettelegge politiets IKT-infrastruktur og applikasjoner. Kripos Kripos utfører både datakrimetterforskning, kommunikasjonskontroll og metodeutvikling innen datatekniske undersøkelser, og bidrar også internasjonalt med utviklingen av arbeidsmetodikk, hardware og software til kriminalitetsbekjempelse. Kripos er nasjonalt kontaktpunkt for Interpol og Europol og deres kompetansesentre for bekjempelse avi cyberkriminalitet. Økokrim Økokrim er den nasjonale enheten for etterforsking og påtale av økonomisk og miljøkriminalitet. Elektroniske spor er av avgjørende betydning i de fleste av Økokrims straffesaker, men mengden av lagret elektronisk informasjon i verden er sterkt økende. Gjennom samarbeidet med CCIS vil Økokrim forske på avanserteanalysemetoder til støtte i kriminalitetsbekjempelsen. Oslo Politidistrikt Oslo politidistrikt er som hovedstadspoliti 13

14 landets største med nærmere 2600 medarbeidere. Politidistriktet har flere landsomfattende oppgaver. Politidistriktet har fokus på å benytte teknologi på en effektiv måte i løsningen av politiarbeidet, og har bygget opp en solid enhet - Digital Forensics Unit - som har som primæroppgave å utnytte sporpotensialet i teknologien. Denne enheten vil samarbeide tett med CCIS om ulike metoder for digital etterforskning. Nasjonalt ID-senter (NID) Nasjonalt ID-senters ansvar for identitets- og dokumentekspertise har gjort senteret til en samarbeidspartner for Norwegian Biometrics Laboratory hos CCIS. Sammen med CCIS utvikler Nasjonalt ID-senter dermed spisskompetanse innen ulike biometriske metoder. Telenor Telenor er eier av samfunnskritisk infrastruktur og er også leverandør av alle typer elektronisk kommunikasjon til offentlig og privat virksomhet i Norge. Telenor har lang erfaring med sikkerhetsmonitorering og sikkerhetsløsninger både i eget og i kunders nett. Telenor bidrar inn i CCIS med sin spisskompetanse innen cybersikkerhet av elektronisk kommunikasjon Telenor-konsernet er en av verdens ledende mobiloperatører med mobilvirksomhet i 13 land og172 millioner mobilabonnenter. mnemonic mnemonic er en av de største spesialistene på informasjonssikkerhet i Norden, og leverer produkter og tjenester til landets største virksomheter, både innen offentlig og privat sektor. Leveransene omfatter alle områder av informasjonssikkerhet fra risikostyring og applikasjonssikkerhet til varsling og håndtering av alvorlige dataangrep gjennom tjenesten Argus Managed Defence. NC-Spectrum NC-Spectrum leverer konsulenttjenester innen prosjektering, rådgivning, etablering og drift av infrastruktur hos offentlig og privat sektor. NC-Spectrum jobber tett med sine kunder for å videreutvikle cybersikkerhet i kommunikasjonsnett og kritisk infrastruktur. PWC PwC leverer til sine kunder kompetanse innen vurdering av informasjons- og IT-risiko, vurdering av informasjonssikkerhetstilstand, etablering av styringsdokumenter innen informasjonssikkerhet og kontinuitets- og beredskapsplanlegging. IBM IBM er blant de største IT-virksomhetene i landet. IBM har flere kompetansesentre i cybersikkerhet som knyttes inn i CCIS. 14

15 Oppland Fylkeskommune (OFK) Oppland Fylkeskommune har vært en tidlig støttespiller, finansiør og pådriver for CCIS. Fylkeskommunen driver et aktivt arbeid for å øke informasjonssikkerhet i fylkets kommuner og bedrifter. Politihøgskolen (PHS) Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, og tilbyr en bachelorutdanning som kvalifiserer for tjeneste i politiet, en rekke etter- og videreutdanninger, samt en master i politivitenskap. Politihøgskolen er aktiv innen forsknings- og utviklingsarbeid, samt faglig formidling innenfor sine fagområder. Politihøgskolen har en sentral rolle i CCIS, og bidrar inn i senteret med kompetanse, forskningskapasitet og studieprogrammer innen ulike aspekter av cyberkriminalitet. Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Gjøvik etablerte en forskningsgruppe i informasjonssikkerhet for 11 år siden og har bygget den opp til å bli en av Europas største åpne akademiske forskningsgrupper i faget. I dag leder Høgskolen den nasjonale forskningsskolen i informasjonssikkerhet, og tilbyr dedikerte studieprogrammer i informasjonssikkerhet på bachelor, master og PhD-nivå (i tillegg til sine studieprogrammer på disse tre nivåene i informatikk). Høgskolen er norges mest forskningsintensive, og hentet i fjor nesten mer forskningsmidler fra EU enn alle andre høgskoler og vitenskaplige høgskoler i Norge til sammen. Forsvarets ingeniørhøgskole (FIH) Forsvarets ingeniørhøgskoles bachelorutdannelse utdanner forsvarets cybersoldater og utvikler forskningskapasitet innen cyberforsvar. FIH samarbeider nært med Høgskolen i Gjøvik. Høgskolen i Lillehammer (HiL) CCIS og HiLs fagmiljø i jus samarbeider om å utvikle en faggruppe innen personvern og cyberrettigheter i CCIS. Norsk Senter for informasjonssikring (NorSIS) NorSIS har et nasjonalt oppdrag om å øke informasjonssikkerhetskompetansen til individer og bedrifter gjennom å bevisstgjøre om trusler og sårbarheter, opplyse om konkrete tiltak gjennom nyheter, råd og veiledninger, og påvirke til gode holdninger innen informasjonssikkerhet. NorSIS deltakelse i CCIS vil styrke senterets evne til bred spredning av kunnskap og kontakt med kommuner og små og mellomstore bedrifter. 15

16 Nyttig informasjon Hvis du har noen problemer eller spørsmål, ta kontakt med: Florissa Abreu Hilde Bakke Elise Arnheim (Engelsk) (Norsk) (Norsk) Det er en informasjonsskranke i Eureka Auditorium (se kart på neste side) under konferansen. Tilgang til trådløst internett: Koble til HiG-W. Brukernavnet er wireless og passordet August2014. Vennligst merk: vi vil forsøke å gi tilgang til alle men til tider kan tilgang være begrenset. Eksterne kontakter: - Taxi Legevakt Kråkereiret møterom (2. etg.) parallelle møter Eureka auditorium Konferansesenter Innganger til Eureka G202 Møterom (3. etg.) parallelle møter Atrium Mottakelse 16

17 Senter for cyber- og informasjonssikkerhet skal styrke samfunnets kompetanse og ferdigheter til å beskytte mot, oppdage, respondere på og etterforske uønskede og kriminelle handlinger som benytter datamaskiner Senteret skal gjøre dette ved å bygge forskningskapasitet og fagmiljøer som er i internasjonal toppklasse, med fagdisipliner som er relevante for partnerne og nasjonen levere opplæring og studieprogrammer av høy kvalitet og med stor samfunnsrelevans gi bidrag inn i Norges internasjonale samarbeid hvor partnerne deltar og anvender kunnskap. bidra til økt rekruttering til norske sikkerhetsutdanninger og sikkerhetsmiljøer bidra til anvendelsesmiljøenes langsiktige kompetanseutviklingsstrategier og strategiske FoU-prosjekter, samarbeide med og bidra til organisasjoner som har som oppgave å informere og bevisstgjøre om sikkerhet. styrke samarbeid og utvrksle kompetanse mellom sektorer, mellom anvendelsesmiljøene, mellom anvendelsesmiljøene og akademia, og med nasjonale og internasjonale prosjekter, sentre og organisasjoner bli en kunnskapsnode i Europa med evne til å konkurrere om internasjonale forskningsmidler. 17

18 22-julikomiteen presenterer sin rapport til media. Bred politisk støtte CCIS har sterk og tverrfaglig politisk støtte, inkludert direkte og eksplisitt støtte i flere Stortingsmeldinger og komiteinnstillinger. Innst. 207 S, ( ), fra Den særskilte komité om redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli anbefaler eksplisitt og enstemmig at senteret støttes (kapittel 1.5, side 15). «Komiteen ser positivt på etableringen av senteret og mener regjeringen bør vurdere hvordan senteret kan støttes for å videreutvikle arbeidet.» Meld. St. 29 ( ) om samfunnssikkerhet har en egen seksjon om senterinitiativet, og beskriver at en omfattende arbeidsgruppe er nedsatt for vurdere initiativet nærmere (kapittel 9, side 107). Justiskomiteens valgte å forsterke dette i sin innstilling. Innstilling fra justiskomiteen om terrorberedskap (Oppfølging av NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen) understreker betydningen av at det etableres norske kompetansemiljøer innen informasjonssikkerhet. Særlig arbeidet ved Høgskolen i Gjøvik er interessant. Komiteen peker på Innst. 207 S. I 2014 støtter regjeringen senteret med 4 millioner kroner fra Justis- og beredskapsdepartementet og 1 million kroner fra Kommunal og Moderninseringsdepartementet. Oppland fylkeskommune finansierer sienteret med 13 millioner kroner, 10 millioner til et professorat og 1 million kroner i de neste tre årene i drifts- og utviklingsmidler. 18

19 6 GRUNNER TIL AT SENTERET ER VIKTIG Senteret er viktig fordi en rekke kriminelle aktiviteter er helt avhengige av digitale informasjons- og kommunikasjonsteknologier. Forbrytelser legger igjen digitale spor, om de foregår i cyberspace alene eller ikke. Samtidig er det en utfordring å finne, forstå, sette sammen og sikre slike spor på en måte som samtidig ivaretar kriminaltekniske hensyn, rettsikkerhet og personvern. Senteret er viktig fordi trusselbildet endrer seg. Økt mobilitet og åpne grenser, klimaendringer, økt arbeidsledighet og sosialt press i Europa, ressursknapphet, terrorisme, norske selskapers operasjoner i utlandet, pandemier og resistente infeksjoner, og norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner bidrar til å øke muligheten for kriminelle handlinger, angrep og terrorisme mot nordmenn, norsk infrastruktur og norske interesser. Seneteret er viktig fordi personvern og sikkerhet, to sentrale borgerrettigheter, er under press og trenger både god teknologisk, juridisk og samfunnsfaglig forståelse og forskning. Senteret er viktig fordi utdannelse, kompetanseheving og forskning i cyber- og informasjonssikkerhet vil hjelpe med å bekjempe økende trusler, sårbarheter og lovbrudd i cyberspace. Senteret er viktig fordi det er behov for omfattende internasjonalt samarbeid og langsiktig forskning for å forberede oss på morgendagens utfordringer. Senteret er viktig fordi det er behov for å utdanne nye eksperter og videreutvikle kompetansen internt i sentrale norske institusjoner, både på bachelor, master og PhD-nivå. 19

20 Legal aspects of information security Wireless Security Security by Design Financial Crime Investigation Data Hiding Computational Forensics Image and Video Analysis Risk Management Security Administration Authentication Cryptology Web Security Privacy-Enhancing Technologies Digital Forensics Information Warfare Protection of Critical Infrastructure Big Data Forensics yber Defense Ethical Hacking Cloud Security Biometrics Mobile Security Network Security Information Management Media Security Socio-technical Systems Security Incidence Management Malware and Botnet Detection Intrusion detection Malware and Botnet Detection and prevention Usability for Security Information Warfare Hele bredden av faget, hele bredden av samfunnet Cyber- og informasjonssikkerhet er et fagfelt man også må forstå i bredden. Teknologiske, psykologiske, økonomiske og organisasjonsmessig aspekter griper inn i hverandre og påvirker utfallet. Senteret fostrer derfor ikke bare kunnskapsutvekslig i mellom akademia og anvendelsesfeltet og i mellom sektorer, siloer og insitusjoner, men også i mellom ulike deler av faget. Senteret har derfor gradsgivende studieprogrammer på bachelor, master og ph.d.-nivå som er dedikerte til informasjons- og cybersikkerhet, altså ikke f.eks. informatikkstudier med noen emner i informasjonssikkerhet. 20

En felles satsing for å møte nasjonens forsknings- og kompetanseutviklingsbehov INTERNT ARBEIDSDOKUMENT FOR KONSORTIET

En felles satsing for å møte nasjonens forsknings- og kompetanseutviklingsbehov INTERNT ARBEIDSDOKUMENT FOR KONSORTIET En felles satsing for å møte nasjonens forsknings- og kompetanseutviklingsbehov INTERNT ARBEIDSDOKUMENT FOR KONSORTIET 1 2 Vår økte sårbarhet Den gobalt økende avhengighet av IKT vil i årene framover skape

Detaljer

Økt risiko - styrket beredskap

Økt risiko - styrket beredskap Økt risiko - styrket beredskap Døgnet rundt voktes nå norske datasystemer mot angrep utenfra. Gjennom 2014 styrket Nasjonal sikkerhetsmyndighet arbeidet med å redusere sårbarheter i samfunnet. å r s r

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Innhold. Del 1 5. Del 3 51. Del 2 21. 4. Dagens bekjempelse av datakriminalitet 39 4.1. Innledning 39 4.2. Sikkerhetsaktører i Norge 39

Innhold. Del 1 5. Del 3 51. Del 2 21. 4. Dagens bekjempelse av datakriminalitet 39 4.1. Innledning 39 4.2. Sikkerhetsaktører i Norge 39 Innhold Del 1 5 1. Sammendrag 6 1.1. Oppdraget 6 1.2. Databruk, datakriminalitet og trusselbildet 6 1.3. Dagens bekjempelse av datakriminalitet 7 1.4. Utfordringene og strategier i andre land 8 1.5. Visjon

Detaljer

Et fungerende og trygt Norge

Et fungerende og trygt Norge 10/6/13 Et fungerende og trygt Norge Center for Cyber and Information Security NØKKELBUDSKAP Kunnskapssamfunnet krever strategisk satsning på informasjonssikkerhet I det moderne Norge er informasjonsteknologi

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet samfunnssikkerhet

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet samfunnssikkerhet denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet www.samfunnssikkerhetnorge.no Nr. 1 september 2014 samfunnssikkerhet Den nye slagmarken Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor les mer på web Justis-

Detaljer

NorCERT har fått nye moderne lokaler. Digitale løsepenger. Sikkerhetstruslene

NorCERT har fått nye moderne lokaler. Digitale løsepenger. Sikkerhetstruslene Kvartalsrapport for 2. kvartal 2012 Innhold Aktiviteter fremmover 2 NorCERT har fått nye moderne lokaler Nå som NorCERT er etablert i toppmoderne lokaler øker våre forutsetninger for å håndtere alvorlige

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Norges offentlige utredninger 2000: 24 Et sårbart samfunn Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 1999 Avgitt

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet 2./3. kvartalsrapport 2014 Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet Risikobildet: Globale konflikter påvirker Norges sikkerhet 4 massivt dataangrep mot

Detaljer

Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet. Vår referanse: 2010/00719/430. Bakgrunnsnotat. Cybersikkerhet 2010-06-01. 1 av 23

Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet. Vår referanse: 2010/00719/430. Bakgrunnsnotat. Cybersikkerhet 2010-06-01. 1 av 23 i Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet Vår referanse: 2010/00719/430 Bakgrunnsnotat Cybersikkerhet 2010-06-01 1 av 23 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Nye sikkerhetsbehov... 4 Om IKT-infrastruktur...

Detaljer

NSM. Årsmelding. Cybersikkerhet

NSM. Årsmelding. Cybersikkerhet NSM Årsmelding Cybersikkerhet Innhold 4 8 3 Verksemdsidé 4 Organisasjon og medarbeidarar 8 Direktøren sin artikkel 12 IKT og risiko 14 Sikkerhetstilstanden 16 Analyserer skadevare 18 Leter etter sikkerhetshull

Detaljer

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Forord Utredningsgruppen for planlegging av en forskningssatsning innen samfunnssikkerhet

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET En arbeidsgrupperapport om: ELEKTRONISKE SPOR, IKT-KRIMINALITET OG POLITIARBEID PÅ INTERNETT Til Politidirektoratet

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2008. Digital krigføring

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2008. Digital krigføring Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2008 Digital krigføring Tema: STABSSJEF TONE ANDERSEN: HEIMEVERNSÅNDEN MÅ BESTÅ KLIMAENDRINGENE HAR SKAPT EN HELT NY SITUASJON I NORDOMRÅDENE

Detaljer

Regjeringen satser stort på NSM. Aktører på Internett er opportunistiske. Abuse-håndtering. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012

Regjeringen satser stort på NSM. Aktører på Internett er opportunistiske. Abuse-håndtering. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 Regjeringen satser stort på NSM I statsbudsjettet for 2013, som ble offentliggjort 8. oktober, går regjeringen inn for en historisk satsing på forebyggende sikkerhet

Detaljer

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 2 VEIEN MOT BEDRE BEREDSKAP Bakgrunn for rapporten Dette er en rapport som beskriver behovet

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Vedlegg til Regional plan for samfunnsikkerhet og beredskap 2014-2017 Cybersikkerhet Oppland fylke Dette dokumentet gir en innføring i trusler, trender

Detaljer

Hvem har ansvaret? side 20-24. AS Norge - Guttetur i US&A. Apartheid i Forsvaret. Skinyheter 2014 side 48. side 10. side 30

Hvem har ansvaret? side 20-24. AS Norge - Guttetur i US&A. Apartheid i Forsvaret. Skinyheter 2014 side 48. side 10. side 30 Apartheid i Forsvaret side 10 Guttetur i US&A side 30 Befalsbladet Norges Offisersforbund www.nof.no Nr. 4-2013 Skinyheter 2014 side 48 AS Norge - Hvem har ansvaret? side 20-24 Tematittel Welcome to my

Detaljer

Årsrapport for 2013/2014. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål

Årsrapport for 2013/2014. Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål Årsrapport for 2013/2014 Mot kriminalitet for næringsliv og samfunn Ett innblikk i hvordan NSR når sine mål 2 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2013 3 Et år for styrking av privat-offentlig samarbeid 5

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015. Tema: Når alarmen går

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015. Tema: Når alarmen går Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2015 Tema: Når alarmen går Det vi ikke tror kan skje, skjer Risikobildet påvirkes av klimaendringene Døgnbemannet situasjonssenter

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014...

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen Norges offentlige utredninger NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012. Avgitt

Detaljer

Datatilsynets årsmelding for 2010

Datatilsynets årsmelding for 2010 Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Datatilsynets årsmelding for 2010 Årsmelding R11/01 10.02.2011 Manus til stortingsmelding

Detaljer

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag.

Detaljer

Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet

Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet En studie av prosessen rundt St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet, Samvirke og Samordning av Lena Bjørgum Universitetet i Bergen Institutt for administrasjon

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer