Amerikanske statsfinanser Er de bærekraftige? CME-seminar, 7. november 2011 Seniorøkonom Knut A. Magnussen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Amerikanske statsfinanser Er de bærekraftige? CME-seminar, 7. november 2011 Seniorøkonom Knut A. Magnussen"

Transkript

1 Amerikanske statsfinanser Er de bærekraftige? CME-seminar, Seniorøkonom Knut A. Magnussen

2 Har vært her før! 140 USA: Føderal bruttogjeld Prosent av BNP Ki l de: CBO/ DnB NOR Mar kets 2

3 Hva innebærer bærekraftig? Stabil gjeldsrate? Stabile renteutgifter? Gjeldsrate på 60% av BNP. Maastricht-kriteriet Gjeldsraten tilbake til førkrisenivå Gjeldsrate under 90% av BNP? Gjeld over 90% betyr at normalt at differansen mellom renten og veksten øker (Reinhart og Rogoff) Tre avgjørende forhold: Nominell BNP-vekst, rente og budsjettbalanse Dessuten: Innenlands eller utenlands finansiering? Og: Lang eller kort løpetid på gjelden. Lang durasjon demper presset 3

4 Veksten ventes å avta CBO legger til grunn at BNP vil øke med 2,0-2,5% på lang sikt. OECD legger til grunn rundt 2% i sine langsiktige prognoser Consensus Forecasts: Prognoser for 6-10 år frem nedjustert gradvis fra døye 3% i til 2,4% nå (oktober 2011) Lavere trendvekst etter finanskrisen? Inflasjonsforventningene relativt stabile rundt 2%. Venter nominell vekst rundt Kilde: Consensus Forecasts 4% fremover. 4

5 Statsrentene avtar også Statsrentene har avtatt gradvis. Snitt siste 5 år: 4%. Pt 2%. Ser ikke ut til å påvirkes av statsfinansene. Forklares godt av konjunkturer, inflasjon og pengepolitikk USA: 10 år statsrente Estim eringsperiode 1990:1-2010:12 Oct-90 Oct-95 Oct-00 Oct-05 Oct-10 Faktisk Ki l de: T homson Data/ DnB NOR M ar kets Estim ert USA: Treasury yield and budget deficit Budget bal. % Sour ce: T homson Datastr eam 10y yield bps. (ra)

6 Budsjettunderskuddet hever gjelden 6

7 Underskuddet på vei ned? USA: Budsjettunderskudd Prosent av BNP Ujuste rt Ki l de: IMF Fi scal Moni tor / DnB NOR Mar kets Syklisk justert 7

8 Bærekraftig? Tja! CBO-anslag basert på "current law". Inntektene: Skattekuttene fra Bush i 2001/03 reverseres. I tillegg: Ingen oppregulering av innslagspunktene for Alternative Minimum Tax (AMT). Hever inntektene fra 15% av BNP i år til 20% i 2016 og videre til 25% i Utgiftene: Samlede utgifter stabilt på rundt 24% av BNP frem til Deretter oppgang til 29% i Rentebetalingene gradvis opp til 4,3% av BNP på det høyeste. Men, ikke realistisk med full reversering av Bush-kuttene Ki l de: CBO Offentlig nettogjeld, baseline Prosent av BNP

9 Skattekuttene blir forlenget! "No new tax pledge!" 9

10 Bærekraftig? Nei! Mer realistisk bane gitt dagens politiske situasjon. Inntektene: Antar at skattekuttene vil bli videreført i sin helhet. Provenyet fra AMT uendret på sine historiske nivåer (høyere innslagspunkter). Inntektene stabiliserer seg på 18,4% av BNP. Utgiftene: Høyere utgifter til Medicare og helsetjenester enn i basisalternativet. Utgiftene opp til 25% av BNP i 2020 og til 35% i Gjeldspakken fra august vil kunne senke gjeldsnivået fra 100% ned mot 90% i Kilde: CBO Offentlig nto.gjeld, alt.bane Prosent av BNP

11 Svært tøft å komme tilbake til 60% IMF har beregnet hva som skal til for at bruttogjelden skal reduseres til 60% av BNP. Bane for gradvis innstramming frem til Deretter overskudd på CAPB gjennom hele 2020-tallet. USA: Overskuddet på primærbalansen må opp til 5-6% av BNP i snitt per år. Beste tiårsperiode for USA tidligere: Under 2% overskudd. USA i selskap med PIIGS og Japan over 45-graders streken. 11

12 Avgifter kan bidra betydelig VAT på 10% vil hente 4,5% av BNP per år Betydelig potensial for miljø- og energiskatter 12

13 USA har mye å gå på USA ligger spesielt lavt på eiendom og indirekte skatt 13

14 Helseutgiftene en stor utfordring USA topper på helsekostnadene. Årsaker: Økende inntekter, teknologi, politikk. Skyldes i liten grad aldringen 14

15 Stadig større utenlandsk opplåning USA låner i stadig større grad fra utenlandske kreditorer. Står for rundt 50%. Kina og Japan de største. Fed har i tillegg blitt en viktige aktør de siste par åene pga. kvantitative lettelser. Men, også husholdningene kjøper Treasuries i økende grad. US Treasuries 2008Q4-2011Q1 Change bill. % of change Q % of level Households Federal Reserve Banks Life insurance & pension funds Mutual funds RoW Others Total Source: Feds Flow of Funds, Q

16 Kort løpetid på gjelden USA ligger litt under snittet for de avanserte økonomiene, og durasjonen har økt etter krisen. UK har i særlig grad høy durasjon på sin gjeld. Kilde: IMF 16

17 "Super Committee" Joint Select Committee on Deficit Reduction. Skal kutte 1500 mrd. USD over 10 år 6 fra hvert parti, halvparten fra Senatet og Repr. Hus (4 var også med i Simpson- Bowles) Frist til 23 november (Thanksgiving!) Hvis de mislykkes, blir det automatiske kutt fra Halvparten forsvar, resten på diskresjonære utgifter Men, innen 2013 kan det være ny president og det vil det være valgt en ny Kongress. 17

18 Har ikke manglet planer 18

19 Veien videre Kort sikt: Nye stimulanser for 2012? Forlengelsen av payroll tax cut og antakelig også emergency unemployment benefits Ellers fare for at økonomien går inn en ny resesjon Lang sikt: Statsfinansene er ikke bærekraftige med dagens politikk Skattehevinger synes helt nødvendig. VAT og energiskatter åpenbare kandidater Vil Super Committee levere? Svært åpent spørsmål Kan hele den politiske situasjonen endres etter presidentvalget? Ja, men ikke åpenbart! Må det en skikkelig markedskrise til for at amerikanerne skal implementere den nødvendige politikkomleggingen? Kan se slik ut. 19

20 Disclaimer Denne rapporten må anses som markedsføringsmateriale med mindre den er utarbeidet i henhold til krav for investeringsanalyse, jf Forskrift til verdipapirhandelloven 2007/06/29 nr 876. Denne rapport er utarbeidet av DnB NOR Markets som er en divisjon i DnB NOR Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DnB NOR Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer DnB NOR Markets oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DnB NOR Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. DnB NOR Markets påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapport. Regler om konfidensialitet og andre interne regler begrenser utvekslingen av informasjon mellom ulike enheter i DnB NOR Markets/DnB NOR konsernet, hvilket innebærer at ansatte i DnB NOR Markets som har utarbeidet rapporten er forhindret fra å bruke og være kjent med tilgjengelig informasjon i DnB NOR Markets, og andre selskaper i DnB NOR konsernet, og som kan være relevant for mottakerens avgjørelser. Informasjon om DnB NOR Markets Alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelig på vår hjemmeside Denne rapport er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon. DnB NOR Markets, en divisjon i DnB NOR Bank ASA - organisasjonsnummer i Foretaksregisteret, er medlem av Norges Fondsmeglerforbund og underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge, Singapore, og i begrenset utstrekning i Storbritannia. Ytterligere informasjon om DnB NOR Markets og DnB NOR Bank ASA finnes på 20

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken?

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Nina Larsson Midthjell, doktorgradsstipendiat ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo 1 Artikkelen drøfter i hvilken utstrekning

Detaljer

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Å lene seg på renter Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Når

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Like sikkert som at nissen kommer

Like sikkert som at nissen kommer Like sikkert som at nissen kommer Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2013 Klikk

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Working Paper Series 2/08

Working Paper Series 2/08 Working Paper Series 2/08 BOLIG- OG FINANSKRISEN I AMERIKA Arne Jon Isachsen CME/BI Mai 2008 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management BOLIG- OG FINANSKRISEN I AMERIKA Noen innledende

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Det spanske sandslott

Det spanske sandslott Det spanske sandslott Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Den

Detaljer

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13 Rapporter Reports 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre

Detaljer

Sterk krone fordi vi fortjener det

Sterk krone fordi vi fortjener det Sterk krone fordi vi fortjener det Steinar Juel, Karl Johan Haarberg og Erik Bruce Den norske kronen har appresiert sterkt i løpet av det siste halvannet året. Dette er kommet etter omleggingen av pengepolitikken

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Rapporter 46/2010 Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Om rentens effekt på konsum og sparing

Om rentens effekt på konsum og sparing Erlend Eide Bø Pengepolitikk har i lengre tid vært et viktig virkemiddel i konjunkturstyringen. Renten kuttes for å øke konsum og investeringer hvis økonomien går dårlig, og heves for å hindre overoppheting

Detaljer

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND?

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? MAGMA 0315 FAGARTIKLER 41 HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? O STEIN SVALESTAD er master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og senior investeringskonsulent i Gabler

Detaljer

Inflasjonsrapporten som instrument

Inflasjonsrapporten som instrument Inflasjonsrapporten som instrument Jan F. Qvigstad og Amund Holmsen 1 Internasjonalt er det på 1990-tallet blitt stadig mer vanlig for sentralbanker å utgi inflasjonsrapporter. Siden sommeren 1994 har

Detaljer

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER Eiendomsverdis bank og finansdag 2014 Hotell Bristol, 30. oktober 2014 LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER arne jon isachsen 2 1. Lang, lang tid 2. Lange renter har sunket over alt 3. Vil ikke ha finansielle

Detaljer

INTERNASJONAL OG NORSK ØKONOMI

INTERNASJONAL OG NORSK ØKONOMI INTERNASJONAL OG NORSK ØKONOMI De vestlige økonomiene strever med å få opp farten, flere EU-land er på tynn is, norsk økonomi klarer seg svært så bra på hjemmebane. Av Ole Berrefjord, TOPPLEDERSKAP Berrefjord

Detaljer

Kan vi tallfeste den nøytrale renten?

Kan vi tallfeste den nøytrale renten? Kan vi tallfeste den nøytrale renten? Grete Hammerstrøm og Ingunn Lønning, rådgivere i Økonomisk avdeling, Norges Bank*. Pengepolitikken kan være nøytral, ekspansiv eller kontraktiv. En nøytral pengepolitikk

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Roger Bjørnstad og Marit L. Gjelsvik For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at behovet for høyt utdannet arbeidskraft vil øke de neste tiårene.

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig Vedlegg 3 Utkast til høringsnotat Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig 1. Innledning Etter en periode med høy gjeldsvekst og stigende boligpriser fastsatte Finanstilsynet i

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

TID FOR KONSOLIDERING

TID FOR KONSOLIDERING TID FOR KONSOLIDERING KONJUNKTURRAPPORT 214 1 Verdensøkonomiens utvikling 6 1.1 Intro...8 1.2 Anglosaksiske land...12 1.3 Eurolandene... 14 1.4 Asia... 16 2 Utsikter for energimarkedene 18 2.1 Intro...

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet Desember 2014 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Utvalg 6 4. Resultater fra undersøkelsen 7 4.1. Risikofri rente i avkastningskravet

Detaljer

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003 CME Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management FIRE ÅR MED EURO Den 1. januar 1999 ble elleve europeiske

Detaljer

Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester

Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester Espen Frøyland, rådgiver, og Kai Larsen, seniorrådgiver, begge i Avdeling for finansiell analyse og

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer